Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1997 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Cie. Vergunningen Personenvervoer 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Geschiedenis van het archiefbeheer...6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en Bureau Autobussen CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/Bureau Autobussen: Goedkeuring dienstregelingen en tarieven Aanhangsel... 37

4

5 Cie. Vergunningen Personenvervoer 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen Periode: Archiefbloknummer: W23170 Omvang: 21,00 meter; 977 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Commissie Vergunningen Personenvervoer Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten Inspecteur-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Energie, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Waterstaat, Afdeling Vervoerwezen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Commissie Vergunningen Personenvervoer bevat voornamelijk registers van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, per provincie ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem.

6 6 Cie. Vergunningen Personenvervoer Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Het archief kent geen materiële beperkingen. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Cie. Vergunningen Personenvervoer, , inv.nr.... Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

7 Cie. Vergunningen Personenvervoer 7 Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 Cie. Vergunningen Personenvervoer 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en COMMISSIE VERGUNNINGEN PERSONENVERVOER (CVP) EN VOORGANGER EN Ontwerp Reglement Autovervoer Personen, 1936 ca. 1 stuk 2 Rede uitgesproken door de minister op 25 februari 1937 bij de installatie van de commissie, stuk 3 Verslag van een bespreking met de Nederlandsche Vereeniging voor Tramwegen en Autotransportdiensten, met bijlagen, omslag 4 Stukken betreffende de wijziging van het Reglement Autovervoer Personen, omslag 5-7 Notulen van de Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten, met bijlagen, pakken 5 1 t/m t/m t/m Ontwerp Wet Autovervoer Personen, alsmede ontwerp-besluit tot uitvoering van de Wet Autovervoer Personen, met reacties en opmerkingen, pak 9 Stukken betreffende verbetering contact met de colleges van Gedeputeerde Staten, omslag 10 Ingekomen documentatie, met foto's, omslag Openbare zittingen ter behandeling van aanvragen om vergunning tot het uitoefenen van autobusdiensten, pakken en 3 omslagen 11 Algemeen , omslag 12 Groningen Friesland, Drenthe Overijssel Gelderland

10 10 Cie. Vergunningen Personenvervoer Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant , omslag 22 Zeeland 1938, omslag 23 Diverse statistieken, omslag 24 Stukken betreffende de werkwijze van de commissie, omslag 25 Correspondentie met diverse bonden betreffende het vervoer van goederen en personen, omslag 26 Beschikbaarstelling vergaderzaal in verband met de samenwerking met Gedeputeerde Staten op vervoersgebied, omslag 27 Agenda's en conclusies van besprekingen met de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat en de Inspecteur-Generaal van het Verkeer, omslag 28 Agenda's van de 1e t/m de 101e vergadering van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, omslag Notulen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, met bijlagen, pakken en 1 omslag 29 1 t/m t/m t/m , omslag Nota aan de minister betreffende richtlijnen te volgen bij de verlening van vergunningen voor de uitoefening van autobusdiensten en de uitvoering van groepsvervoer, met geleidebrief, omslag 34 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, pak 35 Algemene prijsvoorschriften/goedkeuring tarieven, dienstregelingen, omslag 36 Stukken betreffende verordeningen en vergunningen van het Militair Gezag, omslag 37 Jaarverslagen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer over de jaren , ,

11 Cie. Vergunningen Personenvervoer pak 38 Stukken betreffende besprekingen omtrent mijnwerkersvervoer, omslag 39 Stukken betreffende het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor het reizen naar de zogenaamde verboden landsdelen, omslag 40 Lijst I (Ondernemers met vaste vergunningen op 14 mei 1942) en lijst II ( Ondernemingen in handen van de N.S.), omslag 41 Voorontwerp Besluit Autobussenvervoer 1943, met bijlagen, omslag 42 Stukken betreffende de opheffing van de commissie, omslag 43 Stukken betreffende het vervangen van de tramdienst Amsterdam-Volendam door een busdienst van de N.A.C.O., omslag

12 12 Cie. Vergunningen Personenvervoer Bureau Autobussen BUREAU AUTOBUSSEN Correspondentie met Bedrijfsgroep Wegverkeer vakgroep Personenvervoer, omslag 45 Maandverslagen van het Bureau Autobussen van het Departement van Waterstaat, omslag 46 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 1 pak 47 Mijnwerkers Scholieren Sanatorium bezoekers Arbeiders/personen , pak 51 Buitenlandse reizigers Kerkgangers Oogstarbeiders Marktkooplieden Vissers Autobusverordening Militair Gezag, pak 57 Stukken betreffende verkeersberichten, omslag 58 Stukken betreffende Vergunningen voor personenvervoer ten behoeve van de kunst, omslag 59 Stukken betreffende autobusdiensten en groepsvervoer voor overheidsdiensten, omslag 60 Stukken betreffende staten autobusdiensten, omslag 61 Stukken betreffende het regelen van arbeidersvervoer door de Rijksdienst voor de uitvoering van werken, omslag 62 Algemene correspondentie, pak Ingekomen en uitgaande stukken per provincie, omslagen en 9 pakken 63 Groningen , omslag

13 Cie. Vergunningen Personenvervoer Friesland Drenthe Overijssel Noord Oost Polder , omslag Gelderland, Utrecht, Algemeen , omslag 71 Nederlandse Spoorwegen , omslag 72 Noord Holland Zuid Holland, Algemeen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , omslag 75 Noord Brabant Limburg Zeeland , omslag 78 Stukken betreffende gebruik van voor personenvervoer goedgekeurde vrachtauto's en noodautobussen, omslag 79 Stukken betreffende onderzoek naar een regeling waarbij abonnementhouders en militairen bij vervoer voorrang hebben, omslag 80 Stukken betreffende ritten van ongeregeld vervoer ten behoeve van de sport, omslag 81 Stukken betreffende tarieven, omslag Stukken betreffende toerwagenritten en ongeregeld vervoer, pakken 82 Deel I 83 Deel II 84 Toepassing van art. 4 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939, stuk 85 Stukken betreffende het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens de Wet Autovervoer Personen, omslag 86 Stukken betreffende eigen vervoer, omslag

14 14 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende het vervoer ten behoeve van Jaarbeursbezoekers, omslag 88 Stukken betreffende vervoertellingen, omslag 89 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen, omslag 90 Stukken betreffende zondagsdiensten, omslag 91 Stukken betreffende dienstregelingen, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 2 pakken 92 Algemeen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland , pak 101 Zeeland Noord-Brabant , pak 103 Limburg Buitenland Stukken betreffende ingestelde beroepen (algemeen), omslag 106 Stukken betreffende opgave statistische gegevens, pak 107 Stukken betreffende staanplaatsen autobussen, omslag 108 Stukken betreffende verzekeringsplicht, omslag 109 Stukken betreffende de ontwerp-statuten van de N.V. Vervoer van Industrieel Personeel regio Eindhoven, omslag 110 Stukken betreffende nomenclatuur van verkeersuitdrukkingen, omslag

15 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende halteplaatsen autobussen, omslag 112 Stukken betreffende personeel, omslag 113 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van tijdelijke (M) vergunningen, pak 114 Stukken betreffende het openbaar maken van beslissingen krachtens de Wet Autovervoer Personen, omslag 115 Stukken betreffende reizen naar het buitenland, omslag 116 Stukken betreffende aanvragen om vergunning ex. art. 12 Wet Autovervoer Personen door de Stichting Landelijke Bond van Autobusondernemers, pak Stukken betreffende het behandelen van tijdelijke I.G. vergunningen per provincie, omslagen 117 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Zeeland Noord-Brabant Limburg Stukken betreffende tijdelijke vergunningen ingevolge de Wet Autovervoer Personen, omslag 125 Stukken betreffende vrachtauto's voor personenvervoer, omslag 126 Stukken betreffende een vervoersonderzoek in Twenthe, omslag 127 Stukken betreffende openbare zittingen, omslag 128 Stukken betreffende vergunningen voor huurauto's, omslag

16 16 Cie. Vergunningen Personenvervoer CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/BUR. AUTOBUSSEN: VERGUNNING VERLENING 4E UITVOERINGSBESLUIT Algemeen, omslagen 129 Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Rijksinspecteurs van het Verkeer in de districten, omslagen 139 Algemeen, Groningen/Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Inspecteur Generaal van het Verkeer, Register van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, provinciegewijs ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem, pakken 151 Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 152 Noord-Brabant, Limburg, buitenland en diversen Groningen, omslagen 153 Appingedam, H. Vonk, [GR46], Appingedam, N.V. D.A.M., [GR1A/B], Bedum, P. Oosterloo, [GR55], Groningen, Autodienst "Goliath" Wed. M.P. Eltink-Bak, [GR13], Groningen, Burgemeester en Wethouders, [GR6], Groningen, J. Huizinga, [GR14], Groningen, N.V. Groningsch/Drentsch Snelvervoer, [GR24], 1940-

17 Cie. Vergunningen Personenvervoer Grootegast, K.J. Venema, [GR47], Grootegast/Doezum, J. Liefering, F. Nauta, J. Visser en L. Renkema, [GR67], Holwierde, Fa. Scheper en Mulder, [GR2], Hoogezand, N.V. Noorder Autobusdienst Onderneming "N.A.D.O.", [GR49], Kommerzijl, N.V. Kommerzijlster Autobusbedrijf, [GR36], Marum, Fa. Elema en Stollenga "E.S.A", [GR40A/B], Musselkanaal, H. Rave, [GR20], Musselkanaal, W.J. Thöne, [GR56], Niehove, Wed. M. Bok-Broersma en H.P. Homan, [GR44], Nieuwolda, J. Prenger, [GR29], Onstwedde, L.J. Heikens en A. Lantinga, [GR61], Onstwedde, L.J. Heikens, [GR52], Oude Pekela, Eerste Pekelder Autobus onderneming, [GR23], Siddeburen, Verkeersmij. "Roland", [GR63], Ter Apel, Fa. Bergman, [GR4A/B], Uithuizermeeden, N.V. Zanen-Verstoep, [GR50], Usquert, J. de Boer, [GR45], Utrecht, Groninger Autobusdiensten "G.A.D.O.", [GR27A/B], Veendam, L.G. van der Ploeg, [GR31], Vlagtwedde, De Wit-Engbert, [GR19], Vlagtwedde, W. Stubbe, [GR48], Winschoten, "Oldambt-Pekela", [GR35], Winschoten, D. Bronkhorst, [GR41], Winschoten, Garage D.J. van der Veen, [GR10], Winschoten, H.J. Deiman, [GR32], Winschoten, Stoomtramweg Mij. "Oostelijk Groningen", [GR15], Zoutkamp, Marnedienst, [GR54A/B], Friesland, omslagen 187 Akkrum, Jeeninga, F., [F98], Bakhuizen, Tj. Bult, [F64], Balk, Fa. M. de Boer en Zonen, [F14], Balk, N.V. Autobedrijf "De Zuid-Westhoek", [F128], Birdaard, Tadema en Zoon, [F17], Bolsward, Gebr. H. en W. Zwaagstra, [F30], Boornbergum, Sj. Paulusma, [F77], Buitenpost, R. v.d. Meulen, [F51], Dokkum, Gebr. L. en G. Sprietsma, [F19A/B], Dokkum, L. Sprietsma, [F132], Dokkum, N.V. Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming N.O.F., [F99A1/A2/B/C], Ee, Gebrs. P. en J. de Vries, [F7], Engwierum, Gebrs. K. en J. Dijkstra, [F62], 1940

18 18 Cie. Vergunningen Personenvervoer Franeker, J.B. v.d. Pol, [F68], Gaastmeer/Heeg, Westra M. en B., [F52], Garijp, J. Hoogstins, [F129], Grouw, G. Palstra, [F36], Grouw, W. van der Veen, [F123], Heerenveen, A. Jonkers, [F130], Heerenveen, Autobedrijf "Heerenveen" N.V., [F104], Heerenveen, Nederlandsche Tramweg Mij., [F83A1/A2/B/C], Hollum, Visser, Ridder en Co., [F127], Holwerd, H. Bierma, [F105], Holwerd, Leeuwarder Autobedrijf en H. Bierma, [F67], Huizum, G. v.d. Bosch, [F85], Huizum, Leeuwarder Autobedrijf "L.A.B.", [F16A/B], IJlst, J. v.d. Zee, [F95], Joure, Gebr. J. en R. Slof, [F28A/B], Joure, R. Schootstra, [F102], Kollum, J.P. Schriemer, [F121], Kollum, N.V. "De Lauwersdiensten", [K101], Kollum, P. Veenstra, [F1], Langweer, Fa. Gebrs. Bakker, [F12], Leeuwarden, H. Tolman, [F37A1/A2/B], Lemmer, Gebrs. J., Sj., H., Th., Fr., A., J. Coehoorn, [F2], Lemmer, M. Bangma, [F11], Makkum, Fa. J. Bouma en Zoon, [F58], Murmerwoude, M.C. de Jong, [F50], Nes (A), J. Wagenaar, [F126], Oldeboorn, A. Elgersma, [F26], Oldeboorn, J. Jousma, [F103], Oosterend, Tj. van der Wal, [F35], Oosterlittens, Dijkstra en Co., [F10], Oosterwierum, Fa. S.S. Sijpersma en Zoon, [F29A/B], Oosterzee, Fa. Gebr. Kuipers, [F100], Oranjewoud, H. Jonkers, [F3], Oude Bildtzijl, [F42], Oudega, D. Hoekstra en J. de Jong, [F18], Rauwerd, P. Lantinga en Tj. de Vries, [F38], Rottevalle, F. Postma, [F53], Schiermonnikoog, S. v.d. Werff, [F124], Siegerswoude, S.B. Mulder, [F122], Sneek, Sneeker Autobusbedrijf Fa. van der Zee en Groenhof, [F6], Snikzwaag, Douwe Egberts Tabakfabrieken-Koffiebranderijen Theehandel N.V., [F78], St. Anna Parochie, Gebr. W. en W. de Jong, [F80], St. Jacobiparochie, L. Bantema, [F.60], St. Johannisga, Gebr. J. en G. Jager, [F59], Stiens, P. van Zandbergen, [F89], Surhuisterveen, Y. Fokkinga, A. Zijlstra en J. Snijder, [F97],

19 Cie. Vergunningen Personenvervoer Terband, W. Weiland, [F112], Terschelling (West), A. Cupido, [F131], Ureterp, S. v.d. Wal, [F90], Wanswerd, S. Iedema, [F47], Wanswerd/Leeuwarden, S. Iedema en R. Kalma, [F63], Wartena, J.D. Boekema, [F46], Wartena, R. Valk, [F43], Wier, Ned. Herv. Gemeente, [F108], Wolvega en Kuinre, L. de Koe en T. Koopmans, [F93], Wolvega, J. Molenaar, [F125], Wolvega, L. de Koe, [F24], Wommels, J. Boonstra, [F9A/B], Drenthe, omslagen en 2 pakken 258 Annerveenschekanaal, A. Alberts, [D11], Assen, E.J. Drenth, [D49], Assen, F. Post, [D53], Assen, H. Schoenmaker, [D48], Assen, K. Harmanni, [D26], Assen, Tj. v.d. Ploeg, [D3], Borger, K. v.d. Vlag, [D25], Emmen, B.J.P. Alfrink, [D27], Emmen, J.H. Beugeling, [D1], Emmercompascuum, K. de Boer, [D24], Gasselternijveen (Gem. Gasselte), W. Eeftingh, [D13], Hoogeveen, Eerste Drentsche Stoomtramwegmij., [D5], , pak 270 Klazienaveen, F. Lanting, [D18], Meppel, Drentsche Autobus Onderneming D.A.B.O., [D33A/B/C], Meppel, Fa. A. Kroeskop en Zoon, [D45], Meppel, J. v.d. Wolf, [D28], Nietap, N.V. Leekster Tak, [D43A/B/C/D/E], , pak 275 Nieuw Amsterdam (Gem. Emmen), Wed. W. Keen-Jansen en R. Keen, [D10], Nieuw Schoonebeek, H.Th. Pieper, [D8], Norg, K. Karsten, [D20], Rolde, H. Takens, [D47], Smilde, J. Knol, [D9], Veenhuizen, Hoofddir. der Rijkswerkinrichtingen, [D51], Wapserveen, M. de Vries, [D36], Westerbork, B. Dubbelboer, [D17], Westerbork, J. Boer, [D16], Wijk de, J.H. Berendsen, [D42], Zwartemeer (gem. Emmen), G. Smit Jzn., [D38], Overijssel, omslagen en 4 pakken 286 Almelo, Fa. H. ten Care Hzn., [OV51],

20 20 Cie. Vergunningen Personenvervoer Almelo, Kleyssen's Autodienstonderneming en Garagebedrijf, [OV8A/B/C/E/F], Ane (Gem. Gramsbergen), H.W. Kelder, [OV78], Beerzeveld, J. Meinderink, [OV27A/B], Borne, B.J. Brok, [OV54], Borne, G. ter Haar, [31A/B/C], , pak 292 Denekamp, Snoeyink J.H.J., [OV70], Deventer, A.H. Hardon's Autobusdienst N.V., [OV25], Deventer, A.H. Hardon, [OV23], Deventer, B.A. Mulder, [OV83], Deventer, Fa. J. Kolkman en Co., J.W. Kolkman en D.J. v.d. Kemp, [OV86], Deventer, W. Hardon, [OV21], Deventer, Wed. Weijers-Vervoort, [OV87], Enschede, "Brilman" Garage, [OV57], Enschede, A.J.M. van Kempen, [OV96], Enschede, D. Aalderson-Geesink, [OV19], Enschede, Fa. J.W. Bos en Zoon, [OV6A/B/C/D], Enschede, N.V. Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij, [OV4], , pak 304 Enschede, Reisbureau "Twenthe" Arke en ten Berge, [OV90], Epe, A. Degeling, [OV53], Genemuiden, N.V. De Vereenigde Autobusdienst "Genemuiden", [OV2], Gildehaus, W. Niermann, [OV48], Goor, Gebr. ten Duis, [OV42], Haarle, J. Spijkerman, [OV36], Heino, F. Meinderink, [OV3], Heino, N.V. Autobusdienst Ond. "Salland" v/h F. Meinderink, [OV34], Hengelo, Fa. Beverdam, [OV55], Hengelo, G.H. en H. Smitshuis, [OV28], Hengelo, G.J. ten Bloemendaal, [OV95], Hengelo, H.J. Assink (H.A.V.I.), [OV68], Hengelo, H.J. Roeloffzen, [OV17A/B/C], Hengelo, N.V. Twentsche Autobusdienst v/h G.J.H. Nijhuis, [OV30], , pak 318 Holten, Fa. "De Overijsselsche Autobusdiensten", [OV38], Holten, J.G.T. Müller, [OV40], Kampen, Stutvoet en Van Dooren, [OV1], Lemelerveld, F.G. Geissler, [OV61], Lemelerveld, R. Timmerman, [OV60], Losser, A. Fiselier, [OV75], Losser, G.J. Schorfhaar, [OV74], Losser, H.G. Lippinkhof en J. Boerrigter, [OV20], Losser, J.A.M. Bouwma, [OV22], Nijverdal, W. Oosterveen, [OV72], Nordhorn, Baubüro der Deutschen Fernkabelgesellschaft, [OV49],

21 Cie. Vergunningen Personenvervoer Nordhorn, Fa. H. Gervink en Co., [OV47], Nordhorn, Fa. Povel,[OV41], Nordhorn, Fa. Rawe en Co., [OV44], Nordhorn, Firma Niehues & Dütting, [OV43], Ommen, Autobus Mij. Centraal Overijssel "Centro", [OV50A/B], , pak 334 Ommen, Autobusonderneming "De Vechtstreek", [OV69], Ommen, E.Lambers, [OV14], Rijssen, A.J. Hodes, [OV24], Rossum, G.J. Meinders, [OV29], Schepsdorf, H. Meijering, [OV35], Tubbergen, H. ter Beek, [OV93], Urk, N.V. Eerste Urker Stoomboot Mij., [OV45], Vriezenveen, B.W. Winkel, [OV15A/B], Vriezenveensche Wijk, A.J. Schepers, [OV73], Vroomshoop, G. Bolhuis, [OV81], Vroomshoop, G.Lefferts, [OV18], Wierden, G. v.d. Broeke, [OV89], Wierden, N.V. Wierdensche Algemeene Transport Onderneming (W.A.T.O.), [OV10], Zwolle, "Lambers" Autodiensten N.V.(i.o.), [OV13], Zwolle, H.J. Schutte, [OV94], Zwolle, J. de Vries, [OV12], Zwolle, N.V. Vervoermij. "De Noord Westhoek" v/h Spoorwegmij. "Zwolle-Blokzijl", [OV16], Gelderland, omslagen en 1 pak 351 Aalten, B. Veldhuis, [GD48], Ammerzoden, J. Kras, [GD7], Ammerzoden, W. Vos, [GD5], Andelst, Merkus, P.J., [GD43], Anholt, Fa. Gebr. Ditters, [GD104], Apeldoorn, A.B. Streng, [GD98], Apeldoorn, E.J. Waterkamp (A.Z.A.), [GD56], Apeldoorn, Fa. van Hunen, [GD120], Apeldoorn, Gebr. Robart N.V. "A.A.A.", [GD77A/B], Apeldoorn, Johan van Geerestein, [GD13], Apeldoorn, W. Tieleman, [GD17], Apeldoorn, v.d. Ende's Autobusmij., [GD103A/B/C/DI/DII], Arnhem, Fa. D. de Rijk en Fa. H. Matser, [GD8], Arnhem, Gemeente Trambedrijf, [GD36], Arnhem, H. Matser, [GD66], Arnhem, J. van Rijn, [GD83], Arnhem, N.V. Velox, [GD106A/B/C], Arnhem, Vereeniging "Kleuterzorg", [GD82], Beek, W.R. Bodt, [GD22], Bottrop, Erwin Fischer, [GD111], Culemborg, Koedam N.A., [GD51], 1940

22 22 Cie. Vergunningen Personenvervoer Culemborg, S.P.N.H. Veen, [GD45], Didam, J.W. Morren, [GD21], Doetichem, Betuwsche-Stoomtramweg Mij., [GD12], Doetinchem, Geldersch Overijsselsche Stoomtram Mij., [GD19], Doetinchem, Geldersch Westfaalsche Tramweg Mij., [GD11], Doetinchem, N.V. Geldersche Tramweg Mij., [GD37], , pak 378 Doetinchem, Tramweg Mij. "De Graafschap", [GD54], Doetinchem, Tramweg Mij. Zutphen-Emmerik, [GD46], Doetinchem, Wed. W.J. Hageman, [GD52], Duisburg, Heinrich Keller, [GD112], Ede, A. van Laar, [GD58], Ede, Exploitatie Mij. voor Autobussen, [GD60] Eefde, B.H.J. Bruil (Z.E.G.O.), [GD50], Eibergen, J.B. Arink, [GD20], Elst, N.V. Taminianfabrieken, [GD118], Epe, Fa. G. van Dijk, J. en C. Brummelkamp, [GD30], Epe, Gebr. G.J. en R. Dijkstra, [GD24], Epe, N.V. N.O.V.A., [GD86A/B/C], Ermelo, De Veluwsche Autobusdienst, [GD55A/B], Godesberg, Godesberger Omnibus-gesellschaft, [GD116], Groenlo, J. Bax, [GD96], Groenlo, N.V. Groenlosche Tram, [GD35], Groenlo, N.V. Steenfabriek, [GD125], Haaften, J.H. van Ballegooyen, [GD18], Haaksbergen, N.V. D. Jordaan & Zonen Textielfabrieken, [GD124], Harderwijk, A.D. Baars, [GD80], Harderwijk, T. van Maanen, [GD57A/B/C], Heerenberg, A.W.R. Hendriksen, [GD95], Hilden, Gebr. Hochkeppel, [GD115], Isselborg, Bose, J., [GD108], Kerkdriel, P.J. van Alem, [GD1], Kootwijkerbroek, J.J. v.d. Kieft, [GD85], Lichtenvoorde, T.J.A. Düsseldorp, [GD91], Lobith, Lobitsche Autodienst, [GD49], Lobith, N.V. Lobitsche Autodienst en L. Hendriks, [GD107], Lochem, B.J. Klein Breteler, [GD29], Lunteren, P. Dijs, [GD79], Millingen, Commandant van het 2r Eskadron Marechaussee, [GD87], Millingen, Th. Egberts en Zoon, [GD44], Nijkerk, J.W.A. Buenk, [GD78], Nijmegen, E.M. Toonen, [GD42], Nijmegen, K.J. Wolf en Zoon, [GD3A/BI/II], Nijmegen, N.V. Citam, [GD9], Nijmegen, Wed. J.C. Repkes-Broekman, [GD81], Oldebroek, Commandant Artillerie Schietkamp, [GD27], 1940

23 Cie. Vergunningen Personenvervoer Oldebroek, W. Fikse, [GD84], Pattscheid, Alex Schmitz, [GD114], Renkum, N.V. Vereenigde Kon. Papierfabriek Fa. Van Gelder en Zonen, [GD117], Rheydt, Fa. Auto Eschenbrucken, [GD110], Rossum, Auto Onderneming "Onze Tram", [GD33], Tiel, J. van der Meijden, [GD23], Tiel, M. Verhoeks, [GD26], Tiel, Mij. "De Betuwe", [GD121], Tiel, Wed. T. Corbelijn Van Ewijck, [GD14], Twello,"Vereenigde Autobusdienst Deventer-Apeldoorn", [GD61], Vaassen, Gebrs. Brommelkamp, [GD93], Wageningen, Autobus en Toeringcarbedrijf, [GD63], Wageningen, Fa. J. Baars en Zoon, [GD119], Wekerom (Ede), H.J. v.d. Krol, [GD90], Well, K. Brugink, [GD99], Well, K. Struyk, [GD100], Wickrath, Franz Postels, [GD113], Winterswijk, A. Gijsbers, [GD94], Zaltbommel, C. Stavast, [GD73], Zaltbommel, W. van Leeuwen, [GD10], Zevenaar, B.F.A. Aleven, [GD71], Zevenaar, L. Hendriks, [GD47], Zuilichem, A.C. Rüger Jr., [GD6], Zutphen, B. Vlaswinkel, [GD15], Zutphen, Fa. H.Th.J. v.d. Berge, [GD123], Zutphen, Fa. Schut, [GD122], Utrecht, omslagen en 4 pakken 443 Amersfoort, Erdalfabriek N.V. Maatschappij voor wasverwerking, [U24], Amersfoort, N.V. Amersfoortsche Autobusdienst, [U9], Bunschoten, Beekhuis en Dijkhuizen, [U43], Bunschoten, Kl. Huygen, [U88], Driebergen-Rijsenburg, H. Meijer, [U6], Elst, H. Houth, [U25], Harmelen, Th.J. Peters, [U13], IJsselstein, J. v.d. Wijngaard, [U27], Jutfaas, N.V. "Autobusdienstenvereeniging" v/h "Tram- en Bargedienstvereeniging", [U18], Jutphaas, De Twee Provincien N.V., [U21], Laag-Nieuwkoop, W. de Haas, [U46], Loenen, C.J. Schiltmeijer, [U10], Loosdrecht, J. Hoveling, [U32], Maarssen, Gebr. Meijers, [U19], Maarssen, M. Oskamp, [U7], Montfoort, P.J. van Rossum, [U16], Polsbroek, G. Kwakernaak, [U26],

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.26 Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nummer archiefinventaris: 3.09.46 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Opleidingen van Scheepsmachinisten, (1930) 1931

Inventaris van het archief van de Commissie Opleidingen van Scheepsmachinisten, (1930) 1931 Nummer archiefinventaris: 2.14.44.01 Inventaris van het archief van de Commissie Opleidingen van Scheepsmachinisten, (1930) 1931 Auteur: C.D.E.M. Vierling Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.11 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Auteur: G.J. Lasee Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Nummer archiefinventaris: 3.01.40 Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1912 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Nummer archiefinventaris: 2.18.10.07 Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie

Plaatsingslijst van kaarten behorend tot het archief van het Dépôt-Generaal van Oorlog

Plaatsingslijst van kaarten behorend tot het archief van het Dépôt-Generaal van Oorlog Nummer archiefinventaris: 4.ODG Plaatsingslijst van kaarten behorend tot het archief van het Dépôt-Generaal van Oorlog Auteur: K. Zandvliet Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966

Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Nummer archiefinventaris: 3.21.13 Inventaris van het archief van Smit & Co, Machinefabriek Kinderdijk te Kinderdijk, 1911-1966 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956

Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956 Nummer archiefinventaris: 2.10.16 Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936

Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936 Nummer archiefinventaris: 2.16.57 Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst

Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst Nummer archiefinventaris: 4.HYDRO2 Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst Auteur: R.T.M. Guleij Nationaal Archief, Den Haag 1990 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie J.D. Noske (1902-1972), ca. 1935-1955

Inventaris van de fotocollectie J.D. Noske (1902-1972), ca. 1935-1955 Nummer archiefinventaris: 2.24.22 Inventaris van de fotocollectie J.D. Noske (1902-1972), ca. 1935-1955 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.070.02 Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Nummer archiefinventaris: 4.BEZH Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1957

Nadere informatie

Inventaris van het archiefbestand ex-krijgsgevangen der Koninklijke Marine in het Verre Oosten, 1945-1947

Inventaris van het archiefbestand ex-krijgsgevangen der Koninklijke Marine in het Verre Oosten, 1945-1947 Nummer archiefinventaris: 2.13.214 Inventaris van het archiefbestand ex-krijgsgevangen der Koninklijke Marine in het Verre Oosten, 1945-1947 Auteur: SSA-DCDI Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Nummer archiefinventaris: 1.01.47.09 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987 Nummer archiefinventaris: 3.11.09 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, 1918-1987 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1990 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.01 Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Auteur: KPN Research ITS Nationaal

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Energie Informatie over de periode 1979-1994 (2003)

Inventaris van het archief van de Stichting Energie Informatie over de periode 1979-1994 (2003) Nummer archiefinventaris: 2.19.137 Inventaris van het archief van de Stichting Energie Informatie over de periode 1979-1994 (2003) Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986

Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986 Nummer archiefinventaris: 3.06.13 Inventaris van het archief van het Waarborgkantoor te Rotterdam, 1814-1986 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Nummer archiefinventaris: 2.05.306 Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Auteur: SSA-BZ Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van het Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap, 1854-1959

Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van het Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap, 1854-1959 Nummer archiefinventaris: 4.NAHV Plaatsingslijst van kaarten en tekeningen behorend tot het archief van het Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap, 1854-1959 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.57 Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955)

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955) Nummer archiefinventaris: 2.05.162 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955) Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 1990

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986)

Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986) Toegangsnummer: 594 Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986) H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Collectie Pieter van Walsum 594 594 Collectie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie