Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Dr.mr.A.A.Riyazi"

Transcriptie

1 Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische betekenis van gewone worden helemaal anders zou kunnen zijn dan de juridische betekenis. Bij voorbeeld, het vertalen de benaming Kamer van Koophandel naar-- terug vertaald in het Engels-- Chamber of Commerce is helemaal verwarrend voor een Iraanse jurist. Deze is in Iran geen Kamer van Koophandel belast met de taken van dit orgaan zoals in Nederland het geval is, maar een arbitrage organisatie gelijk aan ICC in Frankrijk is. 2. Soms is er een juridische word in een rechtstelsel niet alleen één word, maar zoveel worden. Er bestaat bij voorbeeld uitsluitend één word in Perzische voor deze synoniemen in Nederlandse terminologie: Reconventie/tegeneis/ reeconventionele eis /reeconventionele vordering tegenvordering/tegenclaim/wedereis. Insgelijks zijn er een aantal namen voor één word rechtbank in Perzische. Alle deze juridische synoniemen in beide talen zijn dus met stripjes naast elkaar gezet. Voor ieder term is ook een korte uitlegging in Perzisch gegeven zodat de vertaler een juridisch begrip ervan zou kunnen krijgen. Om verwarring te voorkomen, een term dient gekozen en consistent gebruikt te worden. 3. Op dezelfde manier bestaat er soms geen tegenhanger voor een term in een andere juridische systeem. Een voorbeeld is de Perzische term mahr. Deze term moet niet vertaald, maar slechts beschreven worden als: De huwelijkse verplichting van de man volgens de Iraanse wet om enig goed van een overeen te komen waarde aan de vrouw te geven. Het vettalen van dit wordt. naar bruidsschat, zoals gebruikelijk wordt gedaan, is absoluut onjuist en verwarrend. Dit woord betekent: Geld of goed dat de bruid meebrengt in het huwelijk. 4. Deze telkens zijn gebruikt in deze tekst om de betrekkinghebbende woorden aan te wijzen: / synoniemen voor zover een vertaler betreft, #: tegenovergestelde en --.voor de gerelateerd worden ten andere opzichten. De parenthesis in Perzische bevatten noodzakelijke uitleggingen over de betrokken juridische institutie. Page 1 of 32

2 A. Aanbod # Aanvaard ایجاب # قبول ( آن طرفی که قیمتی را برای معامله پیشنهاد می کند "ایجاب کننده" یا " موجب" می گویند و طرفی که آن پیشنهاد را می پذیرد " قبول کننده" یا " قابل" مینامند. بطور کلی با تبادل ایجاب و قبول عقد یا قرارداد منعقد می گردد و طرفین بدان ماخوذ می شوند و باید به مفاد تراضی عمل کنند(. Aanbrengen طرح دادخواست ( داخ فاردینگ( در دادگاه ( طرف مقابل باید با ارسال نامه ای در تاریخ تعیین شده در دادخواست حضور خود را در دادرسی اعالم کند و برای پاسخگویی درخواست مهلت کند.( Aandeel (mv.) aandelen-- dividend / dividenden-- aandeelhouder سهم سود سهام--سهامدار Aandeelcertificaat / aandeelcertificaten / certificaat van aandelen اوراق سهام قبول دین Aangaan van een schuld Aangevallen/bestreden besluit of vonnis of arrest تصمیم م عت ر ض عنه/حکم تجدید نظرخواسته/ حکم فرجام خواسته اعالم جرم کردن Aangifte doen Aanhouden دستگیری ( در امر جزایی(- تعویق رسیدگی ( در امر مدنی( Aanhouden/Oppakken/-Arresteren( arrestatie/ In hechtenis nemen دستگیر کردن برگ جلب Aanhoudings- of arrestatiebevel Aanleg مرحله رسیدگی. در هلند به رسیدگی در ر خت بانک و در ایران به رسیدگی در دادگاههای عمومی در مقابل رسیدگی در دادگاههای باالتر می گویند. استدالل موجه Aannemelijk betoog Aannemingsovereenkomst قرارداد پیمانکاری )بیشتر برای احداث ساختمان( تعیین میزان مالیات مؤدی Aanslag (belasting) Aansprakelijkstelling/aansprakelijk stellen مسؤل شناختن Aanvoeren/Argumenteren/Betogen/Re denering/ Pleiten/ Reden geven/verweer voeren استدالل کردن Aanhangig maken/een gerechtelijke procedure aanspannen/het proces beginnen/procederen طرح دعوی-اقامه دعوی-تسلیم دادخواست Aangewezen recht قانون حاکم بر روابط قراردادی ( که بوسیله طرفین قرارداد تعیین میشود( Page 2 of 32 Aanvullend bezwaarschrift الیحه تکمیلی )در توضیح مبانی اعتراض نسسبت به تصمیمات مقام اداری ) تصادف رانندگی Aanrijding/Botsing Aansprakelijkheid

3 مسؤلیت/ضمان ( الزام پرداخت خسارت یا تحمل کیفر به علت نقض قرارداد یا قانون ) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State بخش قضائی شورای دولتی ( مرحله تجدنظر و عالی ترین مرجع برای رسیدگی به احکام دادگاههای بدوی اداری( استراق س مع /شنود Afluisteren Afstand doen. ا عراض کردن ( ترک کردن- صرفنظر کردن( نفقه Alimentatie/levensonderhoud Aanwijzing بخشنا مه وزارت دادگستری به دادسرا ها/-قرائن و امارات ( نشانه هائی که داللت بر امری می کند Aanzegging اخطار ( در dagvaarding تحت این عنوان به خوانده اخطار میشود که اگر پاسخ ندهد رای غیابی علیه او صادر میشود(. وکیل گرفتن ( وکیل دادگستری( Advocaat-generaal )A-G) دادستان استان-مشاور دیوانعالی کشور Advocaat Hoge Raad وکالیی که در حوزه قضایی شهر الهه سوگند خورده عضو کانون وکالی این منطقه شده اند ودر نتیجه انحصارا حق وکالت نزدیوان عالی کشوررا دارند. این عنوان بیشتر در احضاریه های مامرین ابالغ و اجرای دادگستری بدانان اطالق می شود ونشان هیچگونه برتری نسبت به وکالی عضو کانون وکالی سایر شهرستانها نیست. جرم سقط جنین Afbreking van zwangerschap Afdreigen /chantage شانتاژ )جرم تهدید به تهدید به ابروریزی یا افشاء اسرار بمنظورکسب منفعت مالی( استرداد دعوی اخذ وجه مال یا سند به ع نف قرارداد نمایندگی Afstand van instantie Afpersing Agentuurovereenkomst Akte van cessie / cessieakte Page 3 of 32 Absolute competentie of bevoegdheid # relatieve competentie صالحیت ذاتی/صالحیت محلی: صالحیت ذاتی معلوم میکند دادگاه صالحیت رسیدگی بچه دعاوی را دارد. برای مثال دادگاه کانتون صالح به رسیدگی به اختالفات مالی تا یورو و دعاوی ناشی از قرارداد کار و اجاره است. در مقابل صالحیت محلی قرار دارد که تعیین میکند پرو نده در دادگاه چه محلی باید رسیدگی شود. Advocaat/Raadsman/ Raadsvrouw وکیل دادگستری ( حقوقدانی که کانون وکال به او پروانه وکالت داده است(. Advocaat inschakelen / onder de arm nemen Akte سند- الیحه کوتاه Akte van berusting تمکین از حکم ( بدینوسیله ذینفع بطرف دیگر دعوی ابالغ میکند که از حکم درخواست تجدید نظر نمی کند( Akte niet-dienen اعالم قابل پذیرش نبودن ثبت الیحه )از سوی دادگاه بدلیل ندادن الیحه ظرف مهلت مقرر در مرحله تجدید نظر( Akte passeren/ akte opmaken/akte opstellen تنظیم سند رسمی

4 سند انتقال طلب Akte van verdeling سند تقسیم اموال )که بعد از صدور حکم طالق برای انتقال اموال غیر منقول به یکی از زوجین توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد(. Alimenatieplichtig شوهر یا زن مکلف به پرداخت نفقه ( پس از طالق ) دادسرای شهرستان Arrondissementsparket Authentieke akte # onderhandse ake سند رسمی # سند عادی Awb/ bestuursprocesrecht آئین دادرسی اداری ورشکست شدن Alternatieve sanctie/taakstraf/leerstraf مجازات بدل از حبس )چون کار یاتعلیمات اجباری( Alle rechten en weren voorbehouden با حفظ تمامی حقوق Ambtshalve toevoeging تعیین وکیل تسخیری) رایگان(وسیله دادگاه در امور کیفری Appél/hoger beroep تجدید نظر /استیناف/ پژوهش تجدید نظر خواه قرارداد کار داوری Appelant Arbeidsovereenkomst Arbitrage B. Bankroet / failliet zijn Beding / stipulatio / contractuele beding / contractuele clausule/voorwaarde شرایط قرارداد شرط کردن Bedingen/stipulieren Bedreiging وادارساختن خالف قانون دیگری بانجام یا عدم انجام کاری به عنف ( به زور( Bedrijfsfusie /juridische fusie ادغام ( دویا چند شرکت در یکدیگر برای تشکیل یک شرکت واحد( Bedrijfsruimte # Woonruimte Arbiter/scheidsrechter محل تجاری # محل مسکونی داور ( کسی را که طرفین او را برای تصمیم گرفتن نسبت باختالف خود تعیین می کنند غیر از قاضی دادگاه( Begaan/plegen مرتکب شدن ( جرم یا خطا( Argument/Betoog استدالل Begroten / begroting تقویم ارزش Arrest حکم دادگاه تجدید نظر )یا دیوانعالی کشور(/ Bekendmaking van een besluit دستگیری/توقیف موقت اعالم تصمیم ( در مورد تصمیمات مقامات اداری بکار می رود( Arrondissement حوزه قضائی دادگاه شهرستان (rechtbank) Page 4 of 32

5 Bekentenis اقرار )بیشتر در امور امور مدنی. ا خبار به حقی برای غیر به ضرر خود. ماده 5020 قانون مدنی ایران. در امور جزایی "اعتراف" می گویند.( Beklag اعتراض به قرار منع پیگرد دادیار نزد دادگاه استان ذینفع جریمه رانندگی Begunstigende Bekeuring Bekrachtiging / bekrachtigen تائید حکم ( وسیله دادگاه تجدید نظر(/ا برام حکم ( وسیله دیوانعالی کشور( -- Beroepإ beroep aantekenen/ beroep instellen/in hoger beroep gaan/ in beroep gaan تجدید نظر-- تجدید نظر خواهی Beroepschrift درخواست تجدید نظر) از تصمیم مقامات اداری چون ای- ان-د نزد دادگاه اداری( Beschikking/Besluit حکم: عنوان حکمی است که توسط مقامات دولتی- دادگاههای اداری و دادگاه نخستین و تجدید نظر در امور خانواده صادر می شود. Beschuldigen/aanklagen/ belasten/ betichten متهم کردن Belanghebbende ذینفع در دعوی Beschuldigd/verdachte cf.verschuldigd متهم ( مقایسه کنید با( بدهکار یا مدیون Belastingplichtig مؤدی مالیات Beslaglegging توقیف اموال Belediging/smaad هتک حیثیت Belichten/toelichten تشریح ادعا یا دفاع Bemiddelingsovereenkomst قرارداد داللی Benadeelde partij متضرر از جرم Beoordeling ( de motivering van de beslissing) اسباب موجهه حکم ( در حکم دادگاه( Beslagvrije voet/ belastingvrije som مستثنیات دین ( حد اقل میزان پولی که قابل توقیف وسیله طلبگاران نیست( Beslissing /dictum / (mv.) dicta/ dispositief منطوق حکم ( در فسمتی از حکم که دادگاه میگوید بدالیل پیش گفته چه کسی را بچه چیزی محکوم میکند( Bestreden/ Aangevalen/Litigious Vonnis حکم تجدید نظر خواسته Bestreden/ Aangevalen/Litigious arrest حکم فرجام خواسته Beraad شور ( قضات برای صدور حکم( Bestuursorganen دستگاههای دولتی Bestuursrecht / administratief recht / administratieve recht Page 5 of 32

6 حقوق اداری Bestuursrechtzaak دعوای اداری ( مانند درخواست پناهندگی تقاضای پروانه ساختمان که در دادگاه اداری رسیدگی میشود نه در دادگاه مدنی یا جزائی( Betekenen/uitbrengen/uitreiken ابالغ ( اوراق قضائی( Bezit در تصرف داشتن ( مال بدو ن توجه به اینکه متصرف آن را بعنوان مالک یا غیر آن در اختیار دارد( Bezitsverschaffing / bezit verschaffen تسلیم کردن/ بتصرف دادن Bezwaarschrift نامه مخالفت با تصمیم مقام اداری/اعتراض Betrokkene Bezwaarschriftprocedure تشریفات رسیدگی دستگاه های اداری به تصمیمات آنها ذیدخل رد ادعا/نفی ادعا گزارش تحقیقت پلیس Betwisten/ tegenspreken/ weerspreken Bevindingen Bevoegd om kennis te maken صالح به رسیدگی بودن Bindend الزم االتباع Bijstandsuitkering (Wwb) حقوق ییکاری Bijzondere overeenkomsten عقود معین ( قراردادهائی که عنوان مشخص دارند مانند قراردادبیع اجاره و معاوضه( Bewaarneming bewaargever bewaarnemer عقد ودیعه ( بامانت نگهداشتن مالی برای دیگری( مودع ( ودیعه دهنده( مستودع ( ودیعه گیر( /امین پیشنهاد اراءه ادله اضافی در آینده Bewijsaanbod Bewijslast/stelplicht Binnendringing د خول ( ورود آلت که از شرایط تحقق جرم زنا در ایران و تجاوز بعنف در هلند است( Biologische vader#wettelijke vader پدر طبیعی ( بمعنای مردی است که طفلی در اثر نزدیکی او با زنی که با مشار الیها رابطه زوجیت نداشته است متولد شده است(/ پدر قانونی Bloedverwanten# aanverwanten بار دلیل ا قر بای سببی # اقربای ن س بی Bewijsmiddelen (bewijsmateriaal)/processtukken/stukk Bloot eigendom # vruchtgebruik en مالکیت عرصه # حق انتفاع مدارک Boedelverdeling Bewijs van eigendom تقسیم اموال سند مالکیت Bodemprocedure Bewijslast رسیدگی عادی دادگاه )غیر از رسیدگی فوری در ک ورت بار دلیل ( تکلیف اثبات ادعا( خ دینگ( Borg Page 6 of 32

7 ضامن/وجه الضمان Borgtocht عقد ضمان ضامن یا وجه الضمان- schuldeiser : borg ( :مضمون له- hoofdschuldenaar : مضمون عنه) ح رق ( جرم آتش زدن مال دیگری( Brandstichting Bruidsschat جهیزیه این آورده زوجه هنگام ازدواج است. کاربرد آن لغت در برگردان " مهر" غلط است. "مهر" که به آن کابین و صداق هم می گویند تعهد به تادیه مال یا وجه از جانب زوج است. "مهر" یک نهاد حقوق اسالم است ودر حقوق کشورهای غیر مسلمان جائی ندارد. کلمات از این نوع که فاقد معادل معنائی و حقوقی در فرهنگ و حقوق کشورمورد نظر است نباید ترجمه شود بلکه عینا باید تحریر گردد و عنداللزوم درداخل ]]این چنین توضیح داده شود: ] De huwelijkse verplichting van de man volgens de Iraanse wet om enig goed van een overeen te komen waarde aan de vrouw te geven]. Bureau Rechtshulp/Raad voor Rechtsbijstand/toevoeging اداره معاضدت قضائی Burgelijk recht/ civiel recht حقوق مدنی ( ناظر بر روابط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی با یکدیگر( Buitengerechtelijke kosten هزینه های خارج از جریان دادرسی ولی مربوط بدان Burgelijke (of civiele) rechtspraak دادرسی مدنی قانون مدنی Burgerlijk Wetboek (BW) BV (besloten vennootschap)#nv (Naamloze vennootschap) شرکت سهامی خاص/شرکت سهامی عام بیمه بدنه Casco verzekering C. ( اتومبیل ) Canon / (mv.) canons ( in verband met erfpacht) حق صاحب عرصه ( در مواردی که زمین متعلق به دولت است وتنها اعیانی بعنی ساختمان به استفاده کننده تعلق دارد. این زمین ها را در ایران اوقافی میگویند.( Cassatie/in cassatie gaan/cassatie instellen فرجامخواهی Casseren نقض حکم فرجام خواسته )یعنی حکمی که از آن نزد دیوانعالی کشور تجد نظرید خواسته شده است( Cautie یاد آوری حق سکوت متهم) به وی هنگام دستگیری( Cessie / cederen/ assignatie / assignatio انتقال طلب ( هرکس بدون موافقت بدهکار میتواند طلب خود را بدیگری منتقل کند( Claim toewijzen/inwilligen # afwijzen/verwerpen قبول ادعا# رد ادعا ( بوسیله دادگاه( Comparitie van partijen جلسه مقدماتی ( که دادگاه معموالبعد از تبادل لوایح اولیه در رسیدگی مدنی برای اخذ توضیح و سعی درسازش تشککیل می دهد( Conclusie van advocaat-generaal ( A-G) نظر مشورتی دادستان دیوانعالی کشور به قضات در خصوص قبول یا رد فرجام Conclusie van antwoord Page 7 of 32

8 الیحه دفاعیه ( اولین الیحه در پاسخ به داخ واردینگ در امور مدنی( Conservatoir beslag ضبط مال برای تامین خواسته این کار قبل از صدور حکم نهائی و اجرای آن صورت میگیرد. مقصود از این اقدام اینست که از اینکه طرف دعوی در صدد فروش اموال خود برای اجرا نکردن حکمی که ممکن است به زیان او صادر شود بر آید جلوگیری بعمل آید. چنانچه ادعای خواهان مردود اعالم شود از این اموال رفع توقیف می شود. Constitutioneel recht حقوق اساسی ( نه قانون اساسی( Consument#leverancier مصرف کننده ( درمقابل فروشندگان کاال و عرضه کنندگان خدمات از حقوق ویژه ای برخورداراست(#عرضه کننده کاال یا خدمات حقوق مصرف کنندگان Consumentenrecht Consummatie van het huwelijk / consummeren van het huwelijk م واق ع ه ( نزدیکی کردن بعد از ازدواج که شرط کمال عقد نکاح است. قبل از این مرحله نکاح حالت ناقص دارد کما اینکه برابر قانون ایران چنانچه طالق قبل از این عمل واقع شود و زن باصطالح "منکوحه غیر مدخوله" باشد تنها استحقاق نیمی از مهر را دارد.( C.q (Casu quo) این یا آن ( هوشنگ c.q پرویز که م راد در وهله اول هوشنگ است برخالف hetzij که هردو یکسان مورد نظر است.( مدیر تصفیه Curator/bewindvoerder D. Dader مرتکب جرم ( این عنوان شامل این عناوین می باشد: مباشر: کسی که شخصا مرتکب جرم می شود شریک جرم: بیش از یکنفری که شخصا مرتکب جرم میشوند و معاون جرم: کسی که مرتکب را تشویق و تحریک به ارتکاب جرم کرده یا وسایل الزم را برای ارتکاب جرم در اختیار او قرارداده است(. Dagvaarding دادخواست )دادخواست در ایران وسیله مامور اجرا که کارمند دولت است ابالغ میشود. در هلند د روارد ر که مستقل است و برای خود کار می کند دادخواست را ابالغ میکند. مندرجات آنچه را که به این نام ابالغ میشودتماما وکیل خواهان مینویسد(/ کیفرخواست ( درخواست مجازات برای متهم از دادگاه وسیله دادیار Derdenbeding/beding ten behoeve van een derde تعهد بنفع شخص ثالث ( به نفع شخص ثالث با دیگری توافق توان کرد اما نه به زیان او( Derdenverzet اعتراض شخص ثالث )کسی که متوجه می شود حکمی دردعوائی بین اشخاص دیگر صادر شده است که به زیان اوست میتواند بدان اعتراض کند. آنگاه دعوی درتباط با این شخص ثالث رسیدگی میشود(. عمل مجرمانه توقیف اموال بدهکار نزد شخص ثالث Delict Derdenbeslag Descente معاینه محل ( قاضی از محل برای کشف حقیقت بازدید می کند( کارشناس حسب درخواست Deskundige Desgevraagd Deugdelijk موجه ( وصف الزم برای استدال مقانات اداری در رسیدگی به اعتراضات( Deurwaarder/gerechtsdeurwaarder دادورز/مامور ابالغ/مامور اجرای دادگستری Page 8 of 32

9 Diefstal Direct opeisbaar Dividend / dividenden سرقت ع ندالمطالبه سود سهام Echtscheidingsconvenant موافقتنامه برای طالق ( در این موافقتنامه زن و شوهر آمادگی خود را برای جدائی از هم اعالم میدارند و تکبف اموال و نگهداری اطفال را تعیین می کنند و دادگاه بر آن اساس حکم صادر میکند( U Edelachtbare ) UEA( عالیجناب ( عنوان خطاب قضات( Doodslag قتل عمد بدون سبق تصمیم ( این تصمیم خلق الساعه ای است که فردی در اثر عصانیت حسادت و غیره به کشتن دیگری می گیرد.( Draagkracht#behoefte توانائی پرداخت/ نیاز مالی ( دو عامل مؤثر در تعیین اینکه پس از طالق کدامیک از زوجین باید به دیگری نفقه بپردازد( Dupliek باز دفاع )الیحه ای که خوانده دعوی در رسیدگی مدنی در پاسخ به جواب خواهان به الیحه دفاعیه خود می دهد(. Duurzame ontwrichting عدم امکان سازش )بین زوجین شرطی که برای صدور حکم طالق در هلند و گواهی برای اجرای صیغه طالق در ایران الزم است ) Dwangsom وجه الضمان تاخیر در اجرای حکم ( دادگاه برای اجبار شخص محکوم) محکو علیه( به اجرای حکم محکوم به در حکم می گوید محکوم علیه برای هر روز تاخیر در اجرای حکم باید فالن مبلغ بپردازد(. Dwingend recht/regelend recht قوانین امری/قوانین تفسیری) قوانینی که تراضی خالف آنها ممکن نیست/قوانینی که تراضی خالف آنها ممکن است( Dwingende bewijs kracht اثر اثباتی الزام آور ( قاضی نمی تواند به دلیلی که چنین اعتباری دارد ترتیب اثر ندهد مانند سند رسمی( سوگند یا قول شرف دادرسی در مرحله نخستیین Eed of beloofte Eerste aanleg Enkelvoudige kamer# meervoudige kamer (MK) دادگاه دارای یک قاضی/دادگاه دارای چند قاضی Eerste instantie (eerste aanleg) دادگاه نخستین ( این دادگاه در هلند همان ر خت بانک است(. EHRM دادگاه ارو پایی حقوق بشر ( این دادگاه که بموجب معاهده بوجود آمده است و در استراسبورگ فرانسه می باشد با دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که در لوگزامبورگ است اشتباه نشود(. Eis# verweer ادعا یا دعوی) در امور مدنی( و 0( مجازات مورد در خواست دادستان در کیفرخواست ( در امور کیفری(/دفاع Eisen van een geode procedure اصول دادرسی منصفانه Eiser/ Eisende parti# Gedaagde خواهان ( شخصی که با دادن داخ واردینگ ادعائی را علیه دیگری که خوانده نامیده میشود طرح میکند.(# خوانده ( کسی که دعوی علیه او اقامه می شود(. E. Page 9 of 32 Eiseres خواهان ( خانم یا یک شرکت(

10 جلسه استماع شهود) در دادگاه( وارث/و راث Enquête Erfgenaam/ Erfgenamen Erfgenaam vanwege plaatsvervulling وراث بسمت قائم مقامی ( مانند نوه که در شرایطی در صورت نبود پدر از پدر بزرگ ارث میبرد(. م و ر ث Erflater Erfpacht حق انتفاع از زمین ( برای بهرمند شدن از این حق باید بمالک اجاره پرداخت شود( Europese verordening قانون اتحادیه اروپا ( مصوبات اتحادیه اروپا که برای تمام اعضاء اتحادیه اروپا الزم االتباع است و بر قوانین داخلی مقدم است. معادل آن در زبان انگلیسی این کلمه است: )REGULATION توقیف اموال برای اجرای حکم این کار هنگامی صورت می گیرد که حکم دادگاه نهائی و قابل اجرا شده باشد و شخص محکوم شده ( محکوم علیه( از پرداخت وجه حکم ( محکوم به( امتناع می کند. در این حالت وجوه نقد او بمبلغی که مورد حکم واقع شده توقیف و برداشت میشود درصورتیکه وجه نقد موجود تکافوی پرداخت محکوم به را ننماید اموال او هم توقیف می شود تا از محل حراج آنها محکو به پرداخت شود. Exploot/exploit اوراق قضائی ( مانند داخ واردینگف دستور ضبط اموال و احکام که توسط دورواردر ابالغ می شود( ورشکستگی شرح واقعیات F. Faillissement/schuldsaneering Feiten ( در حکم ) Forensisch onderzoek کشف علمی جرائم ( مانند انگشت نگاری و آزمایشات دی- ا ن-ا ( Erven ارث بردن Forum دادگاه EVRM معاهده اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی Fouilleren تفتیش بدنی Executie van een uitspraak اجرای حکم ( در هلند حکم بوسیله deurwaarder و در ایران توسط دایره اجرای احکام بمورد اجرا گذارده می شود(. Ex aequo et bono حل و فصل کدخدا منشی دعوی )بر اساس احساس عدالتخواهی قاضی یا داور و نه بر اساس قانون( Executeur testamentair وصی ( شخصی را که یکنفر تعیین میکند که بعد از مرگ اموال او را تقسیم کند یا برخی اموروی را اداره کند( Executoriaal beslag Fourneren تسلیم پرونده تشکیل شده در مرحله پائین تر )به دادگاه خ رختس ه ف یا ه خ راد برای صدور حکم در آن مرجع( شناسنامه Geboorteakte G. Gedaagde/verweerder خوانده ( یعنی کسی که ادعائی با درخواستی علیه او طرح میشود( Gedragsregels Page 10 of 32

11 پدر یا مادر و یک خط دیگر از آندو بیکدیگر برقرارمیشود اقربای درجه 0 هستند( قواعد انضباطی ( صاحبان حرف خاص چون وکال پزشکان و سردفتران( Geïntimeerde/gedaagde in hoger beroep تجدید نظر خوانده /پزوهشخوانده ( کسی که تجدید نظر خواه یا پژوهشخواه علیه او در دادگاه استان یا خ ر ختس ه ف در خواست تجدید نظر یا پزوهش از حکم دادگاه نخستین میکند( Gelaedeerde متضرر از عمل خالف قانون ( مانند کسی که اتومبیلش بدلیل تقصیر دیگری خسارت دیده است. این تقصیر را در هلندی " ا ن ر خت ماتیخ داد" ( ماده 560 کتاب ششم قانون مدنی هلند( و در فارسی "ضمان قهری" میگویند )ماده 723 قانون مدنی ایران( Geldleningsovereenkomst عقد قرض ( قرض دهنده را م قر ض و قرض گیرنده را م قتر ض می گویند( زندانی Gedetineerde Geïntimeerde Page 11 of 32 تجدید نظر خوانده Gemachtigde of gevolmachtigde وکیل ( منظور از این عنوان وکیل دادگستری نیست. مراد هرشخصی است )موکل( که دیگری به او اختیار میدهد کاری را بوکالت از طرف وی انجام دهد مانند فروش ملک. این وکیل درهلند در دادگاه کانتون و دادگاههای اداری هم میتواند دفاع کند اما در سایر دادگاه وکیل باید وکیل دادگستری ( ادو کات( باشد. این کار در ایران در هیچیک از دادگاها میسر نیست مگر وکالت از سوی خویشاوندان تا درجه معینی از قرابت بشرط داشتن معلومات حقوقی )وکیل اتفاقی( Gemeenschappelijk eigendom / medeëigendom مالکیت مشاع ( مالکیت بیش از یکنفر در تمامی اجزاء یک مال بطور مشترک( Gemeenschappelijke voorouder جامع نسب ( برای مثال حامع نسب برادر و خواهر پدرو مادر است و چون ارتباط نسبی آنان با کشیدن یک خط به Gemeenschappelijke vreemde nationaliteit van partijen تابعیت خارجی مشترک طرفین ( برای مثال تابعیت ایرانی در هلند( مستد اال Gemotiveerd Geopposeerde/tegenpartij/wederpartij طرف مقابل )تنها در رسیدگی مدنی بکار میرود. در رسیدگی کیفری به دادستان یا متهم "طرف مقابل" نمی گویند(. Gerecht دادگاه ( بمعنی مطلق دادگاه قطع نظر از درجه آن اعم از دادگاه نخستین تجدید نظر یا دیوانعالی کشور( Gerechterlijke voorondezoek تحقیقات مقدماتی ( در امور کیفری بعد از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه( مجتمع قضائی Gerechtsgebouw Gerechtshof/hof/hoven دادگاه تجدید نظر/ دادگاه پژوهش/ دادگاه استیناف/ دادگاه استان Gerekestreerde/ verweerder/gerekwestreetde/gerequest reerde خوانده )در رسیدگی های مدنی که با در خواست شروع میشود نه با داخ فاردینگ مانند درخواست طالق( م ح ق محل نزاع ( در حکم( اختالف/دعوا Gerechtigd Geschil

12 Geschillenbeslechting رسیدگی به دعوی Geschillencommissie کمیسیون حل اختالف Geestelijke vermogens قوای د ماغی Getuige/getuigen شاهد یا گواه/شهود یا شهادت دادن Getuige à charge شاهد دادستان ( که علیه متهم شهادت می دهد( درجات قرابت )برای مثال فرزندان نسبت به والدین اقربای درجه 5 و برادر و خواهر نسبت به هم اقربای درجه 0 هستند(. Graad van verwantschap tussen personen in rechte lijn'# in de zijlijn' درجه قرابت در خط عمودی ( اعم از صعودی و نزولی مانند پدر پسر نوه و...(# در خط اطراف ( خواهر برادرو...( Grief ایراد به حکم تجدید نظر خواسته )هریک از ایرادات به حکم دادگاه نخستین در دادگاه تجدید نظر جداگانه تحت این عنوان با ذکر شماره ترتیبی شرح داده میشود.( Getuige à decharge شاهد متهم ( که معموال به نفع متهم شهادت می دهد( Griffier منشی دادگاه Getuigenis شهادت/گواهی Griffierecht هزینه دادرسی Getuigenverhoor جلسه استماع شهود Grondwet قانون اسا سی Gevangenishouding توقیف احتیاطی بدستور دادگاه ( این حبس قبل از صدور حکم محکومیت است. قبل از این متهم بدستور پلیس قضائی دادیار و ر ختر ک میساریس برای جلوگیری از فرار در توقیف احتیاطی میماند. در هلند متهم بیش از 526 روز تا زمان محاکمه دادکاه نباید در توقیف احتیاطی بسر ببرد.( عرف و عادت Gewonten en gebruiken Gewone verblijfplaats اقامتگاه حقیقی یا اختیاری Gezag/voogd ولی ( پدر و جد پدری در ایرا و پدرو مادر در هلند خود بخود اختیاراداره امور طفل نابالغ را دارند و بدین دلیل آنان را ولی قهری مینامند(/قیم ( وسیله دادگاه برای اطفال بی سرپرست یا هنگامیکه پدر و مادر صالح به نگهداری فرزند نیستند تعیین میشود(. Grondslag مبنا/پایه/اساس ( یک حکم یا در خواست( Groepen wettelijke erfgenamen طبقات ارث Grosse رونوشت م ص د ق حکم دادگاه ( اصل حکم که بامضاء قاضی میرسد در دادگاه باقی میماند(. H. Handelingsbekwaamheid اهلیت انجام معامله ( بعد از رسیدن به 51 سال تمام و در صورت سالمت عقل ایجاد میشود( Handelsrecht حقوق تجارت Graden Page 12 of 32

13 Hechtenis/preventie hechtenis/inbewaringstelling/inverzeke ringstelling توقیف احتیاطی )برای جلوگیری از فرار متهم قبل از محاکمه او در دادگاه( Handelsnaam/merk نام/عالمت تجاری ( که ثبت شده است و تنها کسی که این نام با عالمت بنام اوبه ثبت رسیده است حق استفاده از آن را دارد( Herziening اعاده دادرسی ( در امور کیفری هنگامی که متهم بنا به یک حکم نهائی محکوم می شود اما بعد از محکومیت ادله ای دال بر بیگناهی او یافت میشود. از جمله اینکه معلوم میشود فردی که او بدلیل بقتل رساندن وی محکوم شده زنده است.( Herroeping van vonnis ابطال حکم ( از جمله بدلیل جعل و تزویر ذینفع( مال مرهونه Het onderpand/het onderzette دادستان/ مدعی العموم ( زیر دست دادستان هر شهرستان تعدا د زیادی دادیار کار میکنند که بدانان officier van justitie گفته می شود. اینان در محاکم برای قرائت کیفرخواست و دفاع از آن علیه متهم در دادگاه حاضر میشوند.( بازداشتگاه موقت Huis van Bewaring Huisvredebreuk تجاوز به حریم مسکن غیر )جرم ورود غیر مجاز بمنزل دیگری و امتناع از خروج فوری علیرغم تذکر صاحب منزل(. Huiszoeking-huiszoekingsbevel تفتیش منزل ( برای کشف آالت و ادوات ارتکاب جرم( دستور تفتیش منزل Hulpofficier van justitie پلیس قضائی) در کالنتری که اختیار توقیف متهم را در جرائم سنگین تا سه روز برای انجام تحقیقات دارد.( Hoge Raad der Nederlanden دیوانعالی کشور ( باالترین و آخرین مرحله رسیدگی است و تنها به این موضوع رسیدگی میکند که آیا دادگاه پائین تر یا تالی قانون را رعایت کرده است یا خیر نه اینکه آیا دالیل برای صدور حکم کافی بوده است یا نه( Huurprijs Huurder/verhuurder اجاره بها/مال االجاره مستاجر/موجر Hoofdelijk aansprakelijkheid مسؤلیت تضامنی ( وقتی بیش از بکنفر به پرداخت وجه یا انجام کاری محکوم میشوند و محکوم له میتواند انجام تعهد را از هریک از آنان بتنهائی خواستار شود.( Hoofdsstraffen#bijkomende straffen مجازات اصلی#مجازات تبعی ( مجازات اصلی از قبیل حبس یا جزای نقدی است. مجازات تبعی پس از تحمل کیفر اصلی محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است تا مدت معین مانند حق اقامت در جایی یا اشتغال به بعضی از مشاغل دولتی.( Hoofdofficier van Justitie/openbare aanklager عقد اجاره/اجاره نامه قباله ازدواج/قباله نکاح Huurovereenkomst Huwelijksakte Huwelijksgoederen- register دفتر ثبت اموال مستقل زوجین ( در این دفتر که نزد منشی دادگاه شهرستان محل ازدواج موجود است تمام ازدواج هائی که بر اساس استقالل اموال زن و شوهر انجام شده است ثبت می گردد. مامورین اجرا قبل از توقیف اموال یک زن و شوهر این دفتر را بررسی می کنند تا ببینند که آیا تنها اموال زن یا شوهر بدهکار را می توانند توقیف کنند یا هر دو را( Page 13 of 32

14 Huwelijsksvermogensregime نظام حاکم بر دارایی زن و شوهر Huwelijks voorwaarden#gemeenschap van goederen ازدواج بر اساس رژیم استقالل اموال#ازدواج بر اساس رژیم اشترک اموال ( چنانچه زوجین فبل از ازدواج سند رسمی دایر بر استقالل اموال تنظیم نکنند بعد از ازدواج به حکم قانون تابع رژیم اشترک اموال خواهند شد بدین معنی که بدهی و طلب هریک بدهی و طلب دیگری هم محسوب می شود(. Hypotheeknemer/Pandhouder / Pandnemer #Pandgever Hypotheekhouder/ مرتهن ( وام دهنده که مالی را بعنوان وثیقه وام گرو میگیرد(# راهن ( کسی که مالی را برای اخذ وام نزد قرض دهنده گرو میگذارد(. I. Immateriële schade/smartengeld # Materiële schade خسارت معنوی) مانند تالمات روحی ناشی از یک عمل خالف قانون(# خسارات مادی ( از دست رفتن اموال پول و منافع مالی.( وصول مطالبات ما نحن فیه/در قض یه حاضر Incasso / incasseren /inning In casu In het midden laten مفتوح یامراعا گذاشتن امری ( بال تصمیم رها کردن موضوعی تا بعد اا بدان پرداخته شود( Incest زنای با محارم ( مانند پدر و فرزند و خواهرو برادر( beroep) (principal را نزدیک پایان این مهلت بکند طرف مقابل هم حق خواهد داشت به تبع اواز حکم بنا به جهات دیگری بنفع خود درخواست تجدید نظر کند هرچند مهلت سه ماهه تجدید نظر بپایان رسیده باشد.( Indeplaatsstelling / indeplaatsstellen انتقال اجاره م لک ( به خریدار جدید کسب و پیشه( شروع به کار Indiensttreding Indirect bewijs/ Aanwijzingen قراین و ا مارت ( نشانه هادی که داللت بر وقوع امری میکند اما ادله مستقیم چون اقرار و سند نیستند( ] به دادگاه تسلیم کردن In het geding brengen Ingebrekestelling / in gebreke stellen اخطار نقض تعهد ( این اخطار برابر قانون قبل ار طرح دعوی الزامی است.( In het ongelijk gestelde partij # In het gelijk gestelde partij دادباخته# دادبرده Ingevolge/ Krachtens/ Op de voet van/volgens حسب/طبق/بموجب In kracht van gewijsde gegane uitspraak حکم اعتبار امر مختوم یافته ( یعنی حکمی که دیگر نمی توان از آن به دادگاه شکایت کرد و باید اجرا شود(. In natura # in een geldsom مثلی# قیمی ( در خصوص جبران خسارت گفته می شود در مورد اول عین و در مورد دوم قیمت مال باید پرداخت شود( Incidenteel appél of beroep # principal In rechte verschijnen/optreden beroep حق استماع در دادگاه ( بعنوان مثال کودک یا دیوانه حق تجدید نظر تبعی # تجدید نظر اصلی در هلند طرف طرح دعوا یا دفاع در دادگاه را ندارد.( ناراضی از حکم دادگاه نخستین 7 ماه مهلت دارد که به دادگاه باالتر مراجعه کند. چنانچه او این کار را In rechte/in feite Page 14 of 32

15 از نظر حقوقی/از نظر عملی Insolventie توقف از تادیه دیون ( مرحله ای که تاجر توانائی پرداخت دیون خود را ندارد. حالتی که متعاقبا منجر به اعالم ورشکستگی میشود.( Intellectuele eigendom (IE) / intellectuele rechten مالکیت معنوی ( مانند حقوق ناشی از تالیفات نام و عالئم تجاری( Intrekking aanbod / aanbod intrekken استرداد ایجاب معامله ( چنانچه کسی پیشنهاد انجام معامله ای را بنماید و طرف دیگر آن را قبول کند تعهد ایجاد میشود مگر اینکه ایجاب کننده آن را قبل از قبول مسترد کند.( J. Jurisprudentie /antecedenten / precedenten رویه قضائی/پیشینه قضائی ( احکام قبلی دادگاهها در موارد مشابه. آنچه دادگاه ها قبال تصمیم گرفته اند بر خالف نظام قضائی انگلیس و آمریکا در هلند و ایران برای قاضی که در آینده بمورد مشابهی رسیدگی میکند الزم االت باع نیست اما این احکام خاصه آراء دیوانعالی کشور اثر اقناعی فراوان دارد.( Jurist حقوقدان ( به کسی گفته میشود که تحصیالت حقوقی دارد در عین حال ممکن است پروانه وکالت نداشته باشد.( Justitiabele rechtzoekende/ procespartijen اصحاب دعوی ( تمامی افرادی که در یک دعوای مدنی مشارکت دارند.( Justitiële Documentatiedienst/Strafregister اداره سجل قضائی ( سوایق کیفری اشخاص در این اداره نگهداری میشود و در مواردی برای احراز اینکه فی المثل مجرم سابقه کیفری دارد یا نه یا برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه مورد استفاده قرار میگیرد.( K. Kamer--civiele kamer شعبه )دادگاه(. در هلند گفته میشود برای مثال: " دادگاه استان آرنهم بخش حقوق مدنی شعبه اول دادگاه مدنی Kamer van koophandel(kvk) اداره ثبت شرکت ها Kantonrechter قاضی دادگاه بخش. این دادگاه در حال حاضر بخشی است از دادکاه نخستین ( ر خت بانک (. صالحیت ذاتی آن عبارتست از رسیدگی به دعاوی مالی تا مبلغ یورو دعاوی ناشی از قراردار کار و اجاره. Kaveling van de erfenis / kavelen van de erfenis تقسیم ترکه بوسیله دادگاه )هنگامی است که ورثه در باره نحوه تقسیم ارث بتوافق نمی رسند و در نتیجه دادگاه تصمیم میگیرد.( جوهر دعوا ( اصل مطلب( نفقه فرزند کمک معاش فرزند قاضی دادگاه اطفال سهم االرث فرزند Kern van het geschil Kindralimentatie Kinderbijslag Kinderrechter Kindsdeel. Koop verkoper--koper عقد بیع بایع--مشتری Kort geding# bodemprocedure دادرسی فوری این دادگاه در مواردی که رسیدگی فوری به امری الزم است به شکایات رسیدگی میکند. دستورات فوری که این دادگاه صادر میکند مجددا در دادگاههای Page 15 of 32

16 معمولی )ب د م پ ر س دور (قابل طرح است# رسیدگی عادی غیر فوری دادگاه(. رسیدگی دادگاه ( M. نفقه Kosten van levenonderhoud/ Partenerbijdrage/Onderhoudsbijdrage/Alimenbtatie Kosten rechtens خسارت دادرسی ( حق الوکاله و هزینه دادرسی( Kracht van gewijsde اعتبار امر مختوم حکمی دارای اعتبار امر مختوم است که موضوع آن مجددا وسیله خود آن دادگاه یا دادگاههای باالتر قابل رسیدگی مجدد نبوده در نتیجه حکم قابل اجرباشد. Kwijtschelding/ kwijtschelden ا براء ذمه ( موافقت طلبکار با نگرفتن طلب از بدهکار یا بری الذمه کردن او بهر دلیل( L. Laster ا فترا )متهم کردن فردی به ارتکاب جرمی به دروغ( Legalisatie/waarmerken تصدیق امضاء/ گواهی م ص د ق Legitieme portie / wettelijk erfdeel سهم االرث قهری فرزندان ( غیر قابل انتقال از طریق وصیت( Legitimaris/(mv.)legitimarissen وارث قانونی آسیب جسمانی تصمیم فوری دادسرا Letsel Lip-op-stuk/ snelrecht برای تعقیب مجرم Litispendentie تعلیق رسیدگی ( بدلیل طرح مقدم دعوی در محکمه دیگر( Maatregel اقدام تامینی ( در امور کیفری مانند نگاهداری محکوم علیه درآسایشگاههای روانی ) مشارکت مدنی ( فاقد شخصیت حقوقی( Maatschap Machtigen وکالت دادن( معموال وکالت دادن به شخصی غیر از وکیل دادگستری( Machtiging /Volmacht وکات-نیابت )اختیاری که معموال به غیر وکیل دادگستری داده می شود( قضات میانجیگری Magistratuur Mediation/ bemiddeling Meerderjarig/minderjarig کبیر)کسی که بسن ک بر یعنی 51 سال تمام رسیده است(/ صغیر ( کسی در سن ص غر بسر می برد یعنی هنوز 51 سال تمام ندارد.( شهادت کذب Meineed Memorie van Antwoord الیحه جوابیه )در رسیدگی دادگاه تجدید نظر( Memorie van Grieven الیحه تجدید نظر )این الیحه بعد از ابالغ داخ واردینگ تجدید نظر در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود و ایرادات حکم دادگاه نخستین یک بیک در آن تشریح می گردد.( Militaire kamer شعبه دادرسی ارتش ( در بخش کیفری دادگاه( Page 16 of 32

17 Minuut اصل حکم ( که بامضاء قاضی و منشی دادگاه رسیده است و در دادگاه باقی میماند و آز آن به طرفین دعوی رونوشت مصدق داده میشود(. Misdrijf ج رم/بزه ( به جرائمی سنگین تر از جرائم خالفی اطالق میشود(. Misdrijven tegen de openbare orde جرائم علیه نظم عمومی Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid جرائم بر ضد آزادي اشخاص Misdrijven tegen de veiligheid van de staat جرائم ضد امنیت کشور Misdrijven tegen de zeden/zedenzaken/zedendelicten جرائم منافی عفت Mishandling ایراد ضرب و جرح )کتک زدن یا زخمی کردن( Moord قتل با س بق تصمیم در اینجا تصمیم به قتل خلق الساعه در نتیجه عصبانیت و امثالهم اتخاذ نمی شود بلکه مرتکب از قبل عزم به کشتن مجنی علیه میکند و سپس این تصمیم را بمورد اجرا میگذارد. مجازات این نوع قتل حبس ابد است حال آنکه حد اکثر کیفر قتل بدون سبق تصمیم پانزده سال زندان است. Motivering اسباب موجهه حکم ( استدالل دادگاه برای توجیه تصمیم خود( وسیله نقلیه موتوری Motorrijtuig N. Naar de omstandigheden van het geval بنا باقتضای مورد بازماندگان انجام تعهد Nabestaanden Nakoming / nakomen ( van verbintenissen) Nalaten # doen ترک فعل ( مانند کمک نکردن بمصدومین حوادث که در هلند جرم است( # فعل Nalatenschap / erfenis مات ر ک/میراث ( اموالی که شخص بعد از فوت از خود بجای میگذارد( قصور ( در انجام تعهد( بازرسی کل کشور Nalatigheid Nationale ombudsman Natuurlijke verbintenis / verplichting uit moraal en fatsoen دین طبیعی ( بدهی که بعلت شمول مرور زمان قابل مطالبه نیست( Nietigverklaring / nietig verklaren اعالم بطالن )اعم از اینستکه دادگاه باالتر حکم دادگاه پائین تر را باطل اعالم کند یا دادگاه جزا کیفرخواست دادستان را محکوم به بطالن بداند یا هر عمل حقوقی دیگر باطل اعالم شود. Niet in geschil/ Niet in het geding zijn محل ااختالف یا نزاع نبودن Niet-ontvankelijk غیر قابل استماع ( دادگاه بدلیل عدم رعایت تشریفات یا مواعد دادرسی دعوی را بدون رسیدگی به ماهیت مردود Page 17 of 32

18 اعالم میکند. همین امر در باره کیفرخواست دادستان که دالیل مورد استناد بدون رعایت قواعد دادرسی کیفری تحصیل شده باشد صادق است(. Non-appel-verklaring گواهی عدم تجدید نظر خواهی ( از دادگاه تجدید نظر گرفته می شود تا معلوم گردد طرف مقابل ظرف سه ماه از حکم دادگاه نخستین درخواست تجدید نظر نکرده و در نتیجه حکم دادگاه اول قطعی و قابل اجرا شده است(. Non-refoulment منع استرداد پناهنده بدلیل مخاطرات در کشور خود Noodweer / wettige zelfverdediging دفاع مشروع )ارتکاب عملی مجرمانه که چون درمقام دفاع از جان حیثیت با مال خود و دیگری صورت میگیرد جرم و قابل مجازات نیست. سند محضری-سند رسمی سردفتر اسناد رسمی Notariële akte Notaris اقامتگاه قانونی Officier van justitie/openbare aanklager دادیار/ معاون دادستان یا مدعی العموم ( در دادسرای هر شهرستان یک دادستان وجود دارد که باو فی المثل می گویند "دادستان اوترخت"یا "رئیس دادسرای اوترخت". زیر دست این دادستان تعداد زیادی "دادیار" کار می کند که از جانب او عمل میکنند. Omgangsregeling ترتیب دیدن اطفال ( بین والدین مطلقه( جرم ارتشاء Omkoping / omkopen OM/Openbaar Ministerie/parket دادسرا) سازمان مسؤل هدایت مامورین انتظامی در تعقیب جرائم و درخواست مجازات برای متهمان از دادگاه( Onderbewindstelling تعیین امین ( برای اداره اموال اشخاصی که خود قادر به ادره آنها نیستند( Onderbouwen مستند کردن حسب توافق بعدی N.t.b. /. N.o.t.kأ ی Onderbouwing gronden مبانی توجیهی ( در خواست یا اعتراض( Notulen / notuleren شرح مذاکرات ( مجامع و انجمن ها( Ondercuratelestelling / onder curatele stellen تعیین قیم ( برای تصدی کارهای فردی که به سن کبر رسیده است اما بعلت نقص جسمی یا روحی قادر به اداره امور مالی خود نیست(. سند عادی دعوای حاضر م حق به دریافت نفقه Novum مدرک جدید ( که می تواند موجب تجدید رسیدگی شود ) NV (naamloze vennootschap) شرکت بی نام ( شرکت های بزرگی چون بانک آب ا ن امرو یا کاپ ا ن که سهام آنها بنام کسی نیست بلکه چون اسکناس است که دارنده صاحب آن است و در بازار بورس خرید و فروش می شود.( O. Objectieve# Subjectieve عینی # ذهنی Officiële woonplaats / domicilie Page 18 of 32 Onderhandse akte Ondehavige geschil Onderhoudsgerchtigde

19 اموال غیر منقول# اموال منقول Ontbinding/ ontbindende clausule فسخ قرارداد /حق فسخ Onderneemer Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Page 19 of 32 پیمانکار Ondertoezichtstelling (OTS) /onder toezicht stellen سلب والیت والدین از کودک و قراردادن او تحت سرپرستی قیم Ondertrouw/huwelijksaangifte تسلیم اوراق الزم به شهرداری برای ثبت قصد ازدواج ( دو هفته قبل از نکاح ) Onder voorbehoud van alle rechten / onder voorbehoud van rechten با حفظ تمامی حقوق ( زمانی گفته میشو که عملی ممکن است بنوعی داللت بر انصراف از حقی داشته باشد ) مؤسسات آموزشی اعاده به وضع سابق Onderwijsinstellingen Ongedaanmaking Onherroepelijk بالعزل/قطعی )اصطالح اول در باره وکالت بکار میرود و بدین معنی است که موکل حق عزل وکیل را از خوذ سلب میکند. دومی در باره احکام دادگاهااستفاده می شود و مراد از آن اینست که حکم قابل تجدید نظر خواهی نیست. Onrechtmatige daad (OD) ضمان قهری/شبه جرم ( خسارت غیر عمدی که کسی در اثر بی احتیاطی به دیگری وارد می کند مانند تصادفات رانندگی ) Ongerechtvaardigde verrijking/ ongerechtvaardigd verrijken مالئت بالجهت ( مستفید شدن از کار یا مال دیگری به زیان او بدون اینکه مبنای قانونی قراردادی یا عرفی برای آن وجود داشته باشد. در نییجه شخصی که از این رهگذر بهرمند شده است باید معادل سود حاصله و زیان وارده به طرف دیگر را باو بپردازد ) Onroerend goed / onroerende zaak # roerende goed / roerende zaak Ontbinding van rechtspersonen انحالل شرکت فسخ نکاح/ طالق محروم از ارث Ontbinding van het huwelijk/echtscheiding Onterfde ( de) Onterven en de legitieme portie محروم کردن فرزندان از ارث ( برابر قانون هاند تا نیمی از سهم االرث قانونی مجاز است. در ایران از سهم االرث وراث قانونی از طریق وصیت به ثلث مال برای غیر وراث بطور یکسان کاسته میشود.( انکار # اقرار Ontkenning# bekentenis Ontoerekeningsvatbaar / niettoerekenbaar/ontoerekenbaar غیر قابل انتساب )عمل مجرمانه ای که بدلیل فقد سالمت روانی از نظر حقوقی قابل انتساب به مرتکب نیست و در نتیجه او قابل مجازات نمی باشد(. حکم تخلیه Ontruimingsbevel Ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) معافیت از مسؤلیت کیفری ( این بحالتی گفته میشود که دادگاه ارتکاب جرم را محرز میداند لیکن مرتکب را بعلت جنون یا بدیل اینکه جرم در مقام دفاع مشروع واقع شده قابل مجازات نمیداند. Ontslagvergoeding / beëindigingsvergoeding مزایای پایان کار ( در هلند و ایران بکماه حقوق در ازاء هرسال سابقه کار است.(

20 Ontslag op staande voet / stante pede ontslag اخراج فوری کارگر ( حق کارفرما در صورتی که کارگر مرتکب خطای بزرگی شده باشد.( Ontslag van rechtsvervolging منع تعقیب کیفری) باوجود ارتکاب جرم بعلت دفاع مشروع و نظایر آن(. جرم منافی عفت Ontucht اختیار دادسرا ( در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرم( واخواه احضار کردن ( معترض به حکم غیابی ) Opposant Oproeping / oproepen Opsporinsonderzoek--opsporinsfase تحقیقات مقدماتی برای کشف و تعقیب جرائم--مرحله تحقیقات مقدماتی برای کشف و تعقیب جرائم Ontvoering / kidnapping جرم آدم ربائی Opzet / dolus قصدمجرمانه Onvoorwaardelijke straf مجازات غیر معلق Orde van advocaten کانون وکال Ontwricht عدم امکان سازش ( شرط صدور طالق است.با صفت duurzaam همراه است.( Ontzeggingrijbevoegdheid/rijbevoegdh eid ontzeggen ضبط گواهینامه رانندگی Onverschuldigde betaling / onverschuldigd betalen پرداخت به کسی بدون مقروض بودن به وی/ ایفاء ناروا ( دریافت کننده چنین وجهی مکلف باسترداد آنست.( Onvoorwaardelijke straf مجازات غیر معلق )که باید پس از قطعیت حکم باالفاصله اجرا شود( والیت قهری والدین عقد/قرارداد Ouderlijk gezag Overeenkomst Overeenkomst onder opschorsende voorwaarden عقد معلق ( قراردادی که انعقاد آن منوط به انجام شرایطی است( Overeenkomst van goederenvervoer قرارداد حمل و نقل کاال مزاحمت Overlast Opbiechten اعتراف یا اقرار کردن )در امور کیفری( Overledene متوفی Opleggen Oplichting Opportuniteitsbeginsel Page 20 of 32 وضع کردن کالهبرداری ( مجازات ) Overlegging van de boekhouding ابراز دفتر بازرگانی در دادگاه )بنا بدرخواست طرف مقابل در دعوی( Overeenkomsten op afstand

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie

Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Nederlandse-Perzische Juridische Terminologie Begeleiding nota: 1. In rechten dient niet van vertaling gesproken te worden, maar van tegenhangers in twee rechtstelsels. Het komt meestal voor dat de juridische

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی

تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی تقاضای پناهندگی شما اطالعاتی در ضمینه پروسه )روند(تقاضای پناهندگی عمومی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( تقاضای پناهندگی چرا این بروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که

Nadere informatie

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود

قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود قبل ازاینکه پروسه )روند( پناهندگی شما شروع شود چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود امنیت

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی تو معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در

Nadere informatie

تازه واردشدگان در هلند

تازه واردشدگان در هلند تازه واردشدگان در هلند این دفترچه یرای این افراد میباشد: افراد با حق پناهندگی تشکیل دهنده خانواده و متقاضی برای پیوسنت اعضای خانواده. در این بروشور می خوانید که وقتی به هلند می آیید چه کارهایی باید انجام

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی

تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی تقاضای پناهندگی شما اطالعات در زمینه پروسه )روند( مرزی چرا این برروشور )جزوه( به شما داده می شود شما قصد دارید در هلند تقاضای پناهندگی کنید. پناهندگی یعنی: حمایت در کشور دیگری برای افرادی که در کشور خود

Nadere informatie

www.energiesnoeiers.net گواهی بازدهی انرژی محل سکونت شما چیست اگر خانه ای بخرید یا اجاره کنید فروشنده یا موجر باید بتواند گواهی بازدهی انرژی منزل )گواهی )EPC را به شما نشان دهد. - EPC پایین = برای هر متر

Nadere informatie

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود

قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود قبل از اینکه تقاضای پناهندگی تو آغاز شود چرا این نشریه معلوماتی برای تو داده شده تو میخواهی که در هالند در خواست پناهندگی کنی. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد

تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد تقاضای پناهندگی شما معلومات در مورد پروسه پناهندگی در سرحد چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در کشور دیگر برای اشخاصی

Nadere informatie

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد

پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد پناهندگی محدود: این برای شما چه مفهومی دارد درخواست شما برای پناهندگی پذیرفته شده است. به شما پناهندگی اعطا خواهد شد. این موضوع در تصمیمی که IND اتخاذ کرده و آن را به تازگی دریافت کردهاید اعالم شده است.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center

Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leveringsvoorwaarden voor Tasweer DTP & DVP Center a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht

Nadere informatie

- سامانهی جامع نوپاد :

- سامانهی جامع نوپاد : - سامانهی جامع نوپاد : 1 کاهش مراجعات حضوری برای خریداران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات برای فروشندگان این سامانه به منظور تسهیل پرداخت هزینه برای مشتریان و امکان مدیریت بهتر مبالغ دریافتی برای سازمان های

Nadere informatie

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان

اطلاعات مستقل کارشناس رايگان برگشتن يا ماندن و سازمان مهاجرت هلند. اطلاعات 030236 4245 ان ام ا ی NMI براهتی قابل دسترسی تماس شخصی مستقل کارشناس مکان مرکزی برای مراجعه کننده احترام برای فرهنگ و زبان هر کس رايگان ا ياشما ميخواهيد به

Nadere informatie

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است!

شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! شام در خانه به زبان های مختلفی صحبت می کنید این برای فرزند شام مفید است! چند نکته آموزنده برای تربیت کردن فرزندتان به چند زبان مختلف آیا در مورد نحوه تربیت فرزندتان به چند زبان مختلف سواالتی دارید شام

Nadere informatie

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر

HD9216 HD9217 راهنمای کاربر HD9216 HD9217 راهنمای کاربر 120 160 1 80 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 محتوا 5 مقدمه 5 1( )شکل دستگاه مختلف قسمتهای 5 مهم 6 استفاده اولین از قبل 6 استفاده برای سازی آماده 6 دستگاه از استفاده 6 داغ هوای با

Nadere informatie

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی

عنوان مستند: تحلیل و بررسی بات نت Floki باسمه تعالی باسمه تعالی عنوان مستند تحلیل و بررسی بات نت Floki 1 فهرست مطالب مقدمه... 1 2 پیشرفت 2...Dark Web در اعماق فعال 3 رابط برزیلی...2 flokibot 1-3 همکاری غیرقانونی برزیل روسیه: مورد 3... flokibot 2-3 پی 4

Nadere informatie

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده

Woordenlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) تبلیغ آګهی بستګی داشتن به چیزی در دسترس بودن جواز تشخیص آموزش های فرا ګرفته شده Woornlijst / نامه واژه TaalCompleet KNM (KNS) Nerlands Perzisch فارسی 1.1 Werk zoeken advertentie, advertenties تبلیغ آګهی afhangen van, hing(en) af, hebben afgehangen بستګی داشتن به چیزی beschikbaarheid

Nadere informatie

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen 1. Inhoud theorie-examen Het theorie-examen voor de personenauto duurt maximaal drie kwartier. Het examen Bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuzevragen, open vragen en vragen over hoe de Kandidaat zou handelen

Nadere informatie

فصل 5: بهره برداری از سیستم

فصل 5: بهره برداری از سیستم بهره برداری از سیستم 20۱ فصل 5: بهره برداری از سیستم 5-1 مقدمه عملکرد خوب طوالنی مدت سیستم ممبرين NF( ) RO, بستگی به بهره برداری و نگهداری درست دارد. اين موارد شامل راه اندازی اولیه تاسیسات و راه اندازیها

Nadere informatie

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN

هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI LEIDEN - TEHRAN دستور زبان کاربردی هلندی A PRACTICAL DUTCH GRAMMAR تا ليف/ by یولاندا اسپانس و علی کاوانی YOLANDE SPAANS & ALI KAVANI لایدن - تهران LEIDEN - TEHRAN 2007 Version 1.1 2007 کل يه حقوق برای مو ل فين محفوظ

Nadere informatie

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1

Examenprogramma Burgerlijk Procesrecht 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Burgerlijk Procesrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer Nederlands burgerlijk procesrecht prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer W.EJ.TjeenkWillink ZwoUe 1993 INHOUDSOPGAVE Afkortmgen Verkort geciteerde Hteratuur XVIII 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Nadere informatie

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Perzisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe چگونه / چی 2 heet نام )شما( است 3 je تو / شما 4 ik من 5 mijn مال من 6 naam اسم

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer 200.163.502/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Gerechtelijk Privaatrecht

Gerechtelijk Privaatrecht Marc Castermans Gerechtelijk Privaatrecht algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging ACADEMU PRESS INHOUD Inhoud BOEKDKEL I: AEGEMENE BECINSEEEN 1 1. Toepassingsgebied van het Gerechtelijk

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING فارسی - Nederlands www.naarnederland.nl Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving, het Spreekexamen en het Leesexamen zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 Voorwoord 13 Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14 Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.1.1 Achtergronden 15 1.1.2 Terminologie 17 1.1.3 Geschiedenis 19 1.2 Algemene bepalingen 22

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel A. Betekening en dagvaardingstermijn Bevat het exploot van dagvaarding de datum van betekening? (art. 45 lid 2 sub a Rv.) bij reguliere dagvaardingstermijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Nederlands in beeld Bondi Sciarone

Nederlands in beeld Bondi Sciarone Nederlands in beeld Bondi Sciarone Woordenlijst Nederlands Farsi Nederlands in beeld 2015 Uitgeverij Boom 1 1 les درس 2 en و 3 ik من 4 heet نامیده میشوم 5 wij ما 6 zijn هستیم 7 getrouwd ازدواج کرده 8 is

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1976 Nr. 144 25 (1976) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1976 Nr. 144 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Farsi

Woordenlijst Nederlands Farsi Woordenlijst Nederlands Farsi behorende bij Tweede ronde, editie 2016 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Les 1 geachte محترم cursist (de) دانشجوی geslaagd قبول شده اید eindtoets (de) امتحان نهایی zelfstudie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Arrondissement Is een rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.

Arrondissement Is een rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket. A Aanmaning Is de betalingstermijn verlopen en heeft de schuldenaar (debiteur) nog niet betaald? Dan stuurt de schuldeiser een aanmaning. Dit is een schriftelijke sommatie om het verschuldigde bedrag alsnog

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

H3 De rechtsprekende taak van de overheid

H3 De rechtsprekende taak van de overheid Inleiding recht Samenvatting Sharon Hastings 05-11-16 Samengevat uit 24Boost.nl H3 De rechtsprekende taak van de overheid 3.1 Onafhankelijkheid van rechters Een rechter wordt voor het leven benoemd(tot

Nadere informatie

Bundel jurisprudentie procesrecht

Bundel jurisprudentie procesrecht Bundel jurisprudentie procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw H U U R G E S C H I L. N L Bundel jurisprudentie procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Samengesteld door Uitgave september 2010

Nadere informatie

Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter.

Als een zaak aanhangig wordt gemaakt betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter. Aanhangig maken Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter. Aanmaning Met een aanmaning sommeert de schuldeiser zijn schuldenaar (degene die de schuld

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces

Inleiding. Recht en rechtspraak. Rechterlijke organisatie. Rechtbank. Strafproces 1 Trias Politica; staatsmacht verdeeld over drie machten: Wetgevende macht (maken van wetten) Uitvoerende macht (bestuur en uitvoer van wetten) Rechtsprekende macht (beslissen van geschillen) 2 Vrouwe

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING دری - Nederlands www.naarnederland.nl هالندی دری میشود شاهدخت ستاره چهره ها تخنیک میشناسند ویژه قصه ها درین مورد تجربه کرده اند پدر کالن مادرکالن خواهید میشناسید رمز ها دفعتا

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten;

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten; A aanzeggen, mededeling van de ene partij aan de andere d.m.v. een exploot; aanzeggen ontruiming, zie ontruiming aanzeggen; absolute competentie, zie competentie; akte van cessie, zie cessie; ambtelijke

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Wat is recht? Het geheel van rechtsregels gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten; geven van een rechtsverhouding tussen partijen. Deze regels zijn vastgesteld en afdwingbaar. Indelingen

Nadere informatie

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT Mr.J.W.P. Verheugt Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT TWAALFDE DRUK Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Lijst van ajkortingen XV Recht in het algemeen 1 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 2 1 2 2.1

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:300 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer 200.152.747/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 1 van 5 27-2-2014 13:18 ECLI:NL:RBNHO:2013:13255 Instantie Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer 424898 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-09-2015 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer 200.153.384/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:7836

ECLI:NL:RBROT:2016:7836 ECLI:NL:RBROT:2016:7836 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-10-2016 Datum publicatie 03-11-2016 Zaaknummer C/10/485603 / HA ZA 15-1006 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:214

ECLI:NL:RBNNE:2017:214 ECLI:NL:RBNNE:2017:214 Instantie Datum uitspraak 23-01-2017 Datum publicatie 25-01-2017 Zaaknummer LEE 15/2902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011,

bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, Regelingen en voorzieningen CODE 6.4.2.35 Civiele procedure brochure bronnen Brochure 'Civiele procedure', Raad voor de rechtspraak, juli 2011, www.rijksoverheid.nl In deze publicatie vindt u informatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot bankiers N.V., gevestigd te Den Bosch, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot bankiers N.V., gevestigd te Den Bosch, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-149 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mevrouw mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie