Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht"

Transcriptie

1

2 Privacy: Commercieel gebruik van persoonsgegevens & Inzagerecht Richard van Schaik Senior Associate Intellectuele Eigendom & Technologie Patrick van Eecke Partner Intellectuele Eigendom & Technologie - DLA Piper België 2

3 Introductie Onderwerpen 1. Commercieel gebruik persoonsgegevens 2. Inzagerecht Ogenschijnlijk twee verschillende onderwerpen Echter: grote verwevenheid 3

4 Commercieel gebruik persoonsgegevens doeleinden adverteerder Opbouw bestanden met consumentengegevens Onderzoek, samenvoeging en verrijking bestanden, profilering Rechtstreekse communicatie met consumenten (d-m, relatiebeheer) (Cross-)selling Andere vormen van exploitatie 4

5 Commercieel gebruik persoonsgegevens - vormen Nieuwe technieken leiden tot nieuwe vormen van marketing 5

6 Commercieel gebruik persoonsgegevens juridisch kader Privacyrichtlijn (95/46) E-Privacyrichtlijn 2009/136/EG Besluit BUDE (tot mei 2011) Wet bescherming persoonsgegevens Telecommunicatiewet Opinie Artikel 29 Werkgroep Gedragscode Financiële Instellingen Code Code Zakelijke Ontvangers 6

7 Commercieel gebruik van persoonsgegevens nieuwsbrieven/sms alerts Onderscheid nieuwsbrieven per gewone post en nieuwsbrieven / sms-alerts Hoofdregel gewone post: belangafweging Hoofdregel ongevraagde elektronische communicatie (spam): toestemming ontvanger. Uitzondering: bestaande relaties (onder voorwaarden) 7

8 Commercieel gebruik van persoonsgegevens - Tell a Friend Voorwaarden voor tell a friend (OPTA/CBP): volledig eigen initiatief van de internetgebruiker; geen beloning voor ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer is initiatiefnemer moet inzage in hebben voordat deze wordt verzonden adverteerder mag niet opslaan/verder gebruiken 8

9 Commercieel gebruik van persoonsgegevens: behavioral targeting 9

10 Commercieel gebruik van persoonsgegevens: behavioral targeting 10

11 Commercieel gebruik van persoonsgegevens: behavioral targeting Privacy statement Transavia: Cookies zijn erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor de desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van Yieldivision komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. 11

12 Commercieel gebruik van persoonsgegevens behavioral targeting Huidige situatie: Artikel 4.1 BUDE Informatieplicht voorafgaand aan plaatsen van cookie Opt out 12

13 Commercieel gebruik van persoonsgegevens behavioral targeting Implementatie van de E-privacy richtlijn (uiterlijk 25 mei 2011): Artikel 5 lid 3 Op voorwaarde dat abonnee of gebruiker toestemming heeft verleend, na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie (..) over de doeleinden van de verwerking. Dit artikel ziet op de opslag van informatie en toegang tot opgeslagen informatie op computers van internetgebruikers. Dit is ruimer dan begrip persoonsgegevens. 13

14 Commercieel gebruik van persoonsgegevens behavioral targeting Is een cookie een persoonsgegeven? Waarschijnlijk wel: surfgedrag van unieke computer is eenvoudig te identificeren, en daarmee vaak ook van gebruiker ervan. bepaalde gedragingen kunnen aan gebruiker worden toegeschreven, ook al is naam niet bekend. Gevolg: Wbp van toepassing 14

15 Commercieel gebruik van persoonsgegevens behavioral targeting Opinie van Artikel 29 Werkgroep (onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders) over behavioral targeting: - artikel 5 (3) e-privacy richtlijn van toepassing - van opt-out naar opt-in - uitgebreide informatieplicht vereist - naast advertentienetwerken ook websitehouder verantwoordelijk 15

16 Commercieel gebruik van persoonsgegevens behavioral targeting Ontwikkelingen: - wijze van toestemming - wijze van informatievoorziening - Europese ontwikkelingen 16

17 INZAGERECHT 17

18 Inleiding verzoek tot inzage (1) Voorbeeld 1 18

19 Inleiding verzoek tot inzage (2) Voorbeeld 2 19

20 Inleiding verzoek tot inzage (3) Voorbeeld 3 Werknemer X doet verzoek bij werkgever om inzage personeelsdossier in verband met misgelopen promotie. Verzocht wordt om kopieën van beoordelingsverslagen, notulen bestuursvergadering en interne gesprekverslagen, notities, etc. 20

21 Rvs9 Overzicht 1. Wetgeving 2. Rechtspraak Dexia 3. Rechtspraak na Dexia 4. Conclusies/tips 21

22 Slide 21 Rvs9 Richard van schaik; 21/04/2010

23 Inzagerecht - wetgeving Hoofdregel: artikel 35 Wbp. Doel: controle juistheid en rechtmatigheid verwerking Achterliggende gedachte artikel 35: Empowerment van de betrokkene Grenzen: - daadwerkelijk actie ondernemen - misbruik van recht 22

24 Artikel 35 Wbp eisen en uitzonderingen Voor beroep op inzagerecht geldt een aantal voorwaarden: - frequentie - leeftijd - vergoeding Beroep op inzagerecht niet altijd mogelijk: - in geval van voorkoming strafbare feiten - In geval van bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen 23

25 Rvs8 Overzicht 1. Wetgeving 2. Rechtspraak Dexia 3. Rechtspraak na Dexia 4. Conclusies/tips 24

26 Slide 24 Rvs8 Richard van schaik; 21/04/2010

27 Uitleg artikel 35 25

28 Dexia uitspraken - achtergrond Verwijt: Banken hadden meer informatie moeten verschaffen Actie: verzoek om volledig overzicht van betrokkene betreffende persoonsgegevens (inclusief kopieën), mede dankzij Tros Radar modelbrief Achterliggende reden verzoek: dossiervorming 26

29 Dexia uitspraken - achtergrond Resultaat: - meer dan 3000 verzoeken bij Dexia - Dexia weigert medewerking: overzicht betekent slechts een beknopt verhaal, korte opgave synoniem aan samenvatting - bemiddeling CBP en gestaakt - gebrek aan uniformiteit rechtspraken (Arnhem, Zwolle, Den Bosch, Almelo, Amsterdam) 27

30 Dexia uitspraken - achtergrond Kortom: tijd voor Hoge Raad HR 29 juni 2007, NJ 2007, 638 en

31 Dexia uitspraken - rechtsvragen Relevante rechtsvragen: - Reikwijdte begrip volledig overzicht (art. 35 Wbp); - Wanneer misbruik van recht? - Wanneer rechten van verantwoordelijke aangetast (artikel. 43 sub e Wbp)? 29

32 Dexia uitspraken Reikwijdte begrip volledig overzicht (1) Uitgangspunten Hoge Raad: - verwijzing naar artikel 35 Wbp volstaat. Nadere reden niet vereist - verstrekken globale informatie niet voldoende. Alle relevante informatie is vereist, zo nodig door middel van verstrekken van afschriften, kopieën of uittreksels - bevestiging in Gedragscode Financiële Instellingen (recht vervalt slechts in uitzonderingsgevallen) 30

33 Dexia uitspraken Reikwijdte begrip volledig overzicht (2) Vallen notities ook onder begrip volledig overzicht? Hoge Raad: Ja: notities die bij derden of betrokkenen zelf zijn opgehaald (maken deel uit van bestand of zijn bestemd om daarin te worden opgenomen) Nee: interne notities met persoonlijke gedachten van medewerkers 31

34 Dexia uitspraken Misbruik van recht? Hoge Raad: - Doel van art. 35 Wbp: nagaan of gegevens verwerkt worden, welke dit zijn, of verwerking juist is, ter zake dienend, etc. - Achterliggende/bijkomende doelen leiden niet tot misbruik van recht - Dit zou slechts anders zijn indien dat doel onrechtmatig is 32

35 Dexia uitspraken Rechten verantwoordelijke aangetast? Hoge Raad: Weigering alleen mogelijk indien administratieve lasten zodanig disproportioneel zijn, dat verantwoordelijke in een van zijn rechten en vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast. Gaat daarbij om beoordeling van individuele betrokkene. Belang verantwoordelijke om administratieve lasten te beperken als zodanig is niet voldoende. 33

36 Dexia uitspraken - ten slotte Geluidsopnamen van telefoongesprekken vallen ook onder reikwijdte inzagerecht. Immers: vallen onder definitie van bestand (gestructureerd geheel van persoonsgegevens ( ) dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen). 34

37 Rvs7 Overzicht 1. Wetgeving 2. Rechtspraak Dexia 3. Rechtspraak na Dexia 4. Conclusies/tips 35

38 Slide 35 Rvs7 Richard van schaik; 21/04/2010

39 Rechtspraak na Dexia (1) HR 29 juni 2007, NJ 2007, 639 (HBU/Groendijk) Irrelevant of er al een andere procedure aanhangig is gemaakt EHRM 28 april 2009, EHRC 2009/77 (ziekenhuis Roemenie) Inzagerecht moet praktisch en effectief zijn en omvat tevens recht op kopieën van medisch dossier HvJ EG 7 mei 2009, JB 2009/159 (Rijkeboer/College B&W Rotterdam) Inzagerecht recht alleen effectief indien ook ziet op verleden (bewaartermijn vaststellen) 36

40 Rechtspraak na Dexia (3) Rechtbank Zutphen 8 oktober 2009, LJN BK alle stukken en gegevens uit medisch dossier zijn een bestand - buiten inzagerecht vallen: * werkaantekeningen medisch adviseur * correspondentie met eigen advocaat (behalve aanbiedingsbrieven) * interne notities Functionele Eenheid 37

41 Rvs4 Overzicht 1. Wetgeving 2. Rechtspraak Dexia 3. Rechtspraak na Dexia 4. Conclusies/tips 38

42 Slide 38 Rvs4 Richard van schaik; 21/04/2010

43 Conclusies 1. Recht op inzage omvat volledig overzicht, niet alleen globale informatie, maar onder omstandigheden ook afschriften, kopieën of uittreksels 2. Geen motivering vereist bij verzoek 3. Misbruik recht zal niet snel worden aangenomen 4. Beroep op artikel 43, onder e Wbp niet snel aangenomen 5. Inzagerecht ziet ook op verleden 39

44 Tips 1. Stel interne procedure op 1. Controleer of verzoeker aan alle voorwaarden heeft voldaan 2. Let op termijnen 3. Ga na wat bedoeling van verzoeker is 4. Bepaal wanneer er sprake is van interne notities 40

45 Contact Richard van Schaik E: T: Patrick van Eecke E: T: +32 (0)

46 De presentatie is beschikbaar op Twitter mee over Legal Business Day: #LBD10 #dlapiper Kantoor DLA Piper Nederland N.V. Amstelveenseweg JJ Amsterdam T F

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland TNO-rapport Rap nr 35473 A bite too big: TNO Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft Nederland www.tno.nl T +31 88 867000 F +31 88 867382 info-ict@tno.nl Dilemma s bij de implementatie van de Cookiewet

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

MARKETING EN INTERNET

MARKETING EN INTERNET MARKETING EN INTERNET Adonna Alkema 19-11-2014 Onderwerpen Ongevraagde communicatie Tell-a-friend en social media Cookies Verkoop op afstand (webshops) Regelgeving e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) Wet

Nadere informatie

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens

Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Mw. Mr. F.C. van der JAgt werkgevers verwerken op allerlei wijzen persoonsgegevens van hun werknemers.

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens CBP Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet december 2007 INHOUD Inleiding 2 Stroomschema 4 1 Basisbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens op internet 6 2 Verplichtingen van

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum Protocol internetonderzoek door gemeenten Landelijk Kenniscentrum auteurs: Ton Plompen en mr Corrie Ebbers november 2014 Protocol internetonderzoek door gemeenten bij rechtmatigheidsonderzoeken sociale

Nadere informatie

Cookies: een nieuw recept

Cookies: een nieuw recept Cookies: een nieuw recept U kijkt even op wehkamp.nl voor een nieuwe fotocamera of kleren voor uw kinderen. Wie doet dit tegenwoordig niet, lekker rondkijken zonder de deur uit te moeten! Na het rondkijken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Voorkom een OPTAter!

Voorkom een OPTAter! Direct marketing: mr. H.W. Roerdink Amsterdam, 17 oktober 2011 Voorkom een OPTAter! In 2011 heeft OPTA een groot aantal boetebesluiten gepubliceerd. Daarin zijn aan adverteerders en call centers boetes

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u

Nadere informatie

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn Mr. drs. B. van der Sloot* en F.J. Zuiderveen Borgesius** De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn 148 Trefwoorden: opt-in, cookies, meldplicht datalekken, Richtlijn 2002/58/EG,

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Voorwoord Voor u ligt mijn Master scriptie van de Open

Nadere informatie