CURRICULUM VITAE van Martin Brink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE van Martin Brink"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE van Martin Brink Praktijkgebieden Corporate Litigation Fusies & Overnames Geschillenoplossing (onderhandelen, arbitrage, mediation) Vennootschapsrecht Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit te Utrecht en ben sinds 1975 advocaat. Werkzaamheden Ik adviseer over fusies, overnames, samenwerkingsvormen (strategische allianties), beschermingsconstructies en over vragen naar de invulling van het bestuur van ondernemingen en de wijze waarop dit bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid; ook over aangelegenheden van medezeggenschap. Tot mijn werkterrein behoren ook vragen over de onderlinge verhoudingen tussen organen van een rechtspersoon, de bescherming van minderheidsaandeelhouders, vragen omtrent belangenverstrengeling, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, doorbraak van aansprakelijkheid en vereenzelviging, alsook over de Wet op de jaarrekening. Daarnaast houd ik mij bezig met geschillen tussen aandeelhouders en met geschillen tussen organen van rechtspersonen, van personenvennootschappen of van verenigingen, het enquêterecht, uitkoopprocedures en de geschillenregeling van Boek 2 BW. Ik doceer aan de Grotius Academie over het onderwerp enquêterecht, ben vaste annotator van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht ("JOR") en was auteur van de rubriek "Uit de OK" in FD Strategie. Ik heb meerdere commissariaten en bestuursfuncties bekleed en heb daarom inzicht in en affiniteit met organisaties en bedrijfsmatige processen. In november 2008 promoveerde ik aan de Universiteit Maastricht over het onderwerp "Due Diligence". Ik ben kantonrechter-plaatsvervanger te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger te 's-gravenhage. 1

2 Ik ben mede-oprichter en oud-bestuurslid van de Foreign Bankers' Association in the Netherlands en lid van de juridische adviescommissie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Sinds 1981 ben ik lid van de International Bar Association. Alternate Dispute Resolution Met een zekere regelmaat ben ik bindend adviseur, arbiter of mediator (lid Nederlands Arbitrage Instituut en als mediator geaccrediteerd door het Nederlands Mediation Instituut, het International Mediation Institute en het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen), onder meer bij arbeidsgeschillen, handelsgeschillen, geschillen over de waardering van aandelen, nakoming van garanties en over de beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten. Als mediator ben ik regelmatig opgetreden bij vraagstukken van medezeggenschap. Ik ben voorzitter van de Vereniging Corporate Mediation, auteur van het in 2012 verschenen boek (Business) mediation en materiedeskundigheid (Boom Juridische uitgevers) en mede-auteur van het in 2012 door de SDU uitgegeven boek Mediation, Next level (geschreven samen met L. Reijerkerk, directeur van het Centrum voor Conflicthantering). Ook heb ik ervaring als mediator in geschillen tussen gemeentelijke overheden enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. Ik maakte deel uit van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht, ingesteld door de Ministeries van Economische Zaken en van Justitie. Ik ben beëdigd vertaler Nederlands/Engels en Engels/Nederlands. Onderstaande lijst geeft een compleet overzicht van mijn publicaties. Contactgegevens Bezoekadres T Van Benthem & Keulen F Archimedeslaan 61 M BA Utrecht E Van Benthem & Keulen Wij zijn een full-service kantoor met ca. 70 juridische professionals en richten ons op grote en middelgrote ondernemingen. Daarnaast zijn wij sterk vertegenwoordigd in gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van familie- & erfrecht en estate planning. Ons kantoor is lid van SCG Legal, een internationaal netwerk van meer dan 148 advocatenkantoren in 82 landen. 2

3 Wij geloven in pro-actieve dienstverlening, hanteren een pragmatische aanpak en maken hoogwaardige juridische dienstverlening toegankelijk met het serviceconcept vandienst. Wat heeft vandienst u te bieden? een helpdesk om telefonisch te sparren modelcontracten permanente nascholing voor juristen en HR management gebruik van onze bibliotheek Legal Update: het laatste juridische nieuws prijszekerheid vooraf Alle services zijn kosteloos beschikbaar voor ondernemingen, instellingen en overheden. Het vandienst telefoonnummer is Publicaties In boeken Initiator en eerste co-auteur van de losbladige Kluwer-uitgave de Ondernemingsraad ; Redacteur en mede-auteur van Toepassing en toekomst van de structuurregeling in de serie Actualia Ondernemingsrecht nr. 14 (Gouda Quint ); Auteur van hoofdstuk 7 De Korenschoof revisited in het boek Met zekere stijl, een gedenkboek ter ere van mr. Justus Voûte, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2002; Auteur van hoofdstuk 31 Conflicten en geschillenbeslechting in het boek Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen, onder redactie van prof. mr. R.C.J. Galle, Elsevier bedrijfsinformatie, s-gravenhage, 2002; Auteur van het hoofdstuk De maatman bij corporate governance in het boek Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation , Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 82, onder redactie van Prof. mr. G. van Solinge, mr. M. Holtzer en mr. A.F.J.A. Leijten, Kluwer; Auteur van het hoofdstuk Dividendbeleid, wanbeleid?, in het boek 10 jaar JOR, alsnog geannoteerd, Sdu Uitgevers Den Haag, 2006; Auteur van het boek Due diligence, dissertatie, uitgave Universiteit van Tilburg, Center for Company Law (2009); Auteur van hoofdstuk 5.5 Conflicten en geschillenbeslechting in coöperatief verband in het boek Handboek coöperatie, onder redactie van prof. mr. R.C.J. Galle, Convoy Uitgevers bv, Dordrecht, 2010; Auteur van het hoofdstuk Van wie is de winst in het Liber Amicorum Theo Raaijmakers, Uitgeverij Kluwer, 2009; 3

4 Co-auteur Mediation, Next level, (geschreven samen met L. Reijerkerk, directeur van het Centrum voor Conflicthantering), Uitgeverij SDU, 2012; Auteur van het boek (Business) mediation en materie deskundigheid, Uitgeverij Boom Juridische Uitgevers, 2012; Rapporten Redacteur van een in 1986 door de International Bar Association te Londen gepubliceerd rechtsvergelijkend onderzoek naar het onderwerp The transfer of rights of employees in takeovers, 281 pagina s, IBA, London, NY 138P; Employee influence on Mergers and Takeovers in the EC (een rechtsvergelijkend onderzoek, geschreven samen met mr. M.O. Meulenbelt), International Business Lawyer, April 1993, p ; Private Equity, Comparative Survey in sixteen countries, publication Legal Core Group KLegal International, Paris, 2001; Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht. Een rapport van 6 mei 2004 van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht, welke expertgroep was ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Economische Zaken. Bespreking van het boek Staying with conflict, a strategic approach to ongoing disputes door Bernard Mayer (ISBN ) Artikelen Legal Aspects of Industrial Relations in the Netherlands, International Business Lawyer, November 1984, p ; Artikel 1639aa e.v. BW dwingend recht?, TVVS nr. 83/4, p. 96/97; Een besluit in strijd met artikel 27 WOR (?), De Naamlooze Vennootschap, 59/12, p ; Enkele opmerkingen over de absolute competentie van de Ondernemingskamer ex artikel 26 WOR, Advocatenblad 1986, nr. 19, p ; Aspecten van concernfinanciering, TVVS nr. 88/2, p ; Rule change on share transfers, International Financial Law Review, October 1992, p. 45/46; De Structuurwet: Don t fix it if it isn t broken, TVVS 93/10, p ; De discussie over de Structuurwet anders bezien, De Naamlooze Vennootschap 72/10 oktober 1994, p ; Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions (tezamen met mr. G.T.M.J. Raaijmakers) in Beroepsaansprakelijkheid, Ars Aequi Libri 1996, p ; Nederland moet niet vooruit lopen op nieuwe Europese beschermingsregels, NRC Handelsblad, 12 december 1995; Corporate governance - Een codecommissie voor de aandeelhoudersethiek, Het Financieele Dagblad, 16 oktober 1996; Nieuw voorstel voor een dertiende Europese Richtlijn inzake (openbare) overname-biedingen, F&O, Tijdschrift voor fusie, overname, participatie en bedrijfsexpansie, december 1996, nr. 12, p ; Dutch seek to boost shareholder rights, International Financial Law Review, Februari 1997, p ; 4

5 Gelijkheid van aandeelhouders?, TVVS 1997, nr. 97/6, p ; De positie van (het bestuur van) een administratiekantoor bij een ter beurze genoteerde vennootschap, De Naamlooze Vennootschap, juli/augustus 1998, p ; Wanneer is een overnamebod vriendelijk?, Bank- en Effectenbedrijf, november 1998, p ; KBB: Lessen voor goed bestuur bij een Stichting Preferente Aandelen?, Stichting & Vereniging, februari 1999; WE International & KBB: geen aanzoek en toch een blauwtje lopen, Amice, februari 1999; Over Gucci en de Ondernemingskamer, WPNR, juni 1999; De betekenis van het enquêterecht voor de houdbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen, Dossier Account, oktober 1999; Volmachtverlening door het administratiekantoor van de ABN AMRO, Rubriek Actualiteiten, Ondernemingsrecht /5, p ; Volmachtverlening door een administratiekantoor, zoeken naar een middenweg, Stichting & Vereniging, , p ; Wijziging van boek 2 BW in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen, WPNR 00/6427, p ; Boekbespreking over de oratie van Prof. mr. J.W. Winter, Grensoverschrijdend stemmen in Stichting & Vereniging ; Voortgezette financiering bij joint venture, Onderneming & Financiering, december 2002, nr. 54, p. 9-15; Voortgezette financiering bij joint venture, JORPlus 2003, p ; Decharge los van de jaarrekening, Stichting Vereniging & Vennootschap (SV&V) 2003-, p ; De gecertificeerde structuur-nv en BV. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p ; Veel veranderingen op het terrein van het vennootschapsrecht, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 7, 2004; Volgende stap in modernisering BV-recht, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 4, 2005; Advocaatje leef je nog?, ADR Actueel, november 2005, nr. 7, p. 6-9; Due diligence, Nieuwsbrief Recht toe Recht aan (Van Benthem & Keulen), nr. 4, 2006; Begemann: fairness opinion is het minste, Uit de OK, FD Strategie april 2006; Ogem: wat is wanbeleid?, Uit de OK, FD Strategie juni 2006; Vendex: wie is ondernemer?, Uit de OK, FD Strategie september 2006; Lessen voor commissarissen naar aanleiding van KPNQwest, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP), nummer 2, maart 2007; De regels van het spel, Lessen voor commissarissen, FD Strategie, maart 2007; Spelregels voor de board room, FD Strategie, juni 2007; De concernenquête revisited, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p. 91 e.v.; Spelregels voor de board room, FD Strategie, september 2007; Spelregels voor de board room, FD Strategie, maart 2008; 5

6 Spelregels voor de board room, FD Strategie, mei 2008; Due diligence als strategisch instrument, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur , p ; Stakeholders opgejut door nieuwe openheid, artikel in fd.outlook (nr 3, september 2009). Tijdschrift Conflicthantering , p Staying with conflict, boekbespreking Slechte regeling vaak beter dan goed proces, artikel in FD, 8 april Enkele juridische aspecten van due diligence, artikel in Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten, nr. 15, 30 juli 2010 Organon moet op zijn tellen passen, artikel in Het Financiële Dagblad, 6 september Mediation, who wants it?, artikel in Tijdschrift Conflicthantering , p. 37 e.v. Verplichtstelling van mediation?, Nederlands Juristenblad, 11 november 2011, afl. 39 ( ) De rechter of de mediator, Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 8, 2011 (42 t/m 45) Een definitie van mediation, Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 2, 2012 (p. 52) Implementatie Europese richtlijn, quo vadis? Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 4, 2012 (p. ) Noten Noten bij de uitspraken van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), april 1999, nummers 87-89; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), november 2000 (afl. 11), nr. 217; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Recobel, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2001, nr. 34; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Gucci, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 3, 2001, nr. 55; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 7/8, 2001, nr. 149; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2001, nr. 224; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake VIBA, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2002, nr. 27; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake HBG, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2002, nr. 28; Onderneming & Recht (JOR), afl. 6, 2002, nr. 116; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake InterXion, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 7/8, 2002, nr. 125; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2002, nr. 189; Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2002, nr. 217; 6

7 Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Viba, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 3, 2003, nr. 58; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2003, nr. 259; Onderneming & Recht (JOR), afl. 11, 2003, nr. 260; Noot bij de uitspraak van de Rechtbank Breda inzake Fletcher Hotel Group, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 4, 2004, nr. 97; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Getronics, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 10, 2004, nr. 271; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2005, nr. 5; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2006, nr. 46; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Unilever, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 9, 2006, nr. 206; Noot bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam inzake Arcelor, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2007, nr. 40; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Rocket Software Europe, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2008, nr. 12; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake PCM, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2008, nr. 39; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake KPNQwest, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 2, 2008, nr. 267; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Trial, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 3, 2009, nr. 69; Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Flora Plus, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 10, 2009, nr Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Fortis, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) afl. 11, 2009, nr Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad inzake KPNQwest, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 1, 2010, nr. 8. Noot bij de uitspraak van de Hoge Raad inzake Butôt, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2010, nr Noot bij de uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Fortis, Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), afl. 12, 2010, nr

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J.

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Verslag van de Albedaleerstoel Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005 Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Sprengers Leiden, 23 maart 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Verslag Prof.mr. A.F.M.Brenninkmeijer

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9

Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3. Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2005 3 Programma Vraagstukken van vermogensrecht 9 Deelprogramma Constitutionalisering, transnationalisering, en de eenheid van Nederlands vermogensrecht 11 Deelprogramma

Nadere informatie

Corporate governance: rechtvaardigheid voor stakeholders, ook bij barbaren aan het hek

Corporate governance: rechtvaardigheid voor stakeholders, ook bij barbaren aan het hek Corporate Governance: rechtvaardigheid voor stakeholders, ook bij barbaren aan het hek 1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Master Ondernemingsrecht Corporate Governance: rechtvaardigheid voor stakeholders, ook

Nadere informatie

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Dr. Stefan C. Peij Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen

Nadere informatie

Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Proefschrift

Due diligence. Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht. Proefschrift Due diligence Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit Maastricht, op gezag van de Rector Magnificus,

Nadere informatie

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap

De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap De aandeelhoudersovereenkomst in relatie tot de vennootschap M r. W. B. M e i j e r * Inleiding Vaak geven aandeelhouders hun samenwerking binnen de besloten vennootschap (hierna: BV) nader vorm door middel

Nadere informatie

Managementparticipatie in private equity transacties:

Managementparticipatie in private equity transacties: 13223 woorden MASTERTHESIS Managementparticipatie in private equity transacties: CERTIFICATEN OF STEMRECHTLOZE AANDELEN? door S.B. Garcia Nelen LLB (i469246) Begeleider: prof. mr. C.A. Schwarz Universiteit

Nadere informatie

H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*)

H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*) H. BECKMAN Overzicht publicaties 1975-2013 (*) 1975 1 De jaarrekening, Bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten, Leiden, eerste druk, 1975, 220 p. (ISBN 9020704850) 1976 2 Meningsuitingen van

Nadere informatie

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad

Freerk Falkena, Voorzitter Wetenschappelijke Raad VOORWOORD Voor u ligt het jaaroverzicht 2003 van publicaties, pen en lezingen verzorgd door advocaten, notarissen en belastingadviseurs van. Het overzicht laat zien dat zich in alle secties: Corporate

Nadere informatie

De rol van de D&O-verzekering bij collectieve acties door aandeelhouders van Abeelen, D.M.J.; Weterings, Wim

De rol van de D&O-verzekering bij collectieve acties door aandeelhouders van Abeelen, D.M.J.; Weterings, Wim Tilburg University De rol van de D&O-verzekering bij collectieve acties door aandeelhouders van Abeelen, D.M.J.; Weterings, Wim Published in: Tijdschrift voor ondernemingsbestuur Document version: Publisher

Nadere informatie

Claimcode. Commissie Claimcode 2011

Claimcode. Commissie Claimcode 2011 Claimcode Commissie Claimcode 2011 1 Commissie Claimcode De heer mr. A.H. (Bert) van Delden (voorzitter) Mevrouw mr. B. (Bregje) Krijnen De heer mr. J.H. (Jurjen) Lemstra De heer R.W. (Rob) Okhuijsen De

Nadere informatie

2013 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN

2013 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN 2013 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS EN DE OR Theorie rondetafelgesprek praktijk VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN, GEDEELDE BELANGEN Voorwoord 3 voorwoord TWEE ORGANEN, ÉÉN DOEL Een gezond bedrijf

Nadere informatie

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen

De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen De toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen Rogier van den Heuvel* Er heerst een economische crisis. Na een recente overnamegolf op het Damrak staan er wederom bedrijven te

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse corporate governance code juni 2008 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE Den Haag www.corpgov.nl

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

Arbeid en onderneming

Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Arbeid en onderneming Van indifferentie naar beperkt mutualisme Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Arbeid en onderneming aan de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO

Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO 198 Wetenschap Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de governance van ABN AMRO Wilco Oostwouder en Hans Schenk 1 In vervolg op de reddingsoperatie van grote Nederlandse banken door de

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2009. Update 4

Cursusoverzicht 2009. Update 4 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties

Nadere informatie

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND OVERZICHT CORP ORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND 2003-2013 IN OPDRACHT VAN DE MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCEE CODE Prof.mr.dr. Barbaraa Bier Prof.dr. Paul Frentrop Prof.dr. Mijntje Lückerath- Rovers

Nadere informatie

DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT

DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE GOVERNANCE VAN ABN AMRO NA TERUGKEER OP DE MARKT Cassatierechtspraak in het Koninkrijk der Nederlanden Verlaging ontnemingsbedrag: wast de Hoger Raad wit? Turkije en kritische

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge. Periode 1 juli 30 september 2000. Regelgeving Prof.mr. G. van Solinge Periode 1 juli 30 september 2000 Regelgeving Euro ingevoerd in Boek 2 BW De wet van 8 juni 2000 tot wijziging van Boek 2 BW in verband met de invoering van de euro (Stb. 2000, 267)

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen

De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen Mw. mr. S. Nijhuis* Mr. dr. P.P. de Vries** 1. Inleiding Een aandeelhouder die op basis van een statutaire aanbiedingsverplichting

Nadere informatie

p 26-32 GB 4 2007 Peij :Goed Bestuur 3/2005 binnenwerk 03-12-2007 11:27 Pagina 26 Stefan Peij

p 26-32 GB 4 2007 Peij :Goed Bestuur 3/2005 binnenwerk 03-12-2007 11:27 Pagina 26 Stefan Peij p 26-32 GB 4 2007 Peij :Goed Bestuur 3/2005 binnenwerk 03-12-2007 11:27 Pagina 26 De ontwikkelingen in boardroom en maatschappij tekenen zich steeds duidelijker af: het commissariaat wordt zwaarder en

Nadere informatie