HMV Actis. Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015"

Transcriptie

1 HMV Actis Beleidsplan september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern Coördinator

2 Beleidsplan Hanze Marketing Vereniging Actis Publicatiedatum: 29 september 2014

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan dat is opgesteld door het aspirant bestuur voor het bestuursjaar namens de Hanze Marketing Vereniging Actis (HMV Actis). Dit beleidsplan is bedoeld als koersbepaling voor het aankomend bestuursjaar en dient als controledocument tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het aspirant bestuur heeft bij het schrijven van het beleidsplan getracht de continuïteit van de vereniging te waarborgen en ruimte voor verbetering met een ambitieus maar realistisch oog te benaderen. Bij het opstellen van het beleidsplan zijn de belangen van de leden en de vereniging vooropgesteld. Het aspirant bestuur is ervan overtuigd dat zij met haar beleidsplan een juiste balans tussen continuïteit en vernieuwing kan bieden. Hopelijk leest u het beleidsplan met veel interesse en kan het aspirant bestuur op uw vertrouwen en medewerking rekenen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het aspirant bestuur : Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern Coördinator 2

4 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Jaardoelstellingen... 5 A. Activiteiten... 5 B. Informele relatie aangaan... 6 C. Relaties met externe partijen... 7 D. Commissiebeleid... 9 Hoofdstuk 2 Verenigingsdoelstellingen Hoofdstuk 3 HMV Actis Missie en visie HMV Actis Externe partijen Organisatiestructuur HMV Actis Hoofdstuk 4 - Intern beleid Het bestuur Voorzitter Secretaris/vicevoorzitter Penningmeester Intern coördinator Extern coördinator Raad van Toezicht (RvT) Commissies Almanak commissie Buitenlandse reis commissie Career commissie Congres commissie Feest commissie Gala commissie Kennismakings commissie Kas commissie LezEx commissie PR-commissie Overdracht van commissies Huishoudelijk Reglement Back-up Communicatie Hoofdstuk 5 Extern beleid Betrokkenheid en naamsbekendheid onder studenten Activiteiten Hanzehogeschool Hoofdstuk 6 Jaarplanning

5 Inleiding Het aspirant bestuur presenteert hierbij het beleidsplan voor het bestuursjaar van de Hanze Marketing Vereniging Actis, studievereniging voor alle opleidingen binnen het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool te Groningen. Het beleidsplan geeft de richting aan die het aspirant bestuur wil gaan volgen gedurende het aanstaande bestuursjaar. Het beleidsplan vormt de leidraad voor het aspirant bestuur en is een controledocument voor de Algemene Ledenvergadering. Het is de taak van het aspirant bestuur om zowel de hoofddoelstelling als de overige jaardoelstellingen te realiseren. Een vooruitblik op het beleidsplan: De jaardoelstellingen worden in het eerste hoofdstuk besproken. Deze jaardoelstellingen zijn uitgewerkt aan de hand van subdoelstellingen, maatregelen en targets. De maatregelen zijn middelen om de targets te kunnen behalen. Deze targets dienen als controlemiddel om vast te stellen of een jaardoelstelling behaald is of niet. Overige jaardoelstellingen, ook wel verenigingsdoelstellingen, staan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de werkomgeving van HMV Actis. Hoe het interne beleid eruit zal komen te zien, wordt in hoofdstuk vier besproken. Hierin staan alle taken en verantwoordelijkheden van de functies uitgewerkt en worden de verschillende commissies besproken. De laatste punten die in hoofdstuk 4 besproken zullen worden zijn de overdracht van de commissies, Huishoudelijk Reglement, de back-up en de communicatie. Hoofdstuk 5 gaat over het externe beleid, hier wordt een beschrijving gegeven hoe het externe beleid zal verlopen het komende bestuursjaar. In hoofdstuk 6 wordt de jaarplanning weergegeven. 4

6 Hoofdstuk 1 Jaardoelstellingen In dit hoofdstuk worden de doelen van het beleid voor komend jaar besproken. De doelen sluiten aan bij de hoofddoelstelling van HMV Actis, zij vormen de basis voor het bestuursjaar Hoofddoelstelling van HMV Actis: De vereniging heeft ten doel voor en ten behoeve van de leden de afstand tussen opleiding en praktijk te verkleinen en de leden de mogelijkheid te bieden contact te leggen met het bedrijfsleven en derde instanties waar zij hun werkkring beogen te vinden en voorts het verrichten van al het geen met een en ander samenhangt. Hoofddoelstelling HMV Actis bestuursjaar : HMV Actis wil haar activiteiten specifieker laten aansluiten op de behoeften van IMM-studenten, het 24ste bestuur wil een informele relatie aangaan met haar leden, HMV Actis wil de relaties met het IMM, studentenorganisaties van de Hanzehogeschool en de sponsoren in stand houden en waar nodig verbeteren en het commissiebeleid continueren en verder uitbreiden. Hieronder worden de hoofddoelstellingen voor het bestuursjaar uiteengezet met behulp van subdoelstellingen, maatregelen en targets. A. Activiteiten Jaardoelstelling HMV Actis wil haar activiteiten specifieker laten aansluiten op de behoeften van de studenten van het IMM. Waar het bestuur vorig jaar getracht heeft haar activiteiten specifiek te laten aansluiten op de behoeften van de studenten, wil het 24ste bestuur dit doorzetten door studenten mee te laten denken over de-te-organiseren activiteiten. Subdoelstellingen 1.1 Op basis van gemeenschappelijke interesses van studenten van het IMM activiteiten organiseren die voor zoveel mogelijk van hen interessant zijn (zie target één, drie en vier) 1.2 Activiteiten organiseren die afgestemd zijn op de studiefases van IMMstudenten. Hieronder verstaan wij stagezoekenden, afstuderenden en propedeusestudenten (zie target één, drie en vier) 1.3 Studenten en docenten van het IMM mee laten denken over de te-organiserenactiviteiten (zie target drie en vier) 1.4 Het collectieve deelnemersaantal van alle activiteiten georganiseerd in het bestuursjaar verhogen ten opzichte van het bestuursjaar (zie target twee) 5

7 Maatregelen 1. Het organiseren van lezingen en workshops 2. Het organiseren van bedrijfsbezoeken 3. Het organiseren van een businesslunch (in maart/april) 4. Het organiseren van een netwerkborrel 5. Het organiseren van een congres voor IMM-studenten en alumni, met professionals en sponsoren 6. Het organiseren van een buitenlandse reis in de periode april-mei 7. Een gala organiseren in het studiejaar in samenwerking met andere HG-studentenorganisaties voor HG-studenten 8. Het samenstellen van minstens één behoeftepanel van docenten en studenten medio november In samenwerking met het IMM een introductiekamp of introductiedag(en) organiseren voor nieuwe studenten 10. In samenwerking met een externe partij studieondersteuning aanbieden 11. Aan het begin van de maand en halverwege de maand op Facebook een agenda posten met de activiteiten die in een tijdsbestek van 4 weken plaatsvinden Targets 1. Het organiseren van minstens drie bedrijfsbezoeken en vijf lezingen/workshops 2. Het collectieve deelnemersaantal van alle activiteiten georganiseerd in bestuursjaar verhogen met 10% ten opzichte van het bestuursjaar Minstens twee activiteiten organiseren aan de hand van de inbreng van studenten en docenten 4. Het organiseren van twee Actisdagen om, naast het vergroten van de naamsbekendheid van de vereniging, per Actisdag minstens 50 studenten te vragen naar feedback en ideeën op en voor de activiteiten 5. Een percentage van minimaal 70% tevredenheid behalen van de studenten over de georganiseerde formele activiteiten Wanneer vier van de vijf targets behaald zijn, is de jaardoelstelling, HMV Actis wil haar activiteiten specifieker laten aansluiten op de behoeften van de studenten van het IMM, behaald. Verantwoordelijke functionaris(sen): voorzitter en intern coördinator B. Informele relatie aangaan Jaardoelstelling Het 24ste bestuur wil een informele relatie aangaan met haar leden. Net als vorig bestuursjaar wil het 24ste bestuur de drempel naar een informele relatie zo laag mogelijk houden. 6

8 Subdoelstellingen 2.1 Het stimuleren van het open deur beleid (zie target één) 2.2 Binding creëren door middel van informele activiteiten speciaal voor de leden (zie target één, drie en vier) 2.3 Social media gebruiken om interactie te creëren tussen het bestuur en haar leden (zie target twee) Maatregelen 1. Het organiseren van tenminste acht borrels en een eindfeest 2. Het organiseren van minstens drie actieve ledenactiviteiten 3. Gebruik maken van social media als Whatsapp, Facebook en Twitter om leden op de hoogte te houden en om de afstand buiten college uren te verkleinen 4. Elke tweede week van de maand, met uitzondering van vakantie en tentamenweken, een Bestuursdate (middagborrel) op kantoor organiseren waar de leden langs kunnen komen voor een drankje en een versnapering 5. De binnenlopende student en/of docent kunnen verzorgen met een hapje en een drankje 6. Tenminste twee anders dan al bestaande informele activiteiten organiseren Targets 1. Tijdens de Bestuursdate een gemiddelde opkomst van minimaal 15 personen exclusief het huidige HMV Actis-bestuur 2. Minstens twee keer per collegeweek een Facebook post en één keer per week een Twitterbericht plaatsen 3. HMV Actis wil een gemiddelde opkomst van 45 leden over al haar borrels 4. Minstens 20 informele ledenactiviteiten organiseren. Dit wordt gerealiseerd door zeven Bestuursdates, acht borrels, drie actieve ledenactiviteiten, twee informele activiteiten en een gala te organiseren Wanneer drie van de vier targets behaald zijn, is de jaardoelstelling, het 24e bestuur wil een informele relatie aangaan met haar leden, behaald. Verantwoordelijke functionaris(sen): secretaris en intern coördinator C. Relaties met externe partijen Jaardoelstelling HMV Actis wil de relaties met het IMM, de studentenorganisaties van de Hanzehogeschool en de sponsoren in stand houden en waar nodig verbeteren. Het afgelopen bestuursjaar zijn er een aantal complicaties ontstaan tussen het bestuur en externe partijen. Het 24ste bestuur wil deze relaties herstellen, goede relaties voortzetten en nieuwe relaties aangaan. 7

9 Subdoelstellingen 3.1 De relatie met het IMM verbeteren en onderhouden (zie target één, twee en drie) 3.2 Samenwerkingsverbanden onderhouden en aangaan met studentenorganisaties die handelen namens de Hanzehogeschool (zie target vier) 3.3 De relaties met sponsoren in stand houden, waar nodig verbeteren en nieuwe sponsoren werven (zie target vijf en zes) Maatregelen 1. Docenten op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging door middel van een tweemaandelijkse nieuwsbrief 2. Een transparante communicatie tussen het 24ste bestuur en het IMM, door middel van mailingen en gesprekken 3. Een bestuurslid van HMV Actis gaat zich kandidaat stellen voor het IMR (Instituut Medezeggenschapsraad) 4. Het archiveren van sponsorbestanden in het nieuwe CRM-systeem 5. Een gala organiseren in het studiejaar in samenwerking met andere studieverenigingen voor HG-studenten 6. Mogelijkheden verkennen tot het aangaan van samenwerkingsverbanden met de Summer School Project van de Hanzehogeschool 7. HMV Actis wil in het studiejaar nieuwe sponsoren werven voor de vereniging Targets 1. Het 24ste bestuur wil bij minstens één instituutsdag aanwezig zijn 2. Dit studiejaar minstens vier nieuwsbrieven sturen naar docenten 3. Minstens 12 gesprekken met het IMM aangaan, waarin wij een update geven over de gang van zaken en het imago van zowel de vereniging als de student verbeteren 4. Drie evenementen organiseren samen met studentenorganisaties die handelen namens de Hanzehogeschool 5. Minstens 70% van de huidige sponsoren behouden tijdens het bestuursjaar HMV Actis wil minstens twee nieuwe financiële sponsoren werven Wanneer vier van de zes targets behaald zijn, is de jaardoelstelling, HMV Actis wil de relaties met het IMM, de Hanzehogeschool en de sponsoren verbeteren, behaald. Verantwoordelijke functionaris(sen): voorzitter en extern coördinator 8

10 D. Commissiebeleid Jaardoelstelling Het continueren en verder uitbreiden van het commissiebeleid. Het afgelopen bestuursjaar zijn er contactmomenten tussen het bestuur en de commissies opgezet, deze contactmomenten wil het 24ste bestuur continueren en uit gaan werken. Subdoelstellingen 4.1 Communicatie tussen het bestuur en de commissies bevorderen om zo tot een goede samenwerking en goede resultaten te komen (zie target één) 4.2 Informatie-uitwisseling tussen commissies onderling bevorderen (zie target drie) 4.3 Het functioneren van de commissie optimaliseren door middel van het organiseren van workshops uitgevoerd door derden (zie target twee) Maatregelen 1. Een workshop communicatie en/of samenwerking organiseren voor de commissies 2. Het organiseren van een kennismakingsavond aan het begin van het studiejaar, om commissies kennis met elkaar en met HMV Actis te laten maken 3. Minimaal één keer per blok een CVV organiseren 4. Binnen twee weken na aanstelling van de commissies een CBF organiseren 5. Een CBU wordt naar eigen inzicht van de desbetreffende coördinator gehouden 6. In oktober minimaal twee dagen organiseren waarop studenten informatie kunnen krijgen over commissies en actief lid zijn 7. Een eindevaluatie afnemen onder de commissies wat betreft de samenwerking onderling en met het bestuur, waarbij twee leden van het bestuur aanwezig zijn 8. De eerste vergadering van elke commissie met oud leden en alle nieuwe leden van de desbetreffende commissie houden 9. Het aanmaken van minstens twee besloten social media groepen voor alle actieve leden 10. Commissies stimuleren om het gedeelde sponsoren- en sprekersportfolio te gebruiken en aan te vullen 11. Wanneer de commissies net van start zijn gegaan, neemt de extern coördinator contact op met alle commissies om ze uit te leggen hoe ze bedrijven moeten benaderen 12. De coördinator maakt na de bekendmaking van de commissies een Whatsapp-groep aan voor de commissie 9

11 Targets 1. Op basis van de eindevaluatie van de commissies over de samenwerking onderling en met het bestuur een score van gemiddeld een zeven of hoger halen op een schaal van één tot tien 2. Minstens één workshop organiseren die erop gericht is om het functioneren van de commissies te doen verbeteren 3. Minimaal vijf unieke samenwerkingsverbanden realiseren tussen commissies 4. HMV Actis wil in het bestuursjaar minstens 35 actieve leden hebben Wanneer drie van de vier targets behaald zijn, is de jaardoelstelling, het continueren en verder uitbreiden van het commissiebeleid, behaald. Verantwoordelijke functionaris(sen): secretaris en intern coördinator 10

12 Hoofdstuk 2 Verenigingsdoelstellingen In dit hoofdstuk worden doelstellingen besproken die specifiek betrekking hebben tot de studievereniging HMV Actis. Deze doelstellingen zijn niet besproken in hoofdstuk 1 Jaardoelstellingen. 1. Elk kwartaal, conform het huishoudelijk reglement, wordt er een financiële controle gehouden door de kascommissie 2. De digitale database van de ledenadministratie en de donateurs wordt up-todate gehouden. Eens in de twee weken wordt hier een back-up van gemaakt op een externe schijf 3. Het digitaliseren van de documenten in de archiefkast, vanaf 2009 tot heden 4. Een activiteiten administratie bijhouden en onderhouden, zowel digitaal als hardcopy 5. Een sprekersportfolio digitaal bijhouden en onderhouden 6. Het onderhouden en indien mogelijk aanvullen van de alumnidatabase. Daarnaast alumni uitnodigen voor formele activiteiten via mail en LinkedIn 7. De huidige sponsoren en het netwerk hiervan behouden en verstevigen in dit bestuursjaar 8. Het verkrijgen van nieuwe sponsoren, waarmee een structurele en daarmee een stabiele en toekomstgerichte relatie wordt opgebouwd in Het werven van tenminste 225 nieuwe leden 10. Het verkrijgen van tenminste 2500 euro aan sponsorgeld 11

13 Hoofdstuk 3 HMV Actis Dit hoofdstuk gaat over de missie, visie, externe omgeving en de organisatiestructuur van HMV Actis. De missie en de visie geven aan waar HMV Actis voor staat, de externe omgeving laat de externe partijen zien waarmee HMV Actis in contact is en ten slotte geeft de organisatiestructuur weer hoe de organisatie in de vereniging is opgebouwd. 3.1 Missie en visie HMV Actis Missie De missie van HMV Actis is de afstand, voor student, tussen opleiding en praktijk aan de hand van het gehanteerde marketingplatform te verkleinen. Het marketingplatform bestaande uit Hanzehogeschool Groningen (HG), bedrijven en studenten de mogelijkheid te bieden contact te leggen met het bedrijfsleven en derde instanties waar zij hun werkkring beogen te vinden. Daarnaast wil HMV Actis binnen de vereniging een informele sfeer creëren die zich uit in verschillende informele activiteiten. Visie HMV Actis wil voor de studenten van het instituut onmisbaar zijn, wanneer de student alles uit zijn/haar studie en studententijd wil halen. HMV Actis wil zorgen voor een goede en snelle start van zijn/haar studie en carrière, door de schakel te zijn tussen theorie en praktijk. HMV Actis wil dit bereiken door leden in contact te brengen met het werkveld en door studie gerelateerde activiteiten te organiseren. HMV Actis wil studenten en het instituut overtuigen van de waarde van de actieve student. HMV Actis wil een studievereniging zijn die naast het verenigingsbelang ook het persoonlijke belang van de leden in het oog houdt. 3.2 Externe partijen De omgeving waar HMV Actis werkzaam in is bestaat uit vijf externe partijen zoals weergeven in de figuur hieronder. 12

14 Studenten De studenten vormen de doelgroep waarvoor HMV Actis haar evenementen organiseert en waaruit HMV Actis haar leden werft. De Hanzehogeschool Groningen De Hanzehogeschool Groningen faciliteert de vereniging en tevens wordt er regelmatig samengewerkt bij evenementen. De contacten met de Hanzehogeschool zullen, indien mogelijk, verstevigd worden. Bedrijven Bedrijven zijn voor HMV Actis belangrijk. Zij kunnen benaderd worden voor sponsoring en verzorgen bij veel activiteiten het inhoudelijke gedeelte. Stichting Studenten Activiteiten (SSA) De SSA is de overkoepelende organisatie voor HG-studentorganisaties op de Hanzehogeschool. De SSA ondersteunt de studieverenigingen op verschillende gebieden, zo beheert de SSA bijvoorbeeld het HG-activiteitenfonds en voorziet zij in workshops voor studenten die een bestuursfunctie bekleden. Studieverenigingen De studieverenigingen zijn belangrijk voor HMV Actis omdat er met hen een samenwerkingsverband kan worden aangegaan. Zo is er in het verleden meerdere keren een gala georganiseerd in samenwerking met verschillende studieverenigingen. Tijdens vergaderingen van Stichting Studenten Activiteiten zal HMV Actis andere verenigingen ontmoeten. Tijdens deze vergaderingen zal er onder meer besproken worden tegen welke problemen andere verenigingen zijn aangelopen, hier kan HMV Actis van leren. 13

15 3.3 Organisatiestructuur HMV Actis Het komende bestuursjaar zal de organisatie van HMV Actis eruitzien zoals is weergegeven in het onderstaande organogram. De leden vertegenwoordigen de hoogste macht binnen de vereniging. Tijdens de Algemene Leden Vergaderingen kunnen zij hun stem laten horen en verantwoorden het bestuur en de commissies het gevoerde beleid. Aangezien er drie Algemene Leden Vergaderingen zijn op jaarbasis (tenzij er een aanvraag is voor een extra Algemene Leden Vergadering) is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 14

16 Hoofdstuk 4 - Intern beleid In dit hoofdstuk worden de verschillende functies binnen het bestuur en de verschillende commissies binnen HMV Actis besproken. 4.1 Het bestuur Het dagelijks bestuur van HMV Actis bestaat het aankomende jaar uit vijf bestuursleden die allen een verschillende functie bekleden. Gezamenlijk zal het bestuur het organiseren van bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen en het gala op zich nemen. De vijf functies worden in de volgende subhoofdstukken nader toegelicht Voorzitter De hoofdtaak van de voorzitter is om overzicht te houden over de gehele vereniging. De voorzitter is contactpersoon voor het IMM van de Hanzehogeschool, de Raad van Toezicht (RvT), studieverenigingen en SSA. De voorzitter leidt iedere week de bestuursvergadering (bv), één keer per blok een Commissie-Voorzitters-Vergadering (CVV) en één keer aan het begin van het jaar een Commissie-Bestuurs-Functie (CBF) voor alleen de voorzitters. De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van de desbetreffende vergadering. Daarnaast zit zij de Algemene Leden Vergadering voor. De voorzitter heeft de intentie om samen met de intern coördinator deel te nemen aan de gala commissie. Daarnaast zal de voorzitter coördinator zijn van de almanak commissie en zal zij naar eigen inzicht contact momenten, Commissie-Bestuurs- Update (CBU), met hen hebben. De voorzitter is hoofdverantwoordelijke voor het opstellen van het beleidsplan, dit is samen met de rest van het bestuur gemaakt. Alles wat vastgesteld is in het beleidsplan, moet worden nageleefd en uit worden gevoerd. Het is de taak van de voorzitter om er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Tevens wordt er aan het begin van het jaar een jaarplanning opgesteld. Hierin worden alle activiteiten voor het aankomende bestuursjaar opgenomen, deze wordt door de voorzitter opgesteld in samenwerking met de andere bestuursleden Secretaris/vicevoorzitter De belangrijkste taak van de secretaris is het bijhouden van alle administratieve taken van HMV Actis. De secretaris is tevens vicevoorzitter, wat inhoudt dat zij de rechterhand van de voorzitter is en alle taken van de voorzitter overneemt indien zij afwezig is. De administratieve taken bestaan uit het notuleren tijdens de vergaderingen (bestuursvergaderingen, CBU s en CVV s), het ledenbestand bijhouden, alle bestanden archiveren, het bijhouden en het uitbreiden van het donateurs- en alumnibestand. Tevens zal de secretaris een sprekersportfolio bijhouden voor mogelijke activiteiten. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor het 15

17 archiveren van alle bestuurs- en commissienotulen. Ook zal zij de bestuursagenda bijhouden. Naast deze taken zal de secretaris verantwoordelijk zijn voor het contact en de communicatie met zowel actieve als passieve leden. De secretaris is samen met de intern coördinator voor deze leden de vertrouwenspersoon. Onder de communicatie naar alle leden toe wordt onder andere verstaan het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor de Algemene Leden Vergadering en uitnodigingen versturen voor activiteiten. Ook stelt de secretaris s op naar externe partijen en zorgt zij ervoor dat docenten een nieuwsbrief ontvangen. De secretaris zal in samenwerking met de intern coördinator Facebook en Twitter beheren. Naast alle administratieve taken, is de secretaris ook coördinator van de LezEx commissie. Zij zal naar eigen inzicht contact momenten, CBU, inplannen met de commissie. Eén keer, in het begin van het jaar, organiseert de secretaris een CBF voor alle secretarissen. De secretaris is er verantwoordelijk voor dat hier een agenda voor wordt opgesteld. Indien de voorzitter door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, worden de taken overgenomen door de secretaris. Zij is dan ook, samen met de voorzitter en de penningmeester, tekenbevoegd. De secretaris heeft ook de verantwoording over het kamerbeheer en is verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van het HMV Actis archief Penningmeester De penningmeester is in eerste instantie verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van de vereniging. Aan het begin van het jaar stelt zij de begroting op voor de vereniging en maakt zij de commissies wegwijs, om de penningmeester van deze commissies vervolgens zelf de begroting voor hun commissie op te laten stellen. Het is aan haar de taak om ervoor te zorgen dat de begroting wordt nageleefd. Minimaal eenmaal per kwartaal ontvangt zij de kascommissie om de boekhouding te controleren. Zij zal gedurende het jaar de contributie van de leden en donateurs innen en draagt zorg voor het versturen van de contracten (sponsor contracten daargelaten). Ook het innen van entreegelden bij evenementen die door HMV Actis worden georganiseerd, is een zorg voor de penningmeester. De penningmeester is komend jaar coördinator van de PR-commissie en de congres commissie. Zij zal deze twee commissies ondersteunen en naar eigen inzicht zal zij contactmomenten, CBU, inlassen. Voor alle penningmeesters van de verschillende commissies organiseert zij een CBF. Zij zal hier zelf een agenda voor opstellen. Daarnaast controleert zij het gehele jaar alle penningmeesters. 16

18 De penningmeester is naast de voorzitter en secretaris ook tekenbevoegd voor de vereniging Intern coördinator De intern coördinator is verantwoordelijk voor de invulling en begeleiding van de commissies. Daarnaast zorgt hij voor het werven van nieuwe leden en actieve leden. De intern coördinator moet zorgen voor een herkenbare huisstijl en een positief imago van HMV Actis binnen de Hanzehogeschool Groningen en studieverenigingen. Ook is hij verantwoordelijk voor het praktijkpuntenbeleid. Samen met de secretaris is hij vertrouwenspersoon voor alle leden binnen HMV Actis. In het jaar is de intern coördinator verantwoordelijk voor de buitenlandse reis commissie, de feestcommissie en de kennismakingscommissie. Hij zal naar eigen inzicht contactmomenten, CBU, inlassen met de verschillende commissies. De kennismakings commissie gaat pas later in het jaar van start. Daarnaast zal de intern coördinator, samen met de voorzitter, plaatsnemen in de galacommissie. Aan het begin van het collegejaar zal de intern coördinator een CBF inplannen, om zo alle gewone commissieleden op de hoogte te brengen van hun werkzaamheden. De intern coördinator stelt zich kandidaat voor de IMR (Instituut Medezeggenschapsraad). Samen met de secretaris draagt de intern coördinator zorg voor alle uitingen die op Facebook en Twitter worden geplaatst. Ook het plaatsen van de foto s van alle activiteiten valt onder de verantwoording van de intern coördinator Extern coördinator De extern coördinator onderhoudt de contacten met de huidige sponsoren en bouwt deze verder uit zodat er een goede relatie ontstaat tussen hen en HMV Actis. Daarnaast zal hij zich inzetten voor het werven van nieuwe sponsoren en relaties. De extern coördinator zal de huidige sponsoren en eventuele nieuwe sponsoren archiveren in het nieuwe CRM-systeem dat HMV Actis heeft toegepast. Ook zal de extern coördinator de website beheren en is hij verantwoordelijk voor alle uitingen die op de website worden geplaatst. Ook verzorgt de extern coördinator het promotiemateriaal voor de gehele vereniging. Het komende bestuursjaar zal de extern coördinator zich ontfermen over de career commissie. Hij organiseert naar eigen inzicht contactmomenten, CBU, met de career commissie. Daarnaast zal hij aan het begin van het jaar een CBF organiseren voor alle externen van de verschillende commissies. 17

19 Daarnaast zal de extern coördinator het beheer van LinkedIn op zich nemen en de bedrijven/sponsoren pagina op de website van HMV Actis. 4.2 Raad van Toezicht (RvT) Deze treedt op als adviserend orgaan, zal het bestuur controleren en is bevoegd om in te grijpen wanneer zij dat nodig achten. De RvT bestaat uit twee tot vijf ervaren HMV Actis leden die de vereniging een warm hart toedragen. Van de RvT wordt verwacht dat ze meedenken met het bestuur op strategisch niveau. De RvT en het bestuur zullen tenminste eenmaal per twee maanden samen vergaderen. 4.3 Commissies Binnen HMV Actis zijn een aantal commissies gedefinieerd: 1. Almanak commissie 2. Buitenlandse reis commissie 3. Career commissie 4. Congres commissie 5. Feest commissie 6. Gala commissie 7. Kennismakings commissie 8. Kas commissie 9. LezEx commissie 10. PR-commissie Het streven is dat de commissies worden opgevuld door minstens drie tot maximaal zeven personen. Het aantal commissieleden per commissie is afhankelijk van het aantal benodigde leden per commissie. In elke commissie worden in ieder geval de volgende functies vervuld: voorzitter, secretaris en penningmeester. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere commissies, deze zijn terug te vinden in het organogram in hoofdstuk 3.3. De verantwoordelijke uit het bestuur organiseert naar eigen inzicht en in overleg met de commissie, een CBU. Deze wordt in ieder geval gehouden met de coördinator van de commissie, de voorzitter van de commissie en minimaal één ander commissielid. De voorzitters van de commissies hebben minstens eenmaal per blok een CVV. Hierin kan een commissie contacten en kennis uitwisselen met een andere commissie. De notulen van de commissievergaderingen worden naar de coördinator en de secretaris gestuurd. De coördinator blijft hierdoor op de hoogte van de bezigheden en de secretaris moet de notulen archiveren. Aan het begin van het jaar wordt er een CBF georganiseerd door het bestuur. Dit zijn vergaderingen voor de uitzonderlijke functies binnen een commissie. Deze worden geleid door het desbetreffende bestuurslid. De selectieprocedure voor commissieleden gaat als volgt: de leden die geïnteresseerd zijn om actief te worden binnen een commissie van HMV Actis, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij het bestuur. Hierbij zal in ieder geval de intern coördinator aanwezig zijn en één of twee overige bestuursleden. Er wordt dan gekeken of de persoon in kwestie geschikt is als commissielid, of de functie die het lid wil gaan uitvoeren duidelijk is en of de 18

HMV Actis. Beleidsplan

HMV Actis. Beleidsplan HMV Actis Beleidsplan 2016-2017 5 september 2016 Jaron Veldhuis Roos Andreae Karlo Blaauw Femke van der Hauw Juliët Oostra Voorzitter Secretaris/ Vicevoorzitter Penningmeester Intern coördinator Extern

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Versie 1.7 Publicatiedatum: 3-11-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur,

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Studievereniging Cura Studievereniging HBO-V Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 2 februari 2016 Inhoudsopgave Begripsbepaling... 3 Beleid... 3 Het bestuur...

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Speerpunten Professionaliseren Carrièregerichtheid verbeteren Internationaliseren Commissiebeleid verbeteren Introductieplan opstellen Deze speerpunten

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Doel Alle activiteiten die de vereniging organiseert moeten toegankelijk zijn voor de leden. In principe is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie dan wel productie van: Elk jaar

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland

Secretarieel Jaarverslag H.E.M.A.-bond Nederland Secretarieel arverslag H.E.M.A.-bond Nederland arlijks presenteert de secretaris tijdens de ALV een algemene stand van zaken van de bond. Na het eerste bestaansjaar van de bond is dit dan ook het moment

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

HMV Actis Huishoudelijk Reglement

HMV Actis Huishoudelijk Reglement HMV Actis Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HMV Actis - - 0 0 0 0 0 Inhoudsopgave Inleiding... Afdeling : Definities... Artikel Definities... Afdeling : Lidmaatschap... Artikel Leden... Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1. Voorwoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 In dit beleidsplan wordt de richting die het bestuur 2014-2015 aan studievereniging ASCI wil geven uitgelegd. We zijn het vierde bestuur

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten

Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 08-05-2017 Joost van der Putten Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten BEGRIPSBEPALING Kandidaat-bestuur - Het beoogd nieuwe bestuur, voordat dit

Nadere informatie

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde Begroting 2016-2017 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 19 oktober 2016 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van verenigingsjaar 2016-2017 van studievereniging

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Beleidsplan. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen. Academie voor Verpleegkunde. 10 oktober 2015. Opgesteld door:

Beleidsplan. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen. Academie voor Verpleegkunde. 10 oktober 2015. Opgesteld door: Beleidsplan 2015 2016 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 10 oktober 2015 Opgesteld door: Wieke Huisman Welmoed Mintjes Lotte Blink Simone de Wit Danique Staal Voorwoord

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Leon Kuipers. Brecht den Ouden. Frie Roijers. Martijn Lunenborg. Coco Claessen. Nick Crolla. Verenigingsjaar 2012-2013

BELEIDSPLAN. Leon Kuipers. Brecht den Ouden. Frie Roijers. Martijn Lunenborg. Coco Claessen. Nick Crolla. Verenigingsjaar 2012-2013 BELEIDSPLAN Verenigingsjaar 2012-2013 Zandvoort, 13 Juli 2012 Leon Kuipers Brecht den Ouden Frie Roijers Martijn Lunenborg Coco Claessen Nick Crolla VOORWOORD Studievereniging POLIS is de studievereniging

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Studievereniging RealTime

Studievereniging RealTime Studievereniging RealTime Partnermogelijkheden 2014-2015 De mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking! Voor u ligt een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst van studievereniging RealTime. Middels

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005 Voorwoord Studievereniging Polis is opgericht op 3 mei 1991. Dit jaar bestaat zij vijftien jaar en viert zodoende haar derde lustrum. Studievereniging Polis is begonnen als studievereniging voor de opleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Informatiepakket SSA bestuur

Informatiepakket SSA bestuur Informatiepakket SSA bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 Kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050 595 4094 www.ssaweb.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Informatiepakket

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der 1 Algemene bepalingen 1. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging.

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. N.S.P.V. Lasya Huishoudelijk Reglement 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Verenigingsjaar 2010-2011. Oosterhout, 11 juli 2010. Ruben Backx. Robin Fens. Anouk Lelkens. Max Meulendijks. Steven van den Oord

BELEIDSPLAN. Verenigingsjaar 2010-2011. Oosterhout, 11 juli 2010. Ruben Backx. Robin Fens. Anouk Lelkens. Max Meulendijks. Steven van den Oord BELEIDSPLAN Verenigingsjaar 2010-2011 Oosterhout, 11 juli 2010 Ruben Backx Robin Fens Anouk Lelkens Max Meulendijks Steven van den Oord Karlijn Pielage Voorwoord Studievereniging POLIS is de studievereniging

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie