De strategie The Wayward Way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De strategie The Wayward Way"

Transcriptie

1 De strategie The Wayward Way Martijn Kommers Dennis Bos AD2A Crossmediale Communicatie Periode 8 herkansing Leerjaar 2 Docenten: Luuk Pleijsier Hans Droste

2 Samenvatting De aanleiding van het marketingcommunicatieonderzoek is het achterhalen waarom het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt. Uit de probleemanalyse is gebleken dat er structuur mist in de huidige contentstrategie. Dit probleem speelt al langer in de organisatie omdat er geen kennis aanwezig is om het tij te keren. We hebben daarom een onderzoek uitgevoerd om aan de hand van de resultaten een aangescherpte strategie te ontwikkelen die het marktaandeel zal gaan vergroten.. De centrale vraag die uit de probleemstelling is gekomen luidt: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? Om de centrale vraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 1. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? 2. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? 3. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? Op basis van deze deelvragen is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Een kwalitatief onderzoek in de vorm van een analyse van relevante modellen namelijk: het 4- C model van Steven van Belleghem en de contentstrategiepiramide van Bruintjes. Daarnaast zijn er twee semigestructureerde interviews gehouden met professionals op het gebied van branding, websiteontwikkeling en content plaatsing online. Uit de resultaten bleek dat: - The Wayward Way een laag conversatiepotentieel heeft. - de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de website ondermaats zijn. - De concurrentie het bereik vergroot door het concretiseren van een kernboodschap en concrete thema s hanteert op de websites. De gebruikte kanalen worden ingezet als verlengstuk van de website en ze hebben een goede focus op de gedefinieerde doelgroep. Op basis van de resultaten kan de volgende conclusie getrokken worden: de huidige contentstrategie van The Wayward Way is niet geoptimaliseerd en hierdoor blijft de stijging van het marktaandeel uit. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn er aanbevelingen gedaan aan de organisatie. De aanbevelingen zijn op basis van strategische heroriëntatie in drieën opgedeeld. Dit zijn: contentstrategie, responsiveness en grafische vormgeving. De belangrijkste aanbevelingen aan The Wayward Way zijn: - het formuleren van een propositie - conversatiedrempel verkleinen - twee sub domeinen aan maken - thema keuze herzien - sitemap aanmaken - content scheiding - template vernieuwing - rebranding huisstijl

3 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd in het tweede leerjaar van de studie AD Crossmediale Communicatie aan de Hogeschool Inholland Diemen. De onderzoekers (Dennis Bos en Martijn Kommers) zijn met dit onderzoeksrapport begonnen bij aanvang van periode 7 en de rapportage/het rapport is afgerond aan het einde van deze periode. Dit onderzoek ligt in lijn met het doel van de studie Crossmediale Communicatie om in het tweede leerjaar te professionaliseren op communicatiegebied. Het onderzoeksrapport moet The Wayward Way inzicht geven in het (conversatie)potentieel van het fashionblog. Het onderzoeksrapport is mede tot stand gekomen door de nauwe samenwerking met Charlotte Bienen van The Wayward Way. Wij bedanken Charlotte Bienen voor de fijne samenwerking. Dennis Bos Martijn Kommers Diemen Zuid,

4 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMANALYSE... 6 HOOFDSTUK 3. METHODISCHE VERANTWOORDING... 7 HOOFDSTUK 4. WAT IS HET HUIDIGE CONVERSATIEPOTENTIEEL VAN THE WAYWARD WAY?... 8 HOOFDSTUK 5. HOE VERGROOT DE CONCURRENTIE (VAN THE WAYWARD WAY) IN DEZELFDE MARKT ZIJN BEREIK MET CONTENT? HOOFDSTUK 6. HOE IS DE NAVIGEERBAARHEID EN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VAN DE WEBSITE (BLOG) VAN THE WAYWARD WAY? HOOFDSTUK 7. CONCLUSIES HOOFDSTUK 8. AANBEVELINGEN HOOFDSTUK 9. BRONNEN BIJLAGE... 17

5 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit onderzoek is opgesteld voor online fashionblog The Wayward Way. The Wayward Way is een fashionblog dat zich richt op: lifestyle, fashion en styling. De aanleiding van het marketingcommunicatieonderzoek is het achterhalen waarom het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt. In dit onderzoek wordt aan de hand van één hoofdvraag en drie deelvragen antwoord gegeven op de probleemstelling vanuit de organisatie. Ten eerste is het van belang om het verschil aan te geven tussen een blog en een reguliere website: Een blog (afkomstig van het woord weblog) is een online medium over interessante ontwikkelingen, actualiteiten, bedrijfsaangelegenheden, persoonlijke zaken, politiek of werk en thema (vakgebied). (Blog Online B.V., 2013) Een blog wordt meestal gestart met de intentie om een online conversatie te starten. Dit onderzoek is uitgevoerd voor The Wayward Way en is ontwikkeld om de gap tussen een statische webpagina die alleen informatie verschaf, (traditioneel zender ontvanger model) en een blog (die veelvuldig geüpdate berichten bevat met een groter conversatiepotentieel) te verkleinen. 5

6 Hoofdstuk 2. Probleemanalyse Om een duidelijk beeld te geven van de probleemstelling die bij The Wayward Way is ontstaan, is er gebruik gemaakt van het strategisch doorlichtingsmodel van Frambach en Nijssen (Nijssen & Frambach, 2009). In dit model wordt er onderscheid gemaakt in verschillende soorten veranderingen binnen een organisatie. In het geval van The Wayward Way spreken we van een manifeste misfit en een grote verandering. Er moet een strategische heroriëntatie plaatsvinden van het gevonden probleem. Figuur 1: Strategisch doorlichtingsmodel van Frambach en Nijssen (Nijssen & Frambach, 2009) Er is gebleken uit gesprekken met Charlotte Bienen dat het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt omdat er geen contentstrategie aanwezig is. Een contentstrategie is van belang om structuur aan te brengen in de content die geplaatst wordt. Hierdoor heeft het delen van interessante content (ook van derden) positieve invloed op het aantal mensen dat je aantrekt en op de merkwaardering van het blog. Nu moet de stap gemaakt worden om een contentstrategie vorm te geven die er voor zorgt dat er niet willekeurig content wordt gedeeld. Om deze redenen is er gekozen om strategisch te heroriënteren omdat het probleem al langer in de organisatie speelt en ook wordt erkend. Er is geen sprake van een beperkte verandering omdat er binnen de organisatie geen strategische structuur aanwezig is waarmee het huidige marktaandeel vergroot kan worden. Centrale vraag Op basis van bovenstaande analyse is de volgende centrale vraag ontwikkeld: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? Om de centrale vraag volledig te beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld. Deelvragen 1. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? 2. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? 3. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? 6

7 Hoofdstuk 3. Methodische verantwoording Het onderzoek voor de organisatie The Wayward Way heeft plaatsgevonden in de periode van februari tot maart De centrale vraag luidt: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? In dit onderzoek bekijken wij in hoeverre de contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd is en wat hiervoor de achterliggende reden is. en hoe we hier een verandering in kunnen aanbrengen. Dit wordt gerealiseerd door te kijken naar de bedrijfsvoering en contentstrategie. Deze verandering wordt in de vorm van een marketingcommunicatiestrategie beantwoordt. In dit onderzoek wordt het begrip geoptimaliseerd gekenmerkt door de meest passende oplossing te zoeken voor het probleem. In dit onderzoek betekent de content optimalisatie: het zo optimaal mogelijk maken van de inhoud, oftewel content van een pagina. Content optimalisatie vanuit conversie optimalisatie is gericht op het zo gebruiksvriendelijk en conversiegericht mogelijk maken van de website. Content optimalisatie richt zich hierbij op het structureren en schrijven van webcontent die zo aangenaam mogelijk leest, optimaal navigeert en aanzet tot conversie (doorlezen, contactaanvraag, delen etc.). Perfect geoptimaliseerde webcontent wordt tevens bovenaan in de zoekresultaten getoond en leidt tot maximale conversie. (Rankinspector, 2011). Kwalitatief onderzoek De onderzoeksvorm van dit plan zal bestaan uit kwalitatief onderzoek. Er is hiervoor gekozen omdat gezien de tijd en middelen kwantitatief onderzoek niet mogelijk is. In dit rapport is er gekozen voor de volgende dataverzamelingsmethoden: Kwalitatief onderzoek: literatuurstudie, deskresearch en interviews. Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van deskresearch. Er is gekozen om een analyse te doen aan de hand van de 4- C s van Steven van Belleghem (Belleghem, De Conversation Company, 2012). Aan de hand van dit model is er gekeken naar hoe de organisatie intern functioneert en om er achter te komen wat het huidige conversatie potentieel is. Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van deskresearch en een literatuurstudie. Er is gekozen voor de contentstrategiepiramide van Bruintjes (Bruintjes, 2014). Er is gekozen om drie verschillende blogs in vergelijking te stellen met elkaar om te meten waarom andere blogs wel een succesvolle contentstrategie hebben en waarom deze achterblijft bij The Wayward Way. Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van een tweetal semi gestructureerde interviews met professionals op het gebied van branding, websiteontwikkeling en content- plaatsing online. Het belang van deze diepte interviews is om te achterhalen wat de doelgroep van The Wayward Way zoekt in de uiteindelijke weergave bij een onlineblog als The Wayward Way. Deze interviews hebben ons inzicht gegeven in de manier waarop de website van The Wayward Way relevantie informatie aanbiedt aan zijn doelgroep via gebruiksvriendelijke en correcte navigeerbaarheid via de website (blog). 7

8 Hoofdstuk 4. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? Je wilt als blogger een conversatie starten over een besproken onderwerp. In dit geval de thema s die voorkomen op de website. Het 4- C model gaat uit van vier belangrijke componenten die er voor zorgen dat je bedrijf een conversation company wordt. Met conversation company wordt bedoeld: een organisatie die optimaal gebruik maakt van wat er intern en extern over haar wordt gezegd (Akkermans, 2013). De componenten die Steven van Belleghem gebruikt om een analyse te kunnen maken zijn: customer experience, conversatie, content en collaboratie. Aan de hand van deze componenten is ook The Wayward Way geanalyseerd om zo het conversatie potentieel te bepalen. (Belleghem, De Conversation Company, 2012) Figuur 2: (Belleghem, 2012) Customer experience Uit de analyse van de customer experience is gebleken dat bij het bezoeken van de website niet gelijk duidelijk is waar de website over gaat (afbeelding 1). Er is niet duidelijk wat je als bezoeker hier kan doen en wat zorgt dat je als bezoeker al snel de website verlaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de tijd die bezoekers op een website doorbrengen heeft uitgewezen dat bezoekers binnen 10 seconden beslissen of ze op de site blijven of niet (Ooosterveer, 2011). Dit zorgt voor een negatief effect op het conversatiepotentieel. Figuur 3: Homepage (The Wayward Way, 2015) (The Wayward Way, 2015) Nadat je als bezoeker een artikel gevonden hebt dat je wilt lezen is niet gelijk duidelijk waar het artikel over gaat. Dit komt door de grote foto die zich boven aan het artikel bevindt (afbeelding 2). Dit zorgt ervoor dat een bezoeker niet verder gemotiveerd wordt om naar beneden te scrollen om zo het artikel verder te lezen. Dit resulteert in een negatief effect op het conversatiepotentieel. Nadat je als bezoeker een artikel gelezen hebt op de website wil je graag een reactie kunnen Figuur 4: Artikel (The Wayward Way, achterlaten. Op afbeelding 3 is te zien hoe je een 2015) reactie kan achterlaten. De drempel om als bezoeker te reageren ligt hoog omdat deze zijn adres en naam moet achterlaten. Wat zorgt voor een te hoge drempel om de conversatie aan te gaan. 8

9 Conversatie Gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om een conversatie te starten op de website van The Wayward Way is deze maar op één manier te starten namelijk via het comment formulier (afbeelding 3). Dit nodigt de bezoeker niet uit om een conversatie te starten over het geschreven artikel of over de geschreven content op de website. Dit beïnvloedt het conversatiepotentieel negatief. Content Dit is hetgene waar het bij The Wayward Way om draait. Echter, de stijl van het huis (merk) komt Figuur 5: Comment formulier (The Wayward Way, 2015) niet terug in de manier waarop de content wordt gepresenteerd. Daarnaast is het niet duidelijk waar de gepresenteerde content over gaat (kernboodschap). Dit maakt het voor de bezoeker niet interessant om verder te kijken op de website. Wat betekent dat dit het conversatiepotentieel negatief beïnvloed. Collaboratie Omdat The Wayward Way maar uit één persoon bestaat, is er geen sprake van collaboratie. Er is wel collaboratie tussen het blog en de lezer. The Wayward Way zorgt voor de content en de lezer zorgt voor reacties op de desbetreffende content. 9

10 Hoofdstuk 5. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? Om antwoord te kunnen geven op deelvraag twee is gebruik gemaakt van de contentstrategiepiramide van Joery Bruijntjes (Bruijntjes, 2011). De contentstrategiepiramide maakt gebruik van een zestal onderdelen om de content die gepresenteerd wordt op de website inzichtelijk, meetbaar en communiceerbaar te maken. Uit de ontwikkelde analyse is op basis van de contentstrategiepiramide (figuur 6) gebleken dat de concurrentie zijn bereik vergroot met content. Dit omdat de content die geplaatst wordt toegespitst is op wat de bezoeker van de website verwacht. Het verschil tussen de concurrentie en The Wayward Way is ook tussen deze componenten te rangschikken. De onderdelen van de contentstrategiepiramide zijn: 1. Kernboodschap(pen): Waar sta ik voor? En hoe maak ik dat simpel, begrijpelijk en herhaalbaar? 2. Thema s: Welke grotere onderwerpen kies ik om mezelf op te positioneren? 3. Issuekalender: Op welke aankomende gebeurtenissen kan ik slim inspelen? 4. Campagnes: Hoeveel en wat voor soort/type campagnes ga ik de komende periode inplannen? 5. Kanalen: Welke kanalen gaan ingezet worden en welke content is (her)bruikbaar? 6. Doelgroep: Op welke groep binnen de gekozen kanalen ga ik de campagnes richten? (Bruintjes, 2014). Kernboodschappen Zo heeft de concurrentie duidelijk op de website staan wat de kernboodschap is. De kernboodschap van Versheid.com is om toegankelijke artikelen te schrijven met aandacht voor opmaak (bijlage 1: contentsrategiepiramide). Highsnobiety maakt gebruik van de volgende kernboodschap: Innovatie, vooruitstrevend en altijd een aantal stappen voor de rest (Highsnobiety, 2015). Thema s Bij de concurrentie is direct duidelijk welke thema s zij hanteren op hun website (figuur 7 &8). In het kopje About The Wayward Way staat het volgende: De Wayward Way is een aantal dingen: Online platform voor streetwear en fashon, fashion styling voor fotoshoots en videoclips, grafisch vormgeven en custom shoes. Echter staan de volgende themaknoppen op de home pagina (figuur 9). Figuur 6: Contentstrategiepiramide (Bruintjes, 2014) Figuur 7: Thema s Versheid.com (Versheid.com, 2015) Figuur 9: Themaknoppen homepage The Wayward Way Figuur 8: Thema Highsnobiety (Highsnobiety, 2015) 10

11 Issuekalender Er kan niet worden gesproken van gebruik van een issuekalender. Wel maakt Highsnobiety gebruik van een wekelijkse teaser (figuur 10) en Versheid.com maakt gebruik van een maandelijkse terugblik (figuur 11). Hierdoor is het voor de bezoeker makkelijker om te weten wat er gaat komen of wat er is geweest. The Wayward Way maakt hier echter geen gebruik van. Wellicht valt daar ook winst te behalen (of iets dergelijks). Campagnes De concurrentie maakt geen gebruik van campagnes maar wat wel door deze concurrenten wordt gehanteerd is het doorlinken van campagnes. Dit doen Figuur 10: teaser Highsnobiety zijn d.m.v. een post op de website met informatie over de (Highsnobiety, 2015) nieuwste fashion en kleding (figuur 12). Kanalen De concurrentie en The Wayward Way maken gebruik van ongeveer dezelfde kanalen. The Wayward Way maakt gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Deze zijn echter nergens terug te vinden op de website van The Wayward Way.. Bij de concurrentie is dit wel duidelijk door de geplaatste icoontjes op de website (figuur 13 & 14). Doelgroep Figuur 11: Monthly roundup Bij The Wayward Way is niet duidelijk wat de doelgroep is. (Versheid.com, 2015) Dit staat nergens vermeld op de website. Bij de concurrentie is wel duidelijk wat de doelgroep is en staat deze beschreven op de website. Figuur 13: kanalen Versheid.com (Versheid.com, 2015) Figuur 12: campagne content (Highsnobiety, 2015) Figuur 14: kanalen Highsnobiety (Highsnobiety, 2015) 11

12 Hoofdstuk 6. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? Voor het beantwoorden van deelvraag drie is er gebruik gemaakt van een tweetal semigestructureerde interviews. Onder navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid wordt in dit onderzoek verstaan: De manier waarop een bezoeker van de website via functionele wegen in één oogopslag ziet waar een website om draait en waar hij gewenste content kan vinden. Na de afname van de interviews en het onderzoeken van de navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid is duidelijk geworden dat de website van The Wayward Way niet gebruiksvriendelijkheid of goed navigeerbaar is. Als er op het eerste gezicht gekeken wordt naar de uitstraling van de website wordt het duidelijk dat de leesbare content midden staat uitgelijnd en de aandacht van de bezoeker gelijk naar links wordt getrokken. Dit is erg nadelig omdat leesbare content meteen de aandacht van de bezoeker moet trekken (Kroode, 2015). De verschillende categorieën die The Wayward Way biedt (fashion, music, styling, inspiration) staan in de menubalk aan de rechterbovenzijde. Deze menu s bieden de mogelijkheid om te segmenteren in een verdere menustructuur. Echter is niet duidelijk welke verdere mogelijkheden deze menustructuur biedt. De website biedt in totaal 20 aparte thema s wat zorgt voor een overload aan informatie. De geplaatste content moet voorzien in de behoefte van de bezoeker om zich te kunnen identificeren met The Wayward Way. Eenduidig communiceren zorgt voor identificatie met de beoogde doelgroep. Als er verder gekeken wordt naar de relatie tussen navigeerbaarheid en grafisch design of vormgeving zijn hierin ook verschillen te ontdekken. Er worden op de website verschillende afstanden aangehouden tussen content. (zie figuur 15). Scheiding tussen content is van belang om een bezoeker van de website de rust te geven om op gemakkelijke wijze te navigeren tussen content. Figuur 15: Homepage (The Wayward Way, 2015) Tevens wordt er niet in één oogopslag duidelijk waar de website over gaat. Dit komt de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en navigeerbaarheid niet ten goede. De bezoeker van de website moet zich te allen tijde bewust zijn van de structuren die de website te bieden heeft. De website is te onoverzichtelijk. Er komt gelijk teveel informatie naar je toe (Gool, 2015). De manier waarop de content op de website wordt verdeeld geeft een vertekend beeld van de waarde van de content. Door de opsplitsing komt er een waardeverschil in de geplaatste content. Het is voor de gebruiker van een website belangrijk om meteen de essentie van de geplaatste content te zien. Dit triggert de doelgroep om door te lezen (Kroode, 2015). 12

13 Hoofdstuk 7. Conclusies In dit onderzoek is er gekeken in hoeverre de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd is. Om de centrale vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van deelvragen. Deze deelvragen hebben geleid tot conclusies op de centrale vraag. Er is in dit onderzoek gekeken naar het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way. Als we kijken naar het 4- C model van Steven van Belleghem kunnen we concluderen dat The Wayward Way een laag conversatiepotentieel heeft. Voor de bezoeker is het niet gelijk concreet waar de website over gaat of wat het de bezoeker oplevert. De drempel om een conversatie te starten is hoog omdat er maar één mogelijkheid is om een conversatie te starten. De content die aangeboden wordt op de website sluit niet aan bij de bedrijfscultuur en er is geen sprake van collaboratie tussen de website en de bezoeker. Uit de analyse van de contentstrategiepiramide is naar voren gekomen dat de concurrentie het bereik ten opzichte van The Wayward Way vergroot, omdat in alle content die gepost wordt de kernboodschap en thema s duidelijk zijn voor de bezoeker. Opvallend is dat geen van allen gebruik maakt van een issuekalender. Daar tegenover kan gesteld worden dat de concurrentie op haar eigen website doorlinkt naar campagnes van andere bedrijven en organisaties. De kanalen die ingezet worden door de concurrentie zijn ongeveer hetzelfde als van The Wayward Way maar zijn een verlengstuk van de website. De concurrentie heeft op de website concreet beschreven op welke doelgroep zij zich richten en dit ontbreekt bij The Wayward Way. Op basis van de gehouden interviews kan worden geconcludeerd dat de navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de website ondermaats zijn. In een oogopslag is niet duidelijk wat de website inhoudt. De bezoeker van de website moet zich te allen tijde bewust zijn van de structuren die de website te bieden heeft. The Wayward Way biedt in totaal twintig aparte thema s wat zorgt voor een overload aan informatie. De geplaatste content moet voorzien in de behoefte van de bezoeker zodat die zich kan identificeren met The Wayward Way. Na het beantwoorden en analyseren van de deelvragen kunnen we een conclusie trekken met betrekking tot de onderzoeksvraag. De contentstrategie van The Wayward Way is niet geoptimaliseerd. Er is uit het onderzoek gebleken dat de website van The Wayward Way weinig tot geen content structuur bevat wat resulteert in het feit dat de bezoeker van de website niet tot nauwelijks content doorleest en de website niet optimaal navigeerbaar is. Dit leidt uiteindelijk tot minimale conversie op het gebied van contact aanvraag, het delen van content en het belangrijkste, conversatie potentieel mist met de doelgroep/bezoeker van de website van The Wayward Way. 13

14 Hoofdstuk 8. Aanbevelingen Voor The Wayward Way zijn er aanbevelingen geschreven op het gebied van contentstrategie, responsiveness en grafische vormgeving. Er is gekozen voor deze driedeling omdat uit het marketingcommunicatieonderzoek is gebleken dat hier de grootste strategische heroriëntaties plaats moeten vinden. Deze aanbevelingen moeten er voor zorgen dat de doelstellingen op het gebied van conversie behaalt worden met een stijging en het marktaandeel van The Wayward Way substantieel toeneemt. Dit zal in een vervolgonderzoek verder onderzocht moeten worden. Contentstrategie - Duidelijke propositie formuleren voor de lange termijn, hiermee wordt er een merkbeleving gecreëerd. - De drempel om een conversatie te starten als bezoeker moet worden verkleind. Dit kan worden gerealiseerd door een social media log in (Facebook, Instagram etc.). - De website moet geoptimaliseerd worden zodat de bezoeker in één oogopslag ziet waar de website voor dient. - De kanalen die ingezet worden moeten als verlengstuk gaan dienen en zorgen voor een hogere conversie. - De geplaatste content die op de website wordt aangeboden moet aansluiten bij de bedrijfscultuur van The Wayward Way. - De doelgroep van The Wayward Way moet duidelijk zijn geformuleerd en hierop moet de content ook op toegespitst worden. Responsiveness Twee subdomeinen aanmaken voor de website. Dit resulteert in duidelijke content scheiding en geoptimaliseerde ervaring voor bezoeker: - Subdomein 1(weblog): Dit subdomein bevat alle content voor de weblog. En alle content is toegespitst op bloggen met nadruk op inspiratie (fashion, styling, muziek etc.). - Subdomein 2 (Wayward): Bij dit subdomein wordt de eigen weg bewandelen benadrukt (Wayward betekent eigen weg bewandelen). Hierin wordt al het persoonlijke werk van The Wayward Way centraal gesteld (custom shoes, fotografie, fotoshoots en grafisch design). - Thema keuzes herzien waarbij relevantie van informatie voor doelgroep leidend is. - Aanbrengen sitemap waarbij relevante informatie en thema s worden geordend en gesegmenteerd. Dit resulteert in zoekmachineoptimalisatie en vindbaarheid voor bezoekers van The Wayward Way website. - Content scheiding aanbrengen waarbij ruimte wordt gecreëerd tussen thema s en content. Grafische vormgeving - Grafische vormgeving aansluitend maken bij essentie website (totale rebranding). - Kleurgebruik website herzien (onderdeel rebranding). - Website template The Wayward Way (HTML) vernieuwen met toegankelijk back- end systeem voor Wordpress platform. - Homepage minimalisatie d.m.v. kernthema s aanbrengen. - Grafische vormgeving social media links vernieuwen. 14

15 Hoofdstuk 9. Bronnen Belleghem, S. van. (2012). De Conversation Company. In S. van Belleghem, De Conversation Company (p. 252). Tielt: van Duuren Management en Lannoo Campus. Nijssen, E. J., & Frambach, R. T. (2009). Marketing strategie (4e druk ed.). Nederland: Noordhoff Uitgevers. Gool, S. van. (2015, maart). Onderzoek gebruiksvriendelijkheid & navigeerbaarheid. (D. Bos, & M. Kommers, Interviewers) Kroode, D. ten. (2015, Maart). Onderzoek gebruiksvriendelijkheid en navigeerbaarheid. (M. Kommers, & D. Bos, Interviewers) Akkermans, E. (2013, mei 23). OVER TIEN JAAR IS IEDER BEDRIJF EEN SOCIAL BUSINESS. Opgeroepen op maart 24, 2015, van Customerfirst: tien- jaar- is- ieder- bedrijf- een- social- business/ Belleghem, S. van. (2012, April 16). De 4 C s voor het managen van een conversation company. Opgeroepen op Januari 7, 2015, van Frankwatching: 4- cs- voor- het- managen- van- een- conversation- company/ Blog Online B.V. (2013). Link- wat- is. (B. O. B.V., Producent) Opgeroepen op 2015, van Blog Online: Bruintjes, J. (2014, augustus 26). Contentstrategie: structuur in je online marketing met een vast model. Opgeroepen op maart 22, 2015, van Joerybruintjes.nl: Facebook. (2015, maart 12). The Wayward Way. Opgeroepen op maart 12, 2015, van Facebook.com: Highsnobiety. (2015, maart 12). About. Opgeroepen op maart 12, 2015, van Highsnobiety: Highsnobiety. (2015, maart 21). Home page Highsnobiety. Opgeroepen op maart 21, 2015, van Highsnobiety: Kucherenko, K. (2014, September 16). Wat is customer experience? Opgeroepen op Januari 06, 215, van Marketingfacts, platform voor interactieve marketing: is- customer- experience Ooosterveer, D. (2011, september 20). Wetenschappelijk onderzoek bewijst: eerste 10 seconden van websitebezoek cruciaal. Opgeroepen op maart 25, 2015, van marketingfacts.nl: k_bewijst_eerste_10_seconden_van_websiteb 15

16 Rankinspector. (2011). Rankinspector. Opgeroepen op 2015, van Rankinspector: kennisbank/content- optimalisatie/ The Wayward Way. (2015, maart 21). About the wayward way. Opgeroepen op maart 21, 2015, van The Wayward Way: The Wayward Way. (2015, maart 21). The Wayward Way. Opgeroepen op maart 21, 2015, van Home page: Twitter. (2015, maart 21). The Wayward Opgeroepen op maart 21, 2015, van Twitter: Versheid.com. (2015, maart 23). Homepage. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: Versheid.com. (2015, maart 1). Monthly Roundup: Februari. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: roundup- februari- 2/ Versheid.com. (2015, maart 23). Nike Air Max OG Patch Sneakers. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: 16

17 Bijlage Bijlage A: 4- C Model Steven van Belleghem Customer experience Onder de customer experience kunnen we het volgende verstaan: De som van alle interacties van de klant met de leverancier van producten of diensten, gedurende de hele relatie met deze leverancier (Kucherenko, 2014). Voor The Wayward Way zal dit niet om een aankoop gaan maar om de interesse van het lezen van de artikelen die geplaatst worden op de website. Er zal onderscheid gemaakt worden in drie fases om de touchpoints overzichtelijk te maken waarmee de bezoeker in aanraking komt. Voor het lezen van het blog, tijdens het lezen van het blog en na het lezen van het blog. Fase 1: voor het lezen Als je als bezoeker op de website komt van The Wayward Way, kom je in aanraking met het eerste touchpoint namelijk de homepage (figuur 1). Op de homepage staan de artikelen die als laatste gepost zijn. Rechtsboven staan de verschillende thema s die op de website behandeld worden. Echter is het niet in één oogopslag duidelijk waar de website overgaat. Dit zorgt voor een negatieve ervaring wat de relatie met de bezoeker niet ten goede komt. Figuur 1: Homepage The Wayward Way (The Wayward Way, 2015) Fase 2: tijdens het lezen Nadat de interesse is gewekt om een artikel te lezen, klik je als bezoeker op het gewenste artikel en kan je deze gaan lezen. Op figuur 2 is te zien hoe de pagina er uitziet als je op een artikel hebt geklikt. Voor de bezoeker is niet gelijk duidelijk waar het artikel over gaat dankzij de grote foto. Dit zorgt voor een negatieve ervaring bij de bezoeker wat de betrokkenheid met de website niet ten goede komt. 17

18 Figuur 2: Artikel (The Wayward Way, 2015) Fase 3: na het lezen Nadat je als bezoeker een artikel gelezen hebt op de website wil je graag een reactie kunnen achterlaten. Op figuur 3 is te zien hoe je een reactie kan achterlaten. De drempel om als bezoeker te reageren ligt hoog omdat deze zijn adres en naam moet achterlaten. Dit zorgt voor een te hoge drempel om de conversatie aan te gaan. Figuur 3: Comment formulier (The Wayward Way, 2015) 18

19 Conversatie Steven van Belleghem ziet conversatie als het volgende: Het doel is om te converseren in plaats van te communiceren. Luisteren, vragen stellen, gesprekken faciliteren en actief meepraten, hoort er allemaal bij (Belleghem, 2012). Op de website van de The Wayward Way is er maar een manier om een conversatie te starten, namelijk via het comment formulier (figuur 3). Dit nodigt de bezoeker niet uit om een conversatie te starten over het geschreven artikel of over de geschreven content op de website. Content Onder content verstaat Steven van Belleghem het volgende: Geef mensen iets om over te praten, maar doe het op een authentieke, positieve manier, die past bij de cultuur van je organisatie (Belleghem, 2012). Dit is hetgene waar het bij The Wayward Way om draait. Echter komt de bedrijfscultuur niet terug in de manier waarop de content wordt gepresenteerd. Als beschreven in de customer experience is het niet duidelijk wat je precies op de website kan doen en wat de website voor jou als bezoeker kan doen. Collaboratie Onder collaboratie verstaat Steven van Belleghem het volgende: Betrek mensen in alles wat je bedrijf doet. Laat hen deel uit maken van uw directie, laat hen deel uit maken van de project teams en gebruik hun visie bij het maken van beslissingen (Belleghem, 2012). Omdat The Wayward Way maar uit één persoon bestaat is er geen sprake van collaboratie binnen het bedrijf. Er is wel collaboratie tussen het blog en de lezer. The Wayward Way zorgt voor de content en de lezer zorgt voor reacties op de desbetreffende content. Het ontbreekt aan conversatie tussen de lezer en The Wayward Way. 19

20 Bijlage B: Contenstrategiepiramide Bruijntjes Uitleg ocntentstrategiepiramide Een contentstrategie heb je nodig om strategische keuzes vast te stellen die je via content marketing uitvoert. Het middel dat je gebruikt is de content marketing en de strategie is de redenatie. Wat het moeilijkste is, is om een duidelijke structuur aan te brengen zodat je keuzes inzichtelijk, meetbaar een communiceerbaar zijn (Bruintjes, 2014). Figuur 4: Contentstrategiepiramide (Bruintjes, 2014). 1. Kernboodschap(pen): Waar sta ik voor? En hoe maak ik dat simpel, begrijpelijk en herhaalbaar? 2. Thema s: Welke grotere onderwerpen kies ik om mezelf op te positioneren? 3. Issuekalender: Welke aankomende gebeurtenissen kan ik slim op inspelen? 4. Campagnes: Hoeveel en wat voor campagnes ga ik komende periode inplannen? 5. Kanalen: Welke kanalen gaan ingezet worden en welke content is (her)bruikbaar? 6. Doelgroep: Op welke groep binnen de gekozen kanalen ga ik de campagnes richten? 20

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Versie 2 07-12-2014 Opdracht deel B Inhoud Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Inhoudsopgave: Inleiding:... 3 Opdracht deel A Analyse... 3 Opdracht deel B Inhoud... 3 Opdracht deel C Website...

Nadere informatie

Beïnvloedings-analyse

Beïnvloedings-analyse Beïnvloedingsanalyse Hoe kunnen doelgroepen beïnvloed worden? Er zijn een aantal verschillende principes waarmee de KRO de doelgroep kan beïnvloeden. Deze principes zijn in verschillende onderdelen op

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels

Onderzoeks verslag. social media. Martijn Wiendels Onderzoeks verslag social media Martijn Wiendels Introductie Het project genaamd 2Story is tot stand gekomen naar aanleiding van de negatief berichtgeving over vluchtelingen in de media. Met een digitaal

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Zo werkt conversie optimalisatie!

Zo werkt conversie optimalisatie! Zo werkt conversie optimalisatie! Haal jij al optimaal resultaat uit je bezoekers? Veel ondernemers laten kansen liggen. Dat is niet vreemd maar wel jammer. Als je met dit werkblad en de checklist aan

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Email Marketing CHECKLIST

Email Marketing CHECKLIST Email Marketing CHECKLIST Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.emailmarketingexpert.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Mogelijkheden van Email marketing...4 Dé Checklist...5 Klaar?!...7

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Anjly Chand Marketing 2B KWIC. High Class Society Club Online media & Marketing

Anjly Chand Marketing 2B KWIC. High Class Society Club Online media & Marketing 1 Anjly Chand Marketing 2B KWIC High Class Society Club Online media & Marketing A. Lagrouw 21/12/2016 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 4: Search Engine Optimalisation... 4 SEO instellingen... 4 Meta trefwoorden...

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Tips voor een gebruiksvriendelijke website

Tips voor een gebruiksvriendelijke website Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Tips voor een gebruiksvriendelijke website Stenenmolenstraat 162 2800 Mechelen +32 15 68 06 76 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Staat uw bedrijf online op de kaart?

Staat uw bedrijf online op de kaart? Staat uw bedrijf online op de kaart? Online geld verdienen is een hele onderneming. Een website alleen is niet meer genoeg; er wordt veel meer van u gevraagd om businesskansen te benutten. Uw bestaande

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

STAP VOOR STAP. H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n

STAP VOOR STAP. H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n STAP VOOR STAP H a n d l e i d i n g b l o g g e n e n s c h r i j v e n v o o r I n s p i r e r e n d L e v e n thema's "fashion is a way Op Inspirerend Leven werken knop 'Thema's' en als je to say who

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Meer volgers en likes op Instagram

Meer volgers en likes op Instagram Cre@ctiv Webdesign, digitale marketing & grafisch ontwerp Meer volgers en likes op Instagram Industrieweg 3 3001 Haasrode (Heverlee) +32 16 40 75 65 +32 472 33 64 98 info@creactivmarketing.com Inleiding

Nadere informatie

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast

SELECTEER EEN PAGINA TEMPLATE EN HOOFD VOOR DE PAGINA: Selecteer, in de PAGINA ATTRIBUTEN module rechts naast OPMAKEN VAN BERICHTEN EN PAGINA S ONE PAGER Berichten en pagina s worden op dezelfde wijze opgemaakt. Voor het opmaken van een bericht ga je in het navigatiemenu (afbeelding rechts) naar BERICHTEN > NIEUW

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Voorstel website Uiterlijke kenmerken Inhoud Home

Voorstel website Uiterlijke kenmerken Inhoud Home Voorstel website Uiterlijke kenmerken - De site moet een aantrekkelijk, moderne uitstraling hebben met een duidelijke koppeling naar PvdA. (misschien in de vorm van een roos). - De site moet overzichtelijk

Nadere informatie

www.customercentricindex.com Het bezoekersonderzoek dat u helpt te achterhalen wat de echte ervaring van bezoekers op uw website, app of intranet is. Bezoekers vertellen u op welke gebieden u excelleert

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

CMS Interactieontwerp website

CMS Interactieontwerp website CMS Interactieontwerp website Content management systemen Yang Zhou CMS opdracht Ronald van Essen 27 MEI 2016 1589771 Voorwoord Voor de cursus Content management systemen (CMS) is er een opdracht ontvangen

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting LES 2: WORDPRESS.COM Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting Video s: https://www.youtube.com/playlist?list=plucz7ifg5tjtrbktrhdnf-vjebqtjmcby Tijd: 1 uur en 45 minuten

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

handleiding stip website

handleiding stip website handleiding stip website Ontwerp en realisatie website Ontwerpgroep Lale www.lale.n Inhoud - Inloggen CMS - Overzicht Dashbord en toegang tot andere Stip websites - Overzicht Homepage 4- Plaatsen en bewerken

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress

Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Gebruikershandleiding websitebeheer m.b.v. Wordpress Saft Websites Gebruikershandleiding Wordpress pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Inloggen in administratorgedeelte Informatie

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Alexander Zeh Models & Processes 500681085 21 september 2014 Oscar Trapman V1-06

Alexander Zeh Models & Processes 500681085 21 september 2014 Oscar Trapman V1-06 1 2 Job Story 1 pagina 3 Job Story 2 pagina 6 Job Story 3 pagina 9 Job Story 4 pagina 12 In dit document is een ontwerp te vinden van een deel van de BVA web-app. Er zijn vier ontwerpen gemaakt en die

Nadere informatie

Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Pagina s

Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Pagina s Les 3: Het maken van pagina s, het menu en het schrijven van een blogpost Bij het maken van een blog is het belangrijk dat je er inhoud op plaatst. Dit noemen we content. Alles wat je openbaar op je blog

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Conversie Plan Kids In Movement

Conversie Plan Kids In Movement Conversie Plan Kids In Movement 1 Inhoud Opgave Inleiding 3 Conversie Doelen 4 Overtuiging principes 5 Triggers 6 Conversieplan 7 Conversie Meten 8 Planning 9 2 Inleiding Het document is geschreven om

Nadere informatie

Checklist voor een knallende website

Checklist voor een knallende website Met deze checklist scan je je bedrijfswebsite op een aantal onderdelen. Ontdek de sterke punten van je website en welke punten je nog kunt verbeteren. De checklist maakt je bewust van de zaken die bepalen

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

WORKSHOP. Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal. Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. WORKSHOP Het inrichten van een Search-vriendelijk YouTube kanaal EVEN VOORSTELLEN E: suzanne.jansen@iprospect.com PROGRAMMA» Waarom online video?» Waarom YouTube?» Waarom video search optimalisatie?» Hoe

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje)

Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) Onderzoek: Zo versla je het Facebook Edgerank monster(tje) De laatste tijd zie je heel veel verhalen langskomen over Facebook Edgerank, dus heb ik besloten mijn onderzoek met jullie te delen. Btw fantastisch

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

Account maken Website maken Het domein kiezen Structuur van een webquest aanmaken

Account maken Website maken Het domein kiezen Structuur van een webquest aanmaken Stappenplan Website Weebly Onze webquest moeten we ergens online plaatsen. Er zijn veel verschillende bedrijven die gratis of betalend webruimte aanbieden. Wij kiezen voor weebly. Een gratis oplossing

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Project Het Parool. Media, Informatie en Communicatie. Propedeuse. Ontwerpdocument Beeld

Project Het Parool. Media, Informatie en Communicatie. Propedeuse. Ontwerpdocument Beeld Media, Informatie en Communicatie Ontwerpdocument Beeld Project Het Parool Jerry Leigh Henkes, Demy Verhoogt, Bastiaan Verbeek, Sterre van den Berge, Lucas de Vries, Kathy Gabriel en Hanna Loos. P125 Tutor

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

E-mailmarketing optimalisatie-kit

E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van uw marketingmix. E-mail is meetbaar, kostenefficiënt en interactief. Je kunt daadwerkelijk

Nadere informatie

Welke search patterns kunnen worden toegepast om het zoeken van de juiste films of series in Netflix te verbeteren?

Welke search patterns kunnen worden toegepast om het zoeken van de juiste films of series in Netflix te verbeteren? Essay Marcella van Maanen 1623064 User Experience Design Hans Kemp 27-05-2015 1 Inleiding Het zoeken van de juiste content op Netflix is bij vele mensen een drama. Wanneer er over Netflix gepraat wordt

Nadere informatie