Plan Continurooster. Koningin Julianaschool Heteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan Continurooster. Koningin Julianaschool Heteren"

Transcriptie

1 Plan Continurooster Koningin Julianaschool Heteren Versie:

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op de Julianaschool? 2.1 Aanleiding 2.2 Voor - en nadelen 3. Uitwerking continurooster 3.1 Lesrooster 3.2 Visie op de lunch 3.3 Afspraken tijdens de lunch 3.4 Pauzetijden 3.5 Rusttijden voor personeel 3.6 Pleinwachten 3.7 Koelen en opwarmen 3.8 Slecht-weer-programma 4. Overig 4.1 Buiten Schoolse Opvang 4.2 Medicatie 4.3 Geïndiceerde leerlingen 4.4 Schoolmelk 5. Evaluatie 2

3 1. Voorwoord Op initiatief van het bestuur Trivium heeft de Koningin Julianaschool zich het afgelopen half jaar georiënteerd op de mogelijkheden die een continurooster biedt. Een continurooster betekent dat alle kinderen hun boterhammen voor de lunch op school eten. De middagpauze zal dan worden ingekort. Hierdoor gaat de school eerder uit s middags. Om de haalbaarheid van dit idee te onderzoeken is een werkgroep opgericht. Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Binnen de werkgroep is een onderzoeks- en besluitvormingstraject gevolgd. Er is een ouderavond georganiseerd en een ouderenquête uitgezet. Op maandag 8 april heeft de MR ingestemd met het voorgenomen besluit om met ingang van schooljaar over te gaan op een continurooster. Belangrijkste reden hiervoor waren: - Een continurooster sluit beter aan bij deze tijd van veelal werkende ouders. Naar verwachting zullen binnen 5 jaar de meeste scholen in Nederland zijn overgegaan op een continurooster. - De ervaring van andere scholen leert ons dat de dagindeling voor kinderen rustiger is waardoor effectiever kan worden gewerkt. - Beide collega-scholen in het dorp zijn reeds over gegaan op een continurooster. - Meer dan de helft van onze ouders vraagt om een continurooster. Een ander deel zegt ervoor open te staan. Totaal vormt dit 70% van de ouders. In het team en in de MR is zorg geuit over de taakverzwaring voor leerkrachten. Dit zit met name in het houden van toezicht in de eigen pauze. Naast dat er het wettelijk recht op pauze is, blijkt het in de praktijk ook beslist nodig om na een intensieve ochtend met de kinderen, even op adem te komen en de middagactiviteiten te kunnen voorbereiden. Om hieraan tegemoet te komen zijn enkele aandachtspunten benoemd t.a.v. pleinwacht-lopen en het slecht-weer-programma. Deze zijn beschreven in dit plan. Ook leest u in het plan meer over de visie en de praktische uitwerking van een continurooster. Op onze website is een speciale pagina met aanvullende informatie. Hier komt ook een rubriek Meest gestelde vragen. Zijn er onduidelijkheden? U kunt één van de leerkrachten of de directeur hierover aanschieten. In november 2013 en mei 2014 zal het werken met een continurooster worden geëvalueerd. Commissie Continurooster Namens de ouders: Koert de Langen Tanja van Dullemen Lisette Geluk Namens het team: Nienke van Soest Els Hoex Carla van Kempen Euranne van Gorkum Directeur Kon. Julianaschool 3

4 2. Waarom een Continurooster op de Koningin Julianaschool? 2.1 Aanleiding Aanleiding voor het onderzoek naar invoering van het continurooster is een combinatie van factoren. Sinds 2006 zijn scholen vrij om hun eigen schooltijden te kiezen. Veel scholen in Nederland stappen af van de traditionele schooltijden. De twee andere scholen in ons dorp zijn een aantal jaren geleden al over gegaan op een continurooster. We merken dat nieuwe ouders in hun afweging voor de schoolkeus meenemen of de school een continurooster draait. We vinden het jammer dat we merken dat dit soms betekent dat zij onze deur voorbij gaan. Het lesrooster met de traditionele schooltijden stamt uit de agrarische samenleving. Kinderen moesten meehelpen op de boerderij, moeders waren overdag altijd thuis, en gezinnen aten tussen de middag vaak warm. De samenleving is veranderd. De meeste gezinnen eten s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitenshuis gaan werken. Het percentage alleenstaande ouders is sterk gestegen. Ouders maken op hun werkdagen steeds meer gebruik van opvang. Wanneer we onze tijden niet aanpassen, kan dat betekenen dat kinderen buiten de lessen om te maken hebben met voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. In het slechtste geval betekent dit: steeds wisselende locaties en wisselende begeleiders. Zeker voor jonge en kwetsbare kinderen geen ideale situatie. Ook op school merken we deze veranderende samenleving. Het aantal kinderen dat overblijft op school stijgt jaarlijks. Hoewel onze overblijfvoorziening prima functioneert, merken we dat het steeds lastiger is om de groep overblijfouders aan te vullen. Dit komt ondermeer door het toenemende aantal werkende moeders dat een betaalde baan buitenshuis heeft. Het lijkt dus voor de hand te liggen om mee te gaan met de tijd en te anticiperen op wat de huidige maatschappij vraagt. In vrijwel alle landen om ons zijn scholen reeds over gegaan op een continurooster. 2.2 Voor- en nadelen Op drie verschillende plekken zijn voor- en nadelen geïnventariseerd: in het team, op de ouderavond en in de bovenbouwgroepen. Hieronder de meest genoemde argumenten Voordelen - Met het continurooster zoals de Julianaschool het voor ogen heeft, is er geen onderscheid meer tussen kinderen die naar huis gaan en kinderen die overblijven. Alle kinderen blijven op school. - Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een positief effect heeft op de resultaten. - Samen overblijven bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel bij kinderen en een positief klimaat waarin kinderen leren met elkaar verantwoordelijk te zijn (samen klaarzetten, opruimen, enz.). Het eten wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, taal en rekenen. Kinderen leren elkaars gewoonten en gebruiken kennen en omgaan met gezond gedrag (bv. tafelmanieren en hygiëne). - Door de invoering van een continurooster is de schooldag eerder afgelopen. Dat is gunstig voor zowel de kinderen als de leerkrachten: 4

5 - De kinderen hebben meer mogelijkheden voor andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek en sport of een afspraak bij de tandarts. Hun vriendjes van de andere scholen in het dorp zijn ook al vroeg vrij waardoor er meer speeltijd samen is. - De leerkracht heeft na schooltijd meer tijd voor lesvoorbereiding, overleg met collega s en nascholing. - Ouders hebben de mogelijkheid een langere periode achtereen te werken en hoeven tussen de middag niet haastend door het verkeer. - De verwachting is dat het continurooster in de school, voor leerkrachten, kinderen en ouders meer rust en duidelijkheid geeft Nadelen De Julianaschool onderkent ook de nadelen die het invoeren van het continurooster kan hebben: - De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis en zijn iets vroeger thuis. Voor werkende ouders die hun ritme juist hebben afgestemd op school, kan dat lastig zijn. Zij moeten straks een stukje extra kinderopvang regelen en in veel gevallen betalen. Het wegvallen van het huidige overblijfgeld zal hiervoor niet in alle gevallen dekkend zijn. - Door het continurooster worden kinderen verplicht tot overblijven, hetgeen voor sommige huishoudens ingrijpend is voor het programma van de maaltijden thuis. Veel ouders die geen baan hebben, parttime werken of vrijwilligerswerk doen, voelen hun taak als ouder uitgehold, omdat zij het contact met hun kinderen tussen de middag missen. - Omgekeerd missen kinderen ook de ruimte om thuis stoom af te blazen. Dat zal met name voor jonge kinderen, maar ook voor kinderen die (vanwege bv. een beperking) kwetsbaarder zijn, best even wennen zijn en goed begeleid moeten worden. - Het invoeren van het continurooster is een behoorlijke taakverzwaring voor de leerkrachten. Zij hebben tussen de middag maar weinig tijd om even op te laden of de middaglessen voor te bereiden. Het begeleiden van de maaltijd en het houden van toezicht tussen de middag komt er als een extra taak bij. - Voor de sfeer binnen het schoolteam kan het belemmerend werken omdat er minder ontmoetingsmogelijkheden zijn tussen de middag. 5

6 3. Uitwerking Continurooster 3.1 Lesrooster Het continurooster zoals hieronder weergegeven, is de meest rustige vorm waarmee qua tijden het minst overhoop wordt gehaald. In dit rooster blijven alle kinderen tot uur op school op de woensdag. De ongelijke eindtijd tussen onder-en bovenbouw die we nu op woensdag hebben, zal hiermee verdwijnen. Het lesrooster van de Julianaschool ziet er in de nieuwe situatie als volgt uit: Onderbouw: groep 1 t/m 4 Bovenbouw: groep 5 t/m 8 ma/di/do: 8:30 uur uur ma/di/do/vr: 8:30 uur uur wo: 8.30 uur uur wo: 8.30 uur uur vr: 8.30u-12.00u 3.2 Visie op de lunch In de klas wordt onder toezicht van de eigen leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. We willen dat dit een gezonde maaltijd is. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer en een gezellig klimaat. Indien de groepsgrootte dit toe laat, kan gekozen worden voor een andere opstelling van de stoelen, bv. een kring. De spullen kunnen dan op de grote middentafel staan. Er zijn in het klassendienstrooster van de kinderen vaste taken voor het klaarzetten en opruimen van de spullen. Zo leren de kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn. Natuurlijk kan er tijdens het eten rustig gepraat worden, en kan er centraal aandacht zijn voor verhalen van kinderen. Ook is er de mogelijkheid om een boek voor te lezen of zo nu en dan samen iets te bekijken op het digibord. Rust en gezelligheid tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat. Het is niet de bedoeling dat de lunch snel naar binnen wordt geschrokt om vervolgens zo gauw mogelijk aan de pauze te beginnen. De kinderen starten de maaltijd samen en wachten tot iedereen is uitgegeten. De leerkracht heeft voldoende pedagogische bagage om dit goed te begeleiden. 3.3 Afspraken tijdens de lunch Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen consequent toepassen. Denk hierbij aan: Handen wassen voor het eten Geen schoolspullen (schriften/boeken) op tafel Tassen op de grond en niet op tafel We beginnen de maaltijd na een kort gebed Een gezonde lunch is: geen snoep, koek, chips of priklimonade Netjes eten en drinken Geen eten onderling ruilen Blijven zitten onder het eten en drinken 6

7 Rustig praten tijdens het eten en drinken Wachten totdat iedereen klaar is met eten Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken Overgebleven eten en drinken niet weggooien maar weer mee naar huis nemen 3.4 Pauzetijden Hoewel inspannende en ontspannende lessen tijdens de dag zoveel mogelijk worden afgewisseld, hebben ook kinderen wettelijk recht op pauze. Tijdens de pauze worden geen verplichte activiteiten aangeboden zodat kinderen voor een bepaalde tijd hun eigen gang kunnen gaan. We kennen een kleine pauze van 15 minuten en een grote pauze van 30 minuten Kleine pauze De kinderen hebben s ochtends een kleine pauze van 15 minuten. In groep 3 t/m 8 spelen de kinderen buiten. Dit gebeurt in twee etappes om de drukte op het plein te spreiden. Ondertussen eten en drinken de kinderen een klein tussendoortje. Er zijn minimaal twee leerkrachten buiten om toezicht te houden. In groep 1 en 2 nuttigen de kinderen hun tussendoortje binnen, en valt het dagelijks buiten spelen onder bewegingsonderwijs Grote pauze Groepen eten pauze eten Onderbouw: Groep 1, 2 en Middenbouw: Groep 4, 5 en Bovenbouw: Groep 6,7 en * Op vrijdag heeft groep 5 en 6 dezelfde tijden als de bovenbouw pauze Voor de lunch staat 15 minuten, voor de pauze 30 minuten. In groep 1 t/m 3 kan meer tijd ingeroosterd worden voor de lunch, de pauze is dan ook iets korter. Voor deze kinderen kan de pauze echter gemakkelijk worden verlengd met uren bewegingsonderwijs (buiten spelen). De pauze vindt in drie etappes plaats zodat er voldoende rust op het plein is. Ook kunnen externe pleinwachten zo voor meerdere pauzes worden ingezet. We vinden het gezond dat alle kinderen buiten zijn. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het plein. Er zijn banken en picknicktafels waar kinderen zich met een boekje of spelletje terug kunnen trekken om tot rust te komen. Er wordt nog wat extra speelmateriaal aangeschaft voor de kinderen. Sommige groepen lunchen vóór, andere groepen ná de grote pauze. 3.5 Pleinwachten Tijdens het spelen is er toezicht door twee pleinwachten: één leerkracht en één ouder. De leerkrachten wisselen elkaar af. De pleinwacht-ouder is structureel buiten tussen 11.30u-13.00u en bewaakt ook de overgangen tussen de drie etappes kinderen die buiten zijn. Het handelen van de pleinwacht-ouder valt onder verantwoordelijkheid van school. Voor het buitenspelen zijn duidelijke 7

8 pleinregels over spel en gedrag. Deze hangen op een plek zichtbaar vanaf het plein. De pleinwachtouder bewaakt deze regels en draagt kinderen bij ernstig wangedrag over aan één van de leerkrachten. Ook bij ongevallen en incidenten schakelen zij het team in. Om van de pleinwachtouder continuïteit te kunnen verwachten, ontvangt deze een vrijwilligersvergoeding van 4,50 per uur. 3.5 Rusttijden voor personeel Volgens de CAO voor het Primair Onderwijs mogen leerkrachten maximaal 5,5 uur achter elkaar werken, waarna er een half uur pauze moet volgen. Het is wettelijk ook toegestaan dit in 2x 15 minuten op te nemen. Het team van de Julianaschool hecht aan haar pauze. Iedere leerkracht kan afhankelijk van het aantal werkdagen één of meer keer per week 30 minuten aaneengesloten pauze krijgen. Wie tussen de middag 15 minuten pleinwacht doet, heeft een halve middagpauze en mag dan ook de ochtendpauze rust nemen. Als personeel met ambulante tijd bijspringt, is dit in wisseldiensten haalbaar. Door het invoeren van het continu-rooster hebben de leerkrachten tussen de middag geen moment meer dat zij elkaar informeel spreken. We vinden dit wel belangrijk voor een goede teambinding. Het team drinkt daarom tussen 14.30u en 15.00u met elkaar koffie en thee. Vanaf 15.00u is er weer gelegenheid voor afspraken met ouders. 3.7 Koelen en opwarmen In het kader van hygiëne kunnen kinderen hun lunchboxen en drinkbekers in een grote koelkast plaatsen. Er zal een extra koelkast worden aangeschaft voor de bovenverdieping. In alle klassen staat een koelkastbak waar kinderen s ochtends hun spullen in zetten. Voordat de les begint, gaat de bak in de koelkast. Voor de lunch wordt de koelkastbak weer opgehaald en kunnen kinderen hun eigen spullen op tafel zetten. Elke bovenbouwgroep beschikt over een waterkoker waarmee thee gemaakt kan worden. Er worden tosti-ijzers aangeschaft. Elke groep heeft iedere week een vaste tosti-dag. De kinderen mogen die dag hun meegenomen boterhammen met kaas opwarmen in het tosti-ijzer. Jarige kinderen kunnen er voor kiezen een lunchgerechtje te trakteren, bv. een eitje of broodje worst. Dit kan eventueel op school worden opgewarmd. 3.8 Slecht weer programma Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Op dat moment zijn er twee extra mensen nodig om de opvang tussen de middag te realiseren. Voor het team is het belangrijk dat hiervoor een reservepool van beschikbare ouders is, die kan bijspringen. Omdat de pauze vrije tijd is, mogen de kinderen eigen keuzes maken voor hun vrijetijdsbesteding. Er wordt door de leerkrachten van tevoren afgesproken wat de opties zijn. De eigen leerkracht stuurt dit aan voordat hij/zij aan de eigen pauze begint: bv. - in één lokaal draait een TV-uitzending op het digibord - in één lokaal is ruimte voor gezelschapsspelletjes - in één lokaal kunnen kinderen vrij knutselen - in de benedenhal is een rustruimte ingericht van enkele bankstellen waar kinderen rustig kunnen lezen of hangen. 8

9 De twee pleinwachten, en de twee reserve-ouders verdelen de toezichtstaken. Het slecht-weer-programma wordt gecoördineerd door één van de leerkrachten. Deze beslist rond 11.00u of er een slecht-weer-programma gedraaid wordt en benadert de ouders uit de reservepool. Als tweede optie kan besloten worden iets te schuiven met de pauzetijden. Wanneer via buienradar blijkt dat het op een later moment wel droog is, gaan de kinderen dan alsnog naar buiten. De pleinwacht moet dan echter onderling worden ingevuld. 9

10 4. Overig 4.1 Buiten Schoolse Opvang Omdat bij het continurooster de schooltijd eerder eindigt dan in het huidige rooster, namelijk om uur, is het nodig om de tijd van de BSO in een kindercentrum te verlengen voor ouders die daar gebruik van willen maken. BSO SKAR de Vuurvogel en BSO Samsammie zijn op de hoogte van onze plannen en kunnen hiervoor een aanbod doen. Het is belangrijk dat ouders hiervoor tijdig contact met hen opnemen. 4.2 Medicatie bij kinderen Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt ondermeer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is. 4.3 Geïndiceerde leerlingen Ook bij ons op school zijn leerlingen die vanwege een gevoeligheid of beperking (bv. ADD, ADHD, Autisme) meer rust nodig hebben tussen de middag. In overleg met de ouders en de intern begeleider kunnen zij terecht in de rustruimte beneden in de hal. Zij kunnen iets van thuis meenemen wat hen rust geeft (bv. spelcomputertje). 4.4 Schoolmelk Wanneer hiervoor voldoende belangstelling is, kunnen we overwegen een abonnement voor Schoolmelk aan te bieden. Ouders sluiten dit abonnement af en kiezen welke zuivel zij dagelijks voor hun kind willen. Het Schoolmelkbedrijf brengt de bestelling naar de school en levert een koelkast. 10

11 5. Evaluatie Het continurooster start in augustus Drie maanden later volgt een eerste evaluatie binnen de werkgroep. In mei 2014 zullen we het continurooster nogmaals evalueren. Doel van de evaluatie is ondermeer te kijken naar verbeterpunten die kunnen worden aangebracht. We staan hierin altijd open voor suggesties van ouders. Ook wanneer uw kind moeite heeft met het continu-rooster vragen we u dit aan te geven bij de leerkracht. We kunnen dan samen zoeken naar een passende oplossing. Tot slot, een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor iedereen, alhoewel de praktijk van andere scholen leert dat ze er gauw aan gewend zijn. 11

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5 Invoeringsplan continurooster 2015-2016 1 Voorwoord De Dick Brunaschool gaat het continurooster invoeren vanaf het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze

Nadere informatie

Plan Continurooster. CBS Het Kompas Kesteren. Managementteam Oktober 2013. Plan Continurooster CBS Het Kompas

Plan Continurooster. CBS Het Kompas Kesteren. Managementteam Oktober 2013. Plan Continurooster CBS Het Kompas Plan Continurooster CBS Het Kompas Kesteren Managementteam Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op CBS Het Kompas? 2.1 Aanleiding 2.2 Voor - en nadelen 2.3 Visie op het

Nadere informatie

Continurooster. Continurooster OBS De Bascule

Continurooster. Continurooster OBS De Bascule Continurooster Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster op OBS De Bascule? 2.1 Aanleiding 2.2 Voor - en nadelen 2.3 Visie op het continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1 Lesrooster

Nadere informatie

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga

Plan continurooster. CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Plan continurooster CBS De Paedwizer Sint Nicolaasga Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Waarom een continurooster?... 3 2.1 Voor- en nadelen... 3 2.2 Visie op het continurooster... 4 3. Uitwerking continurooster...

Nadere informatie

Protocol continurooster De Veenbrug

Protocol continurooster De Veenbrug Protocol continurooster De Veenbrug 1. Waarom een Continurooster op De Veenbrug 1.1 Inleiding Aanleiding voor De Veenbrug om het continurooster in te voeren is een combinatie van factoren en vragen van

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Commissie Continurooster Versie juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op De Drijfveer Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag 2017-2018 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 4-gelijke-dagenmodel? 3. Uitwerking 4-gelijke-dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS De Vijfmaster

Nadere informatie

1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op de Tjalk 2.1 Inleiding 2.2 Voordelen Organisatorische argumenten Pedagogische argumenten

1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op de Tjalk 2.1 Inleiding 2.2 Voordelen Organisatorische argumenten Pedagogische argumenten 1. Voorwoord Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt op basisschool de Tjalk het continurooster ingevoerd. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun boterhammen op school eten. De middagpauze

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen?

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen? 1. Voorwoord Basisschool Eerschot gaat m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze zal dan komen te vervallen.

Nadere informatie

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Continurooster 1.1 Lesrooster 1.2 Visie op het continurooster 2. Uitwerking continurooster 2.1 Visie op de lunch

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

de Lutte protocol Continurooster

de Lutte protocol Continurooster de Lutte protocol Continurooster Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Waarom een continurooster?...3 3. Uitwerking continurooster 3 3.1 regels en afspraken voor het eten en drinken..4 3.2 de lunch.4

Nadere informatie

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard www.dehasselbraam.com Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Waarom een continurooster?... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een continurooster 3. Uitwerking continurooster 3.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 3.2. De lunch 3.3. Buiten/binnen

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016 UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP juni 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Ingroeiperiode noodzakelijk 4. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 5.

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Plan van aanpak. 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak. 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Uitwerking 5 gelijke dagen model 3. Pauzetijden 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord OBS Rozengaardsweide gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Plan Continurooster. Basisschool Ichthus

Plan Continurooster. Basisschool Ichthus Plan Continurooster Basisschool Ichthus Commissie Continurooster Mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Waarom een Continurooster op Ichthus...4 2.1 Inleiding...4 2.2 Voordelen...4 2.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model 1. Voorwoord Basisschool St. Barbara voert in het schooljaar 2016-2017 het 5-gelijke-dagen-model in. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun lunch

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

CONTINUROOSTER VERANDERENDE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL PAUS JOANNES. Team Paus Joannes

CONTINUROOSTER VERANDERENDE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL PAUS JOANNES. Team Paus Joannes CONTINUROOSTER VERANDERENDE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Joannes directie@pausjoannes.com Inleiding Basisschool Paus Joannes gaat vanaf het schooljaar 2017-2018 met een continurooster

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Protocol continurooster

Protocol continurooster Protocol continurooster Obs Mathenesse Augustus 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 4. Uitwerking continurooster... 4 4.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken... 4 4.2 De lunch... 4 4.2.1 Afspraken voor

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

Continurooster OBS Widerode

Continurooster OBS Widerode Continurooster OBS Widerode OBS Widerode staat voor: Kindgericht Omgevingsgericht Kwaliteitsbewust Ontwikkelingsgericht Inhoud 1. Inleiding... blz. 3 2. Waarom een continurooster... blz. 4 3. Voor- en

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Informatiebrochure ouders/verzorgers

Informatiebrochure ouders/verzorgers 1 Informatiebrochure ouders/verzorgers Inhoud Inleiding - 3 - Aanleiding - 4 - Redenen om een continurooster in te voeren - 5 - Het continurooster-5-gelijke dagen model - 7 - Wat kan het continurooster

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Totstandkoming... 3 3. Voor- en nadelen continurooster... 4 4 Schooltijden... 5 4.1 Urenverantwoording leerlingen over

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders. Samen op weg naar morgen

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders. Samen op weg naar morgen Continurooster Samen op weg naar morgen Informatiebrochure voor ouders 1 Inleiding Met ingang van schooljaar 2015/2016 werken we op de St. Victorschool met een continurooster. In deze folder omschrijven

Nadere informatie

Protocol continurooster obs Overstegen en b.s. Het Palet augustus Protocol continurooster

Protocol continurooster obs Overstegen en b.s. Het Palet augustus Protocol continurooster Protocol continurooster obs Overstegen en b.s. Het Palet augustus 2016 Protocol continurooster Inhoud: 1. Voorwoord 2. Uitwerking continurooster 2.1. Regels en afspraken voor het eten en drinken 2.2. De

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 3 Het continurooster 5-gelijke dagen model... 4 Aandachtspunten... 6 Het rooster...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2 Continuerooster Gezamenlijk Positief Gezamenlijk Negatief Gezamenlijk algemeen Individiueel positief + woensdagmiddag vrijdag 5 + iets meer vrije tijd in de middag 3 + eventueel langere pauzes mogelijk

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders Inleiding Met ingang van schooljaar 2013/2014 werken we op de Zonnewijzer met een continurooster. In deze folder omschrijven we waarom we dit als schoolteam belangrijk

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders Inhoudsopgave Inleiding Waarom een continurooster Het rooster Tussen Schoolse Opvang (TSO) Organisatie van de lunch Buiten spelen Pleinwacht en pleinregels Buiten

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Meester S. Wijbrandischool

Meester S. Wijbrandischool Meester S. Wijbrandischool Continurooster m.i.v. schooljaar 2014-2015 Christelijk Basisschool Meester S. Wijbrandi Schoterlandseweg 19, 8413 NM, Oudehorne http://meesterswijbrandischool.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL.

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. 01. Als je als school niet meedoet met het 5 gelijke dagen model ga je dan de aansluiting missen met bv. het verenigingsleven? Het verenigingsleven

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Het continurooster op. Adwaita. Informatiegids

Het continurooster op. Adwaita. Informatiegids Het continurooster op Adwaita Informatiegids schooljaar 2012-2013 Inhoud Pagina Voorwoord 2 Inleiding 2 Invulling continurooster 3 - Schooltijden - Bijdrage ouders - Overzicht van tijden 3 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan en protocol andere schooltijden

Beleidsplan en protocol andere schooltijden Beleidsplan en protocol andere schooltijden Directeur Paul Boersma Inhoud 1. INLEIDING 2. AANLEIDING 3. REDENEN OM EEN VIJF-GELIJKE-DAGEN MODEL IN TE VOEREN 4. UITGANGSPUNTEN 5. DE NIEUWE SCHOOLTIJDEN

Nadere informatie

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Beste ouders / verzorgers van De Marlijn, Eerder bent u al geïnformeerd dat we als school bezig zijn met een onderzoek naar de wenselijkheid

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Continurooster

CBS De Akker Protocol Continurooster CBS De Akker Protocol Continurooster Datum eerste versie 08-06-2015 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders 2017-2018 In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO): overblijven/andere schooltijden op de Bernadetteschool 1 Aanleiding De Bernadetteschool heeft sinds jaar en dag een overblijfsysteem waarbij kinderen overblijven en ouders,

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden?

Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Ouderavond EBC Icarus: andere schooltijden? Op dinsdagavond 22 september hielden de partners van EBC ICARUS een ouderavond over eventuele nieuwe schooltijden. Alle vragen van deze avond hebben we hieronder

Nadere informatie

Andere schooltijden op de

Andere schooltijden op de Andere schooltijden op de Geachte ouders/verzorgers van de Alfonsuskinderen, Inleiding Tijdens de informatieavond van 23 april j.l. heeft u informatie van ons ontvangen m.b.t. veranderende schooltijden.

Nadere informatie

Samen op weg naar een nieuwe school

Samen op weg naar een nieuwe school Samen op weg naar een nieuwe school Verslag van de gezamenlijke ouderavond van obs De Totem en cbs Skoalfinne d.d. 15 februari 2016 Op 15 februari jl. vond een gezamenlijke ouderavond plaats die wederom

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Programma Welkom Waarom een verkenning van Andere Tijden Informatie Andere Tijden Praktijk ervaringen en resultaten onderzoek

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

Handleiding overblijfouders

Handleiding overblijfouders Handleiding overblijfouders Algemeen Ook bij het overblijven gaat de school uit van de principes van de Vreedzame School. Hiervoor zijn workshops te volgen. In iedere klas hangen de groepsspecifieke afspraken

Nadere informatie

Beleidsplan en protocol continurooster

Beleidsplan en protocol continurooster Beleidsplan en protocol continurooster Januari 2017 Inhoud: Pagina Inleiding Pag. 3 Aanleiding om over te gaan tot continurooster Pag. 3 Visie en doelstellingen Pag. 3 Wettelijke bepalingen en Cao-afspraken

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Programma Het traject Andere Tijden + vervolg Andere Tijden, wat houdt dat in Onze plannen in de praktijk Reactie van team

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Aanleiding van de ouderavond In 2013 is er vanuit ouders de vraag gekomen over ander schooltijden. De vraag is door MR opgepakt. Er is eind 2013 een oriënterende

Nadere informatie

Master Fennemaskoalle Praktische info 2016/2017 Continurooster

Master Fennemaskoalle Praktische info 2016/2017 Continurooster Master Fennemaskoalle Praktische info 2016/2017 Continurooster Het rooster Alle groepen hebben hetzelfde rooster, leerkrachten zijn er in principe de hele dag Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders

Van de 138 gezinnen hebben 60 gezinnen de enquête ingevuld. Dit is 43,5% van de ouders 22-11-2016 Beste ouders/verzorgers, Zoals vermeld in de nieuwsbrief, willen wij u vragen om even tijd te nemen voor het invullen van deze enquête, betreffende het continurooster. We zijn erg benieuwd naar

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering?

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van de Boeier, Dinsdag 13 december zijn wij met een werkgroep bij elkaar geweest om ons te buigen over een onderzoek

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie