VE414MC en VE415MC Rolgroefgereedschappen WAARSCHUWING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VE414MC en VE415MC Rolgroefgereedschappen WAARSCHUWING"

Transcriptie

1 GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING TM-VE414/415MC-DUT VE414MC en VE415MC Rolgroefgereedschappen OGS EndSeal WAARSCHUWING WAARSCHUWING Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot overlijden, ernstig persoonlijk letsel, materiële schade en/of schade aan het product. Lees, voordat u rolgroefgereedschap gebruikt of enig onderhoud ervan start, alle instructies in deze handleiding en alle waarschuwingslabels op het gereedschap. Draag een veiligheidsbril, helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming als u met deze machine werkt. Bewaar deze gebruiks- en onderhoudshandleiding op een plaats waar ze beschikbaar is voor alle gebruikers van deze machine. Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van documentatie of vragen wilt stellen betreffende de veilige en juiste bediening van dit gereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA , Telefoon: PICK VIC, Vertaald vanuit de originele instructies TM-VE414/415MC-DUT

2

3 INHOUDSOPGAVE Gevarenidentificatie Instructies voor een veilige bediening Inleiding... 6 Stroomvereisten... 7 Terminologie van het gereedschap... 8 Afmetingen en kenmerken van het gereedschap... 9 Installatie van het gereedschap De buisdraairichting controleren...12 Noodstopbediening De buis voorbereiden voor het groeven Vereisten inzake de buislengte Het gereedschap vóór het groeven controleren en aanpassen Groefrollen...17 De rolbeveiligingen aanpassen...18 Aanpassing van de buisstabilisator...20 Aanpassing van de plunjersnelheid Aanpassing van de stilstandscontrole...24 Aanpassing van het tijdbereik...24 Aanpassing van de buisgrootte...25 Aanpassing van de groefdiameterstop Korte buislengtes groeven Lange buislengtes groeven Vervangen van de rollen Installatie van afstandhouder voor lengtes van 2 3 1/2 /60,3 101,6 mm...33 Verwijdering van bovenste rol voor lengtes van 4 16 /114,3 406,4 mm...35 Verwijdering van onderste rol voor lengtes van 4 16 /114,3 406,4 mm Installatie van bovenste en onderste rol voor lengtes van 2 3 1/2 /60,3 101,6 mm...36 Installatie van onderste rol voor lengtes van 4 16 /114,3 406,4 mm Installatie van bovenste rol voor lengtes van 4 16 /114,3 406,4 mm Onderhoud Smering...39 Olie van de tandwielreductor controleren en vullen Invoeras van tandwielreductor Hydrauliekolie controleren en vullen...40 De hydrauliekolie verversen en het filter vervangen...41 Aftappen van lucht...42 Aanbevolen smeermiddelen Toebehoren Informatie over het bestellen van onderdelen Probleemoplossing Gereedschapswaarden en rolselectie Uitleg over kritische rolgroefafmetingen Rolgroefspecificaties EG-conformiteitsverklaring TM-VE414/415MC-DUT_3

4 GEVARENIDENTIFICATIE Hieronder vindt u de bepalingen voor de identificatie van de diverse gevarenniveaus. Dit veiligheidswaarschuwingssymbool duidt op belangrijke veiligheids-berichten. Als u dit symbool ziet, wees dan voorzichtig zodat u geen letsel oploopt. Lees het volgende bericht aandachtig en zorg ervoor dat u dit goed begrijpt. GEVAAR Het gebruik van het woord GEVAAR identificeert een onmiddellijk gevaar met erg waarschijnlijk de dood of ernstig persoonlijk letsel als gevolg indien de instructies, inclusief de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd. WAARSCHUWING Het gebruik van het woord WAARSCHUWING duidt op de aanwezigheid van gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel als de instructies, inclusief de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd. OPGELET Het gebruik van het woord OPGELET duidt op mogelijke gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en beschadigingen van producten of eigendommen als de instructies, inclusief de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden nageleefd. KENNISGEVING Het gebruik van het woord KENNISGEVING duidt op speciale instructies die belangrijk zijn, maar niets te maken hebben met gevaren. INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE BEDIENING Het VE414/415MC rolgroefgereedschap is alleen bedoeld voor het rolgroeven van buizen. Elke gebruiker moet deze instructies gelezen en begrepen hebben VOORDAT hij/zij met het rolgroefgereedschap werkt. Deze handleiding beschrijft de veilige werking van het gereedschap, inclusief de instelling en het onderhoud. Elke gebruiker moet vertrouwd zijn met de werking, de toepassingen en de beperkingen van het gereedschap. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het lezen en begrijpen van de informatie over de gevaren, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding. Om dit gereedschap te kunnen gebruiken, moet de gebruiker handig zijn, over mechanische vaardigheden beschikken en moet hij/zij op een veilige manier werken. Hoewel dit gereedschap is ontworpen en gefabriceerd voor een veilige en betrouwbare werking, is het moeilijk om alle combinaties van omstandigheden die in een ongeval kunnen resulteren te voorspellen. De volgende instructies zijn aanbevolen voor de veilige bediening van dit gereedschap. De gebruiker moet de veiligheid altijd vooropstellen bij iedere fase van het gebruik, inclusief tijdens de installatie en het onderhoud. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder of gebruiker van dit gereedschap om te controleren of alle gebruikers deze handleiding gelezen hebben en de bediening ervan volledig begrepen hebben. Bewaar deze handleiding op een schone, droge plaats waar deze altijd beschikbaar is. Op verzoek zijn bijkomende kopieën van deze handleiding verkrijgbaar bij Victaulic of kunnen ze gedownload worden op victaulic.com. GEVAAR 1. Vermijd om het gereedschap te gebruiken in potentieel gevaarlijke omgevingen. Het gereedschap niet blootstellen aan regen en het niet gebruiken op vochtige of natte plaatsen. Gebruik het gereedschap niet op hellende of oneffen oppervlakken. Houd de werkomgeving goed verlicht. Voorzie voldoende ruimte om correct met het gereedschap te kunnen werken. 2. Aard het gereedschap om de gebruiker tegen elektrische schokken te beschermen. Controleer of het gereedschap aangesloten is op een intern geaarde elektrische bron. TM-VE414/415MC-DUT_4

5 3. Koppel de stroomkabel af van de elektrische bron voordat u onderhoud aan het gereedschap uitvoert. Alleen geautoriseerd personeel mag het gereedschap onderhouden. Koppel de stroomkabel altijd los van de elektrische bron voordat u onderhoud aan het gereedschap uitvoert of voordat u het gereedschap afstelt. 4. Voorkom onopzettelijk inschakelen. Plaats de stroomschakelaar in de positie OFF alvorens u de machine aansluit op een elektrische bron. WAARSCHUWING 1. Voorkom letsel aan uw rug. Gebruik altijd geschikte heftechnieken als u aan de machineonderdelen werkt. 2. Draag passende kleding. Draag nooit losse kleding, sieraden of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. 3. Draag beschermende items wanneer u de werktuigen gebruikt. Draag steeds een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming. 4. Blijf met handen en gereedschappen uit de buurt van de groefrollen en de stabilisatorrol tijdens het rolgroeven. Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. 5. Grijp tijdens de werking nooit in de buisuiteinden. De buisuiteinden kunnen scherp zijn en kunnen handschoenen en hemdsmouwen scheuren of snijwonden aan de handen veroorzaken. 6. Bedien het gereedschap alleen met een pedaal voor veilige bediening. De elektrische aandrijving moet worden bediend met een veilige bedieningspedaal dat zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevindt. Nooit over bewegende delen grijpen. Als het gereedschap niet over een veilige bedieningspedaal beschikt, neem dan contact op met Victaulic. 7. Vermijd verrekkingen. Zorg ervoor dat u altijd in evenwicht en stevig staat. Zorg ervoor dat het veilige bedieningspedaal goed toegankelijk is voor de gebruiker. 8. Breng geen wijzigingen aan het gereedschap aan. Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen of onderdelen die de prestaties van het gereedschap kunnen beïnvloeden. 9. Bedien geen gereedschap aan plunjersnelheden die hoger liggen dan de waarden die in deze handleiding zijn gespecificeerd. OPGELET 1. De VE414/415MC is UITSLUITEND bedoeld voor het rolgroeven van leidingmaten, materialen en wanddiktes, zoals gespecificeerd. 2. Inspecteer de apparatuur. Controleer of de bewegende delen niet geblokkeerd zijn voordat u het gereedschap gebruikt. Controleer of de gereedschapsonderdelen zijn geïnstalleerd en aangepast in overeenstemming met het hoofdstuk Installatie van het gereedschap. Zorg ervoor dat correct op elkaar afgestemde rollensets zijn geïnstalleerd en dat deze gesmeerd zijn. 3. Blijf alert. Gebruik het gereedschap niet als u suf bent door een geneesmiddel of vermoeidheid. 4. Houd bezoekers, stagiairs en toeschouwers uit de buurt van uw onmiddellijke werkomgeving. Alle bezoekers moeten altijd op een veilige afstand van de apparatuur blijven. 5. Houd de werkzones schoon. Houd de werkzone rond het gereedschap vrij van alle hindernissen die de bewegingen van de gebruiker zouden kunnen beperken. Ruim alle gemorste materiaal op. 6. Zet het werkstuk, de machine en de accessoires goed vast. Controleer of het gereedschap stabiel is. Zie hoofdstuk Installatie van het gereedschap. 7. Ondersteun het werkstuk. Ondersteun lange buizen met een buizensteun, in overeenstemming met het hoofdstuk Lange buislengtes. 8. Forceer het gereedschap niet. Forceer het gereedschap of het toebehoren niet om functies uit te voeren die niet behoren tot de capaciteiten beschreven in deze handleiding. Overbelast het gereedschap niet. 9. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Hou het gereedschap steeds schoon om een propere en veilige werking te garanderen. Volg de instructies voor het smeren van gereedschapsonderdelen. 10. Gebruik alleen door Victaulic geleverde vervangingsonderdelen en accessoires. Het gebruik van enige andere onderdelen kan de garantie tenietdoen en kan resulteren in een onjuiste werking en gevaarlijke situaties. Zie hoofdstukken Informatie voor het bestellen van onderdelen en Accessoires. 11. Verwijder geen labels van het gereedschap. Vervang alle beschadigde of versleten labels. TM-VE414/415MC-DUT_5

6 INLEIDING KENNISGEVING Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking. Het gereedschap en deze installatie-, onderhoudshandleiding bevatten handelsmerken, copyrights en/of patenten die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic Company. Het VE414/415MC rolgroefgereedschap is een gemotoriseerd, halfautomatisch, hydraulisch aangedreven gereedschap voor het rolgroeven van buizen om gegroefde Victaulic-buisproducten te bekomen. Het VE414/415MC gereedschap wordt geleverd met de overeenstemmende rollen voor het groeven van koolstofstalen buis van 2 12-inch/ 60,3 323,9-mm volgens de Original Groove Specifications (OGS) en koolstofstalen buis van inch/355,6 406,4-mm volgens de Advanced Groove Specifications (AGS). De VE414/415MC rollen zijn gemarkeerd met de grootte en het onderdeelnummer, en dragen kleurcodes om het leidingmateriaal te identificeren. Raadpleeg het geldende hoofdstuk Gereedschapswaarde en rollenselectie voor het rolgroeven van andere specificaties en materialen. Groefgereedschappen voor andere specificaties, maten en materialen moeten apart worden gekocht. OPGELET Dit gereedschap mag ALLEEN worden gebruikt voor het groeven van buizen met specificaties die binnen de aangegeven parameters vallen. Controleer of de bovenste en onderste groefrollen een bij elkaar horende set vormen. Niet-naleving van deze instructies kan het gereedschap beschadigen en kan tot een defect aan het product leiden, wat ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken. ONTVANGST VAN HET GEREEDSCHAP De VE414/415MC gereedschappen worden apart op pallets gezet en verpakt in een houten of kartonnen koker. Het stabilisatorsysteem en de extra rollensets worden verzonden in een aparte container. Bewaar de originele verpakking voor het terugsturen van gehuurde gereedschappen. Controleer of alle nodige onderdelen aanwezig zijn bij ontvangst van het gereedschap. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met Victaulic. INHOUD VAN DE GROTE CONTAINER Aantal Beschrijving 1 VE414MC Rolgroefgereedschap voor buis 1 Rollenset voor stalen buis van 8 12-inch/ 219,1 323,9-mm - OGS-specificaties 1 Buisdiametertape 1 Ontluchtingsbuis hydraulisch systeem 1 2 Veilige bedieningspedaal met verwijderbaar netsnoer TM-VE414MC Gebruiks- en onderhoudshandleiding 2 RP-VE414MC Lijst van reserveonderdelen INHOUD VAN DE KLEINE CONTAINER Aantal 1 Stabilisatorsysteem 1 1 Beschrijving Rollenset voor stalen buis van 2-6-inch/ 60,3-168,3-mm - OGS-specificaties Rollenset voor stalen buis van inch/ 355,6-406,4-mm - AGS-specificaties OPMERKING Steunen voor het groeven van buislengtes van 26-inch/660,0-mm en groter moeten apart worden besteld en worden verzonden in aparte containers uit de lijst van gereedschapsonderdelen op deze pagina. TM-VE414/415MC-DUT_6

7 STROOMVEREISTEN GEVAAR ALLEEN GEKWALIFICEERDE ELEKTROTECHNICI MOGEN VOEDING OP HET GEREEDSCHAP AANSLUITEN. Controleer of de elektrische bron voorzien is van een correcte aarding om het risico op een elektrische schok te beperken. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert of enig onderhoud uitvoert. Wijzig de plug IN GEEN GEVAL. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel. Het VE414/415MC gereedschap is ontworpen voor gebruik met een 3-fasenvoeding van 230/460-volt / 60-Hz of een 3-fasenvoeding van 380/400-volt / 50/60-Hz. Het gereedschap wordt verzonden inclusief de bedradingsset voor gebruik met 230 volt, tenzij anders vermeld in de bestelling. Om het gereedschap te voorzien van een bedrading voor gebruik met 460 volt, zijn de volgende conversies noodzakelijk. Raadpleeg de elektrische schema s in de lijst met reparatieonderdelen RP-VE414/415MC en de informatie vermeld op het typeplaatje op de aandrijfmotor van het gereedschap en op de motor van de hydraulische pomp. Alle onderdelen van het gereedschap zijn geaard naar het frame van het gereedschap. Zorg ervoor dat ook het frame van het gereedschap goed geaard is. Voor andere spanningen en frequenties, neemt u contact op met Victaulic. OPMERKING: Indien het gereedschap werd besteld voor een andere spanning, is er geen bijkomende bedrading nodig. AANSLUITING VAN DE VOEDING Elk VE414/415MC gereedschap is voorzien van een label op de elektrische behuizing, dat de spanningswaarden voor het gereedschap aangeeft (zie het voorbeeld hieronder). Dit label moet worden geraadpleegd om correcte installatie van het gereedschap te garanderen. VE414 SERIAL NO. DATE MFD. VOLTS PHASE HERTZ FULL-LOAD CURRENT AMPS AMPS DRIVE MOTOR: VOLTS PHASE HERTZ FULL-LOAD CURRENT AMPS AMPS SHORT CIRCUIT INTERRUPTING CAPACITY 5,000 AMPS GEAR OIL AGMA 7 HYDRAULIC OIL HIGH-PRESSURE, ANTI-WEAR ISO GRADE 32 BEARING LUBE ANTI-WEAR, EXTREME PRESSURE NLGI GRADE 2 Victaulic Company World Headquarters 4901 Kesslersville Road Easton, PA victaulic.com GEVAAR ELECTRICAL ASSEMBLY DWG. R SCH REVISION LEVEL Manufactured in Canada Rev. A R512934LBL ALLEEN GEKWALIFICEERDE ELEKTROTECHNICI MOGEN VOEDING OP HET GEREEDSCHAP AANSLUITEN. Het gereedschap moet juist geaard zijn. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel. Het VE414MC gereedschap is uitgerust met een #10/4 kabel (3 stroom, 1 aarding) en is ingesteld voor een 3-fasenvoeding van 230-volt, 60-Hz, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon. Als 460 volt wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de juiste conversies worden uitgevoerd, waaronder: motoraansluitingen, vervanging van zekeringen, wissels van thermische overbelastingseenheden en transformatoraansluitingen. Raadpleeg voor volledige informatie het elektrische bekabelingsschema op pagina 40. Na aansluiting op de voeding moet het gereedschap worden gecontroleerd op zijn correcte draairichting. TM-VE414/415MC-DUT_7

8 TERMINOLOGIE VAN HET GEREEDSCHAP KENNISGEVING Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking. Het gereedschap en deze installatie- en onderhoudshandleiding bevatten handelsmerken, copyrights en/ of gepatenteerde functies die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic. Diepteaanpassing Onderste rol Resetschakelaar, noodstop, jogschakelaar/ normale schakelaar, stilstandscontrole Indicator buisgrootte Vergrendeling van de diepteaanpassing Hydraulische cilinder Bovenste as en bovenste rol Stabilisatorwiel Rolbeveiligingen Opslagvak Veilige bedieningspedaal Terug te vinden op voorkant van gereedschap WAARSCHUWING Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Schakel de stroomschakelaar steeds UIT vooraleer u de beveiligingen wijzigt. Zorg dat de beveiligingen correct worden gewijzigd vooraleer u de buis gaat groeven DUT Rev B 9/01 R039416LAB Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Voor het gebruiken of onderhouden van dit gereedschap, lees en begrijp de instructies in de gebruiks- en onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels op dit gereedschap. Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming. Als u vragen hebt betreffende de veilige en correcte werking van dit gereedschap, neem dan contact op met Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA , Telefoon: PICK VIC, DUT Rev C WAARSCHUWING R010414LBL Terug te vinden in elektrische behuizing GEVAAR Enkel bevoegde personen mogen dit luik openen. De gevaarlijke spanning binnenin kan ernstige verwondingen of overlijden veroorzaken. Schakel STEEDS de stroom uit vooraleer u onderhoud uitvoert VERHOGEN VERLAGEN GROEFDIAMETER BUISROTATIE ENKEL MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE 3318-DUT Rev D R040416LAB WAARSCHUWING Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Koppel het gereedschap altijd af van de stroombron of schakel het uit voordat u enige wijzigingen aan het gereedschap aanbrengt. Controleer of de beveiliging correct is aangebracht voordat u de groef in de buis aanbrengt. Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollers geplaatst zijn. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de roller op de buisstabilisator tijdens de werking. Steek uw handen niet in de buisuiteinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking. Groef de buis altijd MET DE KLOK MEE. Breng nooit een groef aan in de buis die korter is dan de aanbevolen lengten die opgenomen zijn in de gebruikers- en onderhoudshandleiding. Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. TM-VE414/415MC-DUT_8

9 AFMETINGEN EN KENMERKEN VAN HET GEREEDSCHAP in/ 356 mm in/ 953 mm in/ 1537 mm in/ 1295 mm in/ 930 mm in/ 565 mm in/ 610 mm in/ 686 mm in/ 762 mm Het VE414/415MC rolgroefgereedschap weegt ongeveer 975 pounds/442 kilogram. Geluidsdruk gereedschap is lager dan 70 db(a). TM-VE414/415MC-DUT_9

10 INSTALLATIE VAN HET GEREEDSCHAP WAARSCHUWING Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap NIET in, tot anders wordt geïnstrueerd. Het gereedschap MOET waterpas geplaatst en veilig verankerd worden op een betonnen vloer of sokkel. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 1. Haal alle elementen uit de verpakking en zorg ervoor dat alle nodige onderdelen aanwezig zijn. Zie hoofdstuk "Ontvangst van het gereedschap. 2. Kies een plaats voor het gereedschap en de buizensteun en houd rekening met het volgende: a. De vereiste stroomvoorziening (zie hoofdstuk Stroomvereisten ) b. Vereisten voor omgevingstemperatuur van 20ºF tot 104 ºF/-6,7 ºC tot 40 ºC c. Een waterpas betonnen vloer of sokkel voor het gereedschap en de buizensteun d. Voldoende ruimte voor het hanteren van de buislengtes e. Voldoende vrije ruimte rond het gereedschap en het stabilisatorsysteem voor de afstelling en het onderhoud OPMERKING: Er moet gebruik gemaakt worden van een brugkraan om het gereedschap naar zijn beoogde positie te heffen/verplaatsen. Er is een oogbout voorzien bovenaan in het midden van het gereedschap. Zorg ervoor dat de brugkraan minstens een capaciteit van 2000 pound/910 kilogram heeft. Raadpleeg het hoofdstuk Afmetingen en kenmerken van het gereedschap voor meer informatie. 3. Het VE414/415MC gereedschap is ontworpen voor gebruik op een vaste plaats en moet op een waterpas betonnen vloer of sokkel worden geplaatst. Nadat een geschikte plaats is gekozen, moet het gereedschap van voor tot achter en van zijde tot zijde waterpas geplaatst en veilig verankerd worden. Als het gereedschap niet waterpas staat, kan dit het groeven beïnvloeden. Om te controleren of het gereedschap waterpas staat, plaatst u de waterpas direct op het frame van het gereedschap, zoals hierboven getoond. WAARSCHUWING Wegens het zware gewicht van het stabilisatorsysteem zijn er tijdens de installatie van het gereedschap twee mensen nodig om het systeem veilig te hanteren. Een alternatief is het gebruik van een kraan om het stabilisatorsysteem naar zijn positie te heffen. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. TM-VE414/415MC-DUT_10

11 KENNISGEVING Het VE414/415MC gereedschap is uitgerust met een verwijderbare veilige bedieningspedaal met snoer. De veilige bedieningspedaal kan eenvoudig worden verwijderd voor opslag in de kast als het gereedschap niet in gebruik is. 5. Installeer de veilige bedieningspedaal door de openingen/pinnen van de mannelijke adapterplug te laten overeenstemmen met het stopcontact. 6. Draai de borgring vast op de plug. 7. Ga verder naar het hoofdstuk Stroomvereisten. TM-VE414/415MC-DUT_11

12 DE BUISDRAAIRICHTING CONTROLEREN Het VE414/415MC gereedschap is voorzien van een JOG -instelling. Bediening van het gereedschap in de JOG -instelling maakt het mogelijk om: De draairichting van de onderste rol van het gereedschap te bepalen Te bevestigen dat de te groeven buis juist op de onderste rol loopt 3. Zet de keuzeschakelaar op het controlepaneel in de stand NORMAL. 1. Zet de hoofdschakelaar aan de zijkant van het gereedschap op ON. 4. Verlaag de dieptestop zoveel mogelijk. 2. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel in de uit-positie. 5. Duw het veilige bedieningspedaal in en wacht tot de dieptestop op het laagste niveau komt en de motor in gang zet. Bevestig de draairichting van de onderste rol en laat vervolgens het veilige bedieningspedaal los. TM-VE414/415MC-DUT_12

13 6. De juiste draairichting van de onderste rol is tegen de wijzers van de klok in gezien vanaf de voorzijde van het gereedschap. Bij een rotatie naar rechts is de aansluiting van de voeding voltooid. WAARSCHUWING 8a. Bevestig een vergrendelingsmechanisme aan het gereedschap. OPMERKING: Victaulic levert dit vergrendelingsmechanisme niet. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 7. Als de onderste rol linksom draait, schakelt u de hoofdschakelaar aan de zijkant van het gereedschap in de stand OFF en volgt u deze stappen. 8b. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar etc.) uit. Vergrendel de schakelaar in de stand OFF om onopzettelijk inschakelen te voorkomen. OPMERKING: Victaulic levert dit vergrendelingsmechanisme niet. 9. Draai twee van de drie voedingskabels op de voeding om. 10. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar, enz.) in. 11. Volg de stappen 1 tot 6 om de draairichting van de onderste rol te controleren. Als de rol niet rechtsom draait, neem dan contact op met Victaulic. Als de rol wel rechtsom draait, is de controleprocedure voltooid. TM-VE414/415MC-DUT_13

14 NOODSTOPBEDIENING Ga na of de noodstopfunctie operationeel is tijdens de installatie van het gereedschap. Voer de acties DUWEN, TREKKEN, en RESET uit om de noodstopfunctie te testen. 3. Duw het veilige bedieningspedaal in, bevestig de werking van het gereedschap en laat het veilige bedieningspedaal dan los. 1. Zet de hoofdschakelaar aan de zijkant van het gereedschap op ON. WAARSCHUWING De motor mag niet worden ingeschakeld, tot op de knop RESET werd gedrukt. Bij inschakelen van de motor vanuit een koude start, zonder vooraf te zijn geactiveerd, stopt u het gebruik en neemt u contact op met Victaulic. Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 4. Druk op de NOODSTOP -knop en ga na of deze actie de stroom naar de motor heeft onderbroken. Het bedieningspedaal induwen, op de activeringsknop drukken of de keuzeschakelaar aanpassen mag geen effect hebben op de toestand van het gereedschap. Alle componenten moeten uitgeschakeld blijven. WAARSCHUWING De motor mag niet gevoed worden terwijl de NOODSTOP -knop actief is. Als de motor kan worden gevoed terwijl de NOODSTOP -knop actief is, stop dan het gebruik en neem contact op met Victaulic. Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 2. Druk op de knop RESET. TM-VE414/415MC-DUT_14

15 5. Trek de NOODSTOP -knop uit en ga na of de voeding naar de motor onderbroken blijft. Het bedieningspedaal induwen of de keuzeschakelaar aanpassen mag geen effect hebben op de toestand van het gereedschap. Alle componenten moeten uitgeschakeld blijven. WAARSCHUWING De motor mag niet opnieuw worden gevoed tot de RESET -knop wordt ingedrukt. Bij het inschakelen van de motor na een noodstop, zonder vooraf te zijn geactiveerd, stopt u het gebruik en contacteert u Victaulic. Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 7. Duw het veilige bedieningspedaal in, bevestig de werking van het gereedschap en laat het veilige bedieningspedaal dan los. 8a. Draai de keuzeschakelaar naar de positie NORMAL. De kop van het gereedschap moet zakken bij induwen van het bedieningspedaal en naar zijn rustpositie terugkeren bij loslaten van het bedieningspedaal. 6. Druk op de RESET -knop. 8b. Draai de keuzeschakelaar naar de positie JOG. De kop van het gereedschap moet zakken bij induwen van het bedieningspedaal, en in de positie blijven bij loslaten van het bedieningspedaal. 8c. De keuzeschakelaar van JOG naar NORMAL draaien met de kop in lage positie moet de kop omhoog doen gaan naar de rustpositie. 9. Als het gereedschap niet werkt zoals beschreven, raadpleeg dan het hoofdstuk Probleemoplossing. TM-VE414/415MC-DUT_15

16 DE BUIS VOORBEREIDEN VOOR HET GROEVEN OPGELET Voor een maximale levensduur van de groefrollen moet alle vreemd materiaal van de interne en externe oppervlakken van de buisuiteinden worden verwijderd. Roest is schurend materiaal waardoor het oppervlak van de groefrollen kan slijten. Vreemd materiaal kan interfereren met de groefrollen of deze beschadigen, wat resulteert in vervormde groeven en groeven die buiten de specificaties van Victaulic vallen. Voor een correcte werking van het gereedschap en de productie van groeven die voldoen aan de specificaties van Victaulic, moet aan de volgende richtlijnen worden voldaan. Victaulic raadt een recht afgezaagde buis aan voor gebruik met buisproducten met gegroefde uiteinden. Recht afgezaagde buizen MOETEN met Victaulic FlushSeal - en EndSeal -dichtingen worden gebruikt. Voor buismaten van 12 inch / 323,9 mm en kleiner mogen buizen met schuin uiteinde worden gebruikt met Victaulic standaard en Vic-Flange pakkingen, op voorwaarde dat de wanddikte standaard is (ANSI B36.10) of minder en dat de afschuining voldoet aan ANSI B16.25 (37 1/2 ) of ASTM A-53 (30 ). OPMERKING: Rolgroeven van een buis met schuin uiteinde kan resulteren in een onaanvaardbare buisverwijding. Stalen buis met schuin uiteinde in de maten inch/355,6 406,4-mm is aanvaardbaar met Victaulic Advanced Grooving System (AGS) standaard- of FlushSeal-dichtingen, waaronder de AGS Vic-Flanges. 1a. Voor buismaten van 12 inch / 323,9 mm en kleiner moeten verheven interne of externe lasnaden en zomen vlak geslepen worden met het buisoppervlak tot op 2 inch / 50 mm van de buisuiteinden. 1b. Voor buismaten van inch / 355,6-406,4 mm en kleiner moeten verheven interne of externe lasnaden en zomen vlak geslepen worden met het buisoppervlak tot op 4 inches / 100 mm van de buisuiteinden. 2. De binnendiameter van het buisuiteinde moet worden gereinigd om grove aanslag, vuil en ander vreemd materiaal te verwijderen dat kan interfereren met de groefrollen of deze kan beschadigen. De voorste rand van het buisuiteinde moet uniform zijn en mag geen holle/bolle oppervlakkenmerken vertonen die voor onjuist trekken van de groefrollen kunnen zorgen of die kunnen resulteren in moeilijkheden bij de assemblage van de koppeling. VEREISTEN INZAKE DE BUISLENGTE VE414MC gereedschappen kunnen korte buizen groeven zonder dat een buisstand hoeft te worden gebruikt. Tabel 1 toont de minimale buislengtes die zonder een buisstand veilig kunnen worden gegroefd met Victaulic-groefgereedschap. Bovendien toont deze tabel de maximale buislengten die zonder een buizensteun kunnen worden gegroefd. OPMERKING: Gegroefde buisnippels die korter zijn dan deze vermeld in Tabel 1 zijn beschikbaar bij Victaulic. Buislengtes langer dan deze vermeld in tabel 1 (en tot 20 voet / 6 meter) moeten met een buizensteun ondersteund worden. Buislengtes vanaf 20 voet / 6 meter tot dubbele willekeurige lengtes (circa 40 voet / 12 meter) moeten door twee buissteunen worden ondersteund. Als een stuk buis nodig is dat korter is dan de minimumlengte in tabel 1, maak dan het voorlaatste stuk buis wat korter zodat het laatste stuk minstens de vereiste lengte heeft. VOORBEELD: Om een sectie te eindigen, is een stalen buis van 20 voet, 4 inch / 6,2 m lang en een diameter van 10 inch vereist en er zijn alleen lengten van 20 voet / 6,1 m beschikbaar. In plaats van een stalen buis met een lengte van 20 voet / 6,1 m en een koolstofstalen buis met een lengte van 4 inch / 102 mm te rolgroeven, volgt u deze stappen: 1. Raadpleeg tabel 1 en merk op dat voor een stalen buis met een diameter van 10 inch de minimumlengte voor het rolgroeven 10 inch / 255 mm bedraagt. 2. U rolgroeft nu een stuk van 19 voet, 6 inch / 5,9 m lang en nog een van 10 inch / 255 mm. Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". TM-VE414/415MC-DUT_16

17 TABEL 1 - BUISLENGTES GESCHIKT VOOR GROEVEN Grootte stalen, roestvaststalen, aluminium en pvc-buis Nominale buismaat in inch of mm Lengte - inch / mm Feitelijke buitendiameter inch / mm Minimum Maximum , / , , / , , / , , BD , , BD , , /15" , /380" / , / / , / ^ , ^ * 20 /508 mm lang voor aluminium, PVC, dunwandig staal en roestvast staal * 15 /380 mm lang voor Schedule 30 en standaardwandig staal en roestvast staal 18 /457 mm lang voor aluminium, PVC, dunwandig staal en roestvast staal * 14 /360 mm lang voor Schedule 30 en standaardwandig staal en roestvast staal 16 /406 mm lang voor aluminium, PVC, dunwandig staal en roestvast staal * 13 /330 mm lang voor Schedule 30 en standaardwandig staal en roestvast staal ^ 16 /406 mm lang voor aluminium, PVC, dunwandig staal en roestvast staal OPMERKING: Gebruik steeds een buizensteun voor Schedule 30 en standaardwandig staal en roestvast staal. HET GEREEDSCHAP VÓÓR HET GROEVEN CONTROLEREN EN AANPASSEN Elk Victaulic-rolgroefgereedschap is voor de verzending gecontroleerd, afgesteld en getest in de fabriek. Voor een poging tot het gebruik van het gereedschap moeten de volgende controles en afstellingen gebeuren om de correcte werking van het gereedschap te verzekeren. WAARSCHUWING Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. GROEFROLLEN Controleer of de juiste rollenset is geïnstalleerd op het gereedschap voor de te groeven buismaat en materiaal. De rollensets zijn gemarkeerd met de buisgrootte en het onderdeelnummer en ze dragen een kleurcode om het buismateriaal te identificeren. Zie hoofdstuk Gereedschapswaarden en rolselectie. Zie hoofdstuk Vervangen van de rollen indien niet de juiste rollen op het gereedschap zijn geïnstalleerd. OPGELET Zorg ervoor dat de bout, die de onderste rol vasthoudt, is vastgedraaid en dat de bovenste as vergrendeld is in zijn positie. Een losse borgbout voor de onderste rol of bovenste as kan zowel het gereedschap als de rollen ernstig beschadigen. TM-VE414/415MC-DUT_17

18 DE ROLBEVEILIGINGEN AANPASSEN OPGELET Het hoofdstuk De rolbeveiligingen aanpassen moet worden uitgevoerd bij elke rolvervanging. Controleer of de bovenste en onderste groefrollen een bij elkaar horende set vormen en goed gesmeerd zijn. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel. De VE414/415MC beveiligingen moeten aangepast worden telkens de rollen worden vervangen of een buismaat of wanddikte anders is dan de vorige gegroefde buis. OPMERKING: Zowel de VE414 als de VE414MC gebruiken dezelfde bovenste en onderste rolgroefsets alsook andere eigenschappen. Omwille van de gelijkenissen tussen de VE414MC en de VE414 modellen wordt het VE414 model getoond in sommige foto s van dit hoofdstuk. Sommige van deze foto s kunnen er dus anders uitzien dan uw model. 2. Maak de vleugelmoeren los en verplaats de aanpasbare beveiligingen naar de positie volledig omhoog. Draai de vleugelmoeren vast. 3. Stel de groefdiameterstop in op de te groeven grootte en schedule/wanddikte van de buis. Zet de vergrendeling van de diepteaanpassing terug en breng deze op één lijn met de juiste diameter en dikte. Vergrendel de diepteaanpassing in positie met de vergrendeling van de diepteaanpassing. Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". 1. Controleer of de juiste rollenset is geïnstalleerd op het gereedschap voor de te groeven buismaat en materiaal. De rollensets zijn gemarkeerd met de buisgrootte en het onderdeelnummer en ze dragen een kleurcode om het buismateriaal te identificeren (zie het hoofdstuk Gereedschapswaarden en rolselectie ). Zie hoofdstuk Vervangen van de rollen indien niet de juiste rollen op het gereedschap zijn geïnstalleerd. 4. Trek de stabilisator, indien nodig, terug om de buis op de onderste rol te steken. Maak hiervoor de hendel met blokkeersysteem los en gebruik het handwiel om de stabilisatorrol terug te trekken. Zet de hendel met blokkeersysteem vast. TM-VE414/415MC-DUT_18

19 6. Draai de hoofdschakelaar naar de positie ON. 5. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en dikte op de onderste rol. Zorg dat het buisuiteinde volledig contact maakt met de stopflens van de onderste rol. WAARSCHUWING Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit (OFF) voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert of enig onderhoud uitvoert. Het plaatsen en verwijderen van buizen zal uw handen dicht bij de rollen plaatsen. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen tijdens de werking. Steek uw handen niet in de buisuiteinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking. Groef buizen altijd met een rotatie weg van de gebruiker. Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze handleiding vermeld staan. Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. 7. Draai de keuzeschakelaar naar de positie JOG. 8. Gebruik de veilige bedieningspedaal om de bovenste rol stevig in contact te brengen met de buis. Neem uw voet van het veilige bedieningspedaal. 9. Verwijder het beveiligingsinstellingsvlak van zijn opslagplaats. TM-VE414/415MC-DUT_19

20 OPGELET 10. Houd het beveiligingsinstellingsvlak stevig tegen de buis. Duw het onder de aanpasbare beveiligingen. Gebruik de JOG -modus enkel voor aanpassingen aan het gereedschap die worden uitgevoerd vóór de bediening. Als het gereedschap ingeschakeld in Jog -modus wordt gelaten, wordt de buis geleidelijk aan vrijgegeven. Hierdoor kan de buis uit het gereedschap vallen. Draai de schakelaar altijd terug naar de modus NORMAL nadat de aanpassingen voor gebruik voltooid zijn. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstige persoonlijke letsels, product- en/of materiële schade. AANPASSING VAN DE BUISSTABILISATOR WAARSCHUWING 11. Maak de vleugelmoeren los en pas elke beveiliging aan om het vlak zachtjes tegen de buis te klemmen. Draai de vleugelmoeren vast om elke beveiliging in positie te bevestigen. 12. Verwijder het beveiligingsinstellingsvlak uit de buizen en beveiligingen. Zet het beveiligingsinstellingsvlak terug in zijn opslaglocatie. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Grijp NOOIT over de buis bij het uitvoeren van aanpassingen. Voer NOOIT aanpassingen door als het gereedschap / de buis in beweging is. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. De buisstabilisator voor de VE414/415MC is ontworpen om te voorkomen dat korte of lange buislengtes zijdelings uitwijkt. Als de buisstabilisator is aangepast aan een geselecteerde buismaat en wanddikte, zijn er geen verdere aanpassingen nodig, tenzij u een buis met andere afmeting of wanddikte gaat groeven. Buizen van dezelfde afmeting en wanddikte kunnen in en uit het gereedschap bewegen, zonder de stabilisator terug te trekken. 13. Bereid de ondersteuning van de buis voor en draai de keuzeschakelaar naar de positie NORMAL. De arm-/bovenste rolgeheel keert terug naar zijn hoogste positie, en de buis wordt vrijgegeven. TM-VE414/415MC-DUT_20

21 AFBEELDING 1 3. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en dikte op de onderste rol. Zorg dat het buisuiteinde volledig contact maakt met de stopflens van de onderste rol. Haal uw handen van de buis. 1. Controleer of de juiste rollenset is geïnstalleerd op het gereedschap voor de te groeven buismaat en materiaal. De rollensets zijn gemarkeerd met de buisgrootte en het onderdeelnummer en ze dragen een kleurcode om het buismateriaal te identificeren (zie het hoofdstuk Gereedschapswaarden en rolselectie ). Zie hoofdstuk Vervangen van de rollen indien niet de juiste rollen op het gereedschap zijn geïnstalleerd. 4. Draai de hoofdschakelaar naar de positie ON. 5. Draai de keuzeschakelaar naar de positie JOG. 2. Maak de hendel met blokkeersysteem van de stabilisator los. Trek met het handwiel de stabilisatorrol volledig terug. TM-VE414/415MC-DUT_21

22 6. Gebruik de veilige bedieningspedaal om de bovenste rol stevig in contact te brengen met de buis. Neem uw voet van het veilige bedieningspedaal. 7. Gebruik het handwiel om de stabilisatorrol naar binnen in de richting van de positie aan te passen (getoond in Afbeelding 1). Zet de hendel met blokkeersysteem vast. OPGELET Pas de stabilisatorrol NIET aan om de buis naar links en uit het midden van de rollen te duwen. Als de buis naar links en uit het midden wordt geduwd, resulteert dit in een verhoogde verwijding van het buisuiteinde en een verkorte levensduur van de rollen. Grijp NOOIT over de buis bij het uitvoeren van aanpassingen aan de buisstabilisator. Voer NOOIT aanpassingen aan de buisstabilisator door als de buis in beweging is. De montage van koppelingen op een buis die de maximaal toelaatbare buisverwijding overschrijdt, kan een goede montage van pad naar pad van de koppelingshelften verhinderen en kan vervorming/beschadiging van de dichting veroorzaken. Het niet voorbereiden van de buis volgens alle instructies kan leiden tot het losraken van koppelingen, wat persoonlijke letsels en/of materiële schade kan veroorzaken. 8. Bereid de ondersteuning van de buis voor en draai de keuzeschakelaar naar de positie NORMAL. De arm-/bovenste rolgeheel keert terug naar zijn hoogste positie, en de buis wordt vrijgegeven. OPGELET Gebruik de JOG -modus enkel voor aanpassingen aan het gereedschap die worden uitgevoerd vóór de bediening. Als het gereedschap ingeschakeld in Jog -modus wordt gelaten, wordt de buis geleidelijk aan vrijgegeven. Hierdoor kan de buis uit het gereedschap vallen. Draai de schakelaar altijd terug naar de modus NORMAL nadat de aanpassingen voor gebruik voltooid zijn. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstige persoonlijke letsels, product- en/of materiële schade. AANPASSING VAN DE PLUNJERSNELHEID Aanpassing van de plunjersnelheid is in de fabriek ingesteld voor het rolgroeven van koolstofstalen buis. Voor het groeven van ander buismateriaal dan koolstofstalen buis, moet de plunjersnelheid mogelijk aangepast worden. OPMERKING: Zowel de VE414 als de VE414MC gebruiken dezelfde bovenste en onderste rolgroefsets alsook andere eigenschappen. Omwille van de gelijkenissen tussen de VE414MC en de VE414 modellen wordt het VE414 model getoond in sommige foto s van dit hoofdstuk. Sommige van deze foto s kunnen er dus anders uitzien dan uw model. TM-VE414/415MC-DUT_22

23 Aanpassing van de plunjersnelheid is in de fabriek ingesteld voor het rolgroeven van stalen buis. Als de te groeven buis ander materiaal is, dan moet de plunjersnelheid opnieuw aangepast worden. Buismateriaal Instelling plunjersnelheid regelafsluiter Staal 2.0 Staal (gegroefd volgens de AGSspecificaties) Roestvast staal (type 304/304L en type 316/316L) Roestvast staal (type 304/304L en Type 316/316L Gegroefd volgens de AGS-specificaties) Aluminium (types 6061-T4 en 6063-T4) PVC Open de bovenste behuizing. Koper 1.5 Schaal: 1.0 = traag, 10.0 = snel * De opgesomde instellingen zijn nominaal. Er kan een aanpassing nodig zijn als er andere buismaterialen/-klassen worden gegroefd. Zie KENNISGEVING op de volgende pagina. KENNISGEVING 2. Steek de sleutel in de regelafsluiter van de plunjersnelheid, zoals weergegeven. Draai er aan om te ontgrendelen. 3. Met de sleutel in de afsluiter draait u aan de knop tot deze vergrendelt. Pas de klep aan naar de juiste modus, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. De regelafsluiter heeft alleen invloed op de maximale druk waarbij de bovenste rol de groef vormt. Deze heeft geen invloed op de snelheid waarmee de bovenste rol in de richting van de buis gaat, noch op de snelheid waarmee de rol zich aan het groefeinde uit de buis terugtrekt. De plunjersnelheid tijdens het vormen van de groef kan een aanzienlijk effect hebben op de verwijding van het buisuiteinde. De aanbevolen instelling, aangegeven in de bovenstaande tabel, produceert perfecte groeven in de meeste situaties. Indien er bij deze instellingen echter overmatige buisverwijding resultaten optreden, verminder dan de instellingen om de toestand te corrigeren. Pas de instelling bijvoorbeeld aan naar 1.8 voor staal als de buisverwijding overmatig is bij een instelling van 2.0. TM-VE414/415MC-DUT_23

24 AANPASSING VAN DE STILSTANDSCONTROLE De aanpassing van stilstandscontrole bepaalt de tijd dat het gereedschap de buis blijft draaien nadat de groefdiameterstop de bovenkant van de hydraulische cilinder raakt. De timer van de stilstandscontrole is instelbaar voor het tijdbereik en de buisafmetingen. Als het is aangepast aan de juiste buisgrootte, draait de buis minimum één omwenteling nadat de groefdiameterstop de hydraulische cilinder raakt. Dit zorgt ervoor dat de diepte van de groef uniform is over de volledige omtrek van de buis. AANPASSING VAN HET TIJDBEREIK De instelling van het tijdbereik bepaalt de gebruiksparamaters van de timer. 1. Om de instelling van het tijdbereik aan te passen draait u de wijzerplaat van de timer volledig tegen de wijzers van de klok in tot de instellingen van het bereik zichtbaar zijn op de wijzerplaat. OPGELET Gebruik enkel een schroevendraaier met een #0 Phillips-kop om het bereik aan te passen. Niet-naleving van deze instructie kan schade aan de schroefkop veroorzaken. 2. Draai indien nodig de schroef voor het tijdbereik, die zich in de linkerbenedenhoek van de timer bevindt, naar het gewenste bereik dat op de wijzerplaat wordt aangegeven. OPMERKING: Het VE414/415MC gereedschap is in de fabriek ingesteld op de positie SEC-10. Gebruik enkel een schroevendraaier met een #0 Phillipskop om het bereik aan te passen. Gebruik van andere gereedschappen dan een schroevendraaier met #0 Philips-kop kan schade aan de schroefkop veroorzaken. Voor buismaten van 2 6-inch/60,3 168,3-mm stelt u het tijdbereik in op SEC-10 Voor buismaten van 8-12-inch/219,1-323,9-mm stelt u het tijdbereik in op SEC-50 OPGELET Het tijdbereik moet ingesteld worden in overeenstemming met de buismaat die wordt gegroefd. Niet-naleving van deze instructie kan overmatige of onvoldoende stilstand veroorzaken, wat kan leiden tot onjuiste groefdiameters en groeven waarvan de diepte niet uniform is. TM-VE414/415MC-DUT_24

25 AANPASSING VAN DE BUISGROOTTE Draai de wijzerplaat van de timer naar de juiste buisgrootte. Buismaten van 2 6-inch/60,3 168,3-mm hebben de positie 12:00. Zorg ervoor dat het tijdbereik is ingesteld op SEC-10. Buismaten van 8-12-inch/219,1-323,9-mm hebben de positie 2:00. Zorg ervoor dat het tijdbereik is ingesteld op SEC Ontgrendel de groefdiameterstop (met de wijzers van de klok mee) uit de diepteaanpassing. Lijn de bovenste rand van de diepteaanpassing uit met de onderste regelpositie van de juiste afmeting en schema-aanduidingen. Zet de diepteaanpassing vast zodat ze niet kan verdraaien. AANPASSING VAN DE GROEFDIAMETERSTOP De groefdiameterstop moet voor elke buismaat of bij elke wijziging van de wanddikte aangepast worden. De groefdiameter, die wordt aangeduid als de "C" -dimensie, wordt vermeld in het hoofdstuk "Rolgroefspecificaties". Bovendien is er een label aangebracht op het gereedschap met overzicht van de C -afmetingen. KENNISGEVING Om de volgende aanpassingen uit te voeren, gebruikt u verschillende korte delen van de buis die het juiste materiaal, de juiste diameter en de juiste dikte hebben. Zorg ervoor dat de delen voldoen aan de lengtevereisten in Tabel 1. Om de juiste diameter te verkrijgen: 1. Bepaal de diameter en dikte van de te groeven buis. 2. Zoek de correcte diameter en dikte op de buismaatindicator van de dieptestop. De cilinder van de buismaatindicator kan voor gemakkelijk aflezen worden gedraaid. 4. Draai aan de groefdiameterstop (tegen de wijzers van de klok in) om de diepteaanpassing in positie te vergrendelen. TM-VE414/415MC-DUT_25

26 KENNISGEVING Het draaien van de diepteaanpassing bij actieve vergrendeling leidt tot voortijdige schroefdraadslijtage van de diepteaanpassing en van de cilinderplunjer. De markeringen geven een benaderende groefdiameterinstelling aan en zijn geen exacte groefdiameterinstellingen. Variaties in de buis- BD en wanddikte maken het onmogelijk om de groefdiameterstop exact te kalibreren. Stel de initiële afstelling ondiep in (aan de onderrand van de markering), groef een stuk van de buis als test, en voer vervolgens de laatste afstelling door. KENNISGEVING Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor contact kan ontstaan en breken met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met een merkbare lasnaad of harde plek. WAARSCHUWING Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollen geplaatst zijn. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de rol op de buisstabilisator tijdens de werking. Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking. Groef de buis altijd RECHTSOM. Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze handleiding vermeld staan. Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. 5. Bereid een testgroef voor. Zie het hoofdstuk "Groeven. 6. Nadat de testgroef is voorbereid en de buis uit het gereedschap is verwijderd, controleert u voorzichtig de groefdiameter (afmeting C ). Raadpleeg het hoofdstuk "Rolgroefspecificaties. Een standaardbuistape, meegeleverd met het gereedschap, is de beste methode voor het controleren van de "C"-afmeting. Bovendien kan een schuifmaat of narrow-micrometer ook worden gebruikt om deze afmeting op twee plaatsen (90º uit elkaar) in de groef te controleren. De gemiddelde maat moet binnen de vereiste specificatie voor de groefdiameter vallen. OPGELET De C -afmeting (groefdiameter) moet altijd conform zijn aan de Victaulic-specificaties om correcte verbindingsprestatie te verzekeren. Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot lekken van de koppeling, wat beschadiging van eigendom of persoonlijk letsel kan veroorzaken. TM-VE414/415MC-DUT_26

27 7. Als de groefdiameter ("C"-afmeting) niet binnen de Victaulic-specificaties ligt, moet de diameterstop worden ingesteld. a. Ontgrendel de diepteaanpassingen. b. Om een kleinere groefdiameter (diepere groef) in te stellen, draait u de groefdiameterstop los en draait u de diepteaanpassing tegen de wijzers van de klok in (gezien vanaf de bovenkant van het gereedschap). Draai aan de groefdiameterstop (tegen de wijzers van de klok in) om de diepteaanpassing in deze positie te vergrendelen. c. Om een grotere groefdiameter (vlakkere groef) in te stellen, draait u de groefdiameterstop los en draait u de diepteaanpassing met de wijzers van de klok mee (gezien vanaf de bovenkant van het gereedschap). Draai aan de groefdiameterstop (tegen de wijzers van de klok in) om de diepteaanpassing in deze positie te vergrendelen. OPMERKING: Een kwartslag in een van beide richtingen zal de groefdiameter ongeveer /0,8 mm (0.125 /3,2 mm per volledige draai). KENNISGEVING Het draaien van de diepteaanpassing bij actieve vergrendeling leidt tot voortijdige schroefdraadslijtage van de diepteaanpassing en van de cilinderplunjer. 8. Bereid een andere testgroef voor en controleer opnieuw de groefdiameter ("C"-afmeting), zoals beschreven in vorige stappen. Herhaal deze stappen, indien nodig, tot de C -groefdiameter binnen de specificaties ligt. KORTE BUISLENGTES GROEVEN GEVAAR Om het risico op een elektrische schok te beperken, controleert u de elektrische bron voor een correcte aarding en volgt u alle instructies. Raadpleeg het hoofdstuk Instructies voor een veilige bediening in deze handleiding voordat u het gereedschap gebruikt. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel. OPGELET Dit gereedschap mag ALLEEN worden gebruikt voor het groeven van buizen met specificaties die binnen de aangegeven parameters vallen. Controleer of de bovenste en onderste groefrollen een bij elkaar horende set vormen. Niet-naleving van deze instructies kan het gereedschap beschadigen en kan tot een defect aan het product leiden, wat ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken. 1. Controleer voor het groeven of alle instructies in de vorige hoofdstukken van deze handleiding werden nageleefd. 2. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar, enz.) in. 3. Zet de hoofdschakelaar aan de zijkant van het gereedschap op ON. TM-VE414/415MC-DUT_27

28 WAARSCHUWING Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. 4. Zet de keuzeschakelaar op het controlepaneel in de stand NORMAL. 5. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel in de uit-positie. Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollen geplaatst zijn. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de rol op de buisstabilisator tijdens de werking. Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking. Groef de buis altijd RECHTSOM. Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze handleiding vermeld staan. Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. OPGELET De buis mag niet manueel ondersteund worden voor en na de groefcyclus. Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. 6. Druk op de RESET -knop. TM-VE414/415MC-DUT_28

29 7. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en dikte op de onderste rol. Zorg dat het buisuiteinde volledig contact maakt met de stopflens van de onderste rol. 8. Terwijl u de buis met de hand ondersteunt, duwt u het veilige bedieningspedaal in en houdt u dit ingeduwd. De bovenste rol beweegt vooruit en maakt contact met de buis. Haal uw handen van de buis. KENNISGEVING Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor contact kan ontstaan en breken met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met een merkbare lasnaad of harde plek. 9. Naarmate het groeven verdergaat, beweegt de groefdiameterstop naar beneden en maakt hij contact met de hydraulische cilinder. Dit contact activeert de stilstandscontrole, waardoor de buit één tot drie omwentelingen kan maken zodat de groef volledig wordt uitgevoerd (raadpleeg het hoofdstuk Aanpassing van de stilstandscontrole ). a. De bovenste rol trekt automatisch terug en laat de buis los. b. Laat het veilige bedieningspedaal los en haal uw voet van het pedaal. 10. Controleer of de groef/het buisuiteinde volgens de Victaulic-specificaties is. 11. Als het rolgroefgereedschap gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het hydraulische systeem dan uit door op de NOODSTOP -knop op het controlepaneel te drukken. KENNISGEVING De groefdiameter moet binnen de specificaties voor de diameter en wanddikte van de buis liggen. De groefdiameter moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangepast zodat de groeven binnen de specificaties blijven. TM-VE414/415MC-DUT_29

30 LANGE BUISLENGTES ROLGROEVEN GEVAAR Om het risico op een elektrische schok te beperken, controleert u de elektrische bron voor een correcte aarding en volgt u alle instructies. Raadpleeg het hoofdstuk Instructies voor een veilige bediening in deze handleiding voordat u het gereedschap gebruikt. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel. OPGELET Voor lange buizen moet u zorgen dat de buizensteun correct is geplaatst om het verwijden of vernauwen van buisuiteinden tot een minimum te beperken. Installeer GEEN koppelingen op de buis die de maximaal toegestane buisverwijding overschrijdt. Dit gereedschap mag ALLEEN worden gebruikt voor het groeven van buizen met specificaties die binnen de aangegeven parameters vallen. Controleer of de bovenste en onderste groefrollen een bij elkaar horende set vormen. Raadpleeg steeds de tabel "Rolgroefspecificaties voor meer informatie. Niet-naleving van deze instructies kan het gereedschap beschadigen en kan tot een defect aan het product leiden, wat ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken. Bij het rolgroeven van een buis die de maximale lengte vermeld in tabel 1 overschrijdt, moet een buizensteun van het type met rollen gebruikt worden. De buizensteun van het type met rollen moet het gewicht van de buis aankunnen, terwijl de buis vrij moet kunnen draaien. 1. Controleer of het gereedschap waterpas is. Zie hoofdstuk Installatie van het gereedschap voor de nivelleringsvereisten. 2. Plaats de buizensteun iets verder dan de helft van de buislengte vanaf het gereedschap. Raadpleeg figuur 2. Buishoek uitvergroot voor de duidelijkheid 10' +1' -0 Buislengte van 20' BUISONDERSTEUNING AFBEELDING 2 Hartlijn gereedschap (waterpas) 1/2 tot 1 (2 tot 4") Hartlijn buis 3. Plaats de buizensteun circa 0-1/2 graad naar links voor de zelftrekkende hoek. Raadpleeg Afbeelding 3. OPMERKING: Bij overmatige buisverwijding moet de tracking van rechts naar links minimaal worden gehouden. Het kan nodig zijn om minder dan 1/2 graad te gebruiken voor de zelftrekkende hoek. Buishoek uitvergroot voor de duidelijkheid Hartlijn 0 tot 1/2 max. gereedschap (0 tot 2") Hartlijn buis Buislengte van 20 ZELFTREKKENDE HOEK AFBEELDING 3 4. Als het gereedschap correct is ingesteld op een waterpas vlak, maar het achterste uiteinde van de buis zich hoger bevindt dan het uiteinde dat wordt gegroefd, kan het zijn dat de buis niet zelftrekkend is. Bovendien kan een overmatige verwijding van het buiseinde optreden. Zie het hoofdstuk Instellen van het gereedschap en de bovenstaande tekeningen voor de instelling van het gereedschap en de vereisten inzake de positionering van de buis. TM-VE414/415MC-DUT_30

31 5. Controleer voor het groeven of alle instructies in de vorige hoofdstukken van deze handleiding werden nageleefd. 6. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar, enz.) in. 10. Druk op de RESET -knop. WAARSCHUWING 7. Zet de hoofdschakelaar aan de zijkant van het gereedschap op ON. 8. Zet de keuzeschakelaar op het controlepaneel in de stand NORMAL. Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Bij het laden en lossen van buizen zullen uw handen dicht bij de rollen geplaatst zijn. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de rol op de buisstabilisator tijdens de werking. Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking. Groef de buis altijd RECHTSOM. Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze handleiding vermeld staan. Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen de bewegende delen. 9. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel in de uit-positie. TM-VE414/415MC-DUT_31

32 11. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en dikte op de onderste rol. Zorg dat het buisuiteinde volledig contact maakt met de stopflens van de onderste rol. Haal uw handen van de buis. 14. Tijdens het rolgroeven controleert u de tracking van de buis visueel terwijl deze draait. Zorg ervoor dat de buis tegen de stopflens van de onderste rol aan blijft lopen. Als de buis niet in contact blijft met de stopflens van de onderste rol, stop dan het gereedschap door het veilige bedieningspedaal vrij te geven, en neem uw voet van het pedaal. Zorg dat de buis juist gepositioneerd is. Herhaal stappen 11 tot en met Naarmate het groeven verdergaat, beweegt de groefdiameterstop naar beneden en maakt hij contact met de hydraulische cilinder. Dit contact activeert de stilstandscontrole, waardoor de buit één tot drie omwentelingen kan maken zodat de groef volledig wordt uitgevoerd (raadpleeg het hoofdstuk Aanpassing van de stilstandscontrole ). Het gereedschap laat de buis een paar seconden later automatisch los. Laat het veilige bedieningspedaal los en haal uw voet van het pedaal. 12. De gebruiker moet gepositioneerd zijn zoals weergegeven. 13. Om het groeven te starten, duwt u het veilige bedieningspedaal in en houdt u dit ingedrukt. De bovenste rol beweegt naar beneden om contact te maken met de buis en de buis begint dan te draaien. 16. Controleer of de groef/het buisuiteinde volgens de Victaulic-specificaties is. KENNISGEVING Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor contact kan ontstaan en breken met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met een merkbare lasnaad of harde plek. Zorg ervoor dat korte buislengtes op de juiste manier worden ondersteund. TM-VE414/415MC-DUT_32

33 17. Als het rolgroefgereedschap gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het hydraulische systeem dan uit door op de NOODSTOP -knop op het controlepaneel te drukken. KENNISGEVING Als de buis op de onderste rol blijft liggen: Door de onderste rol te joggen komt de buis los. Probeer de buis NIET uit de rollen te trekken terwijl u de onderste rol jogt. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel en de elektrische behuizing naar de uit-positie, druk de RESET -knop in, duw vervolgens de NOODSTOP -knop op het controlepaneel en de elektrische behuizing in om de onderste rol te joggen. De groefdiameter moet binnen de specificaties voor de diameter en wanddikte van de buis liggen. De groefdiameter moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangepast zodat de groeven binnen de specificaties blijven. VERVANGEN VAN DE ROL Het VE414/415MC rolgroefgereedschap is ontworpen met rollen die geschikt zijn voor diverse buisafmetingen en materialen, wat het frequent veranderen van de rollen overbodig maakt. Als er een andere buismaat of materiaal moet worden gegroefd, moeten de bovenste en onderste rollen worden vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk Gereedschapswaarde en rollenselectie voor een correcte selectie van de rollen. WAARSCHUWING De bovenste en onderste rollen zijn overeenstemmende componenten en mogen niet verwisseld worden. Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert. Grijp NOOIT over de buis bij het uitvoeren van aanpassingen. Voer NOOIT aanpassingen door als het gereedschap / de buis in beweging is. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. INSTALLATIE VAN AFSTANDHOUDER VOOR DE MATEN 2 3 1/2 /60,3 101,6 MM De afstandhouder/bovenste rol moet terugkeren naar de bovenste positie alvorens de rollen vervangen worden. De afstandhouder beperkt de opwaartse beweging van de slede. 1. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar, enz.) in. 2. Draai de hoofdschakelaar naar de positie ON. TM-VE414/415MC-DUT_33

34 3. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel in de uit-positie. 6. Gebruik de veilige bedieningspedaal om het gereedschap te bedienen en de bovenste rol stevig in contact te brengen met de buis. 4. Draai de keuzeschakelaar naar de positie JOG. 5. Druk op de RESET -knop. 7. Neem uw voet van het veilige bedieningspedaal. Bereid u voor om de buis te ondersteunen aangezien de slede/bovenste rol terugkeert naar zijn bovenste positie en de buis zal loskomen van de rollen. TM-VE414/415MC-DUT_34

35 VERWIJDEREN VAN DE BOVENSTE ROL VOOR DE MATEN 4 16"/ 114,3 406,4 MM 8. Controleer of de beveiligingen zijn aangepast volgens het hoofdstuk Aanpassingen van de rolbeveiligingen. 1. Draai de hoofdschakelaar naar de positie OFF. 9. Klik de afstandhouder op de slede. 2. Draai de bout van de bovenste rol los en verwijder ze zoals hierboven weergegeven. Plaats de bout op een zuiver oppervlak. 10. Draai de keuzeschakelaar naar de positie NORMAL. 3. Schuif de bovenste rol en borgplaat van de bovenste as af, zoals weergegeven. Bewaar deze componenten in de kast. 11. Draai de hoofdschakelaar naar de positie OFF. TM-VE414/415MC-DUT_35

36 VERWIJDEREN VAN DE ONDERSTE ROL VOOR DE MATEN 4 16 /114,3 406,4 MM INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE EN ONDERSTE ROL VOOR DE MATEREN 2 31/2"/60,3 101,6 MM 1. Draai de bout van de onderste rol en de borgplaat los en verwijder ze zoals hierboven weergegeven. Plaats deze componenten op een zuiver oppervlak. 1. Smeer de onderste as met een dunne laag olie of vet alvorens u de onderste rol installeert. Schuif de onderste rol van 2 31/2"/60,3 101,6 mm op de hoofdas. Stem de rol af op de Woodruff-sleutel op de hoofdas. 2. Schuif de onderste rol van de hoofdas af, zoals weergegeven. Bewaar de onderste rol inde gereedschapskast. KENNISGEVING Zorg ervoor dat u de Woodruff-sleutel niet verliest. Deze moet in de onderste as blijven. Controleer de Woodruff-sleutel en vervang hem indien nodig. Woodruff-reservesleutels worden meegeleverd met de handleiding. 2. Plaats de vlakke ring van 3/4-inch/19-mm op de bout van 3/4 x 3 1/4"/19 x 83 mm. installeer de bout en ring, zoals hierboven weergegeven. Draai de bout stevig vast met een sleutel. 3. Schuif de bovenste rol voorzichtig op de bovenste as. Stem de bovenste steunblok af op de uitsnijding in de slede, zoals hierboven weergegeven. TM-VE414/415MC-DUT_36

37 INSTALLATIE VAN DE ONDERSTE ROL VOOR DE MATEN 4 16"/114,3 406,4 MM KENNISGEVING Reinig de hoofdas en de onderste rol van vuil en/of aanslag alvorens ze te installeren. Voer, indien nodig, de reparaties uit. 4. Draai de bout van de bovenste steunblok in de bovenste as, zoals hierboven weergegeven. Draai deze bout stevig vast. KENNISGEVING Door de bout van de bovenste steunblok vast te draaien, wordt de complete bovenste rol juist uitgelijnd met de onderste rol. 1. Schuif de onderste rol met de gewenste maat op de hoofdas met de gemarkeerde zijde naar buiten, zoals hierboven weergegeven. Stem de rol af op de Woodruff-sleutel op de hoofdas. 5. Smeer de bovenste rol, zoals weergegeven. Zie de betreffende tabel Aanbevolen smeermiddelen voor het correcte vet. KENNISGEVING Als hulp om de onderste rol op een later ogenblik te verwijderen, kunt u een dunne laag olie of vet (antivastloopsmeermiddel) aanbrengen op de hoofdas alvorens u de onderste rol installeert. TM-VE414/415MC-DUT_37

38 INSTALLATIE VAN DE BOVENSTE ROL VOOR DE MATEN 4 16"/114,3 406,4 MM KENNISGEVING Reinig de bovenste as van vuil en/of aanslag alvorens u de bovenste rol installeert. Controleer of de rollager in de bovenste rol juist gesmeerd is en zich in de juiste toestand bevindt. Voer, indien nodig, de reparaties uit. 3. Installeer de bovenste rolbout aan en zet voorzichtig vast met een sleutel. 1. Schuif de bovenste rol met de gewenste afmeting voorzichtig op de bovenste as, zoals weergegeven, met de markeringen naar de voorkant gedraaid. 4. Smeer de lagers van de bovenste rol, zoals weergegeven. Zie de betreffende tabel Aanbevolen smeermiddelen voor het correcte vet. 5. De installatie van de rollenset is nu voltooid. Controleer voor het groeven of alle instructies in de vorige hoofdstukken van deze handleiding werden nageleefd (d.w.z. de rolbeveiligingen aanpassen, de groefdiameterstop aanpassen). 2. Installeer de borgplaat van de bovenste rol door de tab op de plaat uit te lijnen met de uitsnijding in de slede, zoals hierboven weergegeven. TM-VE414/415MC-DUT_38

39 ONDERHOUD GEVAAR Schakel de stroomvoorziening van het gereedschap altijd uit voordat u enige afstellingen aan het gereedschap verandert of enig onderhoud uitvoert. SMERING 1. Smeer het gereedschap om de 8 werkuren. Smeer de lagers van de bovenste rol altijd als de rollen worden vervangen. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot de dood of tot ernstige persoonlijke letsels. Dit gedeelte legt uit hoe het gereedschap in goede staat van werking moet worden gehouden en geeft richtlijnen over de uitvoering van eventueel nodige reparaties. Vergeet niet dat preventief onderhoud tijdens de werking zichzelf zal terugbetalen door besparingen op reparatie- en werkingskosten. De vervangingsonderdelen moeten bij Victaulic worden besteld om de correcte en veilige werking van het gereedschap te garanderen. 1. Smeer de schuifbalken bij de twee vetfittingen, zoals hierboven weergegeven. 2. Smeer de lager van de bovenste rol bij de fitting, zoals weergegeven. Alvorens wijzigingen aan te brengen aan het gereedschap of alvorens onderhoud uit te voeren aan het gereedschap, dient u de hoofdvoeding uit te schakelen (zekeringenbord, hefboomschakelaar etc.). Vergrendel de schakelaar in de stand OFF om onopzettelijk inschakelen te voorkomen. OPMERKING: Victaulic levert dit vergrendelingsmechanisme niet. 3. Smeer de lagers van de hoofdas bij de fittingen, zoals weergegeven. TM-VE414/415MC-DUT_39

40 INVOERAS VAN TANDWIELREDUCTOR Vetfitting Ontluchtingsfi 4. Smeer het stabilisatorwiel, zoals weergegeven. OLIE VAN DE TANDWIELREDUCTOR CONTROLEREN EN VULLEN Het oliepeil van de tandwielreductor wordt om het half jaar of om de 3000 bedrijfsuren (wat eerst is) gecontroleerd. Indien er lekken zijn, moeten er reparaties uitgevoerd worden om de lekken te dichten. OPMERKING: De tandwielreductor heeft een olieinhoud van 75 oz (2 liter). 1. De invoeras van de tandwielreductor bevat een vetfitting (hierboven weergegeven). Deze vetfitting bevindt zich aan de kettingkoppelingszijde van de tandwielreductor. De ontluchtingsfitting bevindt zich in het midden van de invoeras van de tandwielreductor (hierboven weergegeven). Ontluchtingsplug Oliepeil en olievulplug 1. Verwijder de oliepeilplug uit de tandwielreductor (raadpleeg de onderstaande tekening). Het oliepeil moet gelijk zijn met de onderzijde van de opening. 2. Om olie toe te voegen, verwijdert u de oliepeilplug uit de tandwielreductor en vult u het oliepeil tot het juiste niveau (raadpleeg de bovenstaande tekening). Raadpleeg het typeplaatje op de tandwielreductor voor de correcte olie. 3. Installeer de oliepeilplug opnieuw. 2. Smeer de lager van de invoeras om de 40 bedrijfsuren. Deze fitting moet gesmeerd worden met een nr. 2Ep-vet op lithiumbasis tot het van de ontluchtingsfitting druppelt. HYDRAULIEKOLIE CONTROLEREN EN VULLEN 1. Controleer het peil van de hydrauliekolie maandelijks. Het oliepeil moet 3/4-1 inch/20-25 mm onder de bovenzijde van het reservoir liggen. Doe het reservoir NIET TE VOL want de olie kan dan overstromen door thermische expansie. Zie tabel Aanbevolen smeermiddelen voor de correcte hydrauliekolie. TM-VE414/415MC-DUT_40

41 DE HYDRAULIEKOLIE VERVERSEN EN HET FILTER VERVANGEN De hydrauliekolie en het filter van de hydrauliekolie wordt jaarlijks of om de bedrijfsuren (wat eerst is) vervangen. KENNISGEVING Raadpleeg de lokale richtlijnen in verband met het wegwerpen van hydrauliekolie. 1. Open het achterluik van het gereedschap. 2. Verwijder de hydraulische ontluchtingsdop aan de bovenzijde van het hydraulische reservoir. 5. Plaats een schaal onder het oliefilter en verwijder het filter. 3. Plaats een container, die groot genoeg is om 11/2 gallons/6 liter olie te dragen, onder de afvoerplug van het oliereservoir. Verwijder de afvoerplug aan de onderkant van het hydrauliekoliereservoir. Laat de olie volledig leeglopen in de container van 11/2-gallon/6-liter of groter. 4. Vervang de aftapplug. 6. Breng een dunne laag verse hydrauliekolie aan op de dichting van het nieuwe filter. Installeer het nieuwe filter handvast. 7. Vul het reservoir met nieuwe hydrauliekolie tot ongeveer 3/4 1"/20 25 mm onder de schroefdraadhals van het reservoir. 8. Installeer de hydraulische ontluchtingsdop opnieuw. TM-VE414/415MC-DUT_41

42 9. Schakel de hoofdvoeding naar het gereedschap (zekeringenbord, hefboomschakelaar, enz.) in. 10. Draai de hoofdschakelaar naar de positie ON. 14. Schakel het hydraulische systeem uit door op de NOODSTOP -knop op het controlepaneel te drukken. 15. Controleer het hydrauliekoliepeil. Voeg, indien nodig, olie toe. AFTAPPEN VAN LUCHT 1. Vul het hydrauliekoliereservoir met de aanbevolen hydrauliekolie tot ongeveer 3/4 1"/20 25 mm onder de schroefdraadhals van het reservoir. 11. Trek de NOODSTOP -knop op het controlepaneel in de uit-positie. 2. Neem de plug van het T-stuk onderaan de hydraulische cilinder. 12. Druk op de RESET -knop. 13. Controleer of het hydraulische systeem lekt. 3. Installeer de ontluchtingsbuis (meegeleverd met het gereedschap) handvast in de fitting van het T-stuk. TM-VE414/415MC-DUT_42

43 7. Draai de hoofdschakelaar naar de positie ON. 4. Verwijder de hydraulische ontluchtingsdop. 5. Steek het uiteinde van de ontluchtingsbuis (zuivere slang) in het reservoir zodat het uiteinde ondergedompeld wordt in de hydraulische vloeistof. 6. Sluit het gereedschap aan op de correcte voeding. 8. Draai de keuzeschakelaar naar de positie JOG. 9a. Druk het pedaal voor veilige bediening in. De vloeistof begint door de ontluchtingsbuis te stromen (de vloeistof moet luchtbellen bevatten). 9b. Laat de vloeistof gedurende minstens vijf minuten door de ontluchtingsbuis stromen. Tik tegelijkertijd zachtjes op alle stalen hydraulische buizen om ingesloten lucht binnen de wanden vrij te maken. 9c. Nadat de vloeistof zonder luchtbellen door de ontluchtingsbuis is gestroomd, moet u het gereedschap nog minimaal twee à drie minuten laten draaien. Als dat is gebeurd, laat u het veilige bedieningspedaal los. 10. Verwijder de ontluchtingsbuis uit het T-stuk en het reservoir. Plaats de plug terug in het T-stuk. Zorg dat er tijdens de plaatsing van de plug geen lucht in de fitting van het T-stuk kan geraken. 11. Vul het reservoir met nieuwe hydrauliekolie tot ongeveer 3/4 1"/20 25 mm onder de schroefdraadhals van het reservoir. TM-VE414/415MC-DUT_43

44 12. Stel de vergrendeling van de diepteaanpassing op het gereedschap in voor een opening van 1/4-inch/ 5-mm te krijgen tussen de diepteaanpassing en de cilinder. 16. Draai de hoofdschakelaar naar de positie OFF. AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN LAGER- EN SLEDEVET NLGI #2 Summer Grade Graphite Moly Base(EP-vet op lithiumbasis voor algemene doeleinden) 13. Draai de keuzeschakelaar naar de positie NORMAL. Fabrikant Product BP Amoco Energrease LC-EP2 Gulf Oil Corp. Gulfcrown Grease EP#2 Lubriplate Nr Mobil Oil Corp. Mobilux EP2 Pennzoil Products Co. Pennlith EP 712 Lube Shell Oil Co. Alvania EP2 Sun Refining Sun Prestige 742 EP Texaco Inc. Multifak EP2 TRANSMISSIEOLIE Raadpleeg het typeplaatje op de tandwielreductor. HYDRAULIEKOLIE (ISO-klasse 32-hydrauliekolie, bestand tegen hoge druk, met anti-slijtagewerking/antischuimeigenschappen) 14. Druk de veilige bedieningspedaal in en observeer de hydraulische plunjerbeweging. De hydraulische plunjer moet snel 1/4-inch / 5 mm naar beneden bewegen. Laat het veilige bedieningspedaal los. De hydraulische plunjer moet terugkeren naar zijn positie helemaal bovenaan. Herhaal deze procedure meerdere keren. 15. Als de slede niet snel omlaag beweegt, herhaalt u stappen 2 tot 14. Fabrikant Product BP Amoco Energol HLP-HM32 Gulf Oil Corp. Harmony 32 AW Kendall Refining Co. Kenoil R&O AW-32 Lubriplate HO-o Mobil Oil Corp. Mobil DTE 24 Pennzoil Products Co. Pennzbell AW32 Shell Oil Co. Tellus 32 Sun Refining Survis 832 Texaco Inc. Rando TM-VE414/415MC-DUT_44

45 TOEBEHOREN VAPS 112 INSTELBARE VICTAULIC- BUIZENSTEUN De Victaulic VAPS 112 is een draagbare, instelbare, buisvormige buizensteun met vier poten voor extra stabiliteit. De kogelomlooprollen, instelbaar voor buis van 3/4- tot 12-inch/ mm, zijn geschikt voor lineaire en roterende bewegingen. Het tourniquetontwerp maakt gemakkelijk groeven voor beide buiseinden mogelijk. Neem voor details contact op met Victaulic. VAPS 224 INSTELBARE VICTAULIC- BUIZENSTEUN INFORMATIE OVER HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Wanneer onderdelen besteld worden, is de volgende informatie nodig voor Victaulic om de bestelling te verwerken en de correcte onderdelen te zenden. Onderdelen kunnen worden besteld door te bellen naar PICK-VIC. 1. Modelnummer gereedschap 2. Serienummer gereedschap 3. Hoeveelheid, itemnummer, onderdeelnummer en beschrijving 4. Naar waar de onderdelen moeten worden verzonden Bedrijfsnaam en adres 5. Ter attentie van wie moeten de onderdelen worden verzonden Naam van de persoon 6. Bestelnummer 7. Facturatieadres De Victaulic VAPS 224 bevat functies die vergelijkbaar zijn met de VAPS 112, maar is geschikt voor buismaten van 2 tot 24 inch/ mm. Neem voor details contact op met Victaulic. OPTIONELE ROLLEN Raadpleeg het hoofdstuk Gereedschapswaarden en rolselectie, dat rollen identificeert die beschikbaar zijn voor verschillende buismaterialen en groefspecificaties. TM-VE414/415MC-DUT_45

46 PROBLEEMOPLOSSING Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De buis blijft niet in de groefrollen. Onjuiste positionering van de buis Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". De buis begint te draaien tijdens het groeven. Onjuiste manuele groeftechniek. Er heeft zich roest of vuil opgestapeld op de onderste rol. Te grote plunjersnelheid. Aanpassing van de afsluiter van de plunjersnelheid is nodig. Versleten groefrollen. Zie het hoofdstuk "Korte buislengtes". Verwijder de opeenstapeling van vuil op de onderste rol met een stijve draadborstel. Verminder de plunjersnelheid naar een lagere stand. Draai de afsluiterknop voor de plunjersnelheid twee of drie omwentelingen rechtsom om de flow te verminderen. Inspecteer de onderste rol op afgesleten kartelingen. Vervang de onderste rollen indien ze versleten zijn. De buisverwijding is buitensporig. Te grote plunjersnelheid. Verminder de plunjersnelheid naar een lagere stand. Buis zwaait of trilt van de ene kant naar de andere. Tijdens het groeven klinkt er een luid geknars door de buis. Tijdens het groeven zijn bij elke omwenteling van de buis luide dreunen of klappen hoorbaar. De pomp start niet of de onderste rol draait niet. Het gereedschap bereikt de bedrijfsdruk uitermate traag. De bovenste rol draait niet. Aanpassing van de afsluiter van de plunjersnelheid is nodig. De buizensteun is te hoog ingesteld. Het gereedschap kantelt naar voren. De buis trackt te veel omwille van een onjuiste positionering van de buizensteun. De stabilisator duwt de buis naar links en uit het midden van de rollen. Incorrecte stabilisatoraanpassing. De buis trackt te veel omwille van een onjuiste positionering van de buizensteun. Buis is niet recht afgezaagd. De buis heeft een uitgesproken lasnaad. De hoofdvoeding is uitgeschakeld. De thermische eenheden zijn doorgeslagen. De zekeringen zijn gesprongen. Er zit lucht in het hydraulische systeem. Er zit vuil tussen de rollen en slede of borgplaat. Draai de afsluiterknop voor de plunjersnelheid twee of drie omwentelingen rechtsom om de flow te verminderen. Controleer of de buis waterpas is. Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". Controleer of het gereedschap waterpas staat. Zie hoofdstuk Installatie van het gereedschap. Verplaats de buizensteun naar rechts. Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". Trek de stabilisator terug naar het verste punt waar die de buis nog doeltreffend kan stabiliseren. Zie hoofdstuk Aanpassing van de buisstabilisator. Verplaats de buisstabilisator naar binnen of naar buiten tot de buis vlot draait. Verplaats de buizensteun naar rechts. Zie het hoofdstuk "Lange buislengtes". Snijd de buiseinden recht af. Slijp de lasnaden gelijk met het buizenoppervlak aan binnen- en buitenkant 2"/50,8 mm verwijderd van het buisuiteinde. Zet de hoofdvoeding in de positie ON Reset de thermische eenheden. Controleer alle zekeringen en vervang ze, indien nodig. Tap alle lucht weg uit het hydraulische systeem. Verwijder de bovenste rol en verwijder alle vuil. Installeer de bovenste rol opnieuw. Als het gereedschap slecht werkt om een andere reden dan vermeld in het hoofdstuk Probleemoplossing, neem dan contact op met Victaulic voor hulp. TM-VE414/415MC-DUT_46

47 Deze pagina is met opzet blanco gelaten

48 GEREEDSCHAPSWAARDEN EN ROLSELECTIE STANDAARDROLLEN EN ES -ROLLEN VOOR STALEN BUIZEN EN ROESTVASTSTALEN BUIZEN KLEURCODE ZWART Nominale afmetingen Inch/ mm Buismaat Feitelijke buitendiam. Diameter in inch/mm Afmetingen - inch/millimeter 1 2 Wanddikte stalen buis Wanddikte roestvaststalen buis Minimum Maximum Minimum Maximum ,3 1,7 3,9 3,9 3,9 21/ ,0 2,1 5,2 5,2 5, ,9 2,1 5,5 5,5 5,5 31/ ,6 2,1 5,7 5,7 5, ,3 2,1 9,5 6,0 6,0 41/ ,0 2,4 9,5 6,0 6, ,3 2,8 9,5 6,6 6,6 152,4 mm ,4 2,8 9,5 6,6 6, ,3 2,8 9,5 7,1 7,1 203,2 mm ,2 2,8 9,5 6,4 8, ,1 2,8 9,5 6,4 8, ,0 3,4 9,5 6,4 9, ,9 4,0 9,5 6,4 9,5 Onderdeelnummers standaardrollen Onderste rol R902416L03 Bovenste rol R9A2416U03 Onderste rol R904416L06 Bovenste rol R9A4416U06 Onderste rol R908416L12 Bovenste rol R9A8416U , , , , , , , , , ,5 Onderste rol R914416L16 Bovenste rol R9A8416U16 Onderdeelnummers ES -rollen Onderste rol RZ02416L03 Bovenste rol RZA2416U03 Onderste rol RZ04416L06 Bovenste rol RZA4416U06 Onderste rol RZ08416L12 Bovenste rol RZA8416U12 Opmerkingen: Kolom 1: Maximumwaarden op staal zijn beperkt tot buizen van 180 BHN (Brinnel Hardness Number) en minder Kolom 2: Types 304/304L en 316/316L roestvaststalen buis De vermelde wanddiktes zijn nominale minimum- en maximumwaarden Bovendien kunnen de volgende buismaten worden gerolgroefd: 76,1 mm; 108,0 mm; 127,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 159,0 mm; 165,1 mm; 216,3 mm; 267,4 mm; en 318,5 mm. Neem voor details contact op met Victaulic. TM-VE414/415MC-DUT_48

49 ROLLEN VOOR ALUMINIUM EN KUNSTSTOF PVC-BUIZEN KLEURCODE GEEL/ ZINK Nominale afmetingen Inch/ mm Buismaat Afmetingen - inch/millimeter 1 2 Feitelijke Wanddikte buitendiam. aluminium buis Wanddikte PVC buis Diameter in inch/mm Minimum Maximum Minimum Maximum ,3 1,7 3,9 3,9 3,9 21/ ,0 2,1 5,2 5,2 7, ,9 2,1 5,5 5,5 7,6 31/ ,6 2,1 5,7 5,7 8, ,3 2,1 6,0 6,0 8,6 41/ ,0 2,4 6, ,3 2,8 6,6 6,6 9,5 152,4 mm ,4 2,8 6, ,3 2,8 7,1 7,1 11,0 203,2 mm ,2 2,8 8, ,1 2,8 8,2 8,2 12, ,0 3,4 6,4 9,3 15, ,9 4,0 6,4 10,3 17,5 Onderdeelnummers standaardrollen Onderste rol R902416L03 Bovenste rol R9A2416U03 Onderste rol R904416L06 Bovenste rol R9A4416U06 Onderste rol R908416L12 Bovenste rol R9A8416U , , , , , , , , , ,5 Onderste rol R914416L16 Bovenste rol R9A8416U16 Onderdeelnummers ES -rollen Onderste rol RZ02416L03 Bovenste rol RZA2416U03 Onderste rol RZ04416L06 Bovenste rol RZA4416U06 Onderste rol RZ08416L12 Bovenste rol RZA8416U12 Opmerkingen: Kolom 1: Aluminiumlegeringen 6061-T4 en 6063-T4 Kolom 2: PVC Type 1. Klasse 1 PVC 1120; PVC Type 1. Klasse II PVC 1220; PVC Type II. Klasse I PVC 2116 De vermelde wanddiktes zijn nominale minimum- en maximumwaarden Bovendien kunnen de volgende buismaten worden gerolgroefd: 76,1 mm; 108,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 159,0 mm; en 165,1 mm. Neem voor details contact op met Victaulic. TM-VE414/415MC-DUT_49

50 RX-ROLLEN VOOR SCHEDULE 5S EN 10S ROESTVASTSTALEN BUIS (RX-ROLLEN) - KLEURCODE ZILVER Buismaat Afmetingen - inch/millimeter Nominale afmetingen inch / mm Feitelijke buitendiam. Diameter inch / mm Wanddikte roestvaststalen buis Schedule 5S Schedule 10S Schedule ,3 1,7 2,8 21/ ,0 2,1 3, ,9 2,1 3,0 31/ ,6 2,1 3, ,3 2,1 3, ,3 2,8 3, ,3 2,8 3, ,1 2,8 3, ,0 3,4 4, ,9 4,0 4,6 Onderdeelnummers standaardrollen Onderste rol RX02272L03 Bovenste rol RXA2268U06 Onderste rol RX04272L06 Bovenste rol RXA2268U06 Onderste rol RX08272L12 Bovenste rol RXA8268U Onderste rol ,6 4,0 4,8 6,4 RX14416L Bovenste rol ,4 4,2 4,8 6,4 RXA8416U16 Opmerkingen: Types 304/304L en 316/316L roestvaststalen buis De vermelde wanddiktes zijn nominale minimum- en maximumwaarden Bovendien kunnen de volgende buismaten worden gerolgroefd: 76,1 mm; 108,0 mm; 133,0 mm; 139,7 mm; 152,4 mm; 159,0 mm; 165,1 mm; en 203,2 mm. Neem voor details contact op met Victaulic. TM-VE414/415MC-DUT_50

51 ROLLEN VOOR CTS US STANDARD - ASTM-GETROKKEN KOPERBUIZEN KLEUR- CODE KOPER Nominale afmetingen inch / mm Feitelijke buitendiameter inch / mm Nominale wanddikte afmetingen - inch/mm * Wanddikte koperbuizen Min. Max ,0 1,1 2,1 21/ ,7 1,7 2, ,4 1,1 2, ,8 1,5 3, ,2 1,8 4, ,6 2,1 4, Onderste rol ,4 2,8 6,9 RR08416L08 ASTM B-306, Type DWV en ASTM B-88, Types K, L, M koperbuizen * Alle minimale en maximale wanddiktes zijn nominaal Onderdeelnummers koperen rollen Onderste rol RR02416L06 Bovenste rol RRA2416U06 Bovenste rol RRA8416U08 TM-VE414/415MC-DUT_51

52 ROLLEN VOOR EUROPESE NORM - EN 1057 GETROKKEN KOPERBUIZEN KLEURCODE KOPER Nominale afmetingen mm 54,0 64,0 66,7 76,1 88,9 108,0 133,0 159,0 Minimum Afmetingen mm/inch Wanddikte koperbuizen Maximum 1,2 2, ,0 2, ,2 2, ,5 2, ,0 2, ,5 2, ,5 3, ,0 3, Onderdeelnummers koperen rollen Onderste rol RRE1272L06 Bovenste rol RRE1272U06 OPMERKING: De Europese norm (EN 1057) vervangt de Britse norm (BS 2871) en de DIN-norm (DIN 1786). Voor een goede werking van het product wordt echter verwezen naar de tabellen X en Y in de Britse norm (BS 2871). TM-VE414/415MC-DUT_52

53 ROLLEN VOOR AUSTRALISCHE NORM - EN 1432 GETROKKEN KOPERBUIZEN KLEURCODE KOPER Nominale afmetingen mm DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 Types A, B en D Minimum Afmetingen mm/inch Wanddikte koperbuizen Maximum 0,9 1, ,9 1, ,2 2, ,2 2, ,4 2, ,6 2, Onderdeelnummers koperen rollen Onderste rol RRE1272L06 Bovenste rol RRE1272U06 TM-VE414/415MC-DUT_53

54 VERKLARING VAN KRITISCHE AFMETINGEN VAN ROLGROEVEN VOOR PRODUCTEN VAN HET ORIGINAL GROOVE SYSTEM (OGS) WAARSCHUWING Voor een goede verbinding moeten de buis- en groefmaten binnen de toleranties vallen die in de tabellen op de volgende pagina s zijn gespecificeerd. Niet-naleving van deze specificaties kan leiden tot het niet werken van de koppeling, wat ernstige persoonlijke verwondingen en/of materiële schade kan veroorzaken. B A B T OD F C Original Groove System (OGS) rolgroef De tekening werd uitvergroot voor de duidelijkheid D KENNISGEVING VOOR OGS-KOPPELINGEN MET WAARDEN OP DUNWANDIGE ROESTVASTSTALEN BUIS: Victaulic RX-rollen MOETEN worden gebruikt bij het rolgroeven van dunwandige roestvaststalen buizen voor gebruik met OGS-koppelingen. Buitendiameter buis Nominale NPS buisafmeting (ANSI B36.10) en basis metrische afmeting van de buis (ISO 4200) De gemiddelde buitendiameter van de buis mag niet afwijken van de specificaties vermeld in de tabel op de volgende pagina s. De maximaal toegestane ovaalvormigheid van een buis moet in overeenstemming zijn met de vereisten van ASTM A-999 en API 5L. Grotere afwijkingen tussen de grootste en kleinste diameters zullen resulteren in een moeilijke assemblage van de koppeling. Voor NPS-buizen is de maximum toegelaten tolerantie van recht afgezaagde buisuiteinden: 1/16 inch/1,6 mm voor 4 24-inch/114,3 610-mm en 3/32 inch/2,4 mm voor 26-inch/ 660-mm en groter. Dit wordt gemeten vanaf de rechte lijn. S" max. Alle interne en externe lasrupsen of -naden moeten gelijk geslepen worden met het buisoppervlak. De binnendiameter van het buisuiteinde moet worden gereinigd om grove aanslag, vuil en ander vreemd materiaal te verwijderen dat kan interfereren met de groefrollen of deze kan beschadigen. De voorste rand van het buisuiteinde moet uniform zijn en mag geen holle/bolle oppervlakkenmerken vertonen die voor onjuist trekken van de groefrollen kunnen zorgen of die kunnen resulteren in moeilijkheden bij de assemblage van de koppeling. Afmeting A De afmeting A, of de afstand van het buisuiteinde tot de groef, komt overeen met de zone van de dichtingszitting. Dat gedeelte moet vrij zijn van inkepingen, projecties (inclusief lasnaden) en rolmarkeringen van het buisuiteinde tot de groef om een lekvrije afdichting te waarborgen. Alle vreemd materiaal, zoals losse verf, aanslag, olie, vet, spanen, roest en vuil, moet worden verwijderd. TM-VE414/415MC-DUT_54

55 VERKLARING VAN KRITISCHE AFMETINGEN VAN ROLGROEVEN VOOR PRODUCTEN VAN HET ORIGINAL GROOVE SYSTEM (OGS) Afmeting B De afmeting B of groefbreedte, regelt de uitzetting, krimp en hoekbeweging van flexibele koppelingen door de afstand waarop ze zich van de buis bevindt en zijn breedte met betrekking tot de tandbreedte van de koppelingshelften. De onderzijde van de groef moet vrij zijn van vreemd materiaal zoals los vuil, splinters, roest en aanslag dat de goede montage van de koppeling kan verhinderen. Afmeting C De afmeting C is de gemiddelde diameter op de bodem van de groef. De afmeting moet binnen de diametertolerantie vallen en moet concentrisch zijn met de buitendiameter voor een goede passing van de koppeling. De diepte van de groef moet uniform zijn over de volledige omtrek van de buis. Afmeting D De afmeting D is de normale diepte van de groef en vormt enkel een referentie voor een testgroef. De verschillen in de buitendiameter van de buis hebben invloed op deze afmeting en moeten, indien nodig, gewijzigd worden om de afmeting C binnen de tolerantie te houden. De groefdiameter moet overeenstemmen met de hierboven vermelde afmeting C. Afmeting F De maximaal toelaatbare buisdiameter aan het buisuiteinde wordt gemeten aan het uiterste buisuiteinde. OPMERKING: Dit is van toepassing op de gemiddelde waarden (Pi-tape) en de eenpuntswaarden. Afmeting T De afmeting T is de lichtste klasse (minimale nominale wanddikte) van buis die geschikt is voor rolgroeven. Een buis die kleiner is dan de minimale nominale wanddikte voor snijgroeven kan geschikt zijn voor rolgroeven of aangepast voor Victaulic-koppelingen met behulp van Vic-Ring -adapters. Vic-Ring-adapters kunnen in de volgende situaties worden gebruikt (neem contact op met Victaulic voor meer informatie): Als de buis dunner is dan de minimale nominale wanddikte voor rolgroeven Als de buitendiameter van de buis te groot is voor rol- of snijgroeven Als de buis gebruikt wordt voor abrasieve stoffen KENNISGEVING Coatings die zijn aangebracht op de binnenkant van Victaulic-koppelingen met groeven of gladde uiteinden mogen niet dikker zijn dan inch / 0,25 mm. Dit geldt ook voor de boutsteunvlakken. De coatingdikte op het afsluitende oppervlak van de dichting en in de groef aan de buitenkant van de buis mag niet dikker zijn dan inch / 0,25 mm. TM-VE414/415MC-DUT_55

56 VERKLARING VAN KRITISCHE AFMETINGEN VAN ROLGROEVEN VOOR PRODUCTEN VAN HET ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) WAARSCHUWING Voor een goede verbinding moeten de buis- en groefmaten binnen de toleranties vallen die in de tabellen op de volgende pagina s zijn gespecificeerd. Niet-naleving van deze specificaties kan leiden tot het niet werken van de koppeling, wat ernstige persoonlijke verwondingen en/of materiële schade kan veroorzaken. KENNISGEVING Buis groeven volgens de Advanced Groove System (AGS)-specificaties zorgt ervoor dat de buislengte ongeveer 1/8 inch (0.125 inch/3,2 mm) langer wordt voor elke groef. Voor een buislengte met AGS-groef aan elk uiteinde neemt de lengte toe met ongeveer 1/4 inch (0.250 inch/6,4 mm) in totaal. De snijlengte moet dan ook aangepast worden om deze toename te compenseren. VOORBEELD: Als u een buislengte nodig hebt van 24-inch/610-mm met een AGS-groef aan elk buisuiteinde, snij de buis dan ongeveer 233/4 inch/603 mm lang om de verlenging toe te laten. Het is zeer belangrijk de groefdiameter afmeting C te meten samen met de dichtingzitting afmeting A en de buisverwijdingsdiameter afmeting F. Deze metingen moeten zich bevinden in de specificaties aangeduid in de volgende tabellen voor een correcte koppelingprestatie. A F OD C B De tekening werd uitvergroot voor de duidelijkheid Buitendiameter buis Nominale NPS buisafmeting (ANSI B36.10) en basis metrische afmeting van de buis (ISO 4200) De gemiddelde buitendiameter van de buis mag niet afwijken van de specificaties vermeld in de tabel op de volgende pagina s (API 5L eindtolerantie). De maximaal toegestane ovaalvormigheid van een buis moet in overeenstemming zijn met de vereisten van ASTM A-999 en API 5L. Grotere afwijkingen tussen de grootste en kleinste diameters zullen resulteren in een moeilijke assemblage van de koppeling. De maximaal toelaatbare tolerantie van recht afgezaagde buisuiteinden is 1/8 inch/3,2 mm S" max. voor alle maten die gegroefd zijn volgens AGS-afmetingen. Dit wordt gemeten vanaf de rechte lijn. Alle interne en externe lasrupsen of -naden moeten gelijk geslepen worden met het buisoppervlak. De binnendiameter van het buisuiteinde moet worden gereinigd om grove aanslag, vuil en ander vreemd materiaal te verwijderen dat kan interfereren met de groefrollen of deze kan beschadigen. De voorste rand van het buisuiteinde moet uniform zijn en mag geen holle/bolle oppervlakkenmerken vertonen die voor onjuist trekken van de groefrollen kunnen zorgen of die kunnen resulteren in moeilijkheden bij de assemblage van de koppeling. TM-VE414/415MC-DUT_56

57 VERKLARING VAN KRITISCHE AFMETINGEN VAN ROLGROEVEN VOOR PRODUCTEN VAN HET ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) Afmeting A De afmeting A, of de afstand van het buisuiteinde tot de groef, komt overeen met de zone van de dichtingszitting. Dat gedeelte moet vrij zijn van inkepingen, projecties (inclusief lasnaden) en rolmarkeringen van het buisuiteinde tot de groef om een lekvrije afdichting te waarborgen. Alle vreemd materiaal, zoals losse verf, aanslag, olie, vet, spanen, roest en vuil, moet worden verwijderd. Afmeting B De afmeting B of groefbreedte, regelt de uitzetting, krimp en hoekbeweging van flexibele koppelingen door de afstand waarop ze zich van de buis bevindt en zijn breedte met betrekking tot de tandbreedte van de koppelingshelft. De onderzijde van de groef moet vrij zijn van vreemd materiaal zoals los vuil, splinters, roest en aanslag dat de goede montage van de koppeling kan verhinderen. De hoeken aan de onderkant van de groef moet een radius hebben van R.094/R De groefbreedte afmeting B wordt bereikt met goed onderhouden Victaulic-gereedschap dat voorzien is van Victaulic AGS (RW of RWQ) rollensets voor koolstofstalen buis en standaardwandige roestvaststalen buis of Victaulic AGS (RWX of RWQX) specifiek voor dunwandige roestvaststalen buis. Afmeting C De afmeting C is de gemiddelde diameter op de bodem van de groef. De afmeting moet binnen de diametertolerantie vallen en moet concentrisch zijn met de buitendiameter voor een goede passing van de koppeling. De diepte van de groef moet uniform zijn over de volledige omtrek van de buis. Victaulic RW-rollensets moeten gebruikt worden voor koolstofstalen buis en standaardwandige roestvaststalen buis. Victaulic RWXrollensets moeten gebruikt worden voor dunwandige roestvaststalen buis. Afmeting D De afmeting D is de normale diepte van de groef en vormt enkel een referentie voor een testgroef. De verschillen in de buitendiameter van de buis hebben invloed op deze afmeting en moeten, indien nodig, gewijzigd worden om de afmeting C binnen de tolerantie te houden. De groefdiameter moet overeenstemmen met de hierboven vermelde afmeting C. Afmeting F De maximaal toelaatbare buisverwijdingsdiameter aan het buisuiteinde wordt gemeten aan het uiterste buisuiteinde. OPMERKING: Dit is van toepassing op de gemiddelde waarden (Pi-tape) en de eenpuntswaarden. Minimale nominale wanddikte De minimale nominale wanddikte is de lichtste klasse van buis die geschikt is voor snij- of rolgroeven. Een buis die kleiner is dan de minimale nominale wanddikte voor snijgroeven kan geschikt zijn voor rolgroeven of aangepast voor Victaulic AGS-koppelingen met behulp van AGS Vic-Ring - adapters. AGS Vic-Ring-adapters kunnen in de volgende situaties worden gebruikt (neem contact op met Victaulic voor meer informatie): Als de buis dunner is dan de minimale nominale wanddikte voor rolgroeven Als de buitendiameter van de buis te groot is voor rol- of snijgroeven Als de buis gebruikt wordt voor abrasieve stoffen Voor dunwandige koolstofstalen buis die gegroefd wordt volgens AGS-specificaties (in overeenstemming met EN or ASTM A-53): 14-inch/355,6-mm minimum nominale wanddikte is inch/5,6 mm inch/406,4 610-mm minimum nominale wanddikte is inch/6,3 mm Voor standaardwand koolstofstalen buis die gegroefd is volgens AGS-specificaties (in overeenstemming met EN of ASTM A-53): 14-inch/355,6-mm minimum nominale wanddikte is inch/8,0 mm 16-inch/406,4-mm minimum nominale wanddikte is inch/8,8 mm inch/ mm minimum nominale wanddikte is inch/9,5 mm TM-VE414/415MC-DUT_57

58 VERKLARING VAN KRITISCHE AFMETINGEN VAN ROLGROEVEN VOOR PRODUCTEN VAN HET ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) Voor extra sterke koolstofstalen buis die gegroefd is volgens AGS-specificaties (in overeenstemming met ASTM A-53): inch/ mm minimum nominale wanddikte is inch/12,7 mm OPMERKING: Voor inch/355, mm koolstofstalen buis die gegroefd is volgens AGS-specificaties zijn de maximumwaarden beperkt tot buis die de reksterkte van maximum API-5L klasse B, ASTM klasse B, 150 Brinell Hardness Number (BHN) niet overschrijdt. Voor dunwandige roestvaststalen buis die gegroefd is volgens AGS-specificaties: 14-inch/355,6-mm minimum nominale wanddikte is inch/4,0 mm inch/406,4 457-mm minimum nominale wanddikte is inch/4,2 mm inch/ mm minimum nominale wanddikte is inch/4,8 mm 24-inch/610-mm minimum nominale wanddikte is inch/5,5 mm KENNISGEVING Coatings die zijn aangebracht op de binnenkant van Victaulic-koppelingen met groeven of gladde uiteinden mogen niet dikker zijn dan inch / 0,25 mm. Dit geldt ook voor de boutsteunvlakken. De coatingdikte op het afsluitende oppervlak van de dichting en in de groef aan de buitenkant van de buis mag niet dikker zijn dan inch / 0,25 mm. TM-VE414/415MC-DUT_58

59 Deze pagina is met opzet blanco gelaten

60 ROLGROEFSPECIFICATIES ORIGINAL GROOVE SYSTEM VOOR STALEN EN ROESTVASTSTALEN BUIZEN Buismaat Afmetingen - inch / mm Nominale inch of mm Feitelijke buitendiameter in inch / mm Buitendiameter buis Dichtingszitting A Groefbreedte B Groefdiameter C Max. Min. Basis Max. Min. Basis Max. Min. Max. Min. Groefdiepte D (ref.) Min. Toegest. Wanddikte. T ,3 60,9 59,7 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 57,2 56,8 1,6 1,2 63,0 2 1/ ,0 73,8 72,3 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 69,1 68,6 2,0 2,0 75,7 76,1 mm ,1 77,0 75,4 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 72,3 71,8 2,0 2,0 78, ,9 89,8 88,1 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 84,9 84,5 2,0 2,0 91,4 3 1/ ,6 102,6 100,8 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 97,4 96,9 2,2 2,0 104,1 108,0 mm 4 4 1/2 133,0 mm 139,7 mm 5 152,4 mm ,0 109,0 107,2 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 103,7 103,2 2,2 2,0 110, ,3 115,4 113,5 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 110,1 109,6 2,2 2,0 116, ,0 128,3 126,2 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 122,8 122,3 2,2 2,0 129, ,0 134,7 132,6 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 129,1 128,6 2,2 2,0 135, ,7 141,1 138,9 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 135,5 135,0 2,2 2,0 142, ,3 142,7 140,5 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 137,0 136,5 2,2 2,0 143, ,4 153,8 151,6 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 148,1 147,5 2,2 2,0 154,9 Tabel gaat verder op volgende pagina. Max. Toegest. buisverwijdingsdiam. TM-VE414/415MC-DUT_60

61 ORIGINAL GROOVE SYSTEM VOOR STALEN EN ROESTVASTSTALEN BUIZEN (VERVOLG) Buismaat Afmetingen - inch / mm Nominale inch of mm 159,0 mm 165,1 mm 6 203,2 mm 216,3 mm 8 254,0 mm 267,4 mm ,8 mm 318,5 mm 12 Feitelijke buitendiameter in inch / mm Buitendiameter buis Dichtingszitting A Groefbreedte B Groefdiameter C Max. Min. Basis Max. Min. Basis Max. Min. Max. Min. Groefdiepte D (ref.) Min. Toegest. Wanddikte. T ,0 160,4 158,0 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 153,2 152,5 2,8 2,8 161, ,1 166,7 164,3 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 160,8 160,2 2,2 2,8 167, ,3 169,9 167,5 15,9 16,7 15,1 8,7 9,5 8,0 164,0 163,4 2,2 2,8 170, ,2 204,8 202,4 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 198,5 197,9 2,4 2,8 207, ,3 217,9 215,5 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 211,6 211,0 2,4 2,8 220, ,1 220,7 218,3 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 214,4 213,8 2,4 2,8 223, ,0 255,6 253,2 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 249,2 248,5 2,4 3,4 258, ,4 269,0 266,6 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 262,6 262,0 2,4 3,4 271, ,0 274,7 272,3 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 268,3 267,6 2,4 3,4 277, ,8 306,4 304,0 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 299,2 298,5 2,8 4,0 309, ,5 320,1 317,7 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 313,0 312,2 2,8 4,0 322, ,9 325,5 323,1 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 318,3 317,5 2,8 4,0 328,2 Max. toelaatb. buisverwijdingsdiam. TM-VE414/415MC-DUT_61

62 ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) VOOR STALEN EN ROESTVASTSTALEN BUIZEN Buismaat Afmetingen - inch / mm Nominale inch of mm 318,5 mm 12 Feitelijke buitendiameter in inch / mm Buitendiameter buis Dichtingszitting A Groefbreedte B Groefdiameter C Max. Min. Basis Max. Min. Basis Max. Min. Max. Min. Groefdiepte D (ref.) Min. Toegest. Wanddikte. T ,5 320,1 317,7 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 313,0 312,2 2,8 4,0 322, ,9 325,5 323,1 19,1 19,8 18,3 11,9 12,7 11,1 318,3 317,5 2,8 4,0 328,2 Max. Toegest. buisverwijdingsdiam. TM-VE414/415MC-DUT_62

63 EG-CONFORMITEITSVERKLARING Voldoet aan de machinerichtlijn 2006/42/EG Victaulic Company, met hoofdzetel in 4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040, VS, verklaart hierbij dat de hieronder vermelde machine voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de machinerichtlijn, 2006/42/EG. Productmodellen: Serienr.: Productbeschrijving: Conformiteitsbeoordeling: VE414MC, VE415MC Zie kenplaatje van de machine Buisrolgroefgereedschap 2006/42/EG, Bijlage I Referentienormen: EN ISO 12100: 2010 EN IEC :2018 EN ISO 13857: 2019 Technische documentatie: Geautoriseerde vertegenwoordiger: De relevante technische documentatie, voorbereid in overeenstemming met bijlage VII (A) van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, is op verzoek van de bevoegde instanties beschikbaar. Victaulic Company c/o Victaulic Europe BVBA Prijkelstraat Nazareth België Ondertekend door, in naam van Victaulic Company, Mr. Len R. Swantek Directeur Global Regulatory Compliance Vertegenwoordiger van de machinefabrikant Plaats van uitgifte: Easton, Pennsylvania, USA Datum van uitgifte: vrijdag 1 mei 2020 MD_DoC_RGT_011_050120_en_normalised.docx Victaulic en alle andere merken en logo s van Victaulic zijn geregistreerde handelsmerken van Victaulic Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen Alle rechten voorbehouden