NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF COMENIUS Dece m be r 2013 J a a rg a ng 7 nr. 2 Comenius Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa Woord vooraf Met veel excuses voor de laattijdigheid ontvangen jullie nog net binnen het jaar 2013 deze tweede nieuwsbrief van jaargang 7 als kerstgeschenk. Ik zou een lange opsomming van oorzaken kunnen geven waarom jullie zolang op jullie honger hebben moeten blijven zitten, maar ik maak liever gebruik van de gelegenheid om een vreugdevol jaar vol inspiratie toe te wensen in Uit de ontvangen jaarverslagen blijkt dat neerlandici in Centraal-Europa een heel actief 2013 achter zich laten, en het komende jaar heeft eveneens heel wat in petto. In mei 2014 zien we elkaar op het DOHa-colloquium in Boedapest waar ook de Algemende Vergadering plaatsvindt. Eveneens tijdens het DOHA-colloquium worden scriptieprijzen (BA en MA!) uitgereikt. Er is nog een maand, tot en met 1 februari, om kanshebbende scripties te versturen. Aansluitend op het DoHa-colloquium gaat internationale 'CODL workshop Boedapest' van het project An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL)door. De zomercursus van 2014 wordt door de collega s van Bratislava georganiseerd. Als Vlaming blijf ik na 8 jaar engagement in de neerlandistiek extra muros vol bewondering over het feit dat zovele enthousiaste neerlandici actief blijven meedraaien in vaak heel moeilijke werk- en leefomstandigheden. Omdat het me boeiend leek om te horen hoe andere Vlamingen of Nederlanders hun extra-murosengagement ervaren In dit nummer Woord vooraf Jaarverslag 2013 van vakgroepen uit de regio 1. Bratislava (Slowakije) 2. KGRE Boedapest (Hongarije) 3. ELTE Boedapest (Hongarije) 4. Wrocław (Polen) 5. Zagreb (Kroatië) 6. Debrecen (Hongarije) 7. Lublin (Polen) 8. Wenen (Oostenrijk) Impressie Zomercursus Belgrado 2013 Interview met een moedertaalspreker extra-muros : Ilka Proot Nieuws/geplande activiteiten DO-Ha Boedapest: 2014 Oproep Zomercursus Bratislava juli 2014 Colofon Oproep lidmaatschap Comenius Scriptiewedstrijd Comparatieve neerlandistiek CALL FOR PAPERS: Acta Neerlandica (AN) van de Vakgroep Nederlands in Debrecen heb ik het idee ontwikkeld om af en toe een moedertaalspreker te interviewen. In deze bijdrage is Ilka Proot aan het woord. Tot slot nog een zeer uitdrukkelijke oproep aan iedereen, docenten en studenten, alle neerlandici uit de regio te overtuigen van het belang om lid te worden van onze vereniging. De vele argumenten werden in deze nieuwsbrief overzichtelijke op een rijtje gezet.

2 Jaarverslag 2013 van diverse vakwerkgroepen uit de regio 1. Comenius Universiteit te Bratislava (Benjamin Bossaert) Het afgelopen semester was in Bratislava alweer een korter semester, wegens de organisatie van eindexamens; in het academiejaar mochten we dan ook een generatie masterstudenten uitzwaaien. Zij zijn gewapend voor de arbeidsmarkt met een diploma Vertalen en Tolken Nederlands en Duits. In totaal haalden dertien mensen de eindmeet. Nieuw is ook dat bij de generatie bachelors de eerste generatie studenten onze joint bachelor degree DCC, Dutch in Central European context, met succes afgerond hebben, dus ook proficiat aan deze pioniers. De studie vertaler tolk wordt in Bratislava slecht om de twee jaar geopend, dus het academiejaar telt slechts tweedejaars en vierdejaars. Voor volgend jaar is een accreditatie gepland en zijn combinaties vertalen tolken Duits Nederlands, Slowaaks Nederlands en Dutch in Central European Context aangevraagd. Activiteiten Onze activiteiten op vlak van vertalen en tolken gaan onverminderd verder. Na het experiment met de poëzievertalingen van Anton Korteweg willen we ook verder voor een Slowaaks literair tijdschrift workshops poëzievertalen organiseren. Verder zijn de bijdragen geleverd voor de publicatie van onze bundel over vertaaltraditie en receptie in Centraal Europa ondertussen in redactie en wordt daarvoor dit najaar de publicatie verwacht. Een grote eer was voor ons het bezoek van de schrijver Thomas Rosenboom op 16 april 2013 naar onze afdeling, dit naar aanleiding van de vertaling van Publieke werken door prof. dr. Adam Bžoch in het Slowaaks. Thomas Rosenboom vond de tijd om op vragen van de studenten te antwoorden in een gemodereerd panelgesprek, op dezelfde dag nog vond voor de eerstejaars en alle geïnteresseerden in Bratislava de boekvoorstelling plaats van Publieke werken in het Slowaaks. Na de organisatie van de CNaVT examens vertrokken we gezwind naar Poznań met presentaties en lezingen op het Regionaal colloquium neerlandicum. Kort daarvoor, van 6 tot 8 mei 2013 was Marketa Štefková te gast in Wrocław, waar zij enkele lezingen rond vaktaal, terminologie, consecutief tolken en juridisch vertalen verzorgde. Naar aanleiding van de troonsafstand van zowel Koningin Beatrix als Koning Albert werd onze afdeling door nieuwszender TA3 gevraagd om deskundig commentaar te leveren in de studio als gast. Benjamin Bossaert, Marketa Štefková en Jozef Csáder brachten hiermee onze neerlandistiek ook eens op een andere manier in Slowakije in de belangstelling. Leuk als toemaatje!

3 Gastdocenten en gastlezingen Op 8 april 2013 hadden we, op uitnodiging van het Tsjechisch en Slowaaks docentenplatform ONETS, de Vlaamse redacteur van Van Dales Woordenboek der Nederlandse taal Ruud Hendrickx te gast in Bratislava. Mijnheer Hendrickx is tevens taaladviseur van de VRT en verblijdde onze studenten met lezingen over taalpolitiek en lexicologie. Verder kwam er nog het halfjaarlijkse bezoek van mevrouw de ambassadeur H.E. Daphne Bergsma. Zij had het over de koninklijke familie en de troonswissel. We verwachten nog dit najaar de komst van professor Kris Humbeeck, eminent Louis Paul Boonkenner van de Universiteit Antwerpen, en een tweede docent in het voorjaar. Promoties Lucia Brezániová verdedigde met glans haar proefschrift De multiculturaliteit in het Nederlandse taalgebied vanuit translatologisch perspectief op donderdag 4 juli 2013, waarmee zij de tweede promovenda wordt die in het vakgebied vertaalkunde neerlandistiek de titel van doctor haalt, zowaar een puike prestatie. Verder verwachten we dit najaar ander groot nieuws van Marketa Štefková, die in de eindfase beland is van haar habilitaat, waardoor zij volgend jaar de titel van docent zal aannemen. Zij publiceert op het vakgebied van juridisch vertalen en haar proefschrift zal dit najaar verschijnen. Verdere activiteiten voor komend academiejaar Professor Jana Rakšányiová, Marketa Štefková en Lucia Brezániová (als projectmedewerker) hebben hun schouders gezet onder een wetenschappelijk project rond juridisch vertalen. Het betreft hier een samenwerking tussen twee Slowaakse universiteiten en een team onderzoekers van 5 verschillende talen. Daarnaast bevestigen we ook alvast onze aanwezigheid op het Do-Ha Colloquium in Boedapest 2014 met enkele bijdragen en de lustrumviering van 5 jaar Taaluniecentrum NVT van november dit jaar in Brussel. Een andere, wellicht onze grootste uitdaging van dit jaar, wordt de organisatie van de Comenius Zomercursus 2014 op locatie in Bratislava. Benjamin Bossaert was reeds aanwezig op werkbezoek deze zomer in Belgrado en bedankt de collega s voor de prachtige organisatie van de zomercursus; onze studenten zijn met heel wat positieve ervaringen terug gekomen, wat veel inspiratie geeft om er met volle kracht aan te beginnen. Wij houden de afdelingen via mailing op de hoogte.

4 2. Boedapest (Károli Gáspár Református Egyetem) Het afgelopen academisch jaar ( ) was voor de neerlandistiek aan de KRE in Boedapest niet alleen qua groei van de studentenaantallen - ruim twintig eerstejaars hoofdvakstudenten en veertien minors - een succes, maar zeker ook wat betreft extra activiteiten. Zowel in academisch als in cultureel opzicht bloeit de neerlandistiek, zoals mag blijken uit onderstaand beknopt verslag. Wat het culturele aspect aangaat moeten we eerst een stapje terug in de tijd. In 2009 werd aan de vakgroep het Vertaalatelier gesticht, waarbinnen allerlei activiteiten rondom literair vertalen georganiseerd worden. In 2012 en 2013 vonden onder meer plaats: de publicatie & presentatie van de Hongaarse vertaling van het Middelnederlandse Beatrijsverhaal: Beatrijs. Het verhaal van een non, op 21 maart 2013 in boekhandel Írók bolt. Deze publicatie is het resultaat van Beatrijs Internationaal, een project van onze vakgroep in samenwerking met de ELTE; het bezoek aan onze afdeling van literair vertaler László Márton; onder leiding van literair vertaler en vertaaldocent dr. TamásBalogh werd de ondertiteling voor de Nederlandse film Karakter (naar het boek van F. Bordewijk) door onze studenten gemaakt, waarna de film met deze ondertiteling vertoond werd in bioscoop Cirko-Gejzir op 11 april Daarna werd er gewerkt aan de ondertiteling van de film Kaas, naar het beroemde boek van Willem Elsschot; de conferentie voor literair vertalers 'Miért Szép?' ('Waarom mooi?') in oktober 2012, georganiseerd door literair vertaler en vertaaldocent dr. Tamás Balogh; een groepsvertaling van Bart Moeyaerts autobiografische jeugdroman Broere, door onze studenten onder leiding van literair vertaler en vertaaldocent Veronika Máthé. In oktober van dit jaar zal de auteur te gast zijn in Boedapest om in samenwerking met de Vlaamse Vertegenwoordiging intensief met de studenten te werken aan de vertaling. het werken door onze MA-studenten aan een groepsvertaling van het Middelnederlandse Reynaert-epos, onder leiding van dr. Anikó Daróczi. Tevens hadden we het afgelopen studiejaar drie Nederlandstalige gastschrijvers op bezoek, wier werk tot het curriculum van de vertaalcolleges behoorde: de Vlaamse auteur Peter Terrin, onder meer bekend van De Bewaker (2009, European Union Prize for Literature) en Post Mortem (2012). De bewaker is inmiddels ook in Hongaarse vertaling verschenen (Az őr), vertaald door dr. Tamás Balogh; de Nederlandse Rebekka W.R. Bremmer, wier debuutroman Eb (2012) aanleiding vormde voor Veronika Máthé haar uit te nodigen; de Vlaamse Bouke Billiet, die in 2012 zijn romandebuut schreef met In de naam van TienKamelen, en in Boedapest verbleef in het kader van gastlessen aan de KRE en een gastauteurschap op de Nederlandse Boekendag (waarover meer hieronder). Hiermee is echter nog lang niet alles gezegd over de Nederlands(talig)e cultuur aan de KRE. Wederom een klein stapje terug in de tijd: in het academisch jaar zijn de zogeheten Mercatoravonden van start gegaan: een initiatief van de vakgroep om Nederlandse/Vlaamse cultuur beter zichtbaar te maken binnen de faculteit. Er werden en worden thema-avonden georganiseerd die slechts gedeeltelijk bij het curriculum aansluiten, zowel in het Hongaars (gericht op collega's van de faculteit) als in het Nederlands (vooral voor studenten). Zo werd op 15 februari 2012 een

5 barokconcert georganiseerd rondom het Vlaamse klavecimbel dat de vakgroep in bezit heeft, en enkele dagen later, op 19 februari, een lezing (in het Hongaars) door graficus en schrijver Istvan Oros, getiteld 'Benaderingen'. Op 11 april van dat jaar werd in de bioscoop Cirko-Gejzir de film Karakter vertoond, waarvoor de Hongaarse ondertiteling door onze masterstudenten gemaakt werd. Het afgelopen studiejaar stonden de volgende onderdelen op het programma: 25 en 26 september 2012: opening van de Mercatorsessies door prof. dr. Frits van Oostrom; 13 februari 2013: lezing van gastauteur Peter Terrin; 1 maart 2013: barokconcert, Nederlandse werken uit de zeventiende en achttiende eeuw; 9-11 april 2013: bezoek van gastdocent Taalkunde prof. dr. Jacques van Keymeulen; april 2013: bezoek van gastdocent Middelnederlandse letterkunde prof. dr. Paul Wackers; 18 april 2013: lezing van gastauteur Rebekka Bremmer; 7-16 mei 2013: Mercatorweken ter afsluiting van het studiejaar met lezingen en workshops. Centraal stonden literatuur & muziek uit het Vlaanderen van de Middeleeuwen en het finde-siècle. Vaste gastdocenten en letterkundigen dr. Clara Strijbosch (Middeleeuwen) en René van der Kraats (moderne tijd) verzorgden een groot deel van dit project. Niet alleen op het gebied van de cultuur gebeurde er een hoop: ook de wetenschappelijke kant van de neerlandistiek blijft niet achter. Dit uit zich onder meer via de in 2011 op initiatief van dr. Anikó Daróczi opgerichte onderzoeksgroep rondom mystieke tradities. Het doel hiervan is het onderzoek dat op dit gebied door verschillende disciplines - letteren, communicatiewetenschap, psychologie - uitgevoerd wordt te coördineren, conferenties te organiseren en bronnen, vertalingen en edities te publiceren in de reeks Károli Könyvek. De onderzoeksgroep wordt onder meer financieel gesteund door OTKA (de Hongaarse NWO). Op 17 en 18 mei van afgelopen jaar werd in het kader van deze onderzoeksgroep de conferentie 'Reflections on the Immediate Experience of God' aan onze faculteit georganiseerd, met vele Hongaarse en buitenlandse sprekers. Daarnaast nemen leden van onze vakgroep regelmatig deel aan wetenschappelijke conferenties in binnen- en buitenland. Een chronologisch overzicht: Dr. Anikó Daróczi, 'Hadewijch Companion Performing the Word', Universiteit van Antwerpen, juli 2012; Dr. Balázsi Júlia Albertné, 'Meervoudige negatie in het Nederlands en het Hongaars', IVNcongres Antwerpen, augustus 2012; Dr. Anikó Daróczi, 'Zingbaar vertalen', IVN-congres Antwerpen, augustus 2012 (tevens deelname aan workshop); Jaap Faber, 'Islamrepresentaties in contemporain Nederlands proza', IVN-congres Antwerpen, augustus 2012; Dr. Balázsi Júlia Albertné, 'Negatie in het Nederlands en Hongaars', conferentie Hongaarse linguistiek, Universiteit van Miskolc, september 2012; Dr. István Németh, 'Repräsentant eines neuen Sammlertypus. Leben und Sammeltätigkeit des legendären ungarischen Kunstfreundes Marczell von Nemes', conferentie Kunst ohne Geschichte? Asthetisch motiviertes Sammeln in Europa und in Amerika, Zwitserland, september 2012; Dr. Tamás Balogh, 'Over Schaduwkind', 'Miért Szép?', oktober 2012; Dr. Anikó Daróczi, 'Over het vertalen van Middeleeuwse gedichten', 'Miért Szép?', oktober 2012; Eszter Zelenka, 'De opmars van cultuur in het taalonderwijs', studiedag Hongaarse neerlandistiek in Debrecen, oktober 2012;

6 Veronika Máthé, 'Boeddha's in het westen, nieuwe bijna-boeddha's in het oosten', conferentie 'Mythen in de moderne tijd', november 2012; Dr. Balázsi Júlia Albertné, 'In verscheidenheid verenigd eenheid in het Engels?', Comenius regionaal colloquium neerlandicum, Poznan, mei 2013; Dr. Réka Eszenyi,'Vertaaloperaties in literair vertalen het verschil tussen keuzes gemaakt door studenten en de professionele vertaler', Comenius regionaal colloquium neerlandicum, Poznan, mei 2013; Jaap Faber, 'Nederlandse taal door cultuur - een eerste aanzet tot een integratie van taalen cultuuronderwijs', Comenius regionaal colloquium neerlandicum, Poznan, mei 2013; Dr. Anikó Daróczi, 'The Birth of the Mystical Word. Carl Albrecht', KRE-conferentie 'Mystiek' (zie boven), mei 2013; Veronika Máthé, 'Waar de consumptiemaatschappij en het Boeddhisme elkaar kruisen', Symbiose-conferentie, mei 2013; Eszter Zelenka, 'Teaching Culture through Dutch as a Foreign Language to Hungarian University Students', TABU-dag, Groningen, juni Om het niveau van het onderwijs te verbeteren nemen onze docenten ook regelmatig deel aan de verschillende door het Taaluniecentrum aangeboden docentennascholingen. In september 2012 nam Eszter Zelenka deel aan het seminarium NVT (Antwerpen/Amsterdam), en in augustus 2013 volgde zij samen met dr. Krisztina Soós - die een jaar daarvoor al 'Van didactiek tot toetsing. Alles over het vak Nederlands' in Leuven gevold had - de cursus 'Allemaal taal' in Amsterdam. Afgelopen september nam Veronika Máthé deel aan het NVT-seminarium. Niet alleen voor onderwijs zijn onze collega's in de lage landen te vinden, ook voor (zomer)verblijf in vertalershuizen. Elk jaar krijgen zeker twee collega's een beurs voor een verblijf in Antwerpen of Amsterdam. De afgelopen jaren hebben zowel dr. Anikó Daróczi, dr. Tamás Balogh als Veronika Máthé enkele weken tot een maand in het Vertalershuis in Amsterdam doorgebracht. Onze inmiddels vertrokken collega Ilka Proot zette kort voor haar afscheid nog de jaarlijkse zomercursus van Comenius op poten. Van 1-12 juli 2012 namen ruim veertig studenten uit Hongarije en omringende landen deel aan deze door de Taalunie gefinancieerde cursus deel. Als besluit nog enkele wetenswaardigheden van het afgelopen jaar. Zowel eind november als eind mei kreeg onze vakgroep bezoek van voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. Balkenende (zelf afkomstig uit de wetenschap en in het bezit van een eredoctoraat van onze universiteit) ging in gesprek met studenten Nederlands en anderen. Op 4 mei 2013 vond in de ruimtes van de Vlaamse Vertegenwoordiging in Boedapest de derde Nederlandstalige boekendag plaats: 'Lees de taal van de Noordzee'. Dit evenement, op initiatief van journalist Tom de Smet, werd mede georganiseerd door onze collega dr. Krisztina Soós. Tijdens de dag werden workshops vertalen (Jip & Janneke) gehouden door Veronika Máthé, werd onze gastauteur Bouke Billiet geinterviewd door Jaap Faber, en hebben onze studenten de gehele dag (en de dagen voorafgaand) vrijwillig meegewerkt om alles goed te laten verlopen. Alle collega's en studenten uit de Comenius-regio zijn volgend jaar van harte welkom op de vierde editie...

7 3. Boedapest (ELTE) Activiteiten in het voorbije semester Derde Elckerlijc-avond 21 maart Venue: Írók Boltja [Schrijvers Boekhandel], Andrássy út 45, Boedapest. Deelnemers: Anikó Daróczi (neerlandica, vertaler), Ádám Nádasdy (taalkundige, Anglist, dichter, vertaler van oudere literatuur (o.a. Van Shakespeare en Dante), Zsuzsa Rakovszky (schrijver, dichter, vertaler), Levenete Seláf (mediëvist), Orsolya Réthelyi (neerlandica, mediëvist). Moderator: Judit Gera (neerlandica, vertaler) Op de Elckerlijc-avonden staan Nederlandstalige boeken in Hongaarse vertaling centraal. Het doel van deze reeks gesprekken is de Nederlandstalige literatuur bekend te maken zowel onder Hongaarse critici als onder het brede lezerspubliek. De eerste keer ging het over Tirza van Arnon Grunberg die voor het Internationale Boekfestival 2012 verscheen in de vertaling van Szabolcs Wekerle. De tweede keer ging het over de Helaasheid der dingen van de Vlaamse auteur, Dimitri Verhulst in Hongaarse vertaling, vertaald door Szilvia Szita. Deze keer was de auteur persoonlijk aanwezig op de bijeenkomst. De derde keer stond de Hongaarse vertaling van de middelnederlandse Beatrijs centraal. Het werk werd door uitgeverij L'Harmattan prachtig uitgegeven. Het is het eerste deel van de reeks Minden madár / Olla vogala Oudere Nederlandstalige literatuur waarvan Anikó Daróczi en Orsolya Réthelyi de redacteurs zijn. De Elckerlijc-avonden zijn georganiseerd door Judit Gera en Orsolya Réthelyi en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pro Nederlandistica. We zijn dank verschuldigd voor de financiële steun van de afdeling Arnhem van de Orde van den Prince.

8 Gastlezingen Prof. Dr. Vincent van Heuven april 2013 Tussen 15 en 19 april heeft Vincent van Heuven, hoogleraar fonetiek aan de Universiteit Leiden, lid van de KNAW, een reeks gastlezingen gegeven over de fonetiek van het Nederlands aan de Vakgroep Nederlands op de ELTE. 15 april: Introductie: fonetiek en fonologie 16. april: Intensieve cursus fonetiek april: Intensieve cursus fonetiek 3., Forensische fonetiek 18. april: Intensieve cursus fonetiek april: Workshop over het gebruik van programma Praat Prof. Dr. Paul Wackers april 2013 Professor Paul Wackers (Universiteit Utrecht) heeft een gastlezing gehouden over Marieken van Nieumeghen en Van den Vos Reynaerde. Dr. Katalin Balogh april Katalin Balogh (Lessius KU-Leuven) heeft een gastlezing gegeven met de titel Juridisch tolken: Internationaal project ImPLI (Improving Police en Legal Interpreting), en heeft workshops tolktechniek (Nederlands-Hongaars, Hongaars-Nederlands) gehouden zowel in de groepen MA als BA. Dr. Femke Kramer 30 april-3 mei 2013 Dr. Femke Kramer (RUG) is gekomen om een toneelworkshop te geven voor de studenten groep BA3 'Toneel in de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw'. Zij heeft over de theoretische en praktische aspecten van de enscenering van de Middelnederlandse klucht Lippijn gehad.

9 Prof. Dr. Luc van Dorslaer 7-8 mei 2013 Luc van Dorslaer (Lessius KU-Leuven) heeft drie gastlezingen gehouden met de titels: De relatie taalvertaling-media in de Lage Landen, Vertaling als beperking, vertaling als verruiming, Sportjournalistiek op televisie: vooral sport of vooral journalistiek? Györgyi Dandoy 14 mei 2013 Györgyi Dandoy vertaalster (Amsterdam) heeft een workshop gehouden over de Nederlandse vertaling van de roman Azarel van Károly Pap. Vertaalwedstrijd voor studenten neerlandistiek MA De vakgroep ELTE heeft een vertaalwedstrijd georganiseerd voor Master-studenten Neerlandistiek in Hongarije. De candidaten moesten het verhaal Bekentenis van Belcampo vertalen. Deadline was 31 maart De jury bestond uit docenten van de drie vakgroepen Neerlandistiek in Hongarije: Dr. Orsolya Varga (ELTE), Dr. Anikó Daróczi (KRE), Dr. Gábor Pusztai (Debrecen) en als voorzitter van de jury Prof. Dr. Judit Gera (ELTE). Op 15 mei werden de resultaten van de vertaalwedstrijd bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. Geplande activiteiten academisch jaar 2013/2014 Gastlezingen oktober Prof. Dr. Michiel van Kempen (Universiteit van Amsterdam) 6-9 november Prof. Dr. Jan van Coillie (Hogeschool-Universiteit Brussel) Van zedenspiegel tot Leven als loser. Geschiedenis van de jeugdliteratuur in Nederland en Vlaanderen Van Quidditch tot zwerkbal: jeugdliteratuur vertalen als uitdaging Wordt het kinderboek doodgechat? Recente trends in de kinder- en jeugdliteratuur, vanuit de functies ervan 8-14 november Dr. Petra Broomans (Universiteit Groningen) Elck syn waerom workshop-colleges

10 25 september Drs. Gert Loosen (ELTE) Bijnaamgeving aan oudere personen in Hombeek: een onderzoek in onomastiek. 2 oktober Dr. István Németh (KRE) Valse spiegels van het leven: het valse realisme van de 17de eeuwse Nederlandse schilderkunst 9 oktober Dr. Erika Gúti (PTE) De taalpolitiek in de Republiek Zuid-Afrika 16 oktober Prof. Dr. Michiel van Kempen (UVA) Problemen van canonisatie in de West-Indische literatuur. 6 november Prof. Dr. Jan van Coillie (HUB) Wordt het kinderboek doodgechat? Recente trends in de kinder- en jeugdliteratuur, vanuit de functies ervan. 13 november Dr. Petra Broomans (RUG) Literatuursociologie: een veld in beweging. En waarover schrijft de recensent, wat vertaalt de vertaler? 20 november Prof. Dr. Kinga Klaudy (ELTE) Culturele assimetrie en de vertaling van realia 27 november Dr. Saskia Kersenboom (UVA) De Grenzen van Taal: woorden, geluiden en beelden. 4 december Prof. Dr. Remco Sleiderink (HUB) Passie op de planken. Het toneel van de Brusselse rederijkers (ca. 1500) Vertaalatelier op Locatie oktober wordt door studenten Nederlands van ELTE, KGRE en Debreceni Egyetem in Debrecen gewerkt aan de vertaling van Barbara Stok s stripverhaal Vincent. Een initiatief van de gezamenlijke Hongaarse neerlandistiek, gecoördineerd door lector Gert Loosen. Met de steun van het Expertisecentrum Literair Vertalen.

11 Als ik jou' Peter Schoenaerts en groep komen hun poëzievoorstelling 'Als ik jou' opvoeren in Hongarije voor studenten en liefhebbers van Nederlands en de Laaglanders in Budapest en Debrecen. Precieze datum (eind november, begin december) wordt later bekendgemaakt. Vierde Elckerlijc-avond over de roman Contrapunt van Anna Enquist 5 december 2013 De vierde keer gaat het over de Hongaarse vertaling van de roman Contrapunt van Anna Enquist. Deelnemers: György Kálmán C. (literatuurwetenschapper), Miklós Preiszner (muzicoloog), Anna Varga (psycholoog), Orsolya Varga (vertaler, neerlandica). Moderator: Orsolya Réthelyi (neerlandica). De reeks is georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pro Nederlandistica. CODL mini-workshop over De Leeuw van Vlaanderen 8 november 2013 Op 8 november 2013 vindt in Boedapest een mini-workshop plaats over De Leeuw van Vlaanderen. Petra Broomans, Roberto Dagnino, Wilken Engelbrecht, Judit Gera, Christine Hermann, Marcin Lipnicki, Orsi Réthelyi en Jan Van Coillie zullen hier spreken over eigen en gezamenlijk onderzoek in het kader van CODL. De organisatie is in handen van Judit Gera. Zie: DoHa Colloquium in Boedapest 7-8 mei 2014 Op 7 en 8 mei 2014 vindt er een Doctoranden-Habilitanden colloquim (DoHa) plaats aan de ELTE Universiteit. Het colloquium biedt plaats aan lezingen in de taal-, en letterkunde-, vertaal- en cultuurkunde en geschiedenis. Elke lezing duurt maximaal 20 minuten (plus 10 minuten discussie) en moet een goed beeld geven van het thema van de dissertatie. Er zijn in beginsel geen thematische beperkingen. Een aantal docenten uit de intramurale en extramurale neerlandistiek zullen fungeren als opponenten voor de doctorandi en habilitandi die hun onderzoek tijdens dit colloquium presenteren. De bijdragen van vergelijkende aard kunnen aan het elektronische tijdschrift Comparatieve Neerlandistiek aangeboden worden. De beste lezingen worden in het elektronische tijdschrift Comparative Neerlandistiek of elders gepubliceerd. Tweede workshop Circulation of Dutch Literature (CODL) in Boedapest 9-10 mei Op 9 en 10 mei 2014 houden we de tweede CODL workshop in Boedapest aan de ELTE. De call for papers, gericht aan deelnemers aan CODL wordt in november verspreid. (Zie:

12 Projecten Vertaalwedstrijd voor studenten Neerlandistiek Hongarije Dit jaar organiseert de vakgroep ELTE weer een vertaalwedstrijd voor studenten Neerlandistiek in Hongarije. Deze keer mogen zowel BA als MA studenten meedoen. De candidaten moeten het verhaal Bloed van Gerard Reve vertalen. De jury bestaat uit docenten van de drie vakgroepen Neerlandistiek in Hongarije: Dr. Orsolya Varga (ELTE), Dr. Anikó Daróczi (KRE), Dr. Gábor Pusztai (Debrecen) en als voorzitter van de jury Prof. Dr. Judit Gera (ELTE). CODL project - Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL) Eind 2012 is het NWO-project Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL) van start gegaan. Het loopt tot De projectleiding is in handen van het Centre for Reception Studies (CERES) van de Hogeschool- Universiteit Brussel (HUB), de Eötvös Loránd Universiteit Boedapest in samenwerking met COMENIUS (Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal Europa) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) in Den Haag. CODL kent zowel een infrastructurele als een inhoudelijke doelstelling. Het wil ten eerste het netwerk van de internationale neerlandistiek consolideren, versterken en uitbreiden. Dit interdisciplinaire netwerk bestaat hoofdzakelijk uit onderzoekers en vertalers van Nederlandse literatuur, verbonden aan afdelingen neerlandistiek binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. Daarnaast participeren vertegenwoordigers van andere disciplines, zoals vertaalwetenschap, vergelijkende literatuurwetenschap, culturele studies, theaterwetenschap en film- en mediastudies. CODL probeert Europese fondsen te verwerven voor voortgezette samenwerking en vervolgonderzoek. Ten tweede wil het project toewerken naar een geschiedenis van de internationale verspreiding van Nederlandse literatuur. Hiermee hangt enerzijds een literairhistorische doelstelling samen, anderzijds een theoretische en methodologische. Wat betreft zijn literair-historische doelstelling streeft CODL niet naar een uitputtende inventaris van vertalingen en bewerkingen van Nederlandse literatuur. Het concentreert zich op enkele sleutelteksten vanaf de Middeleeuwen tot nu en onderzoekt hun verspreidingsgeschiedenis in ruime zin, dus inclusief hun vertalingen en bewerkingen, zowel binnen als buiten het Nederlandse taalgebied. Hiervoor zijn een tiental gecanoniseerde teksten uit de Nederlandse literatuur geselecteerd, teksten die verschillende periodes en genres vertegenwoordigen. Deelnemers aan CODL worden uitgenodigd om ook andere geschikte casussen voor te stellen. CODL start tien groepen op die elk de circulatie van één werk uit de Nederlandse literatuur bestuderen in vertalingen, bewerkingen of andere vormen. We willen alle belangstellenden uitnodigen om aan één van die groepen deel te nemen. Je werkt dan samen met een internationale en interdisciplinaire groep rond één casus. Je post vertalingen en bewerkingen op de virtual collaboratory, je discussieert over je onderzoek naar de verspreiding van het gekozen boek, je bereidt samen een presentatie of panel voor op één van de workshops, je draagt bij aan een gemeenschappelijke publicatie (en/of deelpublicaties in open access op de website) etc. Je kan ook deelnemen aan het project door met een vertaalgroep aan de hand van de bij het project behorende Reader voor CODL vertaalgroepen een selectie teksten met studenten en docenten te vertalen in je

13 eigen taal. Voor elke groep zal er één voorzitter zijn, die de werkgroep coördineert. Het project loopt drie jaar. Het koppelen van CODL aan andere initiatieven en groepen moedigen we aan en ondersteunen we waar mogelijk, evenals nevenprojecten zoals het maken van een nieuwe vertaling of theatervoorstelling (met je studenten) of het houden van workshops. Een uitgebreidere projectbeschrijving vind je op Elke Brems, Ton van Kalmthout, Orsi (Orsolya) Réthelyi, Boedapest Brussel Den Haag, november 2012 Pas verschenen Judit Gera: 'Beatrijs en haar latere zusters. Narratieve structuren van de vrouwelijke ontwikkelingsverhalen'. In: Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (red): Beatrijs de wereld in. Vertalingen van het Middelnederlandse verhaal. Lage Landen Studies 6. Gent: Academia Press 2013, pp Judit Gera: 'De eigentijdse receptie van de Hongaarse roman De straat van de vissende kat door Jolán Földes in Hongarije, Nederland en Vlaanderen'. In: Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn, Carl De Stryker (red): Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Lage Landen Studies 5. Gent: Academia Press 2013, pp Judit Gera: Neerlandistiek in Hongarije. Neerlandia/Nederlands van Nu. Nederlands-Vlaams Tidschrift voor Taal, Cultuur en Maatschappij. (2013) 117/3 pp Orsolya Varga: Twee vertalingen van Journey of the Magi van T.S. Eliot: door Martinus Nijhoff en István Vas. In: La In: Kris Van Heuckelom, Dieter De Bruyn, Carl De Stryker (red): Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Lage Landen Studies 5. Gent: Academia Press 2013, pp Annie M.G. Schmidt: Titi a parkban [Pluk van de Petteflet]. Budapest: Pagony, Vertaald door Orsolya Varga Annie M.G. Schmidt: Titi megmenti az állatokat [Pluk redt de dieren]. Budapest: Pagony, Vertaald door Orsolya Varga Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (Eds.): Beatrijs de wereld in. Beatrijs de wereld in. Vertalingen van het Middelnederlandse verhaal. Lage Landen Studies 6.Gent: Academia Press, pages.

14 Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink. Beatrijs de wereld in. Inleiding. In Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen van het Middelnederlandse verhaal. Lage Landen Studies 6.Gent: Academia Press, Orsolya Réthelyi: Beatrijzen op de planken. Nederlandstalige toneelbewerkingen van het Beatrijsverhaal in de eerste helft van de twintigste eeuw. In Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen van het Middelnederlandse verhaal. Lage Landen Studies 6.Gent: Academia Press, Orsolya Réthelyi. De alchemie van transnationale neerlandistiek Beatrijs Internationaal en verder. Neerlandia/Nederlands van Nu. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Taal, Cultuur en Maatschappij. (2013) 117/2, pp Böröczky Tamás (szerk.). Beszélgetés Dimitri Verhulst regényeiről. [Gesprek over de romans van Dimitri Verhulst] Deelnemers van het gesprek: György Kálmán C., Gábor Németh, Szilvia Szita, Orsolya Réthelyi en Krisztina Noémi Törő. Élet és Irodalom. LVII. évfolyam, 4. szám, január 25, p.7. Böröczky Tamás és Gera Judit (szerk.). Beatrijs Egy apáca története. [Beatrijs. Het verhaal van een non.] Beszélgetés az Írók Boltjában. A beszélgetés résztvevői: Daróczi Anikó, Gera Judit, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsa, Réthelyi Orsolya, Seláf Levente. Élet és Irodalom. LVII. évfolyam, 25. szám, június 21, p.7.

15 4. Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie van de Universiteit van Wrocław Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie van de Universiteit van Wrocław Voorbije activiteiten en plannen Festival van de Lage Landen De Wrocławse Vakgroep Nederlands samen met het Centrum voor Cultuur van de Lage Landen hebben dit jaar een grootschalig cultureel evenement georganiseerd. Het Festival van de Cultuur uit de Lage Landen heeft tussen 24 en 27 april 2013 in Wrocław plaatsgevonden. Het was een unieke belevenis vanwege zijn bereik en de verscheidenheid aan thematiek. Het vierdaagse evenement werd geopend met de openluchttentoonstelling Wonderlijk Natuurlijk met foto s van laaglandse landschappen genomen door Lucy Hooft en Paul Ridderhof, één van de topfotografen van Nederland. Deze expositie werd vorig jaar in de Botanische Tuin van Universiteit Utrecht tentoongesteld. Het programma van het Festival bevatte ook een paneldiscussie rondom burgerlijke initiatieven en de rol van de stadsdichters met deelname van Annemarth Idenburg, Manu Claeys, Joke van Leeuwen en Menno Wigman. Een ander onderdeel vormden populariserende lezingen met een uitstap door het stadscentrum langs de Nederlandse en Vlaamse sporen in Wrocław. Het Groot Dictee van de Nederlandse Taal, een ander deelevenement van het festival, is door de Wrocławse vakgroep nu voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar hebben studenten neerlandistiek uit Lublin, Poznań, Warschau en Wrocław deelgenomen. De dicteetekst werd speciaal voor deze gelegenheid door Luuk Gruwez geschreven die zelf ooit de tweede plaats in het Nederlandse Groot Dictee gewonnen heeft. Hij heeft ook de tekst in Wrocław voorgelezen. De landelijke winnaar was de masterstudente Agata Stawczyk van de Universiteit Wrocław. Ze zal tijdens de jaarlijkse Dag van de Poolse Neerlandici met de landelijke prijs worden onderscheiden, die om beurten door de Nederlandse Ambassade en door de Vlaamse Vertegenwoordiging wordt uitgereikt. De poëzieavond met deelname van en Joke van Leeuwen, Luuk Gruwez en Menno Wigman werd met veel enthousiasme niet alleen door de neerlandici maar ook door veel bewoners van Wroclaw en de regio ontvangen. De gedichten zijn door de dichters voorgedragen en de Poolse vertalingen van Barbara Kalla en Adam Wiedemann verschenen tegelijkertijd op een scherm. Daarnaast vonden ook verschillende voorleesronden met vertaalde kinder- en jeugdliteratuur plaats. Jongere bewoners van onze stad hadden de gelegenheid de kinderboekenauteurs Joke van Leeuwen, Bibi Dumon Tak en Anne Provoost in de Stadsbibliotheek en in de Wrocławse scholen te ontmoeten. Het Festival werd afgesloten met het optreden van de internationale muziekgroep Très.be.

16 Joke van Leeuwen, Bibi Dumon Tak en Anne Provoost in de Wrocławse Stadsbibliotheek Conferentie over Poolse emigratie naar Nederland en België De Wetenschappelijke Kring Studenten Neerlandistiek heeft op vrijdag 24 mei 2013 een landelijke conferentie georganiseerd over de Poolse emigratie naar Nederland en België ( Polska emigracja w Belgii i Holandii ). Het programma van de conferentie werd gesplitst in twee onderdelen. In de voormiddag hebben deskundigen uit Amsterdam, Poznań, Warszawa en Wrocław plenaire lezingen gegeven over verschillende aspecten van migratie. Dit gedeelte werd afgesloten met een paneldiscussie. In de namiddagsessie hebben de studenten uit de universiteiten in Lublin, Warszawa en Wrocław hun bijdrage geleverd. Deze in alle opzichten geslaagde bijeenkomst opent een reeks studentencongressen Neerlandistiek Interdisciplinair. Ze is bedoeld als een integrerend platform voor alle Poolse studenten en jonge wetenschappers die zich in hun onderzoek met de problematiek van Nederland en België (meer specifiek Vlaanderen) bezighouden of gewoon zich voor deze landen interesseren. Cursus Zakelijk Nederlands Op 8-20 juli heeft aan de Universiteit Wrocław een cursus plaatsgevonden waarin studenten Nederlands uit Lublin en Wrocław een belangrijke rol hebben gespeeld: een cursus onder de auspiciën van het Europese LLP-programma, onder de titel Taal in zaken. Zaken in taal. Er zijn in totaal 35 studenten bij elkaar gekomen Poolse neerlandici en Nederlandstalige slavisten uit Leuven en Amsterdam om samen te leren hoe je taal in de zakenwereld gebruikt. Niet echt een cursus zakelijke taal dus, in ieder geval niet op de taalkneepjes gericht, maar een cursus taal in zaken. De taal (of eigenlijk de beide talen, Nederlands en Pools) werden niet als een doel beschouwd, maar als een instrument dat je handig leert gebruiken. De intensieve cursus (ca. 8 uur college per dag, inclusief zaterdag) bevatte zowel theorie als veel praktijkgerichte oefeningen. De deelnemers, in groepen ingedeeld, hebben een fictief bedrijf zich voor de Nederlandstalige markt laten ontwikkelen. Met vergaderingen, notulen, strategieën, zakelijke briefwisseling en een website van het bedrijf in kwestie en nog veel meer. Allemaal onder toezicht van deskundigen op het gebied van zakelijke communicatie en van docenten van de

17 deelnemende universiteiten. Op zondag was er ruimte voor een excursie naar Świdnica en de Vredeskerk aldaar. Verder mochten de deelnemers een culturele activiteit in Wrocław kiezen. De cursus is bedoeld als een eerste editie in de reeks; volgend jaar wordt er een soortgelijke cursus in Leuven georganiseerd. De deelnemers hebben onze cursus over het algemeen erg positief beoordeeld; het is dus absoluut de moeite waard om het idee voort te zetten! Gastcolleges Een goede traditie van de Erasmus-Leerstoel zijn gastcolleges die deze keer het kalenderjaar hebben geïntroduceerd. Op 5 en 6 maart 2013 was Ellen Krol van de Praagse Kareluniversiteit bij ons te gast. Ze vertelde in een reeks lezingen over de Nederlandse imagologie en het werk van Charlotte Dematons. Marketa Štefková, een gast van de Comeniusuniversitiet te Bratislava, heeft in Wrocław op 7 en 8 mei 2013 valkuilen bij vakvertalingen besproken. In haar werkcolleges focuste ze ook over de tolktechnieken en problemen bij juridisch vertalen. Arie Gelderblom van de Universiteit Utrecht heeft in de collegereeks Nederlandse emblematiek op 23 mei 2013 een college geven over Jan Luyken als emblematicus. Bijeenkomsten in de reeks Onze alumni Dit jaar hebben twee van onze alumni gastcolleges gegeven: Dr. Iwona Guść van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies heeft op 21 mei 2013 een lezing gehouden over de eerste Nederlandse geluidsfilm Willem van Oranje uit De lezing werd gevolgd door een vertoning van de film. Op 27 mei 2013 was prof. dr. hab. Jerzy Koch van de Adam Mickiewicz Universiteit te Poznań bij ons te gast. Hij heeft een lezing gehouden over hoe literair vertalen gedoceerd kan worden. Dit kalenderjaar zullen nog twee soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd worden, o.a. met onze ex-studente Agnieszka Patała die ons over de schildersfamilie Breughel zal vertellen en over de coulissen achter de fascinerende Breugheltentoonstelling die de voorbije zomer in Het Stedelijk Museum van Wrocław plaats heeft gevonden.

18 Filmavonden De Wetenschappelijke Kring van Studenten Nederlands heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een reeks bijeenkomsten rond de geschiedenis van de Nederlandse film. Behalve de al eerder genoemde vertoning van de eerste Nederlandse geluidsfilm Willem van Oranje, werd onder meer de film Vallen bekeken, gebaseerd op het bekende boek van Anne Provoost met dezelfde titel. De studenten hebben daarnaast vier workshops geleid bij filmvertoningen in het kader van het internationale filmfestival NOWE HORYZONTY (www.nowehoryzonty.pl) waar ook Nederlandse films voor kinderen en jeugd werden gepresenteerd. Op de website van KFN staat een fotoverslag van dit evenement (http://www.kfn.uni.wroc.pl/varia/2013/nh_2013/nh_2013.htm). Vertaalproject De studenten uit de Wetenschappelijke Kring zijn ook bezig met de vertaling van de oorlogsherinneringen van Kees Borstlap die als dwangarbeider de laatste oorlogsmaanden o.a. in Neder-Silezië heeft doorgebracht. Inmiddels is het eerste deel van de vertaling al klaar! Misdaadverhalen In het kader van de colleges Nederlandse misdaadverhalen hebben de derdejaars studenten hun eigen verhalen geschreven die op de website van de vakgroep gelezen kunnen worden (http://www.kfn.uni.wroc.pl/varia/2013/strefa_literacka/opowiadania/index_o.htm).

19 5. Vakgroep Universiteit van Zagreb (Željana Pancirov Cornelisse) In het studiejaar ging de vakgroep Nederlandse taal- en cultuurkunde door met de twee generaties studenten, in totaal 30 toekomstige neerlandici. Alle studenten volgden de lessen op het Masterniveau. De eerste studenten zijn op dit moment met hun scriptie bezig en zij gaan binnenkort afstuderen. Net als elk jaar hebben wij gasten uit het buitenlang verwelkomd: 1) december 2012 en mei 2013 dr. J.G.A.M. Jacobs (Universiteit Leiden) docent voor het verplichte MA college Nederlands kolonialisme en een deel van het verplichte MA college Sociolinguïstiek; 2) april 2013 drs. Myra Arends (Universiteit Leiden) docent voor het verplichte MA college Sociolinguïstiek (een deel van het college); 3) 17 mei Maarten Inghels (http://www.maarteninghels.be/) naar aanleiding van het 8 ste internationale festival van de hedendaagse poëzie (17-19 mei 2013) in samenwerking met de vertaalster Romana Perečinec die een interview met M. Inghels deed. In het studiejaar gaat de vakgroep Nederlandse taal- en cultuurkunde door met de vijfdejaars studenten en, voor de eerste keer na jaren, 16 eerstejaars studenten. De belangstelling voor onze studie was groot. We hadden zelfs 311 aanmeldingen voor de 16 plaatsen. In oktober 2013 staan gastcolleges in het Nederlands en het Engels van prof. dr. Geert E. Booij (Universiteit Leiden) op onze agenda. Tijdens het studiejaar gaan onze vaste gasten dr. J.G.A.M. Jacobs en drs. Myra Arends (Universiteit Leiden) weer het verplichte college Sociolinguïstiek geven. Hier stoppen we natuurlijk niet. Wij gaan ons best doen om nog meer activiteiten voor onze studenten te organiseren. 19

20 6. Debrecen Informatie over de vakgroepsamenstelling: De staf van de Vakgroep Nederlands bleef in het academisch jaar 2012/2013 onveranderd: dr. Gábor Pusztai Ph.D. hoofd van de Vakgroep drs. Márta Kántor-Faragó Ph.D. hoofdassistent dr. Réka Bozzay Ph.D. hoofdassistent drs. Zsuzsa Tóth assistent drs. Gert Loosen lector drs. Éva Gombár taaldocent Informatie over studentenaantallen: Vier opleidingsvormen parallel (BA, minor, voortgezette vakopleiding en specialisatie) A, aantal studenten Nederlands BA (major) per studiejaar - eerstejaars: 19 personen - tweedejaars: 16 personen - derdejaars: 9 personen BA in totaal: 44 personen B, aantal studenten Nederlands minor per studiejaar - eerstejaars: 20 personen - tweedejaars: 14 personen minor in totaal: 34 personen C, voortgezette vakopleiding (felsőfokú szakképzés, FSZ) - 3 personen D, specialisatie Nederlands (hoofdvak Duits) - 1 persoon Opleidingen A-D in totaal: 82 personen Evenementen in het wintersemester februari: deelname van de Vakgroep op de Dag van de Talen in de Méliusz Bibliotheek in Debrecen (http://www.hbmk.hu/web/guest/regirendezvenyeink?p_p_id=lastnewsviewer_war_portal24_lastnewsviewer_instance_sc1l&p _p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&group-id=10157&articleid=46746&version=1.0) februari: Gastcolleges van Andrea Prostyák (oud-student Nederlands-Duits MA, Europees Parlement) april: gastcolleges van dr. Ula Topolska (Poznan) 9 april: gastcollege van Éva Simon (oud-student Nederlands-Duits MA, Europese Commissie, Brussel) 24 april: jobbeurs voor (oud-)studenten Nederlands (www.hallgato.com/allasborze) 20

IVN-krant. Inhoud. Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com. Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

IVN-krant. Inhoud. Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com. Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek IVN-krant Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek Inhoud 2 IVN 1970-2010 2 Vertaalateliers op Locatie 3 Neerlandés en el punto de mira -

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving JAARVERSLAG 2012 Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS

Nadere informatie

Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen

Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra nederlandistiky Studijnì rok 2008/2009 Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen Bakalářská práce 3. ročnìku bakalářského studia nizozemské

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

G Tijdschrift Actief Leren

G Tijdschrift Actief Leren Juli 2008 Jaargang 3 nr. 7 G Tijdschrift Actief Leren In dit nummer: Welkom 1 Lerarenbeurs ook voor Actief Leren Verslag van de miniconferentie Van student naar onderzoeker / docent bij de MAL 1 2 3-5

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST cccc Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure over de arbeidsmarkt perspectieven

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

* Overigens schitterend vertaald

* Overigens schitterend vertaald * Overigens schitterend vertaald Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur Vertalers zijn de schaduwhelden van de literatuur, de vaak vergeten instrumenten waardoor verschillende culturen met elkaar

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

De woorden van zijn vingers door Astrid Meyer

De woorden van zijn vingers door Astrid Meyer Plotsdoof december 2008.qxd 4-12-2008 15:52 Page 1 De woorden van zijn vingers door Astrid Meyer In 'De woorden van zijn vingers' laat auteur Marian De Smet de boeiende relatie zien tussen een dove jongen

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde

Toegepaste Taalkunde. www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Toegepaste Taalkunde www.vub.ac.be/toegepastetaalkunde Academiejaar 2015-2016 Vrije Universiteit Brussel campus Etterbeek Pleinlaan 2 1050 Brussel campus Jette Laarbeeklaan 103 1090 Brussel campus Kaai

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3 E SCHRIFT juni 2012 jaargang 7 nr 15 onderwijswetenschappen 10 jaar is een mooie tijd 2 Nieuw in 2012 2013 3 Hoogbegaafdheid als een 5 levenslange eigenschap Nieuwe cursus in OpenU 7 Wijzigingen in cursus

Nadere informatie

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE

JUNI ALTIJD DRUK. de actieve student in Amsterdam. opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE JUNI ALTIJD DRUK de actieve student in Amsterdam een eigen bedrijf starten 6 TIPS VAN STUDENTENONDERNEMERS asva onderzoek WAARMEE VERDOEN WE ONZE TIJD? opinie DE ACTIEVE STUDENT IS ER KLAAR MEE festivalagenda

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl m dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl bestuur student onderzoek alumni Rector prof. Anja Oskamp: Levenlang leren steeds meer urgent 6 7 14 20 Lex Hegt: Om titel kun je niet heen Prof.

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT

WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.STUDENT.UVA.NL > JE OPLEIDING > A-Z > TAAL EN DE ARBEIDSMARKT Inhoud Voorwoord 1 Taal en toekomst 2

Nadere informatie