COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS"

Transcriptie

1 COMPUTERBOEKHOUDEN MET WINBOOKS Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge

2 Computerboekhouden met WinBooks Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2015 Antwerpen Cambridge ISBN D/2015/7849/111 NUR 163 Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

3 Woord vooraf Beste student, beste professional, Uw boekhoudgegevens zijn het kloppende hart van uw organisatie. Ze bevatten een schat aan informatie ter ondersteuning van uw beleid. WinBooks bestaat in twee versies. De eerste versie, WinBooks Classic, werkt met software die lokaal of in Terminal Server geïnstalleerd wordt onder Windows. De tweede, WinBooks on Web, waarin alle voordelen van Cloud Computing volop benut worden, maakt alles toegankelijk waar u ook bent. U krijgt zo meteen voordelig toegang tot een professioneel boekhoudsysteem, onderhouden door specialisten. Dit handboek werkt met en beschrijft WinBooks on Web, maar het pakket zal hier verder gewoon WinBooks genoemd worden. Voor u ligt het handboek Computerboekhouden met WinBooks, het resultaat van de samenwerking tussen de uitgeverij en het softwarehuis WinBooks nv. Bij het schrijven van dit boek bestaat WinBooks 20 jaar en is het in gebruik bij ongeveer organisaties uit alle mogelijke sectoren. Dat zijn zowel fiduciaires als individuele klanten. U kunt de referenties raadplegen via de homepage van de website Als aankomend professional in de boekhoudmaterie is het belangrijk dat u de theoretische kennis over uw vak zo efficiënt en zo snel mogelijk kunt toepassen in uw toekomstige of huidige werkomgeving. Dit boek is daarom zo samengesteld dat de beide facetten theorie en praktijk aan de hand van gevalstudies worden uitgewerkt. Na een inleidende oefening zijn de mogelijkheden en werkwijzen van WinBooks toegelicht met een realistisch dossier, dat u in een afzonderlijk boekdeel vindt. Het uitgangspunt is een klein- en groothandel in speelgoedartikelen die goederen aankoopt en verkoopt in België, de Europese Unie en daarbuiten. Praktijk en theorie zijn helemaal verweven. Het dossier beslaat een periode van januari in het (fictieve) jaar 2015 tot en met januari in het fictieve jaar Het werkt met een kwartaalaangifte voor de btw, op basis van documenten in EUR en andere valuta. Met die echte documenten gaat u voor de maanden november en december 2015 zelf aan de slag en boekt u in de verschillende dagboeken. U ontmoet eenvoudige alledaagse, maar ook complexere verrichtingen, de inventaris en de jaarafsluiting van het boekjaar 2015 en de opening van het boekjaar De permanente toegang tot de site van WinBooks met uw eigen gebruikerscode en wachtwoord laat u toe volgens uw eigen mogelijkheden en tempo te werken. v

4 Computerboekhouden met WinBooks We danken graag de medewerkers van WinBooks voor het beantwoorden van onze vele vragen. Bijzondere dank gaat uit naar mevrouw Gerda Du Ville. Bij danken we de heer Geert Boudrez, Financial Manager, en de proeflezers voor hun inzet om dit boek te realiseren. Ook gaat onze bijzondere dank uit naar Frieda Beirnaert voor het vele proeflezen van dit en onze voorgaande boeken. We wensen u als gebruiker van het handboek een leerrijke ervaring toe. Het succes van deze uitgave en alle herdrukken kan in grote mate beïnvloed worden door de feedback die we krijgen. Suggesties, op- en aanmerkingen, aanbevelingen enz. zijn altijd welkom. De auteurs vi

5 Inleiding Dit boek is tot stand gekomen op vraag van enkele hogescholen die het boekhoudpakket WinBooks in hun lessenpakket hebben opgenomen of zullen opnemen. Ook universiteiten, secundaire scholen, het avondonderwijs en het bedrijfsleven vragen sterk naar WinBooks. Het boek kan als handboek bij het begeleid leren gebruikt worden, maar past ook perfect in de benadering van een zelfstudie. Beide auteurs zijn professioneel vertrouwd met het boekhoudpakket. De doelgroep wordt verondersteld over minstens een beperkte kennis van boekhouden te beschikken. Het gebruik van WinBooks wordt aan de hand van concrete situaties bestudeerd op basis van een boekhoudplan en de algemene rekeningen, die aan de praktijk aangepast zijn. De uitgever Contactgegevens van het softwarehuis dat WinBooks on Web ontwikkelde en beheert: WinBooks nv Prins Boudewijnlaan Kontich Tel.: Contactformulier via de website. vii

6 Structuur van dit praktijkboek Vooraan in het boek bevindt zich een globale inhoudsopgave. Deel 1 brengt u aan de startlijn met WinBooks. U ontdekt hoe u uw computer voorbereidt en hoe u zich aanmeldt. Deel 2 richt zich tot alle gebruikers en stelt beknopt de belangrijkste algemene handelingen voor om meteen met WinBooks te kunnen werken. U oefent met het speciaal aangemaakte bestand De Goede Smaak. Deel 3 wordt de eerste intense hands-on-ervaring! De korte fictieve case van Starter nv helpt u snel erg handig te worden met de basismogelijkheden van WinBooks. U bent dan helemaal klaar voor de echte wereld. U houdt de boekhouding bij van een speelgoedzaak, Protoy Fictivo bvba. In Deel 4 zijn de verrichtingen betrekkelijk eenvoudig, maar toch erg gevarieerd en helemaal uit het leven gegrepen. Deel 5 bevat nog een pak meer uitdagingen van Protoy Fictivo en gecombineerde problemen. Meteen opent u ook al een volgend boekjaar. Op een erg prettige manier verwerft u inzicht in de goed georganiseerde boekhouding en de wereld eromheen. In Deel 6 leert u de knepen van het vak wat betreft de inventaris en de afsluiting van de boekhouding. WinBooks bevat verder een hele reeks tools die niet absoluut bij elke boekhouding ingezet moeten worden. Ze zijn specifiek, geavanceerd, arbeidsbesparend of dat allemaal tegelijk. Deel 7 stelt de interessantste ervan voor. U start uw heel eigen boekhouding los van de gevalstudies uit dit boek? Deel 8 helpt u stap voor stap door het proces. ix

7 Inhoud WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET WINBOOKS WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET VÓÓR U VAN START GAAT Onderdelen van WinBooks Het boekhoudpakket zelf: de module Accounting De Accounting-versies: efficiënt en flexibel Fiduciaires en hun klanten Bijkomende modules voor Accounting Module Vaste Activa Module SEPA-Overschrijvingen Module Codabestanden inlezen Module Analytische Boekhouding Module Balansanalyse Andere producten van WinBooks Online toegankelijkheid Toegang tot WinBooks en werken met de nieuwste versie Centrale servers Toegang krijgen tot bepaalde dossiers Handleidingen Inloggegevens... 8 xi

8 Computerboekhouden met WinBooks 3 DIT PRAKTIJKBOEK GEBRUIKEN AANMELDING BIJ WINBOOKS Uw webbrowser instellen Aanmeldingsscherm en bestand selecteren Het aanmeldingsscherm vervolledigen Een dossier kiezen De taal kiezen WINBOOKS HOOFDSCHERM Uitzicht en icoontjes Menu s Configuratiescherm Wachtwoord wijzigen SYNTHESE DEEL 2 WERKEN MET WINBOOKS WERKEN MET VENSTERS Bewegen in vensters Vensters openen De grootte van uw vensters bepalen Verschillende vensters tegelijk openen MENU S, ICOONTJES, SNELTOETSEN EN EIGEN VOORKEUREN Menu s in de hoofdwerkbalk Menu s in de zijwerkbalk Icoontjes en sneltoetsen Icoontjes Sneltoetsen Eigen voorkeuren GEGEVENS VINDEN, WIJZIGEN EN INVULLEN Gegevens ophalen uit lijsten Zoeken in databases Zoeken in een lijst Eenvoudig zoeken Filteren op kolomkoppen Zoeken via de filter Gegevens wijzigen in een lijst Keuzelijsten Datumvelden xii

9 Inhoud 4 BOEKINGEN EN OVERZICHTEN CONSULTEREN, LIJSTEN SORTEREN Boekingen consulteren Een overzicht opvragen Lijsten sorteren Opzoeken van details in lijsten AFDRUKKEN TOELICHTING BIJ HET REKENINGENSTELSEL EN AFSPRAKEN Het rekeningenstelsel en de specifieke rekeningen Afspraken en werkwijzen voor de gevalstudies Aankopen en verkopen van handelsgoederen, diensten en diverse goederen Handelsgoederen Diensten en diverse goederen Kortingen en terugzendingen bij aankopen Kortingen Terugzendingen van handelsgoederen SYNTHESE DEEL 3 EEN GOED BEGIN MET STARTER NV INLEIDING TOT DE GEVALSTUDIE STARTER NV AANKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige aankoopfactuur inbrengen Kopinfo Detailinfo Het document bewaren en later opvragen Aankoopfactuur met handelskorting Inkomende creditnota voor terugzending Aankoopfactuur van een nieuwe leverancier Aankoopfactuur met financiële korting Aankoopfactuur voor vaste activa Aankoopfactuur met nieuwe rekening Aankoopfactuur met bijkomende kosten Lijst met aankoopverrichtingen VERKOOPVERRICHTINGEN De documenten voorbereiden Eenvoudige verkoopfactuur inbrengen Verkoopfactuur aan een nieuwe klant Uitgaande creditnota voor terugzending xiii

10 Computerboekhouden met WinBooks 3.5 Verkoopfactuur voor vaste activa Verkoopfactuur met doorrekening van bijkomende kosten Lijst met verkoopverrichtingen FINANCIËLE VERRICHTINGEN Bankafschriften De documenten bestuderen Interne overboeking naar de kas: bankafschrift Kopinfo Detailinfo Eenvoudige vereffening: bankafschrift Schuld opzoeken op naam van de relatie Schuld opzoeken via boekingsnummer Schuld opzoeken via bedrag Achteraf pas afpunten Betaling mits een financiële korting en afpunten: bankafschrift Meerdere vereffeningen tegelijk verwerken: bankafschrift Negatieve bankrekening: bankafschrift Inning met gemiste financiële korting: bankafschrift Kasbladen De documenten bestuderen Interne overboeking vanuit de bank: kasblad Het Kasboek en de btw-bijzonderheden: kasblad Lijst met financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN STARTER NV AFPUNTING ANNULEREN BOEKING OPVRAGEN, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN Boeking opvragen Opvragen op relatie Opvragen op volgnummer Met verdere gegevens Boeking wijzigen Boeking verwijderen BOEKING ALS SJABLOON BEWAREN SYNTHESE xiv

11 Inhoud DEEL 4 PROTOY FICTIVO BASIC EENVOUDIGE VERRICHTINGEN VOORSTELLING VAN DE ONDERNEMING Achtergrond van de onderneming Oprichtingsboekingen Inbreng van kapitaal Overname van een andere handelszaak Investeringslening Oprichtingsboekingen Producten en recupelbijdrage Het assortiment Recupelbijdrage AANKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Eenvoudige aankoopfactuur Aankoopfactuur voor een vast activum Aankoopfactuur van een nieuwe leverancier Aankoopfactuur zonder btw Aankoopfactuur met verrekende aankoopkosten Boeken op basis van een eerder ingebrachte boeking Inkomende creditnota in afzonderlijk dagboek Een boeking wijzigen en slimme namen kiezen Aankoop van geschenkartikelen Inkomende creditnota met financiële korting Overzichten in verband met aankopen VERKOOPVERRICHTINGEN Voorbereiding van de documenten Verkoopfacturen en creditnota s Winkelverkopen Uitgaande creditnota Verkoopfactuur met doorgerekende transportkosten Overzichten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening FINANCIËLE VERRICHTINGEN De documenten bestuderen Bankafschriften Interne overboeking van kas Eenvoudige vereffening Meerdere vereffeningen tegelijk verwerken Vereffening mits een financiële korting Een onbekende klant xv

12 Computerboekhouden met WinBooks Rechtzetting van foutieve transactie; btw-voorschot Lening aflossen en leningintrest betalen Kasbladen Postzegels aankopen; contante inning van klant Winkelverkoop en aankoop zonder factuur Aankopen met niet-terugvorderbare btw Overzichten in verband met financiële verrichtingen DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: NOVEMBER DE BOEKINGEN VALIDEREN Wie kan wat in de validering Valideren door gebruiker met rechten van het type Invoer Valideren door gebruiker met rechten van het type Boekhouder Valideren door gebruiker met rechten van het type Administrator Werkwijze SYNTHESE DEEL 5 PROTOY FICTIVO ADVANCED COMPLEXERE VERRICHTINGEN EEN STAP VERDER MET PROTOY FICTIVO AANKOOPVERRICHTINGEN Nieuw assortiment met ander btw-tarief Gemengde factuur met privéaankoop Buitenlandse leverancier van binnen de EU Aankoop buiten de EU met vergunning van verlegging van heffing, nieuw land Creditnota voor de rechtzetting van een factuur Levering van diensten bij zending met vergunning van verlegging van heffing Goederen vrij van btw Aankoop buiten de EU zonder vergunning van verlegging van heffing Levering van diensten bij zending zonder vergunning van verlegging van heffing Aankoop met terugstuurbare verpakking Creditnota voor teruggestuurde waarborgverpakking Een wagen leasen Niet-terugvorderbare btw voor autokosten van personenwagens Verrichting met btw-medecontractant Aankoopfactuur voor uitzendkracht Bankkosten Lijsten in verband met aankopen xvi

13 Inhoud 3 VERKOOPVERRICHTINGEN Uitvoer binnen de EU Verzamelfactuur van winkelverkopen met verschillende btw-percentages Verkoop met terugstuurbare verpakking Uitvoer buiten de EU; nieuwe valuta Levering van hersteldienst Lijsten in verband met verkopen Tussentijdse balans en resultatenrekening FINANCIËLE VERRICHTINGEN Bankafschriften en kasbladen Inning van een klant met betalingsverschil; privéopname uit bank Terugbetaling aan klant wegens uitgaande creditnota Inning met afrekening voor bankkosten Betalingsverschil; voorschot op vennootschapsbelasting Negatieve bankrekening; EU-betaling met financiële korting en bankkosten Buiten-EU-betaling met bankkosten en wisselkoersverschil; gedeeltelijke betaling Saldobetaling van schuld; kapitaalverhoging De rekening Interne overboekingen afpunten Lijsten in verband met financiële verrichtingen Aanmaningen Aanmaningsparameters instellen Tabblad opties aanmaningen Tabblad Tabblad Kop- en voettekst van de aanmaning Aanmaningsvoorstel oproepen Geselecteerde aanmaningen versturen Historiek van de aanmaningen beheren DAGELIJKSE DIVERSE VERRICHTINGEN DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: DECEMBER TOCH AL IN JANUARI 2016 BOEKEN Aankoopverrichtingen en loon/weddenstaat Aankoopdocumenten Loon/weddenstaat en factuur van sociaal secretariaat Loon/weddenstaat Aankoopfactuur van sociaal secretariaat Aankoopfactuur voor commissie Fiche voorbereiden Fiche oproepen Verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen xvii

14 Computerboekhouden met WinBooks 8 DE DAGBOEKEN VAN PROTOY FICTIVO: JANUARI SYNTHESE DEEL 6 PROTOY FICTIVO YEAR END AFSLUITINGSVERRICHTINGEN EN OPENING VAN HET NIEUWE BOEKJAAR VAN START MET DE INVENTARIS Waarom een inventaris Behandelde boekingen Niet-behandelde boekingen Stappenplan DE EERSTE PROEF- EN SALDIBALANS BESTUDEREN DE INVENTARISBOEKINGEN UITVOEREN Voorraadwijziging van handelsgoederen registreren Inventaris in verband met overlopende rekeningen Brandverzekering Abonnement Uitgeversbedrijf De Tijd Rente op de termijnrekening Inventaris in verband met schulden, vorderingen (andere dan btw) en financiële rekeningen Vervallend deel van een langlopende lening Waardecorrecties van vreemde valuta Voorraden van postzegels Negatieve balans op een financiële rekening Inventaris in verband met de vaste activa Module activeren Instellingen voor Beheer Vaste Activa vastleggen Algemene opties voor vaste activa en berekeningswijze Tabblad Berekening Opties voor de boekingsrekeningen Opties voor de specifieke rekeningen Overnamegegevens uit het verleden Controle van de af te schrijven activa Kosten activeren Activa vervreemden Andere niet frequente verrichtingen in verband met vaste activa De afschrijvingen boeken Inventaris in verband met btw BOEKINGEN VAN DE INVENTARIS xviii

15 Inhoud 5 DE TWEEDE PROEF- EN SALDIBALANS GERAAMDE BELASTINGEN EN RESULTATENVERWERKING Belastbare basis De basisbelasting Belastingvermeerdering en bonificatie Belastingvermeerdering Bonificatie Jaarbelasting en geraamde belastingschuld Te bestemmen resultaat Resultaatbestemming BOEKJAAR AFSLUITEN Afsluiting voorbereiden Wettelijke rapporteringen Btw-klantenlisting Btw-aangifte voor het vierde kwartaal Sluitpost en openingspost Overlopende rekeningen afboeken SYNTHESE DEEL 7 SPECIALE TOPICS SCHERM- EN VENSTERAANPASSINGEN, GEBRUIKERSVOORKEUREN, GEBRUIKERSNAAM Beginscherm en vensters aanpassen Beginscherm aanpassen Hoofdmenu s Zijwerkbalk Rekenmachine Vensters aanpassen Vensterinhoud aanpassen Gebruikersvoorkeuren Voor de invoering van gegevens Cursor laten stoppen Standaarddagboeken Sneltoetsen Autocomplete Voorkeuren resetten Opmaakvoorkeuren Gebruikersnaam wijzigen xix

16 Computerboekhouden met WinBooks 2 WINBOOKS EN INTERVATTOEPASSING Btw-aangifte Btw-aangifte voorbereiden Btw-aangifte indienen voor eigen klanten Historiek Jaarlijkse btw-klantenlisting Lijst overeenstemming btw Intracommunautaire aangifte EXPORTEREN EN IMPORTEREN Het te importeren bestand voorbereiden Een Excel-bestand voorbereiden Een.csv-bestand als basis voor import Importlocatie opzoeken Stappenplan voor de eigenlijke import Stap 1: Een Excel-bestand selecteren Stap 2: Kolomkoppen koppelen Stap 3: Excel-gegevens importeren De geïmporteerde gegevens aanpassen Artikels in de module Commercieel Beheer Overzichten exporteren ANALYTISCHE BOEKHOUDING Werkterrein van de analytische boekhouding Analytische boekhouding voorbereiden Module Analytische boekhouding activeren Analytische plannen definiëren Analytische plannen van het type Analytische rekeningen Van het type Data en Hoeveelheid Analytische rekeningen maken voor de plannen Analytische categorieën definiëren Samengestelde verdeelsleutels maken Verdelen over niet-uitgesplitste andere analytische rekeningen Verdelen over uitgesplitste andere analytische rekeningen Het boekhoudplan openstellen voor de analytische boekingen Voorkeuren bepalen voor het invoeren van analytische boekingen Nu echt analytisch boeken Historiek per analytische rekening KOPPELING MET ACCOUNTANT VASTLEGGEN OF WIJZIGEN GEBRUIKERSBEHEER DOOR ADMINISTRATORS Gebruikers en hun dossiers Gebruiker bijmaken Rechten bekijken, toekennen en wijzigen xx

17 Inhoud 7 GEHELE DOSSIERS BEHEREN Back-up Restore WINBOOKS EN EXTERNE TOEPASSINGEN WinBooks en de jaarrekeningsoftware Balansanalyse Nieuw dossier in Balansanalyse WinBooks en andere externe koppelingen WINBOOKS DASHBOARD Inhoud van WinBooks Dashboard Beginnen werken met WinBooks Dashboard Dashboard aanmaken Dashboard bekijken Dashboard verwerven WINBOOKS EN DE MOBIELE PLATFORMEN EXTRA MODULES BIJBESTELLEN OF ABONNEMENT WIJZIGEN SYNTHESE DEEL 8 MET EEN EIGEN DOSSIER STARTEN INFORMATIE EN BESTELLING Algemene informatie Tarieven van WinBooks Als fiduciaire Als eindklant/kmo VOOR HET EERST AANMELDEN EN WACHTWOORD WIJZIGEN Aanmelden Als fiduciaire Als eindklant/kmo Wachtwoord wijzigen LEEG BESTAND AANMAKEN Stap 1. Dossierbron selecteren Stap 2. Algemene informatie van het dossier Stap 3. Basisinstellingen selecteren Stap 4. Boekjaar bepalen Stap 5. Gegevens uit een ander dossier overnemen Stap 6. Gegevens uit standaardlijsten overnemen Stap 7. Gevorderde instellingen xxi

18 Computerboekhouden met WinBooks 3.8 Stap 8. Aanmaken van nieuw dossier bevestigen Stap 9. Volgend boekjaar aanmaken INSTELLINGEN VOOR HET NIEUWE DOSSIER Opties boekhouding en dagboeken Opties boekhouding Dagboeken Dossieropties Opties vaste activa BESTANDEN VOOR REKENINGEN, RELATIES EN VASTE ACTIVA Bestanden voor rekeningen in een nieuw dossier plaatsen Bestanden voor relaties in een nieuw dossier plaatsen Bestanden voor vaste activa in een nieuw dossier plaatsen BEGINSALDI IMPORTEREN Beginsaldi voor de relaties Beginsaldi voor de andere rekeningen, de openingspost, invoeren GEBRUIKERSBEHEER SYNTHESE xxii

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix INHOUD... xi DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET EXACT ONLINE... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Standaardbestanddelen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE

COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE COMPUTERBOEKHOUDEN MET EXACT ONLINE DUBBEL BOEKHOUDEN Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met Exact Online Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2011 Antwerpen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS Derde editie Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met Octopus. Derde editie Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2014 Antwerpen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS

COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS COMPUTERBOEKHOUDEN MET OCTOPUS Vierde editie Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met Octopus. Vierde editie Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2016 Antwerpen

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met ProAcc Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2011 Intersentia Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders JEAN PIERRE VINCKE JO VAN DEN BOSSCHE Vierde editie Antwerpen Cambridge Boekhouden in essentie. Inleiding

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid.

Het totaalbedrag betekent vermeerdering/vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/klant/eigenaar/overheid. FICHE 1: Facturen en creditnota s Het totaalbedrag van de factuur/creditnota betekent een vermeerdering/ vermindering van de schuld/vordering ten overstaan van de leverancier/ klant/eigenaar. De uitgesplitste

Nadere informatie

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan

Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Aandachtspunten en praktische tips bij de overgang naar het nieuwe boekhoudplan Geraldine Mattens, Vlaamse Sportfederatie vzw Sylvia Thienpont, SBB Accountants & Adviseurs 1 Aandachtspunten en praktische

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Inleiding tot het algemeen boekhouden

Inleiding tot het algemeen boekhouden Inleiding tot het algemeen boekhouden campinia media Marieke Van Beylen Van Beylen, Marieke Inleiding tot het boekhouden / Marieke Van Beylen; 5 de druk, september 2004 Geel: Campinia Media vzw, 1998;

Nadere informatie

Opstarten van de Algemene boekhouding

Opstarten van de Algemene boekhouding Opstarten van de Algemene boekhouding 1 Welkom in de module Algemene Boekhouding van WinBooks on Web Met de module Algemene Boekhouding kunt u: uw aan- en verkoopverrichtingen beheren uw bank- en kasverrichtingen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING. Fernand TOUSSAINT. met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET

V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING. Fernand TOUSSAINT. met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET V O L U M E 1 PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING Fernand TOUSSAINT met de medewerking van Niek VERSTRAETE MET HET SOFTWAREPAKKET PRAKTISCHE INLEIDING TOT DE BOEKHOUDING INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 2 Oefening 1 (= oefening 4 van reeks 1): Open het grootboek en het journaal. Stel voor elke transactie het algoritme op, registreer elke verrichting in het grootboek en in het

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING

Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING Cursus Boekhoudkundig Bediende Test: 18 november 2016 OPLOSSING De beginbalans op 1.1. 2015 is 100 Kapitaal 100 000 130 Wettelijke reserve 8 000 133 Beschikbare reserve 31 200 Lening > 1 jaar 225 000 2210

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia)

Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia) Registratieprocedure voor studenten in Exact Online Education (Intersentia) Hierna vindt u de procedure die moet gevolgd worden als nieuwe student. Het is belangrijk dat eerst de docent bekend is in Exact

Nadere informatie

Opstarten met Virtual Invoice

Opstarten met Virtual Invoice Opstarten met Virtual Invoice Welkom bij Virtual Invoice van WinBooks on Web Met Virtual Invoice van WinBooks on web, kunt u: de gescande factuur dat aan het document van een verrichting gelinkt is, bewaren;

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Opstarten van de module Beheer van Coda bestanden

Opstarten van de module Beheer van Coda bestanden Opstarten van de module Beheer van Coda bestanden 1 Welkom in de module Beheer van Coda bestanden van WinBooks On Web Dit document is ontworpen om u uit te leggen hoe de module Beheer van Coda bestanden

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

Computerboekhouden met Exact Online Education Registratieprocedure versie 2013 11 18.

Computerboekhouden met Exact Online Education Registratieprocedure versie 2013 11 18. Registratieprocedure voor docenten en studenten in Exact Online Education (Intersentia) Hierna vindt u de procedure die moet gevolgd worden door de docent en de studenten. Het is belangrijk dat eerst de

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40

MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40 MAFACT bvba Araucarialaan 108 1020 Brussel België Tel: +32.2.478.29.38 Fax: +32.2.478.56.40 Http: www.mafact.com Email: sales@mafact.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Client/server beheer: Advantage

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Opstarten van de Facturatiemodule Business versie

Opstarten van de Facturatiemodule Business versie Opstarten van de Facturatiemodule Business versie 1 Welkom in de Facturatiemodule versie Business Dit document is aangemaakt om u te helpen de Facturatiemodule - versie Business van WinBooks on Web op

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1

INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 INHOUDSOPGAVE COMPUTERBOEKHOUDEN MET KING 1 afdeling hoofdstuk paragraaf 1 INLEIDING ADMINISTRATIE 1 DOEL EN FUNCTIE VAN DE ADMINISTRATIE...blz. 12 1 Het nut van de bedrijfsadministratie.. 12 2 Boekhouding

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Documentatie voor update BHIwin 9.02 Documentatie voor update BHIwin 9.02 I. Inlezen dagafschrift CODA versie 2.1... 3 1. Algemene instelling... 3 2. Inlezen dagafschrift... 3 2.1 Alle rekeningen... 3 2.2 Per bankrekening... 4 2.3 Inlezen

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans.

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy

Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy 1 2 Accountancy-Fiscaliteit CAMPUS Geel Geïntegreerd praktijkproject Lisa Van Looy Vergelijking boekhouddossiers Exact Marlies Lodewyckx Titte Van Laer Jochen Vervoort Vincent Keustermans Toon Van Herck

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht

AANGIFTEN BTW. Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht AANGIFTEN BTW Fiscale topics AANGIFTEN BTW Marc Govers Els Meynendonckx Heidi Deschacht Volledig geactualiseerd tot 1 maart 2014 Vijfde herziene uitgave 2014 Antwerpen Cambridge Eerste uitgave: 1999 Tweede

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer.

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS. Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: BOEKHOUDEN Dit is een vakfiche boekhouden voor 3de graad bso kantoor/kantooradministratie en gegevensbeheer. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie