CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK"

Transcriptie

1 CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

2 Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen onze bedrijfswaarden op het vlak van ethiek en integriteit en onze dagelijkse bezigheden in onze gemeenschappen, bij onze leveranciers en klanten en bij elkaar. Voor mij ligt de sleutel van succes in het houden van onze beloften. Dit geldt zowel voor beloften die we uit eigen wil doen als beloften die ons worden opgelegd. In de eerste plaats denken de meesten van ons aan beloften die we uit eigen beweging doen. Voorbeelden van beloften uit eigen wil zijn leveringstermijnen, productgaranties en onderhoudscontracten na verkoop. Even belangrijk zijn de ons opgelegde beloften. Dit zijn de beloften die we moeten doen om actief te zijn op de markten waar we willen meetellen. Als openbaar verhandeld bedrijf bijvoorbeeld beloven we onze aandeelhouders dat we hen volledige, nauwkeurige en tijdige informatie zullen verschaffen over ons bedrijf. We beloven om ons niet in te laten met commerciële omkoperij; we beloven onze medewerkers een veilige werkplek, we beloven om in de buurt van onze vestigingen zuinig om te springen met het milieu en zo meer. Kortom, we beloven om correct te handelen. Deze Code is voor ons allemaal een leidraad om deze belofte waar te maken door de wet na te leven en ons ethisch verantwoord te gedragen. Hoewel niet elke situatie in een document kan worden gegoten, bevat de Code verwijzingen naar de onderliggende beleidslijnen van Belden en vindt u er bij wie u terecht kunt voor vragen en het melden van wangedrag. Belden, zijn dochterondernemingen en merken, die meer dan 100 jaar bestaan, genieten een goede reputatie omdat ze integer zaken doen. Deze reputatie is onze grootste troef. Als de huidige stewards van het bedrijf zijn we het aan hen die voor ons kwamen en aan hen die achter ons zullen komen verschuldigd om ons merk te beschermen. Er is maar één goede manier om dat te doen en dat is door al onze beloften na te komen. Kom samen met mij deze dagelijkse verplichting na. Met vriendelijke groeten John Stroup President en Chief Executive Officer i

3 Onze kernwaarden Altijd en overal streeft Belden ernaar om de hoogste normen op het vlak van ethiek en integriteit na te leven. Professioneel en ethisch lopen we er nooit de kantjes van af en onze relaties met alle bedrijven, gemeenschappen en personen verlopen volgens de hoge normen waar wij als personeelsleden van Belden achter staan. Klanten liggen aan de basis van ons succes. We houden ons aan onze beloften tegenover onze klanten omdat die voor ons het belangrijkst zijn. We nemen de tijd om aandachtig naar onze klanten te luisteren. We willen de favoriete leverancier zijn op alle markten die we aandoen. We investeren in onze mensen. Voor ons bedrijf trekken we de meest begaafde personen aan en nemen ze in dienst. We staan achter diversiteit, gelijke kansen en eerlijke behandeling. We bieden onze werknemers ontplooiingskansen. We betalen voor prestaties. We zorgen ervoor dat de medewerkers onze strategie begrijpen en eraan bijdragen. Wij waarderen medewerkers die het beste van zichzelf geven in een jachtige omgeving. Door teamwerk maken we er samen een succes van. Teamwerk is de sleutel van ons succes. Het wordt verwacht. Het is geen keuze. We respecteren elkaar. We geloven in constructieve conflictoplossing. We zijn open en eerlijk in onze communicatie. We houden rekening met de mening van anderen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. We doen mee om te winnen. We doen het beter dan de concurrentie. We beoordelen onze resultaten en leggen verantwoording af. We zijn een eersteklasinvestering voor onze aandeelhouders. Continue verbetering is onze manier van doen. We ontwikkelen duurzame processen. We streven ernaar de veiligheid, kwaliteit, leveringen en prijzen te verbeteren. We elimineren verspilling uit alle processen. We streven grootsheid na. We streven baanbrekende resultaten na. We meten ons met de besten. We zijn innovatief in alles wat we doen. We zijn ervan overtuigd dat het beter is verder te springen dan onze stok lang is dan nooit het hoogste na te streven. ii

4 Inhoudsopgave Een brief van onze CEO, John Stroup... i Onze kernwaarden...ii Inleiding tot onze code...1 Onze Code toepassen...2 Hoe een zaak aankaarten?...3 Onze belofte om geen wraak te nemen... 4 Gevolgen van overtredingen van de Code... 4 Ons bedrijf en aandeelhouders...5 We gaan belangenvermenging uit de weg... 6 We houden de boeken en officiële stukken eerlijk en nauwkeurig bij We besteden zorg aan onze communicatie met buitenstaanders We handelen nooit met voorkennis of tippen niemand We stellen de activa en informatie van het bedrijf veilig We passen de bedrijfstechnologieën op gepaste wijze toe Onze gemeenschappen...18 We laten ons nooit in met omkoperij of andere corrupte praktijken We zetten ons in voor het milieu We leven internationale handelswetten na Gepaste politieke contributies en contributies voor het goede doel Onze klanten, concurrenten en zakenpartners...26 We leveren kwaliteitsproducten en -diensten We doen op ethisch verantwoorde wijze zaken met overheidsklanten We leven de kartel- en mededingingswet na We passen ethische marketingpraktijken toe We beschermen de geheimhouding van derden Onze collega s...32 We bevorderen een respectvolle werkplek waar iedereen zich thuis voelt We bevorderen een gezonde en veilige werkplek We steunen de rechten van het individu We respecteren elkaars privacy Uitzonderingen op onze Code...37 iii

5 Inleiding tot onze code Hier is de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden die bekendstaat als onze Code. Onze Code is onze leidraad bij ethisch verantwoord zakendoen en brengt in kaart wat er van ons wordt verwacht als we voor Belden werken. Door onze Code te kennen en te volgen, evenals de wetten en bedrijfsregels die op ons werk van toepassing zijn, komen we tegemoet aan onze verplichtingen tegenover onze gewaardeerde stakeholders en bouwen we verder een traditie van vertrouwen uit. Onze Code biedt geen oplossing voor elk mogelijk ethisch dilemma waarmee we af te rekenen krijgen. Dat kan geen enkele handleiding. Toch reikt de Code ons de nodige handvatten aan om ons uit de benarde situaties te helpen die ons pad kunnen kruisen. Onze Code wordt aangevuld met bedrijfsregels en -procedures evenals de geldende wetten en verordeningen en een flinke dosis gezond verstand. Lees de Code aandachtig, ga na hoe die op u van toepassing is en stel vragen indien nodig. Zo draagt u bij aan een klimaat van grootsheid en succes. 1

6 Onze Code toepassen Onze Code is evenzeer van toepassing op alle medewerkers, verantwoordelijken en directeuren van Belden als op onze dochterondernemingen wereldwijd. Dit betekent dat ieder van ons, zonder uitzondering, geacht wordt zich te houden aan onze Code, het bedrijfsbeleid en de wet bij al onze dagelijkse zakelijke activiteiten. Er wordt van ons allemaal verwacht dat we ethisch verantwoorde zakelijke beslissingen nemen en dat we de wetten, verordeningen en richtlijnen die ons werk regelen niet alleen letterlijk nemen, maar ook handelen in de geest ervan. We verwachten dat onze toeleveringsketen zich aan dezelfde hoge ethische normen houdt. Hoewel niemand onder de Code uit kan komen, hebben sommigen nog bijkomende verantwoordelijkheden. Managers bij Belden in het bijzonder hebben de plicht om de collega s het goede voorbeeld van fatsoenlijk zakelijk gedrag te geven. Als manager wordt er verondersteld dat u een werkomgeving creëert en in stand houdt waarin de medewerkers goed op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt en zich op hun gemak voelen om hun bezwaren te uiten of u wangedrag te melden. Zorg er ongeacht uw functie bij Belden voor dat u altijd het goede voorbeeld geeft en dat de Code deel uitmaakt van uw dagelijkse werk. 2

7 Hoe een zaak aankaarten? Een zaak aankaarten is de meest doeltreffende manier om positieve wijzigingen in ons Bedrijf te bevorderen. Als u op de hoogte bent van echt of mogelijk wangedrag of vragen hebt over hoe onze Code, ons bedrijfsbeleid of de wet en regelgeving van toepassing is op uw werk, dringen we erop aan om het wangedrag te melden en advies in te winnen. Dit kan op veel verschillende manieren, waaronder: Uw manager Human Resources Het Belden Compliance Team (het nalevingsteam bestaande uit de Legal Department (juridische dienst) en de Internal Audit Department (interne auditdienst) en via op Onze hotline van EthicsPoint Telefonisch op: +(1) in de VS en Canada Online op: (op dit portaal vindt u lokale telefoonnummers voor rechtspraak buiten de VS en Canada) Denk eraan dat Belden alle rapporten vertrouwelijk behandelt, ongeacht de manier waarop u een zaak meldt. Op plaatsen waar toegestaan door de lokale wet, kunt u ook een zaak anoniem melden via de hierboven vermelde hotline van EthicsPoint en Belden zal geen poging ondernemen om u te identificeren. Belden onderzoekt alle rapporten van echt of mogelijk wangedrag en doet al het mogelijke om de resultaten van het onderzoek mee te delen aan de persoon die de zaak heeft gemeld. 3

8 Onze belofte om geen wraak te nemen Belden duldt geen vergeldingsacties tegen mensen die te goeder trouw een zaak melden. Een zaak te goeder trouw melden betekent niet dat u gelijk moet hebben, het betekent alleen maar dat uw bedoelingen eerlijk zijn en dat u wat u weet nauwkeurig vertelt. Hiervoor wordt van de managers van Belden verwacht dat ze een opendeurpolitiek voeren en te allen tijde duidelijk communiceren met de medewerkers. Managers mogen personen die te goeder trouw een zaak aankaarten niet benadelen of ook geen wraak dulden. Als u denkt dat u getuige bent geweest van een vergeldingsactie of er het slachtoffer van bent geweest, dan is het uw plicht om uw stem te laten horen. Gevolgen van overtredingen van de Code Overtredingen van onze Code, ons Bedrijfsbeleid en de toepasselijke wetten en verordeningen kunnen zware gevolgen hebben voor zowel de betrokkenen als voor Belden. Dit kan onder meer leiden tot disciplinaire maatregelen (met ontslag als zwaarste straf), boeten en burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Denk eraan dat we door het volgen van deze Code en door vermoedelijk wangedrag beter te vroeg dan te laat te melden, we onszelf en ons Bedrijf heel wat kopzorgen kunnen besparen. 4

9 Ons bedrijf en aandeelhouders 5

10 We gaan belangenvermenging uit de weg Belangenvermenging kan voor ons allemaal nadelig uitpakken als we de belangen van ons Bedrijf niet op de eerste plaats zetten. Er is sprake van belangenvermenging als ons persoonlijk belang of loyaliteit indruist tegen die van ons Bedrijf. Zelfs de schijn van belangenvermenging wekken, kan voor problemen zorgen. Daarom moeten we echte of vermeende belangenvermenging vermijden en hebben we de plicht om dit soort conflicten te melden zodra ze zich voordoen. Zo kan ons Bedrijf er op een ethische manier meteen paal en perk aan stellen. Hoewel we niet elk mogelijk scenario van belangenvermenging kunnen voorzien, volgt hieronder een greep uit de meest voorkomende situaties die we kunnen tegenkomen. Bedrijfsgiften en entertainment Sterke zakenrelaties liggen aan de basis van het succes van Belden in de toekomst. Om dit soort relaties aan te gaan en in stand te houden, worden er vaak attenties uitgewisseld, maar het is van het grootste belang dat we hierbij integer te werk gaan. Daarom mogen we alleen giften, gastvrijheid, etentjes, entertainment of andere gunsten geven of aanvaarden als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: Als het om een eerlijk bedrijfsdoel gaat dat strookt met de gewone hoffelijkheid die doorgaans wordt geassocieerd met de aanvaardbare bedrijfspraktijken Als het een nominale waarde heeft Als het niet extravagant van aard is Als het niet vaak voorkomt Als het niet bedoeld is om zakelijke beslissingen te beïnvloeden 6

11 Ons bedrijf en aandeelhouders Bovendien moeten alle hoffelijkheden wettig zijn en stroken met de hoge ethische normen van ons Bedrijf. Vraag uzelf bij twijfel af of de openbare bekendmaking van de feiten Belden of de ontvanger in verlegenheid zou brengen. Als het antwoord ja is, wissel dan niets uit. Denk eraan dat de regels met betrekking tot giften en entertainment bestemd voor ambtenaren veel strenger zijn dan deze die in dit deel aan bod komen. Zie de delen We doen op ethisch verantwoorde wijze zaken met overheidsklanten en We laten ons nooit in met omkoperij of andere corrupte praktijken van onze Code voor bijkomende informatie. Zakelijke kansen De belangen van ons Bedrijf in gedachten houden betekent dat we geen persoonlijk voordeel mogen halen uit zakelijke kansen die ons ter ore komen via ons werk bij Belden. Ook mogen we anderen niet helpen om zich persoonlijk te verrijken. We mogen in het algemeen geen belangen hebben in externe bedrijven die op welke manier dan ook nadelig zijn voor de belangen van Belden. VRAAG Door mijn werk kom ik in nauw contact met verscheidene zakenpartners van Belden. Aangezien het mijn verantwoordelijkheid is om betrekkingen te onderhouden met deze bedrijven, ben ik vaak in contact met hun vertegenwoordigers. Dit jaar heb ik veel gehad aan een van de vertegenwoordigers met wie ik werk en ik zou hem graag willen uitnodigen op een lekker zakendiner om blijk te geven van mijn waardering. Mag dat? ANTWOORD Een zakenpartner op een etentje trakteren is over het algemeen aanvaardbaar, zolang u zich maar een paar eenvoudige regeltjes houdt. Bekijk eerst of de zaak geschikt is voor de gelegenheid en dat de prijzen redelijk zijn. Ga na of uw uitnodiging niet overkomt alsof Belden er een bedoeling mee heeft, vooral als u het niet gewend bent om partners op etentjes te trakteren. Als u ervan overtuigd bent dat dit diner niet redelijkerwijs kan worden beschouwd als een poging om zakelijke beslissingen te beïnvloeden, dan mag u zeker een zakenpartner uitnodigen. Maar uw manager moet er altijd van op de hoogte zijn en bied pas iets aan als u er de goedkeuring voor hebt. 7

12 Zaken doen met familie en vrienden We mogen niet direct of indirect leiding geven aan onze naaste familieleden. Dit kan de indruk van vriendjespolitiek wekken. Naaste familieleden zijn onder meer man/vrouw, kinderen, stiefkinderen, ouders, stiefouders, broers en zussen, aangetrouwden en elk ander lid van uw huisgezin. Als u zich in een positie bevindt die indruist tegen dit beleid, maak dat dan meteen bekend. Zo moet u er ook voor zorgen dat uw beslissingen en handelingen objectief zijn als u voor uw werk beslissingen moet nemen over zakenpartners of leveranciers van Belden of met hen omgaat. Als het ernaar uitziet dat een vriend of familielid iets te winnen heeft bij een bestaand of mogelijk samenwerkingsverband van Belden (bijvoorbeeld vanwege hun tewerkstelling door de zakenpartner of leverancier), dan moet u uw manager ervan op de hoogte brengen en zich aan het besluitvormingsproces onttrekken. Financiële belangen U mag geen aanzienlijke economische belangen hebben in bedrijven die zaken doen met Belden of die ermee concurreren. Hieronder worden kanaalpartners en eindklanten van Belden verstaan. Een belang is aanzienlijk als het een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van de zakelijke onderneming in kwestie of ons oordeel op enige andere manier zou beïnvloeden. Uitzonderlijk mogen we een bescheiden aantal aandelen bezitten in een beursgenoteerd bedrijf dat misschien op een of andere manier met Belden concurreert, tenzij dit ons vermogen om onafhankelijke zakelijke beslissingen te nemen in het gedrang zou brengen. 8

13 Ons bedrijf en aandeelhouders Dienstverband bij andere ondernemingen We mogen er geen externe dienstbetrekkingen of andere bedrijfsactiviteiten op na houden, waarbij een bedrijf betrokken is dat concurreert of zaken doet met Belden. Daarbuiten mogen we er wel andere dienstbetrekkingen of bedrijfsactiviteiten op na houden wanneer die activiteiten op geen enkele manier in de weg staan van het werk dat we voor Belden uitvoeren. Denk eraan dat u naar behoren moet kunnen functioneren in uw voltijdse dienstbetrekking bij Belden en een bijbaantje wordt ontmoedigd. In de raad van bestuur zitten Niemand van ons mag optreden als bestuurder van een ander winstgevend bedrijf zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door onze Juridische dienst. Hoewel het wordt aangemoedigd om in de raad van bestuur van een organisatie zonder winstbejag te zitten, zodat u iets voor de gemeenschap kunt doen, mag u deze functie alleen aanvaarden als die de uitvoering van uw werk niet belemmert. Hiervoor is geen voorafgaande goedkeuring vereist. De bestuurders van Belden kunnen verbonden zijn aan andere ondernemingen en firma s waarmee Belden af en toe zaken doet. Als bestuurder van Belden mag u niet stemmen over een transactie waarin u, of de bedrijven of firma s waaraan u verbonden bent, belangen hebt. Geen enkel contract of andere transactie tussen Belden en een andere vennootschap of firma mag worden beïnvloed door het feit dat een bestuurder van Belden belangen heeft in, of directeur of kaderlid is van die andere vennootschap of dat ander bedrijf. VRAAG Ik zit in de tweede ploeg van een fabriek van Belden. Tijdens de feestdagen probeer ik extra bij te verdienen door seizoenarbeid voor een concurrent te verrichten. Het werk is deeltijds en is niet strijdig met mijn huidige schema. Kan ik dit doen? ANTWOORD Nee, niet als het om werk voor een concurrent gaat. Bij werk dat voor concurrenten van Belden wordt uitgevoerd, is er al snel sprake van belangenvermenging. Door zelfs maar tijdelijk of deeltijds werk bij een concurrent te doen, moet u uw loyaliteit over Belden en het andere bedrijf verdelen. Bovendien is het moeilijk om in het belang van een van beide op te treden. Als het een vurige wens van u is om voor seizoenarbeid door een ander bedrijf dan Belden te worden aangenomen, dan moet u de zaak met uw manager bespreken voordat u werkaanbiedingen aanvaardt. Zo voorkomt u dat uw werk bij het andere bedrijf aanleiding geeft tot echte of vermeende belangenvermenging. 9

14 We houden de boeken en officiële stukken eerlijk en nauwkeurig bij Aangezien we voor een beursgenoteerd bedrijf werken, hebben we tegenover onze aandeelhouders en de overheid de plicht om eerlijk en nauwkeurig aan te geven hoe het met ons bedrijf gesteld is. Ieder van ons heeft de plicht om de boeken en officiële stukken van Belden nauwkeurig bij te houden. Onze publieke bekendmakingen en andere mededelingen moeten altijd volledig, eerlijk, nauwkeurig, op tijd en begrijpelijk zijn. Daarom past ons Bedrijf een systeem van interne accountingcontroles toe om toe te zien op de accountingen rapportageactiviteiten op alle niveaus. Het is belangrijk dat we allemaal deze controles altijd volgen. Daarom moet u het volgende voor ogen houden: Alle boeken, officiële stukken en rekeningen, inclusief facturen, klokkaarten, onkostennota s en alle andere bedrijfsdocumenten, moeten een accurate en eerlijke weergave zijn van onze transacties. In de boeken van ons bedrijf mogen om welke reden dan ook nooit onjuiste of artificiële vermeldingen worden opgenomen. Maak correct gebruik van de financiële middelen in overeenstemming met de begeleidende documenten. Onder geen beding mogen we een nietbekendgemaakt of buiten de officiële stukken gehouden fonds of activum (een potje) inrichten. Alleen daartoe bevoegde personeelsleden mogen opnamen uitvoeren van uitgavenrekeningen en dan alleen via cheque of een andere aanvaardbare manier van overschrijving die in de regel door de grote banken wordt gebruikt. Geen enkele cheque mag worden uitgeschreven als omwisselbaar in contanten of aan een andere niet te identificeren ontvanger. Als u een zaak wilt aankaarten of een klacht wilt indienen met betrekking tot accounting, interne accountingcontroles of auditzaken, vragen wij u deze bezwaren of klachten te 10

15 Ons bedrijf en aandeelhouders richten (anoniem als u het wenst) aan de Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur op onze hotline met nummer (1) van EthicsPoint. Zie het hotlineportaal van de EthicsPoint van Belden op voor internationale toegangscodes als u van buiten de Verenigde Staten of Canada belt. Onze officiële stukken beheren is een cruciaal element om een vertrouwensband te scheppen met onze klanten, toezichthouders en aandeelhouders. Zulke officiële stukken zijn onder meer elektronische documenten, , gescande en papieren documenten die door ons Bedrijf werden aangemaakt, ontvangen of bijgehouden voor wettelijke, regulatorische, accountingof bedrijfsdoeleinden. Door deze officiële stukken doeltreffend te beheren, kunnen we voldoen aan onze bedrijfsbehoeften en zijn onze officiële stukken beschikbaar wanneer we ze nodig hebben. Bovendien leven we hierdoor alle geldende wetten en voorschriften na en hebben we de desbetreffende documenten bij de hand in geval van een rechtszaak, audit of onderzoek. We moeten allemaal het beheerbeleid voor officiële stukken en de archiveringsschema s volgen op de plaatsen waar we actief zijn. Hierin staat hoelang we de bedrijfsdocumenten moeten bijhouden evenals de procedures overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen van documenten. De wettelijke bewaartermijnen van documenten gelden voor officiële stukken die worden bijgehouden voor een aan de gang zijnde of verwachte rechtszaak of onderzoek door de overheid. Als u denkt dat iemand een officieel stuk onrechtmatig heeft verborgen, gewijzigd of vernietigd, dan moet u dit aan het Nalevingsteam van Belden melden. De archiveringsplichten voor officiële stukken van Belden zijn opgenomen in zijn beleid aangaande Record Creation, Retention, Retrieval and Disposal (De aanmaak, archivering, opvraging en verwijdering van officiële stukken). We moeten reageren op alle externe en interne audits en onderzoeken, inclusief onderzoeken door de overheid, en deze naleven. Als gevolg hiervan mogen we zulk een audit of onderzoek nooit hinderen of vertragen. Zorg ervoor dat de auditoren en onderzoekers over de informatie beschikken waarop ze recht hebben. Als u vragen hebt over een audit, onderzoek, informatie wenst of niet goed weet hoe u moet reageren, overleg dan met het Nalevingsteam van Belden. 11

16 We besteden zorg aan onze communicatie met buitenstaanders Het is belangrijk dat we als bedrijf met één stem naar buiten treden. Daarom leggen we namens Belden alleen verklaringen in het publiek af als we er de uitdrukkelijke toelating voor hebben. Als een onderzoeker, beursanalist, iemand van de pers of een andere belangrijke openbare figuur u om informatie verzoekt, zelfs als het verzoek informeel is, verwijs hem of haar dan door naar de directeur Investeerderrelaties. Verzoeken van ambtenaren of advocaten moeten worden doorverwezen naar de Juridische dienst. Zie voor verdere informatie ons Disclosure and Release of Company Information Policy (Beleid over bekendmaking en Vrijgeven van bedrijfsinformatie). 12

17 Ons bedrijf en aandeelhouders We handelen nooit met voorkennis of tippen niemand Het is in strijd met het Bedrijfsbeleid en de wet om gebruik te maken van materiële, niet-openbare informatie voor ons eigen gewin via het kopen of verkopen van aandelen van Belden of een ander beursgenoteerd bedrijf, of anderszins. Materiële, nietopenbare informatie (ook bekend als voorkennis ) is informatie over een bedrijf, hetzij Belden of om het even welk ander beursgenoteerd bedrijf, waarvan het grote publiek niet op de hoogte is en die een redelijke investeerder belangrijk vindt bij zijn of haar beslissing om de effecten van het bedrijf te kopen, verkopen of bij te houden. Voorkennis bestaat vaak uit het volgende: Bedrijfsovernames, fusies of afsplitsingen Verkoop- en winstcijfers Belangrijke nieuwe producten Belangrijke contracten Het aandelenvermogen van het bedrijf, uitgiften van schulden of herstructureringen De verkoop of aankoop van belangrijke activa Zo mogen we deze voorkennis ook niet bekendmaken aan iemand anders die deze informatie voor zijn of haar eigen gewin zou kunnen gebruiken. Deze praktijk staat bekend als tippen en is onwettig. Het overtreden van de wet op handelen met voorkennis heeft zware gevolgen, waarbij men strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Vraagt u zich af of de informatie waarover u beschikt voorkennis is, dan kunt u dat nagaan bij de Juridische dienst voordat u deze informatie de wereld instuurt of er iets mee doet. Zie voor verdere informatie ons Securities Trading and Communication with Outsiders Policy (Beleid over het verhandelen van effecten en communicatie met buitenstaanders). VRAAG Door mijn werk voor R&D bij Belden heb ik vaak toegang tot informatie over nieuwe productassortimenten. Ik heb net vernomen dat er een nieuwe ontwikkeling is waardoor de aandelenprijs van het Bedrijf zeker zal stijgen, en mogelijk met een fors bedrag. Ik ben normaal gesproken niet geneigd om aandelen van Belden te verhandelen op basis van informatie die ik door mijn werk verneem, maar hier heb ik een goed gevoel bij. Kan ik aandelen van Belden verhandelen omdat ik over deze informatie beschik? ANTWOORD Nee, en u mag het er ook met niemand over hebben. Door uw functie bij Belden zit u in een bevoorrechte positie om gevoelige bedrijfsinformatie toegespeeld te krijgen. U mag dit voorrecht nooit uitbuiten door deze informatie voor eigen gewin te gebruiken. Als u beslist om bedrijfsaandelen te verhandelen omdat u over materiële, niet-openbare informatie beschikt, dan kiest u ervoor om de wet op handelen met voorkennis te overtreden. Belden en u lopen het risico op zware boeten en misschien zelfs gevangenisstraf. 13

18 VRAAG Elke maand werk ik elders. Afhankelijk van waar ik me bevind, moet ik af en toe mijn bedrijfslaptop en mobiele telefoon naar de lobby van een hotel of koffieshop in de buurt meenemen om zaken te doen. Mijn laptop is gecodeerd en als ik een gesprek moet aannemen, dan probeer ik stil te spreken, zodat anderen niets kunnen opvangen. Zijn er nog voorzorgen die ik moet nemen? ANTWOORD Ja. U zit op het juiste spoor, maar als het op vertrouwelijke bedrijfsinformatie aankomt, kunnen we nooit voorzichtig genoeg zijn. Als u niet anders kunt dan op een openbare plek zaken doen, zorg er dan voor dat u geen vertrouwelijke informatie bespreekt, ook niet stil, omdat u nooit weet wie er meeluistert. Wees ook voorzichtig als u vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens op uw laptop of ander apparaat weergeeft, omdat anderen over uw schouders kunnen meekijken. Wees u ook bewust van de beveiligingsrisico s die u kunt lopen door het gebruik van publieke Wi-Fi-netwerken. Tot slot willen we nog meegeven dat hoewel uw laptop gecodeerd is, u er moet voor zorgen dat u die goed beveiligd achterlaat in uw hotelkamer. We stellen de activa en informatie van het bedrijf veilig Het is van cruciaal belang voor ons toekomstig succes dat we de activa waaraan we gewerkt hebben veilig stellen. Deze activa bestaan onder meer uit Beldens fysieke eigendom evenals zijn technologieën en geheime informatie. Vertrouwelijke informatie over Belden en zijn activiteiten is eigendom van ons Bedrijf. We mogen deze informatie alleen gebruiken of bekendmaken als dit zakelijk opportuun is. Als continue toegang tot vertrouwelijke informatie onder uw verantwoordelijkheid valt, dan dient u een nietopenbaarmakings- of geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Een paar voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn: Fabricagemethoden Ontwerptekeningen Klantenlijsten Medewerkerslijsten Winstverwachtingen Bedrijfsstrategieën Overnamekandidaten Het is verboden om zonder de nodige toestemming en een ondertekend geheimhoudingsovereenkomst gegevens of informatie van vertrouwelijke aard bekend te maken aan iemand die niet voor Belden werkt of aan een andere medewerker die deze informatie niet nodig heeft. De intellectuele eigendommen van Belden, waaronder zijn octrooien, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen, zijn van levensbelang voor de zakelijke activiteiten van Belden. We hebben allemaal de plicht deze intellectuele eigendommen te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking en misbruik door anderen. Bespreek geen handelsgeheimen (of andere vertrouwelijke informatie) waar deze door onbevoegde derden kan worden afgeluisterd. Laat bovendien geen bedrijfscomputers, mobiele telefoons, bestanden of andere gegevensopslagapparaten onbeveiligd achter. 14

19 We passen de bedrijfstechnologieën op gepaste wijze toe Ons bedrijf en aandeelhouders Beldens activa bestaan uit computers, communicatiesystemen en bijbehorende apparatuur. Ons Bedrijf stelt deze systemen en apparatuur ter beschikking, inclusief en voic , om ons te helpen bij het uitvoeren van onze taken. Ze zijn niet bestemd voor persoonlijk gebruik, tenzij onregelmatig en beperkt. Denk eraan dat berichten die via worden verstuurd, voic berichten en de inhoud van bedrijfscomputers de eigendom van Belden zijn en als bedrijfsstukken worden beschouwd. Bijgevolg mogen ze worden bekendgemaakt in het kader van administratieve, gerechtelijke of andere procedures. We mogen nooit via s of voic van het bedrijf anderen uitschelden, te schande maken of in andere opzichten beledigden. Pesterige, vulgaire, obscene of dreigende taal hoort bij Belden niet thuis in onze mededelingen. We verbieden eveneens de communicatie, de verspreiding of het afdrukken van auteursrechtelijk beschermd materiaal met schending van het auteursrecht en het downloaden, verspreiden of verzenden van pornografisch of obsceen materiaal. Door gebruik te maken van de en voic van Belden en andere technologieën van het Bedrijf, stemmen we ermee in dat ons gebruik van deze systemen wordt gecontroleerd en erkennen we het recht van Belden om een dergelijke controle uit te voeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wetten. Niemand mag ervan uitgaan dat of voic vertrouwelijk of privé is en bijgevolg mogen we geen verwachting koesteren met betrekking tot privacy in verband met ons gebruik van deze systemen. Zie voor bijkomende informatie ons , Internet and Computer Security Policy (Beleid over s, het internet en computerbeveiliging). 15

20 Velen van ons maken in ons privéleven gebruik van sociale media, zoals blogs, sociale netwerksites, podcasts, wiki s, sites voor het delen van foto s/ video s en chatrooms. Belden erkent het algemene belang van de sociale media en het internet om zaken te doen omdat ze op een andere manier bruggen slaan met de stakeholders. Toch mogen we niet vergeten dat elektronische berichten permanent zijn en overdraagbare communicatiemiddelen die de reputatie van Belden kunnen schaden. Daarom moeten we alle beleidslijnen en procedures van Belden volgen bij het gebruik van sociale media. We mogen nooit de schijn wekken dat we namens ons Bedrijf spreken of handelen, tenzij we er de uitdrukkelijke toelating voor hebben. Bij het gebruik van sociale media moeten we: De toestemming van Corporate Outbound Marketing belden.com) vragen voordat we officiële informatie over Belden of onze merken posten. De bedrijfsnormen bij het gebruik van technologie volgen. De activa van het bedrijf beschermen en over vertrouwelijke informatie waken en daarbij niet vergeten dat het internet een openbare plaats is. Duidelijk onze band met Belden vermelden, als we het in onlinemededelingen over het Bedrijf en/of één of meerdere van zijn merken hebben. Deze regel is van toepassing of we nu als bevoegde vertegenwoordigers van het Bedrijf online commentaar posten of sociale media in ons persoonlijk leven gebruiken (met andere woorden, niet handelend vanuit ons werk). 16

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN I. TOEPASBAARHEID Deze Code is van toepassing op u als Oracle leverancier, evenals al het personeel dat bij u in dienst is en alle personen die waar

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Integriteit & Zakendoen met Defensie

Integriteit & Zakendoen met Defensie Integriteit & Zakendoen met Defensie 2 it takes two to tango Integriteit bij Defensie; de spelregels U werkt doorgaans prettig samen met Defensie. Het ministerie is een goede en betrouwbare afnemer van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT?

GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? GEDRAGSCODE STAD ANTWERPEN WERKEN BIJ DE STAD ANTWERPEN WAT WORDT ER VAN ONS VERWACHT? Wij werken met 7 800 ambtenaren bij de stad Antwerpen. De burgers en de politici, de bedrijven en de bezoekers, iedereen

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Tel 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Fax 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Boodschap

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Gedragscode QHSE Policy Inleiding

Gedragscode QHSE Policy Inleiding VOMS-PO-06 Page 1-7 Date 14-03-2017 Gedragscode QHSE Policy Inleiding Deze Gedragscode beschrijft de waarden, verantwoordelijkheden en gedragsregels die gelden binnen Van Oord NV. Deze bedrijfsprincipes

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie