The Coca-Cola Company: aanbevolen 15 september 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Coca-Cola Company: aanbevolen 15 september 2020"

Transcriptie

1 Naam aandeel Coca-Cola Company Regio VS Sector Consumentengoederen Marktkapitalisatie* USD 218 miljard ISIN Code US Aandelenkoers * USD 50,7 Koersdoel** USD 54 Koers/Winst 2021* 24,1 Dividendrendement 2020* 3,3% * Bron: Bloomberg Consensus 15 sept 2020; uur **: Bron: Insingergilissen Auteur Joost van Beek, Portfolio manager aandelen THE COCA-COLA CO: VEEL MEER DAN ALLEEN COCA COLA! The Coca-Cola Company is veel meer dan alleen de iconische drank Coca-Cola of Coke. Koolzuurhoudende dranken genereren nu ruim de helft van de omzet en de brede productrange is stevig opgeschoven naar gezondere dranken zoals thee, water en vruchtendranken. Aangezien bijna de helft van hun dranken verkocht worden buiten de thuisomgeving heeft de uitbraak van covid-19 een flinke negatieve invloed gehad op de resultaten. Deze uitbraak was mede de aanleiding om de omvangrijke productrange (ruim 500 merken!) te gaan rationaliseren, nog meer in te zetten op innovatie en de samenwerking met de bottelaars te verstevigen. We vinden dat The Coca-Cola Co een goed herstelpotentieel heeft waarbij het solide dividendbeleid gecontinueerd kan worden. Onze opinie op het aandeel is Aanbevolen met koersdoel van USD 54. MARKTLEIDENDE POSITIES De onderneming The Coca-Cola Co geniet nog steeds de meeste bekendheid met de iconische drank Coca-Cola (gelanceerd in 1886) en Coke. In de lange historie heeft de onderneming het productenpakket geleidelijk uitgerold naar andere dranken en is nu de grootste producent van niet-alcoholische dranken ter wereld met een jaaromzet van USD 33 miljard. De onderneming verkoopt de dranken in ruim 200 landen, het is bijna overal verkrijgbaar. COCA-COLA: SPREIDING OMZET NAAR SOORT DRANK EN MARKTAANDELEN Eindverantwoordelijke Gerwin Wijnia, CIO Transparantie De auteur is zelf niet belegd in het genoemde instrument. InsingerGilissen heeft het instrument opgenomen in een aantal van haar vermogensbeheerportefeuilles. Duurzaamheid Het aandeel is door ons op duurzaamheid beoordeeld. Het voldoet aan onze eisen voor opname in specifiek duurzame portefeuilles. Bron: Coca-Cola jaarverslag 2019, Statista Koolzuurhoudende dranken genereren nu nog circa 55% van de totale omzet. Consumenten vragen in toenemende mate gezonde en natuurlijke producten, iets waar koolzuurhoudende drankjes niet aan voldoen. Dit speelt met name in de westerse landen waar de afzet van koolzuurhoudende drank dan ook niet groeit. In de opkomende landen weet The Coca-Cola Co de afzet nog wel te laten toenemen mede dankzij uitbreiding van het distributienetwerk en het sterke imago. De omzet is mede daardoor geografisch opgeschoven naar opkomende landen waar nu 40% van de verkopen plaatsvinden. In vrijwel alle segmenten van de non-alcoholische dranken zoals vruchtensappen, energy drankjes, thee, koffie en water neemt het marktleidende posities in. Afgezien van acquisities is dit te verklaren uit de omvang 1

2 van de onderneming waardoor ook het budget voor marketing, distributie en innovatie heel groot is. En hierdoor kan de onderneming autonoom de positie gestaag uitbreiden. COCA-COLA CO: KRACHTIG DISTRIBUTIENETWERK The Coca-Cola Co heeft een bijzondere vorm van productie: het produceert de dranken nauwelijks zelf. Het grootste deel van de omzet bestaat uit de verkoop van concentraat dat vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan de, veelal zelfstandige, bottelaars. Zij mogen op exclusieve basis de dranken produceren en verzorgen vervolgens de distributie en verpakking. Dankzij dit concept heeft The Coca-Cola Co voor een producent relatief lage (vaste) kosten en een hoge winstgevendheid. Dit is een belangrijk verschil met de grootste concurrent PepsiCo die ook een lagere winstgevendheid heeft dan The Coca-Cola Co. PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VIA NETWERK VAN BOTTELAARS COVID-19 VERSTOORT TIJDELIJK MOOI TRACKRECORD De verschuiving in de behoefte aan en vraag naar gezondere dranken heeft uiteraard een negatieve invloed gehad op de omzetgroei van The Coca-Cola Co. Desalniettemin heeft de onderneming een fraaie trackrecord opgebouwd qua autonome omzetgroei die sinds 2005 op een gemiddelde van 5% is uitgekomen. Ook de doelstelling van 4-6% groei is best ambitieus en ligt hoger dan het gemiddelde van de grote voedingsbedrijven die op 3-4% ligt. De verklaring hiervoor is ook een van de sterke punten van de onderneming, namelijk grip op de prijsontwikkeling. Circa 60% van de omzetgroei komt voort uit een gemiddeld hogere prijs voor de 2

3 producten dankzij een goede prijsmix en een verschuiving naar duurdere drankjes zoals energy-drinks of gezonde sapjes. De verkopen zijn dit jaar stevig geraakt door de uitbraak van Covid-19 omdat ongeveer de helft van de consumptie van de drankjes buiten de thuisomgeving (zoals horeca) plaatsvindt. De consensus verwachting is dat de omzet daardoor dit jaar met bijna 10% zal dalen. De snelheid van het omzetherstel zal sterk afhangen van het verloop van Covid-19, wij verwachten dat de omzet pas in 2022 boven het niveau van voor Covid-19 zal uitkomen (USD 37,3 miljard). AUTONOME OMZETGROEI (jaar op jaar in %) Bron: The Coca-Cola Co, verwachting 2020 Bloomberg consensus Mede door de uitbraak van Covid-19 heeft het management besloten om het mes te zetten in de omvangrijke productrange van ruim 500 (!) merken. Merken met een laag volume of beperkt groeipotentieel worden stopgezet. Dit gaat uiteraard gepaard met kosten op korte termijn en mogelijk impairments op de waarde van deze merken op de balans (zogenaamde immateriële activa). Het aantal business units wordt verminderd van 17 naar 9. Dit zal positief uitwerken op de winstmarges omdat kosten voor bijvoorbeeld marketing lager zullen uitvallen. Daarnaast gaat The Coca-Cola Co de samenwerking met het netwerk van bottelaars verstevigen door de oprichting van een geïntegreerd platform waarop data van analyses van (recent) consumentengedrag, marketingacties, social media etc. Hierdoor kan sneller en beter op lokale ontwikkelingen ingespeeld worden. Quintet verwacht dat de koers van de Amerikaanse dollar zal verzwakken naar een niveau van 1,25 ten opzichte van de euro versus het huidige niveau van 1,19. Een verzwakking van de dollar ten opzichte van andere valuta werkt positief uit voor de winst van Amerikaanse ondernemingen die sterk actief zijn buiten de VS. Dit geldt zeker voor The Coca-Cola Co die 70% van de verkopen buiten de thuismarkt heeft. EEN DIVIDEND ARISTOCRAAT The Coca-Cola Co behoort tot de zogenaamde Amerikaanse dividendaristocraten, ondernemingen die het dividend nog nooit verlaagd hebben en dividenduitkeringen belangrijk vinden. Over 2019 werd een dividend uitgekeerd van USD 1,60, dus een 3

4 dividendrendement van 3,2%. Ondanks de winstdaling in 2020 zal het management het dividend minimaal handhaven en is de verwachting van analisten een lichte toename. Dit is financieel goed haalbaar gegeven de vrije kasstroom en de solide financiële positie. De inkoop van eigen aandelen is wel voorlopig stopgezet. KOERSONTWIKKELING ( sept 2020) Sustainalytics Voor het beoordelen van de duurzaamheid van aandelen wordt gebruik gemaakt van de data en analyses van Sustainalytics. Duurzaamheid Het aandeel is door ons op duurzaamheid beoordeeld. Het voldoet aan onze eisen voor opname in specifiek duurzame portefeuilles. Duurzaamheid score Auteur Bas Gradussen Sr. Portfoliomanager SRI DUURZAAMHEID THE COCA-COLA COMPANY Coca Cola is actief als softdrink fabrikant. De aard van de activiteiten en het beleid van Coca Cola op het gebied van duurzaamheid zorgen ervoor dat het bedrijf een gemiddeld financieel risico loopt op basis van duurzame factoren. In vergelijking tot andere bedrijven die zich bezig houden met voedingsproducten scoort Coca Cola relatief goed op dit gebied. Het bedrijf heeft geen producten of diensten van belang die wij bezwaarlijk vinden op het gebied van duurzaamheid. Volgens de analyse van Sustainalytics voldoet het bedrijf aan de normen gesteld in de UN Global Compact. Wij schatten de duurzaamheid van Coca Cola in op 3 sterren. Al met al vinden wij Coca Cola geschikt voor opname in specifiek duurzame portefeuilles. Deze beleggingsinformatie is opgesteld op basis van onze inzichten. Er wordt geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden van de lezer(s) en dit bericht is niet te beschouwen als een persoonlijk advies. Een historisch overzicht van onze opinies is te vinden op insingergilissen.nl/adviezen. 4

5 DISCLAIMER Dit document is opgesteld door InsingerGilissen Bankiers N.V. ( InsingerGilissen ). InsingerGilissen Bankiers N.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank ( DNB ) en de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) en staat onder toezicht van DNB, AFM en de Europese Centrale Bank. InsingerGilissen Bankiers N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvKnummer , kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. InsingerGilissen verricht geen investment banking of andere corporate finance activiteiten voor de in deze beleggingsaanbeveling vermelde uitgevende instelling ontvangen of verworven voordat deze aan het publiek zijn aangeboden. Analisten genoemd in deze beleggingsaanbeveling, verklaren dat (i) opinies, visies en aanbevelingen die in dit rapport gedaan worden, zijn of haar persoonlijke visie weerspiegelen, (ii) de gebruikte informatie in dit rapport is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht en (iii) geen deel van zijn of haar vergoeding was, is of gerelateerd zal zijn aan specifieke opinies, visies en aanbevelingen die gedaan zijn in dit rapport. InsingerGilissen streeft ernaar te publiceren op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven, sectoren of markten. Koersdoelen zijn gebaseerd op (i) financiële prognoses van de analisten van InsingerGilissen, (ii) prognoses van bronnen die betrouwbaar geacht worden en (iii) waarderingsmodellen die gebruikt worden door de researchafdeling van InsingerGilissen. Bij de waardering maken analisten gebruik van verdisconteerde kasstroommodellen (DCF) en vergelijking met gelijkwaardige bedrijven (Peer Group analyse). InsingerGilissen kent een regeling privé transacties waaraan de beleggingsanalisten zijn gehouden en die gemonitord wordt door Compliance. InsingerGilissen heeft procedures en maatregelen ingevoerd ten behoeve van de afscherming van confidentiële informatie. Procedureel en functioneel is geborgd dat analisten onafhankelijk van de organisatie hun visie en mening kunnen vormen en uiten. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van dit document geen verplichting om dit document overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. Reeds openbaar gemaakte aanbevelingen worden door InsingerGilissen niet naderhand gecontroleerd en bijgewerkt indien feiten en omstandigheden veranderen. Wij raden u aan om altijd de essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de jaarverslagen en andere mogelijke andere informatie die verband houdt met het genoemde financiële product te raadplegen. 5