Inhoudsopgave. 1 Voorwoord Algemene beschrijving van het archief Identificatie Geschiedenis van de archiefvormer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave. 1 Voorwoord Algemene beschrijving van het archief Identificatie Geschiedenis van de archiefvormer Inleiding De zelfstandige archiefvormer Baardegem De Franse periode De Hollandse periode Het onafhankelijke België De fusie Geschiedenis van het archief De Verwerving Inhoud en structuur Bereik en inhoud Bereik Inhoud Hiaten en selecties Hiaten Selecties en schonen Aangroei en de-archivering Ordening: verantwoording van de inventaris Raadpleging en gebruik Voorwaarden voor raadpleging Openbaarheid Voorwaarden tot reproductie Taal Fysieke kenmerken en technische vereisten Toegangen Toelichting bij gebruik Nummering Datering Registers Grootboeken en rekeningen Verwant materiaal

2 2.7.1 Documenten met een verwante inhoud Literatuur Beschrijvingsbeheer Bijlagen Bijlage 1: Lijst van Burgemeesters Bijlage 2: Lijst van Secretarissen Bijlage 3: Lijst van de gemeenteontvangers en de gewestelijke ontvangers Bijlage 4: Lijst van de Veldwachters Bijlage 5: Fragment uit het register van de notulen van de gemeenteraad zitting van 26 februari Bijlage 6: Concordantietabel inventaris W. Buntinx Bijlage 7: klacht arrondissementscommissaris in verband met de notulen Bijlage 8: Lijst van stukken die afgezonderd werden van het modern archief van de gemeente Baardegem Bijlage 9: Concordantietabellen Burgerlijke Stand Geboorteregisters Huwelijksregisters Overlijdensregisters Bijlage 10: Concordantietabel Bevolking Bijlage 11: Concordantietabel registers van de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen Bijlage 12: Concordantietabel databank kaarten en plannen Bibliografie Archiefschema Inventaris

3 1 VOORWOORD Deze publicatie is de herwerkte versie van de eindverhandeling Inventaris van het modern archief van de gemeente Baardegem ( ). : Een comparatief onderzoek naar classificatiestelsels: het decasepelstelsel en de NDC. De inventaris was het eindresultaat van mijn opleiding archivistiek. Ik nam de opdracht aan om in het stadsarchief van Aalst het moderne gemeentearchief van Baardegem te beschrijven en te inventariseren. Het geheel was ruimer dan een inventaris op zich omdat er verschillende onderzoeksvragen in de eindverhandeling werden verwerkt. In de eerste plaats onderzocht ik bondig op welke manier de fusieproblematiek in Baardegem werd ervaren. Daarnaast heb ik bij de uiteenzetting over de geschiedenis van de archiefvormer aandacht geschonken aan de internationale en nationale ontwikkelingen op politiek vlak omdat deze ontwikkelingen voor Baardegem ingrijpend waren. Het tweede onderzoekspunt betreft een archivistisch vraagstuk met name de vergelijking van twee classificatiesystemen en wat de toepassing van deze beide systemen als gevolg heeft voor een archiefbestand. In deze bewerking van de inventaris werd het onderdeel over de classificatiesystemen en enkele bijlagen geschrapt. Bovendien werden een drietal stukken die na het vervolledigen van de eindverhandeling opgedoken waren toegevoegd aan de inventaris. Carolien De Neef 3

4 2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF. 2.1 IDENTIFICATIE. Referentie : BE SAA, MGA Baardegem Naam : Archief van de gemeente Baardegem Datering : Beschrijvingsniveau : Archiefbestanddeel Omvang : 2796 nummers, 25 meter 2.2 GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER INLEIDING. Het opzet van dit hoofdstuk is een bondige schets van de geschiedenis van de archiefvormer Baardegem. De term archiefvormer is bijzonder belangrijk omdat het onmiddellijk een groot deel van de geschiedenis van de locatie Baardegem uitsluit. Met archiefvormer wordt immers bedoeld: Persoon, groep of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft 1. In deze definitie speelt de zelfstandigheid van de archiefvormer of liever de afhankelijkheid een grote rol om de geschiedenis van Baardegem tijdens het ancien regime niet te vermelden. Tijdens het ancien regime behoorde Baardegem tot het hertogdom Brabant, meer bepaald tot het Land van Asse. Baardegem had dus geen zelfstandige administratie, de bevolking werd bestuurd door de meier en de schepenen van Asse. De administratieve en gerechtelijke functies konden worden uitgeoefend door inwoners uit de dorpen in het Land van Asse, zij werden aangesteld door de hertog. Baardegem was dus sterk verbonden met Brabant en zijn omliggende dorpen. Het jaar 1795 was een cesuur voor heel wat gebieden in de huidige Benelux. De Franse legers zegevierden na de beslissende slag bij Fleurus (26 juni 1794) en veroverden de Oostenrijkse Nederlanden waartoe het hertogdom Brabant behoorde. De zuidelijke Nederlanden moesten zwaar boeten voor de nederlagen die de Franse legers hadden geleden bij eerdere veroveringspogingen en werden beschouwd als veroverd gebied 2. Onze contreien werden bij de Franse Republiek aangehecht door het annexatiedecreet van de Conventie uitgevaardigd op 1 oktober 1795 (9 vendémiaire IV). De scheiding tussen 1 DEN TEULING (A.J.M.). Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen. s-gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2007, lemma BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (eds.). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, HB uitgevers, 2003, p

5 archieven uit het ancien regime en moderne archieven wordt vanuit historisch oogpunt in 1795 geplaatst omwille van dit decreet. In de periode tussen de verovering en de uitvaardiging van het decreet handhaafden de overwinnaars grotendeels de bestaande structuren 3. De Belgische gewesten werden eerst opgedeeld in 8 arrondissementen volgens de structuren van het ancien regime 4. Volgens Sven Vrielinck kunnen de arrondissementen vanuit territoriaal opzicht niet als de voorlopers van de departementen worden beschouwd. Hij stelt dat de oude structuren pas werden doorbroken na de annexatie bij Frankrijk 5. Het inlijvingsdecreet had voor Baardegem meer gevolgen dan voor de meeste steden en gemeenten. Onze gewesten werden volgens het decreet verdeeld in 9 departementen 6. Het Comité de Salut Public zou volgens Sven Vrielinck verantwoordelijk zijn voor de afbakening en de samenstelling van de departementen, maar omdat hun beslissing pas later werd uitgevaardigd (6 oktober 1975) dan het inlijvingsdecreet, geldt dit laatste als het eigenlijke oprichtingsbesluit van de 9 departementen. Charles-Lambert Doutrepont werd ingeschakeld om de indeling tot een goed einde te brengen. Hoewel hij zijn werk baseerde op cartografisch materiaal waaronder de Carte de Ferraris, slopen er heel wat fouten in zijn werk 7. Over deze onvolkomenheden werd er al heel wat neergepend: Sven Vrielinck wijdt deze fouten juist aan de keuze van zijn bronnenmateriaal 8. Jan Lindemans sluit hierbij aan, maar drukt het veel sterker uit: Die willekeurige grensveranderingen, die op geen enkele noodwendigheid steunden, een vrucht van veeleer van grove onwetendheid ( en van de slechte kaarten uit de 17 de en 18 de eeuw), werden naderhand behouden door alle opvolgende besturen 9. Jaak Ockeley nuanceert deze stelling. Ze valt volgens hem moeilijk te handhaven omdat er wel goede kaarten voorhanden waren met name de kaarten van Ferraris en Fricx 10. Het belang van deze discussie voor de geschiedenis van Baardegem uit zich in de verkeerde indeling van het dorp bij het Scheldedepartement. Samen met Meldert, Buggenhout en Meerbeke werd Baardegem losgemaakt uit zijn historische context met Brabant (toen het Dijledepartement) en overgeheveld naar het Scheldedepartement wat 3 FRANCOIS (L.). Politieke geschiedenis van de Franse Tijd en van de periode van het Verenigd Koninkrijk in: ART (J.) (ed.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, deel 1: Nieuwste tijden: 19de en 20ste eeuw. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Doornik, Namen, Henegouwen, Luik en Luxemburg. VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België ( ): bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Leuven, Universitaire pers, 2000, volume I, pp VRIELINCK (S.). Op.Cit., p Nedermaas, Dijle, Jemappes, Leie, Ourthe, Samber en Maas, Schelde, Twee Neten en Wouden 7 VRIELINCK (S.). Op.Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p LINDEMANS (J.). Geschiedenis der gemeente Opwijk. Brussel, Hessens, 1937, p OCKELEY (J.). Baardegem. Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1985, p

6 later Oost-Vlaanderen zal heten 11. Met de afschaffing van het hertogdom Brabant, verdween eveneens het Land van Asse en de verbondenheid met Baardegem. Daarentegen werden het Vlaamse Liedekerke, Opwijk en Teralfene opgenomen tot het Dijledepartement. De nieuwe administratieve indeling van het pas aangehechte gebied werd door de grondwet van het jaar III nog verder uitgediept. Op het allerhoogste niveau werd door deze constitutie het regime van het Directoire gevestigd. De scheiding van de machten werd ingevoerd evenals de representatieve verkiezing van twee kamers. Het tweekamerstelsel werd eveneens ingevoerd in de departementen 12. Op regionaal niveau werden de kaarten grondig door elkaar geschud en heel wat gemeenten werden volledig geparalyseerd. Steden, dorpen en gemeenten van minder dan 5000 inwoners verloren haast volledig hun autonomie en werden samen ondergebracht in de municipale kantons. De gemeenten tussen 5000 en inwoners vormden op zich een municipaal kanton 13. De municipale kantons vormden dus de kleinste onderverdeling van de Franse Republiek onder het Directoire. Volgens een lijst die opgesteld werd naar aanleiding van de volkstelling op 25 en 26 pluviose van het jaar III (13 en 14 februari 1795) telde Baardegem 839 inwoners en kon dus naar de letter van de wet niet zelfstandig functioneren 14. Baardegem werd ingedeeld bij het kanton van Lebbeke, dat opgericht werd door het besluit van 14 fructidor III (31 augustus 1795). Het kanton van Lebbeke werd echter afgeschaft en samengevoegd bij het kanton van Dendermonde bij besluit van 25 Prairial IV (13 juni 1796). Vier maanden later werd het kanton van Lebbeke opnieuw opgericht bij besluit van 17 vendémiaire V (8 oktober 1796) 15. Het kanton werd bestuurd door de municipale raad die samengesteld werd uit agents municipaux, lokale beambten en de commissaire du Directoire exécutif, een vertegenwoordiger van het centrale gezag die toezicht hield op de raad. De agents municipaux waren afkomstig uit de diverse locaties van het kanton en beschikten elk over een vervanger, de adjoint 16. Ze werden verkozen door de Assemblée Communale. Hoewel de inwoners van Baardegem zich niet zelfstandig konden besturen, hadden ze een municipale agent, Jan Antoon Plas en een adjunct, David Verbeecke. De lokaliteiten die beschikten over deze twee afgevaardigden, werden beschouwd als een gemeente. Volgens de wet werden de leden van de municipale raad om de twee jaar verkozen en kon men zich 11 OCKELEY (J.). Op. Cit., p FRANCOIS (L.). Op.Cit., p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen in België van het einde van het ancien régime tot de gemeentewet van 1836, in: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1986, 40 ste jrg., nr. 158, p OCKELEY (J.). Op. Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p

7 eenmaal laten herkiezen 17. De agent en zijn adjunct werden in Baardegem door de hogere overheden aangeduid om deze functie te vervullen. Net als in vele andere gemeenten probeerden Jan Antoon Plas en David Verbeecke zoveel mogelijk de wetten van de bezetters te saboteren of te omzeilen. Ze voerden bepaalde wetten bijvoorbeeld veel trager uit dan werd verlangd, zo werden de parochieregisters van Baardegem veel later ingeleverd 18. De gemeenten hadden zoals reeds gezegd zeer weinig autonomie, een deel van de ordehandhaving en het beheren van de Burgerlijke Stand waren de enige bevoegdheden die nog overbleven. Op het niveau van de gemeente werden de geboorte-, trouw,- en overlijdensakten opgesteld 19. De andere bevoegdheden zoals onderwijs, belastingen, de handhaving van de openbare orde en de uitvoering van openbare werken situeerden zich op kantonaal niveau DE ZELFSTANDIGE ARCHIEFVORMER BAARDEGEM DE FRANSE PERIODE Het Directoire kwam ten val op 18 brumaire VIII (9 november 1799). Na een staatsgreep kwam een triumviraat, het consulaat, aan de macht waarin Napoleon Bonaparte de sterkste figuur bleek te zijn. Aanvankelijk raakten deze ontwikkelingen de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden niet, maar geleidelijk kregen burgerij, adel, de gewone bevolking en zelfs de kerk meer interesse in de veranderingen die Napoleon doorvoerde omdat ze hen ten goede kwamen 21. In het kader van de autonomie van gemeenten is voor ons de wet van 28 pluviose VIII (17 februari 1800) van doorslaggevend belang. De autonomie werd schijnbaar in elke gemeente volledig hersteld, maar in feite kwam er een sterk centralistische structuur waarbij plaatselijke belangen minder doorwegen dan de staatsbelangen. Op democratisch vlak werd er bovendien een stap achteruitgezet aangezien de bestuurders van de gemeenten niet meer werden verkozen, maar benoemd. Zowel de maire als de adjuncten werden benoemd door de Eerste Consul, in praktijk gebeurde dit door de prefect van het Scheldedepartement. Ze werden beschouwd als 17 MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p OCKELEY (J.). Op. Cit., p De huwelijksakten voor de jaren VII en VIII (22 september september 1800) dienden volgens de wet van 13 fructidor VI door de hoofdplaats van het kanton worden uitgereikt. In: VRIELINCK (S.). Op.Cit., p Deze huwelijksakten werden in Baardegem opgenomen in het huwelijksregister. 20 VRIELINCK (S.). Op.Cit., p BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (eds.). Op.Cit., p

8 rechtstreekse ambtenaren 22. Het gemeentebestuur in Baardegem bestond uit de maire en één adjunct. Het aantal adjuncten werd bepaald door het aantal inwoners; aan gemeenten tot 2500 inwoners werd 1 adjunct toegewezen, gemeenten tussen de 2500 en 5000 inwoners kregen 2 adjuncten, zeer grote gemeenten kregen een commissaris van politie en nog extra adjuncten volgens de vastgestelde regels 23. De maire en de adjunct werden benoemd voor 5 jaar. De leden van de conseil municipal werden daarentegen benoemd voor 3 jaar door de préfet van het departement. Na verloop van tijd werden deze mandaten verlengd tot 20 jaar waarvan de helft om de tien jaar vervangen diende te worden. Het aantal leden van de gemeenteraad werd opnieuw bepaald door het bevolkingscijfer. Baardegem viel opnieuw in de laagste klasse en kreeg 10 gemeenteraadsleden toegewezen. De raad diende om de twee weken bij elkaar te komen vanaf 15 pluviose van ieder jaar 24. Domein Van Hauwermeiren werd als eerste tot de maire van Baardegem benoemd. Hij werd reeds in 1804 opgevolgd door Jan Baptist Van den Berghe. In 1808 werd er naast de gemeenteraad eveneens een nieuwe maire, Karel van Assche, aangeduid. Karel Van Assche bestuurde naast Baardegem ook Meldert en Moorsel DE HOLLANDSE PERIODE Tijdens de Hollandse periode werd de administratie opnieuw hervormd. De departementen werden omgevormd tot provincies, Baardegem behoort sindsdien tot de provincie Oost- Vlaanderen. Maar ook op lokaal vlak voerde het Hollandse bewind vernieuwingen door. Er werd in de Grondwet van 1815 een onderscheid gemaakt tussen de steden en de plattelandsbesturen. Aangezien Baardegem tot deze laatste groep behoorde, belicht ik enkel de wetten die de plattelandsgemeenten als voorwerp hadden. Volgens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 3 januari 1818 wordt de lokale administratie gevormd door de meier (mayeur), de schepenen en de gemeenteraadslede. Het aantal gemeenteraadsleden werd opnieuw vastgesteld a rato van het aantal inwoners 26. Baardegem had in 1815 slechts 757 inwoners waardoor er 6 gemeenteraadsleden mochten zetelen. De gemeenteraadsleden werden gekozen uit de voornaamste inwoners van Baardegem en de belangrijkste grondbezitters, ze bleven aan voor 6 jaar. Het was dus mogelijk dat er gemeenteraadsleden werden verkozen die niet in de gemeente woonden. De meier en schepenen dienden ten minste één keer per week samen te komen, terwijl de 22 MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, pp OCKELEY (J.). Op. Cit., pp Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel VI, p

9 gemeenteraadsleden elkaar slechts tweemaal per jaar ontmoetten 27. De meier werd benoemd door de koning, de schepenen en de gemeenteraadsleden door de Gedeputeerde Staten. De meier en schepenen hadden uitgebreide bevoegdheden omschreven in artikel 9 en 10: de dagelijkse gemeentelijke administratie, de uitvoering van de wetten van hogere overheden, de ordehandhaving, 28 Om de twee jaar werd de gemeenteraad voor één derde vernieuwd: er werden steeds 2 gemeenteraadsleden vervangen met een schepen of de meier 29. De administratie kon bijgestaan worden door een secretaris en een ontvanger. De voorwaarden om deze functie uit te voeren en de functieomschrijving werden respectievelijk weergegeven in hoofdstuk 4 en 5 van dit KB. In artikel 34 werd vastgelegd dat de secretaris toevertrouwd werd met de zorg van de archieven. Begrotingen en rekeningen kunnen ons inzicht geven sinds wanneer er een secretaris en een ontvanger werd aangesteld. In de begroting van 1819 werd er een post voorzien om de ontvanger, Ferdinand Deliser, te betalen. Ferdinand Deliser werd volgens de rekening van 1817 reeds betaald als gemeenteontvanger 30. Pas in 1822 en 1823 werd er een begrotingspost voorzien voor een gemeentesecretaris, Joannes Franciscus Plas 31. Het Koninklijk Besluit van 25 juli 1825 voor de plattelandsbesturen hervormde opnieuw de organisatie van de gemeenten. De administratie van de gemeente Baardegem werd gevormd door de burgemeester, twee assessoren en 4 gemeenteraadsleden. Grondbezitters van buiten de gemeenten konden in tegenstelling tot het KB van 1818 geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad, men diende in de gemeente zelf te wonen 32. Toch konden deze grondbezitters nog hun stempel drukken op het gemeentebestuur omdat ze volgens artikel 36 dienden gehoord te worden bij zaken waarin zij interesse hadden 33. De samenstelling van de gemeenteraad, de benoemingen van de raadsleden en de procedure die gevolgd werd, zijn duidelijk zichtbaar in de notulen van de gemeenteraad 34. Er werd steeds om de twee jaar één derde van de gemeenteraad vervangen. Bovendien wordt er duidelijk aangegeven op welke artikelen van het KB men zich baseerde 35. In Pasinomie, deel VI, p. 280, p Pasinomie, deel VI, p Pasinomie, deel VI, p SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 547 en Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel X, p Pasinomie, deel X, p SAA, MGA Baardegem, nr Deze verkiezing diende gehouden te worden na de voorlezing van artikels 3,4, 5 en 6 van het reglement van het plattelandsbestuur en alsmede nagegaan s Konings besluit van 8 augustus

10 bijvoorbeeld diende Willem Van Biesen af te treden, de gemeenteraad moest vervolgens twee kandidaten aanstellen (Willem Van Biesen en Joan Van Langenhove) waaruit de Gedeputeerde Staten de geschikte kandidaat koos. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad waren onder andere de goedkeuring van ordonnanties (bijvoorbeeld belastingen) en reglementen 36. De burgemeester werd aangesteld door de koning en de assessoren werden gekozen onder de gemeenteraadsleden en benoemd door de gouverneur 37. Het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en reglementen behoorden tot de voornaamste taken van de burgemeester en de assessoren. Maar ze werden eveneens belast met de ordehandhaving, het toezicht op de financiën, het beheer van het domein, het behouden van de rechten van de gemeente, brandveiligheid 38 Bovendien hielden ze toezicht op andere functionarissen of instellingen: de gemeentekas van de ontvanger diende om de drie maanden gecontroleerd te worden, ze hadden controle op de godshuizen en de instellingen van liefdadigheid 39. Karel van Assche bleef tot het besluit van het Voorlopig bewind op 8 oktober 1930 aan de macht als burgemeester. Joannes Franciscus Plas en Ferdinand Deliser bleven respectievelijk aan als secretaris en ontvanger. Pieter De Meersman en Willem Fies waren in 1827 de assessoren, Franciscus Joostens werd op de zitting van de gemeenteraad op 3 december 1829 gekozen tot één der assesoren in plaats van Willem Fies. Andere gemeenteraadsleden tijdens de Hollandse periode waren: Willem van Biesen, Lodewijk Hooft en Joan Van Langenhove 40. Op 29 april 1818 werd aan Baardegem door de Hooge Raad van Adel een wapenschild toegekend. De omschrijving van het wapen luidt: zijnde van zilver waerop een landman, houdende in deszelfs regterhand een standaart, vercierd met den Nederlandschen Leeuw en in deszelfs linkerhand drie koornairen alles in hun naturelyke kleur Pasinomie, deel X, p. 298, art Pasinomie, deel X, p. 296, art Pasinomie, deel X, pp MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

11 HET ON AFHANKELIJKE BELGIË De politieke ontevredenheid in het zuiden van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden werd op de spits gedreven tijdens de Belgische Opstand van augustus 1830 en de septemberrevolutie van De onafhankelijkheid werd door de revolutionaire regering, het Voorlopig Bewind, uitgeroepen op 4 oktober Slechts vier dagen later vaardigde het Voorlopige Bewind reeds het decreet van 8 oktober uit, ook wel de eigenlijke bevrijdingskeure van de Belgische gemeenten genoemd 43. De gemeenteraden dienden herverkozen te worden en bovendien werd het onmogelijk om verschillende ambten met elkaar te combineren. Ondanks de regimewissel bleef de samenstelling van de gemeenteraad in Baardegem op één persoon na ongewijzigd. Burgemeester Karel Van Assche werd namelijk vervangen door voormalig schepen Franciscus Joostens. In de Hollandse periode was het immers mogelijk dat één persoon als burgemeester kon optreden in verschillende gemeenten, wat het geval was bij Karel Van Assche 44. Het ambt van secretaris en gemeenteontvanger werd nog steeds door dezelfde personen uitgeoefend 45. Op lokaal niveau bleven de wetten uit de Hollandse periode van toepassing op het gemeentebestuur gehandhaafd tot Er werden bepalingen vastgelegd in de grondwet van 1831 en enkele decreten om de gemeenten meer autonomie te schenken. Ik beperk mij tot het vermelden van het besluit van 7 november 1830 waarin wordt medegedeeld dat gemeenten opnieuw zelf rechtstreekse belastingen konden heffen. Artikel 110 van de grondwet voegde er aan toe dat alle nieuwe gemeentebelastingen dienden goedgekeurd worden door de gemeenteraad 46. Op 30 maart 1836 werd uiteindelijk na vijf jaar overleg en discussie de gemeentewet afgekondigd. Het gemeentebestuur in Baardegem bestond volgens artikels 1 tot en met 6 van deze wet uit één burgemeester, twee schepenen, vier gemeenteraadsleden, de secretaris en de gemeenteontvanger. Er werden zeven gemeenteraadsleden door het 42 VRIELINCK (S.). Op.Cit., pp MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p Pasinomie, deel X, p. 294, art. 3 paragraaf c en OCKELEY (J.). Op. Cit., p Ockeley vergist zich hier, hij laat uitschijnen dat Petrus Xaveer Hooft reeds in 1830 tot gemeenteontvanger werd benoemd. Terwijl men pas tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 september 1831 overgaat tot het aanstellen van drie kandidaten voor gemeenteontvanger die aan de gouverneur werden voorgedragen ter vervanging van Ferdinand Deliser met name Petrus Xaveer Hooft, Petrus Van Malder en Guillelmus Van der Straeten. De eindrekening van klerk tot meester van Ferdinand Deliser werd tijdens de zitting van 9 februari 1832 besproken in de gemeenteraad. Te vinden in SAA, MGA Baardegem, nr MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, pp

12 kiezerskorps verkozen, vervolgens werden onder hen de burgemeester en schepenen aangeduid die ten slotte werden benoemd door de koning 47. Aangezien het bevolkingscijfer in de periode flirtte met de kaap van 1000 inwoners, kreeg Baardegem zeker vanaf 1863 twee extra gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar. De raad werd echter om de drie jaar voor de helft vervangen waarbij er telkens twee gemeenteraadsleden en een schepen werden herkozen, de burgemeester werd telkens na de 2 de cyclus van drie jaar gekozen. Hoewel de gemeenteraad een uitgebreid palet aan bevoegdheden kreeg toegewezen, diende men ofwel het advies te vragen of de goedkeuring te verkrijgen van de Bestendige Deputatie. Enkele belangrijke bevoegdheden van de gemeenten: invoeren van belastingen en tollen, het beheer van het wegennet en het patrimonium, de begrotingen en rekeningen, opstellen van het politiereglement, de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen van het kerkbestuur en het armenbestuur. Ze benoemen eveneens de leden van het armenbestuur en het kerkbestuur, architecten, bouwheren en aannemers, artsen en dierenartsen indien dit nodig is in het kader van de gemeentelijke belangen, de leerkrachten en ten slotte leden van de gemeentelijke administratie waaronder de secretaris en de ontvanger 48. Het college van burgemeester en schepenen werd belast met de uitvoering van de wetten en besluiten van de hogere overheden, de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten, het toezicht op de gemeentefinanciën, de goedkeuring van bouwvergunningen, 49. In tegenstelling tot de Koninklijke Besluiten van de Hollandse periode, waar de secretaris verantwoordelijk werd gesteld voor het archief, werd de verantwoordelijkheid nu bij het college gelegd. De secretaris werd door artikel 112 uitdrukkelijk belast met: la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre. Les procès-verbaux transcrit sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire 50. Bij de uiteenzetting van de geschiedenis van het archief van Baardegem zal blijken dat artikel 112 niet altijd strikt gevolgd werd. In 1837 werd secretaris Judocus Beeckman aangesteld tijdens de vergadering van 18 februari. Na zijn vertrek in 1848 werd hij opgevolgd door Hendrik Joostens 51. Vanaf 1848 tot aan de fusie van Baardegem ging het ambt van secretaris steeds over van vader op zoon. 47 Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp SAA, MGA Baardegem, nr

13 De gemeenteontvanger beheerde de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Bij de aanstelling werd er door de ontvanger een waarborg betaald zodat hij de gemeentekas niet zou plunderen. Over het betalen van deze waarborg getuigen de notulen van Baardegem van een dispuut na de aanstelling van gemeenteontvanger Guillielmus Fies 52. De gemeentewet kende in de loop van de tijd nog enkele wijzigingen waaronder de naoorlogse beslissing van 7 februari 1921 om de gemeenteraad te vernieuwen tezamen met de verkiezingen zodat deze volledig werd vernieuwd om de zes jaar in plaats van gedeeltelijk om de drie jaar. Baardegem telde tot aan de fusie nooit meer dan 2000 inwoners waardoor de gemeente zich geen extra administratieve bedienden kon veroorloven 53. De administratieve taken werden voornamelijk verdeeld tussen de burgemeester, de secretaris en de veldwachter. In het jaar 1947 trad Jozef D Hauwer op 70-jarige leeftijd af als de laatste vastbenoemde gemeenteontvanger van Baardegem. Hij werd voor een korte periode, van 28 februari tot 30 november 1947, vervangen door Henri Joostens. Henri Joostens werd echter slechts als tijdelijke gemeenteontvanger aangesteld omdat hij eveneens de functie van vervangend secretaris uitoefende. Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Maurice Van den Boogaerde, besloot dat Baardegem, Erondegem, Idegem, Impe, Ophasselt, Oordegem, Sint- Lievens-Houtem en Smeerebbe-Vloerzegem bediend gingen worden door een gewestelijke ontvanger. Op 18 november 1947 zond de gouverneur zijn missive waarin hij besloot dat vanaf december 1947 de gemeente diende samen te werken met gewestelijke ontvanger Emiel Muylaert. Vóór 1969 werden Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel (de Faluintjesgemeenten) en de commissies van openbare onderstand beheerd door dezelfde gewestelijke ontvanger, het is echter onzeker of deze toestand vanaf 1947 geldt. Sinds 1969 werd Meldert ingedeeld bij Iddergem en Welle 54. In bijlage 1 tot en met 4 werden verscheidene lijsten opgenomen met de burgemeesters, secretarissen, gemeenteontvangers en veldwachters van de gemeente SAA, MGA Baardegem, nr. 10 van 23 mei 1835 tot 10 december Tijdens WOII tot 1947 werden er een bevoorradingsbediende (Germaine Joostens), een landbouwbediende ( Karel Moortgat) en een bediende voor het rantsoen (Frans Putteman) aangesteld in SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 186; 55 De schepenen en gemeenteraadsleden die zetelden tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn terug te vinden in OCKELEY (J.). Op. Cit., pp , 94, De samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 1946, 1952, 1958, 1964 en 1970 kan u aantreffen in de jaarverslagen ( ), SAA, MGA Baardegem, nrs

14 DE FUSIE ALGEMEEN KADER De samenvoeging van gemeenten nam aanvang sinds de overheersing van de Fransen. Baardegem maakte zoals reeds gezegd deel uit van de kantonnale municipaliteiten Lebbeke en Dendermonde naar aanleiding van de grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). De kantonnale municipaliteiten mogen echter niet als fusiegemeenten aanzien worden aangezien de entiteiten die er deel van uitmaakten als gemeenten werden beschouwd. Er is enkel sprake van een fusie van functies aangezien de gemeenten geen eigen administratie hadden. Deze fusie werd voor Baardegem ongedaan gemaakt dankzij de wet van 28 pluviose jaar VIII, toch werden sommige gemeenten bij elkaar gevoegd. Dit proces zette zich versterkt door tijdens de Hollandse periode, maar werd afgeremd vanaf de Belgische onafhankelijkheid toen het aantal gemeenten opnieuw steeg 56. Hoewel er vanaf het interbellum initiatieven waren om het aantal gemeenten systematisch te verminderen door middel van samenvoegingen, bracht de totstandkoming van de Eenheidswet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel van 14 februari 1961 verschillende fusiegolven op gang. De koning kreeg door middel van deze wet de bevoegdheid om via Koninklijke Besluiten verschillende gemeenten samen te voegen 57. De eerste twee reeksen van fusies ( en ) bespreek ik niet omdat ze niet van toepassing zijn op Baardegem 58. Op 16 augustus 1971 maakte La Libre Belgique het werkdocument van het ministerie van Binnenlandse Zaken het plan bekend om de Belgische gemeenten te hergroeperen. Het Plan Costard beoogde de samenvoeging van 2359 gemeenten naar een totaal van 582. Na enkele aanpassingen aan het oorspronkelijk plan werd op 9 september 1974 de procedure gestart met als oogmerk de volledige herstructurering van de gemeenten 59. Met het Koninklijk Besluit van 17 september 1975 en de wet van 30 december 1975 werd de knoop definitief doorgehakt: België mocht na de fusie slechts 589 gemeenten tellen VAN DE GEMEENTE BAARDEGEM NAAR GROOT-AALST. 56 MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Een België van 589 gemeenten. Bestuursgeografische aspecten van samenvoegingen. In: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1976, 30 ste jrg., nr. 115, pp MALVOZ (L.). De samenvoeging van gemeenten in In: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1970, 24 ste jrg., nr. 94, p MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Op. Cit., pp MALVOZ (L.). De samenvoeging, pp Uw gemeente na de samenvoeging. Brussel, Vereniging van Belgische steden en gemeenten, 1976, 112 p. 59 MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Op. Cit., pp

15 Op 4 juni 1973 werd voor de eerste keer melding gemaakt van de fusieproblematiek in de gemeenteraad. Naar aanleiding van diverse berichten uit de media en de partijcongressen uitte raadslid Honoré Monsieur zijn bezorgdheid over een mogelijke fusie. De burgemeester verklaarde echter dat hij door geen enkele instantie werd benaderd in verband met een mogelijke fusie 60. De bevolking werd door de burgemeester op de hoogte gebracht in januari 1974 over de fusieproblemen. Hij legde hen uit dat de gouverneur en de Bestendige Deputatie fusievoorstellen zouden formuleren die vervolgens dienden geëvalueerd te worden door de gemeenteraad. Hoewel er hier en daar nog hoop leefde dat Baardegem de fusiestorm ging overleven, beseften de gemeenteraadsleden dat het einde nabij was en er naar de best mogelijke oplossing gezocht moest worden. In het Plan Costard werd voorgesteld dat Baardegem, Meldert en Moorsel verenigd werden tot één gemeente. De overheden waren het echter niet eens met elkaar en bedachten voor de gemeenten van het huidige Groot-Aalst verschillende en uiteenlopende voorstellen. De burgemeester uitte zijn zorgen tot de fusie met Aalst omdat deze stad een grote schuldenlast had en de kleine gemeente wellicht stiefmoederlijk zou behandelen. Om dit te verkomen werd op 10 oktober 1973 een vergadering belegd op het gemeentehuis van Baardegem met de schepencolleges van Baardegem, Moorsel en Meldert en een fractie van Herdersem. Op deze vergadering kwam een motie tot stand die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 oktober Maar zowel tussen de vier gemeenten als in Baardegem zelf heerste er verdeeldheid. De inwoners van Herdersem zagen een fusie met Aalst in feite zitten omdat de fusie economische voordelen zou opleveren. Het industriepark van het Wijngaardveld zou namelijk worden uitgebreid op het grondgebied van Herdersem. De verdeeldheid in Baardegem lag in de verschillende politieke partijen. De CVP, die Baardegem bestuurde, en de BSP waren de grote voorstanders van de fusie met de andere Faluintjesgemeenten, de PVV daarentegen was meer te vinden voor de fusie met Aalst 61. Bovendien verzette raadslid Marc De Bie zich tegen elke mogelijke fusie 62. Honoré Monsieur daarentegen verdediger van de standpunten van Jong-Baardegem veegt in een motie de mening van de bestuurders van tafel en stelt de fusie met Aalst voorop. Hij was van mening dat het landelijke karakter van Baardegem meer tot uiting kon komen in een stedelijke constellatie. Hij geloofde niet in een kleine fusie omdat het gevaar bestaat dat dorpspolitieke denkbeelden het beleid zouden bepalen. Bovendien zouden de inwoners van Baardegem veel meer op Aalst georiënteerd zijn dan op de voorgestelde kerngemeente Moorsel. 60 SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

16 De motie die werd bekomen tussen de Faluintjesgemeenten werd naar zo n 150 politieke mandatarissen en andere gezaghebbende personen gestuurd die advies moesten uitbrengen of voorstellen formuleren voor de fusies in het arrondissement Aalst. De motie werd met slechts 5 stemmen op negen goedgekeurd in de gemeenteraad van Baardegem. Er werden zes punten naar voor geschoven 63 : 1. De raad verzet zich met klem tegen de fusie met de stad Aalst. Ze stelt een fusie voor met Moorsel, Meldert en Herdersem zodat de nieuwe gemeente 3000 ha groot is en meer dan 1200 inwoners zou tellen. 2. Men kan een gezond financieel beleid voeren en de noodzakelijke sociale en nutsvoorzieningen waarborgen. 3. Men is geografisch op elkaar aangewezen en men vormt een aparte entiteit met eigen levenswijzen en gewoonten. Bovendien moeten zij beschermd worden tegen de steeds verder schrijdende verstedelijking om hun land- en tuinbouwdoeleinden te vrijwaren. 4. Indien er toch één van de vier gemeenten (lees Herdersem) tot een andere constellatie zou worden gevoegd, de overblijvende gemeenten samen te laten fusioneren. 5. De fusie kan pas van kracht zijn vanaf de volgende normale gemeenteraadsverkiezingen dus in oktober Deze motie wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de arrondissementscommissaris van Aalst. De minister van Binnenlandse Zaken maakte in zijn missive van 2 december 1974 zijn voorkeuren bekend in verband met de fusies in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor Baardegem gaat zijn voorkeur uit naar de fusie met Moorsel, Meldert en Herdersem, de fusiegemeente zou Moorsel heten. Er werden echter ook twee varianten voorgesteld 64 : 1. Aalst: Aalst, Baardegem, Denderleeuw, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Iddergem, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken en Welle 2. Aalst: Aalst, Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken Bij het vernemen van deze opties ontstond er in Baardegem grote onrust over de twee mogelijke varianten die een fusie met Aalst op de voorgrond schoven. De gemeenteraad keurde een nieuwe motie goed waarin hun eisen harder geformuleerd werden 65. Bovendien 63 SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr De motie werd opgenomen in bijlage 5. 16

17 stelden ze voor om een andere naam aan te nemen in plaats van de naam van één van de toenmalige gemeentenamen. Ze opteerden om na de fusie van de Faluintjesgemeenten als Affligem of Ten Rozen omgedoopt te worden. De gemeenteraad van Aalst speelde wellicht ook een grote rol in de uiteindelijke fusie. Op de vergadering van 6 maart 1975 spreken zij zich openlijk uit over een landelijke fusie met de Faluintjesgemeenten naast de fusie met Erembodegem, Gijzegem, Hofstade en Nieuwerkerken 66. Toch trachtte de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen het landelijke karakter van de vier Faluintjesgemeenten, Gijzegem en Hofstade te bewaren door deze te laten fusioneren in twee landelijke kernen met name enerzijds Baardegem, Moorsel en Meldert onder de naam Moorsel anderzijds Gijzegem, Herdersem en Hofstade onder de naam Hofstade 67. Uiteindelijk werd er in het Koninklijk Besluit van 15 september 1975 en de wet van 30 december 1975 gekozen voor de reeds vermelde tweede variant van de Minister van Binnenlandse Zaken. Het grondgebied van Baardegem werd volledig opgenomen in de nieuwe fusiegemeente Aalst. Aalst bereidde zich grondig voor op de fusie ondermeer door een werkbezoek aan de stad Brugge, een fusiegemeente sinds 1970 en een studiereis naar Zaanstad in Nederland 68. Tijdens de inventarisatieperiode (begin 1976) trachtte men samen met de 8 andere gemeenten na te gaan hoe alles op dat moment geregeld werd. De uitkomst was het lijvige document, de fusie-inventaris, waarin volgens de classificatie van de VBSG alle activiteiten en taken van de verschillende gemeenten werd opgelijst 69. Dankzij dit document had men zicht op het aantal personeelsleden, de manier van inventariseren en classificeren, de openbare werken, de economische en sociale toestand, het onderwijs, van iedere gemeente. Henri Joostens, secretaris, was de enige persoon uit Baardegem die echt werd betrokken bij deze procedure. Hij maakte deel uit van één van acht ambtelijke werkgroepen 66 ARNOUTS (L.). Inventarisatie van het Gemeentearchief van Erembodegem: De impact van de fusie van gemeenten op de archiefvorming - Voorlopige deelinventaris van het archief gevormd door en onder toezicht van de secretaris en door de ontvanger, Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991, deel I, p De circulaire van 21 maart 1975 van de provinciegouverneur wordt bewaard in SAA, MGA Baardegem, nr ARNOUTS (L.). Inventarisatie, p. 32 en SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 99 (furie-inventaris), vragenlijsten en procedures van de inventarisatieperiode te vinden in SAA, MGA Baardegem, nr. 99. Voor meer informatie over de fusieoperatie: ARNOUTS (L.). Inventarisatie, pp en ARNOUTS (L.). Een klein archief in de fusie van gemeenten. In: BAERTEN (S.), SCHEELINGS (F.) en VERHELST (J.) (eds.). Archiefinitiatie(f). Archiefproblemen en Oplossingen. III. Brussel, Vubpress, 1993, pp

18 die bepaalde problemen zoals personeel dienden op te lossen. Hij was plaatsvervangend voorzitter van werkgroep V voor culturele zaken. Vanaf de start van de werkgroepen spraken de Faluintjesgemeenten over hun overlijden, onderling maakten ze de afspraak om eendrachtig te zijn en op te komen voor hun rechten. Baardegem sloot zich niet enkel aan bij dit lokaal verzetsinitiatief, maar ook bij het antifusiecomité van Oost-Vlaanderen en het Nationaal Front voor Gemeentelijke Democratie 70. Bepaalde beroepsorganisaties zoals de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België maakten zich terecht ook zorgen over de toekomst van hun leden. Wat zou er immers gebeuren met de secretarissen van de gemeenten die werden afgeschaft? Het protest mocht echter niet baten. Op 31 december 1976 kwam de gemeenteraad voor de laatste keer samen. De oppositieleden brachten hun dank uit voor de goede samenwerking. Ondanks het protest dat raadslid Marc De Bie uitte, geloofde hij dat Baardegem niet volledig zou sterven, maar zou verder leven in zijn inwoners. Tevens beloofde Henri Joostens de belangen van Baardegem blijven te verdedigen. Aan de pastoor werd ten slotte gevraagd om vanaf 23u 45 tot 24u de klokken te luiden als teken van afscheid van hun geliefde gemeente GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF. Aangezien er enkele belangrijke documenten ontbreken zoals de registers van de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, is het noodzakelijk om na te gaan wanneer deze stukken verdwenen kunnen zijn. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de verschillende bewaarplaatsen van het gemeentearchief in de 19 de eeuw. Gezien de kleinschaligheid van de gemeente is het niet ondenkbaar dat men delen van het gemeentearchief bewaarde bij de gemeentefunctionarissen thuis (burgemeesters, schepenen, ontvangers, secretarissen). In de inventaris van 1891 staat bijvoorbeeld te lezen dat er rollen, kohieren en een register bewaard werden bij de ontvanger thuis. Uit getuigenissen blijkt dat er een bijzonder gemoedelijke sfeer bestond in Baardegem, inwoners konden bijvoorbeeld ook na de openingsuren terecht aan huis bij gemeentesecretaris voor identiteitskaarten, paspoorten, Het gevaar bestaat vanzelfsprekend dat bepaalde stukken verloren kunnen gaan of dat men de stukken vergeet bij de rest van het archief te voegen. Of deze gemoedelijke sfeer wel degelijk een impact heeft gehad op de archiefvorming in Baardegem is echter onduidelijk. Vanaf de Tweede Wereldoorlog krijgen we daarentegen een beter zicht op de bewaarplaats van het archief. 70 SAA, MGA Baardegem, nr. 21 en SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

19 De oudste bewaarde inventaris dateert van 1891 en werd aangevuld in Volgens deze inventaris zouden er twee oudere inventarissen hebben bestaan die opgesteld werden op 31 december 1830 en 24 februari Van deze inventarissen ontbreekt echter elk spoor. Op 8 augustus 1882 kreeg secretaris Petrus Joostens bezoek van een delegatie van het Rijksarchief te Gent voor een inspectie van het gemeentearchief. In het inspectieverslag verklaarde de secretaris thans dat er in het verleden geen inventarissen opgesteld werden. De archieven werden bewaard in het secretariaat dat toen gevestigd was op de benedenverdieping van een herberg. De secretaris, die trouwens brouwer was, was de eigenaar van de herberg en liet het lokaal gratis door de gemeente gebruiken. Het archief bestond toen al uit vier kasten met bibliotheek die echter voor het grotendeel toebehoorde aan de familie Joostens. Het archief werd ingedeeld in verschillende categorieën die we nog kunnen zien in de inventaris van Tijdens de inspectie beschikte de gemeente nog over documenten die in feite behoorden tot de schepenbank van Asse, deze werden overgedragen. De inventaris werd opgesteld in de geest van artikel 100 van de gemeentewet uit 1836 : Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt. 73 Volgens de inventaris werden de meeste stukken bewaard in een kas in het gemeentehuis. Zoals reeds vermeld, werden er financiële stukken bij de gemeenteontvanger thuis bewaard waardoor de ontvanger artikel 100 van de gemeentewet met de voeten trad. Naast modern archief werden er ook stukken opgelijst die tot het oud archief van Baardegem behoorden. Men heeft het over vier registers van geboorten, overlijden en huwelijken uit de periode Het gaat vanzelfsprekend om de parochieregisters die bovendien niet de geboortedag registreerden, maar de datum van het doopsel. Daarnaast stammen twee stukken, een kaart en een register (metingboek van Baardegem), uit het jaar De inventaris werd wellicht opgesteld als het gevolg van de circulaire van gouverneur R. De Kerchove van 14 september Hij vraagt om niet alleen oude gemeentearchieven op te nemen in de inventarissen, maar ook aandacht te hebben voor de hedendaagse archieven. Bovendien formuleerde hij de eis dat iedere inventaris zou moeten bestaan uit twee delen bestemd voor enerzijds het oude archief, 72 SAA, MGA Baardegem, nr Pasinomie, deel XVII, p Deze stukken bevinden zich in het Stadsarchief van Aalst en zijn te raadplegen via de nummers te vinden in de databank van kaarten en plannen op de website van het archief: [geraadpleegd op 10 januari 2010]. 75 Bestuurlijk memoriaal van Oost-Vlaanderen: Vertoog van den bestuurlijken toestand der Provincie. Gent, 1888, deel 144, pp

20 anderzijds voor het hedendaagse archief. De inventaris voldeed echter niet aan deze norm. Gezien het bijzonder kleine aantal oude archiefstukken werd het onderscheid tussen oud en hedendaags archief niet gehanteerd, maar opteerde men deze stukken op te nemen in de rubrieken Registers van den Burgerlijken Stand en Kadaster. Van de stukken die opgelijst werden, bleef er ongeveer 65% bewaard. De raming kan niet exact worden bepaald omdat het in de eerste plaats moeilijk is om bepaalde stukken te identificeren zoals de stukken van het kadaster, de financiële stukken, Bovendien werden er ook zaken opgenomen die niet tot het archief behoorden zoals het houten afschutsel dat nodig was bij de verkiezingen, meubels, een meter,... In de tweede plaats bevat het archief enkele stukken van de periode die niet werden opgenomen in de inventaris van Desondanks zijn er heel wat bescheiden die verloren gingen zoals de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Daarenboven bevat het register inhoudende de déliberatiën des Gemeenteraad en Schepenkollégie van geen notulen van het college. De inhoud in verband met het college beperkt zich tot het voorleggen van de jaarverslagen aan de gemeenteraad. De stukken met betrekking tot de burgerwacht zijn allemaal verloren gegaan. In de inventaris van 1974 is het echter onmogelijk na te gaan of deze stukken toen nog bewaard werden. We weten daarentegen wel dat men de stukken minstens twee keer heeft moeten verhuizen en dat de oudere stukken van het modern archief niet altijd even goed bijgehouden werden. De secretaris die de inventaris opstelde van 1891 maakte echter eveneens fouten tegen het herkomstbeginsel 76. Verschillende bescheiden die immers tot stand waren gekomen door andere archiefvormers (de kerkfabriek en bureel van weldadigheid) werden opgenomen in de inventaris van het gemeentearchief. Het gaat ondermeer over de briefwisseling en beraadslagingen. Tijdens het interbellum werd door de provinciale architect een plan opgevat om een nieuwe bergplaats te ontwerpen voor het gemeentearchief. De bergplaats werd voorzien onder de trap van de gemeenteschool en diende onverwoestbaar te zijn in tijden van onheil. De bergplaats zou onder de begane grond komen en bestaan uit dichte betonnen bakken en zou worden afgesloten met een betonplaat. Het is echter onduidelijk of deze bergplaats er effectief gekomen is, wellicht niet. 76 Het herkomstbeginsel omvat twee andere principes met name het bestemmingsbeginsel en het structuurbeginsel. Het bestemmingsbeginsel is het beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van het archief waarin het bij ontvangst of opmaken is opgenomen. (DEN TEULING (A.J.M.). Op. Cit., lemma 21) Het structuurbeginsel is het beginsel, dat een archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming. (DEN TEULING (A.J.M.). Op. Cit., lemma 22.) 20

Inventaris van gemeentearchief van Eke

Inventaris van gemeentearchief van Eke BE-A0514_107892_106259_DUT Inventaris van gemeentearchief van Eke Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode).

Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). BE-A0513_101694_100312_DUT Gemeenten. Vinkem (hedendaagse periode). Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written

Nadere informatie

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/showmedia.php?mediaid=847 >1789 Het begin van de Franse revolutie. oktober 1795 Als gevolg van de expansiedrift

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104535_102555_DUT Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 51-54 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw BE-A0518_111814_110483_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1)

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST. 25 FEBRUARI Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 25 FEBRUARI 1999. - Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken (1) De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps BE-A0518_110561_109304_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

NederlaNdstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen (NgrOd)

NederlaNdstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen (NgrOd) PROCEDUREREGLEMENT HOGE RAAD NederlaNdstalige gewestelijke raad van de Orde der dierenartsen (NgrOd) Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke Tel.: 09 225.58.18 E-mail : info@ordederdierenartsen.be www.ordederdierenartsen.be

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Audiëntie van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye,

Inventaris van het archief van de Audiëntie van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye, Nummer archiefinventaris: 1.01.01.12 Inventaris van het archief van de Audiëntie van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye, 1535-1558 Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle Nationaal Archief,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr.

ONTWERP VAN DECREET. houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. Stuk 1070 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten 2700 LEE Stuk 1070 (2006-2007)

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop.

Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. BE-A0516_108851_107781_DUT Inventaris van het gemeentearchief van Dentergem / G. Gadeyne, N. Maddens en E. Warlop. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel

Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel Voorlopige inventaris Archief van Steenhuffel I. 18e EEUW EN FRANSE PERIODE 1 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw 2 Stukken uit de 18e eeuw en uit de Franse periode. 18e eeuw II.

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

De munten van de Franse Revolutie door José De Strycker

De munten van de Franse Revolutie door José De Strycker De munten van de Franse Revolutie door José De Strycker De Franse Revolutie is niet enkel voor Frankrijk, maar ook voor een groot deel van Europa van grote betekenis geweest. Het politieke klimaat leek

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p

Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p BE-A0513_101654_100268_DUT Leffinge / J. Mertens. - In: Inventarissen van gemeentearchieven, deel V, p. 69-74. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 15/2010 van 21 april 2010 Betreft: voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en het

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010

OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen OVERZICHTSLIJST DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, VAN

Nadere informatie

Werking Traject gemeentearchieven

Werking Traject gemeentearchieven Werking Traject gemeentearchieven Werkjaar 2015 (1 april 2015 31 december 2015) 0. Werkjaar 2015 (1 april 2015-31 december 2015) - Uitgave Logboek van een intergemeentelijke archivaris : dit logboek bundelt

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies

Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Algemene regels inzake de werking van de stagecommissies Tekst aangenomen door de algemene vergadering van 22 april 2008, gewijzigd door de algemene vergadering van 26 januari

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het archiefbeheer (gecoördineerde versie, 07/01/2016) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 5, 7, 10 en 11; Gelet op

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting Dames en heren, Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten 1. De bestuurskracht van de gemeenten Toelichting De bestuurskracht van de lokale besturen is de afgelopen jaren een relevant

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.17 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Bogota, 1883-1921 Auteur: J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

Informatieblad Gemeenteverslagen

Informatieblad Gemeenteverslagen Informatieblad Gemeenteverslagen Gemeenteverslagen geven per jaar een overzicht van hetgeen, vooral op ambtelijk gebied, in een gemeente is gebeurd. In de loop der jaren hebben de verslagen echter wel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. BE-A0515_109248_108556_DUT Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw. Bestuur van Waters en Bossen. Inspectie Hasselt. Overdracht 1982. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie