U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om uur in de hal van het gemeentehuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F maart 2015 Beste leden Er is de afgelopen maand weer het nodige gebeurd. Veel discussie en gemopper, maar zoals dat vrijwel altijd gaat binnen onze vereniging zijn we ook weer tot elkaar gekomen. Zo ook wat ontwikkelingen met betrekking tot de buitenexpositie Tijdlijn aangaat. Degenen die niet weten wat Tijdlijn is, moeten maar eens door de Deurnese winkelstraten lopen en letten op de prachtige foto s die afkomstig zijn uit ons eigen fotoarchief. Expositie Deurne Toen en Nu en expositie Tijdlijn II Bij het vormgeven van deze eerste Tijdlijn-expositie ontstond binnen de organisatie op sommige punten discussie en verschil van inzicht, die ons bestuur deed besluiten deze samenwerking te stoppen. Tegelijkertijd ontstond er een samenwerking met fotoclub Optika om een foto-expositie te organiseren in het kader van het 5-jarig bestaan van DeurneWiki. Het thema is: Deurne Toen en Nu. Te zien zijn historische foto s uit het archief van onze heemkundekring en actuele foto s van Optika van dezelfde plek in Deurne. Inmiddels staat vast dat deze expositie om uur op vrijdag 10 april a.s. in het gemeentehuis geopend wordt en dat er ter gelegenheid daarvan een speciale uitgave van ons tijdschrift D n Uytbeyndel verschijnt. Een editie om naar uit te kijken! De expositie is in het gemeentehuis te zien tot en met vrijdag 15 mei en verhuist dan naar De Nieuwenhof. Afgelopen maand vond er, op verzoek van de Tijdlijn-werkgroep, in het heemhuis een gesprek plaats tussen deze werkgroep en het bestuur van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Tijdens die bijeenkomst zijn de verschillen van mening uit de weg geruimd en zijn er concrete afspraken over een hernieuwde samenwerking gemaakt. Theo Vosmeer gaat namens onze heemkundekring zitting nemen in de Tijdlijn-werkgroep. Geprobeerd zal worden om de buitenexpositie Tijdlijn II met historische foto s van clubs en verenigingen, voor het merendeel wederom uit ons archief, ook op 10 april van start te laten gaan. U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om uur in de hal van het gemeentehuis. 1

2 Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing Verder was er op 23 februari onze Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing. Ruim 60 personen waren aanwezig. Onze secretaris Henk van Straaten (op bovenstaande foto links) en penningmeester Nico Vosmeer (rechts) hebben hun functie neergelegd, maar blijven bestuurslid. Met een bloemetje werden zij bedankt voor hun vele werk. Karin Akkers (links) en Jan Adriaans (rechts) werden als nieuwe bestuursleden begroet en Dick van Hooff, Theo van Daele en Leny Hendriks werden herkozen. Karin Akkers zal samen met Gerard van Houdt de functie van secretaris gaan vervullen. Jan Adriaans is onze nieuwe 2

3 penningmeester. Hij wordt de komende maanden ingewerkt door Nico Vosmeer. De vergadering verliep dankzij de powerpointpresentatie van Gerard van Houdt volgens schema. Vrimdkunde, maar ook roggebrood met zult Na afhandeling van de reguliere agenda vertelde Erik Vink over de tijd die hij als verslaggever doorbracht in Oeganda en Palestina. Over de ervaringen die hij daar opdeed en die hij in zijn boek Ons Dorp situeerde in een oorlogssituatie in Libanon. In dat boek schetst hij met enige afstand ernaar kijkend, associatief en niet per se historisch onderbouwd, zijn herinneringen aan zijn geboortedorp Deurne. Met zogenoemde native flutes uit Noord- Amerika en een Afrikaans tokkelinstrumentje omlijstte Gonnie Feddema prachtig de inleiding en voordracht Vrimdkunde van Erik Vink. Uiteraard was het roggebrood met zult en kaas weer uitstekend verzorgd door Anneke van Ooij en Zus Jacobs. Verdere informatie en foto s vindt u op onze website, evenals de voordracht Vrimdkunde van Erik Vink. Later volgt ook het concept-verslag van de vergadering Voorzitter Rob Berkvens Verder in deze Nieuwsbrief: Contributie 2015; lees ook het P.S. Lid van Museumkring Peelland Ook Harrie Biemans leverde een bijdrage Heemkundekring zoekt grafische creatieveling Lezing Spotten met de Vijand; op 19 maart Lezing Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd; op 16 april Aanmelden voor dagexcursie naar Leuven op zaterdag 4 juli Expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne Schenkingen historisch materiaal Vrijwilligersrooster Contributie 2015 Onze penningmeester gaat in de loop van de maand maart de contributie incasseren van onze leden die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Als machtigingskenmerk wordt het lidnummer vermeld. De bedoeling is dat de incasso vóór 31 maart a.s. zijn beslag krijgt. We willen onze leden die geen machtiging hebben afgegeven, vragen te controleren of zij hun contributie voor 2015 al hebben betaald. Is dit niet het geval, dan kunnen zij het bedrag, ook graag vóór 31 maart 2015, overmaken op ons IBAN-rekeningnummer: NL86RABO Voor een antwoord op eventuele vragen kunt u terecht op het adres: 3

4 P.S. Bankiert u via de Rabobank, dan kunt u ook lid worden van de Rabobank Peelland Zuid. De bank organiseert ieder najaar de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die zich vóór 1 juli a.s. aangemeld heeft als lid van de bank, kan dan in totaal 5 stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete verenigingen in het werkgebied van de bank: Deurne, Asten, Someren en Mierlo; maximaal 2 stemmen op één vereniging. Elke stem vertegenwoordigt een bedrag voor de clubkas. Het afgelopen jaar hebben vele leden van de bank ons enorm geholpen met een zo nodige bijdrage voor onze clubkas. Die financiële middelen zijn heel hard nodig om de geschiedenis van Deurne en haar kerkdorpen te kunnen blijven vastleggen en toegankelijk te maken en te houden voor de hele gemeenschap en voor belangstellenden daarbuiten. Mogen wij u daarom vragen om u aan te melden als lid van de bank. Uw stemrecht in deze Rabobank Clubkas Campagne is van belang voor verenigingen. Wat uw lidmaatschap van de bank voor u kan betekenen leest u op: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/leden/ Lid van Museumkring Peelland Sinds 1 januari 2015 zijn wij aangesloten bij Museumkring Peelland. Hierin zijn vrijwel alle musea, groot en heel klein in de regio, aangesloten. Het doel is om de aandacht te vestigen op de grote schat aan voorwerpen, informatie en literatuur die over het gebied en haar inwoners te bezichtigen en te raadplegen is in Peelland. De meeste musea zijn wel bekend, maar u zult beslist verborgen schatkamers ontdekken wanneer u op de lijst van aangesloten leden kijkt via Binnenkort zijn in ons Heemhuis ook folders van Museumkring Peelland beschikbaar. Ook Harrie Biemans leverde een bijdrage In ons bericht over de vorderingen van de verbouwing en inrichting van de archeologiekelder in onze Nieuwsbrief van februari zijn vrijwilligers genoemd die er aan bijdrage aan geleverd hebben. Helaas, ontbrak Harrie Biemans in die opsomming. Hij heeft de verlichting, telefoon en wifi-aansluiting in de kelder en de opkamer voor zijn rekening genomen. De daarbij gebruikte materialen komen uit zijn eigen voorraad en neemt hij voor eigen rekening. De heemkundekring waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm. Excuses Harrie! De werkgroep hoopt met deze aanvulling haar omissie te hebben recht gezet. Heemkundekring zoekt grafische creatieveling Onze heemkundekring communiceert via verschillende dragers met haar leden, relaties, overheden, belangstellenden, pers, etc. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld briefpapier, wenskaarten, uitnodigingen, posters, nieuwsbrieven, een website, social media en allerlei 4

5 pr-materiaal. Op dit moment heeft onze vereniging daarvoor geen uniforme huisstijl. Het is wel zo dat wij ons altijd met ons logo en het noemen van ons werkgebied presenteren. Vanwege de gewenste herkenbaarheid in het communiceren van nieuws en activiteiten van onze heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne onderzoeken wij de mogelijkheid om een uniforme huisstijl te ontwikkelen. Daarvoor zouden we graag hulp hebben van een heemkundelid met grafische kennis en creativiteit. Wij hopen binnen onze kring iemand bereid te vinden vakkundig met ons mee te denken en eventueel in het vervolgtraject handen en voeten te geven aan een vernieuwde uitstraling. Mocht u niet zelf beschikken over de gevraagde expertise, dan kent u wellicht in uw omgeving iemand die daarover wel beschikt. In dat geval vragen wij u hem of haar op onze vraag te attenderen. Misschien past onze vraag zelfs wel in een stage-opdracht van een student in uw omgeving. Uw reactie kunt u sturen naar onze voorzitter Rob Berkvens via: Ook voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen. Herinnering lezing door Cees Verhagen op donderdag 19 maart, aanvang uur in het Parochiecentrum: Spotten met de vijand De uitgebreide informatie kunt u lezen in de Nieuwsbrief van februari, in het jaarprogrammaboekje en op onze site Lezing op donderdag 16 april: Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd Op donderdag 16 april verzorgt Wim van Heugten voor onze heemkundekring een lezing met de titel: Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd. Aanvang uur in het Parochiecentrum, Visser 2 in Deurne. Als kind, wonende aan de boorden van de Dommel in Son tegenover de Breugelse kerk, raakte Wim van Heugten in de ban van Pieter Brueghel. Thuis, in de huiskamer, hing een reproductie van het schilderij Jagers in de Sneeuw, die vooral tijdens de zondagse maaltijden (doordeweeks werd in de keuken gegeten) de aandacht trok. Maar ook wat vader WAM vertelde over de Vlaamse schrijver, tekenaar en schilder Felix Timmermans, die in 1926 bij de opening van het Brueghel-monument in Breugel de sfeer er opsnoof en concludeerde dat Pieter Brueghel daar en niet ergens anders geboren moest zijn, liet bij Wim een bijzonder fascinatie voor deze 16 e eeuwse meester ontstaan. Timmermans schreef daarover in 1928 in: Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. In 1943 schreef hij ook het toneelstuk: Pieter Bruegel. Via contacten met o.a. de Brusselse archivaris Paul De Ridder in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, werd het voor Wim steeds duidelijker dat de wortels van Pieter 5

6 Brueghel in de Meierij liggen. Over deze ontdekkingstocht, maar ook over het bijzondere van de kunst van Pieter Brueghel houdt Wim van Heugten een persoonlijk getinte voordracht met lichtbeelden. Aanmelden dagexcursie naar Leuven op 4 juli 2015 Met onze jaarlijkse dagexcursie gaan we op zaterdag 4 juli de Belgische grens over om een bezoek te brengen aan de oude Bourgondische universiteitsstad Leuven; een stad met een rijke cultuurhistorie. We stappen om 7.45 uur op de bus op de parkeerplaats bij het station aan de zijde van de Fabrieksstraat. Klaas Hendriks, lid van de werkgroep Lezingen en Excursies, vertelt ons tijdens de reis er naar toe welke verbanden er zijn tussen Deurne en Leuven. We beginnen met de gebruikelijke koffie met gebak aan de rand van Leuven in Brasserie De Abdijmolen in de Abdij van Park in Heverlee. De Nobertijnenabdij van Park werd gesticht in Daarna krijgen we een rondleiding met twee gidsen door het historisch abdijcomplex. Vervolgens brengt de bus ons naar het historisch centrum van Leuven. Hier gebruiken we een Brabantse koffietafel. s Middags bezoeken we onder leiding van twee gidsen het stadhuis, waarvoor de eerste steen werd gelegd in Het stadhuis is een van de bekendste gotische gebouwen ter wereld. De gidsen gaan vervolgens met ons naar de Sint Pieterskerk en de schatkamer. De laatgotische Sint Pieterskerk is gebouwd in de 15 e eeuw. De kerk heeft een schitterend interieur en de schatkamer herbergt beroemde schilderijen van o.a. Dirk Bouts. Om uur vertrekken we, veel culturele en historische informatie rijker, weer richting Deurne om er tussen en uur te arriveren. De kosten voor deze dagexcursie bedragen voor leden 50,00 en voor niet-leden 55,00. De reis gaat alleen door bij voldoende deelname (minimaal 40 personen). Het gezelschap zal uit maximaal 50 personen bestaan. U kunt zich opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de heemkundekring: NL86 RABO onder vermelding van: dagexcursie Zijn er op 1 mei 2015 geen 40 aanmeldingen binnen, dan wordt de excursie geannuleerd en het overgemaakte bedrag teruggestort. Zijn er meer dan 50 aanmeldingen, dan vallen die meerdere aanmelders op volgorde van inschrijving af. Ook zij krijgen hun inschrijfgeld teruggestort. Mocht de excursie om een andere reden onverhoopt niet doorgaan, wordt het inschrijfgeld eveneens gerestitueerd. Hebt u vragen over de excursie, dan kunt u contact opnemen met Leny Hendriks via of

7 Voorzitter Rob Berkvens (links) overhandigt Piet Pardoel een presentje bij de opening van de tentoonstelling. Rechts Josée v.d. Loo van de werkgroep Tentoonstellingen. Expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne Zondag 8 februari werd in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne de expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne geopend door Piet Pardoel. Zijn vader Frans was sinds 1932 veertig jaar lang, samen met collega s, in Deurne t Menneke van t Léécht onder de directeuren Dekkers en Habets van het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB). Er is sinds de introductie van elektriciteit in het dagelijks leven veel veranderd; aanvankelijk stap voor stap en later bijna met de snelheid van het licht. De olielamp, de stoommachine; herinneringen aan vervlogen tijden. Te moeten leven en werken zonder elektriciteit kun je je nu nauwelijks nog voorstellen en toch is het in Deurne nog maar honderd jaar geleden dat elektriciteit beschikbaar kwam. Daaraan besteedt de expositie aandacht in materiële zin, maar ook aan de mensen die erbij betrokken waren. In vitrines zijn o.a. kooldraadlampen te zien, de eerste elektrische apparaten, documenten, toelichtingen en foto s. Piet Pardoel schetste in het kort de ontwikkelingen die mogelijk werden met elektriciteit. Dat hij gevraagd was de expositie te openen, zei hij te beschouwen als een hommage aan zijn vader Frans. Hij stelde twee door zijn vader eigenhandig gebouwde meetapparaten beschikbaar, die Piet na dertig jaar op zolder onder een wespennest vandaan haalde. Die apparaten gaan na de tentoonstelling naar het museum Techniek met n Ziel in Neerkant, dat diverse voorwerpen in bruikleen gaf voor deze tentoonstelling. Met het omzetten van een schakelaar zette Piet Pardoel de expositie in Deurne ook letterlijk in het licht. De expositie is onder leiding van Josée v.d. Loo gemaakt door Rob Berkvens, Harrie Martens en Fien Verrijt van de werkgroep Tentoonstellingen van Heemkundekring H.N. Ouwerling. In het tijdschrift van de heemkundekring, D n Uytbeyndel nr. 84, is tevens een uitgebreid artikel van de hand van Rob Berkvens opgenomen over de komst van elektriciteit naar 7

8 Deurne. D n Uytbeyndel is verkrijgbaar in het Heemhuis en bij Boekhandel Berkers aan de Stationsstraat in Deurne. De expositie is tot en met zondag 14 juni elke tweede en vierde zondag van de maand van tot uur en elke dinsdag van tot uur vrij te bezoeken. In deze periode besteden medewerkers van het museum Techniek met n Ziel tijdens rondleidingen in hun museum in Neerkant tevens speciale aandacht aan de komst van elektrisch licht naar Deurne. Schenkingen historisch materiaal Afgelopen maand heeft onze heemkundekring weer diverse schenkingen van historisch materiaal mogen ontvangen. Onze dank is groot! Ton Verhappen: jubileumuitgave 50 jaar Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf Deurne ; uit de nalatenschap van zijn vader Theo, die werkzaam was bij GEB en later bij PNEM. Schenking n.a.v. huidige expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne en het gelijknamige artikel in D n Uytbeyndel nr. 84. Harrie Biemans: 3 gedachtenisprentjes. Jan van de Vijver: 47 gedachtenisprentjes. Thom van der Straaten: 75 gedachtenisprentjes. Harrie Martens: scans van 22 prentjes. Pieter Koolen: We krijgen ook vaak prentjes aangeboden, die we al blijken te hebben. Maar dat weten we natuurlijk pas als we ons archief geraadpleegd hebben. Dus, schroom niet! Momenteel hebben we bidprentjes in ons archief. Op DocudataDeurne staat een recent overzicht van al onze bidprentjes. Zie: Vrijwilligersrooster Tijdens de open zondagen van het heemhuis aan de Stationsstraat 73 zijn telkens drie vrijwilligers van tot uur aanwezig als gastvrouw en gastheer. Het rooster voor de komende weken ziet er als volgt uit: 8 maart : Rob Berkvens Thijs Flipsen Nelly Smets 22 maart : Pieter Koolen Dick v. Hooff Hans Guffens 12 april : Theo van Daele Anneke v. Ooij Zus Jacobs 26 april : Thom v. d. Straaten Jan Vlemmix Bep v.d. Crommeacker Redactie en foto s: Nelly van Rijt 8

Vertrouwelijk Pagina 1 17-5-2015. ` Notulen Algemene Leden Vergadering, 23 februari 2015 20.00 uur, t Trefpunt, Deurne

Vertrouwelijk Pagina 1 17-5-2015. ` Notulen Algemene Leden Vergadering, 23 februari 2015 20.00 uur, t Trefpunt, Deurne Vertrouwelijk Pagina 1 17-5-2015 ` Notulen Algemene Leden Vergadering, 23 februari 2015 20.00 uur, t Trefpunt, Deurne Aanwezig: 50 leden incl. bestuur Afwezig met kennisgeving: dhr. Piet v.d. Oever, dhr.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F november 2014

N I E U W S B R I E F november 2014 N I E U W S B R I E F november 2014 Geachte leden, Met deze nieuwsbrief willen wij u weer graag informeren over een aantal actuele zaken die onze Heemkundekring betreffen. De meesten van u ontvangen de

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F september 2015

N I E U W S B R I E F september 2015 N I E U W S B R I E F september 2015 Beste allen, De vakantieperiode is voorbij en het leven in het heemhuis gaat weer als van ouds. Er moet veel gebeuren. Het dak moet vervangen worden, de kelder afgewerkt

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F december 2014 Geachte leden, Met deze Nieuwsbrief informeren wij u over een aantal actuele zaken die onze Heemkundekring betreffen. De meesten van u ontvangen de Nieuwsbrief maandelijks

Nadere informatie

J A N U A R I

J A N U A R I J A N U A R I 2 0 1 7 Beste leden, Nog wat nakauwend op de oliebollen en nog bubbelend van de champagne wens ik jullie allen een voorspoedig, gezond en ook een historisch mooi 2017. Het afgelopen jaar

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F mei 2015

N I E U W S B R I E F mei 2015 N I E U W S B R I E F mei 2015 Geachte leden, Met vereende krachten is de ledenadministratie vereenvoudigd. Er zijn tevens fouten hersteld. Ook de lijst voor de bezorgers is aangepast, waardoor de normale

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Terugblik: Stadswandeling door Haastrecht Terugblik Exposi e Die schöne Müllerin Architectuurroute Workshop Column schrijven Agenda 2015/2016 Samen met de Historische Vereniging Haastrecht organiseerde

Nadere informatie

Geachte leden, N I E U W S B R I E F O K T O B E R 2 0 1 5

Geachte leden, N I E U W S B R I E F O K T O B E R 2 0 1 5 N I E U W S B R I E F O K T O B E R 2 0 1 5 Geachte leden, We hebben met de Rabo Clubkas Campagne van 1 tot en met 12 oktober een spannende maand voor de boeg. We hopen dat veel leden van de Rabobank Peelland

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Informatie TWC VALKENSWAARD

Informatie TWC VALKENSWAARD Informatie TWC VALKENSWAARD 1. Inleiding 2. De vereniging TWC Valkenswaard 3. NTFU 4. Lidmaatschap-Contributie 5. Kleding 6. Organisatie 7. Trainingstijden 8. Jaarprogramma 9. Evenementen 10. Communicatie

Nadere informatie

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder NIEUWSBRIEF Secr. Cor Knoop Fresiastraat 24 4921 HC Made Tel 062-683642 e.mail: caknoop@hetnet.nl jaargang 15 nummer 4, augustus 2012 Uitnodiging 1 Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer drie en dertig, de 2 e van 2017.

Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer drie en dertig, de 2 e van 2017. NIEUWSBRIEF Nr.33-6 e JAARGANG uitgave nr.2 van 2017 Opmaak: april 2017 www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en WOK) Beste lezer, Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarverslagen 2014. van. bestuur en werkgroepen

Jaarverslagen 2014. van. bestuur en werkgroepen Jaarverslagen 2014 van bestuur en werkgroepen 1 2 Beste leden Hierbij treft u de jaarverslagen van het bestuur en de diverse werkgroepen van Heemkundekring H.N. Ouwerling aan over het verenigingsjaar 2014.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen 2017 1. Wat is de aanleiding voor de Rabobank Clubkas De Rabobank Clubkas Campagne is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. de Baarzen,nr.13 6 maart 2015. Rouppe v.d. Voortlaan 1, 5262 HC Vught,

NIEUWSBRIEF. de Baarzen,nr.13 6 maart 2015. Rouppe v.d. Voortlaan 1, 5262 HC Vught, NIEUWSBRIEF de Baarzen,nr.13 6 maart 2015 Rouppe v.d. Voortlaan 1, 5262 HC Vught, telefoon: 073-6563920 fax: 073-6568038 e-mail: info@debaarzen.nl website: www.debaarzen.nl redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief@debaarzen.nl

Nadere informatie

jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017

jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017 jaargang 44 - Mededelingenblad 02 - februari 2017 Een echt heem-huwelijk Op woensdag 28 december waren wij, Ben van Genugten en ik, Tonny Habraken, 50 jaar getrouwd. Op zich geen reden om door te geven,

Nadere informatie

Nummer 21 31 januari 2014

Nummer 21 31 januari 2014 Nummer 21 31 januari 2014 Agenda 5 en 6 februari Groep 5 gaat appelflappen maken. Donderdag 6 en vrijdag 7 februari. Wie van de ouders kan helpen? Opgavelijst hangt bij de groep. 6 februari 19.30 uur informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

EVENEMENTEN en TENTOONSTELLINGEN in DEURNE

EVENEMENTEN en TENTOONSTELLINGEN in DEURNE EVENEMENTEN en TENTOONSTELLINGEN in DEURNE Juli 2013 dinsdag 2 juli woensdag 3 juli Zomerfestival Deurne 2013 Life muziek en Brabantse Markt in het centrum van Deurne woensdag 3 juli 2013, 15:00-20.00

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Categorie Voorwaarden 1. Wat zijn de voorwaarden waaraan een vereniging of stichting moet voldoen? 2. Als een vereniging of stichting meedoet aan de Rabobank

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Extra aandacht vragen én geven

Extra aandacht vragen én geven SPECIAL September 2015 Extra aandacht vragen én geven Programma Week van Dementie Extra aandacht vragen én geven Voor u ligt een speciale editie van onze nieuwsbrief. Als netwerk zijn we steeds op zoek

Nadere informatie

Geachte leden, het dak ligt er weer op!

Geachte leden, het dak ligt er weer op! N I EU W S B R I E F M A A R T Geachte leden, het dak ligt er weer op! Met dank aan Theo van Daele, Hans van Hoek, Peter van de Westerlo. Begin februari kreeg ons heemhuis o.a. nieuwe dakpannen. Zie de

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N september december 2016 EXCURSIES Met regelmaat organiseert de werkgroep excursies en andere

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Concurrentieonderzoek

Concurrentieonderzoek Concurrentieonderzoek Naam: Pieter Zegers Vak: Project 2 IVG Opdracht: Concurrentieonderzoek Inhoudsopgave Amateurs- schildervereniging Het Bossche Palet Tijden en technieken. Hervion College Contributie

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: - Algemeen - Voorwaarden - Lidmaatschap Categorie Algemeen 1. Waarom organiseert Rabobank

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart Uitreiking Brederodepeer.

Nieuwsbrief maart Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart Uitreiking Brederodepeer. 1 Nieuwsbrief maart 2017. Uitnodiging, Algemene ledenvergadering 22 maart 2017. Uitreiking Brederodepeer. Lezing, Jet Sebus: Brugwachterverhalen Stedelijk Museum Vianen, Voorstraat 97 Aanvang ledenvergadering

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Kringblad NOV kring Noord- Brabant West Zeeland Jaargang 24 nr.3 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Dendrobium chrysotoxum Maart 2015 1 Agenda: - Welkom en mededelingen Maandag 16 maart 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Petra van Heese ad interim

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Petra van Heese ad interim NIEUWSBRIEF Voorzitter: Anja Gijsbertsen voorzitter@latulipe.net Secretaris: Petra van Heese ad interim secretarislatulipe@gmail.com www.latulipe.net April 2017 1e Huppelclub 10.00 uur 1e Inloopmiddag

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 STICHTING NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM ALGEMEEN - Het bestuur bestond op 1 januari 2013 uit: Rien van Heck, voorzitter Cees Jochems, secretaris Jef Lazaroms, penningmeester Wil

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Jaargang februari Datum: Activiteit: Bijzonderheden: groep 3/4: De kleren van de Keizer

Jaargang februari Datum: Activiteit: Bijzonderheden: groep 3/4: De kleren van de Keizer O.B.S. Heiligerlee Schoollaan 5 9677 PV HEILIGERLEE T: 0597 430730 E: obsheiligerlee@sooog.nl W: www.obs-heiligerlee.nl Nieuwsbrief 6 Jaargang 16 17 3 februari 2017 Datum: Activiteit: Bijzonderheden: Dinsdag

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

De brieven van Van Gogh

De brieven van Van Gogh De brieven van Van Gogh Tijdens een rondwandeling door het dorp, vertelt ieder gids wel iets over de vele brieven die Vincent schreef in zijn leven. Hoe belangrijk waren de brieven voor Vincent, aan wie

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie 2-4-2014 Jaargang 1, nummer 1 Nieuwsbrief In deze 1 e editie Wie heeft de RCauto gewonnen?. Agenda rijdagen Rabobank actie 1 e rijdag Spannend of spanning? Afzonderlijke hoogtepunten: Verhaal uit eerste

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Als iemand zegt STOP, dan houd je op! Agenda: Schooljaar 2015-2016 Nr. 7

Als iemand zegt STOP, dan houd je op! Agenda: Schooljaar 2015-2016 Nr. 7 Schooljaar 2015-2016 Nr. 7 Wie wil de ouders van de luizencontrole komen ondersteunen? Na elke vakantie is een groep ouders actief bij de luizencontrole. Dankzij deze controle komt er bijna geen hoofdluis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen FLEMISH PAVILION/PAVILLON FLAMAND IN DE PERS Datum Bron Titel 16/09/2014 Het Laatste Nieuws Theatermaker Chokri gaat op zoek naar de Vlaamse identiteit 16/09/2014 Editie Pajot Project Vlaams Paviljoen

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Uw stem is geld waard voor de Historische Vereniging Als u lid bent van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug ontvangt u per post uw persoonlijke stemcode

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands baksteen en dakpanmuseum

BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands baksteen en dakpanmuseum DE BASTEI Natuurmuseum, Nijmegen Van klei tot baksteen STIENEO Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Geschiedenis ontwikkeling baksteenindustrie in beeld BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012 Nieuwsbrief januari 2012 Start jubileumjaar 100 jaar Den Dolder op woensdag 1 februari 2012 Door diverse werkgroepen is hard gewerkt om, verdeeld over het gehele jaar 2012, een aantrekkelijk honderd jaar

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015

Lente Uitstap. Zondag 14 juni Eindhoven. Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest. 14 mei 2015 14 mei 2015 Lente Uitstap Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest Zondag 14 juni Eindhoven Wie nu rondkijkt in Eindhoven, kan zich bijna niet voorstellen dat het één van de oudste steden van

Nadere informatie

Nieuwsbrief n 8, april 2007

Nieuwsbrief n 8, april 2007 VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw Lakenmakersstraat 41 B-2800 Mechelen Nieuwsbrief n 8, april 2007 Beste leden, Donderdagavond 5 april kwam uw bestuur weer bij elkaar, deze keer

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P Opgericht 1863 Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P Opgericht 1863 Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P Opgericht 1863 Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken CONVOCAAT LGOG Kring Parkstad Limburg Mw. Ing. E.T.A. Peerboom-v.d.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de stichting VVKM

Nieuwsbrief van de stichting VVKM Nieuwsbrief van de stichting VVKM De Valreep Uitgave 1 2013 In deze Valreep: In deze Valreep:... 1 Uit de Longroom... 1 Van de redactie... 2 Marinedagen/Sail... 2 Sail 2008/2013... 2 Bericht uit de Toko...

Nadere informatie

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds NIEUWSBRIEF NAJAAR 2014 Er is in 2014 veel gebeurd bij Beeldend Gesproken. En daarmee ook bij de Stichting van de Vrienden van Beeldend Gesproken. Met deze nieuwsbrief willen we alle vrienden op de hoogte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer twee en dertig, de 1 e van 2017.

Beste lezer, Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer twee en dertig, de 1 e van 2017. NIEUWSBRIEF Nr.32-6 e JAARGANG uitgave nr.1 van 2017 opmaak: januari 2017 www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en WOK) Beste lezer, Voor u ligt

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 13 / 17 april Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 13 / 17 april Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 13 / 17 april 2015 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

Jaargang 4, tweede semester 2004

Jaargang 4, tweede semester 2004 Jaargang 4, tweede semester 2004 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette Wat is er zoal gebeurd in dit tweede semester

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Bijlage: Rooster Dick

Bijlage: Rooster Dick Belangrijke data november: 01 november 1 jarig bestaan van het Kwartet 02 november start schoolfruit 04 november info avond, ouders groep 3,4 en 5. 04 november nio onderzoek groep 8 08 november juf Anita

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2017 Jaargang 3 uitgave 4

NIEUWSBRIEF augustus 2017 Jaargang 3 uitgave 4 NIEUWSBRIEF augustus 2017 Jaargang 3 uitgave 4 Bestuur KBO Hoensbroek Voorzitter: Wim Bassant 06-51580326 Secretaris: Kees van Zijl 06-51380588 Penningmeester: Louis Bos 045-5210633 In deze Nieuwsbrief

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

De Ronde Venen, januari 2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, januari 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier. Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie