Myriam Vanlerberghe Gedeputeerde voor Welzijn Provincie West-Vlaanderen. Inhoud Voorwoord Inleiding...7. Wat is buurtvervlechting?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Myriam Vanlerberghe Gedeputeerde voor Welzijn Provincie West-Vlaanderen. Inhoud Voorwoord... 3. Inleiding...7. Wat is buurtvervlechting?..."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Vroeger was het bijna een ingeburgerd gegeven dat dorpsgenoten onderling hulp boden bij dagdagelijkse bezigheden. Een soort ruilhandel in de zin van Kom jij mijn tuin onderhouden, dan doe ik jouw boodschappen. Door de individualisering van onze maatschappij is deze manier van helpen echter wat op de achtergrond geraakt. Het werd meer en meer een ieder voor zich -verhaal. Daarom ben ik zo ontzettend blij om dit draaiboek rond buurtvervlechting te mogen aankondigen. De idee van buurtvervlechting past heel mooi binnen het gedachtengoed van de visie van de Provincie West- Vlaanderen. De ontwikkeling van deze werkwijze en het bijhorende draaiboek werd dan ook vanuit de provincie inhoudelijk en financieel ondersteunend. Buurtvervlechting is er voor iedereen. Het is een inwisseling van kennen en kunnen, waardoor iedereen, ongeacht wie je bent, wel iets te bieden heeft. Dit is het unieke van buurtvervlechting: er ontstaat een evenwaardige relatie waarbij alle actoren een meerwaarde betekenen. Zoals het woord buurtvervlechting reeds inhoudt: de sociale cohesie in een straat of een buurt moet al bestaan, zonder vertrouwen in je buren is dit scenario immers gedoemd om te mislukken. Maar het is wel een straf feit als je dit vertrouwen kan uitbouwen tot een buur hélpt buur -gegeven. De vermaatschappelijking van de zorg op zijn mooist. Nog een meerwaarde is de integrale aanpak die binnen dit project centraal staat. Ik heb geleerd, ook al ben ik nog niet zo lang gedeputeerde voor Welzijn, dat het sociale middenveld veelal uit eilandjes bestaat. Daarom is het zo fijn om te weten dat voor dit project de sector personen met een handicap de handen ineen heeft geslagen met de thuiszorg.

3 Heel belangrijk binnen de idee van buurtvervlechting is de integratie van personen met een handicap. Zoals reeds aangehaald: iedereen is een meerwaarde. Het betekent echter voor een persoon met een beperking, maar evengoed voor een oudere, dat ze langer zelfstandig kunnen wonen in hun buurt. Door de blijvende betrokkenheid van die buurt krijgen ze de opportuniteit om hun leven te leiden en te organiseren zoals zij dat zelf willen. De hulp van buren aan elkaar is een informele wisselwerking die zeker een platform tot ontplooiing en uitbreiding moet krijgen. Daar zal ik, samen met de Provincie West-Vlaanderen en mijn dienst Welzijn, blijvend op inzetten. Myriam Vanlerberghe Gedeputeerde voor Welzijn Provincie West-Vlaanderen Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding...7 Wat is buurtvervlechting?... 8 De kernbegrippen van buurtvervlechting...10 a. Buurtvervlechting staat voor community building en participatie b. Buurtvervlechting geeft ondersteuning een nieuwe invulling Doelgroep...16 Methodiek...18 Stap 1: Bepaal je doelgroep...18 a. Aard van je doelgroep...18 b. Grootte van je doelgroep...22 c. Betrek je doelgroep...22 d. De buurt...23 Stap 2: Bepaal het doel van buurtvervlechting...23 a. Bepaal je doel...23 b. Concretiseer je doel en definieer buurtvervlechting Ook hier kan je een onderscheid maken tussen het doel op individueel of op organisatieniveau c. Maak je doel meetbaar Stap 3: Wie heb je nodig? a. Een spilfiguur b. Sleutelfiguren c. Buurtvervlechters d. Buurtvervlechting met zelfstandige buurtvervlechters...35 BV Petra getuigt over haar eerst BV-ontmoeting: De Blind date :...35 e. Tussenpersonen (buurtvervlechting met niet-zelfstandige buurtvervlechters) f. Medestanders Stap 4: Krijg zicht op de assets a. Voer een capaciteitenonderzoek bij buurtvervlechters b. Breng de assets van de buurt in kaart

4 Stap 5: Start effectieve contacten en activiteiten binnen buurtvervlechting a. Vervlecht b. Maak ontmoeting mogelijk c. Pak uit met praktijkervaringen Stap 6: Creëer een draagvlak a. Inventariseer good practices b. Maak buurtvervlechting bekend en leer nieuwe buurtvervlechters kennen c. Steek je licht op en inspireer (Workshops, presentaties en informatie-uitwisseling) Stap 7: Volg buurtvervlechting op Stap 8: Zorg voor inbedding binnen jouw organisatie...61 a. Organisatorische inbedding...61 b. Inbedding op individueel niveau Stap 9: Evalueer en stuur bij Bijlagen Bijlage 1: Buurtvervlechting als woonzorg- en zorgvernieuwingsproject Bijlage 2: Huize Rozenwingend en voel je rijk in je wijk Bijlage 3: Syntheseverslag van het onderzoek buurtvervlechting, door de Hogeschool Gent Bijlage 4: Competentieprofielen Competentieprofiel van een spilfiguur Competentieprofiel van een tussenpersoon Bijlage 5: Capaciteitenvragenlijst Bijlage 6: Anonieme talentenmarkt a.nieuws vanuit buurtvervlechting: b.de talenten en wensen van onze BV s: c. De buurtvervlechters Bijlage 7: Inspirerende voorbeelden en getuigenissen Een interview met BV Hilde: De leukste BV-ervaring: Bijlage 8: Folders Buurtvervlechting en Voel je rijk in je wijk Colofon Inleiding Het draaiboek buurtvervlechting vertrekt van het project buurtvervlechting in Torhout en dient als inspiratiegids voor begeleiders, persoonlijke coaches, orthoagogen, buurtwerkers of andere professionelen uit verschillende sectoren. Maar ook niet-professionelen kunnen ermee aan de slag. Buurtvervlechting is een methodiek die doelgroepoverschrijdend werkt aan inclusie, kwaliteit van bestaan, burenzorg, een zorgzame samenleving en verbondenheid in de buurt. Buurtvervlechting gaat over het inzetten van individuele talenten van alle mensen uit diverse doelgroepen, met en zonder beperking om zo te werken aan een warme en inclusieve samenleving. In Torhout is buurtvervlechting gegroeid uit de samenwerking tussen het stadsbestuur, OCMW Torhout en Tordale vzw. Deze 3 partners sloegen de handen in elkaar om buurtvervlechting haalbaar te maken voor elke Torhoutse inwoner. Hierbij konden ze rekenen op steun van de provincie West-Vlaanderen via het woonzorgproject ****wonen in Torhout. Buurtvervlechting kon daarnaast rekenen op de steun van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als zorgvernieuwingsproject. 1 We werkten ook samen met de Hogeschool Gent en VSPW Kortrijk. De Hogeschool Gent volgde buurtvervlechting tijdens de projectperiode systematisch op om de methodiek en zijn effecten wetenschappelijk te onderbouwen. VSPW Kortrijk begeleidde ons bij het opstellen van dit draaiboek. Via deze samenwerking willen we buurtvervlechting introduceren in het opleidingsgebeuren. De eerste stap in deze richting is de samenwerking met Huize Rozenwingerd 2. Doorheen dit draaiboek vind je de methodiek terug in de doorlopende tekst. Wie meer informatie wenst over onze praktijkervaringen en/of de bevindingen van het onderzoek kan terecht in de kaderstukjes. Op sommige plaatsten wordt dit nog verder aangevuld met de bevindingen vanuit Huize Rozenwingerd. 1 Zie bijlage 1 2 Zie bijlage 2 6 7

5 Wat is buurtvervlechting? Buurtvervlechting is een methodiek om mensen met elkaar in contact te brengen en ze te vervlechten tot een warme, gezellige buurt met meer contact. Buurtvervlechting motiveert en moedigt buurtbewoners aan om zorg te dragen voor en aandacht te besteden aan elkaar. Zo wordt de buurt een plaats waar de bewoners (samen) iets betekenen voor elkaar, omdat ze er betekenisvolle rollen opnemen. Hierbij vertrekken we vanuit capaciteiten en talenten van mensen en niet vanuit beperkingen. Iedereen heeft bepaalde capaciteiten en talenten. Persoonlijke capaciteiten en interesses staan centraal: wat doet iemand graag, wat kan iemand goed, wat wil iemand samen met anderen doen? Op basis van de individuele capaciteiten leggen we contacten tussen buurtvervlechters en maken we van Torhout een warme en zorgzame stad met inwoners die openstaan voor elkaar. Met andere woorden: Iets wat je goed kan, doen voor iemand anders of iets wat je graag doet, delen met iemand anders: dat is buurtvervlechting! Daarnaast besteedt buurtvervlechting aandacht aan wederkerigheid en tweerichtingsverkeer: wat kan jij doen en betekenen voor iemand anders én hoe kan iemand jou helpen? Wat kunnen buurtvervlechters voor elkaar doen en betekenen? Door in beide richtingen te handelen, worden contacten steviger en is iedereen gelijkwaardig. Het idee achter buurtvervlechting is dan ook: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander en iemand anders doet iets voor mij. Buurtvervlechters vormen een netwerk waarbinnen ze elkaar contacteren om samen leuke dingen te doen of om hulp te vragen. Het is een netwerk waarbinnen elke persoon talenten én behoeften heeft, gelijkwaardig is en aanvaard wordt. Je kan het misschien nog het beste vergelijken met een spontaan netwerk van vrienden en familie. Binnen zo n spontaan netwerk weet je wie je waarvoor kan contacteren. Bij buurtvervlechting is dat eigenlijk net hetzelfde. 8

6 De kernbegrippen van buurtvervlechting Betekenisvolle rol: elke handeling of contact kan een betekenisvolle rol zijn. Dit is het geval wanneer de persoon tegenover wie er een rol wordt opgenomen, dit als positief/leuk en dus betekenisvol ervaart. Dit geldt in beide richtingen: een rol is ook betekenisvol wanneer degene die de rol opneemt dit doet omdat hij/zij het leuk vindt. Assets/capaciteiten: buurtvervlechting stelt dat elk individu persoonlijke vaardigheden en talenten heeft. De focus ligt op capaciteiten en niet op beperkingen. Maar wat zijn mogelijke assets/capaciteiten? Om dit te beantwoorden, inspireerden wij ons op de ABCD-methodiek (Assets Based Community Development/wijkontwikkeling op eigen kracht) 3. Deze methodiek stelt dat assets het menselijk kapitaal en de andere middelen van een wijk/buurt zijn die (voor een ander) waardevol kunnen zijn. De assets van een wijk zijn zowel de capaciteiten van individuele bewoners (bijv. iemand die handig is of iemand die graag luistert naar anderen), als de aanwezigheid van (vrijwilligers-) organisaties, informele netwerken, bestaande activiteiten, diensten of bedrijven (bijv. een wijkcomité, een dienstencentrum of een ontmoetingslokaal). De ABCD-methodiek brengt de assets van de individuele bewoners en de wijk in kaart aan de hand van een vragenlijst. Wij verengden deze vragenlijst tot het individuele niveau. Onze capaciteitenvragenlijst brengt de individuele talenten en wensen van buurtvervlechters in kaart (zie infra stap 4). Elke buurtvervlechter geeft aan dat hij iets kan en dat hij met dat iets iets kan betekenen voor een andere buurtvervlechter. Ondersteuningsnood: iedereen heeft capaciteiten én ondersteuningsnoden, afhankelijk van de eigen leefsituatie. Ondersteuning gaat over het invullen van een bepaalde nood op een van de vlakken van welzijn (zowel sociaal, fysiek, psychisch, praktisch ). Zo kunnen jonge werkende mensen misschien wat ondersteuning gebruiken in hun huishouden, hebben pas gepensioneerden misschien de behoefte om samen met anderen iets nieuws te leren, hebben alleenstaanden nood aan nieuwe sociale contacten 3 De methodiek stelt net als buurtvervlechting dat iedereen vaardigheden en talenten heeft die voor een ander van betekenis kunnen zijn. Geluk hangt af van de mogelijkheden om vaardigheden in te zetten en te delen met anderen. Hierbij voelt men zich gewaardeerd, vol zelfvertrouwen en verbonden met de mensen om zich heen. Meer info over de ABCD-methodiek is te verkrijgen via deze link: Wederkerige relaties: buurtvervlechting is een soort ruilhandel van betekenisvolle rollen. Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor iemand anders en iemand doet wel eens iets voor mij is ons motto. Dit wil zeggen dat mensen niet steeds direct wederkerige rollen opnemen. Het hoeven geen 1-op-1relaties te zijn. Buurtvervlechting biedt een netwerk waarop buurtvervlechters, afhankelijk van hun specifieke noden, een beroep kunnen doen en waarbinnen buurtvervlechters gevraagd kunnen worden om een betekenisvolle rol op te nemen. Buurtvervlechters vormen een groep mensen die bereid zijn om elkaar te helpen. Tijdens het onderzoek werd door middel van interviews en participerende observaties op zoek gegaan naar kritische succesfactoren van buurtvervlechting. Wederkerigheid bleek daarbij een cruciaal aspect te zijn om van geslaagde buurtvervlechting te kunnen spreken. Wederkerigheid hoeft niet strikt materieel geïnterpreteerd te worden, maar kan verschillende vormen aannemen, denken we maar aan elkaar gezelschap houden, klusjes doen voor elkaar, wederzijdse sympathie voelen, een luisterend oor bieden en krijgen, dankbaarheid uiten naar de ander Deze wederkerigheid is niet altijd zichtbaar. Veel contacten zijn emotioneel betekenisvol zonder dat dit rechtstreeks zichtbaar of wederkerig is. Zo schenkt iets doen voor iemand anders veel voldoening. Wederkerigheid kan dus zowel op emotioneel als op materieel vlak gezocht en gevonden worden. In Torhout probeerden we buurtvervlechting zo wederkerig mogelijk te maken door ons te baseren op de methodiek van LETS (= Local Exchange and Trading System). LETS is een soort ruilhandel die vraag en aanbod koppelt aan een symbolische waarde. Deze symbolische waarde wordt gekoppeld aan tijd, omdat tijd de enige objectief meetbare eenheid is. Wie iets doet voor iemand anders krijgt een symbolische waarde per uur, wie iets vraagt betaalt een symbolische waarde per uur. Door deze waarde te begrenzen bekomt LETS wederkerigheid. Binnen buurtvervlechting voerden we de symbolische waarde vlechtjes in. Maar al snel bleek dit niet nuttig. Sommige buurtvervlechters zagen deze waardering als een belediging, anderen begrepen het systeem niet Kortom niemand deed er beroep op. Daarom werden de vlechtjes afgeschaft

7 De meerwaarde van buurtvervlechting Werken aan buurtgebondenheid valt onder de noemer Community Building. Diverse sectoren (o.a. buurtwerk, samenlevingsopbouw en straathoekwerk) hebben elk met hun methodiek hier al jarenlange ervaring mee. Toch merkten we dat velen nog zoeken naar een algemene methodiek om mensen (meer) te laten participeren aan het sociale leven. Buurtvervlechting kan voor die organisaties een meerwaarde betekenen. Binnen de sector personen met een handicap is community building een vrij recent thema onder impuls van de zorgvernieuwing. In de volgende pagina s gaan we dan ook even in op de meerwaarde van buurtvervlechting voor deze sector en het veranderingsproces dat dit vraagt m.b.t. de ondersteuning van personen met een beperking. De focus ligt hierbij op mensen met een verstandelijke beperking, omdat dit de buurtvervlechters van Tordale vzw zijn. Verder in het draaiboek komt deze specifieke doelgroep aan bod via de resultaten van het onderzoek van de Hogeschool Gent. a. Buurtvervlechting staat voor community building en participatie Buurtvervlechting wil een solidaire samenleving creëren waarin iedereen de kans krijgt om op basis van persoonlijke capaciteiten - een betekenisvolle rol op te nemen in zijn buurt. Op die manier werken we aan sociale netwerken en sociale cohesie. Buurtvervlechting is een vorm van community building waarbij buurtvervlechters (samen) participeren aan het buurtleven. We leven in een samenleving waar mensen weinig hulp bieden aan elkaar. Buurtvervlechting probeert dit te doorbreken en spoort mensen aan om hun individuele capaciteiten wel in te zetten voor elkaar. Werken rond community building binnen de sector personen met een verstandelijke beperking is vernieuwend, omdat buurtvervlechting persoonlijke talenten centraal stelt en personen met een verstandelijke beperking benadert als deel van de buurt. Hun capaciteiten en wat ze wél kunnen staan centraal, niet hun beperkingen en wat ze niet kunnen. Door hen te benaderen als personen die tot een buurt behoren, willen we de aangevoelde grenzen tussen een buurt en een woning van personen met nood aan ondersteuning doorbreken. Zo krijgen ze de kans op een kwaliteitsvol leven waarbij ze betekenisvolle rollen opnemen voor iemand anders. Op basis van hun individuele talenten bieden we cliënten de kans om een volwaardige en gerespecteerde buur te zijn die zelf een actieve rol opneemt in de buurt. Het onderzoek trachtte d.m.v. observatieschema s zicht te krijgen op de actieve rol die personen met een verstandelijke beperking opnemen in hun buurt. Zo brachten begeleiders de frequentie waarmee cliënten en buurtvervlechters een sociale rol opnemen in kaart. Uit de verkregen informatie valt op dat het aantal keren dat cliënten uit de experimentgroepen een sociale rol opnemen veel hoger is dan het aantal keren dat dit bij de controlegroep gebeurde. Er kan dus gesteld worden dat buurtvervlechting een positief effect heeft op de frequentie waarmee cliënten een sociale rol kunnen opnemen ten aanzien van anderen. Uit interviews met buurtvervlechters blijkt bovendien ook dat cliënten sinds de opstart van buurtvervlechting meer als een buur gezien worden. Buurtbewoners hebben nu een beter zicht op wie deze personen zijn. De grenzen tussen de voorziening en de buurt zijn iets vager geworden. b. Buurtvervlechting geeft ondersteuning een nieuwe invulling De huidige ondersteuning binnen de zorgsector en de zorgvernieuwing is gebaseerd op het burgerschapsmodel (cfr. rechtenmodel). De basisgedachte is dat personen met een verstandelijke beperking volwaardige burgers met gelijke rechten zijn. Alle mensen in de samenleving zijn fundamenteel gelijkwaardig. Dit betekent dat ook personen met een verstandelijke beperking in de maatschappij horen te leven op een volwaardige manier, met deelname aan het leven in de maatschappij, zodat ze meer inspraak en controle over hun eigen leven krijgen en hun kwaliteit van bestaan verhoogt

8 Van Gennep geeft dit als volgt schematisch weer 4 : Gewone ondersteuning in sociaal netwerk Volwaardig burgerschap Keuze en controle Kwaliteit van bestaan Professionele ondersteuning in sociaal vangnet Iedereen probeert zijn eigen persoonlijke kwaliteit van bestaan te verhogen. Organisaties hanteren dit als specifieke doelstelling van de ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning vindt best plaats in een gewoon milieu, namelijk de maatschappij waarbij zoveel mogelijk beroep gedaan wordt op het natuurlijk sociaal netwerk. Enkel wanneer het niet anders kan, dient men beroep te doen op professionele ondersteuning. Want participatie en deelname aan het maatschappelijk leven blijft het doel, ook mét de nodige professionele ondersteuning. Tussen beide vormen van ondersteuning moet er samenhang en evenwicht zijn. Kwaliteit van bestaan wordt dus bepaald door de balans tussen ondersteuning enerzijds en zelfbeschikking van de cliënt anderzijds. O Brien stelt dat kwaliteit van bestaan sterk bepaald wordt door 5 parameters die elkaar ook onderling beïnvloeden 5. Buurtvervlechting speelt hierop in en probeert elk van deze parameters te versterken. Het bevorderen van deelname aan de samenleving: Enerzijds brengt buurtvervlechting personen met een verstandelijke beperking in contact met buurtbewoners en/of verenigingen. Anderzijds creëert buurtvervlechting de mogelijkheden om mensen uit een buurt (met en zonder beperking) samen dingen te laten doen. Het stimuleren van keuzes en controle: Buurtvervlechting is steeds een vrijwillige keuze: elke buurtvervlechter bepaalt zelf wat hij doet en wanneer hij iets wil doen. Het versterken van competenties van personen met een verstandelijke beperking: Doordat we de persoonlijke capaciteiten en interesses expliciet bevragen a.d.h.v. een vragenlijst (zie infra stap 4) maken we buurtvervlechters meer bewust van hun eigen competenties en kunnen deze competenties zich verder ontwikkelen door ze in te zetten voor/met iemand anders. Het vergroten van zelfrespect van en respect voor personen met een verstandelijke beperking: Iets kunnen betekenen of doen voor iemand anders heeft een grote directe invloed op het zelfrespect en welbevinden van personen. Het verhogen van integratie en het verruimen van relaties (netwerk): Buurtvervlechting brengt mensen met elkaar in contact en is een vorm van netwerking. In het onderzoek werd het kwaliteit van bestaan -kader gebruikt om de invloed na te gaan van buurtvervlechting op de levenskwaliteit van cliënten. Dit werd gemeten met behulp van de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Uit de resultaten blijkt dat buurtvervlechting geen rechtstreekse invloed uitoefent op de totale kwaliteit van bestaan, maar wel op het domein zelfbepaling. Dit kan een gevolg zijn van het project buurtvervlechting. Dankzij buurtvervlechting worden cliënten immers vaker in staat gesteld om activiteiten te ondernemen naar eigen keuze, met mensen die ze zelf uitgekozen hebben, los van de leefgroep of de voorziening. 4 VAN GENNEP, A., Paradigmaverschuiving in de visie op zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, p , in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, O BRIEN, J., A guide to Life-style Planning: Using the Activities Catalog to integrate services and natural support systems, in TAYLOR, S. en BOGDAN, R

9 Doelgroep Buurtvervlechting is gericht op alle mensen die actief willen participeren aan de maatschappij, die meer contacten willen binnen hun buurt of die een helpende hand zoeken via een sociaal netwerk. Die helpende hand kan zowel betrekking hebben op praktische hulp, nood aan sociaal contact, een gevoel van eenzaamheid, het uitlenen van goederen, infrastructuur, een fysieke beperking, iets willen leren Buurtvervlechting is namelijk geen concept voor specifieke doelgroepen, noch is de aanwezigheid van een ondersteuningsnood bepalend om al dan niet in aanmerking te komen voor deelname. Buurtvervlechting is maatwerk dat rekening houdt met de persoonlijke situatie of wensen van elke buurtvervlechter. Elke buurtvervlechter wordt op een gelijkwaardige manier benaderd. Tijdens een ontmoetingsmoment schreven enkele buurtvervlechters op waarom zij deelnemen aan buurtvervlechting: ik ben nieuw in Torhout en wou via deze weg nieuwe mensen leren kennen leuk dat het met vraag en aanbod is om mensen te leren kennen ik was graag lid geworden van een vereniging, maar door lichamelijke klachten is dat moeilijk. Via deze weg kan ik mensen leren kennen aangezien ik niet uit Torhout afkomstig ben Natuurlijk zijn talenten en wensen niet voldoende om tot succesvolle buurtvervlechting te komen. Een buurtvervlechter moet er vooral voor openstaan om nieuwe sociale contacten op te bouwen én om zelf een sociale rol op te nemen. Buurtvervlechting staat dus open voor elke gemotiveerde burger met goesting om iets te betekenen voor iemand anders. Deze goesting om iets te betekenen voor iemand anders bleek uit de interviews die gedurende het onderzoek afgenomen werden een zeer belangrijke drijfveer te zijn voor buurtvervlechters om deel te nemen aan het project buurtvervlechting. Buurtvervlechters geven aan dat ze graag iets willen doen voor anderen, ze willen van betekenis zijn voor hun medemensen. Sommigen gaven ook aan dat ze de grootste mate van voldoening ervaren wanneer ze iets kunnen betekenen voor die personen die hier het meest nood aan hebben. Daarbij kan gedacht worden aan mensen met een beperkt sociaal netwerk, mensen die niet vaak de kans krijgen om ontspannende activiteiten te ondernemen. Andere belangrijke drijfveren om deel te nemen aan buurtvervlechting zijn de hoop om het eigen sociale netwerk uit te breiden en meer geïntegreerd te raken in de buurt. De motivatie van mensen om deel te nemen aan het project blijkt dus voornamelijk een sociale drijfveer te zijn

10 Methodiek Buurtvervlechting is geen stapsgewijze methodiek. De methodiek van buurtvervlechting is noch lineair, noch een afgelijnd proces. Om dit draaiboek leesbaar te maken, schetsen we de methodiek wel aan de hand van diverse stappen. Afhankelijk van wat je wil bereiken met buurtvervlechting en de schaalgrootte waarop je dit ziet, kan je sommige stappen overslaan of ze in een andere volgorde doorlopen. Onderstaande methodiek wordt gekoppeld aan praktijkervaringen in Torhout en/of binnen de organisatiecontext van Tordale (wat hebben wij gedaan), maar we geven ook de ervaringen van Huize Rozenwingerd. Daarna geven we enkele tips en aandachtspunten mee die bruikbaar zijn in diverse settings : wat kun jij doen. Stap 1: Bepaal je doelgroep Een directielid van een organisatie alle cliënten van de organisatie (top-down) Een OCMW kansarmen, allochtonen, anderstaligen Een bestaand (in)formeel netwerk netwerkleden In Torhout werd buurtvervlechting opgestart door het stadsbestuur, OCMW Torhout en Tordale. Vanuit de stad en het OCMW was de doelgroep elke inwoner. Vanuit Tordale was dit de doelgroep personen met een verstandelijke beperking die via Tordale in Torhout wonen. Tordale koos ervoor om in verschillende fasen op te starten met doelgroepen die onderling verschillen qua leeftijd, ondersteuningsnoden en begeleidingsvorm. In het totaal waren dit 33 personen die een representatieve afspiegeling vormen van alle cliënten van Tordale. Werken aan buurtvervlechting kan op verschillende manieren of met een verschillende intensiteit gebeuren en kan op een uiteenlopende schaal plaatsvinden (klein- of grootschalig). Buurtvervlechting beschouwt alle mensen als gelijkwaardig en benadert iedereen vanuit dezelfde visie, namelijk dat iedereen individuele vaardigheden, talenten en noden heeft. Daarom is elke persoon een potentiële buurtvervlechter. Dus wat jouw middelen en schaalgrootte ook zijn, je moet omschrijven tot wie je je richt en tot welke buurt je je richt. a. Aard van je doelgroep De aard van de doelgroep is onlosmakelijk verbonden met de initiatiefnemer die buurtvervlechting opstart. Bijvoorbeeld: Een lokaal bestuur dat buurtvervlechting opneemt in het lokaal sociaal beleid alle inwoners van de stad Ondersteuners van cliënten van een voorziening die een concrete vraag hebben cliënten met specifieke vragen (bottum-up) 18 19

11 Binnen het onderzoek werd nagegaan of de intensiteit van ondersteuningsnoden en diverse begeleidingsvormen mogelijks een invloed hebben op buurtvervlechting. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er een invloed zichtbaar is van de ondersteuningsnood van bepaalde (groepen) cliënten op de aard en frequentie van buurtvervlechtingsactiviteiten. Zo bleek uit de observatieschema s dat voornamelijk de cliënten uit projecten beschermd wonen heel wat buurtvervlechtingsactiviteiten ondernemen. Voor cliënten met een grotere ondersteuningsnood blijkt het minder evident te zijn om buurtvervlechtingsactiviteiten en contacten tot stand te laten komen. Een aantal oorzaken, zoals tijdens interviews benoemd door begeleiders en buurtvervlechters, kunnen hiervoor onderscheiden worden. Zo wordt regelmatig door begeleiders aangehaald dat buurtvervlechting veel tijd en energie van hen vraagt, die ze praktisch gezien niet altijd kunnen investeren, omdat de dagelijkse taken al te veel tijd in beslag nemen. Bovendien staan begeleiders regelmatig alleen op dienst, waardoor ze bijvoorbeeld niet kunnen instaan voor het vervoer van de cliënten. Een andere belemmerende factor ten aanzien van buurtvervlechting is het feit dat begeleiders van personen met een zwaardere ondersteuningsnood soms weigerachtig staan tegenover buurtvervlechting, omdat ze vrezen dat de buurtvervlechtingsactiviteit een onveilige situatie (hetzij fysiek, hetzij emotioneel) zou opleveren voor de cliënt. Ze denken dat cliënten overvraagd zullen worden, of dat de buurtvervlechter niet gepast zou reageren bij problemen. Ook de buurtvervlechters zelf ervaren deze twijfels. Zij voelen zich onzeker in de omgang met de cliënten omdat ze zich hiervoor onvoldoende opgeleid voelen en in sommige gevallen omdat de communicatie moeizaam verloopt. Buurtvervlechters geven aan dat het voor hen een belangrijke steun is wanneer ze met deze twijfels terecht kunnen bij begeleiders en van hen ook de nodige informatie krijgen over de cliënt. Dit gegeven zorgt dan weer voor de nodige terughoudendheid bij andere groepen cliënten, bijvoorbeeld personen met vrijheidsbeperkende maatregelen. Begeleiders worstelen daar met de vraag hoeveel informatie ze kunnen en mogen doorgeven aan buurtvervlechters, zodat enerzijds de activiteit op een veilige manier kan verlopen, maar zodat anderzijds de privacy van de cliënt toch gerespecteerd wordt. Buurtvervlechting blijkt dus regelmatig een andere invulling te krijgen en stelt begeleiders en buurtvervlechters regelmatig voor andere uitdagingen, waarop telkens een passend antwoord dient gezocht te worden. Buurtvervlechting is dus echt maatwerk. Binnen Huize Rozenwingerd is het project buurtvervlechting een bottom-up project. Het idee kwam van een begeleidster die naar aanleiding van een analyse van de werking tot de conclusie kwam dat er heel wat cliënten zijn met een vrij beperkt netwerk. Deze cliënten krijgen bijgevolg weinig kansen om een betekenisvolle rol op te nemen. In eerste instantie was het de bedoeling om ons tot de onmiddellijke buurt van de organisatie te richten. Motivatie hiervoor was enerzijds dat ook cliënten die niet alleen op straat mogen kans maken om deel te nemen en anderzijds om buren en onze cliënten op een positieve manier met elkaar in contact te brengen. Een dergelijke organisatie binnen een residentiële buurt kan immers voor heel wat hinder zorgen. Helaas kwamen we tot de conclusie dat een aantal buren minder open stonden voor buurtvervlechting. Dit deed ons besluiten om de buurt te verruimen en op zoek te gaan naar een partner. Door de samenwerking met de parochie kwam er dan één contact tot stand. Bij collega s van andere leefgroepen konden we rekenen op de nodige ondersteuning en enthousiasme. Het enige wat voor terughoudendheid zorgde was de vrees voor onaangepast gedrag tijdens een ontmoeting alsook de balans vinden tussen nice to know en need to know. We merken vaak dat begeleiders cliënten graag willen beschermen ook al betekent dit dat ze hierdoor mogelijks heel wat kansen tot persoonlijke groei laten liggen. De doelgroep wordt ook bepaald door samenwerkingsverbanden met partners. Specifieke doelgroepen met elkaar in contact brengen en het isolement verbreken, is een van de doelstellingen van buurtvervlechting. Via het woonzorgproject van de provincie werden ook andere specifieke doelgroepen bereikt. De partners waren toeleider : ze brachten de projectmedewerkers tot bij specifieke doelgroepen en brachten personen vanuit deze doelgroepen naar buurtvervlechting. Met enkele partners werd een proeftraject doorlopen dat resulteerde in nieuwe buurtvervlechters: Via Solidariteit voor het gezin werden een bejaarde rolstoelgebruikster en haar dochter buurtvervlechter. Via Welzijnsschakels werden 2 kansarmen buurtvervlechter. Via de Diensten OndersteuningsPlan (DOP) werd iemand met vroege dementie buurtvervlechter. Via de vzw 4veld werden 2 personen met een psychiatrische kwetsbaarheid buurtvervlechter

12 Denk ook na over eventuele leeftijdsgrenzen. Wij hanteren de minimumleeftijd van 16 jaar (cfr. wettelijke norm vrijwilligerswerk). b. Grootte van je doelgroep De grootte van de doelgroep is afhankelijk van de initiatiefnemer, de aard van de doelgroep, het doel Zo is het waarschijnlijk dat een lokaal bestuur zich zal richten tot een grotere doelgroep in plaats van tot een klein informeel netwerk. Of dat een organisatie buurtvervlechting opstart voor meerdere cliënten in plaats van voor 1 cliënt. TIP: Je hoeft het niet groots te zien: 1 persoon is al voldoende om buurtvervlechting op te starten. c. Betrek je doelgroep Buurtvervlechting is en moet steeds een vrijwillige keuze zijn. Daarom is het belangrijk om je doelgroep inspraak te geven in buurtvervlechting, zodat ze achter de idee en de methodiek staan en ze effectief geïnteresseerd zijn. TIP: Wanneer je werkt met de doelgroep personen met een verstandelijke beperking zullen ondersteuners (i.c. begeleiders) een belangrijke actor zijn. Het is aan hen om de wensen rond buurtvervlechting te verhelderen voor cliënten die dit moeilijk zelf kunnen aangeven. Idealiter vloeit dit voort uit de beeldvorming en de individuele ondersteuningsplannen waarin buurtvervlechting een vast onderdeel is. Bevraag hierbij niet enkel de mogelijkheden van de cliënt, maar ook hun goesting om iets te doen voor anderen. d. De buurt Een voorwaarde is ook dat je de buurt gaat afbakenen. Waar of binnen welke buurt wil jij met jouw doelgroep aan buurtvervlechting doen? Dit kan bijv. 1 straat zijn (is vaak wat cliënten aangeven als hun buurt), een wijk of een volledige stad 6. Wij kozen ervoor om ons tijdens de opstart te richten tot verschillende wijken of een buurt-op-maat. Bij een buurt-op-maat is een woning van cliënten het centrale punt. Rond deze woning wordt een cirkel getrokken die, afhankelijk van de aanwezige mogelijkheden of natuurlijke grenzen, kleiner/groter wordt. Na een opstartfase werden deze buurtgrenzen verlaten. We merkten dat vele buurtvervlechters elkaar belangrijker vonden dan het buurtelement. Buurtvervlechting is dus mogelijk voor en tussen elke inwoner van Torhout. Toch heeft de buurt een invloed op buurtvervlechting. Zo zagen we via het onderzoek dat bepaalde buurten meer openstaan voor buurtvervlechting dan andere. Dit werd zichtbaar aan de hand van verschillende onderzoeksdelen. Zo bleek uit de observatieschema s dat er in bepaalde groepen, gelegen in bepaalde buurten, veel meer activiteiten doorgingen in het kader van buurtvervlechting dan bij andere groepen. Uit interviews met begeleiders en buurtvervlechters blijkt dat sommige buurten zeer gesloten zijn en dat er een minimum aan contact is tussen buurtbewoners onderling. In deze buurten was het dan ook zeer moeilijk om contacten op te starten tussen cliënten van Tordale en de buurtbewoners. Stap 2: Bepaal het doel van buurtvervlechting a. Bepaal je doel Wat wil je met buurtvervlechting bereiken voor jouw doelgroep(en)? Afhankelijk van de gekozen doelgroep en de schaalgrootte van buurtvervlechting heeft dit een invloed op je doelstelling. Denk goed na bij wie 6 Voor cliënten met specifieke ondersteuningsnoden kan het beter zijn om contacten buiten de directe omgeving te zoeken. Sommigen hebben specifieke vrijheidsbeperkende maatregelen waarvan de buurt niet op de hoogte is. Bij een buurtvervlechtingscontact dienen deze maatregelen meegedeeld te worden. Bij contacten met directe buurtbewoners zou deze persoonlijke informatie mogelijks een negatieve invloed kunnen hebben op de acceptatie van en de omgang met cliënten in het dagelijkse leven

13 en waar je de klemtoon legt. Het doel kan omschreven worden op individueel niveau (op maat van de doelgroep) of vanuit het organisatieniveau. Op individueel niveau zal de verhoging van de kwaliteit van bestaan voorop staan. Op organisatieniveau zal de ondersteuning centraal staan. Hierbij zal de aard van de organisatie invloed hebben op het doel. Bij organisaties die er zijn voor mensen met een beperking zal inclusief wonen de doelstelling zijn. Bij andere organisaties (bijv. een OCMW, buurtwerk) zal het creëren van een warme buurt de doelstelling zijn. In onze organisatie werd het doel omschreven als: Inclusief wonen meer en langer haalbaar en betaalbaar maken via de kracht van een solidaire samenleving waarin zowel de zorgvrager als de buurtbewoners van de zorgvrager zo organisch mogelijk betekenisvolle rollen opnemen in een warm buurtspinnenweb. Buurtvervlechting moet er dus voor zorgen dat buurtvervlechters: zo lang mogelijk kwalitatief en betaalbaar binnen de samenleving kunnen leven zo volwaardig mogelijk aan de samenleving kunnen participeren een beroep kunnen doen op maatondersteuning waar nodig hun kwaliteit van bestaan verhoogd zien In Huize Rozenwingerd werd het doel als volgt omschreven: Met dit project willen we bereiken dat onze bewoners en hun medemensen uit de gewone samenleving op een positieve manier in contact komen met elkaar en onze bewoners een betekenisvolle rol kunnen opnemen voor hen. We zoeken het vooral in de kleine dingen zoals samen in de tuin werken, met de hond gaan wandelen of een leuke bak-activiteit. Elkaar ontmoeten is vooral belangrijk. Een sociaal uitgebreid netwerk is op tal van vlakken van belang voor onze bewoners: Op vlak van sociale contacten: - Deelname aan het maatschappelijk leven kan voor een aantal bewoners een uitbreiding van hun netwerk opleveren, hun netwerkkaart zal niet meer hoofdzakelijk uit professionelen bestaan - Sociale vaardigheden worden gestimuleerd Op vlak van zelfbepaling: - De bewoners worden aangespoord om eens stil te staan bij zichzelf: wie ben ik? Waar liggen mijn interesses? Wat wil ik doen? Wat wil ik betekenen voor de gemeenschap? Op vlak van zelfvertrouwen - Zelfvertrouwen verhogen: ik word gewaardeerd buiten de muren van mijn beschermende instelling Algemeen welzijn Uit gesprekken met begeleiders, gevoerd binnen het onderzoek, blijkt dat buurtvervlechting voor hen niet altijd heel groots moet zijn. Het zijn de kleine extra momenten, de positieve ervaringen die cliënten kunnen opdoen die buurtvervlechting voor hen de moeite waard maken. Volgend citaat van een begeleider kan dit illustreren: Buurtvervlechting, dat is eigenlijk een heel positief verhaal. Iedere kleine stap die in die richting gezet wordt kan voor onze cliënten beschouwd worden als een grote vooruitgang. Het biedt hen de kans om eens in contact te komen met andere mensen, zonder de constante aanwezigheid van de begeleiding. Maar wat belangrijker is, is dat ze eens kunnen tonen wat ze kunnen en wat ze waard zijn, wat voor velen onder hen een enorme boost betekent voor hun zelfvertrouwen. Huize Rozenwingerd bevestigt dit: ook zij merken dat de cliënte die aan buurtvervlechting doet heel erg geniet van het contact met de buurtvervlechter en voldoening haalt uit de waardering van de buurtvervlechter

14 b. Concretiseer je doel en definieer buurtvervlechting Ook hier kan je een onderscheid maken tussen het doel op individueel of op organisatieniveau. In onze organisatie formuleerden we dit als volgt: op individueel niveau: Buurtvervlechting wil de participatie in de maatschappij bevorderen en de zorgbehoeften op de minst ingrijpende manier invulling geven. Via actieve participatie wil buurtvervlechting de kwaliteit van bestaan bevorderen. op organisatieniveau: Buurtvervlechting wil buurtvervlechtingsknooppunten uitbouwen rond de woningen van mensen met een ondersteuningsnood. Het vormt een spinnenweb aan wederkerige relaties waarbij personen met een ondersteuningsnood (samen met hun ondersteunende dienstverleners) in de eerste plaats kijken welke betekenisvolle rollen zij kunnen opnemen in hun buurt. Pas in de tweede plaats kijken we hoe buurtbewoners bepaalde stukken van een ondersteuningsnood mee op kunnen nemen. X aantal activiteiten per week/maand Enkele voorbeelden op organisatieniveau: X aantal nieuwe buurtvervlechters via de samenwerking met en toeleiding van partners Nagaan in hoeverre buurtvervlechting een vast item op teamvergaderingen is Buurtvervlechting evalueren via de opvolging van de individuele ondersteuningsplannen Medewerkers mee krijgen en warm maken voor de ideeën van buurtvervlechting door het organiseren van vorming Dankzij het formuleren van concrete meetbare doelstellingen kun je buurtvervlechting evalueren. Deze resultaten kunnen een grote motiverende factor zijn voor medewerkers en buurtvervlechters. c. Maak je doel meetbaar In Torhout kunnen we enkele objectieve resultaten voorleggen dankzij het onderzoek van de Hogeschool Gent. Een syntheserapport van dit onderzoek vind je terug in bijlage 3. Natuurlijk wil je jouw doelstellingen ook effectief bereiken. Daarom moet je het doel niet alleen zo concreet mogelijk maken, maar ook meetbaar. Dit is nodig om goed te kunnen opvolgen, bijsturen en evalueren. Bepaal wat je wilt bereiken binnen welke tijdspanne. TIP: indien je werkt met een onderzoek, zorg er dan voor dat begeleiders en andere (niet-) professionelen zo weinig mogelijk moeten registreren. Enkele voorbeelden op individueel niveau: persoon op basis van specifieke indicatoren. Deze indicatoren zijn verbonden aan de acht kerndomeinen van kwaliteit van bestaan: x aantal nieuwe contacten voor 1 cliënt na x aantal maanden persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling, persoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten, emotioneel, fysiek en materieel welbevinden. De POS bestaat uit twee vragenlijsten waarmee subjectieve en objectieve factoren m.b.t. kwaliteit van bestaan vastgesteld kunnen 15 buurtvervlechters na 1 jaar Een hogere kwaliteit van bestaan op lange termijn (POStesten 7 worden. Het betreft een interview met de persoon zelf (zelfbeoordeling) plus een interview met een ouder of professional op basis van ) harde gegevens (geobjectiveerde beoordeling). De vragen in deze twee vragenlijsten hebben betrekking op dezelfde indicatoren POS staat voor de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Deze schaal meet de kwaliteit van bestaan van een 26 27

15 Stap 3: Wie heb je nodig? Schematische weergave: Spilfiguur met steun van: - sleutelfiguren - medestanders Zelfstandige BV s Niet zelfstandige BV s Tussenpersonen Een cliënt vertelt aan zijn ondersteuner dat hij/zij graag eens met een hond wil gaan wandelen. De begeleider contacteert enkele hondeneigenaars uit de buurt. Een buurtbewoner wil graag eens gaan wandelen met iemand en spreekt in de winkel enkele mensen aan die hij soms te voet ziet passeren. Een buurtbewoner wil een zwerfvuilactie organiseren en vraagt aan de voorzitter van een wijkcomité of hij mee wil helpen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe buurtvervlechting in de praktijk op een spontane manier kan opstarten. Simpel toch? Meer dan personen met een concrete vraag/idee en personen die contacten leggen heb je niet nodig. Maar wat doe je als het niet spontaan opstart en een organisatie of dienst het initiatief neemt om buurtvervlechting op te starten? Met andere woorden: wie heb je zeker nodig om buurtvervlechting op te starten? En wie doet wat? Absoluut noodzakelijk bij elke vorm van buurtvervlechting zijn een spilfiguur en buurtvervlechters. Indien jouw doelgroep weinig/geen ondersteuningsnoden heeft, kunnen de spilfiguur en de buurtvervlechters zelfstandig samenwerken en aan buurtvervlechting doen. Indien jouw doelgroep echter een duidelijke ondersteuningsnood heeft (bijv. anderstalig, verstandelijke beperking ) zal je ook nood hebben aan tussenpersonen. Dit zijn de ondersteuners van jouw doelgroep(en). Om een draagvlak voor buurtvervlechting te creëren, zal je ook op zoek moeten gaan naar medestanders en sleutelfiguren (zie infra). a. Een spilfiguur De spilfiguur is de centrale figuur die (samen met anderen) buurtvervlechting opstart en draaiende houdt. Hij/zij heeft buurtvervlechting als opdracht en hoeft geen ondersteuner-zorgverlener voor personen met een ondersteuningsnood te zijn. Wel geeft de spilfiguur steun aan buurtvervlechters en tussenpersonen. De spilfiguur is dus een facilitator die hoofdzakelijk boven het individuele niveau buurtvervlechting vorm geeft. Wie wordt spilfiguur? Dit is in eerste instantie afhankelijk van de initiatiefnemer, de setting (al dan niet binnen een 28 29

16 organisatiecontext) en de beschikbare middelen en mogelijkheden. Er zijn diverse mogelijkheden om een spilfiguur aan te stellen. Wij benoemen er 3: Iemand die zich wil engageren om deze taak op te nemen Dit kan een professionele kracht zijn, maar dat is geen voorwaarde. Ook een buurtbewoner kan spilfiguur zijn. Bijv. de ondersteuner van een cliënt die zich de taak van spilfiguur toe-eigent bovenop zijn taak als ondersteuner, een buurtbewoner die zich hiervoor vrijwilliger engageert of de plaatselijke gemeenschap die zich hiervoor inzet. Iemand die deze taak toegewezen krijgt Een huidige medewerker wordt verantwoordelijk gesteld voor buurtvervlechting. Bijv. een medewerker die al werkt met vrijwilligers, de ondersteuner van de cliënt(en) waarvoor je buurtvervlechting opstart Een extra medewerker Dit kan een tijdelijke kracht zijn, of een nieuwe functie binnen jouw organisatie/dienst. Bijv. een projectmedewerker, een nieuwe collega op de sociale dienst, een extra begeleider met buurtvervlechting als specifieke opdracht. Het aanstellen van een spilfiguur kan ook een combinatie zijn van bovenstaande pistes. Het onderzoek toont aan dat een spilfiguur een cruciale rol speelt. In Torhout worden de projectmedewerkers beschouwd als de drijvende motor achter het project. Hun rol bestaat voornamelijk uit het motiveren en stimuleren van de verschillende betrokken partijen, maar ze bekleden eveneens een belangrijke functie als tussenpersoon tussen buurtvervlechters onderling, tussen buurtvervlechters en cliënten en tussen begeleiders en buurtvervlechters. Een aantal buurtvervlechters geeft aan dat ze de drempel om rechtstreeks contact op te nemen met een andere buurtvervlechter in functie van een activiteit te hoog vinden. Ze kiezen er daarom voor om dit via de projectmedewerkers te laten verlopen. Begeleiders vrezen dat zonder de aanwezigheid van de projectmedewerkers buurtvervlechting naar het achterplan zou verschuiven. Ze merkten dit op tijdens een periode dat de projectmedewerker afwezig was. Ze denken dat buurtvervlechting eerst nog meer tijd nodig heeft om door alle medewerkers gedragen te worden, alvorens dit zonder de steun van de projectmedewerkers kan verder gezet worden. De onderzoeksresultaten tonen echter ook aan dat de attitude van medewerkers ten aanzien van taken met betrekking tot sociale inclusie veranderd is naar aanleiding van hun betrokkenheid bij buurtvervlechting. Zij hechten nu meer belang aan sociale inclusie taken dan voor hun betrokkenheid bij het project. Binnen Huize Rozenwingerd nemen een begeleidster en de pedagoge de rol van spilfiguur op zich. TIP: Het kan interessant zijn om het aanstellen van de spilfiguur te bespreken met je medestanders. Misschien heeft een van je medestanders een medewerker die deze taak graag op zich wil nemen? Of werkt er bij jouw medestander iemand die zich hiervoor vrijwillig wil engageren? Dankzij middelen van de Provincie West-Vlaanderen en het VAPH werden 2 projectmedewerkers aangeworven. Binnen Tordale was de spilfiguur een fulltime medewerkster, binnen Stad Torhout een deeltijds medewerkster. De taken van een spilfiguur De spilfiguur is een netwerker die in dienst staat van het project. Hij/zij voert algemene en overkoepelde taken uit die gericht zijn op het creëren of versterken van netwerken in buurten. We kunnen hierbij verschillende functies onderscheiden die je als spilfiguur inneemt op mesoniveau. Deze functies lopen in elkaar over en zijn afhankelijk van jouw schaalgrootte. Als netwerkmonteur of beheerder zal je actief taken opnemen waarbij je zelf initiatief neemt. Als netwerkcoach zal je eerder taken uitvoeren nadat buurtvervlechters, medestanders of tussenpersonen een beroep doen op je

17 1. De spilfiguur is een netwerkmonteur Dit heeft betrekking op het doe-werk : als spilfiguur maak je een buurtvervlechtingsnetwerk. Je gaat op zoek naar mensen die interesse hebben in buurtvervlechting. Hiervoor zoek je zowel binnen jouw doelgroep als binnen de buurt van jouw doelgroep. Je denkt ook na over hoe je meer buurtvervlechters kunt aantrekken en hoe partners je hierin kunnen ondersteunen. Methodische voorbeelden: Reclame maken via algemene of specifieke communicatie Buurtvergaderingen of laagdrempelige ontmoetingsmomenten organiseren Specifieke promo-acties voeren/organiseren (markt, rommelmarkt ) Capaciteitenvragenlijsten uitdelen en verwerken Buurtvervlechters met een specifieke vraag helpen zoeken naar een buurtvervlechter die kan helpen Het zoeken naar nieuwe medestanders Kenbaar maken van praktijkervaringen Buurtbewoners opbellen, contacten leggen Algemene ontmoetingsmomenten organiseren (bijv. een buurtvervlechtingscafé 8 ) Het netwerk stimuleren om actief aan buurtvervlechting te doen 2. De spilfiguur is een netwerkbeheerder Als netwerkbeheerder ben je een facilitator die de randvoorwaarden van buurtvervlechting realiseert. Je zorgt ervoor dat buurtvervlechters elkaar en het aanbod kennen en je geeft adviezen om aan buurtvervlechting te doen. Je stimuleert de buurtvervlechters, de tussenpersonen, medestanders en je collega s om initiatief te nemen. Je versterkt het netwerk, zodat het zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Methodische voorbeelden: Contacten onderhouden met de maatschappij, de buurt, de gemeente. O.a. om zicht te krijgen op het activiteitenaanbod binnen de buurt. Beheer van capaciteitenvragenlijsten Opmaken talentenmarkten (zie infra Stap 5a) 3. De spilfiguur is een netwerkcoach Als netwerkcoach bied je ondersteuning aan buurtvervlechters, medestanders of tussenpersonen. Het gaat echter niet over zorg-ondersteuning voor personen met een duidelijk ondersteuningsnood, maar om een aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden. Enkele methodische voorbeelden: Buurtvervlechting opvolgen Ervaringen van contacten en activiteiten terugkoppelen aan buurtvervlechters Buurtvervlechters een duwtje in de rug geven om nieuwe buurtvervlechters te contacteren Ondersteuning bieden bij buurtvervlechters die een BV-Café organiseren TIP: Wanneer je werkt met een doelgroep met een specifieke ondersteuningsnood komt hier ook de taak ondersteuning bieden aan tussenpersonen bij (zie infra stap 3e). Denk na over de invloed die buurtvervlechting heeft op de relatie tussen cliënten en ondersteuners en wat buurtvervlechting voor deze ondersteuners betekent. Profiel van de spilfiguur 9 De spilfiguur speelt een belangrijke rol bij (de opstart van) buurtvervlechting. De spilfiguur moet daarom in staat zijn om goed en gepast te communiceren met verschillende doelgroepen, buurtgericht te handelen, te organiseren, samen te werken en vooral te stimuleren en motiveren. 8 Meer info over onze Buurtvervlechtingscafés vind je op p Zie competentieprofiel in bijlage

18 b. Sleutelfiguren Sleutelfiguren zijn geen voorwaarde om aan buurtvervlechting te doen, maar zij kunnen wel een belangrijke rol spelen. Sleutelfiguren zijn personen met veel contacten in of kennis over een bepaalde wijk/buurt. Zij zijn zelf geen actieve buurtvervlechter, maar bouwen bruggen tussen de spilfiguur en buurtbewoners. Bijvoorbeeld: Een voorzitter van een vereniging die zijn leden aanspoort om aan buurtvervlechting te doen Een buurtbewoner die perfect weet wie je voor een bepaald klusje kunt contacteren, maar die zelf geen tijd heeft om nieuwe mensen te leren kennen Een collega die in zijn vrije tijd folders verspreidt Een buurtbewoner die nieuwe inwoners verwelkomt en vertelt over buurtvervlechting Dat sleutelfiguren belangrijk zijn, wordt ook bevestigd door Huize Rozenwingerd. Tot nu toe hebben zij nog geen sleutelfiguren gecontacteerd. Maar ze merken dat dit wel nodig is. Na 7 maanden konden ze geen verdere contacten meer opstarten. Ondertussen hebben ze al enkele potentiële sleutelfiguren in hun hoofd die ze binnenkort zullen contacteren. c. Buurtvervlechters De buurtvervlechters zijn de leden van jouw doelgroep(en) die actief aan buurtvervlechting doen. Zij doen dingen met anderen, of helpen elkaar (zie stap 1 doelgroep ). We hebben al benadrukt dat iedereen buurtvervlechter kan worden. Toch kan het belangrijk zijn om enkele competenties te bepalen waarover een buurtvervlechter best beschikt. Hierbij moet je natuurlijk rekening houden met jouw doelgroep. d. Buurtvervlechting met zelfstandige buurtvervlechters De spilfiguur en de buurtvervlechters kunnen samen aan buurtvervlechting doen. De spilfiguur ondersteunt de buurtvervlechters die zelfstandig contact opnemen met elkaar (a.d.h.v. een talentenmarkt 10 ). BV Petra getuigt over haar eerst BV-ontmoeting: De Blind date : Via een krantje ontdekte ik buurtvervlechting. Ik nam contact op met de verantwoordelijke van buurtvervlechting nl. Joke. Er werd een afspraak gemaakt om eens langs te gaan. Op die manier kwam mijn profiel in het boekje Talentenmarkt te staan. Ik had zin om eens iets te gaan drinken met iemand die in het boekje stond. Ik botste op de naam van Hilde, ook een buurtvervlechter die in het boekje vermeld stond met als aanbod ik ga graag eentje gaan drinken met iemand. Zo gezegd zo gedaan, ik belde Hilde op. We hadden elkaar nog nooit gezien en spraken af op een bepaald uur aan de fortisbank in Torhout. We zouden ene gaan drinken naar de beiaard. In het begin was het wat onwennig want ik wist niet wie er zou komen. Het ging allemaal vlot, Hilde kwam af, vroeg me Ben jij Petra? En zo gingen we ene drinken. Hilde vertelde dat ze dacht dat het een ouder iemand zou zijn omdat de beiaard blijkbaar volgens een vriendin van haar vooral wordt bezocht door ouderen. We waren allebei aangenaam verrast dat we helemaal niet oud waren. Het klikte eigenlijk wel meteen, wat erg fijn was. En na onze eerste afspraak volgde snel een tweede. Nu hebben we nog steeds contact met elkaar. Meer nog, Hilde is een echte vriendin geworden. Na deze eerst blind date met Hilde had ik nog andere BV-contacten. Ik spreek ook vaak af met BV Christine om samen te wandelen, iets te drinken En als ik kan, dan kom ik naar de BV-Café s! 10 Zie infra en bijlage

19 e. Tussenpersonen (buurtvervlechting met niet-zelfstandige buurtvervlechters) Wie zijn tussenpersonen? Wanneer jouw doelgroep (deels) uit personen met een specifieke ondersteuningsnood bestaat, zullen er ook tussenpersonen nodig zijn. Dit zijn ondersteuners van mensen die wegens een specifieke ondersteuningsnood niet zelfstandig aan buurtvervlechting kunnen doen. De tussenpersonen staan tussen de buurtvervlechter die niet zelfstandig aan buurtvervlechting kan doen en de spilfiguur. De tussenpersoon kan een professioneel zijn, maar evengoed iemand uit een natuurlijk/sociaal netwerk. PAS OP: Tussenpersonen zijn niet hetzelfde als sleutelfiguren. Al kan een sleutelfiguur ook een tussenpersoon zijn en omgekeerd. Bijv.: een begeleider is een tussenpersoon wanneer het gaat om cliënt X, maar speelt in zijn buurt een rol als sleutelfiguur door buren aan te spreken over buurtvervlechting. Meer nog: wanneer buurtvervlechting kleinschalig wordt opgestart kan 1 iemand zowel sleutelfiguur, als tussenpersoon, als spilfiguur zijn. Bijv.: buurtvervlechting wordt opgestart voor cliënt X, de ondersteuner van cliënt X stelt zich kandidaat om spilfiguur te worden (of wordt hiervoor aangeduid) en speelt in de eigen buurt een rol als sleutelfiguur. Welke taken hebben tussenpersonen? Tussenpersonen coördineren de praktische uitwerking/samenwerking om aan buurtvervlechting te doen. Ze vertalen de talenten en wensen van de niet-zelfstandige buurtvervlechters en geven dit door aan de spilfiguur. En ze contacteren andere buurtvervlechters (i.c. zelfstandige buurtbewoners of de tussenpersonen voor andere buurtvervlechters die ook niet-zelfstandig aan buurtvervlechting kunnen doen). Enkele methodische voorbeelden: Zicht krijgen op de interesse tot buurtvervlechting van de personen die ze ondersteunen Afnemen van capaciteitenvragenlijsten en de talenten en wensen afwegen tegenover de beperkingen Buurtvervlechting een plaats geven binnen de organisatie (bijv. buurtvervlechting als onderdeel van een ondersteuningsplan) Opvolgen van contacten Voor veel ondersteuners zijn dit nieuwe taken. Ze moeten nog wennen aan deze nieuwe manier van ondersteunen en dat vraagt een veranderingsproces. Het is belangrijk dat een organisatie hieraan aandacht besteedt en er ruimte voor creëert. Een organisatie kan de tussenpersonen ook ondersteunen door het aanreiken van specifieke ondersteuningstools, zoals capaciteitenvragenlijsten, een individueel ondersteuningsplan of een netwerkkaart. Deze ervaringen inspireerden ons tot de samenwerking met de Hogeschool Gent en VSPW Kortrijk. Op die manier willen we toekomstige professionelen al tijdens hun studie bewust maken van deze nieuwe ondersteuningstaken. Afhankelijk van de ondersteuningsnood en de mogelijkheden van een cliënt zal de tussenpersoon de buurtvervlechter meer of minder ondersteunen. Het initiatief en de beslissing blijven wel altijd bij de buurtvervlechter. Ook bij de tussenpersonen onderscheiden we de functies coach, monteur en beheerder, maar op microniveau. 1. De tussenpersoon coacht de buurtvervlechter met een ondersteuningsnood. Als coach geeft de tussenpersoon de cliënt (i.c. een buurtvervlechter met een ondersteuningsnood) inspraak en laat hij hem zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen i.v.m. buurtvervlechting. De tussenpersoon staat achter de cliënt en geeft hem een duwtje in de rug of een klopje op de schouder. Bijv.: vragen aan de cliënt of hij iets in de talentenmarkt zag staan dat hij wil doen

20 2. De tussenpersoon is een monteur voor een buurtvervlechter met een ondersteuningsnood. Als monteur zal de tussenpersoon zelf actieve stappen moeten zetten om buurtvervlechting op te starten voor de cliënt. Bijv.: samen in de talentenmarkt kijken en bellen naar een buurtvervlechter. 3. De tussenpersoon is een beheerder voor een buurtvervlechter met een ondersteuningsnood. In functie van de ondersteuningsnood zal de tussenpersoon enkele praktische taken overnemen. De inhoud van buurtvervlechting wordt steeds bepaald door de buurtvervlechter die ook beslist of een afspraak plaatsvindt of niet. Bijv.: De beheerder contacteert een buurtvervlechter uit de talentenmarkt en maakt in naam de cliënt een afspraak. Profiel van tussenpersonen 11 Tussenpersonen moeten communicatief zijn. Zij moeten op een duidelijke manier communiceren met de persoon die ze ondersteunen, maar ze moeten ook op een gepaste manier communiceren met andere buurtvervlechters en de spilfiguur. Luisteren en samenwerken zijn hierbij ook belangrijk: wat is de (veranderde) nood van de cliënt, wat ziet een buurtbewoner zitten Dit hangt samen met een goede opvolging. Tussenpersonen moeten ook alert zijn voor signalen dat de relatie tussen de buurtvervlechters niet meer in evenwicht is. De onderzoeksresultaten tonen aan dat het voor de tussenpersonen, in dit geval de begeleiders van Tordale, niet altijd evident is om de nodige tijd en energie te investeren in buurtvervlechting. Attitudevragenlijsten werden op twee verschillende tijdstippen afgenomen bij de medewerkers van Tordale. Daarbij werd nagegaan aan welke taken medewerkers de hoogste prioriteit verlenen. Taken werden ingedeeld in twee verschillende groepen: zorgtaken en sociale inclusie taken. Uit deze vragenlijsten bleek dat zorgtaken veel vaker gezien worden als prioritaire taken dan taken met betrekking tot het ondersteunen van sociale inclusie. Het betreft echter veeleer een praktische keuze, gebaseerd op beschikbare tijd, dan een principiële keuze. Alle medewerkers zijn overtuigd van het belang van sociale inclusie taken en vinden het nodig dat cliënten hierin ondersteund worden, maar vaak ervaren ze hiervoor een tekort aan tijd en middelen. Er is echter wel een evolutie merkbaar. Naargelang medewerkers langer bij buurtvervlechting betrokken worden, hechten zij meer belang aan sociale inclusietaken. f. Medestanders Het is belangrijk dat jouw idee over buurtvervlechting vorm krijgt in samenspraak met anderen en gebaseerd is op samenwerking. Medestanders kunnen belangrijke partners worden (belang van toeleiders). Enerzijds kunnen zij buurtvervlechting mee vorm geven, opvolgen, bijsturen en evalueren (klankbordfunctie). Anderzijds kunnen ze bruggen slaan tussen diensten en klanten van diensten, over de verschillende sectoren en doelgroepen heen. Medestanders kunnen dus de rol innemen van sleutelfiguren. Wanneer deze partners zicht hebben op andere doelgroepen met een specifieke ondersteuningsnood die niet zelfstandig aan buurtvervlechting kunnen doen (bijv. anderstaligen, niet mobielen, kansarmen ) vervullen ze een belangrijke rol als tussenpersoon. Zo treedt de begeleidster van de vzw het 4veld op als tussenpersoon voor de buurtvervlechters met een psychische kwetsbaarheid. 11 Zie competentieprofiel in bijlage

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting? Inspiratiedag rond zorgnetwerken Buurtvervlechting is geen zorgnetwerk Wel gelijkenissen, variante

Nadere informatie

buurtvervlechting, een oud recept Met frisse Kruiden?

buurtvervlechting, een oud recept Met frisse Kruiden? buurtvervlechting, een oud recept Met frisse Kruiden? Griet PITTELJON, Anne DEKKERS en Joke ROELS 1 Buurtvervlechting is een methodiek waarbij mensen in een buurt of regio gestimuleerd worden om de eigen

Nadere informatie

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie!

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit een nieuw perspectief Jos van Loon Kwaliteit van bestaan als uitgangspunt voor ondersteuning

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek De SIS en de POS in een context van methodisch bevorderen van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking Dr. J.H.M. van Loon, Stichting

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Een goede spelbegeleider biedt ruimte en tijd om te spelen, maakt een weldoordachte keuze in het aanbod, biedt kansen om te exploreren, toont interesse,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

Werken met sociale netwerken in de zorg voor

Werken met sociale netwerken in de zorg voor Werken met sociale netwerken in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking VGN, 26-05-11 Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS COMPETENTIEPROFIEL ANIMATOR VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Een goede spelbegeleider biedt ruimte en tijd om te spelen, maakt een weldoordachte keuze in het aanbod, biedt kansen om te exploreren, toont interesse,

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts

In verbinding zelf keuzes maken. Petri Embregts In verbinding zelf keuzes maken Petri Embregts Cliënten eigen keuzes laten maken, ze regie geven over hun eigen leven, dat is wat we nastreven Dhr Hans Bouter Leidsch Dagblad Eigen regie, zelf keuzes maken

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

wijkring September 2015

wijkring September 2015 wijkring September 2015 Workshop Gedachtengoed Sociale rol versterking ABCD Keyring Wijkring Hezeveld Stappenplan Reacties op verwondingen Geobsedeerd zijn met de eigen situatie Gedragen/voelen als

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN DONDERDAG 22 JUNI 2017 CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN STUDIEDAG VERSTANDELIJKE BEPERKING ERGOTHERAPIE HOE STEMMEN WE ONZE ONDERSTEUNING ECHT AF OP HUN VRAAG? BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorgvrager begeleiden 5 1.1 Het sociale netwerk begeleiden 5 Praktijk: Ik zie bijna

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken!

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken - Inclusie Wie zijn wij? Soetkin Hugo Jobcoach sinds september 2014 Enthousiaste voorstander inclusie Sara Leytens Momenteel; bijna start

Nadere informatie

VERSTANDELIJKE BEPERKING STUDIEDAG ERGOTHERAPIE TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET PERSPECTIEFPLAN 2020 27 NOVEMBER 2014

VERSTANDELIJKE BEPERKING STUDIEDAG ERGOTHERAPIE TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET PERSPECTIEFPLAN 2020 27 NOVEMBER 2014 VRIJDAG 24 JUNI 2016 KWALITEIT VAN LEVEN BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING STUDIEDAG ERGOTHERAPIE FOCUS OP BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET PERSPECTIEFPLAN 2020 BIJ ROUW

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende adres,

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende  adres, Bijlagen De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende e-mailadres, swinnenlaura@hotmail.com. 1.1 Interviewvragen Goedendag, Mijn naam is Laura

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Gewoon Bijzonder Nationaal Programma Gehandicapten. Werkpakket A: Wat is een Heterotopos?

Gewoon Bijzonder Nationaal Programma Gehandicapten. Werkpakket A: Wat is een Heterotopos? Gewoon Bijzonder Nationaal Programma Gehandicapten Werkpakket A: Wat is een Heterotopos? Een plaats waar mensen met en zonder een beperking samenwerken Inhoud 1. Inleiding 3 2. Samenwerken 4 3. Samenwerken

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent 7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent voorwoord Gent en zijn wijken zijn superdivers geworden. De stad is een microkosmos van zo n 160 verschillende nationaliteiten; allemaal

Nadere informatie

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN.

VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. VAN DE WIJK VALT NIET ZOVEEL TE VERWACHTEN. INTERVIEW MET PROMOVENDA FEMMIANNE BREDEWOLD in dit artikel: > geven en ontvangen > afstand > begrensde contacten > aangepaste wederkerigheid > andere aanbevelingen

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden

Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden 1 Aandachtspunten voor het gesprek in de Wmo Voor Wmo-raden Het gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd) is een gesprek tussen burger en gemeente.

Nadere informatie

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen)

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Vragen samenlevingsverbanden (en handicap) naadloos samenwerken hulpcoördinatie Exclusie(f) Inclusie(f) De insluiting in de samenleving van achtergestelde

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

EEN GOED DRAAIENDE VRIJWILLIGERSWERKING: MINIMUMUITRUSTING OF DROOMSCENARIO

EEN GOED DRAAIENDE VRIJWILLIGERSWERKING: MINIMUMUITRUSTING OF DROOMSCENARIO EEN GOED DRAAIENDE VRIJWILLIGERSWERKING: MINIMUMUITRUSTING OF DROOMSCENARIO Lieve COOREVITS 1 Naast maatschappelijke tendensen van individualisering en in een tijdperk waar efficiëntieverhoging, kosten-batenanalyses

Nadere informatie

Samen Inburgeren. Samen Inburgeren is gebaseerd op het concept inburgeringscoaching dat staat voor het ondersteunen van inburgeraars.

Samen Inburgeren. Samen Inburgeren is gebaseerd op het concept inburgeringscoaching dat staat voor het ondersteunen van inburgeraars. Samen Inburgeren Aangeleverd door Vormingplus regio Antwerpen 29 maart 2011 De Vlaamse overheid stimuleert het tot stand komen van lokale ontmoetingsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel onder de naam

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Humanitas Tandem Achterhoek. Presentatie Marianne de Veer Coördinator

Humanitas Tandem Achterhoek. Presentatie Marianne de Veer Coördinator Humanitas Tandem Achterhoek Presentatie Marianne de Veer Coördinator Humanitas Tandem Doel: Sociaal isolement doorbreken en/of dreigend isolement voorkomen De weg vinden naar nieuwe vrienden en kennissen

Nadere informatie

een zorglandschap waar de organisatie niet echt wijk- of engagement, resulteer bijna

een zorglandschap waar de organisatie niet echt wijk- of engagement, resulteer bijna WOONZORGZONE Olen-Centrum, een ander verhaal De weg naar een aangenaam, veilig en warm samen leven in Olen-Centrum Jan Van Velthoven, gerontoloog Inleiding zorg woon OLEN- CENTRUM Het lokale bestuur in

Nadere informatie

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer

Sociaal kapitaal en gezondheid. Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Sociaal kapitaal en gezondheid Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Inhoudstafel Sociaal kapitaal: definitie Sociaal kapitaal bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem

Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem Hoe nieuwe trekkers werven? Geert Vansieleghem 1 www.cocreatie.net - www.de-raet.be vorming, training, opleiding en procesbegeleiding op maat voor besturen, organisaties, verenigingen en bedrijven 2 Werven

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Basisvorming outreach Dag 1

Basisvorming outreach Dag 1 Basisvorming outreach Dag 1 Inhoud 1. Kennismaking 2. Quickscan 3. Definitie 4. Visie 5. Doel 6. Doelgroep 7. Participatieve basishouding 8. De cirkel REACH OUT! Voorgeschiedenis Straathoekwerk kreeg vragen

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

(H)Echt Arendonk. De aanpak

(H)Echt Arendonk. De aanpak (H)echt Arendonk De aanpak Naam Doelstelling (H)Echt Arendonk (H)Echt Arendonk wil de sociale cohesie in Arendonk vergroten. Het wil mensen het gevoel geven dat ze erbij horen, het gevoel van verbondenheid

Nadere informatie

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg "

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg Implicaties voor opleiding, onderzoek & praktijk Joeri Vandewalle Gent, 17 & 18 november 2015 Inhoud: 1. Situering 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)

ASKe-instrument. Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie. Specifieke Evaluatiecriteria Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) Vlaamse Vereniging Autisme Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen Henri Dunantlaan 2 9000

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie