SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK"

Transcriptie

1 SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

2 Voorwoord 1. Duurzaam ondernemen 2. Kwaliteit en veiligheid 3. ISO en CO2-Prestatieladder 4. Milieuzorg 5. Ketenzorg en branche-initiatieven 6. Maatschappelijke betrokkenheid

3 INHOUD CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder Niveau CO

4 VOORWOORD Van oudsher heeft Koninklijke Saan al aandacht voor het feit dat haar bedrijfsbeslissingen en activiteiten impact hebben op de maatschappij en het milieu. Ons 115 jaar oude familiebedrijf hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering al sinds jaar en dag de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijkheid nemen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholdersbelangen, wetgeving, gedragsnormen en de rechten van de mens. Vier jaar geleden begon de financiële crisis. Deze werd gevolgd door een recessie, gevolgd door de euro crisis en tenslotte een tweede recessie. Herstel laat naar alle waarschijnlijkheid nog wel even op zich wachten. Toch is dit voor Saan geen reden om te wachten met investeringen. Wij willen juist onze toonaangevende positie in de markt versterken. En dat kan alleen maar door ons verder te ontwikkelen. Saan investeert daarbij niet alleen in materieel, materiaal en mensen maar ook in duurzame oplossingen. Joop Saan, algemeen directeur: Ons 115 jaar oude familiebedrijf hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering al sinds jaar en dag de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben de overtuiging dat duurzaamheid en efficiëntie vaak hand in hand gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om op maatschappelijk gebied onze verantwoordelijkheid te nemen. Door middel van steun aan liefdadigheids-, onderwijs- of sportprojecten bijvoorbeeld. Maar ook door samen te werken met partijen die mensen met een beperking een kans bieden op de arbeidsmarkt. In dit MVO-jaarverslag kunt u lezen over onze inspanningen en investeringen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kunt u regelmatig nieuwe informatie vinden op onze website: Ik wens u veel leesplezier. Joop Saan Algemeen Directeur 4

5 5

6 6

7 1 Duurzaam ondernemen Koninklijke Saan neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, en maakt daarbij bewust de keuze om veilig en duurzaam te ondernemen, met inachtneming van een optimale balans tussen maatschappij, milieu en winst ( People, Planet, Profit ). Wij zijn ons ervan bewust dat wij als logistieke dienstverlener, partner, opdrachtgever en werkgever, een bijdrage kunnen leveren als het gaat om behoud van onze planeet en het doorgeven ervan aan toekomstige generaties. Wij geloven ook dat veilig en duurzaam ondernemen betere resultaten oplevert voor zowel Saan als de samenleving en het milieu. Daarom wordt continu gekeken naar slimmere, efficiëntere, veiliger en schonere manieren om de werkzaamheden op gebied van kraanverhuur, transport, (industriële) verhuizingen, evenementenlogistiek, bouwlogistiek, archiefbeheer en verkeersdiensten uit te voeren. Sandra Smits, directeur: Onze relaties kunnen rekenen op dienstverlening van hoge kwaliteit, met aandacht voor veiligheid, mens en milieu. Saan staat voor duurzame oplossingen, waarbij ongunstige milieueffecten zoveel mogelijk worden vermeden of teruggedrongen. Saan is in 2011 ISO gecertificeerd en in november 2012 behaalden we het certificaat voor de CO 2 -Prestatieladder, niveau 3. Voor de medewerkers van Saan betekent duurzaam ondernemen dat zij kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden en een aangenaam sociaal werkklimaat. Saan biedt ontwikkelingsmogelijkheden qua werk en opleiding, en biedt gelijke kansen aan iedereen. De medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan ons duurzame ondernemerschap. Zo zijn er afspraken en doelstellingen met betrekking tot zuinig rijden, papiergebruik, bewust gebruik van verwarming en airco, verlichting en drinkwater, en toepassing van recyclebare verbruiksartikelen. Deze regels worden breed gedragen. Saan stimuleert dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen op dit gebied en met suggesties en adviezen komen. 7

8 2 Kwaliteit en Veiligheid 2.1. Onderzoek klanttevredenheid In 2012 is het tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Onze relaties konden hun mening geven over onder andere kwaliteit, nakomen van afspraken, service, klantgerichtheid en prijs. Verder kon men aangeven wat men goed vindt aan de dienstverlening van Saan en ons verbetersuggesties aanreiken. Als rapportcijfer ontving Saan gemiddeld een 8. Onze relaties zijn zeer te spreken over de totaal-oplossing die Saan biedt (van inventarisatie en advies tot coördinatie en uitvoering), maar ook de betrouwbaarheid van onze medewerkers. Voor veel relaties was het echter niet geheel duidelijk wat Saan zoal doet op milieugebied. Deze opmerkingen hebben wij per direct opgepakt als verbeterpunt. Wij gaan hierover uitgebreider en frequenter communiceren, door het mee te nemen in onze gesprekken met relaties en via onze website en andere publicaties. Rutger Alferink, directeur: Onze relaties zijn zeer te spreken over de totaal-oplossing die Saan biedt (van inventarisatie en advies tot coördinatie en uitvoering), maar ook de betrouwbaarheid van onze medewerkers. Als rapportcijfer ontvingen wij gemiddeld een 8. En dat is iets om trots op te zijn! Het uitgangspunt hierbij is wel dat zoveel mogelijk communicatiemiddelen op duurzame basis worden ingezet Hercertificeringen ISO 9001 en VCA Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: om de juiste kwaliteit te kunnen leveren, leeft Koninklijke Saan met name op het gebied van veiligheid strenge procedures na. Ons managementsysteem is erop gericht om onze bedrijfsvoering continu te verbeteren. Sinds 1994 is Saan ISO 9001-gecertificeerd en sinds 1996 zijn we in het bezit van het VCA**-certificaat. Verder neemt Saan deel aan de VVT-Erkenningsregeling van de Vereniging Verticaal Transport en zijn wij Erkende Verhuizer en Professioneel Projectverhuizer (PPV). Het ISO-certificaat en het VCAcertificaat zijn beide drie jaar geldig. In 2012 vond de hercertificering plaats en zijn deze certificaten wederom met drie jaar verlengd. 8

9 9

10 10

11 3 ISO en CO2-PRESTATIEladder 3.1. ISO Sinds mei 2011 is Saan ISO gecertificeerd. Dit ISO-certificaat is een internationale standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens ISO kunnen de milieurisico s van de bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd worden CO 2 -Prestatieladder Naast de ISO certificering, werkten de activiteiten Archiefbeheer (de gehele verslagperiode 2011 en 2012) en Verhuizingen (tot mei 2012) klimaatneutraal. Daarbij wordt noodzakelijke, niet te vermijden CO 2 -uitstoot gecompenseerd, door te investeren in groene projecten, zoals windmolenparken. Een logische vervolgstap in dit beleid is de invoering van de CO 2 -Prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De ladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO 2 - besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieuinitiatieven. CO 2 Voetafdruk 2011 Als onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder heeft Saan een nulmeting uitgevoerd om te bepalen wat de huidige uitstoot is per activiteit. Dit is vastgelegd in de CO 2 -Voetafdruk. Climate Neutral Group (CNG) heeft vervolgens een audit uitgevoerd naar de juistheid en de volledigheid van de verschillende emissiewaarden. Saan en CNG hebben daarbij verschillende bronnen voor de CO 2 -uitstoot gedefinieerd. Het totaal van alle bronnen is voor 2011 een totaal emissie van 6.876,84 ton CO 2 -uitstoot. In onderstaand figuur wordt inzichtelijk dat maar liefst 80% van de CO 2 -uitstoot afkomstig is van de bedrijfsactiviteiten, namelijk vrachtvervoer. Joop Saan, algemeen directeur: Saan is één van de eerste logistieke dienstverleners die dit instrument hanteert. Wij streven ernaar voorop te lopen in de branche en de implementatie van de CO 2 -Prestatieladder past goed binnen deze ambitie. Door deelname aan de CO 2 -Prestatieladder geven we duurzaamheid een nog duidelijkere plek binnen onze bedrijfsvoering. In dit traject wordt Saan begeleid door de Climate Neutral Group. 2. Bedrijfsauto s reductiedoelstelling brandstofverbruik: 2% (jaarlijks) 3. Elektriciteit reductiedoelstelling elektriciteitsverbruik: 1% (2012 t.o.v. 2011) 4. Elektriciteit - reductiedoelstelling elektriciteitsverbruik: 3% (2013 t.o.v. 2011) Om de doelstellingen te bereiken, worden diverse acties ondernomen. Om continue verbetering te bewerkstelligen hebben we een energie-managementprogramma opgesteld, op basis van ISO ISO is gebaseerd op de Deming Cyclus en bevat de herhalende stappen: Plan, Do, Check, Act (PDCA). Reductiedoelstellingen Wij hebben ons ten doel gesteld een aanzienlijke vermindering van de CO 2 -uitstoot te realiseren. De aandacht richt zich daarbij in eerste instantie op de volgende labels: 1. Vrachtvervoer reductiedoelstelling dieselverbruik: 2% (jaarlijks) Certificering volgens niveau 3 Koninklijke Saan is in november 2012 gecertificeerd volgens niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. De audit werd uitgevoerd door Aboma Certificeringen. Communicatie Belangrijk voor de certificering is open, transparante communicatie. Op vindt u alle informatie over onze MVO-inspanningen en de voortgang van de prestatieladder. 11

12 4 Milieuzorg 4.1 Transport Brandstofbesparing Met het vaststellen van de milieudoelstelling Brandstofbesparing wil Saan de komende jaren een aanzienlijke vermindering van de CO 2 -uitstoot realiseren. De doelstelling is het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bedrijfsauto s ten opzichte van het jaar 2009 met minimaal 2% te verminderen. Al een aantal jaar wordt aan de brandstof van de voertuigen via de eigen tankinstallatie in Diemen een additief toegevoegd dat zorgt voor een optimale en schonere verbranding en daarmee voor brandstofbesparing. Sinds medio 2012 worden de overzichten van het brandstofverbruik aan alle medewerkers gepubliceerd. De medewerkers kunnen per voertuig zien wat hun eigen resultaten en de resultaten van hun collega s zijn. Ook is het brandstofverbruik bij Saan inmiddels een onderdeel van de jaarlijkse persoonlijke beoordeling. Hiermee blijft het brandstofverbruik een actuele zaak voor iedereen. Eind 2012 is een start gemaakt met een competitie voor berijders, om zo het zuinig rijden flink te stimuleren. Bandenspanning Een andere grote invloed op het brandstofverbruik is de bandenspanning. Mede om die reden wordt de bandenspanning van alle torenkranen bij Saan continue gecontroleerd middels een TPMS-systeem. Zodra de spanning te laag is, geeft het systeem een signaal af. De bandenspanning van alle overige Saan-voertuigen wordt standaard tweemaal per jaar gecontroleerd. Snelheidsbegrenzers In 2012 zijn de snelheidsbegrenzers van de Saanvoertuigen omlaag bijgesteld naar 85 kilometer per uur. Nieuwe voertuigen worden standaard af fabriek afgeleverd met de begrenzer op deze waarde. De brandstofbesparing stond eind 2012 op 1,82%. Een positieve ontwikkeling! Gijs Castein, chauffeur archiefbeheer: Bij Archiefbeheer hebben we een wedstrijd gehouden om zoveel mogelijk brandstof te besparen. Met het voertuig waar ik de vaste berijder van ben, hebben we een besparing van 8 procent gehaald. De truc? Gewoon minder snel optrekken en vlot opschakelen Milieu pakketten in alle voertuigen Alle Saan voertuigen met een hydraulische installatie zijn in 2011 voorzien van een zogenaamd milieupakket. Dit pakket bestaat uit een voorraad absorptiemateriaal om vloeistoflekkages op te vangen. Daarmee wordt voorkomen dat vervuilende vloeistoffen in het milieu terechtkomen. Gebruikte doeken worden door de medewerkers ingeleverd bij onze Technische Dienst, die ervoor zorgen dat dit chemisch afval op de juiste wijze wordt afgevoerd Ingebruikname eerste elektrische leaseauto De directie van Saan geeft graag het goede voorbeeld, ook als het gaat om CO 2 -reductie. Zo rijdt directeur Edwin Saan sinds mei 2012 in een elektrische auto, een Opel Ampera. Na een half jaar en kilometer rijden, had Edwin Saan slechts 12 drie maal 25 liter benzine getankt. Op de vestiging Utrecht, waar hij kantoor houdt, is in 2012 een oplaadpunt geplaatst. Rutger Alferink, medelid van het vierhoofdige Directieteam van Saan, heeft inmiddels ook een Opel Ampera besteld. Deze is in de tweede week van 2013 geleverd Schonere vrachtwagens Een aantal jaar geleden hebben met name de grotere Nederlandse steden milieuzones ingevoerd ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Deze milieuzones reguleren de toelating van diesel vrachtauto s. Hiermee worden alleen nieuwere en schonere vrachtauto s in de zones toegelaten. Hoewel binnen deze milieuzones sommige Saan voertuigen (zoals verhuisauto s) ook in 2012 nog steeds waren vrijgesteld, vindt Saan het belangrijk de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot een»

13 13

14 14

15 4 Milieuzorg minimum te beperken. Wij blijven dus investeren in schonere voertuigen (Euro 5-norm) Schoon, groen en veilig mobiliteitsbeleid Bij opdrachten in de binnenstad van Amsterdam maken medewerkers van Saan zoveel mogelijk gebruik van de elektrische scooters die in 2009 zijn aangeschaft. De scooters zijn stil, schoon en kunnen relatief goedkoop met groene stroom worden opgeladen aan het stopcontact of de speciale laadpunten in de stad. Medewerkers met een leaseauto worden door Saan verplicht gesteld een leaseauto met energielabel A, B of C te kiezen. Verder motiveren wij onze medewerkers middels het Nationale Fietsplan om per fiets naar het werk te komen. Sinds de start in 2007 hebben al 68 medewerkers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Edwin Saan, directeur: De Opel Ampera combineert op ideale wijze het elektrisch rijden zonder de zogenaamde range-fear. Daarmee bedoelen ze de angst dat je stil komt te staan omdat de accu leeg is. Als de beschikbare 10 KWH is verbruikt voor zo n km schakelt de aggregaat bij om de auto van stroom te voorzien. Ik ben zeer tevreden over deze auto! 4.2 Facilitair Terugdringen stroom/energieverbruik Saan streeft naar reductie van het elektriciteitsverbruik: 1% in 2012 ten opzichte van 2011 en 3% in 2013 ten opzichte van Daarvoor zijn, en worden een aantal belangrijke maatregelen genomen. De begane grond van het hoofdkantoor in Diemen onderging in 2012 een verbouwing. Daarbij zijn alle ruimtes voorzien van energiezuinige verlichting en bewegingssensoren. Verder is de zonwering vernieuwd en is de airco- en luchtbehandelingsinstallatie opnieuw ingeregeld. Hiermee wordt het klimaat zo aangenaam mogelijk gemaakt voor de medewerkers en tevens het energieverbruik gereduceerd.» 15

16 4 Milieuzorg De IT hardware infrastructuur wordt in fases vernieuwd. Daarbij worden eind 2012 en begin 2013 in Diemen 14 servers vervangen voor drie nieuwe servers en in Utrecht 10 oude voor twee nieuwe exemplaren. Naast kleiner in aantal zijn de nieuwe servers ook zuiniger en efficiënter. Deze aanpassing levert uiteindelijk een verwachte besparing op van KwH per jaar en dat is 3,2% besparing op het energieverbruik Terugdringen papierverbruik Om het papierverbruik terug te dringen zijn in 2011 en 2012 o.a. de volgende maatregelen getroffen: Digitalisering van de interne communicatie. Er wordt zoveel mogelijk per mail gecommuniceerd. Handboeken, reglementen, formulieren en toolboxen (veiligheidsinstructies) worden digitaal aan Ruben Mentz, coördinator KVGM: Vroeger zat ik s ochtends in de kantine om de toolboxen te geven. Helaas bereikten we toen veel collega s niet, omdat er onregelmatige werktijden zijn. En dan kreeg men de toolbox op papier, waarvoor getekend moest worden. Nu volgt iedereen de toolboxen digitaal. Het systeem houdt alle resultaten voor ons bij, dus dat scheelt veel werk. Bovendien worden de toolboxen nu beter gelezen en begrepen. Veel collega s hebben er echt lol in om de vragen te beantwoorden. En bovendien besparen we ook nog eens een flinke berg papier! de medewerkers aangeboden via SaanWijzer, de digitale leeromgeving en bibliotheek van Saan. Directie, managers en de commerciële afdeling zijn voorzien van een ipad. Hierdoor wordt het mogelijk paperless te werken, presentaties te geven bij klanten en te vergaderen. Alle personeelsdossiers zijn in de zomer van 2012 gedigitaliseerd. Via het personeelsinformatiesysteem kunnen de afdeling personeelszaken en de directie nu digitaal de dossiers raadplegen. Sinds 2011 worden alle binnenkomende facturen gescand om daarna gedigitaliseerd te worden afgehandeld in het financiële administratiesysteem. Digitalisering van uitgaande facturen en offertes wordt in de loop van 2013 opgestart. 16

17 17

18 Ketenzorg Kritische inkoop van materialen Bij de inkoop en het gebruik van materialen wordt altijd kritisch gekeken naar kostentechnische en milieuaspecten, zowel bij de activiteiten als op kantoor. De kantoor- en verbruiksartikelen werden voorheen bij diverse leveranciers ingekocht, met als gevolg dat de bestelde artikelen met verschillende vrachtauto s werden afgeleverd. Sinds oktober 2012 bestelt Saan deze artikelen (van koffie en thee tot kopieerpapier en nietmachines) gecentraliseerd bij een totaalleverancier. Dat scheelt veel transportbewegingen en dus CO 2 -uitstoot per jaar Afvalscheiding en recycling Afvalscheiding vestigingen Op de vestigingen van Koninklijke Saan wordt het afval gescheiden. Zo wordt hout, metaal, papier, chemisch afval en restafval gescheiden afgevoerd. Iedere kantoorwerkplek is voorzien van een papierbak en een bak voor restafval. Op de terreinen en binnen de gebouwen van Saan dragen de medewerkers van de Technische Dienst zorg voor de juiste inzameling en afvoer van afvalstoffen. Afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd door of naar gespecialiseerde leveranciers. Recycling vernietigde dossiers Fysieke dossiers bij onze activiteit Archiefbeheer worden na de wettelijke bewaartermijn gerecycled tot grondstoffen voor de papier- en kartonindustrie. Ook hierin is een bewuste keuze gemaakt om te kiezen voor een transparante en milieubewuste manier voor het hergebruiken van papier en kartonafval. Duurzame vernietiging Back-up media Naast recycling van papieren archieven verzorgt Saan Archiefbeheer in samenwerking met een gespecialiseerde dienstverlener, ook duurzame vernietiging van digitale back-up media. Kunststof media worden vermalen tot stukjes plastic. Harde schijven en media tapes worden onbruikbaar gemaakt voordat deze worden vernietigd. De restmaterialen van ICT-producten worden, nadat de informatiedragers verwijderd en vernietigd zijn, door een sociale werkplaats conform ISO norm verwerkt. Alle milieubelastende onderdelen worden verwijderd en alle gebruikte grondstoffen worden uit de ICT-apparatuur herwonnen. Voorbeelden van deze herwonnen grondstoffen zijn: ijzer, koper, platina en kunststof granulaat. Na bewerking zijn zij geschikt voor hergebruik in nieuwe producten Duurzame logistieke oplossingen Retouren naar leveranciers Saan denkt mee met haar relaties om efficiënter met grondstoffen om te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is een Duitse machineleverancier voor wie Saan machineplaatsingen in de Benelux en Frankrijk verzorgt. Wij halen de machines op in Duitsland en verzorgen het transport en de plaat-

19 5 Ketenzorg en branche-initiatieven sing. De materialen waarin de machines verpakt worden, voeren we gescheiden af en de pallets waarop zij zijn geplaatst, worden verzameld. Wanneer we een vrachtwagen vol hebben, wordt deze weer naar de machineproducent in Duitsland gebracht, als Saan daar een machine op gaat halen voor een volgende plaatsing. Een mooi voorbeeld waarbij duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan. Bouwlogistiek Samen met bouwbedrijven en andere toeleveranciers van de bouw onderneemt Koninklijke Saan stappen om het logistieke proces op en om bouwlocaties efficiënter en duurzamer te maken. Zo kan bij bouwprojecten het aantal transportbewegingen worden verminderd door bijvoorbeeld centrale opslag van materialen en er voor te zorgen dat deze just in time en gecombineerd geleverd worden. Ook wordt gekeken naar het combineren kraanwerk. Nu komt het voor dat s ochtends een kraan van leverancier A voor aannemer X op een bouwplaats staat, terwijl s middags kraanverhuurder B een kraan op dezelfde bouwplaats levert, maar dan voor onderaannemer Y. Door deze bestellingen centraal te coördineren, kun je deze opdrachten combineren. Ook hier gaan duurzaamheid en kostenbesparing prachtig samen Digitale oplossingen bij Archiefbeheer Saan Archiefbeheer werkt continu aan verdere optimalisering van haar producten en diensten. Zo is in 2011 Scan on demand geïntroduceerd. Dit is een voordelige en milieubewuste manier om opnieuw actueel geworden archiefstukken in digitale vorm te kunnen raadplegen. Het houdt in dat een archiefstuk pas wordt gedigitaliseerd wanneer het wordt opgevraagd. De dossiers worden daarna digitaal bij de klant aangeleverd in plaats van fysiek. Hierdoor vindt geen CO 2 -uitstoot door transport plaats. Het document wordt vervoerd over de digitale snelweg. Een milieubewuste en voordelige manier van transport. Wilfred van de Blaak, commercieel manager: Alhoewel we zeker in de bouwbranche zien dat leveranciers toch nog met name vanwege de prijs worden geselecteerd, wordt de aandacht voor duurzaamheid wel steeds groter. Met klanten, leveranciers, of zelfs met collega bedrijven naar nieuwe, duurzame oplossingen zoeken, wordt echt de toekomst. 5.2 Branche initiatieven Mokum Mariteam Mokum Mariteam is een professioneel samenwerkingsverband tussen belanghebbende organisaties die in de regio Amsterdam goederen, afval- en reststoffen distribueren. Met als doel exploitatie van een milieuvriendelijk, fijnmazig distributienetwerk over het water, onder het moto: Vracht door de gracht op schone stille kracht. Saan, als mede initiatiefnemer, participeert hierin samen met een aantal andere bedrijven. Het schip van Mokum Mariteam, de Citysupplier, wordt aangedreven door een schone en stille elektromotor en kan zonder probleem een dag lang in de stad functioneren zonder CO 2 -uitstoot te produceren. Het schip brengt goederen naar de plaats van bestemming en retour goederen, waaronder afval en reststoffen, worden op dezelfde efficiënte milieuvriendelijke wijze afgevoerd. Mokum Mariteam heeft al meerdere malen model gestaan voor best practice op het gebied van duurzaam ondernemen. In 2012 nog via Verkeer Advies, een bereikbaarheidsmakelaar actief op een groot aantal bedrijfslocaties in de regio Amsterdam en in de Provincie Noord-Holland MVO Rondetafelgesprek In september 2012 organiseerde Koninklijke Saan een MVO-rondetafelgesprek, met als centraal thema de CO 2 -prestatieladder. Er werden een aantal partijen bij elkaar gebracht om te discussiëren over verschillende stellingen die te maken hadden met de CO 2 -ladder. Het doel van deze bijeenkomst was van elkaar leren en elkaar inspireren. Aanwezig waren Prorail (initiatiefnemer van de CO 2 -Prestatieladder), BAM Rail, KLM, Siemens, SNS Reaal, Climate Neutral Group, VNO NCW, the Rock Group en Koninklijke Saan. De discussie werd geleid door Kees C. Donker, Directeur Publiek, Innovatie & Technologie IBM Benelux en lid van de Duurzaamheidscommissie VNO-NCW. Een verslag is opgetekend in de MVO-special van de Saan Totaal van januari

20 20

21 6 Maatschappelijke betrokkenheid 6.1 Betrokkenheid bij Sociale Werkvoorziening Koninklijke Saan werkt veelvuldig samen met instellingen die mensen op weg helpen met beperkte mogelijkheden om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Op diverse projecten heeft Saan zeer positieve resultaten behaald door samen met de instellingen te investeren in productiviteit, werkervaring en expertise. Met behulp van deze projecten zijn daadwerkelijk kansen gecreëerd om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Verderop in dit hoofdstuk een opsomming van een aantal succesvolle projecten waarbij wij deze goed gemotiveerde arbeidskrachten hebben ingezet. Integratie door werk is een project dat is gestart met Sociale Werkplaats PAUW bedrijven. Bij dit project hebben wij kandidaten de mogelijkheid gegeven om onder begeleiding, coaching en aansturing mensen zelfstandig te laten werken op een van onze vestigingen. Met trots kunnen wij melden dat een van deze mensen inmiddels een vast dienstverband heeft bij onze activiteit Archiefbeheer. Verder werkt Saan Archiefbeheer ook samen met Stichting AutiTalent, en BREED. AutiTalent is een instelling die zich met name richt op mensen met autisme en deze mensen een kans geeft op de reguliere arbeidsmarkt. BREED is een uitvoeringsinstantie die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzet op diverse vlakken van dienstverlening. Met beide partijen voert Archiefbeheer digitaliseringsprojecten uit. Een van de meest recente projecten is de samenwerking met de TOMIN groep uit Almere, met wie Saan Archiefbeheer projecten heeft uitgevoerd. Op het gebied van het voorbewerken, opschonen en verwerken van reguliere archieven. Ook is er een samenwerking geweest voor het recyclen van oude röntgenfoto s voor een duurzame en milieuvriendelijke verwerking. Mark van Klaarbergen, manager TD: Bij de Technishe dienst in Diemen is in 2012 een medewerker aangenomen die begeleid wordt door de OsiraGroep. Deze medewerker heeft door een ernstig ongeval hersenletsel opgelopen. Hij voert bij Saan ondersteunende werkzaamheden uit, met name voor terreinbeheer, en doet op die manier weer mee in het arbeidsproces. 6.2 Stages en voorlichting Saan biedt regelmatig interessante stageplaatsen aan voor studenten van hogescholen. Ook geven wij vaak snuffelstages van een week en voorlichting aan basisscholen. In een schooljaar gaan duizenden leerlingen in Amsterdam een dagdeel op Bliksemstage bij circa 300 verschillende bedrijven, waaronder Saan. Leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het VMBO komen dan in groepjes van circa acht bij een bedrijf langs en worden begeleid door een leerkracht en een medewerker van het bedrijf. Deze Bliksemstages helpen scholieren bij het oriënteren op de toekomst. Het project geeft leerlingen een beeld van de beroepen en bedrijven die er zijn, wat er in die bedrijven gebeurt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. 6.3 Goed werkgeverschap Een goede werksfeer met tevreden en daarmee gemotiveerde medewerkers is voor Saan zeer belangrijk. Een tevreden medewerker is gemotiveerder en productiever en dat komt de kwaliteit van onze dienstverlenging en daarmee uiteindelijk ook onze klanttevredenheid ten goede. Saan hecht groot belang aan een eenduidig personeelsbeleid en een marktconform beloningssysteem. Bovendien streeft Saan naar open en eerlijke communicatie, zowel top down als bottom up. Daarnaast besteedt Saan zorg aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een tijd-voor-tijd regeling en collectieve verzekeringen. Periodiek voeren wij medewerkertevredenheidsonderzoeken uit. In 2011 hebben wij zo n onderzoek uitgevoerd waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: samenwerking en sfeer, werk» 21

22 6 Maatschappelijke betrokkenheid en belasting, ontwikkeling en ontplooiing, arbeidsomstandigheden, personeelszaken, communicatie en arbeidsvoorwaarden. Verbeterpunten die daaruit naar voren zijn gekomen, zijn per direct door de directie en het 2e lijnsmanagement opgepakt. Om de economische crisis het hoofd te bieden wordt op allerlei manieren getracht medewerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, bijvoorbeeld door uren te maken binnen andere activiteiten. Desalniettemin heeft Saan in de zomer van 2012 voor het eerst in haar bestaan een aantal medewerkers moeten ontslaan om een efficiencyslag te kunnen realiseren en daarmee kosten te besparen. De vertrekkende medewerkers is, naast een goed sociaal plan, een outplacementtraject aangeboden of de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Teneinde de kans op een nieuwe baan te vergroten. Inmiddels heeft het grootste deel van hen elders alweer een nieuwe baan gevonden. 6.4 Sponsoring en donaties Koninklijke Saan steunt jaarlijks vele projecten, veelal op lokaal niveau. Vaak gaat het om financiële ondersteuning maar Saan levert ook regelmatig een bijdrage in natura door middel van inzet van materieel en mankracht. In 2011 en 2012 heeft Saan onder andere een bijdrage geleverd aan: Voorlichting over dode hoek Saan bezocht evenals voorgaande jaren samen met de politie de basisscholen in Diemen. De kinderen van groep 8 kregen uitleg over de dode hoek bij vrachtwagens. Eerst bekeken zij een dvd van TLN (Transport en Logistiek Nederland) en vervolgens konden zij zelf de praktijk ervaren. De kinderen namen om de beurt plaats achter het stuur om zelf te ondervinden wat een vrachtwagenchauffeur wel - en vooral niet kan zien. Op die manier worden de kinderen bewust Roy Harting, operationeel manager: Ondanks de crisis blijft Saan investeren in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor worden zij beter en breder inzetbaar en daarnaast biedt het de medewerkers op termijn betere doorgroeimogelijkheden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. gemaakt van de gevaren wanneer ze naast, achter of vlak voor een vrachtwagen fietsen of lopen. Wilhelmina Kinderziekenhuis in Amsterdam Saan heeft in 2011 een kraan met machinist ingezet om een dakterras aan te leggen bij de Ronald McDonald Huiskamer op het dak van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Gezinnen met zieke kinderen kunnen nu niet alleen in de Huiskamer vertoeven, maar ook even lekker buiten zitten. Team Prinsenbeek naar de Alpe d HuZes In 2011 doneerden wij een bedrag aan de stichting Alpe D HuZes. En in 2012 heeft Saan het transport verzorgd van de 30 fietsen van het Team Prinsenbeek naar de Alpe d Huez. Voor dit jaarlijks terugkerende evenement van KWF Kankerbestrijding heeft Saan een verhuiswagen ter beschikking gesteld die door een Saanmedewerker naar Frankrijk en weer terug is gereden. Make A Wish Nederland Saan Tilburg werkte in 2012 mee aan een wensvervulling van Make-A-Wish Nederland. Een 17-jarige ernstig zieke jongen werd thuis opgehaald met een Saan vrachtwagen voor uitzonderlijk vervoer en mocht meerijden naar Tilburg. Hier heeft hij met een 16 tons heftruck gereden en daarna op afstand bestuurd en zo meegeholpen met een echte klus. Daarna kon hij vanuit een kraan met werkbak genieten van het uitzicht over Tilburg. ROC Bosnië Een dochter van een van onze medewerkers kreeg begin 2012 vanuit haar ROC-opleiding de opdracht om samen met een aantal klasgenoten een school in Bosnië op te knappen. De studenten moesten alleen wel zelf geld inzamelen voor de reis, verblijf en materialen. Saan heeft haar gesponsord om een ticket en materialen te kunnen kopen om dit mooie initiatief in Bosnië te gaan uitvoeren. 22

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2015 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 15 januari 2015 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen

Gebouwen CO2 compensatie Wagenpark Verhuismaterialen Gebouwen Het moderne bedrijfspand in Diemen is voorzien van extra isolatie in de muren, ramen en het dak om de warmte zomers buiten te laten en s winters binnen te laten. Een warmte terugwin-installatie

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3. De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. Vijfhuizen 3.B.1 Reductiedoelstellingen en plan van aanpak Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Kruiningen, 04 november 2016 dhr. W. Sinke Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan MVO JAARVERSLAG Wij geloven dat elk bedrijf een belangrijke rol heeft in het socialer en duurzamer maken van onze samenleving. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de lange termijn financiële

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten Juli 216 Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de -Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan Datum 13-3-2017 Versie nr. 2017.01 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiemogelijkheden... 4 2.1 Brandstof... 4 2.2 Elektriciteit en warmte...

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder VWB Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.0 3 februari 2015 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 16 februari 2016 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020

3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 3.B.1 CO2-Reductiedoelstellingen 2020 Maastricht, 01-04-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 OVER DIT RAPPORT...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie