Eenheidsoctrooi komt eraan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenheidsoctrooi komt eraan"

Transcriptie

1 Eenheidsoctrooi komt eraan Welke keuze gaat u maken? Marc van der Burg Octrooicentrum Nederland

2 Opzet 0. Problemen 1. Eenheidsoctrooi: Unitary Patent (UP) 2. Octrooigerecht: Unified Patent Court (UPC) 3. Inwerkingtreding / overgangsperiode 4. Keuzes

3 0. Problemen

4 Wat zijn de huidige problemen? - Parallelle nationale Europese octrooien (vertalingen, taksen, administratie octrooihouder) - In diverse landen parallelle octrooiprocedures (kostbaar, tegenstrijdige uitkomsten) - Economische gevolgen huidige situatie

5 1. Eenheidsoctrooi

6 Juridisch kader Europees Octrooiverdrag Artikelen 142 t/m 149a EOV Twee EU-verordeningen - octrooiverordening (No. 1257/2012) - vertalingenverordening (No. 1260/2012) Versterkte samenwerking Spanje en Italië doen niet mee (tegen talen-regeling)

7 Woordgebruik Officieel: VERORDENING (EU) Nr. 1257/2012 (...) de instelling van eenheidsoctrooibescherming Europees octrooi met eenheidswerking Spreektaal: eenheidsoctrooi of unitair octrooi (unitary patent)

8 Het eenheidsoctrooi Na verlening Europees octrooi door het Europees Octrooibureau kan de octrooihouder eenheidsoctrooibescherming aanvragen De beschermingsomvang is in ieder land gelijk. De facto één octrooi voor de hele Europese Unie. Een ondeelbare eenheid: overdracht, beperking, vernietiging, verval altijd het gehele octrooi

9 Territoir eenheidsoctrooi Een octrooi voor de hele Europese Unie - Spanje en Italië doen niet mee - Kroatië ook (nog) niet 25 landen/ 400 miljoen inwoners

10 Vier kernpunten 1. Register voor unitaire octrooien 2. Vertalingen 3. Taksen 4. Rechtspraak

11 1. Het register Het EOB houdt het register voor eenheidsoctrooien bij Binnen 4 weken na verlening van een Europees octrooi moet het verzoek om een eenheidsoctrooi worden ingediend bij het EOB. Let op: klassieke bundeloctrooien blijven gewoon mogelijk!

12 2. Vertalingen Géén vertalingen na verlening. Machinevertalingen (voor informatiedoeleinden) Overgangsregime procestaal FR of DUI vertalen in EN procestaal EN vertalen in een andere EU taal Eindigt na maximaal 12 jaar

13 3. Taksen Te betalen aan het EOB (i.v.m. register) De taksen stijgen gedurende de looptijd van het octrooi Hoogte taksen? Daar wordt deze maanden over onderhandeld in München.

14 4. Rechtspraak Een nieuwe rechtbank is nodig. Het Unified Patent Court (UPC) wordt exclusief bevoegd voor: - inbreuk op eenheidsoctrooien - nietigheid van eenheidsoctrooien

15 2. Unified Patent Court

16 Rechtsbasis Opgericht op basis van een verdrag Agreement on a Unified Patent Court Getekend op 19 februari 2013 Staat dus los van de EU (!) Analoog aan het Beneluxgerechtshof

17 Exclusieve bevoegdheid UPC Alle Europees octrooien - eenheidsoctrooien ( Europees octrooi met eenheidswerking) maar ook: - alle (klassieke) Europese bundeloctrooien Welke zaken? - inbreuk (inclusief voorlopige voorzieningen) - nietigheid

18 Territoir UPC Gemeenschappelijk octrooigerecht - inclusief Italië (!) - exclusief Spanje - Polen en Kroatië?

19 Belang landen (getallen uit 2007) Aantal zaken in 1 e Aanleg Nederland 50 België 20 VK 40 Ierland 5 Duitsland Oostenrijk 700 inbreuk nietigheid 19 inbreuk + 12 nietigheid Zweden 40 Finland 20 Frankrijk 500 Overige < 20 per jaar

20 Geografische spreiding UPC Centrale divisie Parijs (zetel), Londen (A en C) en München (F) Decentrale divisies Iedere Lidstaat kan kiezen: - een eigen lokale divisie - regionale divisie, samen met andere LS - geen divisie Hof van Beroep Luxemburg

21 Vier kernzaken UPC 1. Taal procedure 2. Samenstelling panel 3. Relatieve bevoegdheid divisies 4. Vertegenwoordiging

22 1. Taal van de procedure Centrale divisie: - taal van het octrooi Lokale divisie: - taal van de lidstaat - door lidstaat aangewezen taal - taal van het octrooi de facto: Engels, Duits, Frans

23 2. Samenstelling panel: lokale divisies Altijd een internationale bezetting Standaard 3 juridisch geschoolde rechters Additioneel een technisch geschoolde rechter

24 3. Relatieve competentie divisies Inbreukverbod en schadevergoeding: keuze voor de octrooihouder uit a) divisie waar de inbreuk heeft plaatsgevonden; of b1) divisie waar de gedaagde zijn woonplaats heeft; of b2) centrale divisie bij gedaagde van buiten territoir UPC

25 Relatieve competentie: bifurcation Nietigheid als tegenvordering Het panel kan beslissen: 1. doorgaan met de inbreuk en de nietigheid, 2. nietigheid verwijzen naar de centrale divisie en de inbreukprocedure aanhouden of voortzetten ( bifurcation of split )

26 4. Vertegenwoordiging Partij kan vertegenwoordigd worden door: - advocaat - nieuw: octrooigemachtigde in bezit van een European Patent Litigation Certificate

27 Licentiehouder kan octrooi handhaven Licentiehouder kan net als de octrooihouder het octrooi handhaven - exclusieve licentie: ja, tenzij - niet-exclusieve licentie: nee, tenzij Beste: reeds nu uitdrukkelijk in de licentie vastleggen

28 Hoogte griffierechten Uitgangspunten - UPC moet kostendekkend opereren - betaalbaar voor MKB - kosten in verhouding met belang zaak Uitkomst - griffierechten worden afhankelijk van Streitwert

29 3a. Inwerkingtreding

30 Om in het achterhoofd te houden 1) Spanje heeft bezwaar gemaakt bij Hof van Justitie EU tegen de twee verordeningen. De procedure loopt nu bij het hof. Uitspraak: 5 mei a.s. 2) Belofte Cameron: bij herverkiezing dit jaar wordt in 2017 een referendum gehouden over VK lidmaatschap van de EU.

31 Preparatory Committee Dit comité bouwt het UPC. Vijf werkterreinen: 1. Legal framework (bijv. Rules of Procedure, bijv. regels appèl) 2. Financial aspects (bijv. hoogte griffierechten, begroting) 3. IT (bijv. voor de griffie) 4. Facilities (bijv. gebouwen) 5. Human resources and training (bijv. rechters opleiden)

32 Ratificaties door de lidstaten 1) Regeringen leggen het UPC verdrag ter goedkeuring voor aan hun parlement. 2) Wijzigingen van nationale octrooiwetten: - gevolgen eenheidswerking regelen - vangnetregeling - geen verschil tussen nationaal recht en UPC recht

33 Datum inwerkingtreding Eenheidsoctrooi is beschikbaar zodra het UPC werkt. UPC gaat van start zodra 13 Lidstaten het rechtspraakverdrag hebben geratificeerd, waaronder Duitsland, Frankrijk, en het VK. Vermoedelijk zal niet ieder land vanaf de start meedoen.

34 3b. Overgangsrecht

35 Overgangsbepalingen 7 jaar lang voor gewone Europese (bundel)octrooien: - keuze tussen UPC en nationale rechter(s) - mogelijkheid tot opt out (intrekken opt out kan) (eenheidsoctrooien altijd naar UPC)

36 Octrooiprocedures in 2020 nationale octrooien EP opted out nationale rechtbanken gewone EP eenheidsoctrooien Unified Patent Court

37 Inschatting verloop start UPC Voorspellen van de toekomst is hier uiterst moeilijk Enkele aandachtspunten: - functioneren multinationaal samengestelde panels (cultuur/taal) - waar gaan de zaken heen? - bifurcatie? - aantrekkelijk voor NPE s? ( non practising entity s a.k.a. patent trolls) - betaalbaarheid van een procedure? - kwaliteit beslissingen UPC?

38 5. Keuzes

39 Strategische keuzes gebruikers Verleende Europese octrooien - opt out? Lopende Europese octrooiaanvragen - EP: mogelijkheid opt out (en opt in ) - UP: geen opt out, altijd UPC - divisionals : moeder UP, dochter EP Nieuwe octrooiaanvragen - EP: na overgangsperiode gaan EP en UP altijd naar UPC - nationale aanvragen in DE, FR, VK, NL: nationale rechter - beide: deels via EOB, deels nationaal

40 UP of EP? De taksen In veel Europese landen bescherming Eenheidsoctrooi is (veel) goedkoper dan huidige bundel van Europese octrooien In weinig landen bescherming Klassieke bundel is goedkoper Gemiddeld aantal landen (5 landen) - vertaalkosten ontlopen elkaar niet veel tijdens overgangperiode - taksen: even duur, maar bij klassieke bundel kan octrooihouder in latere jaren door keuzes taksen beperken

41 Beperking taksen door verkleinen bundel in de tijd

42 EP of UP? Procederen UP: UPC is als enige bevoegd - in keer alles gewonnen of alles verloren - geen parallelle procedures - wordt procederen bij het UPC duur of goedkoop? EP: keuze tussen UPC en nationale rechter kan met opt out worden gestuurd

43 Wat zou een gebruiker moeten kiezen? Hou je het eenvoudig en overzichtelijk: UP met UPC Wil je flexibel zijn: dan EP-er, maar vergt meer kennis. Voor de meest geavanceerden, UP en EP combineren met nationale octrooien. Aan de gebruikers de keuze!

44 Mijn inschatting van de keuzes Evolutie van klassiek bundeloctrooi naar eenheidsoctrooi Bij aanvang - meestal keuze voor EP bundeloctrooi - ook nog veel opt out (de kat uit de boom kijken; voorzichtig, weinig risico) Nadat het UPC vertrouwen heeft gekregen - geleidelijk steeds meer keuze voor UP en UPC (Vergelijk met opkomst Europees Octrooibureau)

45 5. Vragen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

2de bach rechten. Recht van de EU. Prof. Van Den Bossche. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11.

2de bach rechten. Recht van de EU. Prof. Van Den Bossche. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11. 2de bach rechten Recht van de EU Prof. Van Den Bossche Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R19 11.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Recht

Nadere informatie

A L T E N B U R G P A T E N T

A L T E N B U R G P A T E N T HELP! Ik wil octrooi aanvragen. Copyright 2004 Altenburg Patent Inhoudsopgave Inleiding 3 Octrooi: 4 Wat is het? Hoe krijg u het? Bescherming van merken en modellen Wel/niet aanvragen? In welke landen

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

12 december 2007 OI/I / 7146577 1. Einde hoger beroep tegen uitspraak in bezwaar tegen EOB-octrooi 0695351 verleend aan Universiteit van Edinburgh

12 december 2007 OI/I / 7146577 1. Einde hoger beroep tegen uitspraak in bezwaar tegen EOB-octrooi 0695351 verleend aan Universiteit van Edinburgh Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 12 december 2007 OI/I / 7146577 1 Onderwerp Einde hoger beroep tegen uitspraak

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

Het ABC van octrooien

Het ABC van octrooien publicatie van VNO-NCW en mkb-nederland VNO-NCW Adres Postbus 93002 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Ledennummer 070 349 03 66 (vraagbaak voor leden) Fax 070 349 03 00 E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

(vervolg inhoud op blz. 286)

(vervolg inhoud op blz. 286) 2 8 5 NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 23 jan. 2008, Alk- Abelló/De Staat der Nederlanden

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 1 Het onderwerp van deze dissertatie is forumkeuze in het internationale privaatrecht op het gebied van burgerlijke

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

Jaargang 16 Nr. 1 April 2015

Jaargang 16 Nr. 1 April 2015 Jaargang 16 Nr. 1 April 2015 In dit nummer Lead Pharma: Valorisatie is onze belangrijkste zorg 3 Unitair octrooi: weinig voordeel voor kleine en middelgrote ondernemingen? 4 Innovatief brainstormen 5 Is

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 221 15 oktober 1979, 47e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

Nadere informatie

Big Brother is overal!

Big Brother is overal! Big Brother is overal! in uw supermarkt, in uw straat, in uw wetten, in uzelf. Er is geen enkel domein in je dagelijks leven waarin je niet wordt geregistreerd, gesurveilleerd of geanalyseerd zij het voor

Nadere informatie

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Dit is een weergave van de bijdrage van mrs H.E. Urlus en I.C. Chao* aan het binnenkort door Kluwer in de serie Recht en Praktijk Contractenrecht

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233.

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. 1 Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie