HAVO Cohort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAVO Cohort"

Transcriptie

1 PTA Schoolexamens Cohort Versie: Met deze versie vervallen alle voorgaande versies

2 Aardrijkskunde cohort Toets Wereld/Arm en Rijk, De Geo H1 (Mexico en de VS) + H2 (Migratie) Subdomein B1 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer Toets Wereld/Arm en Rijk, De Geo H3 (India en ) + H4 (Globalisering) Subdomein B2+B3 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H1 (Endogene krachten) + H2 (Exogene krachten) Subdomein C1 + C2 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H3 (Klimaat en landschapszones) + H4 (Natuurgeweld) Subdomein C2+C * Weging 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Leefomgeving/Wonen in Nederland, De Geo H1 (Waterveiligheid) + H2 (Rivieren) Subdomein E1+E2 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Leefomgeving/Wonen in Nederland De Geo H3 (Steden) + H4 (Leefbaarheid) Subdomein E1+E2 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Ontwikkelingslanden/Brazillie, De Geo H1 (Natuurlijk Brazilie) H2 (Ingericht landschap) H3 (Bevolkingskenmerken) H4 (Positie van Brazilie) H5 (Actuele vraagstukken in Brazilie) Subdomein D1 + D2 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : * Deze toets wordt afgenomen buiten de toetsweek. Het domein A 'Vaardigheden' wordt steeds geëxamineerd in combinatie met de vakinhoudelijke eindtermen. Domein B3 en C1 (Europa) opgenomen in Arm en Rijk (H3+H4) en Systeem Aarde (H1+H2) BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

3 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie P2 leerjaar 4 wel herkansbaar Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H1 (Endogene krachten) + H2 (Exogene krachten) Subdomein C1 + C2 -> stond bij p2 Nieuwe versie P2 leerjaar 4 niet herkansbaar Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H1 (Endogene krachten) + H2 (Exogene krachten) Subdomein C1 + C2 -> wordt nu afgenomen in P3 Totaal percentage leerjaar 4 40% Totaal percentage leerjaar 4 30% Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H3 (Klimaat en landschapszones) + H4 (Natuurgeweld) Subdomein C2+C -> stond in leerjaar 4 bij P3 Toets Aarde/Systeem Aarde, De Geo H3 (Klimaat en landschapszones) + H4 (Natuurgeweld) Subdomein C2+C -> nu opgenomen in P1 leerjaar 5 Score leerjaar 5 was 60% Score leerjaar 5 is nu 70%

4 Bedrijfseconomie cohort Bedrijfseconomie in Balans deel 1 Domeinen A en B; balans, 15 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer winst-en-verliesrekening en liquiditeit verzekeren, studeren, sparen en lenen enkelvoudige en samengestelde interest B Hoofdstuk 3, 5 en 6 lineaire hypotheek, annuïteitenhypotheek; nominale waarde, emissiekoers en agio; (herwaarderings)reserve; intrinsieke waarde. 15% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Uit: Bedrijfseconomie in Balans: hd 7, 8 en 17 Bedrijfseconomie in Balans deel 1 Domein A t/m D Hoofdstukken 1 t/m 20; balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit, verzekeren, studeren, sparen en lenen, enkelvoudige en samengestelde interest, beleggen, woning, familie, schenken en erven, eigen onderneming, rechtsvorm, organisatie en maatschappij, personeelsbeleid, eigen vermogen, vreemd vermogen en vermogensmarkt, inversteringsanalyse Wegin 25 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer Bedrijfseconomie in Balans deel 1 en deel 2 Domein A t/m F Hoofdstukken 1 t/m 20 Hoofdstukken 21 t/m 26; balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit, verzekeren, studeren, sparen en lenen, enkelvoudige en samengestelde interest, beleggen, woning, familie, schenken en erven, eigen onderneming, rechtsvorm, organisatie en maatschappij, personeelsbeleid, eigen vermogen, vreemd vermogen en vermogensmarkt, inversteringsanalyse marketing en marketingmix, kostensoorten, begrote en werkelijke winst 25 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer Bedrijfseconomie in Balans deel 1 en deel 2 Domein A t/m G Hoofdstuk 1 t/m 35; balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit verzekeren, studeren, sparen en lenen enkelvoudige en samengestelde interest, beleggen, woning, familie, schenken en erven, eigen onderneming, rechtsvorm, organisatie en maatschappij, personeelsbeleid, eigen vermogen, vreemd vermogen en vermogensmarkt, marketing en marketingmix, kostensoorten, begrote en werkelijke winst, break-evenanalyse, accrual-accounting en matchingprincipe, interne en externe verslaggeving, financiele planning, regels voor de activa en passiva, regels winst en verliesrekening, liquiditeitskengetallen, cashflow en solvabiliteitskengetallen, overige kengetallen 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet

5 Opmerkingen: Domein A: Basisvaardigheden Domein B: Van persoon naar rechtspersoon Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid Domein D: Investeren en Financieren Domein E: Marketing Domein F: Financieel beleid Domein G: Verslaggeving Domein H: Keuzeonderwerpen BiNaSk : Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Nieuwe versie leerjaar 4 P2 vervallen P3 aangepast: familie, schenken en erven is vervallen evenals beleggen, rechtsvorm en personeelsbeleid P3 wel herkansbaar Leerjaar 5 Weging aangepast SE 2 (havo 4) is vervallen Se 3 (havo 4) heeft een aanpassing gekregen: hd 7, 8 en 17 worden getoetst Overige onderwerpen van SE2(havo 4) en SE 3 (havo 4) worden getoetst in de loop van leerjaar 5, zoals aangegeven in het PTA De weging is aangepast omdat je anders niet aan de weging van 30% in voorexamenklas en 70% in eindexamenklas komt. De toets is nu herkansbaar

6 Biologie cohort (Biologie voor jou 4H): Th. 1 Inleiding in de biologie 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (Domein B, C); Th. 2 Voortplanting (Domein B, C, D, E); (Biologie voor Jou 4H): Th. 3 Genetica (Domein B, C, D, E, F); Th. 4 Evolutie (Domein B, C, F); Schriftelijk (Formatief) Biologie voor Jou 4H): Th. 5 Regeling (Domein B); Th. 6 Waarneming & Gedrag (Domein B, D); Th. 7 Ecologie & Milieu (Domein B, C, D, F) 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (Biologie voor Jou 5H): Th. 1 Stofwisseling in de cel (Domein B); Th. 2 DNA (Domein B, C, D, E, F) Weging 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (Biologie voor Jou 5H): Th. 3 Vertering (Domein B); Th. 4 Transport (Domein B) 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Biologie voor Jou 5H): Th. 5 Gaswisseling & Uitscheiding (Domein B); Th. 6 Afweer (Domein B) 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Vaardigheden "Natuurwetenschappelijke methode" (zie opmerking 1) (Domein A) 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Opm. : 1 Vaardigheidstoets practicum (100%); Het eindexamen heeft betrekking op de volgende domeinen: A (Vaardigheden), B (Zelfregultatie), C (Zelforganisatie), D (Interactie), E (Reproductie), F (Evolutie) BiNaSk :

7 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie 4 Havo Periode 2: Biologie voor Jou 4H): Th. 3 Genetica (Domein B, C, D, E, F); Th. 4 Evolutie (Domein B, C, F); Toets weging 10% en duur 90 minuten. Nieuwe versie 4 Havo Periode 2: Toets alleen formatief afgenomen, weging 0 en duur 45 minuten. 4 Havo Periode 3: Vaardigheden "Natuurwetenschappelijke methode" (zie opmerking 1) (Domein A) Toets weging 5% en duur (periode) 4 Havo Periode 3: Geen PO (Praktische opdracht), deze moeten de leerlingen namelijk ook in 5 havo doen.

8 CKV cohort Domein A: verkennen 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Kunstautobiografie + beeldende verwerking van de kunstautobiografie (zie opdracht uitgereikt door docent) Domein B: verbreden + Domein C: verdiepen Korte speelfilm - discipline: Film Dimensie: feit & fictie (zie opdracht uitgereikt door docent) Domein C: verdiepen Voorkant film / filmposter - discipline: Design (zie opdracht uitgereikt door docent) Domein B: verbreden + Domein C: verdiepen Theoretische onderzoeksopdracht - discipline: Muziek Dimensies: lokaal & globaal, traditie & innovatie, amusement & engagement (zie opdracht uitegreikt door docent) Domein B: verbreden + Domein C: verdiepen Praktische onderzoeksopdracht + C.A.P*. - discipline: keuze uit alle disciplines met uitzondering van muziek en film. Dimensie: vrije keuze (zie opdracht uitgereikt door docent) Domein D: verbinden Eindbalansverslag + op orde hebben van kunstdossier (zie opdracht uitgereikt door docent) 20% Periode Praktisch SE-cijfer (niet 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet 20% Periode Schriftelijk SE-cijfer (niet 20% Periode Praktisch SE-cijfer (niet 20% Periode SE-cijfer (niet Opm. : 1. CKV wordt afgerond met een cijfer. Dit cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer bij het eindexamen BiNaSk : 2. Bijwonen C.A.P. =*) Culturele Activiteit door een Professional. Op eigen gelegenheid, maar alleen in overleg met de docent. 3. Opdrachten moeten binnen vastgestelde termijnen, gegeven in opdrachten uitgereikt door de docent, ingeleverd worden. Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

9 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Periode 2: Domein B: verbreden Nieuwe versie vervalt Workshops - discipline muziek, dans, beeldende kunst weging 5% Periode 3: Domein D: verbinden vervalt Presentatie/schouw van praktische onderzoeksopdracht (zie opdracht uitgereikt door docent) Weging 5% Periode 3: Domein D: verbinden Eindbalansverslag + op orde hebben van kunstdossier (zie opdracht uitgereikt door docent) Weging 10% Periode 3: Domein D: verbinden Eindbalansverslag + op orde hebben van kunstdossier (zie opdracht uitgereikt door docent) Weging 20%

10 Duitse taal en literatuur cohort Kennistoets Idioom + Grammatik gecombineerd met 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer leesvaardigheid (o.b.v. CSE TGL+) Domeinen: A1 + D1 in toetsweek *informele schrijfvaardigheid ERK A2/B1 Domeinen: D1 in toetsweek 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer Kijk en luistertoets: ERK B1 Domeinen: B Buiten toetsweek om 5% 60 min Kijk- en luister SE-cijfer Leesvaardigheid op eindexamenniveau. (o.b.v. CSE ) Domeinen: A1 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet in toetsweek Mondeling in land van Doeltaal op ERK B1 niveau Domeinen: C1 + C2 Buiten toetsweek om 5% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Schrijfvaardigheid ERK A2/B1 - informele schrijfvaardigheid gelieerd aan Kapitel (schreib und lies mal) van Na Klar. Domeinen: D1 in toetsweek Presentatie Landeskunde: leerlingen presenteren onderwerp naar keuze o.b.v. duitstalige bronnen. Domeinen: C2 + D1 + D2 + F Buiten toetsweek om Formele schrijfvaardigheid - sollicitatie ERK B1. Domeinen: D1 + F in toetsweek. Weging 5% 90 min Schriftelijk SE-cijfer 5% 90 min Praktisch SE-cijfer (niet 15% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Cito Kijk/luisteren - Domein B. Buiten toetsweek om 20% 90 min Kijk- en luister SE-cijfer Mondeling - 15 situaties ERK B1 Domeinen: C1 + C2 Buiten toetsweek om 10% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Handelingsdeel: 3 boeken op niveau B1/B2 + bijbehorende verwerkingsopdracht. 5% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Domeinen: A1 + E1 Buiten toetsweek om Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

11 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Nieuwe versie *4H periode 2 was: Kennistoets Idioom + Grammatik gecombineerd met informele schrijfvaardigheid ERK A2/B1 Domeinen: D1 in toetsweek informele schrijfvaardigheid ERK A2/B1 Domeinen: D1 in toetsweek Idioom & Grammatik formatief getoetst en verweven in de reeds online afgenomen schrijfvaardigheidstoets. Cijfer dekt dus de leerinhoud van de oorspronkelijke toets. Deze lesstof zal voor SE1 in 5H Kap nog herhaald worden. *4H periode 3 was: Mondeling in land van Doeltaal op ERK B1 niveau Domeinen: C1 + C2 Buiten toetsweek om Mondeling op ERK B1 niveau Domeinen: C1 + C2 Buiten toetsweek om Het mondeling uit Trimester 3 zal i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19 niet in het land van de doeltaal plaatsvinden. De thematische inhoud van het mondeling en de wijze waarop het mondeling ingeleverd dient te worden blijft ongewijzigd. Ook de beoordeling zal geschieden op basis van het oorspronkelijke beoordelingsformulier ERK B1. 5H 20/21 ongewijzigd

12 Economie cohort domeinen A, B, C, D, F, G Kiezen en Ruilen Toenemende mobiliteit in de samenleving verplichte context: Arbeidsmarkt LWEO lesbrieven Crisis (h1 en h2) en Vervoer (h1 t/m h5) 15 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domeinen A, E, F, G, H, I Levensloop van mensen in de verschillende fasen van het levenverplichte context: Gevangendilemma, stroom en voorraadgrootheid, productiefactoren, belastbaarinkomen, lorenzcurve, verzekeren, sociale zekerheid, sociale verzekeringen en particuliere verzekeringen, asymmetrische informatie, averechtse selectie en indexcijfers. 15% 90 min Schriftelijk SE-cijfer LWEO lesbrief Jong en oud hoofdstuk 1 t/m 9 Domeinen A, B, C, D, E, F, G, H, I Kiezen en ruilen Toenemende mobiliteit in de samenleving Levensloop van mensen in de verschillende fasen van het leven verplichte context: Arbeidsmarkt, Huis en hypotheek, Onderwijs en menselijk kapitaal, Pensioenen, Sociale zekerheid, Prijzenoorlog, CAO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Faillissement en aansprakelijkheid Wegin 25 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer LWEO volledige lesbrieven: Crisis, Vervoer en Jong en oud Domeinen A, B,C, D, E, F, G, H, I Verschillende marktvormen en ingrijpen door de overheid Inkomen en totstandkoming daarvan, structuur- en conjunctuur van de economie en de reacties van de overheid hierop verplichte context: Prijzenoorlog, CAO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Faillissement en aansprakelijkheid 25 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer LWEO volledige lesbrieven: Markt & overheid, Verdienen & uitgeven Domeinen A, B, C, D, E, F, G, H, I Kiezen en Ruilen Toenemende mobiliteit in de samenleving Levensloop van mensen in de verschillende fasen van het leven Verschillende marktvormen en ingrijpen door de overheid verplichte context: Inkomen en totstandkoming daarvan, structuur- en conjunctuur van de economie en de reacties van de overheid hierop verplichte context: Arbeidsmarkt, Huis en hypotheek, Onderwijs en menselijk kapitaal, Pensioenen, Sociale zekerheid, Prijzenoorlog, CAO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Faillissement en aansprakelijkheid 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet LWEO volledige lesbrieven: Crisis, Vervoer, Jong en oud, Markt & overheid, Verdienen & uitgeven en Europa + keuzestof (lesmateriaal wordt in de klas uitgereikt) Opm. : BiNaSk : Wijzigingen tov vorige versie

13 Vorige versie Nieuwe versie leerjaar 4 P2 vervallen P3 aangepast: markt en overheid h1 en h2 vervallen P3 wel herkansbaar Leerjaar 5 Weging aangepast SE 2 (havo 4) is vervallen. SE 3 (havo 4) heeft een aanpassing gekregen: hoofdstuk 1 en 2 van markt en overheid worden niet getoetst. Overig onderwerpen van SE2 (havo 4) worden getoetst in SE3 (havo 4) en in de loop van leerjaar 5, zoals aangeven in het PTA De weging is aangepast omdat je anders niet aan de weging van 30% in voorexamenklas en 70% in eindexamenklas komt. De toets is nu herkansbaar

14 Engelse taal en literatuur cohort Samengestelde toets: Leesvaardigheid (weging 6) + examenjargon (weging 1) afname in toetsweek als 1 toets Domein A: leesvaardigheid 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Samengestelde toets: Follow Up Vocabulaire ter ondersteuning Domein A Leesvaardigheid deeltoets 1: (30 min) deeltoets 2: (30 min) deeltoets 3: (30 min) Personal assignment: Een praktische opdracht waarin de verschillende vaardigheden aan bod komen. Domein A, B, C, D, F Inleverdatum week 15 5% 30 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Praktisch naar behoren Samengestelde toets: Leesvaardigheid (weging 6) + examenjargon (weging 1) afname in toetsweek als 1 toets Domein A Literatuur: YAL koppelen aan maatschappelijke kwesties Domein C; subdomein C1: gesprekken voeren en subdomein C2: spreken en E; subdomein E1 literaire ontwikkeling afname buiten toetsweek in week Kijk en luistervaardigheid afname in de toetsweek Domein B 15% 90 min Schriftelijk SE-cijfer 30 min Mondeling naar behoren Weging 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Literatuur en poezië: het in context plaatsen en analyseren van een selectie teksten en gedichten omtrent het thema WO1 Domein E: subdomein E1 Literaire ontwikkeling afname buiten toetsweek Schrijfvaardigheid: Het schrijven van een formele brief/ Uitgangspunt is het behandelde materiaal leerjaar 4. Streefniveau ERK B1 Domein D: subdomein D1 taalvaardigheden en subdomein D2 strategische vaardigheden Domein F Kijk en luistervaardigheid Cito toets Streefniveau ERK B1 Domein B afname tijdens toetsweek Gespreksvaardigheid: het voeren van een discussie Mondeling in groepen n.a.v. spreekdossier Streefniveau ERK B1 Domein C: subdomein C1 gesprekken voeren en subdomein C2 spreken Afname tijdens toetsweek Periode Schriftelijk naar behoren 20% 120 min Schriftelijk SE-cijfer 20% 60 min Kijk- en luister SE-cijfer (niet 20% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

15 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie 4H periode 2, writing 4H periode 2, Kijk en luistervaardigheid 5% (niet 4H periode 3, leestoets (niet weging was 10% 5H KLVT periode 2 Nieuwe versie Deze toets is eruit KLVT van 4H periode 2 naar 5H periode 1 Kijk en Luistervaardigheid voor 10% (niet 4H periode 3. Leestoets (wel Weging nu 15% 5H periode 2 (niet Vaardigheid slecht te ontwikkelen in de korte tijd en herkansingen in het verleden laten geen tot weinig cijferverbetering zien er zijn 2 mogelijkheden tot scoren op KLVT verdeeld door het jaar

16 Filosofie cohort Domein D: Sociale filosofie: centrale begrippen en 15% 90 min Schriftelijk SE-cijfer onderscheidingen Geen S.E. i.v.m. sluiting school Domein B: Wijsgerige antropologie: centrale begrippen en onderscheidingen. 5% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Domein A: A2 onderzoeks-vaardigheden n.a.v. primaire tekst en bijbehorend filosofisch vraagstuk; A1 argumentatieve vaardigheden; presentatie voor klasgenoten ( online) 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Weging Domein C: Ethiek: centrale begrippen en onderscheidingen 30% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domein B, C en D: Examenthema Persoonlijke Identiteit: hfst 1 t/m 3: metafysische en epistemologische vragen over het zelf. 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domein B, C en D: Examenthema Persoonlijke Identiteit: hfst 4 t/m 6: sociale en ethische vragen over het zelf; mensverbetering 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : 4 SE 3 e periode is een openboek toets. Examenthema: Boek: Filosofie van het Zelf ( De Bruin, Jongepier en De Maagt, 2017) BiNaSk : Voor wijzigingen t.o.v vorige versie zie achterkant

17 Wijzigingen t.o.v. vorige versie Vorige versie Periode 2 Domein B: Wijsgerige antropologie (SE 421) Nieuwe versie Periode 2 Domein B: Wijsgerige antropologie (421) Dit SE wordt verplaatst naar einde van periode 3. Weging: 10% Duur: 90 min. Vorm: schriftelijk SE- herkansbaar: Hulpmiddel: - Weging: 5% Duur: 90 min. Vorm: schriftelijk SE-cijfer: NIET herkansbaar 1 Hulpmiddel: open boek examen (EIGEN lesboek, geprinte powerpoint en werkboek meenemen, er mag NIET worden geleend) Extra: Filosofiedocent surveilleert Periode 3 Domein A: Filosofische vaardigheden (SE 431) Weging: 15% Duur: 30 min. Vorm: praktisch SE: niet herkansbaar Periode 3 Domein A: Filosofische vaardigheden (SE 431) Weging: 10% Duur: periode + 30 min. Vorm: eigen onderzoek met coaching en online presentatie 2 SE: niet herkansbaar Afname van SE Domein B: Wijsgerige antropologie (421) 5 Periode 1 Domein C: Ethiek (SE 511) Weging: 20% Duur: 90 min. Vorm: schriftelijk SE: herkansbaar Hulpmiddel: - Periode 3 Domein C: Ethiek (SE 511) Weging: 30% Duur: 90 min. Vorm: schriftelijk SE: herkansbaar Hulpmiddel: - 1 Leerlingen hebben over dit onderdeel al een formatief examen gemaakt. Verder is het een openboek examen geworden én is de weging verlaagd. Om die reden is het verantwoord om dit examen zonder herkansing te laten plaats vinden. 2 Deze presentaties worden vermoedelijk in de week van 27 mei afgerond.

18 Franse taal en literatuur cohort Leestoets 5% 45 min Schriftelijk SE-cijfer Leestoets uit de methode Grandes-Lignes: Domein A Toets thème 1 Grandes Lignes: grammatica + idioom: Domein D 5% 60 min Schriftelijk SE-cijfer Presentatie bij hoofdstuk 1 Jezelf kunnen voorstellen Domein C 5% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Toets thème 2: Grandes Lignes : luistervaardigheid, grammatica + idioom: Domeinen B & D 5% 45 min Schriftelijk SE-cijfer Geen toets over hoofdstuk 4 vanwege sluiting scholen Geen aparte toets over hoofdstuk 5 vanwege sluiting school Toets thème 5 : Grammatica en idioom: Domein D en Leestoets: Cito-leesteksten: Domein A 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Spreekvaardigheid ERK-niveau B1 Monoloog: Domein C1 Weging 10% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Cito luistertoets ERK-niveau B1 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Schrijfvaardigheid: ERK-niveau A2+ 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Leerling moet over persoonljke ervaringen kunnen schrijven Gespreksvaardigheid ERK-niveau B1 Dialoog: Domein C2 15% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Analyse cito-leesexamen 5% Periode Schriftelijk SE-cijfer (niet leesdossier Lezen van een Frans kort verhaal. Inleveren van een boekverslag. Inlevermoment is einde toetsweek 3. Periode Praktisch naar behoren

19 Opm. : BiNaSk : Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Periode 2: Toets thème 4: Grandes Lignes: Leesvaardigheid, grammatica + idioom: Domeinen A & D: 5% P 3: Toets thème 5: Grandes Lignes: luistervaardigheid, grammatidca + idioom: Domeinen B & D: 5% P 3: leestoets: Cito-leesteksten : Domein A: 10% Nieuwe versie Deze toets vervalt Deze toets wordt samengevoegd met de leestoets, het onderdeel luisteren vervalt Deze toets wordt gecombineerd met de toets over hoofdstuk 5. De weging blijft 10% omdat de leestoets korter zal zijn. Het woordenboek mag alleen gebruikt worden bij het gedeelte leesvaardigheid. Het is een schriftelijke toets Het totale percentage van de toetsen in Havo 4 is dus : 30% Vorige versie Nieuwe versie Periode 2: schrijfvaardigheidstoets: 15 % Schrijfvaardigheidstoets: ERK-niveau A2+: 20% Analyse cito-leesexamen: 5 %

20 Geschiedenis cohort SE-1:-1. De tijd van jagers en boeren/-2. De tijd van Grieken en Romeinen/-3. De tijd van monniken en ridders / kenmerkende aspecten 1 t/m 12 +-thema 1 (horend bij 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer tijdvak 1en 2) Domein A, B, C en E Door corona-crisis geen SE- toets/stof van deze periode wordt doorgeschoven naar periode 3 SE-3: 4. De tijd van steden en staten/-5. De tijd van ontdekkers en hervormers/-6. De tijd van regenten en vorsten/7. De tijd van pruiken en revoluties/kenmerkende aspecten 13 t/m 30 Domein A, B, en E 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer SE-4 Onderdeel A: 8. De tijd van burgers en stoommachines/kenmerkende aspecten /9. De tijd van de wereldoorlogen/-10. de tijd van televisie en computer/kenmerkende aspecten 30 t/m 49 Domein A, B, C en E Weging 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer SE-4 Onderdeel B: Thema 2 (horend bij tijdvak 8) en Thema 3 (horend bij tijdvak 9 en 10) 10% SE-cijfer SE-5:-Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domein D SE-6: Historische contexten: Het Britse Rijk /Duitsland in Europa /Het moderne Nederland Domein A, B,en E 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet

21 Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant Opmerkingen t.a.v. stof: 1. Gebruikt lesmateriaal: Geschiedeniswerkplaats 4 en 5 Havo (tekstboek + werkboek en bijbehorende katernen) en door docent verstrekt lesmateriaal. 2. Doorlopende leerlijn onderbouw-bovenbouw a. 10 tijdvakken- in de bovenbouw uitgewerkt aan de hand van 49 kenmerkende aspecten b. Staatsinrichting (onderbouw/3 havo) vormt de basis voor Geschiedenis van rechtsstaat en parlementaire democratie (bovenbouw/5 havo) c. ontwikkeling en oefening van 21 e eeuwse vaardigheden en historische vaardigheden 3. Domeinen: Domein A: historisch besef Domein B: Oriëntatiekennis Domein C: Thema's Domein D: Geschiedenis van parlementaire democratie en rechtsstaat Domein E: Oriëntatie en beroep Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie SE-2 periode (4havo) SE-3 (4havo)periode stof: Tijdvak 7 en 8 +thema Nieuwe versie SE-2 periode (4havo) vervallen door Corona/te toetsen stof van SE-2 periode doorgeschoven naar SE-3 SE-3 (4havo) periode sof: Tijdvak 4 t/m 7 SE-4 periode: (5havo) Tijdvak thema -Gewichten: 4havo: (totaal 40%) Se-1:10% Se-2: 15% SE-4 periode (5havo): Tijdvak 8 t/m thema s (tijdvak 8 en thema 2 doorgeschoven uit 4havoprogramma) Gewichten: 4havo: (totaal 30%) Se-1:10% Se-3: 20% Se-3: 15% 5havo: (totaal 60 %) Se-4: 20% Se-5: 20% 5havo: (totaal 70%) Se-4: Onderdeel A+B: 30% Se-5: 20%

22 Se-6: 20% Se-6: 20%

23 Informatica cohort Per Omschrijving Weging % Duur Vorm Beoordeling Hulpm SE1: Informatie verwerkende systemen Computerarchitectuur Domeinen: A,C & A,F 15 Periode Schriftelijk en praktisch SE-cijfer (niet SE2: Informatica in de samenleving HTML5, CSS3 en JavaScript Gebruikersinterfaces Domeinen: A,F & A,D,E,F & A,E 15 Periode Schriftelijk en praktisch SE-cijfer (niet SE3: Security Grondslagen Domeinen: A,E,F & A,B 15 Periode Schriftelijk en praktisch SE-cijfer (niet SE4: Programmeren Domeinen: A,D 15 Periode Praktisch SE-cijfer (niet SE5: Physical computing Domeinen: A,M 20 Periode Praktisch SE-cijfer (niet SE6: User Experience Domeinen: A,P 20 Periode Praktisch SE-cijfer (niet Opm. : Genoemde hoofdstukken komen uit de online methode Enigma en SLO-keuzethema-materiaal. Wijzigingen voorbehouden ivm vernieuwing curriculum informatica. In totaal 6 SE-cijfers. Indien Vorm Schriftelijk en praktisch: SE bestaat uit een theoretische toets en een praktische opdracht (verhouding 1:1). Biodata : BiNaSk : BD

24 Kunst Beeldende Vormgeving cohort praktische opdracht:keuze uit 2 thema's en 20 keuzeopdrachten.leerlingen maken keuze starten met werkproces,beoordeing vindt plaats in periode 2. Periode Praktisch (Domeinen A en B) praktische opdracht:keuze uit 2 thema's en 20 keuzeopdrachten:beoordeling van het werkproces 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet (Domeinen A en B) praktische opdracht:keuze uit 2 thema's en 20 keuzeopdrachten:beoordeling werkporoces en eindproducten 20% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Kunst Algemeen: Schriftelijke toets:burgerlijke cultuur van de 17 e eeuw in Nederland 10% 90 min Kijk- en luister SE-cijfer (niet (Domeinen B en C) Praktische opdracht:keuze uit serie van 40 opdrachten:beoordeling werkproces en reflectie Weging 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet (Domein A en B) Praktische opdracht:keuze uit serie van 40 opdrachten:beoordeling werkproces,reflectie en eindproduct 20% Periode Praktisch SE-cijfer (niet (Domein A en B) Toets Kunst Algemeen:Cultuur van het Moderne,20 e eeuw en Burgerlijke cultuur van de 17 e eeuw 10% 90 min Kijk- en luister SE-cijfer (Domein B en C) Praktische opdracht:keuze uit serie van 40 opdrachten:beoordeling werkproces,reflectie en eindproduct 20% Periode Praktisch SE-cijfer (niet (Domein A en B) Opm. : Alleen op school en onder begeleidng gemaakte praktische werkstukken (inclusief procesverslag) kunnen ter beoordeling worden voorgelegd.alle praktische opdrachten inclusief beoordelingscriteria en inleverdata zijn schriftelijk vastgelegd en worden bij de start van elke periode aan de leerlingen uitgereikt. BiNaSk :

25 Levensbeschouwing cohort Ethiek Inleiding ethiek (reader) 20% 60 min Schriftelijk Cijfer (niet Toepassing ethiek 1 Reclame (reader) 30% Periode Praktisch Cijfer (niet Toepassing ethiek 2 Maakbaarheid van het leven Genetische modificatie bij mensen Euthanasie (reader) 20% 60 min Schriftelijk Cijfer (niet Toepassing ethiek 3 Bedrijfsethiek (reader) 30% Periode Praktisch Cijfer (niet Opm. : 1. Proefwerken worden afgenomen in de toetsweken. 2. Aan het einde van 4havo moet een leerling het vak levensbeschouwing 'naar behoren' afgesloten hebben. D.w.z. het gemiddelde afgeronde cijfer van 4havo moet 6 of hoger zijn. Tussentijdse cijfers geven de voortgang op weg naar een eventuele kwalificatie 'naar behoren' aan. Hengelo, augustus BiNaSk :

26 LO cohort Veldsporten: Atletiek: springen, werpen, lopen Balspelen: softbal, hockey, rugby, voetbal, frisbee vrije deel: invullen naar keuze Domein B, C, D Periode Praktisch SE-cijfer (niet Zaalsporten: turnen (springen), volleybal, basketbal, acrogym/circus, tafeltennis, conditionele vormen, zelfverdediging (judo), vrije deel: invullen naar keuze Domein B, C, D Zaalsporten: turnen (zwaaien), zaalhockey, zaalvoetbal, volleybal, basketbal, bewegen op muziek, tennis vrije deel in te vullen naar keuze Domein B, C, D Periode Praktisch SE-cijfer (niet Periode Praktisch SE-cijfer (niet Zaalsporten: turnen (springen en zwaaien) badminton, vrije deel in te vullen naar keuze Domein B, C, D Periode Praktisch SE-cijfer (niet Veldsporten: atletiek: springen werpen, lopen balspelen: softbal, hockey, voetbal vrije deel: in te vullen naar keuze Domein B, C, D, Periode Praktisch SE-cijfer (niet Sportoriëntatie: keuze 1: golf, urban dance, squash en fitness, softbal, bootcamp,tennis, beastmode on, boksen Domein A, B, C, D, E keuze 2: roeien, voetbal, mountainbiken, klimmen, squash en fitness, zaalhockey, beastmode on. Domein A, B, C, D Weging Periode Praktisch o-v-g Periode Praktisch o-v-g keuze 3: boksen, volleybal, body-pump, paardrijden, squash en fitness, ehbo, urban dance, basketbal Domein A, B, C, D, E, Periode Praktisch o-v-g keuze 4: balance, sportduiken, skiën, tafeltennis en badminton, burner games, squash en fitness, boksen Domeuin A, B, C, D, E Periode Praktisch o-v-g Schrijven van een eindverslag. Periode Schriftelijk o-v-g Domein: A, E Opm. : BiNaSk :

27 Maatschappijleer cohort Domein E: pluriforme samenleving (in combinatie met 40% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet domein A: vaardigheden) Corona-uitval Domein B: criminaliteit en rechtstaat en domein C: politiek/parlementaire democratie (in combinatie met domein A: vaardigheden) weging: 60% 60% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : Leerlingen die maatschappijleer onvoldoende afsluiten hebben in havo-5 recht op een superherkansing. De te herkansen stof wordt in overleg met de docent vastgesteld. Het behaalde cijfer wordt het definitieve eindcijfer voor maatschappijleer. BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

28 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Arbeid in periode 2. 30% Pluriform 30% en politiek en criminaliteit 40% Nieuwe versie Pluriforme samenleving weegt nu 40% en de toets van periode 3 politiek en criminaliteit 60% (samen 100%) Arbeid is formatief behandeld in de lessen.

29 Maatschappijwetenschappen cohort Domein A: vaardigheden/inleiding concepten en domein B: 10% 60 min Schriftelijk SE-cijfer Vorming (eerste deel) Vervalt i.v.m. sluiting scholen Domein C: verhouding en domein A: vaardigheden 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domein D: binding en domein A: vaardigheden Weging: 25% Weging 25% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Domein E: verandering, domein A: vaardigheden, domein F: Analyse sociale actualiteit en domein G: analyse politieke actualiteit weging: 25% 25% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Alle examenstof: domein A: vaardigheden; domein B (vorming), domein C (verhouding); domein D (binding) en domein E (verandering) 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

30 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie Havo4:Periode 2 vorming 10% Havo 5: periode 1 20% Periode 2 20% Nieuwe versie Periode 2 vorming komt te vervallen. Formatief behandeld Periode 1 25% Periode 2 25%

31 Natuurkunde cohort SE over beweging en elektriciteit. Waaronder: eenparige bewegingen, snelheid, versnelling, vrijeval, lading, stroom, spanning en weerstand. Lesstof uit NOVA 4H 2018 H1 t/m H2.3 Domein: C1, G1 10 % 90 min Schriftelijk SE-cijfer Geen SE ivm sluiting scholen SE over elektriciteit, krachten en materialen + inhoud uit SE4.1 Waaronder: Weerstand, serie, parallel, schakelingen in huis, krachten, ontbinden en samenstellen, eerste en tweede wet van Newton, momentenwet, dichtheid, molecuulbouw, vervorming, warmte(transport), materiaal kennis + inhoud SE4.1 Lesstof uit NOVA 4H 2018 H2 t/m H4 + H1 Domein: D1, D2, G1, C1 Practica bestaande uit een verzameling over heel 4H. De te maken practica en inlevermomenten worden via de planner bekend gemaakt. Domein: I1 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet SE over energie, trillingen en golven, arbeid, energie, spiegels en lenzen + voorkennis 4. Waaronder: rendement, energiebesparen, opwekken, duurzaamheid, trillingen (in systemen), golven, informatieoverdracht, arbeid, energiesoorten, kinetische energie, behoud van energie, vermogen, spiegelbeeld, breking van licht, constructies, lenzenformule en vergroting. Lesstof uit NOVA 4Havo H5 & H6 + 5Havo H8 & H9 Domein: B1, B3, C2 SE over radioactiviteit en medische beeldvorming + inhoud SE5.1. Waaronder: bouw van het atoom, kernstraling, verval, halveringstijd, absorptie, stralingsbelasting, röntgen, elektrische pulsen, beeldvorming + inhoud SE5.1 Lesstof uit NOVA 5H H11 & H12 + H8 & H9 Domein: B1, B2 C2 Praktisch schoolexamen over technische automatisering welke in de toetsweek wordt afgenomen. Inhoud van dit praktische schoolexamen wordt via de studiewijzer aan de leerlingen bekend gemaakt. Onderwerp is technische automatisering. Domein: G2, I1, I2, I3 SE over aarde en heelal + inhoud van alle SE s 5H. Waaronder: hemellichamen, cirkelbewegingen, gravitatiewet, gravitatiekracht, ontstaan van heelal + inhoud SE5.1 & SE5.2 Lesstof uit NOVA 5H H8 t/m H11 Domein: B1, B2, C1, C2, E1 Weging 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer 15% 150 min Praktisch SE-cijfer (niet 15% 150 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

32 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie 4 P2 SE over elektriciteit, krachten en materialen + inhoud uit SE4.1 Waaronder: Weerstand, serie, parallel, schakelingen in huis, krachten, ontbinden en samenstellen, eerste en tweede wet van Newton, momentenwet, dichtheid, molecuulbouw, vervorming, warmte(transport), materiaal kennis + inhoud SE4.1 Lesstof uit NOVA 4H 2018 H2 t/m H4 + H1 Domein: D1, D2, G1, C1 Nieuwe versie Geen SE ivm sluiting scholen Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (herk) 4 P3 SE over arbeid, energie, spiegels en lenzen. Waaronder: arbeid, energiesoorten, kinetische energie, behoud van energie, vermogen, spiegelbeeld, breking van licht, constructies, lenzenformule en vergroting. Lesstof uit NOVA 4H 2018 (H5 en H6) Domein: B3, C2 Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (niet herk) SE over elektriciteit, krachten en materialen + inhoud uit SE4.1 Waaronder: Weerstand, serie, parallel, schakelingen in huis, krachten, ontbinden en samenstellen, eerste en tweede wet van Newton, momentenwet, dichtheid, molecuulbouw, vervorming, warmte(transport), materiaal kennis + inhoud SE4.1 Lesstof uit NOVA 4H 2018 H2 t/m H4 + H1 Domein: D1, D2, G1, C1 Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (herk) 5 P1 SE over energie, trillingen en golven + voorkennis 4. Waaronder: rendement, energiebesparen, opwekken, duurzaamheid, trillingen (in systemen), golven, informatieoverdracht. Lesstof uit NOVA 5H H8 & H9 Domein: B1, C2 Weging 15%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) SE over energie, trillingen en golven, arbeid, energie, spiegels en lenzen + voorkennis 4. Waaronder: rendement, energiebesparen, opwekken, duurzaamheid, trillingen (in systemen), golven, informatieoverdracht, arbeid, energiesoorten, kinetische energie, behoud van energie, vermogen, spiegelbeeld, breking van licht, constructies, lenzenformule en vergroting. Lesstof uit NOVA 4Havo H5 & H6 + 5Havo H8 & H9 Domein: B1, B3, C2 Weging 20%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) 5 P2 SE over radioactiviteit en medische beeldvorming + inhoud SE5.1. Waaronder: bouw van het atoom, kernstraling, verval, halveringstijd, absorptie, stralingsbelasting, röntgen, elektrische pulsen, beeldvorming + inhoud SE5.1 Lesstof uit NOVA 5H H11 & H12 + H8 & H9 Domein: B1, B2 C2 Weging 15%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) SE over radioactiviteit en medische beeldvorming + inhoud SE5.1. Waaronder: bouw van het atoom, kernstraling, verval, halveringstijd, absorptie, stralingsbelasting, röntgen, elektrische pulsen, beeldvorming + inhoud SE5.1 Lesstof uit NOVA 5H H11 & H12 + H8 & H9 Domein: B1, B2 C2 Weging 20%, Tijd: 150 min. Schriftelijk, SE (herk)

33 Natuur, Leven en Technologie cohort % Periode Schriftelijk SE-cijfer (niet Lab-on-a-chip (domein E2-D2) het SE cijfer wordt berekend uit 3 deeltoetsen van 45 minuten met elk weging 1 Forensisch Onderzoek (domein E2-F2) Opmerking: dossiercijfer wordt voor 50% meegewogen in eindcijfer en opgebouwd gedurende deze periode i.v.m. coronamaatregelen wordt de schriftelijke toets uitgesteld en gecombineerd met de toets in de derde periode. Voor de toets moet H1 t/m H5.2 worden bestudeerd. Zie verder periode 3. Food or Fuel? (domein E2-C2) Opmerking: dossiercijfer wordt voor 50% meegewogen in eindcijfer en opgebouwd gedurende deze periode i.v.m. coronamaatregelen wordt de schriftelijke toets gecombineerd met de toets van de tweede periode. Deze toets van 90 minuten bestaat uit twee delen: Forensisch onderzoek en Food or Fuel die apart worden beoordeeld. Het practische onderdeel van Food or Fuel vervalt. Dynamisch modelleren (domein C-D) Leerlingen presenteren in groepsvorm hun model aan de anderen. 20% Schriftelijk SE-cijfer (niet 20% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Weging 20% Periode Mondeling SE-cijfer (niet Ruimte voor de rivier (domein C2-C1) Leerlingen presenteren in groepsvorm hun model aan de anderen. 20% Periode Mondeling SE-cijfer (niet Opm. : Alle modules hebben betrekking op domein A (afstemming met bètavakken) en domein B (reflectie op aard NLT) BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

34 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie In periode 2 en 3 waren 2 afzonderlijke SE-toetsen gepland van beide 90 minuten over de gehele stof. Nieuwe versie In periode 3 worden de 2 afzonderlijke SE-toetsen van periode 2 en 3 gecombineerd tot één schriftelijke toets van 90 minuten waarbij beide modules worden getoetst en apart beoordeeld. Voor Forensisch Onderzoek worden de hoofdstukken 1 t/m 5.2 getoetst. Daarmee vervallen voor de toets de hoofdstukken 5.3 t/m 9. Voor Food or Fuel vervalt het praktische onderdeel.

35 Nederlandse taal en literatuur cohort Domein A: Leesvaardigheid; NN Cursus 2 Lezen H1, H2 en H3 (Leesstrategieën, schrijfdoelen, tekstsoorten, publiek, tekstindeling analyseren, vaste tekststructuren, alinea s analyseren, tekstverbanden, mengvormen, tekst beoordelen) 5% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Domein C: Spelling; NN Cursus Spelling H1 (werkwoordspelling) 5% 30 min Schriftelijk SE-cijfer Domein C: Spelling; NN Cursus Spelling H2 (overige spellingregels) Domein A en D: Argumentatieve vaardigheden; NN Cursus 6 Argumenteren H1 en H2 (Standpunten en argumenten herkennen, soorten argumenten, redeneringen, argumentatiestructuren, drogredenen, aanvaardbaarheid argumentatie) Domein A en B en F: Mondelinge taalvaardigheid; Probleemoplossende discussie o.b.v. zelf aan te leggen documentatiemap (Voorbereiding: documentatiemateriaal verzamelen + bestuderen; oefendiscussies voeren, oefendiscussies bijwonen) Domein A en C: Schrijfvaardigheid; beschouwing schrijven o.b.v. een documentatiemap 5% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet 5% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet 5% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet 5% 120 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Domein A: Leesvaardigheid; NN Cursus 2 Lezen en oefenteksten; Domein A en F: Woordenschat; NN Cursus 5 Woordenschat. 5% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Literatuurdossier: het lezen van 3 moderne Nederlandstalige literaire werken en bijbehorende verwerkingsopdrachten (in periode 1, 2 en 3 telkens 1 literair werk met verwerkingsopdracht) Domein A en B: Mondelinge Taalvaardigheid; Probleemoplossende discussie o.b.v. zelf aan te leggen documentatiemap. Voorbereiding: documentatiemateriaal verzamelen en bestuderen, oefendiscussies voeren, oefendiscussies bijwonen 5% 60 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Weging 20% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Domein A en C: Schrijfvaardigheid; Beschouwing/betoog schrijven o.b.v. zelf aan te leggen documentatiemap (moet naar behoren zijn). Aan de hand van documentatie artikelen, opstellen, website, informatiebronnen schriftelijke argumentatie opzetten. 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer Domein E: Literatuur: Literatuur o.b.v. 8 gelezen Nederlandstalige literaire werken (1 literair werk van voor 1880, poëzie en moderne Nederlandstalige literaire romans) en literatuurdossier Subdomein E1, subdomein E2). Literatuurdossier met verwerkingsopdrachten. Laagland, literatuur en lezer: Module 1 (Fictie en literatuur), module 2 (Beeldspraak en stijlfiguren), module 3 (Analyse narratieve teksten), Module 4 (Analyse van gedichten). Gedichten analyseren en mondeling beargumenteerd verslag uitbrengen van leeservaringen, literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire werken. 20% 30 min Mondeling SE-cijfer (niet Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant

36 Wijzigingen tov vorige versie Vorige versie 4havo: Schrijfvaardigheid in periode 3 Nieuwe versie Met schrijfvaardigheid beginnen we in periode 2 en het schrijfproduct was vlak voor Corona afgerond. NB: dit cijfer kan in periode 3 blijven staan, maar dat past niet in het format. Ik heb het in periode 2 gezet. 4havo: leesvaardigheid in periode 3 = 90 minuten en woordenschat in periode 3 = 60 minuten. Elk weging 5 % [dit wordt als 1 toets met 2 onderdelen afgenomen; samen 90 minuten. De weging is 5% voor de totale toets.] 4havo: het literatuurdossier, weging 5 %, stond als opmerking onderaan. [jaarcijfer van 3 verwerkingsopdrachten]. Hierbij stond ook 1 literair werk van voor Literatuurdossier staat nu in periode 3, zoals dat ook de bedoeling was. Kolom in Som voor jaarcijfer. Weging blijft 5 %. Het literaire werk van voor 1880 lezen we nu in 5havo. Zie periode 3 in 5havo. NB: toegevoegd 5havo in periode 3: leesdossier met verwerkingsopdrachten. Dit is GEEN wijziging, want dit leesdossier maken leerlingen al jaren als voorbereiding op SE3. Totaal in 4havo had moeten zijn 40%, maar percentage van literatuurdossier is waarschijnlijk niet meegeteld. Als ik optel, kom ik uit op 45 %. Weging is nu 40 % [ door lezen en woordenschat in periode 3 als 1 toets af te nemen ], waardoor literatuurdossier als 5 % kan blijven staan. Er staat nog geen kolom in Som voor het jaarcijfer literatuurdossier in periode 3. Aanvulling op verzoek van DMR: Argumenteren periode 2: GEEN WIJZIGING!! Eerst formatief getoetst in de formatieve toetsweek in januari; vervolgens summatief getoetst eind januari 2020 in de les. CIJFER IS INGEVOERD.

37 Profielwerkstuk cohort Afronding fase 1 Opstarten van profielwerkstukwerkzaamheden: De inhoud, eisen, deadlines en weging die horen bij deze werkzaamheden worden bekend gemaakt in september 2020 via It s Learning. Afronding fase 2 Voortgang van profielwerkstukwerkzaamheden: De inhoud, eisen, deadlines en weging die horen bij deze werkzaamheden worden bekend gemaakt in september 2020 via It s Learning. Afronding fase 3 en presentatie Voortgang en afsluiting van profielwerkstukwerkzaamheden: De inhoud, eisen, deadlines en weging die horen bij deze werkzaamheden worden bekend gemaakt in september 2020 via It s Learning De totale studielast voor het profielwerkstuk bedraagt voor iedere leerling 80 klokuren. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier dat bij aanvang van de werkzaamheden met de leerling wordt gecommuniceerd. Op It s Learning worden een aantal voorbeeldbeoordelingsformulieren gepubliceerd. De criterea van beoordeling kunnen verschillen per leerling/groep, afhankelijk van de vorm en aard van het profielwerkstuk. De gebruikte criterea worden bij aanvang van de werkzaamheden met de leerling besproken en zijn opgesteld naar analogie en in de geest van de voorbeeldbeoordelingsformulieren. Weging Periode Periode 100% Periode Schriftelijk en presentati e SE-cijfer (niet

38 Scheikunde cohort SE NOVA H1 + H2; domeinen A, B, C atoombouw,periodiek systeem, atoom- en molecuulmassa, significante cijfers, hoeveelheid stof, molaire massa en dichtheid, gehaltes, rekenen aan reacties 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Geen SE i.v.m. sluiting scholen SE NOVA H3 t/m H6 ; domeinen A, B, C, D, F metaalbinding, molecuur- en atoombinding, waterstofbruggen, ionbinding, verhoudingsformules zouten, oplosbaarheid van zouten, bijzondere zouten, rekenen aan zoutoplossingen aardolie, systematische naamgeving, karakteristieke groepen, additie en substitutie, reactiewarmte, reactiesnelheid, evenwichtsreacties, evenwichtsvoorwaarde 10% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Open boek SE: gebruik van boek en aantekeningenschrift is toegestaan. PSE verzamelcijfer practica alle perioden; domeinen A, B, C, D scheidingsmethoden, oplosbaarheid, aantoning, reagentia, verbranding, ontleding, zoutreacties 10% Periode Praktisch SE-cijfer (niet SE Nova [ H1 t/m H4 + H6 + H7 ] Domeinen A, B, C, E, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, energie-effect, reactiewarmte, evenwicht, zuren/basen, ph, duurzaamheid PSE bestaat uit 3 deeltoetsen die worden afgenomen in perioden 1, 2 of 3. Leerlingen doen in groepen exp.onderzoek en verslag van waarnemingen, geven theoretische verklaringen,verwerken resultaten tot conclusies. (zie vervolg per.2 en 3) SE Nova [ H1 t/m H4, H5 + H8 + H9 ] Domeinen A, B, C, E, F, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, duurzaamheid, groene chemie PSE vervolg: De onderwerpen die in een deeltoets worden getoetst en het moment van afname worden bekendgemaakt in de studiewijzer van de betreffende periode. (zie vervolg per.3) Weging 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer Periode Praktisch 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer Periode Praktisch SE Nova [ H1 t/m H4 + H10 + H11 ] Domeinen A, B, C, D, E, F, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, milieu, duurzaamheid, natuurlijke polymeren, recyclen, bioplastics, voeding, biochemie, industriële chemie, groene en duurzame chemie, ketenanalyse, veiligheid PSE vervolg: Domeinen A, B, C, D, E. Scheiden, aantonen, analyse, zuurbase,redox, evenwicht, energie-effect 15% 150 min Schriftelijk SE-cijfer (niet 15% Periode Praktisch SE-cijfer (niet Opm. : BiNaSk : Voor wijzigingen t.o.v. vorige versie zie achterkant

39 Wijzigingen t.o.v. vorige versie Vorige versie 4 P2 SE NOVA H3 + H4; domeinen A, B, C metaalbinding, molecuur- en atoombinding, waterstofbruggen, ionbinding, verhoudingsformules zouten, oplosbaarheid van zouten, bijzondere zouten, rekenen aan zoutoplossingen Nieuwe versie Geen SE i.v.m. sluiting scholen Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (herk) 4 P3 SE NOVA H5 + H6; domeinen A, B, C, D, F aardolie, systematische naamgeving, karakteristieke groepen, additie en substitutie, reactiewarmte, reactiesnelheid, evenwichtsreacties, evenwichtsvoorwaarde Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (niet herk) SE NOVA H3 t/m H6 ; domeinen A, B, C, D, F metaalbinding, molecuur- en atoombinding, waterstofbruggen, ionbinding, verhoudingsformules zouten, oplosbaarheid van zouten, bijzondere zouten, rekenen aan zoutoplossingen aardolie, systematische naamgeving, karakteristieke groepen, additie en substitutie, reactiewarmte, reactiesnelheid, evenwichtsreacties, evenwichtsvoorwaarde Open boek SE: gebruik van boek en aantekeningenschrift is toegestaan. Weging 10%, Tijd: 90 min, Schriftelijk, SE (herk) PSE verzamelcijfer practica alle perioden; domeinen A, B, C, D scheidingsmethoden, oplosbaarheid, aantoning, reagentia, verbranding, ontleding, zoutreacties, reactiewarmte, evenwichten Weging 10% praktisch SE niet herkansbaar PSE verzamelcijfer practica perioden 1+2; domeinen A, B, C, D scheidingsmethoden, oplosbaarheid, aantoning, reagentia, verbranding, ontleding, zoutreacties Weging 10% praktisch SE niet herkansbaar 5 P1 SE Nova [ H1 t/m H4 + H6 + H7 ] Domeinen A, B, C, E, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, energie-effect, reactiewarmte, evenwicht, zuren/basen, ph, duurzaamheid Weging 15%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) SE Nova [ H1 t/m H4 + H6 + H7 ] Domeinen A, B, C, E, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, energie-effect, reactiewarmte, evenwicht, zuren/basen, ph, duurzaamheid Weging 20%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) 5 P2 SE Nova [ H1 t/m H4, H5 + H8 + H9 ] Domeinen A, B, C, E, F, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, duurzaamheid, groene chemie Weging 15%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk) SE Nova [ H1 t/m H4, H5 + H8 + H9 ] Domeinen A, B, C, E, F, G atoommodellen, periodiek systeem, chemisch rekenen, gehaltes, bindingen in stoffen, zouten, reactiesnelheid, milieu, duurzaamheid, groene chemie Weging 20%, Tijd: 150 min, Schriftelijk, SE (herk)

40 Wiskunde A cohort PW H1: Rekenregels en Verhoudingen (Domein A en B) 5% 45 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Buiten toetsweek Praktische wiskundge vaardigheden: Domein A+B1& B2+C, (volgens periode studiewijzer + beoordeling m.b.v. Rubric) Toetsweek H3 ; Tabellen en Grafieken (Domein A; Domein B; Algebra en tellen; Domein C, verbanden) Periode Praktisch naar behoren 5% 90 min Schriftelijk SE-cijfer Toets H2:Verwerken van data; (Domein E) Buiten toetsweek 5% 45 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Praktische wiskundige vaardigheden Domein A, B, C + E), (volgens periode studiewijzer + beoordeling m.b.v. Rubric) Geen SE in toetsweek in verband met sluiting scholen Periode Praktisch naar behoren Toets statistiek, inclusief statistiek met computer (H6 + H8), Domein E 15% 90 min Praktisch SE-cijfer SE 1: H3 Tabellen en grafieken, H5 Lineaire verbanden, H7 Veranderingen, H9. Exponentiële verbanden Domein A, B, C, D Weging 25% 150 min Schriftelijk SE-cijfer SE 2: H2 Verwerken van data; H4 Handig tellen; H6 Statistiek en beslissingen, H10 Statistische variabelen Domein B algebra en tellen; E Statistiek 25% 150 min Schriftelijk SE-cijfer SE 3: CE stof: H5 Lineaire verbanden, H9 ExponentIële verbanden, H 11 Formules en variabelen + statistiek Domein A, B, C, E 20% 150 min Schriftelijk SE-cijfer (niet Opm. : Opdrachten voor de praktische wiskundige vaardigheden worden uitgekozen door de sectie, deze worden beoordeeld a.d.h.v. de 'Rubric Wiskundige Vaardigheden' uiterste deadline 1 e dag van de toetsweek van de desbetreffende periode Er mag alleen gewerkt worden met een Grafisch Rekenmachine in examenstand BiNaSk : Voor wijzigingen tov vorige versie zie achterkant