Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De"

Transcriptie

1 Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum:

2 1. Groepsverslag 1.1 Reflectie op het proces van taak- en resultaatgerichte samenwerking. Hoe is het werkproces verlopen? Het werkproces is goed verlopen, onduidelijkheden zijn in de projectgroep niet voorgekomen. Alle projectleden reageerden altijd positief op elkaar en er werd hard voor elkaar gewerkt. De taken zijn eerlijk verdeeld onder de projectleden, waardoor deze tijdig klaar waren. Het werk werd ook door iedereen gecontroleerd wat was gemaakt, zodat de gehele projectgroep tevreden was met het product dat werd ingeleverd. Hoe is de planning en taakverdeling verlopen? De planning is iedere keer door Sandra (de voorzitter) gemaakt. Zij stuurde iedere week een mail naar alle projectleden met daarin de taken en een verdeling hiervan. Iedereen wist aan het begin van de week waar hij/zij aan toe was en kon de taken tijdig en zorgvuldig uitvoeren. Hoe is de samenwerking verlopen? De samenwerking is goed verlopen. Voor iedere opdracht zijn koppels gevormd, zodat samen gewerkt kon worden, om fouten toto een minimum te beperken. Door de goede samenwerking in de koppels en tussen de koppels, waren discussies niet nodig. Door goed overleg waren projectleden het met elkaar eens. Iedereen werkte altijd hard voor elkaar en probeerde elkaar naar een hoger niveau te tillen. Dus de samenwerking is meer dan goed verlopen. Welke verbeterpunten zijn er? Verbeterpunten zijn dat iedereen elkaars taken na moet kijken en van feedback moet voorzien. Op die manier wordt het werk al door de groep beoordeeld en gecontroleerd om zo alles zo goed mogelijk af te kunnen leveren. Hoe worden de individuele bijdragen gewaardeerd en beoordeeld? Iedereen werd gelijk beoordeeld en gelijk gewaardeerd. Iedereen uit de groep had even veel taken gekregen en had daar dus evenveel werk aan. Doordat iedereen hard werkte is dus geen uitzondering gemaakt om iemand beter of slechter te beoordelen. Alle projectleden hebben zich aan de afspraken gehouden en alle taken zijn zorgvuldig en goed uitgevoerd.

3 1.2 Overzicht te maken producten 2.5. Projectactiviteiten Activiteit: Fase 1: Evidence-based Het zoeken naar evidence-based progrmma s en artikelen die bijdragen aan het passen bij de programmadoelen van de interventie. Hierbij telt verdieping in methodes en strategieën om tot een interventie te komen. Uitgevoerd door: Iedereen Wanneer: Van Tot Week 1 Week 2 Fase 2: Ontwikkeling Ontwikkelen van strategieën om de programmadoelen te bereiken. Iedereen Week 2 Week 4 Fase 3: Implementatieplan Het ontwikkelen van een implementatieplan voor de interventie. Iedereen Week 4 Week 6 Fase 4: Evaluatieplan Het ontwikkelen van een evaluatieplan voor het product en voor het proces van de interventie. Hierbij gelet op het gebruik van gevalideerde en betrouwbare reflectie methoden (Preffi 2.0) Iedereen Week 7 Week 8

4 2. Individuele verslagen 2.1 Max Joosten Overzicht taken Taken: Tijdsbesteding : Reflectie op taken: Resultaat: 1. Opzoek gegaan naar bestaande interventies en artikelen. Gericht op attitude. 100min Steffen en ik zijn opzoek gegaan naar de eerste 7 interventies en die zijn toen gecontroleerd en aangevuld door Joost en Sandra 2. Presentatie voorbereide over stap 4 hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 3. Strategieën en methoden verder uitgeschreven 4. Joost en Sandra ondersteunt en informatie gezocht bij het schrijven van de interventie ontwikkeling 130 min Steffen en ik hebben de interventies netjes neergezet en hier doelen bij opgesteld en de presentatie heeft Sandra toen gegeven. 60 min De methode beschreven hoe we deze verder moeten gaan uitwerken en hoe dat er in de praktijk komt uit te zien. 100 min. Met ze alle goed gekeken naar het beoordeling criteria en deze tot in het puntje uitgewerkt. De taak verdeling had nog wel iets beter gekund, soms waren de taken oneerlijk verdeeld. Ze vonden het goede artikelen en we hebben ze gebruikt. Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren De groep ging akkoord met de methode en strategieën. Uiteindelijk was iedereen tevreden met het resultaat en hebben we het ingeleverd. 5. Andere implementatie plannen opgezocht 6. Samen met Steffen implementatie plan geschreven en met Joost en Sandra nagekeken. 7. Met ze alle het evaluatie plan geschreven, en ik het meeste aan het proces evaluatie gewerkt 8. Alles nog een keer door gelezen 60 min Ik misschien ook buitenlandse moeten vergelijken met Nederlandse. 280 min Alle punten uit het beoordelingscriteria zijn er in verwerkt en de vragen die in het Preffi bestand stonden zijn beantwoord. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Het resultaat wasduidelijk en overzichtelijk en we wisten waar we aan moesten beginnen. Tijdens de feedback in de klas was iedereen tevreden over ons plan.. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

5 2.1.2 Verloop van de samenwerking: Wat er goed ging tijdens het project dat er een duidelijke planning iedere week werd opgesteld in overleg. Iedereen hield zich goed aan de deadlines en de afspraken werden nagekomen. Er werd goed tijd voor elkaar vrij gemaakt om elkaar te kunnen helpen als er vragen of moeilijkheden waren. Wat minder goed ging was de communicatie via de mail. Soms werd er via google drive gewerkt, soms via de mail en ook af en toe via WhatsApp. Dit was af en toe verwarrend wanneer je waar moest kijken. Dit leidde soms tot wat discussies maar deze discussies waren niet tijdens het maken van het project. Dit kwam omdat er verschillende meningen waren over wat iemand fijn vond werken. Sommige vonden google drive lekker werken maar de andere juist helemaal niet en deed alles via de mail. Toen is er een vergadering geweest en is er besloten om alles maar via de mail te doen omdat iedereen hier goed mee overweg kon Reflectie op uitvoering van de taken: Wat er goed ging tijdens het uitvoeren van de taken was dat iedereen voor elkaar klaar stond. Als je iets niet snapte of als je ergens even geen tijd voor had werd dit altijd over genomen door een ander. Een soort wisselwerking was het eigenlijk het gehele project, maar de taakverdeling bleef wel altijd eerlijk zodat iedereen altijd even veel deed. Wat er minder goed ging was dat niet iedereen elkaars stukken even goed na keek. Soms dachten we allemaal het vorige stuk had hij of zij ook goed geschreven dan zou dit ook wel van een goed kwaliteit zijn. Hier werden we allemaal een beetje lui en laks in. Dit kwam omdat we elkaar kende van de afgelopen jaren en weten dat de kwaliteit redelijk hoog is die we altijd afleveren. Dit hebben we aan het einde van de periode met elkaar besproken en iedereen moest verplicht alles nog een keer nalezen en verbeteren waar hij of zij fouten in zag.

6 2.1.4 Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer iedere maandag van de week een planning sturen en daar met ze alle overleggen of dit haalbaar is. Wat zou je anders doen? Wat ik het volgende project anders zou doen, is dat we één communicatie middel gebruiken. Dus bijvoorbeeld alleen maar via de mail zodat er geen onenigheid ontstaat wie wat nou waar heeft gestuurd en zodat je ook geen bestandjes kan kwijt raken Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik alleen een gedragsverandering project hebben laten plaats vinden bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik een goed en volledig portfolio kunnen maken.

7 2.2 Steffen de With Overzicht taken Taken: Tijdsbesteding : Reflectie op taken: Resultaat: 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies en onderzoeken. Gericht op kennis en attitude. 100min Max en ik zijn opzoek gegaan naar de eerste 7 interventies en die zijn toen gecontroleerd en aangevuld door Joost en Ze waren tevreden over de gevonden interventies, zij hebben deze toen 2.Presentatie voorbereide over stap 4 hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 3.Strategieën en methoden uitgewerkt Sandra 130 min Max en ik hebben de interventies netjes weergegeven de doelen opgesteld voor onze eigen interventie, Sandra heeft de presentatie gegeven. 60 min De methode beschreven, hoe we deze moeten gaan uitwerken en hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. aangevuld Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren, wel moesten we rekening houden dat we niet dingen overslaan De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Joost en Sandra ondersteunt bij het schrijven van de interventie ontwikkeling en het zoeken naar relevante artikelen 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht 6.Samen met Max het implementatie plan geschreven en in overleg met Joost en Sandra nagekeken. 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 100 min. Met de hele groep gekeken naar de beoordeling criteria en deze tot in de details uitgewerkt. De taak verdeling had nog wel iets beter gemogen. 60 min Wellicht hadden we ook buitenlandse implementatiestrategieën moeten opzoeken en toepassen in ons plan. 280 min Alle punten uit het beoordelingscriteria zijn er in verwerkt en de vragen die in het Preffi bestand stonden zijn beantwoord. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Het resultaat was echter wel duidelijk en overzichtelijk. We wisten waar we aan moesten beginnen. Tijdens de feedback in de klas was iedereen tevreden over ons plan. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

8 2.2.2 Verloop van de samenwerking: Wat er goed ging tijdens het project dat er een vooraf een goede en duidelijke planning werd opgesteld in overleg met de projectgroep. Iedereen hield zich goed aan de deadlines en de afspraken werden nagekomen. Er werd genoeg goed tijd voor elkaar vrij gemaakt om elkaar van feedback te kunnen voorzien en elkaar te hulp schieten als er vragen of moeilijkheden waren. Er was soms wat verwarring in de communicatie, omdat dit op veel verschillende manieren gebeurde. Daardoor was het soms even puzzelen wat op welke manier gecommuniceerd moest worden. Dit had geen effect op het groepsproces en op de kwaliteit van het verslag. Dit kwam omdat er verschillende meningen zijn over de manier van communiceren en op welke wijze dit het gemakkelijkste is voor sommige projectleden. Uiteindelijk is alles goed gekomen en is het project naar ieders tevredenheid afgerond Reflectie op uitvoering van de taken: Wat er goed ging tijdens het uitvoeren van de taken was dat iedereen voor elkaar klaar stond. Als een iemand van de projectgroep iets niet snapte of als je ergens even geen tijd voor had werd dit altijd over genomen door een ander lid. Een soort wisselwerking was het eigenlijk het gehele project, maar de taakverdeling bleef wel altijd eerlijk zodat iedereen altijd even veel deed. Wat er minder goed ging was dat de groepsleden er soms vanuit gingen dat de stukken goed waren en niet gecontroleerd hoefden te worden. Daardoor glipten er soms kleine foutjes tussendoor, welke wel meetellen voor de beoordeling. Dit kwam doordat wij als projectgroep elkaar al goed kennen en weten wat wij aan elkaar hebben en dat we kunnen vertrouwen op de kwaliteit die wordt afgeleverd door de individuele projectleden. Als oplossing hebben we op het einde alles nog een keer grondig doorgenomen en fouten uit de tekst gehaald en delen die ontbraken aangevuld met juiste informatie Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer precies zo aanpakken als dit project. Het voordeel is dat er een duidelijke planning was voor iedereen met de doelen en afspraken waar iedereen zich moest houden. Wat zou je anders doen? Wat ik het volgende project anders zou doen is het bepalen van één vast communicatie middel, waar iedereen goed mee overweg kan. Daarnaast zou ik een grotere planning willen

9 maken met betrekking op de stukken, zodat er aan het einde iets meer ruimte is om alles rustig te kunnen controleren Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik een implementatieplan hebben geschreven voor het gebruik van zit/sta meubilair voor kantoorpersoneel om zo een gedragsverandering te laten plaats vinden, waarbij de kosten voor de werkgever naar beneden gaan en de werknemers langer en duurzamer inzetbaar zijn. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik volledig portfolio kunnen maken, waarin is af te zien wie ik ben, wat ik kan en waarom een werkgever voor mij als werknemer zou moeten kiezen.

10 2.3 Sandra Bregman Overzicht taken Taken Tijdsbesteding Reflectie op taken Resultaat 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies 100 min Joost en ik hebben effectief gezocht via verschillende We hebben 4 interventies en onderzoeken. Gericht zoekmethoden. gevonden die op de eigen effectiviteit gericht waren op het verhogen van de eigen effectiviteit bij onze doelgroep. 3. Alle gevonden interventies samengevat en in een tabel overzichtelijk weergeven. 4. Presenteren stap 4: hoe wij onze doelen hebben opgesteld. 4.Strategieën en methoden uitgewerkt 90 min Alle interventies stonden met een link onder elkaar, ik heb het overzichtelijk kunnen weergeven, om het zo ook netjes in ons interventieplan te kunnen zetten. 10 min Max en Steffen hebben de interventie weergeven en de doelen opgesteld, ik heb dit werk gepresenteerd. 60 min De methode beschreven, hoe we deze moeten gaan uitwerken en hoe dat in de praktijk tot zijn recht komt. Een tabel waarin alle interventies doe aansloten bij onze doelgroep en doel weergeven zijn. Enieke was erg enthousiast over de presentatie en zei dat we op de goede weg waren, wel moesten we rekening houden dat we niet dingen overslaan. De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Uitschrijven interventie ontwikkelen (met Joost) 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht 6.De bijeenkomsten van onze interventie plan uitgeschreven. 180 min. Via het beoordelingsformulier stap voor stap de ontwikkeling van de interventie uitgeschreven. Steffen en Max hebben ons ondersteund. 60 min Wellicht hadden we ook buitenlandse implementatiestrategieën moeten opzoeken en toepassen in ons plan. 180 min Via de methoden die we hebben besproken heb ik 12 lessen die we tijdens de interventie uit gaan voeren uitgewerkt. Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Het resultaat was echter wel duidelijk en overzichtelijk. We wisten waar we aan moesten beginnen. Het is een duidelijke weergave geworden waarin per les alle doelen ook naar voren komen.

11 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 100 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover Verloop van de samenwerking: Het is erg goed met de planning gegaan. We hebben er bewust voor gekozen om iets voor te lopen op de planning van het werkboek zodat we aan het einde van de periode niet meer hoefden te focussen op het groepsproject en we onze tijd konden gebruiken voor het afronden van andere vakken en ons konden voorbereiden op de tentamens. Ook hebben we super effectief gewerkt door direct te kijken naar het beoordelingsformulier. Wat minder goed ging deze periode was dat er binnen de projectgroep veel zelfstandig (of in tweetallen) werd gewerkt. In plaats van dat we één groep vormden werden onze individuele stukken bij elkaar gezet en is dat het eindproduct geworden. Er werd weinig gecontroleerd op elkaars stukken. Dit kwam omdat wij dit een fijne vorm van werken vonden. Echter zijn we er wel achter gekomen dat door deze werkvorm weinig feedback wordt geleverd: er worden veel stukken geleverd door 2 projectleden en daardoor zijn we ervanuit gegaan dat de kwaliteit goed was, zonder dit daadwerkelijk te controleren Reflectie op uitvoering van de taken: De taken werden zorgvuldig uitgevoerd en iedereen zette zijn beste beentje voor om een stuk te leveren van goede kwaliteit. Waar nodig werd hulp geboden om zo de taken goed uit te kunnen voeren. Wat minder goed ging betreft de uitvoering van de taken was dat er weinig feedback aan elkaar gegeven werd. Dat kwam doordat er veel taken werden uitgevoerd in tweetallen. Er werd een beetje vanuit gegaan dat dan de kwaliteit wel goed zou zijn. Door elkaar te vertrouwen op elkaars werk is er weinig feedback gegeven Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik weer voor willen lopen op het werkboek. Dit brengt rust mee aan het einde van de periode, hierdoor heb je meer tijd over voor andere deadlines, tentamens en projecten.

12 Wat zou je anders doen? Ik zou een volgend project wat meer bijeenkomsten plannen met de projectgroep. Hierin kan worden aangegeven hoe de zaken ervoor staan. Iedereen kan dan nadenken over mogelijke problemen en kan er met de hele groep een oplossing worden gevonden. Ook kun je tijdens deze bijeenkomsten de taken verdelen, in plaats van dit te doen via de mail/whatsapp Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage wil ik zelfstandig een onderzoeksrapport ontwikkelen, waarbij ik zelf verantwoordelijk ben voor het verzamelen van data. Dit wil ik bereiken door alles wat ik tijdens de lessen methodologie geleerd heb toe te passen. Aan het eind van mijn afstudeerstage wil ik volledig portfolio kunnen maken, waarin is af te zien wie ik ben, wat ik gedaan heb, wat ik kan en waarom een werkgever voor mij als werknemer zou moeten kiezen.

13 2.4 Joost den Hollander Overzicht taken Taken Tijdsbesteding Reflectie op taken Resultaat 1.Opzoek gegaan naar bestaande interventies 100 min Sandra en ik hebben effectief gezocht via verschillende We hebben 4 interventies en onderzoeken. Gericht zoekmethoden. gevonden die op de eigen effectiviteit gericht waren op het verhogen van de eigen effectiviteit bij onze doelgroep. 5. Alle gevonden interventies samengevat en in een tabel overzichtelijk weergeven. 4.Strategieën en methoden uitgewerkt 30 min Sandra een beetje geholpen met het in elkaar en onder elkaar zetten van de gevonden interventies 60 min De methoden werden beschreven en de strategieën zijn uitgewerkt. Dit in overleg met de rest van de groep. Een tabel waarin alle interventies doe aansloten bij onze doelgroep en doel weergeven zijn. De groep ging akkoord met de methode en strategieën. 4.Uitschrijven interventie ontwikkelen (met Sandra) 5.Andere implementatiestrategieën en -plannen opgezocht en hiervan een voor ons passende implementatiestrategie gemaakt 6.Werken aan het interventieplan 7.Met de gehele projectgroep het evaluatieplan geschreven. 8.Alles nog een keer door gelezen 180 min. Via het beoordelingsformulier stap voor stap de ontwikkeling van de interventie uitgeschreven. Steffen en Max hebben ons ondersteund. 150 min We hadden nog meer zonder oogkleppen moeten zoeken naar strategieën. Nu te gefocust op bepaalde gezondheidsstrategien. 240 min Samen met Sandra aan het interventieplan gezeten. Ik heb voornamelijk gewerkt aan het schrijven van het hoofdstuk en het opstellen van het interventieplan. 200 min De taak verdeling had misschien beter gemoeten en beter overleg had tot een duidelijker resultaat geleid. 30 min Punten van het beoordelingsformulier goed doorgelopen Toen iedereen tevreden was met het resultaat is het stuk ingeleverd. Uiteindelijk tevreden over het resultaat. Uiteindelijk een duidelijk plan die de intermediairs gelijk kunnen uitvoeren. Tijdens de methodologie les was ons idee van het evaluatie plan met positief bestempeld. De groepsgenoten waren tevreden hierover.

14 2.4.2 Verloop van de samenwerking: Er zijn een paar dingen die ik goed vond gaan. Allereerst de effectiviteit waarmee we gewerkt hebben. We keken gelijk naar wat er moest gedaan worden en wie van ons de kwaliteiten bezat om bepaalde taken uit te voeren. Daarnaast werd er heel veel geaccepteerd van elkaar wat de samenwerking ten goede kwam. Ik vind persoonlijk dat we taken wat meer groepsgewijs hadden moeten maken. Nu werden de taken uitbesteed kwamen we soms tot de conclusie dat sommige zaken niet met elkaar rijmde en dit moest dan weer worden hersteld. Ieder lid van onze projectgroep heeft naast school een eigen leven en daardoor is het lastig geweest om tijd te vinden waarbij we allemaal beschikbaar waren. Hierdoor waren de taken verdeeld en kon iedereen dit in zijn eigen tijd maken Reflectie op uitvoering van de taken: Persoonlijk vind ik dat de kwaliteit van het project hoog is. Er is over nagedacht en vloeit goed in elkaar over. Ik vind dat er te weinig feedback is gegeven op elkaars werk. Ondanks dat de kwaliteit hoog is zijn er altijd verbeterpunten en daar zullen we nu helaas pas achter komen bij de beoordeling. Ik denk dat er teveel vanuit is gegaan dat het werk van de anderen wel goed zou zijn. In veel gevallen is dit ook het geval maar daarom is het ook verstandig om in groepen te werken zodat iedereen elkaars werk makkelijker kan controleren.

15 2.4.4 Verbeteringen voor een volgend project: Wat zou je het volgende project hetzelfde doen? Het volgende project zou ik het voorzitterschap weer aan een ander over laten. In het verleden heb ik deze rol vaak op mij genomen met als gevolg dat ik teveel met randzaken bezig ben geweest en mijn eigen stukken niet van voldoende kwaliteit was. Dat is deze keer beter gegaan. Wat zou je anders doen? Ik zou voor de volgende keer wat meer bijeenkomsten met elkaar plannen. Zeker als je weinig met elkaar samenwerkt is dit van belang om op de hoogte te blijven van waar iedereen mee bezig is en hoe de zaken ervoor staan Leerdoelen volgende project Aan het einde van mijn afstudeerstage heb ik een HBO-waardig onderzoeksrapport ingeleverd, waarbij ik erop let dat dit voor elkaar is gekregen door het systematisch doorlopen van de te volgen stappen. Aan het eind van mijn afstudeerstage heb ik een persoonlijk portfolio ontwikkeld, waarbij ik erop let dat dit representatief is voor alles wat ik de afgelopen vier jaar gedurende de studie heb uitgevoerd.

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel

Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen. Lisa van Ginkel Leerdoelen en reflecties op de leerdoelen Lisa van Ginkel 1571514 Leerdoelen Wat wil ik leren met dit project? Ik wil beter worden in mijn visuele vaardigheden. Ik wil beter worden in Photoshop, Illustrator

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

360 graden feedback formulieren

360 graden feedback formulieren 360 graden feedback formulieren Propedeuse blok 3 360 graden feedback formulier Auteur: Wouter van Zoest Positief: 1. Initiatief Toont veel initiatief om dingen aan te pakken en heeft naar mijn mening

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders

Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12. Robin Leenders Reflectieverslag Project Nieuwe Dingen Doen JDE-CTDESA.3V-12 Robin Leenders 1594657 1 Leerdoelen Ik heb voor mijzelf drie leerdoelen opgesteld. Op de volgende pagina s noem ik ze onder elkaar en laat ik

Nadere informatie

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij

Projectles Edwin Rooseman week 2. Aanwezig Mareille Mulder Bram Rietveld Hans Mol Sietze Jan Sietzema Arnout Kooij Overige notulen Projectles Edwin Rooseman week 2 Na de presentatie van ons team en de feedback daarop zijn we verder gaan kijken over welke specifieke doelgroep we gaan kiezen. We zijn een aantal vragen

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * De opbouw en het onderwerp 3x * Dat ik nu meer over iets totaal onbekends weet 2x * Samenwerken (5x) * een nieuwe religie leren kennen * Yoga onderzoeken, dieper erop ingaan en meditatieles

Nadere informatie

Tijdens dit project heb ik samengewerkt met de volgende personen

Tijdens dit project heb ik samengewerkt met de volgende personen Danique Voorthuijzen Docent BKV Jaar 3 Minor cultuureducatie Tijdens dit project heb ik samengewerkt met de volgende personen Marly Brust - Docent Nederlands Jochum Sipma - Docent Geschiedenis Naomi Spoelstra

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Persoonlijke reflectie. Project Agile Development

Persoonlijke reflectie. Project Agile Development Persoonlijke reflectie Project Agile Development Naam: Dewi van Aalderen Project: WaagSociety Team: WGS10 Inleverdatum: 12 juni 2017 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Bijdrage... 3 3. Waar ben ik trots op?...

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam.

Initiatief. Initiatief Ik heb niet vaak t initiatief genomen, omdat ik niet snel op nieuwe ideeën opkwam. Naam: Mesam Sarwary Klas: WH28.B.2 Groep: 5 Mentor: Dhr J.P.M. Tromp Studentenummer: 13015176 Datum: 26-06-2015 Namen beoordeel groepsleden: 1) Mesam Sarwary 2) Jaron Stam 3) Joris van Rossem 360-graden

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen 15 Professional Skills, Opdracht samenwerken Teake Kastelein, 348344 Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen Behoeftes _ Ambities Mijn ambitieniveau ligt dit jaar erg hoog. Omdat ik geen

Nadere informatie

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN

R E F L E C T I E V A N KORTHAGEN 1/5 Reflectievragen van Korthagen Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Wat wilde ik bereiken? Ik wilde een leerling gaan begeleiden bij haar huisartsenstage, van het begin tot het eind van de stage en als

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Naam Erik Oord Studienummer 16086600 Datum (versie) 20-06-2017 SLB-er Mevr. Hollegien 1. Reflectie Wie ben ik? Ik ben Erik Oord, eerstejaars student aan de Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

CMD AAN PROCESVERSLAG

CMD AAN PROCESVERSLAG CMD AAN PROCESVERSLAG Team: One Soul Teamnummer: 01 zwart Teamleden: Wesley Versteegen, Arjen Tienkamp, Zenja Gammer, Emir Bajric, Cynthia van Asperen Website: http://stap.iam.hva.nl/~tienkaa001/cmdaan/

Nadere informatie

Testrapport. Professionals vs Amateurs

Testrapport. Professionals vs Amateurs Testrapport Professionals vs Amateurs Groepsleden: Erkan Kaman Fabio D Apice JesseOtten Lynn Gommans Mauke Rodermond Nadia van den Bosch Pieter Croese Roy Strikkeling Skip van der Lande Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Marokko en Nederland. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Marokko en Nederland. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Anne Barnas 23 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74092 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport:

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit Kusters Scholing & Training Venray. Datum rapport: Datum rapport: 15-01-2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Kusters Scholing & Training Venray Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113

Nadere informatie

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Procesverslag groep 4 Project voeding Voeding en decubitus HBO Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam Oktober 2013 Klas LV13-3IKZ2 Groepsleden Linn van der Heijden 500636768 Lauri Linn Konter 500642432

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

PERSOONLIJK DOSSIER. TINPRJ01 2 Activitybot Periode 2

PERSOONLIJK DOSSIER. TINPRJ01 2 Activitybot Periode 2 PERSOONLIJK DOSSIER TINPRJ01 2 Activitybot Periode 2 Plaats en datum: 02/02/2016 te Rotterdam Opdrachtgever: Albert Heijn Projectgroep: Epsilon Prime Klas: TI1B Projectleden: Collin Acquah 0901516 Damian

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Communicatie enzo. Over autisme en communicatie. Periode 4 Communicatie en Organisatie. Aline de Vries

Communicatie enzo. Over autisme en communicatie. Periode 4 Communicatie en Organisatie. Aline de Vries Communicatie enzo. Over autisme en communicatie Periode 4 Communicatie en Organisatie Aline de Vries aldevries@rocfriesepoort.nl Inhoud Inleiding...3 1 De opdracht...4 1.1 Het onderzoek...4 1.2 De casus...4

Nadere informatie

Verstoppingsproof station

Verstoppingsproof station Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Het Nederlandse

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

Peerreview & Feedback opdracht cultuureducatie Indeling peerreview vt2

Peerreview & Feedback opdracht cultuureducatie Indeling peerreview vt2 Peerreview & Feedback opdracht cultuureducatie Indeling peerreview vt2 Groep 1 (Alecco) peerreview door: Groep 6 (Lynn) Groep 2 (Vera) peerreview door: Groep 5 (Ilona) Groep 3 (Leonie) peerreview door:

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig Vergadering Week 2 Datum: Maandag 5 September Tijd: 14.30 14.45 In de les van maandag 5 september van Remco van Bebberen hebben we rollen ingedeeld voor het komende project. zal de rol van voorzitter innemen,

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten

Cursus. Evalueren begeleiding van activiteiten Cursus Evalueren begeleiding van activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Cursus

Nadere informatie

360 graden Peerfeedback

360 graden Peerfeedback 360 graden Peerfeedback Naam: Han van de Donk Klas: 1D SLB-docent: S. Brukx Datum: 25/01/2015 360 graden feedback Professioneel Gedrag Student: Han van de Donk... SLB Docent: Sarina Brukx... Ingevuld door

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum: naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het

Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum: naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het Voorblad Naam :Yusha Bakker klas:g&ia1 datum:21-10-2015 naam docenten: Emiel Kampen naam les: Usability Conclusie: Ik heb veel geleerd van het testen, ik heb fouten gezien in mijn portfolio die ik zelf

Nadere informatie

Naam: Whitney Cheung Klas: IV1B. Evaluatieverslag

Naam: Whitney Cheung Klas: IV1B. Evaluatieverslag Naam: Whitney Cheung Klas: IV1B Evaluatieverslag Whitney Cheung Evaluatieverslag Uitgeverij Media College Amsterdam 2011 2 Inhoud Inleiding... 4 Onderzoekfase... 5 Creatiefase... 6 Realisatiefase... 7

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Training Presenteren. Ala Jubeile S Hogeschool Windesheim Almere

Training Presenteren. Ala Jubeile S Hogeschool Windesheim Almere Hogeschool Windesheim Almere Training Presenteren Ala Jubeile S1059998 VOE-code: WFPEDP.TRPRE.V413 Docent: Yvonne Koper Beoordelaar: Yvonne Koper Klas: WFPED.V1A Datum: 03-04-2014 Opleiding: Pedagogiek

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Samenwerkingscontract

Samenwerkingscontract Samenwerkingscontract IPMEDT 6 Projectgroep 3 1 Versie nr: 1.0 Datum: 14-9-2012 School: HS Leiden Opleiding: Informatica Richting: MEDTECH Projectleden: Jens Brokaar S1066589 Luuk Gortzak S1062708 Frans

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER PROJECT MINOR KIND

BEOORDELINGSFORMULIER PROJECT MINOR KIND BEOORDELINGSFORMULIER PROJECT MINOR KIND Naam student: Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: 04-3-14 Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende beoordeeld te zijn. (De coach

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Evaluatie Beeld en beroep

Evaluatie Beeld en beroep Evaluatie Beeld en beroep Inhoud Introductie 1 Respondenten 2 Gegeven cijfer 2 De online informatie over het Project Beeld van het Beroep via innovationlab.nhl.nl was duidelijk 3 Er was voldoende variatie

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P3 2014-2015 Inleiding en verantwoording In de lessen Natuur en techniek leer je tot conclusie te komen door onderzoek en experimenteren. Dit veronderstelt een nieuwsgierige

Nadere informatie

Waarnemen! wat zie je? Het groeidocument als gespreksverslag. Introductie 22-10-2015

Waarnemen! wat zie je? Het groeidocument als gespreksverslag. Introductie 22-10-2015 Het groeidocument als gespreksverslag Bijeenkomst 1 6 oktober 2015 Voor IB-ers met weinig HGW-ervaring Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken Blijf ik denken zoals ik altijd dacht Als ik blijf

Nadere informatie

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1-

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Samengevat Een evaluatiegesprek is duidelijk de meest gebruikte feedbackvorm

Nadere informatie

COMPETENTIES Bart Bruggeling WP

COMPETENTIES Bart Bruggeling WP COMPETENTIES Bart Bruggeling 16069838 WP22 29-06-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Ontwerpen... 3 3. Onderzoeken... 4 4. Adviseren... 5 5. Analyseren... 6 6. Realiseren... 7 7. Professionalisering... 8

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme

Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Implementatie van de Code of Conduct Gedragscode voor de reisindustrie over kindersekstoerisme Opdracht voor 2 personen ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid SWOT Werkblad 1 Sterke punten Sterke punten 1.Omgevingsgericht heid 2. Vermogen tot groei en vernieuwing Voorbeelden Ik ben echt iemand die midden in de maatschappij staat. Ik heb veel interesses binnen

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken

Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Handelingsadvies Proces zichtbaar maken Dit handelingsadvies kan gebruikt worden door docenten om het proces van de leerlingen zichtbaar te maken bij de leerlingen. Om het proces zichtbaar te maken is

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Opdracht Stop kindersekstoerisme

Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht Stop kindersekstoerisme Opdracht voor 4 personen MBO Toerisme ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting ECPAT Nederland - Postbus 11103-2301

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010

Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Jaargang 2 nummer 1 16 dec 2010 Inhoudsopgave: Inleiding Minisymposium LVG en Verslaving De belangrijkste problemen volgens hulpverleners De ervaringen van cliënten De ervaringen van verwanten Vervolgstappen

Nadere informatie

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Zoë van Ginneken Jo Lucassen Mulier Instituut, Utrecht Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond Hoofdstuk 2: Bevindingen Hoofdstuk 3: Resultaten Introductie

Nadere informatie

te houden. Door regelmatig te vergaderen en te mailen, wist toch iedereen wat er allemaal aan de hand was.

te houden. Door regelmatig te vergaderen en te mailen, wist toch iedereen wat er allemaal aan de hand was. Procesverslag: Inleiding: De bedoeling van dit procesverslag is ons bewust maken van het gehele verloop van het EE4-project. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar onze fouten zitten in samenwerking, planning,

Nadere informatie

De gezonde bedrijfskantine

De gezonde bedrijfskantine De gezonde bedrijfskantine Plan van aanpak Haagse Hogeschool, Den Haag 15/02/2013 KLAS VD1B2 GROEP 2 Tutor: Heribert KorteDoor: Lisanne Revenberg 12013668, Jet Oude Reimer 12016551, Willemijn van Weeghel

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie