Bijlage B: Propedeuse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Propedeuse"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Module + Eigenaar Media en Omgeving Annalies Brijker Module 1 en 2 Onderdelen Actieve participatie WCSV Actieve participatie MOB Schrijfvaardigheden Weging 50% 5% 5% 5% 15% Doelstellingen per module Onderwijsvorm Toetsvorm EC s Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan het basis begrippenkader van literatuuronderzoek en deskresearch reproduceren en onder begeleiding van een docent toepassen in een eenvoudige, individuele schrijfopdracht Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.2: - Je kan op basisniveau onderzoek uitvoeren en hierover rapporteren, specifiek van toepassing op het medialandschap en de deelsectoren daarin. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan de grondrechten inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid uitleggen. - Je kan de auteursrechtelijke basisbegrippen werk, maker, verveelvoudigen, openbaar maken, uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan uitleggen op welke wijze de diverse (te ontwikkelen) producten auteursrechtelijk beschermd zijn. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.1: - Je kan onder begeleiding van een tutor een projectplan opstellen voor een eenvoudig, fictief onderzoek. begeleiding Hoorcollege onderzoek en schrijfvaardigheid Werkcolleges schrijfvaardigheid Hoorcolleges communicatie, muziek, film, media/ media innovations, print, televisie, nieuwe media, communicatievrijheid, macht van de media Opdracht schrijfvaardigheden Voortgangstoets managementvaardigheden Cijfer SVH 12 Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan de grondrechten inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid uitleggen. - Je kan de auteursrechtelijke basisbegrippen werk, maker, verveelvoudigen, openbaar maken, uitleggen. - Je kan uitleggen op welke wijze de diverse (te ontwikkelen) producten auteursrechtelijk beschermd zijn. Hoorcollege managementvaardig heden Workshops manvaardigheden Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan zelfstandig het ontvangen en geven van feedback om het eigen functioneren en dat van een ander te verbeteren demonstreren in een realistische beroepssituatie. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.2: - Je kan de theorieën over groepsprocessen toepassen op het eigen handelen binnen de groep.

2 - Je kan de regels voor het geven en ontvangen van feedback toepassen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan zowel mondeling als schriftelijk reflecteren op het werk van jezelf en anderen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 11: - Je kan verschillende filmtechnieken herkennen en toepassen in het analyseren en interpreteren van eenvoudige media inhoud Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Organisatie en Personeel Leonie Kuipers Module 2 en 3 Bedrijfseconomie (normscore 5,5) 50% 25% 5% Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan, onder begeleiding, op basisniveau, deskresearch uitvoeren en rapporteren, specifiek van toepassing op organisaties (organisatieleer). Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.2: - Je kan het belang van MIS (management informatie systemen) voor een bedrijf benoemen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, de rol die het individu, team en leidinggevende vervult in organisaties interpreteren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.1: - Je kan onder begeleiding, de wijze waarop strategisch management vorm krijgt in een fictieve organisatie, interpreteren. - Je kan, in een fictieve opdracht, een eenvoudige organisatie plaatsen in een organisatiemodel en je weet hoe je op een eenvoudige manier een organisatie kunt reorganiseren. begeleiding Hoorcolleges Workshop BE Voortgangstoets Voortgangstoets Workshops/training Huiswerkopdracht managementvaardigheden 12 - Je kan de belangrijkste voor- en nadelen van de ondernemingsvormen eenmanszaak, besloten vennootschap en v.o.f. uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.2: - Je kan de besturing van organisaties, de taken van de bestuursniveaus en een aantal beheersingsmethoden- en technieken beschrijven en herkennen in een eenvoudige organisatie. - Je kan aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, de structuur van een eenvoudige organisatie concretiseren waarbij de nadruk ligt op onderwerpen als arbeidsverdeling en coördinatie, organisatiestelsels en communicatie- en overlegstructuren.

3 - Je kan de positie van communicatie binnen een organisatie en de belangrijkste communicatiedomeinen benoemen en aan de hand van een afgebakende opdracht onder begeleiding beschrijven hoe een organisatie zich profileert. - Je kan de rol van ICT in een eenvoudige organisatie beschrijven. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.4: - Je kan de organisatiecultuur aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, beschrijven. - Je kan de rol die de individuen, team en leidinggevenden vervullen in organisaties interpreteren en dit aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, beschrijven. Leerdoelen bij eindkwalificatie 6: - Je kan benoemen welke informatie een balans en een V/W rekening geeft. - Je kan beschrijven wat Financial accounting is en welke functie het heeft binnen een bedrijf. - Je kan benoemen welke informatie bedrijven moeten publiceren in het jaarverslag. - Je kan het doel voor de verschillende doelgroepen van het jaarverslag beschrijven. - Je kan de balans en winst- en verliesrekening opstellen als de benodigde informatie op een eenvoudige wijze wordt gepresenteerd. - Je kan beschrijven wat afschrijven is en waarom het wordt toegepast. - Je kan eenvoudige berekeningen maken ten bate van het afschrijven van duurzame activa middels de lineaire afschrijvingsmethode. - Je kan de kolommenbalans opstellen naar aanleiding van eenvoudige transacties. Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan de belangrijkste voor- en nadelen van de ondernemingsvormen eenmanszaak, besloten vennootschap en v.o.f. uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan na feedback van de docent verschillende gesprekssoorten, gespreksstructuren en gesprekstechnieken die van toepassing zijn op tweegesprekken reproduceren (bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken, functioneringsgesprekken). - Je kan de vaardigheden die nodig zijn om een gesprek te voeren zelfstandig toepassen in een fictieve praktijksituatie. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan de besluitvorming in een groep identificeren en zelfstandig verbeteren in een fictieve beroepssituatie. - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem

4 binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Marketing en Media Gunter van Rompaey Module 3 en 4 /MOB Bedrijfseconomie : Marketingplan 45% 7% 18% 30% Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan marketingconcepten herkennen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan op basisniveau een marketingstrategie ontwikkelen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 3: - Je kan het productontwikkelingsproces voor nieuwe producten of diensten op het gebied van media uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.1: - Je kan voor zowel B2B als voor B2C een marketingplan opstellen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.3: - Je kan uitleggen hoe je op duurzame wijze een maatschappelijk verantwoorde marketing bedrijft. Hoorcollege s marketing algemeen, SWOT, STP, online marketing, belevenismarketing, marketingomgeving, consumentenpsychologie, CE, klantenmanagement begeleiding: Audit, SWOT, marketingplan, STP/4P s, bepalen doelstellingen, formuleren nieuwe STP/4P s VGT marketingplan Eindpresentatie 9 Leerdoelen bij eindkwalificatie 6: - Je kan verschillende vormen van vermogen beschrijven (EV en VV) en daarbinnen de verschillende types obligaties beschrijven. - Je kan immateriële activa herkennen en kan de specifieke regels voor waardering en afschrijving toepassen. - Je kan de begrippen aandelen en dividend definiëren en aan elkaar relateren. - Je kan een kasstroomoverzicht analyseren en daar een bedrijf op beoordelen. - Je kan financiële ratio s toepassen om de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf te beoordelen. - Je kan prijselasticiteit berekenen in een eenvoudige, fictieve casus. presenteren marketingplan Workshops managementvaardigheden Hoorcollege Managementvaardig heden: Presenteren - Je kan de belangrijkste distributiekengetallen berekenen in een eenvoudige, fictieve casus. Leerdoelen bij eindkwalificatie 7.1: - Je kan de marketingstrategische beslissingen Segmentatie, Targeting en Positionering (STP) uitleggen en toepassen. Werkcolleges Presenteren - Je kan voor zowel business-to-business (B2B) als voor business-to-consumer (B2C) doelgroepen een marketingplan opstellen. - Je kan de verschillende marketing instrumenten (4 P s) uitleggen en toepassen. - Je kan de diverse soorten koopgedrag benoemen en aan de hand daarvan reproduceren wat het besluitvormingsproces van de koper is.

5 - Je kan de stappen van een marketingcommunicatieplan opstellen voor een fictieve, eenvoudige case. - Je kan zelfstandig een correcte presentatie schrijven, afstemmen op diverse doelgroepen en in een fictieve praktijksituatie uitvoeren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Leerdoelen bij eindkwalificatie Je kan het basis begrippenkader van onderzoek reproduceren en toepassen, voortbouwend op desk research, (nu) toegepast op commerciële economie en marketing. - Je kan in samenwerking met medestudenten een eenvoudig onderzoeksrapport schrijven waarin het basis begrippenkader van onderzoek wordt toegepast (field research en enquête). - Je kan het programma SPSS toepassen voor de analyse van gegevens (uni- en bivariate descriptieve statistiek). Onderzoek 1 Maaike de Jong Module 3 en 4 SPSS toets 60% Leerdoelen bij eindkwalificatie Je kan op grond van de link tussen desk en field research beoordelen wat een geschikte marketingstrategie kan zijn. - Je kan op basis van het gehele onderzoeksproces dat doorlopen is, een marketing advies formuleren. Hoorcollege onderzoek Werkcolleges/practica onderzoek Begeleiding opdracht doelgroeponderzoek SPSS-toets Opdracht rapportage doelgroeponderzoek 3 Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.3: - Je kan op basis van het gehele onderzoeksproces dat doorlopen is, een eenvoudig advies formuleren voor een fictieve organisatie. Media Operations Wyb de Boer Module 1 t/m 4 LBAV LBMU LBPR LBNM 25% 23% 13% 13% 13% 13% Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan op basis van desk research een eenvoudig media product vervaardigen dat onderbouwd is met redactioneel onderzoek. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan in teamverband media en entertainmentconcepten (gedeeltelijk) ontwikkelen en TVformats en bladformules toepassen, rekening houdend met de doelgroep. - Je kan het auteursrecht en merkenrecht toepassen op media en entertainmentconcepten, producten en diensten om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 3: - Je kan op basisniveau diverse media en entertainmentproducten en concepten ontwikkelen, rekening houdend met doelgroep en nieuwe technologieën. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.1: Introductiecollege College journalistiek Begeleiding, workshops, werkcolleges en instructies Projectplan schrijven, AV organiseren items, afspraken maken Sjabloon met begeleidende tekst en begeleiding on the job Eindopdrachten Leerbedrijf Huiswerk managementvaardigheden managementvaardigheden Progresstest Evaluaties LB participatie 12

6 - Je kan doelen formuleren, deze doelen vertalen in een eenvoudig actieplan en dit actieplan uitvoeren. - Je kan prioriteiten stellen voor jezelf en anderen, en als er hindernissen optreden je plan bijstellen en hierover communiceren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.2: - Je kan beschrijven wat operations management is en welke plaats het heeft binnen (media en entertainment) organisaties. - Je kan eenvoudige (media en entertainment) productieprocessen beschrijven en onderhouden, en deze relateren aan andere relevante partijen/processen. - Je kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op een productieve werkomgeving en hier zelfstandig op anticiperen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.4: - Je kan de verschillende factoren van teambuilding zelfstandig benoemen en deze in een realistische praktijksituatie toepassen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan het auteursrecht en merkenrecht toepassen op media en entertainmentconcepten, producten en diensten om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan door middel van samenwerking een actieve bijdrage leveren aan het opstellen van gezamenlijke doelen bij het maken van media en entertainmentproducten. - Je kan het begrip professionele werkhouding zelfstandig beschrijven en concreet maken door er in een fictieve beroepssituatie acties aan te koppelen waarbij de vaardigheden: inlevingsvermogen, luisteren, zoeken naar gemeenschappelijk belang centraal staan. Instructies in het moduleboek Studioguide workshops en huiswerkopdrachten Leerbedrijfopdrachten muziek, AV, print Feedback workshops en huiswerk: Time en stress Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.2: - Je kan de basisprincipes van het vertellen in schrift, beeld en geluid toepassen. - Je kan op basisniveau je ideeën/meningen etc. helder en op overtuigende wijze schriftelijk en mondeling presenteren, rekening houdend met de doelgroep. - Je kan op basisniveau contact leggen en onderhouden met klanten/artiesten/muzikanten/gasten/kandidaten voor het houden van interviews en maken van media en entertainmentproducten. Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan nav feedback van docent en medestudenten je eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen. - Je kan verhelderen welke invloed je hebt om een productieve werkomgeving te creëren en je kan deze in een fictieve praktijksituatie toepassen en je kan op effectieve wijze je individuele

7 tijd gebruiken. - Je kan op een actieve en effectieve manier communiceren in een realistische beroepssituatie, door actief te luisteren en zelfstandig je mening te delen met anderen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 11: - Je kan de basisprincipes van het vertellen in schrift, beeld en geluid toepassen. - Je kan op basisniveau kritisch luisteren naar geluid en muziek en de bevindingen omschrijven en eventueel toepassen ter verbetering. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Zelfmanagement Alastair Wright Groepsgesprek 1 Groepsgesprek 2 Individueel gesprek SSW nvt Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan je eigen studievoortgang analyseren en bijsturen. - Je kan je eigen professionele- en studievaardigheden en eigen functioneren beoordelen en op basis daarvan verbeteren. Gesprekken en schriftelijke opdrachten/formulie ren. toets (inspanningsverplichting) 3 Engels 1 Alastair Wright Module 1 en 2 assignment Trend presentation 80% Learninggoals final qualification 9.2: - You can write effective and appropriate English messages, with a minimum of disturbing grammatical errors, in any common business situation, at IELTS 6.5/CEFR C1 level. - You can give effective short individual business presentations, with a minimum of disturbing grammatical errors, at IELTS 6.5/CEFR C1 level. Werkcollege en hoorcollege Presentatie- en participatietoets Schrijfopdracht 3 Progresstoets jaar 1 Level 1.1 Level % 100% Alle leerdoelen genoemd bij de reguliere modulen Voortgangstoets 3 Toetscommissie Module 1 t/m 4 Herkansingsregeling Modulen Onderstaande herkansingsregeling is van toepassing op alle reguliere modulen: Een module waar een onvoldoende voor is gescoord kan eenmaal herkanst worden. Deze herkansingsmogelijkheid bestaat voor maximaal twee modules gedurende een opleidingsjaar. De herkansing van een module bestaat uit het herkansen van maximaal twee onvoldoende gescoorde moduleonderdelen in geval van een module 9, 12 of 15 EC of maximaal 1 moduleonderdeel voor een module van 3 EC.

8 Indien het niet mogelijk is om met het herkansen van twee moduleonderdelen (voor een module van 9, 12 of 15 EC, respectievelijk 1 moduleonderdeel voor een module van 3EC) een voldoende moduleresultaat te halen, vervalt de mogelijkheid van herkansen van de betreffende module. Een herkansing van een moduleonderdeel omvat altijd het gehele moduleonderdeel. De herkansing wordt verleend door de modulecoördinator. De student vraagt binnen 2 weken na publicatie van de definitieve uitslag van de module, een herkansing aan bij de modulecoördinator. Vervolgens verleent de modulecoördinator binnen 2 weken na aanvraag van de student, de herkansing. Verzoeken ontvangen na deze periode van 2 weken worden niet in behandeling genomen, noch door de modulecoördinator, noch door de examencommissie. Indien de student door overmacht niet tijdig een herkansing kon aanvragen, kan de student zich schriftelijk wenden tot de examencommissie. De te herkansen opdracht dient binnen uiterlijk 6 weken na verstrekking ingeleverd te worden. De opdrachten die later worden ingediend, worden beoordeeld met een 1. Zowel de hard copy als de digitale versie van de opdrachten dienen op tijd conform de informatie in bijlage D van de OER, ingeleverd te worden. Bij te laat inleveren gelden de regels beschreven in bijlage D.

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie