Programma van toetsing en afsluiting vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting vwo"

Transcriptie

1 Programma van toetsing en afsluiting vwo

2

3 Inhoudsopgave Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Rooster van toetsen en inleverdata 4 3. Commissie van beroep 7 4. Belangrijke data voor examenkandidaten 8 5. Rooster centraal examen 9 6. Programma van toetsing en afsluiting per vak Examenreglement 35 2

4 1. Inleiding In de 2 e fase is het schoolexamen over alle leerjaren van de bovenbouw gespreid. Dat betekent dat in 4 en 5 vwo en 4 havo al onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen en dat de leerlingen formeel examenkandidaten zijn. Elke examenkandidaat dient op de hoogte te zijn van de inhoud van het uitgereikte examenreglement. Bovendien moet elke examenkandidaat op de hoogte zijn van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is te vinden op de website van de school. Bovendien lichten de vakdocenten aan het begin van het schooljaar de vakspecifieke pagina s toe. Op die manier weet elke leerling welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst. In het boekwerkje dat u nu leest, staat naast het PTA en het examenreglement ook het toetsrooster, zodat elke leerling weet wat wanneer en op welke wijze getoetst wordt. De 2 e fase is nog altijd in ontwikkeling en beweging. Ook in de regelgeving van het Ministerie van OC&W worden nog met enige regelmaat wijzigingen aangebracht. Het is daarom niet uitgesloten dat onderdelen van het PTA en het examenreglement tijdens het schooljaar moeten worden aangepast. Uiteraard stellen wij u van dergelijke veranderingen op de hoogte. De begeleiding van de leerlingen is voor het schooljaar als volgt geregeld: vwo 5 en 6: afdelingsleider: mw. M.W. Braams decaan: mw. M. van Iersel Zij worden in hun begeleidende werk ondersteund door mentoren. De medewerkers van het Marnix College wensen de leerlingen van de bovenbouw havo en vwo een prettig en succesvol jaar toe. Mw. A.F. Teule plv. rector 3

5 2. Rooster van toetsen en inleverdata 6 vwo, Datum Vak Uur Docent Cluster Omschrijving Roosterdoorbrekend Oktober Do 1-10 Te Tekendag voor V6 leerlingen met tekenen als eindexamenvak Vr 2-10 Bi PO inleveren Ma 5-10 Wis B 7e LW 5 Repetitie Wis B 7e VW 6 Repetitie Di 6-10 Du 5e HD 5 Kijk/luistertoets Vr 9-10 Wis A 5e VW 4 Repetitie Wis A 7e LW 7 Repetitie Ma Wis C 3e LW 7 Repetitie In 5e MI 3 Databases Di Corona herkansingen Bec PO digitaal inleveren Wo Mu Praktijkdag voor examenkandidaten muziek Do Mu Praktijkdag voor examenkandidaten muziek Vr Du 6e HD 5 Leestoets t/m 23-10: Herfstvakantie Ma Studiedag: alle lessen vallen uit. November ma t/m vrij : Tentamenweek 1 In deze week zijn er toetsen voor: ne, gr, du (pc), se (PC), gs, ak, wis A/B/C, na, sk, bi, in, ec, bec, mu Ma 9-11 la 2 e en 3 e KT 7 Combinatietoets deel 1 ja En Shakespeare in performance voor V6 Di En Shakespeare in performance voor V6 Do Hon Shakespeare in performance voor V6- Honours Vr NLT 4 e en 5 e VP 4 Queeste naar entropie ja Do Fa 2e BE 1 Combitoets 1 Fa 8e BE 5 Combitoets 1 Do Cambridge Examen HON Do En 3e EP 8 Literatuur: Shakespeare En 6e PE 2 Literatuur: Shakespeare December Di 1-12 Se 2e SP 3 Grammatica en Idioom Wo 2-12 HON 6 e, 7 e, 8e MJ 8 Comparative Commentary ja Do 3-12 Herkansingen periode 2 eindexamenkandidaten V6 Ma 7-12 Wis B 7e LW 5 Repetitie Wis B 7e VW 6 Repetitie Di 8-12 Sk Practicum scheikunde Wo 9-12 Se 5e SP 3 Leestoets Do Sk Practicum scheikunde Vr Fa 3e BE 1 Digitale schrijftoets Fa 6e BE 5 Digitale schrijftoets 4

6 Ma Wis C 3e LW 7 Repetitie Di vóór uur inleveren PWS Wo Ne 3e AC V6a Literatuurgeschiedenis Ne 3e VF V6b Literatuurgeschiedenis Ne 6e VF V6c Literatuurgeschiedenis Do Wis A 4e VW 4 Repetitie Wis A 6e LW 2 Repetitie Vr Na het 3 e uur kerstviering Ma t/m vr 1-1: Kerstvakantie Januari Vr 8-01 Fa 3e BE 1 Leestoets 1 Fa 6e BE 5 Leestoets 1 Ma voor 9.00 uur inleveren artikel economie Ma NLT 4e VP 4 Toets: Hersenen en leren ma t/m ma Tentamenweek 2 In deze periode zijn er kijk/luistertoetsen voor: se In deze periode zijn er toetsen voor: ne, la, gr, en/hon, gs, ak, wis A/B/C, na, sk, bi, in, ec, bec, mu N.B.: de data voor de kijk/luistertoetsen zijn nog onder voorbehoud! Wo En 2 e en 3 e EP 8 Kijk/luistertoets cito 2021 ja Hon 2 e en 3 e MJ 8 Kijk/luistertoets cito 2021 ja Do En 6 e en 7 e PE 2 Kijk/luistertoets cito 2021 ja Vr Mu Ereprijs compositieproject Februari week 3 februari inleveren documentatie gebruikersinterfaces, informatica Di e, 7 e en 8 e uur wiskundemiddag voor V6 Do 4-02 Fa 2 e en 3 e BE 1 Kijk/luistertoets cito 2021 ja Fa 7 e en 8 e BE 5 Kijk/luistertoets cito 2021 ja Du 7 e en 8 e HD 5 Kijk/luistertoets cito 2021 ja; opdelen in 2 groepen Vr 5-02 Na het 3 e uur vervallen de lessen i.v.m. open dag Di 9-02 Fa 1e BE 1 Combitoets 2 Fa 5e BE 5 Combitoets 2 Do PWS presentatie avond Week 15 februari inleveren p.o. gs Ma In 5e MI 3 Elementaire bewerkingen Di Du 5e HD 5 Leestoets 2 Wo Bi 4e TZ 6 Microscopieopdracht Bi 5e SB 3 Microscopieopdracht Do Wis A 4e VW 4 Repetitie Wis A 6e LW 2 Repetitie Vr Studiedag 2, alle lessen vallen uit. Ma t/m vr Voorjaarsvakantie 5

7 Maart Wo 3-03 Vr 5-03 inleveren voorlopige versie portfolio muziek Herkansingen periode 3 eindexamenkandidaten V6 Ma 8-03 Wis B 7e LW 5 Repetitie Wis B 7e VW 6 Repetitie Di 9-03 Mu Voorspeeltentamen muziek vanaf het 6 e Wo Mu Voorspeeltentamen muziek vanaf het 6 e Do Ec 3e SW 8 Repetitie Ec 5e JE 6 Repetitie Vr Fa 3e BE 1 Leestoets 2 Fa 6e BE 5 Leestoets 2 Wo Se 5e SP 3 Grammatica en Idioom ma t/m vr Tentamenweek 3 In deze week zijn er mondelinge examens voor: ne, fa, du, se, en/hon In deze week zijn er toetsen voor: la, gr, gs, ak, wis A/B/C, na, sk, bi, nlt, in, ec, bec, te, mu April Wo 7-04 inleveren portfolio muziek Wo uur Schoolconcert voor examenkandidaten met PWS muziek 6

8 3. Commissie van beroep. Het bevoegd gezag van het Marnix College heeft in overeenstemming met artikel 8 van het examenreglement een commissie van beroep ingesteld. De samenstelling en de werkwijze van de commissie van beroep is geregeld in een door het bevoegd gezag vastgesteld reglement. Dit reglement wordt op verzoek toegestuurd. Het correspondentieadres van de commissie is: Commissie van beroep, Marnix College, Postbus 8037, 6710 AA Ede. Tel: Voor het schooljaar is de samenstelling van de commissie van beroep als volgt: namens de Raad van Toezicht: lid: Dhr. W.J. Slaats pl. v. lid: Prof. Dr. J.H.S.G.M. de Jong namens de oudergeleding: lid: Mevr. Drs. D. Haalboom pl. v. lid: Dhr. Dr. H. Renia namens de personeelsgeleding: lid: Dhr. W. den Ouden pl. v. lid: Dhr. T.A.M. van der Heijden 7

9 4. Belangrijke data voor de eindexamenkandidaten vwo 6 Voor 1 oktober Woensdag 30 september Dinsdag 13 oktober Maandag 2 nov. t/m vrijdag 6 nov. Medio november Donderdag 26 november Donderdag 26 nov. en maandag 30 nov. Donderdag 3 december Dinsdag 15 december Maandag 18 t/m maandag 26 jan Medio februari Donderdag 11 februari Vrijdag 5 maart Maandag 1 maart en woensdag 3 maart Maandag 22 maart t/m vrijdag 2 april Dinsdag 20 april Maandag 17 mei t/m maandag 31 mei Woensdag 16 juni Donderdag 17 juni Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni Vrijdag 2 juli Dinsdag 6 juli uitreiking PTA en examenreglement mentorspreekavond Corona-herkansing (uit Vwo-5) tentamenweek ouders krijgen mail over cijfers Cambridge examen voor Engels HON ouderspreekavonden herkansingen inleveren profielwerkstuk tentamenweek ouders krijgen mail over cijfers Presentatieavond profielwerkstukken herkansingen ouderspreekavonden tentamens uitreiking cijferkaart met eindcijfers schoolexamens centraal examen 1 e tijdvak examenuitslag 1 e tijdvak aanmelding 2 e tijdvak 2 e tijdvak examen (rooster wordt later gepubliceerd) examenuitslag 2 e tijdvak diploma-uitreiking 8

10 5. Rooster centraal examen 1 e tijdvak 6 vwo CE vwo 2021 maandag 17 mei uur wiskunde A wiskunde B wiskunde C dinsdag 18 mei uur geschiedenis uur Frans woensdag 19 mei uur Latijnse taal en cultuur uur biologie donderdag 20 mei uur Engels vrijdag 21 mei uur Nederlands dinsdag 25 mei uur Griekse taal en cultuur uur economie woensdag 26 mei uur muziek uur scheikunde donderdag 27 mei uur Duits uur tekenen vrijdag 28 mei uur aardrijkskunde uur natuurkunde maandag 31 mei uur bedrijfseconomie 9

11 PTA Leerjaar: 6 vwo Nederlands Methode: Laagland en Examenbundel periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend weging code weging SE woord) (%) oktober literatuurdossier Leesboek 9: thema/auteur 1 E literatuur n.g. 1 code SE herkansbaar oktober tentamen op pc 90 min. gedocumenteerd schrijven (digitaal): essay C schrijfvaardigheid 20 se3 ja november literatuurdossier Leesboek 10 E literatuur n.g. 1 eind december schriftelijk 1 lesuur Literatuurgeschiedenis: Laagland cursus 12 t/m 15, 20 e eeuw tot en met heden E Literatuur 15 se4 ja januari tentamen 90 min. Argumentatieanalyse, tekstanalyse en samenvatten A leesvaardigheid en D 20 se5 ja februari literatuurdossier Leesboek 12: thema/auteur 3 E literatuur n.g. 1 april mondeling 20 min. Mondeling tentamen literatuur over literatuurdossier 2 E Literatuur en B mondelinge taalvaardigheid 20 se6 nee totaal 75,0 1 : De titels voor je literatuurdossier worden bijgehouden door je docent. Daarnaast dien je zelf ook je administratie op orde te hebben. De acht titels die je in vwo 4 en vwo 5 gelezen hebt, neem je mee naar vwo 6 voor het (mondeling) schoolexamenliteratuur. De lijst is in maart definitied. Voor alle boeken geldt: oorspronkelijk in het Nederlands geschreven; vooraf boek laten keuren. 2 : Voor de leerlingen die vorig jaar meededen aan de pilot in vwo 5 geldt een aangepaste regeling. Het mondeling is dan korter (15 minuten) en er wordt enkel gevraagd over de vijf boeken die een leering in vwo 6 heeft gelezen. 10

12 PTA Leerjaar: 6 vwo Latijn Methode: Examenbundel Cicero, Pro Sexto Roscio periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) oktober schriftelijk 90 min. Combinatietoets deel 1 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Latijnse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Latijn weging code weging SE code SE herkansbaar (%) 20 se8 ja januari maart schriftelijk 90 min. Combinatietoets deel 2 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Latijnse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Latijn schriftelijk 135 min. Combinatietoets deel 1, 2 en 3 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Latijnse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Latijn 20 se9 ja 20 se10 nee totaal 60,0 11

13 PTA Leerjaar: 6 vwo Grieks Methode: Syllabus Euripides, Bacchae periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) oktober tentamen 90 min. combinatietoets deel 1 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Griekse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Grieks weging code weging SE code SE herkansbaar (%) 20 se8 ja januari tentamen 90 min. combinatietoets deel 2 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Griekse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Grieks 20 se9 nee maart tentamen 135 min. combinatietoets deel 1 t/m 3 bundel Domein A, B, C, E, kennis en kunde van Griekse taal, inhoud van de tekst en receptie op het Grieks 20 se10 nee totaal 60,0 12

14 PTA Leerjaar: 6 vwo Frans Methode: Libre Service 6 vwo periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar sept. - maart presentatie 15 min. Individuele Franse literaire presentatie over de 19e en E (literatuur) + C (spreekvaardigheid) 10 se1 nee 20e eeuw met keuze uit onderwerpen Libre Service Littérature vwo november schriftelijk 1 lesuur Combi1: examenidioom + grammatica + tekstvertaling zonder FN woordenboek december computer 1 lesuur Digitale schrijftoets op PC: zakelijke met NF en FN woordenboek A (leesvaardigheid) 10 se2 ja D (schrijfvaardigheid) 20 se3 ja januari schriftelijk 90 min. Kijk- en luistertoets vwo Cito 2021 B (kijk- en luistervaardigheid) 20 se4 ja januari schriftelijk 1 lesuur Leestoets1: examenteksten vwo Cito met FN woordenboek A (leesvaardigheid) 10 se5 ja februari schriftelijk 1 lesuur Combi2 : examenidioom + grammatica + tekstvertaling zonder FN woordenboek maart schriftelijk 1 lesuur Leestoets2: examenteksten vwo Cito met FN woordenboek april mondeling 20 min. Individueel Frans mondeling: Libre Service Parler; se présenter; verschillende gespreksonderwerpen; uitspraak A (leesvaardigheid) 10 se6 nee A (leesvaardigheid) 10 se7 nee C (spreekvaardigheid) 10 se8 nee totaal 100,0 13

15 PTA Leerjaar: 6 vwo Duits Methode: examenbundel periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar oktober Kijk/luistertoets 1 1 lesuur Cito vwo 6 B - kijk-/luistervaardigheid 10 se1 ja oktober Leestoets 1 1 lesuur Cito vwo 6 + examenidioom A - leesvaardigheid 10 se2 ja november Literatuurverslag 1 lesuur Literatuurtheorie Aufklärung/Sturm und november Brieftoets 90 min. Formele brief op computer D - schrijfvaardigheid 20 se3 ja digitaal januari Literatuurverslag 1 lesuur Literatuurtheorie Brecht + 1 werk januari Kijk/luistertoets 2 90 min. Cito vwo 2021 B - kijk-/luistervaardigheid 20 se4 ja eind februari Leestoets 2 1 lesuur Cito vwo 6 + examenidioom A - leesvaardigheid 20 se5 nee maart Portofolio mondeling Portofolio + artikelen + leesverslagen voor mondeling ter beoordeling inleveren april Mondeling 20 min. Artikelen + literatuur uit het portofolio C - gespreksvaardigheid 20 se6 nee totaal 100,0 14

16 PTA Leerjaar: 6 vwo Engels Methode: periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) september/april coursework Examenbundel weging code weging SE (%) code SE herkansbaar oktober Boekverslag 1 (ELO): boek van auteurslijst november schriftelijk 1 lesuur Shakespeare E. Literatuur 17,5 se2 ja januari schriftelijk (op PC) 90 min. Essay D. Schrijfvaardigheid 17,5 se3 ja januari kijk- en luistertoets 2 lesuren Kijk- en Luistervaardigheid CITO vwo B. Kijk- en luistervaardigheid 17,5 se4 ja februari Boekverslag 2 (ELO): boek van auteurslijst april mondeling 20 min. Mondeling over vier gelezen werken * A. Leesvaardigheid 30,0 se5 nee (12 punten totaal, vwo 5 + vwo 6) C. Spreekvaardigheid september/april coursework Examenbundel E. Literatuur totaal 82,5 * During the year you will be set two deadlines for handing in bookreports to complete your reading in preparation for your oral. This is a perquisite for being allowed to do your oral. There is a required number of points (12) in combination with the works studied in 5th year. Teacher signs off on coursework. 15

17 PTA Leerjaar: 6 vwo English Language and Literature Honours programme Methode: periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) november external Cambridge exam (external exam) weging IB (%) code weging SE (%) code SE herkansbaar december schriftelijk 3 lesuren Comparative commentary D. Schrijfvaardigheid 17,5 se2 ja januari schriftelijk (op PC) 90 min. Literary essay E. Literatuur 17,5 se3 ja D. Schrijfvaardigheid januari schriftelijk 90 min. Listening comprehension (Cito) B. Kijk- en Luistervaardigheid 17,5 se4 ja april mondeling 20 min. Oral (critical reading literary excerpt and analysis of A. Leesvaardigheid 30,0 se5 nee other works) C. Gespreksvaardigheid E. Literatuur totaal 82,5 Alle taalvaardigheden komen tijdens de cursus aan bod, maar het programma wijkt inhoudelijk en qua niveau af van het normale 6 vwo-programma. Ook het aantal wekelijkse lesuren is hoger. 16

18 PTA Leerjaar: 6 vwo Spaans Methode: Aula Joven Nieuw 2 periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar november schriftelijk (op PC) 90 min. Schrijfvaardigheid Informele brief D- schrijfvaardigheid 15 se1 ja begin december schriftelijk tentamen 1 lesuur Grammatica en Idioom U7/U8 A - leesvaardigheid 20 se2 ja eind december leestoets 1 lesuur Leesvaardigheid A - leesvaardigheid 15 se3 ja januari kijk- en luistertoets 90 min. Luistervaardigheid B - Luistervaardigheid 15 se4 ja eind maart schriftelijk tentamen 1 lesuur Grammatica en Idioom U9/U10 A - leesvaardigheid 20 se5 nee april mondeling 20 min. Dialoog over diverse onderwerpen C - Gespreksvaardigheid 15 se6 nee NB: Bij elk tentamen wordt ook de Nederlandse spelling en grammatica beoordeeld. totaal 100,0 17

19 PTA Leerjaar: 6 vwo geschiedenis Methode: Walburg Pers Educaties: examenkatern geschiedenis vwo periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar november schriftelijk 90 min. Historische Context 1: A historische vaardigheden 20 se5 ja Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden B oriëntatiekennis 1648 januari schriftelijk 90 min. Historische Context 2: A historische vaardigheden 20 se6 ja Duitsland B oriëntatiekennis week 15 februari praktische opdracht n.v.t. thema: Slavernij A historische vaardigheden 5 se 7 nee digitaal inleveren C thema april schriftelijk 90 min. Historische Context 3: A historische vaardigheden 20 se8 nee De Koude Oorlog kenmerkende aspecten B oriëntatiekennis tijdvak 1 t/m 10 + Thema Vietnam C thema totaal 65,0 18

20 PTA Leerjaar: 6 vwo aardrijkskunde Methode: BuiteNland Ieder hoofdstuk waarin een CE onderwerp wordt getoetst, zal afgesloten worden met digitale examtraining m.b.v. VO-content periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) oktober - november januari april schriftelijk 90 min. Aarde (CE) H1 Landschapszones H5 HH Endogene en exogene processen H7 HH leefomgeving wateroverlast par 7.1 t/m 7.3 schriftelijk 90 min. Wereld (CE) H2 Stedelijke gebieden VS H4 HH Patronen globalisering H7 HH leefomgeving steden in NL par 7.4 t/m 7.6 schriftelijk 90 min. Gebieden (CE) H3 Middellandse Zeegebied H6 HH Zuid-Amerika A1 Geografische benadering C1 Aarde als natuurlijk systeem (uitgezonderd 5c, Middellandse Zeegebied) E1 9a actuele vraagstukken m.b.t. overstromingen en wateroverlast in Nederland A1 Geografische benadering B1 Samenhang en verscheidenheid in de wereld E1 9b stedelijke gebieden in Nederland A1 Geografische benadering D1 Afbakening en gebiedskenmerken C1 5c Middellandse Zeegebied weging code weging SE (%) code SE herkansbaar 20 se5 ja 20 se6 ja 25 se7 nee totaal 65,0 19

21 PTA Leerjaar: 6 vwo wiskunde A Methode: Moderne Wiskunde - 11e editie, 4 vwo wiskunde A/C, 5 vwo wiskunde A, 6 vwo wiskunde A periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend weging code weging SE code SE herkansbaar woord) (%) half oktober repetitie 1 lesuur wia6 H1: Normale verdelingen E3 E4 E5 E6 10 se4 ja WiA6 H2: Hypothese toetsen november schriftelijk 110 min. WiA5 H3: Periodieke functies A1, A2, A3, B1, B2, 15 se5 ja WiA5 H4: Toevalvariabelen C1, C2, E3, E4, E5, E6, WiA5 H7: De binomiale verdeling wia6 H1: Normale verdelingen WiA6 H2: Hypothese toetsen Vaardigheden 1 eind december repetitie 1 lesuur Wia6: H3: Functies bewerken B1 C1 C2 D2 D3 10 se6 ja WiA6 H4: Differentiëren januari schriftelijk 110 min. WiA5 H6: Rijen en recursie B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, 20 se7 ja WiA5 H8: Samengestelde functies WiA6 H3: Functies bewerken WiA6 H4: Differentiëren Vaardigheden 2 februari groepswerk 110 min. Wiskundemiddag eind februari repetitie 1 lesuur WiA H5: Exponentiële en logaritmische functies C2 D2 D3 5 se8 nee april tentamen 120 min. Alle examenstof: WiA/C4: H1, H2, H4 t/m H8A WiA5: H1, H3, H5, H6, H8 WiA6: H3 t/m H6 inclusief vaardigheden en herhaling combinatoriek A,B, C, D totaal 85,0 25 se9 nee 20

22 PTA Leerjaar: 6 vwo wiskunde B Methode: Moderne Wiskunde - 11e editie, wiskunde B vwo 4, wiskunde B vwo 5 en wiskunde B vwo 6 periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar half oktober repetitie 1 lesuur wib6 H1: Exponentiële en logaritmische functies B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 10 se1 ja wib6 H2: Toepassingen van integreren november schriftelijk 110 min. wib6 H1: Exponentiële en logaritmische functies B1, B2, B3, B4, B5 20 se2 ja wib6 H2: Toepassingen van integreren C1, C2, C3 wib6: Vaardigheden 1 wib4 H3: Machtsfuncties wib4 H4: Exponentiële functies wib4 H5: Lijnen wib5 H1: Logaritmische functies wib5 H4: Integreren wib5 H5: Cirkels eind december repetitie 1 lesuur wib6 H3: Bewegingsvergelijkingen B1 B2 B3 C1 C2 C3 10 se3 ja wib6 H6: Afsluiting meetkunde E1 E2 E3 E5 januari schriftelijk 110 min. wib6 H3: Bewegingsvergelijkingen B1, B2, B3, B4, B5 25 se4 ja wib6 H6: Afsluiting meetkunde C1, C2, C3 WiB6: Vaardigheden 2 D, E1, E2, E3, E4 wib4 H7: Periodieke functies wib4 H8: Vectoren wib5 H8: Goniometrische functies februari groepswerk 110 min. Wiskundemiddag begin maart repetitie 1 lesuur wib6 H4: Goniometrische formules B6 10 se5 nee wib6 H5: Functies onderzoeken april schriftelijk 120 min. Alle examenstof: A, B, C, D, E 25 se6 nee wib 4: H1 t/m H8 wib 5: H1 t/m H8 wib 6: H1 t/m H6 Vaardigheden totaal 100,0 21

23 PTA Leerjaar: 6 vwo wiskunde C Methode: Moderne Wiskunde - 11e editie, 4 vwo A/C, 5 vwo C en 6 vwo C periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar half oktober repetitie 1 lesuur wic6 H1: Normale verdelingen E5 10 se4 ja wic6 H2: Logisch redeneren F november schriftelijk 110 min. wia/c4 H1: Systematisch tellen A1, A3, B2, E1, E2, E3 20 se5 ja wia/c4 H7: Kansen E4, E5 wic5 H4: Toevalsvariabelen wic5 H7: De Binomiale verdeling wic6 H1: Normale verdelingen wic6 H2: Logisch redeneren F eind december repetitie 1 lesuur wic H3: Vorm en ruimte G 10 se6 ja Vaardigheden januari schriftelijk 110 min. wia/c4 H2: Verbanden B1, C, D 20 se7 ja wia/c4 H6: Veranderingen wia/c4 H8C: Vorm en ruimte G wic5 H1: Formules herleiden wic5 H3: Perspectief wic5 H6: Rijen en Recursie wic6 H3: Vorm en ruimte Vaardigheden februari groepswerk 110 min. Wiskundemiddag april schriftelijk 120 min. Alle examenstof: wia/c4: H1, H2, H4, H5, H6, H7 en H8C wic5: H1, H3, H5, H6 en H7 wic6: H1 t/m H4 en Examenvoorbereiding Vaardigheden A1, A3,, B1, B2, C, D, E3, F, G 25 se8 nee totaal 85,0 22

24 PTA Leerjaar: 6 vwo natuurkunde Methode: Overal Natuurkunde V4, V5 en V6 periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar oktober schriftelijk 90 min. V4: H1, H3, H6 C Beweging en wisselwerking 22 se5 ja tentamenweek V5: H8, H11 E Straling en materie V6: H14 H Natuurwetten en modellen januari schriftelijk 90 min. V4:H2, H4, H5 B Golven 22 se6 ja tentamenweek V5: H9, H10 D Lading en veld V6: H12, H13 maart/april schriftelijk 135 min. V4: H1 t/m 6 B Golven 28 se7 nee tentamenweek V5: H8 t/m 11 C Beweging en wisselwerking V6: H12 t/m 15 D Lading en veld & relativiteitsleer E Straling en materie & modelleren F1 Quantumwereld F2 Relativiteitstheorie I2 Modelstudie Domein A komt voor in alle hoofdstukken, onder andere in de vorm van vaardigheidskaders, experimenten en onderzoeks-, ontwerp- en modelleeropdrachten. totaal 72,0 23

25 PTA Leerjaar: 6 vwo scheikunde Methode: NOVA Scheikunde - vwo sk bovenbouw, deel 1 t/m 3 periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar december practicum 2 lesuren practicumtentamen (inhalen praktische D: Ontwikkelen van chemische kennis 15 se1 nee opdracht V5 vanwege coronamaatregelen) specifiek SE: D2 & D4, veiligheid en molecular modelling november schriftelijk 90 min. Hoofdstuk 1-7 B: Stoffen en materialen in de chemie; C: Chemische processen en behoudswetten 25 se2 ja F: Industriële (chemische) processen; G: Maatschappij, chemie en technologie januari schriftelijk 90 min. Hoofdstuk 8-12 B: Stoffen en materialen in de chemie; C: Chemische processen en behoudswetten 25 se3 ja D: Ontwikkelen van chemische kennis; E: Innovatie en chemisch onderzoek; G: Maatschappij, chemie en technologie april schriftelijk 120 min. Examenstof (hoofdstuk 1-15) alle domeinen 35 se4 nee Domein A komt voor in alle hoofdstukken, onder andere in de vorm van vaardigheidskaders, experimenten en onderzoeks-, ontwerp- en modelleeropdrachten totaal 100,0 24

26 PTA Leerjaar: 6 vwo biologie Methode: Biologie voor jou - MAX deel 4, 5 en 6 periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar augustus-september PO Veldonderzoek 10 se1 nee (inleveren in de ELO, er wordt gelet op november schriftelijk 90 min. Deel vwo 4 35 se2 ja Thema 1: Inleiding in de biologie B2.1 - B2.2 - B3.1 - C2.1 - F2.1 Deel vwo 5 Thema 1: Regeling B2.1 - B4.1 - B4.2 - B4.3 - D2.1 - B6.1 - B6.2 Thema 2: Waarneming en gedrag B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 - B7.5 - B7.6 - D3.2 - D3.3 - D3.4 - D3.5 - D3.6 - D3.7 - D3.8 - D3.9 - D D D D8.13 Thema 3: Stofwisseling in de cel B1.2 - B2.3 - B3.2 Thema 4: DNA B1.1 - B1.2 - C1.1 - C1.2 - D1.1 - D2.1 - E1.2 - E1.3 - E2.5 - E2.6 - E2.7 - E2.8 - E2.9 - E2.0 - E E E3.1 - F1.1 - F1.2 - F1.3 - F1.4 januari schriftelijk 90 min. Deel vwo 4 25 se3 ja Thema 2: Voortplanting B4.2 - C1.2 - C2.1 - C2.2 - C2.3 - D4.1 - D4.2 - D4.3 - D4.4 - D4.5 - D4.6 - D4.7 - D4.8 - D4.9 - E1.4 - E2.1 - E2.2 - E2.3 - E2.4 - E2.5 - E2.6 - E2.1 - E3.1 Thema 3: Genetica B1.1 - C1.1 - C2.4 - E3.2 - F1.1 - F1.3 - F1.4 Thema 4: Evolutie B2.1 - B3.1 - C2.1 - F1.1 - F1.2 - F2.1 - F2.2 - F2.3 - F2.4 - F3.4 - F4.1 - F4.2 - F4.3 - F4.4 Thema 5: Ecologie B2.3 - B3.2 - B8.1 - B8.2 - B8.3 - C3.1 - D5.1 - D5.2 - F2.1 - F3.1 - F3.3 - F3.4 Thema 6: Mens en milieu B8.1 - B8.2 - B8.3 - C3.1 - D5.1 - D5.2 - F3.2 - F3.3 Deel vwo 5 Thema 5: Planten B2.2 - B3.1 - B3.2 - B3.3 - B3.6 - B5.1 - C2.1 - C2.5 - D1.1 - D2.1 - E2.1 - E3.1 - E3.1 februari PO 1 lesuur Microscopieopdracht 5 se4 nee april schriftelijk 90 min. Deel vwo 6 25 se5 nee Thema 1: Vertering B2.3 - B3.1 - B3.4 Thema 2: Transport B3.1 - B3.6 Thema 3: Gaswisseling en uitscheiding B3.1 - B3.3 - B3.5 - B4.1 Thema 4: Afweer B5.1 Thema 5: Samenhang van de biologie n.v.t. totaal 100,0 25

27 PTA Leerjaar: 6 vwo informatica Methode: Enigma, VO-content: informatica, kernprogramma en keuzethema's periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar half oktober op PC 1 lesuur Databases(*) H: Databases 10 se6 nee voor vakantie november op PC 90 min. Visueel programmeren met JAVA D: programmeren 12 se7 nee januari op PC 90 min. Objectgeoriënteerd programmeren met JAVA J: programmeerparadigma's 12 se8 nee eerste helft februari inleveren documentatie 1 lesuur Gebruikersinterfaces(*) F: interactie O: usability P: User experience 8 se9 nee eind februari schriftelijk 1 lesuur Elementaire bewerkingen(*) K: computerarchitectuur 8 se10 ja april schriftelijk 45 min. Grondslagen B: Grondslagen 10 se11 nee Domein A: Vaardigheden komt in de diverse hoofdstukken voor totaal 60,0 (*) keuzethema 26

28 PTA Leerjaar: 6 vwo economie Methode: LWEO lesbrieven NB: bij elke toets wordt het voorgaande bekend verondersteld. periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging oktober Schriftelijk 90 min. Lesbrieven: Levensloop, Vraag en aanbod en Marktgedrag A: vaardigheden, B: concept schaarste, C: (taalverzorging) concept ruil, D: concept markt, E: concept ruilen over de tijd, F: concept samenwerken en onderhandelen, G: concept risico en informatie, H: concept welvaart en groei, I: concept goede tijden, slechte tijden code weging SE code SE herkansbaar (%) 20 se2 ja november / artikel Keuzeonderwerp 2 (in tweetallen) 10 se3 december Inleveren via ELO en op papier (taalverzorging) januari Schriftelijk 90 min. Lesbrieven: 25 se4 ja Marktgedrag, Mobiliteit en Economische Crisis + kernen Levensloop en Vraag en aanbod (taalverzorging) A: vaardigheden, B: concept schaarste, C: concept ruil, D: concept markt, E: concept ruilen over de tijd, F: concept samenwerken en onderhandelen, G: concept risico en informatie, H: concept welvaart en groei, I: concept goede tijden, slechte tijden maart Schriftelijk 1 lesuur Lesbrieven: Economische Crisis en Wereldeconomie april Schriftelijk 90 min. Lesbrieven: tentamen Levensloop, Vraag en aanbod, Marktgedrag, Mobiliteit, Economische Crisis en Wereldeconomie A: vaardigheden, B: concept schaarste, C: concept ruil, E: concept ruilen over de tijd, F: concept samenwerken en onderhandelen, G: concept risico en informatie, H: concept welvaart en groei, I: concept goede tijden, slechte tijden A: vaardigheden, B: concept schaarste, C: concept ruil, D: concept markt, E: concept ruilen over de tijd, F: concept samenwerken en onderhandelen, G: concept risico en informatie, H: concept welvaart en groei, I: concept goede tijden, slechte tijden 10 se5 nee 25 se6 nee totaal 90,0 27

29 PTA Leerjaar: 6 vwo bedrijfseconomie Methode: lesbrieven bedrijfseconomie Uitgeverij Stoffels periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar okt. schriftelijk 90 min. Financiering en Verslaglegging G. Verslaggeving 20,0 se4 ja Investeren D.1 Investeren oktober praktische Praktische opdracht naar keuze. ± 20 slu. H. Keuzeonderwerp 20,0 se5 nee opdracht Digitaal in te leveren. Taalverzorging telt mee januari schriftelijk 90 min. Onderneem het zelf B.2 De oprichting van een 20,0 se6 ja Bedrijf Starten éénmanszaak F.1 Financieel Beleid april schriftelijk 90 min. Het Resultaat F.2 Kosten en Winst-vraagstukken 20,0 se7 nee N.B. Bij elke toets wordt het voorgaande bekend verondersteld totaal 80,0 28

30 PTA Leerjaar: 6 vwo muziek Methode: Intro Bovenbouw periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar oktober praktijk Praktijkdag: het maken van een muziekstuk in B**: B1 - B2 15 se1 nee ensembleverband. C*** november schriftelijk 90 min. Muziekgeschiedenis en theorie I (taalverzorging) A*: A1 - A2 - A3 15 se2 ja januari schriftelijk 90 min. Muziekgeschiedenis en theorie II (taalverzorging) A*: A1 - A2 - A3 15 se3 ja februari schriftelijk Portofolio muziekgeschiedenis (inleveren via ELO) controle maart praktijk Voorspeeltentamen: B**: B1 - B2 15 se4 nee Organisatie en het uitvoering van de diverse C*** muziekstukken in individueel en in ensembleverband maart praktijk Musiceren: solo (verschillende stijlen) B**: B1 10 se5 nee C*** april Computertoets 150 min. Test van historische kennis en stilistisch inzicht van alle muzikale stijlperiodes en algemene muziekleer. A*: A1 - A2 - A3 15 se6 nee april schriftelijk Portofolio. Overzicht van de muziekgeschiedenis in samenhang met andere kunstdisciplines. A*: A3 15 se7 nee Voor leerlingen met het eindexamenvak muziek, bestaat de mogelijkheid een profielwerkstuk voor muziek te maken. Leerlingen die daarvoor kiezen, schrijven een compositie die gepresenteerd wordt i.s.m. het orkest De Ereprijs. totaal 100,0 *Domein A: Vaktheorie A1: Waarnemen en weten **Domein B: Praktijk B1: Zingen en spelen A2: Analyseren en B2: Improviseren en componeren interpreteren A3: Muziek en cultuur ***Domein C: Orientatie op studie en beroep 29

31 PTA Leerjaar: 6 vwo tekenen Methode: De Bespiegeling periode toetsvorm toetsduur (minuten) leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) weging code weging SE (%) code SE herkansbaar september/ oktober praktijk Tekendag schilderen/fotobewerking Domein B: praktijk, Domein C: 10 se1 nee orientatie op studie en beroep Procesbeschrijving aanleveren via ELO (twee lessen tvo tekendag) augustus/ december praktijk 1400 Opdracht centraal praktisch examen voorgaand jaar. Domein B: praktijk 30 se2 nee Medium naar eigen keuze/procesbeschrijving augustus/ maart nvt Te behandelen: thema CE Domein A: vaktheorie, subd A1: beschrijven, onderzoeken en interpreteren, subd A2: beschouwen maart scriptie Persoonlijke themakeuze, gerelateerd aan de examenonderwerpen Domein A: vaktheorie, subd A1: beschrijven, onderzoeken en interpreteren, subd A2: beschouwen 30 se3 nee april schriftelijk 90 Algemene kunstgeschiedenis Domein A: vaktheorie, subd A1: 30 se4 nee totaal 100,0 30

32 PTA Leerjaar: 6 vwo NLT Methode: Losse modules periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) Begin november toets 2 lesuur en verslag (taalverzorging telt). 90 min. 7. Queeste naar entropie B1 Interdisciplinariteit C1 Processen Toets telt voor 2/3 van se7, verslag 1/3. in levende natuur, aarde en ruimte F1 Fundamentele theorieën weging code weging SE code SE herkansbaar (%) 13 se7 ja half januari toets 1 lesuur en verslag (taalverzorging telt). Toets telt voor 2/3 van se8, verslag 1/3. 1 lesuur 8. Hersenen en leren B1 Interdisciplinariteit B2 Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie D1 De zieke en gezonde mens 14 se8 ja april toets 2 lesuur en werkbladen (taalverzorging telt). Toets telt voor 2/3 van se9, verslag 1/3. 90 min. 9. Kwantumstructuur deel A en deel C B1Interdisciplinariteit B2 Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie F1 Fundamentele theorieën F2 Methoden en technieken van onderzoek 17 se9 nee totaal 44,0 31

33 PTA Leerjaar: 6 vwo L.O. Methode: periode toetsvorm toetsduur leerstofomschrijving domein (code en beschrijvend woord) sept. t/m dec. Sportoriëntatie en Keuzeprogramma Tijdens de eerste periode worden onderstaande activiteiten één Domein B: Bewegen, Domein E: keer aangeboden: Bewegen en samenleving Fitness Introductie groepslessen sportschool Zelfverdediging Kickboksen Squash Tennis Tafeltennis Voor de tweede periode worden er twee van de vijf aangeboden activiteiten gekozen. Deze activiteiten worden elk vervolgens drie keer aangeboden. weging code weging SE (%) afvinken code SE herkansbaar nee Voor beide perioden geldt dat bepaalde onderdelen wellicht niet aangeboden kunnen worden als gevolg van eventuele coronamaatregelen. Als er over beide periodes meer dan 1 les wordt gemist, volgt een opdracht die voor 1 februari ingeleverd/uitgevoerd dient te zijn. Handelingsdeel 32

34 PTA Leerjaar: 6 vwo loopbaanoriëntatie Methode: Qompas studiekeuze periode activiteit leerstofomschrijving oktober/november Minimaal 1 eigen LOB-activiteit - dit mag zijn: (digitale) De leerlingen bezoeken dit schooljaar minimaal 1 eigen LOB-activiteit naar keuze. Deze dag mag onder open dag/ meeloopdag/ proefstudeerdag/ stagedag/ schooltijd. Minstens een week van tevoren wordt een verzoek bij de mentor (of decaan) ingediend. Er mag op interview beroepsbeoefenaar/ interview oud-leerling/ de betreffende dag geen toets gepland staan. bezoek onderwijs- of studiekeuzebeurs. Zie voor de data: Open-dagenkalender via decaan + De leerlingen schrijven binnen 2 weken na afloop van de LOB-activiteit een verslag aan de hand van het verslagformulier in Qompas. Het verslag kan digitaal via Qompas ingeleverd worden. gedurende het Eindverslag maken Leerlingen maken hun eindverslag met daarin hun uiteindelijke studiekeuze. schooljaar vrijwillig Qompas Leerlingen kunnen via Qompas hun testuitslagen inzien of testen nogmaals maken. Ook hebben ze via Qompas toegang tot alle artikelen uit de Keuzegids hbo en wo e inlevermoment: Deadline inleveren digitaal LOB-dossier: alles in Verslag van LOB-activiteit 1 18 december Qompas ingeleverd Eindverslag 2 e inlevermoment: Het LOB-dossier kan als basis dienen voor het toelatingsgesprek en/of de studiekeuzecheck op de 16 april vervolgopleiding! Weet je al wat je gaat studeren? Maak dan snel een afspraak met je mentor of decaan. Voor het LOB-dossier geldt: klaar is klaar! Belangrijke LOB-data: 15 januari Deadline aanmelden numerus-fixusstudie Interesse in een numerus-fixusstudie? Zorg dan dat je je vóór 15 januari hebt aangemeld via studielink! Heb je een cijferlijst nodig? Mail de decaan! 15 april Bekendmaking rangnummers numerus-fixusstudies Heb je je ingeschreven voor een numerus-fixusstudie? Dan ontvang je op 15 april via studielink een met daarin je rangnummer. Dit rangnummer bepaalt of je wel/niet kunt starten aan de studie. 1 mei 2021 Deadline aanmelden studie in studielink Ga je studeren? Zorg dan dat je je vóór 1 mei hebt aangemeld via studielink. LET OP: je hebt een DigiD nodig om je aan te kunnen melden. Vergeet ook het aanvragen van een ov-kaart en evt. studiefinanciering niet! 33

35 PTA Leerjaar: 6 vwo profielwerkstuk (pws) periode activiteit omschrijving maart - april (voor-examenjaar) start pws Uitdelen Handleiding profielwerkstuk voor leerlingen een docenten havo/vwo. Hierin staat het tijdpad en de omschrijving van de eisen waaraan het pws moet voldoen. Indeling pws-groepjes en toewijzen begeleider. Opstartmiddag pws. Op deze middag krijgen leerlingen ook informatie over het voor hen geldende beoordelingsmodel. december (eindexamenjaar) februari/maart (eindexamenjaar) inleveren pws presentatieavond pws 34

36 MARNIX COLLEGE EDE Examenreglement vwo/havo/vmbo-tl (mavo), geldig voor leerlingen die in 2021, 2022 en 2023 examen doen 35

37 Gebruikte afkortingen: CvTE ckv DUO ELO havo kv mavo nlt PTA vwo vmbo-tl vbo W.V.O College voor Toetsen en Examens culturele en kunstzinnige vorming dienst uitvoering onderwijs elektronische leeromgeving hoger algemeen voortgezet onderwijs kunstvakken inclusief ckv middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; oude naam voor vmbo-tl natuur, leven en technologie Programma van Toetsing en Afsluiting voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg voorbereidend beroepsonderwijs Wet op het Voortgezet Onderwijs 36

38 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1: Programma van toetsing en afsluiting 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de verdeling van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, alsmede de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 2. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de rector vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie en beschikbaar gesteld. Artikel 2: Inhoud van het examenreglement 1. Het examenreglement is vastgesteld conform het Eindexamenbesluit vwo havo mavo vbo. 2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de rector. 3. In geval deze regeling in tegenspraak is met het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo prevaleert het Eindexamenbesluit. Artikel 3: Afnemen van het eindexamen 1. De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2. De rector wijst één van de personeelsleden van het Marnix College aan als secretaris van het eindexamen. Artikel 4: Benoeming en samenstelling van de examencommissie 1. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school verzorgde schoolsoort of groep(en) van schoolsoorten. 2. Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 3. Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de schoolsoort of groep van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is ingesteld. 4. Leden van het bevoegd gezag worden niet benoemd tot lid van de examencommissie. 37

39 Artikel 5: Taken en bevoegdheden van de examencommissie 1. De examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden. a. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen), b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te stellen, 2. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 3. Kandidaten die een klacht van procedurele aard hebben over enig onderdeel van het eindexamen, kunnen deze klacht binnen twee weken na de toets of inleverdatum indienen bij de rector (zie art. 8, 4 en 5). 4. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd gezag. Artikel 6: Indeling van het examen. 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen of uit een centraal examen, dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden getoetst worden die van betekenis zijn voor het vakkenpakket van de kandidaat. Het profielwerkstuk heeft betrekking op tenminste één groot vak uit het vakkenpakket van de kandidaat. Alle vakken komen in aanmerking, behalve maatschappijleer, ckv en lichamelijke opvoeding. 3. Het schoolexamen vmbo-tl omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen, die betrekking hebben op een thema uit het profiel waarin de kandidaat het onderwijs volgt. Artikel 7: Toelating tot het eindexamen. 1. Het bevoegd gezag stelt de kandidaten van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen 2. Buitengewone omstandigheden daargelaten, kan een kandidaat in enig tijdvak van het centraal examen slechts toegelaten worden voor dat vak of die vakken waarin hij het schoolexamen met inbegrip van de handelingsdelen heeft afgerond. 38

40 Artikel 8: Onregelmatigheden 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kunnen door de rector maatregelen worden genomen. Voorbeelden van onregelmatigheden zijn: - fraude - spieken - plagiaat - ongeoorloofde absentie - het te laat inleveren van een praktische opdracht, handelingsdeel, of ander deel van het schoolexamen 2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, het centraal examen of de rekentoets; b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het schoolexamen, het centraal examen of de rekentoets; c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen, het centraal examen of de rekentoets; d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in nader aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen. 3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de rector de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan, met uitzondering van de kandidaten die bij hun afdelingsleider een meerderjaardigheidsverklaring hebben ondertekend. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel door de rector wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat. 4. Indien een examinator ten aanzien van enig deel van het eindexamen procedureel onzorgvuldig of nalatig is geweest, kunnen door de rector maatregelen worden genomen, mits de zaak aanhangig is gemaakt binnen twee weken na de toetsdatum of inleverdatum. 5. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector, noch enig lid van de examencommissie, deel uit maken. De werkwijze van de commissie van beroep is geregeld in een door het bevoegd gezag vastgesteld reglement. Dit reglement is op het Marnix College aanwezig en wordt, op verzoek, ter inzage gegeven. 39

41 Voor het schooljaar is de samenstelling van de commissie van beroep als volgt: namens de Raad van Toezicht: lid: Dhr. W. J. Slaats pl. v. lid: Prof. Dr. J.H.S.G.M. de Jong namens de oudergeleding: Mevr. Drs. D. Haalboom pl. v. lid: Dhr. Dr. H. Renia namens de personeelsgeleding: lid: Dhr. W. den Ouden pl. v. lid: Dhr. T.A.M. van der Heijden Het correspondentieadres van de commissie is: Commissie van beroep, Marnix College, Postbus 8037, 6710 AA Ede. Tel: Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, en indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat, aan de rector, aan het bevoegd gezag en aan de inspectie. Artikel 9: Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Artikel 10: Gespreid examen. 1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, aan kandidaten die door langdurige ziekte of overmacht belemmerd worden om zich voor te bereiden op een geheel eindexamen, toestemming geven het eindexamen over 2 schooljaren te spreiden. 2. De regeling van de herkansing (artikel 32) is in haar geheel van toepassing op beide examenjaren. Concreet houdt dit in dat de kandidaat in beide jaren recht heeft op een herkansing in één van de vakken waarin hij in dat jaar centraal examen heeft gedaan in het eerste tijdvak. 3. De regelgeving die geldt voor het eindexamen in het algemeen is ook van toepassing op gespreide examens. 40

42 Artikel 11: Afwijking wijze van examineren 1. De rector kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een medische verklaring is of een deskundigenverklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld. b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigheidsverklaring. 3. Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde, tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten. Artikel 12: Bewaren examenwerk a. Schoolexamen 1. De examinatoren dienen het schriftelijke werk van de kandidaten, de voor elk werk toegekende cijfers, een exemplaar van de opgaven, en de eventuele beoordelingsnormen te bewaren gedurende zes maanden nadat de kandidaat de school heeft verlaten. b. Centraal examen 1. Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de rector, ter inzage voor belanghebbenden. 2. Een door de rector en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in Artikel 56 van het Examenbesluit, wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 3. De rector draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij het centrale examen gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 41