CURRICULUM VITAE van Martin Brink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE van Martin Brink"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE van Martin Brink Praktijkgebieden Corporate Litigation Fusies & Overnames Geschillenoplossing (onderhandelen, arbitrage, mediation) Vennootschapsrecht Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht en ben sinds 1975 advocaat. Werkzaamheden Ik adviseer over fusies, overnames, samenwerkingsvormen (strategische allianties), beschermingsconstructies en over vragen naar de invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop dit bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid; ook over aangelegenheden van medezeggenschap. Tot mijn werkterrein behoren ook vragen over de onderlinge verhoudingen tussen organen van een rechtspersoon, de bescherming van minderheidsaandeelhouders, vragen omtrent belangenverstrengeling, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, doorbraak van aansprakelijkheid en vereenzelviging, alsook over de Wet op de jaarrekening. Daarnaast houd ik mij bezig met geschillen tussen aandeelhouders en met geschillen tussen organen van rechtspersonen, van personenvennootschappen of van verenigingen, het enquêterecht, uitkoopprocedures en de geschillenregeling van Boek 2 BW. Ik doceer aan de Grotius Academie over het onderwerp enquêterecht, ben vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht ("JOR") en was auteur van de rubriek "Uit de OK" in FD Strategie. Ik heb meerdere commissariaten en bestuursfuncties bekleed en heb daarom inzicht in en affiniteit met organisaties en bedrijfsmatige processen. In november 2008 promoveerde ik aan de Universiteit Maastricht over het onderwerp "Due Diligence". Ik ben kantonrechter-plaatsvervanger te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger te 's-gravenhage. 1

2 Ik ben mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Foreign Bankers' Association in the Netherlands en lid van de juridische adviescommissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Sinds 1981 ben ik lid van de International Bar Association. Alternate Dispute Resolution Met een zekere regelmaat ben ik bindend adviseur, arbiter of mediator (lid Nederlands Arbitrage Instituut en als mediator geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut, het International Mediation Institute en het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen), onder meer bij arbeidsgeschillen, handelsgeschillen, geschillen over de waardering van aandelen, nakoming van garanties en over de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Als mediator ben ik regelmatig opgetreden bij vraagstukken van medezeggenschap. Ik ben voorzitter van de Vereniging Corporate Mediation, auteur van het in 2012 verschenen boek (Business) mediation en materiedeskundigheid (Boom Juridische uitgevers) en mede-auteur van het in 2012 door de SDU uitgegeven boek Mediation, Next level (geschreven samen met L. Reijerkerk, directeur van het Centrum voor Conflicthantering). Ook heb ik ervaring als mediator in geschillen tussen gemeentelijke overheden enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. Ik maakte deel uit van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht, ingesteld door de Ministeries van Economische Zaken en van Justitie. Ik ben beëdigd vertaler Nederlands/Engels en Engels/Nederlands. Onderstaande lijst geeft een compleet overzicht van mijn publicaties. Contactgegevens Bezoekadres T Van Benthem & Keulen F Archimedeslaan 61 M BA Utrecht E Van Benthem & Keulen Wij zijn een full-service kantoor met ca. 70 juridische professionals en richten ons op grote en middelgrote ondernemingen. Daarnaast zijn wij sterk vertegenwoordigd in gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van familie- & erfrecht en estate planning. Ons kantoor is lid van SCG Legal, een internationaal netwerk van meer dan 148 advocatenkantoren in 82 landen. 2

3 Wij geloven in pro-actieve dienstverlening, hanteren een pragmatische aanpak en maken hoogwaardige juridische dienstverlening toegankelijk met het serviceconcept vandienst. Wat heeft vandienst u te bieden? een helpdesk om telefonisch te sparren modelcontracten permanente nascholing voor juristen en HR management gebruik van onze bibliotheek Legal Update: het laatste juridische nieuws prijszekerheid vooraf Alle services zijn kosteloos beschikbaar voor ondernemingen, instellingen en overheden. Het vandienst telefoonnummer is Publicaties In boeken Initiator en eerste co-auteur van de losbladige Kluwer-uitgave de Ondernemingsraad ; Redacteur en mede-auteur van Toepassing en toekomst van de structuurregeling in de serie Actualia Ondernemingsrecht nr. 14 (Gouda Quint ); Auteur van hoofdstuk 7 De Korenschoof revisited in het boek Met zekere stijl, een gedenkboek ter ere van mr. Justus Voûte, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2002; Auteur van hoofdstuk 31 Conflicten en geschillenbeslechting in het boek Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen, onder redactie van prof. mr. R.C.J. Galle, Elsevier bedrijfsinformatie, s-gravenhage, 2002; Auteur van het hoofdstuk De maatman bij corporate governance in het boek Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation , Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 82, onder redactie van Prof. mr. G. van Solinge, mr. M. Holtzer en mr. A.F.J.A. Leijten, Kluwer; Auteur van het hoofdstuk Dividendbeleid, wanbeleid?, in het boek 10 jaar JOR, alsnog geannoteerd, Sdu Uitgevers Den Haag, 2006; Auteur van het boek Due diligence, dissertatie, uitgave Universiteit van Tilburg, Center for Company Law (2009); Auteur van hoofdstuk 5.5 Conflicten en geschillenbeslechting in coöperatief verband in het boek Handboek coöperatie, onder redactie van prof. mr. R.C.J. Galle, Convoy Uitgevers bv, Dordrecht, 2010; Auteur van het hoofdstuk Van wie is de winst in het Liber Amicorum Theo Raaijmakers, Uitgeverij Kluwer, 2009; 3

4 Co-auteur Mediation, Next level, (geschreven samen met L. Reijerkerk, directeur van het Centrum voor Conflicthantering), Uitgeverij SDU, 2012; Auteur van het boek (Business) mediation en materie deskundigheid, Uitgeverij Boom Juridische Uitgevers, 2012; Rapporten Redacteur van een in 1986 door de International Bar Association te Londen gepubliceerd rechtsvergelijkend onderzoek naar het onderwerp The transfer of rights of employees in takeovers, 281 pagina s, IBA, London, NY 138P; Employee influence on Mergers and Takeovers in the EC (een rechtsvergelijkend onderzoek, geschreven samen met mr. M.O. Meulenbelt), International Business Lawyer, April 1993, p ; Private Equity, Comparative Survey in sixteen countries, publication Legal Core Group KLegal International, Paris, 2001; Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht. Een rapport van 6 mei 2004 van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht, welke expertgroep was ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Economische Zaken. Bespreking van het boek Staying with conflict, a strategic approach to ongoing disputes door Bernard Mayer (ISBN ) Artikelen Legal Aspects of Industrial Relations in the Netherlands, International Business Lawyer, November 1984, p ; Artikel 1639aa e.v. BW dwingend recht?, TVVS nr. 83/4, p. 96/97; Een besluit in strijd met artikel 27 WOR (?), De Naamlooze Vennootschap, 59/12, p ; Enkele opmerkingen over de absolute competentie van de Ondernemingskamer ex artikel 26 WOR, Advocatenblad 1986, nr. 19, p ; Aspecten van concernfinanciering, TVVS nr. 88/2, p ; Rule change on share transfers, International Financial Law Review, October 1992, p. 45/46; De Structuurwet: Don t fix it if it isn t broken, TVVS 93/10, p ; De discussie over de Structuurwet anders bezien, De Naamlooze Vennootschap 72/10 oktober 1994, p ; Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions (tezamen met mr. G.T.M.J. Raaijmakers) in Beroepsaansprakelijkheid, Ars Aequi Libri 1996, p ; Nederland moet niet vooruit lopen op nieuwe Europese beschermingsregels, NRC Handelsblad, 12 december 1995; Corporate governance - Een codecommissie voor de aandeelhoudersethiek, Het Financieele Dagblad, 16 oktober 1996; Nieuw voorstel voor een dertiende Europese Richtlijn inzake (openbare) overname-biedingen, F&O, Tijdschrift voor fusie, overname, participatie en bedrijfsexpansie, december 1996, nr. 12, p ; Dutch seek to boost shareholder rights, International Financial Law Review, Februari 1997, p ; 4

5 Gelijkheid van aandeelhouders?, TVVS 1997, nr. 97/6, p ; De positie van (het bestuur van) een administratiekantoor bij een ter beurze genoteerde vennootschap, De Naamlooze Vennootschap, juli/augustus 1998, p ; Wanneer is een overnamebod vriendelijk?, Bank- en Effectenbedrijf, november 1998, p ; KBB: Lessen voor goed bestuur bij een Stichting Preferente Aandelen?, Stichting & Vereniging, februari 1999; WE International & KBB: geen aanzoek en toch een blauwtje lopen, Amice, februari 1999; Over Gucci en de Ondernemingskamer, WPNR, juni 1999; De betekenis van het enquêterecht voor de houdbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen, Dossier Account, oktober 1999; Volmachtverlening door het administratiekantoor van de ABN AMRO, Rubriek Actualiteiten, Ondernemingsrecht /5, p ; Volmachtverlening door een administratiekantoor, zoeken naar een middenweg, Stichting & Vereniging, , p ; Wijziging van boek 2 BW in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen, WPNR 00/6427, p ; Boekbespreking over de oratie van Prof. mr. J.W. Winter, Grensoverschrijdend stemmen in Stichting & Vereniging ; Voortgezette financiering bij joint venture, Onderneming & Financiering, december 2002, nr. 54, p. 9-15; Voortgezette financiering bij joint venture, JORPlus 2003, p ; Decharge los van de jaarrekening, Stichting Vereniging & Vennootschap (SV&V) 2003-, p ; De gecertificeerde structuur-nv en BV. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p ; Veel veranderingen op het terrein van het vennootschapsrecht, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 7, 2004; Volgende stap in modernisering BV-recht, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 4, 2005; Advocaatje leef je nog?, ADR Actueel, november 2005, nr. 7, p. 6-9; Due diligence, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 4, 2006; Begemann: fairness opinion is het minste, Uit de OK, FD Strategie april 2006; Ogem: wat is wanbeleid?, Uit de OK, FD Strategie juni 2006; Vendex: wie is ondernemer?, Uit de OK, FD Strategie september 2006; Lessen voor commissarissen naar aanleiding van KPNQwest, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP), nummer 2, maart 2007; De regels van het spel, Lessen voor commissarissen, FD Strategie, maart 2007; Spelregels voor de board room, FD Strategie, juni 2007; De concernenquête revisited, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p. 91 e.v.; Spelregels voor de board room, FD Strategie, september 2007; Spelregels voor de board room, FD Strategie, maart 2008; 5

6 Spelregels voor de board room, FD Strategie, mei 2008; Due diligence als strategisch instrument, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p ; Stakeholders opgejut door nieuwe openheid, artikel in fd.outlook (nr 3, september 2009). Tijdschrift Conflicthantering , p Staying with conflict, boekbespreking Slechte regeling vaak beter dan goed proces, artikel in FD, 8 april Enkele juridische aspecten van due diligence, artikel in Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten, nr. 15, 30 juli 2010 Organon moet op zijn tellen passen, artikel in Het Financiële Dagblad, 6 september Mediation, who wants it?, artikel in Tijdschrift Conflicthantering , p. 37 e.v. Verplichtstelling van mediation?, Nederlands Juristenblad, 11 november 2011, afl. 39 ( ) De rechter of de mediator, Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 8, 2011 (42 t/m 45) Een definitie van mediation, Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 2, 2012 (p. 52) Implementatie Europese richtlijn, quo vadis? Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 4, 2012 (p. ) Noten Noten bij de uitspraken van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), april 1999, nummers 87-89; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), november 2000 (afl. 11), nr. 217; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Recobel, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2001, nr. 34; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 3, 2001, nr. 55; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 7/8, 2001, nr. 149; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2001, nr. 224; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake VIBA, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2002, nr. 27; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2002, nr. 28; Onderneming & Recht (JOR), afl. 6, 2002, nr. 116; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake InterXion, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 7/8, 2002, nr. 125; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2002, nr. 189; Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2002, nr. 217; 6

7 Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Viba, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 3, 2003, nr. 58; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2003, nr. 259; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2003, nr. 260; Noot bij de uitspraak van de Rechtbank Breda inzake Fletcher Hotel Group, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 4, 2004, nr. 97; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Getronics, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 10, 2004, nr. 271; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2005, nr. 5; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2006, nr. 46; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 9, 2006, nr. 206; Noot bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam inzake Arcelor, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2007, nr. 40; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Rocket Software Europe, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2008, nr. 12; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake PCM, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2008, nr. 39; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake KPNQwest, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2008, nr. 267; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Trial, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 3, 2009, nr. 69; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Flora Plus, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 10, 2009, nr Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Fortis, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 11, 2009, nr Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad inzake KPNQwest, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2010, nr. 8. Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad inzake Butôt, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2010, nr Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Fortis, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2010, nr

CURRICULUM VITAE of Martin Brink

CURRICULUM VITAE of Martin Brink CURRICULUM VITAE of Martin Brink Practice areas Corporate Litigation Mergers and Acquisitions Dispute Resolution (negotiation, arbitration, mediation) Company Law I studied law at Utrecht University and

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder CURRICULUM VITAE van Frank Mulder Praktijkgebied Bestuursrecht Overheid Vastgoed Brancheteam Brancheteam Overheid In 1987 ben ik als advocaat begonnen in Haarlem, waar ik mij heb gespecialiseerd in het

Nadere informatie

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat?

PensiOen. WaarOm Onze PensiOenadvOcaat? & pensioen PensiOen Pensioen wordt als moeilijk ervaren en dat zal wel blijven als we kijken naar alle komende wijzigingen van wet- en regelgeving. De stijgende moeilijkheidsgraad kan echter leiden tot

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk & STUDENTSTAGE een WaardevOlle Opstap naar de praktijk Ben je universitair rechtenstudent in de laatste fase van je studie? Dan krijg je de kans om bij ons een studentstage te volgen. mentaliteit Wij gaan

Nadere informatie

EFFECTENREChT. Ons Banking & Finance team: adviseert over compliance- en toezichtvraagstukken. Wij adviseren nationale en internationale

EFFECTENREChT. Ons Banking & Finance team: adviseert over compliance- en toezichtvraagstukken. Wij adviseren nationale en internationale & Banking & Finance Wij staan met ons Banking & Finance team nationale en internationale (financiële) ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang bij. Wij bieden u specialistische up-to-date kennis

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon?

De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon? MR. J.W.J. DANTUMA De uitkoopregeling ex artikel 2:359c BW, iets nieuws onder de zon? Inleiding Het afgelopen halfjaar is voor Nederland ongekend druk geweest met openbare overnamebiedingen op de aandelen

Nadere informatie

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur 3 Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur Dit rapport gaat over de positie van werknemers bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het is opgesteld

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST KLUWER - DEVENTER - 1996 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN W.C.L. VAN DER GRINTEN Verzameld en ingeleid door C.J.H. Jansen S.C.J.J. Kortmann G. van Solinge KLUWER DEVENTER - 2004 INHOUD J.M.M. Maeijer Voorwoord Ten geleide C.J.H. Jansen,

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie?

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Prof. mr. drs. I.S. Wuisman Mr. dr. R.A. Wolf Leiden Revisited, 9 september 2014 Programma Introductie; Statutair instructierecht;

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Rsin/fiscaal nummer: Anbi 850703268. Telefoon: 06-53490451. Contact: Willem Calkoen, p/a Churchillplein 5-E, 2571 JW 's-gravenhage.

Rsin/fiscaal nummer: Anbi 850703268. Telefoon: 06-53490451. Contact: Willem Calkoen, p/a Churchillplein 5-E, 2571 JW 's-gravenhage. STICHTING P.R.I.M.E. FINANCE DISPUTES CENTER Rsin/fiscaal nummer: Anbi 850703268. Telefoon: 06-53490451. Contact: Willem Calkoen, p/a Churchillplein 5-E, 2571 JW 's-gravenhage. Bestuurssamenstelling: Voorzitter

Nadere informatie

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT Mr. F. Veenstra Kluwer - Deventer - 2010 Uitgebreide inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1 Onderwerp en probleemstelling 1 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Dag van het Commissariaat 2015

Dag van het Commissariaat 2015 Dag van het Commissariaat 2015 Corporate Governance en de rol van de commissaris op Aruba. Jossy Laclé 22 januari 2015 Wat is Corporate Governance Corporate Governance Curaçao Corporate Governance Aruba

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen Rogier van den Heuvel* Er heerst een economische crisis. Na een recente overnamegolf op het Damrak staan er wederom bedrijven te

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk S.C. van Gendt 1 Inleiding Het voorstel voor de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 1 (hierna: Wetsvoorstel Flex-BV) is op 15

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht Magna Charta leergang Boek 2 BW Programma van de leergang Spreker Inleiding Ondernemingsrecht - prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht Vrije Universiteit Amsterdam Datum Maandag 17 september

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37219

Nadere informatie

Aandeelhouders B, houders van certificaten van aandelen B en andere vergadergerechtigden worden bij deze uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

Aandeelhouders B, houders van certificaten van aandelen B en andere vergadergerechtigden worden bij deze uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Uitnodiging voor een Bijzondere Algemene Vergadering van houders van aandelen B, gevolgd door een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Begemann Groep N.V. Op donderdag 13

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

Contentintegratie uit de eerste sessie

Contentintegratie uit de eerste sessie Bijeenkomst Contentintegratie 15 februari 2007 Jaco de Vroed jdevroed@legalintelligence.com Contentintegratie uit de eerste sessie Functionaliteit Gebruiksgemak Personalisatie Mooie user interface Attenderingen

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht Magna Charta leergang Boek 2 BW Programma van de leergang Spreker Datum Inleiding Ondernemingsrecht - prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht Maandag 17 september 2012 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Op welke wijze kan een Deadlock ex artikel 2:230 BW het beste worden opgelost?

Op welke wijze kan een Deadlock ex artikel 2:230 BW het beste worden opgelost? Op welke wijze kan een Deadlock ex artikel 2:230 BW het beste worden opgelost? M r. E. A. M. M e e u s e e n m r. L. B. J. L e u n i s s e n * Inleiding Deadlock-situaties komen in de praktijk veelvuldig

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Bestuur en toezicht: gevolgen voor de opiniepraktijk

Bestuur en toezicht: gevolgen voor de opiniepraktijk ARTIKELEN PRAKTIJK Bestuur en toezicht: gevolgen voor de opiniepraktijk M. Batteram & J. Verbeek 1 Inleiding Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht op 1 januari jl. is onder meer

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Masterclass arbeidsrecht

Masterclass arbeidsrecht & Masterclass arbeidsrecht U weet zelf als geen ander hoezeer het arbeidsrecht in beweging is. De regelgeving wordt telkens complexer en lang bestaande uitgangspunten blijken niet meer zeker. Toch wordt

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Track Record Corporate Governance

Track Record Corporate Governance Track Record Corporate Governance Corporate Governance Het juridische landschap is aan het wijzigen als gevolg van talloze initiatieven van de overheid tot aanpassing van de wet- en regelgeving die van

Nadere informatie

De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin

De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin De rol van buitenstaanders in het enquêteonderzoek Door Ellen M. Soerjatin Verschenen in: Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer Kluwer 2012, blz. 339-346. 1. Inleiding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Koninklijke Ten Cate NV CORPORATE footer 1 CORPORATE 1. Opening Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 presenter location &

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

De commissaris anno 2013

De commissaris anno 2013 Mr. dr. M. Koelemeijer* De commissaris anno 2013 WETENSCHAPPELIJK De ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en de snel veranderende omgeving waarin commissarissen functioneren hebben ertoe

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk?

Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk? Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk? Mr. R.J. Wouters Dit artikel behandelt de huidige praktijk van certificering van aandelen en blikt vooruit op de gevolgen voor

Nadere informatie

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten November 2015 Hermes Advisory is het adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning

Nadere informatie

conflicten en hun oplossing

conflicten en hun oplossing conflicten en hun oplossing Dirk HUYGENS Corbus Advocaten cvba Amerikalei 79, 2000 ANTWERPEN T : +32 3 286 06 50 F : +32 3 230 45 30 E : dirk.huygens@corbus.be W : www.corbus.be 1 1. Klassieke benadering

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één!

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Het nieuwe BV-recht in social en andere media: vragen uit de praktijk 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Mijn achtergrond Associate partner DeNieuweCommissaris Opleiden

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

OK. Enquête. Mondelinge uitspraak. Impasse

OK. Enquête. Mondelinge uitspraak. Impasse Jurisprudentie in Nederland november 2014, afl. 9 «JIN» Ondernemingsrecht 192 het hof het ernstig verwijt -criterium aan en stelt het aan de hand van de omstandigheden van het geval vast dat daarvan bij

Nadere informatie

PUBLICATIES PER ONDERWERP

PUBLICATIES PER ONDERWERP PUBLICATIES PER ONDERWERP Vennootschapsrecht 1. K. Frielink, Certificaathouders kunnen een redelijk dividend eisen, Account 10 (1991), blz. 45-46. 2. K. Frielink, Onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid

Nadere informatie

Team notariaat. www.dehaanlaw.nl

Team notariaat. www.dehaanlaw.nl Team notariaat www.dehaanlaw.nl De Haan team notariaat Sinds al weer meer dan 10 jaar geleden de overheid een einde heeft gemaakt aan de vaste tarieven, heeft het notariaat in Nederland een onstuimige

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng KANTOORVOORSTELLING Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact Accoun?ng Audi?ng Consul?ng Over ons Gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat,

Nadere informatie

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid. Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking

Masterscriptie Rechtsgeleerdheid. Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Overnamerichtlijn Biedplicht & statutaire afwijking Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 H1 INLEIDING... 3 H2 DE OVERNAMERICHTLIJN... 4 2.1 TOTSTANDKOMING EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2015 organiseert Loyens & Loeff voor de zevende keer de

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Beschikking op verzoek ex artikel 2:328 lid 3 BW

Beschikking op verzoek ex artikel 2:328 lid 3 BW Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Beschikking op verzoek ex artikel 2:328 lid 3 BW Van hamerstuk tot gemotiveerde uitspraak Inleiding Krachtens

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Ondernemingsrecht AAK20106397

Ondernemingsrecht AAK20106397 sociaal-economisch recht Katern 114 6397 Ondernemingsrecht AAK20106397 Mr. C.D.J. Bulten (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) Periode 1 oktober 31 december 2009 Regelgeving Met diverse

Nadere informatie

VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2015 GEHEEL VERNIEUWD

VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2015 GEHEEL VERNIEUWD VU LAW ACADeMY LEERGANG MERGERS & ACQUISITIONS, LAW, FINANCE, SKILLS VOORJAAR 2015 GEHEEL VERNIEUWD Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills VOORJAAR 2015 De begeleiding van fusies en overnames

Nadere informatie

Shareholders vs. Stakeholders; wie wint?

Shareholders vs. Stakeholders; wie wint? Shareholders vs. Stakeholders; wie wint? M r. M. L. S. W. E. d e L a n g e e n m r. P. v a n d e r V e l d * Inleiding Aandeelhouder blijkt toch geen macht te hebben, hiermee kopte het NRC Handelsblad

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85121

Nadere informatie

De structuurvennoot schap. hoard? Mr. J.L. Kloppers en mr. drs. M.E.C. van Esch

De structuurvennoot schap. hoard? Mr. J.L. Kloppers en mr. drs. M.E.C. van Esch Ondernemingsrecht Wanneer een inschrijver die pas na gunning zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt bovenstaande argumenten voert, zal een rechter zijn vordering volgens mij moeilijk kunnen afwijzen met een

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/131322

Nadere informatie

De verbeterde geschillenregeling: meer potentieel dan wellicht wordt gedacht

De verbeterde geschillenregeling: meer potentieel dan wellicht wordt gedacht De verbeterde geschillenregeling: meer potentieel dan wellicht wordt gedacht H.T. Verhaar Inleiding Op 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet flex-bv) 1 in werking.

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende.

Naar aanleiding van uw brief van 16 januari 2006 vraagt het Commissariaat voor de Media uw aandacht voor het volgende. CrossPoints B.V. p/a Brinkhof advocaten t.a.v. mr. S.A. Steinhauser De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 februari 2006 Toestemming voor een commercieel radioprogramma voor algemene

Nadere informatie