Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1997 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Cie. Vergunningen Personenvervoer 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Geschiedenis van het archiefbeheer...6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en Bureau Autobussen CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/Bureau Autobussen: Goedkeuring dienstregelingen en tarieven Aanhangsel... 37

4

5 Cie. Vergunningen Personenvervoer 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen Periode: Archiefbloknummer: W23170 Omvang: 21,00 meter; 977 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Commissie Vergunningen Personenvervoer Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten Inspecteur-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Energie, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Waterstaat, Afdeling Vervoerwezen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Commissie Vergunningen Personenvervoer bevat voornamelijk registers van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, per provincie ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem.

6 6 Cie. Vergunningen Personenvervoer Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Het archief kent geen materiële beperkingen. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Cie. Vergunningen Personenvervoer, , inv.nr.... Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

7 Cie. Vergunningen Personenvervoer 7 Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 Cie. Vergunningen Personenvervoer 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en COMMISSIE VERGUNNINGEN PERSONENVERVOER (CVP) EN VOORGANGER EN Ontwerp Reglement Autovervoer Personen, 1936 ca. 1 stuk 2 Rede uitgesproken door de minister op 25 februari 1937 bij de installatie van de commissie, stuk 3 Verslag van een bespreking met de Nederlandsche Vereeniging voor Tramwegen en Autotransportdiensten, met bijlagen, omslag 4 Stukken betreffende de wijziging van het Reglement Autovervoer Personen, omslag 5-7 Notulen van de Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten, met bijlagen, pakken 5 1 t/m t/m t/m Ontwerp Wet Autovervoer Personen, alsmede ontwerp-besluit tot uitvoering van de Wet Autovervoer Personen, met reacties en opmerkingen, pak 9 Stukken betreffende verbetering contact met de colleges van Gedeputeerde Staten, omslag 10 Ingekomen documentatie, met foto's, omslag Openbare zittingen ter behandeling van aanvragen om vergunning tot het uitoefenen van autobusdiensten, pakken en 3 omslagen 11 Algemeen , omslag 12 Groningen Friesland, Drenthe Overijssel Gelderland

10 10 Cie. Vergunningen Personenvervoer Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant , omslag 22 Zeeland 1938, omslag 23 Diverse statistieken, omslag 24 Stukken betreffende de werkwijze van de commissie, omslag 25 Correspondentie met diverse bonden betreffende het vervoer van goederen en personen, omslag 26 Beschikbaarstelling vergaderzaal in verband met de samenwerking met Gedeputeerde Staten op vervoersgebied, omslag 27 Agenda's en conclusies van besprekingen met de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat en de Inspecteur-Generaal van het Verkeer, omslag 28 Agenda's van de 1e t/m de 101e vergadering van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, omslag Notulen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, met bijlagen, pakken en 1 omslag 29 1 t/m t/m t/m , omslag Nota aan de minister betreffende richtlijnen te volgen bij de verlening van vergunningen voor de uitoefening van autobusdiensten en de uitvoering van groepsvervoer, met geleidebrief, omslag 34 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, pak 35 Algemene prijsvoorschriften/goedkeuring tarieven, dienstregelingen, omslag 36 Stukken betreffende verordeningen en vergunningen van het Militair Gezag, omslag 37 Jaarverslagen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer over de jaren , ,

11 Cie. Vergunningen Personenvervoer pak 38 Stukken betreffende besprekingen omtrent mijnwerkersvervoer, omslag 39 Stukken betreffende het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor het reizen naar de zogenaamde verboden landsdelen, omslag 40 Lijst I (Ondernemers met vaste vergunningen op 14 mei 1942) en lijst II ( Ondernemingen in handen van de N.S.), omslag 41 Voorontwerp Besluit Autobussenvervoer 1943, met bijlagen, omslag 42 Stukken betreffende de opheffing van de commissie, omslag 43 Stukken betreffende het vervangen van de tramdienst Amsterdam-Volendam door een busdienst van de N.A.C.O., omslag

12 12 Cie. Vergunningen Personenvervoer Bureau Autobussen BUREAU AUTOBUSSEN Correspondentie met Bedrijfsgroep Wegverkeer vakgroep Personenvervoer, omslag 45 Maandverslagen van het Bureau Autobussen van het Departement van Waterstaat, omslag 46 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 1 pak 47 Mijnwerkers Scholieren Sanatorium bezoekers Arbeiders/personen , pak 51 Buitenlandse reizigers Kerkgangers Oogstarbeiders Marktkooplieden Vissers Autobusverordening Militair Gezag, pak 57 Stukken betreffende verkeersberichten, omslag 58 Stukken betreffende Vergunningen voor personenvervoer ten behoeve van de kunst, omslag 59 Stukken betreffende autobusdiensten en groepsvervoer voor overheidsdiensten, omslag 60 Stukken betreffende staten autobusdiensten, omslag 61 Stukken betreffende het regelen van arbeidersvervoer door de Rijksdienst voor de uitvoering van werken, omslag 62 Algemene correspondentie, pak Ingekomen en uitgaande stukken per provincie, omslagen en 9 pakken 63 Groningen , omslag

13 Cie. Vergunningen Personenvervoer Friesland Drenthe Overijssel Noord Oost Polder , omslag Gelderland, Utrecht, Algemeen , omslag 71 Nederlandse Spoorwegen , omslag 72 Noord Holland Zuid Holland, Algemeen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , omslag 75 Noord Brabant Limburg Zeeland , omslag 78 Stukken betreffende gebruik van voor personenvervoer goedgekeurde vrachtauto's en noodautobussen, omslag 79 Stukken betreffende onderzoek naar een regeling waarbij abonnementhouders en militairen bij vervoer voorrang hebben, omslag 80 Stukken betreffende ritten van ongeregeld vervoer ten behoeve van de sport, omslag 81 Stukken betreffende tarieven, omslag Stukken betreffende toerwagenritten en ongeregeld vervoer, pakken 82 Deel I 83 Deel II 84 Toepassing van art. 4 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939, stuk 85 Stukken betreffende het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens de Wet Autovervoer Personen, omslag 86 Stukken betreffende eigen vervoer, omslag

14 14 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende het vervoer ten behoeve van Jaarbeursbezoekers, omslag 88 Stukken betreffende vervoertellingen, omslag 89 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen, omslag 90 Stukken betreffende zondagsdiensten, omslag 91 Stukken betreffende dienstregelingen, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 2 pakken 92 Algemeen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland , pak 101 Zeeland Noord-Brabant , pak 103 Limburg Buitenland Stukken betreffende ingestelde beroepen (algemeen), omslag 106 Stukken betreffende opgave statistische gegevens, pak 107 Stukken betreffende staanplaatsen autobussen, omslag 108 Stukken betreffende verzekeringsplicht, omslag 109 Stukken betreffende de ontwerp-statuten van de N.V. Vervoer van Industrieel Personeel regio Eindhoven, omslag 110 Stukken betreffende nomenclatuur van verkeersuitdrukkingen, omslag

15 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende halteplaatsen autobussen, omslag 112 Stukken betreffende personeel, omslag 113 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van tijdelijke (M) vergunningen, pak 114 Stukken betreffende het openbaar maken van beslissingen krachtens de Wet Autovervoer Personen, omslag 115 Stukken betreffende reizen naar het buitenland, omslag 116 Stukken betreffende aanvragen om vergunning ex. art. 12 Wet Autovervoer Personen door de Stichting Landelijke Bond van Autobusondernemers, pak Stukken betreffende het behandelen van tijdelijke I.G. vergunningen per provincie, omslagen 117 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Zeeland Noord-Brabant Limburg Stukken betreffende tijdelijke vergunningen ingevolge de Wet Autovervoer Personen, omslag 125 Stukken betreffende vrachtauto's voor personenvervoer, omslag 126 Stukken betreffende een vervoersonderzoek in Twenthe, omslag 127 Stukken betreffende openbare zittingen, omslag 128 Stukken betreffende vergunningen voor huurauto's, omslag

16 16 Cie. Vergunningen Personenvervoer CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/BUR. AUTOBUSSEN: VERGUNNING VERLENING 4E UITVOERINGSBESLUIT Algemeen, omslagen 129 Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Rijksinspecteurs van het Verkeer in de districten, omslagen 139 Algemeen, Groningen/Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Inspecteur Generaal van het Verkeer, Register van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, provinciegewijs ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem, pakken 151 Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 152 Noord-Brabant, Limburg, buitenland en diversen Groningen, omslagen 153 Appingedam, H. Vonk, [GR46], Appingedam, N.V. D.A.M., [GR1A/B], Bedum, P. Oosterloo, [GR55], Groningen, Autodienst "Goliath" Wed. M.P. Eltink-Bak, [GR13], Groningen, Burgemeester en Wethouders, [GR6], Groningen, J. Huizinga, [GR14], Groningen, N.V. Groningsch/Drentsch Snelvervoer, [GR24], 1940-

17 Cie. Vergunningen Personenvervoer Grootegast, K.J. Venema, [GR47], Grootegast/Doezum, J. Liefering, F. Nauta, J. Visser en L. Renkema, [GR67], Holwierde, Fa. Scheper en Mulder, [GR2], Hoogezand, N.V. Noorder Autobusdienst Onderneming "N.A.D.O.", [GR49], Kommerzijl, N.V. Kommerzijlster Autobusbedrijf, [GR36], Marum, Fa. Elema en Stollenga "E.S.A", [GR40A/B], Musselkanaal, H. Rave, [GR20], Musselkanaal, W.J. Thöne, [GR56], Niehove, Wed. M. Bok-Broersma en H.P. Homan, [GR44], Nieuwolda, J. Prenger, [GR29], Onstwedde, L.J. Heikens en A. Lantinga, [GR61], Onstwedde, L.J. Heikens, [GR52], Oude Pekela, Eerste Pekelder Autobus onderneming, [GR23], Siddeburen, Verkeersmij. "Roland", [GR63], Ter Apel, Fa. Bergman, [GR4A/B], Uithuizermeeden, N.V. Zanen-Verstoep, [GR50], Usquert, J. de Boer, [GR45], Utrecht, Groninger Autobusdiensten "G.A.D.O.", [GR27A/B], Veendam, L.G. van der Ploeg, [GR31], Vlagtwedde, De Wit-Engbert, [GR19], Vlagtwedde, W. Stubbe, [GR48], Winschoten, "Oldambt-Pekela", [GR35], Winschoten, D. Bronkhorst, [GR41], Winschoten, Garage D.J. van der Veen, [GR10], Winschoten, H.J. Deiman, [GR32], Winschoten, Stoomtramweg Mij. "Oostelijk Groningen", [GR15], Zoutkamp, Marnedienst, [GR54A/B], Friesland, omslagen 187 Akkrum, Jeeninga, F., [F98], Bakhuizen, Tj. Bult, [F64], Balk, Fa. M. de Boer en Zonen, [F14], Balk, N.V. Autobedrijf "De Zuid-Westhoek", [F128], Birdaard, Tadema en Zoon, [F17], Bolsward, Gebr. H. en W. Zwaagstra, [F30], Boornbergum, Sj. Paulusma, [F77], Buitenpost, R. v.d. Meulen, [F51], Dokkum, Gebr. L. en G. Sprietsma, [F19A/B], Dokkum, L. Sprietsma, [F132], Dokkum, N.V. Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming N.O.F., [F99A1/A2/B/C], Ee, Gebrs. P. en J. de Vries, [F7], Engwierum, Gebrs. K. en J. Dijkstra, [F62], 1940

18 18 Cie. Vergunningen Personenvervoer Franeker, J.B. v.d. Pol, [F68], Gaastmeer/Heeg, Westra M. en B., [F52], Garijp, J. Hoogstins, [F129], Grouw, G. Palstra, [F36], Grouw, W. van der Veen, [F123], Heerenveen, A. Jonkers, [F130], Heerenveen, Autobedrijf "Heerenveen" N.V., [F104], Heerenveen, Nederlandsche Tramweg Mij., [F83A1/A2/B/C], Hollum, Visser, Ridder en Co., [F127], Holwerd, H. Bierma, [F105], Holwerd, Leeuwarder Autobedrijf en H. Bierma, [F67], Huizum, G. v.d. Bosch, [F85], Huizum, Leeuwarder Autobedrijf "L.A.B.", [F16A/B], IJlst, J. v.d. Zee, [F95], Joure, Gebr. J. en R. Slof, [F28A/B], Joure, R. Schootstra, [F102], Kollum, J.P. Schriemer, [F121], Kollum, N.V. "De Lauwersdiensten", [K101], Kollum, P. Veenstra, [F1], Langweer, Fa. Gebrs. Bakker, [F12], Leeuwarden, H. Tolman, [F37A1/A2/B], Lemmer, Gebrs. J., Sj., H., Th., Fr., A., J. Coehoorn, [F2], Lemmer, M. Bangma, [F11], Makkum, Fa. J. Bouma en Zoon, [F58], Murmerwoude, M.C. de Jong, [F50], Nes (A), J. Wagenaar, [F126], Oldeboorn, A. Elgersma, [F26], Oldeboorn, J. Jousma, [F103], Oosterend, Tj. van der Wal, [F35], Oosterlittens, Dijkstra en Co., [F10], Oosterwierum, Fa. S.S. Sijpersma en Zoon, [F29A/B], Oosterzee, Fa. Gebr. Kuipers, [F100], Oranjewoud, H. Jonkers, [F3], Oude Bildtzijl, [F42], Oudega, D. Hoekstra en J. de Jong, [F18], Rauwerd, P. Lantinga en Tj. de Vries, [F38], Rottevalle, F. Postma, [F53], Schiermonnikoog, S. v.d. Werff, [F124], Siegerswoude, S.B. Mulder, [F122], Sneek, Sneeker Autobusbedrijf Fa. van der Zee en Groenhof, [F6], Snikzwaag, Douwe Egberts Tabakfabrieken-Koffiebranderijen Theehandel N.V., [F78], St. Anna Parochie, Gebr. W. en W. de Jong, [F80], St. Jacobiparochie, L. Bantema, [F.60], St. Johannisga, Gebr. J. en G. Jager, [F59], Stiens, P. van Zandbergen, [F89], Surhuisterveen, Y. Fokkinga, A. Zijlstra en J. Snijder, [F97],

19 Cie. Vergunningen Personenvervoer Terband, W. Weiland, [F112], Terschelling (West), A. Cupido, [F131], Ureterp, S. v.d. Wal, [F90], Wanswerd, S. Iedema, [F47], Wanswerd/Leeuwarden, S. Iedema en R. Kalma, [F63], Wartena, J.D. Boekema, [F46], Wartena, R. Valk, [F43], Wier, Ned. Herv. Gemeente, [F108], Wolvega en Kuinre, L. de Koe en T. Koopmans, [F93], Wolvega, J. Molenaar, [F125], Wolvega, L. de Koe, [F24], Wommels, J. Boonstra, [F9A/B], Drenthe, omslagen en 2 pakken 258 Annerveenschekanaal, A. Alberts, [D11], Assen, E.J. Drenth, [D49], Assen, F. Post, [D53], Assen, H. Schoenmaker, [D48], Assen, K. Harmanni, [D26], Assen, Tj. v.d. Ploeg, [D3], Borger, K. v.d. Vlag, [D25], Emmen, B.J.P. Alfrink, [D27], Emmen, J.H. Beugeling, [D1], Emmercompascuum, K. de Boer, [D24], Gasselternijveen (Gem. Gasselte), W. Eeftingh, [D13], Hoogeveen, Eerste Drentsche Stoomtramwegmij., [D5], , pak 270 Klazienaveen, F. Lanting, [D18], Meppel, Drentsche Autobus Onderneming D.A.B.O., [D33A/B/C], Meppel, Fa. A. Kroeskop en Zoon, [D45], Meppel, J. v.d. Wolf, [D28], Nietap, N.V. Leekster Tak, [D43A/B/C/D/E], , pak 275 Nieuw Amsterdam (Gem. Emmen), Wed. W. Keen-Jansen en R. Keen, [D10], Nieuw Schoonebeek, H.Th. Pieper, [D8], Norg, K. Karsten, [D20], Rolde, H. Takens, [D47], Smilde, J. Knol, [D9], Veenhuizen, Hoofddir. der Rijkswerkinrichtingen, [D51], Wapserveen, M. de Vries, [D36], Westerbork, B. Dubbelboer, [D17], Westerbork, J. Boer, [D16], Wijk de, J.H. Berendsen, [D42], Zwartemeer (gem. Emmen), G. Smit Jzn., [D38], Overijssel, omslagen en 4 pakken 286 Almelo, Fa. H. ten Care Hzn., [OV51],

20 20 Cie. Vergunningen Personenvervoer Almelo, Kleyssen's Autodienstonderneming en Garagebedrijf, [OV8A/B/C/E/F], Ane (Gem. Gramsbergen), H.W. Kelder, [OV78], Beerzeveld, J. Meinderink, [OV27A/B], Borne, B.J. Brok, [OV54], Borne, G. ter Haar, [31A/B/C], , pak 292 Denekamp, Snoeyink J.H.J., [OV70], Deventer, A.H. Hardon's Autobusdienst N.V., [OV25], Deventer, A.H. Hardon, [OV23], Deventer, B.A. Mulder, [OV83], Deventer, Fa. J. Kolkman en Co., J.W. Kolkman en D.J. v.d. Kemp, [OV86], Deventer, W. Hardon, [OV21], Deventer, Wed. Weijers-Vervoort, [OV87], Enschede, "Brilman" Garage, [OV57], Enschede, A.J.M. van Kempen, [OV96], Enschede, D. Aalderson-Geesink, [OV19], Enschede, Fa. J.W. Bos en Zoon, [OV6A/B/C/D], Enschede, N.V. Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij, [OV4], , pak 304 Enschede, Reisbureau "Twenthe" Arke en ten Berge, [OV90], Epe, A. Degeling, [OV53], Genemuiden, N.V. De Vereenigde Autobusdienst "Genemuiden", [OV2], Gildehaus, W. Niermann, [OV48], Goor, Gebr. ten Duis, [OV42], Haarle, J. Spijkerman, [OV36], Heino, F. Meinderink, [OV3], Heino, N.V. Autobusdienst Ond. "Salland" v/h F. Meinderink, [OV34], Hengelo, Fa. Beverdam, [OV55], Hengelo, G.H. en H. Smitshuis, [OV28], Hengelo, G.J. ten Bloemendaal, [OV95], Hengelo, H.J. Assink (H.A.V.I.), [OV68], Hengelo, H.J. Roeloffzen, [OV17A/B/C], Hengelo, N.V. Twentsche Autobusdienst v/h G.J.H. Nijhuis, [OV30], , pak 318 Holten, Fa. "De Overijsselsche Autobusdiensten", [OV38], Holten, J.G.T. Müller, [OV40], Kampen, Stutvoet en Van Dooren, [OV1], Lemelerveld, F.G. Geissler, [OV61], Lemelerveld, R. Timmerman, [OV60], Losser, A. Fiselier, [OV75], Losser, G.J. Schorfhaar, [OV74], Losser, H.G. Lippinkhof en J. Boerrigter, [OV20], Losser, J.A.M. Bouwma, [OV22], Nijverdal, W. Oosterveen, [OV72], Nordhorn, Baubüro der Deutschen Fernkabelgesellschaft, [OV49],

21 Cie. Vergunningen Personenvervoer Nordhorn, Fa. H. Gervink en Co., [OV47], Nordhorn, Fa. Povel,[OV41], Nordhorn, Fa. Rawe en Co., [OV44], Nordhorn, Firma Niehues & Dütting, [OV43], Ommen, Autobus Mij. Centraal Overijssel "Centro", [OV50A/B], , pak 334 Ommen, Autobusonderneming "De Vechtstreek", [OV69], Ommen, E.Lambers, [OV14], Rijssen, A.J. Hodes, [OV24], Rossum, G.J. Meinders, [OV29], Schepsdorf, H. Meijering, [OV35], Tubbergen, H. ter Beek, [OV93], Urk, N.V. Eerste Urker Stoomboot Mij., [OV45], Vriezenveen, B.W. Winkel, [OV15A/B], Vriezenveensche Wijk, A.J. Schepers, [OV73], Vroomshoop, G. Bolhuis, [OV81], Vroomshoop, G.Lefferts, [OV18], Wierden, G. v.d. Broeke, [OV89], Wierden, N.V. Wierdensche Algemeene Transport Onderneming (W.A.T.O.), [OV10], Zwolle, "Lambers" Autodiensten N.V.(i.o.), [OV13], Zwolle, H.J. Schutte, [OV94], Zwolle, J. de Vries, [OV12], Zwolle, N.V. Vervoermij. "De Noord Westhoek" v/h Spoorwegmij. "Zwolle-Blokzijl", [OV16], Gelderland, omslagen en 1 pak 351 Aalten, B. Veldhuis, [GD48], Ammerzoden, J. Kras, [GD7], Ammerzoden, W. Vos, [GD5], Andelst, Merkus, P.J., [GD43], Anholt, Fa. Gebr. Ditters, [GD104], Apeldoorn, A.B. Streng, [GD98], Apeldoorn, E.J. Waterkamp (A.Z.A.), [GD56], Apeldoorn, Fa. van Hunen, [GD120], Apeldoorn, Gebr. Robart N.V. "A.A.A.", [GD77A/B], Apeldoorn, Johan van Geerestein, [GD13], Apeldoorn, W. Tieleman, [GD17], Apeldoorn, v.d. Ende's Autobusmij., [GD103A/B/C/DI/DII], Arnhem, Fa. D. de Rijk en Fa. H. Matser, [GD8], Arnhem, Gemeente Trambedrijf, [GD36], Arnhem, H. Matser, [GD66], Arnhem, J. van Rijn, [GD83], Arnhem, N.V. Velox, [GD106A/B/C], Arnhem, Vereeniging "Kleuterzorg", [GD82], Beek, W.R. Bodt, [GD22], Bottrop, Erwin Fischer, [GD111], Culemborg, Koedam N.A., [GD51], 1940

22 22 Cie. Vergunningen Personenvervoer Culemborg, S.P.N.H. Veen, [GD45], Didam, J.W. Morren, [GD21], Doetichem, Betuwsche-Stoomtramweg Mij., [GD12], Doetinchem, Geldersch Overijsselsche Stoomtram Mij., [GD19], Doetinchem, Geldersch Westfaalsche Tramweg Mij., [GD11], Doetinchem, N.V. Geldersche Tramweg Mij., [GD37], , pak 378 Doetinchem, Tramweg Mij. "De Graafschap", [GD54], Doetinchem, Tramweg Mij. Zutphen-Emmerik, [GD46], Doetinchem, Wed. W.J. Hageman, [GD52], Duisburg, Heinrich Keller, [GD112], Ede, A. van Laar, [GD58], Ede, Exploitatie Mij. voor Autobussen, [GD60] Eefde, B.H.J. Bruil (Z.E.G.O.), [GD50], Eibergen, J.B. Arink, [GD20], Elst, N.V. Taminianfabrieken, [GD118], Epe, Fa. G. van Dijk, J. en C. Brummelkamp, [GD30], Epe, Gebr. G.J. en R. Dijkstra, [GD24], Epe, N.V. N.O.V.A., [GD86A/B/C], Ermelo, De Veluwsche Autobusdienst, [GD55A/B], Godesberg, Godesberger Omnibus-gesellschaft, [GD116], Groenlo, J. Bax, [GD96], Groenlo, N.V. Groenlosche Tram, [GD35], Groenlo, N.V. Steenfabriek, [GD125], Haaften, J.H. van Ballegooyen, [GD18], Haaksbergen, N.V. D. Jordaan & Zonen Textielfabrieken, [GD124], Harderwijk, A.D. Baars, [GD80], Harderwijk, T. van Maanen, [GD57A/B/C], Heerenberg, A.W.R. Hendriksen, [GD95], Hilden, Gebr. Hochkeppel, [GD115], Isselborg, Bose, J., [GD108], Kerkdriel, P.J. van Alem, [GD1], Kootwijkerbroek, J.J. v.d. Kieft, [GD85], Lichtenvoorde, T.J.A. Düsseldorp, [GD91], Lobith, Lobitsche Autodienst, [GD49], Lobith, N.V. Lobitsche Autodienst en L. Hendriks, [GD107], Lochem, B.J. Klein Breteler, [GD29], Lunteren, P. Dijs, [GD79], Millingen, Commandant van het 2r Eskadron Marechaussee, [GD87], Millingen, Th. Egberts en Zoon, [GD44], Nijkerk, J.W.A. Buenk, [GD78], Nijmegen, E.M. Toonen, [GD42], Nijmegen, K.J. Wolf en Zoon, [GD3A/BI/II], Nijmegen, N.V. Citam, [GD9], Nijmegen, Wed. J.C. Repkes-Broekman, [GD81], Oldebroek, Commandant Artillerie Schietkamp, [GD27], 1940

23 Cie. Vergunningen Personenvervoer Oldebroek, W. Fikse, [GD84], Pattscheid, Alex Schmitz, [GD114], Renkum, N.V. Vereenigde Kon. Papierfabriek Fa. Van Gelder en Zonen, [GD117], Rheydt, Fa. Auto Eschenbrucken, [GD110], Rossum, Auto Onderneming "Onze Tram", [GD33], Tiel, J. van der Meijden, [GD23], Tiel, M. Verhoeks, [GD26], Tiel, Mij. "De Betuwe", [GD121], Tiel, Wed. T. Corbelijn Van Ewijck, [GD14], Twello,"Vereenigde Autobusdienst Deventer-Apeldoorn", [GD61], Vaassen, Gebrs. Brommelkamp, [GD93], Wageningen, Autobus en Toeringcarbedrijf, [GD63], Wageningen, Fa. J. Baars en Zoon, [GD119], Wekerom (Ede), H.J. v.d. Krol, [GD90], Well, K. Brugink, [GD99], Well, K. Struyk, [GD100], Wickrath, Franz Postels, [GD113], Winterswijk, A. Gijsbers, [GD94], Zaltbommel, C. Stavast, [GD73], Zaltbommel, W. van Leeuwen, [GD10], Zevenaar, B.F.A. Aleven, [GD71], Zevenaar, L. Hendriks, [GD47], Zuilichem, A.C. Rüger Jr., [GD6], Zutphen, B. Vlaswinkel, [GD15], Zutphen, Fa. H.Th.J. v.d. Berge, [GD123], Zutphen, Fa. Schut, [GD122], Utrecht, omslagen en 4 pakken 443 Amersfoort, Erdalfabriek N.V. Maatschappij voor wasverwerking, [U24], Amersfoort, N.V. Amersfoortsche Autobusdienst, [U9], Bunschoten, Beekhuis en Dijkhuizen, [U43], Bunschoten, Kl. Huygen, [U88], Driebergen-Rijsenburg, H. Meijer, [U6], Elst, H. Houth, [U25], Harmelen, Th.J. Peters, [U13], IJsselstein, J. v.d. Wijngaard, [U27], Jutfaas, N.V. "Autobusdienstenvereeniging" v/h "Tram- en Bargedienstvereeniging", [U18], Jutphaas, De Twee Provincien N.V., [U21], Laag-Nieuwkoop, W. de Haas, [U46], Loenen, C.J. Schiltmeijer, [U10], Loosdrecht, J. Hoveling, [U32], Maarssen, Gebr. Meijers, [U19], Maarssen, M. Oskamp, [U7], Montfoort, P.J. van Rossum, [U16], Polsbroek, G. Kwakernaak, [U26],

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie