nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR"

Transcriptie

1 nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR April 0115 Onnauwkeurig; onjuist; onbetrouwbaar? Mistig haantjesgedrag! We mogen vaststellen dat de NVC gebukt gaat onder bestuurlijke onrust welke nu al anderhalf jaar voortduurt. Wij herinneren u aan onze 3-maands voorzitter Fenja Damsma die na een haatmail (te) snel haar mandaat beëindigde en aan onze 7-daagse voorzitter Ina Tindal die het spreekwoordelijke mes in haar rug kreeg van de overige huidige bestuursleden die haar eerst als voorzitter hadden voorgedragen. Nadat 75% van de bestuursleden al was afgetreden, besloten zij tot een onreglementaire doorstart waar een nieuwe bestuursverkiezing is voorgeschreven. Maar dat moet blijkbaar allemaal kunnen want wij zijn een gezelligheidsvereniging...! Wij brengen u nog even in herinnering dat ene velletje papier dat bij het entree op de ALV van 9 november 2014 werd uitgereikt. Aan de ene kant die onleesbare voorgestelde Statutenwijzigingen en aan de andere zijde de toelichting op punt 7: benoeming bestuur (zie hieronder!) Zo'n voorstel behoort eigenlijk al bij de Agenda te worden gepresenteerd. (Daarover hebben we het al eerder gehad. Het staat haaks op de strekking dat leden goed geïnformeerd een Algemene Ledenvergadering moeten kunnen bezoeken.) Kijkt u nog eens goed naar de inhoud van deze mededeling. Een vicevoorzitter blijft dus altijd een vicevoorzitter. Hij is niet in functie gekozen en heeft slechts tot taak een voorzitter bij afwezigheid te vervangen tot uiterlijk een volgende ledenvergadering. Dat geworstel met interim en/of waarnemend is wellicht interessant en verschaft de persoon blijkbaar importantie, het is en blijft ''lariekoek''! Wat u ook ziet staan is dat voor de heer Tjardo Kuipers een dubbelfunctie werd voorgesteld. Zowel secretaris als penningmeester. Sec! Maar we waren nog niet bekomen van de lunch of wat lazen wij in het clubblad: de functie van secretaris is vacant! Later werd nog geschreven over de ''waarnemend secretaris''! Wat is dit voor een gedraai? Hier worden wij als leden toch echt voor het lapje gehouden. Wat zijn dit voor grappen? Wordt het niet eens tijd dat er orde op zaken wordt gesteld, dat ieder bestuurslid zijn taak, waarvoor hij werd benoemd, normaal uitvoert in plaats van het druk zijn met bijzaken zoals woordspelletjes?

2 April 0114 Plan (1) Besparing van kosten en tijd bij een volgende ALV. Ik was van plan om deze maand eens niet cynisch te zijn. Toch blijk ik hieraan niet te kunnen ontkomen bij het overdenken van de opgedane ervaringen. Ik stel voor om een volgende ALV gewoon in het restaurant te houden als voorwoord bij de traditionele lunch. De voordelen zijn als volgt: Besparing kosten zaalhuur; Iedereen is bij het eerstgenoemde tijdstip beslist aanwezig zodat geen 2e oproep nodig is; Een geluidsinstallatie is niet meer nodig; Koffie en stuifcake zijn tussen de 1e en 2e oproep worden aan het nagerecht toegevoegd. Dat lijkt u vreemd maar is realiseerbaar. Op een ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit nu ontbreekt en kan dus als ''2e Stiltemoment'' op de Agenda worden geplaatst. Het jaar- en financieel verslag kan schriftelijk worden afgedaan middels informatie vooraf in het clubblad. Oprispingen over deze website bij de voormalige hk-adepten en overige naïeve volgelingen, kunnen dit bestuur niet worden nagedragen. Alle frustraties daarover horen dus niet op een ALV thuis en kunnen, bijvoorbeeld gedurende een partijtje tennis, worden weg getranspireerd. Aldus schreef mij een lid die dat proefondervindelijk had vastgesteld. Door het zo compact te houden is de kans op fantasierijke notulen uitgesloten. Bij een buffetopstelling blijft de soep als voorafje warm. Dus ook daarover geen zorg. Krijgt de gezelligheid bij deze vereniging volop kans zich te openbaren. April jaar ''Kijkcijfers'' stemmen tot tevredenheid! De eerste 12 maanden van deze website zitten er op. Initiatiefnemers en redactie hadden de stille hoop dat er daarna niets meer viel te schrijven over huishoudelijke zaken met een onjuist en onreglementair verloop. Helaas, er werd geen enkele verbetering of correctie vastgesteld noch aangekondigd. Ergo, de lijst met ''Lopende Zaken'' werd enkel maar langer. Dat heeft mede bijgedragen aan de belangstelling die de leden voor deze website hebben getoond. Censuur en bestuurlijk gedraal lagen aan de basis van deze website waarvan de lancering tijdig ter kennis werd gebracht aan het bestuur en overige functionarissen. De cijfers van onze introductiemaand april 2014 zullen niet snel worden geëvenaard. Ook de maand november 2014 werd een topmaand nadat het bestuur al binnen 1 week ontplofte. Daartegenover staat dat de updates tijden de zomerperiode veel minder uw interesse hadden. Wellicht was u even moe van alle verwikkelingen en al het ''gedoe''! Aantal Aantal bekeken Periode Bezoeken pagina's april juli t/m september 2014 (zomerreces)... november april 2014 t/m maart e kwartaal Wij zijn u erkentelijk voor de getoonde belangstelling. Zolang er voor ons nog voldoende te schrijven overblijft, kunt u op ons rekenen. April verkeert nu in de fase van palliatieve sedatie. Gedurende de 1e week van april nog volop bezoekers aan de kijkdoos. Nu is deze website geladen met een oude versie van mei 2014 en is bijna niets meer op te roepen. Ook de kijkdoos niet. Het zal dus niet lang meer duren voordat deze site op zwart gaat. Kontrakt loopt tot mei...

3 April 0111 Ledenlijst 2015 gedistribueerd. Ondoordacht zinloos doordrammen..! Natuurlijk, een vereniging heeft een ledenadministratie nodig. Geen discussie daarover. Een ledenlijst met personalia en ( -)adressen is nodig voor intern gebruik van de organisatie. Maar het nut van het ongecontroleerd distribueren is volstrekt onduidelijk. Wat wel zeker is dat in een sterk veranderende maatschappij terecht veel meer aandacht is voor persoonlijke veiligheid. Het zomaar verspreiden van alle adresgegevens, gekoppeld aan het zonder toestemming van de geportretteerden publiceren van foto's, maakt het makkelijk kersen eten voor dat deel van de samenleving die het niet zo nauw neemt met de ''normen en waarden''. Men kan dan eenvoudig achterhalen wanneer u waar bent en dus ook waar u niet bent! Wij informeerden u al eerder dat het op deze wijze omspringen met uw gegevens gelijk staat aan het beruchte ''touwtje uit de brievenbus''. Op allerlei clubuitingen komt u de kreet Deposito Legal'' tegen. U weet wellicht niet (meer) de betekenis daarvan. Welnu, dat is de wettelijke verplichting dat de vereniging van alle publicaties een aantal exemplaren verstrekt aan de Bibliotheek in Las Palmas en Madrid. Tenminste, als dit wel juist verloopt. Zeg nu zelf: veiliger kunnen uw gegevens niet zijn (??). Helaas vernamen wij dat de webmaster van de bestuurlijke website is getroffen door een inbraak. De vermissingen zullen niet tot een laptop beperkt zijn gebleven. Of hier sprake is van enig oorzakelijk verband laten wij maar even buiten beschouwing. In en in triest is het wel en heeft een grote impact op de getroffenen. Het feit dat vreemd gajes in jouw spullen heeft zitten graaien is onverteerbaar. Ik ben wat dit betreft ''ervaringsdeskundige''. In mijn kinderjaren kwamen mijn ouders en ik terug van vakantie en troffen de voordeur gescalpeerd aan, vol met de bekende zilverkleurige uitstrijkjes. Buren, die hun vakantiegeld slechts gebruikten om een plaatselijk café te sponsoren, hadden met hun zatte koppen zitten verkondigen dat wij met vakantie waren... Welgemeend wensen wij Ed Jensen veel sterkte toe. De Ledenlijst 2015 (bijgewerkt tot en met februari) was goed verzorgd, al had er wel wat meer aandacht mogen worden gegeven aan de binnenkant van de omslag. Klakkeloos werd pagina 1 van het april-boekje gekopieerd met vermelding van personen die met de realisering van de ledenlijst niets van doen hadden. Het is enkel het werk van de ledenadministrateur! Toevallig had een van ons nog een ledenlijst van circa november 2013, 16 maanden geleden. We zijn er maar eens goed voor gaan zitten want wij zijn hier dol op ''openheid''. Dat we die hier eerst moeten opdiepen in plaats van bestuurlijk voorgeschoteld, is inmiddels usance. Deze ledenlijst telt 449 leden op 292 adressen. Daarvan is van 177 adressen een adres bekend. So far, so good! We hebben ons mailingbestand kunnen bijwerken. Op de ALV dus geen vragen meer van hoe wij aan adressen komen! Wanneer we ons realiseren dat we (bijna) elke maand in het clubblad de regel: '' We verwelkomen de volgende nieuwe leden'' onreglementair te lezen krijgen (Volgens de Statuten worden nieuwe leden in het clubblad voorgesteld, waarna het bestuur binnen 1 maand besluit tot toelating!!) ontbreekt nog altijd de informatie welke leden hun lidmaatschap hebben beëindigd. Welnu, gedurende 16 maanden, tussen november 2013 en februari 2015 hebben 100 personen de NVC verlaten. (Dit getal is exclusief de leden waarvan het overlijden in het clubblad werd bekendgemaakt en het veelbesproken ene royement). Of al die 100 personen ordentelijk hebben opgezegd? Hierover hult het bestuur zich in stilzwijgen. Ongetwijfeld bevinden zich in onderstaande groep een aantal leden die hun contributie niet vóór hebben voldaan. Om die stilzwijgend af te voeren van de ledenlijst, is niet correct. Het Huishoudelijk Reglement (Artikel 3) bepaalt dat deze leden door het bestuur geroyeerd worden. Royementen die op de ALV kunnen worden bekrachtigd. Maar deze informaties worden u onthouden. Daarom van onze kant de 'bestuursmededeling' van:

4 Zij, die ons verlieten (Ledenlijst november 2013 vs februari 2015 S.E.& O.) Lidnr. Naam Lidnr. Naam Lidnr. Naam 13 Veronique Kervyn 1001 Nico Bruijn 1217 Sonja Nederhof de Meerendre 1002 Rita Spijker 1245 Fred Tolkamp 258 Dick van Vuuren 1005 Lieke Mennen 1246 Tine Tolkamp 259 Gaby van Vuuren 1006 T.J. Teunissen 1250 Carola Smit 268 Satar Alladin 1007? Teunissen 1251 René Roelofs 269 Geerta Alladin 1024 Marijke de Graaf 1252 Vera Roelofs 274 C.E. Vroom-Buiter 1071 Ingrid Meijer 1253 Marijke Kamphorst 337 Joris van de Vorst 1086 Evert de Jong 1264 Annemiek Fehrmann 413 Henk ten Brinke 1087 Rita de Jong 1265 Soraya Clement 471 Joyce Avé 1091 Anneke Koedijk 1268 Piet Blaauw 487 A. van de Liefvoort 1101 John Betrums *) 1269 Jos Blaauw 532 M. de Haas 1102 Stasja van Zelm 1270 Nico Pols 547 J.T. van de Bor 1114 Astrid Bertrums *) 1271 Margaret van Schuppen 548? van de Bor 1117 Frank van Asperen 1273 Henk van Laak 590 Lisette Mollin 1118 Ton Verhoeven 1275 Constance Trautwijn 674 Claudia Jorna 1123 Dick Schouten 1284 Jacques Vranken 698 Marie van Puyvelde 1124 Elly Schouten 1285 Francisca Werderoy 733 C.L. van de Ploeg 1127 Han Janse 1295 Dick Offringa 734? van de Ploeg 1128 Liesel Janse 1296 Annelies Siebers 743 Cees Maat 1143 Wil Keller 1301 M. Gellersen 744 Anneke Maat 1144 Antoine van Zoggel 1310 Rob Jacobs 750 Franciscus Gotwalt 1145 Jos Jansen *) 1311 Martine Sevens 751 Gertie Gotwalt 1165 Wim van 't Hof 1312 Roger Thilemans 787 Marijke Verharen 1166 Huug van 't Hof 1313 Agnes DeMeyer 821 J.G. Jorna 1167 Ruud Brons 1324 Harm Bosma 870 Corrie Scholman 1168 Hans van Rijn 1325 Tineke Oostindjer 908 Ida Heikens 1174 Madelon Dijkstra 1327 Hilde Gemert 909 André van Mol 1175 Robert Verbeek 1341 Els Jonkman 910 Lea Bekaert 1176 Jacqueline Verbeek 912 Leo Melsen 1179 Arie Wouterse 919 André de Wit 1180 Bianca Wouterse 933 John Brouwer 1181 Tony van Montfort 934 Gezinus Brouwer 1182 Daniëlle van Montfort 960 Han Waterham 1185 Ingrid Rondel 961 Janny Waterham 1198 Albertos van Hoeven 977 Yvonne Oomens 1199 Melie Leimena 998 Joop Slagter 1200 Clara Zietse *) Deze leden hebben middels een ingezonden mededeling in het clubblad hun vertrek toegelicht. Als u deze lijst doorneemt, komt u vast namen tegen zodat u denkt: 'Hé, gut, die ook?! U weet nu in elk geval wie u mist. De reden/oorzaak van hun vertrek wacht nog steeds op de openheid van het bestuur. Daar de peildatum van 31 december 2014 reeds lang achter ons ligt, valt deze bestuursinformatie niet meer te verwachten. Past niet in de nagestreefde ''goed-nieuws-show''. Het is daarom dat ondergetekende, per van 11 april 2015, aan het bestuur heeft gevraagd om hem te melden welke van voornoemde leden hun lidmaatschap formeel hebben beëindigd c.q. wegens wanbetaling (ten onrechte) zijn afgevoerd waar een royement is voorgeschreven (HHR Artikel 3), en zo deze informatie achterwege blijft, hem inzage te verstrekken dienaangaande in de boekhouding van de vereniging (Statuten Artikel 45). Conform het in Artikel 45 gestelde, is het bestuur verplicht deze informatie binnen 10 kalenderdagen te verstrekken c.q. ter beschikking te stellen. P.S.: Op 13 april 2015 werd per het volgende antwoord van het bestuur ontvangen: kan het Bestuur u meedelen, dat zij het afgelopen winterseizoen geen aanleiding heeft gehad om leden te royeren, om reden dat de contributiebijdrage niet werd betaald. Als bevestiging hiervan zullen de contributie opbrengsten dus gelijk moeten zijn aan de begroting (= 6.700). Dat wachten we dus af.

5 April jaar! Op 30 december 2013 werd het bestuur; redactie clubblad; afd. Pers/Voorlichting en anderen er al, via een , van in kennis gesteld dat er een nieuwe website zou komen. (Zie: Op de Zeepkist december 0060). Dit als gevolg van aangetoonde censuur in zowel het clubblad als de, toen nog officiële, website van het geroyeerde lid en ex-voorzitter; en het bestuurlijk dralen om eindelijk eens een knoop door te hakken. Daarmee werd het bestuur een alternatief geboden. Hen werd de tijd gegeven maar het bleef bij uitstellen; uitvluchten zoeken en afleidingsmanoeuvres. De kool en de geit proberen te sparen. Beetje dom en ondoordacht! U weet er inmiddels alles van en wie er voor kool respectievelijk geit speelden. Het duurde weer te lang en het ontbrak aan daadkracht en enige mate van doordenken. Tweede Paasdag, 21 april De initiatiefnemers waren klaar met broeden en deze website werd gelanceerd. De daad bij het woord. Het toenmalige bestuur in rep en roer want dat waren ze niet gewend. Er was zelfs geen toestemming gevraagd (?). Oei! Op 23 april (binnen 48 uur) ontvingen de (meeste) leden met een internetaansluiting een ongevraagde van het bestuur waarin hun ontzetting openbaar werd gemaakt. De toenmalige voorzitter zat in Marokko en de vicevoorzitter in Nederland. Normaliter een excuus om iets niet te doen. Maar schijnbaar eiste dit wereldprobleem(?!) directe actie. In hun ogen de grootste criminele daad van deze eeuw. Daarbij viel de Charlie Hebdo-tragedie in het niet! Het bestuur zou er alles aan doen om dit probleem op te lossen. Dat bleek weer niet zo'n vaart te lopen. Het begrip van een geboden alternatief werd verdrongen door de zucht naar wie de initiatiefnemers waren. Die blijven tot heden achter de schermen gegeven het feit dat de bestuurlijke ergernis over onze openheid wordt omgezet in persoonlijke aanvallen en stigmatiserende teksten in het clubblad. Slechts onze columnist en medewerker verbond zijn naam openlijk aan deze website. Zijn naam werd er dan ook het meest bijgesleept in de fantasierijke notulen die nog steeds op een correcte weergave van het besprokene wachten. De contactpagina werd niet voor niets zo vaak bezocht..! Zes maanden later, gedurende oktober/november, werd door het bestuur een poging ondernomen om tot samenwerking te komen. Maar het bestuur wilde geen redactie-commissie maar slechts eenzijdige berichtgeving zodat zij konden doorgaan met hun Noord-Koreaanse mediabeleid. Het bewijs daarvan kunt u nog dagelijks ervaren in zowel het clubblad als op hun huidige website. Partijpropaganda in verkiezingstijd is er niets bij! En dus meldde de toenmalige vicevoorzitter op de ALV dat de gesprekken met geen resultaat hadden. (letterlijk citaat!) In de notulen staat nog steeds iets wat uit een grote duim komt...! Dinsdag 21 april Een jaar voorbij waarin het bestuur het slechts druk met zichzelf had. We kregen te horen dat de heren nu een prima team vormen. Dat zal best. Maar wat heeft de NVC hier aan? Geen enkele beleidsmaatregel werd aangekondigd of ingevoerd; de ledenvergadering moest door een niet-bestuurslid worden geleid en een niet-bestuurslid verwarde het notuleren van het besprokene met het ventileren van haar eigen mening. Gezelligheid bij het organiseren van evenementen zal de hoofdmoot zijn geweest. Daardoor schoot de tijd erbij in om nu eens de huishoudelijke problemen aan te pakken. In het afgelopen jaar behandelden wij een waslijst aan zaken die correctie behoeven. Ze staan er allemaal nog steeds op. Op één na: het eerst uitgekotste Eilandnieuws is weer terug, met dank aan onze columnist. Hieraan mankeerde van alles, volgens ''de heren van pagina 1''! Nu, in dezelfde stijl en met dezelfde onderwerpkeuze, weer innig aan de borst gedrukt. Het kan verkeren...! In de tussentijd werd er vanuit bestuurszijde alles aan gedaan om deze website in diskrediet te brengen. Energie hieraan besteden in natuurlijk veel simpeler dan beleidsmatig iets corrigeren of tot stand brengen. En het leidt de aandacht af. U mocht niet geloven wat wij schreven.het waren verwarrende teksten.

6 Ja, je moet maar schaamteloos het lef hebben als er beleidsmatig niets uit je handen komt! Wij zijn de uitdaging aangegaan om aan ons te melden waar en wanneer wij van nvc-nieuwsbrief.nl onwaarheden zouden hebben gepubliceerd. Natuurlijk bleef het stil! Want u weet, wanneer wij een onvolkomenheid in huishoudelijke zaken bespreken, wij dit ook met feiten onderbouwen. Feiten die alle twijfel wegnemen. Door het in diskrediet proberen te brengen van deze website creëert men dus opnieuw tweespalt. Bij een vorig geval werden wij opgeroepen om doorlopend strepen trekken, nu staat het bestuur aan de bron van deze stemmingmakerij. Natuurlijk, kritiek krijgen is niet leuk. Maar doe er eindelijk iets aan! En dus is er vooralsnog voor ons helaas nog voldoende stof om deze website te vullen. Beleidsmatig vallen er nog steeds geen correcties vast te stellen. Wat aantoonbaar krom is, is nog steeds krom. Daar is nog steeds de aandacht niet op gericht, druk als men is met logootjes; fotootjes; onnodig veel ''tripjes'' naar de Kamer van Koophandel en een amandelbloesemtocht als oude wijn in een nieuwe zak. ''Maar de afdelingen draaien gewoon door''... Zou u een verschil hebben gemerkt als er geen bestuur zou zijn doch enkel een functionaris voor de evenementen? Het vorige bestuur veronderstelde zich 6 maanden niet handelingsbevoegd, het huidige bestuur zit er 6 maanden. Niet 1 beleidsbesluit kon worden waargenomen. Enkel een jaar gehannes. Openheid en duidelijkheid zou nu eindelijk worden geboden, zei de nieuwe vicevoorzitter, waarmee hij dus eigenlijk bevestigde dat dit er voorheen niet was! Hij bracht dit tot nu toe enkel in de praktijk door eind februari aan te kondigen dat het binnenkort maart werd. Nu graag nog BELEID, de enige taak voor een bestuur!! April 0109 Is er al een beëdigd vertaler gevonden? Al naar de notaris geweest? Zoals bekend werd er op de ALV van 9 november 2014, in het zicht van de lunch, even één van de zes voorgestelde notulenwijzigingen aangenomen. Weliswaar onreglementair maar dat even terzijde (zie eerder in deze rubriek). Het bestuur kondigde toen aan dat er een beëdigd vertaler moest worden gezocht om het zinnetje: het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen op juridisch correcte wijze te vertalen. Ongeacht welke notaris zou deze gigantische klus zelf wel kunnen klaren. Tot heden ontbreekt een bevestiging... Wij gaan er dus maar vanuit dat de officiële (daar is 'ie weer!) notulenwijziging nog niet heeft plaatsgevonden. Dat deze akte nog niet is gepasseerd. Anders was deze vast en zeker (of zeker en vast, naar gelang uw herkomst) als extra laatste nieuws op de partij gecontroleerde website of in het clubblad verschenen. Niets van dat al! Weer een voortslepende zaak erbij. Of is de juridisch correcte vertaling van zes woordjes toch minder eenvoudig dan wij denken...(?) April 0108 Pijnlijk, schrijnend, beschamend, tekenend! ( 28 februari :09 (Zie verder onze rubriek Clubnieuws april.) Verder commentaar overbodig! )

7 April 0107 Bestuur nog steeds demissionair? Wij informeerden u reeds over de onverklaarbare relatie tussen ''Gran Canaria Actueel'' van ex-lid en `klok(ken)luider' (citaat) Hans Camps en de goed-nieuws-show op internet van het bestuur. Het doorlinken over en weer blijft een raadsel. Naar goed bestuurlijk gebruik wordt hieruit selectief in het clubblad geciteerd. Enkel wanneer het in het bestuurlijke straatje past. Het moet gezegd, ''Gran Canaria Actueel'' is doorgaans goed ingelicht. Zo wist de redacteur ons al in mei 2014 te melden dat in het najaar (na de ALV van ) onze website overbodig zou worden. Voorinformatie? (De bestuurlijke website verscheen 1 week na de ledenvergadering en stond al op ''Gran Canaria Actueel'' aangekondigd voordat de leden waren geïnformeerd!!) Wat door de bestuurlijk gecontroleerde organen uiteraard niet werd geciteerd was de column die Hans Camps op 9 juni 2014 schreef. Wij attendeerden u er al eerder op. Wij zullen deze column niet integraal overnemen want dan halen we weer ouwe koeien uit de sloot. Eén alinea blijft ons echter boeien omdat nog steeds de melding uitblijft dat het huidige bestuur werd geaccepteerd door El Registro de Asociaciones: Gran Canariaactueel Citaat uit :...De genoemde royering blijkt echter niet in rechte te zijn gedaan, daar het NVC bestuur zeker tot oktober bij Spaanse wetgeving demissionair is en eerder door dit bestuur genomen genomen besluiten, bij diezelfde Spaanse wetgeving, ongeldig zijn en er aldus vooralsnog geen besluiten genomen kunnen worden... (staat voor verstomd ) (einde citaat). Zou dit er de oorzaak van zijn dat er geen besluiten worden genomen? Dat de bestuursmededelingen in het clubblad enkel prietpraat bevatten in plaats van bestuursbesluiten? Dat de vicevoorzitter en penningmeester zich enkel manifesteren als organisatoren van initiële evenementen? Dat hierdoor alles wat krom is, krom blijft? Wij zullen t.z.t. onze oren eens laten wassen bij El Registro in Las Palmas. Want duidelijkheid komt van de...: April 0106 Technische problemen op nvc-gc.nl én ned-ver-canaria.nl???? Sinds 23 maart is de kijkdoos op (de meest populaire site onder de NVC-ers en verre van buiten beeld ) niet meer te bereiken. Waar eerst een berg foto's van de Gallery Administrator op je afkwamen, daar krijg je nu 404 Page Not Found en later helemaal NIETS! Op gelijk moment meldde het bestuurlijk orgaan op internet dat door een technisch probleem de eerstvolgende update pas begin april zal plaatsvinden. Het zou ons niet verbazen als het één wat te maken heeft met het ander. Komt de kijkdoos nu op ned-ver-canaria.nl? Lukte een samenwerking (inlijving) van een niet langer gewenste website nu wél? Ze zijn ertoe in staat, want Uw Recht, mwah,niet belangrijk! Plaatjes kijken, daar gaat 't om! Het zou een eind maken aan het faciliteren van de fotograaf ten gunste van de website van het geroyeerde lid. We juichen niet te vroeg, maar als dit een gevolg is van bestuurlijk handelen, dan tikken wij respectvol aan onze pet! Hoewel het helemaal verdwijnen van die personen-foto's (geplaatst zonder expliciete toestemming) recht doet aan de belangen van de geportretteerden. Want uiteindelijk bezitten deze het portretrecht, ongeacht in welke houding zij worden vastgelegd, tot wederopzeggens. Pas dan komt het recht van de fotograaf. Maar ja, vooralsnog: beter een half ei dan een lege dop!

8 April 0105 Is de Nederlandse vereniging op Bali zich aan het oriënteren? Hoewel al geruime tijd van onze website verwijderd, is de editie juni t/m september van de rubriek Op de Zeepkist de afgelopen maand maart verbazend vaak bezocht. Het blijkt dat de Google-zoekmachine met de naam van de ex-voorzitter nog feilloos deze publicatie kan vinden en als eerste presenteert. Als niet-computer-freak blijf je je verbazen... April 0104 Op 20 maart 2015 is het Handelsregister nog steeds niet geheel correct! Wij zijn maar weer eens bij de Kamer van Koophandel op visite geweest. Onze vereniging staat aldaar nog steeds te boek als: Associación Neerlandesa Canaria! Wij prefereren het vereren, maar als je de officiële naam van je vereniging nog niet eens goed kan schrijven, en deze fout laat voortduren, dan doet dit de situatie slechts verergeren... April 0103 Op 20 maart 2015 mochten wij onze 5.000e bezoeker verwelkomen! Een volle maand voor het verstrijken van het eerste bestaansjaar van deze website kon het 5.000e bezoek worden vastgesteld. Zeker is dat deze geïnteresseerde zich op die dag op Gran Canaria bevond. Jammer genoeg kunnen we hij/zij verder niet personaliseren omdat gebruik werd gemaakt van een dynamisch IP-adres. Mocht u op 20 maart om 17:10 uur aantoonbaar, ergens in een Wifi-zone, hebben ingelogd op deze website, dan kunt u zich bij de redactie melden. April 0102 Mooie foto op de homepage van het partijorgaan. Maar waarom opent ned-ver-canaria met een blik op Tenerife? Is het gras bij de buurman groener? Er zijn toch voldoende mooie landschapsfoto's van Gran Canaria te maken? April 0101 Fantasierijke Notulen van de ALV nov nog steeds niet aangepast! Zoals eerder met u besproken beantwoorden de notulen van de ALV van 9 november 2014 nog steeds niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Waarom staan dit soort akkefietjes immer gelijk aan het trekken aan een dood paard?

9 De notulen geven onnodig de mening van de notuliste weer die daarmee alle notulistenregels aan haar laarsje lapte. Zij ondertekende zelfs de notulen. Iets dat toch echt is voorbehouden aan de (vice)voorzitter en secretaris. Je kunt als bestuur nu eenmaal niet alles rondom een Algemene Ledenvergadering delegeren aan niet-bestuursleden. Van meerdere zijden werd bij het bestuur reeds bezwaar gemaakt omdat dit stuk strijdig is met basisregels van het notuleren, voor een groot deel geen juiste weergave van het besprokene en strijdig met de Statuten: Door dit vergaderingsverslag ook maar niet te corrigeren ontstaat het idee dat men denkt dat er over een jaar toch niemand meer een volledig beeld heeft van datgene dat werd besproken en het vaststellen van de notulen vanzelf een hamerstuk wordt. Zo'n geschiedvervalsing willen wij voorkomen. Als voorbereiding op een volgende ALV zullen wij opnieuw de tot heden gepubliceerde notulen bij u in herinnering brengen tegenover een juiste weergave van het besprokene en conform de hierboven getoonde regels in de Statuten met extra aandacht aan het onder b. en c. genoemde.

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

DEEL III. Nieuwe statuten

DEEL III. Nieuwe statuten DEEL III. Nieuwe statuten Op basis van het besluit genomen in de Algemene Ledenvergadering zijn we naar notaris Van Ee en De Jonge gegaan. De wijzigingen waren niet te realiseren. De belangrijkste reden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Editie 2007.

Pagina 1 van 5. Editie 2007. Pagina 1 van 5 Vereniging Senioren PC club te Biddinghuizen Secretariaat: ingeschreven bij KvK nr. 39036905 Havenkant 14 Bankrek: RABO 337606870 8256 CV Biddinghuizen e-mail secretaris@sccb.nl Editie 2007.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Maart 0100. Redactie nvc-nieuwsbrief.nl. Maart 0099 In memoriam Ida Albers

Maart 0100. Redactie nvc-nieuwsbrief.nl. Maart 0099 In memoriam Ida Albers Maart 0100 Ook Bergwandelen faciliteert nog fotoreportages op www.nvc-gc.nl In het artikel maart 0094 meldden wij dat in dit kalenderjaar vooralsnog enkel de afdeling Vlakwandelen faciliteiten biedt aan

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Statuten Stichting Kelderwerk

Statuten Stichting Kelderwerk Statuten Stichting Kelderwerk Advies Platformoverleg d.d.6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Gepasseerd d.d. 7 mei 2008 Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement TSDV DanceNation HUISHOUDELIJK REGLEMENT TILBURGSE STUDENTEN DANSVERENIGING DANCENATION VERSIE: OKTOBER 2012

Huishoudelijke Reglement TSDV DanceNation HUISHOUDELIJK REGLEMENT TILBURGSE STUDENTEN DANSVERENIGING DANCENATION VERSIE: OKTOBER 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TILBURGSE STUDENTEN DANSVERENIGING DANCENATION VERSIE: OKTOBER 2012 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van die zaken waarin de statuten niet voorzien of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal

Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Huishoudelijk reglement MKB Netwerk Roosendaal Artikel 1: Toepasselijkheid 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MKB Netwerk Roosendaal (kvk: 20090531), hierna te noemen de vereniging, heeft

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Stichting Konrad Koselleck Music akte van statutenwijziging ref: gv/2013.002257.01 Vandaag, dinsdag drie december tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: Willibrordus

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2 Herziening Reglement van Stichting Solas volgens artikel 15 van de statuten van 19 januari 2009 INHOUD pagina Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2 Artikel 2 Afkortingen 2 Artikel 3 Definities

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING VERA 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement (het Reglement ) is overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Stichting Volkshuisvesting Enterprise

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv Heden, drie december negentien honderd één en tachtig, verschenen voor mij, Antonius Johannes Maria Barrevoets, notaris ter standplaats Ossendrecht: 1.de Heer Gerardus Adrianus Heijnen, geboren te Woensdrecht

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie