Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen"

Transcriptie

1 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER

2 SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting... 4 Inleiding... 9 Onderzoeksresultaten Customer Centricity Insight Interaction Improvement Het volwassenheidsmodel Conclusies Verantwoording onderzoek

3 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Voorwoord Extremisme werkt! Allicht is het niet goed in politieke of religieuze hoek, maar in marketing ben ik voorstander van extremisme. Jammer genoeg zijn de meeste bedrijven niet extreem genoeg. Langzaam maar zeker komt een trend in beweging waarbij bedrijven beseffen dat ze de komende jaren moeten investeren in Customer Centricity om te blijven groeien. De voorbije jaren lag de klemtoon vooral op efficiëntie. Woorden als operational excellence scoorden hoog in de prioriteitenlijst van elke manager. Voor de meeste bedrijven zijn de limieten op dit vlak stilaan bereikt. De echt grote efficiëntieslagen zijn gemaakt, de optimalisatie heeft een lagere impact. De uitdaging van de komende tien jaar is die efficiëntie behouden, maar met een focus op de externe wereld in plaats van de interne organisatie. If your eyes are facing your boss, your ass is facing your customer, weet je wel... Organisaties als Carglass, Tomorrowland, Prêt-à-Manger, Schoenen Torfs, Zappos en nog vele anderen tonen stuk voor stuk aan dat extremisme in Customer Centricity kan leiden tot sterke financiële prestaties. Bij Zappos is dat onder andere een 365 dagen return policy. Bij Prêt-à-manger is dat een evaluatiesysteem gebaseerd op vriendelijkheid en bij Carglass is het de tapijtjes in de auto stofzuigen na het herstellen van de autoruit. Hoe extreem ben jij in je Customer Centricity? Prof. Steven Van Belleghem Eigenaar b-conversational 3

4 SAS White Paper Managementsamenvatting In vrijwel alle sectoren wordt de concurrentiestrijd heviger. De slag om de klant is in volle gang. Organisaties groot en klein moeten zich aanpassen aan de wensen en behoeftes van hun klanten. Die klant bepaalt namelijk het succes van het bedrijf. Veel organisaties willen hun klant centraal zetten, maar hoe dat in de praktijk gebeurt, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van SAS, onder 72 Nederlandse en Belgische organisaties. Doel van het onderzoek was de validatie van het door SAS gehanteerde Customer Centricity-model. Customer Centricity betekent de klant centraal stellen in zowel de bedrijfs visie op lange termijn als ook in de dagelijkse processen (zoals in de producten en diensten die worden aangeboden), in de manier waarop wordt gecommuniceerd en binnen de kanalen die worden gebruikt, met de bedoeling de relatie met de klant te versterken en tegelijkertijd de omzet te verhogen. Customer Centricity kent een drietal dimensies: customer experience (klantbeleving), customer value (klantwaarde) en customer lifecycle (klantlevenscyclus). Ruim driekwart van de respondenten erkent dat deze factoren belangrijk zijn om echt customer centric te worden. Een grote meerderheid van de organisaties (88%) zegt een goed beeld te hebben van wat Customer Centricity inhoudt. Customer Centricity gaat volgens hen over het luisteren naar de klanten en moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de dienstverlening aan de klant en het maximaliseren van value-for-money. Binnen organisaties worden de afdelingen marketing en sales wel gezien als de afdelingen die het eerst en het meest customer centric zijn georganiseerd. 81% van de respondenten geeft nog aan dat Customer Centricity nu met name bij marketing ligt. Tegelijkertijd vinden organisaties dat Customer Centricity een aangelegenheid is van het hele bedrijf en juist niet alleen van deze voor de hand liggende afdelingen. In de praktijk zien we dus een substantieel verschil tussen wat zou moeten en wat is. Bij Customer Centricity is de klant het middelpunt van alles. Belangrijk daarbij is het luisteren naar de klant. Dit luisteren bestaat uit het opbouwen van een klantprofiel, het in kaart brengen van klantgedrag en het volgen van gesprekken via sociale media dankzij het gebruiken en analyseren van beschikbare data. Data om kunnen zetten naar informatie vormt de basis voor relevante acties. Customer Centricity wordt door organisaties vooral ingezet bij bestaande klanten en minder om nieuwe klanten mee te werven. Organisaties zien als grootste voordeel van een customer centric organisatie dat de tevredenheid van bestaande klanten wordt bevorderd en daarmee samenhangend de klantloyaliteit. Slechts 6% 4

5 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen van de organisaties ziet het werven van nieuwe klanten als een van de grote voordelen van een customer centric organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat interactie met de beïnvloeders via sociale media geen doel op zich is. Hoewel het omgaan met sociale media bij veel organisaties hoog op de agenda staat, ziet nog geen twintig procent van de organisaties het als een groot voordeel van een customer centric aanpak om via dit kanaal de interactie met de klant op te kunnen zoeken en zo een relatie op te bouwen. Om meer customer centric te worden, concentreren organisaties zich allereerst op het inrichten van een customer centric bedrijfscultuur, daarna volgen het toepassen van een contactstrategie en integratie tussen on- en offline kanalen. Om de Customer Centricity bij organisaties te verbeteren, hanteert SAS de 3i s: (customer) Insight, (customer) Interaction, en (performance) Improvement. Bedrijven die beter scoren op deze drie gebieden zijn meer customer centric en aantoonbaar beter in staat concurrenten voor te blijven. Customer Insight gaat om het beter begrijpen van klanten en hun gedrag. Customer Interaction gaat over de juiste aanbiedingen kunnen doen, op het juiste moment, via het meest geschikte kanaal. Improvement richt zich op het meten van de marketinginspanningen en direct actie ondernemen op de resultaten en deze voortdurend verbeteren. Aan de hand van de 3I s Insight, Interaction en Improvement is binnen elk element (customer experience, customer value en customer lifecycle) onderzocht hoe organisaties hiermee omgaan. Customer experience Customer experience gaat om personalisatie: elke klant moet een beleving hebben die volledig aansluit bij zijn eigen behoeften en wensen over alle kanalen heen. Dit vraagt om integratie van data uit verschillende afdelingen en vanuit verschillende kanalen. Er liggen nog enorme kansen voor bedrijven op het gebied van customer experience. 87% van de respondenten vindt het een belangrijk onderdeel, maar het speelt zich nog vooral af op afdelingsniveau. Customer value Niet elke klant heeft dezelfde waarde. Sommige klanten zijn in potentie meer waard dan anderen. De potentiële waarde van een klant is minstens zo belangrijk als de huidige waarde. Iets minder dan de helft van de bedrijven realiseert zich dat. Om het optimale uit klanten te blijven halen is het van belang om ook naar de potentiële waarde te kijken. Toch baseert de meerderheid van de bedrijven zijn strategie en beleid op die actuele klantwaarde en niet op de potentiële waarde. 5

6 SAS White Paper Customer lifecycle Customer lifecycle management gaat over het relevant zijn en blijven voor een klant in de verschillende fasen die de klant doorloopt. Dankzij de kennis die over de klant is opgebouwd, weet een organisatie op het juiste moment in te spelen op wat op een bepaald moment belangrijk is. Relevant zijn en blijven voor de klant verhoogt de klantbinding en -loyaliteit. Customer lifecycle is vaak onderdeel van een segmentatie binnen marketing en communicatie. Daarbuiten wordt customer lifecycle management nog niet veel toegepast. Volwassenheidsmodel Een organisatie gaat op verschillende manieren met de drie dimensies van Customer Centricity om. Ze kunnen zich per dimensie op verschillende fasen van volwassenheid bevinden. Combinatie van de drie dimensies leiden tot een volwassenheidsmodel ten aanzien van Customer Centricity. 50% CUSTOMER CENTRICITY: gemiddelde = 5.0 Percentage van de bedrijven 40% 30% 20% 28% 43% CUSTOMER EXPERIENCE: gemiddelde = 5.6 CUSTOMER LIFECYCLE: gemiddelde = 4.6 CUSTOMER VALUE: gemiddelde = % 10% 10% 4% 0% Self-centric (score: 0-2) Ambitieus (score: 3-4) Lerend (score: 5-6) Ervaren (score: 7-8) Volwassen (score: 9-10) Mate van volwassenheid Figuur 1: Volwassenheidsmodel voor Customer Centricity We onderscheiden een vijftal fases: Self-centric: beperkte tot geen kennis van klanten en geen ambitie om customer centric te worden. Ambitieus: beperkte toegang tot kennis en middelen en, hoewel weinig ervaring, de ambitie om customer centric te worden. Lerend: lerend als het gaat om het toepassen van Customer Centricity en het gebruik van middelen op dit gebied, maar ervaring is beperkt tot een aantal afdelingen. Ervaren: uitgebreide ervaring in het gebruik van kennis en middelen op het gebied van Customer Centricity bij een groot aantal afdelingen. Volwassen: de filosofie van Customer Centricity is volledig geïntegreerd in de gehele organisatie. 6

7 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Het niveau van volwassenheid van de respondenten ten aanzien van Customer Centricity loopt uiteen van customer centric tot volwassen. Een grote meerderheid (meer dan 70%) is nog in de ambitie- of lerende fase op weg naar meer Customer Centricity. De algehele conclusie van het volwassenheidsmodel is dat de klanten ergens in het midden zitten (zie figuur 1). Bedrijven vinden zich op het gebied van customer experience het meest volwassen en op het gebied van customer lifecycle het minst. Groeien in Customer Centricity Elk bedrijf dat op weg is naar een volwassen manier van omgaan met Customer Centricity moet een aantal stappen zetten en maatregelen nemen om in een volgende fase te komen. Bedrijven ontwikkelen zich van Self-centric, via Ambitieus naar Lerend en vervolgens naar Ervaren en Volwassen. Rol van data Bij alle stappen die gezet moeten worden om een volwassen customer centric organisatie te worden, spelen data een essentiële rol. Bedrijven willen en moeten hun kennis van de klant en zijn gedrag vergroten door gebruik te maken van zowel interne als externe gegevens, transactiedata zowel als sociale media gedragingen. Voor het optimaal bedienen van de klant is het daarom essentieel te beschikken over actuele en correcte gegevens over de klant en zijn gedrag. Liefst in real-time. Real-time verzameling van klantgedrag-data wordt dan ook gezien als cruciaal voor een customer centric organisatie. Meer dan twee derde van de respondenten (67%) kwalificeert dit als heel belangrijk. Een meerderheid is op dit moment echter niet in staat om real-time actie te ondernemen naar aanleiding van real-time inzichten en informatie, maar 31% is wel bezig met maatregelen om dit in de toekomst te doen. Conclusies Organisaties in België en Nederland erkennen het belang van Customer Centricity en zien dit als een aandachtsgebied voor de gehele organisatie en niet alleen voor marketing. Tegelijkertijd loopt het niveau van volwassenheid van de respondenten ten aanzien van Customer Centricity uiteen van Self-centric tot Volwassen, met een grote meerderheid (meer dan 70%) nog in de ambitie- of lerende fase. Elk bedrijf dat op weg is naar een volwassen Customer Centricity moet een aantal stappen zetten en maatregelen nemen om in een volgende fase te komen. Om tot een hoger niveau van Customer Centricity te komen is meer kennis nodig op drie gebieden: klantinzicht (Insight), kennis over interactie (Interaction) en kennis van mogelijke verbeteringen (Improvement). Kijkend naar de drie elementen die samen de Customer Centricity van een organisatie bepalen, customer experience, customer value en customer lifecycle, dan valt op dat bedrijven zich op het gebied van customer experience het meest volwassen vinden en op het gebied van customer lifecycle het minst. 7

8 SAS White Paper Bij alle stappen die gezet moeten worden om een volwassen customer centric organisatie te worden, spelen data een essentiële rol. Voor het optimaal bedienen van de klant is het essentieel te beschikken over actuele en correcte gegevens over zijn gedrag. Liefst in real-time. Veel bedrijven zijn nog op weg naar meer Customer Centricity en het goede nieuws is dat er voor de meeste nog volop ruimte is om zich te ontwikkelen van Self-centric, via Ambitieus en Lerend, naar Ervaren en Volwassen. Het ontwikkelen van een luistergerichte cultuur en een 360-graden klantbeeld van de klant op basis van actuele data zijn daarbij essentieel. 8

9 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Inleiding In vrijwel alle sectoren zien we de concurrentiestrijd toenemen. Organisaties willen marktaandeel vergroten en de slag om de klant is in volle gang. Organisaties groot en klein moeten zich aanpassen aan de wensen en behoeften van hun klanten. Die klant bepaalt namelijk het succes van het bedrijf. Organisaties die niet in staat zijn te voldoen aan de verwachtingen van de klant zullen de moordende concurrentiestrijd niet overleven, laat staan winnen. Hoewel de traditionele marketing het jaren heeft gedaan met de vier P s van de marketing mix (product, plaats, prijs en promotie) en diverse variaties daarop, komt in de snel veranderende wereld van nu de afnemer steeds meer centraal te staan. De vier P s zijn namelijk niets waard zonder de hoofdletter K van Klant. Veel organisaties willen hun klant centraal zetten, maar hoe dat in de praktijk gebeurt, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dit blijkt uit een onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van SAS, onder 72 Nederlandse en Belgische organisaties. In het onderzoek is gekeken in welke fase organisaties zich bevinden op het gebied van Customer Centricity, met daar binnen de dimensies customer experience (klantbeleving), customer value (klantwaarde) en customer lifecycle, (klantlevenscyclus). Aan de hand van de 3I s, Insight, Interaction en Improvement, is binnen elk element onderzocht hoe organisaties hiermee omgaan. Ook is onderzocht hoe organisaties groeien richting een meer customer centric manier van werken. Daarnaast is er gekeken wat de rol van data binnen dit proces is. Doel van het onderzoek was het Customer Centricity model te valideren. Dit model wordt door SAS gebruikt om klanten te helpen tot een meer customer centric benadering. 9

10 SAS White Paper Onderzoeksresultaten Customer Centricity Binnen het onderzoek is er gewerkt met de volgende definitie van Customer Centricity: Customer Centricity betekent de klant centraal stellen in zowel de bedrijfs visie op lange termijn als ook in de dagelijkse processen (zoals in de producten en diensten die worden aangeboden), in de manier waarop wordt gecommuniceerd en binnen de kanalen die worden gebruikt, met de bedoeling de relatie met de klant te versterken en tegelijkertijd de omzet te verhogen. Customer Centricity kent een drietal dimensies: customer experience (klant beleving), customer value (klantwaarde) en customer lifecycle (klantlevenscyclus). Customer experience is de som van alle ervaringen en interacties van een klant met een bedrijf, zowel online als offline. Customer value is de totale waarde van een klant, zowel de huidige als de potentiële waarde, zowel direct als indirect (de mate waarin de klant het bedrijf aanbeveelt en zijn mate van invloed, bijvoorbeeld op sociale media). Customer lifecycle is de (natuurlijke) evolutie van een klant in zijn relatie met de leverancier. Deze wordt bepaald door aspecten die verband houden met zijn/haar behoeften (levensstadia, levensstijl) en de (historische) relatie met het bedrijf en de ontwikkelingen daarin. Customer Lifecycle Customer Centricity Customer Experience Customer Value Figuur 2: Customer Centricity model 10

11 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen De praktijk Organisaties die hun klant centraal zetten zijn over het algemeen succesvoller. Dit uitgangspunt staat aan de basis van veel activiteiten waar ondernemingen op focussen. Een grote meerderheid van de organisaties (88%) zegt een goed beeld te hebben van wat Customer Centricity inhoudt. Customer Centricity gaat volgens hen over het luisteren naar de klanten en moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de dienstverlening aan de klant, het maximaliseren van value-for-money. De klant is het middelpunt van alle activiteiten, geven verschillende respondenten aan. Voor 90% van de organisaties betekent het belang van Customer Centricity, het luisteren naar klanten en het maximaliseren van value-for-money. 81% van de respondenten geeft aan dat Customer Centricy met name bij marketing ligt. Customer Centricity is echter tè belangrijk en tè breed om alleen bij marketing te beleggen. Het is een manier van denken en werken die door de hele organisatie is verweven. Het moet een onderdeel zijn van de gehele bedrijfscultuur. Onder de respondenten overheerst een positief gevoel: twee derde van de organisaties gelooft dat het duidelijk op weg is om een meer customer centric organisatie te worden, terwijl vier van de tien denken het beter te doen dan de concurrentie. Op de vraag in hoeverre organisaties van zichzelf vinden dat zij customer centric zijn, blijkt dat 9% aangeeft hun klant nog helemaal niet centraal te stellen. Ongeveer evenveel organisaties, 8%, vindt dat ze dat wel doen. De meeste bedrijven (83%) zien zich dus als gedeeltelijk customer centric. Is de onderneming waar u voor werkt customer centric georganiseerd? 4% 4% 24% 24% 17% 8% 10% 6% 3% Zeker, in alle afdelingen Helemaal niet, in geen enkele afdeling Figuur 3 Naar aanleiding van de vraag Welke afdelingen binnen uw bedrijf zijn (relatief) customer centric georganiseerd? zien we het volgende beeld: binnen organisaties worden de afdelingen marketing en sales wel gezien als de afdelingen die het eerst en het meest customer centric zijn georganiseerd. Tegelijkertijd vinden organisaties dat Customer Centricity een aangelegenheid is van het hele bedrijf en juist niet alleen van deze voor de hand liggende afdelingen. 10% ziet dit als iets voor marketing en sales alleen. In de praktijk zien we dus een substantieel verschil tussen wat zou moeten en wat is. 11

12 SAS White Paper Welke afdelingen binnen uw bedrijf zijn (relatief) customer centric georganiseerd? Marketing & Communicatie Sales 73% 81% Directie 50% Research & Development Figuur 4 Om daadwerkelijk de klant centraal te zetten is het van belang een compleet (360-graden) klantbeeld te hebben. Dit gaat veel verder dan alleen op afdelingsniveau klantgegevens te verzamelen. Dit houdt in dat elk klantcontact, via website, , sociale media of in- of outbound calls wordt vastgelegd, zodat deze informatie gebruikt kan worden als input voor customer experience, customer lifecycle en je de customer value kunt bepalen. Bij Customer Centricity is de klant het middelpunt van alles. Belangrijk daarbij is het luisteren naar de klant. En dit gaat verder dan enkel observeren. Dit luisteren bestaat uit het opbouwen van een klantprofiel en het in kaart brengen van klantgedrag, het volgen voor gesprekken via sociale media dankzij het vastleggen, integreren en analyseren van de beschikbare data. Data om kunnen zetten naar informatie vormt de basis voor relevante acties. Het belang van customer experience, customer value en customer lifecycle bij Customer Centricity Gerelateerd aan het conceptuele Customer Centricity -model is er gekeken naar het belang van de individuele componenten: hoe belangrijk zijn customer experience, customer value en customer lifecycle nu om echt customer centric te worden? Ruim driekwart van de organisaties vindt alle drie de categorieën belangrijk tot heel belangrijk, waarbij customer experience het hoogst scoort: Figuur 5 Personeel & HR 31% Belangrijk 19% 30% 46% 39% Hoe belangrijk is de rol van de drie dimensies van Customer Centricity om een customer centric onderneming te worden? Customer experience Customer value Customer lifecycle Heel belangrijk 69% 46% 44% 360-graden klantbeeld Het verhogen van betrokkenheid en loyaliteit draait om inzicht in je klant. Dat inzicht bestaat uit een 360-graden klantbeeld dat is opgebouwd uit beschikbare klantinformatie en klantgedrag. Ook moet alle communicatie per klant beschikbaar zijn, inclusief reacties. Op basis van de bestaande klantdata, die overigens kwalitatief gezien in orde en betrouwbaar moet zijn, kunnen volgende stappen genomen worden. Klantgedrag staat aan de basis van segmentaties en zegt iets over hoe iemand leeft; wanneer geeft hij wat uit en aan wat. Klantinzicht kan daarnaast gebruikt worden voor het voorspellen van klantgedrag: Wat is de kans dat iemand iets koopt, ergens op reageert en welk kanaal gebruikt? Het gaat ook om de customer journey, want de klant gebruikt voor elk onderdeel van zijn klantreis verschillende kanalen voor andere doeleinden. Inzicht in hoe deze kanalen gebruikt worden en welke behoeften vervuld worden, helpt een bedrijf om de klantbetrokkenheid te vergroten en uiteindelijk de aankoop van een product te garanderen. Mieke De Ketelaere, Regional Specialist Customer Intelligence, SAS 12

13 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Drijfveren achter Customer Centricity Customer Centricity wordt door organisaties vooral ingezet op bestaande klanten en minder om nieuwe klanten mee te werven. Organisaties zien als grootste voordeel van een customer centric organisatie dat de tevredenheid van bestaande klanten wordt bevorderd en daarmee samenhangend de klantloyaliteit. Zo ziet ruim tachtig procent klantloyaliteit als een van de grootste voordelen van een customer centric benadering. De sterke focus op het behouden van klanten in een economisch uitdagend klimaat kwam ook tijdens het kwalitatieve onderzoek (zie onderzoeksverantwoording) naar voren. Wat zijn de vijf grootste voordelen van een echt customer centric onderneming worden? Loyaliteit van bestaande klanten vergroten Tevredenheid van bestaande klanten vergroten Product-/dienstenaanbod optimaliseren Nieuwe klanten aantrekken Actieve interactie met de klanten aangaan Effectiever communiceren Inkomsten verhogen Meer producten/diensten verkopen Rendement van marketinginvesteringen optimaliseren Actieve interactie aangaan via invloedrijke kanalen Antwoord op concurrenten die meer customer centric worden Prijsstelling optimaliseren 31% 50% 24% 40% 8% 56% 6% 47% 10% 43% 4% 42% 8% 35% 4% 21% 22% 4% 15% 19% 8% Anders Sterkste voordeel Sterk voordeel (2 5) Figuur 6 Slechts 6% van de organisaties ziet het werven van nieuwe klanten als een van de grote voordelen van een customer centric organisatie. Dit is opmerkelijk laag. De customer lifecycle van een klant begint eigenlijk al voordat de klant (opnieuw) geworven is. Een klantspecifieke aanpak door bijvoorbeeld het doen van relevante aanbiedingen, via het juiste kanaal op het juiste moment, kan het verschil maken voor de klant om klant te worden. Het hebben van de juiste kennis, vaardigheden, een 360-graden klantbeeld en het herkennen van klanten over alle kanalen heen, worden gezien als belangrijkste instrumenten om customer centric te ondernemen. 13

14 SAS White Paper Bij een customer centric benadering is interactie met de beïnvloeders via sociale media geen doel op zich. Het omgaan met sociale media staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Toch ziet nog geen twintig procent van de organisaties het als heel groot voordeel van een customer centric aanpak om via dit kanaal de interactie op te zoeken met hun klanten en via sociale media een relatie op te bouwen. Het interpreteren van gesprekken die op sociale media plaatsvinden, ziet maar 18% als zeer belangrijk. Dit is opmerkelijk omdat bijna negentig procent aangeeft dat het hebben van een 360-graden klantbeeld belangrijk tot zeer belangrijk voor hen is. Hierbij speelt het kunnen interpreteren en integreren van gesprekken die zich afspelen op sociale media ook een rol. Het is technologisch mogelijk om deze informatie vast te leggen, te analyseren en te integreren, maar voor veel organisaties nog geen (dagelijkse) praktijk. Kunt u voor elk van de volgende acties aangeven in welke mate ze belangrijk is om uw onderneming meer customer centric te maken? Over de juiste vaardigheden beschikken Volledig inzicht van de klant Uw klanten via alle kanalen herkennen Toepassen contactstrategie Toegang tot klantgegevens 51% 40% 6% 1% 43% 44% 8% 3% 49% 39% 10% 1% 39% 44% 14% 1% 42% 39% 17% 1% Toegang tot analytische instrumenten 32% 49% 15% 3% Bedrijfscultuur veranderen Reageren op klantgedrag via alle kanalen Interpreteren van sociale media 54% 21% 15% 7%3% 29% 43% 24% 4% 18% 42% 26% 13% 1% Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet erg belangrijk Volstrekt onbelangrijk Figuur 7 Op dit moment concentreren organisaties zich vooral op het inrichten van een customer centric bedrijfscultuur om als bedrijf meer customer centric te worden. 54% geeft aan hiermee bezig te zijn en dit als belangrijkste actie te zien. Gevolgd door het beschikken over de juiste vaardigheden (51%) en klanten via alle kanalen herkennen (49%). 14

15 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Insight Interaction Improvement Om de Customer Centricity te verbeteren, hanteert SAS de 3i s: (customer) Insight, (customer) Interaction, en (performance) Improvement. Bedrijven die beter scoren op deze drie gebieden zijn duidelijk meer customer centric en aantoonbaar beter in staat hun concurrenten voor te blijven. Customer Insight gaat om het beter begrijpen van klanten en hun gedrag. Identificeren van klanten, beter begrijpen van gedrag en waarde, het onderscheiden van segmenten en identificeren van voorkeuren voor acties, producten, kanalen. Customer Interaction gaat over het doen van de juiste actie of aanbiedingen, op het juiste moment, via het meest geschikte kanaal, met de ideale klant. Improvement richt zich op het meten van de marketinginspanningen, direct actie ondernemen op de resultaten en deze voortdurend verbeteren. Continu leren van elke interactie over kanalen heen en de resultaten snel gebruiken om acties te verfijnen. Customer experience Het Customer Centricity-model bestaat uit drie dimensies. De eerste is customer experience (klantbeleving). Onder customer experience verstaan we de som van alle ervaringen of interacties van een klant met een bedrijf, zowel online als offline. Bijna zeventig procent van de organisaties geeft aan het meten van de customer experience als een heel belangrijk element te zien op weg naar meer Customer Centricity en hier ook structureel aandacht aan te besteden. Slechts drie procent doet hier helemaal niets aan. Meten van customer experience 69% 18% 6% 4% 3% Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet erg belangrijk Volstrekt onbelangrijk Customer experience : Het totaal van alle ervaringen of interacties die een klant met een onderneming heeft via online en offline contactpunten Figuur 8: Dimensies Customer Centricity: customer experience Insight 27% zegt al op substantiële schaal verschillende informatiebronnen te combineren om tot één beeld van de klant te komen. 29% van de organisaties zegt customer experience te begrijpen en geheel of grotendeels te integreren en toe te passen. 15

16 SAS White Paper Interaction Customer experience komt vooral neer op het personaliseren van communicatie, productprijzen en producten. 34% geeft aan gepersonaliseerd te communiceren naar personen en/of segmenten. 30% geeft aan dit ook toe te passen bij prijzen, promoties en deals. Improvement Als het gaat om het structureel verbeteren van de customer experience zegt 26% van de organisaties deze activiteit geheel of grotendeels geïntegreerd te hebben en toe te passen. In welke mate is uw onderneming betrokken bij de volgende aspecten die verband houden met de customer experience? INSIGHT INTERACTION IMPROVE- MENT Inzicht in ervaring van klant met producten/processen/diensten/interacties Verschillende informatiebronnen combineren om volledig klantprofiel te krijgen Communicatie naar klant of segmenten personaliseren Product-/dienstenaanbod naar klant of segmenten personaliseren Prijzen/promoties/voorstellen naar klant of segmenten personaliseren Customer experience verbeteren Figuur 9 5% 24% 35% 19% 10% 7% 5% 22% 38% 4% 24% 43% 22% 42% Conclusies: customer experience Er liggen nog enorme kansen voor bedrijven op het gebied van customer experience. 87% van de respondenten vindt het belangrijk, maar het speelt zich nog vooral op afdelingsniveau af. Daardoor is interactie met de klant vanuit een 360-graden klantbeeld onmogelijk. Klantdata vanuit verschillende afdelingen integreren en analyseren biedt daadwerkelijk klantinzicht en maakt het mogelijk om relevante interacties met de klant aan te gaan. Klantinteracties en -gedrag vanuit verschillende kanalen integreren en hierop direct kunnen reageren met passende aanbiedingen geeft een klant een optimale 19% 15% 19% 6% 10% 6% 28% 33% 21% 7% 5% 8% 6% 5% 25% 31% 22% 14% 3% 4% Onze kennis hierover is beperkt of onbestaand We hebben hier enige kennis over, maar geen ambitie We beschikken over de nodige kennis, instrumenten en ambitie, maar hebben geen praktische ervaring We hebben enige ervaring en de nodige instrumenten, maar het is beperkt tot bepaalde afdelingen We hebben veel ervaring en de juiste instrumenten en er wordt mee gewerkt in heel wat afdelingen We hebben dit volledig geïntegreerd en geautomatiseerd in onze hele onderneming 4% 8% Marktplaats.nl Een goed voorbeeld van een bedrijf dat sterk inzet op klantbeleving is Marktplaats.nl, met 6,5 miljoen unieke bezoekers per maand de een na grootste site van Nederland. Marktplaats.nl zet SAS Analytics in om op basis van gedetailleerd inzicht in klantgegevens en aankoopgedrag de klantbenadering optimaal in te richten. De juiste aanbieding op het juiste moment zorgt direct voor een positieve klantervaring. Het is ons doel bezoekers precies die informatie en producten te bieden waarnaar ze echt op zoek zijn, vertelt Natasha Zharinova, Finance Director van Marktplaats.nl. De gebruikerservaring staat centraal bij alles wat we doen. Met SAS halen we zinvolle inzichten uit grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens en verbeteren we zo onze dienstverlening aan klanten en adverteerders. Marktplaats.nl gebruikt de verzamelde data om bezoekers gericht advertenties aan te bieden, op het juiste moment en in het juiste umfeld, ook via mobiele apparaten en via sociale media zoals Facebook. Doordat we wel twee tot drie lagen de diepte in gaan, zijn we in staat om het gedrag van onze bezoekers ook daadwerkelijk beter te begrijpen en hierop in te spelen. We kijken naar patronen van zowel koop- als verkoopgedrag. Klanten die bijvoorbeeld zoeken in categorieën waarin kinderkleding wordt verkocht, groeperen wij in het segment ouders. Op basis van de kledingmaten waarin zij zoeken, stellen wij de leeftijd van hun kind vast. Met deze informatie in de hand sturen wij hen, als zij er prijs op stellen, regelmatig passende aanbiedingen. 16

17 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen customer experience. Data kan uit verschillende bronnen komen zowel intern als extern en gestructureerd of ongestructureerd. Via elk kanaal relevant en op dezelfde manier communiceren, verhoogt het positieve gevoel van de klant naar de organisatie. Dit werkt positief door op klantloyaliteit en de kans dat een klant gebruikt maakt van bepaalde aanbiedingen. Customer Value De tweede dimensie is customer value. Dit is de totale waarde van een klant, zowel de huidige als de potentiële waarde, zowel direct als indirect. Indirect is de mate waarin de klant zijn invloed aanwendt op sociale media of de mate waarin een klant een bedrijf aanbeveelt en de impact die dat heeft. Het meten van de customer value wordt door 46% van de bedrijven als heel belangrijk gezien en ook structureel aangepakt. Slechts 2% doet er niets aan. Het segmenteren van klantgroepen is de meest voorkomende en meest ingezette activiteit als het om customer value gaat. Meten van customer value 46% 31% 15% 6% Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet erg belangrijk Volstrekt onbelangrijk Customer value : De totale waarde van een klant, zowel huidige als potentiële waarde, zowel rechtstreeks als indirect (aanbevelingswaarde zoals mond-tot-mondreclame, invloed van sociale media) Figuur 10: Dimensies Customer Centricity: customer value Insight 34% van de bedrijven geeft aan goed inzicht te hebben in de huidige waarde van de klant. Voor de potentiële waarde is dit een stuk lager. Minder dan een kwart van de organisaties heeft dat inzicht. Ook is het structureel meten van sociale media invloed van een klant, als maatstaf voor de referral value de waarde van een doorverwijzing van een klant met 21% relatief laag. Interaction 21% van de respondenten geeft aan over voldoende kennis te beschikken over de mate van aanbeveling door klanten. 8% geeft aan kennis te hebben over de invloed die klanten via sociale media hebben. 24% doet hier helemaal niets mee. Improvement Segmentatie wordt als belangrijkste toepassing gezien in relatie tot customer value. 46% geeft aan dit toe te passen in een groot deel van de organisatie tot de gehele organisatie. En hier ook de juiste tools voor beschikbaar te hebben. 17

18 SAS White Paper Als het gaat om het voorspellen van toekomstig gedrag (bijvoorbeeld klantverloop) maakt 27% van de organisaties structureel gebruik van technieken die hiervoor op de markt beschikbaar zijn. 19% zegt hier nog nauwelijks kennis van te hebben. In welke mate is uw onderneming betrokken bij de volgende aspecten die verband houden met de customer value? INSIGHT INTERACTION IMPROVEMENT Figuur 11 Conclusies: customer value Niet elke klant heeft dezelfde waarde. Sommige klanten zijn in potentie meer waard dan andere klanten. Wanbetalers of koopjesjagers (mensen die bijvoorbeeld steeds weer een nieuw contract aangaan om een gratis welkomgeschenk te ontvangen) zijn over het algemeen dure klanten. Zij kunnen voor een organisatie uiteindelijk meer geld kosten dan dat ze opleveren. Organisaties spelen hier op in door specifieke aanbiedingen te doen aan bepaalde klanten of klantsegmenten. Klantwaarde bepalen begint bij klantinzicht. De potentiële waarde van een klant is minstens zo belangrijk als de huidige waarde. Iets minder dan de helft van de bedrijven realiseert zich dat. Op basis van de huidige gegevens die een organisatie van een klant heeft, worden voorspellingen gedaan over de potentiële waarde van de klant. Hierop kan een bedrijf inspelen en zo het optimale uit de relatie blijven halen. Een meerderheid van de bedrijven baseert zijn strategie en beleid op die actuele klantwaarde en niet op de potentiële waarde. Bedrijven geven aan het erg moeilijk te vinden inzicht in de potentiële waarde te krijgen omdat er veel factoren moeten worden meegenomen. 18 Inzicht in huidige customer value Inzicht in potentiële customer value Evalueren van invloed van klant op sociale media Evalueren van aanbeveling door klant Voorspellen van toekomstig klantgedrag Segmenteren van klanten 8% 26% 26% 5% 18% 22% 3% 5% 28% 8% 13% 26% 7% 20% 22% 29% 18% 31% 24% 21% 11% 21% 8% 6% 11% 24% 13% 13% 14% 19% 17% 29% 22% 21% 7%4% Onze kennis hierover is beperkt of onbestaand We hebben hier enige kennis over, maar geen ambitie We beschikken over de nodige kennis, instrumenten en ambitie, maar hebben geen praktische ervaring We hebben enige ervaring en de nodige instrumenten, maar het is beperkt tot bepaalde afdelingen We hebben veel ervaring en de juiste instrumenten en er wordt mee gewerkt in heel wat afdelingen We hebben dit volledig geïntegreerd en geautomatiseerd in onze hele onderneming ABN AMRO ABN AMRO: Onze grootste uitdaging is het winnen van het vertrouwen van de klant. ABN AMRO zit in de top 3 banken in Nederland. Binnen de afdeling Marketing Particulieren heeft men gereorganiseerd om meer klantgericht te worden. In plaats van een focus op producten wil Particulieren meer uitgaan van de klant. ABN AMRO heeft zes klantsegmenten gedefinieerd en heeft multidisciplinaire teams opgezet om met elk segment te werken. Daarnaast is Marketing Particulieren begonnen met een aantal nieuwe instrumenten om data beter te meten en te verzamelen om zo het c am pagne - beheer en de workflow te verbeteren. Oscar Ritsma, Business Project Manager CRM en Barry de Groot, Hoofd Database Marketing ABN AMRO zeggen hierover: Marketing heeft al heel wat veranderingen ondergaan. Zo zijn we naar trigger- of eventbased marketing overgeschakeld en beginnen we in onze communicatie veel vaker over service, terwijl we voorheen vooral over producten spraken. Customer value is voor ABN AMRO heel belangrijk en het bedrijf kijkt daarbij niet alleen naar de huidige waarde van een klant maar ook naar de potentiële lifetime value. De waarde die een klant kán krijgen is heel bepalend. Daarom werken we ook structureel aan en met jongeren als doelgroep: zij zijn nu weinig waard, maar hebben wel veel potentieel. De KPI s binnen Marketing Particulieren zijn ondertussen aangepast aan de nieuwe customer centric filosofie. We blijven hier hard aan werken. Idealiter worden klantentevredenheids-kpi s in elke afdeling toegepast. Bij IT kan dat dan zijn of een systeem werkt, en bij kantoren kunnen het scores zijn van een klanttevredenheidssurvey. Voor ons is de grootste uitdaging het winnen van het vertrouwen van de klant.

19 Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Hoewel de klantwaarde voor veel bedrijven op dit moment een feitelijke waarde is, gebaseerd op de daadwerkelijke aankopen of aankopen van vergelijkbare klanten, beginnen de eerste organisaties te beseffen dat referral value belangrijk is. Dit is echter nog geen gemeengoed. Customer lifecycle De derde dimensie is customer lifecycle (klantlevenscyclus). Onder customer lifecycle verstaan we de fasen die je relatie met je klant doorloopt. Deze evolutie wordt bepaald door één of meerdere aspecten die verband houden met de behoeften van de klant, zoals levensstadia, levensstijl of de relatie met het bedrijf. Het structureel meten en in kaart brengen van de customer lifecycle wordt door 44% van de bedrijven structureel en integraal gedaan. Nog eens 46% geeft aan daar brede ervaring mee te hebben. In totaal geeft 90% aan het goed in kaart te hebben. Meten van customer lifecycle 44% 46% 4% 3% Heel belangrijk Belangrijk Neutraal Niet erg belangrijk Volstrekt onbelangrijk Customer life cycle : De (natuurlijke) evolutie van een klant onder invloed van één of meerdere aspecten die samenhangen met diens behoeften (levensfasen, levensstijl en relatie tot de onderneming) Figuur 12: Dimensies Customer Centricity: customer lifecycle Insight Een minderheid van de respondenten geeft aan inzicht te hebben in de verschillende lifecycles van klanten. 22% zegt dit ook daadwerkelijk door de hele organisatie te hebben geïntegreerd. Inzicht in de verschillende fasen van een levenscyclus is zelfs nog lager. 18% geeft aan hier op een structurele manier mee bezig te zijn. Interaction Een vijfde van de ondervraagden werkt aan het maximaliseren van klantloyaliteit. Het aanpassen van salesacties aan levenscyclus wordt door bijna een kwart gedaan. 14% heeft structureel ervaring met het maximaliseren van de winst door in te spelen op de levenscyclus van een klant. Improvement 18% van de bedrijven stelt actief een roadmap op met concrete acties voor customer lifecycle management. En met 13% is het toekomstgericht plannen voor toekomstige uitdagingen bij iedere fase in de levenscyclus nog nauwelijks toegepast. 21% geeft zelfs aan hier nog helemaal niet mee bezig te zijn. 19

20 SAS White Paper In welke mate is uw onderneming betrokken bij de volgende aspecten die verband houden met de customer lifecycle? INSIGHT INTERACTION IMPROVEMENT Inzicht in de verschillende stadia Inzicht in de verschillende customer life cycles Maximaliseren van rentabiliteit van klant in elk stadium Maximaliseren van loyaliteit van klant in elk stadium Aanpassen communicatie op elk stadium Aanpassen verkoopacties op elk stadium Uitwerken roadmap met concrete acties Voorspellen van toekomstige uitdagingen voor elk stadium Figuur 13 7% 11% 33% 8% 14% 25% 6% 14% 29% 5% 13% 24% Conclusies: customer lifecycle Customer lifecycle management gaat over het relevant zijn en blijven voor een klant in de verschillende fasen die de klant doorloopt. Op basis van inzicht in de klant kan een organisatie op het juiste moment inspelen op wat op dat moment belangrijk is voor de klant. Dus niet alleen inspelen op de huidige fase waarin een klant zich bevindt, maar ook de volgende fase voorspellen. Relevant zijn en blijven voor de klant verhoogt klantbinding en -loyaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties nog weinig gebruik maken van customer lifecycle management. 30% 28% 28% 29% 7% 8% 14% 6% 8% 25% 31% 11% 19% 7% 11% 15% 21% 13% 5% 19% 28% 24% 10% 14% 8% 15% 28% 19% 11% 18% 3% 10% 21% 29% 18% 19% Onze kennis hierover is beperkt of onbestaand We hebben hier enige kennis over, maar geen ambitie We beschikken over de nodige kennis, instrumenten en ambitie, maar hebben geen praktische ervaring We hebben enige ervaring en de nodige instrumenten, maar het is beperkt tot bepaalde afdelingen We hebben veel ervaring en de juiste instrumenten en er wordt mee gewerkt in heel wat afdelingen We hebben dit volledig geïntegreerd en geautomatiseerd in onze hele onderneming Sanoma Media Sanoma Media is een cross mediaal bedrijf waar offline (tijdschriften) en online (Sanoma Digital) geïntegreerd zijn. Het optimaal inspelen op de behoefte van klanten heeft daarbij alle aandacht. De database bevat gegevens uit diverse bronnen, vanuit tijdschriften, maar ook vanuit Sanoma Digital. Consumenten gebruiken steeds meer media, door elkaar en naast elkaar, om in hun behoefte aan informatie te voorzien. En het publiek is niet langer passief afnemer, maar actief leverancier. Klanten die hun abonnement opzeggen biedt Sanoma Media een alternatief aan, ook wel het next best offer genoemd, dat past bij hun profiel. Een klant kan bijvoorbeeld opzeggen vanwege het doorgroeien naar een volgende levensfase. Het bedrijf kan op basis van analytische modellen het gedrag van klanten voorspellen en hierop inspelen met relevante aanbiedingen. Aan de hand van een zo compleet mogelijk klantbeeld, opgebouwd uit verschillende databronnen, bepaalt het wat het next best offer is. 20

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Het belang van de juiste VoC mentaliteit

Het belang van de juiste VoC mentaliteit CUSTOMER EXPERIENCE Het belang van de juiste VoC mentaliteit Gerrit Piksen & Ernst Kruize 1 Van gut naar goed De tijd dat je als marketeer niet meer weet welke 50% van je marketingbudget verkeerd is besteed,

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Klanten in het middelpunt van de business?

Klanten in het middelpunt van de business? Klanten in het middelpunt van de business? Verzekeraars laten grote kansen liggen op het gebied van automatisering Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars

Nadere informatie

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing 2 3 Op het juiste moment met het juiste aanbod via het jusite kanaal bij de juiste klant Egbert Jan van Bel Ed Sander Redactie Auke

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 1 - Doelgroepen 1. Het belang van doelgroepen segmenteren en selecteren De ene klant is kansrijker en waardevoller

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie