Bijlage B: Propedeuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Propedeuse"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Module + Eigenaar Media en Omgeving Annalies Brijker Module 1 en 2 Onderdelen Actieve participatie WCSV Actieve participatie MOB Schrijfvaardigheden Weging 50% 5% 5% 5% 15% Doelstellingen per module Onderwijsvorm Toetsvorm EC s Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan het basis begrippenkader van literatuuronderzoek en deskresearch reproduceren en onder begeleiding van een docent toepassen in een eenvoudige, individuele schrijfopdracht Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.2: - Je kan op basisniveau onderzoek uitvoeren en hierover rapporteren, specifiek van toepassing op het medialandschap en de deelsectoren daarin. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan de grondrechten inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid uitleggen. - Je kan de auteursrechtelijke basisbegrippen werk, maker, verveelvoudigen, openbaar maken, uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan uitleggen op welke wijze de diverse (te ontwikkelen) producten auteursrechtelijk beschermd zijn. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.1: - Je kan onder begeleiding van een tutor een projectplan opstellen voor een eenvoudig, fictief onderzoek. begeleiding Hoorcollege onderzoek en schrijfvaardigheid Werkcolleges schrijfvaardigheid Hoorcolleges communicatie, muziek, film, media/ media innovations, print, televisie, nieuwe media, communicatievrijheid, macht van de media Opdracht schrijfvaardigheden Voortgangstoets managementvaardigheden Cijfer SVH 12 Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan de grondrechten inzake vrijheid van meningsuiting en persvrijheid uitleggen. - Je kan de auteursrechtelijke basisbegrippen werk, maker, verveelvoudigen, openbaar maken, uitleggen. - Je kan uitleggen op welke wijze de diverse (te ontwikkelen) producten auteursrechtelijk beschermd zijn. Hoorcollege managementvaardig heden Workshops manvaardigheden Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan zelfstandig het ontvangen en geven van feedback om het eigen functioneren en dat van een ander te verbeteren demonstreren in een realistische beroepssituatie. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.2: - Je kan de theorieën over groepsprocessen toepassen op het eigen handelen binnen de groep.

2 - Je kan de regels voor het geven en ontvangen van feedback toepassen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan zowel mondeling als schriftelijk reflecteren op het werk van jezelf en anderen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 11: - Je kan verschillende filmtechnieken herkennen en toepassen in het analyseren en interpreteren van eenvoudige media inhoud Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Organisatie en Personeel Leonie Kuipers Module 2 en 3 Bedrijfseconomie (normscore 5,5) 50% 25% 5% Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan, onder begeleiding, op basisniveau, deskresearch uitvoeren en rapporteren, specifiek van toepassing op organisaties (organisatieleer). Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.2: - Je kan het belang van MIS (management informatie systemen) voor een bedrijf benoemen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, de rol die het individu, team en leidinggevende vervult in organisaties interpreteren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.1: - Je kan onder begeleiding, de wijze waarop strategisch management vorm krijgt in een fictieve organisatie, interpreteren. - Je kan, in een fictieve opdracht, een eenvoudige organisatie plaatsen in een organisatiemodel en je weet hoe je op een eenvoudige manier een organisatie kunt reorganiseren. begeleiding Hoorcolleges Workshop BE Voortgangstoets Voortgangstoets Workshops/training Huiswerkopdracht managementvaardigheden 12 - Je kan de belangrijkste voor- en nadelen van de ondernemingsvormen eenmanszaak, besloten vennootschap en v.o.f. uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.2: - Je kan de besturing van organisaties, de taken van de bestuursniveaus en een aantal beheersingsmethoden- en technieken beschrijven en herkennen in een eenvoudige organisatie. - Je kan aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, de structuur van een eenvoudige organisatie concretiseren waarbij de nadruk ligt op onderwerpen als arbeidsverdeling en coördinatie, organisatiestelsels en communicatie- en overlegstructuren.

3 - Je kan de positie van communicatie binnen een organisatie en de belangrijkste communicatiedomeinen benoemen en aan de hand van een afgebakende opdracht onder begeleiding beschrijven hoe een organisatie zich profileert. - Je kan de rol van ICT in een eenvoudige organisatie beschrijven. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.4: - Je kan de organisatiecultuur aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, beschrijven. - Je kan de rol die de individuen, team en leidinggevenden vervullen in organisaties interpreteren en dit aan de hand van een fictieve opdracht, onder begeleiding, beschrijven. Leerdoelen bij eindkwalificatie 6: - Je kan benoemen welke informatie een balans en een V/W rekening geeft. - Je kan beschrijven wat Financial accounting is en welke functie het heeft binnen een bedrijf. - Je kan benoemen welke informatie bedrijven moeten publiceren in het jaarverslag. - Je kan het doel voor de verschillende doelgroepen van het jaarverslag beschrijven. - Je kan de balans en winst- en verliesrekening opstellen als de benodigde informatie op een eenvoudige wijze wordt gepresenteerd. - Je kan beschrijven wat afschrijven is en waarom het wordt toegepast. - Je kan eenvoudige berekeningen maken ten bate van het afschrijven van duurzame activa middels de lineaire afschrijvingsmethode. - Je kan de kolommenbalans opstellen naar aanleiding van eenvoudige transacties. Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan de belangrijkste voor- en nadelen van de ondernemingsvormen eenmanszaak, besloten vennootschap en v.o.f. uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan na feedback van de docent verschillende gesprekssoorten, gespreksstructuren en gesprekstechnieken die van toepassing zijn op tweegesprekken reproduceren (bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken, functioneringsgesprekken). - Je kan de vaardigheden die nodig zijn om een gesprek te voeren zelfstandig toepassen in een fictieve praktijksituatie. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan de besluitvorming in een groep identificeren en zelfstandig verbeteren in een fictieve beroepssituatie. - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem

4 binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Marketing en Media Gunter van Rompaey Module 3 en 4 /MOB Bedrijfseconomie : Marketingplan 45% 7% 18% 30% Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan marketingconcepten herkennen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.2: - Je kan op basisniveau een marketingstrategie ontwikkelen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 3: - Je kan het productontwikkelingsproces voor nieuwe producten of diensten op het gebied van media uitleggen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.1: - Je kan voor zowel B2B als voor B2C een marketingplan opstellen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 4.3: - Je kan uitleggen hoe je op duurzame wijze een maatschappelijk verantwoorde marketing bedrijft. Hoorcollege s marketing algemeen, SWOT, STP, online marketing, belevenismarketing, marketingomgeving, consumentenpsychologie, CE, klantenmanagement begeleiding: Audit, SWOT, marketingplan, STP/4P s, bepalen doelstellingen, formuleren nieuwe STP/4P s VGT marketingplan Eindpresentatie 9 Leerdoelen bij eindkwalificatie 6: - Je kan verschillende vormen van vermogen beschrijven (EV en VV) en daarbinnen de verschillende types obligaties beschrijven. - Je kan immateriële activa herkennen en kan de specifieke regels voor waardering en afschrijving toepassen. - Je kan de begrippen aandelen en dividend definiëren en aan elkaar relateren. - Je kan een kasstroomoverzicht analyseren en daar een bedrijf op beoordelen. - Je kan financiële ratio s toepassen om de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf te beoordelen. - Je kan prijselasticiteit berekenen in een eenvoudige, fictieve casus. presenteren marketingplan Workshops managementvaardigheden Hoorcollege Managementvaardig heden: Presenteren - Je kan de belangrijkste distributiekengetallen berekenen in een eenvoudige, fictieve casus. Leerdoelen bij eindkwalificatie 7.1: - Je kan de marketingstrategische beslissingen Segmentatie, Targeting en Positionering (STP) uitleggen en toepassen. Werkcolleges Presenteren - Je kan voor zowel business-to-business (B2B) als voor business-to-consumer (B2C) doelgroepen een marketingplan opstellen. - Je kan de verschillende marketing instrumenten (4 P s) uitleggen en toepassen. - Je kan de diverse soorten koopgedrag benoemen en aan de hand daarvan reproduceren wat het besluitvormingsproces van de koper is.

5 - Je kan de stappen van een marketingcommunicatieplan opstellen voor een fictieve, eenvoudige case. - Je kan zelfstandig een correcte presentatie schrijven, afstemmen op diverse doelgroepen en in een fictieve praktijksituatie uitvoeren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Leerdoelen bij eindkwalificatie Je kan het basis begrippenkader van onderzoek reproduceren en toepassen, voortbouwend op desk research, (nu) toegepast op commerciële economie en marketing. - Je kan in samenwerking met medestudenten een eenvoudig onderzoeksrapport schrijven waarin het basis begrippenkader van onderzoek wordt toegepast (field research en enquête). - Je kan het programma SPSS toepassen voor de analyse van gegevens (uni- en bivariate descriptieve statistiek). Onderzoek 1 Maaike de Jong Module 3 en 4 SPSS toets 60% Leerdoelen bij eindkwalificatie Je kan op grond van de link tussen desk en field research beoordelen wat een geschikte marketingstrategie kan zijn. - Je kan op basis van het gehele onderzoeksproces dat doorlopen is, een marketing advies formuleren. Hoorcollege onderzoek Werkcolleges/practica onderzoek Begeleiding opdracht doelgroeponderzoek SPSS-toets Opdracht rapportage doelgroeponderzoek 3 Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.3: - Je kan op basis van het gehele onderzoeksproces dat doorlopen is, een eenvoudig advies formuleren voor een fictieve organisatie. Media Operations Wyb de Boer Module 1 t/m 4 LBAV LBMU LBPR LBNM 25% 23% 13% 13% 13% 13% Leerdoelen bij eindkwalificatie 1.1: - Je kan op basis van desk research een eenvoudig media product vervaardigen dat onderbouwd is met redactioneel onderzoek. Leerdoelen bij eindkwalificatie 2.1: - Je kan in teamverband media en entertainmentconcepten (gedeeltelijk) ontwikkelen en TVformats en bladformules toepassen, rekening houdend met de doelgroep. - Je kan het auteursrecht en merkenrecht toepassen op media en entertainmentconcepten, producten en diensten om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 3: - Je kan op basisniveau diverse media en entertainmentproducten en concepten ontwikkelen, rekening houdend met doelgroep en nieuwe technologieën. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.1: Introductiecollege College journalistiek Begeleiding, workshops, werkcolleges en instructies Projectplan schrijven, AV organiseren items, afspraken maken Sjabloon met begeleidende tekst en begeleiding on the job Eindopdrachten Leerbedrijf Huiswerk managementvaardigheden managementvaardigheden Progresstest Evaluaties LB participatie 12

6 - Je kan doelen formuleren, deze doelen vertalen in een eenvoudig actieplan en dit actieplan uitvoeren. - Je kan prioriteiten stellen voor jezelf en anderen, en als er hindernissen optreden je plan bijstellen en hierover communiceren. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.2: - Je kan beschrijven wat operations management is en welke plaats het heeft binnen (media en entertainment) organisaties. - Je kan eenvoudige (media en entertainment) productieprocessen beschrijven en onderhouden, en deze relateren aan andere relevante partijen/processen. - Je kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op een productieve werkomgeving en hier zelfstandig op anticiperen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 5.4: - Je kan de verschillende factoren van teambuilding zelfstandig benoemen en deze in een realistische praktijksituatie toepassen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 8.2: - Je kan het auteursrecht en merkenrecht toepassen op media en entertainmentconcepten, producten en diensten om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.1: - Je kan door middel van samenwerking een actieve bijdrage leveren aan het opstellen van gezamenlijke doelen bij het maken van media en entertainmentproducten. - Je kan het begrip professionele werkhouding zelfstandig beschrijven en concreet maken door er in een fictieve beroepssituatie acties aan te koppelen waarbij de vaardigheden: inlevingsvermogen, luisteren, zoeken naar gemeenschappelijk belang centraal staan. Instructies in het moduleboek Studioguide workshops en huiswerkopdrachten Leerbedrijfopdrachten muziek, AV, print Feedback workshops en huiswerk: Time en stress Leerdoelen bij eindkwalificatie 9.2: - Je kan de basisprincipes van het vertellen in schrift, beeld en geluid toepassen. - Je kan op basisniveau je ideeën/meningen etc. helder en op overtuigende wijze schriftelijk en mondeling presenteren, rekening houdend met de doelgroep. - Je kan op basisniveau contact leggen en onderhouden met klanten/artiesten/muzikanten/gasten/kandidaten voor het houden van interviews en maken van media en entertainmentproducten. Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan nav feedback van docent en medestudenten je eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen. - Je kan verhelderen welke invloed je hebt om een productieve werkomgeving te creëren en je kan deze in een fictieve praktijksituatie toepassen en je kan op effectieve wijze je individuele

7 tijd gebruiken. - Je kan op een actieve en effectieve manier communiceren in een realistische beroepssituatie, door actief te luisteren en zelfstandig je mening te delen met anderen. Leerdoelen bij eindkwalificatie 11: - Je kan de basisprincipes van het vertellen in schrift, beeld en geluid toepassen. - Je kan op basisniveau kritisch luisteren naar geluid en muziek en de bevindingen omschrijven en eventueel toepassen ter verbetering. Leerdoelen bij eindkwalificatie 12: - Je kan uitleggen welke communicatieve vaardigheden nodig zijn om een effectief gesprek te voeren en je kan deze vaardigheden in een realistische praktijksituatie toepassen. - Je kan in groepsverband onder begeleiding van een tutor een afgebakend of fictief probleem binnen de context van de media-industrie analyseren, zelfstandig kennis verwerven, vervolgens in groepsverband tot, op relevante theorie gebaseerde, oplossingen te komen. Zelfmanagement Alastair Wright Groepsgesprek 1 Groepsgesprek 2 Individueel gesprek SSW nvt Leerdoelen bij eindkwalificatie 10: - Je kan je eigen studievoortgang analyseren en bijsturen. - Je kan je eigen professionele- en studievaardigheden en eigen functioneren beoordelen en op basis daarvan verbeteren. Gesprekken en schriftelijke opdrachten/formulie ren. toets (inspanningsverplichting) 3 Engels 1 Alastair Wright Module 1 en 2 assignment Trend presentation 80% Learninggoals final qualification 9.2: - You can write effective and appropriate English messages, with a minimum of disturbing grammatical errors, in any common business situation, at IELTS 6.5/CEFR C1 level. - You can give effective short individual business presentations, with a minimum of disturbing grammatical errors, at IELTS 6.5/CEFR C1 level. Werkcollege en hoorcollege Presentatie- en participatietoets Schrijfopdracht 3 Progresstoets jaar 1 Level 1.1 Level % 100% Alle leerdoelen genoemd bij de reguliere modulen Voortgangstoets 3 Toetscommissie Module 1 t/m 4 Herkansingsregeling Modulen Onderstaande herkansingsregeling is van toepassing op alle reguliere modulen: Een module waar een onvoldoende voor is gescoord kan eenmaal herkanst worden. Deze herkansingsmogelijkheid bestaat voor maximaal twee modules gedurende een opleidingsjaar. De herkansing van een module bestaat uit het herkansen van maximaal twee onvoldoende gescoorde moduleonderdelen in geval van een module 9, 12 of 15 EC of maximaal 1 moduleonderdeel voor een module van 3 EC.

8 Indien het niet mogelijk is om met het herkansen van twee moduleonderdelen (voor een module van 9, 12 of 15 EC, respectievelijk 1 moduleonderdeel voor een module van 3EC) een voldoende moduleresultaat te halen, vervalt de mogelijkheid van herkansen van de betreffende module. Een herkansing van een moduleonderdeel omvat altijd het gehele moduleonderdeel. De herkansing wordt verleend door de modulecoördinator. De student vraagt binnen 2 weken na publicatie van de definitieve uitslag van de module, een herkansing aan bij de modulecoördinator. Vervolgens verleent de modulecoördinator binnen 2 weken na aanvraag van de student, de herkansing. Verzoeken ontvangen na deze periode van 2 weken worden niet in behandeling genomen, noch door de modulecoördinator, noch door de examencommissie. Indien de student door overmacht niet tijdig een herkansing kon aanvragen, kan de student zich schriftelijk wenden tot de examencommissie. De te herkansen opdracht dient binnen uiterlijk 6 weken na verstrekking ingeleverd te worden. De opdrachten die later worden ingediend, worden beoordeeld met een 1. Zowel de hard copy als de digitale versie van de opdrachten dienen op tijd conform de informatie in bijlage D van de OER, ingeleverd te worden. Bij te laat inleveren gelden de regels beschreven in bijlage D.

Bijlage B: Propedeuse

Bijlage B: Propedeuse Bijlage B: Propedeuse Module + Eigenaar Media en Omgeving Annalies Brijker Module 1 en Onderdelen We- ging 5% 45% Doelstellingen per module Onderwijsvorm Toetsvorm EC s Leerdoelen bij eindkwalificatie

Nadere informatie

Bijlage A Leerdoelen van de opleiding

Bijlage A Leerdoelen van de opleiding Bijlage A Leerdoelen van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse

Bijlage B: Propedeuse Bijlage B: Propedeuse Moduul + Eigenaar Media en Omgeving Annalies Brijker Moduul 1 en 2 Onderdelen Man. Vaardigheden Actieve participatie WCSV Actieve participatie MOB Schrijfvaardigheden Weging 50% 5%

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding Geldt voor: alle cohorten

Bijlage A Competenties van de opleiding Geldt voor: alle cohorten Bijlage A Competenties van de opleiding Geldt voor: alle cohorten Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 20 LOGS1 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 70% ijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS2. Als het examen

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code SPHGDY03RV Module-beheerder: Claudine van Boxtel & Gerard Aerts Studiejaar: 2014-2015

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase. Jaar 2 Module + Eigenaar Media & Relaties. Onderdelen. Doelstellingen per module Onderwijsvorm Toetsvorm EC s

Bijlage C: Hoofdfase. Jaar 2 Module + Eigenaar Media & Relaties. Onderdelen. Doelstellingen per module Onderwijsvorm Toetsvorm EC s Bijlage C: Hoofdfase Jaar 2 + Eigenaar Media & Relaties Kim Vogelzang 1 Onderdelen Case Rapportage Managementvaardigheden Bedrijfseconomie (normscore 5,5) Onderzoek (normscore 5,5) MRTalk Weging 40% 5%

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader

1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader Personeel 1 De leerling kan een bedrijfsorganisatie toetsen aan een historisch kader 2 De leerling kan huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en maatschappij omschrijven 3 De

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 Evaluatierapport Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1 201300028 Ir. W. De Kogel-Polak 100% geslaagd na eerste poging De evaluatiecommissie heeft Project Ontwerpen van een Werktuig en Module 1

Nadere informatie

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek Algemene beroepsvaardigheden Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Martijn Baalman, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Stephan

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b

EBC*L NIVEAU B. Syllabus. SYL - B - Version b EBC*L NIVEAU B Syllabus SYL - B - Version 2016-1b International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Ontwerpen CMTONT01-1 Aantal studiepunten: 2 Modulebeheerder: Rob Zoeteweij Modulebeschrijving 3 1. Algemene omschrijving 4 1.1. Inleiding 4 1.2. Relatie met andere

Nadere informatie

Toets 2: Werkstuk. IBS 1.1 Veilig & gezond werken Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Niveau 3

Toets 2: Werkstuk. IBS 1.1 Veilig & gezond werken Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Niveau 3 IBS 1.1 Veilig & gezond werken Toets 2: Werkstuk en - Kan bij een afwijking van de norm (Veilig werken langs de weg) maatregelen nemen en is zich bewust van deze normen rondom veilig en gezond werken -

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16 Dit is een gecombineerd PTA voor twee vakken: voor maatschappijleer 1 (basis, behorend tot het gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket) en voor maatschappijleer 2 (verdieping, behorend tot de sectorvakken

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

De keus voor de keuzevakken

De keus voor de keuzevakken Een evenwichtig PTA voor de keuzevakken bij de nieuwe profielvakken (een voorbeelduitwerking) De keus voor de keuzevakken Vooraf: Bepaal voordat je keuzevakken gaat kiezen eerst je visie op het nieuwe

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Profielproduct-2- -Verantwoording-!

Profielproduct-2- -Verantwoording-! 1 Profielproduct-2- -Verantwoording- Naamauteurs) F.J.Kuiper Vakgebied Aardrijkskunde Onderwerp HetzichtbaarmakenvanhethogereordedenkenindevwoC bovenbouwbijhetvakaardrijkskunde. Opleiding InterfacultaireLerarenopleidingen,UniversiteitvanAmsterdam

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Competentie Resultaten

Competentie Resultaten Resultaten Persoonlijke gegevens Studentnummer Naam Student Roepnaam Opleiding 2130 Dhr. R.H.H. Feuler Rick SPECO EC's 0 Totaal Sportmarktonderzoek EC punten 10 Omschrijving De student kan relevante trends

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Studiehandleiding 2015-2016 Quick reader Opleiding Commerciële Economie (CE) Deeltijd Auteur Lex van Hoogstraten Opleidingsmanager Hans Seubring-Vierveyzer Semesterverantwoordelijke

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4)

Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Handleiding Onderzoek J2.1 (boks 4) Jaar: Journalistiek Jaar 2 Blok: Blok 1 Naam cursus + toetscode: Onderdeel: Docenten: Onderzoek & Innovatie (J-21boks4-14) Onderzoek (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen

Nadere informatie

Bedrijfseconomie 3 Finance

Bedrijfseconomie 3 Finance Bedrijfseconomie 3 Finance Versie 1.1, 2009-2010 DECBE3 Stenden Hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden tel: 058 2441443 www.stenden.com Stenden Hogeschool BE 3 Finance Versie 1.1: 12-10-2009

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus

EBC*L Junior Leerdoelencatalogus EBC*L Junior Leerdoelencatalogus Maart 2011 International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A-1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu 1-5_Lernzielkatalog-A/B_V3 EBC*L Int. & KWE e.v.

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM.

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM. WC New Product Development blok 2 week 1 Klant briefing Vanguard games TM. Agenda Overzicht van blok 2 Planning Doelen Toetsvorm Blokopdracht Team formahe Blokopdracht briefing Opdracht 1 - Debriefing

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus 3917 4800 DX Breda tel. 076-5332203

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013 TSI TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel Functie Bedrijf 11-4-2013 Beijumerweg 15 9737 AB Groningen Tel: (+31)6-13912658 Uw eigen, unieke rangorde van persoonlijke talenten vormt de sleutel tot

Nadere informatie

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU????

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU???? ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST Je kiest voor verkoop. Je wil vakmanschap aanleren. Je neemt een optie op een leven van uitdagingen. Verkopen: een wereld vol opportuniteiten. Ofwel negeer je deze, ofwel

Nadere informatie