Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament."

Transcriptie

1 UITGAVE APRIL 2016 Nalatenschap Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament.

2 Checklist: nalatenschappen en goede doelen Checklist: nalatenschappen en goede doelen Als er geen testament is, wordt nalatenschap volgens erfrecht verdeeld. Wettelijke erfgenamen, zoals kinderen, hebben recht op een vast deel van de erfenis (de legitieme portie). In een testament bepaalt u zelf wat er na je overlijden met uw vermogen en bezittingen gebeurt. Steeds vaker laten mensen een goed doel opnemen in het testament. Dat kan gaan om een deel, maar ook om de gehele nalatenschap. Op die manier dragen ze, ook na het overlijden, bij aan een betere wereld. Checklist Wilt u een goed doel opnemen in uw testament? Dan krijgt u te maken met een aantal zaken. In deze checklist de belangrijkste op een rij. Goed doel kiezen Misschien steunt u al een of meer goede doelen. Is dat niet het geval, ga dan op onderzoek uit. Wat zijn thema s waar u warm van wordt? Wat vindt u belangrijk voor de generaties na u? Schrijf het op en zoek uit welke doelen daar bij passen. Bekijk bijvoorbeeld de website, vraag documentatie aan en informeer in uw omgeving naar ervaringen met het betreffende doel. Wat ook kan: een oriënterend gesprek met het beoogde doel aangaan. Legaat of erfgenaam? Hebt u een doel gekozen, dan komt de volgende stap: een legaat of het goede doel als erfgenaam? Bij een legaat schenkt u een vast bedrag of bepaalde bezittingen aan het goede doel van uw keuze. Het goede doel benoemen als erfgenaam gaat veel verder: de nalatenschap wordt in percentages onder het goede doel en eventuele andere erfgenamen verdeeld. Een andere optie is zelf een goed doel oprichten en deze in uw testament benoemen tot erfgenaam. Deze keuze wordt het minst gemaakt. Testament opstellen Het opstellen van een testament is nodig als er wordt afgeweken van de wet. Dat is het geval als u (een deel van) uw vermogen wilt schenken aan een goed doel. Een testament opstellen gebeurt door de notaris. Die maakt een het testament op dat na uw ondertekening rechtsgeldig is. Het originele document bewaart de notaris, zelf krijgt u er een afschrift van. Bovendien wordt uw testament geregistreerd in het Centraal Testamentregister. En de belastingdienst? Een nalatenschap aan een goed doel komt geheel ten goede aan de ontvanger. De Belastingdienst hanteert bij nalatenschappen namelijk een nultarief: er hoeft geen erfbelasting afgedragen te worden. Belangrijk is wel dat het goede doel de ANBI-status heeft. Levenstestament: wat is het en is dat voor mij interessant? Een testament wordt gebruikt om uw nalatenschap goed te regelen. Een levenstestament gebruikt u juist om bij leven de zaken goed geregeld te hebben. Waarom is het verstandig om een levenstestament op te laten maken? Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een levenstestament? In een levenstestament legt u vast wat er moet gebeuren als u geestelijk niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Er wordt een vertrouwenspersoon benoemd om uw zaken te regelen en om uw belangen te beschermen. De vertrouwenspersoon krijgt de bevoegdheid om uw bankzaken te regelen, maar bijvoorbeeld ook om beslissingen te nemen over medische behandelingen. Wanneer moet u een levenstestament op laten maken Een levenstestament lijkt vooral noodzakelijk voor oudere mensen die geestelijk achteruit gaan, maar dat is een misverstand. Het kan u ook overkomen dat u door een ziekte of een aandoening zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Wie gaat uw zaken dan behartigen? Het lijkt logisch dat familieleden dit voor u gaan doen, maar zo zeker is dat niet. De kantonrechter bepaalt in dat geval wie uw belangen gaat behartigen. Door een levenstestament kunt u het bij goede geestelijke gezondheid zelf nog regelen wie u vertrouwt met uw bezittingen en uw belangen. Er kunnen meerdere mensen aangewezen worden in een levenstestament. Ook kan en vastgelegd worden aan wie deze personen weer verantwoording moeten afleggen. U kunt zelfs uw wensen met betrekking tot uw uitvaart hierin vastleggen. Lees het uitgebreide artikel op Lees het uitgebreide artikel op

3 3xM is een internationale zendingsorganisatie die via christelijke tv-programma s het evangelie laat zien en horen in landen in West-Afrika en Azië. De kracht van beeld en geluid, gecombineerd met een sterke boodschap is enorm. In miljoenen huizen, hutjes en flats klinkt het evangelie. Onze nazorgmedewerkers registeren jaarlijks tienduizenden reacties op de programma s. Doorgeven wat belangrijk is! Door God te leren kennen is mijn leven veranderd. Voor Hem leven is nu het belangrijkste. Ik kan niet terugnemen wat ik heb gedaan, maar mensen om mij heen zien mijn berouw en de verandering in mijn leven en karakter. Rebin Robin, Ivoorkust Nalaten voor kinderen in armoede Kinderen uit armoede bevrijden, in Jezus naam! Compassion is een christelijke, internationale hulporganisatie die kinderen in extreme armoede helpt zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Dat doen we door lokale kerken in 26 ontwikkelingslanden via ons unieke kindsponsorprogramma. Wilt u uw geld gebruiken om kinderen die in armoede Een indrukwekkend getuigenis. En Rebin is niet leven een goede toekomst te geven, ook als u er niet de enige. Alleen al vanuit West-Afrika lieten de meer bent? U kunt via Compassion een deel van uw afgelopen jaren ruim mensen weten dat ze erfenis nalaten voor hulp aan kinderen in armoede. geraakt werden door de TV programma s van 3xM. Een goed doel betaalt geen belasting. Alles wat u aan Compassion nalaat, komt dus ten goede aan ons 3xM wil de boodschap van Gods liefde blijven door- werk. geven. Wilt u dat ook na uw leven miljoenen mensen bereikt worden met het evangelie? Neem dan het Compassion helpt kinderen via lokale projecten van werk van 3xM op in uw testament. Daardoor maakt lokale kerken. De kinderen krijgen in een veilige, kind- u het mogelijk dat 3xM meer televisieprogramma s vriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voeding, kan maken en uitzenden en meer mensen kan be- medische zorg, sociaal en emotionele vorming en reiken met de boodschap van redding en hoop. horen het evangelie van Jezus Christus. Het doel: hen in Jezus naam van armoede bevrijden en hen helpen Graag informeren wij u over verschillende mogelijkheden om het werk van 3xM te steunen. op te groeien tot zelfredzame, gezonde, christelijke volwassenen. Neem contact op met Bea Achterbergh via mail: Lees er alles over op: 3xM Postadres: Postbus 2510 Postcode: 3800 GB Amersfoort Telefoonnummer: Website: IBAN: NL13 INGB Sector: Christelijk Stichting Compassion Nederland Postadres: Postbus 1340 Postcode: 7301 BN Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL91 INGB Sector: Christelijk, Kinderen, Ontwikkelingshulp

4 Geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus, die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven in delen. En toen Hij de melaatse zag werd Hij met ontferming bewogen naar Marcus 1:41-42 We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven. Vluchtelingen en mensenhandel, zoals opvang en werken aan terugkeer. Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven. Bij Sonia werd lepra ontdekt toe ze 3 jaar was. Lees het verhaal van Sonia op Het (wereld)diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk in Actie steunt in Nederland en wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden, tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ongeacht geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons. Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen projecten die zich richten op: Kinderen in de knel, kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden. Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren. Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie. Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn. Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat ze nodig hebben. We bieden elkaar hoop en delen ons geloof in een betere wereld. Meer weten over Fonds op naam of nalaten aan Kerk in Actie? Ga naar of vraag gratis de brochure Geven bij leven aan. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Nelleke Slaats via Steek uw hand uit naar mensen met lepra! U kent lepra misschien als melaatsheid in Bijbelse tijden. Maar wist u dat ook vandaag nog zo n 3 miljoen mensen lijden onder deze afschuwelijke ziekte? Lepra leidt vaak tot verminkingen en gaat gepaard met armoede en uitstoting. In navolging van Jezus, steken wij onze hand uit naar mensen met lepra. Samen werken we aan herstel. Dat doen wij met medicijnen, hulpmiddelen en met persoonlijke en praktische pastorale hulp. Zodat zij voor zichzelf weer een toekomst kunnen opbouwen. Steekt u ook uw hand uit naar mensen die verder niemand hebben? Uw steun is nú en in de toekomst hard nodig. Denkt u na over uw testament? Overweeg dan Leprazending erin op te nemen. Zodat leprapatiënten op ons kunnen blijven rekenen! Voor mensen die hun nalatenschap zorgvuldig willen regelen hebben wij een Erfenisdossier ontwikkeld. Het Erfenisdossier is een persoonlijk boekje dat u voor uzelf en uw naasten kunt invullen. U kunt o.a. op een rijtje zetten welke bezittingen u heeft, hoe u die graag zou verdelen en wat voor bijzondere wensen u heeft. Het helpt om de wensen rond het testament aan de notaris duidelijk te maken en voor een eventuele executeur. U kunt het dossier gratis aanvragen via of Voor vragen of een persoonlijk gesprek belt u direct onze nalatenschapslijn: Kerk in Actie Postadres: Postbus 456 Postcode: 3500 AL Utrecht Telefoonnummer: Website: IBAN: NL89 ABNA Sector: Christelijk, Ontwikkelingshulp Leprazending Nederland Postadres: Postbus 902 Postcode: 7301 BD Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL49 ING Sector: Internationale Hulp

5 Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk. MAF is onmisbaar GZB, Medair, Open Doors, Wycliffe, World Vision en (hulp)organisaties en kerken zijn afhankelijk van MAF in onveilige en moeilijk bereikbare gebieden. Dankzij MAF komt hulp op tijd en wordt het bijbelvertaalwerk bespoedigd. In ontwikkelingslanden bestaan veel vooroordelen over mensen met een handicap. Zij worden bij voorbaat als kansloos bestempeld. Een leven in armoede en isolement is hun perspectief. Wij vergroten hun zelfredzaamheid met goede oogzorg, revalidatie, trainingen en hulpmiddelen. Daarnaast willen we vooroordelen en belemmeringen wegnemen, zodat zij écht een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Want ieder mens is waardevol! Met uw nalatenschap kunt u het verschil maken voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Wilt u hierover een gesprek, neem dan gerust In 30+ landen actief Kwetsbare mensen ontvangen hulp en Gods Woord, omdat de 130 MAF vliegtuigen zes dagen per week uitvliegen. Daar waar wegen onbegaanbaar zijn of de infrastructuur slecht is. contact op met Aletta Janssen. Zij onderzoekt graag de mogelijkheden om invulling te geven aan uw persoonlijke wensen. COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: client: date: designer(s): MAF LOGO CMYK Mission Aviation Fellowship June 2012 Jason Bouwman praktisch door vervoer van artsen, onderwijzers, ernstig zieke mensen en materialen om de bevolking vooruit te helpen of mensen te redden. Wat doet MAF met uw nalatenschap? Uw geld wordt gebruikt om de MAF vloot uit te breiden, te onderhouden en het MAF personeel te ondersteunen. Ook willen we MAF bases starten in landen, waar onze Wij houden vol,dankzij uw gebed! Piloot Ryan Unger, Zuid-Soedan hulp ook hard nodig is, zoals Myanmar en Liberia. Red mensenlevens met een legaat! U kunt de volgende zin opnemen in uw testament: Ik legateer, vrij van rechten en kosten, na mijn overlijden Onze Visie aan Stichting MAF Nederland, een bedrag in contan- Wij zetten vliegtuigen en communicatiediensten in ten groot euro. om Gods Woord en Liefde te brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd. Onze bevlogen piloten vervoeren Bijbels, evangelisten, Bijbelvertalers en bouwmaterialen voor het bouwen van kerken of voor wederopbouw van dorpen na een cycloon. Heb uw naaste lief als uzelf maken wij Zonder het MAF vliegtuig kunnen we deze mensen geen medische hulp bieden Medair Light for the World Postadres: Postbus 672 Postcode: 3900 AR Veenendaal Telefoonnummer: Website: IBAN: NL10 INGB Sector: Christelijk, Ontwikkelingshulp MAF Nederland Postadres: Postbus 7 Postcode: 7390 AA Twello Telefoonnummer: Website: IBAN: NL40 ABNA Sector: Internationale Hulp en Zending

6 Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop geven en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld;...omdat ieder mens kostbaar is. Ieder mens moet toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Met het grootste particuliere ziekenhuisschip, de Africa Mercy, voeren we met 400 vrijwilligers duizenden operaties per jaar uit in Afrika en we trainen jaarlijks honderden medische professionals. Veel mensen in Afrika lijden aan aandoeningen die met kleine ingrepen te behandelen zijn. Deze ingrepen zijn vaak levensveranderend. Zoals bij Mequire, die door haar misvormde benen niet normaal kon lopen. Door de operatie heeft ze een compleet nieuwe toekomst: ze kan weer huppelen, spelen en zelf naar school gaan! Blijvende invloed Door Mercy Ships op te nemen in uw testament, geeft u kinderen en volwassen in Afrika ook na uw leven hoop en genezing. Uw gift heeft dan een blijvende invloed! Mercy Ships is al 38 jaar actief en het werk groeit, evenals de impact, nu en in de toekomst. Doorgeven aan een volgende generatie Lucy * uit Malawi zorgt voor haar twee kleinkinderen, omdat haar dochter dat niet zelf kan. Met haar te kleine inkomen probeert Lucy de kinderen zo goed mogelijk te voeden. Die last is haar eigenlijk te zwaar. Gelukkig staat ze er niet langer alleen voor. Red een Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede in Azië en Afrika en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom leren we hele dorpen tegelijk hoe ze hun leefomstandigheden kunnen verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met lokale christelijke partners. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op of neem contact met ons op. Kind werkt samen met Lucy en andere (groot)ouders in haar dorp aan verbeteringen in bijvoorbeeld het onderwijs, voeding en gezondheidszorg. Mevrouw Peters * uit Nederland is gelukkig goed Mequire en verpleegster Mirjam na de operatie. gezond. Ze realiseert zich dat dat niet vanzelfsprekend is en ze heeft nagedacht over haar nalatenschap. Ik heb een gewone baan en ben niet rijk. Maar ik wil mijn spaargeld nalaten aan een goed doel waar ik zelf helemaal achter sta, vertelt mevrouw Peters. Een fijn idee Lucy: als ik naar mijn kleinkinderen kijk, dan ben ik trots en dankbaar. Ik wil dat ze kunnen spelen en leren en een goede toekomst tegemoet gaan. Mevrouw Peters heeft inmiddels een afspraak met de notaris gemaakt om Red een Kind op te nemen in haar testament. Dan hoef ik hier verder niet meer over na te denken. Dat vind ik een fijn idee. *De namen zijn vanwege privacy veranderd. Mercy Ships Holland Postadres: Strevelsweg 700/317 Postcode: 3083 AS Rotterdam Telefoonnummer: Website: IBAN: NL40 RABO Sector: Medisch, Ontwikkelingshulp Red een Kind Postadres: Postbus Postcode: 8004 DD Zwolle Telefoonnummer: Website: IBAN: NL77 ABNA Sector: Christelijk, Kinderen, Ontwikkelingshulp

7 Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika en een brede achterban in Nederland. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. Nalaten en Addisalem uit Ethiopië Addisalem woont in Ethiopië. Daar gaat ze naar school. En ze zorgt voor haar moeder. Kortgeleden kreeg zij een hersenbloeding en raakte half verlamd. Acht jaar eerder overleed de vader van Addisalem al. Moedbenemend. Alleen Jezus kan echte vrede brengen LAAT ZE HOREN DAT ER HOOP IS Het wordt er niet vrediger op in de wereld. Zoveel mensen verlangen naar rust en geborgenheid. Daarom brengt Trans World Radio hen het Goede Nieuws, heel dichtbij. Want een mens is meer dan een lichaam. Een gewoon gezinsleven? Voor Addisalem is dat vroeg opstaan, ontbijt maken, haar gehandicapte moeder helpen. Daarna naar de school van Hope Enterprises, voor een lesdag vol nieuwe uitdagingen. Na school bakt ze injera s. Voor de verkoop. Addisalem, eigenlijk nog maar een kind. Maar ze runt Ik vocht mee in een ander land. Ik vond het een goed idee om iedereen die niet in Allah geloofde, te doden. Ik was vol haat en fanatisme. Nu geloof ik in de kracht van Jezus liefde voor zondige mensen. Ik vraag me af of mijn zonden vergeven kunnen worden, of ben ik voor eeuwig verdoemd? We bereiken gesloten landen en nieuwe volken TWR werkt wereldwijd samen met lokale christenen. Zij maken de programma s, want zij weten wat er speelt. Als er naast bijbelverhalen ook vraag is naar medisch advies bijvoorbeeld, spelen zij daarop in. haar leven als een door het leven getekende volwassene. Nauwelijks in te denken. Nalatenschap Ook al weten we dat het leven tijdelijk is, we denken niet makkelijk na over ons levenseinde. Toch gaan mensen steeds vaker bewust nadenken over het nalaten van hun vermogen (geld en/of goederen). Via een erf- Deze luisteraarsreactie kreeg Trans World Radio (TWR) van een Noord-Afrikaan. En dit is geen uitzondering. Want in de meest gesloten landen en onder onbereikte volken, waar geen zendeling komt, pikken mensen wél ons radiosignaal op. Zo worden er vredestichters geboren. Laat met uw nalatenschap het Evangelie horen De bijbel vertelt: Toen Jezus al die mensen zag, werd Hij met ontferming bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen zonder herder. Vanuit die bewogenheid gaat TWR te werk. Doet u mee? Tot ver in de toekomst kunt u met uw nalatenschap een verschil maken. stelling of legaat begunstigen zij het werk van Woord en Daad. Om na hun overlijden nog iets te betekenen voor gezinnen zoals dat van Addisalem en haar moeder. Meer weten? Op een respectvolle wijze willen wij u helpen en adviseren bij het opstellen van uw testament. We zijn van harte bereid uw vragen te beantwoorden of in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Zegers via of via Stichting Woord en Daad Postadres: Postbus 560 Postcode: 4200 AN Gorinchem Telefoonnummer: Website: IBAN: NL64 RABO Sector: Christelijk, Kinderen, Ontwikkelingshulp Trans World Radio Postadres: Postbus 371 Postcode: 3770 AJ Barneveld Telefoonnummer: Website: IBAN: NL75 INGB Sector: Christelijk, Ontwikkelingshulp

8 Wij willen dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel in de eigen taal. Er zijn nog miljoenen mensen die geen toegang hebben tot de Bijbel in een taal die ze begrijpen. Ons diepste verlangen is om Gods Woord toegankelijk te maken voor iedereen. Denkt u zich eens in dat u geen Bijbel zou hebben. Of dat er geen Bijbel in het Nederlands zou zijn. Onvoorstelbaar toch? Tijdens gevechten in het dorp werd mijn man gedood. Halsoverkop moest ik vluchten met mijn kinderen. Pas na 500 kilometer lopen waren we veilig. Gelukkig werden we opgevangen met voedsel en onderdak. Zo staan we er tenminste niet alleen voor. Juul uit Zuid-Sudan Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht als gevolg van een oorlog of natuurramp. ZOA wil hen een nieuw perspectief van hoop en herstel geven. We bieden hulp en werken samen aan een nieuwe start totdat zij weer zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen we in 17 landen in Azië, Afrika en het Midden- Oosten. Het christelijk geloof is hierbij onze motivatie. Wereldwijd worden er ongeveer 7000 talen gesproken. In meer dan 2900 van deze talen is inmiddels tenminste één Bijbelboek beschikbaar. Op dit moment is er vertaalwerk of taalontwikkeling gaande in 2267 Nadenken over uw nalatenschap is nadenken over de toekomst. Nalaten aan ZOA biedt u namelijk de bijzondere mogelijkheid om ook na uw leven bij te dragen aan hulp, hoop en herstel voor vluchtelingen. Een blijvend teken van hoop! talen in meer dan 130 landen. Er zijn nog miljoenen mensen die wachten op de Bijbel in de taal van hun hart. Uw nalatenschap maakt voor hen het verschil! Onrecht is niet zomaar oplosbaar, maar samen kunnen we het wel tegengaan. De Bijbel vraagt ons om op te komen voor de weerlozen, weduwen en wezen. Aan die oproep willen we samen met u Wij verlangen ernaar dat binnen deze generatie de Grote Zendingsopdracht wordt gehoor geven. Om zo samen een verschil te maken in deze wereld. voltooid. Daarom werkt Wycliffe aan taalkundig onderzoek, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruik van de Bijbel. Met uw hulp kunnen we ook de laatste volken en talen bereiken. Meer weten? Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheid om ZOA op te nemen in uw testament. Neem hiervoor contact op met Yolenta Pater via tel of Doet u mee? Op kunt u tevens meer informatie vinden en onze brochure over nalaten aanvragen. Wycliffe Bijbelvertalers Postadres: Postbus 150 Postcode: 3970 AD Driebergen Telefoonnummer: Website: IBAN: NL44 RABO Sector: Algemeen, Christelijk, Ontwikkelingshulp ZOA Postadres: Postbus 4130 Postcode: 7320 AC Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL02 RABO Sector: Christelijk, Ontwikkelingshulp

9 In deze gids zijn de volgende goede doelen opgenomen: CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51 COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: MAF LOGO CMYK client: Mission Aviation Fellowship date: June 2012 designer(s): Jason Bouwman Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2! Informatie Deze Gids Nalatenschap verschijnt bij EO Visie 17/2016. Uitgave van Helderblauw BV, Barneveld. Vormgeving: Origin Media Venture uitgeverij & beursorganisatie

Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament?

Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament? UITGAVE APRIL 2017 Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament? Wat kan ik bij testament regelen? Wie heeft er zin om zijn testament te maken? Niemand zal op die vraag juichend

Nadere informatie

Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt!

Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! UITGAVE 2015 Nalatenschap Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2 en 3! Checklist: nalatenschappen en goede

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA GOED NALATEN Over nalaten aan ZOA Nalaten aan ZOA 1 VOORWOORD In 2014/2015 mocht ik acht maanden werken als programmamanager in Ethiopië (aan de grens met Zuid-Sudan). Hier zijn tienduizenden Zuid-Sudanese

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Nalaten voor kwetsbaar leven

Nalaten voor kwetsbaar leven *Om privacy redenen zijn de namen en foto s gefingeerd Dankzij uw nalatenschap......kan de NPV in de toekomst vanuit een Bijbelse visie antwoorden blijven geven aan de nieuwe generatie en zich blijven

Nadere informatie

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen Bijbellezen met andere ogen Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen op in een bijbeltekst. Jolanda Petter Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen is een manier

Nadere informatie

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan!

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Wereldwijd Jeugdwerk Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Vandaag dansen wij als ouderen in de kerk en we zeggen tegen de jongeren: Morgen zijn jullie aan beurt! Maar als we zo denken, dan dansen we morgen

Nadere informatie

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Nalaten aan Natuur & Milieu NAtuur & Milieu laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Laat uw erfenis de toekomst veranderen Ons klimaat verandert.

Nadere informatie

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen Omdat we het ze gunnen Regelmatig krijgen we van wethouders, bestuurders en welzijnsorganisaties het compliment dat de mensen die zich inzetten voor Youth

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NEEM EDUKANS OP IN UW TESTAMENT LAAT KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NA DOOR EDUKANS TE STEUNEN LEVEN UW IDEALEN VOORT IN DE KINDEREN DIE Een kind dat leert, is een kind

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Voorwoord Door de Bijbel weten we wat het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de wereld is, namelijk: Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking

Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking Drive Against Malaria Newsflash Februari 2016 Land Rover Nederland geeft nieuwe hoop voor de bevolking (Samenstelling Julia Samuël & Johan Nebbeling) Met een jaarlijkse donatie van 50.000 aan Drive Against

Nadere informatie

Reumafonds Postbus KB Amsterdam

Reumafonds Postbus KB Amsterdam Reumafonds Postbus 59091 1040 KB Amsterdam t 020 589 64 64 f 020 589 64 44 info@reumafonds.nl www.reumafonds.nl Reumalijn Voor al uw vragen over reuma 0900 20 30 300 (lokaal tarief), maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Beste gemeente van Vriezeveen,

Beste gemeente van Vriezeveen, Beste gemeente van Vriezeveen, Mijn Nepalese vriend ds. Uma Kanta Sharma en zijn gemeente zijn u zeer dankbaar voor de collecte die vanuit Vriezeveen ontvangen werd naar aanleiding van de aardbevingen

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen Veelkleurige Samenvatting beleidsplan 2017-2021 Kerk Het Evangelie voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding 1. Missionair verlangen 2. Geloven & Groeien en Dienen 3. De GZB in en voor Nederland 4 8 12 20

Nadere informatie

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij!

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Heidi Hoogvliet heidi@leprazending.nl +31 (0)55 7600 500 www.leprazending.nl Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Het probleem Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 Nieuwsbrief 1 September 2012 Na een lange periode van voorbereiding

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien?

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien? Hoofdstraat 55 Postbus 133 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T 0343 74 54 00 info@interserve.nl www.interserve.nl NL94 INGB 0001 9423 05 75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Antwoordkaart

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen

Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Doopviering voor het doopsel van meerdere kinderen Alle ouders, dopelingen, peters en meters nemen vooraan plaats in de kerk. 1. OPENING VAN DE DIENST Welkom Het leven verliest hier even zijn gewone gang.

Nadere informatie

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND Rekruteren & Begeleiden WIE ZIJN WIJ? WIJ ZIJN SAMUËL & XIMENA BEKX... al jarenlang volgen wij de Here Jezus en is het ons verlangen dat andere mensen ook Jezus Christus

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Medisch onderzoek was tot voor kort buiten het bereik van de arme gezinnen op het platteland in Pakistan. Dankzij de medische zorg van NOAD ontwikkelen de kinderen zich enorm goed. Ook voor ouders maakt

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Tiende en. vastengaven

Tiende en. vastengaven Tiende en vastengaven Placeholder Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, (...) beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen

Nadere informatie

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 In deze tijd van het jaar gaan veel mensen op pad voor een paar dagen, een paar weken of zomaar een dagje

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie geloof als rechtvaardige aanneemt Dienstnummer: 1258 zondag: 7e zondag van de herfst, in het licht van Allerheiligen datum: 05-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Romeinen 1:16-17, Romeinen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze studie zul je mogelijk niet zo gemakkelijk vinden. Dat komt

Nadere informatie

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Gemeente, op deze zondag Epifanie de verschijning van Jezus zongen we zojuist over hoe de geweldige gedreven wind onze tongen los slaat. De melodie lijkt

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

Geven bij leven. Schenken en nalaten aan Kerk in Actie

Geven bij leven. Schenken en nalaten aan Kerk in Actie Geven bij leven Schenken en nalaten aan Kerk in Actie 1 2 Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap

Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap Helpen aan een toekomst zonder dierenleed met uw nalatenschap Bont voor Dieren in uw testament Draagt u de dieren een warm hart toe en wilt u net als ons dat er een einde komt aan de wrede bontindustrie?

Nadere informatie

We maken beleid op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en kiezen daar een nieuwe methode voor die we in alle groepen gaan gebruiken.

We maken beleid op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en kiezen daar een nieuwe methode voor die we in alle groepen gaan gebruiken. 27 september dienst kerk school gezin 29 september ontruimingsoefening 1 oktober gebedsgroep 8.30 uur 5 oktober Dag van de leerkracht 8 oktober Start kinderboekenweek 14 oktober Studiedag de Meent, alle

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Een toekomst voor de Kerk met uw testament

Een toekomst voor de Kerk met uw testament Een toekomst voor de Kerk met uw testament Erfenissen die Kerk in Nood ontvangt komen volledig ten goede aan vervolgde en onderdrukte Christenen, of Christenen die in pastorale nood verkeren. Met uw erfenis

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Mensen zoals u maken het mogelijk dat Edith Wogisha en Beatrice Vlodeya een beter leven kunnen opbouwen. Veel mensen steunen tijdens hun leven een

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie