Haagse Effekten. Jaargang 11 oktober 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Effekten. Jaargang 11 oktober 2006"

Transcriptie

1 Haagse Effekten Jaargang 11 oktober 2006 Met driekwart van 2006 achter de rug, zal niet iedere belegger tevreden zijn met de resultaten tot op heden. Wordt er nog geprofiteerd van de eindelijk oplevende economie door een hoger rendement te maken? Opvallend is dat breed gespreide beleggingsfondsen dit jaar veelal nog geen aansprekende resultaten behaald hebben. Het aandelenfonds Robeco bijvoorbeeld, heeft tot op heden enkele procenten gerealiseerd. Ook het ABN Amro All In Fund, dat belegt in aandelen, obligaties, alsmede onroerend goed en grondstoffen heeft minder dan 1% rendement behaald. Toch zijn dit fondsen die in het verleden hun sporen verdiend hebben. Robeco behaalde vorig jaar meer dan 25% rendement en het ABN Amro All In Fund heeft met 5 sterren de hoogst mogelijke waardering van Morningstar, een onafhankelijke beoordelaar van fondsen. Verschillende factoren spelen ons inziens een rol bij het achterblijven van de prestaties. In de eerste plaats hebben obligaties dit jaar tot op heden een negatief rendement laten zien. Daarnaast hebben veel fondsen zwaar ingezet op het herstel van de Japanse economie. Dit herstel is een feit, maar heeft zich in 2006 nog niet vertaald naar hogere aandelenkoersen. Een andere factor is dat de meeste valuta s terrein verloren hebben tegen de euro en tenslotte hebben belangrijke sectoren die in veel portefeuilles een rol spelen, zoals bijvoorbeeld olie, het in 2006 laten afweten. Al deze factoren dragen ertoe bij dat de MSCI World index in euro s tot en met het derde kwartaal pas op 1,4% rendement staat. Het is echter te vroeg om van een verloren jaar te spreken. Het vierde kwartaal is traditioneel een goed kwartaal. Aandelenkoersen lijken hierop momenteel een voorschot te nemen nu de hoogste koersen van het jaar die in april/mei bereikt waren overtroffen worden. Het macroeconomische nieuws is goed en ook van het bedrijfsleven komen gunstige berichten. Met het afnemen van de inflatiedreiging lijken obligaties weer wat terrein terug te winnen. Alle kans op een voorspoedig einde van 2006 voor geduldige beleggers. Het Haags Effektenkantoor B.V. Javastraat AN s-gravenhage Tel: Fax: Voor belangrijke gegevens over het gebruik van in deze publicatie opgenomen informatie, zie de laatste pagina. Haagse Effekten, oktober

2 Royal Bank of Scotland (GBP 18,50) Het Britse Royal Bank of Scotland (RBS) is naar marktkapitalisatie gemeten de tweede grootste bank van het Verenigd Koninkrijk (VK) en de achtste van de wereld. Naast financiële dienstverlening aan particulieren en het MKB richt de bank zich onder meer op corporate banking, treasury- en cashmanagement alsmede andere activiteiten op de financiële markten. In het VK is RBS de grootste verstrekker van creditcards en de bank is marktleider op het gebied van autoverzekeringen. De winstontwikkeling van RBS over de eerste zes maanden van dit jaar is goed geweest en alle divisies hebben een bijdrage geleverd aan de winststijging. De netto winst na belasting nam toe met 21% tot GBP 3,124 miljard, waarbij vooral in het oog sprongen de toename van het aantal verstrekte leningen aan private equity firma s en de activiteiten op het vlak van fusies en overnames opvielen. Tegelijkertijd is de bank continu gespitst op het verlagen van de kosten, hetgeen haar vruchten heeft afgeworpen; de cost:income ratio daalde van 42,4% naar 41,9%. Een risico wordt gevormd door de Britse consument die steeds meer moeite mee heeft haar schulden af te lossen. Bij RBS heeft dit ertoe geleid dat de omvang van de pot voor slecht presterende en oninbare leningen is gestegen met 4,7% tot GBP 887 miljoen. Echter, in vergelijking met andere Britse banken viel de stijging mee, een teken dat de kwaliteit van de kredietportefeuille sterk is. Bijna alle bankaandelen presteren momenteel goed, maar de koers van het aandeel RBS is ondanks de recente opleving ten opzichte van andere Europese bankaandelen flink achtergebleven. Reden hiervoor was onzekerheid bij beleggers omtrent het mogelijke acquisitiebeleid. Een recent gestart inkoopprogramma van eigen aandelen met een omvang van GBP 1 miljard, een verhoging van het dividend van 25% en een statement van RBS dat de bank niet geïnteresseerd is in verdere grote acquisities hebben de angst bij beleggers wat weggenomen. Ondanks een recente opleving van de koers blijft het aandeel ons inziens interessant. De koers-winstverhouding voor 2007 bedraagt circa 9 en daarmee is het aandeel ruim 15% goedkoper dan wat gemiddeld voor de Europese banksector betaald moet worden. Daarnaast wordt een heel behoorlijk dividend gegeven van 4,4%. Haagse Effekten, oktober

3 Vastgoed Fundamentfonds (EUR 80,11) Vastgoed Fundament Fonds Sinds begin dit jaar belegt Het Haags Effektenkantoor voor cliënten in vastgoed via het Vastgoed Fundament Fonds. Het rendement waarnaar gestreefd wordt ligt op 8% tot 10% jaarlijks, waarvan een groot gedeelte wordt uitgekeerd in de vorm van kwartaal-dividenden. Ook dit jaar heeft het fonds met een rendement van circa 16% tot op heden de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het Vastgoed Fundament Fonds kent een unieke constructie. Tweederde van de portefeuille wordt direct in vastgoed belegd, voornamelijk kantoorpanden in Nederland die op basis van langlopende overeenkomsten aan solide huurders verhuurd worden. Eenderde van het fonds is belegd in een brede selectie van vastgoedbeleggingsinstellingen vooral een notering aan een Europese effectenbeurs. Door deze combinatie van beleggingen wordt enerzijds geprofiteerd van de hoge en stabiele cashflow die de directe beleggingen in vastgoed bieden. Echter, middels de beursgenoteerde beleggingen kan het Vastgoed Fundament Fonds dagelijkse verhandelbaarheid onder de meeste omstandigheden garanderen. Hierdoor zit u niet vast in beleggingen, zoals met directe beleggingen in vastgoed of met vastgoed- CV s wel het geval is. Hoe staat de Nederlandse vastgoedmarkt ervoor? De verbeterde economische situatie heeft een positief effect op de arbeidsmarkt, hetgeen weer leidt tot meer vraag naar kantoorruimte. De prijzen van kantoren zijn gestegen, maar omdat vanwege de lage kapitaalmarktrente de financieringslasten gedaald zijn, is het nog steeds mogelijk om aantrekkelijke rendementen op het eigen vermogen te maken. Deze rendementen zijn ongeveer gelijk aan die van 5 jaar geleden. Toen bevond de markt zich echter op een top en nu lijkt een top nog ver weg. Vastgoed lijkt hiermee nog steeds betaalbaar en vanwege de hoge cashflow verdient het een plaats in een goed gespreide effectenportefeuille. Haagse Effekten, oktober

4 Threadneedle European High Yield Bond Fund (EUR 1,15) Threadneedle EHYB Fund High yield (hoog rendement) obligaties zijn leningen die een creditrating lager dan de kwalificatie BB kennen. Het risico van het niet terugbetalen is voor dit soort leningen niet te verwaarlozen. Vanwege dit meerrisico dat hiermee wordt gelopen in vergelijking met obligaties uitgegeven door kwalitatief goede debiteuren, eisen beleggers dan ook een hogere vergoeding. In de afgelopen jaren hebben high yield obligaties goed gepresteerd. Dit uit zich in de spread - het verschil in rendement dat wordt verkregen op veilige obligaties en risicovolle obligaties - die zich historisch tussen de 2%-4% beweegt maar momenteel 1%-2% bedraagt. Voorts speelt dat ondernemingen zich in de voorgaande periode sterk hebben gericht op het opschonen van balansen, hetgeen obligatiehouders in de kaart heeft gespeeld. Ondanks de historisch lage spread zijn de vooruitzichten voor high yield obligaties nog steeds goed. Ondernemingen kennen een lage tot gemiddelde verhouding in schuld versus eigen vermogen, hebben sterke kasstromen en hebben derhalve een positieve kasbalans. Hierdoor is de default rate (het percentage van leningen waarop geen rente wordt betaald of die niet worden afgelost) van 1,7% een stuk lager dan het historisch gemiddelde van 4%. Standard & Poor s rekent voor de toekomst wel op een oplopende default rate, waarvan recente leveraged buy out (LBO) financieringen en een eventuele vertraging van de economische groei oorzaken zouden kunnen zijn. Daar staat tegenover dat de huidige geldstromen richting high yield obligaties relatief beperkt zijn wat ertoe leidt dat nieuwe leningen een hoge coupon moeten geven om investeerders aan te trekken. Daarnaast zijn tegenwoordig de convenanten rond nieuwe issues vaak strikter dan bij obligaties van hogere kwaliteit het geval is, waardoor de obligatiehouder beter beschermd is. Het Haags Effektenkantoor adviseert een beperkt gedeelte van de portefeuille in te vullen middels high yield obligaties. Het is een beleggingscategorie met een ander risicokarakter dan dat van aandelen en obligaties met een normale kredietwaardigheid, terwijl de volatiliteit (mits belegd via een goed beleggingsfonds) laag is. Vanwege de noodzaak tot risicospreiding en de benodigde expertise, is dit bij uitstek een beleggingscategorie die het beste via een fonds kan worden aangekocht. Een beleggingsfonds met een uitstekend team en dito beleggingsproces is het Threadneedle European High Yield Bond Fund dat kan bogen op een goed track record. Het beleggingsfonds heeft over de afgelopen 5 jaar jaarlijks gemiddeld 10,6% gerendeerd en onafhankelijk beoordelaar van beleggingsfondsen Standard & Poor s Funds kent het fonds de één na hoogste rating van AA toe. Haagse Effekten, oktober

5 Koninklijke Olie en BP (EUR 25,60 en GPB 5,70) Kort nadat voorspellingen die uitgingen van Usd 100,- per vat ruime aandacht kregen in de pers, heeft de olieprijs een correctie meegemaakt van bijna Usd 80,- tot onder Usd 60,-. Een toename van de voorraden, afgenomen politieke spanningen in het Midden-Oosten, het uitblijven van orkanen, alsmede zorgen om een eventuele afkoeling van de Amerikaanse economie, hebben deze daling veroorzaakt. Dit effect is behoorlijk versterkt doordat speculatieve beleggers massaal zijn uitgestapt. Uiteraard heeft een dalende olieprijs negatieve consequenties voor de koers van de olieaandelen als British Petroleum (BP) en Koninklijke Olie (Royal Dutch, RD). Vorig jaar was de oliesector nog één van de best presterende sectoren van de beurs, maar dit jaar bevinden olieaandelen zich in de onderste regionen van de ranglijst. Dit effect wordt versterkt doordat beide ondernemingen kampen met specifieke problemen. De laatste tijd is gebleken dat BP in de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft besteed aan veiligheid. Hierdoor heeft vorig jaar een grote explosie plaatsgevonden bij een raffinaderij in Texas en hebben in Alaska lekkages plaatsgevonden uit een belangrijke pijplijn. Verlies van productiecapaciteit en hoge kosten zijn het gevolg. Uitstel van het weer in productie nemen van een door de orkaan Katrina beschadigd platform in de golf van Mexico, komt hierdoor extra hard aan. RD heeft problemen van een andere orde. Voor toekomstige groei leunt de onderneming zwaar op het vooruitzicht binnenkort een project op het Russische schiereiland Sachalin in productie te kunnen nemen. Behalve dat de markt eerder werd opgeschrikt doordat de benodigde investeringen veel groter waren dan eerder begroot, lijkt de Russische overheid nu eerder afgesloten contracten te willen openbreken. Hoe dit exact gaat aflopen is onbekend, maar de uitkomst zal waarschijnlijk zijn dat RD zal mogen produceren, maar tegen minder gunstige voorwaarden dan eerder werd overeengekomen. De kans is groot dat de olieprijs rond de huidige niveau s steun zal vinden. Hoewel de hoge olieprijs geleidelijk tot meer aanbod leidt, heeft er nog nauwelijks afname van de vraag plaatsgevonden en dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Opec heeft al laten doorschemeren de productie te beperken indien de olieprijs onder de Usd 55,- zakt. Op langere termijn lijkt een structurele stijging van de olieprijs ons waarschijnlijk. De honger naar energie Haagse Effekten, oktober

6 vanuit de opkomende landen in het Verre Oosten is voorlopig niet te stillen, de gemakkelijk winbare oliereserves raken uitgeput en een structureel rustige situatie in Midden Oosten ligt voorlopig ook niet voor de hand. Het eerder genoemde slechte nieuws en de huidige - relatief - lage olieprijs hebben een negatief effect op de koersontwikkeling van de aandelen van oliemaatschappijen. De waardering van olieaandelen staat momenteel op historische lage niveau s. Daarnaast is het met een koers/winstverhouding van 9 de goedkoopste sector van de beurs. Het slechte nieuws lijkt hiermee in de koersen verwerkt te zijn. Wij zijn van mening dat olieaandelen vanwege hun defensieve karakter in onzekere tijden en het aantrekkelijke dividendrendement in elke portefeuille thuishoren en wij adviseren de huidige zwakte te benutten. Disclaimer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Het Haags Effektenkantoor betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Het Haags Effektenkantoor niet instaan. Het Haags Effektenkantoor geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Haags Effektenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te kopen of te verkopen. De opinies en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de opinies en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of een waardepapier dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de opinies en aanbevelingen in de publicatie overeenstemmen met zijn of haar doelrisicoprofiel. Het is mogelijk dat Het Haags Effektenkantoor ten behoeve van haar cliënten posities aanhoudt in effecten die worden genoemd in deze publicatie. Medewerkers van Het Haags Effektenkantoor hebben geen positie in effecten die genoemd worden in deze publicatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst Haagse Effekten, oktober

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008

Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 Haagse Effekten Jaargang 13 augustus-september 2008 In de vorige nieuwsbrief behandelden wij het negatieve effect van de fors gestegen olieprijs op de koersen van aandelen en obligaties. De boosdoener

Nadere informatie

Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006

Haagse Effekten. Jaargang 11 september 2006 Haagse Effekten Jaargang 11 september 2006 Met een afnemende groei en een inflatie die over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, vertoont de Amerikaanse economie het in de vorige nieuwsbrief geschetste beeld.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen 2e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de annexatie van de Krim, de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Juni 2012 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Maart 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten De economische

Nadere informatie

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland;

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland; Kwartaalbericht Dans van Zorba (Trio Hellenique) Juli 2015 Samenvatting Nervositeit op de financiële markten blijft aanhouden; We houden vast aan onze positionering in alle categorieën; Griekenland dicteert

Nadere informatie

CE Credit Management B.V.

CE Credit Management B.V. CE Credit Management B.V. 8% Senior gesecureerde, winstdelende Obligaties 2012-2017 9 september 2013 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl Resultaten 1H2013 en prognoses

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening

Robeco ONE. Fonds voor gemene rekening Robeco ONE Fonds voor gemene rekening Verslag over Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers per subfonds 5 Verslag van de beheerder 6 Algemene inleiding 6 Beleggingsresultaat 8 Vermogensontwikkeling

Nadere informatie

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik

Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt Vooruitblik Kwartaal Focus Van een door liquiditeit gedreven markt naar een door groei gedreven markt 2013 gaat de boeken in als het jaar waarin beurzen wereldwijd in het algemeen goed presteerden ondanks externe

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie