Declaratieoverzicht leden CvB UvA 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratieoverzicht leden CvB UvA 2018"

Transcriptie

1 Overzicht declaraties op factuur regel datum - gelegenheid CvB-lid soort kosten bedrag 1 31 augustus 2017 Opening Westerdijk Instituut Utrecht (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 14, november 2017 Challenging Society reeks (diner met 2 gasten) Maex Representatie 66, december 2017 Afscheidsdiner NL Ambassadeur Brussel (2x taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 89, januari 2018 Werkreis 'derde' CvB-leden naar Londen (reis en verblijf) Lints en Reis- & ve rbl ijfkos ten 1.436, januari 2018 Redactieraad OCW 100jaar(eigen auto Den Haag) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 24, februari 2018 CvB Retraite (A'dam toren, Six Senses, lunch) CvB Vergadering buitenshuis 113, februari 2018 Overleg Docent Aca de mie Ra dboud Uni (I u nch) Ten Dam Representatie 17, februari 2018 Overleg voorzitter CvB UU (lunch) Ten Dam Re pres e nta tie 14, februari 2018 Cha lie ngi ng Society ree ks (diner met 3 gasten) Maex Representatie 51, februari 2018 CvB & Decanen Themamiddag (Artis, huur en consumpties) CvB Representatie 102, maart2018 Vervolgdag NSOB-opleiding (hotel Brussel) Lintsen Reis- & verblijfkosten 144, maart2018 Bestuurlijk overleg Almere (trein) Lints en Reis- & verblijfkosten 20, maart2018 Invitatie Koning Belgie ihkv Internationale Vrouwendag (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 23, ma a rt 2018 Invitatie Koning Belgie ihkv Internationale Vrouwendag (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 23, maart 2018 Invitatie Koning Belgie ihkv Internationale Vrouwendag (trein) Maex Reis- & verblijfkosten 229, ma a rt 2018 Overleg Stichting Topvrouwen Ten Dam Re presentatie 43, ma a rt 2018 Overleg met twee hoogleraren (ontbijt) Maex Rep res e nta tie 22, maart 2018 Werkbezoek Ned Instituut Athene (vliegretour) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 335, april 2018 Extra ledenvergadering SURF (trein Utrecht) Lints en Reis- & verblijfkosten 17, a pri I 2018 Boek Onderwijs van onderen Lints en Re pre se nta tie 17, a pri I 2018 Challenging Society reeks (diner met 1 gast) Maex Re pre se nta tie 38,50 ;:;:- Pagina 2

2 regel datum - gelegenheid CvB-lid soort kosten bedrag a pri I 2018 VSNU (trein Utrecht) Lints en Reis- & verblijfkosten 22, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (visum) Maex Reis- & verblijfkosten 56, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (diner) Maex Reis- & verblijfkosten 18, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 30, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (lunch) Maex Reis- & verblijfkosten 15, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (lunch) Maex Reis- & verblijfkosten 10, mei 2018 Bezoek U21 / Un ive rs ity of Me I bou rne (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 76, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (vliegretour) Maex Reis- & verblijfkosten 1.483, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (hotel Melbourne) Maex Reis- & verblijfkosten 528, mei 2018 Bezoek U21 / University of Melbourne (hotel Sydney) Maex Reis- & verblijfkosten 105, mei 2018 VSNU (trein) Lints en Reis- & verblijfkosten 18, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 26, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (diner) Maex Reis- & verblijfkosten 25, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (taxi) Maex Reis- & verblijfkosten 27, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (vliegreis heen) Maex Reis- & verblijfkosten 166, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (vliegreis terug) Maex Reis- & verblijfkosten 161, mei 2018 Bezoek LERU Edinburgh (hotel) Maex Reis- & verblijfkosten 347, mei 2018 Challenging Society reeks (diner met 2 gasten) Maex Representatie 54,06 40 ljuni 2018 VSNU (eigen auto Nijmegen) Li ntsen Reis- & verblijfkosten 53, juni 2018 Conferentie Science in Business (trein Brussel) Maex Reis- & verblijfkosten 80, juni 2018 Gesprek OCW (taxi Haarlem-Den Haag wegens uitval trein) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 132, juni 2018 Le de nve rga de ring SURF (trein) Lints en Reis- & verblijfkosten 18, juni 2018 VSNU stuurgroep (eigen auto Rotterdam) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 36, juni 2018 rectoraatsoverdracht EUR (taxi Rotterdam) Maex Reis- & verblijfkosten 17, juni 2018 Uitvaart medewerker (eigen auto Utrecht) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 13,87 Çi:' Pagina 3

3 regel datum - gelegenheid CvB-lid soort kosten bedrag juni 2018 VSNU stuurgroep (trein Utrecht) Lints en Reis- & verblijfkosten 22, juni 2018 Training public skills (MediaAdvice) Maex Scholing 1.179, juni 2018 Overleg bestuurder VU (diner Ga stro bar Ori a nta} Maex Representatie 52,75 so 28juni 2018 Bespreking met oud-lid CvB (diner Vasso) Maex Representatie 46, juli 2018 Bijeenkomst Ned Wetens ch Instituten Buitenland (auto Utrecht} Ten Dam Reis- & verblijfkosten 17, juli 2018 Apeldoorn Conference in Londen (hotel) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 168, juli 2018 Apeldoorn Conference in Londen (vliegretour} Ten Dam Reis- & verblijfkosten 295, juli 2018 Ape I doorn Conte re nee in Londen (I oca a I OV) Ten Dam Reis- & ve rbl ijfkoste n 28, juli 2018 Apeldoorn Conference in Londen (taxi) Ten Dam Reis- & verblijfkosten 79, juli 2018 Apeldoorn Conference in Londen (ontbijten lunch} Ten Dam Reis- & verblijfkosten 23, juli 2018 CvB-bijeenkomst (diner Hemelse Modder} CvB Representatie 158, juli 2018 Lunch met externe vakgenoot (Vs breker) Ten Dam Re pre se nta tie 13, augustus 2018 Ledenvergadering SURF (trein Utrecht) Lints en Reis- & verblijfkosten 13, augustus 2018 Avondbijeenkomst met CSR (consumpties) CvB Vergadering buitenshuis 57, september 2018 VSNU Bestuur (taxi Amersfoort-Leusden) Maex Reis- & verblijfkosten 27, september CvB retraite (ma a I tijden en consumpties Franke nda e I) CvB Vergadering buitenshuis 156, september 2019 Masterclass Knowledge Transfer(trein Ede-W} Lints en Reis- & verblijfkosten 30, september 2018 Trinity College Dublin (vliegtuig) Maex Reis- & ve rbl ijfkoste n 215, september 2018 Trinity College Dublin (hotel en logies) Maex Reis- & verblijfkosten 166, september 2018 Trinity College Dublin (3xtaxi in Dublin} Maex Reis- & verblijfkosten 61, september 2018 Themamiddag CvB en decanen (consumpties Rokinview) CvB Vergadering buitenshuis 117, september 2018 Diner afscheid decaan (Ambassade Hotel) CvB Vergadering buitenshuis 184, oktober 2018 LERU-bijeenkomst Brussel (trein) Maex Reis- & verblijfkosten 93,00 Pagina 4

4 regel datum - gelegenheid CvB-lid soort kosten bedrag 70 2 oktober 2018 Ledenvergadering SURF (trein Utrecht) Lintsen Reis- & verblijfkosten 29, oktober 2018 Conferentie VU (trein) Lints en Reis- & verblijfkosten 20, oktober2018 STS conferentie Kyoto (vliegretour) Maex Reis- & verblijfkosten 1.085, oktober2018 STS conferentie Kyoto (hotel en logies) Maex Reis- & verblijfkosten 805, oktober2018 STS conferentie Kyoto (2x lunch en diner) Maex Reis- & verblijfkosten 72, oktober2018 STS conferentie Kyoto (locaal OV) Maex Reis- & verblijfkosten 18, oktober2018 STS conferentie Kyoto (lunch) Maex Reis- & verblijfkosten 7, oktober2018 STS conferentie Kyoto (taxikosten) Maex Reis- & verblijfkosten 70, oktober 2018 University of Edinburgh (vii egretour) Maex Reis- & verblijfkosten 297, oktober 2018 Un ive rs ity of Edinburgh (ta xi kosten) Maex Reis- & verblijfkosten 37, oktober 2018 Overleg Eu rope se Commissie (taxi retour Leuven-Brus se I) Maex Reis- & verblijfkosten 129, november 2018 VSNU Bestuur (taxi in Utrecht) Maex Reis- & verblijfkosten 19, nave mbe r 2018 Lunchbespreking VU (De Balie, 2 pers.) Ten Dam Re pres e n ta ti e 17, november 2018 LERU conferentie Dublin (vliegretour) Maex Reis- & verblijfkosten 355, november 2018 LERU confe re nti e Dublin (hote I kosten) Maex Reis- & verblijfkosten 164, november 2018 LERU conferentie Dublin (taxikosten Dublin) Maex Reis- & verblijfkosten 53, november 2018 LERU confe re nti e Dublin (ta xi kosten Brus se I-Leuven) Maex Reis- & verblijfkosten 64, november 2018 Bijeenkomst 'derde' CvB-leden (trein Utrecht) Lints en Reis- & verblijfkosten 17, november 2018 Themamiddag CvB en decanen (lunch en consumpties Artis) CvB Vergadering buitenshuis 230,61 Pagina 5 ~

5 Overzicht gebruik NS Businesscard regel datum CvB-lid gelegenheid soort kosten kosten( ) Maex Hoorzitting Taalbeleid Den Haag Treinreizen 19, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 18, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Tre i nre i zen 17, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Bus, Tram en Metro 1, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag OV-fiets 3, Ten Dam Overleg OCW Treinreizen 12, Ten Dam Overleg OCW Bus, Tram en Metro 1, Ten Dam Overleg OCW Bus, Tram en Metro 0, Ten Dam Overleg VH - VSNU Utrecht Treinreizen 11, Ten Dam VH - VSNU Tre i nre ize n 11, Maex Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 19, Maex Overleg VSNU Utrecht Treinreizen 12, Maex Overleg VSNU Utrecht Treinreizen 17, Ten Dam Overleg VSNU Utrecht Treinreizen 11, Maex Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 19, Ten Dam Overleg OCW Treinreizen 19, Ten Dam Overleg OCW OV-fiets 3, Ten Dam Overleg OCW Treinreizen 17, Ten Dam Overleg OCW Treinreizen 18, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Bus, Tram en Metro 1,35 ÇE Pagina 6

6 regel datum CvB-lid gelegenheid soort kosten kosten{ ) Maex Rectoren college Utrecht Treinreizen 12, Maex Rectoren college Utrecht Treinreizen 12, Maex Diner pensa nt OON Utrecht Treinreizen 11, Maex DinerpensantOON Utrecht Tre i nre i zen 12, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 18, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 18, Ten Dam Overleg VSNU Den Haag OV-fiets 3, Maex Overleg VSNU Den Haag Treinreizen 19, Maex Schiphol {LERU Edinburgh) Treinreizen 7, Maex SOOV / Rectoren college Utrecht Treinreizen 11, Maex SOOV / Rectoren college Utrecht Treinreizen 12, Ten Dam VSNU 1 daagse Nijmegen Bus, Tram en Metro 1, Ten Dam VSNU 1 daagse Nijmegen Treinreizen 30, Maex VSNU 1 daagse Nijmegen Bus, Trame n Metro 1, Maex VSNU 1 daagse Nijmegen Bus, Tram en Metro 1, Maex VSNU 1 daagse Nijmegen Treinreizen 32, Ten Dam Gesprek OCW Treinreizen 19, Ten Dam Gesprek OCW Treinreizen 7, Ma ex Recto ra atsove rdra cht EUR Rotterdam Treinreizen 35, Maex Overleg VSNU EUR Rotterdam Bus, Tram en Metro 1, Maex Gesprek OCW Treinreizen 19, Maex Gesprek OCW Treinreizen 19, Maex Overleg OCW-15O-LSVB-VSNU Treinreizen 19, Mae x Overleg VSNU Utrecht Treinreizen 12,80 Pagina 7 -~

7 regel datum CvB-lid gelegenheid soort kosten kosten( } Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 12, Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 12, Ten Dam Overleg burgemeester Den Haag Treinreizen 19, Ten Dam Overleg burgemeester Den Haag Treinreizen 19, Maex VSNU overleg Amersfoort Treinreizen 14,39 so Maex VSNU overleg Amersfoort Treinreizen 23, Maex Europalezing Den Haag Treinreizen 19, Ten Dam Ministerie BZK Den Haag Treinreizen 18, Ten Dam Ministerie BZK Den Haag Treinreizen 19, Maex Schiphol (naartrinitycollege Dublin) Treinreizen 7, Mae x Schiphol (van Trinity College Dublin) Treinreizen 7, Maex VSNU overleg Utrecht Treinreizen 12, Ten Dam Bijeenkomst lo0jaarocw Den Haag Treinreizen 20, Ten Dam Bijeenkomst l00jaarocw Den Haag Treinreizen 20, Ten Dam Afscheid voorzitter CvB RUGroningen Bus, Tram en Metroreizen 1, Ten Dam Afscheid voorzitter CvB RUGroningen Treinreizen 42, Ten Dam Afscheid voorzitter CvB RUGroningen Treinreizen 42, Maex VSNU overleg Den haag Tre i nre i zen 20, Maex Schiphol (naar STS conferentie Kyoto) Treinreizen 4, Maex Schiphol (van STS conferentie Kyoto) Treinreizen 4, Ten Dam Comm exa menkwa I iteit Amersfoort Treinreizen 14,39 y;- Pagina 8

8 regel datum CvB-lid gelegenheid soort kosten kosten( ) Ten Dam VSNU overleg Leiden Treinreizen 14, Ten Dam VSNU overleg Leiden Treinreizen 14, Maex VSNU overleg Leiden Treinreizen 15, Mae x NWO overleg Den Haag Treinreizen 19, Mae x NWO overleg Den Haag Treinreizen 19, Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 12, Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 12, Maex VSNU bestuur Utrecht Bus, Tram en Metroreizen 1, Maex VSNU bestuur Utrecht Tre i nre ize n 12, Ten Dam VO-raad Utrecht Treinreizen 11, Ten Dam VO-raad Utrecht Treinreizen 11, Ten Dam VSNU overleg Utrecht Tre i nre i zen 11, Ten Dam VSNU overleg Utrecht Treinreizen 11, Maex Overleg VSNU en OCW Den Haag Treinreizen 20, Maex Overleg VSNU en OCW Den Haag Treinreizen 20, Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 13, Maex VSNU bestuur Utrecht Treinreizen 18,09 Pagina 9 ~

9 Overzicht gebruik ingehuurd vervoer per auto regel datum CvB-lid rit gelegenheid kosten( ) Maex REC- Delft TU-Delft spreken 154, Li ntse n REC- Schiphol VGL reis Londen 55, Maex MH-Ve Id hoven-huis Bijeenkomst NWO Physics 482, Maex VU-MH Ondertekening gedragscode 44, Maex Amsterdam- Den Haag Overleg VSNU-OCW 150, Ten Dam Utrecht- Den Haag VSNU - HS Amsterdam Overleg Utrecht kennismaking minister 203, Ten Dam Den Haag-Amsterdam Onde rte ke ni ng As se r convenant 138, Maex MH Spui OCW FNWI Overleg Minister/ CvB UvA VU 173, Maex Amsterdam-Den Haag Ambassade VK- w Diner Engelse ambassadeur 253, Maex Amsterdam Den DolderSillemhoeve w Diner onderwijskundig Leiderschap 278, Maex MH - Wageningen Speech Academische zitting WUR (20e lustrum) 192, Maex Herent-REC Diner hoogleraren 240, Ten Dam Den Haag SER-Amsterdam Turfmarkt SER -overleg 139, Ma ex MH Utrecht Dies Utrecht+ afscheid rector 128, Maex Utrecht-Amsterdam Dies Utrecht+ afscheid rector 160, Ma ex Sci e nee park-boe Ie I aan Onde rte ke ni ng Sector Akkoord VSNU 55, Ma ex MH-Sci e nee park-lee uwe nbu rg Bezoek 2e kamerlid- werkbezoek AC 61, Maex MH-ACTA Convenant ACTA met VU 42, Ten Dam REC- Den Haag- Amsterdam Panelstudie begeleidingscommissie ADKS 167, Maex Sciencepark-huis Diner Artificial Intelligence 58, Ten Dam VU-Den Haag-Amsterdam Prodemos 161, Ten Dam REC-Jaarbeurs-Den Haag-Amsterdam ISO Mdw monitor presentatie - SER 300, Maex MH-VU-MH O+O overleg VU 55,12 r;: Pagina 10

10 regel datum CvB-lid rit gelegenheid kosten( ) Ten Dam Amsterdam-Enschede w APV overleg 395, Mae x REC-AUC-MH ASF Boa rd Spring meeting 61, Ten Dam Amsterdam-Den Haag-Amsterdam SER/ ADKS panel BZK 204, Ten Dam Nijmegen-Amsterdam VSNU 1-daagse 294, Maex REC- Herent Unive rs ite its dag 455, Lintsen REC-Maartensdijk-Den Haag Overleg lntervisiegroep 316, Ten Dam REC-AMC-Utrecht-Ams te rd am PBO-gesprek/ diner pensant cie Dijsselbloem 180, Ten Dam REC- Den Haag- Ams te rd am Diner pensant Netwerk Kennissteden 337, Ten Dam Amsterdam-Driebergen w Ledenvergadering VO raad 159, Ten Dam Amsterdam-Groningen w Opening academisch jaar Universiteit Groningen 421, Maex Franke nda e I-Amste rda m CvB retraite 95, Ten Dam Amsterdam-Den Haag-AMC SER, RvT UvA 197, Maex Den Haag Amsterdam Europalezing Den Haag 136, Ten Dam Ams te rda m-utrecht Kroonledenoverleg SER 108, Maex Utrecht-Ams te rda m SURF 103, Ten Dam Amsterdam-Den Haag w SER 175, Maex MH Spui OCW w MH OCW 167, Lintsen Maagdenhuis-VU Overleg CvB VU 42, Ten Dam Amsterdam-Den Haag w Gala Avond van de Wetenschap 364, Ten Dam Amersfoort-Ha a riem-ams te rda m Comm kwaliteit schoolexaminering; lnholland 225, Maex REC Den Haag Nijmegen Amsterdam Rec Den Haag Nijmegen Dies Nijmegen 527, Maex Ams te rda m-sch i phol Un ive rs ity of Edinburgh 53, Maex Ams te rda m-sch i phol LERU conferentie Dublin 51, Lints en Amsterdam-Den Haag Sweelinckorkest 122, Ten Dam Ams te rda m-utrecht w Uni vers ite it Utrecht 156, Maex Amsterdam-Rotterdam w Culture Ie ontvangst president Ca bo Verde 394,90 so Ten Dam Ams te rda m-utrecht w Overleg VSNU 246,45 y;;- Pagina 11