Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De"

Transcriptie

1 Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum:

2 1. Groepsverslag 1.1 Reflectie op het proces van taak- en resultaatgerichte samenwerking. Hoe is het werkproces verlopen? Het werkproces is goed verlopen, onduidelijkheden zijn in de projectgroep niet voorgekomen. Alle projectleden reageerden altijd positief op elkaar en er werd hard voor elkaar gewerkt. De taken zijn eerlijk verdeeld onder de projectleden, waardoor deze tijdig klaar waren. Het werk werd ook door iedereen gecontroleerd wat was gemaakt, zodat de gehele projectgroep tevreden was met het product dat werd ingeleverd. Hoe is de planning en taakverdeling verlopen? De planning is iedere keer door Sandra (de voorzitter) gemaakt. Zij stuurde iedere week een mail naar alle projectleden met daarin de taken en een verdeling hiervan. Iedereen wist aan het begin van de week waar hij/zij aan toe was en kon de taken tijdig en zorgvuldig uitvoeren. Hoe is de samenwerking verlopen? De samenwerking is goed verlopen. Voor iedere opdracht zijn koppels gevormd, zodat samen gewerkt kon worden, om fouten toto een minimum te beperken. Door de goede samenwerking in de koppels en tussen de koppels, waren discussies niet nodig. Door goed overleg waren projectleden het met elkaar eens. Iedereen werkte altijd hard voor elkaar en probeerde elkaar naar een hoger niveau te tillen. Dus de samenwerking is meer dan goed verlopen. Welke verbeterpunten zijn er? Verbeterpunten zijn dat iedereen elkaars taken na moet kijken en van feedback moet voorzien. Op die manier wordt het werk al door de groep beoordeeld en gecontroleerd om zo alles zo goed mogelijk af te kunnen leveren. Hoe worden de individuele bijdragen gewaardeerd en beoordeeld? Iedereen werd gelijk beoordeeld en gelijk gewaardeerd. Iedereen uit de groep had even veel taken gekregen en had daar dus evenveel werk aan. Doordat iedereen hard werkte is dus geen uitzondering gemaakt om iemand beter of slechter te beoordelen. Alle projectleden hebben zich aan de afspraken gehouden en alle taken zijn zorgvuldig en goed uitgevoerd.

3 1.2 Overzicht te maken producten 2.5. Projectactiviteiten Activiteit: Fase 1: Evidence-based Het zoeken naar evidence-based progrmma s en artikelen die bijdragen aan het passen bij de programmadoelen van de interventie. Hierbij telt verdieping in methodes en strategieën om tot een interventie te komen. Uitgevoerd door: Iedereen Wanneer: Van Tot Week 1 Week 2 Fase 2: Ontwikkeling Ontwikkelen van strategieën om de programmadoelen te bereiken. Iedereen Week 2 Week 4 Fase 3: Implementatieplan Het ontwikkelen van een implementatieplan voor de interventie. Iedereen Week 4 Week 6 Fase 4: Evaluatieplan Het ontwikkelen van een evaluatieplan voor het product en voor het proces van de interventie. Hierbij gelet op het gebruik van gevalideerde en betrouwbare reflectie methoden (Preffi 2.0) Iedereen Week 7 Week 8

4 2. Individuele verslagen 2.1 Max Joosten Overzicht taken Taken: Tijdsbesteding : Reflectie op taken: Resultaat: 1. Opzoek gegaan naar bestaande interventies en artikelen. Gericht op attitude. 100min Steffen en ik zijn opzoek gegaan naar de eerste 7 interventies en die zijn toen gecontroleerd en aangevuld door Joost en Sandra 2. Presentatie voorbereide over stap 4 hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 3. Strategieën en methoden verder uitgeschreven 4. Joost en Sandra ondersteunt en informatie gezocht bij het schrijven van de interventie ontwikkeling 130 min Steffen en ik hebben de interventies netjes neergezet en hier doelen bij opgesteld en de presentatie heeft Sandra toen gegeven. 60 min De methode beschreven hoe we deze verder moeten gaan uitwerken en hoe dat er in de praktijk komt uit te zien. 100 min. Met ze alle goed gekeken naar het beoordeling criteria en deze tot in het puntje uitgewerkt. De taak verdeling had nog wel iets beter gekund, soms waren de taken oneerlijk verdeeld. Ze vonden het goede artikelen en we hebben ze gebruikt. Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren De groep ging akkoord met de methode en strategieën. Uiteindelijk was iedereen tevreden met het resultaat en hebben we het ingeleverd. 5. Andere implementatie plannen opgezocht 6. Samen met Steffen implementatie plan geschreven en met Joost en Sandra nagekeken. 7. Met ze alle het evaluatie plan geschreven, en ik het meeste aan het proces evaluatie gewerkt 8. Alles nog een keer door gelezen 60 min Ik misschien ook buitenlandse moeten vergelijken met Nederlandse. 280 min Alle punten uit het beoordelingscriteria zijn er in verwerkt en de vragen die in het Preffi bestand stonden zijn beantwoord. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Het resultaat wasduidelijk en overzichtelijk en we wisten waar we aan moesten beginnen. Tijdens de feedback in de klas was iedereen tevreden over ons plan.. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

5 2.1.2 Verloop van de samenwerking: Wat er goed ging tijdens het project dat er een duidelijke planning iedere week werd opgesteld in overleg. Iedereen hield zich goed aan de deadlines en de afspraken werden nagekomen. Er werd goed tijd voor elkaar vrij gemaakt om elkaar te kunnen helpen als er vragen of moeilijkheden waren. Wat minder goed ging was de communicatie via de mail. Soms werd er via google drive gewerkt, soms via de mail en ook af en toe via WhatsApp. Dit was af en toe verwarrend wanneer je waar moest kijken. Dit leidde soms tot wat discussies maar deze discussies waren niet tijdens het maken van het project. Dit kwam omdat er verschillende meningen waren over wat iemand fijn vond werken. Sommige vonden google drive lekker werken maar de andere juist helemaal niet en deed alles via de mail. Toen is er een vergadering geweest en is er besloten om alles maar via de mail te doen omdat iedereen hier goed mee overweg kon Reflectie op uitvoering van de taken: Wat er goed ging tijdens het uitvoeren van de taken was dat iedereen voor elkaar klaar stond. Als je iets niet snapte of als je ergens even geen tijd voor had werd dit altijd over genomen door een ander. Een soort wisselwerking was het eigenlijk het gehele project, maar de taakverdeling bleef wel altijd eerlijk zodat iedereen altijd even veel deed. Wat er minder goed ging was dat niet iedereen elkaars stukken even goed na keek. Soms dachten we allemaal het vorige stuk had hij of zij ook goed geschreven dan zou dit ook wel van een goed kwaliteit zijn. Hier werden we allemaal een beetje lui en laks in. Dit kwam omdat we elkaar kende van de afgelopen jaren en weten dat de kwaliteit redelijk hoog is die we altijd afleveren. Dit hebben we aan het einde van de periode met elkaar besproken en iedereen moest verplicht alles nog een keer nalezen en verbeteren waar hij of zij fouten in zag.

6 2.1.4 Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer iedere maandag van de week een planning sturen en daar met ze alle overleggen of dit haalbaar is. Wat zou je anders doen? Wat ik het volgende project anders zou doen, is dat we één communicatie middel gebruiken. Dus bijvoorbeeld alleen maar via de mail zodat er geen onenigheid ontstaat wie wat nou waar heeft gestuurd en zodat je ook geen bestandjes kan kwijt raken Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik alleen een gedragsverandering project hebben laten plaats vinden bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik een goed en volledig portfolio kunnen maken.

7 2.2 Steffen de With Overzicht taken Taken: Tijdsbesteding : Reflectie op taken: Resultaat: 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies en onderzoeken. Gericht op kennis en attitude. 100min Max en ik zijn opzoek gegaan naar de eerste 7 interventies en die zijn toen gecontroleerd en aangevuld door Joost en Ze waren tevreden over de gevonden interventies, zij hebben deze toen 2.Presentatie voorbereide over stap 4 hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 3.Strategieën en methoden uitgewerkt Sandra 130 min Max en ik hebben de interventies netjes weergegeven de doelen opgesteld voor onze eigen interventie, Sandra heeft de presentatie gegeven. 60 min De methode beschreven, hoe we deze moeten gaan uitwerken en hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. aangevuld Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren, wel moesten we rekening houden dat we niet dingen overslaan De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Joost en Sandra ondersteunt bij het schrijven van de interventie ontwikkeling en het zoeken naar relevante artikelen 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht 6.Samen met Max het implementatie plan geschreven en in overleg met Joost en Sandra nagekeken. 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 100 min. Met de hele groep gekeken naar de beoordeling criteria en deze tot in de details uitgewerkt. De taak verdeling had nog wel iets beter gemogen. 60 min Wellicht hadden we ook buitenlandse implementatiestrategieën moeten opzoeken en toepassen in ons plan. 280 min Alle punten uit het beoordelingscriteria zijn er in verwerkt en de vragen die in het Preffi bestand stonden zijn beantwoord. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Het resultaat was echter wel duidelijk en overzichtelijk. We wisten waar we aan moesten beginnen. Tijdens de feedback in de klas was iedereen tevreden over ons plan. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

8 2.2.2 Verloop van de samenwerking: Wat er goed ging tijdens het project dat er een vooraf een goede en duidelijke planning werd opgesteld in overleg met de projectgroep. Iedereen hield zich goed aan de deadlines en de afspraken werden nagekomen. Er werd genoeg goed tijd voor elkaar vrij gemaakt om elkaar van feedback te kunnen voorzien en elkaar te hulp schieten als er vragen of moeilijkheden waren. Er was soms wat verwarring in de communicatie, omdat dit op veel verschillende manieren gebeurde. Daardoor was het soms even puzzelen wat op welke manier gecommuniceerd moest worden. Dit had geen effect op het groepsproces en op de kwaliteit van het verslag. Dit kwam omdat er verschillende meningen zijn over de manier van communiceren en op welke wijze dit het gemakkelijkste is voor sommige projectleden. Uiteindelijk is alles goed gekomen en is het project naar ieders tevredenheid afgerond Reflectie op uitvoering van de taken: Wat er goed ging tijdens het uitvoeren van de taken was dat iedereen voor elkaar klaar stond. Als een iemand van de projectgroep iets niet snapte of als je ergens even geen tijd voor had werd dit altijd over genomen door een ander lid. Een soort wisselwerking was het eigenlijk het gehele project, maar de taakverdeling bleef wel altijd eerlijk zodat iedereen altijd even veel deed. Wat er minder goed ging was dat de groepsleden er soms vanuit gingen dat de stukken goed waren en niet gecontroleerd hoefden te worden. Daardoor glipten er soms kleine foutjes tussendoor, welke wel meetellen voor de beoordeling. Dit kwam doordat wij als projectgroep elkaar al goed kennen en weten wat wij aan elkaar hebben en dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteit die wordt afgeleverd door de individuele projectleden. Als oplossing hebben we op het einde alles nog een keer grondig doorgenomen en fouten uit de tekst gehaald en delen die ontbraken aangevuld met juiste informatie Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer precies zo aanpakken als dit project. Het voordeel is dat er een duidelijke planning was voor iedereen met de doelen en afspraken waar iedereen zich moest houden. Wat zou je anders doen? Wat ik het volgende project anders zou doen is het bepalen van één vast communicatie middel, waar iedereen goed mee overweg kan. Daarnaast zou ik een grotere planning willen

9 maken met betrekking op de stukken, zodat er aan het einde iets meer ruimte is om alles rustig te kunnen controleren Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik een implementatieplan hebben geschreven voor het gebruik van zit/sta meubilair voor kantoorpersoneel om zo een gedragsverandering te laten plaats vinden, waarbij de kosten voor de werkgever naar beneden gaan en de werknemers langer en duurzamer inzetbaar zijn. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik volledig portfolio kunnen maken, waarin is af te zien wie ik ben, wat ik kan en waarom een werkgever voor mij als werknemer zou moeten kiezen.

10 2.3 Sandra Bregman Overzicht taken Taken Tijdsbesteding Reflectie op taken Resultaat 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies 100 min Joost en ik hebben effectief gezocht via verschillende We hebben 4 interventies en onderzoeken. Gericht zoekmethoden. gevonden die op de eigen effectiviteit gericht waren op het verhogen van de eigen effectiviteit bij onze doelgroep. 3. Alle gevonden interventies samengevat en in een tabel overzichtelijk weergeven. 4. Presenteren stap 4: hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 4.Strategieën en methoden uitgewerkt 90 min Alle interventies stonden met een link onder elkaar, ik heb het overzichtelijk kunnen weergeven, om het zo ook netjes in ons interventieplan te kunnen zetten. 10 min Max en Steffen hebben de interventie weergeven en de doelen opgesteld, ik heb dit werk gepresenteerd. 60 min De methode beschreven, hoe we deze moeten gaan uitwerken en hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. Een tabel waarin alle interventies doe aansloten bij onze doelgroep en doel weergeven zijn. Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren, wel moesten we rekening houden dat we niet dingen overslaan. De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Uitschrijven interventie ontwikkelen (met Joost) 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht 6.De bijeenkomsten van onze interventie plan uitgeschreven. 180 min. Via het beoordelingsformulier stap voor stap de ontwikkeling van de interventie uitgeschreven. Steffen en Max hebben ons ondersteund. 60 min Wellicht hadden we ook buitenlandse implementatiestrategieën moeten opzoeken en toepassen in ons plan. 180 min Via de methoden die we hebben besproken heb ik 12 lessen die we tijdens de interventie uit gaan voeren uitgewerkt. Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Het resultaat was echter wel duidelijk en overzichtelijk. We wisten waar we aan moesten beginnen. Het is een duidelijke weergave geworden waarin per les alle doelen ook naar voren komen.

11 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover Verloop van de samenwerking: Het is erg goed met de planning gegaan. We hebben er bewust voor gekozen om iets voor te lopen op de planning van het werkboek zodat we aan het einde van de periode niet meer hoefden te focussen op het groepsproject en we onze tijd konden gebruiken voor het afronden van andere vakken en ons konden voorbereiden op de tentamens. Ook hebben we super effectief gewerkt door direct te kijken naar het beoordelingsformulier. Wat minder goed ging deze periode was dat er binnen de projectgroep veel zelfstandig (of in tweetallen) werd gewerkt. In plaats van dat we één groep vormden werden onze individuele stukken bij elkaar gezet en is dat het eindproduct geworden. Er werd weinig gecontroleerd op elkaars stukken. Dit kwam omdat wij dit een fijne vorm van werken vonden. Echter zijn we er wel achter gekomen dat door deze werkvorm weinig feedback wordt geleverd: er worden veel stukken geleverd door 2 projectleden en daardoor zijn we ervanuit gegaan dat de kwaliteit goed was, zonder dit daadwerkelijk te controleren Reflectie op uitvoering van de taken: De taken werden zorgvuldig uitgevoerd en iedereen zette zijn beste beentje voor om een stuk te leveren van goede kwaliteit. Waar nodig werd hulp geboden om zo de taken goed uit te kunnen voeren. Wat minder goed ging betreft de uitvoering van de taken was dat er weinig feedback aan elkaar gegeven werd. Dat kwam doordat er veel taken werden uitgevoerd in tweetallen. Er werd een beetje vanuit gegaan dat dan de kwaliteit wel goed zou zijn. Door elkaar te vertrouwen op elkaars werk is er weinig feedback gegeven Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer voor willen lopen op het werkboek. Dit brengt rust mee aan het einde van de periode, hierdoor heb je meer tijd over voor andere deadlines, tentamens en projecten.

12 Wat zou je anders doen? Ik zou een volgend project wat meer bijeenkomsten plannen met de projectgroep. Hierin kan worden aangegeven hoe de zaken ervoor staan. Iedereen kan dan nadenken over mogelijke problemen en kan er met de hele groep een oplossing worden gevonden. Ook kun je tijdens deze bijeenkomsten de taken verdelen, in plaats van dit te doen via de mail/whatsapp Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik zelfstandig een onderzoeksrapport ontwikkelen, waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor het verzamelen van data. Dit wil ik bereiken door alles wat ik tijdens de lessen methodologie geleerd heb toe te passen. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik volledig portfolio kunnen maken, waarin is af te zien wie ik ben, wat ik gedaan heb, wat ik kan en waarom een werkgever voor mij als werknemer zou moeten kiezen.

13 2.4 Joost den Hollander Overzicht taken Taken Tijdsbesteding Reflectie op taken Resultaat 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies 100 min Sandra en ik hebben effectief gezocht via verschillende We hebben 4 interventies en onderzoeken. Gericht zoekmethoden. gevonden die op de eigen effectiviteit gericht waren op het verhogen van de eigen effectiviteit bij onze doelgroep. 5. Alle gevonden interventies samengevat en in een tabel overzichtelijk weergeven. 4.Strategieën en methoden uitgewerkt 30 min Sandra een beetje geholpen met het in elkaar en onder elkaar zetten van de gevonden interventies 60 min De methoden werden beschreven en de strategieën zijn uitgewerkt. Dit in overleg met de rest van de groep. Een tabel waarin alle interventies doe aansloten bij onze doelgroep en doel weergeven zijn. De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Uitschrijven interventie ontwikkelen (met Sandra) 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht en hiervan een voor ons passende implementatiestrategie gemaakt 6.Werken aan het interventieplan 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 180 min. Via het beoordelingsformulier stap voor stap de ontwikkeling van de interventie uitgeschreven. Steffen en Max hebben ons ondersteund. 150 min We hadden nog meer zonder oogkleppen moeten zoeken naar strategieën. Nu te gefocust op bepaalde gezondheidsstrategien. 240 min Samen met Sandra aan het interventieplan gezeten. Ik heb voornamelijk gewerkt aan het schrijven van het hoofdstuk en het opstellen van het interventieplan. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 30 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Uiteindelijk tevreden over het resultaat. Uiteindelijk een duidelijk plan die de intermediairs gelijk kunnen uitvoeren. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

14 2.4.2 Verloop van de samenwerking: Er zijn een paar dingen die ik goed vond gaan. Allereerst de effectiviteit waarmee we gewerkt hebben. We keken gelijk naar wat er moest gedaan worden en wie van ons de kwaliteiten bezat om bepaalde taken uit te voeren. Daarnaast werd er heel veel geaccepteerd van elkaar wat de samenwerking ten goede kwam. Ik vind persoonlijk dat we taken wat meer groepsgewijs hadden moeten maken. Nu werden de taken uitbesteed kwamen we soms tot de conclusie dat sommige zaken niet met elkaar rijmde en dit moest dan weer worden hersteld. Ieder lid van onze projectgroep heeft naast school een eigen leven en daardoor is het lastig geweest om tijd te vinden waarbij we allemaal beschikbaar waren. Hierdoor waren de taken verdeeld en kon iedereen dit in zijn eigen tijd maken Reflectie op uitvoering van de taken: Persoonlijk vind ik dat de kwaliteit van het project hoog is. Er is over nagedacht en vloeit goed in elkaar over. Ik vind dat er te weinig feedback is gegeven op elkaars werk. Ondanks dat de kwaliteit hoog is zijn er altijd verbeterpunten en daar zullen we nu helaas pas achter komen bij de beoordeling. Ik denk dat er teveel vanuit is gegaan dat het werk van de anderen wel goed zou zijn. In veel gevallen is dit ook het geval maar daarom is het ook verstandig om in groepen te werken zodat iedereen elkaars werk makkelijker kan controleren.

15 2.4.4 Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik het voorzitterschap weer aan een ander over laten. In het verleden heb ik deze rol vaak op mij genomen met als gevolg dat ik teveel met randzaken bezig ben geweest en mijn eigen stukken niet van voldoende kwaliteit was. Dat is deze keer beter gegaan. Wat zou je anders doen? Ik zou voor de volgende keer wat meer bijeenkomsten met elkaar plannen. Zeker als je weinig met elkaar samenwerkt is dit van belang om op de hoogte te blijven van waar iedereen mee bezig is en hoe de zaken ervoor staan Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage heb ik een HBO-waardig onderzoeksrapport ingeleverd, waarbij ik erop let dat dit voor elkaar is gekregen door het systematisch doorlopen van de te volgen stappen. Aan het eind van mijn afstudeerstage heb ik een persoonlijk portfolio ontwikkeld, waarbij ik erop let dat dit representatief is voor alles wat ik de afgelopen vier jaar gedurende de studie heb uitgevoerd.

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen Lisa van Ginkel 1571514 Leerdoelen Wat wil ik leren met dit project? Ik wil beter worden in mijn visuele vaardigheden. Ik wil beter worden in Photoshop, Illustrator

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam.

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam. Naam: Mesam Sarwary Klas: WH28.B.2 Groep: 5 Mentor: Dhr J.P.M. Tromp Studentenummer: 13015176 Datum: 26-06-2015 Namen beoordeel groepsleden: 1) Mesam Sarwary 2) Jaron Stam 3) Joris van Rossem 360-graden

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN 1/5 Reflectievragen van Korthagen Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Wat wilde ik bereiken? Ik wilde een leerling gaan begeleiden bij haar huisartsenstage, van het begin tot het eind van de stage en als

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Procesverslag groep 4 Project voeding Voeding en decubitus HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Oktober 2013 Klas LV13-3IKZ2 Groepsleden Linn van der Heijden 500636768 Lauri Linn Konter 500642432

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

CMD AAN PROCESVERSLAG

CMD AAN PROCESVERSLAG CMD AAN PROCESVERSLAG Team: One Soul Teamnummer: 01 zwart Teamleden: Wesley Versteegen, Arjen Tienkamp, Zenja Gammer, Emir Bajric, Cynthia van Asperen Website: http://stap.iam.hva.nl/~tienkaa001/cmdaan/

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Marokko en Nederland. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Marokko en Nederland. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Anne Barnas 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74092 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Samenwerkingscontract

Samenwerkingscontract Samenwerkingscontract IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr: 1.0 Datum: 14-9-2012 School: HS Leiden Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1-

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Samengevat Een evaluatiegesprek is duidelijk de meest gebruikte feedbackvorm

Nadere informatie

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt Evaluatie minor SportTechnologie 2006 Respons: 20 van 25 deelnemers (80%) Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Opdracht voor 2 personen ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM 1/19/2015 Samenwerken Project 2 Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM Inhoudsopgave Individueel procesverslag... 3 Reflectieverslag Thema Leiderschap en leiderschapsstijlen... 6 Observatieformulier... 7 Test

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Architectuur. Naam: Klas:

Architectuur. Naam: Klas: Naam: Klas: inhoud Inhoud Planning Blz. 1 Opdracht 1 - Een eigen huis Blz. 2 Opdracht 2 - Schetsen Blz. 3 Opdracht 3-3D ontwerpen Blz. 4 informatie - Aan de slag met Cura Blz. 5 Opdracht 4 - Dossier &

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 1 persoon HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Een bekende Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: een bekende Introduceren thema Tweede Wereldoorlog: een bekende

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo. Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal. Naam:...

Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo. Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal. Naam:... Excellent Rekenen Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo Bijlage 2 Statistiekbrochure Materiaal Naam:... Inleiding Als onderdeel van het onderzoek Excellent rekenen in het vmbo zijn er twee opdrachten

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

De opdracht voor jullie luidt: Ontwerp een eigen Sjerp voor om de middel in de Spaanse Flamenco stijl.

De opdracht voor jullie luidt: Ontwerp een eigen Sjerp voor om de middel in de Spaanse Flamenco stijl. Hallo Iedereen van groep B, Ook wij groep dans van groep B hebben een leuke excursie voor jullie georganiseerd. Omdat wij dans hebben gekozen en het ons leuk leek om onszelf en jullie te verdiepen in eens

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 GESCHIEDENIS: Leerinhouden tien tijdvakken 1 Kennis van de kerndoelen Tijd van het basisonderwijs 2 Tijdsbalk 3 Kennis van de 10 tijdsvakken 4 Kennis van de 50

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Opdracht didactisch Stripverhaal

Opdracht didactisch Stripverhaal Opdracht didactisch Stripverhaal Door Priscilla de Kock, Joey Larioza en Wesley van Vliet A. Inleiding B. Beginsituatie voorkennis C. Doelstelling D. Lesplannen A. Inleiding Deze lessenserie is bedoeld

Nadere informatie

Groeidocument trainingen blok 1

Groeidocument trainingen blok 1 Groeidocument trainingen blok 1 Jeroen Dusseldorp 11-10-2013 Inleiding... 3 Training 1 Competenties... 4 Training 2 Reflecteren... 5 Training 3 Overtuigen... 6 Training 4 Intake (deel 1)... 7 Training

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren.

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren. Fase 1 Reflectie week 1 Wat gedaan De eerste week meteen alleen voor een nieuwe klas en een nieuwe les opstarten. Hoe zullen de leerlingen reageren? Hoe hoog is het niveau? Hoe is de werkhouding? Zijn

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

Individueel Procesverslag

Individueel Procesverslag Individueel Procesverslag Wendy Verweij, 07020767, 3d minor, groep 2 2009 Dit document bevat het individuele proces verslag + urenverantwoording en bijlagen van Wendy Verweij, 07020767 T.a.v. P.Deters

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland

Plan van aanpak. Project: Webrealisatie. Bedrijf: Inholland Plan van Aanpak project Webrealisatie pagina 1 Plan van aanpak Project: Webrealisatie Bedrijf: Inholland Plaats, datum: Amsterdam 01-10- 2012 Naam: Fatin Oulad moussa (Opdrachtnemer) Studentnummer:528753

Nadere informatie

Ontwerp je eigen prefabhuis

Ontwerp je eigen prefabhuis Ontwerp je eigen prefabhuis Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Wist jij dat er in Nederland iets meer dan 7 miljoen huizen staan? Tegenwoordig worden de meeste

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie