Leerjaar 3 - Dalton MAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerjaar 3 - Dalton MAVO"

Transcriptie

1 Leerjaar 3 - Dalton MAVO

2 Vervolgopleidingen + havo-wens Ondanks corona maatregelen wordt er gekeken hoe we de voorlichting coronaproof aan leerlingen kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld in kleine groepen zijn of na schooltijd. Zodra hier meer over bekend is, worden de leerlingen en geïnformeerd. 20 november: uiterste datum aangeven havo wens leerjaar 3

3 Vakkenkeuze In de lessen is er aandacht voor de keuze vakkenpakket. 18 februari: infoavond leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) leerjaar 3 keuze profiel- en vakkenpakket examenjaar mavo 26 maart: vakkenpakket leerjaar 2 en 3 definitief mavo

4 PVT Programma van Toetsing Te vinden op de website Volgen van uw kind SE cijfers leerjaar = 50% & eindexamen = 50%

5 Toetsing Voortgangstoetsen: Alle toetsen, presentaties, HO s en PO s, al dan niet voor een cijfer. Deze resultaten neem je niet mee naar leerjaar 4 maar tellen wel mee voor de overgang. SE (School Examen)Toetsen: Alle toetsen, presentaties en PO s die meetellen in het examendossier. Deze cijfers neem je mee naar leerjaar 4. Dit schooljaar zijn er twee toetsweken. Tijdens deze week vervallen de lessen en zal er alleen getoetst worden. Buiten deze twee toetsweken zullen er ook in de les toetsen worden afgenomen. Zie hiervoor het PVT per vak.

6 Herkansingen Tijdens de examenperiode (leerjaar 3 en 4) heeft elke leerling 5 herkansingen om in te zetten voor SE toetsen die herkansbaar zijn volgens de PVT s van elk vak. Gedurende de twee schooljaren zullen er meerdere centrale momenten komen om herkansingen te maken. Hiervoor zal tijdig een uitnodiging volgen. SE Toetsen De cijfers die in SOMtoday in het examendossier komen tellen mee voor het schoolexamen. In de PVT s van elk vak is te zien om welke toetsen dit gaat. Deze gaan mee naar leerjaar 4.

7 HO en PO HO = handelingsopdracht gewaardeerd in (O)/V/RV/G moet V/G zijn inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte van de vakdocent inleveren bij examensecretariaat (mevr. Kouwenhoven) In geval van ziekte van de leerling zelf zorgen dat het bij de vakdocent komt. PO = praktische opdracht gewaardeerd in cijfers of O/V/(RV)/G inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte van de vakdocent inleveren bij examensecretariaat In geval van ziekte van de leerling neem diezelfde dag contact op met vakdocent en lever het de eerstvolgende dag alsnog in bij de vakdocent.

8 Leerjaar 3 en het eindexamen In leerjaar 3 zijn een aantal zaken van invloed op het slagen in leerjaar 4: Je hebt voor LO en kunstvakken 'voldoende' of 'goed' behaald. Alle HO s zijn voldoende afgerond. Maatschappijleer gemiddeld afgerond een 7 (dus minimaal een 6,50) compensatiepunt in klas 4.

9 Zak- en slaagregeling Een leerling is geslaagd als: het rekenkundig gemiddelde van de CSE-cijfers tenminste 5,50 is; voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald op zijn eindlijst; één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger; één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger; twee keer een 5 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger; voor LO en kunstvakken een 'voldoende' of 'goed' heeft behaald; het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld.