Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits."

Transcriptie

1 Wegwijzer Werkkosten adp.nl HR. Payroll. Benefits.

2 Inleiding Tot 2011 kenden we in Nederland een wirwar van regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie met de Belastingdienst en tot rechtspraak. Vervolgens kwam de overheid weer met nieuwe (reparatie)wetgeving. Zo bleef het aantal regels steeds toenemen: een steen om de nek van de slagvaardige ondernemer. De werkkostenregeling (WKR) moet hieraan een einde maken. Ondernemers hebben op termijn minder rompslomp; de Belastingdienst hoeft minder items te controleren. De werkkostenregeling kan dus niet los gezien worden van eerdere vereenvoudigingen zoals Wet Walvis (2006) en Paarse krokodil. Het resultaat is deze compacte Wegwijzer Werkkosten. Ik wens u daarvan een vruchtbaar gebruik! Dik van Leeuwerden Manager Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland BV Halverwege 2011 blijkt dat het overgrote deel van de werkgevers (89%) de WKR nog niet in zijn administratie heeft doorgevoerd, maar gebruikmaakt van de overgangsregeling. In die zin is de WKR dus nog geen succes. Tegelijk is zeker dat per 2014 alle werkgevers volgens de WKR moeten werken: iedereen moet eraan geloven. Hoe komt het dat de WKR bij veel werkgevers nog niet echt leeft? Het kan een bewuste keus zijn, omdat regelingen voor kostenvergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast. Dit vergt tijd. Maar ook hebben veel werkgevers de gevolgen nog lang niet scherp in beeld. ADP helpt u daarbij graag. In deze Wegwijzer Werkkosten vindt u daarom veel informatie over de regeling én het invoeren van de regeling in uw bedrijf of organisatie. De inhoud is van belang voor zowel de Salarisadministratie, Financiën als HR; de werkkostenregeling raakt immers de gehele organisatie. De achtergrond wordt kort belicht; de vaktermen verklaard. Vervolgens komt een reeks specifieke situaties aan de orde. Omwille van de leesbaarheid is niet naar volledigheid gestreefd, wel naar het aanbieden van relevante informatie waarmee u snel en efficiënt uw weg in de WKR kunt vinden. 2

3 Inhoud Minder regels 3 Wat is de werkkostenregeling (WKR)? Sleutelbegrippen 8 Wat u moet weten van de werkkostenregeling De praktijk 12 Overzicht per onderwerp; verschillen met de overgangsregeling; veelgestelde vragen Aan de slag 20 Voorbereiding, aanpak, hulp bij invoering. Werkkostenregeling in het dagelijks verkeer 3

4 Minder regels De overheid wil met de werkkostenregeling in één klap de administratiekosten voor werkgevers verminderen. Het elimineren van administratieve rompslomp is namelijk één van de speerpunten van het regeringsbeleid. U zult echter merken dat in een aantal gevallen oude regels toch weer herleven, maar dan onder een andere naam. Zo waren reiskosten jarenlang een onbelaste vergoeding en ziet de werkkostenregeling ze als een gerichte vrijstelling. Het effect is precies hetzelfde, reiskostenvergoedingen tot maximaal 0,19 per km blijven belastingvrij. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met de werkkostenregeling houden de belastingvrije vergoedingen of belastingvrije verstrekkingen, en dus ook alle regels hierover, op te bestaan. Alles hoort nu bij het loon. U, de werkgever, maakt de keuze: j U belast het loon op de gewone manier bij de werknemer j U beschouwt het loon als loon belast bij de werkgever en rekent zelf de belasting af. U betaalt dan trouwens niet over het hele bedrag belasting. Dat komt door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen, waarover later meer. Wat dan overblijft, noemen we de loonsom werkkostenregeling. Is deze loonsom werkkostenregeling minder dan uw vrije ruimte, dan wordt er per saldo niets belast. Is de loonsom werkkostenregeling groter dan uw vrije ruimte van 1,4%, dan betaalt u over het bedrag daarboven- het meerdere - 80% belasting. Zie ook het schema op blz. 5. Het meest revolutionaire aan de werkkosten-regeling is dat u 1,4% van de totale fiscale loonsom belastingvrij mag besteden aan uw werknemers. Deze 1,4% wordt de vrije ruimte genoemd. Hoe u als werkgever deze 1,4% invult, dat laat de wetgever helemaal aan u over. Maar komt u boven de grens van 1,4%, dan betaalt u 80% over het bedrag daarboven. Dat kan op verschillende manieren uitpakken, zie de voorbeelden. Meedoen aan de werkkostenregeling? De keuze is tot 2014 aan u. Lang niet alle bedrijven doen per 2011 mee aan de werkkostenregeling. Veel werkgevers hebben te maken met de CAO of afspraken binnen het bedrijf waarover eerst overleg met de Ondernemingsraad nodig is. Dat kost tijd. Tot 2014 is er een overgangsregeling. De schade voor werknemers is beperkt. Dat komt omdat een hele lijst kosten niet meegeteld hoeft te worden. Ook daarover verderop meer. N417 N426 Meedoen aan de werkkostenregeling? De keuze is tot 2014 aan u. 4

5 Minder regels Loon Loon werknemer Loon belast bij werkgever -/- Af: gerichte vrijstellingen/nihilwaarderingen = Loonsom werkkostenregeling -/- Af: 1,4% vrije ruimte = 80% belast Eindheffingsloon werkkostenregeling Voorbeelden Vrije ruimte: 1,4% Bij lasbedrijf De Verbinding werken 130 medewerkers. De loonsom bedraagt ,-. De Verbinding heeft een vrije ruimte van 1,4 % x , - = ,- De Verbinding mag dus voortaan ,- vrij besteden aan zijn werknemers, compleet naar eigen inzicht. Binnen de vrije ruimte - geen heffing In totaal vergoedt en verstrekt De Verbinding voor ,- aan loon belast bij werkgever. In het bedrag van ,- zit voor ,- aan gerichte vrijstellingen en/of nihilwaarderingen. Deze ,- mag worden afgetrokken van het totaalbedrag van ,-. Per saldo zou De Verbinding dus over ,- eindheffing moeten betalen. Het bedrag van de vrije ruimte is 1,4% van ,- = ,-. De ,- zit binnen de vrije ruimte en is dus voor zowel werkgever als werknemers belastingvrij. Helemaal vrij om te bepalen hoe het geld uitgegeven wordt is de directie van De Verbinding echter niet. Werkgevers en werknemers hebben zich vaak te houden aan de bestaande CAO-afspraken. Buiten de vrije ruimte - 80% eindheffing De totale loonsom van technisch bureau Paraat bedraagt ,-. In totaal vergoedt en verstrekt het bedrijf voor ,- aan loon belast bij werkgever. In het bedrag van ,- zit voor ,- aan gerichte vrijstellingen en/of nihilwaarderingen. Deze ,- mag worden afgetrokken van het totaalbedrag van ,-. Deze werkgever zou dus over ,- eindheffing moeten betalen. Het bedrag van de vrije ruimte is 1,4% van ,- = ,- Over het saldo van wordt 80% eindheffing toegepast. Paraat moet een bedrag van ,- afdragen. 5

6 Minder regels Wat is loon? Loon is één van de belangrijkste begrippen bij het voeren van een loonadministratie en dus ook één van de sleutelbegrippen van de werkkostenregeling. Loon is ieder voordeel voor de werknemer dat voortkomt uit zijn of haar baan. Er moet dus sprake zijn van een voordeel én er moet een sterk oorzakelijk verband zijn met de dienstbetrekking. Kan een werknemer met korting producten bij zijn werkgever kopen, dan is er sprake van loon. Er is een voordeel en dit voordeel komt voort uit de dienstbetrekking. Zo is een verjaarscadeau wat een werknemer van zijn collega s krijgt, een gevolg van hun relatie als collega s. Het hoort bij het werk maar er is geen sprake van loon. Ook als een werknemer kosten vergoed krijgt die hij heeft gemaakt, dan is er niet altijd sprake van een voordeel. Vanaf 2011 is uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat ook alles wat wordt vergoed en verstrekt in het kader van de dienstbetrekking, in eerste instantie tot het loon wordt gerekend. Goed om te weten is ook dat vrijstellingen op het loon zoals we die al jaren kennen blijven bestaan. Niet mee tellen: j De pensioenpremie en de premie voor een ANW- of WIA-gatverzekering die u voor de werknemer betaalt: de vrijgestelde loonbestanddelen j De kosten die uw werknemer aan u voorschiet. Binnen de werkkostenregeling worden dit intermediaire kosten genoemd j De vergoedingen voor maaltijden bij overwerk, voor studiekosten en zo meer: de gerichte vrijstellingen j De zaken die u aan uw mensen ter beschikking stelt om (op de werkplek) hun werk te kunnen doen. Arbovoorzieningen, werkkleding en dergelijke komen niet ten laste van de vrije ruimte: de nihilwaarderingen. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Is er een voordeel uit dienstbetrekking? Nee. Geen loon Ja Ja. Geen loon Is er een bestaande vrijstelling van toepassing? (pensioenpremie, diensttijduitkering) Nee. Is er sprake van intermediaire kosten? Ja. Geen loon Nee. Wijst u het loon aan als belast bij de werkgever? Nee. Normaal belasten bij de werknemer? Ja. Is er sprake van een gerichte vrijstelling, of een nihilwaardering? Nee. Loon komt ten laste van de vrije ruimte. Ja. Loon komt niet ten laste van de vrije ruimte 6

7 Minder regels In het hoofdstuk Sleutelbegrippen vindt u een toelichting op de begrippen intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. WKR Kort j Belastingvrije vergoedingen en belastingvrije verstrekkingen houden op te bestaan j De werkgever kiest of het loon belast wordt bij de werknemer of bij de werkgever j Organisaties mogen 1,4% van hun totale fiscale loonsom vrij besteden: de vrije ruimte j Voor bepaalde vergoedingen of verstrekkingen geldt een gerichte vrijstelling of nihilwaardering. Zij komen niet ten laste van de vrije ruimte j Over alles boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. 7

8 Sleutelbegrippen Hoewel een flink aantal zaken hetzelfde blijft, komen er onder de werkkostenregeling opeens ook nieuwe begrippen in uw dagelijkse praktijk naar voren. In dit hoofdstuk behandelen we deze zogenoemde sleutelbegrippen in alfabetische volgorde. Fiscale Loonsom Uiteindelijk mag u 1,4% van uw totale fiscale loonsom buiten de heffing laten. Onder de totale fiscale loonsom verstaan we in het algemeen het totaal van kolom 14 van de loonstaat. Het gaat dan om het loon wat wordt belast bij de werknemer. Gebruikelijkheidstoets De werkkostenregeling biedt veel vrijheden. Er is eigenlijk maar één beperking. Dat is de zogenoemde gebruikelijkheidstoets. U mag niet zomaar alles binnen die vrije ruimte onderbrengen. Met andere woorden: vergoedingen en verstrekkingen mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%- grens uitkomt, wordt gezien als loon van de werknemer. Als u aan uw werknemers een dvd-speler schenkt wordt dit niet gezien als niet-gebruikelijk. Geeft u echter de directeur een complete thuisbioscoop met groot videoscherm en inrichting van een ruimte in zijn woning, dan zal dat als niet-gebruikelijk worden gezien. De directeur moet gewoon belasting betalen. Gerichte vrijstellingen Niet alle kostenvergoedingen of verstrekkingen worden uiteindelijk belast. U mag een hele lijst zogenoemde gerichte vrijstellingen van het loon belast bij werkgever aftrekken. Dat zijn: j Vergoedingen of verstrekkingen van plaatsbewijzen van openbaar vervoer j Reiskosten tot maximaal 0,19 per km j Vergoedingen of verstrekkingen voor congressen, seminars en studiekosten, vakliteratuur en inschrijvingen in een beroepsregister j Tijdelijke verblijfskosten (zie verder blz.14) j Extraterritoriale kosten voor werknemers die tijdelijk in het buitenland zijn (30%-regeling) j Zakelijke verhuiskosten (zie verder blz.18). Het bedrag dat overblijft is de loonsom werkkostenregeling. Is dit bedrag groter dan 1,4% van de totale fiscale loonsom, de vrije ruimte? Dan betaalt u over alles daarboven 80% eindheffing. Intermediaire kosten Intermediaire kosten worden door uw werknemer gemaakt, maar horen in feite bij u thuis. Denk aan het bosje bloemen voor de balie dat uw receptioniste in haar lunchpauze koopt. De receptioniste vervult de rol van intermediair als zij de kosten voor het bosje bloemen voorschiet. Intermediaire vergoedingen zijn dus vergoedingen voor bedragen die uw werknemer meestal in uw opdracht en voor uw rekening voorschiet. Intermediaire vergoedingen zijn geen loon en vallen daarom niet onder de werkkostenregeling. Let op U hoeft niet in alle gevallen een uitdrukkelijke opdracht te geven. Het is logisch dat de werknemer tankt als de benzine van de bus van de zaak op is. Nog een voorbeeld: Uw werknemer geeft een presentatie bij een klant. Hij reist met het busje van de zaak waarmee hij onderweg tankt. Ook koopt hij zaken voor een professionele aankleding van de ruimte en een fles wijn voor de klant. Hier is in alle gevallen sprake van intermediaire kosten. De bus betreft een bedrijfsmiddel van de zaak, ook de kosten voor de aankleding van de ruimte horen bij u als werkgever thuis. Met de fles wijn 8

9 Sleutelbegrippen N426 rkendam de immelen representeert hij uw bedrijf, dus ook dit zijn intermediaire kosten. Deze vergoedingen worden dus niet tot het loon gerekend. De situatie lijkt ingewikkelder dan het is. De pijl naar links refereert aan de intermediaire kosten die geen loon zijn. Die tellen dus niet mee voor de werkkostenregeling. De pijl in het midden verwijst naar het loon wat u belast bij de werknemer. De pijl rechts verwijst naar het loon belast bij de werkgever. U ziet hier de afslag voor de nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen opgenomen. Loon Loon is ieder voordeel voor de werknemer dat voortvloeit uit de dienstbetrekking. Zie ook blz. 6. In eerste instantie moet u denken aan het arbeidsrechtelijke loon. Al het andere, denk daarbij aan kostenvergoedingen, kerstpakketten maar ook de fiets van de zaak, hoort onder de WKR ook bij het loon. U kunt kiezen of u dit belast bij de werknemer of bij de werkgever. Tip Vaak bestaan vaste kostenvergoedingen grotendeels uit posten die als een gerichte vrijstelling of intermediaire kosten worden aangemerkt. Controleer dus goed uw vaste vergoedingen! Loon belast bij werkgever Bij ADP hebben wij ervoor gekozen om al het loon waarvoor u heeft gekozen dit te belasten bij de werkgever, aan te duiden als loon belast bij werkgever. Er is bij dit bedrag dus nog geen rekening gehouden met gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. dat niet in geld wordt uitbetaald - toch in euro s opgeven. Dat is weleens lastig. De hoofdregel is dat u uitgaat van de waarde in het economisch verkeer. Heeft u een factuur, gebruik dan het factuurbedrag inclusief BTW. Ook onder de WKR zijn er aparte normbedragenvoor enkele vormen van loon in natura: j Maaltijden. Het gaat dan om niet-zakelijke maaltijden. Bijvoorbeeld als u voor uw werknemer iedere dag de lunch verzorgt. Deze worden altijd op een vast bedrag van 2,95 gewaardeerd. Dit geldt dus voor ontbijt, lunches en diners. U moet het totale aantal maaltijden bijhouden j Dienstwoning. De waardering is de economische huurwaarde met een maximum van 18% van het jaarloon j Huisvesting en inwoning. 5,10 per dag per werknemer. Uw werknemer moet hier werken en wonen, bijvoorbeeld op een agrarisch bedrijf. j Kinderopvang op de werkplek. Voor 2011 is dit bedrag 6,36 per uur. Enkele gerichte vrijstellingen van links naar rechts: Zakelijke maaltijden voor overwerk en koopavond; tijdelijke verblijfskosten zoals hotelovernachtingen; 30%-regeling; alles wat met het opleiden van uw werknemers te maken heeft; alle kosten openbaar vervoer; vakliteratuur. Loon in natura Ook onder het regime van de werkkostenregeling moet u de waarde van het loon in natura - loon 9 N417 S lle e u wij k Hank

10 Sleutelbegrippen Loonsom werkkostenregeling Binnen de terminologie die we binnen ADP aanhouden is dit: j het loon belast bij werkgever na aftrek van de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen. Is de loonsom WKR minder dan uw vrije ruimte, dan wordt er per saldo niets belast. Is de loonsom WKR groter dan uw vrije ruimte van 1,4%, dan betaalt u over het bedrag daarboven - het meerdere - 80% belasting. Nihilwaarderingen Er zijn een aantal zaken die op de werkplek worden gebruikt, die u op nihil mag waarderen. U hoeft deze met andere woorden niet mee te tellen. L E T O P! Nihilwaarderingen gelden in het algemeen alleen voor zaken die ter beschikking zijn gesteld en niet voor vergoedingen in geld. Ook wordt, behalve voor Arbovoorzieningen, de woning van de werknemer niet als werkplek gezien. Nihilwaarderingen zijn bijvoorbeeld: j Voorzieningen op kantoor of andere werkplek. Iedere werknemer maakt wel eens gebruik van de PC, telefoon of het kopieerapparaat voor privé-doeleinden. Dit kleine voordeel voor de werknemer mag u op nihil waarderen j Arbovoorzieningen. Alle vergoedingen en verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het Arbobeleid van uw onderneming, mag u op nihil waarderen. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermbrillen, beschermende kleding en periodieke keuringen j Consumpties op de werkplek (koffie, thee, snack, frisdrank) j Kleding die u ter beschikking stelt en die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen. Hierbij moet u denken aan uniformen en overalls. L E T O P! Ook kleding die aantoonbaar op het werk achterblijft en kleding die per kledingsstuk is voorzien van 1 of meer logo s met een oppervlakte van tenminste 70 cm 2, worden gezien als kleding die (bijna) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen. j De mobiele telefoon, Blackberry of smartphone die u aan uw mensen ter beschikking stelt en die voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt j De PC, notebook of laptop die u aan uw mensen ter beschikking stelt en die voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt j De OV-jaarkaart en Voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt j Bedrijfsfitness op de werkplek j Huisvesting en inwoning (inclusief energie, water en bewassing) op de werkplek tijdens het werk. Het gaat hier om huisvesting of inwoning waaraan de werknemer zich vanwege het werk niet kan onttrekken. Bijvoorbeeld werknemers op een boorplatform of co-assistenten in een ziekenhuis tijdens wachtdiensten j Het rentevoordeel van een renteloze personeelslening als uw werknemer daarmee een fiets, een elektrische fiets of elektrische scooter koopt. Overgangsregeling tot 2014 Sinds 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van kracht. U mag nog tot 2014 volgens de oude regels werken. Het is tot die tijd zelfs mogelijk om per jaar te kiezen. Let op: u maakt de keuze per jaar en bij aanvang van het kalenderjaar. Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen? Onder de werkkostenregeling worden de verschillen tussen deze begrippen weer belangrijk. Immers, als u zaken ter beschikking stelt is 10

11 Sleutelbegrippen er mogelijk sprake van een nihilwaardering terwijl dit bij een vergoeding niet het geval is. Wat zijn de verschillen? Vergoeden Uw werknemer koopt zelf de zaken en u vergoedt deze op declaratiebasis of via een vaste kostenvergoeding. De eigendom van de zaak ligt bij de werknemer. Verstrekken U koopt de zaken in en verstrekt deze aan de werknemer. De eigendom van de zaak ligt bij de werknemer. Ter beschikking stellen Bij ter beschikking stellen koopt u de zaak in en geeft deze in bruikleen bij de werknemer. Het eigendom blijft bij u. Als de situatie wijzigt omdat de werknemer bijvoorbeeld uit dienst gaat, moeten de ter beschikking gestelde zaken weer bij u worden ingeleverd. Laat u de werknemer de zaak op dat moment houden? Dan is er op dat moment sprake van loon in natura. U moet dan de waarde tot het loon rekenen. Nog een voorbeeld: Geeft u uw medewerkers een vergoeding voor mobiele telefoon of gereedschappen? Dan moet u onder de werkkostenregeling de hele vergoeding bij het loon tellen. Hebt u ervoor gekozen om deze vergoeding aan te merken als loon belast bij werkgever? Dan moet u dit bedrag opnemen in uw vrije ruimte van 1,4%. Stelt u de mobiele telefoon en de gereedschappen ter beschikking, dan wordt dit voordeel op nihil gewaardeerd en nemen zij geen vrije ruimte in. Tip Het kan voor u en uw werknemers onder de nieuwe regels gunstiger zijn om gereedschappen en mobiele telefoons ter beschikking te stellen. Vrije ruimte 1,4% van de totale fiscale loonsom na aftrek van de gerichte vrijstellingen en de nihilwaarderingen. Zie ook blz.8. Pas op als u de vrije ruimte overschrijdt! 80% belasting. Werkplek Voor de werkkostenregeling is de werkplek een belangrijk begrip. De nihilwaarderingen gelden immers alleen voor zaken die op de werkplek gebruikt worden. Een werkplek is elke plaats die gebruikt wordt voor het verrichten van de arbeid en waarvoor u als werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent. Een werkplek is bijvoorbeeld het bureau, N417 een kamer, een kantoortuin, de lopende band, een Sfabriekshal, l e e u wij de keuken, de vergaderzaal. Maar Hank ook een bedrijfskantine, de parkeergarage op het bedrijfsterrein zijn werkplekken. En voor de vrachtwagenchauffeur is dat de cabineruimte N426 van een vrachtwagen, voor een conducteur of machinist de trein, enzovoorts. Werkendam Pas op: een werkruimte in de Made woning, woonboot, vakantiewoning of woonwagen Drimmelen van uw werknemer wordt onder de WKR niet als werkruimte aangemerkt. Hebben uw werknemers dus thuis een internet- en/of telefoonabonnement op naam van de zaak, dan moet dit onder het regime van de WKR worden belast. De woning wordt in dit geval niet als werkplek gezien. Alleen voor de zaken waarvoor u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent, zoals bureau, stoel en verlichting, wordt de woning wel als werkplek gezien. De woning van de werknemer is geen werkplek 11 N417

12 De Praktijk In de praktijk heeft de werkkostenregeling z n effect op een groot aantal zaken die werkgever en werknemer bezighouden. Een kort overzicht per onderwerp. Administratie Om te kunnen beoordelen of uw organisatie binnen de vrije ruimte van 1,4% van het fiscale loon blijft, moet u in de salaris- en financiële administratie alle vergoedingen, verstrekkingen en waarderingen bijhouden. U doet dit inclusief BTW. In de praktijk blijkt vooral een goede interne afstemming over het benoemen van kosten heel belangrijk. Het kan per organisatie verschillen, maar het kan heel efficiënt zijn om in de grootboekrekeningen onderscheid te maken tussen intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Maakt u gebruik van de ADP Werkkostenindicator (zie op blz. 20) dan krijgt u overzicht. Tip Klanten van ADP hebben de mogelijkheid om vrijblijvend proef te draaien met de werkkostenregeling. U levert dan maandelijks de gegevens voor de WKR aan bij ADP maar neemt deze (nog) niet op in de loonaangifte. N417 Zo ontstaat een uiterst betrouwbaar beeld van Sleeuwijk de gevolgen van de WKR voor uw organisatie. Hank Cafetariaregelingen en andere arbeidsvoorwaarden De werkkostenregeling is vaak nadelig voor arbeidsvoorwaarden waarbij bepaalde loonbestanddelen uitgeruild kunnen worden tegen belastingvrije vergoedingen, ook wel cafetariaregelingen genoemd. Immers, u verlaagt het loon (en dus ook uw vrije ruimte) en verhoogt de vergoedingen. Vaak zijn deze cafetariaregelingen per CAO overeengekomen. U kunt ze dus niet eenzijdig aanpassen. Blijkt dat het handhaven van bepaalde regelingen in de WKR een kostbare zaak wordt, treedt dan tijdig in overleg met uw OR of personeelsvertegenwoordiging. Wilt u bijvoorbeeld voortaan gereedschappen ter beschikking stellen in plaats van uw mensen een vergoeding te geven, dan zult u in overleg moeten treden. Kunnen uw medewerkers hun reiskosten uitruilen? Dan kunt u deze mogelijkheid gewoon laten bestaan. Reiskosten worden onder de WKR namelijk als een gerichte vrijstelling beschouwd. Dit geldt ook voor andere arbeidsvoorwaarden. Het cafetariamodel kan een lastig punt zijn in de werkkostenregeling. U verlaagt het loon en dus de vrije ruimte. Maar de vergoedingen nemen toe. Bedrijfsfitness Bedrijfsfitness via de sportschool is onder de werkkostenregeling belast. Heeft u een eigen fitnessruimte op de werkplek voor uw medewerkers beschikbaar, dan geldt dit als nihilwaardering. Moeten uw medewerkers trainen om hun functie te kunnen vervullen - bijvoorbeeld als duikinstructeur of beveiliger - dan kunt u dit als gerichte vrijstelling aanmerken. Het is dan niet van belang of de training op de werkplek plaatsvindt. Fietsenplan Met de werkkostenregeling lijkt het gedaan met de Fiets van de Zaak (zie ook bij cafetariaregeling). Weet u echter de fiets(en) binnen de vrije ruimte te houden, dan kan er juist meer. U mag namelijk de fiets geven zonder voorwaarden te stellen. Het maakt niet meer uit of de fiets gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. De normen voor de aanschafprijs (was 749,- per fiets) en voor accessoires en dergelijke ( 82,- per kalenderjaar) vervallen. Ook een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter kan nu van de zaak. N426 Werkendam Made Drimmelen De fiets van de zaak is populair in het cafetariamodel. Dat kan wel eens voor een uitglijer zorgen. 12

13 De Praktijk Kilometervergoeding Ook in de werkkostenregeling kunt u uw medewerkers een kilometervergoeding van maximaal 0,19 blijven geven. Ontvangen uw medewerkers een hogere vergoeding per kilometer dan kunt u dit bovenmatige deel onderbrengen in de vrije ruimte. Dat is vaak voor zowel de organisatie als voor de medewerkers een gunstige zaak. Komt u niet boven de grens van 1,4% uit, dan blijft de bovenmatige reiskostenvergoeding immers helemaal belastingvrij. Vanzelfsprekend kunt u de bovenmatige vergoeding ook (blijven) belasten bij de werknemer. Werkkostenregeling voordeliger De consultants van een middelgroot adviesbureau maken voor hun werk veel kilometers. Ze krijgen hiervoor een vergoeding van 0,30 per km. Een bedrag van 0,19 was en is belastingvrij. Voorheen werd het bovenmatige deel gebruteerd van 0,11 naar 0,16 per km. Nu wordt dit bedrag ondergebracht in de vrije ruimte. De manager Salarisadministratie: We gaan er pas 80% eindheffing over betalen als de vrije ruimte geheel is benut. Dat is voor ons veel voordeliger en in de meeste gevallen gaan ook onze werknemers erop vooruit. Tip Kunnen uw medewerkers hun reiskosten uitruilen? Dan kunt u deze mogelijkheid gewoon laten bestaan. Reiskosten worden onder de werkkostenregeling namelijk als een gerichte vrijstelling beschouwd. Overschrijdingen Komt u boven de vrije ruimte uit? Dat betekent niet altijd dat u uiteindelijk ook duurder uit bent. De eindheffingen die u, als u werkt met het oude regime, moet betalen kunnen ook hoger uitvallen dan de eindheffing onder de werkkostenregeling. Voor werknemers die in het 52%-tarief vallen is het gebruteerde tarief 108,3%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u onder de WKR 80% eindheffing; dat kan voordeliger zijn. Personeelsfeest De kosten voor het personeelsfeest of -uitje zijn onder de werkkostenregeling altijd belast. Dit zal in de praktijk altijd ten laste van uw vrije ruimte gaan. Gaat u echter met het team op pad voor een scholingsactiviteit, dan kunt u dit als normale bedrijfskosten boeken. Er is dan geen sprake van loon. De kosten van het niet-educatieve aansluitende etentje kunnen eventueel in de vrije ruimte worden ondergebracht tegen de normwaarde van 2,90. Personeelsleningen Heeft u uw medewerkers een hypotheek of andere lening verstrekt? Dan wordt een eventueel rentevoordeel van de hypotheek op nihil gewaardeerd. Dit geldt ook als het gaat om een lening voor de aanschaf van een elektrische fiets of scooter. Voor andere leningen moet u het rentevoordeel tot het loon rekenen. Let op! U moet uitgaan van de marktrente. Het vaak gehanteerde normpercentage is niet meer van toepassing onder de werkkostenregeling. Personeelsvereniging Ook onder de WKR kan het gunstig zijn om bepaalde vergoedingen aan uw medewerkers via de personeelsvereniging te laten lopen. U maakt dan gebruik van de fondsenvrijstelling. Vanzelfsprekend zijn er wel voorwaarden. De werkgever mag over de afgelopen vijf jaren niet meer hebben bijgedragen aan het fonds dan de werknemer. Het verstrekken van een kerstpakket door de personeelsvereniging dat direct wordt terugbetaald door de werkgever werkt dus niet. 13

14 De Praktijk Tijdelijke verblijfkosten Het begrip tijdelijke verblijfkosten is onder de werkkostenregeling ruim. U moet niet alleen denken aan de extra kosten die een werknemer maakt voor verblijf onderweg zoals een kopje koffie in een wegrestaurant of hotelovernachting. Het begrip tijdelijke verblijfkosten geldt ook voor maaltijden of vergoedingen daarvoor bij dienstreizen en dergelijke. Maar ook de maaltijden of vergoedingen daarvoor bij overwerk of koopavond vallen onder de gerichte vrijstelling voor tijdelijke verblijfkosten. Vaak zijn dergelijke vergoedingen opgenomen in een vaste kostenvergoeding. Zie daarvoor verderop. Tip Het in kaart brengen van uw vaste kostenvergoedingen is belangrijk onder de WKR. Veel vergoedingen zijn bestemd voor intermediaire kosten en/of gerichte vrijstellingen. Denk aan vergoedingen voor externe representatie, lunches en dergelijke met klanten, de kosten die uw mensen maken voor het houden en rijden van de auto van de zaak: parkeren, wassen en dergelijke of een vergoeding voor tijdelijke verblijfkosten. Intermediaire kosten zijn geen loon en gerichte vrijstellingen komen niet ten laste van uw vrije ruimte. Beide tellen dus niet mee voor de werkkostenregeling. Vakbondscontributie In veel CAO s is afgesproken dat vakbondsleden hun bruto maandsalaris, eindejaarsuitkering of vakantietoeslag kunnen verlagen in ruil voor een onbelaste vergoeding van de vakbondscontributie. Met het invoeren van de werkkostenregeling moet de vergoeding gewoon tot het loon worden gerekend. Voor de vergoeding van vakbondscontributie geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. U kunt dit loon ten laste van de vrije ruimte brengen. Zie ook bij cafetariaregeling. Vaste kostenvergoedingen Ook onder de werkkostenregeling kunt u nog een vaste kostenvergoeding betalen. Uw vaste kostenvergoedingen zijn als het goed is al vastgesteld naar aanleiding van een kostenonderzoek onder uw medewerkers. De Belastingdienst heeft aangegeven dat u geen nieuw onderzoek hoeft te doen als de feiten en omstandigheden nog hetzelfde zijn. Heeft u nog nooit een kostenonderzoek ingesteld, dan moet u dit dus wel eerst uitvoeren voor u deze vaste kostenvergoedingen buiten de heffing kan laten. 14

15 De Praktijk Veranderingen door de werkkostenregeling Hieronder ziet u per regeling een kort overzicht. Oude/ overgangsregeling j Onbelast mits sprake van fitness die open staat voor 90% werknemers j Organisatie bij werkgeveraangewezen locatie of op de werkplek j Onbelast indien 90% zakelijk gebruik j Bij kostprijs tot 450 in een keer te vergoeden j Bij hogere kostprijs tijdsevenredig j Verstrekking onbelast mits onder werktijd en geen deel van maaltijd j Vergoeding onbelast tot 0,55 p/d j Onbelast bij ambulante werknemers (onder voorwaarden) Bedrijfsfitness Apparatuur, gereedschappen e.d. Consumpties Vakbondscontributie Werkkostenregeling j Fitness op werkplek telt niet mee voor de loonsom (nihilwaardering) j Alle andere fitness belast maar met de mogelijkheid om in de vrije ruimte op te nemen j Alleen onbelast indien ter beschikking gesteld j Gebruik of verbruik op de werkplek vereist j 90% of meer zakelijk gebruik j Verstrekking op de werkplek telt niet mee voor de loonsom (nihilwaardering) j Vergoedingen belast j Verstrekking en vergoeding gericht vrijgesteld bij ambulante werknemers j Vergoeding onbelast j Vergoedingen belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen j Let op! Ook bij cafetariaregeling j Vergoeding, verstrekking en ter beschikking stellen onbelast j Voorwaarden: j Max 749 j Eens per 3 jaar j Gebruik voor 50% woon-werkverkeer j Aanvullende vergoeding mogelijk 82 per jaar j Ideële waarde onbelast j Tot max. 70 p/j 20% eindheffing j Gebruteerd tabeltarief indien max. 136 per geschenk en max. 272 p/j Fiets van de zaak Geschenken in natura j Vergoeding, verstrekking en ter beschikking stellen altijd belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen Let op! Ook bij cafetariaregeling j Mogelijkheid rentevoordeel renteloze lening onbelast j Alle geschenken belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen 15

16 De Praktijk Oude/ overgangsregeling j Vergoeding, verstrekking en ter beschikking stellen onbelast j Voorwaarde: > 10% zakelijk gebruik j Vergoeding, verstrekking en ter beschikking stellen onbelast j Voorwaarde: > 10% zakelijk gebruik Vaste telefoon Mobiele telefoon Werkkostenregeling j Op werkplek telt niet mee voor de loonsom (nihilwaardering) j Telefoon thuis altijd belast - Woning geen werkplek - Telefoon thuis, geen mobiele communicatie j Uitsluitend ter beschikking stellen telt niet mee voor de loonsom nihilwaardering j Voorwaarde: > 10% zakelijk gebruik j In bedrijfsrestaurant belast tegen forfait (koud en warm) j Onbelast bij > bijkomstig (10%) zakelijk - Dienstreizen - Overwerk, koopavonden - Maaltijden met relaties j Therapeutisch mee-eten onbelast Maaltijden j Op werkplek - Belast tegen forfait van 2,95 - Mogelijkheid om in de vrije ruimte op te nemen - Gericht vrijgesteld bij > bijkomstig (10%) zakelijk j Niet op werkplek - Belast tegen factuurwaarde - Gericht vrijgesteld bij > bijkomstig (10%) zakelijk j Rentevoordeel hypotheek onbelast j Rentevoordeel onbelast als lening is voor zaken die onbelast vergoed kunnen worden j Overige leningen rentevoordeel belast tegen normrente j Voordeel onbelast j Producten van werkgever en niet branchevreemd j Korting max. 20% en totale korting niet meer dan 500 per jaar j Voordeel onbelast tot 454 (overgangsrecht) j Deelname mogelijk voor ten minste 75% werknemers of 75% werknemers van afdeling Leningen Personeelskortingen Personeelsactiviteiten j Rentevoordeel hypotheek telt niet mee voor de loonsom (nihilwaardering) j Rentevoordeel voor lening aanschaf fiets of scooter telt niet mee voor de loonsom (nihilwaardering) j Overige leningen rentevoordeel belast tegen marktrente j Voordeel altijd belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen j Voordeel altijd belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen 16

17 De Praktijk Oude/ overgangsregeling j Interne representatie - Belast, tenzij zakelijk gelet op functie j Externe representatie - Onbelast j Vergoeding, verstrekking en ter beschikking stellen onbelast bij: - Echte werkkleding - Kleding die aantoonbaar achterblijft op werkplek - Kleding met een of meer logo s van min. 70cm² j Vergoeding tot max. 20% huur of huurwaarde onbelast bij: - Zelfstandige ruimte - Elders ook werkplek dan ten minste 70% inkomen verdienen op werkplek - Elders geen werkplek dan ten minste 30% inkomen verdienen in en 70% in of vanuit werkruimte j Vergoeding tot max per 5 jaar onbelast mits: - Minstens een dag per week thuis werken - Schriftelijke overeenkomst Representatiekosten (Werk)kleding Werkplek thuis Inrichting werkplek Werkkostenregeling j Interne representatie - Altijd belast, mogelijkheid om in de vrije ruimte op te nemen j Externe representatie - Geen loon (intermediaire kosten) - Deel van de werknemer is gericht vrijgesteld j Nihil waardering indien: j Ter beschikking is gesteld j Gebruik op werkplek j Sprake is van werkkleding - Echte werkkleding - Kleding die aantoonbaar achterblijft op werkplek - Kleding met één of meer logo s van min. 70cm² j Vergoeding altijd belast j Mogelijkheid om in de vrije ruimte laten vallen j Mogelijkheid tot nihil waardering als Arbovoorziening - Opname in Arbo-plan - Meer ruimte dan onder oude regime 17

18 De Praktijk: Veelgestelde vragen Vallen verhuiskosten onder de gerichte vrijstellingen? Ja. U kunt verhuiskosten onbelast vergoeden. Het maakt dan niet uit of de verhuizing wordt veroorzaakt door bedrijfsverplaatsing of doordat uw medewerker er zelf voor heeft gekozen om dichterbij te komen wonen. De bepaling wanneer er in ieder geval sprake is van een zakelijke verhuizing is wel aangepast. Onder de werkkostenregeling is er in ieder geval sprake van een zakelijke verhuizing als de werknemer binnen twee jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of overplaatsing zijn reisafstand met ten minste 60% verkleint. Voorwaarde is wel dat de werknemer eerst ten minste 25 kilometer van zijn werk woonde. Tip Onder de werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten die gemaakt worden voor het overbrengen van de inboedel en voor de kosten van herinrichting tot een bedrag van 7.750,-. Wij geven ons sales- en directieteam een vaste kostenvergoeding. Moeten we opnieuw onderzoek gaan doen als we gebruik gaan maken van de werkkostenregeling? Alleen wanneer het gaat om nieuwe vaste kostenvergoedingen of als u nog niet eerder een kostenonderzoek hebt gedaan is dit verplicht. Onze mensen halen op koopavond altijd iets te eten. Moeten we zo n maaltijd door de werkkostenregeling nu ook altijd waarderen op 2,95? Nee. Maaltijden en consumpties tijdens koopavonden of overwerk vallen onder de gerichte vrijstellingen. U mag dit bedrag helemaal onbelast vergoeden. Met goedkeuring van de Belastingdienst bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te wisselen voor een onbelaste vergoeding voor het woonwerkverkeer. Blijft deze mogelijkheid bestaan? Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan. Formeel hoeft u voor de toepassing van een cafetariaregeling geen toestemming vooraf aan de inspecteur te vragen. Wij komen boven de vrije ruimte uit met onze vergoedingen en verstrekkingen. Nu wil ik wat verstrekkingen gaan bruteren. Moet ik eerst overleggen met mijn medewerkers? Als u een netto vergoeding bruteert, stijgt ook het belastbaar loon van uw medewerker. Dit kan consequenties hebben voor zijn of haar huur- en zorgtoeslag. Probeer hiermee rekening te houden. Onze bezoekende klanten en relaties eten gewoon mee in het bedrijfsrestaurant. Valt dat ook onder de werkkostenregeling? Nee. De WKR is van toepassing op werknemers die loon ontvangen uit hun dienstbetrekking. Hier ziet u het belang van een goede administratie. Hoe weet de Belastingdienst dat we de vrije ruimte van 1.4% overschrijden? De Belastingdienst ontvangt deze informatie via uw loonaangifte. Als u de vrije ruimte overschrijdt moet u in de betreffende periode 80% belasting betalen. Dit vermeldt u in uw aangifte. Wat zijn de gevolgen van de WKR voor het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA)? Aftrek op kosten voor personeelsverstrekkingen is beperkt wanneer u in één jaar aan dezelfde medewerker meer dan 227,- uitgeeft. Blijft u daaronder, dan blijft de BTW aftrekbaar. Komt u er boven, dan vervalt ook de aftrek voor het bedrag onder de 227,-. Deze regeling in de BTWwetgeving wijzigt niet door de werkkostenregeling. 18

19 De Praktijk: Veelgestelde vragen Wat doe ik met ons Fietsenplan onder de werkkostenregeling? De fiets van de baas valt niet onder een gerichte vrijstelling, intermediaire kosten of nihilwaardering. Wilt u nog steeds een fiets voor uw medewerkers vergoeden, dan neemt u de kosten daarvoor op in de vrije ruimte. Wel vervallen alle beperkende voorwaarden. De fiets mag duurder zijn dan het normbedrag van 749,- en hoeft niet meer per se voor het woon-werkverkeer ingezet te worden. U mag nu ook een elektrische scooter verstrekken. De werkkostenregeling kost ons werk en geld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De voorbereidingen voor de werkkostenregeling vallen soms wat tegen. Op termijn betekent de werkkostenregeling zeker een administratieve lastenverlichting. Veel tijdrovende registratie per medewerker vervalt. Bovendien hebt u meer vrijheid. Zorg in ieder geval voor een inzichtelijke administratie en besteedt zeker de nodige aandacht aan het benoemen van soorten werkkosten. Leg zaken goed vast in uw administratie. Koeien zijn geen ganzen. Net zo min als intermediaire kosten hetzelfde zijn als nihilwaarderingen. Wij nemen nu deel aan de werkkostenregeling maar dit valt wel heel ongunstig uit. Kunnen we er weer vanaf? U kunt nog tot 2014 van de overgangsregeling gebruikmaken. U kunt per jaar kiezen of u al dan niet gebruikmaakt van de overgangsregeling. Mocht u dat willen, dan kunt u dus voor 2012 en 2013 weer terug naar het oude regime. Maar in 2014 moet u toch wel over zijn. Bent u al nagegaan wat de oorzaak is van de overschrijding? Soms is het mogelijk om met eenvoudige maatregelen de vrije ruimte beter te benutten. Klopt het dat wij geen personeelskortingen meer mogen geven? Nee, dat klopt niet. U mag onder de werkkostenregeling nog steeds personeelskortingen geven. U bent niet meer gebonden aan de fiscale spelregels van maximaal 20% korting met een maximum van 500,- per jaar. De korting behoort wel in alle gevallen tot het loon, waarbij u moet kiezen of u dit bij de werknemer belast of aanmerkt als loon belast bij de werkgever. Personeelskortingen kunnen dus zelfs aantrekkelijker worden als u binnen de vrije ruimte blijft van 1,4%. Meer veelgestelde vragen vindt u via ADP Vakwijzer. N417 euwijk nk N426 Werkendam Made Drimmelen 19

20 Aan de slag Per 2014 is deelname aan de werkkostenregeling verplicht. Ook al heeft u dus nog even de tijd, het is verstandig om nu na te gaan wat de regeling voor u gaat betekenen. Begin dus tijdig en volg de onderstaande stappen: Inventariseer alle vergoedingen & verstrekkingen. Denk ook aan alle zaken die buiten de sfeer van de salarisadministratie om gedaan worden. ADP helpt haar klanten hierbij met de Werkkostenindicator. De Werkkostenindicator is een handige applicatie van ADP waarmee u uw gegevens invult en op basis van de output bepaalt of het voor u al dan niet interessant is om over te gaan op de werkkostenregeling. 20

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Dossier werkkostenregeling (WKR)

Dossier werkkostenregeling (WKR) Dossier werkkostenregeling (WKR) In deze whitepaper vindt u informatie over de regeling en het invoeren van de regeling in uw bedrijf of organisatie. Met het aanbieden van deze informatie vertrouwen wij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 2.0, 14 oktober 2014 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 2.0, 14 oktober 2014 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 4 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 5 Acties voor uitvoer

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie