nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR"

Transcriptie

1 nvc-nieuwsbrief.nl 1 JAAR April 0115 Onnauwkeurig; onjuist; onbetrouwbaar? Mistig haantjesgedrag! We mogen vaststellen dat de NVC gebukt gaat onder bestuurlijke onrust welke nu al anderhalf jaar voortduurt. Wij herinneren u aan onze 3-maands voorzitter Fenja Damsma die na een haatmail (te) snel haar mandaat beëindigde en aan onze 7-daagse voorzitter Ina Tindal die het spreekwoordelijke mes in haar rug kreeg van de overige huidige bestuursleden die haar eerst als voorzitter hadden voorgedragen. Nadat 75% van de bestuursleden al was afgetreden, besloten zij tot een onreglementaire doorstart waar een nieuwe bestuursverkiezing is voorgeschreven. Maar dat moet blijkbaar allemaal kunnen want wij zijn een gezelligheidsvereniging...! Wij brengen u nog even in herinnering dat ene velletje papier dat bij het entree op de ALV van 9 november 2014 werd uitgereikt. Aan de ene kant die onleesbare voorgestelde Statutenwijzigingen en aan de andere zijde de toelichting op punt 7: benoeming bestuur (zie hieronder!) Zo'n voorstel behoort eigenlijk al bij de Agenda te worden gepresenteerd. (Daarover hebben we het al eerder gehad. Het staat haaks op de strekking dat leden goed geïnformeerd een Algemene Ledenvergadering moeten kunnen bezoeken.) Kijkt u nog eens goed naar de inhoud van deze mededeling. Een vicevoorzitter blijft dus altijd een vicevoorzitter. Hij is niet in functie gekozen en heeft slechts tot taak een voorzitter bij afwezigheid te vervangen tot uiterlijk een volgende ledenvergadering. Dat geworstel met interim en/of waarnemend is wellicht interessant en verschaft de persoon blijkbaar importantie, het is en blijft ''lariekoek''! Wat u ook ziet staan is dat voor de heer Tjardo Kuipers een dubbelfunctie werd voorgesteld. Zowel secretaris als penningmeester. Sec! Maar we waren nog niet bekomen van de lunch of wat lazen wij in het clubblad: de functie van secretaris is vacant! Later werd nog geschreven over de ''waarnemend secretaris''! Wat is dit voor een gedraai? Hier worden wij als leden toch echt voor het lapje gehouden. Wat zijn dit voor grappen? Wordt het niet eens tijd dat er orde op zaken wordt gesteld, dat ieder bestuurslid zijn taak, waarvoor hij werd benoemd, normaal uitvoert in plaats van het druk zijn met bijzaken zoals woordspelletjes?

2 April 0114 Plan (1) Besparing van kosten en tijd bij een volgende ALV. Ik was van plan om deze maand eens niet cynisch te zijn. Toch blijk ik hieraan niet te kunnen ontkomen bij het overdenken van de opgedane ervaringen. Ik stel voor om een volgende ALV gewoon in het restaurant te houden als voorwoord bij de traditionele lunch. De voordelen zijn als volgt: Besparing kosten zaalhuur; Iedereen is bij het eerstgenoemde tijdstip beslist aanwezig zodat geen 2e oproep nodig is; Een geluidsinstallatie is niet meer nodig; Koffie en stuifcake zijn tussen de 1e en 2e oproep worden aan het nagerecht toegevoegd. Dat lijkt u vreemd maar is realiseerbaar. Op een ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit nu ontbreekt en kan dus als ''2e Stiltemoment'' op de Agenda worden geplaatst. Het jaar- en financieel verslag kan schriftelijk worden afgedaan middels informatie vooraf in het clubblad. Oprispingen over deze website bij de voormalige hk-adepten en overige naïeve volgelingen, kunnen dit bestuur niet worden nagedragen. Alle frustraties daarover horen dus niet op een ALV thuis en kunnen, bijvoorbeeld gedurende een partijtje tennis, worden weg getranspireerd. Aldus schreef mij een lid die dat proefondervindelijk had vastgesteld. Door het zo compact te houden is de kans op fantasierijke notulen uitgesloten. Bij een buffetopstelling blijft de soep als voorafje warm. Dus ook daarover geen zorg. Krijgt de gezelligheid bij deze vereniging volop kans zich te openbaren. April jaar ''Kijkcijfers'' stemmen tot tevredenheid! De eerste 12 maanden van deze website zitten er op. Initiatiefnemers en redactie hadden de stille hoop dat er daarna niets meer viel te schrijven over huishoudelijke zaken met een onjuist en onreglementair verloop. Helaas, er werd geen enkele verbetering of correctie vastgesteld noch aangekondigd. Ergo, de lijst met ''Lopende Zaken'' werd enkel maar langer. Dat heeft mede bijgedragen aan de belangstelling die de leden voor deze website hebben getoond. Censuur en bestuurlijk gedraal lagen aan de basis van deze website waarvan de lancering tijdig ter kennis werd gebracht aan het bestuur en overige functionarissen. De cijfers van onze introductiemaand april 2014 zullen niet snel worden geëvenaard. Ook de maand november 2014 werd een topmaand nadat het bestuur al binnen 1 week ontplofte. Daartegenover staat dat de updates tijden de zomerperiode veel minder uw interesse hadden. Wellicht was u even moe van alle verwikkelingen en al het ''gedoe''! Aantal Aantal bekeken Periode Bezoeken pagina's april juli t/m september 2014 (zomerreces)... november april 2014 t/m maart e kwartaal Wij zijn u erkentelijk voor de getoonde belangstelling. Zolang er voor ons nog voldoende te schrijven overblijft, kunt u op ons rekenen. April verkeert nu in de fase van palliatieve sedatie. Gedurende de 1e week van april nog volop bezoekers aan de kijkdoos. Nu is deze website geladen met een oude versie van mei 2014 en is bijna niets meer op te roepen. Ook de kijkdoos niet. Het zal dus niet lang meer duren voordat deze site op zwart gaat. Kontrakt loopt tot mei...

3 April 0111 Ledenlijst 2015 gedistribueerd. Ondoordacht zinloos doordrammen..! Natuurlijk, een vereniging heeft een ledenadministratie nodig. Geen discussie daarover. Een ledenlijst met personalia en ( -)adressen is nodig voor intern gebruik van de organisatie. Maar het nut van het ongecontroleerd distribueren is volstrekt onduidelijk. Wat wel zeker is dat in een sterk veranderende maatschappij terecht veel meer aandacht is voor persoonlijke veiligheid. Het zomaar verspreiden van alle adresgegevens, gekoppeld aan het zonder toestemming van de geportretteerden publiceren van foto's, maakt het makkelijk kersen eten voor dat deel van de samenleving die het niet zo nauw neemt met de ''normen en waarden''. Men kan dan eenvoudig achterhalen wanneer u waar bent en dus ook waar u niet bent! Wij informeerden u al eerder dat het op deze wijze omspringen met uw gegevens gelijk staat aan het beruchte ''touwtje uit de brievenbus''. Op allerlei clubuitingen komt u de kreet Deposito Legal'' tegen. U weet wellicht niet (meer) de betekenis daarvan. Welnu, dat is de wettelijke verplichting dat de vereniging van alle publicaties een aantal exemplaren verstrekt aan de Bibliotheek in Las Palmas en Madrid. Tenminste, als dit wel juist verloopt. Zeg nu zelf: veiliger kunnen uw gegevens niet zijn (??). Helaas vernamen wij dat de webmaster van de bestuurlijke website is getroffen door een inbraak. De vermissingen zullen niet tot een laptop beperkt zijn gebleven. Of hier sprake is van enig oorzakelijk verband laten wij maar even buiten beschouwing. In en in triest is het wel en heeft een grote impact op de getroffenen. Het feit dat vreemd gajes in jouw spullen heeft zitten graaien is onverteerbaar. Ik ben wat dit betreft ''ervaringsdeskundige''. In mijn kinderjaren kwamen mijn ouders en ik terug van vakantie en troffen de voordeur gescalpeerd aan, vol met de bekende zilverkleurige uitstrijkjes. Buren, die hun vakantiegeld slechts gebruikten om een plaatselijk café te sponsoren, hadden met hun zatte koppen zitten verkondigen dat wij met vakantie waren... Welgemeend wensen wij Ed Jensen veel sterkte toe. De Ledenlijst 2015 (bijgewerkt tot en met februari) was goed verzorgd, al had er wel wat meer aandacht mogen worden gegeven aan de binnenkant van de omslag. Klakkeloos werd pagina 1 van het april-boekje gekopieerd met vermelding van personen die met de realisering van de ledenlijst niets van doen hadden. Het is enkel het werk van de ledenadministrateur! Toevallig had een van ons nog een ledenlijst van circa november 2013, 16 maanden geleden. We zijn er maar eens goed voor gaan zitten want wij zijn hier dol op ''openheid''. Dat we die hier eerst moeten opdiepen in plaats van bestuurlijk voorgeschoteld, is inmiddels usance. Deze ledenlijst telt 449 leden op 292 adressen. Daarvan is van 177 adressen een adres bekend. So far, so good! We hebben ons mailingbestand kunnen bijwerken. Op de ALV dus geen vragen meer van hoe wij aan adressen komen! Wanneer we ons realiseren dat we (bijna) elke maand in het clubblad de regel: '' We verwelkomen de volgende nieuwe leden'' onreglementair te lezen krijgen (Volgens de Statuten worden nieuwe leden in het clubblad voorgesteld, waarna het bestuur binnen 1 maand besluit tot toelating!!) ontbreekt nog altijd de informatie welke leden hun lidmaatschap hebben beëindigd. Welnu, gedurende 16 maanden, tussen november 2013 en februari 2015 hebben 100 personen de NVC verlaten. (Dit getal is exclusief de leden waarvan het overlijden in het clubblad werd bekendgemaakt en het veelbesproken ene royement). Of al die 100 personen ordentelijk hebben opgezegd? Hierover hult het bestuur zich in stilzwijgen. Ongetwijfeld bevinden zich in onderstaande groep een aantal leden die hun contributie niet vóór hebben voldaan. Om die stilzwijgend af te voeren van de ledenlijst, is niet correct. Het Huishoudelijk Reglement (Artikel 3) bepaalt dat deze leden door het bestuur geroyeerd worden. Royementen die op de ALV kunnen worden bekrachtigd. Maar deze informaties worden u onthouden. Daarom van onze kant de 'bestuursmededeling' van:

4 Zij, die ons verlieten (Ledenlijst november 2013 vs februari 2015 S.E.& O.) Lidnr. Naam Lidnr. Naam Lidnr. Naam 13 Veronique Kervyn 1001 Nico Bruijn 1217 Sonja Nederhof de Meerendre 1002 Rita Spijker 1245 Fred Tolkamp 258 Dick van Vuuren 1005 Lieke Mennen 1246 Tine Tolkamp 259 Gaby van Vuuren 1006 T.J. Teunissen 1250 Carola Smit 268 Satar Alladin 1007? Teunissen 1251 René Roelofs 269 Geerta Alladin 1024 Marijke de Graaf 1252 Vera Roelofs 274 C.E. Vroom-Buiter 1071 Ingrid Meijer 1253 Marijke Kamphorst 337 Joris van de Vorst 1086 Evert de Jong 1264 Annemiek Fehrmann 413 Henk ten Brinke 1087 Rita de Jong 1265 Soraya Clement 471 Joyce Avé 1091 Anneke Koedijk 1268 Piet Blaauw 487 A. van de Liefvoort 1101 John Betrums *) 1269 Jos Blaauw 532 M. de Haas 1102 Stasja van Zelm 1270 Nico Pols 547 J.T. van de Bor 1114 Astrid Bertrums *) 1271 Margaret van Schuppen 548? van de Bor 1117 Frank van Asperen 1273 Henk van Laak 590 Lisette Mollin 1118 Ton Verhoeven 1275 Constance Trautwijn 674 Claudia Jorna 1123 Dick Schouten 1284 Jacques Vranken 698 Marie van Puyvelde 1124 Elly Schouten 1285 Francisca Werderoy 733 C.L. van de Ploeg 1127 Han Janse 1295 Dick Offringa 734? van de Ploeg 1128 Liesel Janse 1296 Annelies Siebers 743 Cees Maat 1143 Wil Keller 1301 M. Gellersen 744 Anneke Maat 1144 Antoine van Zoggel 1310 Rob Jacobs 750 Franciscus Gotwalt 1145 Jos Jansen *) 1311 Martine Sevens 751 Gertie Gotwalt 1165 Wim van 't Hof 1312 Roger Thilemans 787 Marijke Verharen 1166 Huug van 't Hof 1313 Agnes DeMeyer 821 J.G. Jorna 1167 Ruud Brons 1324 Harm Bosma 870 Corrie Scholman 1168 Hans van Rijn 1325 Tineke Oostindjer 908 Ida Heikens 1174 Madelon Dijkstra 1327 Hilde Gemert 909 André van Mol 1175 Robert Verbeek 1341 Els Jonkman 910 Lea Bekaert 1176 Jacqueline Verbeek 912 Leo Melsen 1179 Arie Wouterse 919 André de Wit 1180 Bianca Wouterse 933 John Brouwer 1181 Tony van Montfort 934 Gezinus Brouwer 1182 Daniëlle van Montfort 960 Han Waterham 1185 Ingrid Rondel 961 Janny Waterham 1198 Albertos van Hoeven 977 Yvonne Oomens 1199 Melie Leimena 998 Joop Slagter 1200 Clara Zietse *) Deze leden hebben middels een ingezonden mededeling in het clubblad hun vertrek toegelicht. Als u deze lijst doorneemt, komt u vast namen tegen zodat u denkt: 'Hé, gut, die ook?! U weet nu in elk geval wie u mist. De reden/oorzaak van hun vertrek wacht nog steeds op de openheid van het bestuur. Daar de peildatum van 31 december 2014 reeds lang achter ons ligt, valt deze bestuursinformatie niet meer te verwachten. Past niet in de nagestreefde ''goed-nieuws-show''. Het is daarom dat ondergetekende, per van 11 april 2015, aan het bestuur heeft gevraagd om hem te melden welke van voornoemde leden hun lidmaatschap formeel hebben beëindigd c.q. wegens wanbetaling (ten onrechte) zijn afgevoerd waar een royement is voorgeschreven (HHR Artikel 3), en zo deze informatie achterwege blijft, hem inzage te verstrekken dienaangaande in de boekhouding van de vereniging (Statuten Artikel 45). Conform het in Artikel 45 gestelde, is het bestuur verplicht deze informatie binnen 10 kalenderdagen te verstrekken c.q. ter beschikking te stellen. P.S.: Op 13 april 2015 werd per het volgende antwoord van het bestuur ontvangen: kan het Bestuur u meedelen, dat zij het afgelopen winterseizoen geen aanleiding heeft gehad om leden te royeren, om reden dat de contributiebijdrage niet werd betaald. Als bevestiging hiervan zullen de contributie opbrengsten dus gelijk moeten zijn aan de begroting (= 6.700). Dat wachten we dus af.

5 April jaar! Op 30 december 2013 werd het bestuur; redactie clubblad; afd. Pers/Voorlichting en anderen er al, via een , van in kennis gesteld dat er een nieuwe website zou komen. (Zie: Op de Zeepkist december 0060). Dit als gevolg van aangetoonde censuur in zowel het clubblad als de, toen nog officiële, website van het geroyeerde lid en ex-voorzitter; en het bestuurlijk dralen om eindelijk eens een knoop door te hakken. Daarmee werd het bestuur een alternatief geboden. Hen werd de tijd gegeven maar het bleef bij uitstellen; uitvluchten zoeken en afleidingsmanoeuvres. De kool en de geit proberen te sparen. Beetje dom en ondoordacht! U weet er inmiddels alles van en wie er voor kool respectievelijk geit speelden. Het duurde weer te lang en het ontbrak aan daadkracht en enige mate van doordenken. Tweede Paasdag, 21 april De initiatiefnemers waren klaar met broeden en deze website werd gelanceerd. De daad bij het woord. Het toenmalige bestuur in rep en roer want dat waren ze niet gewend. Er was zelfs geen toestemming gevraagd (?). Oei! Op 23 april (binnen 48 uur) ontvingen de (meeste) leden met een internetaansluiting een ongevraagde van het bestuur waarin hun ontzetting openbaar werd gemaakt. De toenmalige voorzitter zat in Marokko en de vicevoorzitter in Nederland. Normaliter een excuus om iets niet te doen. Maar schijnbaar eiste dit wereldprobleem(?!) directe actie. In hun ogen de grootste criminele daad van deze eeuw. Daarbij viel de Charlie Hebdo-tragedie in het niet! Het bestuur zou er alles aan doen om dit probleem op te lossen. Dat bleek weer niet zo'n vaart te lopen. Het begrip van een geboden alternatief werd verdrongen door de zucht naar wie de initiatiefnemers waren. Die blijven tot heden achter de schermen gegeven het feit dat de bestuurlijke ergernis over onze openheid wordt omgezet in persoonlijke aanvallen en stigmatiserende teksten in het clubblad. Slechts onze columnist en medewerker verbond zijn naam openlijk aan deze website. Zijn naam werd er dan ook het meest bijgesleept in de fantasierijke notulen die nog steeds op een correcte weergave van het besprokene wachten. De contactpagina werd niet voor niets zo vaak bezocht..! Zes maanden later, gedurende oktober/november, werd door het bestuur een poging ondernomen om tot samenwerking te komen. Maar het bestuur wilde geen redactie-commissie maar slechts eenzijdige berichtgeving zodat zij konden doorgaan met hun Noord-Koreaanse mediabeleid. Het bewijs daarvan kunt u nog dagelijks ervaren in zowel het clubblad als op hun huidige website. Partijpropaganda in verkiezingstijd is er niets bij! En dus meldde de toenmalige vicevoorzitter op de ALV dat de gesprekken met geen resultaat hadden. (letterlijk citaat!) In de notulen staat nog steeds iets wat uit een grote duim komt...! Dinsdag 21 april Een jaar voorbij waarin het bestuur het slechts druk met zichzelf had. We kregen te horen dat de heren nu een prima team vormen. Dat zal best. Maar wat heeft de NVC hier aan? Geen enkele beleidsmaatregel werd aangekondigd of ingevoerd; de ledenvergadering moest door een niet-bestuurslid worden geleid en een niet-bestuurslid verwarde het notuleren van het besprokene met het ventileren van haar eigen mening. Gezelligheid bij het organiseren van evenementen zal de hoofdmoot zijn geweest. Daardoor schoot de tijd erbij in om nu eens de huishoudelijke problemen aan te pakken. In het afgelopen jaar behandelden wij een waslijst aan zaken die correctie behoeven. Ze staan er allemaal nog steeds op. Op één na: het eerst uitgekotste Eilandnieuws is weer terug, met dank aan onze columnist. Hieraan mankeerde van alles, volgens ''de heren van pagina 1''! Nu, in dezelfde stijl en met dezelfde onderwerpkeuze, weer innig aan de borst gedrukt. Het kan verkeren...! In de tussentijd werd er vanuit bestuurszijde alles aan gedaan om deze website in diskrediet te brengen. Energie hieraan besteden in natuurlijk veel simpeler dan beleidsmatig iets corrigeren of tot stand brengen. En het leidt de aandacht af. U mocht niet geloven wat wij schreven.het waren verwarrende teksten.

6 Ja, je moet maar schaamteloos het lef hebben als er beleidsmatig niets uit je handen komt! Wij zijn de uitdaging aangegaan om aan ons te melden waar en wanneer wij van nvc-nieuwsbrief.nl onwaarheden zouden hebben gepubliceerd. Natuurlijk bleef het stil! Want u weet, wanneer wij een onvolkomenheid in huishoudelijke zaken bespreken, wij dit ook met feiten onderbouwen. Feiten die alle twijfel wegnemen. Door het in diskrediet proberen te brengen van deze website creëert men dus opnieuw tweespalt. Bij een vorig geval werden wij opgeroepen om doorlopend strepen trekken, nu staat het bestuur aan de bron van deze stemmingmakerij. Natuurlijk, kritiek krijgen is niet leuk. Maar doe er eindelijk iets aan! En dus is er vooralsnog voor ons helaas nog voldoende stof om deze website te vullen. Beleidsmatig vallen er nog steeds geen correcties vast te stellen. Wat aantoonbaar krom is, is nog steeds krom. Daar is nog steeds de aandacht niet op gericht, druk als men is met logootjes; fotootjes; onnodig veel ''tripjes'' naar de Kamer van Koophandel en een amandelbloesemtocht als oude wijn in een nieuwe zak. ''Maar de afdelingen draaien gewoon door''... Zou u een verschil hebben gemerkt als er geen bestuur zou zijn doch enkel een functionaris voor de evenementen? Het vorige bestuur veronderstelde zich 6 maanden niet handelingsbevoegd, het huidige bestuur zit er 6 maanden. Niet 1 beleidsbesluit kon worden waargenomen. Enkel een jaar gehannes. Openheid en duidelijkheid zou nu eindelijk worden geboden, zei de nieuwe vicevoorzitter, waarmee hij dus eigenlijk bevestigde dat dit er voorheen niet was! Hij bracht dit tot nu toe enkel in de praktijk door eind februari aan te kondigen dat het binnenkort maart werd. Nu graag nog BELEID, de enige taak voor een bestuur!! April 0109 Is er al een beëdigd vertaler gevonden? Al naar de notaris geweest? Zoals bekend werd er op de ALV van 9 november 2014, in het zicht van de lunch, even één van de zes voorgestelde notulenwijzigingen aangenomen. Weliswaar onreglementair maar dat even terzijde (zie eerder in deze rubriek). Het bestuur kondigde toen aan dat er een beëdigd vertaler moest worden gezocht om het zinnetje: het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen op juridisch correcte wijze te vertalen. Ongeacht welke notaris zou deze gigantische klus zelf wel kunnen klaren. Tot heden ontbreekt een bevestiging... Wij gaan er dus maar vanuit dat de officiële (daar is 'ie weer!) notulenwijziging nog niet heeft plaatsgevonden. Dat deze akte nog niet is gepasseerd. Anders was deze vast en zeker (of zeker en vast, naar gelang uw herkomst) als extra laatste nieuws op de partij gecontroleerde website of in het clubblad verschenen. Niets van dat al! Weer een voortslepende zaak erbij. Of is de juridisch correcte vertaling van zes woordjes toch minder eenvoudig dan wij denken...(?) April 0108 Pijnlijk, schrijnend, beschamend, tekenend! ( 28 februari :09 (Zie verder onze rubriek Clubnieuws april.) Verder commentaar overbodig! )

7 April 0107 Bestuur nog steeds demissionair? Wij informeerden u reeds over de onverklaarbare relatie tussen ''Gran Canaria Actueel'' van ex-lid en `klok(ken)luider' (citaat) Hans Camps en de goed-nieuws-show op internet van het bestuur. Het doorlinken over en weer blijft een raadsel. Naar goed bestuurlijk gebruik wordt hieruit selectief in het clubblad geciteerd. Enkel wanneer het in het bestuurlijke straatje past. Het moet gezegd, ''Gran Canaria Actueel'' is doorgaans goed ingelicht. Zo wist de redacteur ons al in mei 2014 te melden dat in het najaar (na de ALV van ) onze website overbodig zou worden. Voorinformatie? (De bestuurlijke website verscheen 1 week na de ledenvergadering en stond al op ''Gran Canaria Actueel'' aangekondigd voordat de leden waren geïnformeerd!!) Wat door de bestuurlijk gecontroleerde organen uiteraard niet werd geciteerd was de column die Hans Camps op 9 juni 2014 schreef. Wij attendeerden u er al eerder op. Wij zullen deze column niet integraal overnemen want dan halen we weer ouwe koeien uit de sloot. Eén alinea blijft ons echter boeien omdat nog steeds de melding uitblijft dat het huidige bestuur werd geaccepteerd door El Registro de Asociaciones: Gran Canariaactueel Citaat uit :...De genoemde royering blijkt echter niet in rechte te zijn gedaan, daar het NVC bestuur zeker tot oktober bij Spaanse wetgeving demissionair is en eerder door dit bestuur genomen genomen besluiten, bij diezelfde Spaanse wetgeving, ongeldig zijn en er aldus vooralsnog geen besluiten genomen kunnen worden... (staat voor verstomd ) (einde citaat). Zou dit er de oorzaak van zijn dat er geen besluiten worden genomen? Dat de bestuursmededelingen in het clubblad enkel prietpraat bevatten in plaats van bestuursbesluiten? Dat de vicevoorzitter en penningmeester zich enkel manifesteren als organisatoren van initiële evenementen? Dat hierdoor alles wat krom is, krom blijft? Wij zullen t.z.t. onze oren eens laten wassen bij El Registro in Las Palmas. Want duidelijkheid komt van de...: April 0106 Technische problemen op nvc-gc.nl én ned-ver-canaria.nl???? Sinds 23 maart is de kijkdoos op (de meest populaire site onder de NVC-ers en verre van buiten beeld ) niet meer te bereiken. Waar eerst een berg foto's van de Gallery Administrator op je afkwamen, daar krijg je nu 404 Page Not Found en later helemaal NIETS! Op gelijk moment meldde het bestuurlijk orgaan op internet dat door een technisch probleem de eerstvolgende update pas begin april zal plaatsvinden. Het zou ons niet verbazen als het één wat te maken heeft met het ander. Komt de kijkdoos nu op ned-ver-canaria.nl? Lukte een samenwerking (inlijving) van een niet langer gewenste website nu wél? Ze zijn ertoe in staat, want Uw Recht, mwah,niet belangrijk! Plaatjes kijken, daar gaat 't om! Het zou een eind maken aan het faciliteren van de fotograaf ten gunste van de website van het geroyeerde lid. We juichen niet te vroeg, maar als dit een gevolg is van bestuurlijk handelen, dan tikken wij respectvol aan onze pet! Hoewel het helemaal verdwijnen van die personen-foto's (geplaatst zonder expliciete toestemming) recht doet aan de belangen van de geportretteerden. Want uiteindelijk bezitten deze het portretrecht, ongeacht in welke houding zij worden vastgelegd, tot wederopzeggens. Pas dan komt het recht van de fotograaf. Maar ja, vooralsnog: beter een half ei dan een lege dop!

8 April 0105 Is de Nederlandse vereniging op Bali zich aan het oriënteren? Hoewel al geruime tijd van onze website verwijderd, is de editie juni t/m september van de rubriek Op de Zeepkist de afgelopen maand maart verbazend vaak bezocht. Het blijkt dat de Google-zoekmachine met de naam van de ex-voorzitter nog feilloos deze publicatie kan vinden en als eerste presenteert. Als niet-computer-freak blijf je je verbazen... April 0104 Op 20 maart 2015 is het Handelsregister nog steeds niet geheel correct! Wij zijn maar weer eens bij de Kamer van Koophandel op visite geweest. Onze vereniging staat aldaar nog steeds te boek als: Associación Neerlandesa Canaria! Wij prefereren het vereren, maar als je de officiële naam van je vereniging nog niet eens goed kan schrijven, en deze fout laat voortduren, dan doet dit de situatie slechts verergeren... April 0103 Op 20 maart 2015 mochten wij onze 5.000e bezoeker verwelkomen! Een volle maand voor het verstrijken van het eerste bestaansjaar van deze website kon het 5.000e bezoek worden vastgesteld. Zeker is dat deze geïnteresseerde zich op die dag op Gran Canaria bevond. Jammer genoeg kunnen we hij/zij verder niet personaliseren omdat gebruik werd gemaakt van een dynamisch IP-adres. Mocht u op 20 maart om 17:10 uur aantoonbaar, ergens in een Wifi-zone, hebben ingelogd op deze website, dan kunt u zich bij de redactie melden. April 0102 Mooie foto op de homepage van het partijorgaan. Maar waarom opent ned-ver-canaria met een blik op Tenerife? Is het gras bij de buurman groener? Er zijn toch voldoende mooie landschapsfoto's van Gran Canaria te maken? April 0101 Fantasierijke Notulen van de ALV nov nog steeds niet aangepast! Zoals eerder met u besproken beantwoorden de notulen van de ALV van 9 november 2014 nog steeds niet aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Waarom staan dit soort akkefietjes immer gelijk aan het trekken aan een dood paard?

9 De notulen geven onnodig de mening van de notuliste weer die daarmee alle notulistenregels aan haar laarsje lapte. Zij ondertekende zelfs de notulen. Iets dat toch echt is voorbehouden aan de (vice)voorzitter en secretaris. Je kunt als bestuur nu eenmaal niet alles rondom een Algemene Ledenvergadering delegeren aan niet-bestuursleden. Van meerdere zijden werd bij het bestuur reeds bezwaar gemaakt omdat dit stuk strijdig is met basisregels van het notuleren, voor een groot deel geen juiste weergave van het besprokene en strijdig met de Statuten: Door dit vergaderingsverslag ook maar niet te corrigeren ontstaat het idee dat men denkt dat er over een jaar toch niemand meer een volledig beeld heeft van datgene dat werd besproken en het vaststellen van de notulen vanzelf een hamerstuk wordt. Zo'n geschiedvervalsing willen wij voorkomen. Als voorbereiding op een volgende ALV zullen wij opnieuw de tot heden gepubliceerde notulen bij u in herinnering brengen tegenover een juiste weergave van het besprokene en conform de hierboven getoonde regels in de Statuten met extra aandacht aan het onder b. en c. genoemde.

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie