TURKSE EN MAROKKAANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TURKSE EN MAROKKAANSE"

Transcriptie

1 December 2011 BROCHURE TURKSE EN MAROKKAANSE MOSKEEËN IN UTRECHT Onderdeel van de tentoonstelling Hier ben ik thuis. 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht Alleato 0

2

3 Voorwoord Voor u ligt de brochure over de Turkse en Marokkaanse moskeeën in de stad Utrecht. Als onderdeel van de tentoonstelling Hier ben ik thuis. 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht hebben we getracht om de ontstaansgeschiedenis en de huidige positie van de moskeeën in kaart te brengen. Dit hebben we niet alleen gedaan door middel van literatuurstudie, maar ook door alle moskeeën te benaderen voor informatie. Sommigen hebben deelgenomen aan een interview en anderen hebben ons informatie toegezonden. Helaas hebben we niet alle teksten kunnen actualiseren en hebben we ons in die gevallen moeten baseren op eerdere beschrijvingen. We hebben er echter wel naar gestreefd om de teksten in overeenstemming te brengen met de ideeën van het bestuur van de desbetreffende moskee. Het idee van een brochure is geïnspireerd op de in 1995 uitgekomen moskeebrochure van de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB). De ISKB speelde toentertijd in op de behoefte aan informatie over de islam en de daaraan gerelateerde moskeeën, met als doel om de samenwerking tussen moskeeën, kerken en maatschappelijke organisaties te bevorderen. Nu echter, is er behoefte aan de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de moskeeën als onderdeel van de geschiedenis van de eerste generatie gastarbeiders in de stad Utrecht. Tevens is de huidige ontwikkeling van de moskeeën belangrijk als onderdeel van de stad Utrecht. In vergelijking met vroeger hebben sommige moskeeën nu zelfs een eigen website, deze is per moskee te vinden bij de adresgegevens. In de brochure hebben we de Turkse en Marokkaanse moskeeën in aparte hoofdstukken opgenomen en daarbinnen wordt de volgorde van oprichting aangehouden. We hopen met deze brochure een informatieve bijdrage te leveren. Utrecht, 2 december 2011 De projectgroep 50 jaar gastarbeiders in Utrecht.

4 Overzicht Moskeeën Turkse moskeeën 1. Stichting Islamitisch Centrum Nederland (1972) 2. Ulu moskee (1978) 3. Al-Aksa moskee (1991) 4. Eyup Sultan Camii moskee (1992) Marokkaanse moskeeën 1. El Fath moskee (1977) 2. Omar Al Farouq moskee (1979) 3. As-Sunna moskee (1987) 4. Essalaam moskee (1988) 5. Sayidina Ibrahim moskee (1992) 6. Abi Bakr Assadik moskee (2005)

5 Turkse moskeeën

6 1. Stichting Islamitisch Centrum Nederland Van Lieflandlaan 3, 3571 AA Utrecht, Gebedsruimte 1: Van Lieflandlaan 3 Gebedsruimte 2: Royaards van den Hamkade 20 De Stichting Islamitische Centrum (SIC) is in 1972 opgericht door Abdulwahid van Bommel, een Nederlandse moslim. Al in 1971 bood de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden Nederland de Turkse gemeenschap een eigen plek aan in het leegstaande gebouw van verzekeraar Zwolsche Algemeene. Nadat de veiligheid van het gebouw niet meer kon worden gegarandeerd ging men zelf op zoek naar een andere oplossing. Na de oprichting van de SIC betrok men de ruime eengezinswoning aan de Otterstraat, nummer 82. Het werd daarmee de eerste gebedsruimte en Koranschool voor Turkse moslims in Utrecht. Vanaf 1977 werd het pand te klein en de buurtbelasting te groot door onder andere parkeerproblemen. In 1984 vond de SIC haar eigen onderkomen aan de Van Lieflandlaan in Tuindorp. Ook elders in Nederland werd gepleit voor gebedsruimten en moskeeën voor Turkse moslims. Op die manier werd de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) de eerste koepelorganisatie voor Turkse moslims. De SICN telt in totaal zo n 48 aangesloten moskeeën en meer dan 40 organisaties waarmee op verschillende terreinen wordt samengewerkt. De SICN maakt geen gebruik van de mogelijkheid om imams te werven via de Turkse overheid, maar leidt de imams zelf op volgens de eigen religieuze opvattingen en in samenwerking met de Hogeschool Inholland. Vaak verrichten de imams hun taak als nevenfunctie, naast ander betaald werk. Het bestuur van de SICN bestaat bovendien uit vrijwilligers. De SICN stimuleert activiteiten voor jongeren, vrouwen en ouderen. De activiteiten lopen uiteen van educatief tot creatief. De activiteiten worden grotendeels georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Er is extra aandacht voor jongeren, onder andere op het gebied van identiteitsvorming binnen de Nederlandse maatschappij als ook binnen de eigen kring. In Utrecht beschikt de SICN over twee gebedsruimten. Vrouwen hebben hier een eigen gebeds- en ontmoetingsruimte. Anno 2011 is men bezig met een nieuw initiatief voor een Islamitisch Centrum in Leidsche Rijn dat naast een gebedsruimte ook zal beschikken over onder andere een bibliotheek, vergaderzaal en een educatiecentrum voor studenten.

7 2. Ulu moskee Kanaalstraat 36, 3531 CK Utrecht, De Ulu moskee bestaat sinds Aanvankelijk vestigde men zich in twee eengezinswoningen in Lombok waarna de Turkse gemeenschap het gebouw aan de Kanaalstraat in 1983 kon kopen van de gemeente. Het gebouw waar de moskee is gehuisvest werd vroeger gebruikt als badhuis en is nu een gemeentelijk monument. Daar het niet geheel voldeed aan de eisen die worden gesteld aan een moskee, is het gedeeltelijk aangepast. De Ulu moskee is een belangrijke publiekstrekker in Lombok. Door de week bezoeken dagelijks zo n vijftig mensen de moskee. Op vrijdag en in het weekend kan het bezoekersaantal oplopen tot 200 per dag. Tijdens bijzondere dagen zoals de maand Ramadan, de vastenperiode, bezoeken zo n 5000 gelovigen de moskee. De vrouwen beschikken over een eigen gebedsruimte en organiseren zelf hun sociale activiteiten in de beschikbare vergaderruimten en leslokalen van de moskee. Bovendien worden er Koranlessen aangeboden voor jong en oud. De moskee is een stichting en heeft een bestuur die ervoor zorgt dat de zaak blijft draaien. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor financiële zaken en alle externe contacten. De voorganger, de imam, zorgt voor de geestelijke zaken: hij leidt de gebedsdiensten, legt bezoeken af aan zieken en neemt deel aan interreligieuze gesprekken. De moskee is aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland, net als zo n 140 andere moskeeën in Nederland. Er zijn contacten met andere Turkse moskeeën in Utrecht en men neemt deel aan interreligieus overleg en aan debatten om misvattingen weg te nemen. Bovendien is de moskee vertegenwoordigd in de klankbordgroep die de gemeente adviseert over onder andere de vormgeving van de openbare ruimte aan de Kop van Lombok. Anno 2011 is de moskee dan ook erg tevreden met deze contacten met de gemeente, kerken en andere relaties. De moskee is populair onder de scholieren en studenten die iets willen weten over de islam. Het gebouw is toegankelijk voor iedereen. Het verdient echter aanbeveling van tevoren een afspraak te maken met het bestuur voor een rondleiding. Op dit moment is men druk bezig met de bouw van een nieuwe moskee. Deze biedt veel ruimte voor zowel haar eigen bezoekers als voor buitenstaanders. De moskee is blij met de steun vanuit de wijk Lombok en de gemeente voor de bouw van de nieuwe moskee en het daaraan verbonden moskeeplein!

8 3. Musluman Gencler Teskilati (MGT) of Welzijns Belangen Vereniging (WBV) Al-Aksa moskee Royaards van den Hamkade 18, 3552 CM Utrecht, De Musluman Gencler Teskilati of Welzijns Belangen Vereniging bestaat sinds De imam leidt het gebed en geeft voorlichting. Hij is in dienst van het bestuur en wordt ook door het bestuur betaald. Door de week bezoeken ongeveer 50 mensen per dag de moskee, op vrijdag zijn dat er 100. Tijdens Ramadan loopt het aantal bezoekers op tot zo n 200. Vrouwen komen op donderdag en vrijdag voor het gebed bijeen in een speciaal daarvoor gehuurde ruimte. De MGT verzorgt een diversiteit aan activiteiten zoals taal- en naailessen, maar ook Koranlessen. De MGT maakt deel uit van de Milli Górus-koepelorganisatie. Eens per maand komt dit koepelorgaan bijeen. De MGT heeft contact met buurthuizen, en wil in de toekomst ook contacten aangaan met kerken.

9 4. Islamitische Stichting Nederland Eyup Sultan Camii moskee Bernadottelaan 3, 3527 GA Utrecht Deze moskee is geopend sinds 1992 en maakt deel uit van de Islamitische Stichting Nederland. De moskee heeft een eigen bestuur en een imam. Door de week komen er zo n 125 bezoekers in de moskee, terwijl dit vrijdags oploopt tot 350 bezoekers. Vrouwen zijn goed vertegenwoordigd onder de bezoekers. Dagelijks bezoeken ongeveer 60 vrouwen de moskee. Op vrijdag bezoeken alleen mannen de moskee. Naast de gezamenlijke gebeden worden er ook Koranlessen aan kinderen gegeven. In het weekend krijgen de kinderen Turkse les, aangepast op het niveau van de kinderen. Ook vrouwen krijgen les over de Turkse en Arabische taal. De moskee staat open voor vragen en verleent haar medewerking aan projecten. Zo heeft zij in 2008 meegedaan aan het onderzoek Moskeeën gewaardeerd van de oecumenische stichting Oikos. Tevens staat de moskee open ter bezichtiging voor groepen vanuit kerken en scholen.

10 Marokkaanse moskeeën

11 1. De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap Moskee El Fath Bemuurde Weerd O.Z. 23, 3514 AN Utrecht De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap bestaat sinds Maar al vanaf 1967 organiseerde de Marokkaanse gemeenschap religieuze bijeenkomsten tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest. Hiervoor huurde men een geschikte ruimte. Begin jaren 70 kon de gemeenschap een leegstaande kerk gebruiken voor de religieuze feesten en ook af en toe voor het dagelijks gebed. Helaas werd de kerk na twee jaar afgebroken en moest men een ander onderkomen vinden. In 1973 konden de gelovigen door de hulp van de Migrantenraad tijdelijk een leegstaande school betrekken. Maar ook dit gebouw werd na twee jaar afgebroken. Met het groeiende aantal bezoekers nam ook de behoefte aan een eigen permanente gebedsruimte toe. In 1977 kon men het pand aan de Bemuurde Weerd OZ 23 kopen en daarmee werd de Stichting Marokkaanse Islamitische Gemeenschap opgericht en kreeg de moskee de naam El Fath. Op die manier werd moskee El Fath het eerste Marokkaanse gebedshuis in Utrecht. Er is een imam, die betaald wordt uit contributies en collectegelden. De overige bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de religieuze activiteiten en onderhoudt de externe contacten. Voor sociale en educatieve activiteiten heeft de moskee een commissie. Deze commissie probeert de jeugd te betrekken in de moskee en hen de ruimte te geven om zich, onder andere binnen de moskee, te ontwikkelen. Er worden taal- en Koranlessen voor kinderen verzorgd. Door de week komen er zo n 40 bezoekers per dag naar de moskee. Naar het vrijdaggebed komen zo n 250 gelovigen. Tijdens te Ramadan kunnen door het gebrek aan ruimte niet meer dan 300 mensen per gebed ontvangen worden. Omdat er geen aparte ruimte aanwezig is voor vrouwen en deze vooralsnog niet te realiseren is, komen er geen vrouwen voor het gebed naar de moskee. Deze komen overigens wel naar andere activiteiten. Moskee El Fath is aangesloten bij de UMMON (Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland). Er zijn pogingen om contacten te leggen met andere organisaties. Moskee El Fath is een Marokkaanse moskee, maar staat open voor alle moslims.

12 2. Stichting Al Dawa Al Islamia Moskee Omar Al Farouq Winterboeidreef 2-4, 3561 HX Utrecht, De moskee is in 1979 opgericht door een groep gelovigen die afkomstig waren uit de El Fath moskee in Utrecht. De gelovigen richtte de vereniging El Sunna op om geld in te zamelen voor de oprichting van een eigen moskee. Nadat men de verschillende huisvestingen keer op keer moest verlaten om diverse redenen, kon men uiteindelijk in 1983, met financiële steun uit Libië, het voormalig kerkgebouw aan de Winterboeidreef kopen. Samen met de financiële steun werd ook een afdeling van het Libische genootschap Al Dawa Al Islamia (Appél op de Islam)opgericht. Tevens kwamen de vereniging en het Libische genootschap met de aankoop van het gebouw overeen dat er geen sprake zou zijn van (Libische)inneming in de interne moskeeaangelegenheden. In 1985 wordt de voormalige kerk omgebouwd tot moskee en in 1986 wordt de moskee na ongeregeldheden heropend. De moskee, die tevens dient als islamitisch cultureel centrum, biedt plaats aan vele gelovigen en beschikt daarnaast over diverse les- en ontmoetingsruimten. Onder de gelovigen zijn ook veel vrouwen. Daarnaast vervult de moskee een educatieve functie en ontvangt zij in het weekend vele studenten voor Arabische lessen. Jongeren worden tevens geholpen met hun huiswerk door het huiswerkbegeleidingproject. De moskee wordt ook bezocht door scholen en universiteiten voor een rondleiding van de imam. Er wordt op diverse manieren samengewerkt. Zo worden er voorlichtingsbijeenkomsten in de moskee georganiseerd door de GG en GD en de politie. Tevens wordt er samengewerkt met de buurthuizen in de wijk en de Openbare Bibliotheek in Utrecht. In 2011 is de moskee betrokken geweest bij de oprichting van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie. De voorzitter van het bestuur, Abdelmajid Khairoun, is tevens voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad. De stichting Al Dawa Al Islamia staat op zichzelf en is dus geen lid van andere islamitische koepels. Daardoor neemt men een neutraal standpunt in.

13 3. Islamitische Stichting Lombok (ISL) As-Sunna moskee Justus van Maurikstraat 2, 3532 BR Utrecht De Islamitische Stichting Lombok bestaat al sinds Haar leden komen voornamelijk uit Lombok. Er zijn momenteel ca. 200 ingeschreven leden en wekelijks bezoeken zo n 300 gelovigen de moskee. De moskee As-Sunna richt zich in de eerste plaats op het verzorgen van de dagelijkse gebeden. De moskee staat open voor iedereen en wordt zowel door mannen als ook door vrouwen bezocht. Het bestuur bestaat uit negen vrijwilligers en de imam wordt uit eigen middelen betaald. Naast de gebedsdiensten verzorgt de moskee ook Arabische lessen voor kinderen, vrouwen en mannen. De volwassenen volgen de lessen doordeweeks en de kinderen in het weekend. Tevens organiseert de stichting bijeenkomsten over diverse vraagstukken zoals opvoeding. De bijeenkomsten worden begeleid door de imam of een gastspreker. Naast de educatieve activiteiten worden er ook sportactiviteiten en iftar maaltijden georganiseerd. Door de inzet van vrijwilligers probeert de moskee de buurt veilig te houden.

14 4. Islamitische Stichting Hoograven Moskee Essalaam Camminghaplantsoen 50, 3525 AL Utrecht De Islamitische Stichting Hoograven is opgericht in De nieuw opgebouwde Essalaam moskee is officieel geopend sinds februari Op doordeweekse dagen komen er ca. 700 mensen naar de moskee en vrijdags zijn dat er zo n Tijdens de maand Ramadan loopt dit aantal op tot meer dan 2500 gelovigen. Naast de dagelijkse gebeden worden er Arabische en Koranlessen gegeven aan kinderen en volwassenen. Tevens worden er themabijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met verschillende. De Islamitische Stichting Hoograven is een onafhankelijke moskee, die niet is aangesloten bij een koepelorganisatie. De moskee valt op doordat zij actief is binnen de Dialooggroep Samenleven in Tolsteeg en Hoograven. Dit initiatief is ontstaan na de aanslagen van 11 september Samen met enkele kerken hebben zij het initiatief genomen om de dialooggroep op te richten. Door ontmoeting, activiteit en dialoog proberen zij autochtonen en allochtonen nader tot elkaar te brengen. Tussen 2001 en 2005 kwam de groep maandelijks bijeen en probeerde op die manier de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk te stimuleren.

15 5. Islamitische Vereniging Kanaleneiland Sayidina Ibrahim Moskee Attleeplatsoen 37, 3527 BA Utrecht Deze moskee kan vooralsnog geen informatieve bijdrage leveren, maar het bestuur is wel bezig met het opzetten van een eigen website.

16 6. Stichting moskee Abi Bakr Assadik Berlagestraat 100, 3505 BC Utrecht De Abi Bakr Assadik moskee is in 2005 geopend. Daarvoor zaten de leden vijf jaar lang in de Christinaschool in Utrecht. De moskee is ontstaan uit de behoefte van de moslims in de wijk Zuilen aan een moskee in de buurt. De gelovigen uit Zuilen moesten namelijk eerst naar andere moskeeën voor het dagelijkse gebed en andere activiteiten. Zo n 30 mensen hebben zich daarom verzameld en sterk gemaakt voor een moskee dichterbij. Na gesprekken met het wijkbeheer werd de grond aan de Berlagestraat aangeboden voor de bouw van een nieuwe moskee. In 2003 werd gestart met de bouw van de moskee en in 2005 was het voltooid. Het geld voor de bouw werd onder andere ingezameld binnen de eigen kring en bij andere moskeeën door een daarvoor ingestelde commissie. De moskee is een stichting en draait volledig op vrijwilligers. De imam is een niet officieel daarvoor opgeleide voorganger, omdat dit moeilijk te organiseren is vanuit Marokko. De leden van de moskee betalen de imam en het onderhoud aan de moskee door een jaarlijkse contributie te betalen. De bezoekers bestaan uit verschillende etniciteiten, zoals Somaliërs, Turken, maar ook Nederlandse bekeerlingen. Door de variëteit aan bezoekers worden de preken in het Arabisch gehouden. De vrouwen hebben hun eigen gebedsruimte en organiseren met elkaar sociale activiteiten. Op vrijdag bezoeken zo n 250 mensen de moskee. Na de diensten blijven mensen vaak nog in en rond de moskee praten en onderhouden op die manier hun sociale contacten. De moskee biedt ruimte voor Koranlessen aan de kinderen op zaterdag en zondag. De jeugd wordt onderwezen over de Koran, leert Arabisch, maar krijgt ook les over het leven in Nederland. Tevens ontvangt de moskee andere bezoekers en geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van schoolexcursies. De moskee beantwoordt dan vragen over de islam. Er zijn contacten met andere Marokkaanse moskeeën in Utrecht. Eens in de zoveel tijd is er een overleg met die moskeeën over bijvoorbeeld de ramadan of de imam. Ook is er met onder andere de El-Fath moskee, de Essalaam moskee en de As-Sunna moskee een gezamenlijke gebedskalender. Binnen de wijk Zuilen probeert de moskee het dialoog draaiende te houden door in contact te blijven met de buurt. Over het algemeen accepteren de mensen uit de buurt de moskee dan ook.

17

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht Islamitische Culturele Vereniging Aksa moskee Dordrecht 1 Voorwoord De Islamitische Culturele Vereniging is sinds 1990 actief in de wijk Krispijn in Dordrecht. Eerst vanuit een woning aan de Jacob van

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marokkaanse moskeeën in Utrecht Over het proces van samenwerking en de consequenties voor het integratieproces

Marokkaanse moskeeën in Utrecht Over het proces van samenwerking en de consequenties voor het integratieproces BACHELOREINDWERKSTUK Marokkaanse moskeeën in Utrecht Over het proces van samenwerking en de consequenties voor het integratieproces Werkstuk aangeboden aan: Dr. Welmoet Boender Departement Religiewetenschappen

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Algemene beleidsplan Moslim Informatie Centrum

Algemene beleidsplan Moslim Informatie Centrum Algemene beleidsplan Moslim Informatie Centrum Inhoudsopgave 1. Geschiedenis van de Islam in Nederland 2. Het Moslim Informatie Centrum Nederland 3. Activiteiten 1. Geschiedenis van de Islam in Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan

Stichting Sociaal Centrum De Brug. te Leerdam. Beleidsplan Stichting Sociaal Centrum De Brug te Leerdam Beleidsplan 01-07-2015 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting... 4 3) De doelstelling en

Nadere informatie

DE ISLAM IN BOXTEL. Kübra Atalay (auteur) Bea Schoenmakers (tweede lezer) 27 augustus 2015

DE ISLAM IN BOXTEL. Kübra Atalay (auteur) Bea Schoenmakers (tweede lezer) 27 augustus 2015 DE ISLAM IN BOXTEL Kübra Atalay (auteur) Bea Schoenmakers (tweede lezer) 27 augustus 2015 Samenvatting Islam betekent letterlijk: zich onderwerpen aan de wil van God, zich overgeven aan God, zich buigen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 ISN Ulu Moskee Leeuwarden Drachten Beleidsplan 2015-2020 M e e r j a r e n p l a n A N B I ISN Ulu Moskee Noordvliet 7 8921 GD Leeuwarden info@turksemoskee.nl www.turksemoskee.nl November 2015 ISN Ulu

Nadere informatie

Ramadan in de zomer. Ervaringsuitwisseling Levensbeschouwelijke uitingen op de werkvloer

Ramadan in de zomer. Ervaringsuitwisseling Levensbeschouwelijke uitingen op de werkvloer Ramadan in de zomer Ervaringsuitwisseling Levensbeschouwelijke uitingen op de werkvloer Nuttige achtergrondinfo over Ramadan, Offerfeest, Suikerfeest en het gebed. 26juni2009 Ramadan De negende maand van

Nadere informatie

IMAMS IN NEDERLAND: EEN IMPRESSIE

IMAMS IN NEDERLAND: EEN IMPRESSIE IMAMS IN NEDERLAND: EEN IMPRESSIE door Welmoet BOENDER* Bron: Centrum voor Islam in Europa. Imams in Nederland Al sinds de jaren 1980 wordt in Nederland een discussie gevoerd rond de rol van imams die

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2012

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2012 Stichting Variant Goes Jaarverslag 2012 Voorwoord Stichting Variant Goes is een organisatie die de verscheidenheid aan culturen in de gemeente Goes met elkaar in verbinding wil brengen. Uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2018 Islamitische Stichting Nederland, Yavuz Sultan Selim Zwijndrecht Voorwoord In 1987 hebben enkele vastberaden Islamitische immigranten van Turkse komaf invulling durven geven aan hun

Nadere informatie

Beleidsplan. El-Feth Moskee. Tilburg 2016

Beleidsplan. El-Feth Moskee. Tilburg 2016 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2016 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

De sociale werking van moskeeën en kerken in Nederland Herstel Mijn huis en Wedijver met elkaar in het goede

De sociale werking van moskeeën en kerken in Nederland Herstel Mijn huis en Wedijver met elkaar in het goede De sociale werking van moskeeën en kerken in Nederland Herstel Mijn huis en Wedijver met elkaar in het goede Emine Bayrak Studentnmr. 317725 Masterscriptie Religie in Samenleving en Cultuur prof. dr. G.A.F.

Nadere informatie

SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA. Insulindestraat bk Rotterdam. Tel : Kvk : Fiscaal nummer :

SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA. Insulindestraat bk Rotterdam. Tel : Kvk : Fiscaal nummer : SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ISKENDER PASA Insulindestraat 236 3037 bk Rotterdam Tel : 010-467 57 98 Kvk : 24289159 Fiscaal nummer : 807763597 Organisatie Sociaal Cultureel Centrum Iskender Pasa werd in 1980

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Moskee Nasser. Motto van het bestuur: Moskee is meer dan een gebedsruimte! Tel KvK.

Jaarverslag Stichting Moskee Nasser. Motto van het bestuur: Moskee is meer dan een gebedsruimte! Tel KvK. Jaarverslag 2016 Motto van het bestuur: Moskee is meer dan een gebedsruimte! Stichting Moskee Nasser Heuvel 7 3905 BA Veenendaal Tel. 0318-514140 KvK. 41178233 www.moskeenasser.nl info@moskeenasser.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Stichting Marokkaanse Islamieten te Heerhugowaard, (S.M.I.H.) Moskee Khalid Een moskee is meer dan alleen een gebedshuis Tel 06-37733551 KvK: 41240683 RSIN: 816788698 Moskee Khalid

Nadere informatie

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp

Integratievraagstuk is een actueel onderwerp POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Korte Hengelosestraat 1 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 21 december 2015 I. Stegeman UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2014 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam E-mail: info@stichtingwitboek.nl Kvk-nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM

TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM TL 3 PERIODE 2 DE ISLAM OPDRACHT DE 5 ZUILEN BART SATIJN INTRODUCTIE Wat is een zuil? Waarom is dit belangrijk? Waarom zou de Islam het woord zuil gebruiken BART SATIJN OPDRACHT ZUILEN Welke 5 zuilen zijn

Nadere informatie

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009

Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland. Mei 2009 Onder de Marokkaanse bevolking die woonachtig is in Nederland Mei 2009 2 1. Gesproken talen Gesproken talen Q0. Spreekt u Een Arabisch dialect % Ja 1ste Gen 95% 2de Gen 86% Berbers zoals Tarifite, Riffijns,

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM Cursus Nederlands Multiculturele Kinderfeestdag Themadagen voor vrouwen Fancy Fair Schoonmaakactie van de buurt Voorlichtingsbijeenkomsten Allochtone inwoners die langer dan 6 jaar aaneengesloten in het

Nadere informatie

NEEN JOS WOUTERS, directeur basisschool De Horizon in Beringen-Mijn.

NEEN JOS WOUTERS, directeur basisschool De Horizon in Beringen-Mijn. HollandseHoogte DE STANDAARD 14 BINNENLAND DONDERDAG 17 JUNI 2010 Kan De overste van de Broeders van Liefde, broeder René Stockman, pleit in Tertio voor lessen islamitische godsdienst in katholieke scholen

Nadere informatie

Hoe kan je werken aan ontmoeting tijdens de ramadan 2017 (27 mei tot 24 juni)?

Hoe kan je werken aan ontmoeting tijdens de ramadan 2017 (27 mei tot 24 juni)? WERKGROEP RELATIEOPBOUW MOSLIM CHRISTENEN Hoe kan je werken aan ontmoeting tijdens de ramadan 2017 (27 mei tot 24 juni)? Op zaterdag 27 mei begint de jaarlijkse vastenmaand van de moslims. De werkgroep

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Welkom bij Barrio Life!

Welkom bij Barrio Life! Welkom bij Barrio Life! Trektochten- Wandelreizen- Bouwstenen - Rondreizen Reisavonturen met de lokale bevolking Sahara Marokko Andalusië Portugal Amazone Ethiopië Welkom in Fez Brochure Kunst Taal & Religie:

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Situering Doelen: Wederzijdse kennismaking en ontmoeting van christelijke en moslimvrouwen (of kennismaking met gebedsruimte van moslims

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

Ramadan Enquête 2008

Ramadan Enquête 2008 Ramadan Enquête 2008 Project 8051-I In opdracht van AT5 Raziye Simsek Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9527 Fax 020 527 9595 r.simsek@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

SULTAN AHMET CAMÏÏ ALMERE

SULTAN AHMET CAMÏÏ ALMERE m =1 KEI fan SULTAN AHMET CAMÏÏ ALMERE Sultan Ahmet moskee Lierstraat 9 1312 JZ ALMERE Aan : De leden van de Gemeenteraad Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Dieir.llMdeHij 'Lik - 2 APR Betreft:

Nadere informatie

Stichting Zohor. Jaarverslag 2004. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن

Stichting Zohor. Jaarverslag 2004. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Jaarverslag 2004 Haarlem, juni 2005 Inhoudsopgave: 1. De Stichting

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Zorg aan migranten Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum De oudere migrant als klant Allochtone dementerenden 2008: ongeveer 120 duizend niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. 2015: ongeveer 260

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Van 1 t/m 14 november 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over mensenrechten, maatschappelijk

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

I.G. Al Fadjr Programma Ramadan 2014 (voor broeders en zusters)

I.G. Al Fadjr Programma Ramadan 2014 (voor broeders en zusters) I.G. Al Fadjr Programma Ramadan 2014 (voor broeders en zusters) Wanneer? Wat? Taal Door: Zaterdag 28 juni na shalaat Asr De regels van het vasten + vraag en antwoord Arabisch Sheich Abdelhamid Zondag 29

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK TEVREDENHEIDSONDERZOEK Platform Internationale - en Migrantenkerken In maart en april hebben wij een aantal kerken gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten en aanvullingen van

Nadere informatie

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis

Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Beeklaan 167 2562AD Den Haag Verslag het project ABBA /VL/5998 migranten actief betrekken bij mantelzorg 2016 bijeenkomsten Dialooghuis Verslag de tweede fase het project migranten actief betrekken bij

Nadere informatie

Activiteitenkalender December

Activiteitenkalender December Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag zaterdag zondag 1 20u Diversiteitsplanning Circusplaneet vzw meer info: frank@voemvzw.be. Cirk Divers 2 + 17u30 18u30: Intervisie Begeleiders 3 18u00 13u30 16u

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2011-2014 Naam: Stichting NIDA Bezoekadres: Sint-Andriesstraat 184 Postcode: 3073 JW ROTTERDAM Postadres: Postbus 52009, 3007 LA Rotterdam Tel: 010-223 44 37 Mob: 06-588 29 430 Website: www.stichtingnida.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Amal Farahi Regionaal Zorgberaad Midden- Holland Mei 2009 Europees

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Allochtone groepen in Utrecht

Allochtone groepen in Utrecht Allochtone groepen in Utrecht In dit infoblad is statistische en culturele achtergrond informatie opgenomen over allochtonen in Utrecht. Met name wordt ingegaan op de Turkse en Marokkaanse groepen, omdat

Nadere informatie

Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT

Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT Imam in Nederland_VW-proefschr 19-10-2007 09:45 Pagina 1 Imam in Nederland Opvattingen over zijn religieuze rol in de samenleving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2011 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam Email: info@stichtingwitboek.nl Kvk Nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Protestantse Kerk Monster Vorming en Toerusting

Protestantse Kerk Monster Vorming en Toerusting Protestantse Kerk Monster Vorming en Toerusting 2016-2017 De werkgroep Vorming en Toerusting biedt u weer een paar mooie bijeenkomsten omtrent bezinning, beleven en verdiepen aan. Er is ruimte voor luisteren,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Verslag debat Ruimte voor verschillen, seksuele diversiteit en allochtonen

Verslag debat Ruimte voor verschillen, seksuele diversiteit en allochtonen Verslag debat Ruimte voor verschillen, seksuele diversiteit en allochtonen Woensdag 21 januari 2009 Hal van Honderd Gemeentehuis Eindhoven Colofon Uitgave: Stichting OVAA, stichting ter bevordering van

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

PERSBERICHT 17 september 2015

PERSBERICHT 17 september 2015 PERSBERICHT 17 september 2015 LALLA GOLDA in Museum Gouda Vijftig jaar Marokkanen in Gouda Lalla Golda, Marokkaans voor Vrouw van Goud, is de fleurige titel voor een bijzondere expositie die dit gehele

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Inhoud Informatie stichting Leendert Vriel Enschede en Haaksbergen Project diversiteit,

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers tel: /

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers   tel: / CONTACTINFORMATIE Heeft u of uw organisatie nog meer ideeën? Of wilt u zich aansluiten bij een (of meerdere) van de in deze nieuwbrief genoemde activiteiten? Laat dat dan s.v.p. snel weten aan de organisatie.

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Adres: Govert Flinckstraat 286 1073 CG Amsterdam i Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring ii 2 Balans per 31 december 2014 1 3 Staat van

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Kernactiviteit De kernactiviteit van de Stichting Tilburg in Dialoog is het organiseren van de Week van de Dialoog. In deze

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Door verschillen in cultuur en leefstijl zijn er ook verschillen in behoeften en wensen Wensen en behoeften van oudere migranten Het verhaal van Aynur En Niesje.. Ze

Nadere informatie

Moskeeën in Gouda. een plaats om gezamenlijk te bidden

Moskeeën in Gouda. een plaats om gezamenlijk te bidden Moskeeën in Gouda een plaats om gezamenlijk te bidden 72 Nico Habermehl Eeuwenlang nemen kerken van verschillende geloofsrichtingen in het Goudse stadsbeeld een vertrouwde plaats in. De Sint- Janskerk

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest

Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Beleidsplan 2016 Stichting Milli Görüş Huzur Soest Stichting Milli Görüs Huzur Soest 1 Inhoudsopgave Vooraf... 3 1) Rechtsvorm, inschrijving, contactgegevens... 4 2) Profiel van de Stichting Milli Görüs

Nadere informatie

januari 2015 Datum Dag Activiteit Locatie Voor wie Tijd Organisatie

januari 2015 Datum Dag Activiteit Locatie Voor wie Tijd Organisatie januari 2015 5 januari Maandag Project Samen op weg De Toeloop, Tongelre Bewoners Tongelre 13.00 15.00 uur Fatma/Tayfun 6 januari Dinsdag Project Samen op weg Basisschool De 7 januari Woensdag Ontmoetingsochtend

Nadere informatie

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË Charter bedienaar van de islamitische eredienst (imam/predikante) Organigram Minister van Justitie Executieve van de Moslims van België Bedienaar islamitische eredienst Beheerraad van de moskee De Executieve

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling

Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling Een verkennend onderzoek naar kansen en mogelijkheden om moskeeën te betrekken bij duurzame ontwikkeling op wijkniveau. Dit verslag is ontwikkeld door

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Zaandam: 1 januari Vastgesteld op bestuursvergadering. Datum 1 januari Bestandsnaam Beleidsplan Sultan Ahmet Moskee. Versie V1.

Zaandam: 1 januari Vastgesteld op bestuursvergadering. Datum 1 januari Bestandsnaam Beleidsplan Sultan Ahmet Moskee. Versie V1. HDV Zaandam Sultan Ahmet Camii Poelenburg 156 1504 NH ZAANDAM Tel: 075 635 47 75 Tel: 075 631 27 36 E-mail: info@sultanahmet.nl Web: www.sultanahmet.nl MEERJARIG BELEIDSPLAN STICHTING SULTAN AHMET MOSKEE

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS Geachte ouders en/of verzorgers, Via de website van de school willen wij u informatie geven over het IKOS en de lessen godsdienstig vormingsonderwijs op De Achtbaan. Het

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarverslag 2013

Inhoudelijke jaarverslag 2013 Inhoudelijke jaarverslag 2013 NTFF Westermarkt 2H, 1016 DK Amsterdam 1016 DK Amsterdam 020-7371666 info@ntff.nl KvK: 52197123 RSIN / fiscaal nummer: 850338980 Inhoudsopgave Wat is de missie en doelstellingen

Nadere informatie

Huiskamer voor de buurt Hart van Noord

Huiskamer voor de buurt Hart van Noord Huiskamer voor de buurt Hart van Noord Activiteiten voor en door bewoners Ingang Geallieerdenlaan tegenover nummer 24 In Huis voor de Buurt Hart van Noord en de Huiskamer worden activiteiten voor en door

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Studiedag Kleurrijke Maatzorg Gaby Jennes, 14 oktober 2011 Iets over de opleiding gw Opleiding voor volwassenen (sinds 1960), geaccrediteerd

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Assalamu alaikum. Deniz Özkanli Cultuurspecifieke dagvoorzieningen. Migrantengeschiedenis

Welkom Hoşgeldiniz Assalamu alaikum. Deniz Özkanli Cultuurspecifieke dagvoorzieningen. Migrantengeschiedenis Cultuurspecifieke dagvoorzieningen Welkom Hoşgeldiniz Assalamu alaikum Deniz Özkanli Projectleider beweging 3.0 mul?culturele dagbesteding Projectleider Dementelcoach Migrantengeschiedenis Wat weten we

Nadere informatie

Opvang van een Islamitisch pleegkind

Opvang van een Islamitisch pleegkind Opvang van een Islamitisch pleegkind Inleiding: Het Dialooghuis heeft in het tweede en derde kwartaal van 2014 een onderzoek gedaan bij besturen en religieuze leiders van moskeeën en culturele instellingen,

Nadere informatie