Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit"

Transcriptie

1 Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit De Nederlandse advocatuur verkeert in zwaar weer. Na voorzichtige groei in 2012, was er in 2013 sprake van een daling bij de top-50 advocatenkantoren met 1,5%. De verminderde vraag bij veel kantoren is niet alleen aan de economische teruggang te wijten. Al jaren is er sprake van structurele veranderingen in de markt voor juridische dienstverlening. Veel grote, traditionele kantoren slagen er vooralsnog onvoldoende in om hier goed op in te spelen en laten zich in toenemende mate de kaas van het brood eten door nieuwe aanbieders. Op het oog is er wel degelijk wat veranderd bij de grote advocatenkantoren. Sinds het begin van deze eeuw hebben vrijwel alle grote en middelgrote kantoren één of meerdere marketeers in dienst genomen. Ook zien we steeds vaker dat de managing director geen jurist is, maar juist een bedrijfskundige of econoom. Dat wil echter nog niet zeggen dat de advocatuur een inhaalslag heeft gemaakt. Van strategische marketing, gericht op het verbeteren van de concurrentiepositie en het aanscherpen van de eigen propositie en positionering, is bij veel kantoren nauwelijks sprake. Onderscheidende propositie Uit een analyse van de functieomschrijvingen van marketeers bij een aantal grote advocatenkantoren blijkt dat hun focus voornamelijk is gericht op marketing en business development. De eerste taak behelst vooral het ontwikkelen van promotionele activiteiten, zoals het onderhoud van de website en sociale media en het ontwikkelen van brochures en organiseren van seminars. De tweede taak heeft te maken met het ondersteunen van pitches en schrijven van operationele marketingplannen. Een heldere strategie, gebaseerd op gedegen kennis van klanten en concurrenten, is echter noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn met marketingcommunicatie en business development. Kennis van de klant is nodig om een onderscheidend verhaal te kunnen vertellen. Kennis van de concurrent is noodzakelijk om ook een onderscheidend verhaal te kunnen bieden. Een strategische visie op klanten en de markt ontbreekt echter dikwijls. Michael Porter Niet zelden wordt het beeld over wat de klant vindt en wil bepaald door enkele gesprekken van partners met individuele cliënten. De juridische sector heeft dan ook nog een flinke inhaalslag te maken, bijna dertig jaar nadat Michael Porter zijn boek Competitive Strategy publiceerde. In deze klassieker onder de managementboeken stelt Porter dat de meeste onderneming tekort schieten als het gaat om systematisch uitgevoerd marketingbeleid op basis van feitelijke inzichten, gegenereerd door bijvoorbeeld marktonderzoek en market intelligence. De meeste strategische beslissingen worden volgens hem nog steeds genomen op basis van indrukken, intuïtie en

2 gefragmenteerde, incidenteel verkregen informatie over klanten en concurrenten. De advocatuur vormt hierop geen uitzondering. Toch is de noodzaak nu meer dan ooit om het roer om te gooien. De relatie tussen advocaat en cliënt is de laatste jaren onder druk komen te staan. Dat geldt vooral voor cliënten uit het bedrijfsleven, de business-to-business. Opdrachtgevers worden kritischer en minder loyaal en schrijven regelmatig pitches uit. Alleen een zaak vakinhoudelijk goed doen, is niet meer voldoende. Structurele veranderingen Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen gaande die de juridische markt structureel veranderen. Er komen nieuwe toetreders op de markt: juridische dienstverleners die juridische producten tegen een scherpe vaste prijs aanbieden. Ook wordt er vaker uitbesteed aan lagelonen landen en biedt de voortschrijdende technologische ontwikkeling mogelijkheid om bepaalde juridische werkzaamheden efficiënt en geautomatiseerd uit te voeren. Deze ontwikkelingen zetten de tarieven bij de traditionele kantoren onder druk en vormen zelfs een bedreiging voor het vertrouwde prijsmodel gebaseerd op uurtje-factuurtje met optimale leverage. Een andere visie op het verdienmodel is dan ook nodig (zie kader). De klant heeft dus aanzienlijk meer mogelijkheden dan voorheen. Actief klantmanagement doet dan ook zijn intrede in de advocatuur. Steeds meer kantoren begrijpen dat een cliënt meer verwacht dan alleen een juridisch advies. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waardoor een klant niet of minder tevreden is. Het is van belang om deze oorzaken te identificeren en de behoeften van de klant te begrijpen. Naast het leveren van een excellente juridische dienstverlening,gaat het ook om het zorgvuldig managen van verwachtingen en percepties, daadwerkelijke interesse voor de cliënt en diens business, en serieus omgaan met klachten en suggesties. Klanttevredenheid Door het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en daarbij de juiste vragen te stellen, kan gestructureerd inzicht verkregen worden in de oorzaken waarom een klant meer of minder tevreden is. Toch zijn in de pratijk veel advocatenkantoren huiverig om hun cliënten lastig te vallen met vragen over de klanttevredenheid. Onterecht, zo is onze ervaring. Mits goed voorbereid, Kies voor scherpe focus op meest winstgevende gebieden Veel kantoren denken vooral in omzetdoelstellingen, door actief te zijn in zoveel mogelijk rechtsgebieden, in zoveel mogelijk landen en in zoveel mogelijk sectoren. Dit is een strategie die kan werken voor de juridische power houses die op elk gebied toptalent kunnen aantrekken en behouden. Maar voor het merendeel van de advocatenkantoren betekent alles doen toch vooral een hoop dingen gemiddeld doen. De uitdaging voor advocatenkantoren is dan ook om hun praktijkgebieden en de regio s en sectoren waarin ze actief zijn aan een grondige analyse te onderwerpen. In welke rechtsgebieden excelleren we nu echt? In welke landen en in welke sectoren verdienen we nu echt ons geld? De uiterste consequentie van deze analyse is dat kantoren zullen moeten besluiten zich terug te trekken uit bepaalde landen, sectoren of praktijkgebieden. Het resultaat is een scherpe focus op die gebieden die het meest winstgevend zijn en de beste strategische fit hebben. De kantoren die deze ingrijpende stap durven nemen, hebben de meeste kans om een duurzame, winstgevende praktijk op te bouwen.

3 hebben veel klantonderzoeken door advocatenkantoren juist een zeer hoge respons. Als er een goede relatie is met cliënten zullen zij graag bereid zijn om jou te helpen je dienstverlening verder te verbeteren. Dat is immers ook hun belang! Voorwaarde is uiteraard wel dat het onderzoek op een goede manier wordt uitgevoerd, die recht doet aan de aard van de relatie met de klant (zie kader). Imago Advocatenkantoren zijn traditioneel sterk in het managen van percepties. Deze worden gevormd door onder andere fysieke karakteristieken, zoals een representatief kantoorpand en het imago van het advocatenkantoor. Advocaten hebben bijvoorbeeld veel aandacht voor huisvesting. Het pand moet representatief zijn, uitstraling hebben. Vandaar ook dat veel Zin en onzin van klanttevredenheidonderzoek voor advocaten Van groot belang bij klantonderzoek in de zakelijke dienstverlening is de persoonlijke benadering en de juiste tone of voice die moet aansluiten bij de benadering die men gewend is van het kantoor. Anders dan in de consumentenmarkt is klanttevredenheidonderzoek in de juridische dienstverlening géén commodity, maar altijd maatwerk. Het kantoor voert geen onderzoek uit onder anonieme doelgroepen, maar vraagt cliënten, met wie een persoonlijke relatie bestaat, om hun mening. Bepaalde standaardmethoden van onderzoek, zoals onaangekondigde internet surveys en telefonische enquetes, zijn in dit geval dan ook niet effectief en kunnen zelfs averechts werken op de relatie met de cliënt. Voordat een kantoor besluit om een cliënttevredenheidonderzoek te starten, is het dus van groot belang om in te schatten hoe cliënten hierop zullen reageren, en op welke manier zij het beste benaderd kunnen worden. In de juridische dienstverlening blijken de volgende drie onderzoeksmethoden vaak wel effectief: telefonische interviews, individuele face-to-face interviews of focusgroepen (rond-de-tafel gesprekken met meerdere cliënten tegelijk, bijvoorbeeld als onderdeel van een relatie-evenement). Ongeacht de gekozen methode is het van groot belang dat de cliënt van tevoren persoonlijk wordt benaderd en nadrukkelijk om zijn medewerking wordt gevraagd. Als de cliënt een telefonische enquêteur koud op zijn dak krijgt, is de kans groot dat hij niet wil mee werken. Ernstiger nog is dat hij deze aanpak niet van het kantoor gewend is, waardoor het beeld van de organisatie negatief beïnvloed wordt. Door de cliënt vooraf te benaderen vergroot de kans op medewerking en opereert het advocatenkantoor conform de verwachtingen van de cliënt. In veel klantonderzoeken wordt gevraagd om een rapportcijfer. Dat kan, maar veel zal het kantoor er niet mee opschieten. Het is prettig dat er bijvoorbeeld een 7,9 gehaald wordt, maar wat kan je er ermee? Het is dan ook van belang om cliënten altijd naar een relatieve score te vragen, in plaats van uitsluitend een absolute score zoals een rapportcijfer. Concreet: vraag of de dienstverlening beneden, conform of boven verwachting is. Vervolgens is het belangrijk om altijd een toelichting te vragen op het antwoord. Waarom was de dienstverlening beneden, conform of boven verwachting? Op die manier wordt het cliëntonderzoek actiegericht, en krijgt de dienstverlener direct handvatten om de dienstverlening richting cliënten te verbeteren. Tot slot is het erg belangrijk om cliënten terugkoppeling te geven op de resultaten. Geef aan wat de uitkomsten zijn, en welke concrete acties worden ondernomen naar aanleiding van deze uitkomsten. Zo ontstaat er daadwerkelijk betrokkenheid van cliënten en vergroot de kans op medewerking bij een volgende meting.

4 advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas of in statige, 19 e eeuwse kantoorpanden gevestigd zijn. Het vervelende van percepties is echter dat deze gevormd kunnen worden door slechts één ervaring. Een slordige ontvangst of een rommelig kantoor kan een opdracht al in de weg staan, ondanks een uitstekend, juridisch inhoudelijk track record. Impliciete communicatie Het managen van verwachtingen is een minstens even grote uitdaging. Uiteraard verwacht de cliënt een goed advies, maar het leveren van een vakinhoudelijk goed advies kan in de ogen van de cliënt nog steeds beneden verwachting zijn. Het is dan ook van belangrijk om te realiseren dat verwachtingen van cliënten door verschillende zaken bepaald worden. Een belangrijke factor is de communicatie, zowel in de persoonlijke relatie met de cliënt als ook in marketingcommunicatie-uitingen. Ook hier geldt: wat je belooft, zul je moeten waarmaken. Dat geldt niet alleen voor wat expliciet gecommuniceerd is, maar ook voor de impliciete communicatie. De manier waarop gecommuniceerd is, of de vorm waarin, is minstens even belangrijk als wat feitelijk, in woorden, gezegd of geschreven is. Ervaringen Daarnaast spelen ervaringen een belangrijke rol bij de verwachtingen die (potentiële) cliënten hebben. Enerzijds zijn het ervaringen van anderen dan huidige cliënten, zoals voormalige opdrachtgevers. Zij kunnen met potentiële cliënten over het kantoor spreken, wat de beslissing om er zaken mee te doen positief of negatief kan beïnvloeden. Anderzijds gaat het om ervaringen uit het verleden. Een goede ervaring zal waarschijnlijk tot vervolgopdrachten leiden. Het binnen halen van zo n vervolgopdracht vereist minder energie dan het overtuigen van een volledige nieuwe prospect. Het is belangrijk om in te zien dat advocatenkantoren direct invloed kunnen uitoefenen op percepties en verwachtingen. Op korte termijn door de communicatie indien nodig aan te passen. Op langere termijn door consistent te zijn in beleid, service en communicatie, zodat ervaringen van anderen en uit het verleden positief zullen zijn. Een eigen identiteit Daadwerkelijke interesse voor de cliënt is in de eerste plaats een houding. Maar een gedegen voorbereiding is nodig om te overtuigen. Advocatenkantoren die geïnvesteerd hebben in marketing, hebben ook vaak business development adviseurs in dienst. Deze professionals doen onderzoek naar de markt waarin cliënten actief zijn, zodat de partner weet welke zaken voor de (potentiële) opdrachtgever van belang zijn. Cliënten verwachten steeds vaker dat de advocaat kan meepraten over de kwesties die spelen in zijn markt. Vaak leidt een beter begrip van de markt van de cliënt ook tot een beter juridisch advies en daarmee tot een tevreden cliënt. Concurrentie Om tot een goede positionering in de markt te komen op basis van een heldere eigen identiteit, is het belangrijk om kennis van de concurrentie op te bouwen. De marketeer die zich niet bekommert om de concurrent is als de autorijder die niet op zijn medeweggebruikers let. Bij een goede competitor intelligence staan twee vragen centraal. In de eerste plaats moet vastgesteld worden wie de concurrenten zijn. Concurreert u bijvoorbeeld regionaal, nationaal of internationaal? Dit kan per praktijkgroep of rechtsgebied anders zijn. Om vervolgens de eigen positie in dit concurrentieveld te bepalen is het van belang om concurrenten diepgaand te analyseren en een continue benchmark ten opzichte van de concurrentie op te zetten. Dit is een effectieve manier om de unique selling points van het eigen kantoor scherp te krijgen.

5 Er zijn verschillende manieren om uw concurrentiepositie op strategisch niveau goed in kaart te krijgen. Veel gebruikt is de SWOTanalyse, waarbij de sterke en zwakke punten van het eigen kantoor in kaart worden gebracht en de kansen en bedreigingen ten aanzien van de eigen concurrentiepositie helder worden. Hierbij wordt overigens niet alleen naar klant en concurrent gekeken, maar naar alle relevante omgevingsfactoren, zoals technologische vooruitgang, veranderingen in wet- en regelgeving en macro-economische ontwikkelingen. Op tactisch-operationeel niveau is de competitor scorecard een veelgebruikt middel voor een effectieve competitor benchmark. De scorecard is een grafische Innovatie in de advocatuur De juridische dienstverlening staat veelal niet bekend als een sector waar innovatie de boventoon voert. Vaak wordt gesteld dat innovatie van diensten in de juridische dienstverlening zeer lastig of zelfs onmogelijk is. Toch is innovatie de uitgelezen manier om je als kantoor te onderscheiden in de markt. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat cliënten maar weinig verschil zien tussen advocatenkantoren, zowel qua tarief en dienstenaanbod, als kwaliteit van de dienstverlening. Kantoren kunnen op verschillende manieren innovatie doorvoeren: het ontwikkelen van nieuwe diensten, het verbeteren van de manier waarop de dienst aan de cliënt wordt geleverd, of het aanpassen van de prijsen leveringsvoorwaarden. Vooral in de VS hebben advocatenkantoren hier al belangrijke stappen gezet. Zo zijn er kantoren die verschillende service niveaus hanteren met daarbij behorende pricing. Voor een standaardadvies kan men naar een client extranet, terwijl voor uitgebreidere advisering de traditionele, persoonlijke aanpak blijft gelden. Andere kantoren hebben de stap gezet om hun diensten tegen fixed price aan te bieden, een ontwikkeling die in Nederland andere zakelijke dienstverleners zoals advies- en marktonderzoekbureaus al doorgemaakt hebben. Waarom is het in de praktijk dan toch zo moeilijk om innovaties door te voeren? Succesvolle innovaties vereisen dat er heldere en vaak risicovolle keuzes gemaakt worden.succesvolle innovaties zijn bovendien het gevolg van een creatief proces en out-of-the box denken. Advocaten zijn echter vooral gewend om risico te mijden, letterlijk te leven naar de letter van de wet. Daar is op zich helemaal niets mis mee, het is immers hun reden van bestaan. Bovendien belemmert de manier waarop veel kantoren georganiseerd zijn het nemen van harde en risicovolle beslissingen. Over het algemeen bestaan er binnen een kantoor veel verschillende autonome praktijkgroepen, waardoor het lastig is de handen ineen te slaan en het mandaat voor firm wide beslissingen ontbreekt. Toch is het wel degelijk mogelijk om als juridische dienstverlener te innoveren. Het staat of valt met de wil om samen te werken om innovaties echt van de grond te krijgen. Dit betekent dat de verschillende praktijkgroepen binnen een kantoor de handen ineen slaan en aan een team of persoon (directeur) mandaat geven om innovaties door te voeren. Als aan deze basisvoorwaarde is voldaan komt het aan op het out-ofthe-box denken, het daadwerkelijk bedenken van nieuwe ideeën. Het kantoor kan zich hierbij laten inspireren door concrete voorbeelden van innovatie bij buitenlandse kantoren of in aanpalende sectoren zoals de financiële dienstverlening of de private zorg. Dit helpt ook om de voorgestelde innovatie zo concreet mogelijk en tastbaar te maken, wat weer noodzakelijk is om de voorstellen er bij de uiteindelijke beslissers binnen het kantoor doorheen te krijgen. Het doorvoeren van innovaties is zeker niet gemakkelijk en niet zelden is een kantoor maar wat blij dat ze het te druk hebben om gestructureerd met vernieuwing bezig te zijn. Innovatie blijft echter de manier om je te onderscheiden van de concurrentie. Naarmate meer kantoren zich dit zullen realiseren, zal ook de innovatie in de juridische dienstverlening een vlucht nemen.

6 weergave van de belangrijkste ontwikkelingen bij concurrenten op het gebied van o.a. marketingcommunicatie (advertenties, commercials) en marketingacties (seminars, sponsoring). De competitor scorecard scoort de concurrenten ten opzichte van elkaar op elk van deze dimensies, en signaleert veranderingen daarin. Op basis daarvan kan desgewenst snel ingespeeld worden op acties van concurrenten. Tot slot Als er inzicht is in de eigen identiteit, in de behoeften en verwachtingen van de cliënt, en in het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent, dan zal een advocatenkantoor optimaal in staat zijn om de business bloeiende te houden en verder uit te breiden. Deze paper is gebaseerd op diverse artikelen die de auteur sinds 2011 in onder andere het FD heeft gepubliceerd. Over Bedrijfsstrategie van Baker Tilly Berk Baker Tilly Berk helpt organisaties met het ontwikkelen van winnende proposities en rendabele business modellen. Daarbij kijken we naar uw klanten, voor een aansprekende propositie, én naar uw concurrenten, voor een onderscheidende propositie. We hebben aandacht voor uw organisatie: wat moet u organiseren om de kansen in de markt te verzilveren? En we zorgen voor een degelijke financiële onderbouwing: wat wordt het verdienmodel en wat valt er te zeggen over omzet- en winstverwachtingen? Met deze integrale aanpak maximaliseert u uw kansen op succes! Strategische opties Baker Tilly Berk brengt uw strategische opties in kaart en ondersteunt bij strategische besluitvorming. Vraagstukken waarbij wij u kunnen adviseren zijn: Business development strategie Succesvol innoveren Klanttevredenheid en loyaliteit realiseren Concurrentiepositie verbeteren Businessmodel evalueren Strategisch marketingbeleid opstellen Nieuwe verdienmodellen realiseren Waarom Baker Tilly Berk? Ieder vraagstuk is uniek en de oplossingen zijn daarom altijd maatwerk. Onze toegevoegde waarde zit in onze multidisciplinaire aanpak. Baker Tilly Berk biedt een onderscheidende propositie doordat wij kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsstrategie, marketing en marktonderzoek combineren met diepgaande financiële expertise. Hierdoor zijn wij in staat het extra inzicht te brengen waar u om vraagt. Op basis van klantonderzoek, markt- en concurrentieanalyses identificeren wij strategische opties én geven wij aan wat de financiële impact is. Barend van de Kraats Het ervaren researchteam van Baker Tilly Berk staat onder leiding van Barend van de Kraats. Hij heeft ruime ervaring als bedrijfsstrateeg en market intelligence expert. Zo was hij hoofd research bij McKinsey, directeur van marktadviesbureau Annalise en werkte hij bij IRIS, het researchinstituut van Rabobank en Robeco. Barend heeft ruime advieservaring in de advocatuur en publiceert regelmatig in vak- en dagbladen. Wij wisselen graag nader met u van gedachten over de strategische opties voor úw kantoor. Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op met Barend van de Kraats op telefoonnummer of per

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie.

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Toepassing van diepgaande klantkennis maakt het verschil. Wat is het geheim van een goede concurrentiepositie? Deze vraag wordt regelmatig

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Het belang van de juiste VoC mentaliteit

Het belang van de juiste VoC mentaliteit CUSTOMER EXPERIENCE Het belang van de juiste VoC mentaliteit Gerrit Piksen & Ernst Kruize 1 Van gut naar goed De tijd dat je als marketeer niet meer weet welke 50% van je marketingbudget verkeerd is besteed,

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

De Business Model Mixer voor Consulting

De Business Model Mixer voor Consulting De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden wij ons white paper De vijf gamechangers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

E-book Contentmarketing

E-book Contentmarketing E-book Contentmarketing Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Is contentmarketing een meerwaarde voor de bouw? 4 Vijf stappen naar een effectieve

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

3 Onderscheiden met expertise

3 Onderscheiden met expertise 3 Onderscheiden met expertise 3.1 Inleiding Expertise is een van de gebieden waarmee wij ons kunnen onderscheiden van concurrenten. De twee andere onderwerpen zijn samenwerken en ethiek. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie