Stichting Hart voor het Vondelpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Hart voor het Vondelpark"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2013 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Inleiding Vondelpark particulier initiatief Doelstellingen Activiteiten Communicatie Financiën Cultural Governance Stichting Hart voor het Vondelpark H 1 Inleiding Vondelpark Particulier initiatief Het huidige Vondelpark is een particulier initiatief van Chistiaan Pieter van Eeghen ( ) ter bevordering van de volksgezondheid. Hij wilde de Amsterdammers groen en frisse lucht bieden. Het park is het bewijs van actieve sociale bewogenheid. Het park kwam immers tot stand door private middelen. Het parkontwerp is van Jan David Zocher en zijn zoon Louis. In 1864 start de aanleg van het park. Op 15 juni 1865 wordt het nieuwe park geopend. In 2014 bestaat het park 150 jaar. In 1880 krijgt het officieel de naam Vondelpark. Op 15 juni 1877 is het gehele park gereed. In 1881 wordt het paviljoen geopend. Er komt in 1883 een stoomgemaal om het park te draineren. In 1912 neemt de gemeente de bemaling van het park over. Stinkende vijvers en sloten geven klachten. In 1933 maakt een wisselend aantal werkloze jongeren als werkproject het park schoon. Op 6 oktober 1953 wordt het park overgedragen aan de gemeente onder de voorwaarde dat het zijn bestemming zal behouden, de muziekuitvoeringen worden gecontinueerd, fietsers (behalve op zondagmiddag) en ruiters het park mogen blijven gebruiken, honden mogen loslopen en er geen politieke redevoeringen en collecten worden gehouden. In 1954 wordt tot een jarendurende renovatie besloten, waarbij het park wordt opgehoogd en gedraineerd. In 1969: aanleg kinderbadje aangeboden door C&A. In 1977 krijgt het park een nieuwe opknapbeurt, gedeeltelijk opgezet als werklozenproject. De afdeling groenvoorziening laat in voorbereiding op een nieuwe renovatie, een gebruikersonderzoek verrichten. Een van de uitkomsten luidt dat deze vorm van stadsrecreatie voor ieder toegankelijk moet zijn en dat het park moet openstaan voor allerlei activiteiten. In 1987 wordt de vereniging Vrienden van het Vondelpark opgericht. In 1988 is er een onderzoek naar de stedelijke en bovenstedelijke functie van het park. Hieruit blijkt dat het park door 7 miljoen bezoekers wordt bezocht waarvan 55% bezoekers uit de directe omgeving. In 1988 wordt op initiatief van de Juniorkamer Amsterdam een stichting opgericht die de muziektent gaat restaureren. Met 25 sponsors wordt dit werk in 3 jaar volbracht. Het opent met een concert van Marco Bakker. De afgelopen jaren zet de Juniorkamer (tegenwoordig Junior Chamber International Amsterdam JCI ) zich in om door middel van een golftoernooi gelden op te halen voor het beheer van het park en vernieuwing van het parkmeubilair. Zij dragen hun opbrengsten af aan de Stichting Hart voor het Vondelpark. De Stichting is opgericht om particuliere middelen in te zamelen om de renovatie van het park mede te 1

2 bekostigen. Bij de instelling van de stadsdelen in 1990 krijgt het park twee nieuwe eigenaren Stadsdeel Zuid en Stadsdeel Oud-West. In 1993 presenteert Stadsdeel Zuid een beleidsnota voor de komende 30 jaar. Op 24 mei 1996 wordt het Vondelpark een nationaal monument en wordt het park op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. In 1996 wordt de Stichting Vondelparkfonds in het leven geroepen om net als de initiatiefnemers een eeuw geleden deden, bij particulieren en bedrijven geld in te zamelen om een herstelprogramma te financieren. Deze stichting wordt in 2004 opgevolgd door de Stichting Hart voor het Vondelpark. Na de voltooiing van de renovatie van het Vondelpark in 2010 heeft een herijking plaatsgevonden van de doelstellingen van de Stichting Hart voor het Vondelpark. Resultaat van de herijking is dat de Stichting in 2012 haar doelstellingen heeft verbreed. Naast het bewaken van het historische monumentale karakter, het inzamelen van gelden voor onderhoud van het park en nieuw meubilair, richt de stichting zich op activiteiten die de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark vergroten. Met dit beleidsplan wordt inzicht gegeven in de werkwijze en activiteiten van de stichting. De Stichting heeft in 2013 een ANBI status verworven. H 2 Doelstellingen Wat wil de Stichting bereiken Volgens de Statuten van de Stichting Hart voor het Vondelpark stelt de stichting zich ten doel: 1. het bewaken van het historische monumentale karakter van het Vondelpark; 2. het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het Vondelpark; 3. het verbeteren van de openbare ruimte en de vernieuwing van het parkmeubilair en parksieraden in het Vondelpark. H 3 Activiteiten Wat doet de stichting om dit te bereiken De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door: 1. regelmatig overleg te houden met Stadsdeel Zuid c.q. de gemeente Amsterdam om op de hoogte te blijven van actualiteiten met betrekking tot het Vondelpark; 2. activiteiten te organiseren ter verbetering van de betrokkenheid bij het Vondelpark; 3. het doneren van geld aan het Stadsdeel ten behoeve van het realiseren van het doel. Ad. 1. Overleg De Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, is eigenaar en beheerder van het Vondelpark. Dat betekent dat de Stichting Hart voor het Vondelpark niet zelfstandig ingrepen in het Vondelpark kan doen en dus afhankelijk is van de bereidheid van de gemeente. Daarnaast zijn er veel gemeenschappelijke belangen: ook de overheid blijkt de doelen na te streven die de stichting zich stelt. Ontwikkelingen en jaarlijkse activiteiten in het park, communicatie richting bezoekers, het programma festiviteiten Vondelpark 150, wensen ten aanzien van beheer, onderhoud en vernieuwing zijn daarom onderwerp van overleg met de Gemeente Amsterdam, c.q. Stadsdeel Zuid. Stichting Hart voor het Vondelpark wil waken voor het behoud van het historisch monumentaal karakter van het park en tegelijkertijd de betrokkenheid van mensen bij het park vergroten. Daarnaast wil zij met private middelen bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte en de vernieuwing van het meubilair en de parksieraden. 2

3 Ad.2. Activiteiten In de afgelopen 148 jaar zijn door diverse initiatiefnemers veel activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid bij het park te vergroten en om geld in te zamelen om het onderhoud te bekostigen. Reeds in 1922 werd de plaatsing van 35 nieuwe banken door een legaat mogelijk. Andere activiteiten richtten zich voornamelijk op sport, muziek, cultuur en natuur. Soms zijn deze activiteiten educatief van aard, andere keren ter vermaak, maar ook voor de inzameling van geld om de kas te spekken. De opbrengst van de kaartverkoop van internationale wielerwedstrijden in de jaren voor de oorlog gingen naar de kas van de vereniging om het onderhoud te bekostigen. De Stichting streeft naar het verhogen van het servicelevel door het beheren van een algemene informatiepost in het park om de vele bezoekers een loket te bieden voor informatie, de verkoop van merchandising en het melden van calamiteiten. Stichting Hart voor het Vondelpark wil met de bedrijven die actief zijn in het park om tafel om afspraken te maken of zij een deel van de winst willen bestempelen voor de realisatie van de doelen van de stichting, zoals de verbetering van de openbare ruimte en de vervanging van meubilair en parksieraden. De Stichting wil graag aanhaken op bestaande initiatieven/activiteiten om geld in te zamelen. In 2013 is de inventarisatie van de huidige activiteiten in het park afgerond, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jaarlijks terugkerende en eenmalige activiteiten. Gekeken wordt of voor alle doelgroepen in verschillende leeftijdscategorieën activiteiten worden aangeboden. Alsook voor toeristen. Op basis hiervan zouden nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld die de betrokkenheid bij het park vergroten. Dit kan ook in samenwerking met culturele, natuur- en sportinstellingen in de stad. Wellicht dat activiteiten uit het verleden nieuw leven ingeblazen kunnen worden. De verschillende doelgroepen staan ook centraal bij de viering van Vondelpark 150. Het feest moet voor elk wat wils zijn. Aan de hand van de verschillende doelgroepen en activiteiten wordt er een sponsorplan voor de viering van Vondelpark 150 opgesteld. Activiteiten 2013 met geldinzameling ten behoeve van vervanging Meubilair Met hulp van het VSB fonds werd in 2007 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor nieuw parkmeubilair. Stichting Hart voor het Vondelpark zamelt geld in bij particulieren en bedrijven voor 300 nieuwe parkbanken. Daarnaast is de Junior Chamber ieder jaar actief met het golftoernooi. De opbrengst komt ten goede aan de realisatie van de doelstellingen van de Stichting Hart voor het Vondelpark. Het komend jaar moet de stichting nog 215 banken aan de man brengen bij donateurs of bedrijven. Particulieren betalen 3.000,- en bedrijven betalen 5.000,-. In return krijgen ze een bronzen plaatje met naam of logo op de bank voor de levensduur van het bankje. Ten behoeve van aanleg en onderhoud Rosarium Op 17 juli 1936 opende de eerste rozententoonstelling. Op 15 oktober van dat jaar verdwijnt de omheining en heeft het park er een Rosarium bij. Stichting Hart voor het Vondelpark zamelt geld in bij particulieren en bedrijven om de 68 rozenperken te adopteren. Het komende jaar moet de stichting nog 45 rozenperken aan de man moeten brengen bij donateurs en sponsoren. De donateur krijgt 5 jaar lang een bronzen plaquette in het rozenperk en betaalt hiervoor 1.000,- per jaar. In augustus worden alle huidige donateurs uitgenodigd voor een donateursborrel in het Rosarium. Donateurs van het Rosarium, de banken en alle bedrijven van het Golftoernooi worden uitgenodigd. 3

4 Ten behoeve van het ontwikkelen van andere toekomstige activiteiten Het komende jaar worden onderstaande activiteiten geïntensiveerd of opgestart. In 2014 bestaat het park 150 jaar. Merchandise vergroot de naamsbekendheid van de stichting en is een middel om de betrokkenheid van particulieren en bedrijven bij het Vondelpark te vergroten. In 2013 moet de inzet van merchandising verder worden onderzocht en verbeterd aan de hand van een nieuw op te stellen marketing- en communicatieplan. In 2013 worden de op voorraad liggende t-shirts, frisbees, plaids, verkocht via de website en andere verkoopkanalen. Er wordt op korte termijn gestreefd naar een verkooppunt/infopunt in het Vondelpark. Activiteitenagenda via website, borden in het park, via de krant, Uitburo; wat is er te doen in het park. bezoekers informeren. De Stichting ziet verdere kansen op het gebied van het ontwikkelen van een educatieprogramma, w.o. bezoek aan het natuurpad, ten einde de betrokkenheid van jongeren bij de natuur te vergroten. Rondleidingen door het park en lezingen, ten einde de betrokkenheid en beleving van het park te vergroten. Vriendendag. Ad. 3 Doneren geld aan Stadsdeel Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de hoogte van het ingezamelde geld door de stichting bepaald hoeveel geld er kan worden besteed aan de verbetering van de openbare ruimte en vernieuwing van het parkmeubilair. De Stichting en het Stadsdeel maken duidelijke afspraken over het resultaat. Door middel van een donatie aan Stadsdeel Zuid wordt de uitvoering door parkbeheer ter hand genomen. H 4 Communicatieplan De voorgenomen communicatie: a. ten aanzien van vervanging meubilair Doelgroepen: gebruikers/bezoekers Vondelpark, bedrijven, particulieren, instellingen. Algemene actie: folder maken/verspreiden, bekende ambassadeurs kiezen, website-actie crowd funding, individueel benaderen van bedrijven en particulieren; artikel in krant en tijdschriften, persbericht verspreiden; free publicity. Speciale actie: Concert in samenwerking met VOLT Benaderen concertgebouworkest, VOLT, programma, sponsoren-kaartverkoop, save the date; uitnodigingen etc. Speciale actie: Golftoernooi Junior Chamber International Amsterdam ( juni 2014) Aankondiging via website en persbericht verspreiden. b. ten aanzien van aanleg en onderhoud Rosarium; Doelgroep: scholen, bedrijven en particulieren, instellingen Algemene actie: folder maken/verspreiden, bekende ambassadeurs kiezen, website actie crowd funding, individueel benaderen van bedrijven en particulieren, artikel in krant en tijdschriften, persbericht verspreiden, free publicity, tv programma. Speciale actie: Rozenplantdag april 2014 renovatie Rosarium-inzet vrijwilligers. Aankondiging via website en persbericht, bekende tuinman vragen van tv programma, huidige sponsoren en donateurs uitnodigen, nieuwe potentiële donateurs uitnodigen, burgemeester vragen. 4

5 Participatieproject opzetten met vrijwilligers. c. ten aanzien van overige activiteiten Doelgroep: breed publiek, jong en oud, uit binnen- en buitenland, geregelde of incidentele bezoeker. Algemene actie: folder over het park maken en verspreiden via hotels, winkels, VVV etc. website, digitale nieuwsbrief. Speciale actie: Bezoekers infopost in het Vondelpark Ten behoeve van beheersbaarheid van het park, informatievoorziening en calamiteitenmelding, merchandisingverkoop, verzamelpunt scholen en rondleidingen. Speciale actie: merchandising Nieuwe verkoop kanalen worden geïnventariseerd en benaderd en verkoop via website wordt gestart. Speciale actie: activiteitenagenda Ten behoeve van de informatievoorziening naar de bezoekers van het park worden de verschillende activiteiten in het park op de website en via borden aangekondigd. De website wordt in 2013 vernieuwd en steeds geactualiseerd. Verspreiding naar Uitkrant, Time-out en andere tijdschriften. Speciale actie: educatieprogramma Folder educatie; verspreiding onder scholen. Speciale actie: rondleidingen/lezingen Folder rondleidingen/ verspreiding, hotels, VVV, bedrijfsuitje. Speciale actie: vriendendag Aankondiging verspreiden. Speciale actie: overhandiging bijdrage Stichting aan Stadsdeel Zuid. Pers inschakelen; persbericht; foto. H 5 Financiën Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: - subsidies en andere bijdragen; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgingen en baten, zoals sponsorinkomsten, opbrengsten uit publieksakties en donaties. 5

6 Het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen die in de statuten staan beschreven. De Stichting heeft niet ten doel het behalen van winst. In 2012 is de culturele ANBI status verkregen bij de Belastingsdienst. In 2014 wordt geprobeerd een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving te krijgen. Subsidies en andere bijdragen Jaarlijks zal aan de hand van de begroting worden bekeken of subsidie of bijdragen zullen worden aangevraagd bij overheden of fondsen. In het verleden is voor de ontwerpwedstrijd van het meubilair een bijdrage verkregen van het VSB-fonds. Schenkingen, erfstellingen en legaten In 2013 zullen de fiscale voordelen van particulier schenken op een rijtje worden gezet. De Stichting zal besluiten in hoeverre hiermee particulieren worden benaderd. Andere verkrijgingen en baten Sponsorinkomsten Bedrijven worden benaderd voor sponsoring banken en rozenperken. De Stichting initieert zelf sponsoracties bijvoorbeeld i.s.m. Volt een openlucht concert of laat anderen sponsoracties (Junior Chamber) organiseren waarbij financiële bijdragen aan de Stichting worden gedaan in ruil voor naamsvermelding op de parkbanken. De opzet voor het sponsorplan wordt nader ingevuld in 2013 waarin harde doelstellingen worden opgenomen. Opbrengsten uit publieksacties Vergoeding voor merchandising, opbrengsten van rondleidingen en educatieve programma s. Vrijwilligers geven (onbetaalde) rondleidingen door het park over de parkgeschiedenis of parkarchitectuur. Mensen 'betalen' voor de rondleiding met een donatie aan de Stichting. Donaties Door middel van een jaarlijkse donatie aan de Stichting wordt men vriend van het Vondelpark. Dit kunnen bedrijven of particulieren zijn. Met de donaties wil de Stichting activiteiten ontwikkelen om de betrokkenheid te vergroten en om het onderhoud en het meubilair te bekostigen. Vrienden worden met een digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de activiteiten die in het park plaatsvinden. Een keer per jaar vindt de Vriendendag plaats met een grote picknick en activiteiten voor de kinderen. Donatie-mogelijkheden: Particulieren: bij een donatie van 3.000,- wordt de bank voor zijn levensduur geadopteerd; Bedrijven: bij een donatie van 5.000,- wordt een bank voor de levensduur geadopteerd; Particulieren of bedrijven: bij een donatie voor een rozenvak 1.000,- per jaar gedurende de adoptieperiode van 5 jaar; Particulieren of bedrijven: bij een donatie voor een nieuwe boom of fundering van een oude boom is adoptie mogelijk vanaf 5.000,-. Als dank voor de donatie zorgt de Stichting dat de naam van de donateur op een bronzen plaquette vermeld wordt bij het geadopteerde object of onderdeel. H 6 Cultural Governance Stichting Hart voor het Vondelpark De Stichting Hart voor het Vondelpark kent vanaf juli 2013 vier bestuursleden. In 2013 wordt een nieuw Comité van Aanbeveling gevormd mede met het oog op Vondelpark

7 Financieel beheer en besteding De Stichting werkt met een jaarlijkse begroting. Deze wordt gelijk met het beleidsplan in december vastgesteld. In de begroting wordt aan de kostenkant de volgende posten opgenomen: beheerlasten, activiteitenlasten, publiciteit&marketing en overige kosten. Aan de batenkant zijn de volgende posten opgenomen: publieksinkomsten, donaties, sponsoren, subsidies en fondsen. De verschillende baten zijn geoormerkt zodat duidelijk is waaraan de gelden zijn gedoneerd en worden besteed. Het geld wordt als zodanig gereserveerd. Gelden die zonder specifiek oogmerk worden ontvangen, staan op de rekening courant van de Stichting en worden besteed op grond van de jaarlijks voorgenomen activiteiten. De verdeling wordt jaarlijks met het stadsdeel besproken en wederzijdse afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Ten behoeve van een transparante verantwoording wordt tevens schriftelijk vastgelegd hoe en wanneer het Stadsdeel de donatie van de Stichting zal besteden aan onderhoud en vernieuwing van meubilair. Zodra de Gemeente overgaat tot investering verzoekt zij het stichtingsbestuur om een bijdrage. Het bestuur beslist in vergadering welke bijdrage (bedrag) er kan worden overgemaakt naar Stadsdeel Zuid c.q. de gemeente. Graag wil de Stichting hiervan een feestelijke overhandiging maken met pers. Ieder jaar wordt de jaarrekening opgemaakt door een accountant met daarin opgenomen een bestuursverslag over de voorgenomen en feitelijke uitgevoerde activiteiten en de bekostiging. Rooster van aftreden bestuursleden Naam Jaar van benoeming Jaar van aftreden Monica Timmermans secretaris Augustus 2013 Augustus 2017 Arjen de Heus penningmeester maart 2016 Cintha van Heeswijck voorzitter maart 2016 Marlies Smit bestuurslid juli

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

ONTWERPEN AAN OVERMAAT

ONTWERPEN AAN OVERMAAT ONTWERPEN AAN OVERMAAT ONTWERPEN AAN OVERMAAT OPROEP TOT EEN ACTIEVE EN HAALBARE HERBESTEMMING VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN BRAAKLIGGENDE TERREINEN IN SAS VAN GENT OPROEP TOT EEN ACTIEVE EN HAALBARE HERBESTEMMING

Nadere informatie