studenteninformatie Onthaalbrochure IZ interne GezondheidsZorg met een Ziel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studenteninformatie Onthaalbrochure IZ interne GezondheidsZorg met een Ziel"

Transcriptie

1 i studenteninformatie IZ interne Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel

2

3 Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken en alvast de meest voorkomende vragen beantwoorden. Ook onze verwachtingen naar jou zijn erin opgenomen. Op deze manier hopen we ons nog beter op elkaar af te stemmen. Je zal merken dat er op onze afdeling een heel nauwe samenwerking is tussen verpleegkundigen, artsen en studenten. Tijdens je stage ben je deel van ons team en verwachten wij dan ook dat je samen met ons onze doelstellingen helpt te realiseren: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg. We begrijpen dat dit mogelijk bij jou de nodige spanning met zich meebrengt om de stage aan te vatten. Ook voor ons was het ooit eens de eerste dag. Deze brochure kwam tot stand samen met de mentoren op onze afdeling. Ze zijn jullie belangrijkste aanspreekpunt voor vragen. We wensen je alvast een leerrijke stage waar je met veel voldoening op kan terugblikken. Verpleegkundig team Mentoren: Julie Vanoverbeke en Nele Staelens Adjunct-hoofdverpleegkundige: Iris Dejaeghere Hoofdverpleegkundige: Tom Verbeke 3

4 Inhoud 1 Voorstelling van afdeling: algemene gegevens Verwachtingen ten aanzien van studenten Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid Meest voorkomende verpleegkundige technieken Pathologieën, onderzoeken en behandelingen in een overzichtstabel Procedures Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van mentorschap Bijkomende informatie

5 1 Voorstelling van de afdeling: algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Tom Verbeke Adj.-hoofdverpleegkundige: Iris Dejaeghere Mentoren: Julie Van Overbeke Nele Staelens Telefoon: Specialismen: Cardiologie, Pneumologie, Gastro-enterologie, Endocrinologie, Nefrologie en Neurologie. Aantal bedden: 8 Bezoekuren: uur uur uur 5

6 2 Verwachtingen ten aanzien van studenten 2.1 Wat wij verwachten van een student We verwachten van je dat je de verpleegkundige handelingen uit het eerste en tweede jaar goed kent. Indien je bepaalde basistechnieken nog niet voldoende beheerst herhaal je de theorie voor de aanvang van de stage en neem je deze handelingen ook op in je doelstellingen. Formuleer tegen de eerste stagedag je doelstellingen. Deze doelstellingen overlopen we de eerste dag en toetsen we naar haalbaarheid. We proberen samen met jou je doelstellingen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden op dat moment. Een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het dragen van uurwerken, ringen en andere juwelen wordt niet toegestaan. Je nagels dienen verzorgd en kortgeknipt te zijn. We willen je stimuleren tot zelfstandigheid, maar anderzijds: vraag ook tijdig advies bij twijfel. Initiatief nemen vinden we eveneens belangrijk. Wees kritisch bij elke handeling. Stel het waarom van de uit te voeren handeling in vraag, verzamel voldoende gegevens alvorens een taak aan te vatten en bekijk hoe je het efficiënt en professioneel kan aanpakken. Indien je ondanks alle voorzorgen toch een fout maakt, op welk gebied dan ook, wees eerlijk en kom dit altijd melden! Elke fout kan immers belangrijke gevolgen hebben. Tijdens de stage mag je ook oefenen op overdracht van patiëntengegevens naar collega s of artsen. Je mag steeds zelf aanbrengen dat je dit wilt doen. Respecteer de privacy en het beroepsgeheim. Informatie geven aan patiënten en familie gebeurt steeds door de arts of de verantwoordelijke verpleegkundige. Je mag deze gesprekken gerust bijwonen. Bij ziekte: verwittig tijdig de afdeling voor de aanvang van je shift. Verwittig ook je school. Op de eerste stagedag vragen we ons een telefoonnummer en 6

7 mailadres door te geven waarop we je kunnen bereiken. Studenten moeten bij aanvang van hun stage een medisch attest kunnen voorleggen. Anders dan op je vorige stages, zal je kennis maken met de zorg voor de kritisch zieke patiënt en de gelegenheid krijgen om veel nieuwe technieken aan te leren. Hieronder krijg je een opsomming van wat je kan verwachten. Laat het je vooral niet afschrikken. We begeleiden je voortdurend en gaan samen met jou stap voor stap werken aan een boeiende, leerrijke stage. Controle van de parameters, interpretatie en rapportage aan de verantwoordelijke verpleegkundige en indien nodig aan de dokter intensivist. Toediening van medicatie, van courant gebruikte medicatie ken je de werking, interacties, Basis- en detailzorgen bij de IZ-patiënt. Werken met spuitpompen, infuuspompen en infuussnelheden kunnen berekenen. Drukmetingssystemen: verpleegkundige aandachtspunten, bloedafname via arteriële lijn. Zorg en kennis rond de ETT of canule: aspireren, fixeren, cuffdrukmeting, verzorging van een tracheotomie, bagsqueezing, Beademing: verpleegkundige aandachtspunten, controles, weaning, basiskennis rond ph-meting. Assistentie bij het plaatsen van een centrale en/of arteriële catheter, pigtail, thoraxdrainage, punctie. Swann Ganz katheter: basiskennis en zorg. Gestructureerde observatie en rapportage. Inzicht krijgen in de verschillende ziektebeelden. Deze stage zal voor elke student anders zijn. Afhankelijk van de op dat moment voorkomende pathologie, drukte op dienst, zal je veel of minder kansen krijgen. Breng dus gerust initiatieven of vragen aan wat je nog wil doen, waarover je nog uitleg wil. Ook reeds gekende technieken, waarbij je nog niet echt routine hebt, kunnen geoefend worden. Zo leer je functioneren in teamverband. Wij zijn tenslotte je toekomstige collega s! 7

8 2.2 Wat een student van ons kan verwachten Op de eerste stagedag wordt een introductie voorzien voor studenten die nieuw zijn in het ziekenhuis. Ze vangt aan om 8 uur. Je wordt hiervoor verwacht in de inkomhal van de vierde verdieping van het gebouw interne geneeskunde. Een vriendelijke, deskundige begeleiding en uitleg door de verpleegkundigen. We stimuleren je leerproces, en bieden je kansen aan om nieuwe, maar ook gekende technieken te oefenen. Mogelijkheid tot inzage van literatuur (handboeken-intranet- internet). Bijwonen van onderzoeken of operaties gebeuren in onderlinge afspraak met de mentor of (hoofd)verpleegkundige. Ook het bijwonen van een hartoperatie/hartkatheterisatieprocedure behoort tot de mogelijkheden. Bijwonen van informatieve gesprekken met patiënt en/of familie. Continue feedback, tussentijdse evaluatie en een grondige eindevaluatie met oog voor opbouwende commentaren. Bijwonen van overdracht en stafmomenten. Multidisciplinaire samenwerking. Informatiebrochures. Scriptiebegeleiding, masterproefbegeleiding. 8

9 3 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid uur: Start vroegdienst, patiëntenoverdracht van nachtdienst naar vroegdienst uur: Inzage verpleegdossiers, klaarmaken ochtendmedicatie uur: Start ochtendverzorging uur: Ontbijt uur: Briefing naar (adjunct)hoofdverpleegkundige door de shiftverantwoordelijke uur: Start doktersronde door de dokter intensivist uur: Stafmoment met dr. intensivist, dr. anesthesist, dr. assistent interne, (adjunct)hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, bacteriologie (donderdag), kinesist, diëtiste uur: Uitvoeren medische instructies na het stafmoment uur: Bezoekmoment, te woord staan van familieleden. bijwonen van eventuele gesprekken met de arts uur: Middagmaal uur: Uitgebreide controle: arteriële Ph-meting, CVD, glycemiebepaling, ijking drukmetingssystemen, temperatuurbepaling, Laatste grondige check-up van patiënt, met oog voor orde van de patiëntenbox uur: Start avonddienst, overdracht naar avonddienst uur: Inzage verpleegdossiers, klaarmaken middagmedicatie uur: Koffie uur: Opbergen apotheek en andere geleverde materialen uur: Bezoekmoment, te woord staan van familieleden uur: Start middagverzorging uur: Avondeten uur: Uitgebreide controle: Arteriële Ph-meting, CVD, glycemiebepaling, ijking drukmetingssystemen, temperatuurbepaling, vochtbalans 9

10 19.00 uur: Bezoekmoment: te woord staan van familieleden uur: Laatste grondige check-up van patiënt, met oog voor orde van de patiëntenbox uur: Start nachtdienst, overdracht naar de nachtverpleegkundige uur: Inzage verpleegdossiers, klaarmaken nachtmedicatie uur: Eerste patiëntenronde nachtdienst uur: Uitgebreide controle: arteriële Ph-meting, CVD, glycemiebepaling, ijking drukmetingssystemen, temperatuurbepaling, uur: Uitgebreide controle: arteriële Ph-meting, CVD, glycemiebepaling, ijking drukmetingsystemen, temperatuurbepaling, vochtbalans, bloedafname, ECG afname, Laatste grondige check-up van patiënt, met oog voor orde van de patiëntenbox uur: Einde nachtdienst. Elk uur: controle pols, bloeddruk, ademhaling, saturatie, urinedebiet, maagvocht, hartritme, beademingsparameters, neurologische parameters, vochtverlies via drainagesystemen, (frequenter naargelang noodzaak). Op voorgeschreven tijdstippen: toedienen medicatie. Frequent: glycemie, temperatuur, arterieel bloedgas, pijn, Continu: observatie, zodat elke wijziging in de algemene toestand onmiddellijk opgemerkt wordt. Checklist: elke overdracht wordt afgesloten met het overlopen van de checklist kritieke diensten. Controle van: ademhaling: - instelling beademingstoestel - aanwezigheid ambu + correct masker - saturatiemeting, alarmgrenzen - aspiratie 10

11 - thoraxdrainage: vacuüm, luchtlek, lekkage hemodynamisch: - pols: frequentie, PM?, ritme, alarmgrenzen - RR + CVD + Swann ganz: nullen, alarmgrenzen - Perfusies: wat? Snelheid, dosering - Voldoende klaargemaakte spuiten Urinair: - BS/urethercatheters, knikking? Digestief: - MS: controle positie, maagpomp? Mobiliteit: - Fixatie patiënt? Verbanden: - Lekkage? - Drain(s): vacuüm, lekkage? 4 Meest voorkomende verpleegkundige technieken Het volledige inloopplan zal je mentor met jou overlopen. 11

12 5 Pathologieën, onderzoeken en behandelingen in een overzichtstabel 5.1 Pathologie De afdeling is bestemd om de kritisch zieke patiënt te verzorgen. Dat betekent dat één of meerdere vitale functies gestoord zijn of dreigen gestoord te raken, waardoor de patiënt in een levensbedreigende situatie kan terecht komen. We trachten deze functies te ondersteunen. De pathologieën zijn zeer uiteenlopend en variërend, wat een zeer uitgebreide kennis vereist. Dit zorgt voor heel wat afwisseling in een zeer boeiend werkveld. Cardiologie Pneumologie AMI Ritmestoornissen IABP Hartfalen Cordecompensatie ALO Cardiogene Shock Pré-op patiënt voor CABG of klepoperaties... COPD-opstoot ARDS Pneumothorax Pneumonie Longembolen... 12

13 Neurologie Nefrologie Gastro-enterologie Endocrinologie Reanimatie en shockpatiënten CVA Hersenbloeding Status Epilepticus Guillain Barré... ANI Elektrolytenstoornissen... GI-bloeding Pancreatitis (Sub)obstructie... Keto-acidose Intoxicaties Welke onderzoeken gebeuren bed-side op de afdeling? Labo Bloedafname veneus arterieel Kweken sputum urine haemocultuur - wondvocht... Radiologie RX Thorax Echo Abdomen/ Echo Pleura Duplex Carotiden/ Duplex OL Neurologische onderzoeken EEG, SEPP, BERA Cardiologische onderzoeken EKG echo cardio ( transthoracaal - transoesophagaal) 13

14 Gastro-intesinale onderzoeken Gastroscopie Pneumologische onderzoeken Bronchoscopie BAL Andere Blaasdrukmeting Consult Logopedie 5.3 Welke onderzoeken gebeuren buiten de afdeling? CT Hersenen CT Thorax CT Abdomen NMR Coronarografie Angiografie 14

15 6 Procedures Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en zorgkwaliteit te garanderen. Je vindt ze terug op intranet onder de rubriek verpleegkundig-paramedisch departement\procedures. 7 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep Mentorschap Beleidslijnen een visie over mentorschap uitgeschreven. Deze visie kan samengevat worden in 5 krachtlijnen. De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid; Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende verpleegkundige voor de student verpleegkunde; De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uitwerken van een organisatorisch kader; De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving; De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschapproject. De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 15

16 8 Bijkomende informatie 8.1 Architectonisch Onze afdeling bevindt zich op de 3e verdieping van het gebouw Interne Geneeskunde. Wij beschikken op onze afdeling over 8 bedden waarvan 2 isolatieboxen. Samen met IZ heelkunde heeft het ziekenhuis in totaal 22 IZ bedden. Centraal in de afdeling bevindt zich de verpleegpost, met centrale monitoring. Links hiervan ligt de dienstkeuken en utility. Rechts hebben we een bergruimte en bureaus voor de hoofdverpleegkundige en de dokter Intensivist. Aan de ingangsdeur bevindt zich een kleine wachtruimte voor bezoekers. Elke patiëntenbox is voorzien van de nodige aansluitingen voor O2, perslucht en vacuüm. Standaard vind je per positie aan de ene zijde van het bed de monitor met alle toebehoren en een reaknop voor noodsituaties. Ook dubbele aspiratie is voorzien aan deze zijde van het bed. Aan de andere zijde zijn er één infuuspomp en drie spuitpompen voorzien, een plaatje om arteriële drukkits te bevestigen en een ambu. Achter het bed staat steeds een beademingstoestel klaar voor gebruik. Per patiënt is er naast een persoonlijke nachtkast, ook een opbergroltafel voorzien. Die wordt gebruikt om de observatiefiches in te vullen en bevat veelgebruikt materiaal. 8.2 Wie is wie? Tom Verbeke, hoofdverpleegkundige en Iris Dejaeghere adjuncthoofdverpleegkundige, leiden zowel de afdeling IZ interne als IZ heelkunde. Op onze afdeling doen we beroep op 3 dokters intensivisten. Dr. H. t Kindt, cardioloog-intensivist, tevens diensthoofd Dr. C. De Cock, pneumoloog-intensivist Dr. M. Schurgers, nefroloog-intensivist De intensivisten werken met een beurtrol en zijn een volledige week verantwoordelijk voor de afdeling. Ze worden bijgestaan door een specialist in opleiding. 16

17 8.3 Personeelsbezetting Op intensieve zorg interne werken we zowel in de vroegdienst als in de avonddienst met 3 verpleegkundigen voor 8 patiënten. Elke verpleegkundige draagt de verantwoordelijkheid voor twee of drie patiënten. Tijdens de nachtdienst wordt er met 2 verpleegkundigen gewerkt, waarbij elke verpleegkundige de zorg opneemt voor maximum 4 patiënten. Daarnaast functioneren wij ook als reanimatieteam binnen het ziekenhuis voor de afdelingen interne geneeskunde en participeren wij in het rapid respons team. Van de verpleegkundigen die op intensieve zorg werken wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel spoed en intensieve zorg, of deze binnen een aanvaardbare termijn behalen. De diensturen zijn als volgt: Vroegdienst: tot uur, met 30 lunchpauze. Avonddienst: tot uur, met 30 lunchpauze. Nachtdienst: tot uur. De diensturen van de studenten worden in onderling overleg met de hoofdverpleegkundige bepaald. 8.4 Integrerende verpleging Op onze afdeling wordt gewerkt volgens het principe van integrerende verpleging. De verantwoordelijke verpleegkundige wordt dus de totaalzorg van een aantal patiënten toegewezen. Zij kan steeds een beroep doen op de hulp van een collega-verpleegkundige of logistiek assistente. De studenten worden gekoppeld aan een verpleegkundige en samen ben je medeverantwoordelijk voor de toegewezen patiënten. Alle handelingen gebeuren onder supervisie van deze persoon. Je kan dan ook met je vragen bij hem/haar terecht. Uiteraard zijn ook andere leden van het team steeds bereid om op je vragen te antwoorden. 8.5 Evaluatie Er wordt van je verwacht dat je zelf regelmatig feedback vraagt en zelf je 17

18 begeleidingsformulier aanbiedt aan de verpleegkundige met wie je werkt. Halfweg van de stageperiode gebeurt een tussentijdse evaluatie samen met de (adjunct)hoofdverpleegkundige. Hierbij worden positieve punten en werkpunten overlopen. Nieuwe doelstellingen worden bepaald. Op het einde van de stageperiode gebeurt een eindevaluatie. Ze gaat door samen met de (adjunct)hoofdverpleegkundige en de stagebegeleiding van de school. Hierbij wordt aandacht geschonken aan je functioneren en de evolutie die je doormaakte gedurende de stageperiode. Aan de hand van enkele vragen over een concrete patiëntensituatie wordt je verworven kennis getoetst aan onze verwachtingen. 8.6 Varia Je kan beschikken over een afsluitbaar kleedhokje. De kleedruimte bevindt zich op de afdeling 3.3, vlakbij intensieve zorgen. Er wordt een waarborg van 10 euro gevraagd voor de sleutel. Een formulier wordt hiervoor ingevuld op de eerste stagedag. Indien je nachtdienst doet, voorzien we een warme maaltijd voor je Tot slot Deze bundel is niet allesomvattend, het is veeleer een leidraad om je stageperiode zo vlot mogelijk te laten verlopen. Laat je niet afschrikken door onverwachte omstandigheden of acute situaties, je staat er immers nooit alleen voor. We zijn steeds bereid te luisteren naar je vragen, bemerkingen,. Stel vragen waar nodig, en vraag de nodige ondersteuning bij twijfel of problemen. Om de zorg efficiënt uit te voeren, vooral in urgentiesituaties, is samenwerking van vitaal belang. Ook als student neem je hieraan deel! Succes tijdens je stage. Het verpleegkundig team van intensieve zorg.

19

20 Juli AZ Maria Middelares vzw en haar artsen hebben deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares, haar personeel en haar artsen hiervoor niet aansprakelijk. Tel campus Maria Middelares: Kortrijksesteenweg Gent campus Sint-Jozef: Kliniekstraat Gentbrugge

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie High Care Spoed Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure IZ heelkunde GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure IZ heelkunde GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie IZ heelkunde Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken en alvast de meest voorkomende vragen

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Interne 1 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C3 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C3 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde C3 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie 1e interne geneeskunde Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne D4 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne D4 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Interne D4 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie

Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op onze afdeling Poli Diabeteseducatie. Met deze brochure willen we je wegwijs maken.

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure E104

Dienstgebonden informatiebrochure E104 Dienstgebonden informatiebrochure E104 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op E104. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde C2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning

Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning Informatiebrochure student Logistiek Assistent- Zorgondersteuning 1 Voorwoord Beste student, Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure D501

Dienstgebonden informatiebrochure D501 Dienstgebonden informatiebrochure D501 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op D501. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Onthaalbrochure Spoedgevallendienst GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Spoedgevallendienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Inhoud Voorwoord... 5 1. De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2. Aankomst op de spoedgevallendienst...

Nadere informatie

INTENSIEVE ZORG. PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling)

INTENSIEVE ZORG. PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) INTENSIEVE ZORG PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) INTENSIEVE ZORG PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) De afdeling intensieve zorg De afdeling intensieve zorg is voor de meeste mensen een onbekende

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure CSA GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie CSA Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Ingang 12 route 1262

Ingang 12 route 1262 Ingang 12 route 1262 01. Inleiding In naam van alle personeelsleden heten we je van harte welkom op onze afdeling Intensieve Zorg heelkunde. Met deze beknopte bespreking willen wij je een idee geven over

Nadere informatie

Intensieve zorgen. Informatiebrochure voor studenten

Intensieve zorgen. Informatiebrochure voor studenten Intensieve zorgen Informatiebrochure voor studenten AZ Klina 2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 1.1 Wie is wie? 5 1.2 Grondplan intensieve zorgen 6 1.3 Bezoekregeling 7 1.4 Pathologieën en behandelingen 7

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Geriatrie G6 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Geriatrie G6 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Geriatrie G6 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Voorstelling. VE Intensieve Zorgen

Voorstelling. VE Intensieve Zorgen Voorstelling VE040-045 Intensieve Zorgen Versiedatum: 05/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Welkom aan alle studenten verpleegkunde op onze afdeling intensieve zorgen. Een groot deel van het succes van de tijd

Nadere informatie

Hartbewaking UZ Gent, 12k12IA. Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1

Hartbewaking UZ Gent, 12k12IA. Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1 Sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen HARTBEWAKING 12K12A HARTBEWAKINGK12A12 29/10/2013 1 Hartbewaking Inleiding Welkom op Hartbewaking, je toekomstige stagedienst. Op de afdeling Hartbewaking

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST

PATIËNTENINFO. Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST PATIËNTENINFO Onthaalbrochure Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLENDIENST Inhoud Voorwoord... 5 1 De kernactiviteit van de spoedgevallendienst... 6 2 Aankomst op de spoedgevallendienst... 6 3 De behandelkamers...

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. intensieve zorgen onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE intensieve zorgen onthaalbrochure Mevrouw, mijnheer Intensieve zorgen is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES

DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES i patiënteninformatie DAGZIEKENHUIS CAMPUS MARIA MIDDELARES Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie Onthaalbrochure studenten Cardiologie Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal bedden... 4 2.1.3.

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B4 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B4 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B4 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten pediatrie Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

verpleegeenheid intensieve zorg

verpleegeenheid intensieve zorg verpleegeenheid intensieve zorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf van belang kunnen zijn. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE PATIËNTENVERVOER

INTRODUCTIEBROCHURE PATIËNTENVERVOER INTRODUCTIEBROCHURE PATIËNTENVERVOER Inhoud Voorwoord... 3 Voorstelling van het ziekenhuis... 4 Voorstelling van patiëntenvervoer... 10 Wat is onze taak?... 10 Waar kan je ons vinden?... 10 Dienstregeling...

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Davina en Jolien Pneumologen: Dr.

Nadere informatie

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Dagziekenhuis campus Sint-Jozef Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw Mijnheer Deze brochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure D301

Dienstgebonden informatiebrochure D301 Dienstgebonden informatiebrochure D301 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op onze afdeling Niet Planbare Zorg. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Kraamafdeling GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Kraamafdeling GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Kraamafdeling Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Informatiebrochure D1

Informatiebrochure D1 Informatiebrochure D1 Wij - directie, artsen en alle medewerkers van het dagziekenhuis - heten u van harte welkom. We danken u voor de keuze voor ons ziekenhuis. We zullen u begeleiden tijdens uw verblijf

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. intensieve zorgen afdeling

Onthaalbrochure studenten. intensieve zorgen afdeling Onthaalbrochure studenten intensieve zorgen afdeling 1. WELKOM Welkom op de intensieve zorgen afdeling van het H. Hartziekenhuis te Mol. Deze brochure geeft een eerste indruk van onze dienst, maar is zeker

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6)

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis inwendige geneeskunde Hartelijk welkom in het Dagziekenhuis

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

patiënteninformatie Slaaponderzoek SLAAPKLINIEK GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Slaaponderzoek SLAAPKLINIEK GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie SLAAPKLINIEK Slaaponderzoek GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Deze brochure beschrijft het slaaponderzoek (polysomnografie). De informatie die hier gegeven wordt is

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Onthaalbrochure Spoed CA

Onthaalbrochure Spoed CA Onthaalbrochure Spoed CA Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege dienst: 07u00-12u00,

Nadere informatie

patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Zorgprogramma Oncologie Chemotherapie GezondheidsZorg met een Ziel VOORWOORD U hebt waarschijnlijk al verschillende onderzoeken en eventueel een chirurgische ingreep ondergaan. Stel

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

PATIËNTENINFO Algemene informatie

PATIËNTENINFO Algemene informatie PATIËNTENINFO Algemene informatie MEDIUM CARE ALGEMEEN Deze folder bevat algemene informatie over de dienst Medium Care (MCD402). Met deze informatie willen wij de vragen van praktische en organisatorische

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Chirurgisch daghospitaal Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Spoedgevallen. Informatiebrochure studenten

Spoedgevallen. Informatiebrochure studenten Spoedgevallen Informatiebrochure studenten Inhoud Welkom 3 1 Voorstelling van het team 4 1.1 Mentoren 4 2 Onze missie en visie over studentenbegeleiding 4 2.1 Missie: 4 2.2 Visie 4 3 Visie van AZ Klina

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax Introductiebrochure studenten Kraamafdeling / verloskamer Pastoor Paquaylaan 129-3550 Heusden-Zolder - Tel. 011 57 91 11 - Fax 011 57 94 00 VOORWOORD Welkom op onze Kraamafdeling en de verloskamer. Met

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Lisanne, Davina, Jolien en Lindsay

Nadere informatie

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid C3. Orthopedie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid C3 Orthopedie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op C3...4 2. Het team...4 2.1 Verpleegkundigen...4 2.2 Artsen...6 2.3 Paramedici...6 2.4 Secretaresse...7 2.5 Anderen...7 3. Bezoekregeling...7

Nadere informatie

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Hartelijk welkom in de verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het

Nadere informatie

Onthaalbrochure Dienst 8 Neurologie - Stroke Unit

Onthaalbrochure Dienst 8 Neurologie - Stroke Unit Onthaalbrochure Dienst 8 Neurologie - Stroke Unit Tel. nr. afdeling : 014/57 74 99 Kamer: / Tel. kamer: 014/57 74.. 1 Visie van de afdeling: Kwaliteitszorg aanbieden op een respectvolle en vriendelijke

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten

Onthaalbrochure studenten Onthaalbrochure studenten Materniteit / Verloskamer Neonatologie Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoudstafel 1. Voorwoord 2. Voorstelling van de afdeling 2.1 Multidisciplinair team 2.2 Architectuur

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Onthaalbrochure Intensieve Zorgen Afdeling Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact 2 Intensieve Zorgen Afdeling: T 014 71 22 21 T 014 71 22 22 E-mail: intensieve@azmol.be intensieve zorgen afdeling

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure C005

Dienstgebonden informatiebrochure C005 Dienstgebonden informatiebrochure C005 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op de spoedgevallendienst. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Operatiekwartier cpsj GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Operatiekwartier cpsj GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Operatiekwartier cpsj Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INZO

AFDELINGSPROFIEL INZO AFDELINGSPROFIEL INZO AFDELINGSPROFIEL INZO Voorstelling van de afdeling Geneeskundig diensthoofd: Dr. Buelens Verpleegkundig diensthoofd: Renaat Westerlinck Hoofdverpleegkundige: Dirk Andries Adjunct

Nadere informatie

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN 2 INHOUDSTAFEL INHOUD Welkom 4 1. Voorstelling van de dienst 5 1.1 Bereikbaarheid 5 1.2 Multi disciplinair team 6 1.3 Patiëntenpopulatie 6 1.4 Functie van de spoedopname

Nadere informatie

verpleegeenheid heelkunde

verpleegeenheid heelkunde verpleegeenheid heelkunde Hartelijk welkom in de verpleegeenheid heelkunde Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf van

Nadere informatie

patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie Dienst Anesthesie Meer weten over de pijnpomp G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Inhoud 1 Waaruit bestaat een PCA-systeem?...6 2 Wat is het voordeel van het PCA-systeem?...6

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Informatiebrochure ontwikkeld door Tom Schiepers en Elisabeth Schroeder in het kader van de bachelorproef, opleiding Professionele Bachelor in de Verpleegkunde, aan

Nadere informatie

De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Neonatologie 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Zorgverloop

Nadere informatie

patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Fitesse Multidisciplinaire aanpak van overgewicht en obesitas GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Overgewicht swingt bij velen alsmaar meer de pan uit Een multidisciplinair

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure A102

Dienstgebonden informatiebrochure A102 Dienstgebonden informatiebrochure A102 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op Dagziekenhuis chirurgie planbare zorg (A102). Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een

Nadere informatie