Olieprijs: Verwachte evolutie en beleggingsopportuniteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Olieprijs: Verwachte evolutie en beleggingsopportuniteiten"

Transcriptie

1 Olieprijs: Verwachte evolutie en beleggingsopportuniteiten De neergang van de olieprijs sinds de zomer van vorig jaar is de meest spectaculaire beweging in de oliemarkt sinds 2008 en de grootte van de val maar vooral de snelheid heeft iedereen verrast. In juni 2014 piekte de prijs voor een vat Brentolie nog op 115 dollar per vat door de opmars van IS in Irak. Maar sinds vorige zomer begon de olieprijs aan een dramatische val om begin 2015 zelfs onder de 50 dollar grens te duiken. De analisten van KBC Asset Management doken in het hoe en het waarom en sluiten af met enkele do s en dont s. 1. Waarom valt de olieprijs zo diep terug? 2 2. Waar ligt de bodem en hoe snel zal de olieprijs herstellen? De impact van de schalieolie industrie? 3 4. Korte termijn verwachtingen: stabilisatie rond 40 dollar per vat? Lange termijn verwachtingen: terug naar 80 dollar per vat? Is dit het moment om te beleggen in de oliesector?... 5 Oliereuzen bieden ongezien dividendrendement.. 5 Zit er waarde in kleinere olieproducenten? Oliediensten: het ergste is nog niet achter de rug.. 6 Favorieten en te mijden aandelen.. 6 Sectoroverzicht van de beursgenoteerde bedrijven.. 7 pag. 1 van 8

2 Waarom valt de olieprijs zo diep terug? Een minder snel groeiende vraag gecombineerd met een toenemend aanbod lagen aan de grondslag van de dalende olieprijs. 1. In de loop van 2014 werd de wereldwijde groei van de olievraag stelselmatig neerwaarts bijgesteld en kwam met vaten per dag zowat 40% lager uit dan wat analisten een jaar eerder hadden vooropgesteld1. Een slabakkende Europese economie, de afschaffing van brandstofsubsidies in verschillende ontwikkelingslanden en vooral een vertraging van de Chinese economische groei zijn de hoofdoorzaken. Aan de aanbodzijde was er de terugkeer van belangrijke hoeveelheden Libische olie op de exportmarkt (die ondertussen weer grotendeels zijn weggevallen door nieuwe onrust) en de aanhoudende sterke toename in onconventionele olieproductie. 2. De schalie-olieproductie in de Verenigde Staten verviervoudigde alleen al over de laatste 4 jaar (tot meer dan 4 miljoen vaten per dag of bijna de helft van de totale olieproductie in de VS) waardoor de Amerikaanse olieproductie op het hoogste niveau staat in meer dan 30 jaar en de import van ruwe olie in de VS sterk is afgenomen. 3. De val van de olieprijs schakelde nog een versnelling hoger na de historische beslissing van de organisatie van olieexporterende landen OPEC om dit keer de productie niet terug te schroeven en de quota op 30 miljoen vaten per dag te houden. De Golfstaten met Saoedi-Arabië op kop gaan duidelijk voor de verdediging van marktaandeel en zijn voor het eerst sinds de jaren 1980 niet langer bereid om een prijsniveau te verdedigen waar alle andere producenten van mee profiteren. Hun actie is duidelijk gericht tegen de Amerikaanse schalierevolutie. De Saoedi s zijn gestart met een experiment waarvan zij zelf ook de uitkomst niet weten. 4. De laatste weken lijkt de olieprijs vooral bepaald door sentiment en financiële strategieën. Overreactie is een typisch fenomeen op de grondstoffenmarkten en zeker in de grote oliemarkt waar de papieren handel vele malen groter is dan de fysieke markt. Waar ligt de bodem en hoe snel zal de olieprijs herstellen? Doordat we ons op ongekend terrein begeven, is het zeer moeilijk inschatten waar de bodem ligt voor de olieprijs. We verwachten dan ook een zeer volatiele prijszetting de komende weken/maanden. Er zijn al heel veel analisten die vingers hebben verloren met het opvangen van het vallende mes in een poging om de bodem te voorspellen. We wagen toch een poging aan de hand van de commentaren die we opvingen op de conferentie van WoodMacKenzie (toonaangevende consultant in olie en gas) in Londen waar de specialisten vorige vrijdag hun outlook voorstelden. Conclusie was dat de bodem wellicht dichtbij is maar dat een prijsherstel eerder geleidelijk zal zijn (geen V-vormig herstel). Behoudens zware geopolitieke verstoringen in het aanbod zullen we niet snel meer olieprijzen boven 100 dollar per vat zien. Het overaanbod zal de eerste twee kwartalen van 2015 nog groeien omdat de schalie-olieproductie in de VS nog enkele maanden sterk zal blijven toenemen. Vooral vanaf de tweede jaarhelft zou het groeiritme echter sterk vertragen. Schalieprojecten reageren het vlugst op prijssignalen. Begin januari zijn er al 12% minder boorplatformen aan het werk dan bij de piek in oktober 2014, maar het zijn wel de minst efficiënte die eerst worden stilgelegd zodat de impact op productie nog beperkt blijft op korte termijn. pag. 2 van 8

3 De impact van de schalieolie industrie Schalieproducenten schroeven hun investeringsbudgetten voor 2015 gemiddeld met meer dan 25% terug in vergelijking met vorig jaar, en dat was dan gebaseerd op een olieprijs van 60 à 70 dollar per vat. Er zit zeker nog meer aan te komen. De echte impact zal pas over een zestal maanden duidelijk worden in de productiecijfers. De olieprijs zal enkele maanden laag moeten blijven om nieuwe investeringen te ontmoedigen. Opdrogende kasstromen zullen er voor zorgen dat vele kleinere en met schulden beladen schalieproducenten het erg moeilijk zullen krijgen. Schalie vergt constant hoge investeringen om de productie op peil te houden omwille van het specifieke productieprofiel met een sterk en snel verval na opstart van productie. Korte termijn verwachtingen: stabilisatie rond 40 dollar per vat? Op korte termijn is het mogelijk dat de olieprijs terugvalt tot de gemiddelde productiekost die we op ongeveer 40 dollar per vat inschatten. Uit een bevraging op de conferentie bleek dat 87% van de meer dan 100 aanwezige analisten dacht dat olieprijs zal uitbodemen in eerste jaarhelft. De experts van WoodMacKenzie verwachten niet dat er veel productie zal worden stilgelegd aan de huidige olieprijzen. Enkel onder de 40 dollar zou er een significant aandeel van de globale olieproductie (1,5 miljoen vaten productie) cash negatief worden. Dit betekent echter nog niet automatisch stilleggen want bijvoorbeeld oliezandprojecten op basis van stoominjectie zijn duur om stil te leggen en weer op te starten. Om een duurzame stabilisatie te zien in de olieprijs moeten we signalen krijgen dat (1) de schalieproductie in de VS effectief minder hard groeit, (2) dat de OPEC productie stabiliseert of zelfs krimpt en (3) dat de lagere prijzen een hogere olievraag in de hand werken. Op dit moment zien we nog maar weinig data die wijzen op bovenstaande elementen. Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod zal zijn tijd vergen. pag. 3 van 8

4 Al kan het ook heel snel gaan als de OPEC toch eensgezind beslist tot een verlaging van de productiequota, maar dit is zeker niet ons basisscenario. Ondanks de groeiende budgettaire onevenwichten en de oproepen van Venezuela en Iran zijn er nog geen aanwijzingen in die richting. Een beperking van het aanbod zal moeten komen van de niet-opec landen en met name de VS. De groei van de Braziliaanse offshore productie zou weinig hinder ondervinden. Conventionele diepwaterprojecten kennen dan ook een langere investeringscyclus van minstens drie jaar. Lange termijn verwachtingen: terug naar 80 dollar per vat? Op langere termijn is een hogere olieprijs (boven de 80 USD per vat) noodzakelijk om genoeg nieuwe projecten economisch rendabel te maken omdat het aanbod de komende jaren zal moeten worden verhoogd. De vraag naar olie blijft groeien (vooral vanuit China) en het natuurlijke verval van de huidige olieproductie moet worden gecompenseerd door het aanboren van nieuwe velden. Die decline rates worden nog steeds onderschat en bedragen waarschijnlijk eerder richting 8% dan de algemeen aangenomen 5%. Dit betekent dat er jaarlijks al zeker 7 miljoen vaten per dag moeten bijkomen om eenzelfde hoeveelheid olie te blijven boven halen. pag. 4 van 8

5 Dit is een niet te onderschatten taak. WoodMacKenzie berekende de olieprijs die nodig is om meer dan 1000 verschillende projecten rendabel te maken en kwam tot de conclusie dat er maar weinig projecten zinvol zijn onder de 60 dollar. De economische drempel van vele nieuwe diepwaterprojecten ligt eerder rond 80 dollar en de olie uit die velden zal hoogstwaarschijnlijk nodig zijn om aan de stijgende vraag te voldoen. Oliemaatschappijen baseren hun investeringsbeslissingen niet op de spotprijs van olie en gas maar op hun verwachtingen van de prijs over enkele jaren. De futurescurve geeft een mooi beeld van de verwachtingen voor de toekomstige olieprijs. Contracten voor de levering van een vat Brentolie eind 2015 worden momenteel verhandeld aan 57 dollar (tegenover nog 105 dollar een halfjaar geleden). Ook de contracten op langere termijn (na 2020) zijn sterk teruggevallen en noteren aan ongeveer 75 dollar per vat. Is dit het moment om te beleggen in de oliesector? Oliereuzen bieden ongezien dividendrendement Binnen de oliesector hebben de beurskoersen van grote geïntegreerde oliemaatschappijen nog relatief goed standgehouden wegens hun meer defensief karakter. De lagere olieprijzen worden deels gecompenseerd door hogere winsten in de downstreamactiviteiten (raffinage, petrochemie, tankstations). Na jarenlang teveel te hebben uitgegeven leggen de oliereuzen al anderhalf jaar de nadruk op kapitaaldiscipline, al van vóór de olieprijsval dus. Via herstructureringen en het stroomlijnen van de portfolio, het terugschroeven van investeringen en doorgedreven kostenbesparingen willen de oliereuzen de kasstromen versterken. pag. 5 van 8

6 Al jaren volstaan de inkomsten niet meer om de dividenden en de uit de pan swingende investeringskosten te betalen. Verkoop van activa en bijkomende schulden moeten het gat vullen. Gelukkig zijn de balansen van de meeste oliebedrijven vrij sterk. De kelderende olieprijs heeft het verhaal van herstellende kasstromen vertraagd maar niet van tafel geveegd. De oliereuzen kunnen zelf veel doen om hun financiële situatie te verbeteren. We zijn er van overtuigd dat de meeste grote oliebedrijven (zoals Shell of Total) hun riante dividenden zullen blijven uitkeren, zelfs als de olieprijzen voor langere tijd laag blijven. In een lage rente omgeving is een (bruto)dividendrendement van meer dan 6% niet onaantrekkelijk. We moeten al teruggaan tot 2009 en 2010 voor gelijkaardige niveaus. De dividendkloof tussen de Europese energiesector en de bredere Europese aandelenmarkt is fors opgelopen. Royal Dutch Shell is onze favoriet in de categorie van oliereuzen. Zit er waarde in kleinere olieproducenten? Kleinere olieproducenten zonder downstreamactiviteiten worden hard getroffen. Hun businessmodel is gebouwd op hoge olieprijzen. Bedrijven met sterke balansen die hun groeiplannen kunnen blijven uitvoeren (zoals Anadarko Petroleum) zijn in het voordeel. Schaliespelers met blootstelling aan de lage kant van de kostencurve en mooie posities in de meest productieve schalievelden kunnen ook op onze interesse rekenen. Zeker voor bedrijven die er al van bij het begin bij zijn valt er zeer veel waarde te creëren in de schalievelden van de Bakken (North Dakota), de Eagle Ford of de Permian (Texas). EOG Resources en Concho Resources zijn onze favorieten in schalie. Grote oliebedrijven zijn vaak zelf niet goed in het vinden van nieuwe reserves. Verschillende kleinere exploratiebedrijven met interessante projecten kunnen de interesse opwekken van de grotere jongens die hun portfolio willen opwaarderen met kwaliteitsvolle lage kostenprojecten. In tijden van stress zien we vaak meer fusies en overnames. Al is dit als belegger een moeilijk te bespelen thema. Oliediensten: het ergste is nog niet achter de rug Ondanks het feit dat veel oliedienstenbedrijven al harde klappen kregen op de beurs blijven we deze categorie toch liever vermijden. Naast cyclische tegenwind door de kelderende olieprijzen kampt de sector ook met structurele problemen. De hernieuwde focus op rendement bij de olieproducenten is nefast voor het werkvolume en de marges van oliedienstenbedrijven. De winstverwachtingen liggen nog te hoog en we verwachten dat de olieproducenten nog meer het mes zullen zetten in hun investeringsbudgetten. In een zeer competitieve markt kan de druk aanhouden tot in 2016 en verwachten we ons aan een survival of the fittest. Vooral in seismisch onderzoek en offshore drilling verwachten we dat de situatie mogelijks eerst nog slechter wordt. Grote kapitaalkrachtige spelers met technologisch leiderschap zoals Schlumberger zullen als winnaar uit de bus komen. Sectoroverzicht van de beursgenoteerde bedrijven We hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste spelers uit de olie- en gassector, zowel voor wat betreft de olieproducenten als de diensten- en onderdelenleveranciers. De tabel bevat gegevens met betrekking tot de waardering, maar evengoed het gemiddelde koersdoel (berekend op basis van de gegevens van FactSet). Vooraleer u de overzichtstabel consulteert, gingen we ook nog even te rade bij de analist van KBC Asset Management. Die maakte een favorietenlijst op, maar even zo goed een lijst van de te mijden aandelen. Schrandere lezers zullen opmerken dat niet al deze aandelen in de overzichtstabel op de volgende pagina staan, maar daar maakt u best abstractie van. FAVORIETE AANDELEN GALP ENERGIA SGPS EXMAR ROYAL DUTCH SHELL A(LON) SUNCOR ENERGY EOG RES. CONCHO RESOURCES ANADARKO PETROLEUM GENEL ENERGY TRANSCANADA ENCANA pag. 6 van 8 TE MIJDEN AANDELEN MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI FUGRO TUPRAS TKI.PEL.RFNE. DIAMOND OFFS.DRL. SEADRILL OJSC OC ROSNEFT GDR REG NOBLE CORPORATION SAIPEM SASOL CAMERON INTERNATIONAL

7 ISIN Prijs Koersdoel Opwaarts Potentieel Markt waarde P/E 2015 P/B 2015 PEG 2015 Ev/EBIT DA 2015 Div. % 2014 Munt Olie- en gasproducenten Total SA FR % 106, % Euro Royal Dutch Shell Plc Class A GB00B03MLX % 187, % Euro BP p.l.c. GB % 80, % British Pounds Eni S.p.A. IT % 54, % Euro BG Group plc GB % 31, % British Pounds Statoil ASA NO % 432, % Norwegian Krone Repsol SA ES % 22, % Euro Chevron Corporation US % 204, % U.S. Dollar Exxon Mobil Corporation US30231G % 387, % U.S. Dollar Hess Corporation US42809H % 21, % U.S. Dollar Anadarko Petroleum Corporation US % 41, % U.S. Dollar Devon Energy Corporation US25179M % 25, % U.S. Dollar Imperial Oil Limited CA % 32, % U.S. Dollar Marathon Oil Corporation US % 18, % U.S. Dollar Murphy Oil Corporation US % 8, % U.S. Dollar EOG Resources, Inc. US26875P % 50, % U.S. Dollar Noble Energy, Inc. US % 16, % U.S. Dollar Occidental Petroleum Corporation US % 61, % U.S. Dollar Valero Energy Corporation US91913Y % 26, % U.S. Dollar Tesoro Corporation US % 10, % U.S. Dollar Apache Corporation US % 23, % U.S. Dollar Gemiddelde: 13.9% % Dienstenleveranciers aan de olie- en gasindustrie Tullow Oil plc GB % 3, % Euro Seadrill Ltd. BMG7945E % 38, % British Pounds Technip SA FR % 5, % Norwegian Krone Vestas Wind Systems A/S DK % 57, % Euro OMV AG AT % 7, % Danish Krone Saipem S.p.A. IT % 3, % Euro Amec Foster Wheeler plc GB % 3, % Euro Petrofac Limited GB00B0H2K % 2, % British Pounds Galp Energia, SGPS S.A. Class B PTGAL0AM % 8, % British Pounds Subsea 7 S.A. LU % 22, % Euro Lundin Petroleum AB SE % 33, % Norwegian Krone John Wood Group PLC GB00B5N0P % 2, % Swedish Krona Fugro N.V. NL % 1, % British Pounds TGS-NOPEC Geophysical Company ANO % 18, % Euro SBM Offshore NV NL % 2, % Norwegian Krone Genel Energy PLC JE00B55Q3P % 1, % Euro Premier Oil plc GB00B43G % % British Pounds Neste Oil Oyj FI % 6, % British Pounds Petroleum Geo-Services ASA NO % 9, % Euro CGG FR % % Norwegian Krone Afren Plc GB00B % % Euro Akastor ASA NO % 4, % British Pounds Hunting PLC GB % % Norwegian Krone Ophir Energy plc GB00B24CT % % British Pounds Cairn Energy Plc GB00B74CDH % 1, % British Pounds Schlumberger NV AN % 106, % British Pounds Weatherford International plc IE00BLNN % 8, % U.S. Dollar Halliburton Company US % 34, % U.S. Dollar Baker Hughes Incorporated US % 25, % U.S. Dollar National Oilwell Varco, Inc. US % 24, % U.S. Dollar Transocean Ltd. CH % 5, % U.S. Dollar Noble Corporation plc GB00BFG3KF % 4, % U.S. Dollar Ensco plc GB00B4VLR % 6, % U.S. Dollar Nabors Industries Ltd. BMG6359F % 3, % U.S. Dollar Gemiddelde: 24.8% 41, % pag. 7 van 8

8 Disclaimer Dit is een publicatie van KBC Securities, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Er kan niet worden gewaarborgd dat de voorgestelde scenario s, risico s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in de realiteit tot uiting zullen komen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. De accuraatheid, de volledigheid en de tijdigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd. In de mate de aanbevelingen inzake aandelen gebaseerd zijn op analyserapporten van KBC Securities, dienen de aanbevelingen steeds gelezen te worden in samenhang met voormelde analyserapporten. Met betrekking tot voormelde aanbevelingen wordt verwezen naar voor specifieke informatie inzake belangenconflicten. De auteur kan zich beroepen op andere publicaties binnen KBC Groep (vb. van KBC AM of Market Research) of van derde partijen. KBC Securities kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties, maar maakt een zorgvuldige selectie. De disclaimers van de KBC AM publicaties zijn eveneens van toepassing op alle publicaties van KBC AM waarnaar verwezen wordt alsook met betrekking tot de adviezen voor de aandelen binnen hun universum. Meer informatie over hun beleggingsaanbevelingen vindt u op KBC Securities garandeert geenszins dat enige van de behandelde financiële instrumenten voor u geschikt is. KBC Securities verstrekt langs deze weg geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie. pag. 8 van 8

BOLERO TOP PICK SELECTIE TWEEWEKELIJKSE UPDATE DOOR MARKTENSPECIALIST TOM SIMONTS

BOLERO TOP PICK SELECTIE TWEEWEKELIJKSE UPDATE DOOR MARKTENSPECIALIST TOM SIMONTS BOLERO TOP PICK SELECTIE TWEEWEKELIJKSE UPDATE DOOR MARKTENSPECIALIST TOM SIMONTS BOLERO SELECTIE (koersen: 14 7 2014) datum Huidige Dividenden ( ) Koersdoel KBCS ( ) Potentieel Total return (vs. BEL20)

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

KBC Private Banking: Marktvisie

KBC Private Banking: Marktvisie KBC Private Banking: Marktvisie 1. Voorwoord Juni 2015 Volatiliteit troef op de financiële markten. De Griekse impasse bracht beleggers in nerveuze territoria; verdere winstnemingen duwden de Europese

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Juli 2015

The Merit Capital Investor Juli 2015 The Merit Capital Investor Juli 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Nieuwe trends Inpakken en wegwezen? Veel plezier hebben we in het tweede trimester aan de financiële markten niet beleefd. De financiële

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Geld verdienen met aandelen

Geld verdienen met aandelen Geld verdienen met aandelen Drs. Harm van Wijk www.beursbulletin.nl Pagina 1 van 56 Geld verdienen met aandelen De ultieme manier om geld voor je te laten werken In plaats van te werken voor je geld Drs.

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix

Februari 2014. Kempen Insight. De wind mee. Nieuwe dynamiek door schalietechniek. De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix Februari 2014 Kempen Insight De wind mee De uitdaging van het komen tot de juiste onroerendgoedmix 2 7 Nieuwe dynamiek door schalietechniek Kwartaalupdate waarderingen: risicopremies dalen, de rente stijgt

Nadere informatie