LANDSCOURANT National Gazette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDSCOURANT National Gazette"

Transcriptie

1 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 2 23 januari 2015 INHOUD - Liquidatie, echtscheiding, oproepingen - Oproepingen - Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, nummer WBN-CM 2014/4 - Registers Ltt & Ltba Centrale Bank van en Sint Maarten - Overzicht wetgeving Pag First Caribbean Legal Services N.V. In liquidation, established in Sint Maarten The aforementioned entity has been liquidated on January 7 th 2015 per the same date and Mr. Mulder has been appointed as its Liquidator. The statements as mentioned in article 31 SCC have been deposited at its former office and at the chamber of commerce for review for a period of Thirty (30) days. The Liquidator. OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 8 januari 2015, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Mischulaikah Grune-Richardson, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 27 Januari 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van William Jordan Welch, gedomicilieerd ten kantore van mr. Kim Huisman, gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 194/14) De deurwaarder S.M. Apon ECHTSCHEIDING Bij vonnis van Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten is op 18 augustus 2014 (E 25 van 2014) de echtscheiding uitgesproken tussen Bertie Stanley PETERS Verzoeker, wonende te Sint Maarten en Vera Cecilia WARNER Verweerster wonende te Sint Maarten wier huwelijk op 2 januari 1988 te Saint Kitts & Nevis werd voltrokken. De advocate, M.N. Hoeve OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 8 januari 2015, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Mandri Fanty, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Bibi Khan de Lopez, gedomicilieerd ten kantore van mr. Shaira Bommel, gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 187/14) De deurwaarder S.M. Apon Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23 Philipsburg, Sint Maarten Tel.: / of fax: Betaling via rekeningnummer: (WIB) o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij Ontvanger. Abonnementsprijs per 18 november 2011: - Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per jaar bij vooruitbetaling; - Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de Ontvanger. Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen mededelingen is een betalingsbewijs vereist. Aanleveren mededelingen: - bij: - of op het adres van de uitgever op een digitaal medium. Aanleveren uiterlijk dinsdag 3 februari a.s. voor s middags. Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op (AB 2011, 33)

2 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 2 OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Iona Bernadine Richardson-James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Octavio Leonard James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Brenda Karelyn James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot dd. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Attica Patricia James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon

3 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 3 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer WBN-CM 2014/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in en Sint Maarten; DE STAATSSECETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN) en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN); Besluit: Artikel I De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: A Paragraaf /6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden: Paragraaf Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse documenten Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de onderstaande omstandigheden: de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst; op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. Syrië Geboorteakte Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat bij het afleggen van een optieverklaring tot 1 april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen, dan wordt deze opgenomen in het optiedossier. Paspoort De Staatssecretaris van van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK , nr d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het paspoortvereiste te voldoen. Conclusie Dit betekent dat tot 1 april 2015 optieverklaringen kunnen worden afgelegd zonder dat de vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te overleggen. Dit geldt tevens als op de optieverklaring na 1 april 2015 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek.

4 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 4 Voorbeeld 1 X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een optieverklaring af te leggen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e RWN. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op Sint Maarten. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Sint Maarten vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn optieverklaring hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft te overleggen. De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van de optieverklaring is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. Voorbeeld 2 Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren. B Paragraaf 3.5.6/7-alg Toelichting algemeen ad artikel 7, HRWN-CM komt te luiden: Paragraaf Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

5 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 5 verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst; op verzoek van verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. Syrië Geboorteakte Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat in de naturalisatieprocedure tot 1 april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen, dan wordt deze opgenomen in het naturalisatiedossier. Paspoort De Staatssecretaris van van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK , nr d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het paspoortvereiste te voldoen. Conclusie Dit betekent dat tot 1 april 2015 naturalisatieverzoeken kunnen worden gedaan zonder dat de vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te overleggen. Dit geldt tevens in het geval dat op het naturalisatieverzoek na 1 april 2015 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek. Voorbeeld 1 X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een verzoek om naturalisatie in te dienen. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn verzoek om naturalisatie hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft over te leggen. De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van het verzoek om naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot verkrijging van het

6 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 6 vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. Voorbeeld 2 Bij het indienen van haar verzoek om naturalisatie overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren. Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 april Dit besluit werkt terug tot 21 november Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de se Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. s-gravenhage, twaalfde december 2014 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, J.C. Goet Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

7 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 7 TOELICHTING Algemeen In verband met de politieke situatie in Syrië is voor de duur van een jaar na 1 april 2014 tot 1 april 2015, een vrijstelling ingesteld ten aanzien van het vereiste van een Syrische geboorteakte ten behoeve van een optie- of naturalisatieverzoek. Deze vrijstelling wordt nu uitgebreid met het Syrische paspoort. Dit houdt in dat een vreemdeling die is geboren in Syrië en/of de Syrische nationaliteit heeft: - die een optieverklaring aflegt of naturalisatieverzoek indient; - dan wel wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog in behandeling is bij de IND respectievelijk de burgemeester; - of wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog niet onherroepelijk is vastgesteld; tijdelijk geen geboorteakte en/of een paspoort hoeft te overleggen. De vreemdeling hoeft dus niet aan te tonen dat hij in bewijsnood is. Omdat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk is geworden dat de aanvraag van een geboorteakte in Syrië niet mogelijk lijkt in bepaalde gebieden van Syrië, omdat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren, en gebleken is dat een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel nog maar beperkt consulaire diensten levert, is het overleggen van documenten daardoor in veel gevallen niet mogelijk, en het aantonen van bewijsnood is daardoor niet nodig tot 1 april Op 1 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ingestemd met de bij nota voorgestelde categoriale vrijstelling van geboorteakte. Op 19 november 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ingestemd met de bij nota voorgestelde uitbreiding van de categoriale vrijstelling tot het paspoort. De handleiding is met dit besluit hierop aangepast. Artikelsgewijs A De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling van paspoortvereiste is aan paragraaf van artikel 6, derde lid, toegevoegd. B De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling van paspoortvereiste is aan paragraaf van artikel 7 algemeen toegevoegd. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, J.C. Goet Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

8 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 8 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being legal persons that on December 31, 2014 were in the possession of a license. 1 Admico N.V. Cas Coraweg Advies- en Administratiebureau Roseum N.V. Carawaraweg 88 P.O. Box Alpha Management B.V. Ara Hill Top Building, Unit A-6, Pletterijweg Oost 1 Curaçap 4 Amicorp B.V. Pareraweg 45 P.O. Box 4914 І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN І. TRUST SERVICE PROVIDERS A. Vergunning Rechtspersonen A. License Legal Persons Naam trustkantoor Name trust office 5 Amicorp Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box AMTR N.V. (Antillean Management & Trust) N.V. Schottegatweg Oost 171 E P.O. Box 97 7 Ancor Management N.V. Wilhelminalaan 13 P.O. Box Anta Management Advisory Services N.V. Castorweg P.O. Box Ascor Trust Company N.V. Hoogstraat 30 P.O. Box ATC Corporate Services (Curacao) N.V. Schottegatweg Oost 10 Unit 1AG P.O. Box Auxilium Trust N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 12 Avanti Management N.V. Ara Hill-Top, unit A1, Pletterijweg Oost 1 13 Axtor N.V. Schouwburgweg 3 P.O. Box 14 BarklaysInterTrust N.V. Dr. M.J. Hugenholtzweg 23B P.O. Box Bezantia Trust N.V. Comanchestraat BK Group N.V. Schouwburgweg 5 P.O. Box BlauStein N.V. Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Unit A-2 18 Boron Management Services N.V. Pletterijweg 43, Second Floor P.O. Box Capital Trust Corporation N.V. Chuchubiweg 17 P.O. Box Caribbean International Management Company N.V. Brakkeput Abou 60 P.O. Box 4735

9 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 9 21 Caribbean Management Partners Orionweg 5c P.O. Box Century Trust N.V. World Trade Center, Business Center 4th floor suite 09 P.O. Box CLS Consultancy B.V. Kaya Kashimiri CMS Trust N.V. Wilhelminalaan 13 P.O. Box CMTC Management Services B.V. Schottegatweg Oost 28 P.O. Box Coral Administration and Management N.V. Fokkerweg 26 P.O. Box Corporate Agents N.V. Bon Bini Business Center Unit A1K, Schottegatweg Oost 10 P.O. Box Cresco Management N.V. Ara Hill-Top, Unit A 1, Pletterijweg Oost 1 29 Crown Trust Antilles N.V. Plantage Groot Sint Joris z/n P.O. Box International Trust Company B.V. Schottegatweg Oost 44 P.O. Box Trust Management N.V. Van Engelenweg 23 P.O. Box Curado Trust Services N.V. Penstraat 35 P.O. Box Dammers Shipmanagement N.V. Kaya Flamboyan 11 P.O. Box Dutch Caribbean Trust B.V. Villapark Rooi Catootje 6 P.O. Box Eclipse Management B.V. Ara Hill Top Building Unit A-6, Pletterijweg oost 1 36 Emoore N.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg Fidemont N.V. Pietermaai 20, Unit 1 38 Fiduciary Partners N.V. Mahaaiweg 6 39 Fiduco Trust N.V. Ara Hill Top Building Unit A-2, Pletterijweg Oost 1 40 Fidus Management B.V. Semikok kavel A7 41 First Columbus Trust () N.V. Vredenberg Business Center, Dr. M.J. Hugenholtzweg 2D, Unit 5 P.O. Box First Independent Trust () N.V. Abraham de Veerstraat 7 P.O. Box Front Shore N.V. Hoogstraat G-Force Corporate Services B.V. World Trade Center, Suite TM I.22 B, Piscadera P.O. Box Global Trust & Management Services B.V. Pos Cabai Office Park Unit 5, Schouwburgweg z/n 46 G-Trust B.V. World Trade Center, Unit BC.III.03-04, Piscadera Bay 47 HB Management N.V. Emancipatie Boulevard 31 P.O. Box Helix Management B.V Pletterijweg Oost 1, Suite A-6

10 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Ideal Management N.V. Bushroad 70-III P.O. Box 228 & 1041 Sint Maarten 50 Independium Corporate Services N.V. Sparrenweg Intertrust () B.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Kunst Beheer B.V. Boy Ecuryweg Legend Management Services B.V. Plantage Groot Sint Joris 5 P.O. Box Magnus Trust N.V. Schout bij Nacht Doormanweg 40 P.O. Box MAS Management & Advisory Services () N.V. Ara Hill-Top, Unit A-5, Pletterijweg Oost 1 56 N.V. Trustkantoor Kaya FLamboyan 6 P.O. Box N.V. Trustmaatschappij Interamericana Blenchiweg 6 58 Netherlands West Indies International Trust Company N.V. Blenchiweg 6 59 Neve Corporate Services N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box New World Trust & Services N.V. Dr. H. Fergusonweg 6 P.O. Box Orangefield (Caribbean) N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Pandora Trust N.V. Blauwduifweg 1 63 Pearl Trust and Management Corporation N.V. The Green House, Hoogstraat Pietermaai Trust N.V. Rooi Catootjeweg 5 65 PMP () N.V. Fransche Bloemweg 4 66 Private Equity Services (Curacao) N.V. The Triangle Unit 1.05, Hoogstraat Privattrust N.V. Margrietlaan 23 P.O. Box Rails N.V. Emancipatie Boulevard Sadekya Fiduciary Partners B.V. Hoogstraat 18 P.O. Box Savvy Trust Antilles N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box Seacon Management N.V. San Sebastian 15B P.O. Box SGG Management () N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Sigma Services N.V. Margrietlaan 10 P.O. Box Sint Maarten International Trust Company N.V. Frontstreet 5, suite 5 P.O. Box 245 Sint Maarten 75 Solemar International Trust Company N.V. Guana Bay Drive 15 P.O. Box 262 Sint Maarten 76 SS&C Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box STvB Corporate Services N.V. Johan van Walbeeckplein T.W.M. Trust N.V. Kaya Alonso de Ojeda 13A

11 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina The Table Management B.V. Santa Rosaweg, Vinik Plaza Unit K The United Trust Company N.V. Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n 81 TMF N.V. Pietermaai 15 P.O. Box Transamico Trust Company N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Transnational Trust and Corporate Services N.V. Brionplein 2 c 84 Triple Trust B.V. Pietermaai Trufima Corporation N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 86 Trufima Management N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 87 Trustmoore () N.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg Unlimited Trust Curacao B.V. Scharlooweg Vistra () N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Vistra (Netherlands Antilles ) N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Waerde Beheer N.V. Schout bij Nacht Doormanweg 40 P.O. Box Xecutive Corporate Management B.V. Salinja Zenco Antilles N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box 624

12 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 12 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being natural persons that on December 31, 2014 were in the possession of a license. І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN І. TRUST SERVICE PROVIDERS B. Vergunning Natuurlijke Personen B. License Natural Persons Naam trustkantoor Name trust office Mr. Breedijk, F.H. Suikertuintjeweg z/n, Zuikertuin Mall Tower 2A P.O. Box 3361 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being legal persons that on December 31, 2014 were in the possession of a dispensation. II. ONTHEFFINGEN II. Dispensations A. Ontheffing Rechtspersonen A. Dispensation Legal Persons 1. (ANM) Solutions For Management And Support N.V. Perseusweg 27 P.o Box 129 Curacao 2. A.T.K. Management B.V. Julianaplein 5 3. F.I.I.S. First Independent Investment Services N.V. Polarisweg 24 Unit K Indohe Trust N.V. 4. Pater Euwensweg Leeflang Trust & Management N.V. Irenelaan McKenzie Corporate Consultants N.V. Schottegatweg Oost 29E P.o Box Ocean Trust N.V. M.L.K. Boulevard Pares Management B.V. Penstraat Procuratio B.V. Kaya Bach 26

13 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 13 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being natural persons that on December 31, 2014 were in the possession of a dispensation. ІІ. ONTHEFFINGEN ІІ. Dispensations A. Ontheffing Natuurlijke personen A. Dispensation Natural Persons 1 Mr. Aanholt, C.B.G. van Brakkeput Ariba 98, Punta Bela 12 Mrs. Brugman, L. Kaya W.F.G. Mensing 32 P.O. Box Mr. Adams, A.N. Scharlooweg 61 3 Mr. Aerde, A. van Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Mr. Cijntje, D. Telamonstraat Mr. Costa Figueira, A. A. da c/a JPF Financial Associates, The Tower, 1 st Floor, Pletterijweg 43 4 Mr. Baron van Hoevell, R. Boca Gentil, Bayside 3, Jan Thiel 5 Mr. Berg, P. van den Gaitoweg 19 6 Mr. Bernard, P. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 7 Mr. Blansjee, F. Seru Boca 45 8 Mr. Bless, P.A.C.M. Royal Palm Resort 21 G 9 Mr. Blok, N. Marina Village 20, Santa Barbara Plantation P.O. Box Mrs. Bosch van Drakestein Lomberg, A. Kaya Pepermunt Mr. Brobbel, A. Kaya Mozart Mr. Croes, F. C. Schottegatweg Oost Mrs. Dekker-Mendel, G. Pietermaai Mr. Den Hartog, J. Binnenweg Mr. Donker, H.H. Brakkeput Ariba Mrs. Doorn-Vermeulen, V.van Cassandraweg Mr. Ellis, M.E.J. Castorweg Mrs. Ende-Sprock, I.M. Van den Brakkeput Ariba 4 P.O. Box Mrs. Engelhardt, A.M. Amalia van Solmslaan 8

14 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Eps, J.M.R.S. van C/o VanEps Kunneman VanDoorne, Julianaplein 22 P.O. Box Mr. Fernando, S. Julianaplein 5 25 Mr. Fontein, F.C. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Mr. Frans, R.R. Villapark Zuurzak Kavel A1 27 Mr. Geerings, H. Berg Arrarat 1 28 Mr. Gilbert, J. Kaya Isaac Mr. Goselink, G.P. Kaya Vivaldi Mr. Grinsven, J.M. van Pos Cabai Office Park Unit Mr. Groenewoud, W.R. La Quinta Villas Kavel Mr. Groot, H.H.M. Kaya Piano Hoedt, V. Den Berg Arrarat 1 39 Mr. Hoke, A. Coral Estate Rif Sint Marie 215 P.O. Box Mrs. Hoke-Sahertian. E. Coral Estate Rif Sint Marie 215 P.O. Box Mrs. Illis-Brown, M. Martinique Drive # 51 Sint Maarten 42 Mr. Jansen, R.T.L.M. Avenida de los Mares Mr. Jansen, W.D. Sabana Craz Mr. Kanter, C.F.M. de Arikokweg 7A 45 Mr. Karelse, G. Johan van Walbeeckplein 11 P.O. Box Mr. Kluijver, N.A. Hendriklaan 3 47 Mr. Knottenbelt, J.H.A. Seru Boca Mr. Hanskamp, L. Vista Royal N 16 P.O. Box Mrs. Hernandez, J.M.R. Engelenweg Mrs. Hernandez, J.M.R. Engelenweg Mr. Herrera Martinez, N.A. Villapark Zuurzak K Mr. Hilgersom, C.J. Kaya Urdal Mr. Kok, H. Villapark Zuurzak M-1 49 Mrs. Kok-Hoogmoed, E. Villapark Zuurzak M-1 50 Mrs. Kouwen, E.M. van Blauwduifweg 1 51 Mr. Kraker, P.J. Jan Sofat Mrs. Leo, L.D. Polarisweg 24 Unit K

15 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Limon, S. A.M. Chumaceiro Boulevard 5 67 Mr. Paus, R. de Snipweg Mr. Lotman, E.V. Schottegatweg Oost 29 D 55 Mr. Luijten, C. Hoogstraat Mrs. Luipen-Frikkee, T. van Ajaxweg Mr. Mathoera, S. Radio Holland International, Motetwerf z/n P.O. Box Mr. Merite, M.E.G.J. Beshiweg Mr. Moser, R.A. Marina Village 24, Santa Barbara Plantation, Porta Blanku, Nieuwpoort 60 Mr. Muller, P. Schouwburgweg 3 61 Mrs. Nivillac, R. Kaya Tati Mrs. Nunes Pereira Lopera Herrera, S.C. Vista Royal Kavel H9 63 Mr. Offerman, G.R.I. van Engelenweg Mrs. Ommen, W. van Dianastraat 4 65 Mr. Oster, A.V. Legal Services & Mediation, c/o Hotel Kura Hulanda 66 Mr. Owers, A. Jan Sofat Mrs. Peres de Aguiar, N. Vista Royal U6 69 Mr. Pietersz, E.A. Berg Arrarat 1 70 Mr. Pietersz, R. Djonoramarthaweg Mr. Plank, M. van der Jasmijnweg 9 72 Mrs. Pooyé, A.H.M. Coral Estate (Rif St. Marie), La Puerta Business Center 73 Mr. Robberts, M.J. C/o Atlas Fund Services () N.V., Ara Hill Top Building, Unit A-12, Pletterijweg Oost 1 74 Mr. Römer, K.P. Kaya Papachi Sutherland Mr. Rumping, W.J. Labadera Mrs. Rusenberg-Veen, C.L. Jan Sofat kavel Mr. Saleh, J. M. Villapark Zuurzak B7 78 Mr. Santine, L.G. Snipweg Mr. Semeleer, V.E. Seru Botellier KV Mr. Servilia, S.M. Martiniqueweg 19

16 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Sikkelerus, J.J. van Kaya John Menge 8 82 Mr. Slikke, D.H. van der Vista Royal K Mrs. Smorenburg, M. Seru Boca Mr. Sola, J.H. de Dr. H. Fergusonweg 5 85 Mr. Stevens, T.R. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. Mensing Mrs. Testing, D.M. Schottegatweg Oost B1 87 Mr. Thissen, M.P.M. Berg Carmelweg 6A 88 Mr. Veenhuizen, D.H.F.B. World Trade Center Suite TM I.23, Piscadera Bay 95 Mr. Willems, R.G. Mahokstraat 7 96 Mr. Willemsen, A.J. Seru Boca Estate Mr. Woude, A. van der Argusweg Mr. Zoontjens, P. Jan Sofat West K-40, nr Mrs. Zuijlen, J.C.H. van Tinweg Straat A Mr. Zwanenburg, C.W.M. Schouwburgweg Mrs. Zwanenburg, M.E. Bramendiweg Kavel Mr. Vesseur, E.J. Van Engelenweg 8 90 Mr. Vis, B.A. World Trade Center Suite TM I.23, Piscadera Bay 91 Mr. Vollmer Morlan, J. Blue bay Resort Section L17 92 Mr. Wighman, A. Groot Piscadera 41D 93 Mrs. Willems, S. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. Mensing Mr. Wijs, C.J. de Kinikiniweg 4 P.O. Box 3331

17 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 17 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of investment institutions that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSINSTELLINGEN I. INVESTMENT INSTITUTIONS A. Lokale beleggingsinstellingen A. Local Investment institutions 1 CapCorp Investments N.V. Pietermaai 15 P.O. Box Discovery Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 3 Horizon Growth Fund N.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 4 Laroc Trading Fund B.V. Pareraweg 45 P.O. Box Leveraged Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Metropolitan Fund I B.V. Pareraweg 45 7 Premium Capital Appreciation Fund B.V. Pareraweg 45 8 Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V. Pareraweg 45 9 Prime Value Investment Fund B.V. Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Suite A-6 10 The Namaste International Fund B.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12 P.O. Box Trading Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box 4930 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of administrators that on December 31, 2014 were in the possession of a license. II. ADMINISTRATEURS II. Administrators 1 Amicorp Fund Services N.V. Pareraweg 45 2 Atlas Fund Services () N.V. Ara Hill Top Building, Unit A-12, Pletterijweg Oost 1 3 Capital Trust Corporation N.V. Chuchubiweg 17 P.O. Box Circle Investment Support Services () N.V. Bonbini Business Center Schottegatweg Oost 10, Units 2B2K & 2B2L 7 HBM Fund Services N.V. Emancipatieboulevard 31 P.O. Box Intertrust () B.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box SGG Fund Services () N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing SS&C Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box 4671

18 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 18 5 Citco Fund Services () B.V. Kaya Flamboyan 9 P.O. Box CMTC Capital Management & Trust Co. N.V. Schottegatweg Oost 28 P.O. Box Stichting Viewpoint Ventures Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor P.O. Box The Second Stichting Viewpoint Growth Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor P.O. Box 3889 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of foreign investment institutions that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSINSTELLINGEN I. INVESTMENT INSTITUTIONS B. Buitenlandse beleggingsinstellingen B. Foreign Investement Institutions 1 CIBC Private Client Fund Limited 11 Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman KY P.O. Box 694 Cayman Islands 2 Roytrin US Dollar Income & Growth Fund St. Clair Place, 7-9 St. Clair Avenue, Port of Spain Trinidad and Tobago 3 Roytrin US Dollar Income Fund St. Clair Place, 7-9 St. Clair Avenue, Port of Spain Trinidad and Tobago 4 Scotiabank Canadian Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 5 Scotiabank Global Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 6 Scotiabank Money Market Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 7 Scotiabank US Dollar Bond Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 8 Scotiabank US Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of foreign investment funds that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSFONDSEN I. INVESTMENT FUNDS B. Buitenlandse beleggingsfondsen B. Foreign Investement funds 1 Commodity Alpha OP 4, Rue Jean Monnet, L-2180 Grand Duchy of Luxembourg 2 JPMorgan Funds 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 3 JPMorgan Investment Funds 6, route de Trèves, L-2633 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg

19 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 19 Overzicht wetgeving De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert wanneer van toepassing drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de Ombudsman nog niet is verstreken; 2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 1 Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging Beoogde datum inwerkingtreding AB 2014, No. 82 Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom 18 december januari In werking getreden wettelijke regelingen Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging Datum inwerkingtreding AB 2014, no. 79 Regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein 28 november januari 2015 AB 2014, no. 78 Regeling luchtwerk 28 november januari 2015 AB 2014, no. 77 AB 2014, no. 76 AB 2014, no. 75 AB 2014, no. 74 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering, ter vervanging van de bijlage inzake de afgifte, wijziging en verlenging van de vergunning tot vluchtuitvoering Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, ter vervanging van de bijlagen A en B inzake voorbereiding en uitvoering van vluchten Regeling vluchtuitvoering buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling erkenning van bedrijven, ter vervanging van de bijlage inzake erkende 28 november januari november januari november januari november januari 2015

20 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 20 AB 2014, no. 73 onderhoudsbedrijven Regeling inschrijving en registratie van luchtvaartuigen 28 november januari 2015 AB 2014, no. 72 Regeling luchtvaartpersoneel 28 november januari 2015 AB 2014, no. 79 Regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein 28 november januari 2015 AB 2014, no. 78 Regeling luchtwerk 28 november januari 2015 AB 2014, no. 77 AB 2014, no. 76 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering, ter vervanging van de bijlage inzake de afgifte, wijziging en verlenging van de vergunning tot vluchtuitvoering Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, ter vervanging van de bijlagen A en B inzake voorbereiding en uitvoering van vluchten 28 november januari november januari Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging - - -

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8426 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN-A 2014/1, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8423 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN 2014/1, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11903 8 maart 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 februari 2017, nummer WBN-CM 2017/2,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017 INHOUDSOPGAVE Landsbesluit van 12 november 2017 van de Gouverneur

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 2 18 januari 2013 INHOUD Aankondigingen Echtscheidingen, liquidatie Register Afkondigingsbladen

Nadere informatie

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES

B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES B. SCHADEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN B. NON-LIFE INSURANCE COMPANIES 1. Dochters van buitenlandse verzekeraars 1. Subsidiaries of foreign insurance companies ASKA Schadeverzekering NV Schottegatweg Oost

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 13 21 juni 2013 INHOUD Aankondigingen Opheffing faillissement, oproepingen, mededeling

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 4 Datum 17 februari Aankondigingen, mededelingen en oproepingen 1

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 4 Datum 17 februari Aankondigingen, mededelingen en oproepingen 1 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 4 Datum 17 februari 2017 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen, mededelingen en oproepingen

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Jaargang 2013, nummer 3 1 februari 2013 INHOUD Aankondigingen en bekendmaking van de Centrale Bank van Curacao en Aankondiging

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2014, nummer 7 4 april 2014 INHOUD Mededelingen redactie, liquidatie, opheffing faillissement, aankondiging

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Jaargang 2012, nummer 3 3 februari 2012 INHOUD Pag. INHOUD Pag. Aankondigingen Oproeping, aankondiging en echtscheidingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7935 27 mei 2010 Besluit van de Minister van Justitie van het Koninkrijk van 6 mei 2010, nummer WBN-NA 2010/2, houdende

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 10 Datum 12 mei Aankondigingen, mededelingen en oproepingen 1

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 10 Datum 12 mei Aankondigingen, mededelingen en oproepingen 1 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 10 Datum 12 mei 2017 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen, mededelingen en oproepingen

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 27 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA Landsbesluit van 14 december 2015 van de Gouverneur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58588 13 oktober 2017 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 oktober 2017, nummer WBN-A 2017/5, houdende

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 20 27 september 2013 INHOUD Mededeling, liquidatie, echtscheiding Aankondigingen, oproeping,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49618 30 september 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 september 2016, nummer WBN 2016/3, houdende

Nadere informatie

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Ondernemingen of personen die een ontheffing bezitten ingevolge artikel 45, lid 2 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2011, nummer 3 23 december 2011 INHOUD Oproepingen Oproeping, liquidatie en aankondiging Register Afkondigingsbladen

Nadere informatie

Positie/ Plaats/ Categorie/ Category. Bedrijfsnaam/Company name Handelsnaam/Trade name Adres/Address

Positie/ Plaats/ Categorie/ Category. Bedrijfsnaam/Company name Handelsnaam/Trade name Adres/Address Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, nr. 113) hierna te noemen Lab, is

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 19 13 september 2013 INHOUD Mededeling, echtscheidingen Aankondigingen, oproepingen, echtscheiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27136 31 augustus 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2015, nummer WBN 2015/5,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58581 13 oktober 2017 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 5 oktober 2017, nummer WBN 2017/6, houdende

Nadere informatie

Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register

Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Assurantiebemiddelaars die zijn ingeschreven in het register Conform het bepaalde in artikel 4 lid 1 van de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 2003, nr. 113) hierna te noemen Lab, is

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8063 29 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nummer WBN 2013/2, houdende

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 20 Datum 13 oktober Aankondigingen, Mededelingen en Oproepingen 1

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 20 Datum 13 oktober Aankondigingen, Mededelingen en Oproepingen 1 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 20 Datum 13 oktober 2017 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen, Mededelingen en Oproepingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51219 30 september 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 september 2016, nummer WBN-CM 2016/4,

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 4 Landsverordening van de 19 januari 2017 tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening begroting

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29 ste juni 2016 tot wijziging van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk III Openbare Werken

Hoofdstuk III Openbare Werken Hoofdstuk Openbare Werken Paragraaf: Openbare aanbesteding (1) Verkavelingsplannen Wederopbouw Willemstad (3) 1 Openbare aanbesteding AB 1958 35 Besluit van het Bestuurscollege van de 6de augustus 1958

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 7 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2010, nr. 5678825/10, tot vaststelling van de Regeling naturalisatietoets

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2012, nummer 10 11 mei 2012 INHOUD Aankondiging en liquidatie Oproepingen Oproepingen Oproepingen Condensed

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005

ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 ECLI:NL:RBDHA:2017:8005 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17072017 Datum publicatie 03082017 Zaaknummer C/09/522456 / FA RK 168986 Rechtsgebieden Personen en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 23 Landsverordening van de 30 ste januari 2014, houdende wijziging van de Landsverordening toelating en uitzetting en van de Legesverordening in verband

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN 2015 No. 17 Landsverordening van de 8 e juli 2015 tot wijziging van de Legesverordening ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege verhoging van af te dragen rijksleges

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 21 16 oktober 2015

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 21 16 oktober 2015 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 21 16 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA - Aankondiging, Oproeping & Echtscheidingen 1

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2014, nummer 5 7 maart 2014 INHOUD Aankondigingen, echtscheidingen Aankondigingen, depot slotuitdelingslijst,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 74 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling erkenning

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 10 Besluit van de 28 ste april 2011 tot afkondiging van het Besluit van 13 december 2010 houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden

Nadere informatie

DE NEDERLANDSCHE BANK NV AFSCHRIFT PER 07-04-2015 VAN HET REGISTER FINANCIELE MARKTEN

DE NEDERLANDSCHE BANK NV AFSCHRIFT PER 07-04-2015 VAN HET REGISTER FINANCIELE MARKTEN DE NEDERLANDSCHE BANK NV INDEX Hoofdstuk I Afdeling I.1 Afdeling I.2 Afdeling I.3 Kredietinstellingen kredietinstellingen met vergunning met zetel in Caribisch Nederland buitenlandse kredietinstellingen

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 10 Datum: 13 mei 2016

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 10 Datum: 13 mei 2016 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 10 Datum: 13 mei 2016 INHOUDSOPGAVE PAGINA Aankondigingen en/of Mededelingen 1 Beschikking

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 20 2 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE - Aankondigingen - The Bullet N.V. in liquidatie - Condensed

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 19 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 april 2013, nummer WBN-A 2013/2,

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Staten Generaal der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Afdeilng Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 609 8 januari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2014, nummer WBN 2015/1,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9616 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer C-09-319096 - HA RK 08-916 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2018, nummer 1 Datum 5 januari 2018

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2018, nummer 1 Datum 5 januari 2018 SINT MAARTEN LANDSCOURANT NationalGazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2018, nummer 1 Datum 5 januari 2018 INHOUDSOPGAVE PAGINA Besluit van de Minister van Justitie van 19

Nadere informatie

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO)

Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AFM register Wfm BES Als bedoeld in artikel 2:19 Wet financiele markten BES Naam Dienst Product Positie Adres Kantoor Zetel Ingangsdatum American Life Insurance Company Limited (ALICO) AON Antillen N.V.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32803 1 oktober 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 21 september 2015, nummer WBN-A 2015/4,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 16 Besluit van 27 februari 2017 tot afkondiging van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 N 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste augustus 2011 tot uitvoering van de artikelen 1, vierde lid, 5, derde lid, 6, eerste lid,

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 38 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 10 de oktober 2013 tot wijziging van artikel 13 van het Kiesbesluit in verband met het vereenvoudigen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 1 Besluit van 18 december 2013 tot afkondiging van het Besluit van 28 november 2013 houdende aanpassing van algemene maatregelen van rijksbestuur in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 813 (R 1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 3 Datum: 5 februari 2016

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 3 Datum: 5 februari 2016 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 3 Datum: 5 februari 2016 INHOUDSOPGAVE PAGINA Echtscheidingen, aankondiging en oproepingen

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 1 9 januari 2015 INHOUD Condensed Balance Sheet November 2014, Centrale Bank van Curaçao

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 NO. 45 LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 september 2011 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de invoering

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer

Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM MEERVOUDIGE FAMILIEKAMER. BESCHIKKING van 20 december 2011 in de zaak met zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV6082 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 200.089.788-01 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd!

Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Wat staat ons te wachten en waar dienen we straks rekening mee te houden. En soms even terug in de tijd! Betreft: echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap Bekendmaking aan personen die geen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20414 30 december 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 15 december 2009, nr. WBN 2009/6, houdende wijziging van

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2012, nummer 26 21 december 2012 INHOUD Pag. Faillissement en echtscheiding 1 Aankondigingen 2 Aankondigingen

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 237 (R2054) Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van urgerlijke Rechtsvordering en

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:146

ECLI:NL:GHSHE:2017:146 ECLI:NL:GHSHE:2017:146 Instantie Datum uitspraak 19012017 Datum publicatie 20012017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 'shertogenbosch 200.181.917_01 Personen en

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 41 Regeling van de Minister van Financiën van de 5 de november 2013 tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706

ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 ECLI:NL:RBDHA:2015:6706 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11062015 Datum publicatie 21072015 Zaaknummer C09488927 FA RK 153785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23029(R1461) Wijzigïng van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Landsverordening politieke partijen

Landsverordening politieke partijen Landsverordening Politieke Partijen Landsverordening houdende regels inzake politieke partijen Citeertitel: Landsverordening politieke partijen Vindplaats : AB 2001 no. 96 Wijzigingen: Geen ===========================================

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie