Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen"

Transcriptie

1 Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over symptomen en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen bijgewerkt op 16 september 2020 Inhoud Populatie... 2 Rapportage door de Nivel Peilstation praktijken (per van de populatie)... 2 Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ)... 2 Virologische uitslagen... 3 Aantal positieve uitslagen voor SARS-CoV Gezondheidsklachten door eikenprocessierupsen... 3 Rapportage door de Nivel Surveillance praktijken (per van de populatie)... 4 Koorts... 4 Angst voor andere ziekte... 6 Mazelen... 6 Virus met exantheem... 6 Andere virusziekte(n)... 7 Schadelijk gevolg fysische factor... 7 Braken, diarree of veronderstelde gastro-intestinale infectie... 7 Bof... 8 Conjunctivitis... 9 Acute otitis media... 9 Gezwollen enkels /enkeloedeem Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen Hoesten Symptomen/klachten keel Angst voor ziekte luchtwegen (excl kanker) Kinkhoest Streptokokken-angina/roodvonk Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) Acute infectie bovenste luchtwegen Pneumonie Andere infectie(s) luchtwegen Hooikoorts/allergische rhinitis Pruritus/jeuk huid Lokale roodheid/erytheem huid Impetigo/impetiginisatie Dehydratie Toelichting Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 1 van 27

2 Populatie Surveillance praktijken Peilstation praktijken * jaar: week: periode vanaf: ma 7 sep 2020 ma 7 sep 2020 aantal rapporterende praktijken: populatie: * De Peilstations rapporteren over bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen die niet uit routinematige data verkregen kan worden. Eén van de belangrijkste onderwerpen is de griepsurveillance. LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal. Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM. Rapportage door de Nivel Peilstation praktijken (per van de populatie) Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) Influenza-like illness (ILI) Meer informatie over griep op: Influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) naar leeftijd Influenza-like illness (ILI) by age groups Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 2 van 27

3 Virologische uitslagen monsters afgenomen bij patiënten met griep-achtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie Voor meer informatie: Virological results samples from patients with influenza-like illness or another acute respiratory infection Aantal positieve uitslagen voor SARS-CoV-2 monsters afgenomen bij patienten met griep-achtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie Voor meer informatie: Number of positive tests for SARS-CoV-2 samples from patients with influenza-like illness or another acute respiratory infection For more information: Gezondheidsklachten door eikenprocessierupsen Health complaints due to oak processionary caterpillars Rapportage sinds week 19 Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 3 van 27

4 Rapportage door de Nivel Surveillance praktijken (per van de populatie) Koorts Fever Koorts naar leeftijd Fever by age groups Koorts leeftijd 0 4 jaar Fever age 0 4 years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 4 van 27

5 Koorts leeftijd 5 14 jaar Fever age 5 14 years Koorts leeftijd jaar Fever age years Koorts leeftijd 65 jaar of ouder Fever age 65 years or older Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 5 van 27

6 Angst voor andere ziekte Fear of other disease Mazelen Measles Virus met exantheem Viral exanthem Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 6 van 27

7 Andere virusziekte(n) Other viral disease Schadelijk gevolg fysische factor naar leeftijd Adverse effect physical factor by age groups Deze diagnose code wordt oa. gebruikt voor klachten door kou of warmte, klachten door eikenprocessierupsen, reisziekte, etc. Braken, diarree of veronderstelde gastrointestinale infectie Vomiting, diarrhoea or gastrointestinal presumed infection Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 7 van 27

8 Braken, diarree of gastrointestinale infectie naar leeftijd Vomiting, diarrhoea or gastrointestinal infection by age groups Braken, diarree of gastrointestinale infectie leeftijd 0 4 jaar Vomiting, diarrhoea or gastrointestinal infection age 0 4 years Bof Mumps Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 8 van 27

9 Conjunctivitis (infectieuze conjunctivitis, allergische/nietgespecificeerde conjunctivitis, andere infectie/ontsteking oog/adnexen) Conjunctivitis all ages Acute otitis media Acute otitis media Acute otitis media naar leeftijd Acute otitis media by age groups Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 9 van 27

10 Acute otitis media leeftijd 0 4 jaar Acute otitis media age 0 4 years Gezwollen enkels /enkeloedeem Swollen ankles/oedema Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen Shortness of breath/dyspnoea Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 10 van 27

11 Hoesten Cough Symptomen/klachten keel Throat symptom/ complaint Angst voor ziekte luchtwegen (excl kanker) Fear of respiratory disease (ex resp cancer) Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 11 van 27

12 Kinkhoest Whooping cough Kinkhoest naar leeftijd Whooping cough by age groups Kinkhoest leeftijd 0 4 jaar Whooping cough age 0 4 years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 12 van 27

13 Kinkhoest leeftijd 5 14 jaar Whooping cough age 5 14 years Streptokokkenangina/roodvonk Strep throat/scarlet fever Streptokokkenangina/roodvonk naar leeftijd Strep throat/scarlet fever by age groups Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 13 van 27

14 Streptokokkenangina/roodvonk leeftijd 0 4 jaar Strep throat/scarlet fever age 0 4 years Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) naar leeftijd (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) by age groups Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 14 van 27

15 Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) leeftijd 0 4 jaar (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) age 0 4 years Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) leeftijd 5 14 jaar (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) age 5 14 years Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) leeftijd jaar (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) age years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 15 van 27

16 Acute respiratoire infecties (excl. pneumonie) leeftijd 65 jaar of ouder (acute infectie bovenste luchtwegen, acute/ chronische rhinosinusitis, acute laryngitis/tracheitis, acute bronchi(oli)tis, influenza) Acute respiratory infections (excl. pneumonia) age 65 years or older Acute infectie bovenste luchtwegen Acute upper respiratory infection Acute infectie bovenste luchtwegen naar leeftijd Acute upper respiratory infection by age groups, all Netherlands Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 16 van 27

17 Acute infectie bovenste luchtwegen naar provincie Acute upper respiratory infection by province, Acute infectie bovenste luchtwegen (R74) per provincie (per inwoners) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 17 van 27

18 Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 18 van 27

19 Pneumonie Pneumonia Pneumonie naar leeftijd Pneumonia by age groups Pneumonie leeftijd 0 4 jaar Pneumonia age 0 4 years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 19 van 27

20 Pneumonie leeftijd 65 jaar of ouder Pneumonia age 65 years or older Andere infectie(s) luchtwegen Other respiratory infection Andere infectie(s) luchtwegen Other respiratory infection Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 20 van 27

21 Andere infectie(s) luchtwegen naar provincie Other respiratory infection all ages, by province Andere luchtweginfectie (R83) per provincie (per inwoners) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 21 van 27

22 Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 22 van 27

23 Hooikoorts/allergische rhinitis Hayfever/allergic rhinitis Meer over pollen en hooikoorts op: Hooikoorts/allergische rhinitis naar leeftijd Hayfever/allergic rhinitis by age groups Hooikoorts/allergische rhinitis leeftijd 5 14 jaar Hayfever/allergic rhinitis age 5 14 years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 23 van 27

24 Hooikoorts/allergische rhinitis leeftijd jaar Hayfever/allergic rhinitis age years Pruritus/jeuk huid Pruritus Lokale roodheid/erytheem huid Rash localized Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 24 van 27

25 Impetigo/impetiginisatie Impetigo Impetigo/impetiginisatie naar leeftijd Impetigo by age groups Impetigo/impetiginisatie leeftijd 0 4 jaar Impetigo age 0 4 years Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 25 van 27

26 Dehydratie Dehydration Toelichting Het surveillance bulletin van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een wekelijkse rapportage over symptomen en aandoeningen in de Nederlandse bevolking op basis van geanonimiseerde gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (prevalentie cijfers). De surveillance van Nivel Zorgregistraties is gebaseerd op de zogeheten ICPC-codes die huisartsen gebruiken voor het vastleggen van symptomen en diagnoses. Er is geen ICPC-code voor het coronavirus/covid-19. Voor de registratie geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de volgende adviezen: bij onrust of vragen over coronavirus of COVID-19: A27 - Angst voor andere ziekte bij verdenking COVID-19: R74 - Acute infectie bovenste luchtwegen bij patiënten met COVID-19: R83 - Andere infectie(s) luchtwegen Naast deze codes worden aanvullende omschrijvingen ingevoerd. De verwerking van deze aanvullende omschrijvingen worden in een apart feitenblad gepubliceerd, zie: Cijfers voor 0-jarigen zijn in principe gebaseerd op kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 maanden, doordat baby s niet direct bij de geboorte worden ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Van nieuw-ingeschreven patiënten, waaronder ook baby s, zijn niet altijd direct leeftijd en geslacht bekend bij het Nivel. Bij uitsplitsing naar leeftijd komen deze nieuwe patiënten in de leeftijdsgroep onbekend. Een deel van de huisartsen, de Peilstations, registreert het aantal nieuwe patiënten dat hen consulteert met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ - incidentie). Niet iedereen die 'griep' heeft is besmet met het influenzavirus, vandaar deze omschrijving. Bij een deel van de patiënten met IAZ of een andere acute luchtweginfectie wordt een keel- en neuswat afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, A. Meijer: RIVM-IDS virologie) onderzoekt of er een virus in de watten zit, en zo ja welk. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande week opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken. Meer over de methodologische verantwoording staat op LET OP: vanaf week 17 in 2020 is de werkwijze enigszins aangepast en zijn alle cijfers sinds 2013 opnieuw berekend. Door deze nieuwe werkwijze kunnen de gegevens van een grotere groep huisartsenpraktijken meegenomen worden. Deze nieuwe cijfers kunnen niet vergeleken worden met eerder gepubliceerde cijfers. De surveillance cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn bedoeld voor de signalering van (infectie-) ziekten in de algemene bevolking. De cijfers mogen overgenomen worden onder vermelding van de bron: Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 26 van 27

27 Hooiveld M, J Hendriksen en Korevaar JC. Wekelijkse surveillance cijfers. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Utrecht, Nivel, [geraadpleegd op - datum -]. Contact: Dr. Mariëtte Hooiveld, projectleider Surveillance E: T: Nivel zorgregistraties eerste lijn Surveillance Wekelijks bulletin pag. 27 van 27