Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge"

Transcriptie

1 Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar Student Isabelle Descamps

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 1 Probleemstelling Inleiding Probleemstelling Werkwijze Besluit hoofdstuk Visie en achtergronden Beleid van de maatschappij Het Pact van Vilvoorde Doelstellingen Beleidsvisie in Vlaanderen CLB-missie Visie stagesupervisors Persoonlijke visie Besluit hoofdstuk Voorstelling stageplaats CLB Groeninge Structuur Doelstellingen Doelgroep Mijn functie binnen de dienst Activiteiten Besluit hoofdstuk Faalangst Angst Angst als levenstrek Angst als toestand Mengvormen Faalangst Begripsomschrijving Positieve en negatieve faalangst Types faalangstigen Actief faalangstigen Passief faalangstigen Soorten faalangst Cognitieve faalangst Sociale faalangst Motorische faalangst Mengvormen Factoren die een invloed hebben op faalangst Cultuurinvloeden Schoolse invloeden Gezinsinvloeden Erfelijke invloeden Persoonlijke ervaringen Besluit hoofdstuk Herkennen van faalangst Het zelfbeeld Het beeld van de ander Gedragskenmerken bij faalangst Lichamelijke kenmerken... 37

3 5.3.2 Cognitieve kenmerken Gedragsmatige kenmerken Besluit hoofdstuk Conceptuele benadering: beschrijvend procesmodel van motivatie en faalangst Component 1: motieven en behoeften Component 2: kansen op succes, risico tot falen Component 3: doelstellingen Component 4: voorbereiding Component 5: uitvoering Component 6: resultaatsevaluatie Component 7: oorzakelijke attributie Component 8: Permanent leerproces Besluit hoofdstuk Hoe omgaan met faalangst? De aanpak van faalangst Relationeel communiceren Het G-denken Realistisch leren denken Leerkrachten en faalangst Algemene aandachtspunten voor de leerkracht Specifieke aandachtspunten voor de leerkracht bij faalangstige leerlingen Aandachtspunten tijdens de les Aandachtspunten tijdens toetsen Ouders en faalangst Algemeen Hoe kunnen ouders een veilig klimaat scheppen voor hun faalangstig kind? Leerlingen en faalangst Besluit hoofdstuk CLB Groeninge en faalangst Faalangstbegeleiding Signalen opvangen Intakegesprek Keuze voor individuele faalangstbegeleiding of groepsfaalangsttraining Terugkoppelen naar ouders Evaluatie faalangstbegeleiding Verdere opvolging Besluit hoofdstuk Individuele begeleiding faalangst Inleiding Individuele begeleidingen of groepsfaalangsttrainingen Selecteren van faalangstige leerlingen Voorstelling leerling Motivatie voor de begeleiding Persoonlijke klemtonen in de begeleiding Bespreking van de begeleiding Eerste gesprek Doelstellingen eerste gesprek Voorbereiding eerste gesprek Verloop eerste gesprek Evaluatie eerste gesprek Hypothesen na eerste gesprek Tweede gesprek Doelstelling tweede gesprek... 71

4 Voorbereiding tweede gesprek Verloop tweede gesprek Evaluatie tweede gesprek Hypothesen na het tweede gesprek Derde gesprek Doelstellingen derde gesprek Voorbereiding derde gesprek Verloop derde gesprek Evaluatie derde gesprek Hypothesen na het derde gesprek Vierde gesprek Doelstellingen vierde gesprek Voorbereiding vierde gesprek Verloop vierde gesprek Evaluatie vierde gesprek Hypothesen na vierde gesprek Vijfde gesprek Doelstellingen vijfde gesprek Voorbereiding vijfde gesprek Verloop vijfde gesprek Evaluatie vijfde gesprek Hypothesen na vijfde gesprek Zesde gesprek Doelstellingen zesde gesprek Voorbereiding zesde gesprek Verloop zesde gesprek Evaluatie zesde gesprek Besluit hoofdstuk Algemeen Besluit Literatuurlijst Bijlagen...106

5 Woord vooraf Mijn opleiding tot maatschappelijk werker vergelijk ik met een boetseerwerk. Bij aanvang van het eerste jaar kreeg ik een hoopje klei waarmee ik aan het werk kon. Ik kon amper boetseren maar probeerde toch om een mooi beeldje te maken. Het ging met vallen en opstaan. Ik voegde te weinig en soms te veel water aan mijn klei toe. Het resultaat van mijn beeldje was soms niet wat ik gehoopt had. Het gebeurde dat ik mijn beeldje uit pure onmacht en frustratie in de grond gooide. Ik ben dan ook dankbaar dat ik telkens op iemand kon rekenen die mijn beeldje opraapte indien ík het niet deed. Zo denk ik aan mijn ouders en mijn vriend Lennen die steeds bereid waren om mij op te peppen van zodra de moed mij in de schoenen was gezakt. Zij zorgden ervoor dat ik mijn beeldje vast nam en opnieuw aan het boetseren ging. Toch kon ik niet voorkomen dat mijn beeldje soms weer herleid werd tot een hoopje klei. Gelukkig waren er op dat moment nog anderen op wie ik kon rekenen, mijn fantastische familie en onvoorwaardelijke vrienden, die soms zelf niet veel afwisten van boetseren maar die samen met mij in de klei ploeterden waardoor we telkens een stap vooruit geraakten. Naarmate mijn beeldje meer vorm kreeg, werd het boetseerwerk moeilijker. De afwerking zorgde dat ik diep moest graven, op zoek naar inspiratie en nauwkeurigheid, waarmee ik mijn beeldje zo stevig en mooi mogelijk kon maken. Gelukkig kon ik hiervoor terecht bij mensen die wat meer kennis hadden op vlak van boetseren. Ik denk hierbij aan mijn stagesupervisors Heidi Helewaut en Johan Archie, aan mijn stagementor Mr. Vandenberghe alsook aan de docenten die steeds klaar stonden om mij raad te geven. Zij zorgden er mede voor dat mijn beeldje één mooi geheel vormde. Het boetseren was vaak lastig maar mijn beeldje en de herinneringen aan het boetseerwerk zullen nooit verloren gaan. Isabelle

6

7 1 Probleemstelling 1.1 Inleiding Bij aanvang van mijn tweede jaar individueel maatschappelijk werk, kregen we de opdracht op zoek te gaan naar een stageplaats. Mijn voorkeur ging meteen uit naar een stage binnen het CLB. Een functie binnen het CLB leek me vooral interessant omwille van de gevarieerdheid van de taken en de contacten met verschillende doelgroepen zoals leerlingen, ouders van leerlingen, leerkrachten, directie van scholen, Ik was dan ook erg enthousiast toen ik na telefonisch contact met de directeur van CLB Groeninge, Dhr. Vallaeys, vernam dat ik stage kon lopen binnen de vestiging in Zwevegem. Tijdens mijn tweedejaarsstage ben ik met de verschillende disciplines binnen het CLB op pad gegaan. Op die manier verkreeg ik een ruim beeld van de werking van het CLB. Tot het functiedomein van mijn stagesupervisor Johan Archie behoorden enkel scholen van het lager onderwijs. Ik leerde dus vooral de werking binnen het lager onderwijs kennen. Tijdens de tweedejaarsstage heb ik voornamelijk geobserveerd. Ik ging mee naar MDO s (multidisciplinair overleg), oudercontacten, gesprekken met leerlingen Natuurlijk heb ik ook enkele kleine opdrachten zelfstandig uitgevoerd. Hierbij kon ik telkens op de steun van mijn stagesupervisor rekenen. Voor mijn derdejaarsstage was er een wijziging inzake begeleiding vanuit de stageplaats. Aangezien Johan Archie vanaf het schooljaar overschakelde naar een halftijdse loopbaan, werd er gezocht naar een tweede stagesupervisor. Heidi Helewaut werd, naast Johan Archie, als stagesupervisor aangeduid. De motivatie van deze keuze was dat Heidi voornamelijk in het secundair onderwijs werkt en het was voor mij erg belangrijk om de werking binnen het secundair onderwijs te leren kennen. Daarnaast was het voor mij ook een meerwaarde dat Heidi zelf als thema voor haar eindwerk faalangst had genomen. Zij zou me dus ook goed kunnen ondersteunen naar mijn eindwerk toe. 6

8 Tijdens de derdejaarsstage lag de nadruk vooral op het zelfstandig uitvoeren van taken. Het was noodzakelijk dat ik, als bijna afgestudeerde, me kon opstellen als volwaardig maatschappelijk werker binnen de dienst. Dit hield in dat ik me met een kritische kijk doorheen de dienst bewoog. Ik kreeg verscheidene taken naar me toegeschoven, waaronder: gesprekken met leerlingen, cel leerlingenbegeleiding bijwonen en actief deelnemen, telefonische contacten onderhouden, administratieve taken naar behoren uitvoeren, een klassering van folders van verschillende diensten in Vlaanderen in de vestiging Zwevegem uitbouwen 1.2 Probleemstelling Ik heb als thema voor mijn eindwerk faalangst genomen. Het viel me vorig jaar tijdens mijn stage in CLB Groeninge erg op dat vele kinderen en jongeren te kampen hebben met een vorm van faalangst. Of het nu om sociale, cognitieve of motorische faalangst gaat, het heeft een grote invloed op het leven van de leerling. Vaak heeft de faalangst ook een impact op de schoolprestaties. Ik vind het zeer belangrijk om deze problemen niet weg te cijferen maar er juist extra aandacht aan te besteden. Als maatschappelijk werker vind ik het essentieel om knelpunten te zien en na te denken over de mogelijke aanpak. Ik vind dat het CLB de verantwoordelijkheid heeft om een degelijke begeleiding op te zetten voor faalangstige leerlingen. Ik wil via dit eindwerk meer te weten komen over het ontstaan en het verloop van faalangst. Ik vraag me vooral af hoe je best met faalangstige mensen omgaat. Wat gaat er om in het hoofd van iemand met faalangst? Van waar komt die angst? Hoe kunnen ouders het best omgaan met een faalangstig kind? Wat kunnen leerkrachten doen om de leerlingen gerust te stellen? Via het lezen van boeken en artikels en via gesprekken met mijn stagesupervisors, verdiep ik mij in het onderwerp. Ik weet dat het onmogelijk is om tijdens mijn stageperiode de faalangstige leerlingen van hun probleem af te helpen. Faalangst is vaak niet te overwinnen. Wanneer iemand faalangst heeft, blijft de faalangst steeds in meer of mindere mate aanwezig. Ik besef dan ook dat het vooral belangrijk is om de leerlingen bewust te maken van hun probleem en hen de nodige structuren 7

9 aan te bieden om met hun faalangst om te gaan. Wanneer ze, via trainingen en individuele begeleiding, bewust leren omgaan met faalangst, kunnen we ervoor zorgen dat de faalangst naar de achtergrond verschuift. Het is in eerste instantie mijn betrachting om de leerlingen op een deskundige manier te begeleiden, zodat ze er baat bij hebben. Daarnaast vind ik dit eindwerk ook voor mezelf heel belangrijk. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om te bewijzen wat ik waard ben als maatschappelijk werker. Ik hoop dan ook dat dit eindwerk voor iedereen die het leest een meerwaarde kan betekenen. 1.3 Werkwijze Het eerste hoofdstuk dient als inleiding tot mijn eindwerk over faalangst. Hierin geef ik de probleemstelling en de doelstelling van mijn eindwerk weer. In mijn theoretisch deel wil ik uitleggen wat faalangst precies is. In het tweede hoofdstuk bespreek ik van waaruit de gedachte kwam om een eindwerk over faalangst te maken. Hierin bespreek ik het beleid, de CLB-missie, de visie van mijn stagesupervisors alsook mijn eigen visie. In mijn derde hoofdstuk wil ik u een rondleiding geven binnen de dienst CLB Groeninge, afdeling Zwevegem. Naast de algemene informatie betreffende de dienst, beschrijf ik uitgebreider wat mijn functie en mijn activiteiten als stagiaire waren. In het vierde hoofdstuk sta ik stil bij wat faalangst precies inhoudt. Ik geef een overzicht van de verschillende soorten en types faalangst. Er wordt beschreven waaraan je mensen met faalangst kan herkennen. De mogelijke invloeden op het ontstaan van faalangst alsook de verklaring ervoor worden beschreven. In het vijfde hoofdstuk beschrijf ik hoe een faalangstige leerling naar zichzelf en de anderen kijkt. Ik beschrijf hoe iemand met faalangst herkend kan worden. Ik ga dieper in op de lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige kenmerken van een leerling met faalangst. In het zesde hoofdstuk bespreek ik de conceptuele benadering van Dr. Eric Depreeuw. Hierin beschrijf ik het procesmodel van motivatie en faalangst. 8

10 In het zevende hoofdstuk reik ik tips aan over hoe ouders, familie, vrienden en faalangstige leerlingen zelf het best met faalangst omgaan. We gaan dieper in op de aanpak van faalangst. In het achtste hoofdstuk beschrijf ik welke taak CLB Groeninge heeft binnen de aanpak van faalangst. Het negende hoofdstuk dient als praktisch gedeelte van mijn eindwerk. Hierin ga ik de aanpak van faalangst bij een leerling uit het basisonderwijs vanuit CLB Groeninge beschrijven. In dit hoofdstuk zal ik de individuele faalangstbegeleidingen van één leerling uitgebreid beschrijven. In mijn tiende hoofdstuk beschrijf ik de besluitvorming betreffende het eindwerk. Het elfde hoofdstuk bestaat uit de literatuurlijst. In het twaalfde hoofdstuk zijn de bijlagen vervat. Het is in feite een bundeling van alle werkblaadjes, opdrachten en evaluaties van de faalangstbegeleiding uit het praktijkgedeelte. 1.4 Besluit hoofdstuk 1 Ik vond het belangrijk om in mijn eerste hoofdstuk mijn motivatie en gedrevenheid voor een stage binnen een CLB toe te lichten. Daar mijn eindwerk werd opgebouwd vanuit het CLB en dit werk niet zonder een grondige motivatie tot stand zou gekomen zijn, wou ik u dit schetsen. Het aantonen van de evolutie tussen opdrachten in de tweedejaars- en derdejaarsstage is het vermelden waard omdat het de vooruitgang weergeeft die van een derdejaarsstudent verwacht wordt. Het was voor mij essentieel om, bij het opmaken van een eindwerk, van start te gaan met het duiden van de achtergrond van waaruit mijn idee ontstond om het onderwerp faalangst uit te diepen. Om de opbouw van mijn eindwerk duidelijk te maken vond ik het noodzakelijk om de structuur in het eerste hoofdstuk naar voor te brengen. 9

11 2 Visie en achtergronden Om een zicht te geven op de globale visie op hulpverlenen vertrek ik vanuit de visie op macroniveau, namelijk de beleidsvisie. Deze heeft steeds een invloed op de visie op microniveau, namelijk de visie van de diensten zelf alsook de visie van hun medewerkers. We gaan hierbij dan ook stapsgewijze afdalen tot dit microniveau. 2.1 Beleid van de maatschappij Om te schetsen wat de tendensen zijn rond zorg in de maatschappij, wil ik u de beleidsvisie vanuit de overheid hieronder beknopt weergeven. Ik vertrek hierbij vanuit het Pact van Vilvoorde, opgesteld door de Vlaamse regering, die voor het Vlaamse gewest bevoegd is voor deze materie. Bij het bespreken van het Pact van Vilvoorde zal ik me beperken tot de thema s die voor mijn eindwerk van belang zijn Het Pact van Vilvoorde In het Pact van Vilvoorde heeft de Vlaamse regering zijn langetermijndenken op een structurele manier gebundeld. Het werd ondertekend op 22 november 2001 en het bestaat uit 21 doelstellingen die de Vlaamse regering, de sociale partners en de Vlaamse milieu- en natuurverenigingen verwezenlijkt willen zien tegen De doelstellingen worden diepgaand uitgewerkt en slaan op diverse Vlaamse bevoegdheidsterreinen zoals economie, tewerkstelling, leefmilieu, mobiliteit, cultuur, welzijn e.a. De doelstellingen zijn concreet en meetbaar en jaarlijks wordt er een stand van zaken opgemaakt aan de hand van de ontwikkelde meetinstrumenten. De metingen gebeuren op basis van indicatoren die per doelstelling werden omschreven. Waar nodig wordt bijgestuurd. Het geheel moet uiteindelijk Vlaanderen kunnen vergelijken met de situatie in andere Europese landen en regio s want het uiteindelijke doel is om binnen de Europese gemeenschap te komen tot een concurrentiele en dynamische kenniseconomie. 10

12 2.1.2 Doelstellingen Hierna beschrijf ik enkel de doelstellingen die kaderen in het onderwerp van dit eindwerk: de doelstellingen rond zorg en opleiding. - In 2010 is het aantal functioneel geletterden en het aantal personen met ICT vaardigheid gestegen tot meer dan 75 % van de bevolking. Hierbij hoort ook de ambitie om de jongeren die de school verlaten zonder voldoende startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en de samenleving te halveren. Het onderwijs moet meer gedemocratiseerd worden en iedereen toegang garanderen tot leerinitatieven om efficiënt de ongelijke kansen aan te pakken. - De achterstand van vrouwen en van kansengroepen (allochtonen, arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden) in de deelname aan het arbeidsproces is in grote mate weggewerkt in Vlaanderen waarborgt tegen 2010 een toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol zorgaanbod. - In 2010 hebben de inwoners van Vlaanderen de mogelijkheid om een volwaardige loopbaan uit te bouwen én de zorg op te nemen voor gezin en eigen leefomgeving Beleidsvisie in Vlaanderen De Vlaamse regering streeft ernaar om in 2010 een belangrijke regio te zijn binnen Europa. Op gebied van zorg en vorming, twee pijlers die kaderen binnen mijn eindwerk, moet er binnen deze tijdspanne heel wat veranderen. Alle inwoners moeten een voldoende inkomen en gelijke ontwikkelingskansen hebben zodat hun rechten op een goede gezondheidszorg, een aangepaste woning en een job gewaarborgd zijn. Een kwalitatief zorgaanbod moet toegankelijk zijn voor iedereen, zonder financiële of andere remmingen en het moet beantwoorden aan de verwachtingen van de cliënten. De Vlaamse regering wil de vorming voor iedereen toegankelijk maken en de ongelijke kansen wegwerken. Ongelijkheid kan men voornamelijk vinden bij kansengroepen zoals allochtonen, personen met een handicap en laaggeschoolden. 11

13 Het moet de bedoeling zijn dat jongeren die de school verlaten voldoende startmogelijkheden hebben om zich op de arbeidsmarkt en in de samenleving te kunnen handhaven. De basis van deze startmogelijkheden ligt ondermeer in het onderwijs. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle opleiding moet gecombineerd kunnen worden met de mogelijkheden tot permanente vormingen zoals bijscholingen, volwassenenonderwijs, e.a. Ondanks de vele inspanningen die men vanuit het beleid voert en nog zal voeren, zullen er ongetwijfeld steeds mensen uit de boot vallen of problemen kennen bij hun ontwikkeling. Om deze langetermijn-doelstelling te kunnen realiseren zal het erop aankomen leerlingen van jongs af aan een zo kwaliteitsvol mogelijke opleiding te garanderen. Individuele opvolging van leerlingen met problemen is hierbij noodzakelijk. Het inzetten van zorgcoördinatoren in het basisonderwijs en leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast speelt de begeleiding vanuit het CLB hierin een belangrijke rol. Het CLB maakt dus ook deel uit van het zorgaanbod en biedt haar diensten aan leerlingen, ouders en scholen aan. Hieronder beschrijf ik de missie van het CLB waarbij onder andere de waarden en principes van hun zorgaanbod worden toegelicht. 2.2 CLB-missie 1 De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen. Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerling op. De Centra werken samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. 1 Missie van alle Centra voor Leerlingenbegeleiding zoals te vinden op 12

14 De Centra garanderen door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen. Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten. Waarden en principes: Vertrouwen: de basis voor de relatie tussen het Centrum en zijn cliënten (de leerling, zijn ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen. Onafhankelijkheid: de Centra treden onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling. Discreet: de Centra garanderen discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen. Respect voor de privacy: de Centra verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Deskundig: alle medewerkers van de Centra waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak. Laagdrempelig: de Centra stemmen hun werking af op en staan open voor hun doelgroepen. De begeleiding is kosteloos. Preventief: de Centra ondernemen, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokkenen partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen. Emancipatorisch: de Centra werken samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleren zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling. Maatschappijgericht: de Centra houden voeling met de maatschappelijke evoluties en houden hiermee rekening bij de uitvoering van hun opdracht. Teamwerk: de Centra werken multidisciplinair. Prioriteit: de Centra besteden bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving. 2.3 Visie stagesupervisors Daar mijn stagesupervisors dezelfde visie op hulpverlenen hanteren, zal ik hun visie hier ook gezamenlijk beschrijven. 13

15 Beiden vinden dat het nieuwe decreet voor de CLB centra s zorgt voor een verruiming van de mogelijkheden. Daar waar het CLB vroeger voornamelijk collectief te werk ging door bijvoorbeeld diverse vragenlijsten en tests van bepaalde groepen leerlingen van een klas af te nemen (bijvoorbeeld 3 de kleuter, 6 de leerjaar, 6 de secundair en andere groepen), wordt sinds het Decreet van 1 december 1998 op de CLB s geopteerd voor een meer vraaggestuurde werking. De vraaggestuurde werking houdt in dat het CLB ingaat op de signalen die ze krijgt van de leerling zelf, de ouders of de school. Natuurlijk betekent dit niet dat het CLB zelf geen aanbod doet naar leerlingen of naar scholen toe. Zo biedt Heidi Helewaut bijvoorbeeld ook het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen aan scholen aan. Deze trainingen kunnen dan eerder als preventief gezien worden. Deze aanpak opent deuren. Wanneer het aanbod aanslaat en succes kent, kan het in de toekomst verder gezet worden. Mijn stagesupervisors ondervinden dat, door de vraaggestuurde werking, er meer tijd overblijft om leerlingen intensief te begeleiden daar waar het nodig is. De tijd die vroeger werd gespendeerd aan het lezen en analyseren van vragenlijsten, het verbeteren van tests, teambesprekingen van alle leerlingen, kan nu meer benut voor worden voor het intensiever begeleiden van individuele leerlingen. Binnen de preventieve gezondheidszorg en binnen het schoolondersteuningswerk kan uiteraard nog collectief gewerkt worden. Daarnaast zijn mijn stagesupervisors van oordeel dat het nieuwe decreet ook een positief effect heeft op het takendomein van de maatschappelijk werker. Vroeger ging veel aandacht naar de medische of de psychologische component van het CLB-werk. In het bovengenoemde decreet staat duidelijk dat de verschillende disciplines op ieder van de vier werkdomeinen (preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren) een opdracht kunnen vervullen. De evolutie hierin is op de werkvloer intussen ook duidelijk voelbaar. In de memorie van toelichting bij het genoemd decreet staat in dat verband volgende belangrijke tekst: De verschillende disciplines zijn: de medische, de psycho-pedagogische, de verpleegkundige en de sociale. Tussen die disciplines bestaat er gelijkwaardigheid en is er geen sprake van enige hiërarchie. Toch is het zo dat zowel Johan als Heidi op bepaalde domeinen meer gespecialiseerd zijn. Vooral het psychosociale functioneren vinden beiden erg belangrijk. Voor informatie over studierichtingen, scholen en lesinhouden kunnen de leerlingen heel wat vinden op het internet, waardoor de CLB-medewerker enkel maar meer dient tussen te komen bij heel specifieke vragen. Deze vragen zijn over het algemeen moeilijker te beantwoorden en dient er meer tijd en energie gestoken te worden in opzoekingswerk. Dit heeft als gevolg dat 14

16 de CLB-medewerkers zich ook voortdurend moeten bijscholen in dit domein. Zij zien dit beiden als een verrijking. Mijn stagesupervisors vinden de basishouding bij een hulpverlener uiterst belangrijk. Onder basishouding verstaan zij dat je als hulpverlener respect hebt voor de cliënt als persoon, ongeacht zijn status of afkomst. Ieder cliënt moet dan ook op een gelijkwaardige manier worden benaderd. Steeds moet de hulpverlener zich afvragen hoe de cliënt tot een bepaald gedrag komt, zonder dit te veroordelen. In dit licht moet ook gekeken worden naar bijvoorbeeld migrantengezinnen. De hulpverlener moet proberen het gedrag vanuit hun cultuur te bekijken en open staan voor hun opvattingen en levenswijze. Dit wil echter niet zeggen dat wij daardoor bepaalde gedragingen kunnen goedkeuren. (bijvoorbeeld de te strenge straffen, een te groot onderscheid tussen aanpak van meisjes en jongens) Beide stagesupervisors hechten veel belang aan het huisbezoek. Een huisbezoek biedt volgens hen het voordeel dat de cliënt binnen zijn eigen setting en omgeving gezien kan worden. Een huisbezoek geeft over het algemeen meer informatie dan een gesprek op de dienst of op de school. Mijn stagesupervisors benadrukken dat de leerling steeds centraal staat. Zij vinden het vertrouwen van de leerling een basisvereiste voor de begeleiding. Om het vertrouwen te winnen willen zij de leerlingen steeds au serieux nemen en niet boven hen maar naast hen staan. Vooraleer een begeleiding opgestart wordt, is er in principe steeds contact met de ouders, zeker voor de leerlingen jonger dan veertien jaar. Hierbij vinden mijn stagesupervisors het belangrijk dat de hulpverlener respect heeft voor het tempo van de leerling en diens ouders. De hulpverlener moet hen de tijd gunnen om bijvoorbeeld bepaalde zaken te verwerken. Dat de leerling op de eerste plaats staat, wil niet zeggen dat de school minder belangrijk is. Mijn stagesupervisors hechten dan ook veel belang aan de samenwerking met de scholen maar stellen wel dat deze, na de leerling, op een secundaire plaats komt. Intervisiemomenten tussen de maatschappelijk werkers zien mijn stagesupervisors als een verrijking. De verschillende manieren van werken en gehanteerde methoden kunnen tijdens een intervisie besproken worden en indien nodig op elkaar afgestemd worden. Daar de intervisiemomenten eerder van informele aard zijn, voelen mijn stagesupervisors de nood aan een uitbreiding van formele intervisiemomenten. 15

17 2.4 Persoonlijke visie Wanneer ik in mijn eerste jaar de studies sociaal werk aanvatte, had ik wel een bepaald idee over hulpverlenen. Zoals velen was mijn doel mensen helpen, hen begeleiden naar het vinden van antwoorden op hun vragen of zoeken naar oplossingen. Tijdens de driejarige opleiding is mijn oorspronkelijke visie op hulpverlenen geconcretiseerd. Ik besefte dat hulpverlenen heel wat meer omvatte dan ik bij aanvang van de studies voor ogen had. Alvorens te kunnen hulpverlenen, is het nodig om een theoretische achtergrond te hebben. Hoe ga je te werk? Welke denkkaders kunnen je hierbij helpen? Via welke methodiek ga je te werk? Vooral het systeemdenken trok mijn aandacht. Ik vind het belangrijk om niet enkel op de cliënt zelf te focussen maar de cliënt binnen zijn geheel te zien. Ik ben er echt van overtuigd dat de omgeving van een persoon een grote invloed heeft op de persoon zelf. We kunnen de persoon dus niet loskoppelen van zijn gehele context. Daarnaast vond ik de contextuele theorie van Nagy enorm inspirerend. De contextuele theorie is deels onder te brengen binnen het persoonsgerichte en deels binnen het systeemgerichte. Persoonlijk vind ik het grote voordeel van de contextuele theorie dat er steeds gekeken wordt naar de generatielijnen. Ik denk dat de invloed van de geschiedenis van een gezin of familie op het leven van een persoon zeker niet onderschat mag worden. Ik vind het dan ook belangrijk om een beeld te krijgen op de familiebanden en dit in het achterhoofd te houden tijdens begeleidingen. Ik vind het belangrijk om een theoretische basis op te bouwen maar ik vind dat de eerste prioriteit toch de cliënten zelf moeten zijn. Persoonlijk vind ik dat niet de theorie maar de cliënten zelf het best kunnen aangeven waar de knelpunten zitten en wat zij verwachten. Hulpverlenen houdt in dat je als maatschappelijk werker steeds met mensen in contact staat. Cliënten zijn levende wezens en volgens mij bestaat er dan ook geen pasklare theorie voor een probleem. De theorie kan wel voor een zekere ondersteuning zorgen, maar wij zelf als hulpverlener vormen ons werkmiddel. De cliënt is op zijn beurt het werkdoel. Ik sluit me aan bij de visie van het empowerment. Ik zie de cliënt niet als lijdend voorwerp maar als meewerkend voorwerp. Ik vind het van uiterst belang dat de cliënt zelf greep heeft 16

18 op de begeleiding en dat hij deze kan en mag sturen. Ik wil geloven in de mogelijkheden die de cliënt zelf in zich heeft en de cliënt er ook van overtuigen dat hij zijn eigen resources kan ontdekken. Ik vind dat je als maatschappelijk werker bepaalde structuren of voorstellen, rekeninghoudend met de cliënt, kan aanbieden. De cliënt is op zijn beurt verantwoordelijk voor wat hij met het initiatief van de hulpverlener aanvangt. Respect voor de cliënt vind ik onmisbaar binnen een hulpverleningssituatie. Dit respect moet echter van beide kanten komen. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld de begeleiding wil stopzetten, wil ik als maatschappelijk werker respect hebben voor zijn beslissing. Toch moet je sterk in je schoenen staan en duidelijk zijn naar de cliënt toe. Wanneer de cliënt de grenzen overschrijdt, moet hij daarop gewezen worden. Ook de cliënt moet respect tonen voor diens hulpverlener. Ik wil iedere cliënt als uniek beschouwen. Hier laat ik mij dus beïnvloeden door het persoonsgerichte denkkader Er bestaan geen twee mensen op de wereld die identiek zijn. Iedereen heeft zijn eigen specifieke karaktertrekje of zijn eigen ideeën. Daarom mag de begeleiding van cliënten ook niet identiek zijn. Ik opteer ervoor om de begeleiding zo veel mogelijk toe te spitsen op de cliënt zelf. Hoe meer de begeleiding aangepast is aan de cliënt, hoe efficiënter ze volgens mij is. Ik vind echtheid in de hulpverlening heel belangrijk zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener. Ik verwacht van de cliënten dat zij zichzelf kunnen zijn in de begeleiding, dat zij zich op hun gemak voelen en zich niet anders moeten voordoen dan ze zijn. Dit heeft ook alles te maken met aanvaarding van de cliënten. Ik vind dat het heel belangrijk is, als basis voor de vertrouwensrelatie, dat de cliënt zich aanvaard voelt als persoon. Daarnaast vind ik de echtheid van de hulpverlener ook van groot belang. Ikzelf wil me volledig kunnen vinden in de begeleiding, zodat ik dit ook echt kan uitstralen. Ik denk dat dit ook een vereiste is voor iedere hulpverlener om een goede begeleiding uit te bouwen. Het mag duidelijk zijn dat ik me in mijn visie laat beïnvloeden door zowel het persoonsgerichte alsook het wisselwerkingsgerichte denkmodel. Ik sta nog in de startblokken van een loopbaan als maatschappelijk werker en zie deze visie op hulpverlenen dan ook als een basis. Ik ben me ervan bewust dat mijn visie gedurende de jaren mee zal evolueren met mijn ervaring. 17

19 2.5 Besluit hoofdstuk 2 In hoofdstuk twee heb ik de tendensen rond zorg en de achtergronden van waaruit de idee van hulpverlening tot stand kwam weergegeven. Ik vond het belangrijk te vertrekken vanuit macroniveau, de visie van de maatschappij, om te eindigen bij mijn persoonlijke visie op hulpverlenen. De visie van de maatschappij wordt door de CLB s vertaald in de CLB-missie waarin hun filosofie, waarden en principes duidelijk aan bod komen. Het is dan de taak van de hulpverlener om deze CLB-missie via zijn eigen persoonlijkheid en methodiek te vertalen naar de cliënten toe. Daarom wou ik u ook het standpunt van mijn stagesupervisors alsook mijn eigen visie niet onthouden. 18

20 3 Voorstelling stageplaats 3.1 CLB Groeninge CLB Groeninge bestaat uit een afdeling in Kortrijk en in Zwevegem. De afdeling in Kortrijk is gelegen in de Kasteelstraat 29. In de afdeling in Zwevegem worden een twintigtal werknemers tewerkgesteld, verdeeld over de diverse disciplines. Ik heb zowel mijn tweedejaars- als derdejaarsstage binnen het CLB Groeninge, afdeling Zwevegem gelopen. De dienst is gelegen in de Deerlijkstraat 133 in Zwevegem. De beide afdelingen werken nauw met elkaar samen. Dhr. Abel Vallaeys is directeur van CLB Groeninge. Binnen CLB Groeninge wordt multidisciplinair gewerkt. Dit betekent dat er binnen een dienst steeds een vertegenwoordiging is van psychologen of pedagogen, artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 3.2 Structuur Sinds 1 september 2000 vervangt het CLB het psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) en het centrum voor medisch schooltoezicht (MST) CLB Groeninge maakt deel uit van de Vrije CLB-Koepel. De leden van de VCLB zijn enerzijds de vrije CLB en anderzijds een aantal partnerorganisaties. Alle leden zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. 3.3 Doelstellingen CLB Groeninge staat in voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB werkt op vier domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal functioneren. Het domein leren en studeren legt de nadruk op het leerstoornissen. Hier geeft het CLB bijvoorbeeld informatie betreffende problemen met lezen, aanpak van motivatie, concentratieproblemen 19

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de Met één achterste kan je niet op twee paarden zitten 1 Roma-leerlingen op de schoolbanken Koen Geurts - Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel Artikel gepubliceerd

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie