LANDSCOURANT National Gazette

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDSCOURANT National Gazette"

Transcriptie

1 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 2 23 januari 2015 INHOUD - Liquidatie, echtscheiding, oproepingen - Oproepingen - Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, nummer WBN-CM 2014/4 - Registers Ltt & Ltba Centrale Bank van en Sint Maarten - Overzicht wetgeving Pag First Caribbean Legal Services N.V. In liquidation, established in Sint Maarten The aforementioned entity has been liquidated on January 7 th 2015 per the same date and Mr. Mulder has been appointed as its Liquidator. The statements as mentioned in article 31 SCC have been deposited at its former office and at the chamber of commerce for review for a period of Thirty (30) days. The Liquidator. OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 8 januari 2015, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Mischulaikah Grune-Richardson, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 27 Januari 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van William Jordan Welch, gedomicilieerd ten kantore van mr. Kim Huisman, gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 194/14) De deurwaarder S.M. Apon ECHTSCHEIDING Bij vonnis van Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten is op 18 augustus 2014 (E 25 van 2014) de echtscheiding uitgesproken tussen Bertie Stanley PETERS Verzoeker, wonende te Sint Maarten en Vera Cecilia WARNER Verweerster wonende te Sint Maarten wier huwelijk op 2 januari 1988 te Saint Kitts & Nevis werd voltrokken. De advocate, M.N. Hoeve OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 8 januari 2015, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Mandri Fanty, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Bibi Khan de Lopez, gedomicilieerd ten kantore van mr. Shaira Bommel, gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 187/14) De deurwaarder S.M. Apon Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23 Philipsburg, Sint Maarten Tel.: / of fax: Betaling via rekeningnummer: (WIB) o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij Ontvanger. Abonnementsprijs per 18 november 2011: - Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per jaar bij vooruitbetaling; - Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de Ontvanger. Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen mededelingen is een betalingsbewijs vereist. Aanleveren mededelingen: - bij: - of op het adres van de uitgever op een digitaal medium. Aanleveren uiterlijk dinsdag 3 februari a.s. voor s middags. Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op (AB 2011, 33)

2 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 2 OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Iona Bernadine Richardson-James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Octavio Leonard James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot d.d. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Brenda Karelyn James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon OPROEPING Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot dd. 30 november 2014, afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder op St. Maarten, alhier, OPGEROEPEN Attica Patricia James, zonder bekende adres op St. Maarten, om op dinsdag, 7 april 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Iris Louise Hodge-Gibbs, Janice Attrise Hodge & Gerta Dolorita Ernestine Hodge, gedomicilieerd ten kantore van mr. Chris de Jong gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 185/14) De deurwaarder S.M. Apon

3 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 3 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer WBN-CM 2014/4, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in en Sint Maarten; DE STAATSSECETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN) en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN); Besluit: Artikel I De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: A Paragraaf /6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden: Paragraaf Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse documenten Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de onderstaande omstandigheden: de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst; op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. Syrië Geboorteakte Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat bij het afleggen van een optieverklaring tot 1 april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen, dan wordt deze opgenomen in het optiedossier. Paspoort De Staatssecretaris van van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK , nr d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het paspoortvereiste te voldoen. Conclusie Dit betekent dat tot 1 april 2015 optieverklaringen kunnen worden afgelegd zonder dat de vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te overleggen. Dit geldt tevens als op de optieverklaring na 1 april 2015 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek.

4 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 4 Voorbeeld 1 X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een optieverklaring af te leggen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e RWN. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op Sint Maarten. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Sint Maarten vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn optieverklaring hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft te overleggen. De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van de optieverklaring is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. Voorbeeld 2 Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren. B Paragraaf 3.5.6/7-alg Toelichting algemeen ad artikel 7, HRWN-CM komt te luiden: Paragraaf Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande politieke situatie. In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

5 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 5 verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het land van herkomst; op verzoek van verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de autoriteiten waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. Syrië Geboorteakte Op grond van het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013 is vanwege de bestaande politieke situatie in Syrië besloten dat in de naturalisatieprocedure tot 1 april 2015 een in Syrië geboren vreemdeling niet een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeft te overleggen. Het ambtsbericht Syrië geeft aan dat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte/uittreksel van de geboorteakte overleggen, dan wordt deze opgenomen in het naturalisatiedossier. Paspoort De Staatssecretaris van van Veiligheid en Justitie heeft bij brief de Tweede Kamer geïnformeerd (TK , nr d.d. 21 november 2014) dat Syriërs tijdelijk geen geldig Syrisch paspoort hoeven te overleggen. Een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar beperkt consulaire diensten. Het is dus in veel gevallen op dit moment niet mogelijk voor Syrische onderdanen om aan het paspoortvereiste te voldoen. Conclusie Dit betekent dat tot 1 april 2015 naturalisatieverzoeken kunnen worden gedaan zonder dat de vreemdeling, die in Syrië is geboren, verplicht is om een geboorteakte en/of geldig paspoort te overleggen. Dit geldt tevens in het geval dat op het naturalisatieverzoek na 1 april 2015 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke procedure over het verzoek. Voorbeeld 1 X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een verzoek om naturalisatie in te dienen. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn verzoek om naturalisatie hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft over te leggen. De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van het verzoek om naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot verkrijging van het

6 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 6 vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. Voorbeeld 2 Bij het indienen van haar verzoek om naturalisatie overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op bewijsnood te accepteren. Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 april Dit besluit werkt terug tot 21 november Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de se Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. s-gravenhage, twaalfde december 2014 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, J.C. Goet Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

7 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 7 TOELICHTING Algemeen In verband met de politieke situatie in Syrië is voor de duur van een jaar na 1 april 2014 tot 1 april 2015, een vrijstelling ingesteld ten aanzien van het vereiste van een Syrische geboorteakte ten behoeve van een optie- of naturalisatieverzoek. Deze vrijstelling wordt nu uitgebreid met het Syrische paspoort. Dit houdt in dat een vreemdeling die is geboren in Syrië en/of de Syrische nationaliteit heeft: - die een optieverklaring aflegt of naturalisatieverzoek indient; - dan wel wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog in behandeling is bij de IND respectievelijk de burgemeester; - of wiens naturalisatieverzoek of optieverzoek nog niet onherroepelijk is vastgesteld; tijdelijk geen geboorteakte en/of een paspoort hoeft te overleggen. De vreemdeling hoeft dus niet aan te tonen dat hij in bewijsnood is. Omdat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk is geworden dat de aanvraag van een geboorteakte in Syrië niet mogelijk lijkt in bepaalde gebieden van Syrië, omdat civiele registers vernietigd zijn dan wel niet meer volledig functioneren, en gebleken is dat een groot deel van de Syrische ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel nog maar beperkt consulaire diensten levert, is het overleggen van documenten daardoor in veel gevallen niet mogelijk, en het aantonen van bewijsnood is daardoor niet nodig tot 1 april Op 1 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ingestemd met de bij nota voorgestelde categoriale vrijstelling van geboorteakte. Op 19 november 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ingestemd met de bij nota voorgestelde uitbreiding van de categoriale vrijstelling tot het paspoort. De handleiding is met dit besluit hierop aangepast. Artikelsgewijs A De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling van paspoortvereiste is aan paragraaf van artikel 6, derde lid, toegevoegd. B De in het algemene deel van deze toelichting beschreven vrijstelling van paspoortvereiste is aan paragraaf van artikel 7 algemeen toegevoegd. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, J.C. Goet Directeur-generaal Vreemdelingenzaken

8 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 8 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being legal persons that on December 31, 2014 were in the possession of a license. 1 Admico N.V. Cas Coraweg Advies- en Administratiebureau Roseum N.V. Carawaraweg 88 P.O. Box Alpha Management B.V. Ara Hill Top Building, Unit A-6, Pletterijweg Oost 1 Curaçap 4 Amicorp B.V. Pareraweg 45 P.O. Box 4914 І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN І. TRUST SERVICE PROVIDERS A. Vergunning Rechtspersonen A. License Legal Persons Naam trustkantoor Name trust office 5 Amicorp Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box AMTR N.V. (Antillean Management & Trust) N.V. Schottegatweg Oost 171 E P.O. Box 97 7 Ancor Management N.V. Wilhelminalaan 13 P.O. Box Anta Management Advisory Services N.V. Castorweg P.O. Box Ascor Trust Company N.V. Hoogstraat 30 P.O. Box ATC Corporate Services (Curacao) N.V. Schottegatweg Oost 10 Unit 1AG P.O. Box Auxilium Trust N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 12 Avanti Management N.V. Ara Hill-Top, unit A1, Pletterijweg Oost 1 13 Axtor N.V. Schouwburgweg 3 P.O. Box 14 BarklaysInterTrust N.V. Dr. M.J. Hugenholtzweg 23B P.O. Box Bezantia Trust N.V. Comanchestraat BK Group N.V. Schouwburgweg 5 P.O. Box BlauStein N.V. Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Unit A-2 18 Boron Management Services N.V. Pletterijweg 43, Second Floor P.O. Box Capital Trust Corporation N.V. Chuchubiweg 17 P.O. Box Caribbean International Management Company N.V. Brakkeput Abou 60 P.O. Box 4735

9 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 9 21 Caribbean Management Partners Orionweg 5c P.O. Box Century Trust N.V. World Trade Center, Business Center 4th floor suite 09 P.O. Box CLS Consultancy B.V. Kaya Kashimiri CMS Trust N.V. Wilhelminalaan 13 P.O. Box CMTC Management Services B.V. Schottegatweg Oost 28 P.O. Box Coral Administration and Management N.V. Fokkerweg 26 P.O. Box Corporate Agents N.V. Bon Bini Business Center Unit A1K, Schottegatweg Oost 10 P.O. Box Cresco Management N.V. Ara Hill-Top, Unit A 1, Pletterijweg Oost 1 29 Crown Trust Antilles N.V. Plantage Groot Sint Joris z/n P.O. Box International Trust Company B.V. Schottegatweg Oost 44 P.O. Box Trust Management N.V. Van Engelenweg 23 P.O. Box Curado Trust Services N.V. Penstraat 35 P.O. Box Dammers Shipmanagement N.V. Kaya Flamboyan 11 P.O. Box Dutch Caribbean Trust B.V. Villapark Rooi Catootje 6 P.O. Box Eclipse Management B.V. Ara Hill Top Building Unit A-6, Pletterijweg oost 1 36 Emoore N.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg Fidemont N.V. Pietermaai 20, Unit 1 38 Fiduciary Partners N.V. Mahaaiweg 6 39 Fiduco Trust N.V. Ara Hill Top Building Unit A-2, Pletterijweg Oost 1 40 Fidus Management B.V. Semikok kavel A7 41 First Columbus Trust () N.V. Vredenberg Business Center, Dr. M.J. Hugenholtzweg 2D, Unit 5 P.O. Box First Independent Trust () N.V. Abraham de Veerstraat 7 P.O. Box Front Shore N.V. Hoogstraat G-Force Corporate Services B.V. World Trade Center, Suite TM I.22 B, Piscadera P.O. Box Global Trust & Management Services B.V. Pos Cabai Office Park Unit 5, Schouwburgweg z/n 46 G-Trust B.V. World Trade Center, Unit BC.III.03-04, Piscadera Bay 47 HB Management N.V. Emancipatie Boulevard 31 P.O. Box Helix Management B.V Pletterijweg Oost 1, Suite A-6

10 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Ideal Management N.V. Bushroad 70-III P.O. Box 228 & 1041 Sint Maarten 50 Independium Corporate Services N.V. Sparrenweg Intertrust () B.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Kunst Beheer B.V. Boy Ecuryweg Legend Management Services B.V. Plantage Groot Sint Joris 5 P.O. Box Magnus Trust N.V. Schout bij Nacht Doormanweg 40 P.O. Box MAS Management & Advisory Services () N.V. Ara Hill-Top, Unit A-5, Pletterijweg Oost 1 56 N.V. Trustkantoor Kaya FLamboyan 6 P.O. Box N.V. Trustmaatschappij Interamericana Blenchiweg 6 58 Netherlands West Indies International Trust Company N.V. Blenchiweg 6 59 Neve Corporate Services N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box New World Trust & Services N.V. Dr. H. Fergusonweg 6 P.O. Box Orangefield (Caribbean) N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Pandora Trust N.V. Blauwduifweg 1 63 Pearl Trust and Management Corporation N.V. The Green House, Hoogstraat Pietermaai Trust N.V. Rooi Catootjeweg 5 65 PMP () N.V. Fransche Bloemweg 4 66 Private Equity Services (Curacao) N.V. The Triangle Unit 1.05, Hoogstraat Privattrust N.V. Margrietlaan 23 P.O. Box Rails N.V. Emancipatie Boulevard Sadekya Fiduciary Partners B.V. Hoogstraat 18 P.O. Box Savvy Trust Antilles N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box Seacon Management N.V. San Sebastian 15B P.O. Box SGG Management () N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Sigma Services N.V. Margrietlaan 10 P.O. Box Sint Maarten International Trust Company N.V. Frontstreet 5, suite 5 P.O. Box 245 Sint Maarten 75 Solemar International Trust Company N.V. Guana Bay Drive 15 P.O. Box 262 Sint Maarten 76 SS&C Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box STvB Corporate Services N.V. Johan van Walbeeckplein T.W.M. Trust N.V. Kaya Alonso de Ojeda 13A

11 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina The Table Management B.V. Santa Rosaweg, Vinik Plaza Unit K The United Trust Company N.V. Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n 81 TMF N.V. Pietermaai 15 P.O. Box Transamico Trust Company N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Transnational Trust and Corporate Services N.V. Brionplein 2 c 84 Triple Trust B.V. Pietermaai Trufima Corporation N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 86 Trufima Management N.V. Ara Hill-Top, Unit A 2, Pletterijweg Oost 1 87 Trustmoore () N.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg Unlimited Trust Curacao B.V. Scharlooweg Vistra () N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Vistra (Netherlands Antilles ) N.V. Abraham de Veerstraat 2 P.O. Box Waerde Beheer N.V. Schout bij Nacht Doormanweg 40 P.O. Box Xecutive Corporate Management B.V. Salinja Zenco Antilles N.V. Kaya Flamboyan 6 P.O. Box 624

12 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 12 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being natural persons that on December 31, 2014 were in the possession of a license. І. VERLENERS VAN BEHEERSDIENSTEN І. TRUST SERVICE PROVIDERS B. Vergunning Natuurlijke Personen B. License Natural Persons Naam trustkantoor Name trust office Mr. Breedijk, F.H. Suikertuintjeweg z/n, Zuikertuin Mall Tower 2A P.O. Box 3361 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being legal persons that on December 31, 2014 were in the possession of a dispensation. II. ONTHEFFINGEN II. Dispensations A. Ontheffing Rechtspersonen A. Dispensation Legal Persons 1. (ANM) Solutions For Management And Support N.V. Perseusweg 27 P.o Box 129 Curacao 2. A.T.K. Management B.V. Julianaplein 5 3. F.I.I.S. First Independent Investment Services N.V. Polarisweg 24 Unit K Indohe Trust N.V. 4. Pater Euwensweg Leeflang Trust & Management N.V. Irenelaan McKenzie Corporate Consultants N.V. Schottegatweg Oost 29E P.o Box Ocean Trust N.V. M.L.K. Boulevard Pares Management B.V. Penstraat Procuratio B.V. Kaya Bach 26

13 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 13 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of trust service providers being natural persons that on December 31, 2014 were in the possession of a dispensation. ІІ. ONTHEFFINGEN ІІ. Dispensations A. Ontheffing Natuurlijke personen A. Dispensation Natural Persons 1 Mr. Aanholt, C.B.G. van Brakkeput Ariba 98, Punta Bela 12 Mrs. Brugman, L. Kaya W.F.G. Mensing 32 P.O. Box Mr. Adams, A.N. Scharlooweg 61 3 Mr. Aerde, A. van Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Mr. Cijntje, D. Telamonstraat Mr. Costa Figueira, A. A. da c/a JPF Financial Associates, The Tower, 1 st Floor, Pletterijweg 43 4 Mr. Baron van Hoevell, R. Boca Gentil, Bayside 3, Jan Thiel 5 Mr. Berg, P. van den Gaitoweg 19 6 Mr. Bernard, P. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 7 Mr. Blansjee, F. Seru Boca 45 8 Mr. Bless, P.A.C.M. Royal Palm Resort 21 G 9 Mr. Blok, N. Marina Village 20, Santa Barbara Plantation P.O. Box Mrs. Bosch van Drakestein Lomberg, A. Kaya Pepermunt Mr. Brobbel, A. Kaya Mozart Mr. Croes, F. C. Schottegatweg Oost Mrs. Dekker-Mendel, G. Pietermaai Mr. Den Hartog, J. Binnenweg Mr. Donker, H.H. Brakkeput Ariba Mrs. Doorn-Vermeulen, V.van Cassandraweg Mr. Ellis, M.E.J. Castorweg Mrs. Ende-Sprock, I.M. Van den Brakkeput Ariba 4 P.O. Box Mrs. Engelhardt, A.M. Amalia van Solmslaan 8

14 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Eps, J.M.R.S. van C/o VanEps Kunneman VanDoorne, Julianaplein 22 P.O. Box Mr. Fernando, S. Julianaplein 5 25 Mr. Fontein, F.C. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing Mr. Frans, R.R. Villapark Zuurzak Kavel A1 27 Mr. Geerings, H. Berg Arrarat 1 28 Mr. Gilbert, J. Kaya Isaac Mr. Goselink, G.P. Kaya Vivaldi Mr. Grinsven, J.M. van Pos Cabai Office Park Unit Mr. Groenewoud, W.R. La Quinta Villas Kavel Mr. Groot, H.H.M. Kaya Piano Hoedt, V. Den Berg Arrarat 1 39 Mr. Hoke, A. Coral Estate Rif Sint Marie 215 P.O. Box Mrs. Hoke-Sahertian. E. Coral Estate Rif Sint Marie 215 P.O. Box Mrs. Illis-Brown, M. Martinique Drive # 51 Sint Maarten 42 Mr. Jansen, R.T.L.M. Avenida de los Mares Mr. Jansen, W.D. Sabana Craz Mr. Kanter, C.F.M. de Arikokweg 7A 45 Mr. Karelse, G. Johan van Walbeeckplein 11 P.O. Box Mr. Kluijver, N.A. Hendriklaan 3 47 Mr. Knottenbelt, J.H.A. Seru Boca Mr. Hanskamp, L. Vista Royal N 16 P.O. Box Mrs. Hernandez, J.M.R. Engelenweg Mrs. Hernandez, J.M.R. Engelenweg Mr. Herrera Martinez, N.A. Villapark Zuurzak K Mr. Hilgersom, C.J. Kaya Urdal Mr. Kok, H. Villapark Zuurzak M-1 49 Mrs. Kok-Hoogmoed, E. Villapark Zuurzak M-1 50 Mrs. Kouwen, E.M. van Blauwduifweg 1 51 Mr. Kraker, P.J. Jan Sofat Mrs. Leo, L.D. Polarisweg 24 Unit K

15 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Limon, S. A.M. Chumaceiro Boulevard 5 67 Mr. Paus, R. de Snipweg Mr. Lotman, E.V. Schottegatweg Oost 29 D 55 Mr. Luijten, C. Hoogstraat Mrs. Luipen-Frikkee, T. van Ajaxweg Mr. Mathoera, S. Radio Holland International, Motetwerf z/n P.O. Box Mr. Merite, M.E.G.J. Beshiweg Mr. Moser, R.A. Marina Village 24, Santa Barbara Plantation, Porta Blanku, Nieuwpoort 60 Mr. Muller, P. Schouwburgweg 3 61 Mrs. Nivillac, R. Kaya Tati Mrs. Nunes Pereira Lopera Herrera, S.C. Vista Royal Kavel H9 63 Mr. Offerman, G.R.I. van Engelenweg Mrs. Ommen, W. van Dianastraat 4 65 Mr. Oster, A.V. Legal Services & Mediation, c/o Hotel Kura Hulanda 66 Mr. Owers, A. Jan Sofat Mrs. Peres de Aguiar, N. Vista Royal U6 69 Mr. Pietersz, E.A. Berg Arrarat 1 70 Mr. Pietersz, R. Djonoramarthaweg Mr. Plank, M. van der Jasmijnweg 9 72 Mrs. Pooyé, A.H.M. Coral Estate (Rif St. Marie), La Puerta Business Center 73 Mr. Robberts, M.J. C/o Atlas Fund Services () N.V., Ara Hill Top Building, Unit A-12, Pletterijweg Oost 1 74 Mr. Römer, K.P. Kaya Papachi Sutherland Mr. Rumping, W.J. Labadera Mrs. Rusenberg-Veen, C.L. Jan Sofat kavel Mr. Saleh, J. M. Villapark Zuurzak B7 78 Mr. Santine, L.G. Snipweg Mr. Semeleer, V.E. Seru Botellier KV Mr. Servilia, S.M. Martiniqueweg 19

16 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina Mr. Sikkelerus, J.J. van Kaya John Menge 8 82 Mr. Slikke, D.H. van der Vista Royal K Mrs. Smorenburg, M. Seru Boca Mr. Sola, J.H. de Dr. H. Fergusonweg 5 85 Mr. Stevens, T.R. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. Mensing Mrs. Testing, D.M. Schottegatweg Oost B1 87 Mr. Thissen, M.P.M. Berg Carmelweg 6A 88 Mr. Veenhuizen, D.H.F.B. World Trade Center Suite TM I.23, Piscadera Bay 95 Mr. Willems, R.G. Mahokstraat 7 96 Mr. Willemsen, A.J. Seru Boca Estate Mr. Woude, A. van der Argusweg Mr. Zoontjens, P. Jan Sofat West K-40, nr Mrs. Zuijlen, J.C.H. van Tinweg Straat A Mr. Zwanenburg, C.W.M. Schouwburgweg Mrs. Zwanenburg, M.E. Bramendiweg Kavel Mr. Vesseur, E.J. Van Engelenweg 8 90 Mr. Vis, B.A. World Trade Center Suite TM I.23, Piscadera Bay 91 Mr. Vollmer Morlan, J. Blue bay Resort Section L17 92 Mr. Wighman, A. Groot Piscadera 41D 93 Mrs. Willems, S. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. Mensing Mr. Wijs, C.J. de Kinikiniweg 4 P.O. Box 3331

17 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 17 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of investment institutions that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSINSTELLINGEN I. INVESTMENT INSTITUTIONS A. Lokale beleggingsinstellingen A. Local Investment institutions 1 CapCorp Investments N.V. Pietermaai 15 P.O. Box Discovery Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 3 Horizon Growth Fund N.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 4 Laroc Trading Fund B.V. Pareraweg 45 P.O. Box Leveraged Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box Metropolitan Fund I B.V. Pareraweg 45 7 Premium Capital Appreciation Fund B.V. Pareraweg 45 8 Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V. Pareraweg 45 9 Prime Value Investment Fund B.V. Ara Hill Top Building, Pletterijweg Oost 1, Suite A-6 10 The Namaste International Fund B.V. Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12 P.O. Box Trading Capital Holdings N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box 4930 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of administrators that on December 31, 2014 were in the possession of a license. II. ADMINISTRATEURS II. Administrators 1 Amicorp Fund Services N.V. Pareraweg 45 2 Atlas Fund Services () N.V. Ara Hill Top Building, Unit A-12, Pletterijweg Oost 1 3 Capital Trust Corporation N.V. Chuchubiweg 17 P.O. Box Circle Investment Support Services () N.V. Bonbini Business Center Schottegatweg Oost 10, Units 2B2K & 2B2L 7 HBM Fund Services N.V. Emancipatieboulevard 31 P.O. Box Intertrust () B.V. Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14 P.O. Box SGG Fund Services () N.V. Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing SS&C Fund Services N.V. Pareraweg 45 P.O. Box 4671

18 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 18 5 Citco Fund Services () B.V. Kaya Flamboyan 9 P.O. Box CMTC Capital Management & Trust Co. N.V. Schottegatweg Oost 28 P.O. Box Stichting Viewpoint Ventures Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd floor P.O. Box The Second Stichting Viewpoint Growth Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2nd Floor P.O. Box 3889 The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of foreign investment institutions that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSINSTELLINGEN I. INVESTMENT INSTITUTIONS B. Buitenlandse beleggingsinstellingen B. Foreign Investement Institutions 1 CIBC Private Client Fund Limited 11 Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman KY P.O. Box 694 Cayman Islands 2 Roytrin US Dollar Income & Growth Fund St. Clair Place, 7-9 St. Clair Avenue, Port of Spain Trinidad and Tobago 3 Roytrin US Dollar Income Fund St. Clair Place, 7-9 St. Clair Avenue, Port of Spain Trinidad and Tobago 4 Scotiabank Canadian Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 5 Scotiabank Global Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 6 Scotiabank Money Market Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 7 Scotiabank US Dollar Bond Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands 8 Scotiabank US Growth Fund Scotia Centre, 6 Cardinall Avenue, Grand Cayman, KY P.O. Box 689 Cayman Islands The Centrale Bank van en Sint Maarten hereby publishes the list of foreign investment funds that on December 31, 2014 were in the possession of a license. I. BELEGGINGSFONDSEN I. INVESTMENT FUNDS B. Buitenlandse beleggingsfondsen B. Foreign Investement funds 1 Commodity Alpha OP 4, Rue Jean Monnet, L-2180 Grand Duchy of Luxembourg 2 JPMorgan Funds 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 3 JPMorgan Investment Funds 6, route de Trèves, L-2633 SenningerbergGrand Duchy of Luxembourg

19 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 19 Overzicht wetgeving De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert wanneer van toepassing drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de Ombudsman nog niet is verstreken; 2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 1 Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging Beoogde datum inwerkingtreding AB 2014, No. 82 Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom 18 december januari In werking getreden wettelijke regelingen Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging Datum inwerkingtreding AB 2014, no. 79 Regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein 28 november januari 2015 AB 2014, no. 78 Regeling luchtwerk 28 november januari 2015 AB 2014, no. 77 AB 2014, no. 76 AB 2014, no. 75 AB 2014, no. 74 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering, ter vervanging van de bijlage inzake de afgifte, wijziging en verlenging van de vergunning tot vluchtuitvoering Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, ter vervanging van de bijlagen A en B inzake voorbereiding en uitvoering van vluchten Regeling vluchtuitvoering buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling erkenning van bedrijven, ter vervanging van de bijlage inzake erkende 28 november januari november januari november januari november januari 2015

20 LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015, nummer 2, 23 januari 2015 pagina 20 AB 2014, no. 73 onderhoudsbedrijven Regeling inschrijving en registratie van luchtvaartuigen 28 november januari 2015 AB 2014, no. 72 Regeling luchtvaartpersoneel 28 november januari 2015 AB 2014, no. 79 Regeling ongevallenbestrijding luchtvaartterrein 28 november januari 2015 AB 2014, no. 78 Regeling luchtwerk 28 november januari 2015 AB 2014, no. 77 AB 2014, no. 76 Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling vergunning tot vluchtuitvoering, ter vervanging van de bijlage inzake de afgifte, wijziging en verlenging van de vergunning tot vluchtuitvoering Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 28 november 2014, tot wijziging van de Regeling voorbereiding en uitvoering van vluchten, ter vervanging van de bijlagen A en B inzake voorbereiding en uitvoering van vluchten 28 november januari november januari Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten Nummer Afkondigingsblad Citeertitel Datum bekrachtiging - - -

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2012, nummer 19 14 september 2012 INHOUD Oproepingen Echtscheidingen en Notice of a Portfolio Transfer

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2014, nummer 21 17 oktober 2014 INHOUD Rectificatie, aankondiging, bekendmaking, liquidatie Aankondigingen

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

LANDSCOURANT National Gazette

LANDSCOURANT National Gazette SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2013, nummer 4 15 februari 2013 INHOUD Faillissement, aankondiging en liquidatie Aankondigingen Condensed

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148

Rapport. Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 Rapport Datum: 14 mei 2002 Rapportnummer: 2002/148 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Nederlandse ambassade te New Delhi (India) van haar beoogde logee heeft geëist dat zij bij de indiening van

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid

AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid No 6, 2013 AJV Nieuwsbrief Inhoudsopgave ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING Van de redactie Colofon Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen AJV verwelkomt haar 450 ste lid Lezing: De overname

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie