JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE

2 INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat De Groep Crédit Mutuel Nord Europe...14 Netwerk BKCP Bank...15 Ambitie & strategie...16 JAARREKENINGEN 2013 Geconsolideerd jaarverslag...18 Geconsolideerde financiële staten (IFRS normen)...29 Verklarende nota s bij de geconsolideerde rekeningen...36 Maatschappelijke jaarrekening van het Beroepskrediet nv...91 JAARVERSLAG 2013 p. 2

3 EDITO 2013: positieve consolidatie In 2013 lieten onze teams zich resoluut leiden door het plan Horizon 2015 dat de klant en zijn verwachtingen centraal stelt in de operationele en commerciële processen. Zij volgen dan ook een ontwikkelingsstrategie die op zijn minst efficiënt zal blijken: het draagvlak van BKCP Bank bij het bevoorrechte cliënteel, de actieve ondernemersgemeenschap, zelfstandigen en particuliere projectdragers, is veel groter geworden. In de loop van het jaar werden de activiteiten van de vroegere OBK Bank zowel qua naam als productgamma als IT-migratie volledig in BKCP Bank geïntegreerd. Alle functionele diensten werden met succes binnen de hoofdzetel van BKCP Bank in Brussel gehergroepeerd. We hebben ook de eerste stappen gezet in de toenadering met Beobank, de tweede bankdochter van de Groep CMNE in België. Daarbij werd vooral ingezet op de ontwikkeling van sterkere intragroepsynergieën, met name op productgebied. Wat het eigenlijke financiële beheer en de reporting voor de toezichthouders betreft, worden momenteel een aantal mechanismen en systemen van Beobank door BKCP Bank overgenomen, terwijl er in 2014 nog andere samenwerkings- en optimalisatiemaatregelen zullen volgen. Lonende synergieën Onze synergie-inspanningen vertaalden zich al na de eerste maanden in sterke groeicijfers voor de productie buitenbalanssparen. Maar daarnaast hebben we ook de samenwerking binnen de Groep CMNE verder uitgebouwd om ons productaanbod te verruimen en het optimaal af te stemmen op alle behoeften van ons cliënteel. Met name met La Française AM, vermogensbeheerder van de Groep, hebben we een doelgerichte samenwerking opgezet die heeft geleid tot de introductie van het nieuwe BKCP Core Fund, hoeksteen van ons beleggingsgamma, en van LFP Rendement 2018/2020. Dankzij ons partnership met Nord Europe Assurances konden we ten slotte ons gamma beleggingsverzekeringen verder aanvullen en zetten we met name in op de ontwikkeling van de tak 23-productie. Onze rode draad: de klantenervaring We willen voortdurend investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van onze medewerkers en daarom werd in 2013 het proefproject BKCP Way of Working opgestart om de klantenervaring in onze kantoren zo optimaal mogelijk te maken. Deze aanpak beoogt enerzijds de voorbereiding van de afspraak met de klant of prospect, de afspraak zelf en de nazorg goed gestructureerd op te zetten, en anderzijds de competentieprofielen van onze commerciële medewerkers in kaart te brengen om ze daar waar nodig verder te ontwikkelen via specifieke opleidingsplannen. In dit project is een belangrijke rol weggelegd voor de kantoordirecteurs. JAARVERSLAG 2013 p. 3

4 Met het programma Focus on Quality leggen we de nadruk op de vereenvoudiging van onze interne bedrijfsprocessen om de klantentevredenheid voortdurend te verbeteren. Specifieke aandacht gaat hierbij onder meer naar de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen het commerciële net en de centrale diensten van de bank enerzijds en de vereenvoudiging van het openen van een nieuwe klantenrelatie en het beheer van de klantgegevens anderzijds. Het verbetertraject voor de kredietfunctie, in 2012 opgestart onder de naam Credo, werd ook in 2013 voortgezet, en dat terwijl onze volumes voortdurend vergroten. Stap voor stap worden de kritische kredietprocessen onderzocht en geanalyseerd om ervoor te zorgen dat we voor elk voorgesteld project een vlotte en kwaliteitsvolle adviesverlening en behandeling kunnen blijven garanderen zonder het risicobeheer uit het oog te verliezen. Evolutie eerder dan revolutie Voor onze bank werden de uitgetekende beleidslijnen en opportuniteiten dus bevestigd in Door af te stappen van het specifieke statuut van het beroepskrediet kunnen wij onze beheersstructuren vereenvoudigen. Door samen te werken met andere spelers in de Groep breiden we ons product- en dienstenaanbod uit. Door te streven naar complementariteit met Beobank versterken wij ons concurrentievermogen, met behoud van onze eigenheid en de positionering van beide merken. De steeds strenger wordende regelgeving en de toenemende fiscale druk op de spaardeposito s waardoor we als klassieke spaar- en kredietbank zwaar worden aangepakt, verplichten ons om nog waakzamer te zijn en onze kostenevolutie efficiënt onder controle te houden. Te midden van al die uitdagingen zijn we optimistisch en blijven we vertrouwen hebben. In een wereld die met de dag virtueler wordt, blijven we stellig overtuigd van onze toegevoegde waarde. Klanten van BKCP Bank hebben meer dan ooit behoefte aan persoonlijk contact met advies op maat, of het nu gaat om zelfstandigen, directeurs van lokale ondernemingen of gewoonweg particulieren die hun vermogen willen laten renderen. Elke dag geven wij het beste van onszelf om de nodige vooruitgang te boeken en die verwachting in te lossen. Paul Lembrechts & Eric Charpentier Paul Lembrechts Voorzitter van het Directiecomité Eric Charpentier Voorzitter van de Raad van Bestuur JAARVERSLAG 2013 p. 4

5 BEROEPSKREDIET NV SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2013 Voorzitter Eric Charpentier Directeur-generaal van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc Ondervoorzitter Jean Courtin Bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, publiekrechterlijke nv Ondervoorzitter Rik Jaeken Voorzitter SVMB Ondervoorzitter Luc Wynant Advocaat Bestuurder Karel Ghesquiere Bestuurder van vennootschappen Bestuurder Paul Lembrechts Voorzitter van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv Bestuurder Koen Spinoy Lid van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv Bestuurder Robert Tollet Voorzitter van de Raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaat schappij, publiekrechterlijke nv Bestuurder Luc Van Overschelde Bestuurder van vennootschappen Bestuurder Werner Rogiers Bestuurder CMNE Belgium Bestuurder Jean-Christophe Vanhuysse Lid van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv Bestuurder Philippe Vasseur Voorzitter van de Raad van bestuur van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc JAARVERSLAG 2013 p. 5

6 BESTUURS- EN CONTROLEORGANEN DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Paul LEMBRECHTS Bestuurder - Directeur Jean-Christophe VANHUYSSE Bestuurder - Directeur Koen SPINOY REVISOR Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Yves Dehogne AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Crédit Mutuel Nord Europe Belgium NV (CMNE Belgium NV) Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe SC aandelen 99,99 % 1 aandeel 0,01 % JAARVERSLAG 2013 p. 6

7 CORPORATE GOVERNANCE De verdeling van de bevoegdheden van de bank tussen haar diverse organen gebeurt conform de principes van het vennootschapsrecht en de werking van de kredietinstellingen. Verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur De Raad van bestuur legt de algemene beleidslijnen van de bank vast en keurt de financiële programma s van het boekjaar goed. De Raad wordt geïnformeerd over de periodieke commerciële en financiële resultaten, en over zeer belangrijke financiële beslissingen wordt zijn advies gevraagd. In 2013 vergaderde de Raad van bestuur vier maal. Verantwoordelijkheden en werking van het Directiecomité Het Directiecomité, dat wekelijks vergadert, is gemachtigd om alle beheersdaden te stellen binnen de grenzen van het maatschappelijk doel en in het kader van de strategie die bepaald is door de Raad van bestuur. De leden van het Directiecomité verdelen onderling de leiding en het toezicht op de operationele diensten. Het Financieel comité Het Financieel comité bestaat uit leden van het Directiecomité en deskundigen van de financiële divisie en de boekhouding. Het Financieel comité analyseert de mogelijke evoluties van de rentevoeten en neemt beslissingen over de grote lijnen van het financieel beleid, de funding en het liquiditeitsbeleid. Het Financieel comité is het orgaan dat door het Directiecomité belast werd met het beheer van de balans van de instelling, overeenkomstig de richtlijnen die goedgekeurd werden door de Raad van bestuur en in het kader van de gedragslijnen met betrekking tot het renterisico die goedgekeurd werden door het Directiecomité. JAARVERSLAG 2013 p. 7

8 Het Bureau Het Bureau is belast met de voorbereiding van de beraadslagingen van de Raad van bestuur. Deze laatste kan het Bureau tevens specifieke opdrachten geven. Het Bureau is geen beslissingsorgaan en kan geen afzonderlijk beslissingsorgaan zijn dat de Raad van bestuur of het Directiecomité vervangt. Samenstelling van het Bureau op 8 mei 2014 Voorzitter : E. CHARPENTIER Directeur-generaal van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc en Voorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv Leden : J. COURTIN Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv P. LEMBRECHTS Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv R. TOLLET Bestuurder van het Beroepskrediet nv W. ROGIERS Bestuurder van het Beroepskrediet nv Ph. VASSEUR Bestuurder van het Beroepskrediet nv en Voorzitter van de Raad van bestuur van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc L. WYNANT Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv Het Auditcomité In overeenstemming met de prudentiële toezichthouders handelt dit Comité als Groepscomité. Het Comité is binnen de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv opgericht en zijn werkzaamheden strekken zich tot zijn filiaal BKCP cvba uit. Het Auditcomité heeft tot doel het effectief toezicht op de activiteiten van het Beroepskrediet nv door de Raad van bestuur te vergemakkelijken. Het onderhoudt contacten en de diensten interne audit en controle, met de compliance evenals met het Directiecomité voor zover het auditproblemen betreft en de commissarissen. Het kan alle nuttige inlichtingen of documenten opvragen en laten overgaan tot gelijk welk onderzoek, uitsluitend via de dienst interne audit of via het Directiecomité. Het kan door de Raad van bestuur belast worden met specifieke taken die verband houden met zijn opdracht. De leden van het Auditcomité beschikken over bevoegdheden die in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften. JAARVERSLAG 2013 p. 8

9 Samenstelling van het Auditcomité op 8 mei 2014 Voorzitter : J. COURTIN Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv Leden : E. CHARPENTIER Directeur-generaal van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc en Voorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv K. GHESQUIERE Bestuurder van het Beroepskrediet nv L. VAN OVERSCHELDE Bestuurder van het Beroepskrediet nv Ph. VASSEUR Bestuurder van het Beroepskrediet nv en Voorzitter van de Raad van bestuur van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc L. WYNANT Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv J. LOISEAU Bestuurder van BKCP cvba Vaste genodigden : K. BOMANS Interne auditor van het Beroepskrediet nv H. BRIGODE Compliance officer E. DECLERCK Permanente controleur J. DRUON Inspecteur-generaal van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc P. LEMBRECHTS Voorzitter van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv K. SPINOY Lid van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv J.C. VANHUYSSE Lid van het Directiecomité van het Beroepskrediet nv JAARVERSLAG 2013 p. 9

10 Het Remuneratiecomité Met akkoord van de prudentiële toezichthouders handelt dit Comité als Groepscomité. Het Comité is binnen de Raad van Bestuur van het Beroepskrediet nv opgericht en haar werkzaamheden strekken zich uit tot haar filiaal BKCP cvba. Het Comité werd opgericht bij beslissing van de Raad van Bestuur van het Beroepskrediet nv van 21/03/2011 en van de Raad van Bestuur van BKCP cvba van 12/04/2011. Het Charter van het Remuneratiecomité en de Remuneratiepolitiek werden goedgekeurd door de Raden van Bestuur van Beroepskrediet nv en BKCP cvba van 20/12/2011. Een nieuwe versie van het vergoedingenbeleid werd door de Raad van Bestuur van Beroepskrediet nv en van BKCP cvba goedgekeurd op 12/09/2013. Het Comité is een raadgevend orgaan en geeft advies over de voorwaarden voor de indienstneming van de Voorzitter en de leden van het Directiecomité, het bepaalt de remuneratiepolitiek, legt het ter goedkeuring voor aan de Raden van Bestuur, ziet toe op de toepassing ervan en op de overeenstemming van de remuneratiepolitiek met de marktomstandigheden. De betaling van een variabele verloning hangt rechtstreeks af, op een discretionaire of contractuele wijze, van de realisatie van de vooraf gestelde objectieven en gebeurt binnen een vooropgesteld budget. De verhouding van de variabele verloning ten opzichte van het vast gedeelte is evenwichtig en geplafonneerd tot 50 % van het vast gedeelte voor de leden van het Directiecomité en tot 35 % van het vast gedeelte voor het overige personeel. Er bestaat geen gewaarborgde variabele verloning. Het Remuneratiecomité is zo samengesteld dat het een deskundig en onafhankelijk oordeel kan vellen over de remuneratiepolitiek, de remuneratiepraktijken en de invloed hiervan op het nemen van al te grote risico s. Samenstelling van het Remuneratiecomité op 8 mei 2014 Voorzitter : L. WYNANT Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv Leden : E. CHARPENTIER Directeur-generaal van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc en Voorzitter van de Raad van bestuur van het Beroepskrediet nv Ph. VASSEUR Bestuurder van het Beroepskrediet nv en Voorzitter van de Raad van bestuur van de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe sc JAARVERSLAG 2013 p. 10

11 ECONOMISCH EN FINANCIEEL KLIMAAT 2013 Roland GILLET Professor in de Financiën aan de Sorbonne en de ULB (Solvay). Internationaal erkend deskundige. Licht herstel van de wereldgroei In 2012 was het wereldwijde klimaat nog kwetsbaar, maar daarna klom de wereldeconomie langzaam maar zeker uit het dieptepunt van de cyclus eind 2012, begin werd dus duidelijk gekenmerkt door een verbetering van de wereldeconomie, wat zich vertaalde in een sterkere handelsactiviteit. Die situatie lijkt zich de eerste maanden van 2014 trouwens voort te zetten. Maar de opleving in 2013 is vooral te danken aan de gevorderde economieën, terwijl de grote groeilanden eerder vertraagden, ook al blijft de groei daar veel hoger dan in de ontwikkelde markten. De keldering van de deviezen uit de groeilanden mag dan ook niet alleen worden beschouwd als een reactie op de aankondiging van de Federal Reserve dat het Amerikaanse monetaire beleid wat minder soepel zou worden. Daarbij zien we de grootste economische wanverhoudingen in Turkije en Oekraïne. In de gevorderde economieën is de economische situatie in 2013 haast voortdurend verbeterd. In de Verenigde Staten wordt het herstel enerzijds gedragen door het geleidelijke herstel van de vastgoedmarkt, met een positieve impact op de activiteit in de bouw en een rijkdomeffect op de consumptie van de gezinnen, en anderzijds door de voortdurende verbetering op de arbeidsmarkt. Ook in de eurozone lijkt het herstel in 2013 op gang gekomen. Dat herstel komt vooral tot uiting in het toenemende consumenten- en ondernemersvertrouwen en de trage opleving van de economische activiteit. Dit beginnende herstel kwam niet alleen de landen in de kern van de eurozone ten goede, ook de perifere landen vaarden er wel bij. In dat veelbelovende klimaat deed België het over het algemeen vrij goed in vergelijking met de andere landen in de eurozone. Zo werd 2013 gekenmerkt door de terugkeer van een versnellende lichte groei. Die werd aangezwengeld door de twee belangrijkste vectoren van de Belgische activiteit: de buitenlandse handel, dankzij de verbetering van het algemene economische klimaat, en de binnenlandse vraag. Nadat de consumptie twee jaar was stilgevallen, nam het volume ervan eindelijk toe en er werd ook een schuchtere opleving van de bedrijfsinvesteringen vastgesteld. Door de uitgestelde effecten van de recessie is de werkloosheidsgraad echter nog gestegen tot een recordpeil van 8,5% eind JAARVERSLAG 2013 p. 11

12 Herstellend Europa in de knel tussen populisme en latent risico op sociale onrust. In 2013 kon de eurozone weer op adem komen, maar dat moet in 2014 zeker nog worden bevestigd. We mogen verwachten dat het herstel zich langzaam zal voortzetten, dankzij het stevige consumentenvertrouwen dat vermoedelijk onder meer tot uiting zal komen in een trage toename van de consumptie die al werd vastgesteld in de landen in de kern van de zone en de bedrijfsinvesteringen. Bovendien zullen de regeringen in 2014 waarschijnlijk minder nieuwe bezuinigingsmaatregelen nemen dan de vorige jaren, met dus minder nadelige effecten op de economische activiteit. En ten slotte zal een verbetering van het algemene economische klimaat vermoedelijk ook leiden tot een grotere activiteit, ook in de perifere landen van de eurozone. Maar zelfs al is het scenario positiever dan eind 2012, toch zal het herstel meer dan waarschijnlijk traag en stapsgewijs verlopen, onder meer door de nog altijd problematische schuldenlast van de staten en vooral door de werkloosheidsgraad die torenhoog blijft. Ook al wordt af en toe een lichte verbetering vastgesteld, toch blijven sommige werkloosheidscijfers onhoudbaar zonder een sneller economisch herstel, en dan vooral in een aantal landen die nog altijd erg verzwakt zijn. Dat leidt tot almaar grotere sociale spanningen en middelpuntvliedende krachten in de eurozone. De politieke vorderingen en de bankunie willen sommige problemen wel aanpakken, maar vaak komen ze veel te laat of is de reikwijdte ervan nog te beperkt. Alles ligt dus nog open en het is zeker geen gewonnen spel in Europa. Meer bepaald voor de invoering van echte steunplannen naast hernieuwde leningen die tegelijkertijd doelgerichter, efficiënter en dus meer uitzicht op resultaten zouden geven, blijven de politieke leiders nog altijd meer bezorgd om hun nationale kiezers die opnieuw een deel van de inspanningen zullen moeten dragen. Die aanpak wordt ingegeven door hun nationale belangen op korte termijn en drijft hen almaar verder weg van het Europese ideaal dat gezien de dringendheid van sommige sociaal onhoudbare situaties eindelijk moet tot stand komen via een uiteraard verantwoorde en doeltreffende solidariteit over de nationale grenzen heen. Tijd is nu al enkele jaren de sleutelvariabele voor de monetaire unie want sommige wanverhoudingen blijven bijzonder problematisch, net als de latente risico s op een sociale implosie in de minst bedeelde landen, waar de schoktherapieën op het vlak van bezuinigingen vooral de nadelige effecten versterkten en de hoop en het vertrouwen ondermijnden. Ter illustratie: Griekenland en Spanje lijken er ietwat bovenop te komen. Maar Griekenland ligt nog altijd op de palliatieve zorg (niet alleen financieel, maar ook economisch en sociaal), met weinig uitzicht op een echt herstel. Zowat 40% van de bevolking heeft vandaag zelfs geen toegang meer tot de sociale zekerheid. In Spanje is er een grotere verbetering, ook al is die buiten de nodige inspanningen qua loonconcurrentie vooral te danken aan het uitstekende toeristische seizoen. De vakantiegangers lieten de niet zo veilige landen rond de Middellandse Zee immers links liggen. De Europese hulp zit daar eigenlijk voor niets tussen. En we mogen ook niet vergeten dat de iets lagere werkloosheid bij de Spaanse jongeren grotendeels voortkomt uit een niet zo bemoedigende werkelijkheid. Want vaak wordt er niet bij vermeld dat Spanje sterk heeft geïnvesteerd in hoogopgeleide mensen die sinds de crisis in sectoren als de horeca zijn terechtgekomen om toch een beetje in hun behoeften te voorzien. Vandaag zijn er velen die zich lijdzaam en triest opmaken om naar het buitenland te vertrekken, waar ze vaak worden opgepikt tegen een belachelijk laag loon. Uiteindelijk verzwakt Spanje nog door die weinig bemoedigende ultieme vorm van «solidariteit» of liever Europees opportunisme. JAARVERSLAG 2013 p. 12

13 Een van de grootste risico s voor de toekomst van de eurozone blijft dus de toestand in Spanje dat nog altijd gevangen zit in zijn «subprime»-crisis en wellicht wel 100 miljard euro zou nodig hebben, niet om zijn banken te redden maar wel voor wat achter hun problemen steekt, namelijk heel veel gezinnen die aan de grond zitten. Zonder een echte intelligente maar absoluut verantwoorde solidariteit dreigt Spanje onverbiddelijk op eigen houtje uit zijn weinig benijdenswaardige situatie te kruipen met een op zijn minst gedeelde oorzaak en verantwoordelijkheid, met in zijn kielzog zijn kleine Portugese buur die het ook moeilijk heeft om opnieuw een zeker evenwicht te vinden. Gelukkig kunnen we nog hopen op wat Europees pragmatisme om de omvang van onze problemen wat te relativeren. Een overdracht van 100 miljard euro aan Spanje betekent op Europees niveau nog altijd maar een inspanning die gelijkstaat met 0,1% van het collectieve bbp. Te lang talmen en tijdrekken kan de weinig heuglijke en niet zo realistische oplossingen van de extremistische partijen met hoofdzakelijk populistische uitspraken nog meer kracht bijzetten. Ter vergelijking ten slotte: Europa bevindt zich collectief nog in een beter financiële situatie dan de Verenigde Staten of Japan. Europa is kredietwaardiger en de Europese gezinnen hebben gemiddeld nog altijd veel minder schulden dan de Amerikaanse. Maar we moeten alert blijven. De sociale onrust neemt toe en het risico dat de situatie uit de hand loopt, is nog altijd reëel. Europa mag niet meer talmen om de uiteenlopende problemen van zijn meest verzwakte leden realistischer en efficiënter aan te pakken en aldus blijk te geven van een eindelijk geloofwaardige bereidwilligheid om tot een solidaire en verantwoorde economische unie te komen. Positievere maar voorzichtige economische vooruitzichten voor België. Na de terugval van het bbp met 0,2% in 2012 is de Belgische economie in 2013 ietwat gestegen en is haar bbp lichtjes gegroeid met 0,2%. De arbeidsmarkt is echter nog verder weggezakt met een recordwerkloosheid eind De inflatie is dan weer nog vertraagd, van gemiddeld 2,6% in 2012 tot 1,2% in Door het trage activiteitsherstel zal de werkloosheidsgraad de komende maanden waarschijnlijk ietwat afnemen. De overheidsfinanciën blijven gunstig evolueren en het begrotingstekort werd in 2013 beperkt tot 2,7% van het bbp, zelfs al is er nog heel wat werk aan de winkel om de begroting in evenwicht te krijgen. In dat vooruitzicht moet het begrotingstraject in 2014 nog zorgvuldig worden bijgestuurd, want de in 2013 genomen maatregelen waren structureel onvoldoende. De helft van de inspanningen die in het begrotingstraject zijn opgenomen, werden wel al geleverd. Samengevat heeft de Belgische economie zich in 2013 enigszins hersteld en waarschijnlijk zal ze dit jaar op hetzelfde elan doorgaan. Maar nog niet alle structurele hervormingen werden doorgevoerd om terug te keren naar een coherent begrotingstraject met een langetermijngroei. Aan de vooravond van de invoering van de bankunie met de daaraan verbonden nieuwe regelgevende eisen vervolgt de banksector zijn herstel dat soms wordt vertraagd door de hervormingen. De talrijke bijdragen of andere bankbelastingen blijven van toepassing in België en zijn nog altijd even weinig onderscheidend, ondanks de lessen die uit de bankencrisis van 2008 werden getrokken. Er liggen wel verschillende projecten op tafel voor een positieve discriminatie van spelers in de sector met klassieke bankactiviteiten die bijzonder gunstig zijn voor de financiering van de reële economie. JAARVERSLAG 2013 p. 13

14 DE GROEP CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE CMNE Belgium is een 100% dochteronderneming van Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) en beheert, als financiële holding, de participaties die zij in portefeuille houdt. CMNE is een onderdeel van Crédit Mutuel, een groepering van achttien regionale federaties van Crédit Mutuel in Frankrijk. Gelegen in het noorden van Frankrijk, België en Luxemburg, heeft de Groep onlangs zijn toepassingsgebied naar London uitgebreid. De CMNE Groep heeft een vijfpolige structuur, dit vindt u schematisch in beeld gebracht in de grafiek hieronder. De prestaties van Crédit Mutuel werden overvloedig toegejuicht. Tot «Bank van het jaar in Frankrijk» uitgeroepen door het magazine World Finance (augustus 2013), is de Groep Crédit Mutuel ook als de meest aanbevolen netwerkbank in Frankrijk genoemd door de Boston Consulting Group (december 2013). In de top 25 van de «beste banken in West-Europa sinds de crisis» prijkt Crédit Mutuel op de tiende plaats in Europa en is zij één van de belangrijkste spelers in de retailbankverzekering in Frankrijk (The Banker, augustus 2013). Crédit Mutuel Nord Europe in enkele cijfers MENSEN Cliënten : (1) Medewerkers : DIVISIE ONDERNEMINGEN NETWERK (2) 562 verkooppunten 613 geldautomaten ACTIVITEIT ( in miljoen euro) Spaartegoeden : Kredietomlopen : DIVISIE BANK & VERZEKE- RINGEN BELGIE DIVISIE BANK & VERZEKERINGEN FRANKRIJK DIVISIE BEHEER VAN DERDEN REKENINGEN BALANS ( in miljoen euro) Balanstotaal : Reglementair eigen vermogen : Solvabiliteitsratio Basel II Tier One : 13,5 % DIVISIE VERZEKERINGEN RESULTATEN ( in miljoen euro) Nettobankproduct : Nettoboekhoudresultaat : 184 JAARVERSLAG 2013 p. 14 (1) Cliënten van de netwerken in Frankrijk en België (2) Frankrijk en België

15 DE BKCP BANK NETWERK De commerciële en operationele integratie, die in maart 2012 werd ingezet na een meerderheidsdeelneming in het kapitaal van OBK Bank door BKCP Bank, werd begin 2013 afgerond. De voormalige kantoren van OBK Bank werden dus zowel qua naam als qua productaanbod volledig geïntegreerd in het netwerk van BKCP Bank. Het netwerk van BKCP Bank telt vandaag 49 loontrekkende kantoren en 47 zelfstandige kantoren. BKCP Bank in enkele cijfers MENSEN Cliënten : Medewerkers : 380 NETWERK 96 verkooppunten verspreid over heel België : 49 eigen kantoren 47 zelfstandige kantoren ACTIVITEIT ( in miljoen euro) Spaartegoeden : Kredietomlopen : BALANS (in duizenden euro) Balanstotaal : Reglementair eigen vermogen : Geconsolideerd eigen vermogen : Solvabiliteitsratio Basel II Tier One : 9,6% RESULTATEN (in duizenden euro) Nettobankproduct : Nettoboekhoudresultaat : AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Crédit Mutuel Nord Europe Belgium nv: 99,99 % ( aandelen) Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe s.c.: 0,01 % (1 aandeel) JAARVERSLAG 2013 p. 15

16 AMBITIE & STRATEGIE Het plan Horizon 2015, dat door elke speler van BKCP Bank wordt gesteund, werpt zijn vruchten af. Door ons in eerste instantie te richten op de klanttevredenheid, gaat onze externe uitbreiding gepaard met een intensieve beweging van intern professionalisme. Dankzij de reeds ingezette inspanningen wat coherentie en vereenvoudiging betreft, kunnen we nu een versnelling hoger schakelen. Er werden ook al nieuwe actiestrategieën op punt gesteld: de herdefiniëring van de waarden en verbintenissen van BKCP Bank de focus op 4 prioritaire assen : 1. DUURZAME EN RENDABELE GROEI 2. FOCUS OP ONZE DOELGROEP 3. DE RELATIONELE BANK VALORISEREN 4. ONTWIKKELING VAN HET LEADERSHIP VAN ELKE MEDEWERKER Deze strategische assen dragen allemaal bij tot het succes van onze ambitie : Dé huisbank voor ondernemende mensen worden 5 Onze groeidoelstellingen plaatsen de klanten en hun verwachtingen centraal binnen ons vakgebied. Om te peilen naar hun tevredenheid heeft BKCP Bank een evaluatiesysteem uitgewerkt. De daaruit resulterende waarden hebben bijgedragen tot het vooropstellen van de verschillende prioriteiten van onze bank om zo optimaal te kunnen voldoen aan de eisen van de klanten In deze resultaten komt de relationele dimensie die door BKCP Bank zo hoog in het vaandel gedragen wordt volledig tot haar recht. De globale tevredenheidsindex bedraagt immers 7,8 en het geheel van indicatoren stijgt wanneer het laatste contact van de klant rechtstreeks gekoppeld is aan zijn of haar BKCP-adviseur % 23% 14% JAARVERSLAG 2013 p. 16

17 Om deze doeltreffende relationele dimensie in stand te houden, moet BKCP Bank de activiteit van de bank «dag na dag» verbeteren. Daarvoor moeten we onze klanten niet alleen doeltreffende en gebruiksvriendelijke tools aanbieden die aansluiten bij hun eisen, maar ook de continue optimalisatie van de klantervaring als prioriteit aanhouden. Om het verschil te maken moeten we binnen BKCP Bank allemaal dezelfde manier van werken hanteren. Dat noemen wij de «BKCP Way of Working» (WOW). Dit project zullen we uitwerken en het hele jaar door blijven ontwikkelen. De «BKCP Way of Working» staat voor de verbetering van de klantervaring en de graad van tevredenheid binnen de bank. Dit project versterkt de banden met onze klanten en prospects door een proactieve en gestructureerde aanpak. De WOW-benadering is voor onze klant een garantie dat hij bij ons altijd centraal staat. In het kader van WOW werden ook nieuwe tools ontwikkeld. Enkele voorbeelden : 1. De ontwikkeling van een nieuw grafisch charter De standaardisering van de communicatie naar de klanten toe voor een betere herkenning en een globale perceptie van nabijheid, een waarde die door onze positionering op de voorgrond wordt geplaatst. 2. De creatie van een nieuwe website De verbetering van de toegankelijkheid van de informatie door de ergonomie te richten op de reële bezorgdheden van onze klanten. 3. De optimalisatie van BKCP Online De update van ons beveiligd platform en de implementatie van belangrijke functies: rendementsimulator, beveiligd verkeer, 3D Secure, SEPA-conformiteit. Onze Mission statement Wij willen meer doen voor onze klanten dan de andere banken, door dichter bij hen te staan, door hun ambities en noden beter te begrijpen, en hen altijd op voorhand reële oplossingen aan te bieden. JAARVERSLAG 2013 p. 17

18 BEHEERSVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DE MARKANTE FEITEN Het jaar 2013 werd grotendeels gewijd aan de operationele en commerciële integratie van OBK cvba, o.a. met de verhuizing van de hoofdzetel naar Brussel, de gelijkschakeling van het productaanbod alsook met de integratie en de optimalisering van het verkoopnet. Daarnaast werd de werking van de gedelegeerde agenten gestroomlijnd aan de hand van een nieuw standaardcontract met een nieuw commissioneringsmodel, waarbij de focus gelegd werd op de kwaliteit van de verrichtingen en de interne controle. De Groep heeft tevens haar plan «Horizon 2015» verder ontwikkeld, waarbij haar uitbouw berust op waarden zoals transparantie, flexibiliteit, gezond verstand, dialoog en kwaliteit. Op het commerciële vlak heeft de Groep nieuwe producten succesvol gelanceerd. Laten we BKCP Core Fund en de bevek LFP Rendement Global 2020 vermelden : deze producten werden uitgewerkt mede met de expertise van La Française AM, filiaal van de CMNE-Groep, met hoofdzetel te Parijs, om aan de behoeften van ons cliënteel te voldoen. Anderzijds en niettegenstaande een nog steeds moeilijk economisch klimaat, werd de commerciële ontwikkeling van de Groep voortgezet. De door het verkoopnet van BKCP Bank beheerde omloop is met 7,2 miljard euro stabiel gebleven van boekjaar tot boekjaar, ondanks belangrijke vervaldagen tijdens het boekjaar Er wordt gewezen op de vrij aanzienlijke kredietproductie die tot 410 miljoen euro voor het boekjaar 2013 oploopt. Het boekjaar werd ook gekenmerkt door de evoluties van de bancaire wetgeving en regelgeving en, inzonderheid de bankentaksen en heffingen. Deze drukken bijzonder zwaar op de resultaten van de spaar- en retailbanken, zoals BKCP Bank, gezien vooral de financiering via de gereglementeerde spaartegoeden van de particulieren hierdoor getroffen wordt. Er valt eveneens te noteren dat de Groep in 2013 haar risicopositie jegens haar moedermaatschappij, CMNE, verder afgebouwd heeft door haar liquiditeiten via haar AFS-portefeuille bij andere tegenpartijen te herbeleggen en dit, om de nieuwe Basel-normen na te leven, in samenspraak met de NBB. Tegelijkertijd houdt de Groep een denkoefening over de evolutie van haar juridische structuren om zo goed mogelijk aan de behoeften van haar referentieaandeelhouder, CMNE, tegemoet te komen. Tot slot, wat de communicatie betreft, vermelden we de vernieuwing van ons sponsoringscontract «BKCP Powerplus Team» van het Cyclocrossteam tot 2017, wat voor de naamsbekendheid van BKCP Bank bij het grote publiek zorgt. JAARVERSLAG 2013 p. 18

19 HET BOEKHOUDRESULTAAT De resultaten van de activiteit kunnen door de volgende kerncijfers samengevat worden : (In duizenden euro) OBK (Q1 2013) Pro-forma Totaal (OBK inbegrepen voor 9 maanden) Nettobankproduct Administratiekosten, afschrijvingen en voorzieningen Brutobedrijfsresultaat Risicokost Bedrijfsresultaat Consolidatieverschillen 30 Belastingen op het resultaat Nettoresultaat Minderheidsbelangen Aandeel van de Groep in het resultaat De evolutie van het geconsolideerde resultaat wordt door een perimetereffect beïnvloed : de overname van OBK cvba op 31 maart Hieruit vloeit voort dat de geconsolideerde cijfers in 2013, 12 maanden resultaten van OBK omvatten tegenover 9 maanden in Om een vergelijking mogelijk te maken, werd gekozen voor een analyse van de evolutie van het resultaat op basis van een pro forma met uitsluiting van het 1 e resultaat van het 1 e kwartaal 2013 van OBK cvba. De omgekeerde oplossing, i.e. het resultaat ad. 6,0 M van het 1 e kwartaal 2012 toevoegen, werd niet gevolgd. In dit resultaat waren immers aanzienlijke niet terugkerende 1 elementen opgenomen die de vergelijking van de resultaten zouden vermoeilijkt hebben. Daarnaast werd het boekjaar 2012 verzwaard door de tenlasteneming van de bijzondere heffing gekoppeld aan de uittreding uit de wet over het Beroepskrediet (42,7 M ) en de aanlegging van voorzieningen ter afdekking van de herstructurering en bepaalde geschillen van OBK (19,4 M ). Het perimetereffect uitgezonderd, d.w.z. de bijdrage van OBK voor het eerste kwartaal 2013, hetzij het pro-forma, enerzijds, en de uitzonderlijke elementen van 2012 bijzondere heffing m.b.t. de uittreding uit de wet en de voorzieningen anderzijds, komt het netto pro-forma resultaat van de Groep BKnv uit op - 0,1 M in 2013, tegenover + 5,6 M in De daling van het netto pro-forma resultaat met 5,7 M vloeit namelijk voort uit de volgende impacten : 1. Toename van het NBP met 12,2 M Een stijging van de rentemarge met 6,3 M, meestal verbonden aan dalende herfinancieringsrentevoeten in 2013, terwijl de wederbeleggingsrentevoeten gelijktijdig stabiel zijn gebleven. Stijgende commissies met 1,6 M. Een variatie van het resultaat met - 1,1 M op de effecten gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen in de resultatenrekening. Meerwaarden op overdrachten (of vervallen) effecten ten belope van 5,7 M. JAARVERSLAG 2013 p. 19 (1) Dit resultaat omvatte aanzienlijke meerwaarden op de effectenportefeuille die door de voormalige directie van OBK verwezenlijkt werden om o.a. het eigen vermogen van OBK in het begin van het boekjaar te verstevigen. Er valt te noteren dat deze effecten zeer belangrijke rendementen in het 1e kwartaal geleverd hebben, in vergelijking met de effecten die later aangekocht werden. Vandaar de gerealiseerde meerwaarde.

20 2. Toename van de bedrijfskosten t.b.v. 1,2 M Uitgezonderd de vertrekvergoedingen die aan de medewerkers van OBK uitbetaald werden, waarvoor een herstructureringsvoorziening aangelegd werd, dalen de personeelskosten met 2,5 M in 2013 tegenover Deze daling is nl. het gevolg van het herstructureringsplan dat in het begin van het boekjaar 2013 opgezet werd. Buiten de uitbetaling van vergoedingen in het kader van een geschil met OBK in 2013 en voor contractverbrekingen in 2012 van respectievelijk 8,2 M en 2,6 M, welke door evenredige voorzieningen afgedekt werden, stijgen de algemene kosten met 6,1 M in 2013 tegenover Deze evolutie is vooral te wijten aan de toepassing van de IFRIC draft op de «bank levies» met een impact ad. + 5,6 M in Negatieve evolutie van de risicokost met 6,9 M De risicokost op de kredieten was vrij hoog in 2013 en is goed voor - 10,3 M in de pro-forma geconsolideerde rekeningen van de Groep tegenover een kost met - 5,8 M in 2012, hetzij een negatieve evolutie met - 4,5 M. Gelet op de huidige economische context werden alle dossiers in betwiste zaken voor de meeste omlopen grondig onderzocht. De bank heeft tevens beslist voorzieningen aan te leggen voor specifieke risico s in dossiers die zich in voorgeschillen bevinden. Wat de sector van de binnenschippers betreft, werden de waarborgen lager gewaardeerd om de vrijwel weinig optimistische vooruitzichten van deze sector op te vangen. Deze voorzichtige aanpak verklaart waarom de risicokost in 2013 zo hoog is. De risicokost in 2013 werd namelijk beïnvloed door dossiers van binnenschippers t.b.v. 3,2 M en door een belangrijk fraudedossier van een klant t.b.v. 2,6 M. De risicokost op de effectenportefeuille stijgt tevens met 2,4 M. In 2013 heeft de Groep kosten m.b.t. waardeverminderingen t.b.v. 0,7 M geboekt tegenover een omgekeerde beweging van terugname van waardevermindering ad. 1,7 M in Negatieve evolutie van belastinglasten 9,7 M In 2013 stemt de uitgestelde belastinglast nl. overeen met het wegwerken van fiscale verliezen van BKnv. JAARVERSLAG 2013 p. 20

JAARVERSLAG CONSOLIDATIE & OPTIMALISATIE

JAARVERSLAG CONSOLIDATIE & OPTIMALISATIE JAARVERSLAG 2014 CONSOLIDATIE & OPTIMALISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe...12

Nadere informatie

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat.

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat. Jaarverslag 2012 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 06 Corporate Governance. 07 Economisch en financieel klimaat. 11 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag. Jaarrekeningen 2011. Woord vooraf. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 07. Corporate Governance.

Inhoud. Jaarverslag. Jaarrekeningen 2011. Woord vooraf. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 07. Corporate Governance. Jaarverslag 2011 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 07 Corporate Governance. 08 Economisch en financieel klimaat. 12 BKCP en CMNE, dezelfde ambitie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE)

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Kernpunten: Sinds 30 april 2012 maakt de bank voor particulieren Citibank Belgium N.V. deel uit van

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009

Circulaire CBFA_2009_26 dd. 24 juni 2009 Circulaire _2009_26 dd. 24 juni 2009 Verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het internecontrolesysteem en verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen,

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC).

Wie zijn wij? Zij maakt deel uit van de groep Nord Europe Assurances, dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Nord Europe (Groupe Crédit Mutuel CIC). Notoriëteitsfolder NELL maart 2013 Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor

Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur stelt nieuwe bestuurders voor Zoals aangekondigd publiceerde de vennootschap vandaag zijn Jaarlijks Financieel Verslag 2013. De Raad van Bestuur besliste vandaag ook om de benoeming van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie