Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren"

Transcriptie

1 Voorzien in uw personeelsbehoefte: verschillende manieren Als uw bedrijf groeit, is er al snel extra personeel nodig. Zeker voor kleine bedrijven is het een grote stap om iemand aan te nemen. Het kost niet alleen veel geld, maar er zijn ook risico s aan verbonden, zoals ziekteverzuim of aansprakelijkheid. Gelukkig zijn er veel alternatieven. Uitbesteden Voordat u aan personeel denkt, is het slim om uzelf af te vragen of het eigenlijk wel nodig is om iemand aan te nemen of in te huren. Veel van het werk dat u door een medewerker wilt laten doen, kunt u ook uitbesteden. Dit is meestal niet voordeliger, maar wel flexibeler. Zo kunnen de receptiewerkzaamheden prima worden uitbesteed aan een teleservice en de administratie bijvoorbeeld aan een accountantskantoor. Een stagiair aannemen Heeft u iemand nodig in uw bedrijf, maar durft u het financieel risico niet te

2 Personeel 2 nemen, dan is een stagiair een optie. Voor een stagevergoeding van zo n 250 euro per maand kunt u al iemand inschakelen. Er zijn echter ook enkele nadelen. Zo is een stagiair niet altijd fulltime beschikbaar omdat hij ook weleens een dagje naar school moet. Ook is deze oplossing altijd tijdelijk. Daarnaast bent u veel tijd kwijt aan begeleiding. Een stagiair komt immers bij u om te leren en u moet ervan uitgaan dat u veel uit moet leggen. Een voordeel is dat een stagiair vaak nieuwe kennis en een frisse kijk meebrengt. Uitzendkrachten inhuren Een van de voordelen van het inhuren van uitzendkrachten is dat het uitzendbureau de werving en selectie voor zijn rekening neemt. U betaalt hier wel voor, maar het scheelt u ook kostbare tijd. Verder krijgt u gewoon een factuur. Hiermee bent u verlost van alle extra administratie die bij personeel komt kijken. En mocht een uitzendkracht niet bevallen of is er tijdelijk minder werk, dan kunt u de uitzendperiode vroegtijdig verbreken. Bevalt een uitzendkracht goed, dan kunt u hem na een langere uitzendperiode een vaste baan geven. Meestal kunt u de uitzendkracht na een bepaald aantal uren boetevrij aannemen. Let wel op mogelijke gevolgen voor belastingen (Ketenaansprakelijkheid). Payrolling (detachering) Een payroll-onderneming kunt u vergelijken met een uitzendbureau. Over het algemeen huurt u een payroll-medewerker voor een langere periode in. De prijs per uur is daarom meestal wat lager. U kunt de payroll-medewerker eigenlijk als een eigen medewerker beschouwen. De werving en selectie doet u ook vaak zelf. Alleen de salarisadministratie wordt uitbesteed aan het payroll-bedrijf.

3 Personeel 3 Een freelancer of zzp er inhuren Als u een freelancer of zzp er inhuurt, geeft u een opdracht aan een ander bedrijf. De freelancer verricht zijn werkzaamheden echter wel onder uw bedrijfsnaam en verantwoordelijkheid. Een voordeel van deze constructie is dat u opdrachtvoorwaarden op kunt stellen, net zoals u dat met andere toeleveranciers doet. U kunt per uur betalen of per opdracht. Hou er wel rekening mee dat u een freelancer niet voor elk klusje in kunt zetten. Huurt u bijvoorbeeld een zzp er in om een project te leiden, dan kunt u hem niet zomaar ook de administratie laten doen. Let verder op mogelijke fiscale risico s. En zorg voor een goede VAR verklaring. Een partner zoeken Als u personeelslid niet kunt betalen, maar met een extra persoon in de zaak wel kunt groeien, is het te overwegen om iemand partner te maken. Hij of zij zal is dan mede verantwoordelijk voor de groei en voor zijn loon. U kunt deze stap ook overwegen om iemand voor langere tijd aan uw bedrijf te binden. Een partner erbij betekent natuurlijk wel dat u een deel van de zeggenschap over uw bedrijf uit handen geeft. Deze stap is dus alleen te overwegen als u voldoende vertrouwen heeft in iemand. Aannemen: eerst een tijdelijk contract Besluit u eenmaal om iemand vast in dienst te nemen, dan is het meestal verstandig om eerst een tijdelijk contract aan te bieden. Zo zit u niet aan iemand vast als die niet blijkt te functioneren. Wilt u iemand heel graag binden aan uw organisatie, dan is een vast contract beter. Er zijn verschillende vormen van tijdelijke contracten. U kunt met een werknemer een tijdsduur afspreken, bijvoorbeeld een half jaar, of de duur af laten hangen van een bepaald project. Op het moment dat het contract goed is, dan stopt het contract van rechtswege. U bent niet verplicht dit te laten weten. Dit is echter wel aan te raden. U kunt werk nemers drie keer achter elkaar een tijdelijk contract geven,

4 Personeel 4 daarna moet u hen vast in dienst nemen. Met een maximale periode van 36 maanden. Is het meer dan 36 maanden, dan is er sprake van een vast contract. Voordelig personeel: de Afdrachtvermindering Onderwijs Het kan voor u voordelig zijn om iemand aan te nemen die werken en leren combineert. Volgens de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) hoeft u dan minder loonheffing af te dragen. U kunt van deze regeling gebruikmaken in de volgende gevallen: een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg een werknemer die is aangesteld als assistent in opleiding (aio) of als promovendus bij een universiteit of is aangesteld als onderzoeker in opleiding (oio) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen of bij een onderzoeksinstelling die onder een van deze 2 instellingen valt een werknemer die is aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO een werknemer die bij u werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) een werknemer die een voormalige werkloze is en die aangewezen scholing volgt om hem op startkwalificatieniveau te brengen een leerling die een leer-werktraject volgt in het 3e of 4e leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)de leerling hoeft niet in dienstbetrekking te zijn een stagiair die minstens 2 maanden lang een stage volgt voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. De stagiair hoeft niet in dienstbetrekking te zijn een werknemer die een procedure Erkenning verworven competentie (EVC-procedure) volgt bij een erkende EVC-aanbieder

5 Personeel 5 De afdrachtverminderingen onderwijs kunt u alleen toepassen als het loon van de werknemer niet hoger is dan een zogenaamd toetsloon, dat jaarlijks door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Dit toetsloon bedraagt ongeveer 130% van het minimumloon en is voor 2013 vastgesteld op 1.910,25 per maand. De afdrachtvermindering bespaart u jaarlijks maximaal (2013) afhankelijk van het type werknemer. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Belastingdienst. Voordelig personeel: gedeeltelijk arbeidsongeschikten, ouderen en werklozen Er zijn heel wat subsidiemogelijkheden waarvan u gebruik kunt maken als u iemand aanneemt die gedeeltelijk arbeidsgeschikt of (langdurig) werkloos is. Detachering door de gemeente U kunt met subsidie van de gemeente een langdurig werkloze bij u laten detacheren. De werknemer is dan in dienst van de gemeente. De gemeente draagt dus ook alle risico s. Het idee achter deze regeling is dat een langdurig werkloze werkervaring opdoet. Premiekorting uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder Als u iemand aanneemt die ouder is dan 50 jaar kunt u in aanmerking komen voor premiekorting als de werknemer een uitkering kreeg voor hij bij u in dienst kwam. Deze korting kan u maximaal 7.000,- per jaar besparen voor rmaximaal 3 jaar. U kunt hiervan gebruikmaken als de werknemer een zogenaamde doelgroep verklaring van het UWV heeft, waaruit blijkt dat hij een uitkering had. Het kan gaan om de volgende situaties: werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt

6 Personeel 6 arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil) nabestaandenuitkering (Anw). Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had inkomensondersteuning Wet Wajong bijstandsuitkering (Wwb, IOAW, IOAZ) uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Uitkeringsgerechtigde aannemen voor kortere tijd Als u iemand met een uitkering maximaal 6 weken in dienst neemt, kunt u voor deze werknemer vrijstelling aanvragen voor de premies werknemersverzekeringen. Dit kan u veel geld besparen. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, moet u een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Premiekorting voor arbeidsgehandicapten Heeft u iemand in dienst met een ziekte of een handicap of neemt u zo iemand in dienst, dan kunt u korting krijgen op de WAO/WIA- en WW-premie. Dit geldt alleen als de werknemer voordat hij bij u in dienst kwam voldoet aan een aantal voorwaarden. De korting kan oplopen tot maximaal 7.000,- (2013) U kunt maximaal 1 jaar van deze regeling gebruik maken als de werknemer al in dienst is en maximaal 3 jaar als het om iemand die bij u in dienst komt. Loondispensatie Als een werknemer door ziekte of een handicap duidelijk minder presteert dan andere werknemers, kunt u UWV vragen om u loondispensatie te verlenen. U hoeft dan tijdelijk minder dan het minimumloon te betalen. De werknemer moet hiervoor wel een Wajonguitkering hebben.

7 Personeel 7 Werkloze of arbeidsgehandicapte op proef U kunt een werkloze of arbeidsgehandicapte kosteloos op proef laten werken. U hoeft dan geen loon te betalen. Uw werknemer krijgt een re-integratieuitkering. De proef-periode kan maximaal 6 maanden zijn. Let op: het is wel de bedoeling dat u, als alles goed gaat, de werknemer na de proefperiode een dienstverband van minstens 6 maanden aanbiedt. Dit legt u schriftelijk vast in een intentieverklaring. Plaatsingsbudget voor arbeidsgehandicapte Neemt u iemand met een arbeidshandicap in dienst neemt, dan moet u wellicht extra kosten maken. Denk aan kosten voor een aangepaste stoel of een verhoogde werkbank. U kunt dan hiervoor een vergoeding krijgen. Dit kunt u aanvragen bij het UWV. Minder risico bij aannemen arbeidsgehandicapte Als u iemand met een arbeidhandicap in dienst neemt en die wordt binnen 5 jaar ziek, dan wordt, als de werknemer een zogenaamde no-riskpolis heeft, door het UWV een ziektewet-uitkering betaalt.

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft

Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft Een extra reden om mij aan te nemen Voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een handicap of ziekte heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Bent u werkgever en wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst LH 22-1T71FD 2007 Loonheffingen 12345 2007 Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2007 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2007 over

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie