TURKSE EN MAROKKAANSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TURKSE EN MAROKKAANSE"

Transcriptie

1 December 2011 BROCHURE TURKSE EN MAROKKAANSE MOSKEEËN IN UTRECHT Onderdeel van de tentoonstelling Hier ben ik thuis. 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht Alleato 0

2

3 Voorwoord Voor u ligt de brochure over de Turkse en Marokkaanse moskeeën in de stad Utrecht. Als onderdeel van de tentoonstelling Hier ben ik thuis. 50 jaar gastarbeiders in de stad Utrecht hebben we getracht om de ontstaansgeschiedenis en de huidige positie van de moskeeën in kaart te brengen. Dit hebben we niet alleen gedaan door middel van literatuurstudie, maar ook door alle moskeeën te benaderen voor informatie. Sommigen hebben deelgenomen aan een interview en anderen hebben ons informatie toegezonden. Helaas hebben we niet alle teksten kunnen actualiseren en hebben we ons in die gevallen moeten baseren op eerdere beschrijvingen. We hebben er echter wel naar gestreefd om de teksten in overeenstemming te brengen met de ideeën van het bestuur van de desbetreffende moskee. Het idee van een brochure is geïnspireerd op de in 1995 uitgekomen moskeebrochure van de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB). De ISKB speelde toentertijd in op de behoefte aan informatie over de islam en de daaraan gerelateerde moskeeën, met als doel om de samenwerking tussen moskeeën, kerken en maatschappelijke organisaties te bevorderen. Nu echter, is er behoefte aan de beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de moskeeën als onderdeel van de geschiedenis van de eerste generatie gastarbeiders in de stad Utrecht. Tevens is de huidige ontwikkeling van de moskeeën belangrijk als onderdeel van de stad Utrecht. In vergelijking met vroeger hebben sommige moskeeën nu zelfs een eigen website, deze is per moskee te vinden bij de adresgegevens. In de brochure hebben we de Turkse en Marokkaanse moskeeën in aparte hoofdstukken opgenomen en daarbinnen wordt de volgorde van oprichting aangehouden. We hopen met deze brochure een informatieve bijdrage te leveren. Utrecht, 2 december 2011 De projectgroep 50 jaar gastarbeiders in Utrecht.

4 Overzicht Moskeeën Turkse moskeeën 1. Stichting Islamitisch Centrum Nederland (1972) 2. Ulu moskee (1978) 3. Al-Aksa moskee (1991) 4. Eyup Sultan Camii moskee (1992) Marokkaanse moskeeën 1. El Fath moskee (1977) 2. Omar Al Farouq moskee (1979) 3. As-Sunna moskee (1987) 4. Essalaam moskee (1988) 5. Sayidina Ibrahim moskee (1992) 6. Abi Bakr Assadik moskee (2005)

5 Turkse moskeeën

6 1. Stichting Islamitisch Centrum Nederland Van Lieflandlaan 3, 3571 AA Utrecht, Gebedsruimte 1: Van Lieflandlaan 3 Gebedsruimte 2: Royaards van den Hamkade 20 De Stichting Islamitische Centrum (SIC) is in 1972 opgericht door Abdulwahid van Bommel, een Nederlandse moslim. Al in 1971 bood de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden Nederland de Turkse gemeenschap een eigen plek aan in het leegstaande gebouw van verzekeraar Zwolsche Algemeene. Nadat de veiligheid van het gebouw niet meer kon worden gegarandeerd ging men zelf op zoek naar een andere oplossing. Na de oprichting van de SIC betrok men de ruime eengezinswoning aan de Otterstraat, nummer 82. Het werd daarmee de eerste gebedsruimte en Koranschool voor Turkse moslims in Utrecht. Vanaf 1977 werd het pand te klein en de buurtbelasting te groot door onder andere parkeerproblemen. In 1984 vond de SIC haar eigen onderkomen aan de Van Lieflandlaan in Tuindorp. Ook elders in Nederland werd gepleit voor gebedsruimten en moskeeën voor Turkse moslims. Op die manier werd de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) de eerste koepelorganisatie voor Turkse moslims. De SICN telt in totaal zo n 48 aangesloten moskeeën en meer dan 40 organisaties waarmee op verschillende terreinen wordt samengewerkt. De SICN maakt geen gebruik van de mogelijkheid om imams te werven via de Turkse overheid, maar leidt de imams zelf op volgens de eigen religieuze opvattingen en in samenwerking met de Hogeschool Inholland. Vaak verrichten de imams hun taak als nevenfunctie, naast ander betaald werk. Het bestuur van de SICN bestaat bovendien uit vrijwilligers. De SICN stimuleert activiteiten voor jongeren, vrouwen en ouderen. De activiteiten lopen uiteen van educatief tot creatief. De activiteiten worden grotendeels georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Er is extra aandacht voor jongeren, onder andere op het gebied van identiteitsvorming binnen de Nederlandse maatschappij als ook binnen de eigen kring. In Utrecht beschikt de SICN over twee gebedsruimten. Vrouwen hebben hier een eigen gebeds- en ontmoetingsruimte. Anno 2011 is men bezig met een nieuw initiatief voor een Islamitisch Centrum in Leidsche Rijn dat naast een gebedsruimte ook zal beschikken over onder andere een bibliotheek, vergaderzaal en een educatiecentrum voor studenten.

7 2. Ulu moskee Kanaalstraat 36, 3531 CK Utrecht, De Ulu moskee bestaat sinds Aanvankelijk vestigde men zich in twee eengezinswoningen in Lombok waarna de Turkse gemeenschap het gebouw aan de Kanaalstraat in 1983 kon kopen van de gemeente. Het gebouw waar de moskee is gehuisvest werd vroeger gebruikt als badhuis en is nu een gemeentelijk monument. Daar het niet geheel voldeed aan de eisen die worden gesteld aan een moskee, is het gedeeltelijk aangepast. De Ulu moskee is een belangrijke publiekstrekker in Lombok. Door de week bezoeken dagelijks zo n vijftig mensen de moskee. Op vrijdag en in het weekend kan het bezoekersaantal oplopen tot 200 per dag. Tijdens bijzondere dagen zoals de maand Ramadan, de vastenperiode, bezoeken zo n 5000 gelovigen de moskee. De vrouwen beschikken over een eigen gebedsruimte en organiseren zelf hun sociale activiteiten in de beschikbare vergaderruimten en leslokalen van de moskee. Bovendien worden er Koranlessen aangeboden voor jong en oud. De moskee is een stichting en heeft een bestuur die ervoor zorgt dat de zaak blijft draaien. Tevens zijn zij het aanspreekpunt voor financiële zaken en alle externe contacten. De voorganger, de imam, zorgt voor de geestelijke zaken: hij leidt de gebedsdiensten, legt bezoeken af aan zieken en neemt deel aan interreligieuze gesprekken. De moskee is aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland, net als zo n 140 andere moskeeën in Nederland. Er zijn contacten met andere Turkse moskeeën in Utrecht en men neemt deel aan interreligieus overleg en aan debatten om misvattingen weg te nemen. Bovendien is de moskee vertegenwoordigd in de klankbordgroep die de gemeente adviseert over onder andere de vormgeving van de openbare ruimte aan de Kop van Lombok. Anno 2011 is de moskee dan ook erg tevreden met deze contacten met de gemeente, kerken en andere relaties. De moskee is populair onder de scholieren en studenten die iets willen weten over de islam. Het gebouw is toegankelijk voor iedereen. Het verdient echter aanbeveling van tevoren een afspraak te maken met het bestuur voor een rondleiding. Op dit moment is men druk bezig met de bouw van een nieuwe moskee. Deze biedt veel ruimte voor zowel haar eigen bezoekers als voor buitenstaanders. De moskee is blij met de steun vanuit de wijk Lombok en de gemeente voor de bouw van de nieuwe moskee en het daaraan verbonden moskeeplein!

8 3. Musluman Gencler Teskilati (MGT) of Welzijns Belangen Vereniging (WBV) Al-Aksa moskee Royaards van den Hamkade 18, 3552 CM Utrecht, De Musluman Gencler Teskilati of Welzijns Belangen Vereniging bestaat sinds De imam leidt het gebed en geeft voorlichting. Hij is in dienst van het bestuur en wordt ook door het bestuur betaald. Door de week bezoeken ongeveer 50 mensen per dag de moskee, op vrijdag zijn dat er 100. Tijdens Ramadan loopt het aantal bezoekers op tot zo n 200. Vrouwen komen op donderdag en vrijdag voor het gebed bijeen in een speciaal daarvoor gehuurde ruimte. De MGT verzorgt een diversiteit aan activiteiten zoals taal- en naailessen, maar ook Koranlessen. De MGT maakt deel uit van de Milli Górus-koepelorganisatie. Eens per maand komt dit koepelorgaan bijeen. De MGT heeft contact met buurthuizen, en wil in de toekomst ook contacten aangaan met kerken.

9 4. Islamitische Stichting Nederland Eyup Sultan Camii moskee Bernadottelaan 3, 3527 GA Utrecht Deze moskee is geopend sinds 1992 en maakt deel uit van de Islamitische Stichting Nederland. De moskee heeft een eigen bestuur en een imam. Door de week komen er zo n 125 bezoekers in de moskee, terwijl dit vrijdags oploopt tot 350 bezoekers. Vrouwen zijn goed vertegenwoordigd onder de bezoekers. Dagelijks bezoeken ongeveer 60 vrouwen de moskee. Op vrijdag bezoeken alleen mannen de moskee. Naast de gezamenlijke gebeden worden er ook Koranlessen aan kinderen gegeven. In het weekend krijgen de kinderen Turkse les, aangepast op het niveau van de kinderen. Ook vrouwen krijgen les over de Turkse en Arabische taal. De moskee staat open voor vragen en verleent haar medewerking aan projecten. Zo heeft zij in 2008 meegedaan aan het onderzoek Moskeeën gewaardeerd van de oecumenische stichting Oikos. Tevens staat de moskee open ter bezichtiging voor groepen vanuit kerken en scholen.

10 Marokkaanse moskeeën

11 1. De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap Moskee El Fath Bemuurde Weerd O.Z. 23, 3514 AN Utrecht De Marokkaanse Islamitische Gemeenschap bestaat sinds Maar al vanaf 1967 organiseerde de Marokkaanse gemeenschap religieuze bijeenkomsten tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest. Hiervoor huurde men een geschikte ruimte. Begin jaren 70 kon de gemeenschap een leegstaande kerk gebruiken voor de religieuze feesten en ook af en toe voor het dagelijks gebed. Helaas werd de kerk na twee jaar afgebroken en moest men een ander onderkomen vinden. In 1973 konden de gelovigen door de hulp van de Migrantenraad tijdelijk een leegstaande school betrekken. Maar ook dit gebouw werd na twee jaar afgebroken. Met het groeiende aantal bezoekers nam ook de behoefte aan een eigen permanente gebedsruimte toe. In 1977 kon men het pand aan de Bemuurde Weerd OZ 23 kopen en daarmee werd de Stichting Marokkaanse Islamitische Gemeenschap opgericht en kreeg de moskee de naam El Fath. Op die manier werd moskee El Fath het eerste Marokkaanse gebedshuis in Utrecht. Er is een imam, die betaald wordt uit contributies en collectegelden. De overige bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de religieuze activiteiten en onderhoudt de externe contacten. Voor sociale en educatieve activiteiten heeft de moskee een commissie. Deze commissie probeert de jeugd te betrekken in de moskee en hen de ruimte te geven om zich, onder andere binnen de moskee, te ontwikkelen. Er worden taal- en Koranlessen voor kinderen verzorgd. Door de week komen er zo n 40 bezoekers per dag naar de moskee. Naar het vrijdaggebed komen zo n 250 gelovigen. Tijdens te Ramadan kunnen door het gebrek aan ruimte niet meer dan 300 mensen per gebed ontvangen worden. Omdat er geen aparte ruimte aanwezig is voor vrouwen en deze vooralsnog niet te realiseren is, komen er geen vrouwen voor het gebed naar de moskee. Deze komen overigens wel naar andere activiteiten. Moskee El Fath is aangesloten bij de UMMON (Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland). Er zijn pogingen om contacten te leggen met andere organisaties. Moskee El Fath is een Marokkaanse moskee, maar staat open voor alle moslims.

12 2. Stichting Al Dawa Al Islamia Moskee Omar Al Farouq Winterboeidreef 2-4, 3561 HX Utrecht, De moskee is in 1979 opgericht door een groep gelovigen die afkomstig waren uit de El Fath moskee in Utrecht. De gelovigen richtte de vereniging El Sunna op om geld in te zamelen voor de oprichting van een eigen moskee. Nadat men de verschillende huisvestingen keer op keer moest verlaten om diverse redenen, kon men uiteindelijk in 1983, met financiële steun uit Libië, het voormalig kerkgebouw aan de Winterboeidreef kopen. Samen met de financiële steun werd ook een afdeling van het Libische genootschap Al Dawa Al Islamia (Appél op de Islam)opgericht. Tevens kwamen de vereniging en het Libische genootschap met de aankoop van het gebouw overeen dat er geen sprake zou zijn van (Libische)inneming in de interne moskeeaangelegenheden. In 1985 wordt de voormalige kerk omgebouwd tot moskee en in 1986 wordt de moskee na ongeregeldheden heropend. De moskee, die tevens dient als islamitisch cultureel centrum, biedt plaats aan vele gelovigen en beschikt daarnaast over diverse les- en ontmoetingsruimten. Onder de gelovigen zijn ook veel vrouwen. Daarnaast vervult de moskee een educatieve functie en ontvangt zij in het weekend vele studenten voor Arabische lessen. Jongeren worden tevens geholpen met hun huiswerk door het huiswerkbegeleidingproject. De moskee wordt ook bezocht door scholen en universiteiten voor een rondleiding van de imam. Er wordt op diverse manieren samengewerkt. Zo worden er voorlichtingsbijeenkomsten in de moskee georganiseerd door de GG en GD en de politie. Tevens wordt er samengewerkt met de buurthuizen in de wijk en de Openbare Bibliotheek in Utrecht. In 2011 is de moskee betrokken geweest bij de oprichting van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie. De voorzitter van het bestuur, Abdelmajid Khairoun, is tevens voorzitter van de Nederlandse Moslim Raad. De stichting Al Dawa Al Islamia staat op zichzelf en is dus geen lid van andere islamitische koepels. Daardoor neemt men een neutraal standpunt in.

13 3. Islamitische Stichting Lombok (ISL) As-Sunna moskee Justus van Maurikstraat 2, 3532 BR Utrecht De Islamitische Stichting Lombok bestaat al sinds Haar leden komen voornamelijk uit Lombok. Er zijn momenteel ca. 200 ingeschreven leden en wekelijks bezoeken zo n 300 gelovigen de moskee. De moskee As-Sunna richt zich in de eerste plaats op het verzorgen van de dagelijkse gebeden. De moskee staat open voor iedereen en wordt zowel door mannen als ook door vrouwen bezocht. Het bestuur bestaat uit negen vrijwilligers en de imam wordt uit eigen middelen betaald. Naast de gebedsdiensten verzorgt de moskee ook Arabische lessen voor kinderen, vrouwen en mannen. De volwassenen volgen de lessen doordeweeks en de kinderen in het weekend. Tevens organiseert de stichting bijeenkomsten over diverse vraagstukken zoals opvoeding. De bijeenkomsten worden begeleid door de imam of een gastspreker. Naast de educatieve activiteiten worden er ook sportactiviteiten en iftar maaltijden georganiseerd. Door de inzet van vrijwilligers probeert de moskee de buurt veilig te houden.

14 4. Islamitische Stichting Hoograven Moskee Essalaam Camminghaplantsoen 50, 3525 AL Utrecht De Islamitische Stichting Hoograven is opgericht in De nieuw opgebouwde Essalaam moskee is officieel geopend sinds februari Op doordeweekse dagen komen er ca. 700 mensen naar de moskee en vrijdags zijn dat er zo n Tijdens de maand Ramadan loopt dit aantal op tot meer dan 2500 gelovigen. Naast de dagelijkse gebeden worden er Arabische en Koranlessen gegeven aan kinderen en volwassenen. Tevens worden er themabijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met verschillende. De Islamitische Stichting Hoograven is een onafhankelijke moskee, die niet is aangesloten bij een koepelorganisatie. De moskee valt op doordat zij actief is binnen de Dialooggroep Samenleven in Tolsteeg en Hoograven. Dit initiatief is ontstaan na de aanslagen van 11 september Samen met enkele kerken hebben zij het initiatief genomen om de dialooggroep op te richten. Door ontmoeting, activiteit en dialoog proberen zij autochtonen en allochtonen nader tot elkaar te brengen. Tussen 2001 en 2005 kwam de groep maandelijks bijeen en probeerde op die manier de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk te stimuleren.

15 5. Islamitische Vereniging Kanaleneiland Sayidina Ibrahim Moskee Attleeplatsoen 37, 3527 BA Utrecht Deze moskee kan vooralsnog geen informatieve bijdrage leveren, maar het bestuur is wel bezig met het opzetten van een eigen website.

16 6. Stichting moskee Abi Bakr Assadik Berlagestraat 100, 3505 BC Utrecht De Abi Bakr Assadik moskee is in 2005 geopend. Daarvoor zaten de leden vijf jaar lang in de Christinaschool in Utrecht. De moskee is ontstaan uit de behoefte van de moslims in de wijk Zuilen aan een moskee in de buurt. De gelovigen uit Zuilen moesten namelijk eerst naar andere moskeeën voor het dagelijkse gebed en andere activiteiten. Zo n 30 mensen hebben zich daarom verzameld en sterk gemaakt voor een moskee dichterbij. Na gesprekken met het wijkbeheer werd de grond aan de Berlagestraat aangeboden voor de bouw van een nieuwe moskee. In 2003 werd gestart met de bouw van de moskee en in 2005 was het voltooid. Het geld voor de bouw werd onder andere ingezameld binnen de eigen kring en bij andere moskeeën door een daarvoor ingestelde commissie. De moskee is een stichting en draait volledig op vrijwilligers. De imam is een niet officieel daarvoor opgeleide voorganger, omdat dit moeilijk te organiseren is vanuit Marokko. De leden van de moskee betalen de imam en het onderhoud aan de moskee door een jaarlijkse contributie te betalen. De bezoekers bestaan uit verschillende etniciteiten, zoals Somaliërs, Turken, maar ook Nederlandse bekeerlingen. Door de variëteit aan bezoekers worden de preken in het Arabisch gehouden. De vrouwen hebben hun eigen gebedsruimte en organiseren met elkaar sociale activiteiten. Op vrijdag bezoeken zo n 250 mensen de moskee. Na de diensten blijven mensen vaak nog in en rond de moskee praten en onderhouden op die manier hun sociale contacten. De moskee biedt ruimte voor Koranlessen aan de kinderen op zaterdag en zondag. De jeugd wordt onderwezen over de Koran, leert Arabisch, maar krijgt ook les over het leven in Nederland. Tevens ontvangt de moskee andere bezoekers en geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van schoolexcursies. De moskee beantwoordt dan vragen over de islam. Er zijn contacten met andere Marokkaanse moskeeën in Utrecht. Eens in de zoveel tijd is er een overleg met die moskeeën over bijvoorbeeld de ramadan of de imam. Ook is er met onder andere de El-Fath moskee, de Essalaam moskee en de As-Sunna moskee een gezamenlijke gebedskalender. Binnen de wijk Zuilen probeert de moskee het dialoog draaiende te houden door in contact te blijven met de buurt. Over het algemeen accepteren de mensen uit de buurt de moskee dan ook.

17

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht

Islamitische Culturele Vereniging. Aksa moskee Dordrecht Islamitische Culturele Vereniging Aksa moskee Dordrecht 1 Voorwoord De Islamitische Culturele Vereniging is sinds 1990 actief in de wijk Krispijn in Dordrecht. Eerst vanuit een woning aan de Jacob van

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 ISN Ulu Moskee Leeuwarden Drachten Beleidsplan 2015-2020 M e e r j a r e n p l a n A N B I ISN Ulu Moskee Noordvliet 7 8921 GD Leeuwarden info@turksemoskee.nl www.turksemoskee.nl November 2015 ISN Ulu

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 Nr. 132 BRIEF

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2014 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam E-mail: info@stichtingwitboek.nl Kvk-nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

NEEN JOS WOUTERS, directeur basisschool De Horizon in Beringen-Mijn.

NEEN JOS WOUTERS, directeur basisschool De Horizon in Beringen-Mijn. HollandseHoogte DE STANDAARD 14 BINNENLAND DONDERDAG 17 JUNI 2010 Kan De overste van de Broeders van Liefde, broeder René Stockman, pleit in Tertio voor lessen islamitische godsdienst in katholieke scholen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 VAN STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM Cursus Nederlands Multiculturele Kinderfeestdag Themadagen voor vrouwen Fancy Fair Schoonmaakactie van de buurt Voorlichtingsbijeenkomsten Allochtone inwoners die langer dan 6 jaar aaneengesloten in het

Nadere informatie

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek

Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Islam door vrouwenogen 3: Ontmoeting met moslimvrouwen of moskeebezoek Situering Doelen: Wederzijdse kennismaking en ontmoeting van christelijke en moslimvrouwen (of kennismaking met gebedsruimte van moslims

Nadere informatie

Welkom bij Barrio Life!

Welkom bij Barrio Life! Welkom bij Barrio Life! Trektochten- Wandelreizen- Bouwstenen - Rondreizen Reisavonturen met de lokale bevolking Sahara Marokko Andalusië Portugal Amazone Ethiopië Welkom in Fez Brochure Kunst Taal & Religie:

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2011 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam Email: info@stichtingwitboek.nl Kvk Nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Produit de Maroc Amal Farahi Regionaal Zorgberaad Midden- Holland Mei 2009 Europees

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Zorg aan migranten Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum De oudere migrant als klant Allochtone dementerenden 2008: ongeveer 120 duizend niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. 2015: ongeveer 260

Nadere informatie

Activiteitenkalender December

Activiteitenkalender December Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag zaterdag zondag 1 20u Diversiteitsplanning Circusplaneet vzw meer info: frank@voemvzw.be. Cirk Divers 2 + 17u30 18u30: Intervisie Begeleiders 3 18u00 13u30 16u

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Allochtone groepen in Utrecht

Allochtone groepen in Utrecht Allochtone groepen in Utrecht In dit infoblad is statistische en culturele achtergrond informatie opgenomen over allochtonen in Utrecht. Met name wordt ingegaan op de Turkse en Marokkaanse groepen, omdat

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Van 1 t/m 14 november 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over mensenrechten, maatschappelijk

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK TEVREDENHEIDSONDERZOEK Platform Internationale - en Migrantenkerken In maart en april hebben wij een aantal kerken gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten en aanvullingen van

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

januari 2015 Datum Dag Activiteit Locatie Voor wie Tijd Organisatie

januari 2015 Datum Dag Activiteit Locatie Voor wie Tijd Organisatie januari 2015 5 januari Maandag Project Samen op weg De Toeloop, Tongelre Bewoners Tongelre 13.00 15.00 uur Fatma/Tayfun 6 januari Dinsdag Project Samen op weg Basisschool De 7 januari Woensdag Ontmoetingsochtend

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam

Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Jaarrekening 2014 van Stichting Mili Görüs Selimiye Amsterdam Adres: Govert Flinckstraat 286 1073 CG Amsterdam i Inhoudsopgave 1 Samenstellingsverklaring ii 2 Balans per 31 december 2014 1 3 Staat van

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling

Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling Onderzoeksverslag Geloven in duurzame ontwikkeling Een verkennend onderzoek naar kansen en mogelijkheden om moskeeën te betrekken bij duurzame ontwikkeling op wijkniveau. Dit verslag is ontwikkeld door

Nadere informatie

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Anders in Gesprek over pleegzorg Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Dat en meer heeft Avanti als Stedelijk Platform

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Kernactiviteit De kernactiviteit van de Stichting Tilburg in Dialoog is het organiseren van de Week van de Dialoog. In deze

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 Terugblik en vooruitblik Variant Goes blikt terug op het jaar 2014. Samenleven doe je met elkaar was de leidraad voor de activiteiten van

Nadere informatie

Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012

Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012 Verslag Werkgroep sexualiteit en discriminatie Thema homo- emancipatie en discriminatie 2012 Maandag 27 augustus 2012 Na enige voorbereidende besprekingen hebben we een tiental mensen uitgenodigd deel

Nadere informatie

DAKIRA MAROKKAANSE MIGRATIE IN VLAANDEREN EN LEUVEN

DAKIRA MAROKKAANSE MIGRATIE IN VLAANDEREN EN LEUVEN DAKIRA MAROKKAANSE MIGRATIE IN VLAANDEREN EN LEUVEN Onder de noemer Dakira Arabisch voor herinnering staan september en oktober 2015 in Leuven in het teken van de geschiedenis van de Marokkaanse migratie

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG

CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG CULTURELE HERKOMST VAN CLIËNTEN IN DE GGZ EN VERSLAVINGSZORG 1 Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg Aantal cliënten in de GGZ naar land van herkomst Aantal cliënten in 2006 Aantal

Nadere informatie

Selimiye moskee Heusden-Zolder

Selimiye moskee Heusden-Zolder Selimiye moskee Heusden-Zolder Gelieve voor het betreden van de moskee uw schoenen uit te doen en ze te plaatsen in de daarvoor bestemde rekken. Wil u ook zo vriendelijk zijn om het tapijt niet met uw

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND

ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND TUBA MOSKEE STEENWIJK Beleidsplan 2010-2015 Adres : Gasthuislaan 20-22, 8331 MX Steenwijk Tel/fax : (0521) 51 70 82 E-mail : steenwijktubacami@hotmail.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Al Islah

Beleidsplan Stichting Al Islah [2014/2015] Beleidsplan Stichting Al Islah Ampsenseweg 8 E-mail: info@alislah.nl 7241 NB Lochem Internet: www.alislah.nl Tel.: 0573-280198 KvK: 27246003 Fax: 0573-280199 Bank: NL84INGB0009237952 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS

GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS Geachte ouders en/of verzorgers, Via de website van de school willen wij u informatie geven over het IKOS en de lessen godsdienstig vormingsonderwijs op De Achtbaan. Het

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING ISLAM STUDIEWIJZER 3VWO

LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING ISLAM STUDIEWIJZER 3VWO LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING ISLAM STUDIEWIJZER 3VWO STUDIEWIJZER Let op: alle belangrijke data staan in de studiewijzer vermeld. Je weet dus precies wat je wanneer kan verwachten. Les 1 Culture Clash?

Nadere informatie

Opvang van een Islamitisch pleegkind

Opvang van een Islamitisch pleegkind Opvang van een Islamitisch pleegkind Inleiding: Het Dialooghuis heeft in het tweede en derde kwartaal van 2014 een onderzoek gedaan bij besturen en religieuze leiders van moskeeën en culturele instellingen,

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Menukaart van het project. Open Your Mind Nijmegen. Vervolgaanbod na de voorstelling van Mind Mix

Menukaart van het project. Open Your Mind Nijmegen. Vervolgaanbod na de voorstelling van Mind Mix Menukaart van het project Open Your Mind Nijmegen Vervolgaanbod na de voorstelling van Mind Mix Menukaart In deze menukaart vindt u een overzicht van mogelijke vervolgactiviteiten na de voorstelling van

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging ALGEMEEN Geestelijke verzorging Op verhaal komen Geestelijke verzorging is er voor u als patiënt en uw naasten. In deze folder vindt u meer informatie over: Wat Geestelijke verzorging is Een persoonlijk

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context.

Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context. Naïma Lafrarchi EXPOO Brussel 10 december 2015 1 OVERZICHT - Inleiding

Nadere informatie

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Studiedag Kleurrijke Maatzorg Gaby Jennes, 14 oktober 2011 Iets over de opleiding gw Opleiding voor volwassenen (sinds 1960), geaccrediteerd

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Opgave 2 Religie en integratie

Opgave 2 Religie en integratie Opgave 2 Religie en integratie Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. Inleiding Zijn Islamieten die geïntegreerd zijn minder religieus? Is integreren moeilijker als iemand

Nadere informatie

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj

Theorieboek. 3Q De vijf zuilen van de Islam 1. De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj 3Q De vijf zuilen van de Islam 1 Wat zijn en houden de vijf zuilen van de Islam in? De Sahada,de Salaat, de Zakaat, de Sawm en de Hadj Het geloof van de Islam steunt op vijf zuilen. Deze zuilen zijn de

Nadere informatie

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Jaarplan 2015 Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Inhoudsopgave Inleiding Wie? Wat? Waarom? Programma 2015 Welke activiteiten plannen we volgend jaar? Sport en cultuur

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Marrakesh. nemen je nu op rondreis door de stad Marrakesh, met haar mooie gebouwen en rijke cultuur. Al je zintuigen

Marrakesh. nemen je nu op rondreis door de stad Marrakesh, met haar mooie gebouwen en rijke cultuur. Al je zintuigen Marrakesh Wanneer je de wil betreden moet je eerst voorbij de wachters geraken die de poorten van de stad bewaken. Deze poorten zijn de enige toegangswegen tot de stad Marrakesh, die door een stadsmuur

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Harley-Davidson Club Nederland

Harley-Davidson Club Nederland Harley-Davidson Club Nederland Harley rijden... én meer! Harley-Davidson Club Nederland De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN), opgericht 31 maart 1962, is een van de oudste en grootste H-D clubs van

Nadere informatie

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT 2015 Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN), Adres: postbus 56666, 1040 AR Amsterdam, e-mail: info@sgan.nl tel: 0880036501 www.sgan.nl IBAN: NL57 INGB 0005961390

Nadere informatie

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Sophie Withaeckx & Shaireen Aftab RHEA Onderzoekscentrum Gender & Diversiteit (VUB) Ella vzw Kenniscentrum Gender & Etniciteit

Nadere informatie

Islam in Nederland Wat is een moskee? Ontwerpproces Blauwe Moskee Gebedsruimte Koepel en minaret Geïntegreerd bouwen Afwerking en inrichting Ontstaan

Islam in Nederland Wat is een moskee? Ontwerpproces Blauwe Moskee Gebedsruimte Koepel en minaret Geïntegreerd bouwen Afwerking en inrichting Ontstaan Islam in Nederland Wat is een moskee? Ontwerpproces Blauwe Moskee Gebedsruimte Koepel en minaret Geïntegreerd bouwen Afwerking en inrichting Ontstaan moskee Veranderende maatschappij Zichtbaarheid islam

Nadere informatie

1.1 Omcirkel het juiste antwoord.

1.1 Omcirkel het juiste antwoord. 1.1 Vraag 1 Je persoonlijke identiteit wordt gevormd door A. Geluk & tegenslag B. Aanleg & opvoeding C. School & opvoeding D. Yin & yang Vraag 2 Wat is een voorbeeld van je sociale identiteit? A. Amateurvoetballer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof.

Zoals wij Jezus kennen, zo kennen zij de profeet Mohammed als verkondiger van het geloof. Islam 1. Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is Islam? 3. Het dagelijkse leven 4. Enkele rituelen 5. De dood 6. Feesten 7. Bibliografie 2. Wat is Islam? De Islam is één van de vijf wereldgodsdiensten. Hij is niet

Nadere informatie

Presentatie voor: MOC Schilderswijk te Den Haag Datum: 22 januari 2015

Presentatie voor: MOC Schilderswijk te Den Haag Datum: 22 januari 2015 Presentatie voor: MOC Schilderswijk te Den Haag Datum: 22 januari 2015 Door: Dick Keus Programma Vragen: 1. Wat vind je het mooiste aan jouw religie? 2. Hoe merk je dat / heeft dat invloed op je dagelijks

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl Signaleren en aanpak van eenzaamheid www.cvo.vu.nl Meer informatie over deze brochure vindt u op de website www.cvo.vu.nl. Op deze site kunt u exemplaren van de brochure bestellen of een PDF-bestand downloaden.

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5)

Jaarverslag 2014. inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Jaarverslag 2014 inclusief jaarrekening 2014 (vanaf pag 5) Dit is het eerste jaarverslag van de op 4 oktober 2014 geopende kleinschalige kinderboerderij De Knuffelweide aan de Industrieweg 3 in Amerongen.

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang 2012-2016 Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016 Augustus 2012 0 Inhoud Inleiding... 1 Geschiedenis van de Beraadgroep Samenlevingsvragen...

Nadere informatie