Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen."

Transcriptie

1 Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen.

2 Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als zelfstandige en enkele praktische tips om te besparen op mijn sociale bijdragen. Filip zelfstandig fysiotherapeut

3 Wie is Xerius? Xerius is een gedreven, onafhankelijke organisatie ten dienste van ondernemende mensen. Mensen zoals jij: zelfstandigen, werknemers en werkgevers, individuen en gezinnen. Meer dan gezinnen, werkgevers, zelfstandigen en vennoot schappen doen een beroep op onze diensten: Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende verzekeringen Kinderbijslag Wat doet Xerius? Wij informeren en begeleiden je op het vlak van administratie, wettelijke verplichtingen, sociale verzekeringen en kinderbijslag. Zo kan jij je focussen op wat voor jou belangrijk is: de opstart en de uitbouw van je eigen zaak, je klanten en je gezin. Hoe doen we dit? Volgens de hoogste standaard. We willen de beste zijn. We kunnen hiervoor rekenen op onze kennis en ervaring. Maar we doen er alles aan om nog beter te worden. We analyseren onze werkmethodes, halen kwaliteitslabels, volgen opleidingen, ontwikkelen online tools enzovoort. Op een menselijke manier. We willen onze klanten persoonlijk begeleiden, want iedereen en elke situatie is uniek. In duidelijke taal. Geen complex gedoe, geen moeilijke woorden of omwegen. Wij communiceren op een directe manier. We zoeken oplossingen om onze klanten te helpen.

4 Inhoud 1 Je opstart voorbereiden 6 1. Wat is een vrij beroep? 7 2. Vennootschap of eenmanszaak? 8 2 Naar het ondernemingsloket Inschrijven in de KBO Je erkenning Btw-nummer aanvragen 14 3 Je sociale zekerheid als zelfstandige Je rechten en plichten als zelfstandige Hoe worden je sociale bijdragen berekend? 17 4 Aanvullende verzekeringen Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Gewaarborgd Inkomen RIZIV 27 COLOFON Deze publicatie is een initiatief van Xerius om starters wegwijs te maken bij de aanvang van hun zelfstandige loopbaan. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden, tenzij met uitdrukkelijke bronvermelding en de auteur, Xerius. Versie januari 2015, de meest recente cijfers vind je steeds op

5 Ervaring is belangrijk, reken alvast op de onze Je wilt starten met een vrij beroep, proficiat! Maar welke administratieve verplichtingen heb je? Hoe zit de sociale zekerheid van een zelfstandige in elkaar? Kan je een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen? En welke verzekeringen heb je nog nodig? Daar willen wij je gratis bij helpen, van A tot Z! Zo bespaar je tijd, ben je zeker dat je wettelijk in orde bent én... kan je je concentreren op wat je echt belangrijk vindt: je vrij beroep. Onze adviseurs komen bij jou langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en formaliteiten in orde te brengen. Wat brengen wij voor jou in orde? DDInschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen DDBtw-aanvraag (indien van toepassing) DDBegeleiding bij je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds - als zelfstandige en als vennootschap DDIndien nodig: begeleiding bij je aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen DDAdvies op maat voor aanvullende verzekeringen Bel , surf naar of stuur een mail naar

6 1 Je opstart voorbereiden

7 1. Wat is een vrij beroep? Een zelfstandige die een vrij of intellectueel beroep uitoefent, is een zelfstandige die hoofdzakelijk intellectuele diensten of goederen levert die niet als handelsdaad of ambachtelijke activiteit kunnen worden omschreven. Een vrij beroep handelt bovendien altijd in het belang van de klant en de gemeenschap. Vrije beroepen zijn vaak onderworpen aan een deontologische code en specifieke wetgeving die in het beroepsstatuut werd vastgelegd. De beoefenaar van het vrije beroep draagt ook persoonlijke verantwoordelijkheid. Een vrij beroep oefent meestal geen handelsactiviteiten uit en is daarom in veel gevallen een niet-handelsonderneming naar privaat recht. Dat betekent dat zij door het ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zullen worden ingeschreven als niet-handelaar. Een aantal vereisten en regelingen die specifiek zijn voor handelaars, zijn niet van toepassing op niet-handelaars. Zo hoeven niet-handelaars geen basiskennis bedrijfsbeheer of beroepskennis aan te tonen. De ordes en instituten zullen controleren of de zelfstandige geschikt is om zijn of haar vrij beroep uit te oefenen. Maar: niet alle niet-handelsondernemingen naar privaatrecht zijn vrije beroepen. En omgekeerd zijn niet alle vrije beroepen niethandelsondernemingen. De vastgoedmakelaar, bijvoorbeeld, is een vrij beroep, maar ook een handelsonderneming. Een vastgoedmakelaar moet dus bij de inschrijving bij het ondernemingsloket wel basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen en zal worden ingeschreven in de KBO als handelaar. Een onthaalmoeder is dan weer een niet-handelaar, maar geen vrij beroep. Deze beroepen worden in principe beschouwd als vrije beroepen: boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent architect, landmeter, beëdigd vertaler 7

8 advocaat - juridisch adviseur, notaris, gerechtsdeurwaarder dokter, geneesheer-specialist, tandarts, medisch laboratorium, ziekenvervoer, paramedicus, kinesitherapeut, fysiotherapeut, dierenarts, verpleger, apotheker. Sommige vrije beroepen mogen van hun beroepsinstituut hun activiteiten niet combineren met handelsactiviteiten. Dat geldt voor de advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, boekhouder, boekhouderfiscalist, accountant, belastingconsulent en bedrijfsrevisor. Deze lijst is niet volledig. 2. Vennootschap of eenmanszaak? Als je wilt starten als zelfstandige, moet je eerst beslissen onder welke vorm: een eenmanszaak of een vennootschap? Een eenmanszaak heeft als voordeel dat ze heel eenvoudig op te richten is. Je hoeft je enkel in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien heeft een eenmanszaak beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Nadeel is dan weer dat het vermogen van je eenmanszaak volledig samenvalt met je privévermogen, waardoor je met je hele vermogen aansprakelijk bent voor je beroepsactiviteiten. Wanneer je een vennootschap opricht, dan creëer je in feite een vermogen voor die vennootschap, dat gescheiden is van je vermogen als privépersoon. De vennootschap heeft namelijk een rechtspersoonlijkheid. Opgelet: dat betekent niet noodzakelijk dat je niet aansprakelijk bent voor het vermogen van de rechtspersoon die je opricht. Die aansprakelijkheid is afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm. 2.1 De burgerlijke vennootschap De activiteiten van dokters, architecten, advocaten enzovoort hebben eerder een burgerlijk karakter. Daarom kiezen de meeste vrije beroepen voor een burgerlijke vennootschap (bv). Die heeft, in tegenstelling tot een handelsvennootschap, een doel dat burgerlijk van aard is. 8

9 Een burgerlijke vennootschap kan de vorm aannemen van om het even welke handelsvennootschap (bv onder vorm van bvba of nv,...). Ze moet aan de vereisten voldoen die verbonden zijn aan de gekozen vennootschapsvorm. 2.2 Je vennootschap oprichten Als je een vennootschap wilt oprichten, moet je eerst een oprichtingsakte (laten) opstellen. Hierin staan onder andere de identiteit van de oprichters, de naam en het doel van de vennootschap, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm.VA volstaat een onderhandse akte. Voor de publicatie ervan en de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Bij de oprichting van een nv, Comm.VA, (e)bvba en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Nadat er een ondernemingsnummer werd toegekend, kan je voor de inschrijving van de vennootschap in de KBO terecht bij Xerius Ondernemingsloket. De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën: voor de authentieke akten (notariële akten): binnen de vijftien dagen voor onderhandse akten: binnen de vier maanden. Daarna moet een uittreksel uit de oprichtingsakte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad. 9

10 De bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtings akte) is heel belangrijk. Als dit niet gebeurt, dan is de akte behoudens uitzondering niet inroepbaar tegen derden. De vennootschapsakte kan ook slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij je vennootschap aantoont dat die derden er vooraf kennis van hadden. De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan je vennootschap een ondernemingsnummer toekennen. Met dat ondernemingsnummer en met het bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel, moet je naar Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst van jouw vennootschap opstellen. Pas wanneer het ondernemingsloket de vennootschap heeft ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan ze officieel met haar activiteiten van start gaan. 2.3 Je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Wanneer je je vrij beroep wilt uitoefenen onder de vorm van een vennootschap, moet ook je vennootschap één keer per jaar bijdragen betalen. Voor deze jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet je je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van je vennootschap. In 2014 werd dat bedrag geïndexeerd: het nieuwe maximumbedrag van het balanstotaal is nu ,86 euro. Heeft je vennootschap een balanstotaal hoger dan ,86 euro, dan moet je 868 euro betalen. Kleine vennootschappen, met een balanstotaal dat lager is dan ,86 euro betalen 347,50 euro vennootschapsbijdrage. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds berekent voor jou de vennootschapsbijdrage, op basis van het balanstotaal van je vennootschap dat we van de Nationale Bank van België ontvangen. 10

11 Vrijstelling vennootschapsbijdrage Personenvennootschappen ingeschreven in de KBO en die toelating hebben om te starten met handels- of ambachtsactiviteiten, kunnen de eerste drie jaar een vrijstelling bekomen. De vennootschapsbijdrage is ondeelbaar. Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, moet dus toch de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar betalen. Voorwaarde is wel dat alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar voorafgaand aan de oprichtingsdatum niet langer dan drie jaar onderworpen zijn geweest als zelfstandige. Opgelet: omdat vrije beroepen meestal als niethandelsonderneming worden ingeschreven, komen ze niet in aanmerking voor vrijstelling van de vennootschapsbijdrage.

12 2 Naar het ondernemingsloket

13 1. Inschrijven in de KBO Als je kiest voor een eenmanszaak, moet je meteen langsgaan bij een ondernemingsloket om je te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank die alle gegevens en activiteiten van alle ondernemingen in België bevat. Het ondernemingsloket schrijft de activiteiten in die je wilt uitoefenen en kent je dan een ondernemingsnummer toe. De eerste inschrijving in de KBO voor een vrij beroep is gratis. Wat moet je zeker meebrengen naar Xerius Ondernemingsloket? DDidentiteitskaart DDbankrekeningnummer (liefst verschillend van je privé-rekeningnummer) DDde activiteiten die je wilt uitoefenen DDbenaming van je onderneming DDoprichtingsakte van je vennootschap: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel Onze adviseurs komen bij je langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en de formaliteiten in orde te brengen. Regel je inschrijving in de KBO en je aansluiting online via 13

14 2. Je erkenning De meeste vrije beroepen moeten nog een erkenning ontvangen van hun orde, instituut of kamer, vooraleer ze hun beroep mogen gaan uitoefenen. Dat geldt onder andere voor: accountants, advocaten, apothekers, architecten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten, dierenartsen, dokters, gerechts deur waarders, notarissen, psychologen en vastgoedmakelaars. 3. Btw-nummer aanvragen Iedereen (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, ook in bijberoep. In de praktijk betekent dit dat je ondernemingsnummer geactiveerd moet worden voor btw-doeleinden. De meeste vrije beroepen zijn niet btw-plichtig. Opgelet: als je één van deze vrije beroepen uitoefent, moet je wel een btw-nummer aanvragen: Architect Accountant Belastingconsulent Landmeter Veearts... Je moet de btw-aanvraag doen voordat je die activiteiten begint uit te oefenen die je onderneming btw-plichtig maken. Je kunt hiervoor zelf een formulier aanvragen bij een btw-controlekantoor in je buurt. Of laat je btw-aanvraag over aan Xerius Ondernemingsloket. Wij bezorgen alles via een online applicatie aan je btw-controlekantoor: dat gaat sneller en je hoeft je niet te verplaatsen. 14

15 15

16 3 Je sociale zekerheid als zelfstandige

17 1. Je rechten en plichten als zelfstandige 1.1 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds In België is elke zelfstandige onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Als zelfstandige ben je in principe verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. In ruil daarvoor krijg je socialezekerheidsrechten: recht op kraamgeld, kinderbijslag, gezondheidszorg (kleine en grote risico s), faillissements verzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, uitkering bij palliatieve zorgen en pensioen. Ook een zelfstandige heeft recht op de terugbetaling van kleine en grote risico s. Zelfstandigen hebben via hun sociale bijdragen dus recht op terugbetaling voor zowel grote risico s (hospitalisatie, röntgenfoto s, ), als voor kleine risico s (terugbetaling van erelonen dokter, tandarts, kinesist en apothekerskosten). Als startende zelfstandige moet je daarom, uiterlijk vanaf de dag dat je start met je activiteiten, aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat staat in voor de berekening en de inning van je sociale bijdragen. Onze adviseurs komen bij je langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en de formaliteiten in orde te brengen. Je sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar, aangezien het gaat om beroepskosten. Sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen. 2. Hoe worden je sociale bijdragen berekend? Je betaalt als zelfstandige in principe 22% socialezekerheidsbijdragen op je netto belastbaar jaarinkomen. Afhankelijk van je inkomen en je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep enzovoort) kan dat minder zijn. 17

18 Maar hoe wordt die 22% juist berekend? Je moet enkele belangrijke zaken onthouden over de berekening van je sociale bijdragen. 2.1 Sociale bijdragen moet je betalen per kwartaal Je betaalt je sociale bijdragen per kwartaal. Er begint telkens een nieuw kwartaal op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bovendien is een kwartaal altijd ondeelbaar. Dat wil zeggen dat je de volledige kwartaalbijdrage moet betalen voor elk kwartaal waarin je werkt. Als je bijvoorbeeld op 31 maart van start gaat met je zelfstandige activiteit, moet je de bijdrage voor het volledige eerste kwartaal betalen. 2.2 Je betaalt jaarlijks een voorschot Xerius rekent je jaarlijks een wettelijke voorlopige kwartaalbijdrage aan berekend op je geïndexeerde netto belastbare inkomen van drie jaar voordien. In 2015 betaal je dus sociale bijdragen op je beroepsinkomen van Twee jaar later worden je bijdragen herzien op basis van wat je in je bijdragejaar effectief netto belastbaar verdiende. Voor het bijdragejaar 2015 krijg je dus in 2017 een herziening op basis van de inkomsten die je in 2015 realiseerde. Jaarlijks vergelijk je best je werkelijke inkomsten met die van drie jaar terug. Bespreek dit zeker met je boekhouder. Drie mogelijke scenario s kunnen zich voordoen: 1. Je inkomsten blijven nagenoeg stabiel. Je hoeft dan niets te doen, betaal gewoon de wettelijke voorlopige sociale bijdragen. 2. Je inkomsten zijn intussen gestegen. Geef Xerius een schatting van je netto belastbare jaarinkomen via We berekenen je voorlopige bijdragen op dit inkomen en je krijgt later geen eventuele gepeperde rekening gepresenteerd. Fiscaal is dit ook interessant want sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Wat je bijbetaalde gaat in je jaarlijkse spaarpotje, wachtend op de afrekening. Dat noemen we je reserve. 3. Je inkomsten zijn gevoelig gedaald. Geef Xerius een schatting van je netto belastbare jaarinkomen via Je inkomen moet dan niet alleen lager liggen dan het inkomen van drie jaar voordien, maar ook lager dan de vastgelegde drempelbedragen per bijdragecategorie. Voor een over- 18

19 zicht hiervan en meer info, surf naar Opmerking Als je in de loop van het jaar wisselt van bijdragecategorie, bijvoorbeeld van hoofd- naar bijberoep, betaal je voor dat jaar viermaal een kwartaalbijdrage op je globale netto belastbare jaarinkomen als zelfstandige. Voorbeeld Je werkt van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 in bijberoep en verdient euro, in de tweede helft van het jaar verdien je euro in hoofdberoep. Je betaalt dan vier kwartaalbijdragen op een netto belastbaar inkomen van euro 2.3 Je krijgt voor elk bijdragejaar een herziening De belastingadministratie bezorgt Xerius je netto belastbare jaarinkomsten na twee jaar. Op dat moment toetst Xerius je wettelijke voorlopige sociale bijdragen aan de werkelijke inkomsten. We breken je spaarpot open en zien of je genoeg voorzag. Betaalde je te weinig, dan moet je bijbetalen. Betaalde je te veel, dan krijgt je het tegoed terug. Opmerking Als bij de herziening blijkt dat je onterecht een vermindering van je voorlopige bijdragen vroeg, word je beboet. De verhogingen kunnen snel oplopen, vraag dus enkel een vermindering als je heel zeker bent dat je inkomsten voldoende zijn gedaald. 2.4 Als starter is er een speciale regeling 1. Tijdens de eerste drie jaar rekenen we je forfaitaire minimumbijdragen aan Als starter rekent Xerius je voor de eerste drie volledige jaren een forfaitaire minimumbijdrage aan. Deze bijdrage verhoogt jaarlijks en is afhankelijk van de bijdragecategorie. Hieronder een overzicht van de forfaitaire minimumbijdragen voor hoofd- en bijberoepers. 19

20 Jaar Bijdrage % Berekend op minimuminkomen ( ) Hoofdberoep Forfaitaire minimumbijdrage ( ) Berekend op minimuminkomen ( ) Bijberoep Forfaitaire minimumbijdrage ( ) 1 20, ,43 679, ,90 75, ,43 696, ,90 77, , ,43 712, ,90 78,86 Volgens baremacijfers 2015 en inclusief 3,05% beheerskosten. 2. Een goede raad: betaal sociale bijdragen op wat je verdient Als je meer verdient dan het minimuminkomen, geef Xerius dan een schatting van je werkelijke netto belastbare jaarinkomen. Want na twee jaar krijgt Xerius je inkomen van de fiscus. En dan volgt een herziening van je sociale bijdragen. Betaalde je te weinig bij aanvang dan moet je bijbetalen. Deze supplementen komen dan bovenop de sociale bijdragen die je voor dat jaar moet betalen. Door in de beginfase zelf bij te sturen, kan je dit vermijden. Bovendien doe je een fiscaal voordeel. Want door in je beginperiode meer te betalen, zorg je voor een grotere fiscale aftrekbaarheid. Sociale bijdragen zijn namelijk volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Door meer te betalen daalt je netto belastbare jaarinkomen. Zo betaal je ook minder belastingen. Hieronder geven we je een overzicht voor een zelfstandige in hoofdberoep waaruit blijkt dat tijdig bijsturen loont: Bijdragejaar + kwartaal Voorlopige kwartaalbijdragen % Werkelijke inkomsten op jaarbasis Definitieve kwartaalbijdragen Herziening in Bij te betalen per kwartaal 1-4/ ,73 20, , ,60 1-4/ , , ,73 1-4/ ,89 21, , ,69 Volgens baremacijfers 2015 en inclusief 3,05% beheerskosten. 3. Kan je als starter ook een vermindering krijgen? Neen, in principe kan je dat niet als je werkt als zelfstandige in hoofdberoep. Je moet minstens de forfaitaire minimumbijdrage 20

21 betalen om sociaal verzekerd te blijven. Je kan enkel een vermindering krijgen in de volgende gevallen: Je werkt als bijberoeper Je hebt een volwaardig sociaal statuut waarmee je je sociale rechten opbouwt, naast je zelfstandig bijberoep en je verdient met deze laatste activiteit minder dan 1.423,90 euro. Dan kan je een vrijstelling aanvragen van je sociale bijdragen. Je bent student, gehuwd of weduwe/weduwnaar Studenten jonger dan 25, gehuwden en weduwen of weduwnaars kunnen in sommige gevallen een voordeelregeling genieten. Opent het sociaal statuut van de ouders of de (overleden) partner ook voor hen socialezekerheidsrechten en hebben ze zelf lage inkomsten als zelfstandige, dan komen ze eventueel in aanmerking voor een vrijstelling of een vermindering van hun sociale bijdragen. Je werkt als gepensioneerde Zowel een vervroegd gepensioneerde als een wettelijk gepensioneerde kan vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen bekomen. Hieronder een overzicht van de inkomstendrempels en de verminderde bijdragen: Hoofdberoep Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < ,43 729,46 < , ,92 Bijberoep en voordeelregel studenten/gehuwden/weduw(e)n(aars) (artikel 37) Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < 1.423,90 0 < 6.742,06 382,12 < ,43 729,46 < , ,92 Meewerkende partner maxistatuut Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < 5.653,98 320,45 < ,43 729,46 21

22 < , ,92 Gepensioneerden toegelaten activiteit Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) zonder wettelijk pensioen met wettelijk pensioen < 2.847, < (enkel vervroegd) niet van toepassing 236,09 (zonder kinderlast) < 6.742,06 382,12 255,33 < (enkel vervroegd) niet van toepassing 354,13 (met kinderlast) < ,43 729,46 487,40 < , ,92 974,79 4. Sociale bijdragen van een onvolledig kalenderjaar worden op jaarbasis berekend Je sociale bijdragen worden uiteindelijk elk jaar berekend op je netto belastbare jaarinkomen van het jaar zelf. Je socialezekerheidsbijdragen betaal je per kwartaal. Maar neem nu dat je voor een bepaald jaar minder dan vier kwartalen werkt. Dan is er een belangrijk aandachtspunt. Voorbeeld Stel, je start op 1 mei 2015 als zelfstandige. Dan betaal je in 2015 drie kwartaalbijdragen. Je verdient in euro netto belastbaar. Hoeveel betaal je per kwartaal? Wel, eerst wordt je inkomen op jaarbasis berekend. Het wordt vermenigvuldigd met vier en gedeeld door het aantal gewerkte kwartalen. In dit geval geeft dit: euro X 4 : 3 = euro Je betaalt dus driemaal een kwartaalbijdrage op een inkomen van euro in plaats van op je werkelijke inkomen van euro 2.5 Wanneer moet je betalen? Sociale bijdragen betaal je per kwartaal; een kwartaal bestaat uit drie maanden. Vier keer per jaar - bij het begin van elk kwartaal - stuurt het sociaal verzekeringsfonds je een afrekening toe voor de bijdragen die je dat kwartaal verschuldigd bent. Die bijdragen moeten vóór het 22

23 einde van dat kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan of er wordt je een verhoging van 3% aangerekend en nog eens eenmalig 7% supplement per jaarovergang. De overheid legt deze strenge regeling op. Uitstel van betaling Bij een tijdige aansluiting, dus wanneer je de verklaring van aansluiting bezorgt aan Xerius uiterlijk de dag van de start van je zelfstandige activiteit, heb je recht op uitstel van betaling gedurende de eerste twee kwartalen. De verschuldigde bijdrage moet je pas betalen voor het einde van het volgende kwartaal. Wanneer je te laat aansluit door de verklaring van aansluiting te ondertekenen ná de dag dat je start met je zelfstandige activiteit, heb je geen recht op uitstel van betaling. Let wel: Als je kiest voor uitstel van betaling, moet je wel de sociale bijdragen van je tweede en derde kwartaal (van aansluiting) tegelijk betalen. Bijvoorbeeld Je start als zelfstandige op 2 april 2015 en ondertekent de verklaring van aansluiting op 1 april de kwartaal (1 ste kwartaal van aansluiting) te betalen voor 23 september. 3 de én 4 de kwartaal (2 de en 3 de kwartaal van aansluiting) te betalen voor 23 december. 23

24 4 Aanvullende verzekeringen

25 1. Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Wist je dat het wettelijk pensioen van een zelfstandige maar gemiddeld euro per maand bedraagt? Niet genoeg om je huidige levensstandaard te behouden. Het SVAPZ is een solide langetermijn-spaarformule met een gegarandeerde basisinterest van 2%. Het SVAPZ is dus echt een must. Daarom is een sociaal vrij aanvullend pensioen voor jou het overwegen waard! DDJe hebt de keuze tussen het gewoon VAPZ of het sociaal VAPZ met aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid. DDJe kunt tot 8,17% (maximum 3.027,09 euro) van je netto belastbaar inkomen storten in een gewoon VAPZ en tot 9,4% (maximum 3.482,82 euro) in het sociaal VAPZ. DDJe kiest zelf wanneer je stort. DDDe premies die je stort zijn vrijgesteld van 4,4% verzekeringstaksen. DDPerfect te combineren met andere pensioenspaarproducten zoals onder meer pensioensparen, langetermijnsparen en groepsverzekeringen voor zelfstandigen. Het SVAPZ is de meest fiscaalvriendelijke vorm van pensioenopbouw. De premies zijn niet alleen 100% fiscaal aftrekbaar, maar leveren ook een besparing op je sociale bijdragen tot 20%. Het SVAPZ is echt een aanrader om het beperkte wettelijke basispensioen te verhogen. 25

26 2. Gewaarborgd Inkomen Werkonbekwaam door ongeval of ziekte. Als zelfstandige ben je wettelijk verzekerd tegen inkomstenverlies wegens arbeidsongeschiktheid, maar je ontvangt enkel een bescheiden uitkering. Wij hebben een verzekering Gewaarborgd Inkomen ontwikkeld die je verzekert tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval. De premies zijn volledig als beroepskosten aftrekbaar. Een Gewaarborgd Inkomen bij Xerius? Een flexibele formule op maat en zekerheid voor je toekomst: DD100% fiscaal aftrekbare premies. DDOp maat gemaakt. Je kiest zelf: wanneer je de premie wilt betalen: driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks de lengte van de eigen risicotermijn: 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. Ben je langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt, dan kan de eigen risicotermijn volledig wegvallen (Engelse franchise). DDUitkeringen tot de eindleeftijd van 65 jaar. DD Afhankelijk van de te verzekeren waarborgen, moet je een medische vragenlijst invullen of op medisch onderzoek bij een onafhankelijk adviserend geneesheer. Tot een leeftijd van 45 jaar en een verzekerd inkomen van euro hoef je enkel een medische vragenlijst in te vullen. Vanaf een leeftijd van 46 jaar geldt het voorgaande enkel tot een verzekerd inkomen van euro. DDJe bent niet alleen verzekerd voor de lichamelijke gevolgen van je ziekte of ongeval, maar ook voor het feit dat je niet of beperkt kunt werken (economische arbeidsongeschiktheid). DDTegen één van de laagste tarieven op de markt. 26

27 3. RIZIV Medische beroepen (geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten) die aanspraak maken op het RIZIV-statuut, kunnen hun jaarlijkse RIZIV-toelage besteden aan een pensioen- of inkomensverzekering. Wens je de niet-fiscaal aftrekbare toelage voornamelijk te gebruiken voor pensioenvorming, dan kan je een sociaal VAPZ afsluiten. Dat biedt je aanvullende waarborgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarbovenop kan je ook zelf nog een gewoon of sociaal VAPZ afsluiten met fiscaal aftrekbare premies. Wens je de RIZIV-premie te gebruiken om je te verzekeren tegen inkomensverlies? Kies dan voor een Gewaarborgd Inkomen, dat je verzekert tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval. De premies zijn bovendien volledig als beroepskosten aftrekbaar. Meer informatie vind je in onze folder Aanvullende verzekeringen of op Je wenst één van deze verzekeringen bij Xerius af te sluiten? Bel of mail Als enige in de sector bieden we onze klanten de unieke combinatie van een sociaal verzekeringsfonds én een verzekerings vereniging in eigen beheer. Vanuit onze inzichten in het sociaal statuut van de zelfstandige en de unieke loopbaaninformatie waarover we beschikken, kunnen we je dan ook uitstekend begeleiden en adviseren bij je pensioenopbouw en de bescherming van je inkomen tijdens je actieve loopbaan. 27

28 Startersgids-vrije-beroepen-2015 T Je bent welkom in onze Xerius-kantoren in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen en Turnhout.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie