Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, ; Commissie Vergunningen Personenvervoer, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1997 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Cie. Vergunningen Personenvervoer 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Geschiedenis van het archiefbeheer...6 Verwant materiaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en Bureau Autobussen CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/Bureau Autobussen: Goedkeuring dienstregelingen en tarieven Aanhangsel... 37

4

5 Cie. Vergunningen Personenvervoer 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen Periode: Archiefbloknummer: W23170 Omvang: 21,00 meter; 977 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Commissie Vergunningen Personenvervoer Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten Inspecteur-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Energie, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Verkeer Ministerie van Waterstaat, Afdeling Vervoerwezen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Commissie Vergunningen Personenvervoer bevat voornamelijk registers van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, per provincie ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem.

6 6 Cie. Vergunningen Personenvervoer Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Het archief kent geen materiële beperkingen. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Commissie Vergunningen Personenvervoer, Bureau Autobussen, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Cie. Vergunningen Personenvervoer, , inv.nr.... Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER

7 Cie. Vergunningen Personenvervoer 7 Verwant materiaal Verwant materiaal

8

9 Cie. Vergunningen Personenvervoer 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Commissie Vergunningen Personenvervoer (CVP) en voorganger en COMMISSIE VERGUNNINGEN PERSONENVERVOER (CVP) EN VOORGANGER EN Ontwerp Reglement Autovervoer Personen, 1936 ca. 1 stuk 2 Rede uitgesproken door de minister op 25 februari 1937 bij de installatie van de commissie, stuk 3 Verslag van een bespreking met de Nederlandsche Vereeniging voor Tramwegen en Autotransportdiensten, met bijlagen, omslag 4 Stukken betreffende de wijziging van het Reglement Autovervoer Personen, omslag 5-7 Notulen van de Commissie Verlening Vergunningen Autobusdiensten, met bijlagen, pakken 5 1 t/m t/m t/m Ontwerp Wet Autovervoer Personen, alsmede ontwerp-besluit tot uitvoering van de Wet Autovervoer Personen, met reacties en opmerkingen, pak 9 Stukken betreffende verbetering contact met de colleges van Gedeputeerde Staten, omslag 10 Ingekomen documentatie, met foto's, omslag Openbare zittingen ter behandeling van aanvragen om vergunning tot het uitoefenen van autobusdiensten, pakken en 3 omslagen 11 Algemeen , omslag 12 Groningen Friesland, Drenthe Overijssel Gelderland

10 10 Cie. Vergunningen Personenvervoer Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant , omslag 22 Zeeland 1938, omslag 23 Diverse statistieken, omslag 24 Stukken betreffende de werkwijze van de commissie, omslag 25 Correspondentie met diverse bonden betreffende het vervoer van goederen en personen, omslag 26 Beschikbaarstelling vergaderzaal in verband met de samenwerking met Gedeputeerde Staten op vervoersgebied, omslag 27 Agenda's en conclusies van besprekingen met de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat en de Inspecteur-Generaal van het Verkeer, omslag 28 Agenda's van de 1e t/m de 101e vergadering van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, omslag Notulen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, met bijlagen, pakken en 1 omslag 29 1 t/m t/m t/m , omslag Nota aan de minister betreffende richtlijnen te volgen bij de verlening van vergunningen voor de uitoefening van autobusdiensten en de uitvoering van groepsvervoer, met geleidebrief, omslag 34 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, pak 35 Algemene prijsvoorschriften/goedkeuring tarieven, dienstregelingen, omslag 36 Stukken betreffende verordeningen en vergunningen van het Militair Gezag, omslag 37 Jaarverslagen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer over de jaren , ,

11 Cie. Vergunningen Personenvervoer pak 38 Stukken betreffende besprekingen omtrent mijnwerkersvervoer, omslag 39 Stukken betreffende het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor het reizen naar de zogenaamde verboden landsdelen, omslag 40 Lijst I (Ondernemers met vaste vergunningen op 14 mei 1942) en lijst II ( Ondernemingen in handen van de N.S.), omslag 41 Voorontwerp Besluit Autobussenvervoer 1943, met bijlagen, omslag 42 Stukken betreffende de opheffing van de commissie, omslag 43 Stukken betreffende het vervangen van de tramdienst Amsterdam-Volendam door een busdienst van de N.A.C.O., omslag

12 12 Cie. Vergunningen Personenvervoer Bureau Autobussen BUREAU AUTOBUSSEN Correspondentie met Bedrijfsgroep Wegverkeer vakgroep Personenvervoer, omslag 45 Maandverslagen van het Bureau Autobussen van het Departement van Waterstaat, omslag 46 Stukken betreffende het vervoer van arbeiders van en naar Duitsland, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 1 pak 47 Mijnwerkers Scholieren Sanatorium bezoekers Arbeiders/personen , pak 51 Buitenlandse reizigers Kerkgangers Oogstarbeiders Marktkooplieden Vissers Autobusverordening Militair Gezag, pak 57 Stukken betreffende verkeersberichten, omslag 58 Stukken betreffende Vergunningen voor personenvervoer ten behoeve van de kunst, omslag 59 Stukken betreffende autobusdiensten en groepsvervoer voor overheidsdiensten, omslag 60 Stukken betreffende staten autobusdiensten, omslag 61 Stukken betreffende het regelen van arbeidersvervoer door de Rijksdienst voor de uitvoering van werken, omslag 62 Algemene correspondentie, pak Ingekomen en uitgaande stukken per provincie, omslagen en 9 pakken 63 Groningen , omslag

13 Cie. Vergunningen Personenvervoer Friesland Drenthe Overijssel Noord Oost Polder , omslag Gelderland, Utrecht, Algemeen , omslag 71 Nederlandse Spoorwegen , omslag 72 Noord Holland Zuid Holland, Algemeen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij , omslag 75 Noord Brabant Limburg Zeeland , omslag 78 Stukken betreffende gebruik van voor personenvervoer goedgekeurde vrachtauto's en noodautobussen, omslag 79 Stukken betreffende onderzoek naar een regeling waarbij abonnementhouders en militairen bij vervoer voorrang hebben, omslag 80 Stukken betreffende ritten van ongeregeld vervoer ten behoeve van de sport, omslag 81 Stukken betreffende tarieven, omslag Stukken betreffende toerwagenritten en ongeregeld vervoer, pakken 82 Deel I 83 Deel II 84 Toepassing van art. 4 van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer Personen 1939, stuk 85 Stukken betreffende het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens de Wet Autovervoer Personen, omslag 86 Stukken betreffende eigen vervoer, omslag

14 14 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende het vervoer ten behoeve van Jaarbeursbezoekers, omslag 88 Stukken betreffende vervoertellingen, omslag 89 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van vergunningen, omslag 90 Stukken betreffende zondagsdiensten, omslag 91 Stukken betreffende dienstregelingen, omslag Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van vergunningen voor groepsvervoer, omslagen en 2 pakken 92 Algemeen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland , pak 101 Zeeland Noord-Brabant , pak 103 Limburg Buitenland Stukken betreffende ingestelde beroepen (algemeen), omslag 106 Stukken betreffende opgave statistische gegevens, pak 107 Stukken betreffende staanplaatsen autobussen, omslag 108 Stukken betreffende verzekeringsplicht, omslag 109 Stukken betreffende de ontwerp-statuten van de N.V. Vervoer van Industrieel Personeel regio Eindhoven, omslag 110 Stukken betreffende nomenclatuur van verkeersuitdrukkingen, omslag

15 Cie. Vergunningen Personenvervoer Stukken betreffende halteplaatsen autobussen, omslag 112 Stukken betreffende personeel, omslag 113 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen per provincie van tijdelijke (M) vergunningen, pak 114 Stukken betreffende het openbaar maken van beslissingen krachtens de Wet Autovervoer Personen, omslag 115 Stukken betreffende reizen naar het buitenland, omslag 116 Stukken betreffende aanvragen om vergunning ex. art. 12 Wet Autovervoer Personen door de Stichting Landelijke Bond van Autobusondernemers, pak Stukken betreffende het behandelen van tijdelijke I.G. vergunningen per provincie, omslagen 117 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Zeeland Noord-Brabant Limburg Stukken betreffende tijdelijke vergunningen ingevolge de Wet Autovervoer Personen, omslag 125 Stukken betreffende vrachtauto's voor personenvervoer, omslag 126 Stukken betreffende een vervoersonderzoek in Twenthe, omslag 127 Stukken betreffende openbare zittingen, omslag 128 Stukken betreffende vergunningen voor huurauto's, omslag

16 16 Cie. Vergunningen Personenvervoer CVP/Bur. Autobussen: Vergunning verlening 4e Uitvoeringsbesluit CVP/BUR. AUTOBUSSEN: VERGUNNING VERLENING 4E UITVOERINGSBESLUIT Algemeen, omslagen 129 Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Rijksinspecteurs van het Verkeer in de districten, omslagen 139 Algemeen, Groningen/Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Inspecteur Generaal van het Verkeer, Register van houders van vergunningen voor het uitvoeren van autobusdiensten en toerwagenritten, provinciegewijs ingedeeld en op dossiernummer geordend kaartsysteem, pakken 151 Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 152 Noord-Brabant, Limburg, buitenland en diversen Groningen, omslagen 153 Appingedam, H. Vonk, [GR46], Appingedam, N.V. D.A.M., [GR1A/B], Bedum, P. Oosterloo, [GR55], Groningen, Autodienst "Goliath" Wed. M.P. Eltink-Bak, [GR13], Groningen, Burgemeester en Wethouders, [GR6], Groningen, J. Huizinga, [GR14], Groningen, N.V. Groningsch/Drentsch Snelvervoer, [GR24], 1940-

17 Cie. Vergunningen Personenvervoer Grootegast, K.J. Venema, [GR47], Grootegast/Doezum, J. Liefering, F. Nauta, J. Visser en L. Renkema, [GR67], Holwierde, Fa. Scheper en Mulder, [GR2], Hoogezand, N.V. Noorder Autobusdienst Onderneming "N.A.D.O.", [GR49], Kommerzijl, N.V. Kommerzijlster Autobusbedrijf, [GR36], Marum, Fa. Elema en Stollenga "E.S.A", [GR40A/B], Musselkanaal, H. Rave, [GR20], Musselkanaal, W.J. Thöne, [GR56], Niehove, Wed. M. Bok-Broersma en H.P. Homan, [GR44], Nieuwolda, J. Prenger, [GR29], Onstwedde, L.J. Heikens en A. Lantinga, [GR61], Onstwedde, L.J. Heikens, [GR52], Oude Pekela, Eerste Pekelder Autobus onderneming, [GR23], Siddeburen, Verkeersmij. "Roland", [GR63], Ter Apel, Fa. Bergman, [GR4A/B], Uithuizermeeden, N.V. Zanen-Verstoep, [GR50], Usquert, J. de Boer, [GR45], Utrecht, Groninger Autobusdiensten "G.A.D.O.", [GR27A/B], Veendam, L.G. van der Ploeg, [GR31], Vlagtwedde, De Wit-Engbert, [GR19], Vlagtwedde, W. Stubbe, [GR48], Winschoten, "Oldambt-Pekela", [GR35], Winschoten, D. Bronkhorst, [GR41], Winschoten, Garage D.J. van der Veen, [GR10], Winschoten, H.J. Deiman, [GR32], Winschoten, Stoomtramweg Mij. "Oostelijk Groningen", [GR15], Zoutkamp, Marnedienst, [GR54A/B], Friesland, omslagen 187 Akkrum, Jeeninga, F., [F98], Bakhuizen, Tj. Bult, [F64], Balk, Fa. M. de Boer en Zonen, [F14], Balk, N.V. Autobedrijf "De Zuid-Westhoek", [F128], Birdaard, Tadema en Zoon, [F17], Bolsward, Gebr. H. en W. Zwaagstra, [F30], Boornbergum, Sj. Paulusma, [F77], Buitenpost, R. v.d. Meulen, [F51], Dokkum, Gebr. L. en G. Sprietsma, [F19A/B], Dokkum, L. Sprietsma, [F132], Dokkum, N.V. Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming N.O.F., [F99A1/A2/B/C], Ee, Gebrs. P. en J. de Vries, [F7], Engwierum, Gebrs. K. en J. Dijkstra, [F62], 1940

18 18 Cie. Vergunningen Personenvervoer Franeker, J.B. v.d. Pol, [F68], Gaastmeer/Heeg, Westra M. en B., [F52], Garijp, J. Hoogstins, [F129], Grouw, G. Palstra, [F36], Grouw, W. van der Veen, [F123], Heerenveen, A. Jonkers, [F130], Heerenveen, Autobedrijf "Heerenveen" N.V., [F104], Heerenveen, Nederlandsche Tramweg Mij., [F83A1/A2/B/C], Hollum, Visser, Ridder en Co., [F127], Holwerd, H. Bierma, [F105], Holwerd, Leeuwarder Autobedrijf en H. Bierma, [F67], Huizum, G. v.d. Bosch, [F85], Huizum, Leeuwarder Autobedrijf "L.A.B.", [F16A/B], IJlst, J. v.d. Zee, [F95], Joure, Gebr. J. en R. Slof, [F28A/B], Joure, R. Schootstra, [F102], Kollum, J.P. Schriemer, [F121], Kollum, N.V. "De Lauwersdiensten", [K101], Kollum, P. Veenstra, [F1], Langweer, Fa. Gebrs. Bakker, [F12], Leeuwarden, H. Tolman, [F37A1/A2/B], Lemmer, Gebrs. J., Sj., H., Th., Fr., A., J. Coehoorn, [F2], Lemmer, M. Bangma, [F11], Makkum, Fa. J. Bouma en Zoon, [F58], Murmerwoude, M.C. de Jong, [F50], Nes (A), J. Wagenaar, [F126], Oldeboorn, A. Elgersma, [F26], Oldeboorn, J. Jousma, [F103], Oosterend, Tj. van der Wal, [F35], Oosterlittens, Dijkstra en Co., [F10], Oosterwierum, Fa. S.S. Sijpersma en Zoon, [F29A/B], Oosterzee, Fa. Gebr. Kuipers, [F100], Oranjewoud, H. Jonkers, [F3], Oude Bildtzijl, [F42], Oudega, D. Hoekstra en J. de Jong, [F18], Rauwerd, P. Lantinga en Tj. de Vries, [F38], Rottevalle, F. Postma, [F53], Schiermonnikoog, S. v.d. Werff, [F124], Siegerswoude, S.B. Mulder, [F122], Sneek, Sneeker Autobusbedrijf Fa. van der Zee en Groenhof, [F6], Snikzwaag, Douwe Egberts Tabakfabrieken-Koffiebranderijen Theehandel N.V., [F78], St. Anna Parochie, Gebr. W. en W. de Jong, [F80], St. Jacobiparochie, L. Bantema, [F.60], St. Johannisga, Gebr. J. en G. Jager, [F59], Stiens, P. van Zandbergen, [F89], Surhuisterveen, Y. Fokkinga, A. Zijlstra en J. Snijder, [F97],

19 Cie. Vergunningen Personenvervoer Terband, W. Weiland, [F112], Terschelling (West), A. Cupido, [F131], Ureterp, S. v.d. Wal, [F90], Wanswerd, S. Iedema, [F47], Wanswerd/Leeuwarden, S. Iedema en R. Kalma, [F63], Wartena, J.D. Boekema, [F46], Wartena, R. Valk, [F43], Wier, Ned. Herv. Gemeente, [F108], Wolvega en Kuinre, L. de Koe en T. Koopmans, [F93], Wolvega, J. Molenaar, [F125], Wolvega, L. de Koe, [F24], Wommels, J. Boonstra, [F9A/B], Drenthe, omslagen en 2 pakken 258 Annerveenschekanaal, A. Alberts, [D11], Assen, E.J. Drenth, [D49], Assen, F. Post, [D53], Assen, H. Schoenmaker, [D48], Assen, K. Harmanni, [D26], Assen, Tj. v.d. Ploeg, [D3], Borger, K. v.d. Vlag, [D25], Emmen, B.J.P. Alfrink, [D27], Emmen, J.H. Beugeling, [D1], Emmercompascuum, K. de Boer, [D24], Gasselternijveen (Gem. Gasselte), W. Eeftingh, [D13], Hoogeveen, Eerste Drentsche Stoomtramwegmij., [D5], , pak 270 Klazienaveen, F. Lanting, [D18], Meppel, Drentsche Autobus Onderneming D.A.B.O., [D33A/B/C], Meppel, Fa. A. Kroeskop en Zoon, [D45], Meppel, J. v.d. Wolf, [D28], Nietap, N.V. Leekster Tak, [D43A/B/C/D/E], , pak 275 Nieuw Amsterdam (Gem. Emmen), Wed. W. Keen-Jansen en R. Keen, [D10], Nieuw Schoonebeek, H.Th. Pieper, [D8], Norg, K. Karsten, [D20], Rolde, H. Takens, [D47], Smilde, J. Knol, [D9], Veenhuizen, Hoofddir. der Rijkswerkinrichtingen, [D51], Wapserveen, M. de Vries, [D36], Westerbork, B. Dubbelboer, [D17], Westerbork, J. Boer, [D16], Wijk de, J.H. Berendsen, [D42], Zwartemeer (gem. Emmen), G. Smit Jzn., [D38], Overijssel, omslagen en 4 pakken 286 Almelo, Fa. H. ten Care Hzn., [OV51],

20 20 Cie. Vergunningen Personenvervoer Almelo, Kleyssen's Autodienstonderneming en Garagebedrijf, [OV8A/B/C/E/F], Ane (Gem. Gramsbergen), H.W. Kelder, [OV78], Beerzeveld, J. Meinderink, [OV27A/B], Borne, B.J. Brok, [OV54], Borne, G. ter Haar, [31A/B/C], , pak 292 Denekamp, Snoeyink J.H.J., [OV70], Deventer, A.H. Hardon's Autobusdienst N.V., [OV25], Deventer, A.H. Hardon, [OV23], Deventer, B.A. Mulder, [OV83], Deventer, Fa. J. Kolkman en Co., J.W. Kolkman en D.J. v.d. Kemp, [OV86], Deventer, W. Hardon, [OV21], Deventer, Wed. Weijers-Vervoort, [OV87], Enschede, "Brilman" Garage, [OV57], Enschede, A.J.M. van Kempen, [OV96], Enschede, D. Aalderson-Geesink, [OV19], Enschede, Fa. J.W. Bos en Zoon, [OV6A/B/C/D], Enschede, N.V. Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij, [OV4], , pak 304 Enschede, Reisbureau "Twenthe" Arke en ten Berge, [OV90], Epe, A. Degeling, [OV53], Genemuiden, N.V. De Vereenigde Autobusdienst "Genemuiden", [OV2], Gildehaus, W. Niermann, [OV48], Goor, Gebr. ten Duis, [OV42], Haarle, J. Spijkerman, [OV36], Heino, F. Meinderink, [OV3], Heino, N.V. Autobusdienst Ond. "Salland" v/h F. Meinderink, [OV34], Hengelo, Fa. Beverdam, [OV55], Hengelo, G.H. en H. Smitshuis, [OV28], Hengelo, G.J. ten Bloemendaal, [OV95], Hengelo, H.J. Assink (H.A.V.I.), [OV68], Hengelo, H.J. Roeloffzen, [OV17A/B/C], Hengelo, N.V. Twentsche Autobusdienst v/h G.J.H. Nijhuis, [OV30], , pak 318 Holten, Fa. "De Overijsselsche Autobusdiensten", [OV38], Holten, J.G.T. Müller, [OV40], Kampen, Stutvoet en Van Dooren, [OV1], Lemelerveld, F.G. Geissler, [OV61], Lemelerveld, R. Timmerman, [OV60], Losser, A. Fiselier, [OV75], Losser, G.J. Schorfhaar, [OV74], Losser, H.G. Lippinkhof en J. Boerrigter, [OV20], Losser, J.A.M. Bouwma, [OV22], Nijverdal, W. Oosterveen, [OV72], Nordhorn, Baubüro der Deutschen Fernkabelgesellschaft, [OV49],

21 Cie. Vergunningen Personenvervoer Nordhorn, Fa. H. Gervink en Co., [OV47], Nordhorn, Fa. Povel,[OV41], Nordhorn, Fa. Rawe en Co., [OV44], Nordhorn, Firma Niehues & Dütting, [OV43], Ommen, Autobus Mij. Centraal Overijssel "Centro", [OV50A/B], , pak 334 Ommen, Autobusonderneming "De Vechtstreek", [OV69], Ommen, E.Lambers, [OV14], Rijssen, A.J. Hodes, [OV24], Rossum, G.J. Meinders, [OV29], Schepsdorf, H. Meijering, [OV35], Tubbergen, H. ter Beek, [OV93], Urk, N.V. Eerste Urker Stoomboot Mij., [OV45], Vriezenveen, B.W. Winkel, [OV15A/B], Vriezenveensche Wijk, A.J. Schepers, [OV73], Vroomshoop, G. Bolhuis, [OV81], Vroomshoop, G.Lefferts, [OV18], Wierden, G. v.d. Broeke, [OV89], Wierden, N.V. Wierdensche Algemeene Transport Onderneming (W.A.T.O.), [OV10], Zwolle, "Lambers" Autodiensten N.V.(i.o.), [OV13], Zwolle, H.J. Schutte, [OV94], Zwolle, J. de Vries, [OV12], Zwolle, N.V. Vervoermij. "De Noord Westhoek" v/h Spoorwegmij. "Zwolle-Blokzijl", [OV16], Gelderland, omslagen en 1 pak 351 Aalten, B. Veldhuis, [GD48], Ammerzoden, J. Kras, [GD7], Ammerzoden, W. Vos, [GD5], Andelst, Merkus, P.J., [GD43], Anholt, Fa. Gebr. Ditters, [GD104], Apeldoorn, A.B. Streng, [GD98], Apeldoorn, E.J. Waterkamp (A.Z.A.), [GD56], Apeldoorn, Fa. van Hunen, [GD120], Apeldoorn, Gebr. Robart N.V. "A.A.A.", [GD77A/B], Apeldoorn, Johan van Geerestein, [GD13], Apeldoorn, W. Tieleman, [GD17], Apeldoorn, v.d. Ende's Autobusmij., [GD103A/B/C/DI/DII], Arnhem, Fa. D. de Rijk en Fa. H. Matser, [GD8], Arnhem, Gemeente Trambedrijf, [GD36], Arnhem, H. Matser, [GD66], Arnhem, J. van Rijn, [GD83], Arnhem, N.V. Velox, [GD106A/B/C], Arnhem, Vereeniging "Kleuterzorg", [GD82], Beek, W.R. Bodt, [GD22], Bottrop, Erwin Fischer, [GD111], Culemborg, Koedam N.A., [GD51], 1940

22 22 Cie. Vergunningen Personenvervoer Culemborg, S.P.N.H. Veen, [GD45], Didam, J.W. Morren, [GD21], Doetichem, Betuwsche-Stoomtramweg Mij., [GD12], Doetinchem, Geldersch Overijsselsche Stoomtram Mij., [GD19], Doetinchem, Geldersch Westfaalsche Tramweg Mij., [GD11], Doetinchem, N.V. Geldersche Tramweg Mij., [GD37], , pak 378 Doetinchem, Tramweg Mij. "De Graafschap", [GD54], Doetinchem, Tramweg Mij. Zutphen-Emmerik, [GD46], Doetinchem, Wed. W.J. Hageman, [GD52], Duisburg, Heinrich Keller, [GD112], Ede, A. van Laar, [GD58], Ede, Exploitatie Mij. voor Autobussen, [GD60] Eefde, B.H.J. Bruil (Z.E.G.O.), [GD50], Eibergen, J.B. Arink, [GD20], Elst, N.V. Taminianfabrieken, [GD118], Epe, Fa. G. van Dijk, J. en C. Brummelkamp, [GD30], Epe, Gebr. G.J. en R. Dijkstra, [GD24], Epe, N.V. N.O.V.A., [GD86A/B/C], Ermelo, De Veluwsche Autobusdienst, [GD55A/B], Godesberg, Godesberger Omnibus-gesellschaft, [GD116], Groenlo, J. Bax, [GD96], Groenlo, N.V. Groenlosche Tram, [GD35], Groenlo, N.V. Steenfabriek, [GD125], Haaften, J.H. van Ballegooyen, [GD18], Haaksbergen, N.V. D. Jordaan & Zonen Textielfabrieken, [GD124], Harderwijk, A.D. Baars, [GD80], Harderwijk, T. van Maanen, [GD57A/B/C], Heerenberg, A.W.R. Hendriksen, [GD95], Hilden, Gebr. Hochkeppel, [GD115], Isselborg, Bose, J., [GD108], Kerkdriel, P.J. van Alem, [GD1], Kootwijkerbroek, J.J. v.d. Kieft, [GD85], Lichtenvoorde, T.J.A. Düsseldorp, [GD91], Lobith, Lobitsche Autodienst, [GD49], Lobith, N.V. Lobitsche Autodienst en L. Hendriks, [GD107], Lochem, B.J. Klein Breteler, [GD29], Lunteren, P. Dijs, [GD79], Millingen, Commandant van het 2r Eskadron Marechaussee, [GD87], Millingen, Th. Egberts en Zoon, [GD44], Nijkerk, J.W.A. Buenk, [GD78], Nijmegen, E.M. Toonen, [GD42], Nijmegen, K.J. Wolf en Zoon, [GD3A/BI/II], Nijmegen, N.V. Citam, [GD9], Nijmegen, Wed. J.C. Repkes-Broekman, [GD81], Oldebroek, Commandant Artillerie Schietkamp, [GD27], 1940

23 Cie. Vergunningen Personenvervoer Oldebroek, W. Fikse, [GD84], Pattscheid, Alex Schmitz, [GD114], Renkum, N.V. Vereenigde Kon. Papierfabriek Fa. Van Gelder en Zonen, [GD117], Rheydt, Fa. Auto Eschenbrucken, [GD110], Rossum, Auto Onderneming "Onze Tram", [GD33], Tiel, J. van der Meijden, [GD23], Tiel, M. Verhoeks, [GD26], Tiel, Mij. "De Betuwe", [GD121], Tiel, Wed. T. Corbelijn Van Ewijck, [GD14], Twello,"Vereenigde Autobusdienst Deventer-Apeldoorn", [GD61], Vaassen, Gebrs. Brommelkamp, [GD93], Wageningen, Autobus en Toeringcarbedrijf, [GD63], Wageningen, Fa. J. Baars en Zoon, [GD119], Wekerom (Ede), H.J. v.d. Krol, [GD90], Well, K. Brugink, [GD99], Well, K. Struyk, [GD100], Wickrath, Franz Postels, [GD113], Winterswijk, A. Gijsbers, [GD94], Zaltbommel, C. Stavast, [GD73], Zaltbommel, W. van Leeuwen, [GD10], Zevenaar, B.F.A. Aleven, [GD71], Zevenaar, L. Hendriks, [GD47], Zuilichem, A.C. Rüger Jr., [GD6], Zutphen, B. Vlaswinkel, [GD15], Zutphen, Fa. H.Th.J. v.d. Berge, [GD123], Zutphen, Fa. Schut, [GD122], Utrecht, omslagen en 4 pakken 443 Amersfoort, Erdalfabriek N.V. Maatschappij voor wasverwerking, [U24], Amersfoort, N.V. Amersfoortsche Autobusdienst, [U9], Bunschoten, Beekhuis en Dijkhuizen, [U43], Bunschoten, Kl. Huygen, [U88], Driebergen-Rijsenburg, H. Meijer, [U6], Elst, H. Houth, [U25], Harmelen, Th.J. Peters, [U13], IJsselstein, J. v.d. Wijngaard, [U27], Jutfaas, N.V. "Autobusdienstenvereeniging" v/h "Tram- en Bargedienstvereeniging", [U18], Jutphaas, De Twee Provincien N.V., [U21], Laag-Nieuwkoop, W. de Haas, [U46], Loenen, C.J. Schiltmeijer, [U10], Loosdrecht, J. Hoveling, [U32], Maarssen, Gebr. Meijers, [U19], Maarssen, M. Oskamp, [U7], Montfoort, P.J. van Rossum, [U16], Polsbroek, G. Kwakernaak, [U26],

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951

Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.26 Inventaris van een verzameling Dienstregelingen, Verslagen van Binnen- en Buitenlandse Spoorwegen, 1860-1951 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Nummer archiefinventaris: 3.01.27.07 Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.81.06 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie Normalisatie Telefoontoestellen, 1946-1950

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.07 Inventaris van het archief van de NV Centrale Tramwegmaatschappij te Amsterdam, 1904-1911 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nummer archiefinventaris: 3.09.46 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Doublet,

Inventaris van het archief van de familie Doublet, Nummer archiefinventaris: 3.20.10 Inventaris van het archief van de familie Doublet, 1610-1711 Auteur: E.H. Korvezee Nationaal Archief, Den Haag 1931 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie