STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied : secretariaatsbeheer beroep : meertalig directieassistent(e) Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/19 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 B EROEPSPROFIEL SECRETARIAATSBEHEER VOORWOORD Dit lijvig document omvat drie beroepsprofielen die, in de loop van het academiejaar , ontstonden in evenveel werkgroepen. Het is zonder meer noodzakelijk op deze plaats al diegenen te danken die hielpen bij het tot stand komen van dit werk. Ik denk dan in de eerste plaats aan de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Ondanks het nog altijd geldige adagium dat tijd nog steeds geld is hebben zij mee gezocht, mee gelezen en mee geschreven aan dit document. Banaal zou zijn om op te merken dat dit niet meer dan natuurlijk is want zijn zij niet verantwoordelijk voor het feit dat tot op dit ogenblik een beroepsprofiel ontbrak? Laat ik volstaan met op te merken dat er een enorm verschil is tussen de collectieve verantwoordelijkheid - en ik denk dat het bedrijfsleven en de socio-economische middens zich daar nooit genoeg van bewust kunnen zijn - en de persoonlijke verantwoordelijkheid, die ieder van hen ten volle heeft opgenomen. Maar ik denk vanzelfsprekend ook aan de meer dan honderd leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen die, precies in dit jaar van enorme drukte, zich tot het uiterste hebben ingezet om een werkzaam document samen te stellen. Vanuit de zeer grote bekommernis om een geldig kader te scheppen waarbinnen het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit zich in de volgende jaren nog sterker zou kunnen profileren, hebben zij zich maximaal ingezet. Aan alle leden van het administratief personeel, iedereen die in de ondersteunende diensten meehielp aan de realisatie: dank! Ik dank uiteraard én van ganser harte de drie vrijwilligers die op de aanvangsvergadering de verantwoordelijkheid op zich hebben willen nemen voor elk van de drie werkgroepen. Ik weet dat het een reële belasting is geweest om dit werk tot een goed einde te brengen. Maar Magda Kirsch, Eddy Van Rompaye en Lambert Vangronsveld hebben de leden van hun werkgroepen blijkbaar tot het einde toe kunnen inspireren tot meer en beter en dit ondanks hun drukke bezigheden. Door de wijze van werken die in deze werkgroep gehanteerd werd denk ik dat de betrokkenheid van heel het werkveld optimaal gegarandeerd kan worden. Dit heeft veel vergaderen gekost, veel coördinatie, veel overleg. Wij zijn er ons van bewust dat deze beroepsprofielen een momentopname zijn. Zij beschrijven de situatie zoals de leden van de verschillende werkgroepen hun werkveld hebben gezien in de loop van dit academiejaar. Maar uitgaande van de vraag om onze vorm van Hoger Onderwijs te omschrijven vanuit het tweeluik beroepsprofiel-opleidingsprofiel denk ik dat de eerste helft van de eerste poging niet onaardig gelukt is. Een volgende editie kan wellicht anders, wellicht beter zijn. L. Verhulst voorzitter van de werkgroep

4 B EROEPSPROFIEL SECRETARIAATSBEHEER Dit beroepsprofiel kwam tot stand met de medewerking van: Mevr. F. Biaumé, personeelsverantwoordelijke C.B.R. Mevr. H. Boogmans, directiesecretaresse C.B.R. Mevr. E. Blocken, hoofdredactrice van het vakblad Secretaresse Mevr. G. Bruffaerts, directiesecretaresse CERA Mevr. M. De Meyer, opleidingsverantwoordelijke VDAB Mevr. M.P. Torfs, directiesecretaresse Procter & Gamble Mevr. S. Verhamme, personeelsverantwoordelijke Raychem De heer L. Bollaert, opleidingscoördinator Hogeschool West-Vlaanderen VAH De heer L. Bunkens, lector, Provinciale Hogeschool Limburg De heer E. Decadt, opleidingscoördinator, Hogeschool Antwerpen VAH Mevr. D. De Deken, lector, Hogeschool v.d. Provincie Antwerpen Mevr. A. Dilliën, afdelingscoördinator, Katholieke Hogeschool Kempen Dr. A. Geeraert, lector, Katholieke Hogeschool Leuven Mevr. F. Jacobs, lector, Erasmushogeschool Mevr. C. Nuyts, opleidingshoofd, Hogeschool Limburg Mevr. M. Kirsch, afdelingshoofd, Katholieke Hogeschool Leuven De heer W. Roossens, afdelingscoördinator, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst De heer Vandenbroucke, lector, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Mevr. E. Vander Elst, opleidingscoördinator, Katholieke Hogeschool Mechelen Mevr. M. Van Roste, lector, Katholieke Hogeschool BM en Onderwijs De heer M. Vanhaesebroeck, lector, Hogeschool Gent Mevr. M. Verniers, lector, Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen De heer L. Verhulst, departementshoofd, Karel de Grote-Hogeschool

5 INHOUD BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) INHOUD 1 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector 2 2 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENCLUSTERS EN DE BEROEPEN 3 3 NIVEAUBEPALING PER BEROEP 4 4 BEROEPENCLUSTERS, STUDIERICHTINGEN EN OPLEIDINGEN 5 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Exacte benaming van het beroep Globale beschrijving Kernachtige beschrijving Beschrijving van de beroepscontext Opleidingsvereisten en de beroepservaring Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Lijst taken per deelfunctie Deelfuncties Contextgegevens per deelfunctie De ondersteunende kennis Beroepshouding Schema De beroepshoudingen geconcretiseerd in gedragsindicatoren Selecteren en concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen Controleren van de interne consistentie en verifiëren van het realistisch karakter 26 6 BIBLIOGRAFIE 27 7 MEDEWERKERS 28

6 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 1 1 VOORONDERZOEK Bij het vooronderzoek is de werkgroep uitgegaan van een publicatie van het Landelijk Overleg Secretaressen Verenigingen, in samenwerking met Schoevers Opleidingen en Content "Het beroep van secretaresse in vijf profielen". Tevens werd er, vooral voor de samenstelling van het takenpakket, informatie gehaald uit twee studies die binnen de deelnemende hogescholen waren gemaakt: "Beroepsprofiel van de afgestudeerden Secretariaat-Talen , - Een beperkte survey bij 45 studenten" door Dr. A. Geeraert en "Taaleisen van de bedrijfswereld - Een case-study in Zuid-West-Vlaanderen" door L Bollaert. Verder baseerde de werkgroep zich op beroepsprofielen gehanteerd in de hogescholen. In de loop van het academiejaar werden deze documenten nog aangevuld met de gegevens van een uitgebreide studie uitgevoerd bij 393 afgestudeerden van de optie Secretariaat- Talen Socio-economisch structurele ontwikkelingen De macro-economische situering van de sector De meertalige directieassistent(e) kan tewerkgesteld worden in de volledige waaier van bedrijven, instellingen en organisaties in alle sectoren, zowel in binnen- als buitenland De beschrijving van de huidige en verwachte ontwikkelingen in de sector Omdat de meertalige directieassistenten in alle sectoren tewerkgesteld worden, is het onmogelijk de verwachte ontwikkelingen in elk van deze sectoren te beschrijven. Nochtans dient opgemerkt dat de groeiende informatisering zich in alle geledingen van het bedrijfsleven manifesteert en dat deze zeker een invloed heeft op het beroepsprofiel van de meertalige directieassistent(e). Bovendien zal het internationaal zakelijk verkeer verder toenemen. Dit valt onder meer af te leiden uit de volgende ontwikkelingen. 1 Toenemende economische integratie in de EU door het wegvallen van allerlei handelsbelemmeringen. meer communicatie met (overheids)instellingen op Europees (EU)niveau gelet op de toenemende supranationale regelgeving verzelfstandiging en commercialisering van overheidsbedrijven en overheidsdiensten, in zoverre deze ontwikkelingen gepaard gaan met internationale contacten 1 Zie A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , Een onderzoek bij 393 afgestudeerden Secretariaat-Talen van de Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Economische Hogeschool Heilig Hart Heverlee, Leuven 1996 p. 17 C.J. Harteveld, opleidingsprofiel Economisch-Linguïstieke opleiding, Rotterdam

7 2 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) streven naar verbetering van de (internationale) klantgerichtheid, vaak uitmondend in directere persoonlijke contacten van werknemers met buitenlandse klanten. daarom hebben zowel K.M.O.'s als multinationale ondernemingen, overheidsbedrijven en (internationale) organisaties steeds meer behoefte aan Europees en mondiaal georiënteerde medewerkers die meertalig zijn. Hierdoor zal ook de vraag naar meertalige directieassistenten toenemen 2 Wat de arbeidsverhoudingen betreft, stelt men vast dat deze worden gekenmerkt door een grotere autonomie en responsabilisering van de meertalige directieassistent(e). Alhoewel de meerderheid van de directieassistenten momenteel nog afgestudeerden zijn van het Hoger Onderwijs van één cyclus, blijkt zowel uit de studie van Dr. A. Geeraert als uit een enquête door E. Blocken voor het vakblad Secretaresse (april 1996) dat het aantal licentiaten dat het beroep van directieassistent(e) uitoefent blijft toenemen Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens over de tewerkstelling in de sector Omwille van het feit dat de meertalige directieassistenten in alle sectoren inzetbaar zijn zullen wij ons hier beperken tot een analyse van de arbeidsmarkt voor de afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen. Uit de gevoerde studies blijkt dat de arbeidssituatie van de afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen uiterst gunstig is. Van de ondervraagden (at random steekproef) blijkt dat 91% werkt en slechts 3% werkzoekend is. De overige 6% wenst om diverse redenen niet te werken (studeert verder, persoonlijke redenen, etc.). Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen worden in dit beroep niet eerder werkloos dan mannen. 4 Gezien de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven kan men verwachten dat de vraag naar hooggekwalificeerde meertalige directieassistenten nog zal toenemen Zie Bollaert, Taaleisen van de bedrijfswereld, 1995 E. Blocken, in Secretaresse, april 1996, p Dr. A. Geeraert, 1996, p Zie S. Hagen 1993, Languages in European Business, 1993

8 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 3 2 VASTLEGGING VAN DE BEROEPENCLUSTERS EN DE BEROEPEN De meertalige directieassistent(e) behoort tot het beroepencluster van de administratieve bedienden. Lijst van beroepen: Typist(e) receptionist(e) aanvangende secretaris/secretaresse secretaris/secretaresse meertalige secretaris/secretaresse meertalige directieassistent(e)

9 4 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 3 NIVEAUBEPALING PER BEROEP De afgestudeerden van de optie Secretariaat-Talen behoren voor slechts 30% tot het lagere bediendenkader. Bijna de helft (47%) situeert zich in het middenkader en 22% behoort tot het hogere of directiekader. Zij starten in het bedrijf als meertalige secretaris/secretaresse (niveau 3). Door kennis en ervaring kunnen zij in de functie van de directieassistent(e) groeien (niveau 4). Bij de niveaubepaling baseerde de werkgroep zich op de Europese SEDOC-normering.

10 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 5 4 BEROEPENCLUSTERS, STUDIERICHTINGEN EN OPLEIDINGEN BEROEPENCLUSTER WERKVELD BEROEPEN STUDIEGEBIED/ OPLEIDING of OPTIE Administratie directieassistent(e) afdelingssecretaris/secretaresse secretaris/secretaresse privé-secretaris/secretaresse receptionist(e) handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer secretariaat-talen zakelijk vertaler handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer Middle Management zelfstandig internationaal coördinator import/export/int. Handel zakelijk vertaler zakelijk vertalen en tolken commerciële functies verkopen/vertegenwoordiger buitenland medisch vertegenwoordig(st)er handelswetenschappen en bedrijfskunde secretariaatsbeheer medische administratie medisch secretaris/secretaresse medisch receptionist(e) medisch secretariaat

11 6 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL 5.1 De exacte benaming van het beroep "(Meertalige) directieassistent(e)" Deze benaming werd verkozen boven het meer gebruikelijke directiesecretaris/esse omdat ze volgens de werkgroep beter beantwoordt aan de beschrijving van het beroep. Bovendien is ze minder geslachtsgebonden en is ze zeker te verkiezen boven het Engelse Personal Assistant. 5.2 Globale beschrijving van het beroep Kernachtige beschrijving De directieassistent(e) assisteert het management door het efficiënt verzamelen, uitwisselen en verwerken van administratieve informatie. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de meest geavanceerde technologieën en technieken. Hij/Zij communiceert zowel mondeling als schriftelijk, intern en extern, in tenminste 4 verschillende talen en is ook verantwoordelijk voor de organisatie van die communicatie. Hij/Zij werkt onder leiding in een uitvoerende functie, maar moet ook opdrachten uitvoeren die een vrij grote autonomie en creativiteit vereisen. Daarom moet hij/zij zelfstandig kunnen werken. Hij/Zij fungeert als vertrouwenspersoon en dient discreet en loyaal te zijn. Bovendien moet hij/zij in staat zijn in teamverband te functioneren Beschrijving van de beroepscontext 6 De organisatievorm De directieassistent(e) kan tewerkgesteld worden in de volledige waaier van bedrijven, instellingen en organisaties in alle sectoren, zowel in binnen- als buitenland. De directieassistent(e) is inzetbaar in alle geledingen van de organisatie waar hij/zij tewerkgesteld is en is ook extern inzetbaar Deze beschrijving beantwoordt aan de niveaus 3 en 4. Maar zoals blijkt uit de studie van Dr. A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , p blijken de meeste afgestudeerden vrij snel naar deze niveaus door te stoten. Dr. A. Geeraert, Loopbaanontwikkeling en Beroepsprofiel van de Afgestudeerden Secretariaat-Talen , Leuven, 1996 p

12 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Opleidingsvereisten en de beroepservaring Het beroepsprofiel van de directieassistent(e) verwijst naar de enorme veelzijdigheid van het beroep. Het kan dan ook niet anders, of een bijzonder brede waaier van aspecten en deelopleidingen moeten vertegenwoordigd zijn in het bijbehorend opleidingsprofiel. Een directieassistent(e) beheerst communicatie in alle vormen en aspecten. De opleiding leidt dan ook tot een zeer grondige schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en van ten minste drie vreemde talen; deze schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden zijn absoluut onontbeerlijk in de hier beschreven vorming. Een directieassistent(e) is een persoon met een brede interessesfeer. Zijn/Haar PR functie in het bedrijf impliceert een openheid naar andere culturen en een kennis van de actualiteit, de politiek alsook van het maatschappelijk en economisch gebeuren. De opleiding zal hiervoor de nodige basis en wegen tot informatiewerving geven. Als mede-leidinggevende figuur in de onderneming wordt hij/zij geacht de diverse aspecten van het reilen en zeilen in het bedrijf te kennen. Zonder daarom expert ter zake te zijn, moet hij/zij op de hoogte zijn van de sociale en de fiscale wetgeving en dient hij/zij de basiselementen van boekhouden te beheersen. Zijn/Haar specifieke managementsondersteunende functie in het bedrijf impliceert economische en commerciële inzichten, alsook een grondige kennis van de organisatie van het secretariaat en het bedrijf. De informatisering van beheer en communicatie vereist een zeer grondige opleiding op dit gebied: de directieassistent(e) heeft een basiskennis van een besturingssysteem, een zo ruim mogelijke kennis van ten minste één tekstverwerkingspakket (met grafische opties en toepassingen), een spreadsheet programma en een databank, en zijn/haar opleiding zorgt ervoor, dat andere programma's snel geassimileerd kunnen worden. Daarenboven moet hij/zij kunnen werken met moderne kantoorapparatuur en informatienetwerken. De meeste directieassistenten hebben een diploma gegradueerde Secretariaatsmanagement-Talen. Zij beginnen als meertalig secretaris/secretaresse en kunnen door kennis en ervaring doorgroeien tot de functie van meertalig directie-assistent(e). 5.4 Specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Lijst taken meertalige directieassistent(e) per deelfuncties ( komt bij meer dan één typefunctie voor) Correspondentie 1 correspondentie autonoom opstellen 2 correspondentie afhandelen met tekenbevoegdheid 3 op afhandeling van post toezien 4 post ontvangen, inschrijven en verspreiden 5 post verwerken 6 post verzendklaar maken 7 faxen 8 correspondentie opnemen 9 correspondentie typen en/of uitwerken

13 8 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 10 post autonoom afhandelen 11 correspondentie (op aanwijzing) opstellen 12 correspondentie van anderen bewerken 13 elektronisch corresponderen Organisatie secretariaatsecretariaat 14 invoering van nieuwe procedures adviseren 15 verandering organisatie secretariaat adviseren 16 aankoop kantoorapparatuur adviseren 17 adviseren bij aanwerving nieuwe secretariaatsmedewerkers 18 werkzaamheden secretariaat plannen, organiseren en coördineren 19 secretariaatstaken delegeren 20 werkindeling op het secretariaat bepalen 21 aan secretariaatsmedewerkers leiding geven 22 werkbesprekingen leiden 23 een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding ( ) en -uitvoering van de organisatie van het secretariaat 24 aankoop kantoorapparatuur regelen 25 verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat 26 verantwoordelijkheid dragen voor de prestaties van het secretariaat 27 werkbesprekingen organiseren 28 inwerkprogramma's maken voor nieuwe secretariaatsmedewerkers 29 werkbegeleiding voor nieuwe medewerkers 30 uitvoering gedelegeerde secretariaatstaken controleren Vergadering 31 deelnemen aan vergaderingen (niet als notulist) 32 deelnemers vergadering oproepen en/of hen eraan herinneren 33 vergaderingen organiseren 34 vergaderingen logistiek ondersteunen 35 vergaderagenda bijhouden 36 naleving van besluiten controleren 37 agendapunten verzamelen 38 agendapunten inhoudelijk voorbereiden 39 agendastukken voorbereiden 40 verslagen/notulen bijhouden 41 notuleren en uitwerken notulen 42 verslagen/notulen verspreiden 43 besluiten van vergaderingen weergeven Agenda 44 andere agenda's beheren 45 afspraken regelen 46 planning en acties van de manager bewaken 47 (zelfstandig) afspraken maken Financiën 48 kas postzegels bijhouden 49 verantwoordelijkheid dragen voor secretariaatsbudget 50 facturen en declaraties controleren 51 boekhouding bijhouden Archief/administratie 52 archief/documentatie/bibliotheek beheren 53 archief inrichten en/of reviseren 54 administratie bijhouden (financiën, personeel, enz.) 55 (kantoor)voorraad (administratie) bijhouden 56 stukken in het archief opzoeken 57 adressenbestand opzetten en/of bijhouden 58 stukken verzamelen, sorteren, coderen en opbergen

14 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 9 Interne en/of externe informatieverzameling 59 informatievoorziening bewaken 60 informatie opzoeken in dossier 61 informatie selecteren en samenstellen 62 uittreksels maken van gespecifieerde onderwerpen Bedrijfsorganisatie 63 planning en acties manager voorbereiden Telefoon 64 telefoon aannemen, bericht noteren, niet zelfstandig afhandelen 65 telefoon aannemen, selecteren en afhandelen 66 telefoon aannemen en doorverbinden 67 teleconferencing tot stand brengen Computer 68 gegevens en/of volledige concepten in PC inbrengen 69 stukken op aanwijzing op PC verwerken 70 stukken van anderen op PC verwerken 71 tekstopmaak verzorgen 72 gegevens statistisch verwerken 73 nieuwe pakketten aanleren en/of upgraden 74 computerbestanden beheren 75 ondersteuning (back up) computersysteem verzorgen Multimedia 76 databanken raadplegen 77 video-phone 78 video-conference tot stand brengen Interne communicatie 79 memo's opstellen op aanwijzing 80 ad valvas berichten opstellen op aanwijzing 81 memo's zelf opstellen 82 zelfstandig ad valvas berichten opstellen 83 interne rapporten (meehelpen) opstellen 84 belangstellenden intern van informatie voorzien 85 een klankbordfunctie vervullen 86 interne contacten onderhouden In- en/of externe communicatie 87 informatie ontvangen en doorgeven 88 contacten onderhouden voor de leidinggevende(n) 89 eigen contacten onderhouden (intern en extern) 90 presentatie ondersteunen 91 zelf presenteren 92 kantoorapparatuur (andere dan computer, telefoon, fax, fotokopieermachine en multimedia) bedienen 93 confidentieel houden van berichten/informatie Externe communicatiecommunicatie 94 zakensamenkomsten en/of reizen voorbereiden 95 zakenlunches en -diners organiseren 96 zakenreizen reserveren en boeken 97 congressen, conferenties en evenementen organiseren 98 verzorging en programma gast(en) organiseren 99 huisstijl (helpen) bewaken 100 zelfstandig (pers)berichten opstellen

15 10 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 101 externe rapporten (meehelpen) opstellen 102 externe belangstellenden van informatie voorzien Reproductie 103 fotokopiëren Vertaling 104 vertalen van brieven en niet-technische, korte teksten 105 vertaling van brieven en niet-technische, korte teksten verbeteren Receptie 106 bezoekers verwelkomen en doorverwijzen 107 onverwacht bezoek zelf te woord staan 108 bezoekers aankondigen 109 bezoekers aan internen voorstellen en/of omgekeerd Functionering in vreemde talen 110 uitvoeren van taken nrs. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108 en 109 in drie vreemde talen. Nota Uit de gevoerde studies blijkt dat de directieassistent(e) een enorme waaier van taken dagelijks tot wekelijks uitvoert. 8 In de opsomming werden dan ook alle mogelijke taken en deelfuncties opgenomen. Nochtans dient te worden opgemerkt dat niet alle directieassistenten al deze taken en deelfuncties uitvoeren. De aard van het bedrijf/ organisatie of instelling alsook het niveau waarop men functioneert zullen grotendeels de samenstelling van het takenpakket bepalen. Bovendien speelt ook het geslacht hierbij een belangrijke rol Deelfuncties van de meertalige directieassistent(e) Per typefunctie Taken die tot de essentiële opdrachten behoren van de "secretarissen(essen) talen", hebben te maken met communicatie in het Nederlands en in de vreemde talen, met name telefoneren (95%) en brieven schrijven (64%). Een tweede belangrijke opdracht is het organiseren. Dit komt tot uiting in taken als: post behandelen (73%) en klasseren (56%). Een derde opdracht verwijst naar specifieke vaardigheden zoals: tekstverwerking (78%), faxen (74%) en fotokopiëren (74%). 10 Typefunctie Communicatie in het Nederlands en in minstens 3 vreemde talen Deelfuncties Correspondentie, telefoon, in- en/of externe communicatie, vergaderen, receptie in het Nederlands en in minstens 3 vreemde talen Zie Dr. A. Geeraert 1996, p Zie Dr. A. Geeraert 1996, p Zie Dr. A. Geeraert 1996, p. 29

16 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 11 Typefunctie Organisatie Deelfuncties Organisatie secretariaat, vergaderen, agenda, bedrijfsorganisatie Typefunctie (Re)productieve informatieverwerking Deelfuncties Computer, multimedia, reproductie Typefunctie Informatieverwerving Deelfuncties Archief, interne en/of externe informatieverzameling Al deze typefuncties hebben als essentiële doelstelling het bedrijf/de organisatie/de afdeling organisatorisch en logistiek te ondersteunen. Wij wensen hier wel aan toe te voegen dat vooral bij de directieassistenten die doorstoten naar het hoger en middenkader de typefuncties controle, educatie en creatie voor een belangrijk deel aan bod komen Contextgegevens per deelfunctie Correspondentie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's (opnemen van brieven) Kantoorlandschap Postkamer Hulpmiddelen Bestaande tekstverwerkingsprogramma's, , internet Woordenboeken Spellchecker Hulpmiddelen i.v.m. verzendklaarmaken van post (Elektronische weegschaal, briefsluitmachine, vouwmachine, frankeermachine) Hulpmiddelen i.v.m. ingaande post (briefopener) Dicteerapparaat Brievenboek (vaak op PC) Handtekenboek Graad van verantwoordelijkheid Rapporteert rechtstreeks aan de directeur, krijgt opdracht rechtstreeks. Kan op bepaalde brieven zelfstandig antwoorden (vb. opsturen infofolder), zonder de directeur te raadplegen (zelfs niet laten nalezen). Heeft uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de correcte briefwisseling die vertrekt vanuit het bedrijf. Zelfstandig afhandelen van binnenkomende post (verdelen, bepalen wat zelf behandelen en wat door de directeur moet doorgenomen worden).

17 12 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Verwachte resultaten De brieven zijn correct, foutloos opgesteld De lay-out is verzorgd en volgt een aanvaard patroon De brieven/memo's e.d. worden op het juiste moment verstuurd De nieuwe spellingsnormen werden gerespecteerd De brieven/memo's e.d. worden op het juiste moment verstuurd en correct behandeld Organisatie secretariaatsecretariaat Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Projectbeheerpakket Studies inkijken i.v.m. nieuwe procedures. Vergaderingen (ter voorbereiding van andere taken) vb. taakverdeling van het secretariaat Uurrooster i.v.m. overwerken, middagpermanentie... Graad van verantwoordelijkheid Kan taken delegeren aan andere secretariaatsmedewerkers en ze opvolgen. Draagt verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op het secretariaat. Verwachte resultaten De dagelijkse activiteiten op het secretariaat verlopen stipt, vlot en correct. Vergadering Werkomstandigheden Kantoor Vergaderzalen (eventueel extern aan het bedrijf) Audio-visuele studio (videoconferencing) Hulpmiddelen Documenten vb. archief, agenda, externe informatie Audiovisuele media (video, OHP, slides) Agenda lokaalbeheer (soms via PC) Notuleerschema's Presentatiesoftware Graad van verantwoordelijkheid Ondersteunend In geval van notulen: eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur Organisatie en logistieke voorbereiding van de vergadering ligt volledig in handen van de directieassistent(e) Verwachte resultaten Vergaderingen zijn perfect voorbereid (zowel praktisch als inhoudelijk) De opvolging gebeurt tevens door de directieassistent(e) Notulen en besluiten worden geformuleerd en uitgewerkt Na de vergadering krijgt iedereen een kopie van het verslag alsook de nodige documenten

18 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 13 Agenda Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Agenda, (PC), (gezamenlijk) agendabeheer d.m.v. PIM-software Graad van verantwoordelijkheid Directieassistent(e) plant en bewaakt de agenda en de acties van de directeur (optimale benutting van de werktijd). Verantwoordelijkheid is dus zeer groot. Verwachte resultaten De afspraken van de directeur op de juiste dagen en uren vastleggen en ook opvolgen of deze stipt uitgevoerd worden. Financiën Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Softwarepakketten (i.v.m. financiën, elektronisch bankieren, boekhoudpakketten) Contacten met de boekhoudafdeling Documenten voor het archief (facturen, rekeninguittreksels) Graad van verantwoordelijkheid In sommige gevallen zal de directieassistent(e) zelf verantwoordelijkheid dragen voor het secretariaatsbudget. Dus: financiële verantwoordelijkheid. Verwachte resultaten In bovenstaand geval is het belangrijk dat de directieassistent(e) rond komt met het budget dat hem/haar werd toebedeeld. In andere gevallen zullen aanvragen tot aankopen gefundeerd moeten zijn en de uitgaven gecontroleerd worden. Correct afhandelen, invullen van documenten, facturen e.d. is hier primordiaal. Archief / administratie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor collega's Kantoor directeur Kantoorlandschap Centraal bedrijfs- of afdelingsarchief Extern archief (documenten klaarmaken voor externe opslag, opvragen en ophalen)

19 14 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) Hulpmiddelen Computer (indien archief geautomatiseerd is) Ook bij een gewoon archief is PC van belang: info over archief bevindt zich dikwijls op PC, documenten worden vlugger teruggevonden Fiches Documenten Graad van verantwoordelijkheid Alle belangrijke documenten moeten efficiënt gerangschikt zijn. Iedereen moet op elk moment documenten terug kunnen vinden. Persoonlijke verantwoordelijkheid, ten minste voor het zelf geklasseerde gedeelte. Verwachte resultaten De directieassistent(e) moet snel documenten kunnen vinden en/of nieuw documenten klasseren. Het systeem moet zodanig opgesteld zijn dat uitbreiding van het systeem mogelijk is. De directieassistent(e) gebruikt een systeem dat ook doorzichtig is voor anderen, zodat bij afwezigheid ook door de directeur of andere administratieve medewerkers documenten kunnen geklasseerd of gevonden worden. Interne / externe informatieverzameling Werkomstandigheden Kantoor Bibliotheek Bedrijfsbibliotheek Archief Hulpmiddelen Kranten, zakelijke tijdschriften, bedrijfspublicaties, CD-ROM, netwerken, e.a. Graad van verantwoordelijkheid Correctheid van de verstrekte informatie verzekeren. Verwachte resultaten Voorbereidende onderzoeken doen voor studies die door de directeur of andere medewerkers verder uitgevoerd worden. De verzamelde informatie moet juist zijn, voldoende gestoffeerd e.d. Momenteel, met ondersteuning van nieuwe technologieën zoals CD-ROM e.d., zal deze informatieverzameling vlot en snel kunnen verlopen. Bedrijfsorganisatie Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor van de directeur Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen Indien het gaat om het opzoeken en verwerken van informatie betreffende een verandering in het bedrijf, kan een hulpmiddel zijn: een enquête bij het personeel. Graad van verantwoordelijkheid De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

20 BEROEPSPROFIEL MEERTALIGE DIRECTIEASSISTENT(E) 15 De directieassistent(e) is verantwoordelijk voor de organisatie van het secretariaat. Verwachte resultaten De directieassistent(e) organiseert en levert ondersteunend werk. Telefoon Werkomstandigheden Receptie Eigen kantoor Kantoor met collega's Kantoorlandschap Hulpmiddelen + teleconferencing Telefoon, semafoon, GSM Schakelbord Oproepsysteem Graad van verantwoordelijkheid Het telefonisch contact is dikwijls een eerste contact met een bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de directieassistent(e) het juiste beeld ophangt van de huisstijl van het bedrijf en tevens efficiënt de gesprekken kanaliseert, behandelt en afhandelt. Verwachte resultaten Het correct kanaliseren van de inkomende en uitgaande gesprekken. Het vriendelijk te woord staan van gesprekspartners. Het correct (en snel) afhandelen van gesprekken. Computer Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor met collega's Kantoorlandschap In sommige gevallen een computerpool Hulpmiddelen Hardware en software (aangepast aan de behoeften van het bedrijf, aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in deze sector) Graad van verantwoordelijkheid De directieassistent(e) draagt de eindverantwoordelijkheid voor het eindproduct, dat binnen of buiten het bedrijf verspreid wordt en de huisstijl vertaalt. Verwachte resultaten Een moderne, functionele en efficiënte manier van gegevensverwerking en bestandsbeheer. De directieassistent(e) zal zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in deze sector. Multimedia Werkomstandigheden Eigen kantoor Kantoor met collega's

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Deskundige Communicatie Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Deskundige Communicatie B1 B2 B3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum

Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functiebeschrijving administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker lokaal dienstencentrum Functiefamilie: administratief

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL. plastisch kunstenaar (m/v)

STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL. plastisch kunstenaar (m/v) STUDIE 49 BEROEPSPROFIEL plastisch kunstenaar (m/v) BEROEPSPROFIEL plastisch kunstenaar (m/v) met opties grafisch ontwerper reclameontwerper artdirector tetielontwerper grafisch redacteur opmaker illustrator

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot administratief medewerker worden.

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker:

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker: Basisgegevens Functiebenaming: Senior Secretarieel Administratief Medewerker Dienstonderdeel/post: CG New York Functieniveau: 06 Aantal uren: 40 uur per twee weken (100%) Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opleiding: ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Als administratief medewerker sta je in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken en het bijhouden

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Contacten onderhouden

Contacten onderhouden MBO Niveau 2 Secretariële opleidingen Administratieve opleidingen Contacten onderhouden INFORMATIEBOEK voor receptionist medewerker secretariaat medewerker administratie J.H. Altena Altena-tca Zwolle Contacten

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e)

FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) FUNCTIEOMSCHRIJVING : receptionist(e) Hoofddoel van de functie : - staat in voor de telefonische bereikbaarheid van de voorziening. - staat in voor het onthaal en de ontvangst van cliënten en hun familie,

Nadere informatie

Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden Informatiebundel Selectieprocedure voor een administratief medewerker met het oog op de opmaak van een werfreserve (C1-C3 contractueel - voltijds) (C1-C3 contractueel halftijds) 1/9 Inhoudstafel Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum) Functie Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Bibliotheekassistent Afdeling: Mens Dienst: Bibliotheek & Kenniscentrum Functiefamilie: Administratief personeel Functionele loopbaan:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Archiefassistent Afdeling: Algemene zaken Dienst: Gemeentearchief 2. Positionering in het

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek). Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst:

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie