Witboek. Beste waarde bewaking. Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witboek. Beste waarde bewaking. Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen?"

Transcriptie

1 Witboek Beste waarde bewaking Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? Januari 2013

2 Witboek Beste waarde bewaking 2

3 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? INHOUDSTAFEL 1. Context en doelstelling 4 2. Voordelen van focus kwaliteit versus prijs 5 3. Wat moet de klant doen? 7 4. Prijszetting en verhogingsmechanismen 9 5. Waar moet de klant voor opletten? Tips & Tricks voor de klant 16 De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: 3

4 Witboek Beste waarde bewaking 1. Context en doelstelling van dit document De private bewakingsmarkt heeft de laatste jaren moeilijke tijden doorgemaakt. Niet verwonderlijk is dit voor een gedeelte toe te schrijven aan de economische crisis die ook zwaar gewogen heeft op de ondernemingen actief in dit domein. Daarenboven zijn vanuit de zijde van de opdrachtgevers (privé zowel als overheden en internationale instanties) zeer sterke signalen gekomen naar besparingen. De BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen 1, is zich echter bewust van het feit dat er terug een economisch-financiële logica moet hersteld worden die de kwaliteit van de diensten en activiteiten van haar leden kan blijven garanderen en eventueel nog verbeteren. Het huidige commerciële prijsniveau is dermate geëvolueerd dat bijvoorbeeld de noodzakelijke bestedingen aan extra opleidingen of ontwikkelingen van 1 De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: nieuwe producten en hulpmiddelen niet meer mogelijk zijn. Dergelijke tendensen staan haaks op de strengere eisen en de hogere verwachtingen van de klant en hypothekeren het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod. Zeker wanneer het gaat over zeer grote sites en gebouwen van grote gevoeligheid. Als pure people business levert private bewaking een aanzienlijk maatschappelijke bijdrage op de arbeidsmarkt, niet in het minst via de inschakeling in de tewerkstellingsmarkt van kansengroepen. Een te grote prijzendruk hypothekeert op termijn deze rol van de sector als opleider in basiskennis en in verantwoordelijkheid en als springplank naar verdere carrièreontwikkeling van deze personen. En als de neerwaartse prijzenspiraal te zwaar drukt, komen de fenomenen van schijnzelfstandigheid of niet respect van in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) vastgelegde afspraken de sector binnengeslopen. Iedere opdrachtgever moet beducht zijn voor medeaansprakelijkheid in de context van onwettelijke tewerkstelling. De bedoeling van dit document is terug de aandacht te vestigen op het belang van het juist afwegen van kwalitatieve en inhoudelijke elementen ten opzichte van de prijs. De buying power van opdrachtgever wordt niet 4

5 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? in vraag gesteld want economische wetmatigheden zijn van alle tijden. De beste koop is in beveiliging en bewaking echter meestal niet de goedkoopste. De BVBO wenst dan ook de aandacht te vestigen op een reeks van inhoudelijke vereisten inzake capaciteiten en competenties, organisatie en betrouwbaarheid die noodzakelijk zijn om bewakingsopdrachten correct uit te voeren, alsook op een aantal valkuilen die kunnen vermeden worden in het traject van een aanbesteding. Verder wordt verwezen naar het handboek 2 van CoESS 3 dat mooi demonstreert hoe het element prijs kan gebalanceerd worden met een bewuste keuze en zelf een bepaald gewicht van een aantal essentiële kwaliteitselementen. Dit handboek wordt aangevuld met een aantal specifieke Belgische gegevens die in de context van de bewakingsactiviteit best worden in rekening genomen bij het beoordelen van aanbiedingen. 2 CoESS & Uni Europa Handboek: Selecting Best Value 3 Confederation of European Security Services, waarbij de BVBO is aangesloten 2. Voordelen van focus kwaliteit versus laagste prijs Bedrijven en instellingen die bewakingsdiensten uitbesteden aan gespecialiseerde ondernemingen, gaan ervan uit dat deze laatste de kennis en kunde bezitten om de gevraagde diensten op een consistente manier in te vullen tegen de meest economische voorwaarden. Dit betekent echter niet automatisch tegen de laagste prijs. De volgende elementen tonen aan dat een kwalitatieve dienstverlening, met de nodige garanties op continuïteit, gestoeld is op permanent investeren in de belangrijkste activa van een bewakingsonderneming, met name de mensen die de diensten uitvoeren. Zelfs al stijgt het aandeel van de technologie, de agent blijft het sleutelelement in bewakingsoplossingen die worden aangeboden als antwoord op de meest verschillende vragen vanuit de opdrachtgevers. Een bewakingsonderneming die dit goed heeft begrepen, heeft een langetermijnvisie inzake de ontwikkeling van het beroep. Concreet betekent dit dat geïnvesteerd wordt in de volgende human resources-onderdelen, die ervoor zorgen dat een bewakingsagent perfect weet wat van hem verwacht wordt in zijn bewakingsopdracht : 5

6 Witboek Beste waarde bewaking Rekrutering en selectie : gespecialiseerde personen screenen en interviewen de kandidaten onder andere op basis van hun reële motivatie om in deze sector te werken. Tegelijk wordt reeds aangeduid in welke deelsegmenten de toekomstige medewerker het best kan functioneren op basis van zijn competenties en zijn interesses. Opleiding: naast de standaard wettelijke basisopleiding voor alle agenten, worden opfrissingsessies en gespecialiseerde opleidingen georganiseerd om de agenten permanent scherp en voorbereid te houden voor de taken die zij uitoefenen. Omkadering: een bewakingsagent zal maar goed functioneren als hij eiciënt wordt gecoacht door zijn overste. Investeren in bekwame leidinggevenden is een must. Promotiebeleid: aan agenten wordt een perspectief geboden waarbij zij, in functie van hun bekwaamheden en ervaring, mogelijkheden krijgen om nieuwe functies te kunnen invullen. Bovenstaande punten dragen eectief bij tot het motiveren van een bewakingsagent. Het eventueel structureel inzetten van onderaanneming voor de uitvoering van duurzame contracten (niet punctuele opdrachten) is dan ook volledig te vermijden. Dit zou immers betekenen dat bovengenoemde punten niet optimaal zullen aanwezig zijn en dat het kwaliteitsniveau zal lijden onder de inzet van dit onrechtstreekse personeel. Even belangrijk echter is dat de bewakingsonderneming op een eiciënte wijze dient te zijn georganiseerd om ook de volgende aspecten te kunnen waarborgen naar haar werknemers toe: Het ter beschikking stellen van de juiste instructies zodat de agent altijd weet wat van hem wordt verwacht. Het ter beschikking stellen van uniform en aangepast materiaal. Het exact en op tijd uitbetalen van zijn loon. In haar dagelijks beheer zorgt de bewakingsonderneming dat de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Men voorziet dus in het opvangen van plotse onderbrekingen (door ziekte van de agent bijvoorbeeld) door medewerkers die dezelfde kennis hebben over de taakinhoud. Dit impliceert eveneens dat de bewakingsonderneming investeert in verschillende profielen. We zijn al jaren verwijderd van het standaardprofiel van agenten die eender waar kunnen worden ingezet. Een bank heeft andere vragen dan een productiebedrijf inzake veiligheid, en een bewakingsonderneming antwoordt hierop met het specifiek investeren in gespecialiseerde agenten. 6

7 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? De opdrachtgever kan plots nieuwe behoeften inzake veiligheid formuleren. Dit kan wegens aanpassingen in zijn bedrijfsvoering maar ook wegens onverwacht ontstane calamiteiten (brand, breuk in het productieproces, aanslagen, enz.). De kracht van een bewakingsonderneming zit in haar werkwijze om hier zeer snel en eiciënt op te kunnen inspelen. De flexibiliteit die hierbij wordt gehanteerd, is een duidelijke troef voor het de onderneming die ook hiervoor een operationele visie heeft ontwikkeld. In de hele bedrijfsvoering van een bewakingsonderneming is het duidelijk geworden dat er ook continu moet worden geïnvesteerd in een eiciënte technologische ondersteuning. Het gaat hier over een IT systemen die de planning- en loonverwerkingsgegevens optimaal beheren en over systemen die de bewakingsagenten en het management helpen in de uitvoering van hun taken. Als voorbeeld is het evident dat de opdrachtgever er alle baat bij heeft dat hij een volledig rapport krijgt van hetgeen is verricht inzake taakinvulling door de agenten. Meer en meer wordt hierbij gebruik gemaakt van IT tools. Een bewakingsbedrijf doet veel meer dan het leveren van mensen op een bepaalde site tegen een bepaald tijdstip en voor een bepaalde periode. Uit voorgaande elementen moet het duidelijk zijn dat er achter de schermen van een bewakingsonderneming een goed geoliede organisatie moet staan die alle onderdelen - van rekrutering tot kwaliteitsbewaking - 24 uur per dag onder controle heeft. Dat hierbij continu investeringen om de hoek komen kijken, hoeft geen betoog. 3. Wat moet de klant doen? Om een volledig beeld te krijgen van wat de bewakingsondernemingen kunnen aanbieden als oplossing voor zijn vragen, én waarbij consistentie en continuïteit wordt gewaarborgd, stellen we voor dat de opdrachtgever een aantal criteria opstelt die zijn keuze moeten objectiveren. We suggereren hiervoor de volgende checklist: 3.1 Kwalitatieve informatie over de bewakingsonderneming: Nagaan van certificeringen en vergunningen Nagaan van de (verplichte) verzekeringsgaranties Mogelijk lidmaatschap van de beroepsvereniging Organisatie Commercieel Operationeel Administratief Aantal personeelsleden Beleid inzake 7

8 Witboek Beste waarde bewaking Human resources Kwaliteit Beleid aangaande het welzijn van de agent via een specifiek beleid op het vlak van Ziekteverzuim Arbeidsongevallen Beleid inzake diversiteit Human resources Kwaliteit Opgave van referenties 3.2 Financiële informatie over de bewakingsonderneming: Jaarlijks zakencijfer Nazicht correcte betaling van RSZ bijdragen Nazicht correcte betalingen BTW 3.3 Set up van de contractinfrastructuur: Uitrusting van de agenten Technische ondersteuning: logistiek materiaal, communicatiemiddelen, rapporteringmiddelen 3.4 Management dat voor het contract verantwoordelijk is: On-site management Ondersteuning van dit management 3.5 Bewakingsagenten: Selectie en rekrutering Vaardigheden en bekwaamheden (opleidingen, talenkennis, andere nodige bekwaamheden) Respect voor de arbeidsvoorwaarden Via het eigen kwaliteitskeurmerk BVBO Secure Quality 4 heeft de BVBO in België al zelf 4 Voor meer informatie aangaande dit keurmerk, verwijzen wij u graag naar het secretariaat van de BVBO: 8

9 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? een inventaris gemaakt van een aantal criteria. Deze vereisten omvatten alle aspecten van de bewakingsonderneming en handelen over de bedrijfsorganisatie het kwaliteitsbeheer het integriteitbeleid het middelenbeheer de dienstverlening De BVBO streeft een correcte prijszetting na bij haar leden en dit in combinatie met correcte verhogingsmechanismen. Dit heeft tot doel dat klanten in de bewakingssector een correcte prijs betalen voor de geleverde diensten. Daarenboven is het eveneens een basis voor de bewakingsondernemingen om een goede kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leveren. Het zorgt eveneens voor een correcte concurrentie tussen de verschillende bewakingsondernemingen, namelijk een concurrentie die gedreven wordt door het kwaliteitsaanbod in plaats van door de laagste prijs. Om bovenstaande te bereiken wil de BVBO hieronder een aantal interessante denkpistes meegeven die bovenstaande doelstellingen moeten kunnen bereikbaar maken. In hetzelfde kader stelt de opdrachtgever dan best een correcte verhouding op inzake het belang van de kwalitatieve elementen en de prijs die hij hiervoor wil betalen. Bij zeer uiteenlopende prijsaanbiedingen wordt bovendien aangeraden dat de opdrachtgever onderzoekt welke redenen hieraan ten grondslag liggen. 4. Prijszetting en verhogingsmechanismen 4.1 Prijszetting: Vaste of variabele prijzen De BVBO raadt aan om geen vaste prijzen in lastenboeken op te nemen. Deze zorgen er enkel voor dat de aanbieders hun risico moeten inschatten en dat deze inschatting een concurrentieel element wordt. De aangeboden prijs wordt eveneens minder transparant gezien er inschattingen in worden verwerkt. De aard van de bewakingsactiviteit, namelijk het zeer grote gewicht van de personeelskost in de prijs en de koppeling aan de overschrijding van de spilindex, zijn elementen die pleiten voor een prijs die mee evolueert. Er wordt in ieder geval door de BVBO steeds een correctiefactor van 0,9 gebruikt in haar informatieve nota s aan de leden die betrekking hebben op kostprijsstijgingen. De BVBO beveelt aan dat indien men toch een zekere vastheid wenst toe te passen, deze dan niet langer te laten gelden dan één jaar en deze ook zeker minimaal jaarlijks te laten mee evolueren met de kostprijsstijgingen die de BVBO waarneemt en aan haar leden overmaakt. 9

10 Witboek Beste waarde bewaking 4.2 Prijszetting: Sociale situatie De BVBO raadt aan om in ieder proces van bevraging van de markt de huidige sociale situatie en informatie met betrekking tot het bestaande bewakingspersoneel mee op te nemen in de basisinformatie in de prijsvraag. Het gaat hier vooral over de categorieën waarbinnen de bewakingsagenten en andere personeelsleden worden verloond. Dit moet ervoor zorgen dat sociale dumping geen concurrentieel element kan zijn in de aanbiedingen en dat het naleven van de cao s gesloten binnen het Paritaire Comité 317 (PC 317) geen discussie veroorzaakt bij eventuele overname van een commercieel contract. De betrokken cao voorziet namelijk de overname alle personeel (met een aantal beperkte uitzonderingen) door de overnemer van het contract. Deze aanbeveling dient ook om zowel schijnzelfstandigheid in de sector tegen te gaan als het verder uitbesteden van de diensten aan schijnzelfstandigen door de aanbiedende bewakingsonderneming. 4.3 Prijszetting: Elementen van de prijs De BVBO beschikt over alle basiselementen nodig voor de berekening van de juiste kostprijs voor kwalitatieve diensten van een bewakingsagent. Deze kostprijs houdt rekening met de verschillende elementen dewelke een bewakingsonderneming minimaal dient in rekening te brengen wanneer zij een kwalitatieve dienstverlening wenst aan te bieden die ook voldoet aan het BVBO Secure Quality label. 4.4 Verhogingsmechanismen: rol van de BVBO De BVBO voert permanent onderzoek uit met betrekking tot de kostprijsverhogende elementen in de bewakingssector. Het gaat hier over de impact van de wettelijke operationele en administratieve reglementeringen en van de verschillende cao s die in het PC 317 worden onderhandeld en ondertekend, en algemeen bindend verklaard voor alle bewakingsondernemingen. Op elk moment dat een verhoging van de kostprijs plaatsvindt hieruit voortvloeiend, maakt de BVBO een informatienota op ter attentie van haar leden; deze passen de nota normaliter toe wanneer er een prijsaanpassing plaatsvindt. Regelmatig zijn er andere mogelijke elementen die de kostprijs kunnen beïnvloeden. We denken hierbij aan fiscale en/of andere maatregelen die de overheid neemt en de kostprijs van de diensten in de gehele bewakingssector en voor alle bedrijven hierin actief beïnvloedt, en dit zowel in de positieve als in de negatieve zin. Ook wordt de prijsevolutie van belangrijke kostprijselementen in de sector geëvalueerd. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de prijsevolutie van brandstof, een zeer belangrijk kostelement in de mobiele bewaking en in het waardenvervoer. 10

11 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? 4.5 Verhogingsmechanismen: aanbevelingen De BVBO roept haar leden op om de kostprijsverhogingsnota s op te volgen en raadt de klanten van bewakingsondernemingen aan om dit eveneens te doen. En dit zowel wat betreft de bedragen en/of de percentages (inclusief de factor) evenals wat betreft de timing. Op deze wijze is de prijsevolutie voor de geleverde diensten correct, dient de bewakingsonderneming geen andere maatregelen te treen om de gestegen kosten goed te maken en kan aldus de geleverde kwaliteit bestendigd worden. Ook hier sluiten we het beroep op onderaannemers en schijnzelfstandigen (al dan niet rechtstreeks) zo veel mogelijk uit. 5. Waar moet de klant voor opletten? betekent dat zij normaal gezien in loondienst zouden moeten zijn. Het gaat hier om ernstige sociale fraude die zware schade berokkent aan de solidariteit waarop het hele Belgische systeem van sociale zekerheid gebouwd is. Deze vorm van sociale fraude kan zwaar bestraft worden. Sinds augustus heeft de wetgever voor de bewakingssector een weerlegbaar vermoeden van arbeidsrelatie tussen de agent en de bewakingsonderneming ingevoerd Voor de werkgever Door schijnzelfstandigen in te zetten, proberen werkgevers bepaalde patronale lasten te ontlopen die ze anders verschuldigd zouden zijn in het kader van gewone loondienst. Deze fraude maakt het ook mogelijk om te ontsnappen aan een reeks bepalingen die de werknemers beschermen. Om te vermijden in bepaalde valkuilen te lopen, is het best dat de klant ook bijkomend oog heeft voor nog enkele belangrijke aandachtspunten. 5.1 Opletten voor gebruik van schijnzelfstandigen of valse zelfstandigen Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Dat Voor de werknemer Werknemers die overwegen schijnzelfstandige te worden, moeten oppassen want schijnzelfstandigheid heeft een hele reeks sociale gevolgen, vooral voor de betaling van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheing. Bovendien hebben schijnzelfstandigen geen 5 Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft. 11

12 Witboek Beste waarde bewaking recht op vooropzeg of op opzeggingsvergoedingen als hun overeenkomst wordt verbroken. Ook kunnen ze niet terugvallen op een gewaarborgd loon in periodes van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte Voor de klant Schijnzelfstandigheid zorgt voor deloyale concurrentie tegenover bewakingsbedrijven die wel correct hun werknemers in dienst hebben en alle bijdragen voor de sociale zekerheid betalen. Hoe weet u of u met schijnzelfstandigheid te maken hebt? De hierboven genoemde wet van 25 augustus 2012 lijst een aantal elementen en criteria op die wijzen op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer (of, bij ontstentenis ervan, die een ernstig vermoeden van schijnzelfstandigheid inhouden): Een arbeidsrelaties wordt weerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn wanneer uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft van de hiernavolgende criteria zijn vervuld a. ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de onderneming; b. ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; c. ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; d. ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; e. de ontstentenis van resultaatsverbintenis betreende de overeengekomen arbeid; f. de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert; g. het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen; 12

13 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? h. het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken; i. in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant. Bovendien meent de BVBO dat nog andere indicatoren dan deze opgesomd in de wet wijzen op een reële band van ondergeschikt gezag: Er is sprake van een tikklok of andere dwingende werktijdregeling Er is iemand die het werk controleert en aan wie men rapporteert Er bestaan regels over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden Er is contractueel sprake van een opzegtermijn en/of een ontslagregeling Er is een regeling uitgewerkt met betrekking tot het nemen van vakantie Er wordt een maandelijks minimum inkomen voorzien of gegarandeerd Het ontbreekt aan substantiële deelname in de winst Er is geen mogelijkheid om voor andere klanten of met personeel te werken Aansprakelijkheid bij schijnzelfstandigheid Voor de werkgever Wanneer een bedrijf met schijnzelfstandigen werkt, is er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden. Werkgevers hebben de verplichting om de lonen vastgelegd in de CAO 317 na te leven. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is niet onvoorwaardelijk. Er 13

14 Witboek Beste waarde bewaking dient een voorafgaande verwittiging door de arbeidsinspectie te zijn gebeurd aan de volledige «keten». Het loon dat dan opeisbaar is, kan tot één jaar teruggaan. De persoon kan tevens in geval van bevonden schijnzelfstandigheid de bijdragen die hij betaald heeft, terugvorderen bij de werkgever. Voor de klant De klant dient zich zelf ook te vergewissen of zijn leveranciers met onderaannemers werkt en of deze geen schijnzelfstandigen zijn. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden in geval van schijnzelfstandigheid is een ketenaansprakelijkheid, die kan gaan tot en met de opdrachtgever/klant. lijke activiteiten enkel door erkende bedrijven mogen worden uitgevoerd. Elke bewakingsonderneming moet op correcte manier zijn vergund door de minister van Binnenlandse Zaken. Bewakingsondernemingen zijn dé specialisten op het vlak van veiligheid en bewaking en hebben als lid van de BVBO daartoe kwaliteitsrichtlijnen onderschreven die extern geborgd worden. Deze erkende bedrijven worden door de FOD Binnenlandse Zaken strikt opgevolgd en zijn ook beperkt in hun actieradius. Dit wordt beschreven in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Voor de werknemer Deze geniet als schijnzelfstandige minder voordelen dan een werknemer (geen beperkte aansprakelijkheid voor schade, geen bevoorrecht schuldeiser bij een faillissement,...) Daarom gebeurt het ook vaak dat schijnzelfstandigen plots beweren werknemers te zijn wanneer er problemen opduiken. De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd. De aanvrager moet voldoen aan een aantal vergunningsvoorwaarden. De vergunning wordt verleend voor één of meerdere soorten door de wet opgesomde bewakingsactiviteiten en volgens een specifieke vergunningsprocedure. 5.2 Toezien op respect van het vergunningsbeginsel Wanneer een bedrijf of organisatie overweegt de bewakingsactiviteiten uit te besteden, is het van belang op de hoogte te zijn dat derge- De minister van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van de vergunning bepaalde activiteiten of het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten. Hij kan de vergunning ook aan specifieke voorwaarden onderwer- 14

15 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? pen. De vergunning kan onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden verleend. In het eerste geval wordt de vergunning slechts verleend nadat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt ze van rechtswege ontbonden als aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan. Bovendien mag een vergunde bewakingsonderneming zomaar niet om het even welke bewakingsactiviteiten uitvoeren; voor bepaalde activiteiten is er, naast de algemene vergunning zoals hierboven beschreven, ook een bijkomende vergunning of toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken noodzakelijk voor: Het uitvoeren van activiteiten met wapens; Het uitvoeren van activiteiten met honden op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn; Het uitvoeren van activiteiten met honden bij de bewakingsactiviteit persoonscontrole; Het beheer van volgsystemen voor bewakingscentrales; Het verrichten van bewakingsactiviteiten voor publieke rechtspersonen. Verder moeten bewakingsondernemingen zich onthouden van: zich in te laten of tussen te komen in een politiek of een arbeidsconflict; toezicht uit te oefenen op politieke, filosofische, godsdienstige of vakbondsovertuigingen of op het mutualistisch lidmaatschap en op de uiting van die overtuigingen of van het lidmaatschap, alsmede te dien einde gegevensbestanden aan te leggen; op te treden tijdens of naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politieke finaliteit. Dit laatste verbod is niet van toepassing op personen die activiteiten van persoonscontrole uitoefenen in het kader van het vrijwilligersregime. Het is dus belangrijk voor de eindgebruiker van de bewakingsdiensten zich vooraf te vergewissen dat wanneer hij een contract wenst af te sluiten waarin bewakingsdiensten zitten vervat, de partij waarmee dit contract wordt onderschreven wel degelijk de nodige vergunningen heeft. 5.3 Opletten voor misbruik van onderaanneming Het uitbesteden van bewakingsdiensten door een bewakingsonderneming aan een andere bewakingsonderneming is vandaag niet bij wet verboden en een aantal objectieve factoren kunnen in bepaalde welomschreven gevallen onderaanneming nood- 15

16 Witboek Beste waarde bewaking zakelijk maken (speficieke opdracht, korte opdracht, enz.). Vastgesteld wordt wel dat lastenboeken het beroep op onderaanneming volledig kunnen uitsluiten. Bovendien, aangezien een bewakingsonderneming enkel bewakingsactiviteiten mag aanbieden waarvoor ze erkend is, zoals voorzien in art.2 2 van de wet van 10 april 1990, kan ze derhalve via onderaanneming geen diensten aanbieden waarvoor ze zelf niet is erkend. Daar waar onderaanneming echter wordt gehanteerd enkel om een lagere prijs te kunnen aanbieden, of om de toepassing van de wet van 10 april 1990 of van de in de sector toepasselijke cao s te omzeilen, dan is dit volledig in strijd met de eisen van kwaliteit en professionalisme die door de leden van de BVBO worden nagestreefd en waarin de leden van de BVBO zwaar investeren; ook onderaannemers moeten strikt het bestaande wettelijke kader naleven. 6.1 Check of potentiële leverancier / eventuele onderaannemer(s) de nodige wettelijke vergunningen heeft/hebben Nog een geldige vergunning als bewakingsonderneming Nog een geldige vergunning voor de specifieke bewakingsactiviteit(en) die moet(en) worden geleverd Beide elementen kunnen worden gecheckt als volgt: Via de VIGILIS website: Ga naar de website Kies NDL of FR Kies in veld Bewaking : ik ben geïnteresseerd als KLANT Klik links op lijst vergunde ondernemingen Direct via de FOD BIZA Directie Private Veiligheid De Directie is gevestigd te : Waterloolaan Brussel Tel: 02/ Tips & Tricks voor de klant Tot slot nog een aantal zeer praktische richtlijnen voor de klant: 6.2 Check of de potentiële leverancier aangesloten is bij de BVBO (Beroepsvereniging van Bewakingondernemingen). De ledenlijst van de BVBO kan hier geraadpleegd worden: 16

17 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? Meteen kan ook bij de BVBO worden nagevraagd of de potentiële leverancier lid van de BVBO houder is van het BVBO Secure Quality Label. BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B Wemmel T (+32) F (+32) Check of potentiële leverancier alle verschuldige bijdragen aan Het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Bewaking betaalt Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit te bevorderen binnen het PC 317. Het Fonds kent vergoedingen en andere voordelen toe aan de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het PC 317 voor de Bewakings- en/of toezichtdiensten. Het Fonds heeft binnen de sector de volgende opdrachten: Het berekenen en toekennen van de buitengewone vakantietoelagen van de arbeiders; Het opstellen van de titels voor het verkrijgen van de vakbondspremie voor de bedienden; Het beheer en de betaling verzekeren van de aanvullende brugpensioenvergoedingen van de arbeiders; Het aanleggen en beheren van de dossiers inzake aanvullend pensioen (sectoraal pensioenplan); De terugbetaling berekenen van de tegemoetkoming in het kader van de economische werkloosheid; Het meefinancieren van bepaalde opleidingsactiviteiten voor de risicogroepen. Het Fonds heeft als taak rechtstreeks bij de werkgevers van de sector de verschillende bijdragen te innen zoals de werkgeversbijdragen, de bijdragen voor het sectoraal pensioenplan alsook voor de opleiding voor de risicogroepen. Contactgegevens van het Fonds: Jean-Baptiste Janssensstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

18 Witboek Beste waarde bewaking 6.4 Check of de potentiële leverancier de wettelijke verschuldigde retributies aan FOD BIZA betaalt Elke vergunde bewakingsonderneming moet een jaarlijkse bijdrage betalen teneinde de kosten voor de administratie, de controle en het toezicht nodig voor de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten, te dekken. Men spreekt van retributies. De opbrengst van deze retributies is bestemd om het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privédetectives te spijzen. Dit kan ook nagegaan worden bij de Directie Private Veiligheid van de FOD BIZA De Directie is gevestigd te : Waterloolaan Brussel Tel: 02/ personeelsverloop, opleiding De sociale balans van een potentiële leverancier kan worden geraadpleegd via de Nationale Bank van België: Volgens de wetgeving moet elke vergunde bewakingskaart in het bezit zijn van een door de FOD BIZA afgeleverde identificatiekaart. Ze vermeldt de naam van de bewakingsonderneming waartoe de drager, bewakingsagent of leidinggevend personeel, ervan behoort. Indien de vermelde bewakingsonderneming niet dezelde is als de leverancier of de gekende onderaannemer kan er een probleem zijn. 6.6 Check of potentiële leverancier de juiste expertise heeft voor de te leveren diensten Opvragen van referenties van gelijkaardige contracten Eventueel contacteren van eerdere klanten 6.5 Check of potentiële leverancier niet met schijnzelfstandigen werkt: Het aantal agenten nodig voor de uitvoering van een contract kan worden vergeleken met het aantal werknemers zoals aangegeven in de sociale balans. In de sociale balans wordt specifieke informatie vermeld over het personeelsbestand: aantal tewerkgestelden, 18

19 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? verantwoordelijke uitgever: Hilde De Clerck Secretaris-Generaal BVBO Jan Bogemansstraat 249 B Wemmel 19

20 concept lvormgeving: excellent-vormgeving.be BVBO Secretariaat-Generaal: Bogemansstraat 249, 1780 Wemmel, België T , F

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie