Witboek. Beste waarde bewaking. Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witboek. Beste waarde bewaking. Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen?"

Transcriptie

1 Witboek Beste waarde bewaking Handboek voor de klant Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? Januari 2013

2 Witboek Beste waarde bewaking 2

3 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? INHOUDSTAFEL 1. Context en doelstelling 4 2. Voordelen van focus kwaliteit versus prijs 5 3. Wat moet de klant doen? 7 4. Prijszetting en verhogingsmechanismen 9 5. Waar moet de klant voor opletten? Tips & Tricks voor de klant 16 De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: 3

4 Witboek Beste waarde bewaking 1. Context en doelstelling van dit document De private bewakingsmarkt heeft de laatste jaren moeilijke tijden doorgemaakt. Niet verwonderlijk is dit voor een gedeelte toe te schrijven aan de economische crisis die ook zwaar gewogen heeft op de ondernemingen actief in dit domein. Daarenboven zijn vanuit de zijde van de opdrachtgevers (privé zowel als overheden en internationale instanties) zeer sterke signalen gekomen naar besparingen. De BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen 1, is zich echter bewust van het feit dat er terug een economisch-financiële logica moet hersteld worden die de kwaliteit van de diensten en activiteiten van haar leden kan blijven garanderen en eventueel nog verbeteren. Het huidige commerciële prijsniveau is dermate geëvolueerd dat bijvoorbeeld de noodzakelijke bestedingen aan extra opleidingen of ontwikkelingen van 1 De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: nieuwe producten en hulpmiddelen niet meer mogelijk zijn. Dergelijke tendensen staan haaks op de strengere eisen en de hogere verwachtingen van de klant en hypothekeren het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod. Zeker wanneer het gaat over zeer grote sites en gebouwen van grote gevoeligheid. Als pure people business levert private bewaking een aanzienlijk maatschappelijke bijdrage op de arbeidsmarkt, niet in het minst via de inschakeling in de tewerkstellingsmarkt van kansengroepen. Een te grote prijzendruk hypothekeert op termijn deze rol van de sector als opleider in basiskennis en in verantwoordelijkheid en als springplank naar verdere carrièreontwikkeling van deze personen. En als de neerwaartse prijzenspiraal te zwaar drukt, komen de fenomenen van schijnzelfstandigheid of niet respect van in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) vastgelegde afspraken de sector binnengeslopen. Iedere opdrachtgever moet beducht zijn voor medeaansprakelijkheid in de context van onwettelijke tewerkstelling. De bedoeling van dit document is terug de aandacht te vestigen op het belang van het juist afwegen van kwalitatieve en inhoudelijke elementen ten opzichte van de prijs. De buying power van opdrachtgever wordt niet 4

5 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? in vraag gesteld want economische wetmatigheden zijn van alle tijden. De beste koop is in beveiliging en bewaking echter meestal niet de goedkoopste. De BVBO wenst dan ook de aandacht te vestigen op een reeks van inhoudelijke vereisten inzake capaciteiten en competenties, organisatie en betrouwbaarheid die noodzakelijk zijn om bewakingsopdrachten correct uit te voeren, alsook op een aantal valkuilen die kunnen vermeden worden in het traject van een aanbesteding. Verder wordt verwezen naar het handboek 2 van CoESS 3 dat mooi demonstreert hoe het element prijs kan gebalanceerd worden met een bewuste keuze en zelf een bepaald gewicht van een aantal essentiële kwaliteitselementen. Dit handboek wordt aangevuld met een aantal specifieke Belgische gegevens die in de context van de bewakingsactiviteit best worden in rekening genomen bij het beoordelen van aanbiedingen. 2 CoESS & Uni Europa Handboek: Selecting Best Value 3 Confederation of European Security Services, waarbij de BVBO is aangesloten 2. Voordelen van focus kwaliteit versus laagste prijs Bedrijven en instellingen die bewakingsdiensten uitbesteden aan gespecialiseerde ondernemingen, gaan ervan uit dat deze laatste de kennis en kunde bezitten om de gevraagde diensten op een consistente manier in te vullen tegen de meest economische voorwaarden. Dit betekent echter niet automatisch tegen de laagste prijs. De volgende elementen tonen aan dat een kwalitatieve dienstverlening, met de nodige garanties op continuïteit, gestoeld is op permanent investeren in de belangrijkste activa van een bewakingsonderneming, met name de mensen die de diensten uitvoeren. Zelfs al stijgt het aandeel van de technologie, de agent blijft het sleutelelement in bewakingsoplossingen die worden aangeboden als antwoord op de meest verschillende vragen vanuit de opdrachtgevers. Een bewakingsonderneming die dit goed heeft begrepen, heeft een langetermijnvisie inzake de ontwikkeling van het beroep. Concreet betekent dit dat geïnvesteerd wordt in de volgende human resources-onderdelen, die ervoor zorgen dat een bewakingsagent perfect weet wat van hem verwacht wordt in zijn bewakingsopdracht : 5

6 Witboek Beste waarde bewaking Rekrutering en selectie : gespecialiseerde personen screenen en interviewen de kandidaten onder andere op basis van hun reële motivatie om in deze sector te werken. Tegelijk wordt reeds aangeduid in welke deelsegmenten de toekomstige medewerker het best kan functioneren op basis van zijn competenties en zijn interesses. Opleiding: naast de standaard wettelijke basisopleiding voor alle agenten, worden opfrissingsessies en gespecialiseerde opleidingen georganiseerd om de agenten permanent scherp en voorbereid te houden voor de taken die zij uitoefenen. Omkadering: een bewakingsagent zal maar goed functioneren als hij eiciënt wordt gecoacht door zijn overste. Investeren in bekwame leidinggevenden is een must. Promotiebeleid: aan agenten wordt een perspectief geboden waarbij zij, in functie van hun bekwaamheden en ervaring, mogelijkheden krijgen om nieuwe functies te kunnen invullen. Bovenstaande punten dragen eectief bij tot het motiveren van een bewakingsagent. Het eventueel structureel inzetten van onderaanneming voor de uitvoering van duurzame contracten (niet punctuele opdrachten) is dan ook volledig te vermijden. Dit zou immers betekenen dat bovengenoemde punten niet optimaal zullen aanwezig zijn en dat het kwaliteitsniveau zal lijden onder de inzet van dit onrechtstreekse personeel. Even belangrijk echter is dat de bewakingsonderneming op een eiciënte wijze dient te zijn georganiseerd om ook de volgende aspecten te kunnen waarborgen naar haar werknemers toe: Het ter beschikking stellen van de juiste instructies zodat de agent altijd weet wat van hem wordt verwacht. Het ter beschikking stellen van uniform en aangepast materiaal. Het exact en op tijd uitbetalen van zijn loon. In haar dagelijks beheer zorgt de bewakingsonderneming dat de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Men voorziet dus in het opvangen van plotse onderbrekingen (door ziekte van de agent bijvoorbeeld) door medewerkers die dezelfde kennis hebben over de taakinhoud. Dit impliceert eveneens dat de bewakingsonderneming investeert in verschillende profielen. We zijn al jaren verwijderd van het standaardprofiel van agenten die eender waar kunnen worden ingezet. Een bank heeft andere vragen dan een productiebedrijf inzake veiligheid, en een bewakingsonderneming antwoordt hierop met het specifiek investeren in gespecialiseerde agenten. 6

7 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? De opdrachtgever kan plots nieuwe behoeften inzake veiligheid formuleren. Dit kan wegens aanpassingen in zijn bedrijfsvoering maar ook wegens onverwacht ontstane calamiteiten (brand, breuk in het productieproces, aanslagen, enz.). De kracht van een bewakingsonderneming zit in haar werkwijze om hier zeer snel en eiciënt op te kunnen inspelen. De flexibiliteit die hierbij wordt gehanteerd, is een duidelijke troef voor het de onderneming die ook hiervoor een operationele visie heeft ontwikkeld. In de hele bedrijfsvoering van een bewakingsonderneming is het duidelijk geworden dat er ook continu moet worden geïnvesteerd in een eiciënte technologische ondersteuning. Het gaat hier over een IT systemen die de planning- en loonverwerkingsgegevens optimaal beheren en over systemen die de bewakingsagenten en het management helpen in de uitvoering van hun taken. Als voorbeeld is het evident dat de opdrachtgever er alle baat bij heeft dat hij een volledig rapport krijgt van hetgeen is verricht inzake taakinvulling door de agenten. Meer en meer wordt hierbij gebruik gemaakt van IT tools. Een bewakingsbedrijf doet veel meer dan het leveren van mensen op een bepaalde site tegen een bepaald tijdstip en voor een bepaalde periode. Uit voorgaande elementen moet het duidelijk zijn dat er achter de schermen van een bewakingsonderneming een goed geoliede organisatie moet staan die alle onderdelen - van rekrutering tot kwaliteitsbewaking - 24 uur per dag onder controle heeft. Dat hierbij continu investeringen om de hoek komen kijken, hoeft geen betoog. 3. Wat moet de klant doen? Om een volledig beeld te krijgen van wat de bewakingsondernemingen kunnen aanbieden als oplossing voor zijn vragen, én waarbij consistentie en continuïteit wordt gewaarborgd, stellen we voor dat de opdrachtgever een aantal criteria opstelt die zijn keuze moeten objectiveren. We suggereren hiervoor de volgende checklist: 3.1 Kwalitatieve informatie over de bewakingsonderneming: Nagaan van certificeringen en vergunningen Nagaan van de (verplichte) verzekeringsgaranties Mogelijk lidmaatschap van de beroepsvereniging Organisatie Commercieel Operationeel Administratief Aantal personeelsleden Beleid inzake 7

8 Witboek Beste waarde bewaking Human resources Kwaliteit Beleid aangaande het welzijn van de agent via een specifiek beleid op het vlak van Ziekteverzuim Arbeidsongevallen Beleid inzake diversiteit Human resources Kwaliteit Opgave van referenties 3.2 Financiële informatie over de bewakingsonderneming: Jaarlijks zakencijfer Nazicht correcte betaling van RSZ bijdragen Nazicht correcte betalingen BTW 3.3 Set up van de contractinfrastructuur: Uitrusting van de agenten Technische ondersteuning: logistiek materiaal, communicatiemiddelen, rapporteringmiddelen 3.4 Management dat voor het contract verantwoordelijk is: On-site management Ondersteuning van dit management 3.5 Bewakingsagenten: Selectie en rekrutering Vaardigheden en bekwaamheden (opleidingen, talenkennis, andere nodige bekwaamheden) Respect voor de arbeidsvoorwaarden Via het eigen kwaliteitskeurmerk BVBO Secure Quality 4 heeft de BVBO in België al zelf 4 Voor meer informatie aangaande dit keurmerk, verwijzen wij u graag naar het secretariaat van de BVBO: 8

9 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? een inventaris gemaakt van een aantal criteria. Deze vereisten omvatten alle aspecten van de bewakingsonderneming en handelen over de bedrijfsorganisatie het kwaliteitsbeheer het integriteitbeleid het middelenbeheer de dienstverlening De BVBO streeft een correcte prijszetting na bij haar leden en dit in combinatie met correcte verhogingsmechanismen. Dit heeft tot doel dat klanten in de bewakingssector een correcte prijs betalen voor de geleverde diensten. Daarenboven is het eveneens een basis voor de bewakingsondernemingen om een goede kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leveren. Het zorgt eveneens voor een correcte concurrentie tussen de verschillende bewakingsondernemingen, namelijk een concurrentie die gedreven wordt door het kwaliteitsaanbod in plaats van door de laagste prijs. Om bovenstaande te bereiken wil de BVBO hieronder een aantal interessante denkpistes meegeven die bovenstaande doelstellingen moeten kunnen bereikbaar maken. In hetzelfde kader stelt de opdrachtgever dan best een correcte verhouding op inzake het belang van de kwalitatieve elementen en de prijs die hij hiervoor wil betalen. Bij zeer uiteenlopende prijsaanbiedingen wordt bovendien aangeraden dat de opdrachtgever onderzoekt welke redenen hieraan ten grondslag liggen. 4. Prijszetting en verhogingsmechanismen 4.1 Prijszetting: Vaste of variabele prijzen De BVBO raadt aan om geen vaste prijzen in lastenboeken op te nemen. Deze zorgen er enkel voor dat de aanbieders hun risico moeten inschatten en dat deze inschatting een concurrentieel element wordt. De aangeboden prijs wordt eveneens minder transparant gezien er inschattingen in worden verwerkt. De aard van de bewakingsactiviteit, namelijk het zeer grote gewicht van de personeelskost in de prijs en de koppeling aan de overschrijding van de spilindex, zijn elementen die pleiten voor een prijs die mee evolueert. Er wordt in ieder geval door de BVBO steeds een correctiefactor van 0,9 gebruikt in haar informatieve nota s aan de leden die betrekking hebben op kostprijsstijgingen. De BVBO beveelt aan dat indien men toch een zekere vastheid wenst toe te passen, deze dan niet langer te laten gelden dan één jaar en deze ook zeker minimaal jaarlijks te laten mee evolueren met de kostprijsstijgingen die de BVBO waarneemt en aan haar leden overmaakt. 9

10 Witboek Beste waarde bewaking 4.2 Prijszetting: Sociale situatie De BVBO raadt aan om in ieder proces van bevraging van de markt de huidige sociale situatie en informatie met betrekking tot het bestaande bewakingspersoneel mee op te nemen in de basisinformatie in de prijsvraag. Het gaat hier vooral over de categorieën waarbinnen de bewakingsagenten en andere personeelsleden worden verloond. Dit moet ervoor zorgen dat sociale dumping geen concurrentieel element kan zijn in de aanbiedingen en dat het naleven van de cao s gesloten binnen het Paritaire Comité 317 (PC 317) geen discussie veroorzaakt bij eventuele overname van een commercieel contract. De betrokken cao voorziet namelijk de overname alle personeel (met een aantal beperkte uitzonderingen) door de overnemer van het contract. Deze aanbeveling dient ook om zowel schijnzelfstandigheid in de sector tegen te gaan als het verder uitbesteden van de diensten aan schijnzelfstandigen door de aanbiedende bewakingsonderneming. 4.3 Prijszetting: Elementen van de prijs De BVBO beschikt over alle basiselementen nodig voor de berekening van de juiste kostprijs voor kwalitatieve diensten van een bewakingsagent. Deze kostprijs houdt rekening met de verschillende elementen dewelke een bewakingsonderneming minimaal dient in rekening te brengen wanneer zij een kwalitatieve dienstverlening wenst aan te bieden die ook voldoet aan het BVBO Secure Quality label. 4.4 Verhogingsmechanismen: rol van de BVBO De BVBO voert permanent onderzoek uit met betrekking tot de kostprijsverhogende elementen in de bewakingssector. Het gaat hier over de impact van de wettelijke operationele en administratieve reglementeringen en van de verschillende cao s die in het PC 317 worden onderhandeld en ondertekend, en algemeen bindend verklaard voor alle bewakingsondernemingen. Op elk moment dat een verhoging van de kostprijs plaatsvindt hieruit voortvloeiend, maakt de BVBO een informatienota op ter attentie van haar leden; deze passen de nota normaliter toe wanneer er een prijsaanpassing plaatsvindt. Regelmatig zijn er andere mogelijke elementen die de kostprijs kunnen beïnvloeden. We denken hierbij aan fiscale en/of andere maatregelen die de overheid neemt en de kostprijs van de diensten in de gehele bewakingssector en voor alle bedrijven hierin actief beïnvloedt, en dit zowel in de positieve als in de negatieve zin. Ook wordt de prijsevolutie van belangrijke kostprijselementen in de sector geëvalueerd. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de prijsevolutie van brandstof, een zeer belangrijk kostelement in de mobiele bewaking en in het waardenvervoer. 10

11 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? 4.5 Verhogingsmechanismen: aanbevelingen De BVBO roept haar leden op om de kostprijsverhogingsnota s op te volgen en raadt de klanten van bewakingsondernemingen aan om dit eveneens te doen. En dit zowel wat betreft de bedragen en/of de percentages (inclusief de factor) evenals wat betreft de timing. Op deze wijze is de prijsevolutie voor de geleverde diensten correct, dient de bewakingsonderneming geen andere maatregelen te treen om de gestegen kosten goed te maken en kan aldus de geleverde kwaliteit bestendigd worden. Ook hier sluiten we het beroep op onderaannemers en schijnzelfstandigen (al dan niet rechtstreeks) zo veel mogelijk uit. 5. Waar moet de klant voor opletten? betekent dat zij normaal gezien in loondienst zouden moeten zijn. Het gaat hier om ernstige sociale fraude die zware schade berokkent aan de solidariteit waarop het hele Belgische systeem van sociale zekerheid gebouwd is. Deze vorm van sociale fraude kan zwaar bestraft worden. Sinds augustus heeft de wetgever voor de bewakingssector een weerlegbaar vermoeden van arbeidsrelatie tussen de agent en de bewakingsonderneming ingevoerd Voor de werkgever Door schijnzelfstandigen in te zetten, proberen werkgevers bepaalde patronale lasten te ontlopen die ze anders verschuldigd zouden zijn in het kader van gewone loondienst. Deze fraude maakt het ook mogelijk om te ontsnappen aan een reeks bepalingen die de werknemers beschermen. Om te vermijden in bepaalde valkuilen te lopen, is het best dat de klant ook bijkomend oog heeft voor nog enkele belangrijke aandachtspunten. 5.1 Opletten voor gebruik van schijnzelfstandigen of valse zelfstandigen Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Dat Voor de werknemer Werknemers die overwegen schijnzelfstandige te worden, moeten oppassen want schijnzelfstandigheid heeft een hele reeks sociale gevolgen, vooral voor de betaling van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheing. Bovendien hebben schijnzelfstandigen geen 5 Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft. 11

12 Witboek Beste waarde bewaking recht op vooropzeg of op opzeggingsvergoedingen als hun overeenkomst wordt verbroken. Ook kunnen ze niet terugvallen op een gewaarborgd loon in periodes van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte Voor de klant Schijnzelfstandigheid zorgt voor deloyale concurrentie tegenover bewakingsbedrijven die wel correct hun werknemers in dienst hebben en alle bijdragen voor de sociale zekerheid betalen. Hoe weet u of u met schijnzelfstandigheid te maken hebt? De hierboven genoemde wet van 25 augustus 2012 lijst een aantal elementen en criteria op die wijzen op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer (of, bij ontstentenis ervan, die een ernstig vermoeden van schijnzelfstandigheid inhouden): Een arbeidsrelaties wordt weerlegbaar vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn wanneer uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft van de hiernavolgende criteria zijn vervuld a. ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is: bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen, of, bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de onderneming; b. ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; c. ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert; d. ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd; e. de ontstentenis van resultaatsverbintenis betreende de overeengekomen arbeid; f. de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert; g. het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen; 12

13 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? h. het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken; i. in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant. Bovendien meent de BVBO dat nog andere indicatoren dan deze opgesomd in de wet wijzen op een reële band van ondergeschikt gezag: Er is sprake van een tikklok of andere dwingende werktijdregeling Er is iemand die het werk controleert en aan wie men rapporteert Er bestaan regels over de manier waarop het werk uitgevoerd moet worden Er is contractueel sprake van een opzegtermijn en/of een ontslagregeling Er is een regeling uitgewerkt met betrekking tot het nemen van vakantie Er wordt een maandelijks minimum inkomen voorzien of gegarandeerd Het ontbreekt aan substantiële deelname in de winst Er is geen mogelijkheid om voor andere klanten of met personeel te werken Aansprakelijkheid bij schijnzelfstandigheid Voor de werkgever Wanneer een bedrijf met schijnzelfstandigen werkt, is er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden. Werkgevers hebben de verplichting om de lonen vastgelegd in de CAO 317 na te leven. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is niet onvoorwaardelijk. Er 13

14 Witboek Beste waarde bewaking dient een voorafgaande verwittiging door de arbeidsinspectie te zijn gebeurd aan de volledige «keten». Het loon dat dan opeisbaar is, kan tot één jaar teruggaan. De persoon kan tevens in geval van bevonden schijnzelfstandigheid de bijdragen die hij betaald heeft, terugvorderen bij de werkgever. Voor de klant De klant dient zich zelf ook te vergewissen of zijn leveranciers met onderaannemers werkt en of deze geen schijnzelfstandigen zijn. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden in geval van schijnzelfstandigheid is een ketenaansprakelijkheid, die kan gaan tot en met de opdrachtgever/klant. lijke activiteiten enkel door erkende bedrijven mogen worden uitgevoerd. Elke bewakingsonderneming moet op correcte manier zijn vergund door de minister van Binnenlandse Zaken. Bewakingsondernemingen zijn dé specialisten op het vlak van veiligheid en bewaking en hebben als lid van de BVBO daartoe kwaliteitsrichtlijnen onderschreven die extern geborgd worden. Deze erkende bedrijven worden door de FOD Binnenlandse Zaken strikt opgevolgd en zijn ook beperkt in hun actieradius. Dit wordt beschreven in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Voor de werknemer Deze geniet als schijnzelfstandige minder voordelen dan een werknemer (geen beperkte aansprakelijkheid voor schade, geen bevoorrecht schuldeiser bij een faillissement,...) Daarom gebeurt het ook vaak dat schijnzelfstandigen plots beweren werknemers te zijn wanneer er problemen opduiken. De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd. De aanvrager moet voldoen aan een aantal vergunningsvoorwaarden. De vergunning wordt verleend voor één of meerdere soorten door de wet opgesomde bewakingsactiviteiten en volgens een specifieke vergunningsprocedure. 5.2 Toezien op respect van het vergunningsbeginsel Wanneer een bedrijf of organisatie overweegt de bewakingsactiviteiten uit te besteden, is het van belang op de hoogte te zijn dat derge- De minister van Binnenlandse Zaken kan bij het verlenen van de vergunning bepaalde activiteiten of het aanwenden van bepaalde middelen en methodes uitsluiten. Hij kan de vergunning ook aan specifieke voorwaarden onderwer- 14

15 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? pen. De vergunning kan onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden verleend. In het eerste geval wordt de vergunning slechts verleend nadat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan; in het tweede geval wordt ze van rechtswege ontbonden als aan een bepaalde voorwaarde niet is voldaan. Bovendien mag een vergunde bewakingsonderneming zomaar niet om het even welke bewakingsactiviteiten uitvoeren; voor bepaalde activiteiten is er, naast de algemene vergunning zoals hierboven beschreven, ook een bijkomende vergunning of toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken noodzakelijk voor: Het uitvoeren van activiteiten met wapens; Het uitvoeren van activiteiten met honden op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn; Het uitvoeren van activiteiten met honden bij de bewakingsactiviteit persoonscontrole; Het beheer van volgsystemen voor bewakingscentrales; Het verrichten van bewakingsactiviteiten voor publieke rechtspersonen. Verder moeten bewakingsondernemingen zich onthouden van: zich in te laten of tussen te komen in een politiek of een arbeidsconflict; toezicht uit te oefenen op politieke, filosofische, godsdienstige of vakbondsovertuigingen of op het mutualistisch lidmaatschap en op de uiting van die overtuigingen of van het lidmaatschap, alsmede te dien einde gegevensbestanden aan te leggen; op te treden tijdens of naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politieke finaliteit. Dit laatste verbod is niet van toepassing op personen die activiteiten van persoonscontrole uitoefenen in het kader van het vrijwilligersregime. Het is dus belangrijk voor de eindgebruiker van de bewakingsdiensten zich vooraf te vergewissen dat wanneer hij een contract wenst af te sluiten waarin bewakingsdiensten zitten vervat, de partij waarmee dit contract wordt onderschreven wel degelijk de nodige vergunningen heeft. 5.3 Opletten voor misbruik van onderaanneming Het uitbesteden van bewakingsdiensten door een bewakingsonderneming aan een andere bewakingsonderneming is vandaag niet bij wet verboden en een aantal objectieve factoren kunnen in bepaalde welomschreven gevallen onderaanneming nood- 15

16 Witboek Beste waarde bewaking zakelijk maken (speficieke opdracht, korte opdracht, enz.). Vastgesteld wordt wel dat lastenboeken het beroep op onderaanneming volledig kunnen uitsluiten. Bovendien, aangezien een bewakingsonderneming enkel bewakingsactiviteiten mag aanbieden waarvoor ze erkend is, zoals voorzien in art.2 2 van de wet van 10 april 1990, kan ze derhalve via onderaanneming geen diensten aanbieden waarvoor ze zelf niet is erkend. Daar waar onderaanneming echter wordt gehanteerd enkel om een lagere prijs te kunnen aanbieden, of om de toepassing van de wet van 10 april 1990 of van de in de sector toepasselijke cao s te omzeilen, dan is dit volledig in strijd met de eisen van kwaliteit en professionalisme die door de leden van de BVBO worden nagestreefd en waarin de leden van de BVBO zwaar investeren; ook onderaannemers moeten strikt het bestaande wettelijke kader naleven. 6.1 Check of potentiële leverancier / eventuele onderaannemer(s) de nodige wettelijke vergunningen heeft/hebben Nog een geldige vergunning als bewakingsonderneming Nog een geldige vergunning voor de specifieke bewakingsactiviteit(en) die moet(en) worden geleverd Beide elementen kunnen worden gecheckt als volgt: Via de VIGILIS website: Ga naar de website Kies NDL of FR Kies in veld Bewaking : ik ben geïnteresseerd als KLANT Klik links op lijst vergunde ondernemingen Direct via de FOD BIZA Directie Private Veiligheid De Directie is gevestigd te : Waterloolaan Brussel Tel: 02/ Tips & Tricks voor de klant Tot slot nog een aantal zeer praktische richtlijnen voor de klant: 6.2 Check of de potentiële leverancier aangesloten is bij de BVBO (Beroepsvereniging van Bewakingondernemingen). De ledenlijst van de BVBO kan hier geraadpleegd worden: 16

17 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? Meteen kan ook bij de BVBO worden nagevraagd of de potentiële leverancier lid van de BVBO houder is van het BVBO Secure Quality Label. BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B Wemmel T (+32) F (+32) Check of potentiële leverancier alle verschuldige bijdragen aan Het Fonds voor de Bestaanszekerheid van de Bewaking betaalt Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking is paritair samengesteld en heeft tot doel de solidariteit te bevorderen binnen het PC 317. Het Fonds kent vergoedingen en andere voordelen toe aan de werknemers van de ondernemingen die vallen onder het PC 317 voor de Bewakings- en/of toezichtdiensten. Het Fonds heeft binnen de sector de volgende opdrachten: Het berekenen en toekennen van de buitengewone vakantietoelagen van de arbeiders; Het opstellen van de titels voor het verkrijgen van de vakbondspremie voor de bedienden; Het beheer en de betaling verzekeren van de aanvullende brugpensioenvergoedingen van de arbeiders; Het aanleggen en beheren van de dossiers inzake aanvullend pensioen (sectoraal pensioenplan); De terugbetaling berekenen van de tegemoetkoming in het kader van de economische werkloosheid; Het meefinancieren van bepaalde opleidingsactiviteiten voor de risicogroepen. Het Fonds heeft als taak rechtstreeks bij de werkgevers van de sector de verschillende bijdragen te innen zoals de werkgeversbijdragen, de bijdragen voor het sectoraal pensioenplan alsook voor de opleiding voor de risicogroepen. Contactgegevens van het Fonds: Jean-Baptiste Janssensstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

18 Witboek Beste waarde bewaking 6.4 Check of de potentiële leverancier de wettelijke verschuldigde retributies aan FOD BIZA betaalt Elke vergunde bewakingsonderneming moet een jaarlijkse bijdrage betalen teneinde de kosten voor de administratie, de controle en het toezicht nodig voor de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten, te dekken. Men spreekt van retributies. De opbrengst van deze retributies is bestemd om het fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privédetectives te spijzen. Dit kan ook nagegaan worden bij de Directie Private Veiligheid van de FOD BIZA De Directie is gevestigd te : Waterloolaan Brussel Tel: 02/ personeelsverloop, opleiding De sociale balans van een potentiële leverancier kan worden geraadpleegd via de Nationale Bank van België: Volgens de wetgeving moet elke vergunde bewakingskaart in het bezit zijn van een door de FOD BIZA afgeleverde identificatiekaart. Ze vermeldt de naam van de bewakingsonderneming waartoe de drager, bewakingsagent of leidinggevend personeel, ervan behoort. Indien de vermelde bewakingsonderneming niet dezelde is als de leverancier of de gekende onderaannemer kan er een probleem zijn. 6.6 Check of potentiële leverancier de juiste expertise heeft voor de te leveren diensten Opvragen van referenties van gelijkaardige contracten Eventueel contacteren van eerdere klanten 6.5 Check of potentiële leverancier niet met schijnzelfstandigen werkt: Het aantal agenten nodig voor de uitvoering van een contract kan worden vergeleken met het aantal werknemers zoals aangegeven in de sociale balans. In de sociale balans wordt specifieke informatie vermeld over het personeelsbestand: aantal tewerkgestelden, 18

19 Handboek voor de klant : Hoe de beste leverancier van bewakingsdiensten kiezen? verantwoordelijke uitgever: Hilde De Clerck Secretaris-Generaal BVBO Jan Bogemansstraat 249 B Wemmel 19

20 concept lvormgeving: excellent-vormgeving.be BVBO Secretariaat-Generaal: Bogemansstraat 249, 1780 Wemmel, België T , F

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt CONTRAST SEMINARS 20 FEBRUARI 2013 KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT I. DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE SCHIJNZELFSTANDIGHEID SCHIJNZELFSTANDIGHEID Schijnzelfstandigheid: partijen kwalificeren hun arbeidsrelatie

Nadere informatie

CIJFERS EN INFORMATIE

CIJFERS EN INFORMATIE BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be 2 VOORWOORD De Beroepsvereniging

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid Een werknemer is iemand die werkt onder het gezag van een andere persoon. Schijnzelfstandigheid ontstaat wanneer twee partijen op zelfstandige basis samenwerken,

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES over DE ONTWERPEN VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE

Nadere informatie

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Editie 2008 Verantwoordelijke uitgever: APEG-BVBO Koningin Fabiolalaan 25 1780 Wemmel T +32 2 462 07 73 F +32 2 460 14 31 apeg-bvbo@i-b-s.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen)

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) Hoofdstuk 2: Definities en toepassingsgebied (art. 2 tot 15-2 afdelingen) 2. VIGILEGIS - Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepaling(art. 1) De oprichting (wetgevende macht of wetgever) van deze wet staat op het actief van de Koning en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA Studienamiddag 24-6-2011 1 Paneldebat BVBO - PSA Panel Delphine Beatse PSA Private Security Association De partner van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten Luc Adriaenssens BVBO Beroepsvereniging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT STANDPUNT VAN DE BVBO

VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT STANDPUNT VAN DE BVBO VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT Inleiding STANDPUNT VAN DE BVBO 1. De Europese Commissie keurde een voorstel goed inzake een richtlijn betreffende

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Vervoeronkosten... 2 Uniform en uitrusting... 2 Buitengewone vakantie-uitkeringen... 2 Maaltijdcheques... 2 Forfaitaire minimum ARAB vergoeding...

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Uitvoering van het protocol van 28 juni 2012... 4 CAO van 27

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Duurzame samenwerking door cijferberoepers

Duurzame samenwerking door cijferberoepers Duurzame samenwerking door cijferberoepers Anne Roucourt a.roucourt@bakertillybelgium.be Wat en wat niet WAT Aandachtspunten en elementen waarvan de impact al te vaak onderschat wordt. Structuren WAT NIET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Art

Art <Opgeheven bij W /07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : > pagina 1 van 8 TITEL XIII. - Aard van de arbeidsrelaties. HOOFDSTUK I.- Algemene bepalingen. Art. 328. Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder : 1 " wet van 27 juni 1969 " : wet

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector

Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector Gastprofessor Universiteit Antwerpen Advocaat Progress Lawyers Network Lies Michielsen Onderzoekster universiteit Antwerpen Advocate Progress

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten.

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE COLLECTIEVE VAN 06.09.1999 HOUDENDE EEN RAAMAKKOORD VOOR AANVULLENDE EN LOGISTIEKE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE De vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 22 november 2013 Persbericht Meer ethiek en meer controle in de sector van de privé-veiligheid en een omkaderde uitbreiding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Functieclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (88.694)... 2 Anciënniteitsverlof... 6 Collectieve

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie