De strategie The Wayward Way

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De strategie The Wayward Way"

Transcriptie

1 De strategie The Wayward Way Martijn Kommers Dennis Bos AD2A Crossmediale Communicatie Periode 8 herkansing Leerjaar 2 Docenten: Luuk Pleijsier Hans Droste

2 Samenvatting De aanleiding van het marketingcommunicatieonderzoek is het achterhalen waarom het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt. Uit de probleemanalyse is gebleken dat er structuur mist in de huidige contentstrategie. Dit probleem speelt al langer in de organisatie omdat er geen kennis aanwezig is om het tij te keren. We hebben daarom een onderzoek uitgevoerd om aan de hand van de resultaten een aangescherpte strategie te ontwikkelen die het marktaandeel zal gaan vergroten.. De centrale vraag die uit de probleemstelling is gekomen luidt: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? Om de centrale vraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 1. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? 2. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? 3. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? Op basis van deze deelvragen is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Een kwalitatief onderzoek in de vorm van een analyse van relevante modellen namelijk: het 4- C model van Steven van Belleghem en de contentstrategiepiramide van Bruintjes. Daarnaast zijn er twee semigestructureerde interviews gehouden met professionals op het gebied van branding, websiteontwikkeling en content plaatsing online. Uit de resultaten bleek dat: - The Wayward Way een laag conversatiepotentieel heeft. - de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de website ondermaats zijn. - De concurrentie het bereik vergroot door het concretiseren van een kernboodschap en concrete thema s hanteert op de websites. De gebruikte kanalen worden ingezet als verlengstuk van de website en ze hebben een goede focus op de gedefinieerde doelgroep. Op basis van de resultaten kan de volgende conclusie getrokken worden: de huidige contentstrategie van The Wayward Way is niet geoptimaliseerd en hierdoor blijft de stijging van het marktaandeel uit. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn er aanbevelingen gedaan aan de organisatie. De aanbevelingen zijn op basis van strategische heroriëntatie in drieën opgedeeld. Dit zijn: contentstrategie, responsiveness en grafische vormgeving. De belangrijkste aanbevelingen aan The Wayward Way zijn: - het formuleren van een propositie - conversatiedrempel verkleinen - twee sub domeinen aan maken - thema keuze herzien - sitemap aanmaken - content scheiding - template vernieuwing - rebranding huisstijl

3 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd in het tweede leerjaar van de studie AD Crossmediale Communicatie aan de Hogeschool Inholland Diemen. De onderzoekers (Dennis Bos en Martijn Kommers) zijn met dit onderzoeksrapport begonnen bij aanvang van periode 7 en de rapportage/het rapport is afgerond aan het einde van deze periode. Dit onderzoek ligt in lijn met het doel van de studie Crossmediale Communicatie om in het tweede leerjaar te professionaliseren op communicatiegebied. Het onderzoeksrapport moet The Wayward Way inzicht geven in het (conversatie)potentieel van het fashionblog. Het onderzoeksrapport is mede tot stand gekomen door de nauwe samenwerking met Charlotte Bienen van The Wayward Way. Wij bedanken Charlotte Bienen voor de fijne samenwerking. Dennis Bos Martijn Kommers Diemen Zuid,

4 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 HOOFDSTUK 2. PROBLEEMANALYSE... 6 HOOFDSTUK 3. METHODISCHE VERANTWOORDING... 7 HOOFDSTUK 4. WAT IS HET HUIDIGE CONVERSATIEPOTENTIEEL VAN THE WAYWARD WAY?... 8 HOOFDSTUK 5. HOE VERGROOT DE CONCURRENTIE (VAN THE WAYWARD WAY) IN DEZELFDE MARKT ZIJN BEREIK MET CONTENT? HOOFDSTUK 6. HOE IS DE NAVIGEERBAARHEID EN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VAN DE WEBSITE (BLOG) VAN THE WAYWARD WAY? HOOFDSTUK 7. CONCLUSIES HOOFDSTUK 8. AANBEVELINGEN HOOFDSTUK 9. BRONNEN BIJLAGE... 17

5 Hoofdstuk 1. Inleiding Dit onderzoek is opgesteld voor online fashionblog The Wayward Way. The Wayward Way is een fashionblog dat zich richt op: lifestyle, fashion en styling. De aanleiding van het marketingcommunicatieonderzoek is het achterhalen waarom het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt. In dit onderzoek wordt aan de hand van één hoofdvraag en drie deelvragen antwoord gegeven op de probleemstelling vanuit de organisatie. Ten eerste is het van belang om het verschil aan te geven tussen een blog en een reguliere website: Een blog (afkomstig van het woord weblog) is een online medium over interessante ontwikkelingen, actualiteiten, bedrijfsaangelegenheden, persoonlijke zaken, politiek of werk en thema (vakgebied). (Blog Online B.V., 2013) Een blog wordt meestal gestart met de intentie om een online conversatie te starten. Dit onderzoek is uitgevoerd voor The Wayward Way en is ontwikkeld om de gap tussen een statische webpagina die alleen informatie verschaf, (traditioneel zender ontvanger model) en een blog (die veelvuldig geüpdate berichten bevat met een groter conversatiepotentieel) te verkleinen. 5

6 Hoofdstuk 2. Probleemanalyse Om een duidelijk beeld te geven van de probleemstelling die bij The Wayward Way is ontstaan, is er gebruik gemaakt van het strategisch doorlichtingsmodel van Frambach en Nijssen (Nijssen & Frambach, 2009). In dit model wordt er onderscheid gemaakt in verschillende soorten veranderingen binnen een organisatie. In het geval van The Wayward Way spreken we van een manifeste misfit en een grote verandering. Er moet een strategische heroriëntatie plaatsvinden van het gevonden probleem. Figuur 1: Strategisch doorlichtingsmodel van Frambach en Nijssen (Nijssen & Frambach, 2009) Er is gebleken uit gesprekken met Charlotte Bienen dat het marktaandeel van The Wayward Way niet toeneemt omdat er geen contentstrategie aanwezig is. Een contentstrategie is van belang om structuur aan te brengen in de content die geplaatst wordt. Hierdoor heeft het delen van interessante content (ook van derden) positieve invloed op het aantal mensen dat je aantrekt en op de merkwaardering van het blog. Nu moet de stap gemaakt worden om een contentstrategie vorm te geven die er voor zorgt dat er niet willekeurig content wordt gedeeld. Om deze redenen is er gekozen om strategisch te heroriënteren omdat het probleem al langer in de organisatie speelt en ook wordt erkend. Er is geen sprake van een beperkte verandering omdat er binnen de organisatie geen strategische structuur aanwezig is waarmee het huidige marktaandeel vergroot kan worden. Centrale vraag Op basis van bovenstaande analyse is de volgende centrale vraag ontwikkeld: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? Om de centrale vraag volledig te beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld. Deelvragen 1. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? 2. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? 3. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? 6

7 Hoofdstuk 3. Methodische verantwoording Het onderzoek voor de organisatie The Wayward Way heeft plaatsgevonden in de periode van februari tot maart De centrale vraag luidt: In hoeverre is de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd? In dit onderzoek bekijken wij in hoeverre de contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd is en wat hiervoor de achterliggende reden is. en hoe we hier een verandering in kunnen aanbrengen. Dit wordt gerealiseerd door te kijken naar de bedrijfsvoering en contentstrategie. Deze verandering wordt in de vorm van een marketingcommunicatiestrategie beantwoordt. In dit onderzoek wordt het begrip geoptimaliseerd gekenmerkt door de meest passende oplossing te zoeken voor het probleem. In dit onderzoek betekent de content optimalisatie: het zo optimaal mogelijk maken van de inhoud, oftewel content van een pagina. Content optimalisatie vanuit conversie optimalisatie is gericht op het zo gebruiksvriendelijk en conversiegericht mogelijk maken van de website. Content optimalisatie richt zich hierbij op het structureren en schrijven van webcontent die zo aangenaam mogelijk leest, optimaal navigeert en aanzet tot conversie (doorlezen, contactaanvraag, delen etc.). Perfect geoptimaliseerde webcontent wordt tevens bovenaan in de zoekresultaten getoond en leidt tot maximale conversie. (Rankinspector, 2011). Kwalitatief onderzoek De onderzoeksvorm van dit plan zal bestaan uit kwalitatief onderzoek. Er is hiervoor gekozen omdat gezien de tijd en middelen kwantitatief onderzoek niet mogelijk is. In dit rapport is er gekozen voor de volgende dataverzamelingsmethoden: Kwalitatief onderzoek: literatuurstudie, deskresearch en interviews. Om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van deskresearch. Er is gekozen om een analyse te doen aan de hand van de 4- C s van Steven van Belleghem (Belleghem, De Conversation Company, 2012). Aan de hand van dit model is er gekeken naar hoe de organisatie intern functioneert en om er achter te komen wat het huidige conversatie potentieel is. Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van deskresearch en een literatuurstudie. Er is gekozen voor de contentstrategiepiramide van Bruintjes (Bruintjes, 2014). Er is gekozen om drie verschillende blogs in vergelijking te stellen met elkaar om te meten waarom andere blogs wel een succesvolle contentstrategie hebben en waarom deze achterblijft bij The Wayward Way. Om de derde deelvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek in de vorm van een tweetal semi gestructureerde interviews met professionals op het gebied van branding, websiteontwikkeling en content- plaatsing online. Het belang van deze diepte interviews is om te achterhalen wat de doelgroep van The Wayward Way zoekt in de uiteindelijke weergave bij een onlineblog als The Wayward Way. Deze interviews hebben ons inzicht gegeven in de manier waarop de website van The Wayward Way relevantie informatie aanbiedt aan zijn doelgroep via gebruiksvriendelijke en correcte navigeerbaarheid via de website (blog). 7

8 Hoofdstuk 4. Wat is het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way? Je wilt als blogger een conversatie starten over een besproken onderwerp. In dit geval de thema s die voorkomen op de website. Het 4- C model gaat uit van vier belangrijke componenten die er voor zorgen dat je bedrijf een conversation company wordt. Met conversation company wordt bedoeld: een organisatie die optimaal gebruik maakt van wat er intern en extern over haar wordt gezegd (Akkermans, 2013). De componenten die Steven van Belleghem gebruikt om een analyse te kunnen maken zijn: customer experience, conversatie, content en collaboratie. Aan de hand van deze componenten is ook The Wayward Way geanalyseerd om zo het conversatie potentieel te bepalen. (Belleghem, De Conversation Company, 2012) Figuur 2: (Belleghem, 2012) Customer experience Uit de analyse van de customer experience is gebleken dat bij het bezoeken van de website niet gelijk duidelijk is waar de website over gaat (afbeelding 1). Er is niet duidelijk wat je als bezoeker hier kan doen en wat zorgt dat je als bezoeker al snel de website verlaat. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de tijd die bezoekers op een website doorbrengen heeft uitgewezen dat bezoekers binnen 10 seconden beslissen of ze op de site blijven of niet (Ooosterveer, 2011). Dit zorgt voor een negatief effect op het conversatiepotentieel. Figuur 3: Homepage (The Wayward Way, 2015) (The Wayward Way, 2015) Nadat je als bezoeker een artikel gevonden hebt dat je wilt lezen is niet gelijk duidelijk waar het artikel over gaat. Dit komt door de grote foto die zich boven aan het artikel bevindt (afbeelding 2). Dit zorgt ervoor dat een bezoeker niet verder gemotiveerd wordt om naar beneden te scrollen om zo het artikel verder te lezen. Dit resulteert in een negatief effect op het conversatiepotentieel. Nadat je als bezoeker een artikel gelezen hebt op de website wil je graag een reactie kunnen Figuur 4: Artikel (The Wayward Way, achterlaten. Op afbeelding 3 is te zien hoe je een 2015) reactie kan achterlaten. De drempel om als bezoeker te reageren ligt hoog omdat deze zijn adres en naam moet achterlaten. Wat zorgt voor een te hoge drempel om de conversatie aan te gaan. 8

9 Conversatie Gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om een conversatie te starten op de website van The Wayward Way is deze maar op één manier te starten namelijk via het comment formulier (afbeelding 3). Dit nodigt de bezoeker niet uit om een conversatie te starten over het geschreven artikel of over de geschreven content op de website. Dit beïnvloedt het conversatiepotentieel negatief. Content Dit is hetgene waar het bij The Wayward Way om draait. Echter, de stijl van het huis (merk) komt Figuur 5: Comment formulier (The Wayward Way, 2015) niet terug in de manier waarop de content wordt gepresenteerd. Daarnaast is het niet duidelijk waar de gepresenteerde content over gaat (kernboodschap). Dit maakt het voor de bezoeker niet interessant om verder te kijken op de website. Wat betekent dat dit het conversatiepotentieel negatief beïnvloed. Collaboratie Omdat The Wayward Way maar uit één persoon bestaat, is er geen sprake van collaboratie. Er is wel collaboratie tussen het blog en de lezer. The Wayward Way zorgt voor de content en de lezer zorgt voor reacties op de desbetreffende content. 9

10 Hoofdstuk 5. Hoe vergroot de concurrentie (van The Wayward Way) in dezelfde markt zijn bereik met content? Om antwoord te kunnen geven op deelvraag twee is gebruik gemaakt van de contentstrategiepiramide van Joery Bruijntjes (Bruijntjes, 2011). De contentstrategiepiramide maakt gebruik van een zestal onderdelen om de content die gepresenteerd wordt op de website inzichtelijk, meetbaar en communiceerbaar te maken. Uit de ontwikkelde analyse is op basis van de contentstrategiepiramide (figuur 6) gebleken dat de concurrentie zijn bereik vergroot met content. Dit omdat de content die geplaatst wordt toegespitst is op wat de bezoeker van de website verwacht. Het verschil tussen de concurrentie en The Wayward Way is ook tussen deze componenten te rangschikken. De onderdelen van de contentstrategiepiramide zijn: 1. Kernboodschap(pen): Waar sta ik voor? En hoe maak ik dat simpel, begrijpelijk en herhaalbaar? 2. Thema s: Welke grotere onderwerpen kies ik om mezelf op te positioneren? 3. Issuekalender: Op welke aankomende gebeurtenissen kan ik slim inspelen? 4. Campagnes: Hoeveel en wat voor soort/type campagnes ga ik de komende periode inplannen? 5. Kanalen: Welke kanalen gaan ingezet worden en welke content is (her)bruikbaar? 6. Doelgroep: Op welke groep binnen de gekozen kanalen ga ik de campagnes richten? (Bruintjes, 2014). Kernboodschappen Zo heeft de concurrentie duidelijk op de website staan wat de kernboodschap is. De kernboodschap van Versheid.com is om toegankelijke artikelen te schrijven met aandacht voor opmaak (bijlage 1: contentsrategiepiramide). Highsnobiety maakt gebruik van de volgende kernboodschap: Innovatie, vooruitstrevend en altijd een aantal stappen voor de rest (Highsnobiety, 2015). Thema s Bij de concurrentie is direct duidelijk welke thema s zij hanteren op hun website (figuur 7 &8). In het kopje About The Wayward Way staat het volgende: De Wayward Way is een aantal dingen: Online platform voor streetwear en fashon, fashion styling voor fotoshoots en videoclips, grafisch vormgeven en custom shoes. Echter staan de volgende themaknoppen op de home pagina (figuur 9). Figuur 6: Contentstrategiepiramide (Bruintjes, 2014) Figuur 7: Thema s Versheid.com (Versheid.com, 2015) Figuur 9: Themaknoppen homepage The Wayward Way Figuur 8: Thema Highsnobiety (Highsnobiety, 2015) 10

11 Issuekalender Er kan niet worden gesproken van gebruik van een issuekalender. Wel maakt Highsnobiety gebruik van een wekelijkse teaser (figuur 10) en Versheid.com maakt gebruik van een maandelijkse terugblik (figuur 11). Hierdoor is het voor de bezoeker makkelijker om te weten wat er gaat komen of wat er is geweest. The Wayward Way maakt hier echter geen gebruik van. Wellicht valt daar ook winst te behalen (of iets dergelijks). Campagnes De concurrentie maakt geen gebruik van campagnes maar wat wel door deze concurrenten wordt gehanteerd is het doorlinken van campagnes. Dit doen Figuur 10: teaser Highsnobiety zijn d.m.v. een post op de website met informatie over de (Highsnobiety, 2015) nieuwste fashion en kleding (figuur 12). Kanalen De concurrentie en The Wayward Way maken gebruik van ongeveer dezelfde kanalen. The Wayward Way maakt gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Deze zijn echter nergens terug te vinden op de website van The Wayward Way.. Bij de concurrentie is dit wel duidelijk door de geplaatste icoontjes op de website (figuur 13 & 14). Doelgroep Figuur 11: Monthly roundup Bij The Wayward Way is niet duidelijk wat de doelgroep is. (Versheid.com, 2015) Dit staat nergens vermeld op de website. Bij de concurrentie is wel duidelijk wat de doelgroep is en staat deze beschreven op de website. Figuur 13: kanalen Versheid.com (Versheid.com, 2015) Figuur 12: campagne content (Highsnobiety, 2015) Figuur 14: kanalen Highsnobiety (Highsnobiety, 2015) 11

12 Hoofdstuk 6. Hoe is de navigeerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website (blog) van The Wayward Way? Voor het beantwoorden van deelvraag drie is er gebruik gemaakt van een tweetal semigestructureerde interviews. Onder navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid wordt in dit onderzoek verstaan: De manier waarop een bezoeker van de website via functionele wegen in één oogopslag ziet waar een website om draait en waar hij gewenste content kan vinden. Na de afname van de interviews en het onderzoeken van de navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid is duidelijk geworden dat de website van The Wayward Way niet gebruiksvriendelijkheid of goed navigeerbaar is. Als er op het eerste gezicht gekeken wordt naar de uitstraling van de website wordt het duidelijk dat de leesbare content midden staat uitgelijnd en de aandacht van de bezoeker gelijk naar links wordt getrokken. Dit is erg nadelig omdat leesbare content meteen de aandacht van de bezoeker moet trekken (Kroode, 2015). De verschillende categorieën die The Wayward Way biedt (fashion, music, styling, inspiration) staan in de menubalk aan de rechterbovenzijde. Deze menu s bieden de mogelijkheid om te segmenteren in een verdere menustructuur. Echter is niet duidelijk welke verdere mogelijkheden deze menustructuur biedt. De website biedt in totaal 20 aparte thema s wat zorgt voor een overload aan informatie. De geplaatste content moet voorzien in de behoefte van de bezoeker om zich te kunnen identificeren met The Wayward Way. Eenduidig communiceren zorgt voor identificatie met de beoogde doelgroep. Als er verder gekeken wordt naar de relatie tussen navigeerbaarheid en grafisch design of vormgeving zijn hierin ook verschillen te ontdekken. Er worden op de website verschillende afstanden aangehouden tussen content. (zie figuur 15). Scheiding tussen content is van belang om een bezoeker van de website de rust te geven om op gemakkelijke wijze te navigeren tussen content. Figuur 15: Homepage (The Wayward Way, 2015) Tevens wordt er niet in één oogopslag duidelijk waar de website over gaat. Dit komt de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en navigeerbaarheid niet ten goede. De bezoeker van de website moet zich te allen tijde bewust zijn van de structuren die de website te bieden heeft. De website is te onoverzichtelijk. Er komt gelijk teveel informatie naar je toe (Gool, 2015). De manier waarop de content op de website wordt verdeeld geeft een vertekend beeld van de waarde van de content. Door de opsplitsing komt er een waardeverschil in de geplaatste content. Het is voor de gebruiker van een website belangrijk om meteen de essentie van de geplaatste content te zien. Dit triggert de doelgroep om door te lezen (Kroode, 2015). 12

13 Hoofdstuk 7. Conclusies In dit onderzoek is er gekeken in hoeverre de huidige contentstrategie van The Wayward Way geoptimaliseerd is. Om de centrale vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van deelvragen. Deze deelvragen hebben geleid tot conclusies op de centrale vraag. Er is in dit onderzoek gekeken naar het huidige conversatiepotentieel van The Wayward Way. Als we kijken naar het 4- C model van Steven van Belleghem kunnen we concluderen dat The Wayward Way een laag conversatiepotentieel heeft. Voor de bezoeker is het niet gelijk concreet waar de website over gaat of wat het de bezoeker oplevert. De drempel om een conversatie te starten is hoog omdat er maar één mogelijkheid is om een conversatie te starten. De content die aangeboden wordt op de website sluit niet aan bij de bedrijfscultuur en er is geen sprake van collaboratie tussen de website en de bezoeker. Uit de analyse van de contentstrategiepiramide is naar voren gekomen dat de concurrentie het bereik ten opzichte van The Wayward Way vergroot, omdat in alle content die gepost wordt de kernboodschap en thema s duidelijk zijn voor de bezoeker. Opvallend is dat geen van allen gebruik maakt van een issuekalender. Daar tegenover kan gesteld worden dat de concurrentie op haar eigen website doorlinkt naar campagnes van andere bedrijven en organisaties. De kanalen die ingezet worden door de concurrentie zijn ongeveer hetzelfde als van The Wayward Way maar zijn een verlengstuk van de website. De concurrentie heeft op de website concreet beschreven op welke doelgroep zij zich richten en dit ontbreekt bij The Wayward Way. Op basis van de gehouden interviews kan worden geconcludeerd dat de navigeerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de website ondermaats zijn. In een oogopslag is niet duidelijk wat de website inhoudt. De bezoeker van de website moet zich te allen tijde bewust zijn van de structuren die de website te bieden heeft. The Wayward Way biedt in totaal twintig aparte thema s wat zorgt voor een overload aan informatie. De geplaatste content moet voorzien in de behoefte van de bezoeker zodat die zich kan identificeren met The Wayward Way. Na het beantwoorden en analyseren van de deelvragen kunnen we een conclusie trekken met betrekking tot de onderzoeksvraag. De contentstrategie van The Wayward Way is niet geoptimaliseerd. Er is uit het onderzoek gebleken dat de website van The Wayward Way weinig tot geen content structuur bevat wat resulteert in het feit dat de bezoeker van de website niet tot nauwelijks content doorleest en de website niet optimaal navigeerbaar is. Dit leidt uiteindelijk tot minimale conversie op het gebied van contact aanvraag, het delen van content en het belangrijkste, conversatie potentieel mist met de doelgroep/bezoeker van de website van The Wayward Way. 13

14 Hoofdstuk 8. Aanbevelingen Voor The Wayward Way zijn er aanbevelingen geschreven op het gebied van contentstrategie, responsiveness en grafische vormgeving. Er is gekozen voor deze driedeling omdat uit het marketingcommunicatieonderzoek is gebleken dat hier de grootste strategische heroriëntaties plaats moeten vinden. Deze aanbevelingen moeten er voor zorgen dat de doelstellingen op het gebied van conversie behaalt worden met een stijging en het marktaandeel van The Wayward Way substantieel toeneemt. Dit zal in een vervolgonderzoek verder onderzocht moeten worden. Contentstrategie - Duidelijke propositie formuleren voor de lange termijn, hiermee wordt er een merkbeleving gecreëerd. - De drempel om een conversatie te starten als bezoeker moet worden verkleind. Dit kan worden gerealiseerd door een social media log in (Facebook, Instagram etc.). - De website moet geoptimaliseerd worden zodat de bezoeker in één oogopslag ziet waar de website voor dient. - De kanalen die ingezet worden moeten als verlengstuk gaan dienen en zorgen voor een hogere conversie. - De geplaatste content die op de website wordt aangeboden moet aansluiten bij de bedrijfscultuur van The Wayward Way. - De doelgroep van The Wayward Way moet duidelijk zijn geformuleerd en hierop moet de content ook op toegespitst worden. Responsiveness Twee subdomeinen aanmaken voor de website. Dit resulteert in duidelijke content scheiding en geoptimaliseerde ervaring voor bezoeker: - Subdomein 1(weblog): Dit subdomein bevat alle content voor de weblog. En alle content is toegespitst op bloggen met nadruk op inspiratie (fashion, styling, muziek etc.). - Subdomein 2 (Wayward): Bij dit subdomein wordt de eigen weg bewandelen benadrukt (Wayward betekent eigen weg bewandelen). Hierin wordt al het persoonlijke werk van The Wayward Way centraal gesteld (custom shoes, fotografie, fotoshoots en grafisch design). - Thema keuzes herzien waarbij relevantie van informatie voor doelgroep leidend is. - Aanbrengen sitemap waarbij relevante informatie en thema s worden geordend en gesegmenteerd. Dit resulteert in zoekmachineoptimalisatie en vindbaarheid voor bezoekers van The Wayward Way website. - Content scheiding aanbrengen waarbij ruimte wordt gecreëerd tussen thema s en content. Grafische vormgeving - Grafische vormgeving aansluitend maken bij essentie website (totale rebranding). - Kleurgebruik website herzien (onderdeel rebranding). - Website template The Wayward Way (HTML) vernieuwen met toegankelijk back- end systeem voor Wordpress platform. - Homepage minimalisatie d.m.v. kernthema s aanbrengen. - Grafische vormgeving social media links vernieuwen. 14

15 Hoofdstuk 9. Bronnen Belleghem, S. van. (2012). De Conversation Company. In S. van Belleghem, De Conversation Company (p. 252). Tielt: van Duuren Management en Lannoo Campus. Nijssen, E. J., & Frambach, R. T. (2009). Marketing strategie (4e druk ed.). Nederland: Noordhoff Uitgevers. Gool, S. van. (2015, maart). Onderzoek gebruiksvriendelijkheid & navigeerbaarheid. (D. Bos, & M. Kommers, Interviewers) Kroode, D. ten. (2015, Maart). Onderzoek gebruiksvriendelijkheid en navigeerbaarheid. (M. Kommers, & D. Bos, Interviewers) Akkermans, E. (2013, mei 23). OVER TIEN JAAR IS IEDER BEDRIJF EEN SOCIAL BUSINESS. Opgeroepen op maart 24, 2015, van Customerfirst: tien- jaar- is- ieder- bedrijf- een- social- business/ Belleghem, S. van. (2012, April 16). De 4 C s voor het managen van een conversation company. Opgeroepen op Januari 7, 2015, van Frankwatching: 4- cs- voor- het- managen- van- een- conversation- company/ Blog Online B.V. (2013). Link- wat- is. (B. O. B.V., Producent) Opgeroepen op 2015, van Blog Online: Bruintjes, J. (2014, augustus 26). Contentstrategie: structuur in je online marketing met een vast model. Opgeroepen op maart 22, 2015, van Joerybruintjes.nl: https://joerybruijntjes.nl/contentstrategie/ Facebook. (2015, maart 12). The Wayward Way. Opgeroepen op maart 12, 2015, van Facebook.com: https://www.facebook.com/thewaywardwayofficial?fref=ts Highsnobiety. (2015, maart 12). About. Opgeroepen op maart 12, 2015, van Highsnobiety: Highsnobiety. (2015, maart 21). Home page Highsnobiety. Opgeroepen op maart 21, 2015, van Highsnobiety: Kucherenko, K. (2014, September 16). Wat is customer experience? Opgeroepen op Januari 06, 215, van Marketingfacts, platform voor interactieve marketing: is- customer- experience Ooosterveer, D. (2011, september 20). Wetenschappelijk onderzoek bewijst: eerste 10 seconden van websitebezoek cruciaal. Opgeroepen op maart 25, 2015, van marketingfacts.nl: k_bewijst_eerste_10_seconden_van_websiteb 15

16 Rankinspector. (2011). Rankinspector. Opgeroepen op 2015, van Rankinspector: kennisbank/content- optimalisatie/ The Wayward Way. (2015, maart 21). About the wayward way. Opgeroepen op maart 21, 2015, van The Wayward Way: The Wayward Way. (2015, maart 21). The Wayward Way. Opgeroepen op maart 21, 2015, van Home page: Twitter. (2015, maart 21). The Wayward Opgeroepen op maart 21, 2015, van Twitter: https://twitter.com/thewaywardway Versheid.com. (2015, maart 23). Homepage. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: Versheid.com. (2015, maart 1). Monthly Roundup: Februari. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: roundup- februari- 2/ Versheid.com. (2015, maart 23). Nike Air Max OG Patch Sneakers. Opgeroepen op maart 23, 2015, van Versheid.com: https://www.facebook.com/thewaywardwayofficial?fref=ts 16

17 Bijlage Bijlage A: 4- C Model Steven van Belleghem Customer experience Onder de customer experience kunnen we het volgende verstaan: De som van alle interacties van de klant met de leverancier van producten of diensten, gedurende de hele relatie met deze leverancier (Kucherenko, 2014). Voor The Wayward Way zal dit niet om een aankoop gaan maar om de interesse van het lezen van de artikelen die geplaatst worden op de website. Er zal onderscheid gemaakt worden in drie fases om de touchpoints overzichtelijk te maken waarmee de bezoeker in aanraking komt. Voor het lezen van het blog, tijdens het lezen van het blog en na het lezen van het blog. Fase 1: voor het lezen Als je als bezoeker op de website komt van The Wayward Way, kom je in aanraking met het eerste touchpoint namelijk de homepage (figuur 1). Op de homepage staan de artikelen die als laatste gepost zijn. Rechtsboven staan de verschillende thema s die op de website behandeld worden. Echter is het niet in één oogopslag duidelijk waar de website overgaat. Dit zorgt voor een negatieve ervaring wat de relatie met de bezoeker niet ten goede komt. Figuur 1: Homepage The Wayward Way (The Wayward Way, 2015) Fase 2: tijdens het lezen Nadat de interesse is gewekt om een artikel te lezen, klik je als bezoeker op het gewenste artikel en kan je deze gaan lezen. Op figuur 2 is te zien hoe de pagina er uitziet als je op een artikel hebt geklikt. Voor de bezoeker is niet gelijk duidelijk waar het artikel over gaat dankzij de grote foto. Dit zorgt voor een negatieve ervaring bij de bezoeker wat de betrokkenheid met de website niet ten goede komt. 17

18 Figuur 2: Artikel (The Wayward Way, 2015) Fase 3: na het lezen Nadat je als bezoeker een artikel gelezen hebt op de website wil je graag een reactie kunnen achterlaten. Op figuur 3 is te zien hoe je een reactie kan achterlaten. De drempel om als bezoeker te reageren ligt hoog omdat deze zijn adres en naam moet achterlaten. Dit zorgt voor een te hoge drempel om de conversatie aan te gaan. Figuur 3: Comment formulier (The Wayward Way, 2015) 18

19 Conversatie Steven van Belleghem ziet conversatie als het volgende: Het doel is om te converseren in plaats van te communiceren. Luisteren, vragen stellen, gesprekken faciliteren en actief meepraten, hoort er allemaal bij (Belleghem, 2012). Op de website van de The Wayward Way is er maar een manier om een conversatie te starten, namelijk via het comment formulier (figuur 3). Dit nodigt de bezoeker niet uit om een conversatie te starten over het geschreven artikel of over de geschreven content op de website. Content Onder content verstaat Steven van Belleghem het volgende: Geef mensen iets om over te praten, maar doe het op een authentieke, positieve manier, die past bij de cultuur van je organisatie (Belleghem, 2012). Dit is hetgene waar het bij The Wayward Way om draait. Echter komt de bedrijfscultuur niet terug in de manier waarop de content wordt gepresenteerd. Als beschreven in de customer experience is het niet duidelijk wat je precies op de website kan doen en wat de website voor jou als bezoeker kan doen. Collaboratie Onder collaboratie verstaat Steven van Belleghem het volgende: Betrek mensen in alles wat je bedrijf doet. Laat hen deel uit maken van uw directie, laat hen deel uit maken van de project teams en gebruik hun visie bij het maken van beslissingen (Belleghem, 2012). Omdat The Wayward Way maar uit één persoon bestaat is er geen sprake van collaboratie binnen het bedrijf. Er is wel collaboratie tussen het blog en de lezer. The Wayward Way zorgt voor de content en de lezer zorgt voor reacties op de desbetreffende content. Het ontbreekt aan conversatie tussen de lezer en The Wayward Way. 19

20 Bijlage B: Contenstrategiepiramide Bruijntjes Uitleg ocntentstrategiepiramide Een contentstrategie heb je nodig om strategische keuzes vast te stellen die je via content marketing uitvoert. Het middel dat je gebruikt is de content marketing en de strategie is de redenatie. Wat het moeilijkste is, is om een duidelijke structuur aan te brengen zodat je keuzes inzichtelijk, meetbaar een communiceerbaar zijn (Bruintjes, 2014). Figuur 4: Contentstrategiepiramide (Bruintjes, 2014). 1. Kernboodschap(pen): Waar sta ik voor? En hoe maak ik dat simpel, begrijpelijk en herhaalbaar? 2. Thema s: Welke grotere onderwerpen kies ik om mezelf op te positioneren? 3. Issuekalender: Welke aankomende gebeurtenissen kan ik slim op inspelen? 4. Campagnes: Hoeveel en wat voor campagnes ga ik komende periode inplannen? 5. Kanalen: Welke kanalen gaan ingezet worden en welke content is (her)bruikbaar? 6. Doelgroep: Op welke groep binnen de gekozen kanalen ga ik de campagnes richten? 20

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012

Adviesrapport. De Meerse. Beroepsproduct schouwburg. Acalya Cingoz, 431353. Inleverdatum: 28.09.2012 Beroepsproduct schouwburg De Meerse Acalya Cingoz, 431353 Adviesrapport Inleverdatum: 28.09.2012 Student: Acalya Cingoz Student nr: 431353 Communicatie, Hogeschool InHolland Diemen Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan

Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketingadvies Boorsma Marketing tomorrow becoming a consultant. Lionel Teeuw Tim Damstra Astin van Weezel Errens Koen Zwaan Marketing Tomorrow Hogeschool van Amsterdam 20 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten

ONDERZOEKSRAPPORT. Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten ONDERZOEKSRAPPORT Project: Gebruiksonderzoek ICT Producten Bedrijf: Voys Zakelijke Telefonie Plaats, Datum: Groningen, 2-2-2014 Opdrachtgever: Voys Zakelijke Telefonie, Tim Eebes Instituut: Instituut voor

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Contentmarketing in de bankenbranche Invloed op een aankoopbeslissingsproces

Contentmarketing in de bankenbranche Invloed op een aankoopbeslissingsproces Contentmarketing in de bankenbranche Invloed op een aankoopbeslissingsproces Auteurs: Bas Kamphuis Youri van der Leeden Contentmarketing in de bankenbranche Invloed op een aankoopbeslissingsproces Datum:

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN.

NAAR DE TOP! RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. RENEE NIEUWENHUIZEN AFSTUDEERSCRIPTIE JUNI 2011 NAAR DE TOP! ONDERZOEK EN CAMPAGNEPLAN OM QUBIE OP DE MARKT TE ZETTEN. Afstudeerscriptie Renée Nieuwenhuizen, opleiding ICT Media en Design Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

De Top of Mind positie

De Top of Mind positie De Top of Mind positie Kopen via internet is gemakkelijker, dit maakt de Top of mind positie van RB belangrijker! Bachelorscriptie Alexander Vijfvinkel SportMarketing & Management Pagina2 DE TOP OF MINDPOSITIE

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP AUTHENTICITEIT IS TE KOOP Een onderzoek naar de mogelijke rol van modebloggers in de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers afstudeerscriptie Maaike Driessen Bedrijfscommunicatie Hogeschool

Nadere informatie

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform

Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Usabilityonderzoek website Wenckebach Ontwikkelplatform Renze Post Wenckebach Ontwikkelplatform, UMCG Communicatiesystemen, Hanzehogeschool Groningen Groningen, 11 maart 2008 Wenckebach Ontwikkelplatform

Nadere informatie

Hoe draagt design bij aan online conversie?

Hoe draagt design bij aan online conversie? & Hoe draagt design bij aan online conversie? INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 Design voor conversie...4 Responsive voor conversie...21 De praktijk: custom of template...31 efusion Group B.V. Randstad 21-26

Nadere informatie

2011 www.nederlandinternet.nl. Copyright

2011 www.nederlandinternet.nl. Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie