Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen."

Transcriptie

1 Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen.

2 Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als zelfstandige en enkele praktische tips om te besparen op mijn sociale bijdragen. Filip zelfstandig fysiotherapeut

3 Wie is Xerius? Xerius is een gedreven, onafhankelijke organisatie ten dienste van ondernemende mensen. Mensen zoals jij: zelfstandigen, werknemers en werkgevers, individuen en gezinnen. Meer dan gezinnen, werkgevers, zelfstandigen en vennoot schappen doen een beroep op onze diensten: Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende verzekeringen Kinderbijslag Wat doet Xerius? Wij informeren en begeleiden je op het vlak van administratie, wettelijke verplichtingen, sociale verzekeringen en kinderbijslag. Zo kan jij je focussen op wat voor jou belangrijk is: de opstart en de uitbouw van je eigen zaak, je klanten en je gezin. Hoe doen we dit? Volgens de hoogste standaard. We willen de beste zijn. We kunnen hiervoor rekenen op onze kennis en ervaring. Maar we doen er alles aan om nog beter te worden. We analyseren onze werkmethodes, halen kwaliteitslabels, volgen opleidingen, ontwikkelen online tools enzovoort. Op een menselijke manier. We willen onze klanten persoonlijk begeleiden, want iedereen en elke situatie is uniek. In duidelijke taal. Geen complex gedoe, geen moeilijke woorden of omwegen. Wij communiceren op een directe manier. We zoeken oplossingen om onze klanten te helpen.

4 Inhoud 1 Je opstart voorbereiden 6 1. Wat is een vrij beroep? 7 2. Vennootschap of eenmanszaak? 8 2 Naar het ondernemingsloket Inschrijven in de KBO Je erkenning Btw-nummer aanvragen 14 3 Je sociale zekerheid als zelfstandige Je rechten en plichten als zelfstandige Hoe worden je sociale bijdragen berekend? 17 4 Aanvullende verzekeringen Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Gewaarborgd Inkomen RIZIV 27 COLOFON Deze publicatie is een initiatief van Xerius om starters wegwijs te maken bij de aanvang van hun zelfstandige loopbaan. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden, tenzij met uitdrukkelijke bronvermelding en de auteur, Xerius. Versie januari 2015, de meest recente cijfers vind je steeds op

5 Ervaring is belangrijk, reken alvast op de onze Je wilt starten met een vrij beroep, proficiat! Maar welke administratieve verplichtingen heb je? Hoe zit de sociale zekerheid van een zelfstandige in elkaar? Kan je een vrijstelling van sociale bijdragen krijgen? En welke verzekeringen heb je nog nodig? Daar willen wij je gratis bij helpen, van A tot Z! Zo bespaar je tijd, ben je zeker dat je wettelijk in orde bent én... kan je je concentreren op wat je echt belangrijk vindt: je vrij beroep. Onze adviseurs komen bij jou langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en formaliteiten in orde te brengen. Wat brengen wij voor jou in orde? DDInschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen DDBtw-aanvraag (indien van toepassing) DDBegeleiding bij je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds - als zelfstandige en als vennootschap DDIndien nodig: begeleiding bij je aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen DDAdvies op maat voor aanvullende verzekeringen Bel , surf naar of stuur een mail naar

6 1 Je opstart voorbereiden

7 1. Wat is een vrij beroep? Een zelfstandige die een vrij of intellectueel beroep uitoefent, is een zelfstandige die hoofdzakelijk intellectuele diensten of goederen levert die niet als handelsdaad of ambachtelijke activiteit kunnen worden omschreven. Een vrij beroep handelt bovendien altijd in het belang van de klant en de gemeenschap. Vrije beroepen zijn vaak onderworpen aan een deontologische code en specifieke wetgeving die in het beroepsstatuut werd vastgelegd. De beoefenaar van het vrije beroep draagt ook persoonlijke verantwoordelijkheid. Een vrij beroep oefent meestal geen handelsactiviteiten uit en is daarom in veel gevallen een niet-handelsonderneming naar privaat recht. Dat betekent dat zij door het ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zullen worden ingeschreven als niet-handelaar. Een aantal vereisten en regelingen die specifiek zijn voor handelaars, zijn niet van toepassing op niet-handelaars. Zo hoeven niet-handelaars geen basiskennis bedrijfsbeheer of beroepskennis aan te tonen. De ordes en instituten zullen controleren of de zelfstandige geschikt is om zijn of haar vrij beroep uit te oefenen. Maar: niet alle niet-handelsondernemingen naar privaatrecht zijn vrije beroepen. En omgekeerd zijn niet alle vrije beroepen niethandelsondernemingen. De vastgoedmakelaar, bijvoorbeeld, is een vrij beroep, maar ook een handelsonderneming. Een vastgoedmakelaar moet dus bij de inschrijving bij het ondernemingsloket wel basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen en zal worden ingeschreven in de KBO als handelaar. Een onthaalmoeder is dan weer een niet-handelaar, maar geen vrij beroep. Deze beroepen worden in principe beschouwd als vrije beroepen: boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent architect, landmeter, beëdigd vertaler 7

8 advocaat - juridisch adviseur, notaris, gerechtsdeurwaarder dokter, geneesheer-specialist, tandarts, medisch laboratorium, ziekenvervoer, paramedicus, kinesitherapeut, fysiotherapeut, dierenarts, verpleger, apotheker. Sommige vrije beroepen mogen van hun beroepsinstituut hun activiteiten niet combineren met handelsactiviteiten. Dat geldt voor de advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, boekhouder, boekhouderfiscalist, accountant, belastingconsulent en bedrijfsrevisor. Deze lijst is niet volledig. 2. Vennootschap of eenmanszaak? Als je wilt starten als zelfstandige, moet je eerst beslissen onder welke vorm: een eenmanszaak of een vennootschap? Een eenmanszaak heeft als voordeel dat ze heel eenvoudig op te richten is. Je hoeft je enkel in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien heeft een eenmanszaak beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Nadeel is dan weer dat het vermogen van je eenmanszaak volledig samenvalt met je privévermogen, waardoor je met je hele vermogen aansprakelijk bent voor je beroepsactiviteiten. Wanneer je een vennootschap opricht, dan creëer je in feite een vermogen voor die vennootschap, dat gescheiden is van je vermogen als privépersoon. De vennootschap heeft namelijk een rechtspersoonlijkheid. Opgelet: dat betekent niet noodzakelijk dat je niet aansprakelijk bent voor het vermogen van de rechtspersoon die je opricht. Die aansprakelijkheid is afhankelijk van de gekozen vennootschapsvorm. 2.1 De burgerlijke vennootschap De activiteiten van dokters, architecten, advocaten enzovoort hebben eerder een burgerlijk karakter. Daarom kiezen de meeste vrije beroepen voor een burgerlijke vennootschap (bv). Die heeft, in tegenstelling tot een handelsvennootschap, een doel dat burgerlijk van aard is. 8

9 Een burgerlijke vennootschap kan de vorm aannemen van om het even welke handelsvennootschap (bv onder vorm van bvba of nv,...). Ze moet aan de vereisten voldoen die verbonden zijn aan de gekozen vennootschapsvorm. 2.2 Je vennootschap oprichten Als je een vennootschap wilt oprichten, moet je eerst een oprichtingsakte (laten) opstellen. Hierin staan onder andere de identiteit van de oprichters, de naam en het doel van de vennootschap, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm.VA volstaat een onderhandse akte. Voor de publicatie ervan en de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Bij de oprichting van een nv, Comm.VA, (e)bvba en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Nadat er een ondernemingsnummer werd toegekend, kan je voor de inschrijving van de vennootschap in de KBO terecht bij Xerius Ondernemingsloket. De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën: voor de authentieke akten (notariële akten): binnen de vijftien dagen voor onderhandse akten: binnen de vier maanden. Daarna moet een uittreksel uit de oprichtingsakte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad. 9

10 De bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtings akte) is heel belangrijk. Als dit niet gebeurt, dan is de akte behoudens uitzondering niet inroepbaar tegen derden. De vennootschapsakte kan ook slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij je vennootschap aantoont dat die derden er vooraf kennis van hadden. De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan je vennootschap een ondernemingsnummer toekennen. Met dat ondernemingsnummer en met het bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel, moet je naar Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst van jouw vennootschap opstellen. Pas wanneer het ondernemingsloket de vennootschap heeft ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan ze officieel met haar activiteiten van start gaan. 2.3 Je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Wanneer je je vrij beroep wilt uitoefenen onder de vorm van een vennootschap, moet ook je vennootschap één keer per jaar bijdragen betalen. Voor deze jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet je je vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hoeveel vennootschapsbijdrage je moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van je vennootschap. In 2014 werd dat bedrag geïndexeerd: het nieuwe maximumbedrag van het balanstotaal is nu ,86 euro. Heeft je vennootschap een balanstotaal hoger dan ,86 euro, dan moet je 868 euro betalen. Kleine vennootschappen, met een balanstotaal dat lager is dan ,86 euro betalen 347,50 euro vennootschapsbijdrage. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds berekent voor jou de vennootschapsbijdrage, op basis van het balanstotaal van je vennootschap dat we van de Nationale Bank van België ontvangen. 10

11 Vrijstelling vennootschapsbijdrage Personenvennootschappen ingeschreven in de KBO en die toelating hebben om te starten met handels- of ambachtsactiviteiten, kunnen de eerste drie jaar een vrijstelling bekomen. De vennootschapsbijdrage is ondeelbaar. Een vennootschap die in de loop van een jaar wordt opgericht, moet dus toch de volledige vennootschapsbijdrage voor dat jaar betalen. Voorwaarde is wel dat alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar voorafgaand aan de oprichtingsdatum niet langer dan drie jaar onderworpen zijn geweest als zelfstandige. Opgelet: omdat vrije beroepen meestal als niethandelsonderneming worden ingeschreven, komen ze niet in aanmerking voor vrijstelling van de vennootschapsbijdrage.

12 2 Naar het ondernemingsloket

13 1. Inschrijven in de KBO Als je kiest voor een eenmanszaak, moet je meteen langsgaan bij een ondernemingsloket om je te laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank die alle gegevens en activiteiten van alle ondernemingen in België bevat. Het ondernemingsloket schrijft de activiteiten in die je wilt uitoefenen en kent je dan een ondernemingsnummer toe. De eerste inschrijving in de KBO voor een vrij beroep is gratis. Wat moet je zeker meebrengen naar Xerius Ondernemingsloket? DDidentiteitskaart DDbankrekeningnummer (liefst verschillend van je privé-rekeningnummer) DDde activiteiten die je wilt uitoefenen DDbenaming van je onderneming DDoprichtingsakte van je vennootschap: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel Onze adviseurs komen bij je langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en de formaliteiten in orde te brengen. Regel je inschrijving in de KBO en je aansluiting online via 13

14 2. Je erkenning De meeste vrije beroepen moeten nog een erkenning ontvangen van hun orde, instituut of kamer, vooraleer ze hun beroep mogen gaan uitoefenen. Dat geldt onder andere voor: accountants, advocaten, apothekers, architecten, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten, dierenartsen, dokters, gerechts deur waarders, notarissen, psychologen en vastgoedmakelaars. 3. Btw-nummer aanvragen Iedereen (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, ook in bijberoep. In de praktijk betekent dit dat je ondernemingsnummer geactiveerd moet worden voor btw-doeleinden. De meeste vrije beroepen zijn niet btw-plichtig. Opgelet: als je één van deze vrije beroepen uitoefent, moet je wel een btw-nummer aanvragen: Architect Accountant Belastingconsulent Landmeter Veearts... Je moet de btw-aanvraag doen voordat je die activiteiten begint uit te oefenen die je onderneming btw-plichtig maken. Je kunt hiervoor zelf een formulier aanvragen bij een btw-controlekantoor in je buurt. Of laat je btw-aanvraag over aan Xerius Ondernemingsloket. Wij bezorgen alles via een online applicatie aan je btw-controlekantoor: dat gaat sneller en je hoeft je niet te verplaatsen. 14

15 15

16 3 Je sociale zekerheid als zelfstandige

17 1. Je rechten en plichten als zelfstandige 1.1 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds In België is elke zelfstandige onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Als zelfstandige ben je in principe verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. In ruil daarvoor krijg je socialezekerheidsrechten: recht op kraamgeld, kinderbijslag, gezondheidszorg (kleine en grote risico s), faillissements verzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, uitkering bij palliatieve zorgen en pensioen. Ook een zelfstandige heeft recht op de terugbetaling van kleine en grote risico s. Zelfstandigen hebben via hun sociale bijdragen dus recht op terugbetaling voor zowel grote risico s (hospitalisatie, röntgenfoto s, ), als voor kleine risico s (terugbetaling van erelonen dokter, tandarts, kinesist en apothekerskosten). Als startende zelfstandige moet je daarom, uiterlijk vanaf de dag dat je start met je activiteiten, aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat staat in voor de berekening en de inning van je sociale bijdragen. Onze adviseurs komen bij je langs, thuis of op kantoor, om je de informatie te geven die je nodig hebt en de formaliteiten in orde te brengen. Je sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar, aangezien het gaat om beroepskosten. Sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen. 2. Hoe worden je sociale bijdragen berekend? Je betaalt als zelfstandige in principe 22% socialezekerheidsbijdragen op je netto belastbaar jaarinkomen. Afhankelijk van je inkomen en je bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep enzovoort) kan dat minder zijn. 17

18 Maar hoe wordt die 22% juist berekend? Je moet enkele belangrijke zaken onthouden over de berekening van je sociale bijdragen. 2.1 Sociale bijdragen moet je betalen per kwartaal Je betaalt je sociale bijdragen per kwartaal. Er begint telkens een nieuw kwartaal op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bovendien is een kwartaal altijd ondeelbaar. Dat wil zeggen dat je de volledige kwartaalbijdrage moet betalen voor elk kwartaal waarin je werkt. Als je bijvoorbeeld op 31 maart van start gaat met je zelfstandige activiteit, moet je de bijdrage voor het volledige eerste kwartaal betalen. 2.2 Je betaalt jaarlijks een voorschot Xerius rekent je jaarlijks een wettelijke voorlopige kwartaalbijdrage aan berekend op je geïndexeerde netto belastbare inkomen van drie jaar voordien. In 2015 betaal je dus sociale bijdragen op je beroepsinkomen van Twee jaar later worden je bijdragen herzien op basis van wat je in je bijdragejaar effectief netto belastbaar verdiende. Voor het bijdragejaar 2015 krijg je dus in 2017 een herziening op basis van de inkomsten die je in 2015 realiseerde. Jaarlijks vergelijk je best je werkelijke inkomsten met die van drie jaar terug. Bespreek dit zeker met je boekhouder. Drie mogelijke scenario s kunnen zich voordoen: 1. Je inkomsten blijven nagenoeg stabiel. Je hoeft dan niets te doen, betaal gewoon de wettelijke voorlopige sociale bijdragen. 2. Je inkomsten zijn intussen gestegen. Geef Xerius een schatting van je netto belastbare jaarinkomen via We berekenen je voorlopige bijdragen op dit inkomen en je krijgt later geen eventuele gepeperde rekening gepresenteerd. Fiscaal is dit ook interessant want sociale bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Wat je bijbetaalde gaat in je jaarlijkse spaarpotje, wachtend op de afrekening. Dat noemen we je reserve. 3. Je inkomsten zijn gevoelig gedaald. Geef Xerius een schatting van je netto belastbare jaarinkomen via Je inkomen moet dan niet alleen lager liggen dan het inkomen van drie jaar voordien, maar ook lager dan de vastgelegde drempelbedragen per bijdragecategorie. Voor een over- 18

19 zicht hiervan en meer info, surf naar Opmerking Als je in de loop van het jaar wisselt van bijdragecategorie, bijvoorbeeld van hoofd- naar bijberoep, betaal je voor dat jaar viermaal een kwartaalbijdrage op je globale netto belastbare jaarinkomen als zelfstandige. Voorbeeld Je werkt van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 in bijberoep en verdient euro, in de tweede helft van het jaar verdien je euro in hoofdberoep. Je betaalt dan vier kwartaalbijdragen op een netto belastbaar inkomen van euro 2.3 Je krijgt voor elk bijdragejaar een herziening De belastingadministratie bezorgt Xerius je netto belastbare jaarinkomsten na twee jaar. Op dat moment toetst Xerius je wettelijke voorlopige sociale bijdragen aan de werkelijke inkomsten. We breken je spaarpot open en zien of je genoeg voorzag. Betaalde je te weinig, dan moet je bijbetalen. Betaalde je te veel, dan krijgt je het tegoed terug. Opmerking Als bij de herziening blijkt dat je onterecht een vermindering van je voorlopige bijdragen vroeg, word je beboet. De verhogingen kunnen snel oplopen, vraag dus enkel een vermindering als je heel zeker bent dat je inkomsten voldoende zijn gedaald. 2.4 Als starter is er een speciale regeling 1. Tijdens de eerste drie jaar rekenen we je forfaitaire minimumbijdragen aan Als starter rekent Xerius je voor de eerste drie volledige jaren een forfaitaire minimumbijdrage aan. Deze bijdrage verhoogt jaarlijks en is afhankelijk van de bijdragecategorie. Hieronder een overzicht van de forfaitaire minimumbijdragen voor hoofd- en bijberoepers. 19

20 Jaar Bijdrage % Berekend op minimuminkomen ( ) Hoofdberoep Forfaitaire minimumbijdrage ( ) Berekend op minimuminkomen ( ) Bijberoep Forfaitaire minimumbijdrage ( ) 1 20, ,43 679, ,90 75, ,43 696, ,90 77, , ,43 712, ,90 78,86 Volgens baremacijfers 2015 en inclusief 3,05% beheerskosten. 2. Een goede raad: betaal sociale bijdragen op wat je verdient Als je meer verdient dan het minimuminkomen, geef Xerius dan een schatting van je werkelijke netto belastbare jaarinkomen. Want na twee jaar krijgt Xerius je inkomen van de fiscus. En dan volgt een herziening van je sociale bijdragen. Betaalde je te weinig bij aanvang dan moet je bijbetalen. Deze supplementen komen dan bovenop de sociale bijdragen die je voor dat jaar moet betalen. Door in de beginfase zelf bij te sturen, kan je dit vermijden. Bovendien doe je een fiscaal voordeel. Want door in je beginperiode meer te betalen, zorg je voor een grotere fiscale aftrekbaarheid. Sociale bijdragen zijn namelijk volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Door meer te betalen daalt je netto belastbare jaarinkomen. Zo betaal je ook minder belastingen. Hieronder geven we je een overzicht voor een zelfstandige in hoofdberoep waaruit blijkt dat tijdig bijsturen loont: Bijdragejaar + kwartaal Voorlopige kwartaalbijdragen % Werkelijke inkomsten op jaarbasis Definitieve kwartaalbijdragen Herziening in Bij te betalen per kwartaal 1-4/ ,73 20, , ,60 1-4/ , , ,73 1-4/ ,89 21, , ,69 Volgens baremacijfers 2015 en inclusief 3,05% beheerskosten. 3. Kan je als starter ook een vermindering krijgen? Neen, in principe kan je dat niet als je werkt als zelfstandige in hoofdberoep. Je moet minstens de forfaitaire minimumbijdrage 20

21 betalen om sociaal verzekerd te blijven. Je kan enkel een vermindering krijgen in de volgende gevallen: Je werkt als bijberoeper Je hebt een volwaardig sociaal statuut waarmee je je sociale rechten opbouwt, naast je zelfstandig bijberoep en je verdient met deze laatste activiteit minder dan 1.423,90 euro. Dan kan je een vrijstelling aanvragen van je sociale bijdragen. Je bent student, gehuwd of weduwe/weduwnaar Studenten jonger dan 25, gehuwden en weduwen of weduwnaars kunnen in sommige gevallen een voordeelregeling genieten. Opent het sociaal statuut van de ouders of de (overleden) partner ook voor hen socialezekerheidsrechten en hebben ze zelf lage inkomsten als zelfstandige, dan komen ze eventueel in aanmerking voor een vrijstelling of een vermindering van hun sociale bijdragen. Je werkt als gepensioneerde Zowel een vervroegd gepensioneerde als een wettelijk gepensioneerde kan vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen bekomen. Hieronder een overzicht van de inkomstendrempels en de verminderde bijdragen: Hoofdberoep Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < ,43 729,46 < , ,92 Bijberoep en voordeelregel studenten/gehuwden/weduw(e)n(aars) (artikel 37) Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < 1.423,90 0 < 6.742,06 382,12 < ,43 729,46 < , ,92 Meewerkende partner maxistatuut Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) < 5.653,98 320,45 < ,43 729,46 21

22 < , ,92 Gepensioneerden toegelaten activiteit Inkomensdrempels ( ) Kwartaalbijdrage ( ) zonder wettelijk pensioen met wettelijk pensioen < 2.847, < (enkel vervroegd) niet van toepassing 236,09 (zonder kinderlast) < 6.742,06 382,12 255,33 < (enkel vervroegd) niet van toepassing 354,13 (met kinderlast) < ,43 729,46 487,40 < , ,92 974,79 4. Sociale bijdragen van een onvolledig kalenderjaar worden op jaarbasis berekend Je sociale bijdragen worden uiteindelijk elk jaar berekend op je netto belastbare jaarinkomen van het jaar zelf. Je socialezekerheidsbijdragen betaal je per kwartaal. Maar neem nu dat je voor een bepaald jaar minder dan vier kwartalen werkt. Dan is er een belangrijk aandachtspunt. Voorbeeld Stel, je start op 1 mei 2015 als zelfstandige. Dan betaal je in 2015 drie kwartaalbijdragen. Je verdient in euro netto belastbaar. Hoeveel betaal je per kwartaal? Wel, eerst wordt je inkomen op jaarbasis berekend. Het wordt vermenigvuldigd met vier en gedeeld door het aantal gewerkte kwartalen. In dit geval geeft dit: euro X 4 : 3 = euro Je betaalt dus driemaal een kwartaalbijdrage op een inkomen van euro in plaats van op je werkelijke inkomen van euro 2.5 Wanneer moet je betalen? Sociale bijdragen betaal je per kwartaal; een kwartaal bestaat uit drie maanden. Vier keer per jaar - bij het begin van elk kwartaal - stuurt het sociaal verzekeringsfonds je een afrekening toe voor de bijdragen die je dat kwartaal verschuldigd bent. Die bijdragen moeten vóór het 22

23 einde van dat kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan of er wordt je een verhoging van 3% aangerekend en nog eens eenmalig 7% supplement per jaarovergang. De overheid legt deze strenge regeling op. Uitstel van betaling Bij een tijdige aansluiting, dus wanneer je de verklaring van aansluiting bezorgt aan Xerius uiterlijk de dag van de start van je zelfstandige activiteit, heb je recht op uitstel van betaling gedurende de eerste twee kwartalen. De verschuldigde bijdrage moet je pas betalen voor het einde van het volgende kwartaal. Wanneer je te laat aansluit door de verklaring van aansluiting te ondertekenen ná de dag dat je start met je zelfstandige activiteit, heb je geen recht op uitstel van betaling. Let wel: Als je kiest voor uitstel van betaling, moet je wel de sociale bijdragen van je tweede en derde kwartaal (van aansluiting) tegelijk betalen. Bijvoorbeeld Je start als zelfstandige op 2 april 2015 en ondertekent de verklaring van aansluiting op 1 april de kwartaal (1 ste kwartaal van aansluiting) te betalen voor 23 september. 3 de én 4 de kwartaal (2 de en 3 de kwartaal van aansluiting) te betalen voor 23 december. 23

24 4 Aanvullende verzekeringen

25 1. Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Wist je dat het wettelijk pensioen van een zelfstandige maar gemiddeld euro per maand bedraagt? Niet genoeg om je huidige levensstandaard te behouden. Het SVAPZ is een solide langetermijn-spaarformule met een gegarandeerde basisinterest van 2%. Het SVAPZ is dus echt een must. Daarom is een sociaal vrij aanvullend pensioen voor jou het overwegen waard! DDJe hebt de keuze tussen het gewoon VAPZ of het sociaal VAPZ met aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid. DDJe kunt tot 8,17% (maximum 3.027,09 euro) van je netto belastbaar inkomen storten in een gewoon VAPZ en tot 9,4% (maximum 3.482,82 euro) in het sociaal VAPZ. DDJe kiest zelf wanneer je stort. DDDe premies die je stort zijn vrijgesteld van 4,4% verzekeringstaksen. DDPerfect te combineren met andere pensioenspaarproducten zoals onder meer pensioensparen, langetermijnsparen en groepsverzekeringen voor zelfstandigen. Het SVAPZ is de meest fiscaalvriendelijke vorm van pensioenopbouw. De premies zijn niet alleen 100% fiscaal aftrekbaar, maar leveren ook een besparing op je sociale bijdragen tot 20%. Het SVAPZ is echt een aanrader om het beperkte wettelijke basispensioen te verhogen. 25

26 2. Gewaarborgd Inkomen Werkonbekwaam door ongeval of ziekte. Als zelfstandige ben je wettelijk verzekerd tegen inkomstenverlies wegens arbeidsongeschiktheid, maar je ontvangt enkel een bescheiden uitkering. Wij hebben een verzekering Gewaarborgd Inkomen ontwikkeld die je verzekert tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval. De premies zijn volledig als beroepskosten aftrekbaar. Een Gewaarborgd Inkomen bij Xerius? Een flexibele formule op maat en zekerheid voor je toekomst: DD100% fiscaal aftrekbare premies. DDOp maat gemaakt. Je kiest zelf: wanneer je de premie wilt betalen: driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks de lengte van de eigen risicotermijn: 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. Ben je langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt, dan kan de eigen risicotermijn volledig wegvallen (Engelse franchise). DDUitkeringen tot de eindleeftijd van 65 jaar. DD Afhankelijk van de te verzekeren waarborgen, moet je een medische vragenlijst invullen of op medisch onderzoek bij een onafhankelijk adviserend geneesheer. Tot een leeftijd van 45 jaar en een verzekerd inkomen van euro hoef je enkel een medische vragenlijst in te vullen. Vanaf een leeftijd van 46 jaar geldt het voorgaande enkel tot een verzekerd inkomen van euro. DDJe bent niet alleen verzekerd voor de lichamelijke gevolgen van je ziekte of ongeval, maar ook voor het feit dat je niet of beperkt kunt werken (economische arbeidsongeschiktheid). DDTegen één van de laagste tarieven op de markt. 26

27 3. RIZIV Medische beroepen (geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten) die aanspraak maken op het RIZIV-statuut, kunnen hun jaarlijkse RIZIV-toelage besteden aan een pensioen- of inkomensverzekering. Wens je de niet-fiscaal aftrekbare toelage voornamelijk te gebruiken voor pensioenvorming, dan kan je een sociaal VAPZ afsluiten. Dat biedt je aanvullende waarborgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarbovenop kan je ook zelf nog een gewoon of sociaal VAPZ afsluiten met fiscaal aftrekbare premies. Wens je de RIZIV-premie te gebruiken om je te verzekeren tegen inkomensverlies? Kies dan voor een Gewaarborgd Inkomen, dat je verzekert tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval. De premies zijn bovendien volledig als beroepskosten aftrekbaar. Meer informatie vind je in onze folder Aanvullende verzekeringen of op Je wenst één van deze verzekeringen bij Xerius af te sluiten? Bel of mail Als enige in de sector bieden we onze klanten de unieke combinatie van een sociaal verzekeringsfonds én een verzekerings vereniging in eigen beheer. Vanuit onze inzichten in het sociaal statuut van de zelfstandige en de unieke loopbaaninformatie waarover we beschikken, kunnen we je dan ook uitstekend begeleiden en adviseren bij je pensioenopbouw en de bescherming van je inkomen tijdens je actieve loopbaan. 27

28 Startersgids-vrije-beroepen-2015 T Je bent welkom in onze Xerius-kantoren in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen en Turnhout.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Komt u toe met 1.000 euro per maand?

Komt u toe met 1.000 euro per maand? Komt u toe met 1.000 euro per maand? Dit is nochtans het gemiddelde pensioen van een zelfstandige. U zou niet de eerste zelfstandige zijn die na een succesvolle carrière eindigt met een beperkt pensioen.

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel.

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel. April 2015 - n 82 Nieuwsbrief voor Zelfstandigen Inhoud p 1-2 p 2 p 3 p 3-4 Waarom betaal je sociale bijdragen? De wettelijke voorlopig bijdragen kort toegelicht Vrijstelling aanvragen als bijberoeper

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be Even voorstellen DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder www.boekhouder.be SOCIAAL STATUUT VAN DE STARTER Inhoud Zes vragen over het sociaal statuut Vooraf : Werknemers

Nadere informatie

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT?

WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? WORDT U TURELUUT VAN UW ZELFSTANDIGENSTATUUT? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! OPTIMALISEER UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE MET COMPASS VAN PARTENA PROFESSIONAL Uw recht op sociale bescherming

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016 Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr.

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr. AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 voor zelfstandigen met uitsluitend een overlevingspensioen (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Wat is de impact voor u? 2 Inhoudstafel Kort samengevat 3 Op welk inkomen betaalt u voorlopige bijdragen? 4 Welke keuzes kunt u maken? 5 Hoe uw inkomen

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds?

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Wie is zelfstandige? Je oefent een beroepsactiviteit uit, maar je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut in openbare dienst. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen

Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen Tabellenrapport Michel Albertijn, augustus 2012 el Albertijn, November 2008 PAGINA 1 wie we zijn Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Wie kan het kraamgeld aanvragen De vader van het kind vult de aanvraag kraamgeld in. Als de vader het kraamgeld niet

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS van:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon vak I - De

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014 Directie-generaal Zelfstandigen Sociale bijdragen 2014 GROEP BIJDRAGEBETALER GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid Notatie : I = de geherwaardeerde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie