Payroll Professional Accountancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payroll Professional Accountancy"

Transcriptie

1 Payroll Professional Accountancy Algemeen Het werk als payroller bij een MKB-accountantspraktijk vereist meer dan een brede vaktechnische kennis. U heeft te maken met uiteenlopende CAO s en pensioenregelingen. Maar ook op het gebied van arbeids- en sociaalrecht (loonbeslag, overeenkomsten, overgang van onderneming) wordt een beroep gedaan op uw kennis. Na het behalen van het hbo certificaat Payroll Professional Accountancy beschikt u over een actuele brede kennisbasis en vaardigheden om uw collega s en relaties te adviseren. Situatieschets Binnen het accountantskantoor heeft de salarisadministrateur frequent contact met de klant over salaris- en personeelgerelateerde zaken. Werken als payroller binnen een accountantskantoor vereist een bredere vaktechnische kennis dan werken als salarisadministrateur bij één bedrijf. Vanuit de MKB-accountantspraktijk heeft de salarisadministrateur/adviseur te maken met: - arbeidsrechtelijke vraagstukken - sociaalrechtelijke vraagstukken - interpretatie en toepassing van diverse CAO s in de salarisverwerking - arbeidsvoorwaarden - fiscale wetgeving - uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en Belastingdienst - ziekteverzuimproblematiek bij klanten - diverse pensioenregelingen - zorgverzekeringen. De salarisadministrateur communiceert met meerdere, qua sector uiteenlopende klanten over deze onderwerpen. Hij treedt hierin veelvuldig op als vraagbaak namens het accountantskantoor en wordt steeds meer gezien als adviseur. Praktijkopleiding Acccountancy De Praktijkopleidingen van Extendum zijn praktijkgerichte eenjarige hbo-opleidingen. De bijeen komsten zijn interactief van opzet met casuïstiek die volledig is afgestemd op de accountancybranche. Voor de uitwerking van opdrachten uit het eigen werkveld worden deelnemers bijgestaan door ervaren docenten. Op grond van bovenstaande situatieschets en benodigde competenties, zijn meerdere lesmodulen samengesteld. Iedere module kent een aantal deelonderwerpen, zie verderop voor de uitwerking. De Praktijkopleiding Payroll Professional is opgebouwd uit de volgende modules; Module Afkorting Aantal bijeenkomsten Personeel & Organisatie PO 2 Arbeids- en sociaal recht AS 2 Salarisadministratie SAL 2 Pensioen en verzekeringsrecht PV 2 Fiscaliteiten FI 2 Accountancy ACC 2 Adviesvaardigheden AV 2 Toets 1 Totaal aantal bijeenkomsten 15 Pagina 1 van 5

2 Studiebelasting Eén studiejaar (12 maanden) van 15 bijeenkomsten van 4 uur. Deze bijeenkomsten worden gegeven van uur. Per bijeenkomst dient u rekening te houden met ongeveer vier uur voorbereiding. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten dienen delen uit de verstrekte literatuur te worden bestudeerd. Ook dienen een of meerdere opdrachten vanuit het eigen werkveld te worden gemaakt de zogenaamde praktijkopdrachten. Docenten De docenten van Extendum en Europort Busines School zijn allen ervaren praktijkdocenten. Zij begeleiden de deelnemers bij de praktijkopdrachten. Literatuur Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt een literatuurlijst uitgereikt. Aanvullend op de aan te schaffen boeken word per module een syllabus samengesteld bestaande uit de presentaties en relevante casussen en artikelen. Toetsing De laatste bijeenkomst wordt een schriftelijke toets afgenomen. In deze toets wordt de kennis en kunde die tijdens de Praktijkopleiding is opgedaan beoordeelt. Bij een voldoende ontvangt men het erkende hbo deelcertificaat; Payroll Professional Accountancy. HBO deelcertificaat Het hbo deelcertificaat maakt als minor deel uit van de opleiding HBO-Bedrijfskunde. Het Croho nummer (Centraal Register Hoger Onderwijs) is: BRIN 28DT. Na het afronden van de Praktijkopleiding Payroll Professional Accountancy is het mogelijk in te schrijven voor de resterende onderdelen van de HBO opleiding Bedrijfskunde. Aan de (deel)opleiding zijn studiepunten, de zogenaamde ECTS verbonden. Één ECTS is gelijk aan 28 studiebelastinguren. Voor deze Praktijkopleiding ontvangt u 34 ECTS. Vooropleiding Voor deze Praktijkopleiding dient de cursist minimaal te beschikken over een diploma HAVO, VWO, of MBO-niveau 4. Het is aan te bevelen te beschikken over het diploma PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie) en/of enige jaren werkervaring als salarisadministrateur. Voldoet u niet aan de diploma eisen dan kunt u zich aanmelden voor de 21+ toets. Zie onze website voor meer informatie of neem contact met ons op. Locatie Deze Praktijkopleidingen worden op meerdere locaties in Nederland verzorgd. Zie onze website voor een actueel overzicht. Kosten Het collegegeld voor de Praktijkopleiding Payroll Professional Accountancy bedraagt Dit is exclusief literatuur en syllabi. Voor aanschaf van literatuur en syllabi dient u rekening te houden met een bedrag van ongeveer 400. Pagina 2 van 5

3 Financiële tegemoetkoming De overheid stimuleert het volgen van een (officieel door de overheid erkende opleiding) met de Wet Vermindering Afdracht (WVA). Na het opstellen van een onderwijsarbeidsovereenkomst tussen deelnemer, werkgever en het opleidingsinstituut kan de werkgever een voordeel behalen van (cijfers 2011). Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting Voor deze Praktijkopleiding kan de werkgever op grond van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) gebruik maken van een vermindering van de afdracht loonbelasting en afdracht premie volksverzekeringen, mits de werknemer werkzaam is in de branche (categorie 4 van de WVA). Dat betekent dat de werkgever minder loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft af te dragen dan hij heeft ingehouden. De loonkosten worden hierdoor verlaagd. Voor deze Praktijkopleiding is de vermindering afdracht de maximale vergoeding per studiejaar. Dit bedraagt bij een fulltime dienstverband voor het jaar Een 36-urige werkweek geldt als een fulltime dienstverband. Heeft de medewerker een dienstverband van bijvoorbeeld 20 uur per week, dan wordt de vergoeding evenredig toegepast; 20/36 x = (cijfers 2011). Met toepassing van de WVA bedragen de kosten voor het collegegeld voor de werkgever; Collegegeld WVA /- (dienstverband van minimaal 36 uur per week) Kosten collegegeld per saldo 212 NB.: Toetsloon voor medewerkers die jonger zijn dan 25 jaar Als een werknemer jonger is dan 25 jaar en als het bruto maandsalaris loon meer bedraagt dan het toetsloon van 1.995,25 (cijfers 2011). Dan heeft de werkgever geen recht op de WVA regeling. Het toetsloon (Handboek loonheffing, tabel 15). Is gebaseerd is op een werkweek van 36 uur. De werkgever zal daarom soms de bedragen moeten herrekenen om te weten of hij in aanmerking komt voor de WVA. Let op: Informeer naar de actuele voorwaarden en mogelijkheden. Aanmelden Om aan te melden voor deze Praktijkopleiding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier op onze website; Instroom en planning Op twee momenten kunt u instromen bij onze Praktijkopleidingen; Aan het begin van ieder kalenderjaar (januari) of Aan het begin van een studie jaar (augustus). Een concrete planning met data en tijden vindt u op onze website. Pagina 3 van 5

4 Uitwerking modules Praktijkopleiding Payroll Professional Accountancy Module Personeel & Organisatie (PO) Module Salarisadministratie (SAL) HR cyclus (instroom-doorstroom-uitstroom) Functioneren en beoordelen Beloningen / salarissytematieken Arbeidsvoorwaarden: auto, fiets, etc. Sociale zekerheid: WW, WIA, Ziektewet, WAZO Wetgeving gelijke behandeling: leeftijd, gehandicapten, beloning, bedrijfsregelingen, pensioenregeling Arbeidstijdenwet Wet Aanpassing arbeidsduur Wet Arbeid en Zorg Zieke werknemer: loondoorbetaling, vakantieopbouw, einde dienstverband bij ziekte Ziekteverzuim (Poortwachter) Internationalisering arbeidsverkeer (buitenlandse werknemers) Wet Bescherming Persoonsgegevens Module Arbeids- en sociaal recht (AS) Overeenkomstenrecht Het loonbegrip, vakantietoeslag e.d. Het schriftelijkheidsvereiste Verhouding wet, CAO, overeenkomst Overgang van onderneming Proeftijd, contractsverlenging, opzegtermijnen Diverse overeenkomsten Wijzigen arbeidsvoorwaarden Doorwerking en nawerking CAO s Doorwerking fiscale regelingen Verrekening bij uitdiensttreding Loonbeslag c.a. Walvis Aangifte Loonheffingen Identificatieplicht Aansprakelijkheid (verklaring arbeidsrelatie, inlening personeel) Arbeidsongeschiktheid (ZW, WAO/WIA) Wijzigingen WW Levensloopregeling Ziektekosten Reiskosten, auto van de zaak, woon/werk, zakelijke reizen, openbaar vervoer, carpoolregeling) Wijziging ondernemingsvorm Kamer van Koophandel/Belastingdienst Eigenrisicodrager Dossiervorming Arbeidsovereenkomsten CAO Diverse regelingen Studenten/leerlingen/stagiaires Oproepkrachten: verloning dag-, en maandtabel Werkkostenregeling vanuit de visie van een salarisadministrateur Wat zijn de gevolgen van werken over de grens voor: - de belastingheffing, - de sociale zekerheid, - het arbeidsrecht en - het pensioen? In welk land wordt een expat belast? - continuatie bedrijfspensioenopbouw - aanspraak op Nederlandse kinderopvangtoeslag - sociaal verzekerd in land van herkomst Module Pensioen en verzekeringsrecht (PV) Het Nederlandse pensioenstelsel Pensioenuitvoerders Pensioensystemen Pensioenvormen Waardeoverdracht, afstandsovereenkomst Levensloop, spaarloon en banksparen Inkomensverzekeringen, WGA-hiaat, ziekengeld Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, passende en gangbare arbeid Pagina 4 van 5

5 Module Fiscaliteiten (FI) Samenhang met andere heffingen, zoals de sociale verzekeringen De Wet Ketenaansprakelijkheid De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid Loonheffing bij grensoverschrijdende arbeid De nieuwe 30%-regeling Kostenvergoedingen en vrije verstrekkingen Werkkostenregeling (WKR) Auto van de zaak Subsidies (scholingsaftrek, lage lonen); Fiscaal vriendelijk belonen Afdrachtvermindering loonbelasting Aansprakelijkheid naheffing Boetestelsel Bezwaar en beroep Module Adviesvaardigheden (CV) Inleiding: het communicatiemodel Psychologische theorieën over communicatie Communicatiestijlen: ontdek uw persoonlijke gespreksstijl Non-verbale communicatie en uitstraling Congruentie in uw communicatie Defensiemechanismen en drijfveren Interventieniveaus Communicatieprocessen binnen groepen Samenwerking en communicatie met de ander Persoonlijke en open communicatie Telefoonbehandeling: inbound en outbound telefoneren Persoonlijkheidstest Klantgerichtheid: klantinteractie, assertiviteit Module Accountancy (ACC) Basisbegrippen: - Winst- & verliesrekening - Balans lezen - Afschrijving en cashflow - Activa en passiva - Debiteuren en crediteuren - Liquiditeitsprognose - Break-even point - Financiële kengetallen Financiële administraties Financiële rapportages Tussentijdse cijfers Rapportage en schriftelijke verslaglegging Financiële processen Kwaliteitsbeheersingssysteem (Digitaal) archiveringssysteem Dossiervorming Plannen en organiseren Administratieve organisatie en interne controle De loon-/salarisadministratie en het werkveld van de accountant De jaarrekening in relatie tot de salarisadministratie Aansluiting tussen jaarrekening en loonadministratie Verwerking salarisgegevens in financiële administratie Wat kan je als salarisadviseur doen om het werk van de accountant te vereenvoudigen. Pagina 5 van 5

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement

Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement INHOUDSOPGAVE 1) Achtergrond pagina 3 2) Resultaat pagina 3 3) Opbouw opleiding pagina 3 4) Inhoud pagina 4 5) Werkwijze pagina

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen

Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Salarisadministrateur Beroepscompetentieprofiel en kennis- en vaardigheidseisen Inhoudsopgave Deel I: Beroepscompetentieprofiel Algemene inleiding... 3 Colofon... 4 Ontwikkel- en legitimeringsproces...

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied?

Horlings. Belastingdienst blijft controleren op afdrachtvermindering onderwijs. Van de redactie Wat gaat 2014 u brengen op fiscaal gebied? Horlings nieuwsbrief nr.1-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Belastingdienst blijft controleren op afdracht- vermindering onderwijs Ruim baan voor jonge ondernemers Bedrijfsopvolgingsfaciliteit onder de

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2012 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2012 Uitgave januari 2012 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2012: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies

Nadere informatie

administratieve opleidingen en trainingen

administratieve opleidingen en trainingen administratieve opleidingen en trainingen tis Graefles? pro onen730 bijw -2447 30f mail Financiële administratie (BKB, BKC, PDB, MBA, BIV, FMR) Loonadministratie (BKL, PDL, Payroll, Consultancy) Medewerker

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Wat betekent dat voor uw pensioen? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2014 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn met name gespecialiseerd

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF FI ECON ADMIN NANCIEEL OMISCH & ISTRATIEF Markus Verbeek Praehep biedt u een grote hoeveelheid opleidingen aan ter ondersteuning van carrières van financiële professionals. Met de juiste opleiding en beroepservaring

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Opleidingen 2014-2015

Opleidingen 2014-2015 Opleidingen 2014-2015 = Actualiteitenbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe 5 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? 5 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? 5 1.3 Wat

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL

detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL detacheren instroom & detacheren Detacheringsgids Voor opdrachtgevers van VTL Inhoud Voorwoord 4 1. Afspraken tussen uw bedrijf en VTL 5 1.1 Contactpersonen VTL 5 1.2 Detacheren met VTL 5 1.3 Opdrachtovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Zelfstandig fiscale adviezen uitbrengen Mogelijk om zich als zelfstandig belastingconsulent te vestigen

Zelfstandig fiscale adviezen uitbrengen Mogelijk om zich als zelfstandig belastingconsulent te vestigen FISCAAL In het vakgebied komen we in hoofdlijnen een tweetal functies tegen, de aangiftemedewerker en de fiscaal adviseur. Bij kleinere organisaties is dit anders, hier treft men vaak de fiscale duizendpoot

Nadere informatie