Creëren van nieuwe markten door het ontwikkelen van nieuwe serviceconcepten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creëren van nieuwe markten door het ontwikkelen van nieuwe serviceconcepten"

Transcriptie

1 Creëren van nieuwe markten door het ontwikkelen van nieuwe serviceconcepten NOORDHOFF UITGEVERS DRS. PIET J.C. VAN HELSDINGEN VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, 15 APRIL 2010

2 Persoonlijke achtergrond en inleiding Piet van Helsdingen 2003-Heden: Docent/auteur Marketing van Diensten, VU 2003-Heden: Adviseur Marktstrategieën en CEE 1998-Heden: Executive Teaching, Services Marketing : SVP ABN AMRO, Communication (C&CC) : SVP ABN AMRO, Marketing & Communication (International Division) : Directeur, ABN AMRO International Consultancy : Diverse Functies in Binnenlandse Netwerk en binnen Internationale Divisie van ABN AMRO Piet van Helsdingen/VU 21 april 2010

3 Agenda 1. SD-Logic, serviceconcepten en diensten 2. Classificatie van diensteninnovatie 3. Creatie van nieuwe markten: drie benaderingen vanuit de strategische marketing van diensten 4. Diensteninnovatie en waardecreatie 5. Dilemma s en aasignment

4 1. SD-Logic, serviceconcepten en diensten Doel van deze presentatie en discussie vandaag is, om: vanuit modellen van strategische marketing van diensten te komen tot inzichten voor nieuwe serviceconcepten en diensten.

5 1. SD-Logic, serviceconcepten en diensten Vier invalshoeken om het diensten- of serviceconcept te verduidelijken: Services-Dominant (SD) - Logic De marketingmix (vier, zes of zeven P s) Perceptie van de dienstverlening, creatie van mentaal beeld (exante) en beleving (ex-post) De elementen van de service package

6 1. SD-Logic: het omkeren van fundamentele aannames Het Oude Denken Profit Maximization Uncontrollable External Environments Market To Customers Value-in-Exchange Exchange is Fundamental S-D Denken Performance Improvement External Environments Are Resources Market With Customers Value-in-Use Co-creation is Fundamental

7 S-D Logic en innovatie Draw Upon Resources (internal & external) Co-Create Service Offering Collaborate Collaborate: Customers With & Customers Partners & Partners Co-Create Value Processes & Network Co-Create Value Proposition Co-Create Conversation & Dialogue Overcome Resistances

8 Focus op klantwaarde MARKETING Configuratie van activa, kennis, vaardigheden Middelen model Klantwaard e Waarde model Klantkeuze Afnemers interface Kosten Winst Opbrengst model Opbrengsten

9 1. SD-Logic, serviceconcepten en diensten Wat is het verschil tussen een serviceconcept en een dienst? Integrale toepassing van de gehele marketing-mix om een totale beleving bij de afnemer te bewerkstelligen versus één instrument de P (product).

10 1. Serviceconcepten en diensten: timing van innovatie Het beoordelen van de noodzaak tot innovatie vanuit het gezichtspunt van de dienstverlener: de BCG matrix

11 1. Serviceconcepten en diensten: hoe nieuw is nieuw? Totaal nieuw? Nieuw? Of gewoon nooit eerder gezien? Nieuw voor de wereld. Nieuw voor de markt. Nieuw voor de organisatie.

12 2. Classificatie van de mate van innovatie van een serviceconcept of dienst (3) Een alternatieve indeling in drie hoofdcategorieën: Goederen- versus diensteninnovaties Radicale versus incrementele innovaties Organisatorische versus technologische innovaties De laatste categorie uitgewerkt

13 2. Serviceconcepten en diensten: het belang van timing en classificatie Waarom zijn timing en classificatie van mate van nieuwheid van belang voor uw organisatie? Passend in de strategische bedoeling en assets+capabilities van de organisatie? Mate van waardecreatie voor klanten en aandeelhouders? Dus winstpotentieel. En, inschatten van risico s!

14 3. Het creëren van nieuwe markten: drie ontwikkelingsmodellen Leidraden voor het ontwikkelen van serviceconcepten en diensten. Begrijpen van waarde Creëren van waarde Communiceren en leveren van waarde Marktoriëntatie (3.1) Belangrijkste facetten van dienstverlening (3.2) Kenmerken van diensten (3.3) Uitgangspunt is het creëren van waarde voor de klant en de organisatie.

15 3.1 Marktoriëntatie Markt Prospect Klant Personeel, en Concurrentie Marktoriëntatie als leidraad voor het ontwikkelen van nieuwe service concepten en diensten Waardeperceptie zijn uitgangspunten voor het ontwikkelen van (nieuwe) serviceconcepten en diensten Middelen zijn: secondaire bronnen, klantensystemen, marktonderzoek, directe contacten, klachten, concurrentie-onderzoek, benchmarking etc.

16 3.1 Marktoriëntatie: ideeën voor diensteninnovatie Actoren als bronnen voor diensteninnovatie (Contact) personeel Niet klanten R&D afdeling Overheid Dienstinnovatie Klanten Concurrentie Senior managers

17 3.2 Motivatie van externe innovators Extrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie Kunnen verschillen in: Open markten Open gemeenschappen

18 3.1 Marktoriëntatie: attributen (features) en voordelen (benefits) van een creditcard

19 3.1 Marktoriëntatie: de relatie met. Waarom is marktoriëntatie, naast een grondhouding voor het aanboren van ideeën, van eminent belang voor een innoverende dienstverlenende organisatie? Geeft inzicht in geldwaarde van de belevenis van het nieuwe serviceconcept en/of de individuele dienst voor de klant. (Klantwaarde) Dit nu, is een belangrijk middel om de waarde voor de aandeelhouders te optimaliseren gedurende de relatiecyclus. En, de levensduur van de relatie te verlengen. (Aandeelhouderswaarde) Value Based Marketing Management.

20 3.2 Facetten van dienstverlenen Facetten van dienstverlenen als leidraad voor het ontwikkelen van nieuwe service concepten en diensten 5. Dienstverleningsproces 3. Dienstverlener 4. Relatie 2. Consument Afnemer Doelgroep 1. Concurrentie en andere omgevingsinvloeden 6. Dienst

21 3.2 Facetten van dienstverlenen: de omgeving (1) De impactanalyse van de omgeving op de organisatie geeft ideeën voor het ontwikkelen van service-concepten en diensten: Macro (DRETS), Meso (dienstenomgeving, zoals internationalisering), en Micro (de markt, directe omgeving, concurrentie en klanten) Relatie met marktoriëntatie (3.1)

22 3.2 Facetten van dienstverlenen: de dienstverlener (3) Bepaalde persoon (of inwisselbaarheid) Loyaliteit aan persoon Kennis, faciliterende dienst of koop/doe het zelf Mate van mensen-, eigendom-, (on)roerend goed- en informatiegebaseerd Flexibel of vaste capaciteit en/of aanbod Mate van fluctuatie in vraag Maatwerk/standaardisatie Niveau van dienstaflevering/marketing-mix

23 3.2 Facetten van dienstverlenen: de dienstverlener - managen van assets en capabilities (3) Outside-in capabilities (sterk in: gebruik markt info, klantenwensen begrijpen, handhaven/versterken van relaties) Inside-out capabilities (sterk in: financieel, HRM, operationeel en marketing management) Spanning capabilities (goed in: diensteninnovatie, prijsbeleid, interne communicatie) Networking capabilities (bekwaamheid om relaties te managen, Pooling expertise, vertrouwen en commitment delen - met strategische partners)

24 3.2 Facetten van dienstverlenen: de dienstverlener - managen van assets en capabilities (3) Customer based assets (merk, reputatie, klantensupport, sleutelrelaties) Internal based assets (kostenvoordeel in productie, marketing infor, en kostenbeheersing systemen) Alliance based assets (markt-, technologie- financieel en managementknow-how toegang via partnerships) Distribution and value chain assets (relaties, uniekheid en aard van netwerk)

25 3.2 Customer based assets: merk en reputatie adoptieversnellers?

26 3.2 Facetten van dienstverlenen: de dienstverlener - managen van assets en capabilities vermogen tot innovatie (3) Managen van capaciteiten: model van vermogen tot strategische diensteninnovatie Gespecialiseerde investeringen - Leeftijd van bedrijf en SBU - Bereidheid tot kannabilisatie + Vermogen tot strategische innovatie + Marketingplanning + Marktfocus op toekomst + - Customer intimacy Bron: Oosterwaal, 2002 Bedrijfsgrootte

27 3.2 Facetten van dienstverlenen: de relatie (4) Formeel/informeel Lange termijn/eenmalig Continue, series van discrete transacties, of eenmalige transacties Lidmaatschap (of niet) Start/einde van de relatie levenscysclus Interactieve/niet-interactieve relatie Echte loyaliteit, weinig banden of loyaliteit Diensteninnovatie Diensteninnovatie door door het het type type relatie relatie te te veranderen veranderen

28 3.2 Facetten van dienstverlenen: de relatie (4) Formele relatie Informele relatie Continue levering verzekering bank kabel-tv telefoon brandweer defensie vuurtoren Onderbroken of eenmalige levering reisverzekering reparatie onder garantie weekabonnement openbaar vervoer autoverhuur bioscoop restaurant post

29 3.2 Facetten van dienstverlenen: de relatie vanuit een SD-Logic perspectief (4) Relatie Zelf Familie Vrienden Werk Buren Vreemdelingen Commercialisatie Boeken, Seminars, Counseling, Kleding, Schoonheid, Spiritualiteit Eten, Ontspanning, Zorg voor kinderen/ouderen Romantiek, Clubs, Winkelen, Kerk, Sociale media Banen, Onderwijs & Training, Kinderzorg, Gezondheidszorg, Pensioen Afgesloten gemeenschappen, Clubs, Winkelen Architectuur, Veiligheidssystemen, Filantropie, Verzekering, Krediet, Beleggen

30 3.2 Facetten van dienstverlenen: het dienstverleningsproces (5) Kapitaalintensief: hoog/laag Arbeidintensief: hoog/laag Menselijke c.q ICT betrokkenheid: hoog/laag Mensen/mensen, mensen/machine Eenmalig/veelvuldig (service encounter) contact Diep/oppervlakkig contact Complexiteit hoog/laag Aanwezigheid van klant vereist of niet Participatie (interactie) hoog/laag Maatwerk/gestandaardiseerd Dienstenlevering op terrein van: klant/dienstenleverancier/elders

31 3.2 Facetten van dienstverlenen: de dienst(6) Profit versus non profit diensten (zelf-regulatie en tussenvormen). Trend naar for profit diensten (commercialisatie) Type markt (B2B/B2C, lokaal/landelijk/internationaal, CBS/EIM code) Interne en externe diensten (puur intern/extern, (non)routine workflow, (non)audit geevalueerde diensten, (non)support diensten, maak/koop beslissing) De dienstenkenmerken (2.3 als apart ontwikkelingsmodel)

32 3.3 De basiskarakteristieken van diensten als idee voor het crëeren van markten De basiskarakteristieken en het ontwikkelen van nieuwe serviceconcepten en diensten Ontastbaarheid Interactieve consumptie De dienst Heterogeniteit Vergankelijkheid

33 3.3 De basiskarakteristieken van diensten als idee voor innovatie: interactieve consumptie Vier types van diensteninnovaties die een markt creëren. Interactief op plaats Type dienst Niet-interactief op plaats Flexibele oplossingen -Federal Express -ebay -CNN Comfortabele vooruitgang -Starbucks -Cirque du Soleil -Barnes & Noble Beheersbaar gemak - Google - Skype Respectvolle toegang -Ball Memorial Hospital -Southwest Airlines -Hertz #1 Club Gold Kern Type benefit Bron: Berry e.a., Amerikaans onderzoek, MIT Sloan, Winter 2006 Aflevering

34 4. Diensteninnovatie en waardecreatie Beoordelen van de business value van de innovatie relevant voor het bepalen van de scope van de investering Kim & Mauborgne onderscheiden established services migrators pioneers

35 4. Diensteninnovatie en waardecreatie Diensteninnovatie: groeipotentie volgens Chan Kim & Mauborgne De waarde van de innovatie gevisualiseerd: Formule 1 Eating facilities Architecture 2 Star Sleutelfactoren van de dienst, het proces en de aflevering Lounge appeal Room size 24-Hour receptionist Room Amenities Bed Quality 1 Star Value Curve for Formule 1 Hygiene Silence Price Low Relative offering level High

36 4.1 Kostenreductie en verhogen van klantwaarde 36

37 4.1 Vier actie model Elimineer: Welke factoren Elimineren die de sector gegarandeerd verwacht? Reduceer: Welke factoren reduceren tot beneden niveau van sector? Een nieuwe waardecurve Creatie: Welke factoren introduceren die in de sector nooit zijn aangeboden? Piet van Helsdingen/VU Verhoog: Welke factoren duidelijk boven sectorniveau verhogen? 21 april 2010

38 4. Diensteninnovatie en waardecreatie Kim & Mauborgne: Differentiatie + Kostenreductie + Prijsverhoging = Waardecreatie voor klant en aandeelhouders

39 4. Innovatie, waardecreatie en de andere stakeholders Als mensen bezwaar hebben tegen windparken die de horizon vervuilen. Dan...kan het oplossing zijn om windparken hoog in de lucht te plaatsen waar de wind veel harder en constanter is.

40 4. Windparken van de grond krijgen

41 4. Innovaties die markten creëren Een scalable business model Een sterk customer experience management Investering in employee performance Continue operationele innovatie Merkdifferentiatie Een innovatiekampioen Een superieur customer benefit Betaalbaar Continue strategische innovatie

42 5 Dilemma van Delta Lloyd Provisieconcurrentie met ABN AMRO ABN Amro Verzekeringen verkoopt zorgverzekeringen van Delta Lloyd Zorg. Deze verzekeringen zijn nog ten dele Delta Lloyd gelabeld. ABN Amro wenst 50% van haar provisie in te leveren om een lagere eindprijs te bieden. Doen of niet doen? Bron: Frank Elion, CCO, Delta Lloyd Piet van Helsdingen/VU 21 april 2010

43 5 Dilemma van SAS Sterke concurrentie van low-cost carriers De SAS opereert in een samenwerkingsverband met onder meer Lufthansa en Austrian Airlines. De onderneming ondervindt in toenemende mate last van zogenoemde low-cost carriers (Easy Jet, Ryanair e.d.). De vraag is of SAS haar serviceconcept moet aanpassen om een lagere eindprijs te bieden. Doen of niet doen? Bron: diverse publicaties Piet van Helsdingen/VU 21 april 2010

44 5. Assignment Werk een baanbrekend idee uit (zowel differentiatie als kostenverlaging zgn. Blue Ocean idee) Neem als voorbeeld 1 bedrijf en 1 dienst. Teken een strategiecanvas voor dit bedrijf/product Pas het vier actie model toe om de klantwaarde-elementen te reconstrueren Trek een conclusie of deze organisatie waarde creërt door waarde-innovatie/blue ocean 44

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Deel I Begrijpen van waarden:

Deel I Begrijpen van waarden: De Vries & Van Helsdingen ~ Dienstenmarketing ~ Deel I Begrijpen van waarden: Hfst 1: Wat is dienstenmarketingmanagement? 1.2: Wat is een dienst?: Dienstenmarketing gaat over diensten. We spreken van een

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Wouter de Vries jr, Emile Lancée, Piet van Helsdingen, Ton Borchert

Wouter de Vries jr, Emile Lancée, Piet van Helsdingen, Ton Borchert Diensten Marketing Management Offline & Online Wouter de Vries jr, Emile Lancée, Piet van Helsdingen, Ton Borchert Dienstenmarketingmanagement Offline & online Drs. W. de Vries jr. Drs. E.F.J. Lancée

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

Marketing Management

Marketing Management Marketing Management Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 6 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 7 tot en met 12 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 13 tot en met 17 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Strategisch Management

Strategisch Management 07-01-2012 Strategisch Management Strategic management: the art & science of structurally and systematically discovering strategic options and formulating, implementing and evaluating cross-functional

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Innoveren met diensten biedt kansen!

Innoveren met diensten biedt kansen! Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys Colofon Wilt u meer

Nadere informatie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie

Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Hogere bedrijfswaarde door netwerkregie Karin Kleingeld, Alfred Griffioen Succesvol ondernemen vindt in toenemende mate plaats door samenwerking in netwerken en met partners. Standalone bedrijven zullen

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business

Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business 'Waardecreatie & innovatie in Business-to-Business' Op basis van:. 'Waardecreatie en innovatie in de industrie', van P. Matthyssens e.a., ISBN 90334 5531-5, Acco, Leuven, België. Strategische en Operationele

Nadere informatie

1 Human Resource Management in een publieke context

1 Human Resource Management in een publieke context 1 Human Resource Management in een publieke context Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte 1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over? Weer een boek over HRM?, is een logische vraag die waarschijnlijk

Nadere informatie

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar

Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar Van vastgoedeigenaar tot projectontwikkelaar 25 februari 2014 De gemeenschap van Zutphen streeft naar duurzaamheid en vanuit die gedachte in combinatie met herinvesteringen is vastgoedeigenaar Molkenboer

Nadere informatie

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen

Diensten marketing management. Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Diensten marketing management Wouter de Vries jr. Piet van Helsdingen Dienstenmarketingmanagement Dienstenmarketingmanagement Drs. W. de Vries jr. Drs. P.J.C. van Helsdingen Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Maakindustrie. Ontwikkelpaden voor servicebusiness

Maakindustrie. Ontwikkelpaden voor servicebusiness Maakindustrie Ontwikkelpaden voor servicebusiness Colofon Innovatie Zuid April 2013 Thema Maakindustrie: Ontwikkelpaden voor servicebusiness Samengesteld door Gerard Blom en Jac Goorden, Bicore Services

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

T.1 Economisch belang diensten

T.1 Economisch belang diensten Toelichting In deze toelichting gaat de Raad uitgebreider in op de informatie uit onderzoeken en interviews die is gebruikt bij de voorbereiding van het advies Diensten beter bedienen, innovatiebeleid

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers C. Veldhuis-Van Essen B. van der Linden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1075-3 Rapportnummer : A201334 Dit onderzoek is gefinancierd door het

Nadere informatie

Van een traditioneel business model naar een e-business model

Van een traditioneel business model naar een e-business model Van een traditioneel business model naar een e-business model Onderzoek naar de invloed van e-business procesinnovaties op het business model van een onderneming. Open Universiteit Nederland Faculteit

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

1 juli 2009. Ingrid van Prooijen I.D.vanProoijen@student.uu.nl. Begeleider Universiteit Utrecht

1 juli 2009. Ingrid van Prooijen I.D.vanProoijen@student.uu.nl. Begeleider Universiteit Utrecht 1 juli 2009 Ingrid van Prooijen I.D.vanProoijen@student.uu.nl Begeleider Universiteit Utrecht Begeleider SenterNovem Marko Hekkert Anne-Marie Bor Dankwoord Een rapport schrijven doe je nooit alleen. Ik

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie