Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 2"

Transcriptie

1 Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Projectleden Mariska van Beem Mareclla Deen Shelley de Groot Thijs Houwing Michael Kramer Teun Rohof Niels Schouten Stichting Sporttalenten i.s.m. Johan Cruijff University Johan Cruijff University 2B1 adres Amsterdam, 13 maart 2008

2 Voorwoord Voor u ligt het sponsorwervingplan aangediend aan de Stichting Sporttalenten namens sponsoring communicatieadviesbureau Impulse. Impulse is door Stichting Sporttalenten gevraagd een sponsorwervingplan te maken op strategisch en operationeel niveau, conform het 7-stappenmodel (pre-fase, analysefase, conceptfase, commerciële fase, contractfase, implementatiefase en evaluatiefase). Het plan is geschreven met het oog op het vinden van nieuwe partijen die als sponsor kunnen fungeren voor Stichting Sporttalenten. Impulse heeft onderzocht op welke wijze er (meer) sponsors binnengehaald kunnen worden en op welke manier de Stichting Sporttalenten zich kan onderscheiden van andere. Met andere woorden; wat de Stichting Sporttalenten te bieden heeft. Verder is er onderzoek uitgevoerd naar partijen, bedrijven en organisaties die binnen hun sponsorbeleid passen bij de missie, doelstellingen en ambities van de Stichting Sporttalenten. Ook treft u in ons sponsorwervingplan aan hoe een sponsorship eruit kan zien en op welke creatieve manieren sponsors en partners voor lange tijd aan de stichting gebonden kunnen blijven. Wij willen onze dank betuigen aan Frank van Weerdenburg, aangezien hij ons plan in goede banen heeft weten te leiden. Naar onze mening zal ons sponsorwervingplan van meerwaarde zijn voor de Stichting Sporttalenten en wij wensen hen dan ook plezier toe met het lezen van ons rapport en succes in de toekomst. De medewerkers van Impulse : Mariska van Beem Marcella Deen Shelley de Groot Thijs Houwing Michael Kramer Teun Rohof Niels Schouten Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Managementsamenvatting 5 1 Bedrijfsprofiel 7 2 Sponsorwervingplan Pre-fase Analytische fase Conceptfase Commerciële fase Contractfase Implementatiefase Evaluatiefase 32 3 Conclusies en aanbevelingen 34 Nawoord 35 Bronvermelding 36 Bijlagen 37 Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 3

4 Inleiding Om een overzichtelijk en kwalitatief sponsorwervingplan te schrijven is het van belang dat Impuls weet wat onder sponsoring wordt verstaan. Sponsoring is het verwerven en exploiteren van associaties om het merk en/of specifiek product/dienst te versterken. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen een bedrijf, merk, vereniging, bond, stichting, of een persoon met een samenwerkingsverband onderling. De sponsor stelt geld, goederen en/ of diensten ter beschikking, die voor de gesponsorde een bron van inkomsten vormen of anderszins ondersteunend zijn in het uitoefenen van zijn activiteiten. De gesponsorde stelt hier een of meer rechten tegenover, die tot doel hebben de sponsor direct of indirect in zijn commerciële ontwikkeling te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is naamsbekendheid, imago, productpromotie en relatiebeheer. Impuls opereert als een sponsoring communicatieadviesbureau die opgericht is in het najaar van Het bureau is een initiatief van zeven enthousiaste professionals. De Johan Cruijff University, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam heeft deze topsporters in vier jaar opgeleid tot competente ondernemers die klaar zijn voor het bedrijfsleven. Deze zeven professionals zijn tot deze dag nog altijd de core van de organisatie. In onze organisatie staat de visie centraal. Dit managementinstrument zorgt voor de samenhang en sturing van onze organisatie door invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering. Wij willen onze medewerkers constant motiveren en laten focussen op relevante activiteiten, zodat onze bedrijfsvoering effectief blijft. De Stichting Sporttalenten heeft Impuls in dienst genomen om een sponsorwervingplan te schrijven. Dit plan heeft de volgende indeling: Fase 1 : Pré-fase Fase 2 : Analytische fase Fase 3 : Conceptfase CREATIE Fase 4 : Commerciële fase Fase 5 : Contractfase EXPLOITATIE Fase 6 : Implementatiefase Fase 7 : Evaluatiefase BEHEER. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 4

5 Managementsamenvatting In opdracht van de Stichting Sporttalenten heeft Impulse een sponsorwervingplan opgesteld om zodoende nieuwe partners, sponsors, suppliers en supporters voor de stichting aan te trekken. Dit mede met het oog op de groei ontwikkelingen van de stichting en het blijven ondersteunen en bevorderen van het leefklimaat van de sporttalenten. De uitwerkingen van dit sponsorwervingplan zijn uitgebracht in een rapport, zoals u die hier aantreft. Voordat er begonnen is met het daadwerkelijk invullen van de sponsormogelijkheden en USP (Unique Selling Points) is eerst de Stichting Sporttalenten onder de loep genomen in de pre-fase en de analytische fase conform het zeven fasen model van sportsponsoring. Om een optimale sport en leefsituatie te creeren voor (aankomende) (top)sporttalenten is in november 2007 de Stichting Sporttalenten opgezet, om niet enkel (top)sporttalenten met een NOC*NSF status deze faciliteiten te bieden, maar ook de sporters die net onder dat niveau zitten hopelijk deze stap hoger te laten zetten. Dit doen ze door een Topsport Ontwikkelings plan dat op maat gemaakt wordt. Op dit moment heeft de stichting per jaar ,- nodig om de exploitatie te dekken op basis van de doelstelling om maximaal 50 topsporters te begeleiden. In de conceptfase van dit rapport wordt toegewerkt naar het concept contract, een richtlijn voor het definitieve contract. De stichting biedt de sponsoren enkele positieve punten zo opereert de stichting op landelijk niveau en heeft ze toegang in de totale Nederlandse sportinfrastructuur. Hierdoor kan de stichting een grote mate van exposure bieden. Het maatschappelijk belang van sponsoren wordt steeds groter. De stichting kan de sponsor een netwerk aanbieden, waardoor deze organisaties of particulieren een aantal marketingvoordelen/mogelijkheden krijgen. Om een sponsor te kunnen werven moet de Stichting Sporttalenten zich kunnen onderscheiden (Unique Selling Points) van haar naaste concurrenten. De Stichting Sporttalenten is de enige stichting die zich op landelijk gebied bezighoudt met ondersteuning van topsporters. Daarnaast ondersteunen ze (top)sporttalenten van alle sporten in Nederland, ook de talenten die geen status hebben van het NOC*NSF. De stichting biedt de topsporters een totaal pakket van begeleiding, en heeft zich dus niet gespecialiseerd op een bepaald gebied. Nadat de conceptfase is behandeld komen we uit bij fase 4 de commerciële fase, van het 7 fasen model van sportsponsoring. Voordat er begonnen wordt met het benaderen van bedrijven/organisaties met een sponsorvoorstel is het van belang dat er wordt gekeken wie er bij de Stichting Sporttalenten past, onder andere op basis van de eigen missie en visie. De stichting biedt sponsoren promotie, communicatieve, associatieve, hospitality-rechten, verkoop, en direct mail mogelijkheden. Sponsoren kunnen de stichting het volgende aanbieden: diensten, een financiële bijdrage, het leveren van materialen, het aangaan van een bruikleen overeenkomst. De Stichting Sporttalenten wilt door middel van sponsoren de volgende punten bereiken: het aantrekken van nieuwe leden, benodigde middelen en kennis voor de leden en op een formele wijze communiceren met de juiste doelgroep door een platform te creëren voor relatiemarketing tussen de stichting, leden en de bedrijven. In de contractfase wordt alles vastgelegd, om zodoende als stichting en sponsor tot een optimale samenwerking en verstandhouding te komen en deze tot stand te houden. Hiervoor is een samenwerkingscontract ofwel een sponsorovereenkomst noodzakelijk. Hiermee worden de volgende elementen vastgelegd: rechten en plichten van de stichting en sponsor, looptijd en waarde van de overeenkomst, aansprakelijkheden, prestaties/tegenprestaties, wijze van betaling, exclusiviteit, organisatieaspecten en geschillen/ontbinding. In de implementatiefase worden de ontwikkelde functionaliteiten en ontwerpen geïmplementeerd. In het geval van de stichting zullen alle voorgenomen activiteiten worden voorgelegd aan het bestuur en aan de adviesgroep. Zij zullen uiteindelijk bepalen of een plan ten uitvoer wordt gebracht. Afwijking van de desbetreffende standaardovereenkomst kan alleen in overleg plaatsvinden. Onderstaande elementen moeten in kaart worden gebracht: profielen doelgroep/bezoekers, waardering, bekendheid project, imagometing, naambekendheid meting en tevredenheidsonderzoeken m.b.t. hospitality. Tevens dienen de relaties in kaart gebracht te worden. Het is belangrijk om binnen uw klantenrelaties een pro-actieve houding aan te nemen en mee te denken met de sponsoren. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 5

6 Na het sponsorwervingplan in werking te hebben gesteld is het voor de organisatie van belang te evalueren, dit gebeurt in de zevende en tevens laatste fase, de evaluatiefase. Bij de evaluatie wordt er gekeken naar de tevredenheid en ontwikkeling van sponsoren en leden. Verder zal nagegaan worden wat het plan heeft opgeleverd voor de organisatie met betrekking tot exposure en imago. Na het uitvoeren van het sponsorwervingplan is het van belang om de informatiestroom te gebruiken om de doelgroep op de hoogte te brengen en te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door middel van een persbericht. De groep die centraal staat in onderzoek naar het werven van sponsoren, zijn de sponsoren. U wilt aan hun verwachtingen en behoeften voldoen. Daarbij is het van belang dat u ook de sponsoren meeneemt in uw evaluatie. Zo zou u een naamsbekendheid, imago- en het tevredenheids- onderzoek kunnen gaan houden in belang van de sponsoren. Hierdoor creëert u een compleet beeld voor de sponsoren en kunt u controleren of u aan de verwachtingen heeft voldaan als de Stichting Sporttalenten. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 6

7 1 Bedrijfsprofiel Historie Impulse is een sponsoring communicatieadviesbureau opgericht in het najaar van Het bureau is een initiatief van zeven enthousiaste professionals. De Johan Cruijff University, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam heeft deze topsporters in vier jaar opgeleid tot competente ondernemers die klaar zijn voor het bedrijfsleven. Deze zeven professionals zijn tot deze dag nog altijd de core van de organisatie. Impulse- een afgeleide van het Nederlandse woord impuls- staat voor een jong, energiek maar vooral creatief bureau. Daarnaast zijn wij actief op de acht leidende sportmarkten in Nederland. Een groeiende markt. Sport is de omschrijving van allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden. Al deze eigenschappen vergen energie van de sportbeoefenaar. De markt van de sportsponsoring, één van de acht sportmarkten in Nederland, vraagt veel inspiratie van creativiteit van een sponsoring communicatie adviesbureau. Het woord impuls kan betrekking hebben op: een plotselinge ingeving/gedacht ofwel een zintuigprikkeling, wat in overdrachtelijke zin inhoudt: een impuls geven aan een plan of project. Definitie van de huidige visie, missie, doelstellingen en strategie In onze organisatie staat de visie centraal. Dit managementinstrument zorgt voor de samenhang en sturing van onze organisatie door invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering. Wij willen onze medewerkers constant motiveren en laten focussen op relevante activiteiten, zodat onze bedrijfsvoering effectief blijft. Visie In een wereld waar het steeds meer draait om de positionering, marketing en communicatie van diensten en/of producten, wilt Impulse een middelmatige marktpositie innemen voor het bieden van solide oplossing wat betreft sponsorwervingplannen. Het team van Impulse bestaat uit professionals dat alles in het werk stelt om doelstellingen van opdrachtgevers te verwezenlijken. Hoe? Door onderscheidenden creatieve plannen op te leveren met vele unieke positioneringen. Impulse is een betrouwbare en dynamische partner die meedenkt met de opdrachtgever en werkt met een flexibele inzetbaarheid naar deze opdrachtgevers toe. Missie Impulse ondersteunt opdrachtgevers bij het uitvoeren van een sponsorwervingplan, communiceren van sponsorpresentaties, marktonderzoek en het schrijven van een strategische- en operationele marketignplannen. Dankzij het deskundig gegeven advies weet de betreffende opdrachtgever, op welke wijze hij (meer) sponsors binnen kan halen, hoe hij zich kan onderscheiden van concurrenten en hoe hij zich het beste kan profileren. Door middel van deze kennis kan de opdrachtgever op een creatieve manier partijen, bedrijven of organisaties aan haar eigen organisatie binden. Business Principles Als een aanbieder van commerciële producten en diensten heeft Impulse een belangrijke rol in de sportmaatschappij. Om een goede invulling aan deze rol te kunnen geven, is het nodig om het vertrouwen van haar klanten, medewerkers en belanghebbenden te behouden. Impulse wil deze goede reputatie opbouwen door professioneel te werk te gaan. De Business Principles spelen hierbij een belangrijke rol. Organisatiedoelstellingen Belangenevenwicht: Wij zijn een betrouwbare partner voor onze klanten, personeel en leveranciers; Winstgevendheid: Wij streven ernaar onze producten/diensten winstgevend te maken voor onze klanten en onszelf ; Imago: Wij zijn een toonaangevende leverancier van producten en diensten op het gebied van sportsponsoring en communicatie; Gedragsregels: Wij werken professioneel en houden ons aan ons woord. Strategie De strategie van Impulse richt zich op een stabiele groei met behoud van goede winstgevendheid. Deze doelstellingen willen wij behalen door middel van de volgende vier strategische doelstellingen: Waarde creëren voor de klant via creativiteit en innovatie van onze producten/diensten; Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 7

8 Het ontwikkelen van de kernwaarden van onze organisatie; Het verbeteren van de financiële kengetallen: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit; Het behouden en uitbreiden van ons klantennetwerk. Boodschap Bij Impulse geloven we sterk in de kracht van creativiteit. Bij elke gedacht en uitvoering staat de originaliteit centraal. Of het nu gaat om een strategie, marketing- of communicatie plan; wij geven er een bijzondere wending aan. Natuurlijk altijd in samenspraak met de opdrachtgever. Activiteiten Voor haar relaties ontwikkelt Impulse sponsor/communicatie strategieën of begeleidt hen in de ontwikkeling ervan. De doelstellingen van de opdrachtgever zijn bij elk communicatieproject de maatstaaf voor alle keuzes/beslissingen. Vanuit uw perspectief, als verlengstuk van uw organisatie, richten wij ons op het resultaat dat u wilt bereiken. Wij zijn een allround (fullservice) sponsoring adviesbureau en beschikken daarom altijd over de vereiste kennis van de instrumenten die in uw specifieke geval het grootste rendement opleveren. U kunt ons ten alle tijden raadplegen als het gaat om: Marktonderzoek; Sponsor en/of communicatieplannen; Sponsor en/of communicatie adviezen; Strategieontwikkeling. Referenties Alle medewerkers hebben een commercieel economische (sport) achtergrond. Ons personeel bestaat uit HBO geschoolden. Al onze medewerkers hebben daadwerkelijk zelf ervaring opgedaan op het gebied van sponsoring en communicatie in de sportmarkt van Nederland. Daarnaast zijn alle medewerkers afkomstig uit de topsport wereld, dit vergt discipline en planmatig werken. Organisatieschema Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 8

9 2 Sponsorwervingplan 2.1 Pre-fase Impulse is een sponsoring communicatie adviesbureau. Impulse ondersteunt opdrachtgevers bij het uitvoeren van een marktonderzoek, het schrijven van een strategische- en operationele sponsorwervingplan en het communiceren van sponsorpresentaties. Ons bedrijf houdt zich vooral bezig met Marketing via Sport. Impulse heeft de opdracht gekregen tot het schrijven van een sponsorwervingplan voor de Stichting Sporttalenten. Stichting Sporttalenten De Stichting Sporttalenten is een non-profitorganisatie met een missie om (top)sporttalenten te ondersteunen in het realiseren van hun sportieve doelstellingen en ambities. Dit doen ze door een TOplan (Topsport Ontwikkelings plan) dat voor elk topsporttalent persoonlijk gemaakt wordt. Het TOplan is opgezet om; Je als sporter bewust te maken van je fysieke en persoonlijke sporterprofiel en daarmee je zelfkennis te vergroten gericht op de mogelijkheden van persoonlijke- en fysieke ontwikkeling; Je handvatten te geven voor zelfsturing en het creëren van een persoonlijke leeromgeving zodat je het vervolgens met je coach/trainer verder kunt vertalen naar je dagelijkse sportpraktijk. Aan de basis van het TOplan liggen een aantal fysieke testen en een persoonlijkheidsvragenlijst. Dit in combinatie met gesprekken. De Stichting Sporttalenten werkt bij de ondersteuning van hun topsporttalenten vanuit het concept van competentiegericht ontwikkelen. Onder competenties verstaat de stichting een mix van kennis, vaardigheden en attitude om je rol als topsporter zo optimaal mogelijk in te kunnen vullen. Middels meer competentiegericht ontwikkelen van topsport talenten komen zij eerder in aanraking met allerlei aspecten vanuit de topsportpraktijk. Ze krijgen daarmee de gelegenheid geleidelijk aan te groeien in hun rol van professionele topsportbeoefenaar. De stichting is een initiatief van Annemarie Kramer, Coen de Vries, Louis Wijdenbosch en Rob van den Heuvel. Samen met Femke Heitlager vormen deze vijf ook het bestuur. Zij hebben de stichting opgericht in november 2007 en het opereert landelijk. Het bestuur wordt ondersteund door een adviesteam van 10 professionals. De dagelijkse gang van zaken van de stichting is in handen van topsportstudenten. De stichting is gevestigd in Haarlem en heeft, in februari 2008, 26 talenten onder haar hoede. Daarnaast ondersteunt de stichting actief een goed doel: Stichting Achter de Regenboog : verliesverwerking met kinderen en jongeren. Sponsorwervingplan De Stichting Sporttalenten heeft Impulse in dienst genomen om een sponsorwervingplan te schrijven. Hiermee wordt bedoeld de Stichting Sporttalenten te adviseren bij het zoeken van geschikte sponsoren. De sponsoren bieden de stichting geld, diensten of goederen om de stichting te helpen met het beter en meer begeleiden van topsporttalenten. Hierdoor kan het lid (sporttalent) beter zijn sport beoefenen. Het sponsorwervingplan biedt op korte termijn een goed beeld op welke manier de Stichting Sporttalenten sponsors binnen kan halen en kan behouden. Op korte termijn moet dit sponsorwervingplan opbrengen voor de Stichting Sporttalenten. Op lange termijn biedt het sponsorwervingplan de stichting groei mogelijkheden, grotere naamsbekendheid en daarmee samenhangend een langer voortbestaan en een duidelijk beeld van wat de stichting, aan sponsoren, te bieden heeft. Sponsoring De Stichting Sporttalenten kiest voor sponsoring omdat het hoofdzakelijk geld, goederen of diensten wil verzamelen. Dit geld, goederen of diensten worden vervolgens gebruikt voor de uitvoering van de stichtingsactiviteiten van de organisatie. Voor de ondersteuning krijgen de sponsoren bepaalde rechten, bijvoorbeeld vermelding op de website, vermelding bij campagnes en events, en een sportclinic voor personeel of klanten. Op dit moment heeft de stichting per jaar , = nodig om de exploitatie te dekken op basis van maximaal 50 topsporters die begeleid worden. Sponsoring kan plaatsvinden op 2 manieren; Financiële bijdrage; Sponsoring d.m.v. diensten, goederen etc. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 9

10 De ondersteuning van de sponsoren aan de stichting worden uitgesplitst in de volgende niveaus; Partners; Sponsors; Suppliers; Supporters. Personeel Het personeel van de Stichting Sporttalenten bestaat uit het bestuur, adviesteam en de topsport studenten. Hieronder wordt vermeldt waar zij verantwoordelijk voor zijn: Bestuur: Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, budget en structuur van de Stichting Sporttalenten. Zij zijn het management team van de stichting. Daarnaast geven zij vanuit hun ervaring als topsporter, trainer, coach en visie op topsport en talentontwikkeling advies aan hun topsporttalenten. Zij stellen kennis, ervaringen en het eigen netwerk ter beschikking aan hun topsporttalenten. Tevens willen zij op een praktische en laagdrempelige wijze een bijdrage leveren aan verdere talentontwikkeling in Nederland; Adviesteam: Dit team bestaat uit 10 professionals die allemaal in de sportwereld actief zijn. Het adviesteam heeft 3 doelen voor de Stichting Sporttalenten; De missie van de stichting uitdragen en de diensten positioneren bij de doelgroep (promotie functie); Adviseren van het bestuur m.b.t. de diensten van de stichting, topsportgerelateerde thema s en ontwikkelingen (advies functie); Aanspreekpunt zijn voor een sporter met betrekking tot een specifieke topsport vraag (mentor functie); Topsport studenten: De topsport studenten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Doormiddel van een stage opdracht kunnen de studenten kijken hoe de stichting te werk gaat en kunnen zij ervaring opdoen. Het werven van sponsoren voor de stichting gebeurt door het bestuur en hun woordvoerder. Hun woordvoerder is Coen de Vries. Het bestuur wordt daarmee ondersteund door het adviesteam. Door sponsoring wordt de Stichting Sporttalenten afhankelijk van andere bedrijven of organisaties. De sponsoren verwachten wat van de organisatie en dit kan leiden tot conflicten binnen de stichting zelf. Het is belangrijk dat iedereen van de stichting op de hoogte is van de rechten en plichten van de sponsoren. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 10

11 2.2 Analytische fase De Stichting Sporttalenten houdt zich bezig met het ondersteunen van toptalenten bij het realiseren van hun sportieve doelstellingen en ambities. Aangesloten topsporters krijgen begeleiding van een door de Stichting Sporttalenten samengesteld team. Zo worden sporters onder andere begeleidt bij hun vragen over juridische zaken, fiscale zaken, sportmediazaken, sponsoradvies en andere onderwerpen die relevant zijn met betrekking tot de sportcarrière. Het bestuur Coen de Vries (Voorzitter) is partner van VDHC Human Performance, een ervaren coach en trainer op het gebied van persoonlijke- en team performance. Coen is als trainer en assessor verbonden aan de Johan Cruyff University, de HEAO Sportmanagement opleiding voor topsporters. Femke Heitlager (Secretaris) is recentelijk afgestudeerd aan de opleiding Commerciële Sport Economie van de HES Hogeschool voor Economische Studies. Ze is volleybalster en als stagiaire verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de stichting. Rob van den Heuvel is partner van VDHC Human Performance, een ervaren managementtrainer op het gebied van commerciële communicatie, persoonlijke effectiviteit en salesperformance. Als opleider is hij verbonden aan de Johan Cruyff University. Annemarie Kramer is atlete (sprint) (deelname aan de Olympische Spelen van Athene op de 4 x 100 meter, WK Parijs in 2003 en diverse EK s en Nederlandse kampioenschappen). Ze is studente Sportmanagement aan de Johan Cruyff University. Zij verzorgd looptrainingen en (estafette) clinics. Louis Wijdenbosch is eigenaar epuls, fysiotherapeut, docent sportfysiotherapie, sportinstructeur, voormalige student Sport Hochschule Köln en voormalig topjudoka (diverse medailles (junioren/senioren) internationale toptoernooien, medaille EK en WK en bondcoach Heren ( )). Het Advies Team Het advies team zorgt voor promotie van de stichting, zij dragen de missie uit en positioneren de diensten binnen de doelgroep. Verder adviseren zij het bestuur met betrekking tot de diensten van de stichting, topsportgerelateerde thema s en ontwikkelingen. En tot slot fungeren zij als mentor/ aanspreekpunt voor de sporters met betrekking tot specifieke topsport vragen. Deze personen zijn: Naam: Functie: Afke van der Wouw (Zelfstandig) : Fysiotherapeut, sportpsychologe Jan Jorn van t Land (201fysiosport): Fysiotherapeut, hockey Sabina Hoogendijk (Johan Cruyff College): Topsportcoördinator, twirling Dennis van Vlaanderen (Johan Cruyff University): Topsportcoördinator, kanoën Louis Wijdenbosch (epuls): Fysiotherapeut, judo Annemarie Kramer (www.annemariekramer.nl): Studente Johan Cruyff University, trainster, atletiek Coen de Vries (VDHC Human Performance): Persoonlijke ontwikkeling en coaching Rob van den Heuvel (VDHC Human Performance): Sponsoring, persoonlijke ontwikkeling Jan Tjerk Schuurmans (NetQuestionnaire): Commercie bedrijfsleven, zeilen Liesbeth Mau Asam (www.liesbethmauasam.nl/): Topsportster, Studente Johan Cruyff University, Shorttack Missie De missie van de Stichting Sporttalenten is om (top)sporttalenten te ondersteunen in het realiseren van hun sportieve doelstellingen en ambities. De Stichting Sporttalenten werkt bij de ondersteuning van hun (top)sporttalenten vanuit het concept van competentiegericht ontwikkelen. Onder competenties wordt verstaan; een mix van kennis, vaardigheden en attitude om je rol als topsporter zo optimaal mogelijk in te kunnen vullen. Door middel van meer competentiegericht ontwikkelen van topsport talenten komen zij eerder in aanraking met allerlei aspecten vanuit de topsportpraktijk. Ze krijgen daarmee de gelegenheid geleidelijk aan te groeien in hun rol van professionele topsportbeoefenaar. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 11

12 Doelgroep Iedere talentvolle sporter die zich in een ontwikkelproces naar topsport bevindt en zich aangetrokken voelt tot de missie, visie en dienstverlening van de stichting kan zich aanmelden bij de Stichting Sporttalenten. De stichting verwacht dat sport voor de sporter a way of life is en dat er ook duidelijk prestatie indicatoren zijn die ondersteuning bij verdere topsportontwikkeling noodzakelijk maken. De aanmelding kan zelfstandig maar ook als groep/team en/of in samenwerking met een coach/trainer. Goed doel De stichting ondersteunt actief een goed doel. Momenteel is dit Stichting Achter de Regenboog. Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. De stichting ontplooit en initieert allerlei activiteiten die het verwerken van het verlies stimuleren. Vestiging Stichting Sporttalenten Nieuwe Gracht NL Haarlem Tel Fax Web. Structuur organisatie Organisatiestructuur is de wijze waarop de taken binnen een organisatie zijn verdeeld. De verdeling van de taken over verschillende afdelingen. De structuur is een hulpmiddel voor de organisatie om haar doelen te bereiken. Organigram: Huidige ontwikkelingen In de fase waarin de omvang van trainingen en wedstrijdprogramma s sterk moet toenemen om de aansluiting op het internationale niveau te krijgen of te houden, zorgt een aantal factoren voor uitval van een deel van de talenten. Zoals de combinatie sport enstudie, de toenemende reistijden, het gebrek aan goede trainingsfaciliteiten, een tekort aan gespecialiseerde begeleiding, ook in relatie tot overbelasting en blessures. (bron: NOC*NSF) Jeugdige talenten doorlopen de ontwikkeling naar topsporter in een kwetsbare periode van hun leven. Daarom is goede begeleiding nodig. Niet alleen voor sport, maar ook op het gebied van onderwijs en gezondheid. Het programma Talentontwikkeling heeft als doel meer jeugdige sporters carrière te laten maken in de sport. De overheid ondersteunt sportbonden bij talentontwikkeling en geeft prioriteit aan projectplannen die direct of op langere termijn bijdragen aan het realiseren van de top 10-ambitie. NOC*NSF ontwerpt met de bonden een certficeringssysteem om de plannen op transparantie en kwaliteit te beoordelen. NOC*NSF en de sportbonden ontwikkelen competentieprofielen voor talentcoaches die een belangrijke rol krijgen bij de begeleiding van talenten. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 12

13 De twaalf Olympische netwerken begeleiden talenten op allerlei gebieden die van invloed zijn op hun sportieve ontwikkeling (vervoer, school, (para)medische begeleiding, trainingsaccommodaties, etc.). NOC*NSF stelt hiervoor een minimumpakket voor dienstverlening vast. Binnen de Alliantie School en Sport is er speciale aandacht voor talentvolle sporters en de combinatie sport en school. Het aantal LOOT-scholen wordt uitgebreid, en er wordt onderzocht of talentontwikkeling een plek kan krijgen binnen het Hoger Onderwijs. (bron: SWOT-analyse Intern Strenghts S1: Veelzijdig advies team S2: Draaiende gehouden door topsporters van de JCU S3: Geeft begeleiding aan toptalenten, zij hoeven nog geen NOC*NSF status te hebben S4: Persoonlijke betrokkenheid bij leden S5: Eigen website S6: Opereert landelijk Weaknesses W1: Willen zij meer talenten onder zich hebben dan moet het advies team ook groeien W2: Weinig diversiteit in de sporten van de huidige leden W3: Locaties en spreiding van vestiging(en) W4: De Stichting Sporttalenten heeft nog geen grote naamsbekendheid opgebouwd Extern Opportunities O1: Topsport heeft een steeds groter maatschappelijk belang O2: Toenemende interesse voor topsport en begeleiding O3: Steeds meer mogelijkheden combinatie sport & opleiding O4: Staatsecretaris Bussemakers van Volksgezondheid eist dat Nederland in 2011 twintig procent meer topsporters telt dan in 2007 Threats T1: Groeiende concurrentie T2: Afhankelijk van sponsoren Concurrentie NOC*NSF: Roel Klaassen: Body Business: PrimeFit (België) Total Energetic Wellness Medifit Biedt topsporters met een A-, B- of HPstatus een totaalpakket van begeleiding aan. Haptotherapie helpt de topsporter voeling te houden met zijn eigen belevendelichaam. Met het toenemen van de druk op presteren verandert er vaak veel in de beleving van de topsporter. Kenmerkend voor een sporter in topvorm is echter dat hij volledig één lijkt te zijn met zijn lichaam, teamgenoten en omgeving. Topprestaties lijken zich ineens aan te dienen en het lichaam doet precies wat nodig is om topprestaties te kunnen leveren zonder dat bewuste sturing op dat moment plaats vindt. Eén van de Olympische Steunpunten van Nederland en dat wil zeggen dat zij (aankomende) topsporters optimaal kan begeleiden en ondersteunen in de aanloop naar belangrijke sportevenementen. Hier staat de sporter, ongeachte leeftijd en niveau centraal. Begeleiding gebeurt door vele personen: - Trainer - Dokter / Sportarts - Diëtist - Kinesist - Sportpsycholoog - Vertrouwenspersoon algemeen (vriend, familie,...) PrimeFit zorgt voor ondersteuning en begeleiding in samenspraak met deze personen. TEW heeft ruime ervaring in het begeleiden van topsporters. De behandelingen zijn verricht op het verkrijgen van nog betere prestaties en het genezen van uiteenlopende blessures. Als topsportbegeleider denkt Medifit Fysiotherapie met u mee over uw wensen als topsporter en amateursporter op hoog niveau. Krachtiger of sneller worden, u realiseert dit aan de hand van het door ons voor u gemaakte sportspecifieke trainingsprogramma. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 13

14 Topsport Amsterdam Regio Steunpunt Talent en Topsport (RSTT) (Olympisch steunpunt Regio Den Haag) Topsport Amsterdam verzorgt de individuele begeleiding van talentvolle sporters met ambities, de begeleiding van gevestigde topsporters en biedt nazorg aan ex-topsporters. Met het begrip topsporter wordt ook de mindervalide topsporter bedoeld. Daarnaast ondersteunt Topsport Amsterdam ook coaches van Amsterdamse en Amstelveense topsportverenigingen, met name op het gebied van deskundigheidsbevordering. Een RMB bestaat uit dienstverleners (liefst gespecialiseerd in de betreffende tak van sport) van de bestaande (para)medische disciplines en zijn in eerste instantie bedoeld om advies en voorlichting te geven aan de individuele sporters vooral op het gebied van het voorkomen van blessures en waar mogelijk of noodzakelijk de sporters te behandelen. Ambitieniveau Om de ambities van de Stichting Sporttalenten te realiseren en de continuïteit te waarborgen zijn er geld en middelen nodig middels eigen bijdragen sporters, sponsoren, suppliers, subsidies, samenwerkingsverbanden of via andere kanalen. ACCOMMODATIE Stichting Sporttalenten heeft op dit moment één vestiging in Haarlem. Er is geen ambitie uitgesproken wat betreft de accommodatie (uitbreiding, extra vestiging en/of renovatie) LEDEN Op het moment zijn er 26 leden aangesloten bij Stichting Sporttalenten. Doelstelling is om meer leden aan te trekken met een maximale uitbreiding tot 50 leden. FINANCIEEL Op dit moment heeft de stichting per jaar ,- nodig om de exploitatie te dekken op basis van maximaal 50 topsporters die begeleid worden. Hiervoor moeten sponsors, subsidies etc. worden aangetrokken ORGANISATORISCH De stichting wordt bestuurd door een 5 hoofdig bestuur en ondersteund door een Advies Team. De dagelijkse gang van zaken van de stichting is in handen van topsport studenten als stage opdracht. Door suppliers te werven kan het Advies Team worden uitgebreid en zo een breder scala aan faciliteiten geboden worden. SPORTIEF Stichting Sporttalenten talenten laat hun talenten eerder in aanraking komen met allerlei aspecten vanuit de topsportpraktijk. Daarmee krijgen ze de gelegenheid geleidelijk aan te groeien in hun rol van professionele ACTIVITEITEN De Stichting Sporttalenten organiseert voor haar leden workshops om beter inzicht te krijgen in eigen vaardigheden en persoonlijkheid. Op woensdagavond 13 februari werd de eerste workshop van de Stichting Sporttalenten georganiseerd. Thema van de workshop was verdiep je in je type. De tweede workshop heeft het thema verdiepen van je fysieke profiel en zal gehouden worden op woensdag 16 april De derde workshop staat gepland op 18 juni, thema voor deze workshop is nog onbekend. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 14

15 Veel Groeipotentie De Stichting Sporttalenten bevindt zich momenteel in de het kader beperkte sponsoring. MOGELIJKHEDEN Kunnen AMBITIE weinig Willen veel De stichting heeft momenteel nog een vrij lage potentie omdat zij nog niet de liquide middelen en partners beschikken om hun (top)talenten van alle gemakken te voorzien. De stichting heeft nog geen hoge naamsbekendheid. Willen zij het aantal (top)talenten onder hun hoede uitbreiden dan is het vergroten van de naamsbekendheid van belang voor het werven van sponsoren/ suppliers. De Stichting Sporttalenten is jong en zeer ambitieus, willen zij een doorgroei doormaken dan heeft het werven van sponsoren en suppliers prioriteit. De Stichting Sporttalenten heeft zelfvertrouwen en de motivatie, visie en betrokkenheid om door te groeien naar het kader Groei-sponsoring, mits zij de nodige kennis, ervaring, faciliteiten en vaardigheden verbeteren/ uitbreiden. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 15

16 2.3 Conceptfase In de conceptfase van dit rapport wordt toegewerkt naar het concept contract, een richtlijn voor het definitieve contract. Voordat er een definitief contract opgesteld kan worden, moet er dieper op de organisatie worden ingegaan. Hierbij gaat het om de profilering van de aantrekkelijkheid van de Stichting Sporttalenten. De onderstaande punten zullen behandelt worden, waarbij voor sponsoren het rechtenaanbod een belangrijke voorwaarde is om daadwerkelijk tot sponsoring over te gaan. Waarom is de Stichting Sporttalenten aantrekkelijk voor sponsoren?/ Wat heeft de Stichting Sporttalenten aan sponsoren te bieden? Welke sponsoren moet de Stichting Sporttalenten benaderen? Wat zijn de USP s van de Stichting Sporttalenten? Wat is de huidige situatie op het gebied van sponsoring bij de Stichting Sporttalenten? Welke rechten verschaft de Stichting Sporttalenten? Wat zou de waarde van het sponsorship met de Stichting Sporttalenten kunnen worden? Waarom is de Stichting Sporttalenten aantrekkelijk voor sponsoren? De redenen voor organisaties of particulieren om de stichting te ondersteunen kunnen onderverdeeld worden in vier pijlers. Hieronder vindt u de beschrijving van de pijlers en op welke manier de stichting deze redenen tegemoet kan komen. Bewustwording/Zichtbaarheid/Bekendheid(naam en/of product) De Stichting Sporttalenten houdt zich bezig met het ondersteunen van toptalenten bij het realiseren van hun sportieve doelstellingen en ambities op landelijk niveau. Iedere talentvolle sporter die zich in een ontwikkelproces naar topsport bevindt en zich aangetrokken voelt tot de missie, visie en dienstverlening van de stichting kan zich aanmelden bij de Stichting Sporttalenten. Dit houdt in dat de stichting landelijk bereik heeft, en zich bezighoudt met alle bestaande sporten in Nederland. De sportinfrastructuur in Nederland bestaat uit de ongeorganiseerde sport en georganiseerde sport. Het Nederlands Olympisch Comité*Nederlanse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. Bij het NOC*NSF zijn 90 sportorganisaties aangesloten, hiervan zijn 72 sportbonden. Deze sportbonden zorgen voor deskundige ondersteuning van hun ruim verenigingen. Bij deze verenigingen zijn op dit moment 4,9 miljoen georganiseerde sporters aangesloten. De georganiseerde sporters kunnen onderverdeeld worden in de breedtesport of in de topsport. Positieve punten voor de sponsor: De stichting opereert op landelijk niveau en heeft toegang in de totale Nederlandse sportinfrastructuur. Kortom de stichting biedt een groot bereik; Sport is een internationaal medium, TV en redactioneel gevoelig; Hierdoor kan de stichting een grote mate van exposure bieden, dit zal leiden tot een snelle opbouw van naamsbekendheid. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 16

17 Imago/Associatie/Positionering Sport staat voor emotie, verbondenheid en het is dynamisch. Daarnaast worden topsporters geassocieerd met een winnaarmentaliteit. De laatste jaren spreken we van een versporting van de samenleving, sport staat dus in het midden van de samenleving. De stichting werkt bij het ondersteunen van haar sporttalenten vanuit het concept van competentiegericht ontwikkelen. Door middel van een individueel TO-plan en maatwerkondersteuning wil de stichting ervoor zorgen dat haar sporttalenten haar sportieve doelstellingen en ambities kan bereiken. De stichting staat dus voor persoonlijke ontwikkeling en planmatig werken. Maatschappelijke belangen als motivatie punt voor sponsoring van de stichting: Verbeteren van het (top)sport niveau in Nederland; Profilering van Nederland als sportland. Marketing Business-to-Business marketing en communicatie(b2b) staat voor de opbouw en het onderhouden van lange termijn relaties tussen organisaties. De stichting kan de sponsor een netwerk aanbieden, waardoor deze organisaties of particulieren een aantal marketingvoordelen/mogelijkheden krijgen. via de stichting exposure bij de doelgroep van de betreffende organisatie; via het netwerk van de stichting een groter afzetgebied, meer potentiële klanten; via het netwerk van de stichting, direct marketing ( marketing of via telefoon); via events, bijeenkomsten, clinics, zakelijk netwerken (face-to-face reclame). De Stichting Sporttalenten kan de sponsor helpen met het behalen van bepaalde marketingcommunicatie doelstellingen door het organiseren van campagnes, events, (sport)clinics en zakelijke bijeenkomsten of lezingen. Dit zijn ideale momenten voor organisaties om producten of diensten aan te bieden of om promotiemiddelen te gebruiken ter zelfprofilering. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 17

18 Unique Selling Propositions (USP s) Om een sponsor te kunnen werven moet de Stichting Sporttalenten zich kunnen onderscheiden van haar naaste concurrenten. In het vorige hoofdstuk van dit rapport: de analytische fase, is een interne en concurrentenanalyse van de Stichting Sporttalenten terug te vinden. Op basis van deze analyses heeft de stichting een aantal Unique Selling Propositions/Points (USP s), waardoor zij zich kan onderscheiden van haar naaste concurrenten. 1) De Stichting Sporttalenten is de enige stichting die zich op landelijk gebied bezighoudt met ondersteuning van topsporters. 2) De Stichting Sporttalenten ondersteunt (top)sporttalenten van alle sporten in Nederland, ook de talenten die geen status hebben van het NOC*NSF. 3) De Stichting Sporttalenten biedt de topsporters een totaal pakket van begeleiding, en heeft zich dus niet gespecialiseerd op een bepaald gebied. 4) De Stichting Sporttalenten is november 2007 officieel gelanceerd. De Boston Consulting Group heeft in de jaren zestig een portfoliomatrix ontwikkeld die uitleg geeft over de verklarende variabelen voor de cashflow van een organisatie. Op basis van deze theorie is de stichting een wild cat met een relatief klein marktaandeel maar een grote groeipotentie. Welke sponsoren moet de Stichting Sporttalenten benaderen? De Stichting Sporttalenten biedt ondersteuning aan topsporters. Om deze (top)sporttalenten optimaal te kunnen ondersteunen zal er sponsoring nodig zijn op bepaalde gebieden. Persoonlijke ontwikkeling Wetgeving/Juridische sector Sportmedische sector Sportartikelen Psychologisch gebied Economisch gebied Kantoorartikelen De stichting moet hiervoor organisaties en particulieren benaderen die gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, competentiegericht onderwijs en planmatig werken. Er is al een samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Verder kan de stichting andere hogescholen, universiteiten, havo s en vwo s benaderen in Nederland voor ondersteuning van de topsporters. VDHC- Human Performance is de partner van de Stichting Sporttalenten. Verder kan de stichting andere organisaties en particulieren benaderen die zich gespecialiseerd hebben in persoonlijke ontwikkeling. De (top)sporttalenten die aangesloten zijn bij de stichting krijgen indien nodig ondersteuning op juridisch gebied. De stichting kan advocatenbureaus en notarispraktijken benaderen. De stichting ondersteunt de topsporters ook op sportmedisch gebied. Voor de begeleiding op het gebied van fysieke ontwikkeling kunnen een aantal verschillende organisaties en particulieren benaderd worden: fysiotherapie praktijken, personal trainers(gericht op specifieke sport) en sportartsen. Een huidige partner van de stichting is e-pulse, deze organisatie verschaft sporttesten om de fysieke ontwikkeling van de topsporters te controleren. Om de (top)sporttalenten te ondersteunen bij het realiseren van hun TOplan kan de stichting organisaties en particulieren benaderen in de sector van sportartikelen, zoals kleding, schoenen, voeding en drank. Om de(top)sporttalenten te ondersteunen op het gebied van mentale ontwikkeling, kan de stichting (sport) psychiaters benaderen. 1) Om de (top)sporttalenten te ondersteunen bij sportgerelateerde vragen over sponsoring. 2) Om de stichting te helpen op het gebied van marketing en communicatie en sponsoring kunnen er organisaties en particulieren benadert worden die hierin gespecialiseerd zijn. 3) Verder kan de stichting organisaties en particulieren benaderen die al actief aan sponsoring doen op de markt van de sport, om deze tot partner te maken voor financiële ondersteuning van de stichting in het algemeen. Voor het interieur van het gebouw van de Stichting Sporttalenten kunnen er organisaties en particulieren benaderd worden die handelen in officesupplies, zoals computers, software, kopieermachines, printers en papier. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 18

19 Huidige situatie De stichting heeft op dit moment al een aantal sponsoren geworven. De wijze van ondersteuning wordt onderverdeeld in de volgende niveaus: Partner; Sponsor; Supplier; Supporter. Wijze van ondersteuning Organisatie/Particulier Expertise Partners - VDHC human performance - Persoonlijke ontwikkeling - e-pulse - Sportmedisch gebied Suppliers - Epson - Communicatie - Talent Developer - Competentie en performance - Schaling Internet management - Brandjes Advocaten - Marketing en communicatie - Blank-Prevo-Bolhuis Notarissen - Juridisch gebied - Right Direction - Juridisch gebied - Communicatie adviesbureau Concept van event van de Stichting Sporttalenten De Stichting Sporttalenten steunt actief een goed doel; de Stichting Achter de Regenboog. Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. De stichting ontplooit en initieert allerlei activiteiten die het verwerken van het verlies stimuleren. Bron: De Stichting Sporttalenten werkt actief samen met de Stichting Achter de Regenboog om een evenement te organiseren, waar beide organisaties profijt van zullen beleven. Om de kinderen en jongeren van de stichting te ondersteunen bij het verwerken van een dierbare gaat de Stichting Sporttalenten een sportdag organiseren. Sporten is gezond en je wordt er vrolijker van. Het zorgt voor minder kans op overgewicht en hart en bloedvaat ziektes, en tijdens het sporten maakt je lichaam endorfine aan, deze stof zorgt voor een licht euforie. Op deze dag zullen sportclinic s aangeboden worden door (top)sporttalenten gekoppeld aan de stichting. Dit evenement geeft de organisaties en particulieren die de Stichting Sporttalenten steunen de gelegenheid om promotie- en verkoopmiddelen te gebruiken om specifieke marketingcommunicatie doelstellingen te behalen. Concept Sponsorship De Stichting Sporttalenten werkt samen met organisaties en particulieren, die hun stichting op diverse manieren ondersteunt. Door middel van het opsplitsen van de sponsoren in verschillende niveaus krijgt de Stichting Sporttalenten een beter overzicht. De wijze van ondersteuning wordt onderverdeeld in de volgende niveaus, in gerangschikte volgorde: Sponsor Gold; Sponsor Silver; Sponsor Bronze; Supplier; Supporter; Donateurs. Op basis van deze onderverdeling wordt er een contract opgesteld met een variërend aanbod van rechten. Een modelcontract met de onderverdeling bij wijze van ondersteuning treft u in hoofdstuk 2.5, blz 29 van dit rapport. Om een beter begrip te krijgen van de verschillen tussen de wijze van ondersteuning, kunt u hieronder een korte beschrijving vinden van elke sponsorniveau. Sponsor Gold Sponsor Gold eisen: Organisaties leveren een financiële bijdrage aan de stichting in het algemeen. Het minimale sponsorbedrag bedraagt ,- De contractduur bedraagt minimaal 5 jaar. Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 19

20 Een Sponsor Gold heeft recht op: Het verbinden van de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam en/of logo van de Sponsor Gold aan de Stichting; Het voeren van de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam en/of logo van de Sponsor Gold op: de werk- en vrijetijdskleding en overige begeleideruitrusting van de Stichting; Het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals affiches, advertenties, programmaboekjes, nieuwsbrieven, clubbladen, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, lidmaatschapskaarten, etc; Het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden bij traingings- en/of begeleidingslocaties van de Stichting; Het toestaan van het openbaar maken en het verveelvoudigen door de Sponsor Gold van afbeeldingen van ondersteuningsactiviteiten van de (top)sporttalenten van de Stichting; De vermelding van de titel Sponsor Gold en de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam op alle officiële drukwerken vanwege de Stichting, zoals het Stichtingsorgaan, posters, persberichten, briefpapier, internetsite e.d.; De toestemming om tijdens op het publiek gerichte activiteiten van de Stichting gratis monsters en/of andere promotieartikelen uit te delen (sampling), onder meer via een door de Sponsor Gold bij die activiteit te plaatsen promotiestand ter grootte van 50 m²; Het recht om tijdens publiek gerichte activiteiten exclusief derhalve met uitsluiting van concurrerende merken, de eigen goederen en/of diensten aan te bieden; het recht op het gratis verkrijgen van maximaal 15 tribuneplaatsen voor maximaal 15 wedstrijden per jaar voor medewerkers, relaties en consumenten; Het recht op het verkrijgen van een (beperkt) afsluitbare ruimte bij de publiek gerichte activiteiten waar uitsluitend de Sponsor Gold activiteiten kan verrichten in het kader van goed gastheerschap van de 15 genonodigde personen; Het recht op het organiseren van een bedrijfclinic op één van de (trainings/wedstrijd) accomodaties van de Stichting. Sponsor Silver Sponsor Silver eisen: Organisaties leveren een financiële bijdrage aan de stichting in het algemeen. Het minimale sponsorbedrag bedraagt ,- De contractduur bedraagt minimaal 3 jaar. Een Sponsor Silver heeft recht op: Het verbinden van de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam en/of logo van de Sponsor Silver aan de Stichting; Het voeren van de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam en/of logo van de Sponsor Silver op: de werk- en vrijetijdskleding en overige begeleideruitrusting van de Stichting; Het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals affiches, advertenties, programmaboekjes, nieuwsbrieven, clubbladen, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, lidmaatschapskaarten, etc; Het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden bij traingings- en/of begeleidingslocaties van de Stichting; Het toestaan van het openbaar maken en het verveelvoudigen door de Sponsor Silver van afbeeldingen van ondersteuningsactiviteiten van de (top)sporttalenten van de Stichting; De vermelding van de titel Sponsor Silver en de bedrijfs-, handels-, product- of merknaam op alle officiële drukwerken vanwege de Stichting, zoals het Stichtingsorgaan, posters, persberichten, briefpapier, internetsite e.d.; De toestemming om tijdens op het publiek gerichte activiteiten van de Stichting gratis monsters en/of andere promotieartikelen uit te delen (sampling), onder meer via een door de Sponsor Silver bij die activiteit te plaatsen promotiestand ter grootte van 25 m²; het recht op het gratis verkrijgen van maximaal 5 tribuneplaatsen voor maximaal 10 wedstrijden per jaar voor medewerkers, relaties en consumenten; Het recht op het organiseren van een bedrijfclinic op één van de (trainings/wedstrijd) Sponsorwervingplan Stichting Sporttalenten 20

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

De Sportmarkten in kaart

De Sportmarkten in kaart De Sportmarkten in kaart Commerciële sporteconomie Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff University Blok 1 Gegevens kwartaalteam JCU1B3: Thijs Houwing thijs.houwing@hva.nl 511614 Mick Stefels mick.stefels@hva.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Eindhoven, 13 mei 2015 [RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Silvana Lemmens - Studentnummer: 2110713 - Fontys Hogescholen - Patricia Majoie 1 Innovatie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De klant op zijn wencken bedienen

De klant op zijn wencken bedienen De klant op zijn wencken bedienen Communicatie met zorg Advies over de communicatie van het Wenckebach Instituut Groningen, 2 juni 2008 Auteur Dionne Frentrop Studentnummer 262413 Afstudeerscriptie in

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie