Jaargang october 2020 Editie no.42. Aankondiging... P.2 Echtscheiding... P.15 Liquidatie... P.18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang october 2020 Editie no.42. Aankondiging... P.2 Echtscheiding... P.15 Liquidatie... P.18"

Transcriptie

1 Jaargang october 2020 Editie no.42 Aankondiging... P.2 Echtscheiding... P P.18 Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, Wetgeving en Juridische Zaken, Bekendmakingsteam. Fort Amsterdam 4-1 Willemstad, Curaçao Tel.: (5999) / Fax: (5999) Aanleveren mededelingen: - per mail: - of op het adres van de uitgever op een digitaal medium.

2 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 2 Aankondiging Genefar Holding N.V. Hierbij wordt ingevolge artikel 3 lid 4 sub a van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen bekend gemaakt dat Genefar Holding N.V., voorheen gevestigd te Curacao, haar statutaire zetel ingaande **2020 heeft verplaatst naar Cyprus, teneinde aldaar voortgezet te worden onder de naam Genefar Holding Ltd. Het bestuur

3 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 3 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Bij exploit van de 8 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 14 de september 2020, de erfgenamen van ALUICIO FRANCISCO MEYER, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 14 januari 2021, des namiddag om 15:30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico Don Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door RONNY MARTINA TIELEN, ERLAND CORNELIO TIELEN en SHIRLEY FATIMA TIELEN, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder voornoemd, R.A. RAMAZAN.

4 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 4 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Bij exploit van de 8 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 23 ste september 2020, JUANA CEDEÑO CHALAS, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 19 januari 2021, des voormiddag om 09:00 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico Don Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door ERELD MIGUEL MARCHENA, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder voornoemd, R.A. RAMAZAN.

5 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 5 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Uit een door mij, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgelijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, kantoorhoudende in Curaçao te Roodeweg no. 159, de 8 ste oktober 2020 gedaan exploit, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Officier van Justitie van Curaçao, blijkt, dat ten verzoeke van ALSHANTELEY IFLENE HUGHS, wonende in Curaçao, gem. mr. drs. D. E. Engels, is OPGEROEPEN: ALVINE ANTONIO HUGHS, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao, om op donderdag, 21 januari 2021, des namiddags om 14:45 uur, in verband met het door, ALSHANTELEY IFLENE HUGHS bij ingediende verzoekschrift aanhanging gemaakte zaak, ter terechtzitting vah het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico Don Martina no. 18, te verschijnen in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn in leven zijn te doen blijken, bij gebreke waarvan door ALSHANTELEY IFLENE HUGHS, na het vervullen van de terzake van de onderhavige vordering voorgeschreven formaliteiten zullen worden geconcludeerd, dat bij vonnis worde verklaard dat er ten aanzien van ALVINE ANTONIO HUGHS, rechtsvermoeden van overlijden bestaat. De deurwaarder voornoemd, R.A. RAMAZAN.

6 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 6 Aankondiging benoeming vereffenaar in nalatenschappen Bij beschikking van 8 oktober 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, werd ondergetekende benoemd tot vereffenaar van de nalatenschappen van Edison Santiago Bloem, geboren op 25 juli 1927 op Curaçao en overleden op 17 oktober 2005 en Aida Julietta Valeriaan, geboren op 10 december 1924 op Curaçao en overleden op 15 oktober 2017, beiden laatstelijk wonende te Curaçao. De schuldeisers van de nalatenschappen worden hierbij opgeroepen om hun vordering op de nalatenschappen, onderbouwd met bescheiden, in te dienen bij de vereffenaar uiterlijk op 30 oktober De vereffenaar Mr P. van de Laarschot Christinalaan 11, Curaçao : Telefoon :

7 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 7 Aankondiging Bij vonnis van 7 oktober 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is de naamloze vennootschap CURARENTERPRISE N.V. h.o.d.n. B&B Bellavista kantoorhoudend aan de kaya Ternura 43 te Curaçao in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr U.I.D. Luydens tot rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator. Datum, tijdstip en plaats van de verificatievergadering zullen nader bekend worden gemaakt. Schuldeisers worden verzocht hun vordering vergezeld van bescheiden bij de curator in te dienen op onderstaand adres. Mr P. van de Laarschot Christinalaan 11, Curaçao Telefoon : :

8 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 8 Aankondiging MEDEDELING AINE PRIVATE FOUNDATION Het bestuur van AINE PRIVATE FOUNDATION (de SPF ), gevestigd te Pareraweg 45, KvK nummer , geeft te kennen dat zij voornemens is de SPF opgericht naar het recht van de voormalige Nederlandse Antillen om te zetten naar een Stichting naar het recht van Panama. De behandeling van het machtigingsverzoek daarvoor zal 12 november 2020 om 15:15 uur voor het Gerecht in eerste aanleg met zittingsplaats Curaçao aan het Dominico F. Don Martina 18, Curaçao plaatsvinden.

9 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 9 Aankondiging MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN SPI Media International B.V. KvK nummer (de Vennootschap ) Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van Portugal, zulks overeenkomstig artikel 2:304 BW.

10 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 10 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Bij exploit van de 13 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 6 de oktober 2020, GERARDINE ALESSKA MARIN GIUNTOLI, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 21 januari 2021, des voormiddag om 09:45-10:00 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico Don Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door PITT WILLIAMS DE LA ROSA MARTINA, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder voornoemd, R.A. RAMAZAN.

11 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 11 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Bij exploit van de 13 oktober 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 7 de oktober 2020, GRESHA CHANTILLY ILLIDGE en KEVIN GREGORY BERTRAND ILLIDGE, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 21 januari 2021, des voormiddag om 10:30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico Don Martina no. 18, in Curacao, teneinde op de door CARLINE MARIE COLINA, tegen hen ingestelde vordering te antwoorden. De deurwaarder voornoemd, R.A. RAMAZAN.

12 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 12 Aankondiging MEDEDELING van de Bekendmaking ingevolge artikel 2:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, van het voornemen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen Op 28 december 2016 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden (P.B. 2016, no. 80) op grond waarvan privaatrechtelijke rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid worden ontbonden indien deze niet voldoen aan één of meer van de hierna te noemen wettelijke voorschriften. Het gaat om rechtspersonen die blijkens het register niet langer actief zijn. De wettelijke voorschriften zijn, dat het de Kamer moet zijn gebleken dat gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan ingeschreven, of dat er wel bestuurders staan ingeschreven, maar alle bestuurders zijn overleden, of dat de ingeschreven bestuurders niet bereikbaar gebleken zijn op het in het register vermelde adres van de rechtspersoon, of dat de rechtspersoon gedurende ten minste een jaar niet voldaan heeft aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen. Volgens de wet, artikel 2:25 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, maakt de Kamer het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon bekend, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond. De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als ontbindingslijst, die op heden geplaatst is op de webpagina van de Kamer: (zie onder Quick Links: Proposals to Dissolve) Tevens doet de Kamer deze mededeling van de plaatsing van de ontbindingslijst in de Landscourant en in een ander dagblad op Curaçao. De Ontbindingslijst is bekendgemaakt op 16 oktober Na verloop van zes weken na deze mededeling ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij daarvoor aan de Kamer is gebleken dat inmiddels wel voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen hebben dus na de datum van deze mededeling zes weken de tijd om alsnog te voldoen aan de voormelde wettelijke voorschriften;

13 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 13 daarna worden deze ontbonden. Willemstad, 16 oktober 2020 wg W.A. Jonckheer Voorzitter

14 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 14 Aankondiging A A N K O N D I G I N G Bij exploit van VEERTIENDE OKTOBER TWEEDUIZEND TWINTIG heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 9 oktober 2020, KARINA NATHALY GUANIPA GOMEZ, zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen en buiten Curacao O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van donderdag, 14 januari 2021, des voormiddags om uur, ten Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. Don Martina # 18, teneinde op de door IMMANUEL CHRISTOPHER JONATHAN MARTUS, wonende in Curacao, te dezer zaker domicilie kiezende aan de Grebbeliniweg # 42, ten kantore van de advokaat Mr. S.C. Larmonie, tegen hem ingestelde rechtzaak te antwoorden. De deurwaarder voornoemd S.C.M. Ersilia.

15 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 15 Aankondiging AANKONDIGING FUSIE Boron Investments N.V. (de Verkrijgende Vennootschap ) en Boron McArthur/Glen N.V. en Boron Poland N.V. (de Verdwijnende Vennootschappen ), beiden statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Pletterijweg 43, 2 e verdieping, kondigen aan dat bij het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschappen zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 respectievelijk artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De Verkrijgende Vennootschap is voornemens bij bestuursbesluit tot fusie met de Verdwijnende Vennootschappen te besluiten.

16 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 16 Echtscheiding P R O D E O E C H T S C H E I D I N G Bij exploit van 8 oktober 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor Gezien heeft getekend, heb ik, Patrick Elogio Kirindongo, deurwaarder voor burgerlijke zaken het Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende in Curaçao en kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, ten verzoeke van Michael Anthony carl ARVELO, wonende in Curaçao, domicilie kiezende te Bon Bini Business Center aan de Schottegatweg Oost No. 10, Building 1, second floor, Unit H4, ten kantore van de advocaat mr. C.S.F. Marshall, BETEKEND aan Claritza Eusebia MERCERA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats te Curaçao of daarbuiten, de grosse van een beschikking door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, welke beschikking ter terechtzitting van het Gerecht voormeld de 6 de oktober 2020 in het openbaar is uitgesproken, waarbij de echtscheiding tussen partijen op de 26 ste september 1997 te Curaçao, in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken. De deurwaarder voornoemd, P.E. Kirindongo.

17 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 17 Echtscheiding E C H T S C H E I D I N G Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van de 22 ste september 2020 is tussen Mazen SUBEH, wonende in Curaçao, domicilie kiezende aan de Concordiastraat No. 52, ten kantore van de advocaat mr. A.O. Martina en Edith Clareidy TREJO RUIZ, wonende in Curaçao, partijen op de 12 de maart 2017 te Curaçao, in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, de echtscheiding uitgesproken. De gemachtigde, Mr. A.O. Martina.

18 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 18 Echtscheiding E C H T S C H E I D I N G Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 9 de juni 2020 is tussen MERYL ERNESTE WITHNEY YNGARD, wonende op Curacao, als verzoekster en DWIGHT ANDY SIMSON, wonende te Suriname aan het adres Fred.o Kirkstraat no. 4 Tourtonne, als verweerder, partijen op 19 oktober 2015 te Curacao, met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken. De deurwaarder voornoemd, C.L.Villanueva.

19 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 19 STICHTING ATON (in liquidatie) Bij bestuursbesluit van 7 oktober, 2020 werd besloten de stichting per 7 oktober 2020 te ontbinden. Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ATON (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de Stichting ; De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd. De Vereffenaar.

20 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 20 ONTBINDINGSBESLUIT Bij Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van 30 september 2020 werd besloten de vennootschap per dezelfde te ontbinden. SLOTVERANTWOORDING VAN FIT CAPITAL FUND B.V. (IN LIQUIDATIE) Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Vennootschap, opgericht naar het recht van de Curaçao: Fit Capital Fund B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de Vennootschap ; De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffing van de Vennootschap is beëindigd. De Vereffenaar

21 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 21 Egmond Fund N.V., geliquideerd gevestigd op Curaçao, hierna de Vennootschap Bij bestuursbesluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de Vennootschap per 28 augustus 2020 te ontbinden en Yvomante Corporation N.V. tot Vereffenaar te benoemen. De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister. Yvomante Corporation N.V. De Vereffenaar

22 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 22 ADVERTENTIE N.V. de Combinatie 76 in liquidatie Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar

23 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 23 Sibilene N.V., in liquidatie Op 7 oktober 2020 is door de algemene vergadering van aandeelhouders van Sibilene N.V. ( hierna te noemen de vennootschap ) besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden. De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap alhier, gedurende een periode van dertig dagen. De Vereffenaar

24 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 24 Besluit tot ontbinding: Enereo Group Holding B.V. (in liquidatie) Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 7 oktober 2020 te ontbinden (zie bijgaand kopie notulen). Rekening en verantwoording: De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebben-den ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt. Plan van Uitkering: De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap. De Vereffenaar

25 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 25 LIQUIDATIE ORINOCO TOWAGE N.V. IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 6 OKTOBER 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN ORINOCO TOWAGE N.V. OVER TE GAAN. DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP. ORINOCO TOWAGE N.V. DE VEREFFENAAR

26 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 26 Kosteria B.V. in liquidatie Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn. Curaçao, 13 oktober 2020 De Vereffenaar

27 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 27 SYRACUSE CORPORATION N.V, in liquidatie Syracuse Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de vennootschap ) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 29 november 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52. In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar. Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd. De Vereffenaar

28 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 28 ROSALIND INVESTMENTS N.V, in liquidatie Rosalind Investments N.V., in liquidatie (hierna te noemen de vennootschap ) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52. In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar. Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd. De Vereffenaar

29 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 29 FORTINBRAS CORPORATION N.V, in liquidatie Fortinbras Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de vennootschap ) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52. In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar. Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd. De Vereffenaar

30 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 30 HERMIA CORPORATION N.V, in liquidatie Hermia Corporation N.V., in liquidatie (hierna te noemen de vennootschap ) is bij besluit van de aandeelhouders d.d. 6 december 2018 in liquidatie getreden. Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in de Curaçaosche Courant d.d. 21 december 2018, Nos. 51 en 52. In verband met de afwikkeling van de liquidatie procedure van de vennootschap, roept de Vereffenaar nogmaals alle crediteuren op die nog een vordering hebben op de vennootschap. Een eventuele vordering zal met bewijsstukken kunnen worden ingediend bij de Vereffenaar. Deze oproep geldt voor een periode van 30 dagen, waarna de liquidatie procedure van de vennootschap zal worden afgewikkeld. Vorderingen nadien zullen niet meer worden gehonoreerd. De Vereffenaar

31 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 31 Curadise fitness B.V. in liquidatie Besluit tot ontbinding: Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 9 oktober 2020 te ontbinden. Verklaring inzake 2:31 lid 7 BW De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd

32 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 32 LIQUIDATIE MDB CONSULTANCY BV IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 6 JULI 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN MDB CONSULTANCY BV OVER TE GAAN. DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP. M.J. de Boer DE VEREFFENAAR

33 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 33 GRACES PRIVATE FOUNDATION IN LIQUIDATIE OP 12 OCTOBER 2020 IS DOOR HAAR DIRECTIE UNANIEM BESLOTEN OM MET ONMIDDELLIJKE INGANG TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN GRACES PRIVATE FOUNDATION OVER TE GAAN. DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE STICHING DUTCH CARIBBEAN TRUST B.V. DE VEREFFENAAR

34 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 34 Bravo Vista C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de CV ) geeft te kennen dat de CV op 1 oktober 2020 is ontbonden.

35 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 35 Stichting Administratiekantoor Barranca Vista gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de Stichting ) geeft te kennen dat de Stichting op 1 oktober 2020 is ontbonden.

36 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 36 Stichting Bravo Vista gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de Stichting ) geeft te kennen dat de Stichting op 1 oktober 2020 is ontbonden.

37 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 37 STICHTING BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie) Bij bestuursbesluit van 13 oktober 2020 werd besloten de stichting per 13 oktober 2020 te ontbinden. Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de Stichting ; De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd. De Vereffenaar.

38 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 38 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie) Bij bestuursbesluit van 13 oktober 2020 werd besloten de stichting per 13 oktober 2020 te ontbinden. Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR BLUE STONE GROUNDS (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de Stichting ; De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd. De Vereffenaar.

39 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 39 LIQUIDATIE CATTLEA B.V. (Besloten Vennootschap) IN DE OP CURAÇAO GEHOUDEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 22 JULI 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN CATTLEA B.V. OVER TE GAAN. DE VEREFFENAAR HEEFT VASTGESTELD DAT OP VOORNOEMDE DATUM ER GEEN AAN HAAR BEKENDE BATEN AANWEZIG ZIJN. OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 31 Lid 6 jo. Lid 7 VAN BOEK 2 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK CURAÇAO, HEEFT DE VEREFFENAAR HAAR SLOTVERANTWOORDING SAMENGESTELD EN DEZE TER KENNISNEMING VAN EEN IEDER NEERGELEGD TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE CURAÇAO, ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP. CATTLEA B.V. DE VEREFFENAAR

40 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 40 SCIENS COLOURED DIAMOND FUND III B.V. in liquidatie Bij Besluit van aandeelhouders is besloten om met ingang van 18 september 2020 tot ontbinding en algehele liquidatie van Sciens Coloured Diamond Fund III BV (de Venootschap ) over te gaan. De vereffenaar heeft bij aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de Venootschap. De Vereffenaar

41 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 41 Slotverantwoording First Emerging Markets Debt Fund N.V. (ontbonden) De vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar

42 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 42 De vereffenaar van de naamloze vennootschap Kammer Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de Vennootschap ) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 16 november 2020 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

43 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 43 In de op 13 augustus 2019 gehouden Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de op Curacao gevestigde besloten vennootschap Gonzorella s Company B.V. is besloten om tot ontbinding en algehele liquidatie over te gaan per die datum. De Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap, gedurende dertig dagen.

44 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 44 Stichting Sincerie gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de Stichting ) geeft te kennen dat de Stichting op 25 september 2020 is ontbonden.

45 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 45 Stichting Administratiekantoor Solaris gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de Stichting ) geeft te kennen dat de Stichting op 25 september 2020 is ontbonden.

46 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 46 Sincerie C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de CV ) geeft te kennen dat de CV op 25 september 2020 is ontbonden.

47 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 47 Besluit tot ontbinding: Wealco Holding B.V. in liquidatie Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap d.d. 29 september 2020, is besloten deze vennootschap per die datum te ontbinden. Rekening en Verantwoording: De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap. Plan van Uitkering: De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap. De vereffenaar

48 Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 48 De vereffenaar van de naamloze vennootschap PCE Holland N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de Vennootschap ) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 16 november 2020 voor een ieder ter inzage zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

49 Powered by TCPDF ( Landscourant van Curaçao 16 october 2020 Pagina 49