Programma van Toetsing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting HAVO

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Toelichting... 4 PTA AARDRIJKSKUNDE... 6 PTA BSM (Bewegen Sport Management)... 7 PTA BEWEGINGSONDERWIJS... 8 PTA BIOLOGIE... 9 PTA CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) PTA ECONOMIE PTA ENGELS PTA GESCHIEDENIS PTA MAATSCHAPPIJLEER PTA LEVENSBESCHOUWING PTA LOB (LOOPBAAN ORRIENTATIE & BEGELEIDING) PTA NEDERLANDS PTA scheikunde PTA WISKUNDE - A PTA WISKUNDE - B

3 Voorwoord Welkom in HAVO-4. Dit schooljaar doe je al een deel van je eindexamen. Want het HAVO examen bestaat uit: - De cijfers die je haalt voor het Schoolexamen, in leerjaar 4 en 5. - het Centraal Examen, aan het eind van leerjaar 5, In dit boekje staat per vak een overzicht van toetsen die in leerjaar 4 meetellen voor het schoolexamen. Zo weet je tijdig wat je te wachten staat. In de Toelichting staan enkele belangrijke afspraken voor de goede gang van zaken tijdens het schoolexamen. Succes! Locatiedirecteur: Mevrouw L. van den Broek Afdelingsleider HAVO: Mevrouw J. Kuiperij 3

4 Toelichting PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een toets overzicht waarin per leerjaar alle toetsen van het Schoolexamen staan. Betekenis van de kolommen in het PTA Code: Bedoeld om de toetscijfers via het computerprogramma Magister in te voeren. Leerstofomschrijving: Exameneenheid: Toetsvorm: Periode Tijd: Herkansbaar: Weging schoolexamen: Hier staat kort beschreven welke leerstof getoetst wordt. De letters en nummers verwijzen naar het onderdeel van het examenprogramma; hiermee controleert de inspectie of het examenprogramma goed wordt uitgevoerd. De manier waarop de leerstof getoetst wordt: bijv. schriftelijk, via een werkstuk e.d.. In welk deel van het schooljaar de toets wordt afgenomen. Een overzicht van de schoolexamenperioden staat op de laatste bladzijde van dit boekje. De precieze datum en tijd wordt in de les door de docent afgesproken. Net zoals 'gewone' repetities worden de schoolexamentoetsen tijdens de gewone lesuren gehouden. Enkele toetsen worden afgenomen in een toetsweek.. Hoe lang een toets duurt of hoeveel uur er gewerkt wordt aan bijv. een werkstuk. Of de toets eventueel overgedaan mag worden [zie: herkansing] Hoe zwaar de toets meetelt in het schoolexamen. Per vak vormen alle schoolexamentoetsen in leerjaar 3 en 4 samen 100%. 4

5 Overzicht Resultaten Schoolexamen In het administratieprogramma Magister is steeds de actuele cijferstand te zien. Wanneer je denkt dat er bepaalde cijfers niet of niet goed instaan, moet je dat onmiddellijk aan je docent doorgeven. Herkansen Herkansen = een toets nog een keer maken; overdoen. Of een toets herkansbaar is staat in het PTA. Welke je kiest, bepaal je zelf! De herkansingen vinden plaats conform het examenreglement. Een kandidaat in HAVO-4 heeft 3 momenten waarop een herkansing mogelijk is: - Na periode 2 kan hij één toets herkansen uit periode 1 of 2. - Na periode 3 kan hij één toets herkansen uit periode 3. - Na periode 4 kan hij één toets herkansen uit periode 4. Inhalen Wanneer je bij een schoolexamentoets niet aanwezig bent, wegens ziekte of andere geldige reden, dan moet je vooraf officieel absent gemeld zijn. De toets wordt bij voorkeur binnen tien schooldagen, maar uiterlijk voor het begin van de volgende periode, na terugkomst op school ingehaald. De kandidaat neemt daartoe zelf het initiatief. Het inhalen vindt doorgaans plaats op het PTA inhaal-uur. Heb je geen geldige reden of ben je niet officieel absent gemeld, dan wordt dit aangemerkt als een onregelmatigheid, zie artikel 6. van het examenreglement. Inleveren Voor veel vakken moet je voor het schoolexamen een praktische opdracht uitvoeren (een werkstuk schrijven, een verslag maken, e.d.) Dit werk moet uiterlijk op de afgesproken datum persoonlijk aan de docent worden gegeven (dus niet via het postvakje) of digitaal worden ingeleverd. Niet op tijd ingeleverd Als je zonder geldige reden het materiaal van een praktische opdracht (werkstuk, verslag, e.d.) niet op de afgesproken inleverdatum hebt ingeleverd, dan wordt dit aangemerkt als een onregelmatigheid, zie artikel 6 van het examenreglement. 5

6 PTA AARDRIJKSKUNDE Code onderwerpen domein periode vorm Tijd (min) Herkansing Weging (van het SE) T41 T42 T43 Aarde/Wereld/Leefomgeving H1 par 1 t/m 6+ H2 paragraaf 1t/m6 + H3 paragraaf 1 t/m 6 Aarde/Wereld/Leefomgeving H1 par 6 t/m 9 H2 paragraaf 6 t/m 9 + H4 paragraaf 1 t/m 6- plus begrippen H3 Aarde/Wereld/Leefomgeving PTA H1, H2, H3 & H4 (alles) ABCDE In 1 ste week P2 Schriftelijk 90 Ja 5% ABCDE ABCDE P2 Toetsweek januari Toetsweek juni/juli P41 Onderzoek Leefomgeving ADE P3 Verslag + Posteropdracht Schriftelijk 90 Ja 5% Schriftelijk 90 Ja 10% Nee 5% Totaal Schoolexamen (ED4) 25% 6

7 PTA BSM (Bewegen Sport Management) Vak BSM Cursusjaar Leerjaar 4 Leerweg HAVO Contactpersoon R. vd Pol Code Leerstofomschrijving Domein Toetsvorm Periode P41 Sprint A,B,C Praktijk 1 1 uur Nee 3% P42 Boksen A,B,C Praktijk 1 1 uur Nee 3% P43 Badminton A,B,C Praktijk 1 1 uur Nee 3% P44 Golf A,B,C Praktijk 1 1 uur Nee 3% P45 Dans A,B,C Praktijk 1 1 uur Nee 3% H41 Sportautobiografie E Theorie 1 1 uur Nee V H42 Diëten D,E Presentatie 2,3 2 uur Nee V H43 Bewegen en regelen B,C,D,E Theorie & 1,2,3,4 1 uur Nee V Praktijk H44 spelontwerp A,B,C,D,E Th & Pr 3 1 uur Nee V H45 5 km loop A,B,C,D,C Theorie & 3,4 1 uur Nee V Praktijk T41 Toets 1 C,D,E Theorie Toetsweek P2 1 uur Ja 15% T42 Toets 2 C,D,E Theorie Toetsweek P4 1 uur Ja 20% Toets Tijd Herkansbaar? Totaal Schoolexamen (ED4) 50% De Handelingsdelen moeten met minimaal een Voldoende worden afgerond. Indien een leerling een onvoldoende scoort, moet hij/zij dit onderdeel opnieuw doen totdat dit voldoende is. Weging SE (ED4) 7

8 PTA BEWEGINGSONDERWIJS Vak Bewegingsonderwijs Cursusjaar Leerjaar HAVO 4 Leerweg Contactpersoon R. vd Pol Code Leerstofomschrijving Domein Toetsvorm Periode Toets Tijd H41 Bewegen en samenwerken A,B,C,D en E Praktijk 1,2,3 en 4 2 uur Nee V H42 Bewegen en verbeteren A,B,C,D Praktijk 1,2,3 en 4 2 uur Nee V Herkansbaar Weging SE H43 Bewegen en regelen A,B,C,D en E Praktijk 1,2,3, en 4 2 uur Nee V Totaal Schoolexamen V 8

9 PTA BIOLOGIE Vak Biologie cursusjaar Leerjaar Havo-4 Contactpersoon: P. Meijering Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode T41 Thema 1 inleiding in de biologie A schriftelijk 1 1 lesuur ja 5% Toets tijd Herkans- baar Weging SE T42 Thema 2 Voortplanting Thema 3 Genetica A,E schriftelijk 2 1 lesuur Ja 5% T43 Thema 5 Regeling Thema 6 Waarneming en gedrag B,C schriftelijk 3 1 lesuur ja 5% T44 Thema 4 Evolutie Thema 7 Ecologie en milieu F,D schriftelijk 4 1 lesuur ja 5% P41 Diffusie en osmose A,B,C Verslag 1 3 lesuren nee 5% P42 Practicumverslag: observatie A,D Verslag 3,4 1 lesuur nee 5% Totaal Schoolexamen 30% Uitleg examenonderdelen A B C D E F Vaardigheden Zelfregulatie Zelforganisatie Interactie Reproductie Evolutie 9

10 Toelichting Domeinen Biologie Centraal Examen Domein A B2 B3 B4 B5 B7 B8 C1 D4 E4 F1 F2 Leerstof Vaardigheden Stofwisseling van de cel Stofwisseling van het organisme Zelfregulatie van het organisme Afweer van het organisme Waarneming van het organisme Regulatie van ecosystemen Zelforganisatie van cellen Interactie van ecosystemen Erfelijke eigenschappen Selectie Soortvorming 10

11 PTA CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) Code Onderwerp/ Omschrijving Domein Periode Week Soort werk Tijd Herkansbaar Weging ED4 P41 P42 P43 P44 culturele discipline Film/Animatie culturele discipline Architectuur cultureel zelfportret Klassenportret Kunst analyse 1 & 2 culturele discipline Beeldende kunst culturele discipline Nieuwmedia cultureel zelfportret Start Kunst analyse 3 & 4 culturele discipline Muziek & Dans cultureel zelfportret Midden Kunst analyse 5 culturele discipline theater cultureel zelfportret Eind Kunst analyse 6 A,B,C,D 1 15 Portfolio 16 uur Nee 25% A,B,C,D 2 15 Divers 16 uur Nee 25% A,B,C,D 3 25 Portfolio 8 uur Nee 25% A,B,C,D 4 25 Divers 8 uur Nee 25% Totaal Schoolexamen klas 4 100% 11

12 PTA ECONOMIE Vak Economie Cursusjaar Leerjaar 4 Leerweg HAVO Contactpersoon R. Last Code Leerstofomschrijving Eindterm Vorm Periode Tijd Herk. Weging ED4 T41 Crisis en Vervoer Schriftelijk - toets 2 90 min Nee 5% T42 Crisis, Vervoer, Markt en overheid, deel van Werk en werkloosheid Schriftelijk - toets 3 90 min Ja 10% P41 Analyse stagebedrijf: Welke economische keuze(s) heeft jouw stagebedrijf de afgelopen 3 tot 6 maanden gemaakt? Schriftelijk - verslag 4 N.v.t. Nee 10% Totaal Schoolexamen klas 4 25% Lesplan Havo 4 Domein Concept Lesbrief LWEO Periode A Algemene vaardigheden Alle 1 t/m 4 B Schaarste Crisis 1 C Ruil Crisis 1 D,F,G Markt, Samenwerken & onderhandelen, Risico & informatie Vervoer 1 en 2 D,F,G Markt, Samenwerken & onderhandelen, Risico & informatie Markt en overheid 2 en 3 Werk en werkloosheid 3 en 4 Experiment 4 12

13 PTA ENGELS Vak Engels Cursusjaar Leerjaar HAVO 4 Leerweg HAVO Contactpersoon J.Ahsmann Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Toets Tijd Herkansbaar Weging SE T41 Leesvaardigheid K4 Schriftelijk 1 75min Ja 10% P41 T42 T43 Spreekvaardigheid Interview Schrijfvaardigheid Grammar Toets K4,5,6,7 Verslag/opname 2 nvt Nee 5% K7 Digitaal 3 60min Ja 10% K2,3,4 Schriftelijk 4 60min Nee 15% T44 Portfolio K1,2,3,4 5,6,7 Verslag 1,2,3,4 nvt nvt N.B. Totaal Schoolexamen (ED4) 40% Onderdeel T41 P41 T42 T43 T44 Uitleg Leesvaardigheidstoets examen Interview opname & verslaglegging Schrijfvaardigheid Grammar toets over lesstof Portfolio verslaglegging over 2 boeken, 5 teksten, 15 uur kijk- & luisterdossier 13

14 PTA GESCHIEDENIS Code Onderwerp/omschrijving Domein Periode Herkansbaar Toets vorm Tijd Weging T41 Prehistorie & Oudheid (tijdvak 1 t/m 2) A, B 1 Ja Schriftelijk 90 min 10% T42 Middeleeuwen & vroegmoderne tijd (tijdvak 3 t/m 5) A, B, C 2, 3 Ja Schriftelijk 90 min 15% T43 Moderne tijd tijdvak (6 t/m 8) A, B, C, D, E 3, 4 ja Schriftelijk 90 min 15% Totaal Schoolexamen (ED4) 45% PTA MAATSCHAPPIJLEER Code Onderwerp/omschrijving Domein Periode Herkansbaar Toets vorm Tijd Weging T41 Wat is maatschappijleer & rechtstaat A, B 1 Ja Schriftelijk 90 min 40% P41 Parlementaire democratie A, C 2 Nee Verslag 300 min 30% P42 Verzorgingsstaat & pluriforme samenleving A, D, E 3, 4 Nee Verslag 420 min 30% Totaal Schoolexamen 100% 14

15 PTA LEVENSBESCHOUWING Code Onderwerp/omschrijving Domein Periode Herkansbaar Toets vorm Tijd Weging H41 Mens en techniek (H5) n.v.t. 1 Nee Presentatie 10 min 30% T41 Het menselijk bestaan (H1) & God, iets of niets? (H2) n.v.t. 1, 2 Ja Schriftelijk 90 min 30% H42 Vier hoofdwaarden (H3) & Ethiek (H10) n.v.t. 2 Nee Verslag 300 min 40% Totaal Schoolexamen (ED4) 100% 15

16 PTA LOB (LOOPBAAN ORRIENTATIE & BEGELEIDING) Vak Leerjaar LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding HAVO-4 Cursusjaar Leerweg HAVO Contactpersoon M.C. Velberg Code Leerstofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Periode Tijd Herkansbaar Weging SE H41 LOB opdrachten, inclusief verslaglegging volgens eisen K1 Verslag 1, 2, 3, 4 10 uur Nee V H42 2 loopbaangesprekken met mentor volgens format Verslag loopbaangesprek volgens format 1, 2, 3, 4 0,5 uur Nee V H43 Stage - Arbeidsoriëntatie Stageverslag, tussentijdse evaluatie stagebedrijf, stagebeoordeling, beoordeling onderzoek 3, uur Nee V 16

17 PTA NEDERLANDS CODE Onderwerp en domein Soort toets Periode Herkansbaar Tijdsduur (minuten) VG/PTA Weging T41 Letterkunde: literair werk 1 en 2 Domein E1, E2 Schriftelijk 1 Ja 60 minuten PTA ED401 10% T42 Argumentatieve vaardigheden en mondelinge taalvaardigheid Domein B, C, D Betoog (2x) en monoloog (1x) = het gemiddelde Schriftelijk 2 Ja Nee 60 minuten en 5 minuten ED402 5% T43 Argumentatieve vaardigheden en leesvaardigheid Domein A, D Tekst verklaren Schriftelijk 3 Ja 60 minuten ED403 8% P41 Literatuurgeschiedenis en letterkunde (middeleeuwen en renaissance): literair werk 3 en 4 Domein E PO (digitaal) 4 Nee 150 minuten ED404 10% Totaal Schoolexamen (ED4) 33% 17

18 PTA scheikunde HAVO 4 onderwerp Hoofdstuk Domein Periode Toetstijd Herkansbaar weging T41 Stoffen en reacties H1,2,3 B,C 2 90 min Ja 10% T42 Koolstof Chemie stoffen en reacties H1-4,6 B,C,E,F 3 90 min ja 12% T43 Zouten en ph, koolstof Chemie en reacties H1-7 B,C,E,F 4 90 min ja 13 % P41 Practicum toets D 3,4 60 min nee 5% Totaal Schoolexamen (ED4) 40 % Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis van stoffen en materialen Domein C Kennis van chemische processen en kringlopen Domein D Ontwerpen en experimenten in de chemie Domein E Innovatieve ontwikkelingen in de chemie Domein F Processen in de chemische industrie Domein G Maatschappij en chemische technologie 18

19 PTA WISKUNDE - A Vak Wiskunde Cursusjaar Leerjaar Havo-4 Leerweg Havo Contactpersoon R. Ravestein Code Leerstofomschrijving Domein Hoofdstukken Toetsomschrijving Toetsvorm Periode Toets Tijd Herkansbaar Weging SE T41 Rekenen en de grafische rekenmachine Algemene wiskundige vaardigheden. A* H1, V1, V2 Rekenvaardigheden en de grafische rekenmachine + Vaardigheden 1 en 2 Schriftelijk 1 90 min JA 8% T42 Verbanden, grafieken, formules en verandering Omgaan met lineaire verbanden en grafieken, omgaan met exponentiële verbanden en grafieken, omgaan met veranderingen A, B, C, D* H2, H6, H8 Verbanden en formules grafieken en verandering Schriftelijk 4 90 min JA 8% T43 Statistische vaardigheden Telproblemen, statistiek, statistische veranderingen en statistische verwerking A, B, E H3, H4 Statistische vraagstelling en tellen Schriftelijk Toetsweek januari 90min JA 8% P44 Statistiek met ICT A, E5* H7 Statistische verwerking Praktische praktijk opdracht met grote data set Praktische schriftelijke opdracht uur (1 dag?) NEE 6% Totaal Schoolexamen (ED4) 30% 19

20 Hoofdstuk verdeling: Hoofdstuk Domein Subdomein 1 Rekenen B B1, B2, 2 Verbanden C, D* C1, C2, C4, D* 3 Statistische vraagstellingen E E1, E2, E4, 4 Systematisch tellen B, E B3, E2 5 Lineaire en exponentiële groei C C1 t/m C5 6 Grafieken en vergelijkingen C C1, C2, 7 Statistische verwerking (met/zonder ICT) E E1 t/m E4, E5* 8 Grafieken en veranderingen B, C, D B2, C, D* 9 Lineaire en exponentiële formules C (5) 10 Verdelingen (met/zonder ICT) E E1 t/m E4, E5* (5) 11 Allerlei formules (concept) (5) 12 Toegepast rekenen (concept) (5) 13 Conclusie uit data (concept) (5) 14 Werken met formules (concept) Note: domein A vaardigheden komt terug in elk hoofdstuk en PTA *=verplicht SE (5)= behandelen in klas 5 Het schoolexamen Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en: domein D en de subdomeinen B3 en E5; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 20

21 PTA WISKUNDE - B Vak Wiskunde B Cursusjaar Leerjaar Havo-4 Leerweg Havo Contactpersoon R. Ravestein Code Leerstofomschrijving Domein Hoofdstukken Toetsomschrijving Toetsvorm Periode Toets Tijd Herkansbaar Weging SE T41 T42 T43 T44 Vergelijkingen, machtsformules en de grafische rekenmachine Algemene wiskundige vaardigheden, gebruiken van de grafische rekenmachine en vergelijkingen oplossen van standaardvergelijkingen Functies, grafieken en vergelijkingen Omgaan met standaardfuncties, machtsfuncties, exponentiële functies, periodieke functies; vergelijkingen oplossen bij functies; en bewerkingen Afgeleiden functies Toenamen bepalen, hellingsgetal, differentiëren, Afgeleide functies Meetkunde Lijnen en afstanden, vergelijkingen van lijnen opstellen, hoeken tussen lijnen bepalen, sinusregel en cosinusregel A, B A, B H1, H2, V1 De GR* H3, H4, H7 en H8* A, D H6* A, B, C H5 en H9* Lineaire- en kwadratische vergelijkingen oplossen, machtsformules en vergelijkingen en algemene wiskundige vaardigheden Omgaan met functies, grafieken en vergelijkingen. Regels omtrent vergelijkingen oplossen, herleiden en grafieken. Differentiëren van standaardfuncties, afgeleide bepalen en toepassen, Regels omtrent differentiëren Afstanden tussen lijnen bepalen, stelselvergelijkingen oplossen, hoek tussen lijnen, gelijkvormigheid, sinus- en cosinusregel toepassen Schriftelijk 1 90 min Nee 6% Schriftelijk 4 90 min JA 8% Schriftelijk Toetsweek januari 90 min JA 8% Schriftelijk 3 90 min JA 8% Totaal Schoolexamen (ED4) 30% *= behandelde hoofdstukken is een leidraad, regels en toepassingen uit eerdere hoofdstukken kunnen ook gebruikt worden. 21

22 Hoofdstuk verdeling: Hoofdstuk Domein Subdomein 1 Vergelijkingen B B1, B2, B3 2 Machtsformules B B1, B2, B3 3 Functies en grafieken B B1, B2, B3 4 Exponentiële functies B B1, B2, B3 5 Lijnen en afstanden B, C B1, B2, C1, C2 6 Afgeleide functies B, D* B1, B2, D1, D2, D3, D4 7 Periodieke functies B, C B1, B4, C1 8 Logaritmische functies B B1, B2, B3 9 Afstanden en hoeken B, C B1, B4, C1, C2 10 Functies bewerken (5) B B1, B2, B3, B4 11 nog niet bekent (5) 12 nog niet bekent (5) 13 nog niet bekent (5) 14 nog niet bekent (5) Note: domein A* vaardigheden komt terug in elk hoofdstuk en PTA *=verplicht SE (5)= behandelen in klas 5 Het schoolexamen: Het schoolexamen heeft betrekking op: Domein A: Vaardigheden Domein D: Toegepaste analyse Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft; Indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 22