Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 8 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 8 november 2011"

Transcriptie

1 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 8 november 2011 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - A. de Winter - G. ter Steege - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling notulen. De notulen van de vergadering van 1 november 2011 worden vastgesteld. Uitnodigingen: - Veenkoloniaal Museum, Winkler Prinsdag op zondag 13 november GGD Groningen, GGDinformatiebijeenkomst op woensdag 16 november Geluk, aftrap van Geluk, Tsjechov in de Veenkoloniën op vrijdag 18 november Zal door wethouder De Winter worden bijgewoond. Zal door wethouder De Winter worden bijgewoond. Ingekomen stukken en mededelingen: - Aandachtspunten actielijst/toezeggingenlijst gemeenteraad van 27 oktober dhr. Primee inzake niet aan toezeggingen voldoen. Besproken. Te berichten dat Bureau Openbare Werken zal onderzoeken of het aanbrengen van graskeien in de berm langs een gedeelte van het Westeind een goede oplossing kan zijn. Pagina 1 van 5

2 - Brief Dorpsraad Zuidbroek inzake het plaatsen van een aantal kerstbomen in Zuidbroek. - Brief Stichting Welzijn Menterwolde inzake bezwaarschrift subsidieaanvraag. - Brief Rabobank inzake KoopstromenMonitor. - Brief B&W Appingedam inzake financiële onderbouwing RUD. - CNV Vakcentrale inzake bestuursakkoord wijzigingen van de Wet Werk en Bijstand. - Europaservicepunt inzake samenwerkingsovereenkomst en vrijwaringsovereenkomst. - Proventive, security & riskmanagement inzake veiligheid van publieke bestuurders. - Attero energiek met milieu inzake petitie vrije keuze scheiding kunststoffen. - Besluitenlijst van de DB-vergadering Streekraad Oost Groningen dd 20 oktober Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering Vereniging van Groningen Gemeenten 16 november Dorpsraad mede te delen dat niet zal worden overgegaan tot het plaatsen van kerstbomen in het centrum van Zuidbroek. Besproken. College handhaaft het standpunt dat één RUD moet worden geformeerd met tenminste 1 nevenvestiging.waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor een zgn. openbaar lichaam. Tevens wordt kennisgenomen van het feit dat de provincie heeft laten weten dat de besluitvorming over de vorming van een RUD is verdaagd. Europaservicepunt uit te nodigen voor een toelichting ten overstaan van het college van b&w over de diensten die zij kunnen bieden. Besproken en voor kennisgeving aannemen. Besproken en voor kennisgeving aannemen. De burgemeester en wethouder Siersema zullen de Algemene Ledenvergadering bijwonen. Pagina 2 van 5

3 - MT-verslag dd 26 oktober G.S. besluitenlijst nr. 34. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Brandweer Doormelden brandalarm naar alarmcentrale van de brandweer, Kindercentrum Poko Loko, De Vennen 2 te Zuidbroek. Grondgebiedzaken: Aanschaf scooter voor de BOA s. Horecabedrijf op het perceel Kerkstraat 19 te Muntendam. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieopzet Woningbouw Burg. Venemastraat Meeden. Het voorliggende concept voor het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van b&w geeft het college geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld. Het reglement ter inzage te leggen van de raad. Aan Kindercentrum Poko Loko te Zuidbroek tot 1 juli 2012 ontheffing te verlenen van de verlichting tot het doormelden van brandalarm naar de alarmcentrale van de brandweer op voorwaarde dat het brandalarm wordt doorgemeld naar een particuliere alarmcentrale. Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken over te gaan tot aanschaf van een scooter voor de BOA s. Overeenkomstig advies Bureau Ruimte:een omgevingsvergunning te verlenen voor het mogelijk maken van een horecabedrijf op het perceel Kerkstraat 19 te Muntendam. Conform advies afd. Grondgebiedzaken het voorliggende concept-bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad inclusief de daarbij behorende exploitatieopzet. Beëindiging samenwerkingsovereenkomst EGD: informeren leden van de raad. Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken: 1. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Assen over het naar buiten treden met een persbericht over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst openbare verlichting \ 2. De leden van de gemeenteraad te informeren over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst EGD met de voorliggende brief. 3. Kennis te nemen van de inhoud van het persbericht over de voortgang van het EGDproject. Pagina 3 van 5

4 Afsluiten spoortunnel Achter de Wal te Zuidbroek. Middelen & Ondersteuning: Ontheffing artikel 6 van de Verordening winkeltijden Menterwolde Openstaande verzuimgevallen per Samenlevingszaken: Verhoging maximumtarief jeugdidentiteitskaart per Aangehouden. Overeenkomstig advies afd. Middelen en Ondersteuning aan Coöp Supermarkten BV met ingang van zondag 20 november 2011, voor de duur van 2 jaar, ontheffing te verlenen van de Winkeltijdenwet voor zondagopenstelling van de Coöp-vestiging te Muntendam. Aangehouden. Rondvraag: Wethouder De Winter: - Stelt aan de orde dat de Nijverheidstraat te Zuidbroek tekenen vertoont van een zekere verloedering. College is van oordeel dat dit een punt van aandacht moet zijn voor de komende tijd. - Deelt mede dat in Muntendam door en voor de jeugd geen Oudejaarsavondfeest zal worden georganiseerd door een gebrek aan vrijwilligers. Wethouder Siersema: - Deelt mede een gesprek te hebben gehad met een vertegenwoordiging van de Partij Vrij Mandaat, de heer Veerenhuis-Lens, inzake de mogelijke realisering van een FOC te Zuidbroek. De Partij voor het Noorden heeft aangegeven voorstander te zijn van vestiging van een FOC aldaar. Wethouder Batelaan: - Stelt aan de orde dat het MT een visie zou ontwikkelen over de gevolgen van de invoering van een RUD voor de latende organisatie. Hij doelt met name op de vacature die per 1 januari 2012 ontstaat door het vertrek van Marije Bakker, beleidsambtenaar Ruimtelijke Zaken. De gemeentesecretaris deelt mede dat het MT het in dit stadium niet wenselijk oordeelt dat de vacature direct wordt opengesteld in verband met de onzekerheid over de gevolgen van de invoering van een RUD. Het MT is van oordeel dat deze vacature vooreerst met een tijdelijke inhuurkracht moet worden ingevuld. - Heeft geconstateerd dat de omgevingsvergunning voor de recreatieve ontwikkeling van de zuidwesthoek van Botjes Zandgat nog niet is verleend omdat de stukken bij de vergunningsaanvraag niet compleet zouden zijn. De secretaris zal terstond actie ondernemen. Pagina 4 van 5

5 - Constateert dat de uitnodiging voor de 2 bijeenkomsten voor het Leefbaarheidsplan Menterwolde nog niet zijn verzonden. Het Hoofd Bureau Ruimte zal hierover in contact treden met de heer Batelaan. Secretaris: - Reikt een notitie uit over een aantal actualiteiten m.b.t. de Molenstichting Oldambt. Over dit punt zal volgende week besluitvorming plaatsvinden. Vastgesteld d.d. 15 november Burgemeester en wethouders van Menterwolde, w.g. E.A. van Zuijlen w.g. A. Kaynak E.A. van Zuijlen, A. Kaynak, burgemeester l.-secretaris Pagina 5 van 5

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 juli 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 juli 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 juli 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - W. van der Werf, wethouders - A. de Winter wethouders - G.G. ter Steege, - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 november 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 november 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 november 2011 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - A. de Winter - G. ter Steege - A. Kaynak plv. gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 november 2012

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 november 2012 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 november 2012 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - G. ter Steege wethouders - J. Batelaan - M. Siersema (aanwezig vanaf 11.30 uur) - De Winter

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 22 maart 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 22 maart 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 22 maart 2011 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - J. Batelaan wethouders, - M. Siersema, - G. ter Steege, - A. de Winter - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 april 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 april 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 april 2011 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - J. Batelaan wethouders, - M. Siersema, - G. ter Steege, - A. de Winter - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 mei 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 mei 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Afwezig: - J. Batelaan wethouders, - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Siersema, - A. de Winter - G. ter Steege - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 juni 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 juni 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 juni 2009 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester M. Post, wethouder - M.Ploeger, wethouders - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2010

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2010 Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2010 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Ploeger, wethouders - J. Velthuis, - M. Post, - K. Nieland, gemeentesecretaris Aankoop leegstaande

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 oktober 2012

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 oktober 2012 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 oktober 2012 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders M. Siersema wethouder - G. ter Steege - A. de Winter - H. van der

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 juni 2012

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 juni 2012 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 juni 2012 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - A. de Winter - G. ter Steege - H. v.d. Wal secretaris - L.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 12 maart 2013 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - J. Batelaan wethouders - M. Siersema - G. ter Steege - A. de Winter - H. van der Wal secretaris -

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 27 april 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 27 april 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 27 april 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester J. Velthuis wethouder - M. Ploeger, - M. Post, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Zal door de wethouders Siersema en Batelaan worden bijgewoond. Aan de koetsentocht zal door wethouder Siersema worden deelgenomen.

Zal door de wethouders Siersema en Batelaan worden bijgewoond. Aan de koetsentocht zal door wethouder Siersema worden deelgenomen. D.d. 5 juli 2011 is er geen reguliere b&w vergadering gehouden Vergadering burgemeester en wethouders - d.d 12 juli 2011 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester G. ter Steege wethouder - J.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 31 maart 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 31 maart 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 31 maart 2009 Aanwezig: Afwezig: - M.Ploeger, wethouders E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 juni 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 juni 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 juni 2009 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Post, wethouder - M.Ploeger, wethouders - J. Velthuis - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 juni 2013

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 juni 2013 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 juni 2013 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester - M. Siersema wethouders - G. ter Steege - A. de Winter - J. Batelaan - H. van der Wal secretaris -

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 september 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 september 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 september 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Ingekomen stukken

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 november 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 november 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 november 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Ploeger, wethouder - J. Velthuis, - M. Post, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 januari 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 januari 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 januari 2011 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - G. ter Steege, wethouder - J. Batelaan, wethouders - M. Siersema, - A. de Winter - K.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 21 augustus 2012 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester E.A. van Zuijlen - J. Batelaan - G. ter Steege wethouders - M. Siersema - A. de Winter

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 december 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 december 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 9 december 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Ingekomen stukken

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 september 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 september 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 september 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - W. van der Werf, wethouders - G. ter Steege, - A. de Winter - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 14 april 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 14 april 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 14 april 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling notulen.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2008.

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2008. Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Ploeger M. Post, J. Velthuis, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris Afwezig: Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2008. Onderwerp: Besluit:

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Uitnodiging wordt in handen gesteld van wethouder Ter Steege.

Voor kennisgeving aannemen. Uitnodiging wordt in handen gesteld van wethouder Ter Steege. Op 28 december 2010 is er geen b&w vergadering gehouden Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 4 januari 2011 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - J. Batelaan, wethouders - M. Siersema,

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 29 juni 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 29 juni 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 29 juni 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - W. van der Werf wethouders - G.G. ter Steege, - A. de Winter - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 19 mei 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 19 mei 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 19 mei 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling notulen.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 22 januari Aanwezig: - M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 22 januari Aanwezig: - M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris Aanwezig: - M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris Afwezig: - E.A. van Zuijlen Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008. Onderwerp: Besluit: - Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 september 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 september 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 september 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 3 mei 2011

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 3 mei 2011 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 3 mei 2011 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester G. ter Steege, wethouder - J. Batelaan wethouders, - M. Siersema, - A. de Winter - K. Nieland,

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 10 november 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 10 november 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 10 november 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M. Ploeger, wethouder - J. Velthuis, - M. Post, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 januari 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 januari 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 26 januari 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester M.Post wethouder - M. Ploeger, wethouder - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 november 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 november 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 11 november 2008 Aanwezig: - M.Ploeger, Wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, Gemeentesecretaris Afwezig: E.A. van Zuijlen, burgemeester Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 april 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 april 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 7 april 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling notulen.

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 2 december 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 2 december 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 2 december 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Ingekomen stukken

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen.

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 27 januari 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 08 juni 2010

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 08 juni 2010 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 08 juni 2010 Aanwezig: Afwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - W. van der Werf, wethouders - G.G. ter Steege, - A. de Winter, - K. Nieland, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 26 mei 2009. Ongewijzigd vastgesteld. Conform.

Punten van behandeling Beslissing Raad Commissie. 1. Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 26 mei 2009. Ongewijzigd vastgesteld. Conform. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CROMSTRIJEN AGENDA-BESLUITENLIJST van dinsdag 2 juni 2009 Aanwezig Aanvang : G.A.A.J. Janssen, voorzitter P.A. de Regt, wethouder H.J. Flieringa, wethouder L.P.T. Honders,

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 december 2016

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 december 2016 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 6 december 2016 Aanwezig: - R. Munniksma burgemeester Afwezig: - T. van der Veen - J. Borg wethouders - L. Veenstra wethouder - P. Woldendorp loco-secretaris

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 03 februari 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 03 februari 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 03 februari 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Ingekomen stukken

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 november 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 november 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 18 november 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 februari 2009

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 februari 2009 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 24 februari 2009 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 4 maart 2008 ongewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 4 maart 2008 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005 No. 03 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: E.R. TRIEMSTRA, VOORZITTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

CONCEPT. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011

CONCEPT. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011 CONCEPT Agenda/besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011 Aanwezig: Meijerman, burgemeester Schmaal ) Steenhuis ) wethouders Wierenga ) Castelein secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

- Vaststelling notulen. De notulen van 10 en 17 juni 2008 worden vastgesteld.

- Vaststelling notulen. De notulen van 10 en 17 juni 2008 worden vastgesteld. Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders - K. Nieland, gemeentesecretaris Afwezig: Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2008 Onderwerp: Besluit:

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 26 mei 2015

Advies en besluitenlijst 26 mei 2015 Instantie BW Datum 26 mei 2015 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer week 22 Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. A.L. van der Meij (wethouder), dhr. L.J. van Rij (wethouder), dhr. E.G. Mulder (wethouder),

Nadere informatie

Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 29/10/2013 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer Drs. N.J. Verveen voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 december 2008

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 december 2008 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 23 december 2008 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen, burgemeester - M.Ploeger, wethouders - M. Post, - J. Velthuis, - K. Nieland, gemeentesecretaris Vaststelling

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 16 december 2014 Aanwezig: - E.A. van Zuijlen burgemeester Afwezig: - J. Velthuis - L. Veenstra - J. Batelaan - R. Vos wethouders - H. van der Wal secretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 31 januari 2006 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2006. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Aanwezig: - R. Munniksma burgemeester Afwezig: - L. Veenstra - J. Borg - T. van der Veen wethouders - F. Wiertz secretaris Uitnodigingen:

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 29/11/2011 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 BESLUITENLIJST (28) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Hierbij bieden wij u de lijsten ingekomen stukken en mededelingen aan van:

Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Hierbij bieden wij u de lijsten ingekomen stukken en mededelingen aan van: Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Datum voorstel : - Raadsvergadering d.d. : 5 juni 2012 Volgnummer : 2012R0038, agendanummer 6 Taakveld : Interne Dienstverlening Portefeuillehouder

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 21 OKTOBER 2003

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 21 OKTOBER 2003 Nr. 43 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 21 OKTOBER 2003 Aanwezig: R. Hackert, wethouder A.A. van Engelen, wethouder B. Nijdam, wethouder P.A. Huijsman, secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010 Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2010 Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder K.A.C. de Korte-De With, wethouder W.F. Perlot, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (9) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 maart 2017 AANWEZIG:

BESLUITENLIJST (9) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 maart 2017 AANWEZIG: BESLUITENLIJST (9) Van de vergadering van Burgemeester en s van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 maart 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Secretaris : C.A.H. Zondag : A.C. Bragt : S.H. Buwalda : H.J. Looijen : L.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 10/06/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Wortel C.M.G.H. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder),

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 18 maart 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld Datum: 19 november 2013 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder G. Nijenhuis, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist B.

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 17 oktober 2017

NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 17 oktober 2017 NOTULEN VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS d.d. 17 oktober 2017 Aanwezig: F. Ossel - burgemeester Th.H.A.M. Reijn - wethouder drs. B.R. van Henten-Meijer wethouder J.J. de Kloet - wethouder drs. S.N.F.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010 Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010 Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.W.M. Kooijman, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris

Nadere informatie

Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris

Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris GEMEENTE LOPIK Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.R.C. van Everdingen, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (26) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 juli 2015

BESLUITENLIJST (26) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 juli 2015 BESLUITENLIJST (26) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 14 juli 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 3 JULI 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur Openbare Besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 02 2015 Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester M.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 19 april 2005 burgemeester en wethouders van Lopik - gehouden op 2. Bestuurszaken. 1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2005. Conform vastgesteld. 2. Ingekomen stukken opgenomen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 januari 2016

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 januari 2016 BESLUITENLIJST (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 januari 2016 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 8 januari 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 8 januari 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 3-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 8 januari 2015 BO 1. 1260795 Vragen van de ChristenUnie over opkomsttijden brandweer De fractie van de ChristenUnie heeft

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART A. van den Bosch, burgemeester ` Nr. 10A BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 6 MAART Aanwezig: A. van den Bosch, burgemeester A.J. Verschoor, wethouder A.C. Bragt, wethouder C.A.H. Zondag, wethouder W.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL

BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LINGEWAAL Aanwezig: burgemeester Van Ruijven, wets Van Bezooijen, Van Sambeek en Bel Loco-secretaris Koolen Vastgesteld op: 19-04-2016 BESPREEKSTUKKEN 1. Secretaris B. en w.-besluitenlijst van 5 april 2016. Met

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 17 mei 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02846/Z.07090 Besluitenlijst - B&W

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 19 oktober 2010. nummer 40

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 19 oktober 2010. nummer 40 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2010 nummer 40 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2012. Advies Akkoord BW-004242 2. Onderwerp Verzoek voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Emmasingel 31 te Weert R Advies

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 07/12/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2010.

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2010. Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2010. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder K.A.C. de Korte-De With, wethouder W.F. Perlot,

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: B&W-kamer Vergadertijdstip: 23.09.2003 09:00 uur tot 23.09.2003 12:00 uur Secretaris: Secretaris de heer mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: Afwezig: J. Elzinga, drs.ir. F.J.M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 23 NOVEMBER 2010 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 6 februari 2007. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 februari 2007 nummer 07 A.D. van den Bergh, A.L. Cardon, burgemeester wethouder T. de Gelder, wethouder J.M. Dekker,

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Gemeentebladnummer: 2013/01 Vergaderdatum: 21 februari 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 februari 2010 nummer 07 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester secretaris

Nadere informatie

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012 OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2012 Aanwezig: J. Heijkoop, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde,

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W - 1 -

Besluitenlijst B&W - 1 - Besluitenlijst B&W - 1-0. ALGEMEEN 1. Uitnodigingen. Uitnodiging van Hoekschewaards Landschap inzake de Oeverloop op 12, 13 en 14 augustus 2011. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. 2. B&W concept besluitenlijst

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 1. Opening. 9.00 UUR Nr. 92 2. Vaststelling besluitenlijst 20 mei 2008, lijst te

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009.

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009. Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.W.M. Kooijman, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris 1. Organisatieondersteuning.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012 Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012 Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder K.A.C. de Korte-De With, wethouder W.F. Perlot, wethouder

Nadere informatie