Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) HAVO Cals College Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) HAVO Cals College Nieuwegein"

Transcriptie

1 Programma van ing en Afsluiting (PTA) HAVO Cals College Nieuwegein

2 BELANGRIJKE DATA PTA HAVO 5 Periode Herfst 31 aug 2020 tot en met 16 okt 2020 SE-week SEH * 9 t/m 16 okt 2020 SE-cijfers in magister 6 nov 2020 Uiterlijk opgeven voor herkansing Vrijdag 20 nov 2020 sdag SEH (Extra in 20/21) Maandag 30 nov 2020 Periode Kerst 26 okt 2020 tot en met 18 dec 2020 SE-week SEK * 10 t/m 18 dec 2020 SE-cijfers in magister 15 jan 2021 Uiterlijk opgeven voor herkansing Donderdag 21 jan 2021 sdag SEK Dinsdag 2 feb 2021 Periode Pasen 4 jan 2021 tot en met 16 mrt 2021 CITO periode 25 jan t/m 1 feb 2021 CITO Kijk- en luistertoetsen ( na Pasen) Maandag 25 jan 2021 Frans Vrijdag 29 jan 2021 Duits Maandag 1 feb 2021 Engels In de CITO periode worden ook enkele andere SE s afgenomen. Zie de vak-pta s. SE-week SEP * 8 t/m 16 mrt 2021 SE-cijfers in magister 30 maart 2021 Uiterlijk opgeven voor herkansing 30 maart 2021 sdag SEP 8 april 2021 Periode Zomer 17 maart 2021 tot en met 16 juli 2021 Herexamen schoolexamen 6 april 2021 (Betreft vakken zonder CE) Eindresultaat SE definitief. In te zien in 14 april 2021 Magister Bezwaar aantekenen tegen SE-cijfers die 16 april 2021 niet kloppen, bij de Examensecretaris Mw. C.B. Moerland. Mail aan CE1 Examenvoorbereiding CE1 Uitslag CE1 CE2 Uiterlijk opgeven voor CE2 Herexamentraining CE2 CE2 aangewezen vakken 10 t/m 12 mei mei t/m 1 juni juni juni 2021 vóór uur 18 t/m 20 juni t/m 24 juni juni juli 2021 Uitslag CE2 Diploma-uitreiking Maandag 5 juli 2021 *2 weken voor aanvang van de SE-week wordt het toetsrooster gepubliceerd op het bord bij de ingang van de school. In de week voor de SE-week staat het persoonlijke toetsrooster op Zermelo.

3 INLEIDING Schoolexamen Voor je ligt het Programma van ing en Afsluiting (PTA) voor havo 5. Vanaf havo 4 werk je al aan onderdelen die meetellen voor je Schoolexamen in havo 5. In het PTA staan alle onderdelen die meetellen voor het Schoolexamen (SE). Samen vormen ze het Examendossier (ED). De onderdelen van het ExamenDossier zijn: - Schoolexamen-toetsen (SE-toetsen) - Praktische Opdrachten In havo 5 zijn er drie schoolexamenperiodes: Herfst, Kerst en Pasen. Daarnaast zijn er eind nuari de CITO-toetsen kijk- en luistervaardigheid. Ook worden enkele toetsen in de les afgenomen. Examenreglement Alle regels over examens vind je terug in het Examenreglement. Dit reglement wordt jaarlijks, voor 1 oktober, gepubliceerd en is te raadplegen via de Calssite > documenten > Examenreglement. en Als in het PTA bij Praktische Opdrachten bij tijdsduur een datum staat vermeld, dan is dit de uiterste inleverdatum van het werk. Als het werk niet op tijd wordt ingeleverd, volgen er sancties (zie Examenreglement). Twee weken voor de definitieve datum kan de leerling het werk inleveren voor een eerste beoordeling, zodat de leerling nog in de gelegenheid is het werk te verbeteren voordat de definitieve versie moet worden ingeleverd. en Het inhalen en herkansen van de is gepland op de aangegeven data. De regeling over het inhalen van gemiste en het herkansen van is terug te vinden in het Examenreglement. De schoolleiding

4 Schooljaar H5 Cals College

5 Vak:Nederlandse taal ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 Weegfactor: 40 Gedocumenteerd schrijven op de computer. ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst 45 min Wijze van toetsing: Mondeling Weegfactor: 35 Groepsmondeling literatuur ing van boeken op literatuurlijst d.m.v. gesprek a.d. h.v. verdiepingsopdracht, stellingen en vragen. ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 40 min Wijze van toetsing: Mondeling Spreekvaardigheid. Schooldebat Aanwezigheid als publiek bij een ander debat is verplicht! 2

6 New Interface ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 50 min Weegfactor: 20 Vak:Engelse taal Literatuur. ing van boeken op literatuurlijst d.m.v. schriftelijke toets. De kandidaten hebben twee boeken gelezen. Een boek klassikaal en een keuzeboek. ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst 30 min Wijze van toetsing: Mondeling Spreekvaardigheid (voorbereidingstijd: 5 min.- + groepsdiscussie: 3 pers.: 15 min./ 4 pers. 20 min. + feedback 5 min.) ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H5 - Cito Cito kijk/luistervaardigheid tijdens H5 Pasen ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Schrijfvaardigheid, 1 Essay. Op de computer. 3

7 Vak:wiskunde A ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 H4 Weegfactor: 10 PO Statistiek ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 Boek havo 4A Boek havo 5A (alle tot dan toe behandelde stof) ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H5 - Kerst Boek havo 4A Boek havo 5A (alle tot dan toe behandelde stof) ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Weegfactor: 35 Boek havo 4A Boek havo 5A 4

8 Vak:wiskunde B ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Boek havo 4B Boek havo 5B (alle tot dan toe behandelde stof) ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst Weegfactor: 35 Boek havo 4B Boek havo 5B (alle tot dan toe behandelde stof) ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 Weegfactor: 35 Boek havo 4B Boek havo 5B 5

9 Methode: Bedrijfseconomie In Balans! De leerlingen mogen bij de proefwerken en SE's geen grafische rekenmachine gebruiken. ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Vak:bedrijfseconomie Methode: In Balans Bedrijfseconomie H2, H3, H5 tm H13, H16 tm H24 Een grafische rekenmachine is NIET toegestaan. ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst Weegfactor: 35 Methode: In Balans Bedrijfseconomie H2, H3, H5 tm H13, H16 tm H30 Een grafische rekenmachine is NIET toegestaan. ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 Weegfactor: 35 Methode: In Balans Bedrijfseconomie H2, H3, H5 tm H13, H16 tm H35 Een grafische rekenmachine is NIET toegestaan. 6

10 Methode: eigen materiaal voor SE's ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 Vak:Franse taal Schrijfvaardigheid op de computer. ERK niveau A2+. ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst 50 min Weegfactor: 15 Literatuur. Eén boek, gemeenschappelijk gelezen / korte verhalen ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H5 - Cito n Weegfactor: min Idioom ED4 PTA/Examendossieronderdeel 4 H5 - Cito Kijk- en luistervaardigheid ED5 PTA/Examendossieronderdeel 5 30 min Wijze van toetsing: Mondeling Spreekvaardigheid 20 minuten voorbereiding + 20 minuten mondeling + 10 minuten beoordeling. (Totaal 30 minuten per duo) ERK niveau A2+. 7

11 Vak:Duitse taal In de les wordt schriftelijk informatie gegeven over het schrijfdossier en het kijk- en luisterdossier ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 50 min Weegfactor: 10 Literatuur: 1 boek ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst Schrijfvaardigheid: ERK Niveau B1+ ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H5 - Cito 60 min Cito Kijk- en luistertoets ED4 PTA/Examendossieronderdeel 4 30 min Spreekvaardigheid B1+ Wijze van toetsing: Mondeling 8

12 Vak:geschiedenis ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 H4 - Pasen. Weegfactor: 10 Tijdvak en 7.2 basisboek + Kenmerkende aspecten en kernbegrippen Hoofdstuk 1 tm 7.2 ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2. Britse Rijk en herhaling tijdvak 6, 7 en 8 + Kenmerkende aspecten en kernbegrippen Hoofdstuk 1 tm 8 ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H5 - Kerst. Katern Duitsland in Europa tijdvak 8, 9 en Kenmerkende aspecten en kernbegrippen Hoofdstuk 1 tm 10 ED4 PTA/Examendossieronderdeel 4. Nederland tijdvak 10 basisboek + Kenmerkende aspecten en kernbegrippen Hoofdstuk 1 tm 10 9

13 Vak:aardrijkskunde Methode: Thieme Meulenhoff De leerlingen mogen bij de proefwerken en SE's geen grafische rekenmachine gebruiken. Bij de schoolexamens MOETEN de leerlingen ZELF een Grote Bosatlas meenemen. De toegestane versie: de 54e druk. ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 H4 - Kerst Weegfactor: 15 PO leefomgeving ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H4 - Pasen Weegfactor: 10 Stofomschrijving: - Mexico - VS - Middellandse Zee ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 Hoofdstuk ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 H5 - Kerst. Hoofdstuk ED5 PTA/Examendossier onderdeel 5 Hoofdstuk

14 Methode: Systematische Natuurkunde ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 H4 - Kerst Wijze van toetsing: Practicum Weegfactor: 5 Vak:natuurkunde Practicum over de lesstof tijdens de toetsweek ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H4 - Pasen Weegfactor: 5 Practicum over de lesstof tijdens de les Wijze van toetsing: Practicum ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H4 - Zomer Weegfactor: 5 Practicum over de lesstof tijdens de les. Wijze van toetsing: Practicum ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Sysnat H4: hoofdstuk 1, 2, 3, 4 Sysnat H5: hoofdstuk 8 ED5 PTA/Examendossier onderdeel 5 H5 - Kerst Sysnat H4: hoofdstuk 5 Sysnat H5: hoofdstuk 9 Katern B ED6 PTA/Examendossier onderdeel 6 Sysnat H4: hoofdstuk 6 / Katern A Sysnat H5: hoofdstuk 10, 11 Methode SysNat 11

15 Methode: Chemie overal ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Hoofdstuk 1 tm 8 Vak:scheikunde ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst Hoofdstuk 1 tm 10 ED3 PTA/Examendossier onderdeel min Wijze van toetsing: Practicum Weegfactor: 15 Hoofdstuk 1 tm 13 ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Hoofdstuk 1 tm 13 12

16 Vak:biologie ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 H4 - Pasen Wijze van toetsing: Practicum Weegfactor: 20 Door de docent nader te bepalen theorie. Parcticum vaardigheden ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2. Leerstof H2, H4 tm H6, H9 en H10 ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H5 - Kerst. Leerstof H1, H3, H7, H8, H11 en H12 ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4. Leerstof H1 tm H14 13

17 Methode: ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 H4 - Kerst okt / nov Weegfactor: 20 Vak:informatica Dossier datacommunicatie web technieken: HTML, CSS en PHP De eerste 10 weken Moment van toesten eind okt / begin nov. ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H4 - Kerst 50 min Weegfactor: 15 Werkboek Datacommunicatie Werkboek Hardware Computers en randapparatuur (informatica- actief) in Kerst SE week ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H4 - Pasen Weegfactor: 10 Werkboek Logica, beveiliging Werkboek Visual Basic in PW week Pasen ED4 PTA/Examendossieronderdeel 4 H5 - Dec 2020 Weegfactor: 5 Opdracht: "Ontwerpen en maken spel in Visual Basic" (Inhoud opdracht aangepast ivm Corona maatregelen) (Inlevermoment aangepast van H4 - zomer naar H5 - Dec 2020, ivm de Corona maatregelen) ED5 PTA/Examendossieronderdeel 5 H5 - Kerst Weegfactor: 20 Boekje programmeren VB Wijze van toetsing: Practicum ED6 PTA/Examendossieronderdeel 6 Wijze van toetsing: Practicum Weegfactor: 15 ED7 PTA/Examendossieronderdeel 7 Informatica-actief: H10 relationele databases, H11 databasemanagement systemen, H12 modellering, H13 Organisatie, projecten en projectmatig werken, H14 Informatiesystemen Weegfactor: 15 Eindopdracht databanken 14

18 Vak:informatica Het vak informatica valt onder de regeling "Herexamen Schoolexamen" (zie Examenreglement) 15

19 Vak:onderzoek en ontwerpen ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Wijze van toetsing: H4 - Herfst Weegfactor: 5 PO project 4.1. Verslag en presentatie. Zie handleiding op Edu Cals ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 Wijze van toetsing: H4 - Kerst Weegfactor: 15 PO project 4.2. Verslag en presentatie. Zie handleiding op Edu Cals ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H4 - Zomer PO Keuzeproject 4.3 Zie handleiding op Edu Cals Wijze van toetsing: ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Wijze van toetsing: Weegfactor: 10 Deelcijfer Meesterproef Product: Projectplan Zie handleiding Meesterproef ED5 PTA/Examendossier onderdeel 5 Wijze van toetsing: H5 - Kerst Weegfactor: 10 Deelcijfer Meesterproef Proces: Tussentijdse rapportage Zie handleiding Meesterproef ED6 PTA/Examendossier onderdeel 6 Wijze van toetsing: Weegfactor: 15 Deelcijfer Meesterproef Product: eindresultaat Zie handleiding Meesterproef ED7 PTA/Examendossier onderdeel 7 Wijze van toetsing: Weegfactor: 15 Deelcijfer Meesterproef Proces: eindfase Zie handleiding Meesterproef 16

20 Vak:onderzoek en ontwerpen 17

21 LWEO ED1 PTA Examendossieronderdeel 1 Lesbrieven: Vervoer Markt & Overheid Vak:economie ED2 PTA Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst Weegfactor: 35 Lesbrieven: Vervoer Markt & Overheid Jong & Oud Europa ED3 PTA Examendossieronderdeel 3 Weegfactor: 35 Lesbrieven: Vervoer Jong & Oud Markt & Overheid EuropaVerdienen & Uitgeven Een nog nader te bepalen lesbrief 18

22 Vak:muziek ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Wijze van toetsing: Presentatie Weegfactor: 15 Improvisatie opdracht Afname in de les (Weegfactor aangepast ivm Corona maatregelen, H4 ED1 19/20 vervallen) ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst Weegfactor: 20 Solfège en Muziektheorie ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 30 min Wijze van toetsing: Mondeling Weegfactor: 20 ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 Concert Wijze van toetsing: Presentatie Weegfactor: 45 Muziekgeschiedenis: A. Het determineren van 2 composities uit 3 van de behandelde stijlperiodes. Deze periodes worden door de kandidaat in overleg met de docent vastgesteld B. Het maken van een ad-hoc analyse. 30 min. voorbereiding + 30 min. mondeling Musiceren: A. Klassikaal instuderen en uitvoeren van meerstemmige vocale stukken B. Het uitvoeren van een solostuk. C. In groepen van ca. 4 personen wordt zelfstandig een muziekstuk gekozen, gearrangeerd, ingestudeerd en uitgevoerd. (Weegfactor aangepast ivm Corona maatregelen, H4 ED1 19/20 vervallen) 19

23 ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 Vak:tekenen Weegfactor: 5 Impressionisme/Postimpressionisme Hulpmiddelen: Woordenboek Nederlands ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst 105 min Wijze van toetsing: Presentatie Weegfactor: 40 Beeld 4 plus w erkproces. Mondeling ingeroosterd in SE w eek. Per 6 leerlingen 60 min + 30 min opzetten + 15 min afbouw en. ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H5 - Kerst Weegfactor: 5 Modernisme Hulpmiddel: Woordenboek Nederlands ED4 PTA/Examendossieronderdeel min Wijze van toetsing: Presentatie ED5 PTA/Examendossieronderdeel 5 Beeld 5 plus w erkproces Daarnaast moet al het beeldende w erk van H4/H5 gepresenteerd w orden. Mondeling ingeroosterd in SE w eek. Per 6 leerlingen 60 min + 30 min opzetten + 15 min afbouw en. Weegfactor: 5 Post-modernisme / Examenthema Hulpmiddel: Woordenboek Nederlands ED6 PTA/Examendossieronderdeel 6 Wijze van toetsing: Presentatie Weegfactor: 15 Openbare presentatie voor ouders en belangstellenden. Examenexpo 's avonds op school Onderdelen ED1, ED3 en ED5 kunnen herkanst w orden als het cijfer onvoldoende is. 20

24 Vak:filosofie Naast de genoemde leesverslagen, die betrekking hebben op de moderne literatuur, lezen VWO-leerlingen ook een drietal historische romans. Deze worden in de les opgegeven. Het betreft werk uit de Middeleeuwen, werk uit de Romantiek en n Klaaszen. ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 Weegfactor: 33 Filosofie van het ik 1. ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Kerst Weegfactor: 33 Filosofie van het ik 2. ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 Weegfactor: 34 Filosofie van het ik 3. 21

25 Methode: Thema's ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 H4 - Herfst Weegfactor: 10 Vak:maatschappijleer H. Wat is maatschappijleer Het ontleden van een maatschappelijk probleem. Inleverdatum in Magister. ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H4 - Kerst Weegfactor: 40 H. Rechtsstaat + Pluriforme samenleving Project rechtsstaat. Inleverdatum in Magister. ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 H4 - Zomer Weegfactor: 50 H. Parlementaire democratie + verzorgingsstaat Project politiek. Inleverdatum in Magister. Het vak maatschappijleer is onderdeel van het combinatiecijfer (zie Examenreglement) en valt onder de regeling "Herexamen Schoolexamen" 22

26 Vak:lichamelijke opvoeding Voor Topsportleerlingen kan in overleg met de docent en Topsportcoördinator gedeeltelijk vrijstelling gegeven w orden voor ED4. ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 Wijze van toetsing: Overig Zow el de Motorische vaardigheid en Inzet w ordt beoordeeld. Cijfers w orden gemiddeld. ED2 PTA/Examendossieronderdeel 2 H5 - Kerst Wijze van toetsing: Overig Zowel de Motorische vaardigheid en Inzet wordt beoordeeld. Cijfers worden gemiddeld. ED3 PTA/Examendossieronderdeel 3 Wijze van toetsing: Overig Weegfactor: Zow el de Motorische vaardigheid en Inzet w ordt beoordeeld. Cijfers w orden gemiddeld. ED4 PTA/Examendossieronderdeel 4 H5 Wijze van toetsing: Overig Weegfactor: 10 Bew egen en Regelen Eenmalige opdracht uit te voeren tijdens H4 of H5. Elk schooljaar geldt dat een leerling maximaal 3 lessen, met een goede reden, mag missen. Mist een leerling meer dan 3 LO lessen, dan moeten de extra gemiste lessen w orden ingehaald. De LO docent spreekt de leerling daarover aan en bepaalt hoeveel lessen er moeten w orden ingehaald. De docent maakt hierover afspraken met de leerling. 23

27 Alle CKV ED onderdelen worden via Magister ELO ingeleverd. Het vak CKV wordt beoordeeld met een cijfer dat onderdeel uitmaakt van het combinatiecijfer. Vak:culturele en kunstzinnige vorm Als na de inleverdatum er geen w erkstuk op Magister ELO is ingeleverd, w ordt het ED-cijfer gebaseerd op de bijbehorende reeds gedane lesopdrachten. ED1 PTA / Examendossieronderdeel 1 H4 - Herfst Weegfactor: 10 Kunstautobiografie Lesopdrachten en verwerking daarvan in een werkstuk. Schriftelijk, mondeling, multimedia ED2 PTA / Examendossieronderdeel 2 H4 - diverse Weegfactor: 20 ED3 PTA / Examendossieronderdeel 3 H Wijze van toetsing: Presentatie Evenementen ED2 bestaat uit onderstaande onderdelen, de berekening van het ED2 cijfer is: cijfer = (A:3) x (som B + C + 1) A = De uitdaging, toetsing schriftelijk (werkstuk=verslaglegging zelfstandig kunstevenement, deadline , cijferbeoordeling) B = Schoolevenement, toetsing mondeling en/of praktijkopdracht, deadline twee weken na activiteit (Onvoldoende = 0 / Voldoende = 1) C = Cultuurdag, lesopdracht, toesting mondeling, deadline twee weken na activiteit (onvoldoende = 0/ Voldoende = 1) Praktijklessen diverse kunstdiciplines. Lesopdrachten en verwerking daarvan tot presentatie en/of product ED4 PTA / Examendossieronderdeel 4 H4 - Pasen Wijze van toetsing: Presentatie ED5 PTA / Examendossieronderdeel 5 H4 - Zomer Weegfactor: 20 Het vak ckv valt onder de regeling "Herexamen Schoolexamen". Ontwerp en presenteer een eigen kunstles. Lesopdrachten en verwerking daarvan tot presentatie voor de klas. Deadline presentaties in te delen door vakdocent uiterlijk tot Schriftelijk, mondeling en Multimedia Ontwerp & reflectieopdracht Lesopdrachten en verwerking daarvan in een werkstuk. Werkstuk: 'Mijn museum', toetsing schriftelijk, deadline Balansverslag, toetsing mondeling, laatste CKV-les voor Proefwerkweek. Schriftelijk, mondeling en multimedia. 24

28 ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 50 min Vak:kennis geestelijk leven Het goede leven Open boek toets in de toetsweek ED2 PTA/Examendossier onderdeel 2 H5 - Nov 2020 In de les Helden In de les ED3 PTA/Examendossier onderdeel 3 H5 In de les Leven en dood Open boek toets in de les ED4 PTA/Examendossier onderdeel 4 50 min Psychologie in toetsweek Het vak kgl is onderdeel van het combinatiecijfer (zie Examenreglement) en valt onder de regeling "Herexamen Schoolexamen" 25

29 Vak:profielwerkstuk De werkzaamheden met betrekking tot het Profielwerkstuk (PWS) vinden o.a. plaats in de HACO lessen. Aanwijzingen voor het maken van een PWS zijn ook te vinden op Cals.dedecaan.net / Keuzeweb. Onderstaande data zijn bindend. Afwijken kan alleen met instemming van de Examensecretaris, mevrouw C.B. Moerland. ED1 PTA/Examendossieronderdeel 1 H5 - Feb 2021 Weegfactor: 100 1ste Inleverdatum w oensdag 9 december 2020 Definitieve inleverdatum vrijdag 29 januari 2021 HAVO PWS Congres donderdag 11 februari 2021 Let op: uitstel alleen in overleg met de Examensecretaris, mw. C.B. Moerland Het profielwerkstuk (PWS) valt onder de Herexamenregeling van vakken die met een Schoolexamen worden afgesloten. Zie hiervoor het Examenreglement Blz.7 onderdeel H. PWS is een onderdeel van het combinatiecijfer. 26

30 Vak:rekenen 3F ED1 PTA/Examendossier onderdeel 1 H5 - Kerst 50 min Weegfactor: 100 Alle rekenonderdelen uit DWO op de computer 27