PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N"

Transcriptie

1 PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Augustus

2 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij, en ik hoop dat iedereen weer uitgerust aan de tweede helft van dit jaar kan beginnen. Onze informatie op de JFN site is nu ook voorzien van een link naar de webpagina van UT Stempelke op onze web site. In september start het rondzendverkeer weer. Er zijn voldoende boekjes en leden die nog niet zijn aangemeld voor de rondzending kunnen dit doen bij ondergetekende. Elk lid kan een rondzending krijgen, op onze ruilbeurs of op de clubavond en ook inleveren. De nieuwtjesdienst gaat in september 2014 weer van start. Stokboeken, catalogussen, supplementen en alle filatelistische attributen zijn bij de nieuwtjesdienst te bestellen. Ook nieuwtjes van landen en thematische postzegels over heel de wereld. Onze jeugdhoek heeft weer diverse aanvullingen van postzegels uit diverse landen en motieven. De heer Lei Hotterbeekx heeft onze site bijgewerkt en de jeugdvereniging Ut Stempelke heeft nu een eigen gedeelte op onze site onder de knop jeugd gekregen. Deze site kunt u direct bekijken op onderstaande link Uw mening, verhaal of gedachte kan op de site vermeldt worden. Ook als u manco s hebt kunnen deze in het clubblad vermeld worden. Een verzoek aan de leden om naar de clubavond of beurs dubbele zegels meen te nemen zodat er geruild kan worden. Uw voorzitter, Vic Bours 2

3 PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN Postzegelbeurs café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg AE Echt Zondag Van 9.30 ca uur: 31 augustus september oktober november december 2014 Postzegelbijeenkomst café Bie Alois Rijksweg Noord JA Susteren Maandag Van ca uur 16 juni september oktober november december Kerstviering 3

4 Rekeningnummers: - Penningmeester t.n.v. Peter Ernst - Regio Bank NL36RBRB inzake contributie Brachterzijde AW St. Joost - Rondzenddienst, inzake rondzending + Nieuwtjesdienst t.n.v. Vic Bours - ABN-AMRO Contributie 2015 Het bestuur verzoekt de contributie voor komend verenigingsjaar 2015 voor 1 November 2014 over te maken. Leden met het Filatelieblad betalen 27,50 en leden zonder betalen 15,00. Contributie t.n.v. Peter Ernst, St. Joost, Regio Bank nr inzake contributie filatelie. Wij verzoeken de leden dringend hieraan gevolg te geven omdat wij in de maand december afdracht moeten doen aan de bond. 4

5 PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN Jeugd Ut Stempelke Bestuurssamenstelling: - Voorzitter : Vic Bours - Vice-voorzitter : Herman Küppers - Secretaris : Lei Hotterbeekx - Penningmeester : Peter Ernst - Nieuwtjesdienst - Vic Bours - Rondzendingen - Vic Bours - Activiteitencommissie - Jo Ruijten - Public Relations - Lei Hotterbeekx Afdeling Jeugd: - Jeugdzaken : Jo Ruijten Ans van Herten De contributie bedraagt 25,00 per jaar, inclusief Filatelie en zonder Filatelie bedraagt de contributie Jeugd betaald aan contributie 8,00 Voor meer informatie : Vic Bours Telefoon : Verenigingslokaal - Ledenbijeenkomsten café Bie Alois Rijksweg Noord JA Susteren Telefoon Ruilbeurs café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg AE Echt Telefoon

6 Postzegeluitgiften tweede halfjaar juli Persoonlijke Postzegels Mauritshuis Internationaal 1: 1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels waarde 1 (gegomd) 14 juli Grenzeloos Nederland 2014 Japan: 3 postzegelvellen met 6 verschillende postzegels (gegomd) 2 augustus 12,5 jarig koninklijk huwelijk: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillende onderwerpen (gegomd) 11 augustus UNESCO Werelderfgoed Nederland: 1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 8 september 175 jaar Spoorwegen in Nederland: 1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 6 oktober Nederlandse DJ s: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 verschillend postzegels (gegomd) 17 oktober Dag van de Postzegels 2014: 1 postzegelvel met 10 gelijke postzegels (gegomd) 3 november Kinderpostzegels 2014: 1 postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd) ) 17 november Decemberzegels 2014: 1 postzegelvel met 20 verschillende postzegels (zelfklevend) 6

7 BRANDKASTZEGELS We kennen die van Nederland en Ned. Indië uit Verder zijn er die uit 1928 van Çuraçao en Suriname welke zijn overdrukt met de tekst Frankeerzegel en een frankeerwaarde om als gewone postzegel gebruikt te worden. Geen enkel ander land ter wereld heeft brandkastzegels uitgegeven, ze zijn dus wel bijzonder. SS Vondel (5900 ton, ) van de Stoomvaartmij Nederland Waarvoor dienden brandkastzegels? In 1921 ging alle post tussen Nederland en Ned.Indië per mailschip, gewoonlijk met de lijnschepen voor vracht en passagiers van de Rotterdamse Lloyd vanuit Rotterdam, of de Maatschappij Nederland vanuit Amsterdam. In 1921 waren dat (naar onze maatstaven) vrij kleine stoomschepen, pas na 1928 werden ze groot en luxueus zoals de huidige cruiseschepen. Hoe dan ook, als extra service werd na lang onderhandelen tussen de uitvinder, de PTT en de rederij op het bovendek van enige Maatschappij Nederland Indiëlijn-schepen een speciale Blaaderen-brandkast geplaatst die niet alleen waterdicht was, maar ook kon drijven. De brandkast dreef niet alleen, maar gaf zijn locatie automatisch aan door middel van licht- en geluidssignalen. Post, vervoerd in zo n brandkast kon dus gered worden als het schip zou zinken. Plaatsing en onderhoud gebeurde door iemand van de daartoe opgerichte NV tot Exploitatie van van Blaaderen s Drijvende Brandkasten. Van Blaaderen drijvende brandkast,

8 De uitvinder was de ondernemer Cornelis van Blaaderen ( ), de man die al vanaf 1913 met het idee bezig was en die zijn vriend Bronsing, direkteur van de Maatschappij Nederland, zover kreeg om de PTT over te halen accoord te gaan met het systeem en mee te werken aan de exploitatie. Bronsing s concurrent, de Rotterdamse Lloyd, zag van deelname aan het experiment af. Om de kosten te dekken en Van Blaaderen een bescheiden winst te bezorgen, moesten poststukken voor vervoer in de drijvende brandkast extra gefrankeerd worden, dus bovenop de standaard frankering met gewone frankeerzegels. Voor de extra frankering mochten alleen brandkastzegels worden gebruikt welke door de PTT op postkantoren in Nederland en Ned.Indië verkrijgbaar werden gesteld. Deze zegels waren in opdracht en op kosten van Van Blaaderen bij Enchede ontworpen en gedrukt: ze mochten niet op gewone frankeerzegels lijken. Van de opbrengst van de zegels bij verkoop ging 3/8 naar PTT en 5/8 naar de Van Blaaderen NV. En zo ging het systeem in 1921 feestelijk van start. Helaas, het gebruik was teleurstellend, een strop voor PTT en vooral voor van Blaaderen. Al in 1923 werd de service met stille trom beëindigd. Niet meer dan 600 poststukken waren in de Blaaderen-brandkast naar Indië vervoerd, niet meer dan 450 van Indië naar Nederland, terwijl men per reis op duizenden poststukken had gerekend. Klaarblijkelijk vonden de klanten de dienst te duur en onnodig, want het was vrede en zeer onwaarschijnlijk dat een mailschip op de Indiëlijn zou zinken. Tja, hadden de heren Van Blaaderen en Bronsing maar eerst een degelijk marktonderzoek moeten verrichten De brandkastzegels een serie met zeven frankeerwaardes vanaf 15 cent tot f. 7,50 waren in 1921 uitgebracht zowel in Nederland als in Ned.Indië. Ze werden september 1923 ingetrokken. Van de tot 1923 verkochte aantallen voor Nederland zou je theoretisch 1351 series kunnen maken. In latere jaren heeft PTT nog 3244 Nederlandse series bij inschrijving verkocht, totaal theoretisch maximum dus 4595 Nederlandse series. Hieruit blijkt dat de Nederlandse filatelisten hadden zitten slapen, want juist bij schaarse zegels moet je zorgen dat je er vroeg bij bent. Ter verontschuldiging: het was lange tijd onduidelijk of het om verzamelwaardige postzegels ging. Immers omdat Van Bladeren ze had laten drukken zou je ze ook als particuliere plakzegels kunnen beschouwen, dus voor filatelisten te min. De Ned.Indische brandkastzegels, een serie van zeven stuks met de zelfde frankeerwaarden als die van Nederland, zijn nog schaarser. Van de tot 1923 verkochte aantallen kan je theoretisch 558 series maken, daarbij komen nog 2600 series die de PTT later bij inschrijving verkocht, totaal theoretisch maximum 3158 Ned.Indische series. 8

9 Intussen is men van mening dat brandkastzegels echte postzegels zijn, immers ze dienden voor postfrankering en werden exclusief door PTT verkocht. Dat het met de aanmelding bij de UPU niet helemaal kosher zat werd op de koop toe genomen. Ze staan dus al jaar en dag vermeld in de NVPH catalogus en in navolging daarvan, in alle buitenlandse catalogi. Echt gebruikte brandkastzegels laat staan brandkastzegels op brief zijn rariteiten die je maar zelden ziet op veilingen of bij de betere handelaar. Ongebruikte brandkastzegels zijn gezien de oplages, zeer schaars maar elke postzegelhandelaar is het aan zijn eer verplicht om een of twee series op voorraad te hebben, meest ongebruikt met plakker. De prijzen zijn fors.hoewel zowat alle leden van onze vereniging Nederland sparen, en een aantal ook de voormalige overzeese gebiedsdelen, maak ik me sterk dat hooguit drie leden beide brandkastseries bezitten, wie weet is er maar één zo n lid. Een typisch vraag-en-aanbod verschijnsel is dat volgens de NVPH catalogus de Nederlandse serie ongebruikt met plakker 2,25 maal zo duur is als de Ned.Indische serie terwijl er anderhalf maal zoveel van zijn. Vreemd. Na het brandkastzegelfiasco op de Indiëlijn bleven PTT en Van Blaaderen NV in 1923 zitten met een voorraadje brandkastzegels die waren aangemaakt voor Çuraçao en Suriname, dus voor gebruik op scheepvaartlijnen naar de West. Gezien het fiasco op de Indiëlijn begon PTT daar niet aan. Die zegels werden dus jaren later door de PTT overgenomen en met waardeopdruk vanaf october 1927 opgebruikt in de West als gewone frankeerzegels. Ditmaal lieten de filatelisten zich niet verrassen. De belangstelling van Nederlandse verzamelaars was dusdanig groot dat deze brandkastzegels Suriname en Çuraçao met opdruk Frankeerzegel en een frankeerwaarde in een mum van tijd waren uitverkocht. Iedere verzamelaar hoopte dat ze even schaars en duur zouden worden als de echte brandkastzegels voor de Indiëlijn. Maar dat gebeurde niet, gezien de veel grotere oplages: series voor Çuraçao en series voor Suriname, en daar bovenop een hoop extra zegels van lagere waardes. Jammer maar helaas. Ach, je moet ook als filatelist maar denken: nooit geschoten is altijd mis. Aanget. FDC(?) oct Curaçao met overdrukte brandkastzegels 9

10 Ut Stempelke onze jeugdafdeling De clubbijeenkomsten worden meestal gehouden op de eerste zondag van de maand (met uitzondering van feestdagen). De clubochtend begint om uur en dan kan er volop geruild worden. Om ongeveer uur gaan we aan de slag met een leuke activiteit. Om uur gaan we even pauzeren met een glaasje limonade en een versnapering. Daarna gaan we verder met de activiteit en kan je postzegels kopen in de postzegelhoek. Om eindigt de clubbijeenkomst. De bijeenkomsten worden gehouden in het Trevianum, Bradleystraat 25 te Sittard. Datum Bijeenkomst Omschrijving 7 September Clubbijeenkomst Normale Clubochtend Aanvangstijd: uur Locatie: Trevianum te Sittard 5 Oktober Clubbijeenkomst Normale Clubochtend Aanvangstijd: uur Locatie: Trevianum te Sittard 2 November Clubbijeenkomst Normale Clubochtend Aanvangstijd: uur Locatie: Trevianum te Sittard 7 December Clubbijeenkomst Aanvangstijd: uur Veiling 10

11 Hier kan U advertenties staan: We willen in ons contactblad ieder lid de gelegenheid bieden om hier advertenties te plaatsen. U kunt hier postzegels te koop aanbieden of vragen als u bepaalde zegels nog zoekt, wellicht dat iemand in de vereniging ze misschien dubbel heeft en ze u wilt verkopen of ruilen. Hieronder ziet u een voorbeeld Te koop aangeboden zegels gestempeld ned indie aan 30 % van de cataloguswaarde geef u nummers die u zoekt door aan mij, dan neem ik wel contact met u op. E mail: adres Of bv: Gevraagd zegel ned nr xxxxxx Eventueel ruilen tegen cataloguswaarde adres Wilt u uw adres niet kenbaar maken via dergelijke advertenties dan kunt u ook het contact laten verlopen via mij of een van onze bestuursleden, zodoende blijft het geheel anoniem. Lei Hotterbeekx 11

12 . 12

13 Aanmelden nieuw Lid Familienaam *: Voorletter(s)*: Voorvoegsel*: Straat*: Huisnummer*: Postcode*: Telefoon: Woonplaats*: Geb. datum*: Soort lid*: adres: *=invullen verplicht i.v.m administratie 1= Gewoon Lid kosten 15 euro per jaar 2= Lid met maanblad Filatelie kosten 27,50 euro per jaar Het ingevulde formulier kunt u opsturen: Per post naar : Secretariaat Postzegelvereniging gelre gulick Radmakerstraat XL Susteren Of opsturen per mail naar: 13

14 Philatelistenvereniging Gelre-Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord JA Susteren Telefoon Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s 14

15 15

16 16

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad December 2015 1 Voorwoord, Op maandag 14 december 2015 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Mei 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Jeugd. De jeugdleden zijn nu lid van Postzegelvereniging Gelre Gulick Echt Susteren. De site

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad September 2014 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het Clubblad van onze vereniging. De eerste bijeenkomst is al weer achter ons. In

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Ter gelegenheid 25 jarig bestaan 14 mei 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 bestaat onze vereniging Postzegelvereniging Gelre Gulick

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad November 2014 1 Voorwoord, Op maandag 15 december 2014 hebben wij onze jaarlijkse KERSTVIERING voor alle leden en een speciale uitnodiging

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Augustus 2015 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij, en ik

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Februari 2014 1 Voorwoord door de voorzitter Bij deze nodig ik onze leden uit voor onze Jaarvergadering op 16 Maart 2014. Nadere berichtgeving

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Januari 2016 1 Voorwoord, Op maandag 4 januari 2016 hebben wij onze eerste clubavond ( Nieuwjaarsreceptie ) gehad met een grote opkomst.

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Oktober 2014 1 Beste leden, Wij hebben op de laatste bijeenkomst uitgebreid gesproken om een veiling te houden op de eerst volgende

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Mei 2016 1 Voorwoord, Het bestuur heeft besloten om op 11 mei 2016 een Informatiemiddag te houden over postzegels en diversen verzamelgebieden

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad September 2015 1 Beste leden, De eerste beurs en clubavond hebben wij weer gehad. Graag wil ik toch de opkomst en het aanbrengen van

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Juni 2015 1 Beste leden, Op 14 mei 2015 hebben wij ons 25 jarig jubileum gehad in de Harmoniezaal te Susteren. Wij hebben hier een

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Januari 2014 1 Beste Leden Allereerst de beste wensen nog voor het postzegeljaar 2014. Hierbij krijgt u de eerste uitgaven van ons

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Maart 2015 1 Voorwoord, Op 9 maart hebben wij de jaarvergadering gehad met een goede opkomst. Met een kop koffie hebben wij vastgesteld

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Kontaktblad Januari 2013 1 Philatelistenvereniging Gelre-Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Januari 2015 1 Voorwoord, Allereerst wens ik alle leden namens het bestuur een gezond en voorspoedig 2015 en een dat wij weer een geweldig

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Maart 2017 1 Voorwoord, Bij deze wil ik de leden bedanken voor de opkomst van onze jaarvergadering op 13 maart 2017. Het was een nuttige

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad MAART 2014 1 Beste Leden Dit is alweer het 3 e clubblad van de jaar hierin opgenomen een interessant artikel over Chinese tuinen. Deze

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad April 2016 1 Voorwoord, Onze jaarvergadering van 14 maart jl. was weer druk bezocht en was weer als andere jaren geslaagd. Op deze

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad September 2017 1 Voorwoord Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij.

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT-SUSTEREN. Kontaktblad. Augustus 2010

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT-SUSTEREN. Kontaktblad. Augustus 2010 PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT-SUSTEREN Kontaktblad Augustus 2010 Voorwoord door de voorzitter Het 2e nummer van ons verenigingsblad van 2010. Op de eerste plaats wil ik u attent maken op de

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober-november 2015 1 Beste leden, De eerste beurs en clubavond hebben wij weer gehad. Graag wil ik toch de opkomst en het aanbrengen

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter Voorwoord door de voorzitter Beste Leden Bij deze doe ik nogmaals een oproep betreffende Nieuwtjesdienst en Rondzendverkeer. Op de laatste ledenbijeenkomst is er uitleg gegeven betreffende Rondzendverkeer

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING

PHILATILISTENVERENIGING PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Kontaktblad november 2013 1 PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK ECHT- SUSTEREN Bestuurssamenstelling: - Voorzitter : Vic Bours - Vice-voorzitter

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Kontaktblad AUGUSTUS 2011 1 2 Voorwoord door de voorzitter Na de vakantie hoop ik alle leden weer welkom te heten op onze ruilbeurs ( 28 augustus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Bronnen: De ware postzegelverzamelaar. De Nederlandse zegels uit eigen verzameling

Bronnen: De ware postzegelverzamelaar. De Nederlandse zegels uit eigen verzameling ROLTANDING In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw voerde men in Nederland de zogeheten " POKO "-postzegelplakmachine in om poststukken te frankeren. Voor dit apparaat werden rollen van 500 of

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Kontaktblad DECEMBER 2011 1 Philatelistenvereniging Gelre-Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150

Nadere informatie

Phila-Info. 2014 3 e kwartaal. Indien onbestelbaar retour aan: Doelen 8 4875 AD ETTEN-LEUR (NL)

Phila-Info. 2014 3 e kwartaal. Indien onbestelbaar retour aan: Doelen 8 4875 AD ETTEN-LEUR (NL) 2014 3 e kwartaal Indien onbestelbaar retour aan: Doelen 8 4875 AD ETTEN-LEUR (NL) Phila-Info In dit nummer: activiteiten te over in oktober en november... Phila-Info 1 Postzegelvereniging Philatelica

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Voorwoord door de voorzitter

Voorwoord door de voorzitter Voorwoord door de voorzitter Het 1e nummer van ons verenigingsblad van 2010. Op de eerste plaats wil ik u attent maken op de agenda van de bijeenkomsten in het clubblad. Ik wil U uitnodigen om deze bijeenkomsten

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel RONDZENDDIENST De laatste tijd zijn er enkele klachten geweest over het omwisselen van zegels in de rondzendboekjes. Degenen die zich daaraan schuldig maken moeten wel bedenken dat dit ordinaire diefstal

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3.

Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3. Het poststuk van de maand november 2013: posttarieven 3. Er zijn ook in Nederland postzegels uitgegeven in schijnbaar vreemde waarden. Wat een vreemde waarde is, dat is natuurlijk een persoonlijke zaak.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen 8 Enquête 9 Ingezonden brief 10 Kavellijst veiling 26 november 2013 12 Kavellijst veiling 17 december 2013 31 e jaargang -

Nadere informatie

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl Nieuwsbrief jaargang 27 nummer 3 2010 Informatieblad Postzegel & Muntenvereniging Kessel Website - www.pmvk.nl IN F O B L A D IN DIT NUMMER: Hallo leden. Uitgaven en Emissies 2 Uitgaven en Emissies 3 Advertentie

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 3)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 3) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 3) meer soorten postzegels Vorige aflevering zijn we gestart met de eerste soort filatelistisch materiaal

Nadere informatie

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje Van de redactie We zijn blij dat Novioposta en ook de speciale uitgave van Thurn und Taxis zoveel positieve reakties hebben opgeleverd. Niet alleen van buiten de vereniging maar met name van de eigen leden.

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Wanneer is uw nieuwe supplement beschikbaar? Voor meer dan 70 landen en gebieden. De wereld is groot en in ruim Zegels, velletjes, portzegels, wat is

Wanneer is uw nieuwe supplement beschikbaar? Voor meer dan 70 landen en gebieden. De wereld is groot en in ruim Zegels, velletjes, portzegels, wat is 16e jaargang nº 18 december 2009 DAVO nieuws Alle uitgiften op een rij In dit nummer van PS vindt u natuurlijk weer het overzicht van de Nederlandse postzegels van 2009. Wanneer is uw nieuwe supplement

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Kontaktblad Augustus 2012 1 Philatelistenvereniging Gelre-Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150

Nadere informatie

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Regionale ruilavonden

Nadere informatie

Secretariaat G.v.d Valk Boumanstraat EK Linschoten

Secretariaat G.v.d Valk Boumanstraat EK Linschoten Secretariaat G.v.d Valk Boumanstraat 25 3461 EK Linschoten 1 Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke

Nadere informatie

PHILATELISTENVERENIGING ZUID-LIMBURG Koninklijk erkend Opgericht 19 december 1921 Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr.

PHILATELISTENVERENIGING ZUID-LIMBURG Koninklijk erkend Opgericht 19 december 1921 Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr. PHILATELISTENVERENIGING ZUID-LIMBURG Koninklijk erkend Opgericht 19 december 1921 Ingeschreven Kamer van Koophandel te Maastricht nr. 40203374 Bestuur: Voorzitter Dhr. B.J.Witter 043-4502126 Email: bjwitter@solcon.nl

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Jeugd. Een voorspoedig Veiling

Jeugd. Een voorspoedig Veiling Jeugd Onze vereniging kent een afdeling jeugd. Tot op heden heeft de leiding van deze afdeling al materiaal van onze leden ontvangen waar zij hen hartelijk voor bedankt. Maar de jeugd kan niet eeuwig met

Nadere informatie

De Lekbode 39 april 2009

De Lekbode 39 april 2009 Boekdrukafstempeling. Eigenlijk geen afstempeling maar een opdruk in de vorm van een stempel. Deze wijze van ontwaarding wordt veel gebruikt t.b.v. afstempeling voor verzamelaars. Goed te herkennen aan

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december.

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december. Een voorspoedig 1999 Nog enkele dagen en een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar waarin we hopelijk net zoveel, of misschien zelfs meer filatelistisch plezier zullen beleven als in het voorbije jaar. Het

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN januari 19 de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) organiseert

Nadere informatie

LEDEN. Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden

LEDEN. Stand NOVIOPOST per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden LEDEN Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari 1985 529 leden 1 november 19B5 545 leden 1 januari 1986 551 leden 1 maart 1986 563 leden Nieuwe leden: W.Bos I.W.P.de Bruin W.G.v.Groningen J.W.Pas J.D.Duyker-Engels

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. Wat is mijn verzameling waard?

POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. Wat is mijn verzameling waard? 1/26 POSTZEGELVERENIGING VALKENSWAARD E.O. Wat is mijn verzameling waard? April 2017 1 INTRODUCTIE 2/26 Waarom waardebepaling? Verzekering Verkoop Nalatenschap Waarom nu? Alle leden hebben een nieuwe inventarisatiekaart

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

DIENSTZEGELS ARMENWET

DIENSTZEGELS ARMENWET DIENSTZEGELS ARMENWET EN DE VERVALSINGEN Armenwetzegels werden in Nederland uitgegeven van 31 Januari 1913 en gebruikt tot 31 Oktober 1919, zij dienden voor de correspondentie tussen de diverse Armenraden

Nadere informatie

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging Bloemaertlaan 11 1701 VE Heerhugowaard Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken NATUURLIJK ONTMOETEN WIJ ELKAAR IEDERE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND (SEPT. T/M APRIL) BIJ DE VERZAMELAAR IN BUURTHUIS

Nadere informatie

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT. Jaargang 15 nr. 3 mei 2015

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT. Jaargang 15 nr. 3 mei 2015 VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT O Jaargang 15 nr. 3 mei 2015 Voorzitter: Vacant Secretaris: Penningmeester: Veilingen: Beurzen: W van Veggel Botter 119-2991 PE - Barendrecht 0180-61 09

Nadere informatie

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012 RAP HLLAND rganisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFRMULIER SEIZEN 2012 Achternaam:. Voorletters:. Voorvoegsel:. Roepnaam:. Geboortedatum:. Geslacht: 0 man 0 vrouw Nationaliteit:..

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2017

PAROCHIE H. ANDREAS 2017 PAROCHIE H. ANDREAS 2017 Jaarlijkse actie De actie Kerkbalans is dit jaar van 21 januari tot en met 5 februari. De kerken doen dan een beroep op hun leden om ruimhartig te geven voor de plaatselijke kerk.

Nadere informatie

Website of gewoon papier?

Website of gewoon papier? Website of gewoon papier? Sinds enige weken hebben wij weer onze eigen webpagina (www.filatelisten-sittard.nl). Als bestuur hebben we gemeend dat we niet zonder kunnen als het gaat om communicatie met

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2015

INSCHRIJFFORMULIER 2015 Achternaam: Voornaam: INSCHRIJFFORMULIER 2015 Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken

Bloemaertlaan VE Heerhugowaard. Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken Bloemaertlaan 11 1701 VE Heerhugowaard Philatelistenvereniging HEERHUGOWAARD en Omstreken NATUURLIJK ONTMOETEN WIJ ELKAAR IEDERE TWEEDE ZATERDAG VAN DE MAAND (SEPT. T/M APRIL) BIJ DE VERZAMELAAR IN BUURTHUIS

Nadere informatie

Ambachtse Filatelisten Vereniging

Ambachtse Filatelisten Vereniging Februari 2015 28 2 27 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 Rondzendleider: e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: A.W.Nugteren tel.: 06-55585505 Watermanstraat

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest

Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest Inschrijfformulieren Vrij Gildefeest t.n.v Sint Joris Evenementen Gilde stichting Sint Oostelbeers Joris Gilde Oostelbeers 1381.86.006 Vrij Gildefeest 19 augustus 2012 Adres: Secretariaat St. Joris Oostelbeers

Nadere informatie

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog:

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: Deviezencontrole en Inflatie in Duitsland in de jaren 1918-1923 - INLEIDING Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: de Duitsers hadden de wapens neergelegd, de Duitse Keizer was met zijn familie

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie