U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om uur in de hal van het gemeentehuis.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis."

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F maart 2015 Beste leden Er is de afgelopen maand weer het nodige gebeurd. Veel discussie en gemopper, maar zoals dat vrijwel altijd gaat binnen onze vereniging zijn we ook weer tot elkaar gekomen. Zo ook wat ontwikkelingen met betrekking tot de buitenexpositie Tijdlijn aangaat. Degenen die niet weten wat Tijdlijn is, moeten maar eens door de Deurnese winkelstraten lopen en letten op de prachtige foto s die afkomstig zijn uit ons eigen fotoarchief. Expositie Deurne Toen en Nu en expositie Tijdlijn II Bij het vormgeven van deze eerste Tijdlijn-expositie ontstond binnen de organisatie op sommige punten discussie en verschil van inzicht, die ons bestuur deed besluiten deze samenwerking te stoppen. Tegelijkertijd ontstond er een samenwerking met fotoclub Optika om een foto-expositie te organiseren in het kader van het 5-jarig bestaan van DeurneWiki. Het thema is: Deurne Toen en Nu. Te zien zijn historische foto s uit het archief van onze heemkundekring en actuele foto s van Optika van dezelfde plek in Deurne. Inmiddels staat vast dat deze expositie om uur op vrijdag 10 april a.s. in het gemeentehuis geopend wordt en dat er ter gelegenheid daarvan een speciale uitgave van ons tijdschrift D n Uytbeyndel verschijnt. Een editie om naar uit te kijken! De expositie is in het gemeentehuis te zien tot en met vrijdag 15 mei en verhuist dan naar De Nieuwenhof. Afgelopen maand vond er, op verzoek van de Tijdlijn-werkgroep, in het heemhuis een gesprek plaats tussen deze werkgroep en het bestuur van Heemkundekring H.N. Ouwerling. Tijdens die bijeenkomst zijn de verschillen van mening uit de weg geruimd en zijn er concrete afspraken over een hernieuwde samenwerking gemaakt. Theo Vosmeer gaat namens onze heemkundekring zitting nemen in de Tijdlijn-werkgroep. Geprobeerd zal worden om de buitenexpositie Tijdlijn II met historische foto s van clubs en verenigingen, voor het merendeel wederom uit ons archief, ook op 10 april van start te laten gaan. U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de foto-expositie Deurne Toen en Nu op vrijdag 10 april om uur in de hal van het gemeentehuis. 1

2 Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing Verder was er op 23 februari onze Algemene Ledenvergadering met bestuursverkiezing. Ruim 60 personen waren aanwezig. Onze secretaris Henk van Straaten (op bovenstaande foto links) en penningmeester Nico Vosmeer (rechts) hebben hun functie neergelegd, maar blijven bestuurslid. Met een bloemetje werden zij bedankt voor hun vele werk. Karin Akkers (links) en Jan Adriaans (rechts) werden als nieuwe bestuursleden begroet en Dick van Hooff, Theo van Daele en Leny Hendriks werden herkozen. Karin Akkers zal samen met Gerard van Houdt de functie van secretaris gaan vervullen. Jan Adriaans is onze nieuwe 2

3 penningmeester. Hij wordt de komende maanden ingewerkt door Nico Vosmeer. De vergadering verliep dankzij de powerpointpresentatie van Gerard van Houdt volgens schema. Vrimdkunde, maar ook roggebrood met zult Na afhandeling van de reguliere agenda vertelde Erik Vink over de tijd die hij als verslaggever doorbracht in Oeganda en Palestina. Over de ervaringen die hij daar opdeed en die hij in zijn boek Ons Dorp situeerde in een oorlogssituatie in Libanon. In dat boek schetst hij met enige afstand ernaar kijkend, associatief en niet per se historisch onderbouwd, zijn herinneringen aan zijn geboortedorp Deurne. Met zogenoemde native flutes uit Noord- Amerika en een Afrikaans tokkelinstrumentje omlijstte Gonnie Feddema prachtig de inleiding en voordracht Vrimdkunde van Erik Vink. Uiteraard was het roggebrood met zult en kaas weer uitstekend verzorgd door Anneke van Ooij en Zus Jacobs. Verdere informatie en foto s vindt u op onze website, evenals de voordracht Vrimdkunde van Erik Vink. Later volgt ook het concept-verslag van de vergadering Voorzitter Rob Berkvens Verder in deze Nieuwsbrief: Contributie 2015; lees ook het P.S. Lid van Museumkring Peelland Ook Harrie Biemans leverde een bijdrage Heemkundekring zoekt grafische creatieveling Lezing Spotten met de Vijand; op 19 maart Lezing Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd; op 16 april Aanmelden voor dagexcursie naar Leuven op zaterdag 4 juli Expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne Schenkingen historisch materiaal Vrijwilligersrooster Contributie 2015 Onze penningmeester gaat in de loop van de maand maart de contributie incasseren van onze leden die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Als machtigingskenmerk wordt het lidnummer vermeld. De bedoeling is dat de incasso vóór 31 maart a.s. zijn beslag krijgt. We willen onze leden die geen machtiging hebben afgegeven, vragen te controleren of zij hun contributie voor 2015 al hebben betaald. Is dit niet het geval, dan kunnen zij het bedrag, ook graag vóór 31 maart 2015, overmaken op ons IBAN-rekeningnummer: NL86RABO Voor een antwoord op eventuele vragen kunt u terecht op het adres: 3

4 P.S. Bankiert u via de Rabobank, dan kunt u ook lid worden van de Rabobank Peelland Zuid. De bank organiseert ieder najaar de Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die zich vóór 1 juli a.s. aangemeld heeft als lid van de bank, kan dan in totaal 5 stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete verenigingen in het werkgebied van de bank: Deurne, Asten, Someren en Mierlo; maximaal 2 stemmen op één vereniging. Elke stem vertegenwoordigt een bedrag voor de clubkas. Het afgelopen jaar hebben vele leden van de bank ons enorm geholpen met een zo nodige bijdrage voor onze clubkas. Die financiële middelen zijn heel hard nodig om de geschiedenis van Deurne en haar kerkdorpen te kunnen blijven vastleggen en toegankelijk te maken en te houden voor de hele gemeenschap en voor belangstellenden daarbuiten. Mogen wij u daarom vragen om u aan te melden als lid van de bank. Uw stemrecht in deze Rabobank Clubkas Campagne is van belang voor verenigingen. Wat uw lidmaatschap van de bank voor u kan betekenen leest u op: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/peellandzuid/leden/ Lid van Museumkring Peelland Sinds 1 januari 2015 zijn wij aangesloten bij Museumkring Peelland. Hierin zijn vrijwel alle musea, groot en heel klein in de regio, aangesloten. Het doel is om de aandacht te vestigen op de grote schat aan voorwerpen, informatie en literatuur die over het gebied en haar inwoners te bezichtigen en te raadplegen is in Peelland. De meeste musea zijn wel bekend, maar u zult beslist verborgen schatkamers ontdekken wanneer u op de lijst van aangesloten leden kijkt via Binnenkort zijn in ons Heemhuis ook folders van Museumkring Peelland beschikbaar. Ook Harrie Biemans leverde een bijdrage In ons bericht over de vorderingen van de verbouwing en inrichting van de archeologiekelder in onze Nieuwsbrief van februari zijn vrijwilligers genoemd die er aan bijdrage aan geleverd hebben. Helaas, ontbrak Harrie Biemans in die opsomming. Hij heeft de verlichting, telefoon en wifi-aansluiting in de kelder en de opkamer voor zijn rekening genomen. De daarbij gebruikte materialen komen uit zijn eigen voorraad en neemt hij voor eigen rekening. De heemkundekring waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm. Excuses Harrie! De werkgroep hoopt met deze aanvulling haar omissie te hebben recht gezet. Heemkundekring zoekt grafische creatieveling Onze heemkundekring communiceert via verschillende dragers met haar leden, relaties, overheden, belangstellenden, pers, etc. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld briefpapier, wenskaarten, uitnodigingen, posters, nieuwsbrieven, een website, social media en allerlei 4

5 pr-materiaal. Op dit moment heeft onze vereniging daarvoor geen uniforme huisstijl. Het is wel zo dat wij ons altijd met ons logo en het noemen van ons werkgebied presenteren. Vanwege de gewenste herkenbaarheid in het communiceren van nieuws en activiteiten van onze heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne onderzoeken wij de mogelijkheid om een uniforme huisstijl te ontwikkelen. Daarvoor zouden we graag hulp hebben van een heemkundelid met grafische kennis en creativiteit. Wij hopen binnen onze kring iemand bereid te vinden vakkundig met ons mee te denken en eventueel in het vervolgtraject handen en voeten te geven aan een vernieuwde uitstraling. Mocht u niet zelf beschikken over de gevraagde expertise, dan kent u wellicht in uw omgeving iemand die daarover wel beschikt. In dat geval vragen wij u hem of haar op onze vraag te attenderen. Misschien past onze vraag zelfs wel in een stage-opdracht van een student in uw omgeving. Uw reactie kunt u sturen naar onze voorzitter Rob Berkvens via: Ook voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen. Herinnering lezing door Cees Verhagen op donderdag 19 maart, aanvang uur in het Parochiecentrum: Spotten met de vijand De uitgebreide informatie kunt u lezen in de Nieuwsbrief van februari, in het jaarprogrammaboekje en op onze site Lezing op donderdag 16 april: Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd Op donderdag 16 april verzorgt Wim van Heugten voor onze heemkundekring een lezing met de titel: Pieter Brueghel, een bijzondere schilder in een bijzondere tijd. Aanvang uur in het Parochiecentrum, Visser 2 in Deurne. Als kind, wonende aan de boorden van de Dommel in Son tegenover de Breugelse kerk, raakte Wim van Heugten in de ban van Pieter Brueghel. Thuis, in de huiskamer, hing een reproductie van het schilderij Jagers in de Sneeuw, die vooral tijdens de zondagse maaltijden (doordeweeks werd in de keuken gegeten) de aandacht trok. Maar ook wat vader WAM vertelde over de Vlaamse schrijver, tekenaar en schilder Felix Timmermans, die in 1926 bij de opening van het Brueghel-monument in Breugel de sfeer er opsnoof en concludeerde dat Pieter Brueghel daar en niet ergens anders geboren moest zijn, liet bij Wim een bijzonder fascinatie voor deze 16 e eeuwse meester ontstaan. Timmermans schreef daarover in 1928 in: Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken. In 1943 schreef hij ook het toneelstuk: Pieter Bruegel. Via contacten met o.a. de Brusselse archivaris Paul De Ridder in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, werd het voor Wim steeds duidelijker dat de wortels van Pieter 5

6 Brueghel in de Meierij liggen. Over deze ontdekkingstocht, maar ook over het bijzondere van de kunst van Pieter Brueghel houdt Wim van Heugten een persoonlijk getinte voordracht met lichtbeelden. Aanmelden dagexcursie naar Leuven op 4 juli 2015 Met onze jaarlijkse dagexcursie gaan we op zaterdag 4 juli de Belgische grens over om een bezoek te brengen aan de oude Bourgondische universiteitsstad Leuven; een stad met een rijke cultuurhistorie. We stappen om 7.45 uur op de bus op de parkeerplaats bij het station aan de zijde van de Fabrieksstraat. Klaas Hendriks, lid van de werkgroep Lezingen en Excursies, vertelt ons tijdens de reis er naar toe welke verbanden er zijn tussen Deurne en Leuven. We beginnen met de gebruikelijke koffie met gebak aan de rand van Leuven in Brasserie De Abdijmolen in de Abdij van Park in Heverlee. De Nobertijnenabdij van Park werd gesticht in Daarna krijgen we een rondleiding met twee gidsen door het historisch abdijcomplex. Vervolgens brengt de bus ons naar het historisch centrum van Leuven. Hier gebruiken we een Brabantse koffietafel. s Middags bezoeken we onder leiding van twee gidsen het stadhuis, waarvoor de eerste steen werd gelegd in Het stadhuis is een van de bekendste gotische gebouwen ter wereld. De gidsen gaan vervolgens met ons naar de Sint Pieterskerk en de schatkamer. De laatgotische Sint Pieterskerk is gebouwd in de 15 e eeuw. De kerk heeft een schitterend interieur en de schatkamer herbergt beroemde schilderijen van o.a. Dirk Bouts. Om uur vertrekken we, veel culturele en historische informatie rijker, weer richting Deurne om er tussen en uur te arriveren. De kosten voor deze dagexcursie bedragen voor leden 50,00 en voor niet-leden 55,00. De reis gaat alleen door bij voldoende deelname (minimaal 40 personen). Het gezelschap zal uit maximaal 50 personen bestaan. U kunt zich opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de heemkundekring: NL86 RABO onder vermelding van: dagexcursie Zijn er op 1 mei 2015 geen 40 aanmeldingen binnen, dan wordt de excursie geannuleerd en het overgemaakte bedrag teruggestort. Zijn er meer dan 50 aanmeldingen, dan vallen die meerdere aanmelders op volgorde van inschrijving af. Ook zij krijgen hun inschrijfgeld teruggestort. Mocht de excursie om een andere reden onverhoopt niet doorgaan, wordt het inschrijfgeld eveneens gerestitueerd. Hebt u vragen over de excursie, dan kunt u contact opnemen met Leny Hendriks via of

7 Voorzitter Rob Berkvens (links) overhandigt Piet Pardoel een presentje bij de opening van de tentoonstelling. Rechts Josée v.d. Loo van de werkgroep Tentoonstellingen. Expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne Zondag 8 februari werd in het Heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne de expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne geopend door Piet Pardoel. Zijn vader Frans was sinds 1932 veertig jaar lang, samen met collega s, in Deurne t Menneke van t Léécht onder de directeuren Dekkers en Habets van het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf (GEB). Er is sinds de introductie van elektriciteit in het dagelijks leven veel veranderd; aanvankelijk stap voor stap en later bijna met de snelheid van het licht. De olielamp, de stoommachine; herinneringen aan vervlogen tijden. Te moeten leven en werken zonder elektriciteit kun je je nu nauwelijks nog voorstellen en toch is het in Deurne nog maar honderd jaar geleden dat elektriciteit beschikbaar kwam. Daaraan besteedt de expositie aandacht in materiële zin, maar ook aan de mensen die erbij betrokken waren. In vitrines zijn o.a. kooldraadlampen te zien, de eerste elektrische apparaten, documenten, toelichtingen en foto s. Piet Pardoel schetste in het kort de ontwikkelingen die mogelijk werden met elektriciteit. Dat hij gevraagd was de expositie te openen, zei hij te beschouwen als een hommage aan zijn vader Frans. Hij stelde twee door zijn vader eigenhandig gebouwde meetapparaten beschikbaar, die Piet na dertig jaar op zolder onder een wespennest vandaan haalde. Die apparaten gaan na de tentoonstelling naar het museum Techniek met n Ziel in Neerkant, dat diverse voorwerpen in bruikleen gaf voor deze tentoonstelling. Met het omzetten van een schakelaar zette Piet Pardoel de expositie in Deurne ook letterlijk in het licht. De expositie is onder leiding van Josée v.d. Loo gemaakt door Rob Berkvens, Harrie Martens en Fien Verrijt van de werkgroep Tentoonstellingen van Heemkundekring H.N. Ouwerling. In het tijdschrift van de heemkundekring, D n Uytbeyndel nr. 84, is tevens een uitgebreid artikel van de hand van Rob Berkvens opgenomen over de komst van elektriciteit naar 7

8 Deurne. D n Uytbeyndel is verkrijgbaar in het Heemhuis en bij Boekhandel Berkers aan de Stationsstraat in Deurne. De expositie is tot en met zondag 14 juni elke tweede en vierde zondag van de maand van tot uur en elke dinsdag van tot uur vrij te bezoeken. In deze periode besteden medewerkers van het museum Techniek met n Ziel tijdens rondleidingen in hun museum in Neerkant tevens speciale aandacht aan de komst van elektrisch licht naar Deurne. Schenkingen historisch materiaal Afgelopen maand heeft onze heemkundekring weer diverse schenkingen van historisch materiaal mogen ontvangen. Onze dank is groot! Ton Verhappen: jubileumuitgave 50 jaar Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf Deurne ; uit de nalatenschap van zijn vader Theo, die werkzaam was bij GEB en later bij PNEM. Schenking n.a.v. huidige expositie 100 Jaar Elektrisch Licht in Deurne en het gelijknamige artikel in D n Uytbeyndel nr. 84. Harrie Biemans: 3 gedachtenisprentjes. Jan van de Vijver: 47 gedachtenisprentjes. Thom van der Straaten: 75 gedachtenisprentjes. Harrie Martens: scans van 22 prentjes. Pieter Koolen: We krijgen ook vaak prentjes aangeboden, die we al blijken te hebben. Maar dat weten we natuurlijk pas als we ons archief geraadpleegd hebben. Dus, schroom niet! Momenteel hebben we bidprentjes in ons archief. Op DocudataDeurne staat een recent overzicht van al onze bidprentjes. Zie: Vrijwilligersrooster Tijdens de open zondagen van het heemhuis aan de Stationsstraat 73 zijn telkens drie vrijwilligers van tot uur aanwezig als gastvrouw en gastheer. Het rooster voor de komende weken ziet er als volgt uit: 8 maart : Rob Berkvens Thijs Flipsen Nelly Smets 22 maart : Pieter Koolen Dick v. Hooff Hans Guffens 12 april : Theo van Daele Anneke v. Ooij Zus Jacobs 26 april : Thom v. d. Straaten Jan Vlemmix Bep v.d. Crommeacker Redactie en foto s: Nelly van Rijt 8

VAN DE VICE-VOORZITTER

VAN DE VICE-VOORZITTER Son en Breugel 32 ste jaargang no 2 april 2015 Redactie: Hulstlaan16, 5691 WK Son en Breugel telefoon: (0499) 472800 e-mail: ea.bosch.1@kpnmail.nl Kopij voor de Nieuwsbrief van juni 2015 uiterlijk za 16

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

DE VONDER. 16 september 2014 Lezing: de bevrijding van Asten 25 februari 2015 Lezing: opgraving Acaciaweg Someren

DE VONDER. 16 september 2014 Lezing: de bevrijding van Asten 25 februari 2015 Lezing: opgraving Acaciaweg Someren DE VONDER 16 september 2014 Lezing: de bevrijding van Asten 25 februari 2015 Lezing: opgraving Acaciaweg Someren 2 mei 2015 Excursie Eynderhoof 13 juni 2015 Excursie Domplein Utrecht Jaarprogramma 2014-2015

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

OORSCHELP. Lid worden kan nog steeds. Copy voor de volgende editie: vóór 18 november bij de redactie.

OORSCHELP. Lid worden kan nog steeds. Copy voor de volgende editie: vóór 18 november bij de redactie. Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting OORSCHELP Nummer 8, Jaargang 2 September 2008 In dit nummer: Van de waarnemend voorzitter 2 Benoeming van bestuursleden 3 t Zaaltje 4 Recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal 2015 7 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet 27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie