Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot"

Transcriptie

1 // vooruitzichten voor 2015 vooruitzichten voor 2015 Door Eelco Ubbels en Jolanda de Groot Zoals de traditie voorschrijft, stelde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders een aantal vragen over hun vooruitzichten voor het komende jaar. Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor beleggers in 2015? Wat zijn de grootste risicofactoren? Hoe wordt er gekeken naar de relatieve aantrekkelijkheid van de diverse beleggingscategorieën en regio s? Vorig jaar was de verwachting dat de wereldwijde economische groei in 2014 hoger zou liggen dan in Toch werden er ook wel risicofactoren gesignaleerd die zouden kunnen bijdragen aan een afnemende economische groei. Dit had vooral te maken met veranderingen buiten Europa. De kans dat de groei geremd zou worden door veranderingen binnen Europa, zoals het vertrek van een land uit de eurozone, werd klein geacht. Kansen De kansen werden vooral in Europa gezien. Vooral Europese aandelen werden zeer aantrekkelijk bevonden. Amerika was daarentegen relatief impopulair als regio voor beleggingen. Voornamelijk door de naderende tapering bleven de meningen over Amerika verdeeld. De regio Opkomende landen werd als aantrekkelijker gezien. Japan had in 2013 een goede performance laten zien in lokale valuta, waardoor 50% van de experts positief was over deze regio. High Yield zou de meest aantrekkelijke obligatiecategorie voor 2014 zijn. Hoewel niet zo aantrekkelijk bevonden als High Yield, waren ook Credits en EMD in trek. Bij EMD was een duidelijke voorkeur waar te nemen voor hard currency. Staatsleningen waren niet gewild, maar staatsleningen uit opkomende landen werden nog het minst negatief beoordeeld. Bedreigingen De grootste angst onder de 16 beleggers was dat de emerging market slowdown de wereld terug in een recessie zou trekken. Ook werd het risico reëel geacht dat de Amerikaanse economie zou gaan wankelen door het effect van de monetaire en fiscale verkrapping (de contouren van het beleid van nieuwe FED-voorzitter Janet Yellen moesten nog duidelijk worden). Als gevolg van deze, met elkaar verband houdende factoren, zouden ook valutaspanningen kunnen ontstaan. De zestien beleggers wezen erop dat dit zou kunnen leiden tot protectionistische maatregelen. De kans dat een aanval op Iran zou leiden tot een olieprijsschok, of dat de Chinees-Japanse verhoudingen zouden breken, werd klein geacht. Ondanks de hogere wereldwijde groeiverwachtingen, zagen de 16 vermogensbeheerders wel degelijk risico op een afnemende economische groei. 112 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

2 Aegon Asset Management Door Olaf van den Heuvel, Chief Investment Strategist Foto: Archief Aegon AM De grootste kansen voor beleggers liggen op het gebied van de meer risicovolle beleggingscategorieën. >De grootste kansen voor beleggers liggen op het gebied van de meer risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen en alternatives (beursgenoteerd vastgoed, private equity, illiquide beleggingen, enzovoort). Bij een aantrekkende economie zal de winstgevendheid van bedrijven/projecten toenemen. Dit zal zich dan vertalen in hogere dividenden en koersen. Er is wel al veel herstel ingeprijsd, hier ligt echter ook meteen een risico als de verwachtingen niet uitkomen. In de veilige staatsobligaties zien we een duidelijke dreiging. Staatsobligatierentes staan historisch laag. Hierdoor is de potentiële opbrengst van deze beleggingscategorie laag. Het risico op een rentestijging is tijdens een aantrekkende economie aanwezig, waardoor dit in potentie een flink negatief rendement kan opleveren voor staatsobligaties. Daarnaast zien we als gevolg van de overvloedige liquiditeit, door ruim monetair beleid van wereldwijde centrale banken, dat er een search for yield is ontstaan. De risicopremies op veel risicovolle obligatiecategorieën zijn hard gedaald. Hierin zien we een bedreiging voor beleggers, bijvoorbeeld binnen de categorie high yield; de risicopremies op deze beleggingen zijn volgens ons nu geen correcte weerspiegeling meer van het risico. Deze bedrijven kunnen momenteel overleven door hun lage cost of capital. Wanneer de beleidsrente wat oploopt, zullen veel van deze bedrijven zich niet meer kunnen herfinancieren. Hierdoor zal het aantal faillissementen oplopen. Dat leidt tot verliezen voor de high yield obligatiehouders. BNP Paribas Investment Partners Door Joost van Leenders, Chief Economist of Multi Asset Solutions Foto: Archief BNP Paribas IP Met name het deflatierisico kan aanleiding zijn voor de ECB om additionele stimuleringsmaatregelen te nemen. >Wij zien kansen voor aandelen en dan met name in Europa vergeleken met de VS. Twee van de genoemde risico s kunnen grote gevolgen hebben voor Europa, maar met name het deflatierisico kan aanleiding zijn voor de ECB om additionele stimuleringsmaatregelen te nemen. We zien daarnaast eindelijk winstgroei ontstaan in Europa. Maar ook in de VS staan economische groei en monetair beleid een verdere rally voorlopig niet in de weg, ondanks dat Amerikaanse aandelen relatief duur zijn. Daar kan gedurende 2015 wel verandering in komen, mede doordat het moeilijker zal worden om winstmarges op peil te houden als lonen meer gaan stijgen. We zien een renteverhoging in het tweede kwartaal niet als een factor die aandelen negatief gaat beïnvloeden. De Republikeinse meerderheid in het Amerikaans Congres kan er juist toe leiden dat er een betere vorm van samenwerking ontstaat. Ruim monetair beleid en lage rentes op staatsobligaties maken ook obligaties met een hoger risico aantrekkelijk. We denken dat dit vooral geldt voor hoogrentende bedrijfsobligaties in de eurozone en voor obligaties van sommige opkomende markten. Een klimaat van lage maar positieve groei en inflatie is traditioneel gezien positief voor bedrijfsobligaties. Binnen opkomende markten denken we dat er meer differentiatie zal optreden, aangezien deze landen niet alleen verschillend kunnen reageren op minder ruim monetair beleid in de VS maar ook op fluctuaties in de olieprijs. NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 113

3 // vooruitzichten voor 2015 CapitalatWork Door Jean-Paul van Bavel, Directeur Vermogensbeheer Foto: Archief Deutsche AWM Foto: Archief CapitalatWork Beursondernemingen hebben na de kredietcrisis snel gesaneerd en staan er gemiddeld genomen goed voor. Deutsche Asset & Wealth Management De wereldwijde economie blijft groeien, al is het gematigd. >De grootste kansen voor beleggers liggen in de selectie van sterke ondernemingen met goede free cash flow generatie en een sterke balans. Beursondernemingen hebben na de kredietcrisis snel gesaneerd en staan er gemiddeld genomen goed voor. Dit blijkt uit grote cashposities, aandeleninkoopprogramma s en hoge dividenduitkeringen. De schuldenproblematiek concentreert zich vooral bij overheden van ontwikkelde landen, de particuliere sector en de financiële sector. Bij de huidige rentestanden is een hoog groeipad niet nodig om de waarderingen te rechtvaardigen. Door Pieter Furnée, Head of Global Client Group Benelux >De wereldwijde economie blijft groeien, al is het gematigd. Aandelen die van deze voortgaande groei profiteren en die bovendien een aantrekkelijk dividend betalen, zullen populair blijven en dan met name de cyclische bedrijven die sterk van een aantrekkende groei zullen profiteren. De kansen in de obligatiemarkt zijn beperkt, maar doen zich wel voor: met name in de periferie van de eurozone en in bedrijfsleningen. De sleutel voor succes ligt komend jaar in selectie en rotatie en daarvoor is een solide analyse van separate mogelijkheden in de obligatiemarkt noodzakelijk. Beleggen in leningen zou een hoger rendement moeten opleveren dan beleggen in bedrijfsobligaties van de G4-landen. We zijn ook positief over de Amerikaanse dollar en negatief over de euro en de Japanse yen. Geopolitieke risico s kunnen leiden tot een herziening van de wereldwijde groeiverwachting in Vanuit een Europees perspectief zou met name een escalatie van de Russisch-Oekraïense crisis schadelijk zijn. Beleggers die een behoorlijk rendement willen behalen, moeten ten minste een deel van hun kapitaal investeren in beleggingssegmenten met een hoger risico, zoals aandelen. Wij denken dat beleggers zich zullen realiseren dat de risicovrije rente met name in de eurozone niet voor kapitaalbehoud zal zorgen als we de inflatie meetellen. Zij zullen moeten opschuiven naar risicovollere activa. 114 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

4 F&C Netherlands Door Ernst Hagen, Executive Director Foto: Archief GMO Foto: Archief F&C Netherlands De bedreigingen liggen vooral in Europa. GMO Beleggers doen er verstandig aan om een defensieve allocatie naar cash aan te houden. >De kansen liggen in goed economisch herstel door lagere olieprijzen (0,5-1% extra groei), extreem ruim monetair beleid en wereldwijde hervormingen. De sterke dollar is uiteindelijk zeer gunstig voor Europa en Japan, terwijl Amerika er weinig last van heeft. Amerika profiteert van enorme technologische vooruitgang (bijvoorbeeld biotech), de energierevolutie, nieuw herstel van de huizenmarkt, toenemend animo voor meer infrastructuurinvesteringen en herstel van de koopkracht door hogere lonen, lagere olieprijzen en doorgaande groei van de werkgelegenheid. De bedreigingen liggen vooral in Europa. Deflatie is moeilijk te vermijden vanwege de noodzaak van interne devaluaties versus Duitsland. Dit is al gaande in Spanje (met succes) en Griekenland en start nu in Italië. Frankrijk zou moeten volgen, maar dit is onzeker. Door deflatie wordt schuld moeilijker te dragen. In China is de speculatie op de vastgoedmarkt zorgelijk: 20% van de appartementen in grote steden wordt leeg aangehouden als belegging en lokale overheden zijn te afhankelijk van ontwikkelingswinsten van onroerend goed. Kredietgroei voor onroerend goed moet afgeremd worden. Demografie is niet langer gunstig. De omschakeling van investeringen naar consumptie gaat moeizaam. De prioriteit ligt bij een beter rechtssysteem en minder corruptie. Dit is zeer gunstig, maar remt tijdelijk groei. De lage grondstoffenprijzen veroorzaken problemen in bijvoorbeeld Rusland, Brazilië en Venezuela, waardoor oliemaatschappijen die schalie-olie produceren cashflowproblemen zullen krijgen. De start van de renteverhogingen in de VS kan negatieve gevolgen hebben voor Emerging Markets, maar de huidige zorg is wat overdreven. Door Bart Noordman, Director of Business Development >Als lange termijn value-belegger hanteert GMO een beleggingshorizon van aanzienlijk langer dan een jaar. Wij beleggen vanuit de overtuiging dat beleggingscategorieën op basis van tijdelijke factoren vaak anders gewaardeerd worden dan op de langere termijn gerechtvaardigd is. Deze beleggingen keren echter op enig moment terug naar hun fair value. Daarom alloceren wij beleggingen op basis van eigen meerjarige prognoses, die gebaseerd zijn op waarderingen in plaats van specifieke economische scenario s. De prognoses van ons Asset Allocation Team per september 2014 laten zien dat de kansen in de huidige markt dun gezaaid zijn. Dit is met name het gevolg van het beleid van centrale banken wereldwijd, dat zich heeft gefocust op het verlagen van de reële rente en het rendement op risicodragende beleggingen in het algemeen. Als gevolg daarvan vinden wij de meeste beleggingscategorieën momenteel dusdanig duur, dat ze naar verwachting over de komende jaren negatieve of hooguit licht positieve rendementen zullen laten zien. Er zijn slechts een paar beleggingscategorieën die nog relatief aantrekkelijk gewaardeerd zijn en waarvan we verwachten dat beleggers nog redelijk gecompenseerd worden voor het risico dat ze met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn Amerikaanse aandelen van hoge kwaliteit, value-aandelen in Europa en Japan en emerging markets en emerging markets debt. In de huidige marktomstandigheden, waarbij de meeste beleggingscategorieën zijn overgewaardeerd, denken we dat beleggers er verstandig aan doen om een defensieve allocatie naar cash aan te houden, die op korte termijn kan worden ingezet zodra waarderingen weer aantrekkelijker worden. NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 115

5 // vooruitzichten voor 2015 ING Investment Management Door Patrick Moonen, Senior Strategist Foto: Archief Kempen Capital Management Foto: Archief ING IM De wereldwijde groei zal in 2015 opnieuw versnellen. Kempen Capital Management We verwachten rendementen die lager zijn dan in het verleden. >De onevenwichtigheden uit het verleden blijven sterk van invloed op de vooruitzichten. Tegelijkertijd neemt echter de negatieve impact van het terugdringen van de schulden op de groei af en zien we verbeteringen op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal, samen met de daling van de olieprijzen, de wereldwijde groei in 2015 opnieuw versnellen. Bedrijven uit ontwikkelde markten zullen zich minder richten op schuldafbouw en steeds meer op M&A en investeringen. Of Europa in 2015 ook meedraait in de investeringsmolen, hangt deels af van de politieke bereidheid om de publieke investeringen in de infrastructuur op te schroeven. Daarnaast verwachten we dat de groei in opkomende markten verder zal vertragen. Voor beleggers in opkomende markten is China de grootste zorg, want de onzekerheid rond de Chinese woningmarkt en bankensector zal aanhouden. In de VS schroeft de Fed de monetaire steun terug, waardoor de rente licht kan oplopen. In Duitsland zal waarschijnlijk sprake zijn van een beperkte opwaartse druk op de obligatierentes. De angst voor een bubbel is volgens ons overdreven; de waarderingen zijn alleen voor vastrentende spreadproducten aan de hoge kant. Andere delen van de markt (staatsobligaties, vastgoed en aandelen) bieden nog steeds risicopremies op of boven hun langetermijngemiddelde. Aandelen en vastgoed zullen volgens ING IM in 2015 de sterkst presterende beleggingscategorieën zijn. De aanhoudende kwantitatieve versoepeling van de BOJ maakt Japan onze favoriete aandelenmarkt. De vrees voor een vertraging in China en deflatie in Europa zal het beleggerssentiment zonder twijfel drukken. We blijven echter optimistisch, omdat ontwikkelde markten voor het meest duurzame herstel sinds de crisis staan. Door Roelof Salomons, Chief Strategist and Head of the Allocation Team >Bij Kempen Capital Management (KCM) verwachten we lage rendementen op bijna alle categorieën. We verwachten rendementen die lager zijn dan in het verleden en waarschijnlijk ook lager dan de doelstellingen. Omdat de rentes echter ook extreem laag zijn, betekent dit dat veel risicopremies nog aantrekkelijk zijn. Vooralsnog worden beleggers dus (nog) voldoende beloond voor het nemen van aandelenrisico s. Op korte termijn is dat zeker het geval, omdat de economische cyclus wereldwijd aantrekt en het monetair beleid ruim blijft. Een van de meest aantrekkelijke aandelenmarkten blijft Europa. Of de verwachtingen waargemaakt worden, hangt echter ook af van de bereidheid van overheden om groei te stimuleren en hervormingen door te voeren. In Europa moeten landen met een spaaroverschot (onder andere Duitsland en Nederland) de publieke investeringen op korte termijn opvoeren of de belastingen verlagen. De private sector zit nog steeds op balansherstel. Tegelijkertijd moeten Frankrijk en Italië meer hervormen om potentiële groei te verhogen. Zolang beide niet plaatsvinden zit Europa gevangen en is er te veel afhankelijk van export, valutaire meewind en ruim monetair beleid. De grootste bedreiging voor beleggers komt vanuit de obligatiemarkt en dan vooral vanuit risicovolle obligaties. Onder druk van lage beleidsrentes, toenemende regulering en search for yield, zijn vergoedingen lager dan normaal. Hoewel het langzaam zal gaan, zullen rentes oplopen. In de VS zal dat het eerst gebeuren en beleggers zullen dan geconfronteerd worden met verliezen op gepercipieerd veilige obligaties. De liquiditeit zou weleens een stuk minder kunnen zijn dan waarop gerekend wordt. 116 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

6 Legal & General Investment Management Door Tim Drayson, Head of Economics Foto: Archief Optimix Foto: Archief LGIM De wereldeconomie is omgeslagen richting een inflatoir regime. Optimix Stagnatie en zelfs recessie in Europa is een pertinent risico. >Het lijkt onwaarschijnlijk dat de ECB de terugtrekking van kapitaal, veroorzaakt door het einde van de monetaire verruiming (quantitative easing) van de Fed, volledig kan neutraliseren. De zwakkere variant van QE door de ECB richt zich immers op de liquiditeit van de banken, niet op het direct ondersteunen van staatstekorten. Weliswaar heeft het strakkere monetaire beleid in de Verenigde Staten al een aantoonbare impact gehad op de valuta van opkomende markten, waarbij een aantal kwetsbare landen, zoals Turkije en Zuid-Afrika, onder druk zijn komen staan. Echter, de bedrijfsbalansen zijn in redelijke staat en het bedrijfsleven is goed gepositioneerd om de werkgelegenheid en investeringen in bedrijven te laten toenemen. Over het geheel genomen denken we dat de economische fundamenten een gematigde groei van de wereldeconomie mogelijk blijven maken. Belangrijk is dat we bovendien denken dat de wereldeconomie is omgeslagen richting een inflatoir regime. In de eurozone ligt het risico van een recessie op de loer, maar wij hebben een bescheiden verbetering waargenomen in de Chinese data en de Verenigde Staten moeten kunnen profiteren van lagere olieprijzen. De grootste zorg van de markt blijft het beleid van de centrale banken, met name de divergentie van de VS en het VK ten opzichte van de eurozone en het Japanse beleid. We verwachten dat de kortlopende rentetarieven in de VS en Groot-Brittannië in 2015 zullen beginnen te stijgen. Alhoewel het waarschijnlijke tempo van de monetaire verkrapping is afgeremd door de val van de grondstofprijzen, zal er in de aanloop naar beleidsrentes toch wel een toenemende druk ontstaan op obligatierendementen en een neerwaartse druk op prijzen. Een aanhoudende zwakte op de aandelenmarkten is onwaarschijnlijk, behalve in het geval van een recessie, zeer hoge waarderingen of een kredietcrisis wij zien geen van deze gebeurtenissen zich aftekenen op mondiaal niveau. Door Ivan Moen, Partner & Chief Investment Officer >Stagnatie en zelfs recessie in Europa is een pertinent risico, met name door onenigheid over het te voeren monetaire en fiscale beleid. Deze onenigheid is het gevolg van een verschil van inzicht en van verschillende belangen. Duitsland staat tezamen met enkele andere kleinere landen (waaronder Nederland) tegenover Frankrijk, Italië en Spanje. De ECB neigt met een aanstaande en hernieuwde balansvergroting, plus de toenemende bereidheid tot kwantitatieve verruiming, aan de kant te staan van de tegenstanders van Duitsland. Draghi heeft dan ook gezegd: We will do whatever it takes, gevolgd door but we cannot do it alone, hiermee hintend naar een door hem gewenst additioneel ruimhartig fiscaal (investerings) beleid. De door de ECB beloofde monetaire verruiming (zoals in Japan) moet echter eerst nog van de grond komen en fiscaal zit er nog weinig in het vat. Als deze patstelling aanhoudt, zal Europa ook komend jaar niet weten te groeien en dreigt er deflatie. Duitsland vreest echter inflatie, hetgeen in Europese context weliswaar een hachelijke stelling is, maar de looninflatie in Duitsland is met +2,5% een uitzondering, wat het verschil in belang verklaart. Alleen als Duitsland bereid is tot toenadering en er een gecoördineerd stimulerend beleid op tafel komt, zowel van de ECB als vanuit de verschillende landen, kan er een positieve spiraal ontstaan. Het lijkt er echter op dat het eerst slechter moet gaan voordat de imminente noodzaak hiertoe ook voor Duitsland evident wordt. NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 117

7 // vooruitzichten voor 2015 PIMCO Door Patrick Dunnewolt, Business Development Manager Foto: Archief Robeco Foto: Archief PIMCO De groei in de eurozone blijft achter bij die van de VS. Robeco >Naar verwachting zullen de verschillen toenemen in de economische groei en het monetair beleid van de belangrijkste regio s in de wereld. Daardoor ontstaan aantrekkelijke beleggingskansen. Zo is de Amerikaanse economie eindelijk op eigen kracht aan het herstellen en kan de Fed het monetaire beleid gestaag gaan aanpassen. Door het verschil met het monetaire beleid en de economische groei ten opzichte van andere regio s, blijft de Amerikaanse dollar waarschijnlijk langere tijd sterk. Intussen blijft de groei in de eurozone achter bij die van de VS. Geopolitieke ontwikkelingen zijn daar niet de oorzaak van, maar hebben het toch al fragiele herstel wel geremd. Dit wordt bestreden met pro-actief monetair en begrotingsbeleid, dat eveneens deflatie moet tegengaan. Daarvoor zal de ECB ook minder traditionele instrumenten gebruiken, zoals LTROfinancieringen en nieuwe opkoopprogramma s. In China en Japan is eveneens sprake van groeivertraging, en daar hebben ook andere Aziatische landen last van. De Chinese groei zal vertragen naar zo n 6 à 7%, doordat de genomen beleidsmaatregelen minder effectief waren dan gehoopt. Ook in Japan hebben de belastingmaatregelen niet tot een blijvende opleving geleid. Beleidsmakers zullen dus waarschijnlijk met nieuwe maatregelen komen om de groei en de inflatie aan te jagen. Naarmate hefboomfondsen en passieve beleggers steeds grotere posities hebben, kan er plotselinge marktvolatiliteit ontstaan als deze partijen gedwongen moeten verkopen wanneer bepaalde drempelniveaus gepasseerd worden. Onze inschatting is dat zulke momenten maar kort zullen duren en bovendien worden ingeperkt door de ingrepen van centrale banken. Beleggers die wat kruit droog houden, kunnen van dergelijke marktverstoringen profiteren. Door Peter van der Welle, Strateeg binnen het Financial Markets Research team >Het jaar 2015 zal in onze visie de terugkeer van volatiliteit in financiële markten inluiden. Het herstel in de globale economie zet door, maar blijft onevenwichtig, met toenemende divergentie tussen en binnen regio s. Tevens zetten centrale bankiers naar verwachting een tegengestelde koers uit. Het autonome groeiherstel in de VS zal de eerste renteverhoging van de centrale bank in de VS met zich meebrengen. Ondanks dat de overtollige liquiditeit in de financiële markten per saldo gehandhaafd blijft door verruimende centrale banken in Japan en de eurozone, zal de rugwind van ruimhartig monetair beleid afnemen. Met de aanstaande verkrapping van de Fed gaan we een fase in waarin het accent verschuift van een door liquiditeiten gedreven markt naar een meer op fundamentele factoren georiënteerde markt. Het jaar 2015 zal in onze visie de terugkeer van volatiliteit in financiële markten inluiden. Dat was dit jaar al zichtbaar in de aandelenmarkt in de VS met een grotere bijdrage van winstgroei in de rendementsontwikkeling. De zoektocht naar rendement komt echter niet ten einde. In deze zoektocht naar rendement zijn beleggers de afgelopen jaren opgeschoven op de risicocurve. Mede hierdoor is de asset class specifieke volatiliteit vanuit historisch oogpunt laag in risicovolle asset classes. Oplopende kapitaalmarktrentes kunnen hefboom gefinancierde beleggers noodzaken een lager risicoprofiel aan te houden. Een rentestijging in de kapitaalmarkt vindt in onze visie waarschijnlijk plaats doordat de markt (te) ver is vooruitgelopen op een scenario van langdurige stagnatie. Oplopende kapitaalmarktrentes zetten overheidsobligatie-rendementen onder druk. Wij blijven positief over aandelen. Aandelen bieden nog steeds een bovengemiddelde compensatie voor risico, terwijl de alternatieven in de geschetste omgeving juist steeds minder aantrekkelijk worden. Hoogrentende bedrijfsobligaties verliezen wat aan glans. 118 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

8 Schroders Door Keith Wade, Chief Economist Foto: Archief Standard Life Investments Foto: Archief Schroders De beste kansen worden geboden door de aandelenmarkten in de VS en Japan. Standard Life Investments Mijn toprisico: nog een jaar van teleurstellende vooruitgang bij de structurele hervormingen. >De beste kansen worden naar onze mening nog steeds geboden door de aandelenmarkten waar wij overwogen zijn naar de VS en Japan. Het risico op deflatie in de eurozone en/of een escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ons ervan weerhouden een overwogen positie in de Eurostoxx in te nemen. Wij blijven Bunds aanhouden als bescherming tegen deze staartrisico s. Ook tegenover aandelen uit opkomende markten zijn we terughoudend, wegens zorgen over de groei. De dreiging dat de Amerikaanse economie terugvalt, zou de risico-activa schaden, maar omdat dit waarschijnlijk zou worden verzacht door maatregelen van de Fed (QE4), staat niet vast dat de S&P-index of de aandelenmarkten in het algemeen hier zeer sterk onder zouden lijden. Wij hechten relatief weinig gewicht aan het risico dat de spanning rond betwiste eilanden de Chinees-Japanse relaties zal schaden. Door Frances Hudson, Global Thematic Strategist >De grootste kansen en bedreigingen voor beleggers lijken voort te komen uit onvoorziene of ondergewaardeerde factoren. Opvallend aan de lijst van dit jaar is dat veel van de scenario s al op het netvlies staan en dus tot op zekere hoogte ingeprijsd zijn. Dat zou suggereren dat verdere substantiële bewegingen minder waarschijnlijk zijn. Dit is het geval voor deflatie/lage inflatie, dat al aanwezig is in de eurozone en nu moet leiden tot een gezamenlijke beleidsaanpak. Mijn toprisico - nog een jaar van teleurstellende vooruitgang bij de structurele hervormingen - kan diverse landen raken, zowel in de ontwikkelde als opkomende economieën. Voor de hand liggende kandidaten zijn: Japan, waar de derde pijler traag op gang komt; Frankrijk, dat hardnekkig weigert te hervormen; en India. India is anders, in die zin dat een aantal hervormingen mogelijk is. Maar misschien is te veel vooruitgang ingeprijsd voor de korte termijn, wat leidt tot teleurstelling in Aan de onderkant van de lijst staan risico s waar logische argumenten in te brengen zijn tegen de loop der gebeurtenissen of het tijdpad. Of er bestaan contra-indicaties, die maken dat de risico s minder waarschijnlijk zijn. NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 119

9 // vooruitzichten voor 2015 Syntrus Achmea Vermogensbeheer Door Jaap van Staveren, Investment Strategist Foto: Archief Threadneedle Investments Foto: Archief Syntrus Achmea Kansen zien wij in de meer illiquide categorieën en in EM aandelen. Threadneedle Investments Voor beleggers liggen de meeste kansen in de VS en Japan. >De economische situatie in de eurozone lijkt de grootste bedreiging. Op dit moment ontbreekt het perspectief op een zelfstandige positieve ontwikkeling van de vraag. Het is vanuit de aanbodzijde dat in delen van de muntunie impulsen moeten komen. Beter functioneren van de arbeidsmarkt, een herstel van de kredietverlening en een versterking van de concurrentiekracht horen daartoe. Om dit te bereiken zijn structurele economische hervormingen en een financieel gezond bankwezen nodig. Met de bankentest heeft de ECB een eerste stap gezet, maar het is de vraag of dit voldoende is. Een verdere verruiming van het monetaire beleid lijkt het meest voor de hand te liggen. Desondanks zien we de economische groei in de eurozone de komende jaren laag blijven. Geopolitieke risico s kunnen ook een belangrijke bedreiging voor beleggers zijn. Uit de historie blijkt echter dat gebeurtenissen als oorlogen en revoluties geen eenduidige invloed op de financiële markten hebben. De effecten variëren van nauwelijks zichtbaar tot kortstondige paniek en in het ergste geval diepe marktcorrecties. Dit laatste scenario blijkt echter zeldzaam en treedt alleen op wanneer de wereldeconomie wordt geraakt. Meestal blijft het effect beperkt tot de lokale markten. Ondanks de huidige lage rendementsomgeving zien wij toch een aantal kansen voor pensioenfondsen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de meer illiquide categorieën, zoals private equity en infrastructuur, maar ook blijven we positief op bijvoorbeeld emerging markets aandelen. In deze volatiele omgeving blijft het van groot belang om een dynamisch portefeuillebeleid te voeren. Door Mark Burgess, Chief Investment Office >Voor beleggers liggen de meeste kansen in de VS en Japan. In de VS zien we een redelijk gewaardeerde markt die kan profiteren van verdere economische groei. Daarnaast zijn er gezonde langetermijnfactoren, zoals de groeiende onafhankelijkheid van (externe) energie, het leiderschap in nieuwe technologieën en gunstige demografische factoren. Dus in plaats van te spreken over het einde van een rally, verwachten we dat we eerder in de middle innings zijn van de huidige economische cyclus. De vooruitzichten voor Japanse aandelen zijn eveneens hoopgevend, met een aantal naar boven bijgestelde winstverwachtingen die de relatieve aantrekkelijkheid van de beleggingscategorie benadrukken. De val van de yen ten opzichte van de dollar is indrukwekkend; het is een resultante van een sterkere dollar en QE in Japan, wat ervoor zorgt dat inflatie, BNP en bedrijfswinsten zich in de juiste richting bewegen. Ons wereldwijde aandelenteam blijft aantrekkelijke Japanse bedrijven vinden om in te beleggen. De naar boven bijgestelde winstverwachtingen zullen blijven stijgen bij een dalende yen. In fixed income zijn core staatsobligaties op de huidige niveau s nog steeds onaantrekkelijk geprijsd. Groei en inflatie laten zien dat deze voorlopig laag blijven. Kansen zien we in opkomende markten en bedrijfsobligaties. 120 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

10 CONCLUSIE Door een 16-tal marktspecialisten een aantal vragen voor te leggen met betrekking tot de grootste risicofactoren voor 2015, zijn enkele interessante trends te ontdekken. Vorig jaar lagen de risico s duidelijk buiten Europa. Voor 2015 is dat anders. De vrijwel unanieme consensus van de ondervraagde 16 specialisten geeft aan dat het grootste risico op dit moment de deflatie in de Eurozone is. De angst bestaat dat deze het economische herstel kan laten ontsporen. Deze risicofactor wordt op de voet gevolgd door de kans dat ingrijpen van Rusland in Oekraïne escaleert tot het ontstaan van een nieuwe periode van Koude Oorlog. vooruitzichten voor 2015 Vertraging van de economische groei in de Emerging Markets, waardoor de wereld terugvalt in een recessie, wordt door de ondervraagden ook gezien als een serieuze risicofactor. Deze risicofactor staat op de derde plaats gevolgd door angst voor een toename van protectionisme veroorzaakt door spanningen over valuta volatiliteit. Voor het komende jaar worden de spanningen over de betwiste eilanden tussen China en Japan als relatief klein risico gezien net als een snel herstel van de wereldeconomie in de OESO-landen. Net als vorig jaar is de dreiging van een olieprijsschok ingegeven door wereldwijd geopolitiek tumult, gering. 10 grootste risicofactoren voor Deflatie ontspoort het economisch herstel in de Eurozone 2. Ingrijpen van Rusland in Oekraïne escaleert, wat leidt tot hernieuwde Koude Oorlogtijdperk spanningen 3. Door de vertraging in de economische groei in de Emerging Markets valt de wereld terug in een recessie 4. Spanningen over valuta volatiliteit leiden tot een toename van het protectionisme 5. Amerikaanse economie loopt vast door monetaire verkrapping en door politiek disfunctioneren 6. Economische onrust leidt tot grote maatschappelijke en politieke onrust 7. De gewelddadige spill-over van de Syrische burgeroorlog slaat over naar de buurlanden 8. Wereldwijd geopolitiek tumult veroorzaakt een olieprijsschok 9. Een snel herstel in OESO landen leidt tot oververhitting wereldeconomie 10. Spanningen over betwiste eilanden scheuren Sino-Japanse banden Figuur 1: Relatieve aantrekkelijkheid aandelen NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 121

11 // vooruitzichten voor 2015 CONCLUSIE Voor 2015 hebben de deelnemers aan de vooruitzichten ook een aandelenregioallocatie voorkeur gegeven. Het beeld sluit op sommige punten aan bij de risico s die voor 2015 naar voren komen. Wat een verrassing mag heten is dat maar liefst 73,3% positief is op Japanse aandelen. Als we de verschillen met vorig jaar bekijken, dan is een duidelijke verschuiving te zien van Amerika en Europa naar Japan en opkomende landen. Dat opkomende landen een slowdown van de wereldeconomie in gang kunnen zetten, is een serieuze risicofactor, maar is blijkbaar geen reden om deze regio s te mijden. vooruitzichten voor 2015 Na Japan blijkt Europa nog steeds in trek te zijn, de overtuiging is echter wel minder dan vorig jaar. Identiek aan 2014 is dat geen enkele partij Europa zou onderwegen vanuit die optiek is het een eensgezinde consensus. Een andere opmerkelijke uitslag is dat Amerikaanse aandelen als minst aantrekkelijk uit de bus komen. De Fed startte tapering in 2014, maar feitelijk staat de Amerikaanse obligatiemarkt nu op eigen benen. Een rentestijging is wat algemeen wordt verwacht en dat zou de Amerikaanse dollar sterker maken, iets wat we feitelijk nu al zien. Dit is niet negatief voor Europese beleggers in Amerikaanse aandelen. Figuur 2: Relatieve aantrekkelijkheid staatsobligaties De misser van het afgelopen jaar was om staatsleningen te onderwegen. De vooruitzichten voor 2015 leveren een vergelijkbaar beeld op. Vrijwel elke vermogensbeheerder verwacht een rentestijging, waardoor staatsleningen ook aankomend jaar niet bepaald favoriet zijn. Voor de regio s Amerika en Japan is de consensus vrijwel unaniem: hier is de opinie dat deze staatsobligaties onderwogen moeten worden. Wat ook in het oog springt, is dat geen enkele marktpartij positief is op zowel Amerikaanse als Japanse staatsobligaties. Over Europese staatsleningen zijn de meningen meer verdeeld, maar dat maakt de visie nog niet positief. 122 FINANCIAL NUMMER 7 / 2014

12 CONCLUSIE Er is een duidelijke voorkeur voor staatsleningen uit opkomende landen. De consensus van de marktspecialisten lijkt een risk on houding aan te geven en economische risico s en valutarisico s lijken voor lief genomen te worden. Met de low yield environment waarin we verkeren, valt er geen rendement te behalen zonder risico te nemen. Figuur 3: Relatieve aantrekkelijkheid obligaties vooruitzichten voor 2015 Zowel bij Credits als bij High Yield valt een voorkeur op voor Europa boven Amerika. High Yield blijft net als vorig jaar de meest aantrekkelijke obligatiecategorie. De afname van Europese en Amerikaanse credits ten opzichte van 2014 lijkt naar Emerging Market Debt te gaan. Hier is een duidelijke toename te zien van overwogen posities van Emerging Market Debt voor zowel local als hard currency. Conclusie De 16 asset managers geven een goed beeld van de risico s die in 2015 op de loer liggen. De risico s liggen dichter bij huis, waardoor de kansen buiten Europa gezocht zouden moeten worden. In de categorie aandelen zijn Europese aandelen nog wel in beeld, maar Japan heeft de grote voorkeur, gevolgd door Europa en opkomende landen. Bij staatsleningen lijkt het een herhaling van zetten: de verwachtingen zijn laag, waarbij bijna alle managers aanraden om Amerikaanse staatsobligaties te mijden. De kansen bij staatsleningen liggen niet dicht bij huis, maar bij obligaties uit opkomende landen. Ten aanzien van niet-staatsobligaties is Amerika opnieuw not the place to be, maar gaat de voorkeur uit naar Europese Credits en High Yield obligaties. Wel blijft High Yield weer de meest aantrekkelijke obligatiecategorie, maar ook Emerging Market Debt wordt kansen toegedicht. Dit is de consensus van de 16 deelnemers aan de vooruitzichten voor NUMMER 7 / 2014 FINANCIAL 123

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Door Jolanda de Groot

Door Jolanda de Groot // vooruitzichten voor 2016 vooruitzichten voor 2016 Door Jolanda de Groot Zoals u van ons gewend bent, stelde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders een aantal vragen over het komende jaar.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

VOORUITZICHTEN VOOR 2014

VOORUITZICHTEN VOOR 2014 // VOORUITZICHTEN VOOR 2014 VOORUITZICHTEN VOOR 2014 Door Eelco Ubbels Traditiegetrouw legde Financial Investigator een 16-tal vermogensbeheerders enkele vragen voor met betrekking tot de vooruitzichten

Nadere informatie

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Nieuwegein, 6 oktober 2016 Agenda Stand van de wereldeconomie Globale divergentie en transities Portefeuille

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in

smartphones.) Deze factor zou een bijzonder dynamische stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling in Januari 9, 2015 Bij Templeton Emerging Markets Group zijn wij van mening dat de hoge economische groeipercentages een belangrijk aantrekkingspunt voor veel opkomende markten in 2015 zullen blijven. Hoewel

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

ASR Europees Vastgoed Basisfonds

ASR Europees Vastgoed Basisfonds ASR Europees Vastgoed Basisfonds Marktontwikkelingen Aan het begin van 2014 ontnamen incidentele factoren in verschillende regio s (m.n. het weer in de VS, geopolitieke onrust in Europa en Chinees nieuwjaar)

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk beleggingsvisie update November - December 2015 Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd We verwachten dat het economisch herstel wereldwijd zal doorzetten en dat de huidige afzwakking tijdelijk is.

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, 14.00 uur Februari Maart Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie